Page 1

Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta


Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

R Ru uggă ăcciiu un ne e ccă ăttrre e SSffiin nțțiiii 4 40 0 M Mu ucce en niiccii d diin n SSe evva asstta a 9 Martie Veniți, popoare, să-i cinstim cu evlavie pe Sfinții lui Dumnezeu, pe cei patruzeci de Mucenici din Sevasta, care pentru lupta lor au dobândit cununi luminoase și nestricăcioase. O, voi, care vă bucurați de cinstirea întregii Biserici, care ați dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moaștele voastre, fiți ocrotitorii noștri, ai celor ce vă cinstim pomenirea. Rugați-vă pentru noi, fericiților Mucenici, ca să dobândim tărie în lupta cu patimile, răbdare în îndurarea necazurilor, credință nestrămutată în făgăduințele Domnului, smerenie adevărată și mântuirea sufletelor noastre. Nu ne lăsați pe noi să cădem fără de ridicare în adâncul deșertăciunii acestei lumi, nu ne lăsați să ni se împietrească de tot inimile în nepăsarea timpului în care trăim, nu lăsați să înghețe inimile în viforul acestui veac. Zid de apărare să fiți împrejurul nostru și loc de scăpare din cursele vrăjmașului. O, preacinstit Sobor, tămăduiește neputințele noastre, ale credincioșilor slăbiți pe cale, ca să nu ne biruiască și să nu ne batjocorească necuratul vrăjmaș, care încearcă în tot chipul să ne abată de la lupta cea mântuitoare. Voi, Sfinților Mucenici, care toate le-ați suferit cu îmbărbătarea Duhului Sfânt, în credință și rugăciune îndelungată, nu încetați să ne întăriți și pe noi, cei ce ne minunăm de tăria sufletelor voastre strigând Domnului: Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Cel ce Te Sfinții 40 Mucenici din proslăvești în sfinții Tăi, slavă Ție! Sevasta 2


Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

D Diin n TTe esstta am me en nttu ull SSffiin nţţiillo orr cce eii 4 40 0 d de em mu ucce en niiccii:: „(...) Aşadar, vă rog, frate Crispine, să vă depărtaţi de orice poftă şi orice rătăcire lumească. Căci mărirea lumii este înşelătoare şi neputincioasă, înfloreşte pentru puţin şi se vestejeşte că iarba grădinii, primind sfârşitul mai repede că începutul. Mergeţi mai degrabă la iubitorul de oameni Dumnezeu, care dăruieşte bogăţie neîmpuţinata celor care aleargă la El şi da ca răsplată viaţa veşnică celor ce cred în El. Timpul acesta este folositor celor care vor să se mântuiască, oferind prilejul potrivit pentru pocăinţă, pentru practiarea adevăratei vieţuiri a celor care nu amâna nimic pentru viitor. Căci schimbarea vieţii este neprevăzută. Şi chiar de ai cunoaşte-o, vezi ceea ce este de folos şi arata în modul acesta curăţia credinţei, pentru că prin aceasta să ştergi urma păcatelor săvârşite înainte. „Căci în starea în care te vor găsi, spune Domnul, în aceea te voi şi judecă”. Sârguiţi-vă, aşadar, să fiţi fără greşeală în poruncile lui Hristos, ca să scăpaţi de focul cel nestins şi veşnic. Căci glasul dumnezeiesc strigă: „Timpul s-a scurtat!” Mai presus de toate, cinstiţi iubirea, căci numai ea singură respecta datoria iubirii frăteşti şi se supune legii dumnezeieşti. Căci prin fratele cel văzut se cinsteşte Dumnezeul cel nevăzut. Dacă pe toţi născuţi din aceeaşi mamă cuvântul îi numeşte fraţi, tot aşa sunt socotiţi toţi cei care iubesc pe Hristos. Într-adevăr, Sfântul nostru Dumnezeu şi Mântuitor a spus că sunt fraţi între ei, nu cei ce sunt părtaşi firii, ci cei uniţi în credinţă, prin vieţuirea lor cea mai bună şi care „împlinesc voia Tatălui lor din ceruri.” (Din testamentul celor 40 de mucenici, „Actele Martirice“, 1982)

Sfinții 40 Mucenici din Sevasta 3


Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

4

Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta  

Colecţia "Rugăciuni ortodoxe" a Bibliotecii Cronopedia: Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta  

Colecţia "Rugăciuni ortodoxe" a Bibliotecii Cronopedia: Rugăciune către Sfinții 40 Mucenici din Sevasta

Advertisement