Page 1


Reeditare electronică cu acceptul direct al autorului Nicu Doftoreanu, realizată de Ioan Muntean

Reproducerea - integrală sau parţială - a lucrării şi difuzarea ei pe cale electronică sunt autorizate pentru folosul privat al cititorului şi pentru scopuri necomerciale.


Nicu Doftoreanu

ÎN RITM DE TANGOU


Editura: DESTINE Editor: Victor Gh. Stan Culegere text: Autorul Consilier editorial: Victor Gh. Stan Copertă şi tehnoredactare computerizată: Raluca Tudor Ilustraţie coperta 4: Arlechin şi dansatoare, ulei / pânză 30 x 40 cm, pictură realizată de Teodor Vescu Ilustraţie carte: Livia Petrescu şi Nicu Doftoreanu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DOFTOREANU, NICU În ritm de tangou / Nicu Doftoreanu. – Bucureşti : Destine, 2013 ISBN 978-973-9274-54-8 821.135.1-2

În ritm de tangou ISBN 978-973-9274-54-8


Nicu Doftoreanu

ÎN RITM DE TANGOU – poezii –

Editura DESTINE Bucureşti, 2013


Nicu Doftoreanu şi soţia sa Valeria Doftoreanu


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

UN ÎMPĂTIMIT NEOCLASIC AL TANGOULUI Noul volum de versuri „ÎN RITM DE TANGOU”, pregătit pentru tipar de Nicu Doftoreanu, le continuă tematic şi ideatic pe cele 6 anterioare. Şi aceasta pentru faptul că axa centrală a volumului este aceiaşi: TANGOUL. Veşnic tânărul şi bătrânul dans ce ne-a încântat şi nouă, celor care astăzi suntem bătrâni consacraţi în arta senectuţii, tinereţea adolescentină cât şi cea matură. Nu mai vorbim ce atmosferă de viaţă lăsa înaintaşilor noştri de la începutul secolului XX. Dar mai important este a şti că şi azi, la unii din tinerii noştri, e drept puţini, din ce în ce mai puţini, intervine ca rege al dansului la câte una din seratele clasice sau neoclasice. Din acest motiv, dovedit documentar în albia timpului, Nicu Doftoreanu, dacă merge constant pe această cale, poate deveni şi el un „clasic al tangoului”. Fireşte nu privit prin prisma compoziţiei ci înfăţişării lui prin vers. Sau, ca să fim exacţi în noţionare, un „neoclasic al tangoului”. Fie şi pentru alt fapt surprins de anticul Heraclit din Efes în cuvintele emblematice „Panta Rei” (Totul curge) şi în concluzie, cum nu te poţi scălda de două ori în aceiaşi apă, nu poţi trăi mereu aceleaşi sentimente la unduirea tangoului, aşa cum era el perceput de generaţia de după primul război mondial, TU, om al mileniului III. Şi, când nici partenera de dans nu mai este aceiaşi, volens-nolens „e vreme trece, vreme vine, / Toate-s vechi şi nouă toate “. 5


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar la Nicu Doftoreanu, există un avantaj: de a putea şi reuşi să facă din tema sa preferată şi mai mult din tematica „tangoviană” (privită ca structură generală), aprofundări de sentimente, situaţii, personagii. Cu alte cuvinte a filosofa pe aceiaşi temă, a cânta pe aceiaşi coardă, dar mai altfel mereu. Pentru că Nicu Doftoreanu nu este un clasic al tangoului, (nici n-ar putea fi vreodată), da un neoclasic, DA! Sau şi mai sugestiv un împătimit al tangoului! Iată de exemplu în noul volum îşi fac apariţia noi ipostaze ale tangoului precum: Tangoul celor 5 simţuri, Tangoul vorbelor goale, Tangou cu Vechime, Tangou antipatic, Tangou atipic, Tangou Istoric, Tangou de recomandare, Tangoul Curcubeului, Tangou cu iz politc, Tangou Simpatic etc. Câte titluri noi atâtea semnificaţii majore. Până şi faptul că în „Tangoul celor 5 simţuri” Nicu Doftoreanu adaogă un al 6-lea care nu e altul decât zeul Cronos „O tempora, O mores!”. Astfel se ajunge cu abilitate la zicerea luceafărului din supercunoscuta Glossă: „Alte măşti aceeaşi piesă, alte guri aceiaşi gamă” şi la un dicton latin arhicunoscut: „Repetitio est mater studiorum”, care la Nicu Doftoreanu ar trebui adaptat prin „Repetitio est pater cantorum”. Pentru că poezia lui Nicu Doftoreanu cu toate aceste variante sucite şi răsucite, filosofând, totuşi CÂNTĂ. Departe de a plictisi încântă, versurile devin interesante şi mai mult – patetice ! Pornind de la considerentele de până acum, ajung la o notaţie a mea mai veche pe care am repetat-o la răstimpuri, atunci când o găseam potrivită unui anume caz: Că orice poezie - lucru valabil şi pentru un volum întreg sau şi pentru o proză (schiţă, nuvelă, roman etc.), prin titlul pe care îl poartă această „bucată literară”, înainte de a se încadra într-un cuvânt 6


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

anume, aparţine simbolismului. Titlul ce devine simbol este justificat în cuprinsul scriiturii. Apoi – în cazul lui Nicu Doftoreanu,unde tema tangoului este dominantă, simbolul, adică „TANGOUL” este suprasolicitat. Şi nu e rău pentru că el capătă o permanenţă şi permite poetului să prezinte noi alternative ale simbolului său. Ceea ce îmbogăţeşte colecţia literară a acestui dans în ritm lent, dar pe care tinerii îl pot dansa şi în ritm furibund, iar bătrânii chiar mai lent decât natura tangoului ca atare. Perorând pe această linie putem să afirmăm că multe din piesele lui Nicu Doftoreanu sunt adevărate fabule moderne sau cu un conţinut aforistic. Un singur exemplu din poezia Tangou Istoric ar putea fi concludent „Şi am uitat să mai utilizăm modul de trai roman, Sacrificând atunci, în mod uman, Tot ce era născut din ...unitatea unui scut ! Socot că de atunci am început... să avem tot felul de ţări: Ţara Almaşului, Ţara Fagarasului, Ţara Maramuresului, Ţara Hategului, Ţara Bârsei,Ţara Severinului, Ţara Litua, Ţara Vrancei, Ţara Carvunei, Ţara Dobrogei… Şi multe altele, Până când, sătui de cât au stat aşa, La un moment dat, pe rând, acestea s-au readunat ! Dar asta tot nu a fost îndeajuns pentru că apoi au ajuns: Ţara Turcului, Ţara Austriacului, Ţara Ungurului, Ţara Rusului” Pe deasupra tuturor celor semnalate aici, nu este vorba aşadar numai de variante sau planuri ale unui simbol general care este tangoul, ci spiritul sintetic şi analitic al ipostazelor 7


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

înfăţişate şi mai ales satira care se ascunde în spatele înţelesurilor ascunse. Fin observator al racilelor societăţii actuale Nicu Doftoreanu îşi face din versul lui un mijloc de a biciui vechi, sau mai noi moravuri, a actualiza totul încât esenţa glossei eminesciene să fie într-un fel prezentă în spatele stihurilor sau printre stihuri. Este o izbutită recompunere a Glossei eminesciene „Toate-s vechi şi nouă-s toate”.dar mai ales „Alte măşti, aceeaşi piesă”. Poezia lui Nicu Doftoreanu este ca o văpaie care te mistuie dar îţi şi hrăneşte sufletul. Este mereu plină de surprize stilistice, cu totul neaşteptate dar creatoare de metafore la tot pasul. Dar metafora nu abundă, pentru a nu deveni obsedantă şi deci obositoare. Putem spune că poetul posedă un original echilibru al metaforei în sensul că ea îşi are rostul ei de parfum şi culoare şi e repartizată cu măiestrie în structură - mai întâi a poeziei şi mai apoi în armonia volumului. Am impresia că Nicu Doftoreanu nu silabiseşte niciodată pentru a nu pierde măsura şi rima care vin firesc şi îşi ocupă locul potrivit de la sine. De altfel stilul general al poeziei devine de la un volum la altul particular, chiar când e sobru, solemn şi grav, ori când e meditativ sau satiric, oricum de înviorare a sufletului şi în acelaşi timp de a fi în permanenţă un act de creaţie şi conştiinţă. Un asemenea principiu în creaţie nu trebuie ignorat ci salutat şi sprijinit. Poetul e diferit de toţi ceilalţi printr-o artă a cuvântului aşezat în propoziţie mereu acolo unde trebuie. Firescul, naturalul este un element mai puţin întâlnit la poeţii de azi care, în cele mai multe cazuri, preferă absconsul pentru a nu fi înţeleşi şi, în consecinţă, de a fi declaraţi geniali. 8


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Nicu Doftoreanu nu pleacă niciodată de la premiza că ar cultiva şi ar urmări să ajungă la o astfel de genialitate în poezie. Scopul pentru care scrie este lăuntric şi nu formal. El trebuie să împlinească un foc ce-l mistuie şi, dacă izbuteşte, devine liniştit – până la zbaterea inimii şi minţii antrenate într-un nou poem. De aici şi exigenţa poetului faţă de el însuşi de conştiinţa sa poetică. După cum, simte nevoia de a se mărturisi oamenilor, de a-i bucura pe aceştia pe limba cronicărească de a-i dărui pe aceştia „cu ce a lucrat şi a măcinat mintea şi inima”. Poate că în trecerea poemelor prin examenul său exigent, să se fi strecurat şi vreo ansonanţă, două, dar în context, dacă nu a observat-o, aceasta este înghiţită de versul cântător încât se poate spune că „poetul îşi cântă volumul înainte de a-l da la publicat”. Îi doresc multă bucurie în sensul de satisfacţie a sufletului său împătimit şi trag speranţa că ale mele rânduleţe să fie cu totul îndreptăţite. Petru Demetru Popescu 03.09.2012

9


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TRAIECTORIILE TANGOURILOR De la bun început voi lansa gândul cel mai pregnant pe care l-am avut citind din cele 6 volume de poezii, generic grupate sub denumiea de Tangouri. Nicu Doftoreanu a devenit un simbol al romantismului, al scrisului înaripat, al tinereţii... într-un cuvânt al Poeziei de Bună Calitate în Stare Pură! Ba aş spune a iubirii în toate ipostazele ei! Nici nu este de mirare deoarece este căsătorit cu o fiică a satului Bucea, deci, prin adopţiune, devenit ardelean, într-un loc de implant spiritual – satul Negreni şi Bucea fiind vecin cu satul Ciucea, spaţiu care prin excelenţă ne aminteşte de poetul nostru naţional, Octavian Goga. Mă întreb cum reuşeşte Nicu Doftoreanu să regăsească ritmul colorat al Tangourilor Parfumate, într-un secol atât de stresant şi de agitat care nu mai crede în forme clasice. Este ştiut că Tangoul presupune un ritm prestabilit, un ritm care nu naşte riscuri, ci traiectorii calme, înălţătoare şi mai ales umane. După volumele de poezii : Tangouri în 2002, Tangouri, Mereu Tangouri în 2004, Sub Semnul Tangoului în 2005, Tangouri Altfel în 2008, Tangoul Mereu Tânăr în 2010 şi Tangori de ieri, Tangouri de azi în 2012, poetul revine cu alte Tangouri care... intră în ritm. Volumul acesta intitulat „În ritm de Tangou”, vă invit să-l citiţi! Cuprinde Tangouri manifest, Tangouri despre Fericire, Timp, Cuvânt, Poveste, Tangouri finalizate, Revalorificate, sau Mincinoase, Tangouri despre Reâncarnare, despre 10


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Singurătatea în doi, despre... şi totul într-un stil inconfundabil pe care poetul reuşeşte să-l menţină la cote înalte şi în acest al 7-lea volum de versuri. Poetul se simte uneori în „carantina nepăsării” însă goleşte abisul, chiar atunci când timpul a abandonat omenirea. Nicu Doftoreanu abordează în acest nou volum o „Filozofie glumeaţă... de cafenea”. Simplitatea acesteia este aparentă fiind o capcană premeditată. Sub crusta muzicalităţii şi ritmului versurilor se ascund idei grave, tristeţi abisale, riduri ale vieţii, deziluzii – Vanitas Vanitatum, Omnia Vanitas ! Umorul voluntar şi/sau uneori involuntar, chiar de-i reuşeşte de cele mai multe ori magistral, sucombă în final într-o gravitate a gândurilor ...ce ne pun pe gânduri: „Timpurile s-au schimbat / Totu-i azi de-mprumutat... şi copii de-adoptat” (Tangou de-mprumutat) Ar mai fi multe de spus despre acest volum de poezii, dar mă opresc aici pentru a da posibilitate fiecărui cititor în parte să aleagă şi să descopere singur multe din cele care m-au făcut să vă adresez cuvintele de mai sus şi să vă recomand să-l savuraţi. Cu siguranţă că Nicu Doftoreanu rămâne un împătimit adept al tangoului şi un încăpăţânat reprezentant al acestuia pe baricadele poeziei, luptând pentru normalitatea visului şi a vieţii care ar trebui să bântuie romantismul şi în sec. XXI. Cu preţuire şi admiraţie, Preot Mircea Dejeu

Bucea, Jud. Cluj – August 2012

11


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ARLECHIN Motto: A pierde o soţie e un lucru greu. În unele cazuri e de-a dreptul imposibil Filozofie glumeaţă… de cafenea

Pe când bufonul era rege şi... regele era bufon Părea „bon-ton” în a alege să fii paiaţă de carton, Să... ieşi în faţă cu plocon Şi să renunţi la îndoiala că... păcătoşii fură ţara Lăsând în urmă disperarea, Pe care cred că, ...intuiţi: O exploatau neobosiţi de la-nceput... noii veniţi! Ce se-arătau nemulţumiţi că sunt doar ei cei bănuiţi! Era pe vremea când bandiţii Ne tâlhăreau cu... repetiţii, Şi... ne cereau, cam insistent, Să savurăm acel moment, Aşa... cum poruncea expres Chiar... Don Quijote de la Mancha-n acest sens, Când s-a luptat şi a scăpat ...neînsurat! Lăsându-ne huliţi mereu de ...marioneta unui leu Nefiind uşor să fii erou! Pe vremea-aceea dragul meu... Nu stătea nimeni în bistrou 12


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Trăgeam de sfori... prin iarmaroc, Chiar dacă nu părea deloc, aşa de greu precum ai crede, Cerea abilităţi concrete la păpuşarul “undă verde” Doar că-n răstimpuri... “de-aoleu” Mai apărea un derbedeu ...de ARLECHIN, Comediantul italian divin, Le cam zicea atunci pe faţă... Scăpând de adevăruri spuse... la mustaţă, Pentru-a dansa apoi voios... Alături de o balerină-n mod pompos! Când ARLECHINUL obosea şi lua o pauză ...de-o stea Căci ARLECHINII, precum ştiţi, sunt oameni buni, obişnuiţi, de care ne-amintim zâmbind... Când prindem câte-o COLOMBINĂ ...cârcotind, Redeveneam iar abătuţi... precum sunt îngerii căzuţi! Ei, ARLECHINII, nu-s iubiţi... de păpuşarii convertiţi Deoarece le-au spus-o-n faţă: Să rupem sforile paiaţă! Aşa c-atunci când revenim Găsim numai bufonul trist care-i şi... rege şi artist, Aşa cum... s-a-ntâmplat demult, Când ARLECHINUL era... MUT! Şi nu prea le zicea pe faţă... De frica celei ce-i e soaţă! 20.07.2012 – 25.05.2013 13


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL RĂBDĂRII Motto: Nu gloria este efemeră, ci numai cei ce o au… Gânduri din Predici încă nescrise

Cu sentimente simple, ...OMENEŞTI, Te întâlneşti doar în ocaziile lumeşti, Pe care le provoac-acele razii-n teritoriul morţii, Din care uneori mai scapă, pe moment, ALEŞII SORŢII. Atunci vezi clar în clipa provizorie de tranziţie, Ce crezi tu că e de fapt iubire... E PREDICŢIE! Rămâne îns-o simplă amăgire, Dacă o parte din acei ce reuşesc Să-şi vină-ntr-adevăr în fire... O ZBÂRCESC Şi-acund dovezile reale pline de simţire, Care împrăştie speranţă ! Aşa încât ... Acelora care-au simţit că-n ultimă instanţă-n fericire Nimic nu e definitiv Le spun în mod direct: Banalul din finalul efectiv E MIC! Dar dacă nici nu vă doriţi să fiţi mai siguri că revine Spre voi chiar... STAREA DE MAI BINE, iar greşiţi! Ştiu că e mare şi aleatorie DISPERSAREA morţii, Încât te-apucă disperarea-n faţa porţii, 14


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Atuncea când constaţi că viaţa ta încape Între o liniuţă care ne desparte, Cu minus... nu cu plus, Doi ani fatidici scrişi p-un singur rând ca fapte: Atunci când eşti adus şi când eşti... la pământ... răpus! Dar dacă vrei să fii finalizat frumos de soartă... RABDĂ! Mizil 27.04.2012 – Bucuresti 27.06.2012

15


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE VIS Motto: Amintirile sunt asemenea cărţilor din biblioteca ta. Cauţi câte una când nu mai ai nimic nou de citit Tudor Muşatescu (1903-1970)

Nu venim din altă parte Să ne înscriem în carte, Amintiri ce descriu... chinul De-a ne ajusta destinul. Nu suntem prea importanţi La-nceput, ca ...debutanţi! Suntem PERCEPUŢI ca mici, Dar totuşi: Suntem aici! 16


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Şi punctăm la masa vieţii Dor din... floarea tinereţii! Nu vom fi înscrişi în carte! Vedem asta de departe, Privind gândul doar prin vis, Unde totu-a fost prescris, Fiindcă... timpul a trecut, Când prezentu-i nenăscut, Iar copiii visului... Nu ştiu rostul scrisului!! 03.04.2012 Publicată în ziarul electronic de Cluj, 14.06.2012

17


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE BABILON Motto: Orice bărbat căsătorit ar trebui să îşi uite greşelile. N-are sens ca doi oameni să îşi amintească mereu acelaşi lucru Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Nu plângem toţi la fel de mult şi de necontrolat, Chiar dac-astfel de lucruri s-au mai întâmplat, În lumea-n care ursitoarele-au prezis Că nou născuţii pomeniţi în vis, Au parte de dorinţe în neştire, De-ndată ce revin... reprimeniţi în lume de... iubire. Păcat că scutul ce ni l-a promis trecutul, S-a destrămat când ne-a plantat în amintire absolutul, Nu ţinem minte bucuria toţi la fel Când ne trezim c-am adormit niţel, Dar ştim precis că-i un moment select Şi ne-amintim de ea cu sentiment Ca timpul care ne-a-ncadrat perfect Bucăţile de fericire fără ţel... pierdute-n absolutul de oţel! Nu toţi iubim la fel de mult în fiecare vis avut, Chiar dacă ieri părea altfel născut, Azi declarăm ca fiind pierdut demult Parşivul sentiment de absolut!

18


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar toţi susţinem că la început Numai în noi striga PRESENTIMENTUL MUT Aşa că... pentru a nu suferi deloc Propun să adoptăm iar stiluri diferite de noroc, Cât aşteptăm pe-acest peron de viaţă Şi să vorbim din nou de ...BABILON PE FAŢĂ 25.06.2012

19


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL SINGURĂTĂŢII ÎN DOI Motto: Într-o nenorocire văzută se ascunde întotdeauna o fericire nevăzută. Manualul Creştinului- Sfânta Mânăstire Bunea, ComVulcana, Dâmboviţa

Când am avut intenţia de-a ne-ncerca norocul, Cel invocat pe locul De îmblânzit plictisul spre-a preveni abisul, Ne-a ajustat pretenţia, Din când în când, ...chiar VISUL, Ce ne-a atras atenţia, Că este imposibil Să prevedem momentul În care sentimentul... va deturna Prezentul ! Ce, ...de-l dorim salvat, Spre a nu a fi uitat, Trebui să-i dăm aromă Făr-a-i ciunti din... formă, Dar de-şi va pierde firea Şi-şi va schimba menirea, Abandonându-şi mirii Pe drumul... amintirii, Va da ocol spăşit... Necontenit uimirii! Fiind prezentat instant, drept insucces... al firii! Ce-a dat nepotrivirii un caracter... constant

20


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Când am avut intenţia de-a ne-ncerca norocul, Reconvertind sorocul Cu stres proeminent, Ce-i definit frecvent de toţi... în mod curent Pierdutul sentiment în... disperat moment, Am resimţit impactul... singurătăţii-n doi Ce nu ne mai aduce... Trecutul înapoi! 05.04.2012 – 22.06.2012

21


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL SINGURĂTĂŢII Motto: Nu-ţi băga în cap toate fleacurile, fiindcă nu-ţi mai rămâne loc pentru prostie Filozofie Glumeaţă… de cafenea

Tăcerea din singurătate-i fiară, Fiind cea mai grea povar-a lumii Pe care toate minţile o cară Spre partea luminat-a Lunii. Doar că-ntre două aşteptări, Lăsate singure pe drum De visătorii cei mai buni, Primejdia ne preface-n scrum ! Dac-am putea sări din ARCĂ Peste momentul ce ne-ncearcă ...Viaţa Aşa precum l-a încercat cândva pe Sf. Petru ...Cocoşul dimineaţa, Am regăsi verdeaţa raiului perpetuu ! Dar nu se poate fiindcă fiecare-n parte Are o altă clipă unică, aparte, Venită-n labirinturi de departe, Care-i desparte sufletul de trup... Lasându-l în nemărginire ...Singur cuc! 11.04.2012 22


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE FERICIRE Motto: Fericirea se trăieşte numai de la o clipă la alta. Între ele bagă intrigi viaţa. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Din păcate fericirea E aşa de scump plătită, Că adeseori iubirea, Ce nu-i bănuie menirea, O lasă ...NEFOLOSITĂ, Suspectând că e dorită, doar pentru că e... OPRITĂ! Fericirea-n sine, ...poate că-i aşa de rară-n în toate Fiind considerată VICIU (Scump plătit că... de-i, CAPRICIU!) Asta este cu putinţă, Doar pentru că pe pământ Încercarea prin credinţă, Şi-a pierdut puterea-n vânt nemainsuflând avânt!

23


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Din păcate fericirea Ţine numai de moment: Când nu-ntrebi de sentiment, Fiindcă-l simţi deja în tine, Şi nu doar te minţi că-i bine! Când aspiri la Fericire! Dacă n-o tratezi serios şi devii misterios Ea devine doar... cuvânt Dând cu tine de pământ 01.04.2012

24


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE... CUVÂNT Motto: În ţara mea sunt văi şi munţi şi flori, Şi diamante, Şi sunt sticleţi atât de mulţi în capete savante ! Sunt vorbe de păstrat în spirt, expuse prin muzee... Isac Lazarovic pseudonimul literar Ion Pribeagu (1887-1971)

Odată dat, CUVÂNTUL, Dacă-i curat, Rezistă ani de-a rândul. Nu se destramă-ncet Fiind strecurat în fiecare amintire dezmembrată! Chiar dacă nu murim de fapt cu-adevărat decât odată: Din lipsă de iubire adevărată! Uitând că... moartea pare adevărul absolut Care dispare altfel la fiecare-n parte, Când a avut un vis pierdut în toate! Dar sentimentul ăsta n-are viitor şi nu-i de nici un ajutor, Când este dor împrumutat, Sau şi mai rău: Este mimat! Fiind rechemat doar în momentul neadecvat ! Atunci nu mai contează denumirea Cu care-ncerci să-ţi strigi uimirea, Deoarece acest cuvânt banal îţi poate insufla credinţă la final Cum nu e alta pe pământul ăsta fără sens, Ce dă în viaţă moarte, sau invers, Depinde doar în care univers 25


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Este tărâmul care ne desparte De-aceste vorbe aruncate, mult mai-nainte să... devină şoapte, Cu care arătam cândva, demult, că noi ne ţinem de cuvânt, Chiar dacă încă nu ne-am hotărât când ne-am născut Să ne mai amintim momentele, Pierdute-n sentimentele Din... ADEVĂRUL ABSOLUT! Bucureşti, 2.05.2012

26


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE POVESTE Motto: Fără mâna omului, omenirea ar fi trăit şi acum în patru labe, Filozofie Glumeaţa de… cafenea

De când te paşte primul dor Nimic nu pare-ntâmplător... Iar uneori, Chiar dacă creşti Trăieşti doar viaţa... prin poveşti Dar a trăi... nu e POVESTE Şi-ai să constaţi curând ce este, Când vei simţi dezamăgirea..., Când nu te-o mulţumi IUBIREA! Şi chiar dacă ajungi cumva 27


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Să mai repovesteşti cuiva. Vei constata ce mult greşeşti: Prin asta doar o ofileşti, Deoarece lipseşti chiar tu total Din ecuaţia traiului real... Ce, ...Oricât pare de banal, Ne face ceea ce suntem, Cu bune sau cu rele, Copii cuminţi pline de belele, Recalcitranţii din fundal, De care e nevoie mai târziu... De vrem să mai rămână ceva viu În visul ăsta cu pământul Pe care îl hrănim cu rândul. 05.05.2012

28


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE CUVÂNT Motto: Cine vrea să câştige trebuie să ştie să piardă în fiecare zi câte un pic Nu mulţimea sau mărimea păcatelor ne va osândi, ci o inimă împietrită Manualul Creştinului Sfânta Mânăstire Bunea, Com. Vulcana, Dâmboviţa

– Printr-un cuvânt ce ne-animă, Lăsat liber pe pământ De când s-a făcut lumină, Ne-am cam luat cu toţi-avânt ! – Am în minte doar un nume, Care nu e vorbă-n vânt ! Fiindcă-n timp s-a dovedit Că-i de neînlocuit! Plin doar de îndemn de bine Înspre cel ce ne e drag ! Iisus ne-a vorbit pe larg: Despre el, Dar din păcate Noi nu prea l-am ascultat?! Din el toate ni se trag! Toate gesturile noastre... Devin flori frumoase-n glastre! Minuni care, doar gândite, ne dau vise diferite Toate-s onorate fiinţe, pline de bune cuviinţe! Fiindcă unde e credinţă...totul este cu putinţă Dacă ne ţinem cuvântul, Chiar dacă-l rostim... cu gândul. 29


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Care s-a păstrat curat,... Chiar şi-atunci Am câştigat!! Cuvântul cel căutat, Care-a modelat destine, E... cel care-l ştim prea bine, Când ajungem în impas: Folosindu-l ca redută Îl rostim toţi într-un glas! Şi el este... DOAMNE-AJUTĂ ! Bucureşti, 2.05.2012

30


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE TIMP Motto: – Doctore, ce aveţi pentru ridurile mele? – Cel mai mare respect doamnă! Filozofie Glumeaţă… de cafenea

Când timpul era mai tânăr Îmi plângea mereu pe umăr, Dar acum, când i-a trecut, Nu l-am mai văzut demult ! Timpul n-are… timp de noi Să ne-ntrebe de nevoi, Ne atinge când ne stinge şi ne duce-n infinit, Sau de unde am venit, cu un dor de-ndeplinit. Şi chiar de îi spui mişcare De fapt totu-i… degradare Timpul nu-i de împrumut! Pentru cel ce stă-n trecut, S-a dus! Gata! S-a pierdut! Timpul nu arată milă! La el nu merge cu… pilă! El goneşte şi-ţi vorbeşte Iar când soarta-ţi se codeşte Redevine mut sau surd, 31


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Constatând în primul rând …că vrei să trăieşti prea mult ! De aceea să nu uit, Vă previn de la-nceput : Nu lăsaţi timpul să treacă fără rost… fiindcă vă-nşfacă Prefăcându-vă-n argilă fără nici un pic de milă!! Bucureşti, 2.05.2012

32


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE FINAL FALS Motto: Peştele care înnoată împotriva curentului... moare electrocutat. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Când greşeala tinereţii Va avea cândva pretenţii să-ţi revină în intenţii Dă-i foc! Să dezvolte... fum, Fiindc-acuma pot să-ţi spun care e secretul vieţii: NU DA FRÂU LIBER TRISTEŢII! Mulţi nu preţuim ce-avem! Unii de asta chiar se tem Ca fiind ceva nepermis, Gândind Raiul ca un vis, care e de neatins! Dar, de pui suflet intens, fără a-ţi păsa de stress Îns-având grijă de trup, …ciclul ăsta-l întrerupi! Nu cred că este greşit de faci ceva diferit... Şi aspiri la infinit: Doar reinspiteşti finalul fără să eviţi calvarul! CÂND sfârşitul vieţii vine Ce depinde doar de tine e să... Nu te simţi prea bine ! Însă uiţi esenţialul: Încă nu-i trecut hotarul spre cel ce umple paharul... Aşa că să profităm... şi să ne reorientăm Spre finalul optimist unde spui: Încă exist!! Şi nu vreau să mai fiu trist!! 33


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Fiindcă viaţa ţi-a trecut Aşteptând din ea prea mult! Rămânând în aşteptare Mai tot timpul pierzi valoare! Un singur lucru-i de spus: LA MULŢI ANI!! Nu vrem răspuns!! 27.03.2010 - Mizil 27.04.2012

34


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU MINCINOS Motto: Se spune că înotul face bine la siluetă. O spun cei care n-au văzut încă balena. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Când lupta cu-adevărul diferit... a devenit înfrângere totală, Ne-am detaşat de ea atunci, demult, ...la şcoală! Mai ştie oare asta astăzi cineva?! Ne-am revenit vreodată după ce-am pierdut?! Exact acest aspect trebui ştiut. Fiind important... de reţinut ce-a mai rămas după impact ! Dar oare e adevărat întruna sau e un mod de întrebat!? Spre a repromova, ...mai controlat, MINCIUNA, Ce-i gata să ne-apară zâmbitoare-n faţă, precum Luna În cârca umbrei călătoare... fără viaţă, Neafectată de iubire ...decât ca lipsă... de simţire !? Desigur asta o ştiai demult: Fiindcă nu cred că tu vroiai s-ascunzi trupul sub scut, Lăsând ca sufletul necunoscut, Să-şi piardă iarăşi... nemurirea chiar când a cunoscut iubirea! Dar dacă le desparţi.... Zădărniceşti menirea, De-aţi reveni să creşti în fericire viaţa viitoare. 35


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Însă atenţie! De-ai apucat pe sporul purtătorul, Ce-a infectat dorinţa-ntr-una! Atunci va trebui să–ţi reclădeşti iar fiinţa ca nebuna, Pentr-a dezinfecta de adevăr...minciuna ! Aşa că nu mai ezita : Adună iarăşi împreună, Chiar dacă pare că-i pripit şi prea din scurt Tot grupul de lumină primenit Ce-a pregătit unirea sufletului mit în trupul răstignit, Să... lupte cu-adevărul diferit... refolosit. 26.06.2012

36


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE REMÂNTUIRE Motto: Nimic nu mai poate fi inventat după facerea lumii Petre Ţuţea (1902-1991)

Cu o singură privire Ai deschis chepengul sorţii, Reprimându-ţi cu-ndârjire slăbiciunea-n faţa morţii Ce sta gata să te prindă şi să te tragă-n oglindă Cu o singură privire Reuşeşti! Goleşti ABISUL, Care-ţi zace-n amintire..., Fără să ştie ce-i visul, Ce-a lăsat intact proscrisul, Prigonit de el într-una fiindcă i-a furat minciuna? Şi când adevărul minte... el ucide prin cuvinte, Strecurate prin colinde, precum virusul în minte. Cu o singură privire Care cere, dar nu vinde, Poţi stârni nenorocire, de laşi doru-a te cuprinde Fără să îţi vii în fire, înainte de iubire !. De ratezi clipa iubirii, Poţi stârni nemulţumirea, ce şi-n tine se va-ntinde! 37


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar nu dispera-n neştire fiindcă în nefericire Stă de strajă mântuirea... care ştie rostuirea Ce-a deschis chepengul sorţii... când da biru-n faţa porţii De stârneşti visu-nainte de a şti cam ce cuprinde Poţi deja să-ţi dau de ştire: Farmecul ţi se va-ntinde Fiindcă nu-i nenorocire dacă creşte-n fericire, Clipa de... REMÂNTUIRE 05.05. 2012 - 26.06.2012

38


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE RIDURILE VIEŢII Motto: Vreau să merg la spovedanie. Aproape mi-am trăit viaţa. Am adunat atâtea păcate...Of, ce amintiri plăcute! Filozofie Glumeaţă… de cafenea

Am constatat că la un moment dat, Chiar... TIMPUL însuşi ne-a abandonat, Făcându-ne să credem, repetat Că părăsirea vieţii interioare...dă valoare, Fiind benefică pentru fiecare, Deoarece e... ...Nu-i aşa ? Uşor de realizat!! De fapt...n-aţi observat? EL ne-a globalizat... ca amintire Când ne-a atenţionat că îi suntem supuşi total... ca fire! Am constatat că la un moment dat, Ne-am tot îmbolnăvit uşor aleator de dor Deoarece am neglijat să fim atenţi la ce ne-a declarat, Dar nici măcar atunci n-am decretat Ca interzisă regula setării, Deoarece se pare că-n acel moment... nu prea ne-a deranjat: Eram în „carantina nepăsării”, Considerându-ne „roboţi” desprinşi din viitor Aşa că nu am mai avut nimic de zis Când am aflat că o să fim precis revalorificaţi 39


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Prin timp ca... AMINTIRE într-un VIS ASTA DA ŞTIRE!! Ea a făcut să ne reîngropăm fidel... altfel Bucăţile de Fericire în Abis ! Uitând astfel de vieţile trecute ! Care acum... chiar dacă par că-s... nenăscute, Emoţionează faţa tinereţii la apus Când... netezeşte ridurile vieţii ce s-a dus! 05.04.2012 - 22.06.2012

40


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE OPRIT TIMPUL Motto: Dincolo de zei, Agăţată de vise Pasărea nopţii Haiku 968 - Victor Gh. Stan, 2010

Când spui scurt : „TIMPU-A TRECUT” Te înşeli aşa de mult !! Fiindcă cel care se trece, ...rămânând la toate rece, Nu e Timpul... EL E REGE ! Noi ne trecem stând la rând şi uitând să îl... petrecem. Dar nu e nimic de spus ...dacă timpul ni s-a dus! Apa nu comandă piatra chiar să vrea... nu-i prinde nada! Ea rămâne nemişcată, tot la fel... ca altădată, Fiind prea grea pentru mişcare! Ştii, ca cel care se „GATĂ”... de plecare !! Apa fuge se răzbună şi e rece, dar nebună, Că se-ntrece spre-a ajunge la marea ce o adună ! Timpul nu trece de fel... noi ne trecem stând în el Nu contează denumirea cu care îţi strigi uimirea Timpul curge diferit pentru orice individ ! 41


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Pentru cei ce ne-au lăsat... Timpul e nelimitat, Pentru cei ce au plecat... Timpul este suspendat, Fiindcă el este măsura Celor spuse şi nespuse, Ce ne pregăteau uzura Pe când tot dădeam cu gura ! Chiar şi cei ce au murit... Nu pot pune semn „OPRIT”! Timpului deja trăit Fiindcă el... n-are sfârşit! 29.06.2012

42


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE INVIDIE Motto: Pentru ca un om să-şi schimbe calea traiului păgân Niciodată nu-i prea tânăr, niciodată prea bătrân Parintele Galaction - Episcopul Alexandriei şi Teleormanului Oglinda Sufletului Editura Lumină din Lumină, 1999

„Venind din spatele nemulţumirii, Ce-i permanent prezente-n infinit, Momentele de stres proeminent S-au dovedit a fi „Capcane ale firii” Ce-i defineşte-n mod curent... Frecvent loc lipsit de sentiment! INVIDIA lasă căile deschise, Creând premizele unei purtări parşive, Ce li se potriveşte precum o mânuşă Acelora care distrug din uşă... Tot ce ne-ndeamnă să tânjim După... mult lăudatul ţel din altruism!!”: Asta ne poate face să... GREŞIM Şi să ne pierdem interesul legitim în toate! Deoarece noi toţi am fost reprogramaţi Să ne... acoperim secretele întunecate, Când suntem confruntaţi cu fapte, Precum sunt, poate... gândurile-acelor ignoranţi ...ce s-au născut subtil perdanţi Dintr-o posibilă eroare-a Visului Pierdut, 43


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ce n-a recunoscut înţelepciunea unui stil Ieşind la rampă-n mod ostil Uitând că amintirile-au modele fel de fel În care se îngrop-altfel BUCĂŢILE DE ABSOLUT, Când nu suntem interesaţi de... CUMPENELE VIEŢII, De clipele pe care scrijelim uimirea-n faţa tinereţii. Uitând că... numai prin cuvânt se poate insufla credinţă, Aşa cum nu e alta pe pământ, Lăsăm fragmentele de vis pierdut Să cadă precum frunza dusă-n vânt... Şi neglijăm să preţuim valoarea celor mai de rând. Uitând că... între două aşteptări ne ceartă viaţa uneori Iar timpul care ne cam lasă rece... de fapt nu din INVIDIE trece, 30.06.2012

44


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ÎNTRE IOV ŞI CRESUS Motto: E criminal să nu citeşti poetul, Dar şi mai criminal să-l înţelegi. El dă peste fantasm-atâtea legi, Încât frumosu-i una cu secretul Marian Dumitru – Clinchet de Lună (din volumul Faguri Sălbatici, 2009)

Tot ce contează-n viaţa asta-i… TIMPUL Cu care soarta noastră face schimbul, Sau, Hai să-i spunem pe de-a dreptul: TROCUL! Depinde de norocul ce-l avem în faţă Atunci când cei din jur ne-nvaţă Să devenim excroci sentimentali Şi să ne regăsim copii salvamari...! Atunci... când viaţa ta nu-ţi place Şi vrei schimbarea ei cu alta... N-am ce-ţi face! Stai mai–nainte şi respir-adânc, cuminte, Nu judeca la cald, fierbinte, sau plângând ! Deoarece nimic nu-i nou sub soare Şi te vei plictisi la fel în continuare şi-n... viaţa viitoare, Fiind imposibil, fără îndoială, Să te mai mulţumească orice învoială Dacă-i la fel de rea şi goală ! 45


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ştiut fiind că-ntre IOV şi CRESUS Nu s-a făcut precis... nici un progres Ce să ne dea... modelul demn de-ales! Ne reconsiderăm povaţa... şi redirecţionăm speranţa. Spre unicul loc de pornire-n pomenire, Unde... Iubirea nu ştie ce-i Timpul Care s-o merite pentru a face... schimbul. Şi a rescrie iar prefaţa În care să se-arate că nimic... NU-I MAI PRESUS CA VIAŢA... celui mic. 02.07.2012

46


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE ZIUA COPILULUI Motto: Nimeni nu-şi mai aminteşte De norii zilei de ieri; aceştia s-au transformat în ploaie ori s-au risipit... Constantin Mironescu – Nimeni (din vol. Poeme în clarobscur, 2012)

Cu libertatea de …a face rău Zău că nimic nu se compară ! Chiar dacă uneori mai dă şi ea pe-afară, Dar pentru asta mă urăsc : Să am oare mereu dreptate, …Sau greşesc !? Doresc să mai dezbat încă odată sentimentul, Dar va veni vreodată iar momentul La fel ca altădată parul lângă funie…?! Va reveni desigur…La-ntâi iunie, Când vom da iarăşi liber fanteziei Spre colţul dedicat copilăriei E-adevărat ! Despre copii mai tot mereu auzi Că-s tare răi...şi uneori chiar cruzi Că-s robii ai bătăliei cu… noroi

47


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Când în neştire se-mbrâncesc în noi, se luptă şi se tăvălesc pe-ales Dând veseliei un alt înţeles, Dar ei, cu timpul, îşi revin complet în fire Reajustându-se-n suport de mântuire Şi alinare ca...OM MARE... cu nepoţi, Dar oare am scăpat cu toţi... din ghiara răutăţii milenare Care îţi pune caracterul la-cercare-n mod subtil Atunci când redevii din nou... COPIL?! 03.07.2012 Publicată în revista „Apollon” nr. 38/iulie 2013

48


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE RĂUTATE Motto: Nu atribui răutăţii ceea ce poate fi explicat prin prostie Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Atunci când eram prea mici pentru a conta pe-aici… Eram mereu indignaţi fiind cei mai recalcitranţi. Cu timpul ne-am potolit, fiindcă am descoperit Că ceea ce ne desparte, sigur vine de departe Ca lucru fără măsură… născut în „ANTINATURĂ” Parte-artificială-n toate : E vorba de… RĂUTATE ! Ce,… lăsată-n libertate Porneşte să ne-nvrăjbescă, orgoliul să-şi mulţumească! Cred c-asta deja o ştiţi, sau numai o bănuiţi!? Sigur s-a mai întâmplat şi-i complet adevărat: Că în OM s-a instalat de-ndată ce l-a atins… Şi sufletul i l-a şi prins! Nu ne-a mai lăsat deoparte nici când am fugit departe! Fiindcă nu prea are margini. Cartea-i are multe pagini,… Pe care, chiar vagi imagini, se adună şi răzbună Ceea ce în mod fatal… ne consumă triumfal, Dar cuprinsul nu-i e scris, cu toate c-a fost promis, Aşa că… LUAŢI-I CONTROLUL! Şi nu o să-i duceţi dorul!

49


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Noi avem un antidot, lăsat de Isus… pe rod Când ne-a dat această de ştire: …Totul stă doar în… iubire, Iar iertare-i fericire De care, dacă nu-ţi pasă… Nu contează ce-ai în casă, Devii doar un suflet mort… aşezat într-un raport ! Nimic demn de pomenit la momentul potrivit ! Aşa că-ţi dau o povaţă: Alungă-ţi răul din viaţă Nu lăsa ca răutatea… să-şi primească libertatea! 03.07.2012

50


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL DACILOR Motto: Se spune despre daci că erau un popor viteaz. Este adevărat, îl întrebă Cornel? Foarte adevărat ,îi răspunse învăţătorul. Spre deosebire de noi erau un popor viteaz. Ei erau convinşi că viaţa de pe pământ continuă, în aceiaşi formă, dincolo de mormânt... Artemiu Vanca – Comorile de sub Meseş, 2011

Dacă pomenim de Traci, fără a vorbi de Daci, este o mare eroare...! Ce ne duce-n continuare spre o serie de-ntrebări Despre veşnic noul ieri De ce-au dispărut hitiţii ? Unde le-au fugit părinţii ? Unde le sunt azi urmaşii… vezi olmecii, sau maiaşii Şi de ce nu… chiar incaşii! Când erau în plină forţă… au ars toţi precum o torţă. Alexandru zis cel Mare, ce s-a stins tânăr în floare Pe când tot umbla hai-hui, Ce-a lăsat în urma lui?! Ce-a dus spre pierzanie-n toate ? Lipsa-n continuitate! Ştiau bine de tot dacii de ce au luptat săracii Azi, când recitesc istoria, nu mai ştiu a cui e gloria, Preamărită-n toată forma pe Columna de la Roma 51


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

De Traian,… „Dacul Roman”! La daci de priveşti figura, nu le-apare pe chip ura Faţa timpul nu le-o strică… fiindcă nu ştiau de frică! Chiar de mori viaţa-şi revine tot aici şi se continuă! Era crezul lor de bază,… ce şi azi „ne-nfiorează”. Suntem şi am fost păstori şi mereu agricultori ! Noi nu suntem… migratori Poate că de fapt romanii,… fără să o vrea expres, Le-au cinstit memoria-n vers… Imortalizând în piatră… cum erau ei altădată: Firea lor cea luptătoare ce se înalţă cu onoare Ea... şi zi în continuare Inspiră spre neuitare Lupta pentru… ne-atârnare Chiar dacă nu mai apare Ca fiind o preocupare Pentru cei de la putere Este... singura avere, Lasată de DACI sub stele! Apărută în revista „Apollon” nr. 36/Mai 2013

52


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE-MPRUMUTAT Motto: Cel ce se naşte sărac şi urât are mari şanse ca atunci când o să crească să-şi dezvolte ambele calităţi. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

S-ar dori o pomenire a celor ce din iubire S-au luptat cu detractorii Care-au au promovat pe faţă, devenind astfel notorii, Că de fapt …doar Migratorii, Ce-au invadat ca gândacii plaiurile bietei Dacii, Sunt cu-adevărat români, fiindcă ei sunt cei mai buni!! De-asta este imposibil să faci răul mai vizibil ! Câteodată neputinţa. Arată doar suferinţa, NU! Nu plângem vechea ţară Chiar de are înc-afară Mult pământ din cel mai sfânt, udat cu sânge de rând! Fiindcă s-a uitat istoria, Nu-i mai recunoaştem gloria, Astăzi totu-i provizoriu, căci gândim aleatoriu. Patrioţii sunt de râs şi n-au un cuvânt de spus, Fiind priviţi cu toţi de sus şi catalogaţi drept… duşi! Sentimentul naţional Este deja luat de val, 53


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Totu-i pe globalizare De ţară nu ne mai doare, Fiindcă ţara-i orişicare şi uşor, uşor, uşor chiar nu mai suntem popor, Suntem toţi o populaţie ce se zbate-n imitaţie. Preluăm sărbători păgâne Zilele au alte nume, Şi dacă-ţi întrebi urmaşii cum mai stau cu copilaşii Te trezeşti apostrofat: Timpurile s-au schimbat! Totu-i azi de-mprumutat şi copii… de-adoptat! 04.07.2012

54


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE RUTINA ZILNICĂ Motto: Numai când e invidia altora în floare Poţi să-ţi dai seama… de propria ta valoare Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Privind traiul pe ansamblu, nu găsesc nimic mai tandru Ca... RUTINA Bat-o vina! Criticată permanent de lipsă de...sentiment! De cei care nu-i văd rolul... fiindcă i-au pierdut controlul. Dacă-i lipsă la apel... pierd încrederea în ţel ! Dacă nu ai dialog cu ce ţi-e lăsat zălog, ...pentru trânta zilnică, Poţi ca să... rămâi olog să faci muncă silnică! REPETAREA DĂ VALOAREA! La toate se cam aplică De ieşi din cotidian, fără să ai nici un plan, Făcând asta-n mod spontan, Schimbând limba-n mod solemn, uiţi că ...ăsta-i Sport Extrem! Te răneşti dacă nu ştii linia dreaptă să o ţii ! Poţi să fii oricât de demn, tot te zvântă în bătaie, 55


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

De te-ndoaie... când şiroaie lacrimile cad la semn, şi te dau iar în consemn Că... treci limita normală, Fără să ai nici o şcoală, Ca să fii tot timpu-n „trend”. Mă tem că faci o greşeală dac-o iei drept tăvăleală, EA E-NDEMN de...continuat pe drumul deja trasat , Folosit şi altădat‘… când se mergea la vânat: Ştii că... nu-i mare scofală să devii chiar tu momeală! Traiul pe ansamblu cere ca de fapt să ai putere, ...răbdare intuitivă Să suporţi cotidianul... chiar când totul ţi-e-mpotrivă! De aici şi constatarea că e greşită mişcarea, De-a lăsa rutina vieţii… doar de dragul tinereţii, Fiindcă pierzi chiar sentimentul ce-ţi justifică prezentul! 09.07.2012

56


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE VIAŢĂ Motto: De ursit, ţi-aş tot ursi, Dac-aş şti că într-o zi, Toate se vor împlini… Camelia Vasiliu - Urare la botez (din volumul Duios îmi cântă Mozart Lăcrimosa – 2011)

Ne plângem viaţa de infern, Când de fapt în sinea noastră... râdem despre el solemn Şi nu-l mai vedem ca semn, Căruia să-i dăm obolul Aşa cum cere simbolul, Făcând glume fel de fel Despre faptul că în IAD... totul e ţinut la cald, Iar când spunem bunăoară,... Că soarta ne-a tras pe sfoară, Nu aducem argumente... suficiente , Pentru astfel de momente. Fiindcă realitatea-i alta: Norocul este de partea Celor ce n-au regretat, Nimic din ce i-a marcat, Nimic din ce s-a-ntâmplat!! Viaţa este-aşa cum este, În ea am zburdat regeşte: Am căzut,... ne-am ridicat, Am zburat cât am lipsit, ...dar apoi ne-am revenit, 57


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Am sperat că răutatea Nu va copleşi dreptatea. Doar n-a fost ceva etern Căruia să-i spui... infern! Chiar de viaţa ne-a tratat... ca bunuri de consumat! 07.07.2012

58


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE REÎNCARNARE Motto: Dacă nu ai griji şi duşmani, E posibil să nu te fi născut Din axiomele vieţii Gândire din Predici încă nescrise

Cu-aşa de multe teorii bizare, pe care le avem în faţă, Ce povestesc de partea tinereţii superioare Ce zice-se că vine după reîncarnare şi ne-nhaţă, Chiar crezi în revenirea vieţii viitoare?! După finalizarea traiului de acum, Care în timp devine, sigur, prea plictisitor Mergând mereu pe-acelaşi drum de dor, Mă mir de ce se mai agaţă lumea-n orice cult Ca să rămână-n viaţă cât mai mult? Probabil că doresc doar o povaţă, gândind că,... Dacă la mustaţă ocoleasc, Greşelile...ce, repetabil, înfloresc... Din viaţa trecătoare, reuşesc...şi ne uimesc uşor ! Scăpând astfel... de reîncarnarea-n lanţul trofic inferior! Se fac eforturi multe-n disperare să se revină iar spre demiurg Să se solicite-ndurare spre amurg ! Deci mint... când spun că simt dorinţa morţii eliberatoare Fiindcă sfârşitul veţi-i chin pline de duhoare Care ne-nvaţă că de obicei 59


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Indiferent cu ce idei doreşti să-ţi iei avânt, E totul trecător şi-n vânt! De-aceea astăzi este imposibil să mai crezi, Atunci când vezi că toţi acei ce le-au născut pe toate Când ceri dovezi... se dau deoparte spre uitare Fiindcă strămoşii lor nu au rămas în viaţ-atât de mult Spre a ne povesti în continuare Cum au făcut verificare-acestor... teorii bizare!! 01.07.2011 - 06.07.2012

60


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU REPETABIL Motto: Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de undeva şi merge spre nicăieri. Şi el rămâne aşa chiar dacă este laureat al Premiului Nobel sau simplu măturător Petre Ţuţea (1902-1991)

Între infiM şi infiNIT apare doar un „M” şi-un „NIT”, Ce, combinat, devine... MINT Nedovedit ca fiind palpabil, Fiind categoric, imbatabil ca sfârşit ! E imposibil de descoperit de...va mai fi valabil, Pentru momentul REPETABIL! Ce... curios! Această observaţie de prisos, Mereu conduce implacabil Spre un bilanţ contabil riguros. Ce-i regretabil de anost şi plicticos Fiindcă îţi spune doar ce-ai fost, Nu ce-ai făcut, Sau ce-ai fi vrut să faci cu... MIT-ul nenăscut, Sau ce-ai văzut când te-ai ascuns În locul onorabil unde-ai presupus Că o să ai şi tihnă de ajuns! Desigur că perioada asta-i doar promisă, Nefiind neapărat permisă! Deoarece pe linia vieţii scrisul e infim şi neciteţ spre asfinţit Şi nu alină nici un vis... la infinit, 61


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aşa cum tot promit Neliniştile renăscute-n fiecare nou venit ! Iar la sfârşit, Când ţi se face milă, Constaţi că nici iubirea nu e chiar umilă, Ba uneori e ...rea, haină toată,...ameninţătoare, Ca întunericul ce te înfricoşea în taină câteodată tare. E condamnabil modul ăsta dur de-a fi privit Şi nu-i deloc fără cusur, amabil şi dorit Aşa că HAI! Azvârle-acum, a doua oară, Cu „Repetabila Povară” (Care în timp a devenit Precum o haină prea purtată de soroc), Peste secretul cel infim din infinitul cu noroc ...recunoscut acum... pe loc, în mare, mai de toţi obişnuiţi-acestui loc, Ce caută repetabilitatea-n briza mării Ca să alunge frica disperării De-a nu-şi pierde soarta iar ...în jar solar! Aleşd 16.07.2012

62


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU CU APROPOU Motto: Pentru bătrâni, toate lucrurile par a se scumpi continuu. Singurul lucru care, pentru ei, cu adevărat se scumpeşte în fiecare zi, este timpul Aforisme - Petre Strihan (vol. Lumini târzii, Ed. Dacia XXI - 2011)

Chiar de-ai luptat întreaga viaţă să fii mereu la suprafaţă, Când nu eşti vesel... eşti pierdut, Precum un înger decăzut. Ştiu că n-ai stat nicicând degeaba, Ai vrut numai să-ţi termini treaba, Dar încruntat şi pe muteşte... aşa cum nu se potriveşte Acestui dar sublim al vieţii ce dă savoare dimineţii. Pe când se va vorbi de tine contextul nu va fi... de bine.

63


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

S-o replica: A!, ...Despre el! Nu prea mai râde-acum defel ! Poate de-aici şi consatatarea ce naşte-acuma întrebarea : De ce să-ţi plângi singur de milă Că viaţa ţi-a fost tot ostilă?! Ştiu c-a trăi corect e greu ! Nimic nu-i simplu dragul meu! Iar dacă nu ai înţeles că apropoul e cu sens Mai bine nu rata momentul Când trebui să-ţi faci testamentul! Aleşd, Bihor 14.07.2012

64


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ADOLESCENTIN Din când în când trecutul, Sfidând necunoscutul, Ne dă din nou de urmă Şi, cotropind momentul, Ne-ndrumă…indolentul, Prin îndoieli…spre dorul, Ce-aşteaptă… ZBURĂTORUL! Din când în când prezentul, Omnipotentul mag, Restabileşte forma, Punând picioru-n prag, Restricţionând-accesul, La dorul în zig – zag, Spunând atât: AJUNGE! Şi-i gata să divulge un adevăr etern: Se fuge greu din soartă… şi-atunci doar în infern! Din când în când trecutul, Refuză iar s-asculte şi ne străpunge scutul, Chiar dacă-i cer să uite, Plângând cu… dor subtil! El reuşeşte-abil Pe bruma de-ndoială, 65


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Să facă să dispară Chiar jocul de copil, Şi nu vrea o-nvoială, Fiindcă-n acel moment Deja-i ...Adolescent! 11.03.2013

66


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU CIVILIZAT Motto: A nins cu iertare peste deşertăciune şi peste toate ninsorile răstignite aici în zilele lui Pilat din Pont Emil Proşcan - Zâmbetul ca o rochie de mireasă / Voal de mireasă Revista Fereastra - Anul IX Nr. 3 (67), Aprilie 2012 - editata de Asociatia de cultură „Agatha Grigorescu Bacovia” din Mizil

De când ne paşte primul dor Nimic nu pare-ntâmplător: Începem să dorim... LUMINĂ, Tânjind după o viaţă lină Plină de linişte deplină, Tânjim chiar după disciplină, Când suntem deranjaţi direct De-acei revoluţionari de drept! Ce înţeleg numai rumoarea Ce-aleator agită marea ! Dar... totul trece când devine Din perspectiva timpului DEŞERTĂCIUNE. Şi-atunci începi cu întrebări... De viaţă, despre realizări...! Dar nu-i nimic de menţionat: M-am însurat, Am şi copii, Dar şi necazuri… mii şi mii 67


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Şi nici o faptă creştinească De care ei să-şi amintească Când vor ajunge să mai crească ! Un… lucru-i demn de reţinut : Nu am trăit ca… deţinut, Şi nu m-am încurcat pe drum,... Nu am oprit oricum la semn Ce-am câştigat… la modul demn am câştigat în mod curat, Purtându-mă... civilizat!! 23.07.2012

68


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU APROAPE CIVILIZAT Motto: Te-ai agăţat de valul acela nisipul pe ţărm era răvăşit de liniştea albastră a lunii nu ţi-am cerut nimic din ceea ce nu exişti nu ţi-am cerut nimic dar zâmbetul tău era ca o rochie de mireasă... Emil Proşcan - Prizonier în clepsidră / Zâmbetul ca o rochie de mireasă Revista Fereastra, Anul IX Nr. 3 (67) - Aprilie 2012, editata de Asociatia de cultură „Agatha Grigorescu Bacovia” Mizil

Chiar dacă refacem trocul spre a ţine liber locul tot ne paşte nenorocul Să primim la schimb... minciuna, seara când răsare Luna! Dar, cum nu suntem în cărţi, ...nu ne dor acele părţi Ce-au lipit din cioburi visul... pe care l-a spart... proscrisul! Asta-i perfidia sorţii: De-a stârni morişca morţii! Când ne pierdem din speranţa... De-a ne creşte importanţa care ne-afectează viaţa...! Asta,... de uităm de semne, Ce încep spre ea să cheme. Minimalizând voinţa de-ai descrie neputinţa, Refuzul de...zbatere, printre-a vieţii cratere 69


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

În care nu mai încap Decât cei care îi scap Printre degete... la troc. Dar nici ăia n-au noroc! Fiindcă-n fond mai spre sfârşit, ...toţi degeaba am venit Şi... ne trecem prea devreme, ... regretaţi din vreme-n vreme, Ne eliminăm din start, ... când nimic nu am schimbat Fiindcă am făcut pe „granzii” ...şi-am întărâtat bastarzii Născuţi din intenţie pură...eşuată-n fundătură, Fiindc-atunci, ca şi acum, trocul s-a făcut pe drum, Aproape civilizat,... Dar la margine de pat 23.07.2012

70


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU PERSONALIZAT Motto: Cea mai mare intoleranţă vine de la aşa zisa raţiune Miguel de Unamuno (1864-1936)

Locul celor ce-au pierit la moment nepotrivit Rămâne gol, părăsit ca… un geniu pustiit. Când laşi rana-n părăsire, vidul doare în neştire şi în mod necontrolat, dacă n-o presezi constant! Timpu-n mod necontenit a trecut şi-a dovedit …că trecutul efectiv nu-i uitat definitiv: Chiar îngropat şi spectral, el rămâne actual, – Dar… cu drept la disperare, – Nu-l mai plânge aşa tare… fiindcă-n viaţă-i şi uitare, – DA! Dar cicatricea, doare ! Ăsta este adevărul: Noi de fapt le ducem dorul Clipelor ce fac din viaţă… ciripit de dimineaţă, Când ne-atinge aşa, lin, fără urme de venin !! Pare simplu spus la rece: VIAŢA TRECE! Nu-i nimic surprinzător când se-ntâmplă… şi-alţii mor, Nu eşti deloc afectat, Dar,… Particularizat,.

71


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Când eşti implicat direct …PARE-ATÂTA DE NEDREPT! Nu poţi descrie-n cuvinte ce simte bolnavu-n minte, Când tot face pe grozavul şi declară că necazul, E în fond cel ce a dat...şi tot el şi cel ce-a luat ! Aşa fiind mult mai uşor de-ajuns la judecător. Ştiu!, Acuma nu mă crezi… AŞTEAPTĂ ŞI AI SĂ VEZI! 24.07.2012

72


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL RENAŞTERII CREDINŢEI Motto: Deschide rana zilei, cavalere, Şi nu lupta cu morile de vânt, Te-aşteaptă lumea: Pune la pământ Rechini, borfaşi, caiafe, hahalere! Marian Dumitru, Judecător (din volumul Eleganţii atomi ai frumosului – 2011)

La judecată, Nu se cere plată ! Când nu mai pare-a fi nimic de spus, Constaţi că toate au răspuns ...intenţiei de-a simţi iar viaţa, Redând renaşterii credinţei... toată importanţa. Se poate spune c-am descoperit, cu fiecare vis primit, Că adevărul poate fi lucid... doar după ce s-a primenit ! Am fost “rechin, borfaş, caiafă... hahaleră, Am fost chiar chin, ...rămas de la holeră, Dar nu am fost necredincios, până acum, ...iubirii De când m-am rătăcit ...pe drumul mântuirii! De fapt, cedând dorinţei, ...clacăm în noi de multe ori în zori Dând lovituri teribile... credinţei, care renaşte îns-adeseori Din amintirea regăsită-n fiinţa dumnezee, 73


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Nu mai contează care-i denumirea ei, ...FEMEIE! Şi-atunci mă-ntorc la loc, Şi-i recunosc puterea de a calma durerea Pentru că prin acest cuvânt Ce le insuflă şi-altora avânt Aşa,... cum nu e altul pe pământ ! Putem să redescoperim renaşterea credinţei Minunea care pune în mişcare... lumea biruinţei ! Deci... dacă vrei să redevii o parte Din calea mântuirii binecuvântate Atâta trebui să ştii: DĂ CALE LIBERĂ TRĂIRI-ADEVĂRATE!! 26.07.2012

74


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE NĂRAVUL ZEILOR Motto: Lumina blondă curge lină, lină Iar eu culeg în palme, a ei căldură… Maria Niculescu - Splendoare Plăsmuită (din volumul Clipa albă a zborului – 2010)

Pe vremea când rugăciunile oamenilor Hrăneau nemurirea zeilor, Munca silnică, impusă de vânătoarea zilnică, Făcea ca neputinţa gândurilor întâmplătoare să câştige teren. Pe vremea când slăbiciunea umană Ridica altare pe culmile superioare ale fiinţei astrale, Fiindcă se simţea datoare să se închine În faţa celor care au luptat cu onoare, Să capete biruinţa De cinstire a memoriei nepieritoare a eroilor, Dintre care unii erau atei… chiar dacă erau zei! Neputinţa gândurilor întâmplătoare Pierdea teren Ştiau bine strămoşii …ateii, cum se mulţumesc zeii Dar tot întrebau: De ce venim?, De ce plecăm?, De ce uităm modul solemn, În care viaţa ne dă semn din semn? 75


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aţi uitat? Altădată zâmbeam… cu rost, chiar când lucrurile mergeau prost, Gândindu-ne deja pe cine să dăm vina, Pentru că nu poţi să faci zilnic zeii vinovaţi Pentru tot felul de confraţi bărbaţi. Aşa am aflat că... A greşi este omeneşte, dar şi că ...A da vina pe altul este şi mai omeneşte. 27.07.2012

76


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE VISUL PIERDUT Motto: Sunt multe căi prin care poţi să greşeşti, dar o singură cale prin care poţi ajunge la success Aristotel (384 î.Hr.-322 î.Hr.)

Când am avut intenţia să îmblânzesc-abisul, Mi s-a atras atenţia: – E imposibil visul ! Şi, ...trebui ajustat deoarece-i păcat S-o iei mereu la vale pe-aceiaşi veche cale Ce-a eşuat constant, Aşa cum s-a-ntâmplat, demult cu paradisul, Care-a avut pretenţia c-a prevenit plictisul, Când a făcut demersul de-a ne capta atenţia, Tăindu-ne accesul... spre pomul lăudat, Acela ce de fapt... ne-a alungat etern... de-atunci în mod solemn din Rai... destul de ferm, spre-acest sistem modern! Ne-am folosit prestanţa spre-a îmblânzi instanţa ! N-am ascultat de-ndemn...şi-am ignorat povaţa, Care n-a dat un semn... negându-i importanţa, Dar n-am salvat nimic! Chiar de-am presat, de mic, iubirea-n... cât-un plic, 77


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Să-mi amintesc-atracţia pe care satisfacţia Ce-a modelat normalul, când a corupt banalul, Ne-a prins-o-n absolut... ca vis bizar pierdut, A fost peste putinţă de a fi trataţi ca... fiinţă! Ce merit-o salvare înspre... resuscitare, Dar nu-i deloc corectă această abordare Mai merit-o-ncercare, De-a regăsi iar forma ce ne-a păstrat aroma Chiar dacă ne-a trădat... spunând ce s-a-ntâmplat, Geneza e menirea ce ne marchează firea Acelui vis pierdut, atunci, ...acolo sus, Fără motiv, născut, dintr-un secret nespus! 05.04.2012-29.07.2012

78


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU TRIST Motto: Frumos este gândul ! Păcat că vine la bătrâneţe Grigore Vieru (1935-2009)

Tânjim după o viaţă lină... Plină de dor şi de lumină Şi când să zicem c-am găsit-o. ...dispare ca un vis, IUBITO! Viaţa e plină de surprize... Ce nu pot fi mereu prezise Viaţa e plină de strădanii... Ce nu fac tot mereu toţi banii Şi-atunci... intenţia de succes Devine doar motiv de STRES. Spre a scăpa de-acest necaz, În viaţă totu-i să faci... haz! Dar trebuie să prinzi prezentul! Pentru a depăşi momentul. Şi ar fi bine să nu uiţi: Ca tine-s poate mult mai mulţi! Deoarece în suferinţă... Întregul univers e-o FIINŢĂ! Când... Tinereţea te-a lăsat! Nimic nu-i demn de menţionat Mai poţi trăi condiţionat, Dar dacă te-ai predat tristeţii Să-i zici de-acum... adio vieţii!! 26.07.2012

79


Nicu Doftoreanu

テ始 ritm de tangou

80


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU CU IZ... POLITIC (cu ocazia referndumului din 29.07.2012) Motto: Destinul frunzelor e un poem tragic Primesc şi transmit viaţă de la izvorul luminii. Visul lor e zborul Şi zboară numai după ce au murit Destin - Petre Strihan (vol. Lumini târzii, 2011, Editura Dacia XXI)

Oare cine furnizează demnitatea… şi-o girează?! Spune-mi cum o garantează?! Oare cine şi-o asumă… când nu crede că-i „a bună”?! Întrebări care se pun celor ce stau la răscruce Când nu ştiu ce drum s-apuce, Întrebări pragmatice… puse-n clipe magice, Care ne încorsetează făr-a spune ce urmează: Şi apoi… ce mai contează când speranţa nu e trează?! Aş vrea să le ştiu esenţa... nu doar să le simt prezenţa Nimeni nu trăieşte singur, Chiar de-a declarat desigur că e unic şi e dur, Şi se pune-n apărare, …când nu-i angajat prea tare. Toate-n lume se induc… din iluzia unui truc Ce te lasă cam năuc, Când constaţi că-n tine-mparţi Zilele de Luni şi Marţi, Cu cele de Miercuri, Joi, …noi iluzii din dotare 81


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Precum Vineri când strigi tare, Spre cei tineri că… te doare, Sâmbăta, Duminica… când nu vrei să faci nimica Zile-n care te ţii drept, calm, neutru şi… deştept Şi nu te implici direct… zicând „Eu am timp s-aştept!” Până ce-ţi consumi dorinţa şi constaţi că neputinţa Vine iute dintr-odată, făcând… „Artă pentru Artă!” Cunoscut ca un om hâtru, …chiar dacă rămâi neutru, Pe o cruce-n cimitir… la Săpânţa, tot ai… stil! 20.12.2011 - 30.07.2012

82


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL LUMINILOR Motto: Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici o schimbare, nici umbră de mutare Biblia - Iacov 1,17

Din vremuri vechi, …chiar precreştine, Din vremuri… adolescentine, tânjim mereu după... mai bine! Tânjim după o viaţă lină, plină de dor şi de lumină, Tradiţională, temperamentală, ce să nu ducă înspre... plictiseală Care în fapt ar însemna o... VIAŢĂ GOALĂ. De nu începem să trăim şi spiritual intens Astfel încât să fie totul fără... stres, Sau mai în clar: SĂ CAPETE ALT SENS! Ajungem goi, scâncind precum cel mic, .la început În locul unde clar constat abrupt că… nu mai e nimica de făcut Fiindcă n-am realizat ceva… prea important, Care să fie demn de menţionat: M-am însurat, am şi copii, dar şi necazuri, mii şi mii, Dar totul pare-aşa banal şi-anost, că parcă nu mai are nici un rost Să amintesc de-aceşti hoinari, ce, …când ajung să crească mari, Vor spune că… tânjesc şi ei dup-o schimbare, 83


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ce să le-aducă în obraji culoare. Un singur lucru-i demn de reţinut : De nu va fi credinţă ne-ncetat În viaţă n-ai trăit: AI VEGETAT! Chiar dacă te-ai zbătut s-ajungi pe drum, Unde, când nu eşti ajutat şi-ncurajat de spirit, …devii scrum, Împrăştiat de vânturi nemilose prin diferite case. Şi dacă crezi c-ai câştigat, deoarece te-ai descurcat… Cu jocurile vieţii, chiar dacă te-au jucat murdar „isteţii” Pe care tu în mod curat i-ai abordat... TE-NŞELI! Deoarece tăcerea-n întuneric e deplină chiar şi sus Atunci când nu-i lumină blândă-ndeajuns 01.11.2011 – 06.08.2012

84


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU TAINIC Motto: Multe-n lume sunt perechi: taine vechi în haine vechi taine vechi în haine noi taine noi în haine vechi taine noi în haine noi astăzi floare, ieri gunoi,… Taine - Petre Strihan (vol. Lumini târzi, 2011, Editura Dacia XXI)

Ascultând şoapte străine... s-a făcut noapte în mine, Şi atunci nemaivăzând, Mă simt straniu doar ca gând, …plin de taine fără haine, Fiindcă simt că e momentul… să apară sentimentul, Ştiu că… încă nu-s prea viu ! Însă cred că nu-i târziu… să ies în plină lumină Aşa cum sunt : FĂRĂ VINĂ! Pentru asta, cu intenţie, mă tot zbat şi-am o pretenţie: Să ajung la cap de drum ! Când te naşti pe-acest tărâm cineva îţi dă un pumn… Ca să ţipi şi să-ţi dea… nume. E prilej de bucurie pentr-o nouă viaţă…”VIE”! Taina de botez înseamnă că… devii şi tu persoană! Ce trăieşte viaţa-n goană,…creşte, se-mplineşte, ...moare! De-o banală întâmplare ! Şi când mori… se-adună lume, Oameni ce-ţi uită de nume şi-ţi spun mortul, …ca prenume, 85


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Şi e tot taină… de noapte, însă lipsită de şoapte. Sunt aşa multe de spus, dar nu-i timp :VIAŢA S-A DUS! Singurul lucru rămas din acest tainic popas Este gândul de-nceput… când doreai timp cât mai mult Acum, când ai, nu contează decât mintea s-o ai trează, Să înţelegi acest aspect: Nu-i nimic defect… perfect! Ce-i pentru tine sfârşit… pentru alţii-i bun venit! Fiindcă viaţa ce desface, în taină, din nou… reface! Nu te lasă spre sfârşit… ca să uiţi de ce-ai venit! 20.12.2011

86


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU PLIN DE AVÂNT POLITIC Motto: Există cel puţin un colţ al acestui univers pe care-l poţi face mai bun. Cu siguranţă acel colt eşti tu însuţi. Aldous Huxley (1894-1963)

Imediat după „eliberarea” populaţiei a revenit iar moda conspiraţiei. Când pentru trai normal am devenit inapt! Aceasta nu-i o vorbă, E UN FAPT! Drept probă...ştiu ce vă descriu : Ne-au tăvălit, la modul provizoriu, Chiar şi guvernul pus de noi,…POPORUL, Atunci, demult, când am ales,….aleatoriu, Gândind că se va împlini tot ce-am dorit ! Dar din păcate totu-a fost…UN MIT ! Şi nu a fost să fie-aşa… deoarece lipsea din ecuaţia asta…INIMA! Dacă n-au dor în suflet pentru ţara lor, Principiu care astăzi e pe ducă La toţi acei aleşi să ne conducă, Speranţele ce ni le-am pus în cei de sus… s-au dus! Acei ce s-au luptat atunci, demult, Adeseori cu Migratorii-au dispărut?! Să-şi fi pierdut menirea… cu care i-a înnobilat iubirea?! E greu de spus acum când detractorii aceia laşi 87


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Încearcă să ne facă să uităm… Că noi suntem poporul de urmaşi, Pe care doina l-a marcat constant Când pomenea destinul neamului acesta de pălmaşi! Dar zic să nu mai disperăm şi lăsăm timpul să treacă Şi să ne amintim că fără spiritualitate nu mai există nicio libertate! Şi de va fi din nou să ridicăm iar steagul S-o facem doar pentru-a sări de pragul... neputinţei, Să punem capăt suferinţei... născută din „avântul revoluţiei” Ce ne-a adus modificarea permanent-a... constituţiei! 10.08.2012-06.2013

88


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU VIOLENT Motto: Ce-aveţi cu şarpele de-l hăituţi Pentru închipuita lui greşeală A dezrobit iubirea genială: Aşa metafora-i s-o tălmăciţi Marian Dumitru, Traduceţi bine îndoiala (volumul ,Eleganţii atomi ai frumosului, 2011)

Când violenţa era lege şeful de trib putea alege ! Dar nu avea nici el scăpare când ...nu dădea cu bâta tare, Deoarece, chiar în acel moment, se ridica din trib alt insurgent Ce-l detrona pe şef... urgent! Erau ei primitivi, dar tot simţeau, intuitiv Că e păcat să fie tribul decimat ! Aşa că-n timp au evoluat şi nu s-au mai eliminat... din viaţă 89


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

ADICĂ… S-AU CIVILIZAT! Nu şi-au mai dat… în cap pe faţă, Aşa se-nvaţă-n mod frecvent, dar oare lucrul ăsta-i pertinent?! – Nu vreau să spun că nu-i corect acest aspect, Dar cred c-atunci nu prea era iubire egoistă, Chiar dacă unii spun că ea,... de-atunci. există ! – Eu mă aştept să nu le pui din start ştampila : Că le era străină mila şi totul era luat cu…sila ! Şi supravieţuia numai cel ce era mai tare, Fiindcă erau… în starea de formare, Desigur că erau mai violenţi, …dar lasă că şi-acum, la cei prezenţi, Apare-acelaşi sentiment dement al răutăţii Ce zice-se c-ar trebui lăsat înspre păstrare precum povara amintirii Despre cruzimile naturii… viitoare! Se pare însă că, în libertate, …în realitate FIARA, când e sătulă şi neprovocată, nu te atacă niciodată! – Dar pentru omul de-azi… concluzia-i diferită, Pot spune chiar… introvertită, Deoarece s-a dovedit c-atacă-n orice-mprejurare, Când are în vedere… un câştig concret mai mare ! Aşa că drept concluzie, pot spune că… durerea e universală, În timp ce fericirea şefului de trib... e doar individuală, Nedepinzând decât de bâta din dotare... Ce n-a avut nicicând onoare. 20.12.2011 90


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU INFORMATIC Motto: Explozivul cel mai puternic nu este toluenul, nici bomba atomică, ci ideea omeneasca. Grigore Moisil (1906-1973)

E suficient doar un necaz… şi totul trece din extaz Spre starea-n care inima-i pustie, Adică mai de-a dreptul spus: Spre-agonie! Atunci îşi intră iar în rol poezia, ce-ncearcă să înlăture-agonia, Care-i geloasă pe-acest extaz, şi… te implică iarăşi în necaz! Aşa că dacă se vorbeşte în pustie e pentru că şi-acum, cu frenezie, Se spune că sunt nule, ...chiar încercările pe care le-a avut Hercule, Că-s rezultatul unor calcule obscure, Pentru că sunt trecute în agendă, ...doar două’şpe intrate în legendă! Numai că ele-s povestite chiar în stele, La fel ca pe pământul de sub ele, Unde şi-apostolii, pe care i-a avut Isus, Tot doi’şpe-au fost când a plecat EL sus, Sau precum lunile din anul dat iar nouă, Chiar dacă porţile la cer sunt nouă, Precum perioada naşterii la fiecare om în parte 91


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Iar zilele la săptămână sunt doar şapte, Acestea de mai sus sunt fapte! Şi-atunci te-ncingi şi spui: Mi se permite să întreb aici De ce sunt simţurile omului doar cinci?! Făr-a gândi că posibilităţile-n gândire amintite De fapt real... sunt infinite!! Fiindcă apar conexiuni multiple, chiar şi-n aceste trei dimensiuni, Considerate simple, fără de minuni, În care ne complacem să trăim, pe bază de... promisiuni. De fapt, de luăm în calcul timpul ce ne doare, Ce pare-a fi dimensiunea vieţii viitoare, ca număr ele-s patru, Aşa că ne-a împins păcatul să facem pactul... cu abstractul De-a trece-n universul informatic Unde se ştie că-i nevoie doar de două: A FI SAU A NU FI... de voie Dar asta-i informaţie strict clasificată, Pentru acei ce-au mai trăit-odată! 20.08.2012

92


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL IUBIRII DRĂMUITE Motto: Iubirea-i joc paradoxal cu moartea, Şi, nimeni, să-nţeleagă nu o vrea Că-n limba ce-o vorbeşte dragostea Ne scriu, din moarte lacrimile, cartea. Marian Dumitru - Iubirea, joc Paradoxal (din volumul de poezii Eleganţii atomi ai frumosului, 2011)

Chiar dacă vrei să ocoleşti Meandrele iubirii plină de păcate din poveşti, Nu cred că o să reuşeşti, Neajutat de amintirile cu albul nepătat, neprefăcut, Deoarece, …numai când clipa fericirii a trecut Vei constata că s-a născut adevărată şi „preacurată” toată doar odată Când...şi-a recâştigat dreptatea mântuirii implicit, Printr-un devotament deosebit ! Dar asta poate... unii cred că este doar un mit, Ce nu s-a dovedit nicicând... fiind doar o vorbă spus-aşa,... în vânt! Chiar dacă te zgârceşti la sânge Şi te tot plângi că timpul nu-ţi ajunge ! Nu aştepta atât ...ÎNVAŢĂ... cum să profiţi cât poţi de viaţă! Amâni mereu traiul intens crezând că totul are sens Şi mâine vei avea de-ales?!

93


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Te-nşeli pentru că mâine oare cine ştie, de va mai fi cumva să fie... La fel ca la-nceput, sau dacă nu ne vom dori mai mult Şi unde ne-om călători când ne va prinde altă zi...! Aşa că nu lăsa momentul să-ţi tot amâne sentimentul ! Iubeşte în secret, pe faţă,...oricând şi-oricum Am o povaţă: Nu te opri! Viaţa-i isteaţă! De-ai reuşit şi-ai câştigat, nu te lăsa impresionat! Încearcă să rămâi în top şi urmăreşte-acelaşi scop, De importanţă capitală: Nu fă din asta vorbă goală! Căci,...drămuind vremea iubirii, Te dovedeşti iar împotriva firii şi... greşeşti! Şi-o să constaţi că e târziu s-o reîmparţi, ...NEMAIFIIND VIU Bucea 11.07.2012 – Bucureşti 12.08.2012

94


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SIMPATIC Motto: Jocul dragostei nu se amână niciodată din cauza întunericului, Dragostea fiind triumful imaginaţiei împotriva inteligenţei Filozofie Glumeaţă de… cafenea

De vrei să-mi devii simpatic, te rog, nu mai fi apatic ! Ştiu că-i deja simptomatic să vii trist la întâlnire. Asta nu-ţi stătea în fire, când te-am cunoscut, …IUBIRE! Îmi e deja cunoscut că… îţi place viaţa mult, Dar ştiu că şi ea te place, fiindcă nu te lasă-n pace Când te scoate dintre chingi… şi te pune să împingi Cu speranţă-n suprafaţa… EI ce se-ncreţea-n reţea, Jucând dragostea cum vrea ! Ai împins mult... şi-ai spart gheaţa, Devenind un…nou născut ce urla că vrea mai mult, Vrea vacanţa…de-nceput, în fapt fiind deja… ADULT! Ce bine când trece timpul, simplu şi ferit de cazne! Facem schimbul… ca în basme. Cum supunem anotimpul?! Simplu! Dându-i un alt nume, Pentru-a-mbuna iar soarta… pregătită lângă poarta Celor care ne ursesc şi din viitor privesc… Cum gândurile năvălesc până când… ne liniştesc, Fiindcă se retrag spre zei şi… trec pragul VÂRSTEI TREI! Doar nevoia de moment nu înseamnă sentiment, Fiindcă odată trecută... este ca şi nenăscută, Uitată şi aruncată, chiar de-a fost cândva... curtată. 95


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Trebuie să ne-acceptăm şi nu să ne lamentăm! Tot ce noi considerăm Că-i dramatic... E SIMPATIC, Chiar şi omul singuratic, de nu-i cumva vr’un zănatic, Recunoaşte că-i un moft: Nu poţi să mai fii ce-ai fost! În viaţă trebui să ştiţi: Nu suntem mereu iubiţi, Aşa că... să acceptăm, nu să ne plângem etern Şi să culpabilizăm c-am uitat... să mai SPERĂM! 18.08.2012

96


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL CURCUBEULUI (Dedicată unui om drag mie, grav accidentat în 2008) Motto: Întâmplarea e inevitabilul apărut din senin Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Gândesc că e doar de bine Inima s-o ai cu tine ! Găseşti prin EA... mult curaj În a ieşi din necaz, fără paloare-n obraji! Ţine numai de-o-ntâmplare Inspiraţia de culoare, La margini de curcubeu, Iar dacă o vrei mereu, Nu e greu să fii subtil : Când o simţi venind...tiptil, Alint-o ca p-un COPIL... Reîmbujorând-o-abil! Adică... fii fără frică Dumnezeu nu-ţi poartă pică!! Ţine numai de-o-ntâmplare când… trăgând de Linia Vieţii, În momentul de plecare din ...Ţinutul Tinereţii, Lăsăm liber la pretenţii să se-nchine-atunci... Tristeţii, Înseamnate-n palma lui de... Linia Norocului, Nume dat de fapt oricui... ne intersectează vrerea, Cu ce ne interesează, ...ca să depăşim durerea!

97


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aşa că, ...dacă mereu, primeşti la palme din greu, Greşeşti dacă nu gândeşti... la rece, că totul trece, Iar tot ce-a vrut Dumnezeu, când a luat din curcubeu Golind culoarea în floare, ...nu-i o simplă întâmplare: În viaţă dacă cedăm... la culoare renunţăm! Casimcea, 2008 – Bucureşti, 2012

98


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ISTORIC Motto: Aversele de ani au inundat etatea, întoarcerea mă sperie cu flacăra ei,... Constantin Rusu – Anii (din vol. O sută de lumini, 2010)

Pe parcursul istoriei… şi nu de dragul gloriei,am luptat, Forţaţi de toţi acei care-au migrat constant, Transformaţi apoi instant în... „băştinaşi de-mprumutat” Şi am uitat să mai utilizăm modul de trai roman, Sacrificând atunci, în mod uman, Tot ce era născut din... unitatea unui scut ! Socot că de atunci am început... să avem tot felul de ţări: Ţara Almaşului, Ţara Fagarasului, Ţara Maramuresului, Ţara Hategului, Ţara Bârsei,Ţara Severinului, Ţara Litua, Ţara Vrancei, Ţara Carvunei, Ţara Dobrogei… şi multe altele, Până când, sătui de cât au stat aşa, La un moment dat, pe rând, acestea s-au readunat! Dar asta tot nu a fost îndeajuns pentru că apoi au ajuns: Ţara Turcului, Ţara Austriacului, Ţara Ungurului, Ţara Rusului. Bine că…nu au reuşit toate să fie conturate temeinic, Deorece, fiind încă separate, nu a putut nici un nemernic Din Ţara Grecilor Fanarioţi să aplice aceleaşi nedreptăţi la toţi, Adică şi celor din Ţara Leşilor, Ţara Grofilor, Ţara Migratorilor… Cu toate că generic şi acestea au captat atenţia Asupritorilor.

99


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Totuşi de fiecare dată, Dumnezeu ne-a binecuvântat Dându-ne mereu câte un bărbat, chiar dacă cu timp limitat, Care a luptat necontenit….şi a biruit, Chiar cu acest popor hulit, lihnit de foame şi prostit… „sublim”! Dar nu-i nimic, căci… ştim, Că şi dacă nu ne-am pricopsit… important e că am supravieţuit! Şi-i dovedit, la modul biblic, …că-n viaţă totul este ciclic, Aşa că poate, cu puţin noroc, vom pune iar cândva la loc Traiul uman, uitat constant, De când atât de mulţi Ne-au tot… CIVILIZAT! 18.08.2012 publicată în revista „Apollon” nr. 29/2012

100


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DECENT Motto: Ce este viaţa !? Cea mai răspândită boală transmisă pe cale sexuală. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

– Când am avut intenţia de a-ţi capta atenţia, Nu mi-ai răspuns deloc... fiind ocupată foc! Nu am acum pretenţia c-ai fi-nvăţat la termen Lecţia de prezenţă Dac-aplicam corecţia şi îţi ceream în mod solemn... atenţia, Dar am găsit soluţia de a-ţi mări percepţia prin... absenţă!! Recomandând cu patos abstinenţă şi să postim, GREŞEŞTI! Şi compromiţi o evoluţie certă dacă mă opreşti Să mai aplic un permanent program uman de-alertă ! Aşa a renăscut iar diferenţa de opinii pe locul... unde spinii Ne ascundeau norocul, plin de-adevărurile netrăite, Ce nu-s cu mult prea diferite, ...de-alea „preabârfite”, În care anume ne-am împotmolit Pe când ne-am rătăcit soluţia-n infinit! Să ne abţinem oare şi de la privit, Fiindcă nu e momentul potrivit?! Aceasta face diferenţa clară faţă de ceea ce-i acum afară! Când bunăoară vei veni grăbit, ...la început de start, Vei constata cât este de stresant 101


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Să nu mai poţi face nimic, din ceea ce-ai prestat când erai mic! Fiindcă în locu-n care ne-am jucat cu-n scop Acum e... totul părăsit în corp, ...de la potop !! Gândind, prin asta, ...că totul este dovedit de-o stea, Unii din noi intenţionat au căutat a urmări STEAUA POLARĂ, Doar că... a doua oar-am constatat că nici aşa n-am evitat Greşelile postate-n viitoru-apropiat! Care de sunt, ...sunt doar urmări ale deciziilor de ieri Când devenim alergători în timpu-n care ne-acceptăm condiţia, Fără a sesiza că evoluţia-mpinge avariţia ...Să ne preia ambiţia de... absent! Ce duce spre demenţă gândul că-n prezent Nu se mai regăseşte-n ea un minim de ...DECENŢĂ! 21.08.2012

102


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU FLORAR Motto: Miroase-a frunze verzi de nuc Şi flori de vişin înstelate S-aprind pe dealuri ca un rug Pentru iubirile curate Cornel Balaban, Miroase-a frunze verzi de nuc (din vol. Drumul Cuvintelor)

În lume, fără flori anume-n „bătătură” Cînd încă nimeni nu ne poate spune cât se-ndură, Dacă iei viaţa în serios, …prea pe-ndelete, Renaşti uimiri alerte ! Deoarece constat că-n locul lor admiri… păcatele cochete, Ce,…chiar de-au provocat regrete desuete, Azi nu mai par să merite… nimic! Dar oare ei gândesc serios când zic: Că… n-au nici pic de legătură, Cu cei care şi-acum greşesc, deoarece au devenit… ADUNĂTURĂ! Aşa să fie oare?! Uităm, imediat ce moare În floare frumuseţea-ncântătoare, Făr-a se regăsi…în glastră, blândeţea celor dinaintea noastră?! TOŢI care vin din urmă, …TOŢI! Trăiesc prin noi în noi, …sau prin nepoţi, Atunci când pare c-ai uitat demult, 103


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Că drumul spre iubire e necunoscut , Răsare-asemănarea ei cu un nou fruct născut, Ce trece prin iertare şi cere-o pomenire A celor care, …din iubire, Şi-au risipit aici pitacii, Pe plaiurile fostei Dacii, Care, adeseori, Erau aşa cum sunt şi-acum: Pline de flori! 23.08.2012

104


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL DISPERĂRII de MOMENT Motto: Înainte de intrarea păcatului în lume Adam se bucura de o comuniune liberă cu Făcătorul său, dar, după ce omul s-a despărţit de Dumnezeu prin păcătuire, neamul omenesc a pierdut acest înalt privilegiu Ellen G White - Tragedia Veacurilor (Casa de Editura Viaţă şi sănătate 2008)

Când am avut pretenţia Că alungând plictisul, am îmblânzit abisul, Mi s-a atras atenţia să-mi reconsider scrisul: E imposibil visul!... În care sentimentul, reajustând momentul, ...elimină prezentul! Mi-am ajustat intenţia şi mi-am schimbat percepţia Fiindcă-l doream salvat, spre a nu a fi uitat! De-ar fi păstrat aroma fără să-şi schimbe forma, Era perfect şi drept, Dar şi-a schimbat menirea, când s-a pierdut cu firea Trădându-mi Amintirea ! Atunci am început să mă gândesc... mai cult: Nu toţi, cei din trecut, iubim la fel de mult, Chiar dacă-n fiecare vis avut ...părea altfel Şi-am declarat ca fiind pierdut, parşivul sentiment necunoscut! Se pare că n-a dispărut deloc, din vis, ...dorinţa, Nu şi-a pierdut subit în timp, ca nenăscută, ...fiinţa, Deoarece s-a regăsit acum în noi fâşneaţă, 105


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Doar că-i corupt-acum de viaţă Şi nu mai stă semeaţă-ntr-un suport Deoarece acuma... ştie tot! Numai aşa am reuşit să ocolim necontenit Partea de stres prezentă-n în infinit, Şi să îl definim frecvent în mod curent Ca fiind... „Pierduta disperare de moment”, Ce de nu are nici un ţel în spate Ne face să ne pierdem interesul de la toate. 05.04.2012 - 22.08.2012

106


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU despre ISPĂŞIRE Motto: – Ce îmbătrâneşte prima oară la un bărbat? – Nevasta Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Pe lumea asta trebuie să ne ispăşim meritele, nu păcatele! Fiindcă păcatele au pantele… deja amenajate Pentru rostogolirea prăfuită a gândurilor amânate, Care, …când e pripit pornită insurecţia, Depăşesc repede intersecţia, După cum se vede nu ştiu să conducă, pretenţia… intenţiilor bune Şi ne duc mereu în ispită lăsându-ne în impas cu fineţe, Adică, fără să ne dea bineţe! Desigur sunt mai pline de suspans, însă mai line în balans, Pe la femei, …spre tinereţe, Atunci când sunt recunoscute …însă sunt practic nevăzute De mulţi …bărbaţi, cu-acurateţe, Poate că acel mult mediatizat de-acuma „Bun Rămas”, Rearuncat uşor cu răutate ulterior, Când în impas, ai cam crezut… c-o să te las, Te-a smuls din… tainicul popas Deprins dintr-un impuls încântător la-ndemâna tuturor Acelora ce-au aruncat constant cu doru-n… locul supărat! 107


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Vrei… lumea fără de perdea, sau doar să poţi vedea prin ea!! Dar oare merită acuma pomenit, după ce tot ne-a părăsit… Şi nu a mai revenit iar în atenţia Vieţii-n plină veselie ?! Hai! Spune-mi… cine ştie?! Nu ne-a prevenit nimeni… şi uite Cât de multe invidii am ademenit doar aşa… pe intuite… NOI… CEI CU MERITE DEOSEBITE! O FI… gândul ăla de-nceput… Când îţi doreai atât de mult Să îţi rămână mintea trează cât mai mult. Spuneai că… doar atât contează ! Pentru ca spre sfârşit să nu uităm de ce-am venit ! O FI… primul pas pe care-l facem spre locul Unde... ne paşte nenorocul, Care adeseori defineşte viaţa fără plăcere, Imediat după ce-i pierdem importanţa din vedere, Şi asta se vede de departe: Când inocenţa morţii, Cea care a stârnit invidia sorţii, Ne cam desparte azi de toate, Uitând de-ndemul de a nu arunca din nou priviri exasperate spre... păcate! Ne trecem prea devreme de la extaz la agonie Când e nevoie de poezie… care nu E! Cu toate că… din agonie la extaz e suficient doar un necaz. Doar el este măsura celor spuse şi nespuse, Ce-n clipele de ispăşire sunt aduse ! De asta trebuie de fapt să facem penitenţă…. 108


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aceluia ce ne-a creat cu drag, dintr-o… absenţă, Redându-ne cu generozitate, doar… liber la păcate Dar şi la merite sofisticate, Fiindcă de fapt... ne-a dat din abundenţă mai de toate! Şi... adevăr adevărat E că nimic nu s-a schimbat de-atunci, Deoarece... nu prea ştiu cum, atunci,... ca şi acum, Nu ne-am văzut deloc de drum Şi-am iscodit neîncetat, Prin asta negreşind, însă plătind constant! Aşa că trebuie să nu uităm că aievea… Dacă e să ne ispăşim ceva pe undeva Acestea sunt meritele, nu păcatele! 25.08.2012

109


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE... RECOMANDARE Motto: Primii creştini au fost cu adevărat un popor deosebit. Comportamentul fără reproş şi credinţa lor neclintită erau o mustrare continuă, care tulbura pacea păcătoşilor Tragedia Veacurilor - Ellen G.White, 2008

Când evoluţia dă pripit soluţia, Recomandând cu patos... abstinenţa, Indiferenţa naşte disoluţia Şi face clară diferenţa, chiar din start, Când încă în afară... nu e nimic jucat ! Nu toţi ne regăsim în viitoru-apropiat, Dac-am uitat de-acea neclară... Revoluţie Personală ! În care, încă de la început, situaţia preşcolară e... precară! Răstimpu-i consacrat fiind contestat constant, Cu leitmotivul proferat de cei ce-acum ne tot privesc pieziş Considerând c-am luat-o-n mod greşit pieptiş înspre finiş! Dar toţi acei ce ne privesc acum intoleranţi, Ca detractorii aleatori... sunt doar urmări ale deciziilor de ieri Când am ales să devenim... nevăzători Ai viitorilor posibili cu urmări ! Însă nu toţi ne acceptăm condiţia infantili Când sesizăm că ne ajunge revoluţia Nu îi mai aşteptăm soluţia şi... fugim! Fiindcă noi ştim... Din tot ce-i criticat recent... pe drept, 110


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Cât este de periculos ca neputinţa să facă să îţi pierzi credinţa, Şi să nu mai aştepţi voios, la modul permanent, pe cel victorios! Nu e deloc prudent a-i judeca pe alţii după aparenţe, Aşa că ... Hai să ne prefacem că... avem toţi zdrenţe Şi, ...chiar de ştim că-şi pierde importanţa în context POVAŢA, S-o dăm pe loc recomandând: TRĂIEŞTE-ŢI VIAŢA! 24.08.2012

111


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ATIPIC Motto: Eu sunt trist în fericire Şi-ntru fericire-s trist Singur doar îmi ştie chinul Îngerul de lângă Crist Florin Grigoriu - Eu sunt trist în fericire (din vol. FLORAR, 2011, Editura Societăţii Scriitorilor Români)

Pusă una peste alta Fapta-ţi... defineşte soarta! Adunând faptele bune... Pentru cei din altă lume. Spre-a nu se mai rătăci, Dar şi pentru-a regăsi... Drumul spre locuri comune, Trebuie să le dăm nume Dar nu trebuie că-i e spus Numele îi e ISUS Cu care-am crescut de mici Uneori lângă părinţi Alături lângă... bunici, Dar tot timpul... cu-EL aici ! De la el am învăţat : Cu adevărat există... Doar iubirea altruistă! Şi aşa cum ne-a lăsat, Scoşi cu totul din păcat, 112


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dac-am fi rămas mereu Astăzi n-ar fi fost prea greu Să avem doar fapte bune... Dar aşa... pot doar a spune: Pusă una peste alta, FAPTA-ŢI ...defineşte soarta! 27.08.2012

113


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ANTIPATIC Motto: Dacă ai voinţă, poţi să muţi şi munţii din loc. Dacă ai creier, îi laşi acolo unde sunt, când... nu te deranjează. Din axiomele vieţii - Gândire din Predici încă nescrise

Toţi mereu suntem pe fugă de frică să nu ne-ajungă Clipele cărora DORUL... le refuză ajutorul! Asta poate că-l acuză Şi îl face să apară... cam nepăsător şi sadic, Când în fond el e... APATIC?! De fapt nu-i deloc aşa: Când ne-arată că nu-i pasă unde am fugit de-acasă şi ne lasă... EL BRAVEAZĂ! Desigur că-i un concept... de om singur şi nedrept, Asta ca s-o spun mai fin, înainte să devin Egoist profesionist, ca artist proscris şi-n...vis ! Chiar când crezi c-ai reuşit să-i impui voinţa ta, Ce dorea doar a-l uita, Uite că din nou apare... şi te duce-n disperare, Fiindcă are-un aliat: Timpul însuşi l-a preluat! Nevăzut l-a lustruit şi l-a făcut iar dorit, dar puţin mai diferit. Chiar când crezi c-ai câştigat, ...el revine nechemat ! Ţâşnind... iute dintre rânduri şi punându-te pe gânduri. 114


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

DORU-acum e grosolan şi ne-a devenit duşman: Nelăsându-ne deloc... să-l mutăm prea brusc din loc! Ca să-l trecem...în alt timp trebuie să facem schimb! Când nu-i simplu chiar... RENUNŢI! Asta... de-ai uitat s-anunţi Că ai fost cândva marcat de graba-n care-ai plecat... Când ai preferat să laşi un „necunoscut...de paşi”, Clipelor pe care DORUL le-a dat cândva cu piciorul! Crezând că le-ai evitat, fiind pragmatic...şi constant. Dar de fapt constat că-i jalnic: Nu mai e nimica falnic! Dorul este antipatic fiindcă... ne „loveşte paşnic”! 28.08.2012

115


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU CU VECHIME Motto: – La ce e mai uşor să renunţi: La vin sau la femei? – Depinde de vechime. Filozofie Glumeaţa de… cafenea

Rostogolirea părţii de lumină, Cu tot ce ne animă pe moment, Nu ne aduce tihnă-n sentiment, Fiind o absentă, fără vină ! Chiar şi atunci… când nu părea posibil, asta când încă… nu se inventase roata, Tot s-a găsit ceva mobil Să ne învârtă soarta după soare pentr-a o folosi ca... floare! C-am cunoscut femeia ca p-un fruct…abia născut, E poate spus prea mult ca ideal, …însă-i real! Fiindcă... iubire egoistă nu există ! Aceea nu-i iubire! Iubirea este altruistă: Să nu te mire : Alta nu rezistă ! Isus ne-a-nvăţat... să evităm acest păcat Şi... să iubim curat! Concesiile răstălmăcite peste ani De aşa zişii teologi şi... fani

116


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Nu pot să schimbe mai nimic: Ca s-avansezi... BUNIC, Desigur că... ar trebui să ai vocaţie Dar şi-o anume înclinaţie... Spre cel... pe care-l crezi că-i mic, Dar care în secret te evaluează Şi adunând doar ceea ce contează: Te-adoră sau... te lasă să aştepţi la poartă Depinde de vechime-acumulată-n... soartă! 20.12.2011

117


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU STRANIU Motto: Şi iar te miri de lumea paralelă Căci printre ea şi tine vremuri pier ! Haide, acolo, doar în şoaptă cer: Închide ochii-n lacrimi de dantelă... Marian Dumitru, Hipnoză (din vol. Faguri sălbatici, 2009) Sonete (Editura Semne)

La începutul fiecărui drum, La unii poate...chiar şi-acum, Când mint că simt control deplin Având Timpul divin pe-aproape, Mai toată lumea vrea să scape: Să crească repede mai mare, Să poată merge în picioare, Să termine cu şcoala iute 118


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Şi să rezolve cât mai multe Să treacă viaţa ca şi vântul... NU REUŞESC! Că-i prinde gândul Şi-i scutură când mai greşesc colindul Spunându-ele: – E o prostie! Desigur că asta se ştie! Doar nu degeaba se tot spune Că nu e bună graba-n lume...! De te-ai opri spre-a răsufla După ce ai gonit aşa, Ai sesiza că tu de fapt: Cu Timpul nu eşti aliat! Doar aparent ne ocroteşte şi ne ajută în a creşte Pentru c-apoi într-un şuvoi... ne-nvaţă lucrurile noi Şi ne înhaţă ani din viaţă! Ştii ce-i straniu?! Că îl suport Chiar şi-acuma cerându-i tot, Iar când îmi dă ce îmi doresc... SUNT MORT! 29.08.2012

119


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL VORBELOR GOALE Motto: Un damen tango va urma Vioara coboară din stele Pe valuri de azur inima Suspină şi râde ca ele Cornel Balaban, Damen Tangou (din vol. Drumul Cuvintelor)

Iubire egoistă... nu există! Iar dacă totuşi se insistă... Şi ne dorim s-o denumim Aşa, pentru a şti de ce... să ne ferim în viitor, Nu e deloc uşor! Ea e o... patimă care persistă! Nu trebuie ca pentru ea să folosim Acest cuvânt sublim... fiindcă Greşim! E inuman s-o definim iubire Ştiind că ea aduce doar nefericire Ce nu rezistă la o simplă zguduire: Aceea nu-i iubire! Aceea e pedeapsă şi-ţi trebuie-ngrijire! Fiindcă iubirea nu e proastă! Iubirea este altruistă şi rezistă, Aşa cum ne-a-nvăţat... Isus când a răspuns, prin pildele care le-a dat, La întrebarea pusă de apostoli pe-nserat. Dar noi de fapt nu evităm acest păcat! Dovada stă-n concesiile făcute ani întregi, Când n-ai ştiut ce să... alegi! 120


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Nici azi, ...răstălmăcite, ...nu le înţelegi?! Apar ca vorbe ce s-au îndesat neîncetat În numele unui cuvânt curat, Şi dacă totu-a fost...făcut de mântuială, Făcându-l să devină mai târziu doar…VORBĂ GOALĂ, Atunci să nu te miri că ştiu… Când sufletul îţi e pustiu! 05.04.2012 - 28.06.2012

121


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL CELOR CINCI SIMŢURI Motto: Unii trăiesc gratis, alţii degeaba. Tudor Muşatescu (1903-1970)

Promit să recunosc, dacă greşesc, Dar nu greşesc: Tot simţurile ne deosebesc! Doar ele-ţi dovedesc că... meriţi numai ce primeşti, Când reuşeşti să înţelegi că... nu le-a limitat tatăl ceresc! Vei constata cât este de prostesc Să crezi că-ntr-adevăr noi am primit cunoaşterea direct de la-nceput Şi nu după ce am gustat treptat din pomul unde ea creştea neîncetat! Când am plecat s-au dovedit de neînlocuit! În viaţa ne-au servit neîncetat şi-armonios, Până când, chiar şi să mă gândesc la asta este dureros, Până când... s-au integrat Şi au ales să devină Postfaţă a cărţii de stres care m-a tratat, Atunci când a venit momentul potrivit, de...infinit, Doar că... folosite intens s-au mai tocit un pic! Şi-atunci... • Vorbele nu au mai vorbit nimic, • Auzul nu a mai auzit nimic, • Mirosul nu a mai mirosit nimic, 122


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

• Pipăitul nu a mai simţit nimic, • Gustul nu a mai gustat nimic, Şi asta pentru că nu am ştiut că... trebuia să mă implic mai mult! Curând am descoperit... că cele 5 simţuri cu care ne-am născut, Văz, Auz, Miros, Pipăit şi Gust s-au îndrăgostit De al 6-lea simţ august care e TIMPUL, ...căutat şi de Proust, Dar, când cu el s-au iubit, asta le-a şi îmbătrânit... În aşa hal, încât nu le-a lăsat nimic demn de amintit! Oare de-aceea se spune că… pomenirea fericirii Ne bântuie delicat, doar în speranţa revenirii ulterioare… a iubirii Adică la ceea ce a fost demult uitat De cele 5 simţuri primare, care, astfel, Eu cred că niciodată nu ne-ar fi trădat?! 28.08.2011

123


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE ASCUNS NUMELE Motto: Viaţa nu e dată omului ca să fie trăită, ci numai gustată... Petre Strihan – Aforisme (din vol. Lumini Târzii, 2011, Editura Dacia XXI)

Multe lucruri stau ascunse Ochiului uman normal. La momentul cheie spuse, Ele revin triumfal Aducând suflul vital! Multe lucruri diferite Oferite cu ardoare Nu au nume potrivite În cartea de la intrare. Cunoscând aceste tare Acum vreau s-o spun pe faţă: Greu vor fi de scos în viaţă Amintirile perechi Bănuite că-s prea vechi, Rămase necunoscute, Însă redescoperite ! Eu le folosesc util, La momentul cel subtil : Atunci când... chiar reuşesc Să-ţi ascund numele-n text! 29.08.2012 124


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU RECENT Motto: De unde vin? Vin de departe şi-n poartă, la intrare, trecui un prag de moarte Petre Strihan – Geometrie (din vol. Lumini Târzii, 2011, Editura Dacia XXI)

Cred că nici o pomenire, A celor ce, din iubire, au plecat de lângă noi, N-are suficientă forţă să reaprind-a vieţii torţă! Nimeni nu are putere să ofere-ntârziere! Cu adevărat se spune că lumea-i doar un popas Din care-ţi iei… bun rămas atunci când vine-acel ceas! Celor, care-n amintire, recutreieră-n neştire Locul destinat tristeţii, le dau sfatul tinereţii Valabil chiar pentru toţi : Distează-te cât mai poţi ! Golul vieţii e enorm ! Nu-l acoperi nici în somn Visele, atât cât ţin, ne conduc prin el din plin, Dar pentru-a veni pe lume, Fără ca să ne consume, Trebui păşit tiptil… Peste pragu-i de… copil Şi cu grijă-n mod subtil Să desparţi viaţa decent… De tot ce nu e recent! 30.08.2012 125


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL DRĂMUIT Motto: Păcatul meu e că iubesc Tot ce e demn de-a fi iubit Şi-n visul meu nepământesc Râvnesc ceva desăvârşit Petre Strihan - Te Cânt (din vol. Lumini Târzii, 2011, Editura Dacia XXI)

Când am pornit spre infinit nepregătit Nu ne-am gândit de la-nceput Că timpul de iluminat e scurt şi limitat la… primenit! Un an sau doi, chiar şi în doi, Mai reuşeşti să-l drămuieşti un pic, Dar nu rezolvi de fapt... nimic concret, Deoarece imediat devii deştept Ş-ai să contaţi c-a survenit... fisura vremi-n care ai trăit Şi care iată: ...te-a descumpănit! Desigur că s-a declarat necontenit, ca paravan, Că unde timpul nu s-a irosit în van Îţi va ajunge întreit,... Dar e... greşit! Deoarece nu reuşeşti să te ascunzi cu el... în el la nesfârşit! Când clipa vie a trecut

126


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Vei constata că... s-a născut Un ...SENTIMENT DESĂVÂRŞIT Ce-i cu-adevărat curat numai odată! Atunci e un moment deosebit, În care tot ce ţi-ai dorit... În gând Chiar dacă... asta nu s-a dovedit nicicând, SE-NTÂMPLĂ! De-aceea cred că nu-i cinstit... SĂ PUI SĂ-ŢI FIE TIMPUL DRĂMUIT! Negreni 11.07.2012 – Bucureşti 30.08.2012

127


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU NECONVENŢIONAL Motto: Eu cântăresc invariabil cât iubirea, În ea întotdeauna am crezut, Oricât de complicată mi-ar fi firea, Şi-oricâte sentimente-am mai avut. Camelia Vasiliu - Eu cântăresc invariabil cât iubirea (din vol. Duios îmi cânta Mozart Lacrimosa)

Deoarece mai nici o pomenire, A celor care din iubire Ne-au părăsit definitiv, Nu ne mai încălzeşte viaţa efectiv,… Deoarece nivelul suferinţei interioare A celor care doar din răzbunare Au tot răpit din urma de culoare , Specifică doar… vieţii viitoare, Care... nu ne-a lăsat indiferenţi deloc Din clipa-n care printr-un nenoroc… A reieşit că…neputinţa e biruitoare, M-am hotărât să risc! Şi, fără să ezit, Să mişc… capacul pus ieri triumfal Peste cutia ce adăposteşte-acel eşec convenţional De care vinovată e… PANDORA,

128


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Vizibilă numai la ora-n care Aurora Îşi dă silinţa să-şi reia tedinţa-ncântătoare De a ieşi biruitoare-n lupta cu ...eşecul! Într-un cuvânt să ne menţinem ferm chiar felul de a fi ! De-aceea azi insist mereu să… lupt din greu Şi să rezist, …alimentând credinţa-n Dumnezeu, Ce ne-ntăreşte fiinţa spre final, Când suntem pregătiţi de BALUL NECONVENŢIONAL Ce doare fiindcă poate este dat numai odată De fiecare… regretată parte! 24.08.2012

129


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL LOREDANEI Motto: Voci de romanţă... poate cercuri Voci de blues-uri, poate pătrate înamorate Fantome făcute dintr-o gamă muzicală lungă cât viaţa... Felicia Mohr - Geometria muzicii (din vol. O jumătate de secol împreună, 2003, Editura Destine)

Lasă-mă să-ţi spun pe faţă O s-o fac ...,,odată-n viaţă”: Rămâi TRISTEŢE cu bine, Eu mă duc în ţări străine! Dacă vrei să vii cu mine Ai să vezi că nu e bine: Nu numai c-am să te vând, Am să te scot chiar din gând! Gonită din două lumi Rău n-ar fi să te aduni. O să-mi spui ...şi ai dreptate: Zarurile-s aruncate ! Ai talent şi frumuseţe...ce să-ţi facă o... TRISTEŢE, Atunci când e Tinereţe? Ş-ai de toate! Ai ghicit... la cine m-am referit?!

130


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Golit-atunci de putere, Răvăşită de durere, O să vrei un nou tratat... în tristeţe de-aruncat Zapisul trimis instant... te schimbă imediat: Ai noi reguli de-ncălcat şi alţi oameni de-ncântat! 03.09.2012 Publicată în revista „Apollon” nr. 38/iulie 2013

131


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ÎN DEVENIRE Motto: Parfumul clipei Peste clorofilă Calea vieţii Victor Gh. Stan - Hajku 820 (din vol. În raza petalelor, vol. IV, 2010, Editura Destine)

Timpul care ne revine. Provine... dintr-o convenţie, ce devine, ...prin corecţie, Când trecut, Când... renăscut! Convenim... TOŢI, Cum altfel?!, Că el se scurge la fel... De distant şi arogant, implacabil şi constant! Însă această convenţie... tinde să ne dea o lecţie, Fiindcă nu-i la fel deloc: Fiecare... are-alt loc! E măsura celor spuse şi nespuse prin... NOROC! Când apare suferinţa, …el ne-arată neputinţa De-al grăbi să treacă tare ! Când apare bucuria… el ne-arată nebunia Ce-nsoţeşte ca-ncercare… oprirea din degradare! 132


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar preştinţa-ţi …minte fiinţa, fiindcă revenind la start, ...VEZI?! Nimic nu s-a schimbat! Totul stă în potrivire ca... posibilă iubire De care din nou ascult... fiindc-am devenit incult: Nu ştiu să citesc convenţia, ...încă n-am învăţat lecţia! Chiar de-acuma sunt adult şi nu mai cresc aşa mult,... Decât numai... în lăţime, mâncând lucruri o mulţime Şi fugind de înălţime! Asta e de comentat! Timpu-n care ne-am format, nu ne-a scăpat din privire, Demostrându-ne constant că totul stă-n.... devenire!! 03.09.2012

133


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU FĂRĂ APROPOU Motto 1: Privirea mamei Boabele dimineţii Vis de lumină Victor Gh. Stan - Hajku 784 (din vol. În raza petalelor, vol. IV, 2010, Editura Destine) Motto 2: Iubita vânturilor şi pământurilor din adânc… Citat din …Axiomele tinereţii

Lăsând DORUL de văzduh În grija unui alt duh, Vânturile se retrag Într-un loc fără arţag. Au de toate, stau cuminţi, 134


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Până ce îşi ies din minţi! E momentul de furtună! Tot prezentul se răzbună: Răscolind năduful zării E momentul disperării Strecurat… prin apa zării Când VACANŢA… s-a pierdut Undeva… mult în trecut!! 20.12.2011

135


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL BĂTRÂNEŢII Motto 1: Deosebim doua tipuri de pedepse: Cu moartea şi …cu viata. Motto 2: Dacă tinereţea ar şti… Dacă bătrâneţea ar putea… Filosoficus Anonymus

Când eşti bătrân… devii obiect, Chiar de-ai trei inimi mari în piept! Şi, …ca obiect, …n-ai nici un drept! Chiar speri că nu vei deranja!? ...E cam târziu spre-a mai spera Tot ce-ai avut de spus ai spus… în alte vremuri ce s-au dus! Şi chiar de vezi ce-a fost greşit, Nu poţi să-ndrepţi: Eşti depăşit! De vrei cumva a face schimbul Constaţi că nu-ţi ajunge timpul! Şi pasul tău spre tinereţe E luat în seamă… ca bineţe! Te simţi privit impertinent şi fără nici un sentiment?! De fapt… le eşti indiferent La tineri pari cam demodat dacă încerci să dai un sfat ! Nu fi aşa de… tulburat! Nu fi pe viaţă supărat! Nu are rost să fii copil! Ce-a fost, a fost: Acu-i alt stil! 136


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar nu te face că nu ştii: Ce-a fost din nou… va reveni Chiar dacă tu nu vei mai fi! Toţi care vin din urmă, TOŢI!! Vor trece prin aceleaşi porţi! Nu iei în seam-acest aspect?! ...E treaba ta, dar să-ţi spun drept Nu scapă nimeni de… subiect Oricâte… inimi are-n piept Februarie 2009 (Publicat în Volumul «Tangouri mereu Tânăr» apărut la Editura Destine în 2010, în ziarul electronic de Cluj în 15.11.2011/2012 şi în ziarul „Pagini Româneşti în Noua Zeelandă”, nr. 89/nov. 2012)

137


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

LE DANSE (TANGO) DE LA VIEILLESSE Pensée 1: On distingue 2 sortes de punition, la punition de la mort et la punition de la vie Pensée 2: Si le jeunesse savait, ...Si la vieillesse pouvait Filosoficus Anonymus

Devenir vieux …et tu deviens objet Et comme objet tu n’as aucun droit! Et pourtant trois cœurs battent dans ta poitrine. Tu espères surtout ne pas déranger! Aujourd’hui il est trop tard pour espérer! Et tout ce que tu avais à dire… tu l’as dit Il y a longtemps déjà Et même si tu étais dans l’erreur Tu ne sais plus rien changer: Tu es dépassé! Tu veux changer quoi? Retourner vers la jeunesse… est un rêve fou On te regarde avec impertinence et sans aucun sentiment? Tu deviens à tous indifférent Pour les jeunes… tu parais démodé Si tu veux les conseiller? Ne sois pas si troublé ! Sur la vie ne sois pas fâché! A quoi rime de faire l’enfant! Ce qui a été n’est plus…maintenant tout est changé!

138


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ne fais pas semblant de ne pas comprendre car le temps d’autrefois va revenir Même si tu ne seras plus là! Et tous… ceux qui vont venir après toi! Tous vont suivre la même voie! Et n’oublie surtout pas! Personne n’échappe à tout cela! Même si mille cœurs battent en toi! (Traducerea şi adaptarea Magda Barbier şi Iuliana Nisipaşu)

139


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU REQUIEM PENTRU FLUTURI

IUBEŞTE-MĂ, te rog, aşa, …fierbinte, Cum se iubesc copii când nu ştiu a vorbi. MÂNGÂIE-MĂ te rog, aşa, ...cuminte, Cum se mângâie ei când nu ştiu a sorbi... Şi-ţi voi preda cuminte, lumina uitatelor priviri, Iubiri ascunse sub cuvinte. PRIVEŞTE-MĂ, te rog, aşa... cu dor Precum privesc copii la strălucirile promise-n viitor, Ameţitoare vise de vitrină: PĂPUŞI, SPERANŢE, JUCĂRII, DORINŢE! 140


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

DOREŞTE-MĂ, te rog, aşa, …din suflet! Să nu-ţi treacă! Să nu fiu obligat să-ţi spun iar: PLEACĂ! PLEACĂ! Nu mă strica prea iute! Din nimic... se strică jucăria copilului prea mic! AŞTEAPTĂ-MĂ, te rog, aşa, ...curat Şi-ajută-mă să regăsesc iar locul ce cunoaşte Norocul suspendat în timp, În care răsuflarea renaşte... din cenuşă Amestecând infernul cu sublim... Şi dând culoare... DOAMNE CE CULOARE! Legendelor la margine de floare, Când… MURIM! (Publicată în Suplimentul literar al ziarului Tineretul Liber Nr. 9.03.1991, în Revista Destine Nr. 72/1997, în volumul ,,Tangouri”, Editura Destine, 2002, în volumul ,,Tangouri de ieri ;i de azi”, Editura Arefeana în anul 2012 şi în revista „Apollo” nr. 34/martie 2013)

141


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGO REQUIVEM POUR PAPILLONS AIME-MOI, je t’en supplie, Aime-moi passionnément Ainsi que s’aiment les enfants Quand ils ne savent pas parler. CARESSE-MOI, je t’en supplie ! Comme la douce caresse d’un enfant… Caresse-moi! Et je te donnerai la lumière des regards oubliés, Des amours cachés dans les mots, REGARDE-MOI je t’en supplie, ainsi… vec désir Ainsi que regardent les enfants les rêves brillants, éblouissants Dans une vitrine: POUPEES, ESPOIRS, JOUETS, DESIRS! DESIRE-MOI, je te le demande de tout mon cœur Je ne veux pas te dire, a nouveau: VA-T-EN! VA-T-EN! Ne me brise pas si vite Ainsi que se brise le jouet d’un enfant ! ATTENDS-MOI, je t’en supplie, Et aide moi à retrouver ce lieu où la chance est suspendue dans le temps, Et où renaît le souffle des cendres Mélangeant enfer et sublime 142


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Et offrant la couleur! OH, MON DIEU QUELLE COULEUR! La légende des fleurs Quand… on meurt! (Traducerea şi adaptarea Magda Barbier şi Iuliana Nisipaşu)

143


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL LEGII TĂCERII (OMERTA) Motto: Când am citit despre lucrurile rele cauzate de băutură, m-am lăsat de citit. Henry Youngman (1906 –1998)

Să nu uiţi: Dacă renunţi! La cei care nu mai văd La cei ce nu mai aud Sau la cei ce nu vorbesc, Considerând implicit că aplici neobosit legea dată prin iubit, Dintr-odată o să vezi că… te-ai cam pripit să crezi! Omenirea niciodată Nu s-a arătat dispusă să îi arunce pe uşă P-acei ce-au găsit menirea… alegând la schimb iubirea! Pentru că cei care mint , că n-o simt… Ne cam înşeală! Cei ce se prefac tot timpul, Bând… c-o-ncrâncenare rară, Că… Nu văd, N-aud, Nu spun! 144


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Eu le pun o întrebare spre… schimbare: Gândiţi-vă: Chiar doriţi să fiţi printre… neiubiţi De-o fi să vă dea bineţe… prea frumosa… TINEREŢE? 26.11.2011 - 12.12.2011 (Publicat în Volumul ,,Tangouri de ieri, Tangouri de azi”, apărut la Editura Arefeana, 2012)

145


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

LE TANGO DE LA LOI DU SILENCE (OMERTA)

Pensée 1: Lorsque je lis à propos des méfaits causés par la boisson, j’arrête de lire Henry Youngman (1906–1998)

N’oublie pas : Si tu renonces A ceux qui ne verront plus jamais, A ceux qui n’entendront plus jamais, Ou à ceux qui ne parleront plus jamais, Implicitement, tu appliques infatigablement la loi de l’amour, Et tout à coup tu verras Que tu étais pressé de croire! Jamais l’humanité Ne voudra rejeter Ceux qui ont atteint leur but dans la vie Ou ceux qui choisissent d’aimer! Ceux qui mentent en disant qu’ils n’éprouvent rien Ceux qui font semblant en buvant obstinément Et ne pas voir Et ne pas entendre Et ne rien dire! Moi je leur pose cette question. 146


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Pour changer les choses: Pensez-y! Désirez-vous être parmi les mal aimés? Et bien! La douce JEUNESSE peut-elle vous bénir? (Traducerea şi adaptarea Magda Barbier şi Iuliana Nisipaşu)

147


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL MĂRII

Motto: Ecoul are întodeauna ultimul cuvânt Filozofie glumeaţă de cafenea

Lumina-i aruncată iar la mal De vântul ce-o-mpleteşte-n val Făcând ca unicul efort de evadare-n larg Să fie un banal amurg al zilelor care-n opal se sparg. Nu toţi percep la fel vigoarea mării Fiind păcăliţi de-apropierea zării Chiar dacă nimeni niciodată n-a putut Să îi atingă orizontul când a vrut, Deoarece pe cât de-aproape pare, El fuge şi se pierde-n depărtare Acolo unde nemurirea, care-i cochetă din născare, Reîmpleteşte spumele de mare Venim la mare cu speranţa Că anul ăsta… ASTA e VACANŢA! Cu litere de-o şchioapă şi-mpliniri Ce o să intre-n topul de-amintiri…

148


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar amintirile pălesc şi ele dup-o vreme, Aşa că marea-ncepe iar să cheme… Numai că anii peste tine au trecut grămadă, Iar marea e mai tânără ca niciodată… Aşa că cel mai bine e să o priveşti Şi să te bucuri că încă trăieşti Chiar dacă simţi că ai ajuns la mal Călare pe… ULTIMUL VAL! 05.09.2005, Mamaia Publicată în volumul „Sub semnul tangoului” apărută în Editura Destine în 2005, în volumul „Tangoul mereu Tânăr” Editura Destine 2010, în ziarul „Cronica Fundaţiilor” nr. 46/2012 şi în revista „Onix din Irlanda” nr. 4/aprilie 2013)

149


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

LE TANGO DE LA MER Pensée: L’écho a toujours le dernier mot

La lumière est rejetée vers le bord Par le vent qui la mêle dans la vague Et dans un dernier effort d’évasion vers le large Naît un banal crépuscule… Qui se brise dans l’opale infinie On ne ressent pas tous, la force de la mer Etant trompé dans l’approche du lointain horizon Et même si jamais personne n’a pu Toucher l’horizon quand il l’a voulu Et même si celui-ci semble si proche Il court toujours et se perd au loin Là où l’éternité va se mêler à l’écume de la mer On vient à la mer dans l’espoir Que cette année-ci NOUS SOMMES EN VACANCES Et bien contents, on écrit nos souvenirs

150


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Mais les souvenirs s’estompent avec le temps Et tant d’années ont passé Et voilà que la mer nous appelle à nouveau Et la mer est plus jeune que jamais Le mieux c’est de la regarder Et te réjouir que tu sois vivant Même si tu sens que tu approches du rivage En chevauchant la DERNIERE VAGUE! (Traducerea şi adaptarea Magda Barbier şi Iuliana Nisipaşu)

151


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL OCHILOR TĂI

TU MINŢI ! O Știu!, Dar minţi frumos… Și lacrimi mari de suflet… Le simţi? Îmi deformează visul Ce-l răspândeşte-n mine Privirea ta când… CHEAMĂ. Riscând a pierde totul... câştigând, Amân cu-n gând destăinuirea,... Iar TU... pleci. TU PLECI! De ce?! Dar eu rămân..., Rămân uitat în mine lipind fâşii de suflet Pe marginile cutelor de DOR, Dorinţe-amestecate cu regrete răsfrânte-n ochii tăi. TU TACI! Te-ascunzi! Dar simt cum pot să fii, fiindcă-mi vorbesc EI... OCHII, Obsesie dezarmantă de văpăi, Promisiuni topite-n mângâieri stelare...,

152


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aşa că risc: HAI! VINO! Chiar de-ai în gând să minţi... TU MINŢI FRUMOS! O ŞTIU! Octombrie 1986 Publicată în Antologia „Copacul cu Frunze albe” apărută în Editura Destine în 2002, în volumul „Tangouri” Editura Destine 2008, în volumul „Tangouri de ieri, Tangouri de azi” Editura Arefeana 2012 şi în ziarul „Electronic de Cluj” în august 2012)

153


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

LE TANGO DE TES YEUX

TU MENS! Je le sais! Mais tu sais si bien mentir Et les larmes de ton âme Les sens-tu? Mon rêve se transforme Lorque ton regard m’appelle et se répand en moi. Je risque de tout perdre… en gagnant, Et je remets à plus tard mon aveu Et… TOI… tu t’en vas. TU T’EN VAS?!… Pourquoi? Mais moi je reste,… Je reste oublié et je colle les lambeaux de mon âme Et je me meurs de désir Les désirs mélangés aux regrets qu’on voit dans tes yeux. TU NE DIS RIEN! Tu te caches, Mais je te sens car tes yeux me parlent Obsessions désemparées Promesses perdues dans la douce caresse des étoiles

154


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Alors, j’ose te dire: ALLEZ VIENS! Et même si tu penses me mentir, TU SAIS SI BIEN MENTIR! JE LE SAIS. (Traducerea şi adaptarea Magda Barbier şi Iuliana Nisipaşu)

155


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU de COLORAT Motto: Sunt hoţul – neprinsul - de curcubee Sigur fiind că scopu-l voi atinge… Constantin Mironescu – Hoţul de Curcubee, (vol. Captiv în ghiocul iubirii, Casa de Editură “Amurg sentimental”, 2011)

Un VIS DE CURCUBEU, păstrat intact, …contează, Doar dacă la un moment dat, Acei ce i-au văzut valoarea, îl salvează… Şi-i temperează graba, de a-şi împrăştia culoarea! De fapt, …la treaba asta, contribuim de multe vieţii, Pe care unii - bieţii - degeaba le trăiesc... în vis Iar alţii, precum s-a mai zis, …pe gratis, fără a-ntreba! Nu toţi azi recunosc că-n paradis, culorile… sunt infinite, Şi n-are sens să fie primenite ! Dar, dacă ele-au fost primite şi pomenite-acuma doar în vis, Aşa precum ni s-a promis, E necesar să fie îngrijite! Atunci când se întorc din bătălii pline de semne, Eu ştiu précis… C-au fost în Cornul Abundenţei mari probleme Dau în scris! Şi, când nu prea poţi a-ntreba pe faţă, Spre-a afla de sunt probleme mari sau mici, …perene, 156


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

E bine de-a pleca de-aici, ...în locurile bântuite de Moş Ene Desigur, ...cred că nu-s uşor de rezolvat, Dar nici deosebit de grele! Însă, pentru acel ce este implicat direct în ele, sunt rebele Şi-altfel poţi spune liber… în instanţă Că, pentru cel de dincolo de… clanţă Ele nu au… nici pic de relevanţă, Chiar dacă mai există încă semne clare că… rezistă ! Deoarece doar prostul este mărginit, Pe când prostia se extinde-n infinit Şi uite că nu moare, Chiar dacă e genetic fără de... culoare ! Nicu Doftoreanu – 12.09.2012

157


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SENIN Motto: Doamne sigur sunt că ştii cum e dorul de copii! Doamne ce mult am pierdut fiindcă nu i-am cunoscut! Gânduri târzii de noapte ale posibilului părinte Motto: Cu dragostea omori timpul, cu timpul omori dragostea. Filozofie glumeaţă de cafenea

Dincolo de-a bănuiala… că în Cartea Vieţii scrie, La capitolul DESTINE, că-ndoiala-i mereu vie, Se ştie că în iubire apar uneori uşor… “Clipe de împotrivire “ cu impact mare în… dor! Ele fac mereu furori! Dac-apar chiar la-nceput, Vieţii nu îi ia prea mult să vadă ce-i de făcut ! Semne clare anul cere, …Chiar după luna de miere, Dacă trece fără fiere… ia deşertului putere ! Dacă nu, sunt clipe-n oază, ce spun că… viaţa primează Şi nu-şi pierde importanţa, chiar când… a plecat speranţa! Dar nu vin să vă reţin, vorbind numai de tristeţe, Fiindcă ştiu că-n tinereţe Ca aceasta să dispară, …din iubire, ne lua… ZILE! De-aia cred c-a doua oară, Trebui să existe-afară...

158


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Altă cale de ieşire, mai altfel, spre… fericire: Cea frumoasă, fără griji, …ce nu pleacă pe furiş, Dacă simte-ntr-adevăr urme de „aleator” Ce fac rău în viitor... şi împing încetişor Spre dublarea de reţete la capitolul REGRETE! Aşa afli întâmplător... cât poate fi de uşor, Când în mod real iubim, Să trăim… în mod senin! 14.09.2012

159


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU FAUSTIAN PRELUCRAT Motto: Avem tendinţa să ne dorim tot felul de lucruri ca să putem gusta viaţa, în loc să avem grijă de viaţă pentru a putea gusta toate lucrurile Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)

Azi simt că… TREBUI SĂ MĂ NASC DIN NOU ! Nu mint! Speriat… de-acest cadou, Încerc s-accept necunoscutul programat, …CA UN EROU, Aşa precum presimt că-mi este dat, Dar oare cine-mi face semn să mişc imediat afară Şi-mpinge aşa de tare-n mine-ntâia oară?! E muncă grea în trepte, Dar în final e plină de efecte-n bine, 160


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar oare tot ce s-a-ntâmplat… e sigur pentru mine?! Căci, brusc devine totul mult prea complicat, Iar eu, mai mult sau mai puţin,… Responsabilizat. Ce bucurie oare am stricat?! Atunci când am urlat că sunt de-mprumutat Nu ştiu şi… plâng ca un nătâng neîncetat! Cam dur moment aleg s-ajung pe holul vieţii… viu, DAR, …PENTRU remuşcare-i… CAM TÂRZIU! Şi ca să nu apară un pustiu …la porţile tristeţii, Renunţ să fiu dezamăgit, ...de cât m-am chinuit, Şi-aleg surâsul vieţii liniştit, Dând sens adevăratei fericiri, Când sufletul mi-atins de tainice iubiri! DA! Înţeleg! Că am ieşit cu chiu şi vai de tot şi pot să spun că am ieşit întreg! Gândesc c-ar fi o mare nerecunoştiinţă… Ca sentimentul apărut acuma din nefiinţă… să dispară, Aşa că ies pe lângă paravan afară-ntâia oară, Făr-a mai povesti de unde vin sau... a mai cârcoti în van cu spor Şi a mai socoti că m-am născut… SĂ MOR! 31.08.2007 – 15.10.2007, revizuit 02.10.2012 (Publicat în volumul Tangouri Altfel apărut la Editura Destine în anul 2008)

161


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU TUMULTUOS Motto 1: Când încălcăm legile, primim amendă, Când procedăm corect, plătim impozite. Filozofie glumeaţă de cafenea Motto 2: ...ţi se stinsese urma, fără glas, De ce-ai plecat, de ce-ai mai fi rămas... Tudor Arghezi (1880 – 1967)

Poate va veni o zi Când vom redescoperi Bucuria de-a trăi Şi nu vom mai risipi Clipele ce ne sunt date De către eternitate ! Poate va veni o zi Când nu vom mai aştepta Jinduind la altceva Şi vom trece iar la fapte Încercând puţin din toate ...fiindcă altfel... nu se poate! Poate va veni o zi Când nu vom mai risipi Bucuria de-a trăi, Şi vom savura iar viaţa 162


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Trezindu-ne dimineaţa Doar cu gândul ...De-a iubi! Poate va veni o zi ! Când n-om mai abandona Dorinţele de-nceput Când mereu vroiam mai mult Pentr-a deveni adult, Ieşit întreg din... tumult! 01.11.2012

163


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU EŞUAT Motto: Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce eşti Părintele Arsenie Boca (1910-1989)

Când... te simţi ca o paiaţă Fiind cam smotocit de viaţă, Pierzi momentul drămuit În care-i pecetluit ...Tot ce-ţi este potrivit! Soarta are-n mod frecvent schimbări de temperament! Toanele-i vin permanent din motiv de... Sentiment! Recomand a naviga printre hopuri şi-a uita, Fără-a te mai implica În locul ce iluzoriu se numeşte... PURGATORIU! Acolo-şi pierd mult din efect Tot ce-ai folosit curent! Permiţând ca adaptarea... să-ţi dea elimine chemarea Căutând intenţii clare în pretenţii de-nălţare Prinse-n “VORBE IMPORTATE”, ce-s ornate cu mult stil, Chiar de eşti un om abil, Tot te pierzi în mod subtil, Fiindcă nu te duci departe... şi începi să risipeşti Gândind că aşa... TRĂIEŞTI!

164


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Fiind nemulţumit de toate şi... de tot ceea ce vezi!! Încearcă s-o spui direct, ...făr-a trage-aer în piept, Şi-ai să vezi că eşti penibil Sau de-a dreptul... imposibil! Grăbit de a fi pe culme, Dar nemulţumit de lume, E destul de complicat Fiind în fapt... EŞEC CURAT! 11.11.2012

165


Nicu Doftoreanu

テ始 ritm de tangou

166


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ÎN OGLINDĂ Motto: La infinit, femeia, cer vertical Asupra pământului orizontal. Atlas îi este stâlpul cosmic,sprijind oglinda În Oglindă de Elisabeta Iosif publicat în revista Cetatea lui Bucur, Anul II, Nr.7/iulie-septembrie 2012

Doar slujind iubirea drept Înseamnă să fii complet , Altfel totul e pierdut şi... degeaba te-ai născut! Promiţi lucru iluzoriu când te simţi abandonat?! Asta duce-n purgatoriu… Fiindcă la un moment dat pierzi ceva definitoriu, De oglindă… neredat, Ai dat rostul provizoriu Unui gând… nematurat! Când nu te mai vede nimeni şi prezinţi doar exteriorul Reprezinţi de fapt doar forma,… Fără fond, Nu…caracterul Când te simţi abandonat, …de continui ca ciob spart, În virtutea inerţiei, Sigur, nu poţi să mai fii curat! Aşa că, …de minţi că simţi Cu adevărat iubirea, 167


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Nu-ţi uita… rostu-n secundă, Singura clipă rotundă Unde timpul nu mai poate Decât doar... Să se ascundă! 29.10.2012

168


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU NEGOCIAT Motto: Niciodată nu primeşti ceea ce meriti, primeşti ce negociezi William John „Bill” Scott (1920-1985)

Dacă n-ai mai risipi Fericirea de-a trăi, Poate că te-ai bucura Şi nu te-ai mai văieta Dorind mereu altceva, ...faţă de ce ai deja! Cerând îns-aleatoriu, Capeţi totul provizoriu Şi la modul...iluzoriu. Când faci asta-n mod constant, Neglijându-ţi rostul dat, Crezându-te nedorit. Rişti să pierzi tot ce-ai primit Şi s-o iei pe drum greşit., Să nu te mai regăseşti În lumea-n care trăieşti ! Cu soarta nu-i de glumit : Ea dă totul drămuit.! Nu-i rata nici un moment, Căci nimic nu-i permanent!

169


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Te tot baţi cu pumnu-n piept C-ai pierdut chiar fiind deştept, Însă uiţi: În mod fatal... Speranţa-i un ideal ! Ce nu-şi pierde din efect Fiind inclusă-n sentiment De-i ...negociat atent! 02.11.2012

170


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SENTIMENTAL Motto: În glodul drumurilor Dragoste pierdută Lumină stinsă Victor Gh. Stan, Hajku 965, Bucureşti Editura Destine, 2010

Ce n-aş da să mai fiu mic, Şi, nevinovat, să... stric, Frica tatii de... nimic Chiar de l-am primit în viaţă Cam nepregătit pe faţă! Tot eu plâng dup-o povaţă, Plin de toane permanent, Cer iubire-n... sentiment! 171


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Chiar de sunt copil fragil Să ştii tată că... am stil, Şi momentul potrivit, Doar ţie ţi-e dăruit! Tu şi mama n-aţi gândit Că... eu sunt de neoprit?! De fapt... Totu-i drămuit Şi e atent cântărit, Chiar de când iei soarta-n piept Şi afli că-n mod frecvent Are toane permanent! Singurul lucru stabil... Este... să ai un copil! Altfel ... „În glodul drumurilor Dragostea pierdută” Este doar „…Lumină stinsă” 05.11.2012

172


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SECRETOS SEXOS Motto: Prea onorabilă cenzură Dintr-un acces de zel, fatal Mi-aţi cenzurat „O aventură” Fiindcă subiectu-i imoral Poezii Impertinente - Isac Lazarovici pseudonim Ion Pribeagul (1887-1971)

E important de înţeles Că drumul nu noi l-am ales ! El ni s-a dat de la-nceput, Din clipa-n care ne-am născut ! E-adevărat că uneori Au fost făcute încercări De a-i reprograma menirea, Nefolosind deloc... IUBIREA! 173


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar, ...Folosind numai ambiţia, Şi dând deoparte intuiţia, Am eşuat în... derizoriu Acolo unde-i totul provizoriu! Când am dorit să-i dăm alt sens Acestei vieţi, ...din interes, Nu ne-am ales decât cu... stres Atunci de fapt noi am ales Numai momentele de... sex, Ce strică rostul fericirii Şi pierd secretele iubirii! 04.11.2012-29.11.2012

174


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SFĂTOS de... TRANZIŢIE Motto: Să exprimăm ceea ce simţim, să simţim ceea ce exprimăm; vorba să semene cu fapta. Lucius Annaeus Seneca (4 BC-AD 65)

Aşa precum v-am relatat... E ADEVĂR ADEVĂRAT: Tot ce-am primit am risipit... cu nonşalanţă-n infinit ! De la-nceput am fost convinşi Că, ...dac-am fost de viaţ-atinşi Şi-am supravieţuit erorii, noi devenim moştenitorii, Şi-avem deja dreptul divin de a ne risipi din plin ! Dar am uitat: Tot ce ni-i dat trebui păstrat imaculat, Nu aruncat şi denigrat! Trebui să laşi pentru urmaşi, atunci când ei fac primi paşi, Un ţel intact ne-mprăştiat ! De nu te conformezi tradiţiei, Dai naştere deja... TRANZIŢEI Şi-astfel va fi mult mai uşor, să afli că toţi au un dor! Ştiu că... secretul e teribil Şi că mă fac un pic penibil, oricât aş fi de insensibil, Atunci când implicit, promit, că nu va fi descoperit! Da-i imposibil de ascuns! SECRETUL ĂSTA TREBUI SPUS ! 175


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Chiar şi-aruncată-n infinit, cu dragostea nu-i de glumit! La nici o vârstă... nu se stinge, iar când te-atinge, ...te împinge Spre Locul Prim, adevărat, din care nimeni n-a scăpat, Şi care pe toţi i-a... speriat, Dar care e de regretat, ...fiindcă acolo e curat! Nimic din tot ce s-a-ntâmplat, se-ntâmplă, sau... se va-ntâmpla, Nu trebui aruncat aşa, Trebui păstrat cumva intact Pentru a fi rearvunit sau risipit, doar la momentul potrivit: Ce e-nsoţit în mod frecvent De... sfatul unui sentiment 04.11.2012

176


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL FRUMOŞILOR NEBUNI Motto: Un intelectual adevărat niciodată nu va spune: Prost ai fost, prost ai rămas, Ci va spune: Timpul nu are putere asupra ta! Filozofie glumeaţă de cafenea

Acei frumoşi nebuni Ai marilor CUVINTE, Pe care te răzbuni... De cum îţi vin în minte, Sunt tari, doar la final! În rest... Ei sunt banali Şi buni de aruncat ! De fapt au eşuat ... Cu mult mai înainte ... De-a deveni cuvinte Purtaţi de-ai vieţii sorţi, 177


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Care n-au roţi, doar porţi, ... Prin care poţi să treci Spre locuri ce ascund Un gând rotund, profund, Rostogolit spre-afund, ....necontenit dorit De cei ce au greşit Atunci când au păşit În dorul dinainte, Ce-a răscolit fierbinte... Prin urmele răcite, Redevenite pârtie.... Uitatelor morminte, Redefinite ţínte... bătute în CUVINTE! 04.12.2012

178


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL TOAMNEI Motto: …Iubirea noastră a murit aici. Tu frunză cazi, tu creangă te ridici… Tudor Arghezi - Oseminte pierdute (1880-1967)

În viaţă se fac mai mereu greşeli, Dar te înşeli, Dacă gândeşti, că tu poţi să le ocoleşti Şi să nu ţi le însuşeşti! I-ai supăra pe cei ce-n vremuri de demult Ţi-au dat statutul de...ADULT! Ştii că... i-ar bucura să vadă că trăieşti şi încă mai copilăreşti?! Altfel cum vrei să dovedeşti că vremea este astăzi... ca-n poveşti? Desigur că nemulţumeşti pe cei mai mulţi dintre moşnegi 179


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Atunci când vrei s-alergi, Călcând pe frunzele uscate-as’noapte rând pe rând, Ce-s colorate-acum d-un soare blând! Când timpul e frumos afară-ntâia oară E anormal să nu ne bucurăm, chiar dacă nu e vară?! Greşeşti crezând că de manifestăm cam mulţi Nu prea mai suntem toţi... adulţi Desigur că nu poţi să uiţi, Tot ce-a stricat, când a plecat, vigoarea Însă nu o să poţi să-i ocoleşti culoarea Aşa c-ascult-acum povaţa: Înveseleşte-ţi faţa ! NU FI ÎNAPOIAT ! Nu fă şi tu cum au făcut acei ce-au încercat Să pună la păstrat, prin neglijare, Oricare zi cu soare blând şi frunze puse la uscat ! Pentru că într-o zi melancolia ploilor de toamnă.... Te va răzbi nemaifiind... doamnă, Luând înapoi... tot ce n-ai consumat, Din timpul cel frumos Pe care... ţi l-a-mprumutat! 21.11.2012

180


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SCOPULUI ASCUNS Motto-ul zilei!: Dacă cineva râde Râzi cu el! Dacă cineva cântă Cântă cu el! Dacă cineva lucrează… Lasă-l să lucreze! Filozofie glumeaţă de cafenea din vremea de dinainte dar mai ales… de după

Nu ştiu să fac nimic în ROMÂNIA NOUĂ ! Nu ştiu ...Să-njur, ...Să fur Şi, mai ales, Nu ştiu... Să fiu diform, ...Să mă transform, Precum cei dimprejur ...În IUDĂ! Când interesul vrea să mă audă, Că nu mă doare-n cot... Eu oamenilor, sincer revoltaţi, Le spun direct aşa precum socot: MAI AŞTEPTAŢI! Lăsaţi puţin să treacă valul reformării Şi poate că scăpaţi De-acest venin al disperării, Născut din Hydra revoluţiei de import! Desigur unii spun că nu e chin! Şi-atunci ei laudă momentul... ca sublim, Fiindcă în mod constant există sentimentul, Că tot ce altora li s-a-ntâmplat, E doar pentru că unii nu s-au adaptat... Şi, de afaceri, nu au profitat, 181


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Acum! Când ţara-i ca o floare! Uitând că...doar smulgând cu snopul din petale, Fără să pui nimic în loc, Nu laşi în urmă decât... beţe goale, Iar lumea fără nici o floare devine fără de noroc, fără culoare În care totul este plin de jale! Smulgând şi frunzele cu snopul Devine clar de-acuma... care-i este scopul! 11.10.2012

182


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DESPRE ILUZORIU Motto: Femeile sunt creaturi menite să fie iubite, nu înţelese. Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde (1854-1900)

Doar purtând iubirea-n suflet Înseamnă a fi complet! Şi-acceptat drept… înţelept, Dar şi-atunci ca să-ţi spun drept, …sub rezerva de moment! Cine n-a simţit fiorul pe care-l induce dorul N-a trăit deloc, de fapt! Pot spune c-a vegetat! Căci din tot ce-a aşteptat… Nimic nu i s-a-ntâmplat! Vezi în duhul provizoriu, doar… văzduh abandonat?! Asta duce-n iluzoriu, Chiar de ai trăit… constant, Fiindcă la un moment dat Pierzi ceva definitoriu, De imagini… neredat! Pierzi ...reperul important Ce dă lecţii clare vieţii De-i privit mai…adecvat ! Şi necenzurat de unii, ce se-avântă ca nebunii Spre domeniul criticat! Sigur că… nu am pretenţia, 183


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Că ţi-am descifrat intenţia Fiindcă ştiu deja că… minţi, De când spui că simţi cum golul azi ţi-a biruit orgoliul, Ce-a marcat aleatoriu… Visul care şi-a preluat Numele de purgatoriu Şi-a tăiat… rostul aluziei Ce dădea nume… iluziei! 23.11.2012

184


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU BINECUVÂNTAT Motto: Zâmbetul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar te ajuta să îţi vezi de drum! Filozofie glumeaţă de cafenea şi nu prea

Cine cu adevărat a simţit forţa iubirii, Este binecuvântat cu… momentul fericirii, Ce i-a zâmbit relaxat, Când în soartă i-a-nsemnat… numele cu dor curat, Aşa precum l-au purtat, de milenii-nvingătorii, Când din inimi s-au rugat pentru mugurii victoriei! A-i avea magia-n fire, Nu-nseamnă numai trăire Şi-a fi binecuvântat: ÎNSEAMNĂ A FI CURAT, atins de DUMNEZEIRE! Ce îţi dă pe loc norocul… să-i simţi dragostei Sorocul! Cine-i binecuvântat… are sufletu-nălţat! Chiar marcat de-o viaţă dură, Plină de-ncercări şi ură El rămâne nepătat şi-oricât ar fi de blamat, Găseşte în el simţire…să revină spre iubire ! În final… totu-i posibil Fiindcă sufletu-i sensibil

185


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Pentru că a dărui e… chiar sensul lui de-a fi, Puternic ca acei sfinţi, pe care mereu îi simţi Mari eroi ai neamului… Pe ansamblu cum gândesc… Este neamul omenesc! 04.12.2012

186


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU de DEZAMĂGIT Motto: Prietenii există pentru ca în cazul în care ai o zi proastă să îi poţi vizita şi să le strici şi lor ziua Filozofie glumeaţă de cafenea şi nu prea

Poate-am savura iar viaţa şi ne-am răsuci mustaţa, Dorind mereu altceva,... Poate n-am abandona dorinţele de-nceput, Când mereu vroiam mai mult... De-am şti de ce ne-am născut! Însă-n noi e implantat, gândul neastâmpărat... De-a ne plânge din orice şi de-a vrea neîncetat Să-ncepem un nou asalt Al acelui colţ rămas... În necunoscut, ...Retras, Când din RAI ne-a alungat... DOMNUL, că n-am ascultat! Ne-am simţit atunci răniţi, Dar nici noi n-am fost cuminţi Căci intenţia de a şti... ne-a-ncercat din prima zi! Şi pretenţia de moment nu s-a vindecat complet! Fiindcă totu-i aparent şi-n trecut, ...dar şi-n prezent! Ea a revenit isteaţă Şi-a urcat la suprafaţă Cu sloganul triumfal: Totul ţine de-ancestral!

187


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Chiar dacă este posibil să devin acum ridicol, Am strigat: Ne-amintim! Chiar dacă dezamăgim... căutând în imposibil, În noi totu-i accesibil Dac-am fi intervenit la timp şi-am fi prevenit Rolul de dezamăgit, Ce ne-ncearcă dimineaţa Când ne răsucim mustaţa, Poate că într-adevăr nu am fi cedat uşor Şi-am fi ascultat povaţa... de a... savura doar viaţa! 11.10.2012

188


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SUPRAREALIST Motto 1: Planurile de viitor ce nu corespund posibilităţilor tale financiare, intelectuale şi fizice, se numesc vise. Motto 2: Pentru realist nu e important daca paharul este gol sau plin, important e cât a mai rămas în sticlă! Filozofie glumeaţă de cafenea

De ştiţi cum arată locul unde se pierde norocul, Vă rog, ...NU MI-L ARĂTAŢI! Evitaţi să mă tentaţi! Nu merită un popas la puţinul timp rămas, Fiindcă de-ajung solo-acolo, ...Risc să fac greşeala vieţii: Şi să îl propun tristeţii Ca... Blazon al TINEREŢII! Dar ce sper eu e zadarnic şi cred că mă-nşel amarnic ! Chiar dac-am să reuşesc să îl ocolesc firesc, 189


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Aşa precum îmi doresc, Tot pustiu e mai târziu! Şi-am s-ajung să-l plâng, ...Căci ştiu: Nu mi-a reuşit nimic Din ce-am încercat... de mic! Am plecat dorind schimbarea şi-am primit în schimb... uitarea Care-apare voluptoasă arătând că nu îi... pasă! Fiindcă totul este-n van, Dacă n-ai pic de elan, Să te iei cu viaţa în piept, Chiar de singurul efect, Ar fi doar un... vis defect, Cu trecut necunoscut, Speriat că va fi născut Şi-ntrebat: Din care TIMP Ai găsit noroc la schimb?! Şi-uite-aş-am descoperit, Că... sfârşitul nu-i sfârşit, nici după ce ai murit! Dacă ţi-aş putea-ndrepta calea după voia mea Poate că i-aş ignora tendinţa de a pleca. Dar aşa, n-am ce să fac Şi... las totul la-ntâmplare Fără să depun o floare pe... locul de-ntâmpinare! Însă nici nu pot să tac şi să mă prefac posac, Că nu pot decât să văd, lacrimi fără... de noroc! Crezi că dacă nu-l priveşti, ai scăpat să nu plăteşti ?! Ei uite, ...aici greşeşti 190


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Şi te-nşeli, precum cei mulţi, Atunci când nu mă asculţi: În lume toţi au intenţii, Dar multe rămân, pretenţii Ce dispar adeseori... între două aşteptări Pân-apare amintirea, Ce-asigură pomenirea Acelora pedepsiţi Să fie reconvertiţi Până devin chiar ei locul Unde se... pierde norocul! 13.12.2012

191


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL NEMULŢUMITULUI NOTORIU Motto: Domniţa noastră de melancolie Te-ai dus precum o frunză ruginie George Filip - Zoe din Doruri, Montreal 25 Nov. 2010

Uitând bunul simţ străbun, Uneori m-apuc şi-ţi spun : Oricât ai fi de abil, tot pierzi viaţa-n în doi, ...subtil, Când începi a-i risipi, ...cu stil, dorul de-a trăi! Rişti a nu te regăsi în cei care vor veni! Poate de te-ai comporta.. “Cum ţi-e vorba, cum ţi-e portul”. Lăsând sportul provizoriu, de... nemulţumit notoriu, Celor dinaintea ta! Şi nu te-ai tot văieta... “că nimeni nu te ajută”, Oricui... vrea să te audă, Ai scăpa fără conflict... şi-ai rămâne fericit ! Dar, ...dorind aleatoriu şi la modul provizoriu, ...de obicei altceva, faţă de ce ai deja, Rişti să uiţi să mai trăieşti! Singur te... “NEMULŢUMEŞTI”! Ce lipsit de importanţă va fi îns-acestă nuanţă, Pentru cei ce vor veni peste ani şi te-or găsi... Singur şi fără copii!

192


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Dar desigur... n-ai prestanţă, când în gânduri n-ai constanţă Şi te răzgândeşti mereu, Deci mă-ntreb: De ce ţi-e greu... Să te rogi la DUMNEZEU?! Poate că te-ar ajuta.... Fiindcă nu-i decât un pas între ...SUBLIM ŞI IMPAS! Când nu vei mai fi speriat, dezlegat de toţi cei răi ,... Vei putea trăi curat şi nu ca un renegat! Care nu a câştigat Decât, poate, doar intenţia De a-şi dovedi pretenţia Că-n final într-un necaz... e-nscris doar BANALUL AZI 11.12.2012

193


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU

INDUBITABIL

(pentru ANUL NOU 2012-2013, născut Marţi 01.01.2013) Motto: Fraza zilei: E bine să taci şi să dai impresia că eşti prost, decât să vorbeşti şi să înlături orice dubiu Filozofie glumeaţă de cafenea

S-A DOVEDIT INDUBITABIL Că... începutul nu-i deloc amabil, Când, separaţi în mod pripit, De cei cuminţi, ca... sfinţii, Am încercat cu-adevărat necontenit, Să le cunoaştem în sfârşit... PĂRINŢII, Noi fiind prea mici şi cam nepricepuţi, Spre-a mai fi recunoscuţi ca parteneri viabili şi... adulţi! Uitând că ei sunt mult prea mari şi cam... speriaţi De un necunoscut ce le-a intrat în viaţă într-o... Marţi! Aşa cum facem de altfel şi noi, Atunci când, mai apoi, ...simţim că suntem cam nepotriviţi, S-ajungem tot la fel ca ei, ...cei de-altădată: NEDORIŢI! Şi… prea nepregătiţi înspre-a fi părinţi vreodată ! Doar că atunci când asta s-a-ntâmplat, Am constat că-n fapt, La modul permanent, noi... chiar la asta ne-am cam aşteptat! 194


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ne recunoaştem totuşi în copii, chiar dacă mai... greoi, Spunându-ne că-s prea... vioi, Uitând că, dacă doar cu-n gând, ne-am mai uita, din când în când, Spre urmele zgâriate rând pe rând... de suflet, Pe clipele de dor, ...ce le-aparţin numai copiilor, S-ar termina cu insuccesul aparent, lăsat fior în sentiment, Deoarece atunci am deveni atenţi, să ne-nsuşim povaţa Şi am aprecia pe cei prezenţi, La justa lor valoare, cu toată... importanţa, Apreciind reacţia... celor implicaţi “indubitabil” În viaţa noastră ... Cât este încă-n... termenul valabil! 08.01.2013

195


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL DETRACTORULUI (dedicat detractorilor D-nei Lia Neamţ) Motto: Sfântul Ciprian zice: “Precum în pomul, care n-a înflorit, nu se găsesc fructe, tot astfel la bătrâneţe nu se poate bucura de cinste cel care n-a exercitat virtutea din tinereţe”. Tinereţea - Din volumul 350 de pilde pentru predici şi alte cuvântări, culese de Dr.Grigore Gh.Comşa Episcopul Aradului şi Dr. Iustin Suciu profesor la Academia Teologică din Arad tipărite la tiparul Diecezane Arad în 1928

N-ar fi onest să-ţi dau un sfat Acum, …când m-am edificat, Că viaţa-i doar un dar ciudat Pe care toţi l-am căpătat Întâmplător de la părinţi Când ei, cuminţi, au descărcat Doar informaţiile la vrac, Dar uite,... Nu mai pot să... TAC!! Eşti om bătrân, cam singuratic, Care nu ştie-a fi simpatic, Aşa că... spre sfârşitul vieţii, Spunând ...Adio Tinereţii! Te-apuci acum de noi prestaţii, Adică să dai... indicaţii?! 24.12.2012 196


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU RELIGIOS ŞI NU NUMAI Motto: Viaţa aduce viaţă Bucuria aduce bucurie, Speranţa aduce speranţă… Chiar şi din lucruri fără importanţă Gânduri dintr-o predică încă nescrisă

Suntem noi cu-adevărat… Azi priviţi ca… înţelepţii, Ce au devenit adepţii Lui… acel ”Am încercat”!? Sau constatăm că neatenţi ne-am alertat degeaba, Cuprinşi de şoaptele trăirii care cresc, …ca roade-ale-mplinirii, Pentru-a scăpa de legea firii, Fără să ştim cam cum stă treaba?! Indiferent însă ce suntem Noi astăzi vom urca firesc Pe treptele care stârnesc …fiorul amintirii, Fără să jinduim iar să vânăm fantasmele iubirii! Doi Feţi Frumoşi cu stea în frunte Ce cresc si-acuma într-un an …cât alţi-n şapte sute, De au lăsat necazurile mute Şi…, Dându-le la spate pe-nserat, 197


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ei au urcat Cu Moise-acolo, sus, pe munte …la-nvăţat. Nu vreau să dau mai multe amănunte Căci,…mă feresc să nu gresesc poruncile primite Şi să îmi regăsesc citate în cuvinte Oricare dintre faptele-ntâmplate Ce azi au drepturi în eternitate ! Domnul ne-a dat cândva si minte ...dar si cuvinte înspre-a le cuprinde! Chiar dacă poate multe graiuri, pe alese, rămân şi-acum neînţelese Amestecate si-azi ca la priveghi, Deoarece încă n-au fost culese de cei vechi, Atunci când Turnul Babel s-a făcut bucăţi Şi i-a amestecat în Babilon… pe toţi, Însă tot ne-a lăsat ceva anume: O limbă care n-are încă nume Dar care e universală Şi nu se-nvaţă-n nici o scoală: E una specială, neformală, Dar care e profund morală Ce-o ştiu si cei ce nu au casă Însă de mici copii de ea le pasă! Ea este limba lui Isus… Cel care ne-a iubit nespus! Căci EL a fost curat din fire De când ne-a dăruit prima iubire, Şi ne-a-ndemnat înspre a fi-nţelepţi 198


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Atunci când, plini de milă, suntem drepţi Se ştie asta! Nu-i secret ! Cu toţi-avem acelaşi drept, Primit atunci, la început, Când ne-am născut ca Suflet Inocent Cu Sentimentul c-am pierdut ceva recent! Căci inocenta s-a pierdut ...din clipa-n care s-a născut! 02.01.2013

199


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE ÎNGÂNAT Motto: Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. Tânărul cântă: Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea Trei feţe, Lucian Blaga (1895-1961), din volumul Poemele Luminii, 1919

Dacă cineva întreabă Ce fac eu când nu am treabă?! S-ar putea să nu-i răspund, Să-l trimit să stea la rând. Să-i vadă o “stea” căzând! Toată lumea vrea să ştie Ce-am luat din copilărie! Toată lumea vrea să afle Biete suflete bolnave ! Doamne! Ce priviri hulpave! Însă eu sunt doar ...DORINŢĂ Închisă-n această fiinţă Condamnat a suferi Până când se va sfârşi... Plictisul de zi cu zi! 18.07.2013

200


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU TRANŞANT Motto 1: Când soţia tace mult timp Înseamnă că are foarte multe de spus. Filozofie glumeaţa de… cafenea Motto 2: Nu-i foarte greu să-i iei femeia altuia, Mult mai greu e să i-o dai înapoi. Filozofie glumeaţa de… cafenea

La noi în casă totul e tranşant : Eu mă ocup de masă ...Şi ea de celălalt! NU! Nu vă dau detalii despre aceste falii ...temporale, Deoarece-s pe cale să schimb puţin prezentul Punând corect... Accentul: Ea trece-acum la masă Şi va rămâne-acasă! Iar eu devin instant Acuma! ...Celălalt! 21.01.2013 201


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ADULT Motto 1: Niciodată nu ne maturizăm cu adevărat. Învăţăm doar să ne purtăm în public. Filozofie glumeaţă de… cafenea

Din când în când trecutul, De care nou născutul s-a separat, ...UITÂNDU-L, Recuperând teren, Ne dă din nou de urmă şi ne întreabă-n... glumă: – Voi sunteţi pregătiţi să mă primiţi gătiţi cu ...ridurile vieţii? Şi fuge prefăcutul spre visul ne-mplint, Ce poate fi-ntâlnit, precum s-a prevestit, În pragul Tinereţii unde-şi aşteaptă rândul Pentru a-şi lua avântul... spre vechiul sentiment, Ce-i permanent prezent, chiar dacă pare-absent În vis de-adolescent ! Desigur... aparent, el ne-a-ndrumat corect Pe... calea presimţirii, cu-aroma amintirii, Ce-ncepe a pătrunde, făr-a se mai ascunde, La fel ca-n alt trecut, ce nu mi-a prea plăcut... Eu fiind atunci Copil, ...iar Paradisu-adult.

202


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Din când în când prezentul Recunoscând momentul Renunţă la sfială, Dând liber la-ndoială, Doar că atunci sorocul Nu mai acceptă jocul de-a oboseala firii Şi părăseşte locul obsesiei actule Şi calea amintirii... devine vorbă goală! 03.03.2013

203


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU RELUAT Motto: Pe lume îţi e sortită cu adevărat numai o femeie, iar dacă n-o întâlneşti eşti salvat. Filozofie glumeaţă de… cafenea

Reluând cumva trecutul Încătuşat în mine Prevăd o revenire spre-adevărata fire: De-adolescent notoriu... trecut prin purgatoriu! Să fie ăsta semn că s-a pierdut controlul? Că viaţa e prea dură atunci când toţi ne fură?! Sau poate felul demn prin care ferm se-anunţă Pedeapsa ce-l aşteaptă pe cel care renunţă… La calea amintirii dând drumul răzvrătirii!?! Ar trebui atenţie: NU TOTU-I DEMN DE URĂ! Ar trebui-nsemnat Momentul de-ndoială, anume desemnat, Dar nu ca vorbă nulă, pe care umbra jură! El e de fapt îndemn, care le dă un semn Acelora de-acasă, atunci când fredonează „Cine iubeşte şi lasă …Dumnezeu să-i dea pedeapsă!”

204


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

O frază dintr-un cântec vechi O fi blestem pentru urechi! O simplă melodie? Predicţie!? Cine ştie! De fapt paradoxal, Trecutul, …spre final, Ascunde-n falduri grele …doar ritmuri tinerele Ajunse-n un pas de dans în locu-aleatoriu Care reia-n balans trecutul… provizoriu 11.03.2003

205


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU INCULT Când timpul renăscut provine, Din neplăcutul schimb de anotimp, Mă-ndepărtez tiptil agil Prin prăfuit trecut, …atins subtil De gândul de copil neprefăcut Şi-aştept ca umbra înserării Să scoată la iveală jucătorii, Cei declaraţi pierduţi Spre-a nu mai fi povară-n nou născuţi ! Atunci constat că-mpotrivirea firii revoltate Cuprinde chiar dilema presimţiri-n toate Dar mai ales în locul unde se ascunde Uitatul sentiment “Nerezolvat în timpul renăscut”, La fel ca-n alt trecut, Care a fost demult… obsesia amintirii, Când… tu erai aşa de inocent şi eu… eram ADOLESCENT Şi mă uitam cum s-a-ntrupat iubirea dintr-un gest banal Care avea finalul aşteptat… Pentru că ştii tu… la bărbat, Bănuiala unei umbre A dat numai gânduri sumbre De trecut, …de viitor, nu contează, …că tot dor, Fiindcă nu ştii ce-ai ratat, sau nu ştii ce-ai învăţat Din iubit ocazional, cum iubesc uni-n final, 206


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Ce se-ntreabă: E normal… să ratăm acel semnal fără să ne răzvrătim? Tu răspunzi: DA, când MURIM! Doar atunci suntem iar mulţi şi redevenim ADULŢI, Fără să pierim “inculţi” Că nu ne-am “citit” iubirea şi ne-am cam pierdut cu firea… Repede şi în surdină … Că mă-ntreb cine-i de vină? 12.03.2013,

207


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL PIERDERII INOCENŢEI Motto: O teorie trebuie verificată, Un fapt trebuie dovedit Un adevăr trebuie trăit! Alan Spence 1977

Toţi alergăm pe urma proaspătului vis Desprins din Ancestralul Paradis, Cuprinşi de şoaptele iubiri Care, când cresc, ...ne potopesc …Şi ne conduc în... ŢARA FERICIRII, Doar că, ...stârnind fiorul amintirii Noi devenim în mod firesc, Mai imprudenţi şi neatenţi la-ndemnul celor mai prudenţi, Ce se feresc când cei prezenţi dau frâu nemulţumirii. Uitând sa iau Magia Vieţii ca întreg, Ajung să nu mai înţeleg, Cam ce a vrut cu noi ETERNUL Atuncea când în frunte ne-a pus semnul,... Făcându-ne pe toţi deosebiţi Ce Feţi Frumoşi neprihăniţi Cu stea în frunte dăruiţi Fix în momentul furios, Când ne-a lăsat din Rai pe jos?! Doar că... eliminându-se, neştiinţa, A reuşit să ne corupă fiinţa, 208


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Păstrând pentru momentele scadenţei Numai greşeala abstinenţei Ce... s-a pierdut pe calea inocenţei O fi aşa, O fi altfel...?! S-o spună cei un pic mai plini de zel Ce cred că au simţit deja un pic din el! 25.12.2012

209


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU INVAZIV Motto: Cum arată diavolul? Câteodată atât de bine, încât îl ceri de nevastă. Filozofie glumeaţă de… cafenea

Purtăm mereu ascunsă-n minte, Memoria diavolului dinainte Dar nu prea ştim s-o folosim Pentr-a obţine ce dorim, Din lipsă crasă de… cuvinte, Pierdute-n cele ce conţin Numai venin… când nu convin! Să nu uităm că n-a-ncetat Invazia de-ntrebări profunde, Pe care multe umbre sumbre Şi-au lăfăit deja chiar gândul, Însemnul fericirii… corupându-l! Dăm în consemn regretul trist Când sentimentul că exist, Devine cam nerealist! Aşa că pun iar întrebarea, Acelora ce şi-au pierdut răbdarea : Voi chiar doriţi să fiţi plătiţi Doar fiindcă nu aţi fost cuminţi un timp?! 210


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Opriţi-vă cu acest schimb! Pentru că asta duce-n ŢARA BĂTRÂNEŢII! Nu mai consideraţi momentul tinereţii excesiv Şi nu lăsaţi singurătăţii dreptul exclusiv De a se folosi la modul posesiv De… sentimentul invaziv!! 11.03.2013

211


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE ŢINUT MINTE Motto: Dacă mai aveţi ceva de pierdut înseamnă că încă nu e pierdut totul. Filosofie glumeaţă de cafenea şi nu prea

TOŢI GREŞIM! Nimeni nu poate...să aibă dreptate-n toate ! ASTA ŞTIM! Dar, din păcate, Nu putem să ne oprim Să ...nu ne mai bănuim de intenţii necurate, Decât, poate, când murim ! Cei ce văd numai păcate... peste tot, nu au dreptate! Suspiciunea care duce spre-ndoială mai tot timpul, E fatală... ca o boală, Şi miroase-a disperare, chiar când n-are confirmare!! Cum să depăşim momentul...cultivând resentimentul?! Reuşim doar când gândim... POZITIV şi mai RATĂM Câte-o bănuială, două, Nelăsând ura din noi să ne-mpingă spre război! Răzbunarea este dulce, Dar n-aduce bucurii şi... nu duce niciodată Spre o rezolvare-n toate care se cer respectate! Depinde de perspectiva Din care-ţi priveşti... deriva 212


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Sau... cum iei iniţiativa: De-a ierta sau de-a uita Nimeni n-a putut vreodată s-aib-o viaţă fără pată, Însă-s mântuiţi constant, Cei ce s-au îndepărtat De rău şi... l-au mai ratat ! Toţi greşim, este uman, Nu vreau asta să reclam Contează însă enorm Să nu uiţi să rămâi... OM! 09.04.2013

213


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DILEMĂ Motto: Deosebirea dintre logica bărbatului şi cea a femeii este că cea a bărbatului este mai corectă, iar cea a femeii este mai interesantă. Filosofie glumeaţă de cafenea

DOAMNE! Cât am fost de orbi Că… n-am fost atenţi la corbi ! “NEVERMORE” nu a-nsemnat doar trecutul blestemat Care a ascuns privirii Clauza dezamăgirii din „Contractul Presimţirii”, A reprezentat mai mult… GRABA DE A FI ADULT... Dorinţa a dat DILEMA care a născut problema, Prinsă-n vise tumultoase …din iubirii simandicoase, Delicat de-ndepărtat Din uitate referiri despre alte fericiri, Care-au dat frisoane-n timp şi…melancolii la schimb. Ne-am înghesuit spre uşă de frică c-om sta pe tuşă, Şi-atunci ne-am împiedicat chiar de “Pragul Amintirii”, Peste care, cu sfială, Au păşit plini de-ndoială, Preluând şocu-mpotrivirii,… Toţi cei dinaintea mea, Care, …culmea nesimţirii, au fost împotriva firii!! 214


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Am emis pe unde scurte, Pentru a putea pătrunde fără a ne mai ascunde, Semnale spre depărtarea Ce ascunde… DISPERAREA! Oare ce puteam s-aleg din acest multiplu-ntreg?!... Ce-i… născut din înserarea Unui alt trecut pierdut, Ce-a simţit din nou chemarea Din promisiunea vieţii Prinsă-n palma tinereţii?! 02.04.2013

215


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU… LA LIBER Motto: Am ascultat un reputat critic de artă care a declarat că prea mult tricolor strică... Dar nu a menţionat cui! Filosofie glumeaţă de cafenea

Cei acoperiţi de steag Din luptă nu se retrag! Lasă Steagul la cei vii, Să-i apere pe… copii, Când dau liber la prostii, mâzgălind fotografii! Mă uit la poze fel de fel Şi nu mai regăsesc defel, Acel copil ce, mai demult, mă anunţa… că-i nou născut Şi îmi cerea să nu îl uit, chiar dacă-n timp a mai crescut! Mă uit la poze şi mă mir: Când văd profilul de copil, Căruia timpu-n mod subtil i-a imprimat treptat alt stil, Venit cumva, tiptil, tiptil, prin poarta trecerii spre Styx… Ce nu-i domeniu aşa fix, Deoarece-i mai dificil De înţeles modul subtil Pe care soarta l-a ales ca să ne dea de înţeles, Că-n viaţă-i liber… doar un sens!! Mă uit la poze şi mă-ntreb: Din cele noi… ce să aleg?! 216


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Când s-a dat liber azi tristeţii… de-a lua culoarea tinereţii, Au dispărut din vechi… intenţii forţând dezechilibrul vieţii Şi dând iar LIBER la pretenţii!! Dar ca să nu mă mai prefac, Dă-mi voie Doamne doar… SĂ TAC Şi nu-mi da liber la prostii, Deoarece atunci… Să ştii! Că-i voi mânca pe toţi de vii Că s-au retras şi au uitat că rostul stă de fapt şi-n steag Când… liber fâlfâie-n catarg! 26.04.2013

217


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU EXTRAREALIST DESPRE… NOROC Motto: Una e să crezi că eşti pe drumul cel bun şi alta e să crezi că drumul tău e unic! Niciodată nu putem judeca viaţa celorlalţi, pentru că fiecare îşi cunoaşte propria durere şi renunţare! Paulo Coelho – 24. August 1947

Chiar de ştiţi care e locul, unde se-ascunde norocul, Vă rog nu mi-l arătaţi! Evitaţi să mă tentaţi! Nu merită un popas la puţinul timp rămas, Fiindcă de-ajung solo acolo Risc să fac greşeala vieţii: Şi să îl propun tinereţii Ca loc de-ngropat... intenţii! Dar, chiar de l-am ocolit, Timpul... lui tot n-a venit Şi-uite... ce-am descoperit: Drumul nu i-e definit decât după ce-a... murit! De i-aş evita cărarea... poate că m-ar ignora! Dar aşa!... N-am ce să fac,... Chiar fiind singur tot nu tac! – Totul ţine de poveşti! Crezi că dacă-l ocoleşti... ai scăpat să nu-l plăteşti?! Ei uite... Aici greşeşti! Şi te-nşeli, precum cei mulţi, atunci când nu mă asculţi : Fără noroc poţi s-o-ncurci! 218


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Fiindcă-n lume au pretenţii doar acei ce-au doar... intenţii, N-au dat toată viaţa lor nici măcar ...un singur GOL! Şi le trece vremea-n tihnă, odihniţi făr-de... odihnă, Când dispare amintirea Ce-asigură pomenirea... timpului de-atras atenţia, Intervenţia mea e clară: În afară de-a-l avea,... Nici nu vreau să ştiu de locul unde s-a ascuns norocul 11.12.2011

219


Nicu Doftoreanu

テ始 ritm de tangou

25.12.2012 220


Nicu Doftoreanu

テ始 ritm de tangou

221


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU de VIITOR Motto: Atitudinea noastră fata de viaţa determina atitudinea vieţii fata de noi! John Newton Mitchell (1913-1988)

Când aerul tinereţii dispare Pereţii devin închisoare Şi lumea se schimbă-n teroare. De-aceea-ţi propun o-nvoială... Ce, Poate aduce-o schimbare totală-n plictisul Ce vine să-nvingă abisul! Deci... uite în ce va consta învoiala: Vei lua binişor zăpăceala Ce-adesea precede-ndoiala Că poţi să-ţi înfrângi ursitoarea, Ce-apare când simţi disperarea Şi uiţi de schimbare la fix... Privind mai cu calm viitorul prefix! Şi ce dacă schimbi încadrarea! Cu vârsta apare... uitarea. Deci... Hai nu fi trist! Revino la starea de-artist... Şi fii optimist! Încă ţi-e bine... EXIŞTI! Viitoru-i aici lângă tine! 20.06.2013 222


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU DE REVALORIFICAT Motto: Pană aici şi de aici încolo a fost şi va veni din nou timpul celor numiţi CANELOPOL, pentru că trebuia să se întoarcă şi acest timp rătăcit aiurea Vasile Groza – Romanul CANELOPOLII

Nu toţi trăim la fel de mult, ca înscenare-a unui vis pierdut! Nu toţi iubim la fel de mult... în continuarea unui vis corupt, Dar toţi, Când ne-am născut, Avem deja memoria scoasă la mezat ! Se ştie asta chiar din start, Moment complet neprefăcut, în care sta necunoscut ...Straniul Sentiment de Absolut, Când... nu aveam încă înscrisă-n ale vieţii file, Nimic din gloria pierderii de...zile ! Dar asta e deja istorie, ...chiar dacă este provizorie ! S-a cam greşit când s-a permis să fim uniţi în vis, Chiar dacă, doar aşa, puteam precis Să prevedem momentu-n care Moartea, Ce pare modul de necombătut, În care se percepe partea de-adevăr trecut, Va folosi drept scut... mişcarea, Dar poate c-asta e-ntâmplarea, Ce ne-o servi spre a ne lua revanşa la plecare 223


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Deoarece acesta-i mersul firii schimbătoare. Aşa că... fii atentă: Neregăsindu-ne-n resursa amintirii viitoare, Ca sursă permanentă de mişcare, ...O decretăm inexistentă ! Şi ca atare tot ce e cuprins în ea ...dispare Aşa că... Fii prudentă viaţă şi lasă totu-n aşteptare până dimineaţă Spre-a fi revalorificat la pasul următor, În continuarea visului pierdut, Ca o-ncercare de reluare a... fiecărui gând trecut! 05.04.2012 – 20.06.2012

224


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOUL PERSPECTIVEI Motto 1: Un Domn, O credinţă, Un Botez Pavel - Efeseni 4, 5 Motto 2: Exista două moduri de a trăi viaţa: Unul ca şi cum nimic nu este un miracol şi altul ca şi cum totul este un miracol Albert Einstein (March 1879-18 April 1955)

Perspectiva ca deriva Să preia cândva controlul Nu poate fi ignorată ...NICIODATĂ! Să tot vezi moartea-n aval Poate deveni fatal Când nu mai eşti matinal Şi devii sentimental De grija unui final Ce îl doreşti... TRIUMFAL! Când nu te scuturi de ani Şi nu-ţi mai faci nici un plan, Zilele îţi trec în van: Nu mai simţi starea de bine Care vine de la sine, Când îţi place... Tot de face clipa vieţii pentru tine!

225


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Atunci chiar şi gândul... TACE Şi în stană se preface, Te-ndeamnă să faci ocolul Să dai, ...cui ştii tu,.... obolul Împotrivă-i stă doar... dorul Care-i dă morţii cu tifla Redefinind... PERSPECTIVA 20.05.2013

226


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU despre TINEREŢE Motto: Viaţa seamănă cu o poveste. Ceea ce este important nu este lungimea ei, ci valoarea ei Lucius Annaeus Seneca (4 BC-AD 65)

Când eşti tânăr asta-i partea Ce pare BUN veşnic dat ...şi imposibil de luat! Când eşti TÂNĂR ai în faţă numai dragostea de viaţă, Nici o clipă nu gândeşti Că o să și-mbătrâneşti! Când eşti TÂNĂR Dai un umăr Şi, ...fără să oboseşti Dărâmi uşa ce ascunde, Locul de-nţărcat norocul, Pentru a putea pătrunde Aşa cum a zis prorocul,... În tărâmul din poveşti Doar că, uneori ...GREŞEŞTI! 227


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Fiindcă graba strică treaba! Când se simte ignorat Prezentul s-a-ndepărtat! Refuzând visarea-n sine, ...când revine-n simţământ Dă cu tine de pământ! Când eşti TÂNĂR, Plin de viaţă, Vrei să ieşi mereu în faţă N-ai motiv de-ngrijorare, Nu-i ceri timpului răbdare ...Te simţi tare, cu valoare! Dar te-nhaţă câte-o boală... Care devine fatală Când iubirea cea banală Se transformă-n răfuială, Dă rateuri şi emoţii,... Fiindc-atuncea ştim cu toţii Că... zgârmând al vieţii caier: Nu poţi să trăieşti... cu aer, Lucruri împrimăvărate Le duci în spate pe toate Făr-a gâfâi deloc: Fiindcă e frumoasă foc, Sănătoasă cu noroc Chiar dacă oftezi cam tare: Sănătatea asta... doare! 228


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Când eşti tânăr, ...uiţi tot timpul Că se trece ANOTIMPUL Răsfăţat veşnic de soartă, Dar uite că iar greşeşti... Fiindcă la momentul cheie, Când începi să oboseşti,... Constaţi că... îmbătrâneşti 20.06.2013

229


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

REFERINŢE CRITICE Un poet al ritmului si al muzicii Domnul Nicu Doftoreanu este membru activ al Societatii culturale “Destine”, colaborator la revista cu acelaşi nume şi autorul următoarelor volume de versuri: ,,Tangouri”, 2002; ,,Tangouri mereu Tangouri”, 2004, ,,Sub semnul Tangoului”, 2005 şi “Tangouri altfel”, 2008, toate tipărite la Editura ,,Destine” Bucureşti. Prin reluarea logică a unui cuvânt care reliefează activitatea sa bogată, putem deduce că destinul artistic al poetului se raportează la prietenii întâlniţi aici, sub îndrumarea competentă a scriitorului Victor Gh. Stan. Dar ecoul acestei activităţi este mult mai mare: Domnul Nicu Doftoreanu devenind poet la nivel naţional, fapt consemnat şi de cele câteva referinţe critice făcute de oameni prestigioşi din domeniul cultural ca Florin Nichita, Ion Manea, dr. Imad Kassas, Alexandru Istrate, care este director General al Uniunii Scriitorilor din România, Nicolae Mavrodin şi Victor Gh. Stan. Astfel, despre volumul de poezií ,,Tangouri” domnul Florin Nichita afirma că ,,…aceste poezií, care în fapt s-ar putea să fie doar vârful aisbergului reprezentat de eternul omenesc…” Într-adevăr versurile poetului confirmă aprecierile; ,,De ce avem privighetori … Îi trandafiri mirositori?! DE CE?! de ce?! Dacă nu ştim să îi privim surâzători 230


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Pe micii soli: Copii ai marelui FRUMOS! (Tangoul întrebărilor – pag. 9) Frumoasele citate iniţiale din autori prestigioşi ai lumii, sau din texte religioase, confirmă sensibilitatea şi credinţa autorului în concordanţă cu operele sale. M-au impresionat în mod deosebit ritmul şi muzica, prezente sau sugerate în versurile domnului Nicu Doftoreanu – un pasional al tangourilor şi al eleganţei clasice: ,,De ce când vii, de-ar fi azi iar, Îmi dai fiori...?! Iar uneori... De ce când pleci, de-ar fi mai rar, Un gust amar ... Îmi laşi ..şi treci!?’’ (Tangoul Adoraţiei – pag. 97) Pe bună dreptate domnul Victor Gh. Stan (naşul spiritual al autorului) afirma”…Paşii versurilor lui Nicu Doftoreanu ondulează Tangouri. Tu, cititorule, mergi şi adună nectarul piersicilor coapte şi îmbată-te cu lumina lor …” Talentul şi sensibilitatea îndrăgostitului de Tangou (cuvântul de legătură între cele patru volume), ca joc al trupului şi al cuvintelor, sunt confirmate şi în volumul al doilea intitulat ,,Tangouri mereu Tangouri” publicat în anul 2004: “Hai!… Vino-n lumea noastră, pe cale să se nască Chiar dacă este mică… Tu o ajuţi să crească Hai!… Vino lângă mine ! Să nu-ţi fie frică, Nehotărârea strică…” (Tangou de dominare a fricii, pag. 8). Paleta artistică de cuprindere devine mult mai cuprinzătoare: 231


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

„Mirosul dorului, Încercând TĂRIA NOP|II Sparge PORŢILE GÂNDULUI, Dând gust amar depărtărilor.” (Tangoul Incertitudinii pag. 60). Remarcăm o interferenţă simbolică între diferitele senzaţii ale trupului şi ale gândului, înrudite cu versurile lui George Bacovia şi Ion Minulescu. Domnul Ion Manea observa în prefaţa acestei cărţi : “…şi chiar dacă muzicalitatea şi calitatea lor poate nu se aude imediat, ea există...trebuie doar ascultată cu atenţie...dar mai ales simţită, pentru că ea vine din interior...”. Am putea adăoga armonia dintre simţire şi mişcarea sugerată, dintre armonie şi cuvinte. O creştere artistică evidentă o întîlnim în cartea următoare “Sub semnul Tangoului” publicată în anul 2005, despre care dr. Imad Kassas crede că ,,Aceste poezií au parfum de sec. XX, dar se înscriu în cotidianul sec. XXI, plutind pe ritmurile de tangou ale secolului trecut care au prefaţat acest viitor…”. Iar domnul Alexandru Istrate, care este director General al Uniunii Scriitorilor din România, nota ,,Am citit atent versurile tangourilor… care erau, aşa cum spune poetul despre care vorbesc acum., într-una din poeziile lui “Copii ai Marelui Frumos” Iată argumentele alese de mine: ,,...-Pasager la bordul vieţii, Călător fără bagaje, Faci din anii tinereţii Efemeră zi de plaje” (Tangou numai pentru Don Juan – pag. 54) În ultima dintre cărţile primite ,,Tangouri Altfel” publicată în anul 2008, Domnul Nicu Doftoreanu sintetizează 232


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

experienţa de până acum. Ritmul devine mai atrăgător. Sintaxa poetică a frazei mai complexă. Armonia dintre dans şi poezie mai convingătoare: “Ce repede dispar din amintiri Speranţele trecutelor iubiri Născute-atunci, demult, ...în tinereţe Şi care azi sunt gata să ne-nveţe Că uneori,… se pare, Vine-o vreme În care toate-ncep din nou să cheme !” (Tangoul râvnitelor iubiri – pag. 43) Domnul Nicu Doftoreanu este de acum. un poet format, stăpân pe mijloacele sale de exprimare, când deja i se cuvine un loc corespunzător în lirica românescă actuală. Prof. Ion C. Ştefan Articol apărut în Ziarul Cronica Fundaţiilor nr. 46/2012 şi în Ziarul Reflectorul de Argeş nr. 248/martie 2012

Tangouri de ieri şi de azi Poetul Nicu Doftoreanu având harul dumnezeiesc în artă, prin cele şase volume publicate sub genericul ,,Tangouri”, Editurile Destine şi Arefeana 2002-2012 ne dăruieşte nouă cititorilor şi iubitorilor de artă, de frumos şi armonie, o lecţie de împrospătare a memoriei celor mai în vârstă şi una de însuşire a sentimentului de iubire, de 233


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

romantism, generaţiilor tinere care trebuie să-şi cultive dragostea aşa cum o percep ei ca fiinţe umane şi nu ,,viitori” roboţi stăpâniţi de butoane şi programe lipsite de sentimentul uman! ,,De ce când vii, ...De-ar fi azi iar, Îmi dai fiori...?! Iar uneori, De ce când pleci. ...De-ar fi mai rar, Un gust amar îmi laşi şi... Treci? De ce iubire... Hai! N-alegi! Să o cuprinzi?” ,,Tangoul adoraţiei”, Nicu Doftoreanu (volumul Tangouri de ieri, Tangouri de azi) Cu această mărturisire de iubire care poate fi şi reciprocă, dă notă că poetul ne îndeamnă la orice vârstă ne găsim, să ne iubim. Tangoul a fost, este şi va fi liantul între două fiinţe de genuri diferite, dar stăpânite de aceleaşi dorinţe; apropierea nu numai trupească, ci mai ales sufletească. Opera poetului Nicu Doftoreanu privită în profunzime, îţi provoacă o anumită invidie de natură pozitivă, ce te îndeamnă să-l urmezi şi chiar să te implici în creaţia sa, luând şevaletul şi aplicând pe pânză imaginile născute din măiastrele sale versuri, rămânându-ţi să te învredniceşti, dându-le culorile cuvenite.

234


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

Motto: Dragostea e ca duelul; Dacă te atinge te răneşte Tristan (Edouard-Jachim) (1845-1875) ,,Într-o sutime de minut, S-au dus toţi sorii întâmplării de adult, Care ne-au dăruit încântătorii şi surprinzătorii paşi de dans, Prin care hotărâţi şi-ncrezători în nou, am pus atunci, demult, la început, chiar capăt depărtării… prin tangou!” Tangou de descarcerare a iubirii din volumul Tangouri de ieri, tangouri de azi – de Nicu Doftoreanu. Încă odată, ca de fapt de atâtea ori poetul Nicu Doftoreanu, în scrisul său ne destăinuie sentimente şi trăiri care ne-au înconjurat şi ne înconjoară ca o aureolă boreală, chemându-ne la meditaţie şi de ce nu la un nou avânt în cutezanţă şi speranţă de frumos şi lumină în efemera noastră viaţă pe pământ! Vasile Groza Articol de apărut în revista APOLLON, nr. 23/aprilie 2012

În ritm de tango A insista cu atâta patos pe o temă aparent la ordinea zilei, făcând totuşi o distincţie, de ce nu filozofică şi profund umană, dar, mai ales, spirituală, „În ritm de Tango” ne 235


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

surprinde. Fiecare dintre noi am trăit-o şi/sau trăim, aproape zilnic aceasta stare, dar de multe ori la nivel ,,superficial” Poetul, îndrăzneţul poet Nicu Doftoreanu, în lucrarea de faţă îşi îngăduie luxul, având la dispoziţie alte trăiri lăuntrice şi, de ce nu, fanteziste pe temă, să ne ducă într-o lume aparent fantastică, scoţându-ne din cotidian. Punându-ne imaginaţia la lucru domnia sa reinventează ceea ce de fapt era inventat de la facerea omului : apropierea prin muzicalitate între cele două făpturi pământene ,,femeia şi bărbatul”. Lucrarea de faţă a neobositului poet, plină de încărcătură metaforică ne aţâţă curiozitatea şi de ce nu trăirea unor evadări din viaţa de toate zilele. Citindu-i opera, ea te poartă în frumuseţea tinereţilor, iubirilor şi dorinţelor de viaţă. Nefiind vorba de vârsta biologică ci de cea virtuală. Se poate zburda şi la nouăzeci de ani, dacă nu fizic, mental cu toată siguranţa. Doar Tangoul Sentimental poate să-ţi producă acea fericire căutată, regăsită chiar în poveştile cu prinţi şi prinţese la înaltele curţi împărăteşti. Fericirea îşi are curăţenia ei sentimentală regăsită sau dobândită în general în intimitatea celor doi subiecţi. De multe ori fericirea, din atâta căutare înfrigurată de a o găsi, rămâne nefolosită şi aceasta din cauza mult discutatului ,,FRUCT OPRIT”. În poezia “Tangoul despre fericire” poetul spune: ,,Când aspiri la fericire!/ Dacă n-o tratezi serios şi devii misterios/ Ea devine doar... cuvânt/ Dând cu tine de pământ.” Sau, cum spune în poezia “Tangou de Revalorificat” Între vis şi realitatea vieţii, este moartea. Visele sunt trimiteri din realitate, dar nu au putere de decizie. Visele vin şi pleacă, 236


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

viaţa este doar în trecere cu peripeţiile de la cap la coada destinului: ,,Nu toţi trăim la fel de mult ca înscenarea unui vis pierdut!” Poetul Nicu Doftoreanu cu fineţea observaţiilor fundamentale ne redă în – Tangoul Dacilor – că de fapt chiar de-i luptă sau întrecere, înfrângere ori victorie, până la urmă această încleştare între două fiinţe cu tendinţe câteodată de apropiere, depinde de conjunctură sau de cele mai multe ori de unire într-un singur ,,trup” (cuget) care justifică actu-n sine. “Ştiau bine de tot dacii de ce au luptat săracii Azi, când recitesc istoria, nu mai ştiu a cui e gloria, Preamărită-n toată forma pe Columna de la Roma De Traian,… “Dacul Roman”! La daci de priveşti figura nu le-apare pe chip ura Faţa timpul nu le-o strică… fiindcă nu ştiau de frică! Chiar de mori viaţa-şi revine tot aici şi se continuă! Tangoul Dacilor dansat pe viaţă şi pe moarte, arată că nu a fost în zadar, cu consecinţele de rigoare, a rodit creând o naţiune ce a durat şi durează în veacul veacurilor. “Care şi-azi în continuare Inspiră spre neuitare Lupta pentru… ne-atârnare” Meritul incontestabil al poetului filozof Nicu Doftoreanu rămâne şi va rămâne acela că pare a fi un izvor veşnic de cultură ce nu e la îndemâna oricui şi de aceea merită citit casă ne adăpăm setea, la apa vie a literaturii creată de Domnia sa! Vasile Groza 1 septembrie 2012 237


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

CUVÂNTUL AUTORULUI După o luptă cotidiană continuă, care m-a condus spre cifra 7, adică atâtea volume de poezii câte zile sunt în săptămână, mă simt mai bogat în prieteni. Toţi, dar absolut toţi cei mai apropiaţi cărora le-am mărturisit intenţia de a continua, au fost alături de mine cu gândul, cu vorba sau cu fapta şi m-au îndemnat să scot acest nou volum de versuri. Aceste încurajări în final au avut rezultatul scontat şi s-au materializat în volumul de versuri pe care-l ţineţi acum în mână „năşit” de scriitorul şi omul de cultură Victor Gh. Stan cu titlul: „ÎN RITM DE TANGOU. Nu ar fi fost posibilă apariţia acestei cărţii fără ajutorul concret al unor oameni de bine, care nu s-au limitat doar la gând şi la vorbă, trecând la fapte prin sponsorizări directe, sau alte ajutoare ce mi-au dat astfel posibilitatea materială de a face ca această carte să vadă lumina tiparului. Aceştia, alături de familia mea sunt cei cărora le mulţumesc: • Dl. Dan Gheorghiu şi Dna Maria Pop – S.C. ISPE SA • D-na Maria Macau - S.C. MAKMAR CONSULTING SRL • Dl. Emil Stănilă şi D-na Maria Vanghele – S.C. FROTTIEREX SA • Dl. Sorin Brânză - S.C. XANDER SRL, • D-na Livia Petrescu – S.C. GAMEXIM TRADING 2000 SRL • D-na Liliana Vlas – S.C. URGENT FARM SRL 238


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

• Dl. Cosmin Sandu – S.C. FIELD SURVEY • Dl. Tilinca Gheorghe – Primăria Casimcea • Dl. Nicolescu Cezar Cătălin – S.C. Electro Alfa International SRL • Dl. Marius Stef – S.C. Eec Elta SRL • Dl. Florin Nichita – S.C. ROMFIN GROUP SRL, • Dl. Naghiu Gheorghe – Patronatul Român, şi, nu în ultimul rând, Dl. Victor Gh. Stan de la SOCIETATEA CULTURALĂ DESTINE. Dedic această carte lor, doamnei Marinela Eftene care mi-a citit toate poeziile, precum şi familiei mele, care mi-a fost mereu alături şi m-au încurajat constant spre a-mi atinge ţelul. Cu drag, Autorul Ianuarie 2013

239


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

FIŞA BIOGRAFICĂ Nicu Doftoreanu, pe numele lui adevărat Nicolae Doftoreanu, s-a născut în anul 1951 în Bucureşti, la maternitatea Giuleşti Tatăl George Doftoreanu, maistru CFR-ist şi mama Aneta Alexe, casnică. Este căsătorit cu Valeria Ilea din anul 1974 şi are doi băieţi - Gabriel Doftoreanu de 39 de ani şi Mihai Corneliu Doftoreanu de 30 de ani actualmente amândoi căsătoriţi. Are două nepoate de la băiatul cel mare stabilit în Canada din 2005: Denisa şi Briana. În cadrul Institutului Politehnic Bucureşti, unde a absolvit facultatea TCM - secţia Maşini Unelte şi Scule, devenind inginer, a cochetat un pic cu revista “Ing”, dar adevăratul debut a fost în revista “6.20.77” care apărea în cadrul Întreprinderii Tehnometal Bucureşti amplasată în Bucureştii Noi la capătul tramvaiului 6 şi 20 precum şi la capătul maşinii 77 - de unde şi numele revistei – unde între 1977 şi 1978 a publicat mai multe poezii: Mândrie, Tangoul ochilor albaştri, Arborele Genealogic şi Tangoul Curiozităţii A fost membru activ al Cenaclului „Fântâna Mioriţei” iniţiat de scriitorului Emanoil Cobzalău ce şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Întreprinderii Mecanică Fină în perioada 1980 – 1982, care edita şi revista cu acelaşi nume, unde a publicat poezia Tangoul Vârstelor. În anul 1990 şi respectiv 1991 au mai apărut în ziarul Adevărul poezia Mândrie iar în Suplimentul Literar Artistic al ziarului Tineretul Liber în numerele din 4.08.1990 şi 4.09.1991 240


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

poeziile: Tangoul Vârstelor şi respectiv Tangoul meu şi Rugă pentru un fluture. A mai colaborat la ziarul Gând Românesc din Alba Iulia unde a publicat în anul 1990 poeziile Mândrie şi Rugăciune. Din anul 1997 a început să participe la şedinţele lunare ale cenaclului “Destine” din cadrul Societăţii Culturale “Destine” condus de scriitorul, editorul şi omul de cultură Victor Gh. Stan, ce editează revista cu acelaşi nume, unde i-au fost publicate mai mult poezii. În anul 1998 a luat Premiul I la Concursul Naţional de Poezie – Ediţia a VI-a 1998 – la concursul “cititorul punctează poetul” organizat de Societatea Culturală “Destine” cu poezia “Rugăciune” publicată în nr. 80 din 1998 a ziarului “Destine” (rezultatul jurizării cititorilor publicat în nr. 81/1999) A mai luat premiul III în 2001 şi premiul II în 2002 la acelaşi concurs A fost publicat în volum prima oară în Aprilie 2000 în Antologia “Copacul cu Frunze albe” a laureaţilor concursului “cititorul punctează poetul”. A publicat volumele de poezii „Tangouri” apărut în 2002 “Tangoul, mereu Tangoul “apărut în 2004. “Sub semnul Tangoului “apărut în 2005, “Tangouri Altfel” şi “Tangoul mereu Tânăr” apărut în 2010, toate la editura Destine şi „Tangouri de Ieri Tangouri de azi” apărută în 2012 la Editura Arefeana. A publicat constant şi în ziarul ştirilor de Cluj, ce apare pe internet, site ziar: http://cluj-am.ro mai multe poezii, revista APOLLON din Urziceni, ziarul CRONICA FUNDAŢIILOR, revista CETATEA LUI BUCUR, revista PAGINI ROMÂNEŞTI din Noua Zeelandă, revista ONIX din Irlanda. 241


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

CUPRINS UN ÎMPĂTIMIT NEOCLASIC AL TANGOULUI .............................5 TRAIECTORIILE TANGOURILOR ...................................................10 TANGOU ARLECHIN.........................................................................12 TANGOUL RĂBDĂRII ........................................................................14 TANGOU DE VIS .................................................................................16 TANGOU DESPRE BABILON............................................................18 TANGOUL SINGURĂTĂŢII ÎN DOI ................................................20 TANGOUL SINGURĂTĂŢII ..............................................................22 TANGOU DESPRE FERICIRE ............................................................23 TANGOU DE... CUVÂNT...................................................................25 TANGOU DE POVESTE......................................................................27 TANGOU DESPRE CUVÂNT ............................................................29 TANGOU DESPRE TIMP ....................................................................31 TANGOU DE FINAL FALS ................................................................33 TANGOU MINCINOS .........................................................................35 TANGOU DE REMÂNTUIRE ............................................................37 TANGOU DESPRE RIDURILE VIEŢII ..............................................39 TANGOU DE OPRIT TIMPUL ...........................................................41 TANGOU DESPRE INVIDIE ..............................................................43 TANGOU ÎNTRE IOV ŞI CRESUS .....................................................45 TANGOU DE ZIUA COPILULUI ......................................................47 TANGOU DESPRE RĂUTATE...........................................................49 TANGOUL DACILOR .........................................................................51 TANGOU DE-MPRUMUTAT ............................................................53 TANGOU DESPRE RUTINA ZILNICĂ ............................................55 TANGOU DESPRE VIAŢĂ .................................................................57 TANGOU DESPRE REÎNCARNARE ................................................59 TANGOU REPETABIL ........................................................................61 TANGOU CU APROPOU ...................................................................63 243


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU ADOLESCENTIN ..............................................................65 TANGOU CIVILIZAT..........................................................................67 TANGOU APROAPE CIVILIZAT......................................................69 TANGOU PERSONALIZAT ...............................................................71 TANGOUL RENAŞTERII CREDINŢEI .............................................73 TANGOU DESPRE NĂRAVUL ZEILOR..........................................75 TANGOU DESPRE VISUL PIERDUT................................................77 TANGOU TRIST ...................................................................................79 TANGOU CU IZ... POLITIC ...............................................................81 TANGOUL LUMINILOR ....................................................................83 TANGOU TAINIC................................................................................85 TANGOU PLIN DE AVÂNT POLITIC .............................................87 TANGOU VIOLENT ............................................................................89 TANGOU INFORMATIC ....................................................................91 TANGOUL IUBIRII DRĂMUITE .......................................................93 TANGOU SIMPATIC...........................................................................95 TANGOUL CURCUBEULUI ..............................................................97 TANGOU ISTORIC ..............................................................................99 TANGOU DECENT............................................................................101 TANGOU FLORAR............................................................................103 TANGOUL DISPERĂRII de MOMENT ..........................................105 TANGOU despre ISPĂŞIRE..............................................................107 TANGOU DE... RECOMANDARE ..................................................110 TANGOU ATIPIC...............................................................................112 TANGOU ANTIPATIC......................................................................114 TANGOU CU VECHIME ..................................................................116 TANGOU STRANIU ..........................................................................118 TANGOUL VORBELOR GOALE.....................................................120 TANGOUL CELOR CINCI SIMŢURI..............................................122 TANGOU DE ASCUNS NUMELE...................................................124 TANGOU RECENT ............................................................................125 TANGOUL DRĂMUIT ......................................................................126 244


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU NECONVENŢIONAL.....................................................128 TANGOUL LOREDANEI..................................................................130 TANGOU ÎN DEVENIRE..................................................................132 TANGOU FĂRĂ APROPOU ............................................................134 TANGOUL BĂTRÂNEŢII .................................................................136 LE DANSE (TANGO) DE LA VIEILLESSE.....................................138 TANGOU REQUIEM PENTRU FLUTURI......................................140 TANGO REQUIVEM POUR PAPILLONS......................................142 TANGOUL LEGII TĂCERII ..............................................................144 (OMERTA) ...........................................................................................144 LE TANGO DE LA LOI DU SILENCE ............................................146 (OMERTA) ...........................................................................................146 TANGOUL MĂRII .............................................................................148 LE TANGO DE LA MER ...................................................................150 TANGOUL OCHILOR TĂI ...............................................................152 LE TANGO DE TES YEUX ................................................................154 TANGOU de COLORAT ...................................................................156 TANGOU SENIN................................................................................158 TANGOU FAUSTIAN PRELUCRAT ..............................................160 TANGOU TUMULTUOS ..................................................................162 TANGOU EŞUAT...............................................................................164 TANGOU ÎN OGLINDĂ ...................................................................167 TANGOU NEGOCIAT ......................................................................169 TANGOU SENTIMENTAL ...............................................................171 TANGOU SECRETOS SEXOS...........................................................173 TANGOU SFĂTOS de... TRANZIŢIE ..............................................175 TANGOUL FRUMOŞILOR NEBUNI ..............................................177 TANGOUL TOAMNEI ......................................................................179 TANGOU SCOPULUI ASCUNS ......................................................181 TANGOU DESPRE ILUZORIU ........................................................183 TANGOU BINECUVÂNTAT ...........................................................185 TANGOU de DEZAMĂGIT..............................................................187 245


Nicu Doftoreanu

În ritm de tangou

TANGOU SUPRAREALIST ..............................................................189 TANGOUL NEMULŢUMITULUI NOTORIU................................192 TANGOU INDUBITABIL..................................................................194 (pentru ANUL NOU 2012-2013, născut Marţi 01.01.2013) ............194 TANGOUL DETRACTORULUI .......................................................196 TANGOU RELIGIOS ŞI NU NUMAI ..............................................197 TANGOU DE ÎNGÂNAT..................................................................200 TANGOU TRANŞANT......................................................................201 TANGOU ADULT..............................................................................202 TANGOU RELUAT............................................................................204 TANGOU INCULT.............................................................................206 TANGOUL PIERDERII INOCENŢEI ..............................................208 TANGOU INVAZIV...........................................................................210 TANGOU DE ŢINUT MINTE...........................................................212 TANGOU DILEMĂ............................................................................214 TANGOU… LA LIBER ......................................................................216 TANGOU EXTRAREALIST DESPRE… NOROC ..........................218 TANGOU de VIITOR .........................................................................222 TANGOU DE REVALORIFICAT .....................................................223 TANGOUL PERSPECTIVEI ..............................................................225 TANGOU despre TINEREŢE............................................................227 REFERINŢE CRITICE .........................................................................230 CUVÂNTUL AUTORULUI ................................................................238 FIŞA BIOGRAFICĂ .............................................................................240

246


Cărţi apărute în Editura DESTINE Ion Machidon: Vindecat de singurătate, poezii; George Papazolescu: Roma în flăcări, roman istoric; Ion Diaconu: Ortocântece, poezii; Grigore Olaru: Aventură în infern, proză; Liviu Lup: Elementele naturii, poezii: Vera Hudici: Din dragoste pentru Basarabia, povestiri şi nuvele; Victor Gh. Stan: Departe de timp, poezii; Ileana Minculescu: Iisus din Nazaret, roman religios; Cristian Popovici Petru: Obsesii personale, poezii; Doina Aldea Ghindă: Comentarii literare; Marilena Moldovan: Anotimpul iertării, poezii; Antologie de versuri – Destine 1993: Metafore peste vremi; Ion Machidon: Amurg sentimental, poezii; Florin Grigoriu: Balade…, poezii; Liviu Lup: Din tainele naturii, poezii; Marian Dumitru: Oglinda nevăzută, poezii. Cuvânt inainte de Victor Gh. Stan; Cristian Popovici Petru: Iluzii paralele, poezii şi proză; Mihail Onţică: Pe aripile poeziei, vol. I, II şi III, poezii; Cristodor Cuciureanu: Ecouri din repaus, poezii; Cucu Constantin: Linişte de azur, poezii; Grigore Olaru şi Gheorghe Smarandache: Istoria în doine, balade, legende, tradiţii, studii folclorice de pe întreg cuprinsul patriei; Mihai Traian: Visuri la porţile vieţii, povestiri pentru copii; Gheorghiţa Goranu: Drumuri stelare, poezii; Gheorghe Onea: Biserica vândută, povestiri;


Ion Machidon: Prag de lumină, poezii; Antologie de versuri – Destine 1994: Împliniri lirice; Florin Grigoriu: Brazde şi sigilii, poezii; Victor Gh. Stan: Verticalitatea sferei, poezii; Nicolae S. Mihăilescu: Rezonanţele copacului, poezii. Prefaţă de Diana Hărtescu; Mihai Stănescu: Dincolo de efemer, vol. I şi II, portrete, evocări, amintiri; Ion Untaru: Domnul Liszt, poezii; Dumitra Negruşa: Cuvinte nesupuse, poezii; Ion Untaru: Impozit pe prostie, proză; Ion Machidon: Satul din zare, proză; Mihai Stănescu: Poeţi străini în româneşte, antologie de versuri din lirica universală; Grigore Olaru: Cu steaua şi vicleimul, cântece de stea şi colinde din zona Filiaşi-Scăieşti, Dolj; Antologie de versuri – Destine 1994: Fascicul de lumină; Gheorghe Parascan: Mireasma cuvântului, poezii; Felicia Mohr: Energii autobiografice, poezii; Cristodor Cuciureanu: Roua din adâncuri, poezii; Victoria Ancuţa Stan: Viaţa, o părere, versuri; Irina Pitulice: Gânduri necuprinse, poezii; Ion C. Ştefan: Iluzii cu nuferi, poezii. Cuvânt înainte de Victor Gh. Stan; Ion Machidon: Amintiri despre mine, proză; Valeriu Gorunescu: Beatificarea viesparelor, poezii; Elena Burlacu: Oglinda sufletului meu, poezii; Constantin Mosor: Desăvârşire, poezii; Alexandru I. Rotaru: Lumini prin umbre, poezii; Titu Gonţea Coponi: Siliciul, studiu; Mona Juşcă: Alicele vânau privighetori, teatru; Mariana Lovin: Poveste fără sfârşit, proză; Grigore Olaru: Evadarea căpitanului Maldăr, proză; Lidia Constantinescu: Treci inimă Prutul, poezii;


Mihail Onţică: Cu şi fără răstălmăciri, poezii; Florica Iliescu: Anotimpuri rănite; poezii Mihail Onţică: La bine şi la greu, poezii; Ion Diaconu: Logosul şarpelui, poezii şi eseuri; Cristodor Cuciureanu: Ecouri din adâncurile frontului, pagini de amintiri; Mihail Onţică: Reverberaţii, poezii; Cristodor Cuciureanu: Frunze şi flăcări adunate din coclauri, proză; Constantin Sharpe: Drum şi speranţă, proză; Antologie de versuri Destine – 2000: Copacul cu frunze albe; Cristodor Cuciureanu: Dincolo de eu, poezii; Ştefan Dincă: În regatul fără frontieră, poezii. Cuvânt de prezentare de Victor Gh. Stan; Felicia Mohr: Între pământ şi cosmos, poezii; Ştefan Dincă: Memoriile soldatului român, poezii. Cuvânt de prezentare de Victor Gh. Stan; Felix Crainicu: Verdicte inutil amare, poezii; Ştefan Dincă: Ieşirea din frig, poezii; Ligia Vişoiu: La aniversarea mamei, proză pentru copii; Ligia Vişoiu: Domnişoara Miss, proză pentru copii; Ligia Vişoiu: Regina balului, proză pentru copii; Cristodor Cuciureanu: Gânduri înfierbântate, poezii; Ligia Vişoiu: Trandafirul frânt, roman; Victor Gh. Stan: Haiku (vol. I. Verticalitatea polenului), versuri; Iulia Hirică şi Gheorghe Hirică: Teste matamatice ; Cristodor Cuciureanu: Apusuri răsărite, versuri; Nicu Doftoreanu: Tangouri, poezii; Irina Pitulice. Rădăcini/Roods, versuri în limbile română şi engleză; Felicia Mohr: Chixotragedie pe camputer, teatru; Nicu Doftoreanu: Sub semnul tangoului, versuri;


Victor Gh. Stan: Haiku: (vol. II. Călător sub umbra clorofilei), versuri; Victor Gh. Stan: Dicţionar cultural Destine; Nicu Doftoreanu: Tangouri altfel, versuri; Victor Gh. Stan: Haiku: (vol. III. Culoarea din petale), versuri; Iulian Nuţă: Prototeorie, versuri; Victor GH. Stan: Haiku (vol. IV. În raza petalelor), versuri; Iulian Nuţă: Micropoeme în stil haiku; Maria Niculescu: Clipa albă a zborului, versuri; Victor Gh. Stan: Alfabetul ghicitorilor; Nicu Doftoreanu: Tangoul mereu tânăr, versuri; Irina Roşca: Raze pentru suflet, versuri; Elena-Alina Grecu: Invitaţie la visare, versuri; Eugen Cojocaru: Katharsis, III, antologie literară a Salonului Kataharsis; Vasile Groza: Urmând destinul, roman; Maria Sturdza-Clopotaru: Poarta lirică, versuri.


Imprimat la Editura RAWEX COMS BucureĹ&#x;ti Tel: 0720 773209


http://lenusa.ning.com/group/bibliotecacronopedia


Nicu Doftoreanu - În ritm de tangou  

volum de versuri reeditat electronic cu acordul autorului

Nicu Doftoreanu - În ritm de tangou  

volum de versuri reeditat electronic cu acordul autorului

Advertisement