Page 1

Ge誰ntegreerde proef Individuele opdrachten

Joelle Rousseau 6 business economics Schooljaar 2011-2012 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Let the sun shine!


Ge誰ntegreerde proef Individuele opdrachten

Joelle Rousseau 6 business economics Schooljaar 2011-2012

Let the sun shine!

Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver


Woord vooraf Het einde van ons zesde jaar nadert en hiermee staan we voor een zware opdracht. We moeten namelijk onze ge誰ntegreerde proef maken die we op het einde van het schooljaar moeten voorstellen en verdedigen voor een jury. De ge誰ntegreerde proef is een reeks opdrachten waar ook alle taalvakken bij betrokken worden. Voor deze richting, handel, is dit het leiden van een fictief bedrijf in zonnepanelen. We hebben hiervoor ook een begeleidingsdag gehad. Aan de hand van deze dag en de gegevens die we hierbij hebben gekregen is deze ge誰ntegreerde proef opgebouwd. Voor deze bundel tot een mooi einde te kunnen brengen zou ik graag enkele mensen willen bedanken. Als eerste onze GIP-begeleider Hugo Fierens. Hij heeft ons het meest begeleid voor het volbrengen van dit werk. Ook wil ik graag Els Vaes, Isabelle Vandefonteyne, Veronique Verwulgen, Martine Verheyen, Philippe en Leo Delcourte bedanken voor de goede begeleiding en de moeite die zij in mijn ge誰ntegreerde proef hebben gestoken. Lorenz Vancampenhout, Brent De Laet en Carlo Van Rompaey zou ik ook willen bedanken voor hun bijdrage aan de groepsopdrachten.


Inhoudsopgave

6 Individuele opdrachten ...........................................6

1 1.1

1.1.1

Bedrijfseconomie ................................................................. 6 6 Functiesollicitatie ................................................................... 7 6

1.1.

8 7 Missie en doelstellingen ..........................................................

1.1.3

Organogram ......................................................................... 8

1.1.4

Operationele en financiële doelstellingen................................ 100

1.1.5

Ken je functie ...................................................................... 16

1.1.6

Jaarrekeninganalyse Soltech .................................................. 21

1.1.7

Jaarrekeninganalyse Solarise ................................................. 33

1.1.8

Marketingmix ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.5

1.1.9

Websites vergelijken ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.0

1.1.10 Facturatie in BOB .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.1 1.1.11 Eigen website ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.0 1.2 1.2.1

Frans ..................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.1 Mission d'entreprise ............ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2.2

L‟offre d‟emploi................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.2.3

La lettre de sollicitation ..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.4

1.2.4 Journées découverte entreprise .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.5 1.3

1.4

Engels .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.6 1.3.1 Application letter and cover lettre ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.4.1

Duits ........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Meine Funktion ................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.4.2

Lebenslauf ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.


Inleiding In het laatste jaar van de middelbare school gebeurt een ge誰ntegreerde proef waarbij de theorie omgezet wordt in praktijk. Hierdoor kan men nagaan of we in staat zijn een eigen onderneming op te starten. Onze mini-onderneming verkoopt en produceert zonnepanelen. Zonnepanelen zijn nog vrij nieuw op de markt en zijn dus interessant om te bespreken en er over te leren. De vakken die aan bod komen zijn: Bedrijfseconomie, Frans, Engels en Duits. In het begin van het jaar hebben we gesolliciteerd voor een functie in een fictief bedrijf. Er waren zes mogelijke functies ; Algmeen directeur, Marketing directeur, Logistiek directeur, Productiedirecteur, Personeel directeur en Financieel directeur. Ik heb gekozen om voor Marketing directeur te solliciteren, omdat dat departement me enorm aanspreekt. Ik heb de taken daaromtrent met plezier gemaakt. We hebben een naam, logo en huisstijl gekozen voor onze onderneming. Zoals elke onderneming hebben we ook een mission statement gedefinieerd. Na de intensieve begeleidingsdag van de HUB hebben we het Ecoman spel gespeeld van de afgelopen drie boekjaren en de jaarrekening analyse gemaakt. Om ons product bekend te maken en onze onderneming naar de klant toe te profileren hebben we een website ontwikkeld. Voor we hieraan, beginnen hebben we eerst een analyse gemaakt van meerdere websites en van hun positieve en negatieve punten. Voor Frans en Engels hebben we moeten solliciteren en op een sollicitatiegesprek gaan bij de leerkracht en leerlingen. Bij Duits hebben we onze onderneming voorgesteld en een CV gemaakt. Een onderneming kan niet zonder een goede marketing directeur om hun bedrijf bekend te maken bij de klanten. Deze functie sprak mij enorm aan en ik ben nu marketing directeur van onze mini-onderneming. Ik wens u veel leesplezier.


1

Individuele opdrachten

1.1

Bedrijfseconomie

1.1.1

Functiesollicitatie

1.1.1.1

Inleiding

Om te beginnen hebben we een sollicitatiebrief moeten opstelling voor de functie die ons het meeste aansprak. Er zijn zes functies te verdelen per onderneming: Algemeen Directeur, Productiedirecteur, Logistiek Directeur, Marketing Directeur, Personeelsdirecteur en Financieel Directeur. Ik heb gekozen voor de functie van marketingdirecteur, omdat deze functie het best bij mij past. Mijn gemotiveerde sollicitatiebrief is toegevoegd in bijlage 1.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 6


1.1.2 Missie en doelstellingen 1.1.2.1

Inleiding

Als je met een onderneming start, heb je bepaalde doelen voor ogen. Om er voor te zorgen dat alle stakeholders hiervan op de hoogte zijn, stellen ondernemingen een mission statement op. In de missie staat ook te lezen welke waarden voor de onderneming belangrijk zijn en gerealiseerd moeten worden. Ik heb voor mijn functie als marketing directeur enkele doelstellingen vooropgesteld en mijn missie beschreven. 1.1.2.2

Missie en doelstellingen

Als marketingdirecteur zal ik instaan voor het uitbouwen van Solarise als marktleider in het marktsegment van de “up-scale” huizenmarkt. Ik zal de marketingcampagnes definiëren en opvolgen, de verkoopactiviteiten en vertegenwoordigers aansturen en opvolgen en waken over de klanttevredenheid. Ik werk hierbij nauw samen met de algemeen en financiële directeur, omdat ik een budget zal moeten vragen die ik zo kan besteden aan mijn marketing campagne. Dit zijn mij belangrijkste taken als marketing directeur:  De doelgroep bepalen  Een marketingcampagne samenstellen  De vraag naar zonnepanelen voor het komend boekjaar inschatten  De evolutie van het marktaandeel opvolgen en verklaren  De opleidingen en prestaties van de vertegenwoordigers opvolgen

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 7


1.1.3 Organogram 1.1.3.1

Inleiding

Nadat meneer Fierens aan de hand van de sollicitatiebrieven drie groepen heeft ingedeeld is het tijd om een organogram te maken. Een organogram geeft schematisch de personen weer die in het bedrijf werken. Daarna motiveer ik mijn keuze als marketing directeur. Hierdoor bewijs ik dat ik de juiste man op de juiste plaats ben. Ten slotte heb ik een SWOT-analyse gemaakt over mijn persoonlijke sterke en zwakke punten. 1.1.3.2

Organogram in Word

1.1.3.3

Organogram in PowerPoint

1.1.3.4

Motivering voor de functie

Als marketingdirecteur van onze onderneming ben ik tevreden dat ik deze functie mag uitoefenen en ik kijk er al naar uit dit jaar. Ik wou deze heel graag hebben omdat ik later deze job ook graag zou willen beoefenen. Na het secundair onderwijs zou ik graag de richting marketing of iets in deze aard willen volgen. Door nu al marketing directeur te zijn van Solarise leer ik al veel bij over deze job. Hierdoor krijg ik misschien een extra bevestiging dat ik deze richting ga willen verder studeren of juist niet. Enkele ondernemerskwaliteiten van mij zijn: doelgerichtheid, stressbestendig, ik respecteer de deadlines. Vorig jaar heb ik een opdracht gemaakt waarbij ik een nieuw product moest lanceren en de marketingcampagne ervan moest opstellen. Hierbij heb ik het product voorgesteld, de doelgroep bepaald, de doelstellingen gedefinieerd en de communicatieaanpak uitgewerkt. Ik vond dit een heel boeiende en leuke ervaring die ik graag wil toepassen bij deze marketing functie. Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 8


Om uit te zoeken wat er het best bij mij paste heb ik een persoonlijkheidstest gemaakt op de site: http://vdab.be/tests/persoonlijkheidstesten.shtml# 1.1.3.5

Persoonlijkheidstest

Hieronder vind je mijn persoonlijkheidsprofiel. Ik werd beoordeeld op 5 persoonlijkheidsfactoren. De test is afgeleid van de veel gebruikte Big Five vragenlijst. Stressbestendigheid Uit mijn antwoorden blijken dat ik veerkrachtig bent. Dat betekent dat ik kalm reageert op stresssituaties en de zaken nuchter benadert. Ik bent ontspannen en niet impulsief. Extraversie Mijn antwoorden suggereren dat ik zowel introverte als extraverte trekjes hebt. Ik leg gemakkelijk contact, maar ik ben niet op de voorgrond aanwezig. Nieuwsgierigheid Uit mijn antwoorden blijken dat ik een behouder ben. Dat betekent dat ik ervan hou om praktisch, efficiënt en routinematig bezig te zijn. Ik voel me prettig in een stabiele werksituatie. Onbaatzuchtigheid Uit de resultaten blijkt dat ik gemiddeld onbaatzuchtig ben. Ik laat me zowel leiden door mijn eigen belangen als die van de ander en ik onderhandel. Verder ben ik noch extreem afhankelijk, nog extreem onafhankelijk. Ik ben zowel goed in competitie als in samenwerking. Doelgerichtheid Uit de resultaten blijkt dat ik erg doelgericht ben. Dit betekent dat ik me vol discipline richt op een doel. Ik ben prestatiegericht. Ik werk hard en kom beloftes na. 1.1.3.6

SWOT-analyse

Sterktes: Motivatie Doorzettingsvermogen Doelgerichtheid Behulpzaamheid Goede ideeën Creativiteit Kansen: Dingen bijleren Later studies Zelfstandig zijn Leren met elkaar samen te werken

Geïntegreerde proef

Zwaktes: Koppig Weinig ervaring door mijn leeftijd

Bedreigingen: Concurrentie zal meer ervaring hebben Ziekte Opdracht verkeerd begrijpen Te veel huiswerk

Individuele opdrachten

pagina 9


1.1.4 Operationele en financiële doelstellingen 1.1.4.1

Inleiding

In deze opdracht wordt de missie vertaald naar operationele (=concrete) en financiële doelstellingen. Deze zeggen wat een bedrijf de komende jaren op korte termijn gaat doen. De bedoeling is dat we tijdens deze opdracht de doelstellingen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden maken. 1.1.4.2

De belangrijkste taken voor een marketing directeur

   

De vraag naar zonnepanelen inschatten voor het volgende boekjaar; Het marketingbudget samenstellen in samenspraak met de financieel directeur (promotie); Samen met de personeelsdirecteur het aantal en het opleidingsbudget van de vertegenwoordigers samenstellen (plaats); Samen met de productiedirecteur nagaan welke technische 7 eigenschappen de zonnepanelen moeten bezitten om klanten aan te trekken (product); Het bepalen van de verkoopprijs in samenspraak met het volledige team (prijs); De evolutie van het marktaandeel opvolgen en kunnen verklaren.

1.1.4.3

De verwachte vraag naar zonnepanelen

 

De verwachte vraag voor volgend boekjaar kan ik berekenen door eerst de totale verwachte vraag te berekenen. Om de totale verwachte vraag voor volgend boekjaar te berekenen wordt er rekening gehouden met:  Vraag van vorig boekjaar in eenheden  Procentueel marktaandeel (in eenheden) van vorig boekjaar  Economische groei

(4076/33.33%) x 100% = 12229 (totale markt vorig jaar) Stel dat er een economische groei is van 3% (BBP) 12 229 x 1,03 = 12596 (totale verwachte vraag volgend boekjaar)

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 10


Vervolgens kan ik de verwachte vraag berekenen. Ik zal rekening moeten houden met:  De totale verwachte vraag in eenheden  Het procentueel verwacht marktaandeel (in eenheden)

12.596 x 0,25 = 3149

1.1.4.4

Marketing budget samenstellen

We streven niet naar een groot algemeen marktaandeel maar naar een grote penetratie in de door ons gekozen doelgroep. Daarom gaan we ook geen reclame maken op bijvoorbeeld tv of op de radio maar gaan we kiezen voor een meer directere aanpak naar onze doelgroep toe. We richten ons vooral op de doelgroep en ik heb gekozen om het volgende te gaan doen: 

   

Één bladzijde in de Feeling – 9 075 euro: Een van de favoriete tijdschriften van de vrouwen. Wanneer zij onze reclame zullen zien staan, zullen ze misschien denken “Woow, die zonnepanelen zijn veel mooier en beter dan de rest. Deze zou ik wel op mijn dak willen hebben in plaats van die lelijke blauwe zonnepanelen” Één bladzijde in de Trends – 8 000 euro: Trends is een tijdschrift over economie en financiën. Ik verwacht dat de 'meer succesvolle zakenmannen' dit lezen en zij zijn onze doelgroep. Moderne en dynamische website – 28 000 euro Direct mail: brochure – 62 000 euro Promotie: relatiegeschenken – 80 000 euro: We willen een goede relatie met onze klanten opbouwen. Zij zorgen namelijk voor mondtot-mondreclame wat heel belangrijk is voor ons. We willen namelijk een goed imago uitstralen. Grote beurs – 250 000 euro: We willen reclame maken op Batibouw. Mensen die naar deze beurs komen willen een huis bouwen of verbouwen. Het zou ook kunnen aanspreken voor alle mensen die beginnen te bouwen want zo hebben ze de mogelijkheid om al van het begin zonnepanelen aan te kopen. Via een dergelijke beurs bereiken we niet alleen mensen die een nieuw huis willen bouwen maar ook mensen die willen verbouwen. Als ze ons zonnepanelen zien gaan ze misschien overwegen om er te kopen. Ik denk dat deze actie het budget van 250 000 euro waard zal zijn.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 11


Alles we alles optellen komen we aan een totaal budget van 437 075 euro. De financiĂŤle directeur is hier mee akkoord gegaan. Dit budget is lager dan vorig jaar en wordt anders besteed omdat we een nieuw product op de markt gaan brengen. De acties zijn echter specifiek gericht naar onze doelgroep zodat deze weet dat wij iets nieuw gaan verkopen en een nieuw kwalitatief (duurder) product op de markt gaan brengen. Ik verwacht niet alleen dat mensen met meer geld/budget ons product gaan kopen maar ook mensen die bereid zijn om toch iets meer te geven aan zonnepanelen met stijl en kwaliteit en dus bereid zijn het duurdere prijskaartje te betalen. Na deze acties voorzien we een verlaging van ons marketing budget daar we veel verwachten van mond-tot-mondreclame.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 12


1.1.4.5

Bepalen van de verkoopprijs

We hebben nog geen verkoopprijs bepaald. Dit moeten we nog bespreken in de groep. Nu is de prijs per zonnepaneel 5650 euro. We gaan deze laten stijgen omdat we een kwaliteit voller en gepersonaliseerd product op de markt brengen. Ik denk aan een winstmarge van 20 – 30 % als dit mogelijk is en aan een prijs rond de 6500 euro. Dit gaan we verder in groep nog bespreken. Ik zal hier rekening mee moeten houden met het volgende:

1.1.4.6

Het marktaandeel opvolgen

Het marktaandeel word bepaalt door:

Het marktaandeel van de totale markt is niet echt belangrijk voor ons, wel het marktaandeel in onze doelgroep. Daarom hebben we ons marketingbudget en acties uitgewerkt om onze doelgroep er op wijzen dat ons product bestaat. Zoals ik al heb geschreven, denk ik dat we niet alleen onze doelgroep gaan aantrekken hierdoor, maar ook mensen die bijvoorbeeld toch voor 1000 euro meer liever zonnepanelen kopen van Solarise dan van een andere onderneming dat minder kwaliteit voller is en minder moois is.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 13


1.1.4.7

Opleiding vertegenwoordiger

Het is belangrijk dat onze vertegenwoordigers een goede opleiding krijgen. Ik heb dit samen met de personeelsdirecteur besproken. We hebben gekozen voor het volgende:  Expert in salesmanagment (V2): Het is belangrijk dat we goed opgeleide vertegenwoordigers hebben in ons bedrijf en geen “amateurs”, want dit past niet bij ons imago.  Inleiding en inhoud van uw website afstemmen op de doelgroep (V4): We willen ons focussen op mensen die meer geld/budget geven aan mooie villa‟s en onze stijlvolle zonnepanelen kopen.  Klantenbehandeling (V8): Dit is een belangrijk aspect voor ons imago. Dit zorgt ook voor een goede mond-tot-mondreclame.  Verkooptechnieken (V10): Dit is heel belangrijk voor een goede verkoper dat hij/zij goede verkooptechnieken heeft om de klant te overtuigen. 1.1.4.8

In overleg met de productiedirecteur

Dit is onze grootste uitgave voor de onderneming. We gaan kwaliteitsvolle zonnepanelen op de markt brengen dat wil zeggen dat we hiervoor toch wel wat geld aan moeten besteden. We hebben daarom gekozen voor alle opties. Dit zal ongeveer twee miljoen euro kosten. Twee miljoen euro is veel, maar we gaan natuurlijk voor kwaliteitsvolle zonnepanelen en onze doelgroep zal hiervoor bereid zijn om hun geld hieraan te geven. Het is zeker het geld waard. 1.1.4.9

Verwachtingen voor boekjaar 13

Volgens mij zal ons marktaandeel in boekjaar 13 gestegen zijn in onze doelgroep omdat wij overtuigd zijn van het succes in onze doelgroep en we veel aandacht gaan besteden aan ons personeel, gerichte marketingacties uitwerken en investeren in de verbetering van ons product. De stijging in onze doelgroep betekent echter niet dat we noodzakelijk een stijging verwachten van het huidig (algemeen) marktaandeel van 33,33% daar dit niet in lijn zou zijn met ons mission statement. We gaan verder de nadruk leggen op mond-totmondreclame om zo de marketingkosten te beperken naar de toekomst. We willen in eerste instantie in boekjaar 11 ons product bekendmaken aan onze doelgroep. In boekjaar 13 verwacht ik een marktaandeel van 34% te bereiken.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 14


1.1.4.10 Omzetstijging Ik verwacht in boekjaar 11 een omzetdaling. De daling van het volume door de focus op onze doelgroep zal waarschijnlijk niet volledig worden gecompenseerd door de stijging van onze prijs. We gaan veel kosten maken om onze producten te verbeteren maar verwachten deze te kunnen betalen door onze hogere winstmarge. In boekjaar 13 verwacht ik dat de omzet terug zal stijgen tot ongeveer 23 miljoen euro zal zijn indien we onze opdracht met succes volbrengen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 15


1.1.5 Ken je functie 1.1.5.1

Inleiding

Elke manager (algemeen directeur, productiedirecteur, logistiek directeur, marketingdirecteur, personeelsdirecteur, financieel directeur) gaat op zoektocht voor zijn nieuwe job en neemt hiervoor de nodige informatie van zijn eigen departement door. Op Ecoman heb ik de nodige informatie gevonden van mijn departement als marketing directeur. Deze informatie heb ik op een overzichtelijke manier samen gezet. 1.1.5.2

De totaal verwachte vraag en de verwachte vraag

De verwachte vraag berekenen is de eerste taak die ik als marketing directeur elk boekjaar opnieuw zal moeten berekenen. Om de totale verwachte vraag voor volgend boekjaar te berekenen wordt er rekening gehouden met:  Vraag van vorig boekjaar in eenheden  Procentueel marktaandeel (in eenheden) van vorig boekjaar  Economische groei Onder economische groei wordt een toename van economische activiteit verstaan, vergeleken met een eerder meetpunt. De meest gebruikte indicator is de procentuele toename van het bruto nationaal product (BNP) of bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking over een bepaalde periode (maand, kwartaal of jaar). Voor volgend boekjaar 11 word er een BBP van 3% verwacht. BBP= Het Bruto Binnenlands Product is de totale (geld)waarde van alle in een land geproduceerde goederen (en diensten) gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). Het BBP wordt vaak gebruikt als indicator voor het economisch welzijn van een land. Via conjunctuurberichten zal elk jaar een voorspelling gemaakt worden van de economische groei. Conjunctuurbericht geeft een voorspelling weer van wat er met de economie zal gebeuren in het komende jaar. Voor elk boekjaar wordt er informatie meegegeven over de verwachtingen inzake inflatie, economische groei, regeringsmaatregelen, rentevoeten ... De informatie bepaalt mee de beslissingen voor het komende boekjaar. Vervolgens kan ik de verwachte vraag berekenen. Ik moet hierbij rekening houden met:  De totale verwachte vraag in eenheden  Het procentueel verwacht marktaandeel (in eenheden) Nu moet ik inschatten hoe groot we verwachen dat het marktaandeel van onze onderneming het komende boekjaar zal zijn. Door te investeren in marketingcampagnes en verkoopsbevorderende factoren gaat ons marktaandeel stijgen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 16


Het marktaandeel van een bedrijf zijn de verkopen van het bedrijf uitgedrukt in een percentage in verhouding tot de verkopen van zijn concurrenten. In boekjaar 10 is het marktaandeel 33,33 % in een markt met drie ondernemingen (zoals bij ons). 1.1.5.3

Marketingmix

Nadat ik de verwachte vraag berekend hebt, kan ik starten met het samenstellen van de marketingmix De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. De vier belangrijkste instrumenten zijn: prijs, product, plaats en promotie. 1.1.5.4

Prijs

In Ecoman worden enkel maar twee P‟s besproken: prijs x promotie. Bij het bepalen van de verkoopprijs zal ik rekening moeten houden met:    

De productiekostprijs van één zonnepaneel: de prijs moet kostdekkend zijn. De inflatie: bij inflatie wordt alles duurder en dus ook de productiekostprijs. Hiermee zal ik rekening met moeten houden en beslissen of ik het al dan niet wordt doorgerekend aan de klant. De prijselasticiteit van de vraag: is de klant zeer gevoelig voor prijsstijgingen? De prijs van de concurrent.

De prijs/kwaliteitsverhouding moet ook goed zijn. De opleiding van de vertegenwoordigers is ook belangrijk. Wanneer de prijselasticiteit zeer hoog is, dan is de klant zeer gevoelig voor prijswijzigingen en moet onze onderneming voorzichtig zijn met prijsstijgingen. De prijselasticiteit van de vraag - of nauwkeuriger: de prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid - geeft de procentuele verandering aan van de gevraagde hoeveelheid als gevolg van een procentuele prijsverandering van dat product. Met de uitkomst ervan kan er een schatting gemaakt worden of een prijsverandering leidt tot een stijging van de omzet of juist tot een omzetdaling. Bij inflatie is het aan te raden om onze verkoopprijs te laten stijgen. Inflatie ontstaat in een situatie waarbij het algemene prijspeil een voortdurende stijging laat zien.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 17


1.1.5.5

Promotie

Een betere term voor promotie is marketingcommunicatie. Promotie is een nauwer begrip en is een onderdeel van marketingcommunicatie. Marketingcommunicatie is het geheel van communicatiemiddelen omtrent merken, producten of diensten van de onderneming. Doelgroep Vooraleer ik kan bepalen welke marketingcommunicatie ik ga hanteren, moet ik weten welke doelgroep (wie?) ik wil bereiken. Stel dat ik de hele Vlaamse bevolking wil bereiken, dan kan ik overwegen om bijvoorbeeld een grootscheepse reclamecampagne te voeren. Wil ik enkel bepaalde “professionals” bereiken (bijvoorbeeld alle architecten), dan kan ik beter deelnemen aan een vakbeurs of deze mensen een persoonlijke brief sturen (direct mail). Doelstellingen De volgende stap is, zeer duidelijk definiëren wat ik wil bereiken met je marketingcommunicatie. Als ik iets aan onze doelgroep (bv. architecten) gewoon iets meedelen, dan kan ik gewoon een direct mail-campagne voeren. Wil ik aan onze doelgroep iets demonstreren, dan kan dit via een beurs of persoonlijke verkoop (door vertegenwoordigers). Pas nu kan ik bepalen welke instrumenten ik ga gebruiken. Stel dat ik beslis om een grootscheepse reclamecampagne te organiseren. Dit zijn de vollende marketingcommunicatiemiddelen:  Reclame  Sponsoring: Een bedrijf kan sportactiviteiten of sportlui sponsoren, maar ook evenementen (vb. popconcerten), kunst,... Er zijn verschillende soorten sponsoring mogelijk: Voorbeeld Financiële steun

Lotto sponsort de tentoonstelling “”Walvissen en dolfijnen”

Goederen leveren

FILA levert kleding aan Kim Clijsters

Een dienst leveren

Kopiecentrum kopieert gratis affiche voor een chiro-fuif

Lokalen ter beschikking stellen

Loges in een voetbalstadion

Verlenen van rechten op het verkopen van artikelen tijdens een evenement

Coca Cola, Fujifilm, Mc Donalds en EuroCard/MasterCard verwierven het recht om het log van Euro2000 te gebruiken.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 18


1.1.5.6

Enkele begrippen:

Direct marketing: Bij direct marketing staat de onderneming rechtstreeks in contact met de klant door middel van media zoals brieven, e-mail via website (direct mail), telefoon, fax en catalogi. De consument kan rechtstreeks reageren en hoeft geen winkels te bezoeken. Promotie: Promotie wordt gebruikt als ondersteuning van de andere vormen van marketingcommunicatie. Het voornaamste kenmerk van promotie is dat het tijdelijk de verkoop probeert te verhogen.

Er zijn verschillende mogelijkheden van promotie:  Prijskortingen of uitstel van betaling.  Gratis extra opties toevoegen aan het product. Bijvoorbeeld: verkoop van laptops met gratis draagtas.  Beurzen  Public Relations is doorgaans minder duur dan andere instrumenten, maar kan voor het juiste product heel effectief zijn. Public relations komt het meest tot zijn recht vóór en tijdens de lancering van een merk. Voor merken waarbij technische informatie een rol speelt (bijvoorbeeld zonnepanelen) of die voor hun uiteindelijk succes afhankelijk zijn van de beoordeling van derden kan public relatiosn. van onschatbare waarde zijn. De functie public relations wordt vaak naar andere, gespecialiseerde bedrijven afgestoten.  Internet Er zijn twee alternatieven om het marktaandeel van een onderneming te berekenen: het marktaandeel in omzet en het marktaandeel in eenheden. Het marktaandeel uitgedrukt in waarde (omzet) houdt rekening met de hoeveelheid verkochte producten en met de prijs, terwijl het marktaandeel in eenheden enkel rekening houdt met het aantal verkochte producten. Het marktaandeel van onze onderneming wordt bepaald door: • Een goede prijs/kwaliteitsverhouding ten opzichte van je concurrenten • Een stevige marketingcampagne (het budget dat besteed wordt aan de verschillende marketinginstrumenten) • Het aantal vertegenwoordigers • De opleiding en motivatie van je vertegenwoordigers

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 19


1.1.5.7

Berekeningen in Excel

Totaal verwachte vraag met een BBP van 3% = Vraag van vorig boekjaar x 100% % Marktaandeel = 4076 33,33%

x 1+ BPP

= 12 229

Met een economische groei van 3% 12 229 x ( 1+0,3) = 12 596 De verwachte vraag Formule: Totaal verwachte vraag x verwacht marktaandeel = 12 596 * 0,30 = 12 596 * 0,3333 = 3779 = 4198 verwacht marktaandeel

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

huidig marktaandeel

pagina 20


1.1.6 Jaarrekeninganalyse Soltech 1.1.6.1

Inleiding

In deze opdracht ga ik een analyse van de jaarrekening van Soltech maken waarbij de kengetallen en de ratio‟s van de voorbije drie boekjaren vergelijk. Om te weten of we goed presteren in de sector van zonnepanelen hebben we een jaarrekeninganalyse moeten opstellen. Deze analyse heb ik gedaan voor de volgende twee ondernemingen:  De firma Soltech nv te Tienen  Onze eigen onderneming Solarise

Vraag1: Geef een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de afgelopen 3 boekjaren: omzet, productie, personeel en winst na belasting. Stel deze horizontale analyse zowel voor in een tabel als in een grafiek. Bespreek de evolutie van deze kengetallen. 1.1.6.2

Tabel met de belangrijkste kerngetallen

omzet

productie

Personeelskosten

winst na belasting

2008

€ 5.235.542

€ 3.961.288

€ 558.455

€ -366.808

2009

€ 6.695.886

€ 4.930.669

€ 745.047

€ -141.372

2010

€ 3.124.580

€ 2.026.637

€ 795.693

€ -761.939

1.1.6.3

Grafieken + uitleg

De omzet

We zien dat de omzet tussen 2008 en 2009 gestegen is en naar boekjaar 2010 toe sterk gedaald is met meer dan de helft. Ze hebben in het boekjaar van 2010 minder bedrijfskosten als in het boekjaar 2009. Één van de hoofdredenen waarom hun omzet gedaald is, ze hebben meer verlies hebben gemaakt in boekjaar 2010.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 21


Personeel

Bij de personeelkosten zien we dat ze gestegen zijn. Tussen 2008 en 2009 zijn ze harder gestegen dan 2009 en 2010. Dit komt omdat er meer mensen zijn aan genomen. Productie

Voor de productie kunnen we zien dat er even een kleine stijging was van het jaar 2008 naar 2009 en dan een serieuze daling in het jaar 2010. Dit kan te wijten zijn aan de daling van voorraden en bestellingen in uitvoering.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 22


Winst na belasting

De winst na belasting is toegenomen in het boekjaar van 2009 en heeft dan een sterke daling gehad in het boekjaar van 2010. De daling van de winst in het boekjaar van 2010 komt door het groot aantal schulden dat ze hebben afgelost.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 23


Vraag 2: Ga per rubriek van jullie balans en resultatenrekening ook eens na wat het aandeel is van elke rubriek in het totaal (= verticale analyse). Maak hiervoor gebruik van MsExcel en stel dit alles voor in een taartdiagram. Wat valt op als je de verschillende boekjaren met elkaar vergelijkt? 1.1.6.4

Verticale analyse

Activa

Conclusie: Het aandeel van de vaste activa neemt jaar na jaar toe en het aandeel van de vlottende activa daalt. Dit is positief voor het bedrijf, want dit wil zeggen dat het bedrijf meer geld/goederen/dienstenaanwezig in het bedrijf heeft. Vooral de materiĂŤle vaste activa is de belangrijkste factor voor de toename van het aandeel van de vaste activa. Het aandeel van de vlottende activa vooral te wijten aan de daling van de voorraden.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 24


Passiva

Conclusie: Tussen het boekjaar 2008 en 2009 is het aandeel tussen van het eigen vermogen en de schulden ongeveer gelijk gebleven. Voor het boekjaar 2010 merken we dat het aandeel van het eigen vermogen is gestegen. Dit is zeer positief voor het bedrijf. Zo zullen ze een betere rentabiliteitsratio hebben, en minder afhankelijk zijn van anderen. In het boekjaar 2010 is er een sterke daling van het aandeel van het eigen vermogen, maar een nog sterkere daling van het aandeel van het vreemd vermogen. De daling van het eigen vermogen is te danken aan het feit dat Soltech een groot deel overgedragen verlies meenam naar dit boekjaar. Soltech heeft hun schulden afbetaald en hierdoor stijgt het aandeel van het eigen vermogen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 25


Vraag 3: Bereken en interpreteer de ratio’s liquiditeit in ruime en enge zin, solvabiliteit en rentabiliteit. Maak hiervoor gebruik van MsExcel, met grafische voorstellingen erin om meer dimensie te geven aan je analyse. Bij de bespreking vermeld je voor elke ratio (1) de uitleg van de ratio in woorden, (2) de formule in breukvorm met bijhorende codes, (3) een overzicht van de resultaten in tabelvorm, (4) een bijpassende grafiek en (5) een beoordeling van de resultaten in vergelijking met de andere jaren en een verklaring voor afwijkingen. 1.1.6.5

Uitleg van de ratio’s in woorden

Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Een ideale liquiditeitspositie ligt tussen 1 en 1,5. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio). Rentabiliteit: De rentabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rentabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. Rentabiliteit van het eigen vermogen: De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid (het rendement) van het eigen vermogen weer. Dit is het belangrijkste voor de aandeelhouders. Rentabiliteit van het totaal vermogen: De rentabiliteit van het totaal vermogen duidt op de winstgevendheid van de ingezette werkmiddelen. Solvabiliteit: De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven. Hoe hoger het eigen vermogen over vreemd vermogen, hoe lager het risico van het vreemd vermogen op niet betaling bij faillissement.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 26


1.1.2

Formule van de ratio's

1.1.6.6

De formule in breukvorm

Liquiditeitsratio ruime zin Liquiditeitsratio enge zin Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen Solvabiliteit totaal vermogen

1.1.6.7

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn Winst na belasting Eigen vermogen ( winst voor belasting + financiÍle lasten *100%) Totaal activa Eigen vermogen Totaal vermogen

Overzicht van de resultaten

Liquiditeitsratio ruime zin 2008

131 121 1 364 752 2 912 261 1 122 843 1 570 455 604 691

=

2,29

=

2,59

=

2,60

131 121-1 436 357 1 364 752 2 912 261-966 903 1 122 843 1 570 455-592 732 604 691

=

1,24

=

1,73

=

1,62

-365 822 2 671 778 -141 372 2 530 406 -761 940 1 768 466

=

-13,69%

=

-5,59%

=

-43,08%

(-366 345+43 980) * 100% 4 462 005

=

-7,22%

2009

(-140 077+ 80876) * 100% 4 378 443

=

-1,35%

2010

(-761 783 + 58 580) *100% 2 830 259

=

-24,85%

2009 2010 Liquiditeitsratio enge zin 2008 2009 2010 Rentabiliteit eigen vermogen 2008 2009 2010 Rentabiliteit totaal vermogen 2008

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 27


Solvabiliteit totaal vermogen 2008

2 671 778 *100% 4 462 005 2 530 406 * 100% 4 378 443 1 768 466 * 100% 2 830 259

2009 2010 1.1.6.8

=

59,88%

=

57,79%

=

62,48%

Resultaten in grafieken

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 28


1.1.6.9

Een beoordeling van de resultaten

Liquiditeit ruime zin Om te beginnen kunnen we zeggen dat liquiditeit van de onderneming verbeterd is in het boekjaar 2009 ten op zichte van het jaar 2008. Er is een stijging van maar liefst 0,30. Dit is positief voor de onderneming. Een goede liquiditeit zou boven 1 moeten liggen (=positief), wat hier dus het geval is doorheen de 3 boekjaren. Soltech kan haar schulden op kort termijn vlot terug betalen. Liquiditeit enge zin Ook de acid test, liquiditeit in enge zin, behaalt Soltech goede cijfers. De onderneming is in staat haar schulden op korte termijn terug te betalen zonder haar voorraad hierbij te betrekken. De voorraad kan namelijk gedemonteerd, gedateerd of gewoonweg niet meer in staat zijn om te verkopen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben op het resultaat van de liquiditeit We kunnen dus concluderen dat de onderneming Soltech al haar schulden op korte termijn vlot kan terug betalen. Dit wordt bewezen door het resultaat van de berekeningen, de uitkomsten liggen namelijk allemaal boven 1. De liquiditeitsratioâ€&#x;s kunnen altijd verbeterd worden door bijvoorbeeld hun vaste activa te verkopen, een kapitaalsvergroting uitvoeren of de winst in de onderneming houden. Rentabiliteit: eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen van Soltech is de voorbije 3 jaar nog niet positief geweest. Dit wil zeggen dat het kapitaal al ruim 3 jaar niets meer opbrengt. Dit komt omdat de onderneming al 3 jaar op rij verlies maakt. In 2009 leek er een positieve evolutie, maar als je naar 2010 kijkt zie je duidelijk dat het niet zo goed gaat met de onderneming. Het geĂŻnvesteerde vermogen brengt niets meer op. Dit is zeker niet positief voor de aandeelhouders van deze firma.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 29


Rentabiliteit: totaal vermogen De rentabiliteit van het totale vermogen van Soltech is ook al 3 jaar zeer slecht. Dit wil zeggen dat de ingezette werkmiddelen helemaal niet rendabel zijn. Soltech maakt al 3 jaar op rij verlies, in 2009 was er een lichte verbetering, maar in 2010 was deze verbetering alweer weg.

Solvabiliteit: totaal vermogen De solvabiliteit van het totale vermogen is wel positief. Deze moet minstens 33% bedragen om er zeker van te zijn dat bij een eventueel faillissement de onderneming het grootste deel van zijn schulden kan terug betalen. Soltech is er al 3 jaar in geslaagd om de solvabiliteit ruim boven de 33% te houden.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 30


Vraag 4: Bij het opstellen van je gebudgetteerde jaarrekening heb je misschien zonder het zelf te beseffen- rekening gehouden met het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet en de omlooptijd van de voorraad. Bespreek de liquiditeit in samenhang met deze omlooptijden. Doe dit door per omlooptijd (1) de formule weer te geven en (2) de berekening van 2 boekjaren. Stel per boekjaar de samenhang van de bekomen gegevens voor in een overzichtelijk schema (tijdas). Tot welke vaststellingen kom je? 1.1.6.10 Formules Handelsdebiteuren Stap 1 Gemiddelde Stap 2 Omloopsnelheid

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo 2 Omzet + btw op verkopen

Kostprijs verkopen

(Aankopen + Diensten en diverse goederen) + btw op aankopen

Gemiddelde handelsdebiteuren

Gemiddelde voorraad

Gemiddelde leveranciers

(aantal keren/jaar) Stap 3 Omlooptijd (in dagen)

365 omloopsnelheid

1.1.6.11 Berekeningen + conclusie

Handelsdebiteuren 2010 Stap 1 (gemiddelde) 482600,5 Stap2 (omloopsnelheid) 7,83 Stap 3 (omlooptijd) 46,59

Voorraad 2010 Stap 1 (gemiddelde) 1201630 Stap2 (omloopsnelheid) 1,69 Stap 3 (omlooptijd) 216,42

Leveranciers 2010 Stap 1 (gemiddelde) 388660,5 Stap2 (omloopsnelheid) 12,48 Stap 3 (omlooptijd) 29,26

Conclusie: Klanten + voorraad= 263 Leveranciers= 29,26 De voorraden blijven 216 dagen in de onderneming. Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Soltech moet hun leveranciers 17 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 31


Handelsdebiteuren 2009 Stap 1 (gemiddelde) 626115,5 Stap2 (omloopsnelheid) 12,94 Stap 3 (omlooptijd) 28,21

Voorraad 2009 Stap 1 (gemiddelde) 1201630 Stap2 (omloopsnelheid) 4,10 Stap 3 (omlooptijd) 88,95

Leveranciers 2009 Stap 1 (gemiddelde) 462327,5 Stap2 (omloopsnelheid) 24,20 Stap 3 (omlooptijd) 15,08

Conclusie: Klanten + voorraad= 117 Leveranciers= 15 Ze betalen hun leveranciers sneller terug dan dat hun klanten betalen. Het beste is dat ze pas hun leveranciers betalen nadat ze geld hebben gekregen van hun klanten. Soltech moet hun leveranciers 13 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed voor Soltech.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 32


1.1.7 Jaarrekeninganalyse Solarise 1.1.7.1

Inleiding

Nadat we een jaarrekeninganalyse gemaakt hebben over Soltech en het spel van ecoman hebben gespeeld is het nu tijd om er één te maken over ons onderneming. Ik maak een analyse over de vorige drie boekjaren. De horizontale en verticale analyse vind je terug in bijlage 2 Vraag1: een overzicht van de belangrijkste kengetallen van de afgelopen 3 boekjaren: omzet, productie, personeel en winst na belasting. Stel deze horizontale analyse zowel voor in een tabel als in een grafiek. Bespreek de evolutie van deze kengetallen. 1.1.7.2

Tabel met de vier belangrijkste kerngetallen Omzet

Productie

Personeelskosten

Winst na belasting

Boekjaar 11

€ 20.778.000

€ 9.063.000

€ 5.800.000

€ -861.000

Boekjaar 12

€ 22.467.000

€ 12.428.000

€ 6.657.000

€ 2.931.000

Boekjaar 13

€ 24.755.000

€ 11.766.000

€ 6.849.000

€ 2.629.000

1.1.7.3

Grafieken met uitleg

Omzet

We zien dat de omzet elk jaar stijgt. Dit is positief voor Solarise. We sluiten af in boekjaar 13 waar de omzet het grootste is. Je merkt dat de omzet met ongeveer 2 miljoen per boekjaar stijgt. Het grootste verschil is tussen boekjaar 12 en 13. Dit is te wijten aan de daling van de voorraadwijziging van afgewerkte producten.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 33


Personeelskosten

Bij de personeelskosten zien we dat ze gestegen zijn. Toen we begonnen aan boekjaar 11 hebben we veel werknemers ontslaan omdat we deze mensen niet nodig hadden voor de hoeveelheid wat wij van plan waren te verkopen. Weinig werknemers betekent minder lonen betalen daarom is in boekjaar 11 de personeelskosten het laagst. In Boekjaar 12 hebben we meer arbeiders aangenomen om onze bezettingsgraad te doen stijgen, zodat we een optimale bezettingsgraad hadden. We hadden twee keuzes om de optimale bezettingsgraad te bekomen; één meer personeel aannemen of twee nieuwe machines aankopen. Personeel aannemen was de goedkopere oplossing, daarom hebben we voor deze keuze gekozen. Dit hebben we ook toegepast in boekjaar 13. Productie

Voor de productie kunnen we zien dat er even een kleine stijging was van het jaar 2008 naar 2009 en dan een serieuze daling in het jaar 2010. Dit kan te wijten zijn aan de daling van voorraden en bestellingen in uitvoering.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 34


Winst na belasting

De winst na belasting was geen winst maar verlies in boekjaar 11. Dit komt omdat we te weinig onderdelen hadden gekocht waardoor we niet aan de vraag konden voldaan. We hebben in boekjaar 11 direct veel ge誰nvesteerd in research & development. In boekjaar 12 waren we goed bezig we hadden een grote winst van bijna 3 miljoen euro. In boekjaar 13 is de winst iets gedaald, omdat we vraag groter was dan verwacht, omdat we het laatste jaar besloten hadden om reclame te maken op tv.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 35


Vraag 2: per rubriek van jullie balans en resultatenrekening ook eens na wat het aandeel is van elke rubriek in het totaal (= verticale analyse). Maak hiervoor gebruik van MsExcel en stel dit alles voor in een taartdiagram. Wat valt op als je de verschillende boekjaren met elkaar vergelijkt? 1.1.7.4

Verticale analyse

Activa

Conclusie: In boekjaar 11 zie je dat het aandeel van de vaste activa veel groter is dan de vlottende activa. In boekjaar 12 kan je zien dat het aandeel van de vaste activa gedaald is. Hierdoor vermeerderd het aandeel van de vlottende activa automatisch. In boekjaar 13 zien we het aandeel van de vaste activa nog meer gedaald is tegenover boekjaar 12 en 11. Als we boekjaar 13 met boekjaar 11 vergelijken zien we dat het aandeel vlottende activa elk boekjaar groter wordt en het aandeel van de vaste activa daalt.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 36


Passiva

Conclusie: In boekjaar 11 zien we dat het aandeel van het eigen vermogen ongeveer even groot is als de schulden. In boekjaar 12 is het aandeel van het eigen vermogen gestegen tegenover boekjaar 11. In boekjaar 13 is het aandeel van het eigen vermogen nog meer gestegen is en het aandeel van de schuld gedaald is. Als we boekjaar 11 met boekjaar 13 vergelijken zien we stijging van het aandeel van het eigen vermogen en het aandeel van de schulden zijn gedaald.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 37


Vraag 3: Bereken en interpreteer de ratio‟s liquiditeit in ruime en enge zin, solvabiliteit en rentabiliteit. Maak hiervoor gebruik van MsExcel, met grafische voorstellingen erin om meer dimensie te geven aan je analyse. Bij de bespreking vermeld je voor elke ratio (1) de uitleg van de ratio in woorden, (2) de formule in breukvorm met bijhorende codes, (3) een overzicht van de resultaten in tabelvorm, (4) een bijpassende grafiek en (5) een beoordeling van de resultaten in vergelijking met de andere jaren en een verklaring voor afwijkingen. 1.1.7.5

De ratio’s in breukvorm

Liquiditeitsratio ruime zin Liquiditeitsratio enge zin Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen Solvabiliteit totaal vermogen

1.1.7.6

Vlottende Activa Vreemd vermogen op korte termijn Vlottende Activa – Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn Winst na belasting Eigen vermogen ( winst voor belasting + financiële lasten *100%) Totaal activa Eigen vermogen Totaal vermogen

Uitleg van de ratio in woorden

Liquiditeit: De liquiditeit geeft aan of de onderneming in staat is om haar schulden terug te betalen met het vlottend actief. Een ideale liquiditeitspositie ligt tussen 1 en 1,5. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de liquiditeit in enge zin (acid test) en de liquiditeit in ruime zin (current ratio). Rentabiliteit: De rentabiliteit duidt op de mogelijkheid van de onderneming om winst te generen uit haar activiteiten en de inzet van haar middelen. We berekenen de rentabiliteit op basis van het eigen vermogen en op basis van het totaal vermogen. Rentabiliteit van het eigen vermogen: De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de winstgevendheid (het rendement) van het eigen vermogen weer. Dit is het belangrijkste voor de aandeelhouders. Rentabiliteit van het totaal vermogen: De rentabiliteit van het totaal vermogen duidt op de winstgevendheid van de ingezette werkmiddelen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 38


Solvabiliteit: De solvabiliteit duidt op de kredietwaardigheid van de ondernemingen en geeft weer hoeveel de ondernemingen financiert met haar eigen vermogen en met haar vreemd vermogen. Wanneer het eigen vermogen te laag is of negatief door verlies, betekent dit dat de solvabiliteit onvoldoende is om de schuldeisers het nodige vertrouwen te geven. Hoe hoger het eigen vermogen over vreemd vermogen, hoe lager het risico van het vreemd vermogen op niet betaling bij faillissement. 1.1.7.7

Overzicht van de resultaten

Liquiditeitsratio ruime zin Boekjaar 11

9 776 000 518 000 13 987 000 2 457 000 17 757 000 1978 000

=

18,87

=

5,69

=

8,98

9 776 000 – 2 427 000 518 000 13 987 000 – 390 700 2 457 000 17 757 000 – 2 803 000 1 978 000

=

13,19

=

4

=

7,56

-861 000 21 203 000 2 931 000 24 134 000 2 629 000 26 587 000

=

-4,06%

=

12,14%

=

9,89%

(-855 000+0 * 100%) 36 921 000

=

-2,32%

Boekjaar 12

(-3 857 000+0 * 100%) 40 991 000

=

9,41%

Boekjaar 13

(3 552 000 + 0*100%) 42 165 000

=

8,42%

21 203 000 36 921 000 24 134 000 40 991 000 26 587 000 42 165 000

=

57,43%

=

58,88%

=

63,05%

Boekjaar 12 Boekjaar 13 Liquiditeitsratio enge zin Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13 Rendabiliteit eigen vermogen Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13 Rendabiliteit totaal vermogen Boekjaar 11

Solvabiliteit totaal vermogen Boekjaar 11 Boekjaar 12 Boekjaar 13

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 39


1.1.7.8

Grafieken

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 40


1.1.7.9

Uitleg van de ratio’s in woorden

Liquiditeit ruime zin Wat ons meteen opvalt is dat de uitkomsten van onze berekeningen voor de liquiditeitsratio boven één liggen, dit doorheen de drie boekjaren. Dit is zeer positief voor onze onderneming „Solarise‟ omdat we in staat zijn met ons vlottend actief onze schulden te betalen. Er is wel duidelijk een daling te zien, maar dit is niet noodzakelijk negatief want de cijfers blijven ruim boven 1 liggen. De daling is te wijten aan de stijging van de leveranciers. Liquiditeit enge zin Ook de acid test, liquiditeit in enge zin, behaalt Solarise goede cijfers. Onze onderneming is in staat haar schulden op korte termijn terug te betalen zonder haar voorraad hierbij te betrekken. Wanneer een onderneming hierop rekent, kan dit schadelijk aflopen. Een voorraad heeft namelijk enkele zwaktes. De voorraad kan namelijk gedemonteerd, gedateerd of gewoonweg niet meer in staat zijn om te verkopen. Dit kan belangrijke gevolgen hebben op het resultaat van de liquiditeit We kunnen dus concluderen we al onze schulden op korte termijn vlot kunnen terug betalen. Dit wordt bewezen door het resultaat van de berekeningen, de uitkomsten liggen namelijk allemaal boven 1. De liquiditeitsratio‟s kunnen altijd verbeterd worden door bijvoorbeeld hun vaste activa te verkopen, een kapitaalsvergroting uitvoeren of de winst in de onderneming houden. De daling komt door de stijging van de leveranciers. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 41


Rentabiliteit: eigen vermogen In het boekjaar 2011 vinden we een negatief cijfer terug voor de rendabiliteit van het eigen vermogen. Het kapitaal heeft in het eerste boekjaar niet veel opgebracht. Voor de volgende boekjaren hebben we eerst een sterke stijging gemaakt , maar dan een lichte daling. We hebben dus duidelijke schommelingen in deze cijfers. Rentabiliteit: totaal vermogen Ook hier vinden we een negatief cijfer terug voor het boekjaar 2011. De ingezette werkmiddelen waren dus niet rendabel in het jaar 2011. Gelukkig hebben we ons herpakt voor de twee volgende boekjaren waar we een gunstig cijfer behaalde. Het is in de volgende 2 boekjaren gestegen dankzij de winst van het bedrijf. Solvabiliteit: totaal vermogen Voor de solvabiliteit hebben we goede cijfers geboekt voor de drie jaren. De solvabiliteit zou minstens 33% moeten bedragen om zeker te zijn dat het mits een eventueel faillissement de onderneming een groot deel van zijn schulden kan terug betalen. We zijn er in geslaagd om dit cijfer al drie jaar boven de 33% te houden. Solarise maakt meer winst en heeft minder schulden, hierdoor stijgt de solvabiliteit. Solarise is er in geslaagd om de solvabiliteit voor drie boekjaren boven 33% te houden.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 42


Vraag 4: Bij het opstellen van je gebudgetteerde jaarrekening heb je misschien zonder het zelf te beseffen- rekening gehouden met het aantal dagen leverancierskrediet, het aantal dagen klantenkrediet en de omlooptijd van de voorraad. Bespreek de liquiditeit in samenhang met deze omlooptijden. Doe dit door per omlooptijd (1) de formule weer te geven en (2) de berekening van 2 boekjaren. Stel per boekjaar de samenhang van de bekomen gegevens voor in een overzichtelijk schema (tijdas). Tot welke vaststellingen kom je? 1.1.7.10 Formules Handelsdebiteuren Stap 1 Gemiddelde Omzet + btw op verkopen

Stap 2 Omloopsnelheid

Gemiddelde handelsdebiteuren

Voorraad

Leveranciers

Begin saldo + eindsaldo 2 (Aankopen + Diensten en Kostprijs verkopen diverse goederen) + btw op aankopen Gemiddelde Gemiddelde leveranciers voorraad

(aantal keren/jaar) Stap 3 Omlooptijd (in dagen)

365 omloopsnelheid

1.1.7.11 Berekeningen + conclusie Btw% = 21% Handelsdebiteuren Boekjaar 11 Stap 1 (gemiddelde) 5800500 Stap2 (omloopsnelheid) 4,33 Stap 3 (omlooptijd) 84,21

Voorraad Boekjaar 11

Leveranciers Boekjaar 11

Stap 1 (gemiddelde) 4574000

Stap 1 (gemiddelde) 1459000 Stap2 (omloopsnelheid) 6,57 Stap 3 (omlooptijd) 55,59

Stap2 (omloopsnelheid) 3,68 Stap 3 (omlooptijd) 99,10

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 43


Bespreking Klanten + voorraad= 183,32 Leveranciers= 55,59 De voorraden blijven 99 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 29 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed.

Handelsdebiteuren Boekjaar 12 Stap 1 (gemiddelde) 4564000 Stap2 (omloopsnelheid) 5,96 Stap 3 (omlooptijd) 61,28

Voorraad Boekjaar 12

Leveranciers Boekjaar 12

Stap 1 (gemiddelde) 3167000

Stap 1 (gemiddelde) 1487500 Stap2 (omloopsnelheid) 7,23 Stap 3 (omlooptijd) 50,48

Stap2 (omloopsnelheid) 5,94 Stap 3 (omlooptijd) 61,45

Klanten + voorraad= 122,73 Leveranciers= 50,48 De voorraden blijven 62 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 11 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Soltech moet hun leveranciers 13 dagen sneller betalen, dan dat er geld binnen komt van verkopen. Dit is niet goed voor Solarise.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 44


Handelsdebiteuren Boekjaar 13 Stap 1 (gemiddelde) 2279504,5 Stap2 (omloopsnelheid) 11,93 Stap 3 (omlooptijd) 30,61

Voorraad Boekjaar 13

Leveranciers Boekjaar 13

Stap 1 (gemiddelde) 3355000

Stap 1 (gemiddelde) 2217500 Stap2 (omloopsnelheid) 5,31 Stap 3 (omlooptijd) 68,78

Stap2 (omloopsnelheid) 5,77 Stap 3 (omlooptijd) 63,22

Klanten + voorraad= 93,83 Leveranciers= 68,78 De voorraden blijven 63 dagen in de onderneming. We betalen onze leveranciers sneller terug dan dat onze klanten betalen. We moeten onze leveranciers 38 dagen sneller betalen, dan dat er geld. binnen komt van verkopen Dit is niet goed. Algemene conclusie: We hebben een positieve evolutie gemaakt. In boekjaar 10 was de omlooptijd 115 dagen. We hebben dit kunnen laten dalen tot de helft. Dit is goed, maar we moeten wel onze leveranciers sneller terug betalen. In boekjaar 12 hadden we een betere omlooptijd tegen over de andere boekjaren.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 45


1.1.8

Marketingmix

1.1.8.1

Inleiding

In deze opdracht ga ik uitleggen hoe onze onderneming, Solarise, de tactische marketinginstrumenten inzet om ons te differentiëren ten opzichte van andere bedrijven. 1.1.8.2

Product

Ons productassortiment is een diepte assortiment, omdat we enkel zonnepanelen verkopen. We hebben ongeveer 15 opties die onze klanten kunnen kiezen bij de aankoop van hun zonnepanelen. Het is belangrijk dat we ons product kunnen differentiëren. We moeten vooral onze marketingmix baseren op ons product. We hebben gekozen voor een kwaliteitsvol product. Hierdoor ligt onze prijs hoger dan onze concurrenten. Onze doelgroep bestaat uit mensen die ons product kunnen kopen, mensen die het iets breder hebben en die aandacht hechten aan het milieu. We verkopen onze zonnepanelen ook aan bedrijven. Zonnepanelen horen bij de Shopping goederen. Dat is een niet-regelmatige aankoop met voorafgaande planning en vergelijken van merken en prijzen. Onze zonnepanelen zijn gebruiksgoederen dat wil zeggen dat ze worden gekocht met de bedoeling om jaren te gebruiken. Op onze zonnepanelen krijgen de klanten garantie en een goede service na verkoop. Productinnovatie is voor ons belangrijk. We hebben hiervoor bijna twee miljoen euro voor geïnvesteerd. Dit gaf een meerwaarde aan ons product. Dit zijn enkele opties je een klant kan nemen bij de aankoop van zonnepanelen: zelfreinigende panelen, verlenging levensduur, verhoging rendement cellen, integratie van zonnepanelen in het dak en een optimale omvormer. Alles heeft een begin en een einde. Dat is niet anders voor een product. De vorm en lengte van de levenscyclus van een product is niet vooraf bekend, maar de verschillende fasen die een product zal doorlopen kennen we wel. Ontwikkelings-, introductie-, groei-, maturiteitsfase en verval. De marketingstrategieën moeten worden aangepast aan de levensfase van een product omdat het voor de marketeer belangrijk is om te weten in welke fase het product zich bevindt. Solarise zit in de groeifase. De marketingmixinstrumenten worden bijvoorbeeld anders ingezet in een introductiefase dan in de maturiteitsfase. In een bedrijf wil men in de introductiefase de zonnepanelen bekendmaken en de verkopers aanmoedigen, hiervoor moet men dus een andere strategie gebruiken als in de maturiteitsfase waar men de winst wil maximaliseren en het marktaandeel wil verdedigen. We streven naar een lange levenscyclus van zeker 10 jaar voor onze zonnepanelen. Onze zonnepanelen worden gemaakt van de beste kwaliteit grondstoffen en onderworpen aan goed opgeleide ingenieurs.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 46


1.1.8.3

Prijs

In een bedrijf is de prijsstrategie uiterst belangrijk. We moeten de klanten kunnen overtuigen die tegenover de hogere prijs dat ze betalen een toegevoegde waarde staat. De prijsbepaling hangt af van de interne (kosten) elementen en externe (concurrentie) elementen van een bedrijf. Wij hebben de afroomprijsstrategie gebruikt. Bij de introductie van het product hadden we een hoge prijs om de kosten snel terug te verdienen. Na verloop van tijd hebben we de prijs laten zakken. We maakten gebruik van een psychologische prijszetting. De markt waar onze prijszetting plaats vindt is een oligopolie. Dat wil zeggen dat er veel vraag naar is maar weinig aanbieders. Hierbij moet je rekening houden met je prijs. Wie de prijs verlaagt, kan erop rekenen dat de concurrentie zal leiden tot een prijsverstarring. Als de prijzen blijven leiden kan dit leiden in een prijzenoorlog waarbij de aanbieder uiteindelijk verkoopt met verlies. We proberen de prijzenoorlog te vermijden, waardoor prijsverstarring optreedt. We proberen op andere manieren de klanten te lokken door een grote promotiecampagne, extra service, ... De klanten vullen een offerte in, hierna gaan we naar hun huis en gaan we kijken hoeveel zonnepanelen er op hun dak passen en zo kunnen we een prijsofferte opstellen. Ze vinden onze prijs niet te hoog. We hebben een goede prijs-kwaliteitsverhouding. De hoogst mogelijke kwaliteit gaat gepaard met een hoge prijs. De klanten betalen wel iets meer, maar krijgen meer voor hun geld dan wat de anderen bieden. De prijs is een van de vier pâ€&#x;s waarmee een bedrijf haar doelstellingen wil bereiken. De prijsbepaling moet dus gezien worden in samenhang met de keuze van de plaats waar de zonnepanelen verkocht worden en de promotie die ervoor gevoerd wordt. 1.1.8.4

Plaats

Met plaats worden de distributiekanalen bedoeld. Om een product bij de klant te brengen heb je meerdere personen nodig. Dat kan gebeuren via tussenhandelaars zoals een groothandelaar. Wij produceren en verkoperen rechtstreeks aan de klant dus wij werken niet met tussenhandelaars. Wanneer er bestellingen gedaan worden bij ons gaat de productie van start. Als de productie voltooid is gaan we de producten leveren bij onze klanten. Dit doen we door middel van onze vrachtwagens en een gespecialiseerd team dat de correcte plaatsing van de zonnepanelen uitvoert. We proberen ervoor te zorgen dat onze zonnepanelen zo snel mogelijk bij onze klanten worden geleverd door middel van een vrachtwagens die elke maand worden gecontroleerd.

GeĂŻntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 47


1.1.8.5

Promotie

Marketing is de belangrijkste manier om een product bekend te maken bij de klant. We streven niet naar een groot algemeen marktaandeel maar naar een grote penetratie in de door ons gekozen doelgroep. Daarom gaan we ook geen reclame maken op bijvoorbeeld op tv of op de radio maar gaan we kiezen voor een meer directere aanpak naar onze doelgroep toe. We richten ons vooral op de doelgroep en ik heb gekozen om het volgende te gaan doen: 

   

Één bladzijde in de Feeling – 9 075 euro: Één van de favoriete tijdschriften van de vrouwen. Wanneer zij onze reclame zullen zien staan, zullen ze misschien denken “Woow, die zonnepanelen zijn veel mooier en beter dan de rest. Die zou ik wel op mijn dak willen hebben in plaats van die lelijke blauwe zonnepanelen.” Één bladzijde in de Trends – 8 000 euro: Trends is een tijdschrift over economie en financiën. Hierdoor verwacht ik dat de 'meer succesvolle zakenmensen' dat lezen want zij zijn onze doelgroep. Moderne en dynamische website – 28 000 euro Direct mail: brochure – 62 000 euro Promotie: relatiegeschenken – 80 000 euro: We willen een goede relatie met onze klanten opbouwen. Zij zorgen namelijk voor mond-totmondreclame wat heel belangrijk is voor ons. Bij mond-tot-mondreclame gaat het om reclame die door onze consumenten onderling gemaakt wordt. We willen namelijk een goed imago uitstralen. Grote beurs – 250 000 euro : We willen reclame maken op Batibouw. Mensen die naar die beurs komen willen een huis bouwen of verbouwen. Deze manier zou ook kunnen aanspreken voor alle mensen die beginnen te bouwen want zo hebben ze de mogelijkheid om al van het begin zonnepanelen aan te kopen. Via een dergelijke beurs bereiken we niet alleen mensen die een nieuw huis willen bouwen maar ook mensen die willen verbouwen. Als ze onze zonnepanelen zien zullen ze misschien overwegen om er te kopen. Ik denk dat die actie het budget van 250 000 euro waard zal zijn.

Alles we alles optellen komen we aan een totaal budget van 437 075 euro in boekjaar 11. De financiële directeur is hier mee akkoord gegaan. Dat budget is lager dan boekjaar 10 en wordt anders besteed omdat we een nieuw product op de markt gaan brengen. De acties zijn echter specifiek gericht naar onze doelgroep zodat die weet dat wij iets nieuws gaan verkopen en een nieuw kwalitatief (duurder) product op de markt gaan brengen. Ik verwacht niet alleen dat mensen met meer geld/budget ons product gaan kopen maar ook mensen die bereid zijn om toch iets meer te geven aan zonnepanelen met stijl en kwaliteit en dus bereid zijn het duurdere prijskaartje te betalen. In boekjaar 13 hebben we een extra investering gedaan en hebben we reclame gemaakt op tv. Dit was een investering van € 213 000. Wij gaan ook nog een website maken want dat is efficiënt, milieuvriendelijk en goedkoop. Veel mensen beschikken over internet. Hierdoor kunnen ze snel eens een kijkje nemen. Op onze site kunnen de klanten een offerte aanvragen.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 48


Onze klanten reageerden positief op onze reclame en promoties. Mond-totmondreclame door onze klanten vinden we belangrijk. Ze zorgen voor een bepaald imago voor onze onderneming en dragen toe tot extra verkopen. We hebben een goed imago en bieden de klanten verschillende dingen aan zoals productinnovatie, goede service na verkoop en relatiegeschenken. Het had een positief effect op onze verkoopcijfers.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 49


1.1.9

Websites vergelijken

1.1.9.1

Inleidig

De website van een onderneming is belangrijk. In deze opdracht ga ik verschillende websites van gelijkaardige bedrijven en mogelijke concurrenten vergelijken. Zo krijg ik een beter beeld van hoe ik mijn eigen website moet maken. Ik ga over vijf zonnepanelenbedrijven een verslag maken en mijn mening geven over wat ik vond van hun website. 1.1.9.2

Solar-tec

Adres Aard van het bedrijf

Steenstraat 38 8904 Boezinge – Ieper Verkoop zonnepanelen

De huisstijl, kleuren en logo van Solar-tec zijn geel, blauw en wit. De kleur blauw wordt het meeste gebruikt. Het logo van Solar-tec logo is een zon en vier zonnepanelen. Dat toont aan dat de zon energie levert aan de panelen. De site heeft meerdere menu‟s die uitleg verschaffen over het bedrijf. Één van de menu‟s bestaat uit links, dit menu geeft meer informatie over links wat er goed is aan zonnepanelen en welke belastingsvoordeel je krijgt en welke premies en certificaten je krijgt als je zonnepanelen laat zetten.

Het lettertype van de site is te klein hierdoor wordt het onduidelijk. Solar-tec hebben wel de belangrijke zinnen zijn in het vet gezet zodat je oog er direct op valt. Ik vind dat Solar-tec de tekst in het zwart moeten zetten zodat de tekst leesbaarder is.

De site heeft veel inhoud waar niets aan ontbreekt. Op de site staan echt de belangrijke dingen die je moet weten over het bedrijf en zonnepanelen. Alles wordt duidelijk uitgelegd. Je kunt kiezen tussen Nederlands en Frans. De schikking van de site is heel bewust opgebouwd. Eerst heb je de homepage die inspeelt op het milieu, besparingen en een betere toekomst voor de kinderen. Daarna geven ze wat meer informatie over de voordelen van hun zonnepanelen, de producten die ze verkopen en welke garanties erbij horen. Ze leggen ook hun werking uit en laten zien wat ze al gerealiseerd hebben.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 50


Dan geven ze extra links met informatie over voordelen en hoe je Solar-tec kunt contacteren. Je weet niet of de site up-to-date is. De site kan dus al verouderd zijn. De adres van het bedrijf staat niet duidelijk aangegeven. Het adres staat enkel op elke pagina in het klein vanonder en opgepropt tegen de zijkant bij het menu contact. Er worden geen vacatures vermeld op de site.

Bron: http://www.solar-tec.be/index.html Positieve punten Menu‟s zijn overzichtelijk Links naar externe websites Eenvoudige lay-out Duidelijke schikking Nuttige navigatieknoppen

Geïntegreerde proef

Negatieve punten Te klein lettertype Enkel foto‟s bij menu “realisaties” Up-to-date is onbekend

Individuele opdrachten

pagina 51


1.1.9.3

Solartotal

Adres Aard van het bedrijf

Schoebroekstraat 40 3580 Beringen/Paal Verkoop zonnepanelen

De huisstijl, kleuren en logo van Solar Total zijn een mengeling van rood en geel. Ik denk dat het logo een soort bloem is die opgebloeit. Het logo pas helemaal niet bij een zonnepanelen bedrijf. Het lijkt eerder een logo voor een benzinestation. Solartotal gebruiken de kleuren van hun logo niet in de website. Solartotal gebruiken vooral de kleur blauw. Solar Total heeft veel menu‟s, maar geen externe links naar andere sites. Er staan wel links in naar andere secties van de site zelf. De navigatieknoppen vind ik niet nuttig zoals de vorige website.

Solartotal heeft onderaan de site een extra menu met alle submenu‟s erin. Zo kan je gemakkelijk ergens naar toe gaan op de site.

De site is onduidelijk, de homepage vind ik een beetje rommelig. Als je de site opent krijg je teveel informatie in één keer op de homepagina. De site bevat ook heel veel inhoud, je kan alles vinden wat je zoekt. Er is ook een zoekmachine om snel iets te vinden op de site. Je kan kiezen tussen negen verschillende talen. Over de schikking van de site is niet zoveel nagedacht. Op de homepage staan verschillende links naar secties van de site, de andere menu‟s gaan over zonnepanelen, zonne-energie, bedrijven, acties, media, carrières en contact. Er is geen menu over wat ze al gedaan hebben. Het contact staat als laatste menu wat goed overbrengt, dat ze niet opdringerig zijn. Op de homepagina staat er een teller van het aantal installaties. Dat is wel een pluspunt zo zie je hoe “goed” deze zonnepanelen zijn want veel mensen kopen ze hier. Ik vond niet op de site wanneer hij het laatst updatet is, maar je kan wel zien aan de acties dat de site nog geüpdated is.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 52


De ligging van het bedrijf is kan je vinden bij contact er staat een google map bij. De site heeft open vacatures staan zowel voor binnen- en buitenland. Je kunt ook altijd je CV insturen dan kan het zijn dat ze je ook aannemen. Bron: http://www.solartotal.be/nl

Positieve punten Up-to-date Teller aantal installaties Vacatures Extra menu onderaan

GeĂŻntegreerde proef

Negatieve punten Teveel informatie – te druk Geen externe links Lelijk logo Geen rekening gehouden met huisstijl Geen interessante navigatieknoppen

Individuele opdrachten

pagina 53


1.1.9.4

Renewable energy corporation – REC

Adres Aard van het bedrijf

Kjørboveien 29 PO Box 594 NO-1302 Sandvika Norway Verkoop silicone materialen, wafers, zonnepanelen

De huisstijl, kleuren en logo van REC zijn geel en wit. Het logo is een cirkel met drie witte strepen erin en langs de onderkant drie gele streepjes. Het wil de zon met zijn zonnestralen voorstellen. De huisstijl wordt toegepast op de site. Het is een eenvoudige internationale website. Op de homepagina kan REC beter andere informatie zetten dan wat er nu staat, want die is niet zo aantrekkelijk. De site heeft enkele menu‟s en links die naar andere delen van de site gaan. Het is duidelijk opgesteld. Het lettertype mocht donkerder zijn en de volledige naam zou op de homepage moeten staan. De inhoud is zeer goed je vindt veel informatie. Er is ook een zoekmachine als je snel iets wilt vinden. Wat er nog bij mocht zijn foto‟s van installaties die ze al gedaan hebben. De schikking van de site is goed eerst zie je wat Solar is dan wat ze zijn, welke producten ze verkopen, welke technologie ze gebruiken. Het contact menu staat laatst dat een teken geeft dat de mensen hun tijd mogen nemen voor ze een beslissing nemen. Er is geen up-to-date waar te nemen, maar de site is up-to-date. Dit kan je afleiden uit de media. De ligging van REC is beschreven bij contact elke locatie in de wereld. Via de site kan je zien welke vacatures openstaan en ook elk deel van de wereld. Bron: http://www.recgroup.com/en/

Positieve punten Goede schikking Vacatures Niet te druk Goede navigatieknoppen

Geïntegreerde proef

Negatieve punten Updating is onbekend Geen creatief logo

Individuele opdrachten

pagina 54


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 55


1.1.9.5

Soloya

Adres Aard van het bedrijf

Soloya bvba Ooievaarstraat 27 B-3920 Lommel Verkoop zonneboiler en zonnepanelen

De huisstijl, kleuren en logo van Soloya zijn geel en grijs. Ze kunnen beter groen of blauw gebruiken. Het logo bestaat uit de naam in een rechthoek met daaronder nog een rechthoek met de slagzin in. De bovenste rechthoek is voor drie vierde geel en dan grijs, de onderste heeft twee verschillende tinten van grijs. Vanuit de bovenste rechthoek loopt een lijn met vijf bollen van klein naar groot naar de onderste rechthoek. De site maakt gebruik van menu‟s en links. De links zitten verborgen in de merken. Als je op een merk klikt opent de site van dat merk in een ander tabblad. De site is zeer duidelijk opgesteld. De inhoud is redelijk goed. Er is geen zoekmachine en je kan niet veranderen van taal. Wat heel goed is, is dat je een offerte kan laten opmaken. De schikking van deze site is zeer goed. Ze beginnen met zonne-energie uit te leggen daarna met hun producten te tonen en wat ze al gedaan hebben. Dan kan je een offerte laten opmaken en ze contacteren. Contacteren staat laatst. Dit wijst erop dat ze niet opdringerig zijn. Er is geen updating venster dat je kan zien, maar je kan uit het laatste nieuws afleiden dat de site up-to-date is. De ligging van Soloya is te vinden bij “contacteer ons”. Er zijn geen vacatures te vinden op de site. Na mijn presentatie is de site van Soloya helemaal vernieuwd. Het is wel een pluspunt dat Soloya dit doen. Bron: http://www.soloya.be/ Positieve punten Goede schikking Duidelijk Niet te druk Goede navigatieknoppen Nieuwe site

Geïntegreerde proef

Negatieve punten Up-to-date is (was) onbekend Geen origineel logo Geen taalkeuze

Individuele opdrachten

pagina 56


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 57


1.1.9.6

Solarlec

Adres Aard van het bedrijf

LODEWIJK DE RAETLAAN 25 3900 OVERPELT Verkoop zonnepanelen

De huisstijl, kleuren en logo van Solarlec zijn oranje, groen en grijs. Het logo is een grijs huisje waar een oranje groen blad voorkomt. De sites beschikt over menu‟s en interne links. De site is niet zo duidelijk en het lettertype is te klein en iets te licht. De inhoud van de site is goed. Er mist wel een zoekmachine en een wisselknop om de site in het Frans om te zetten. “Contact” staat laatst, dit wijst erop dat Solarlec niet opdringerig is. De offerte opmaak is zeer goed. De schikking is goed. Eerst een klein beetje informatie over Solarlec dan over de zonnepanelen en wat ze al gedaan hebben. Er is daarna een menu om een offerte aan te vragen en te contacteren. Er is geen menu waar je kunt zien wanneer de site het laatst gewijzigd is. Er is nergens op de site te vinden of de site up-to-date is. De ligging van Solarlec vind je in elk menu in de linkerkant en bij “contact”. Er zijn geen vacatures te vinden op de site. Bron: http://www.solarlec.be/ Positieve punten Goede schikking Goed gebruik van huisstijl Duidelijk Niet te druk Mooie kleuren

Geïntegreerde proef

Negatieve punten Up-to-date is (was) onbekend Geen vacatures Geen taalkeuze Sober

Individuele opdrachten

pagina 58


Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 59


1.1.9.7

Positieve en negatieve punten

Na het bekijken van alle presentatie heb ik een tabel opgesteld met positieve en negatieve punten waarmee ik ga rekening houden bij het ontwerp van mijn eigen website. Positieve punten Goed werkende links

Negatieve punten Onoverzichtelijk (teveel of te weinig informatie bij elkaar)

Volledige contactgegevens Gebruik van sjabloon en huisstijl Sobere kleuren zorgt voor een professionele look Bedrijfsfilmpje tonen Talenkeuze, correct gebruik van de taal Vacatures vermelden Groepsfoto tonen

Te contrasterende kleuren Te klein lettertype Te weinig foto‟s of te veel foto‟s

Gebruik van Google Maps Contactformulier gebruiken Logo gebruiken als homebutton Zoekmachine Informatie vermelden over het product Goed geordende informatie door navigatieknoppen Routebeschrijving vermelden

Geïntegreerde proef

Niet up-to-date Niet werkende navigatieknoppen Teveel witruimte Slecht evenwicht tussen links en rechts Huisstijl niet gebruiken Ongemakkelijk in gebruik Achtergrondmuziek Spellingfouten

Individuele opdrachten

pagina 60


1.1.10

Facturatie in bob

1.1.10.1 Inleiding Elke onderneming heeft zijn eigen boekhouding. We moesten zes verkoopfacturen en zes aankoopfacturen boeken met het boekhoudprogramma BOB. De boekhoudfiches vindt u hieronder. De zes verkoopfacturen en zes aankoopfacturen vind u terug in bijlage nr 3 1.1.10.2 Boekhoudfiches

Aankoopfacturen Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Vordering overheid Bedrijfskost Schuld aan leverancier

Aankoopfactuur AF/1 van Solartec Aankoop handelsgoederen met handelskorting/financiële korting Bedrag in euro A/P +/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C K/O K + D 60400 Aankoop € 127.960,00 Handelsgoederen A + D 41110 Aftrekbare Btw € 25.544,14 K

-

C

60402

P

+

C

44000

Handelskorting op Aankopen Leveranciers

€ 3.838,80 € 149.665,34

Aankoop handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een bedrijfskost. Dit zorgt voor een stijging van de bedrijfskosten. De kosten vinden we onder klasse 6 (Kosten) , de groep 60 (Aankopen grondstoffen en handelsgoederen), de rekening 604 Aankopen Handelsgoederen. Deze rekening wordt gedebiteerd (stijging van de kosten) voor het bedrag exclusief BTW. Handelskorting op aankopen verminderd de bedrijfskosten. We boeken de handelskorting op een afzonderlijke rekening, omdat we zo informatie geven over de samenstelling van de kosten. In het rekeningstelsel vinden we de kostenrekening (klasse 6). De rekening 60402 “handelskorting op aankopen” wordt gecrediteerd voor verminderingen. Bij het opstellen van de factuur weet Solartec niet of wij binnen de 8 dagen gaan betalen. Indien wij binnen de 8 dagen betalen hebben we recht op een financiële korting te waarde van € 2 482,42. BTW = De belasting over de toegevoegde waarde. Het btw-bedrag dat de onderneming betaalt aan haar leveranciers kan ze terugvorderen van de overheid. Het gaat hier om een vordering op ten hoogste één jaar die we vinden in klasse 4. Het is geen handelsvordering, maar een vordering op de btw-administratie. Het btw-bedrag wordt geboekt op de rekening 4110 BTW op aankopen deze staat in klasse 4, groep 41. Dit bedrag van de BTW zal gedebiteerd (stijging van de vordering) worden. De btw is berekend is op de maatstaf van heffing. Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 61


Het totale factuurbedrag zijn wij als onderneming, Solarise, verschuldigd aan onze leveranciers. Bij het berekenen van het factuurtotaal houden we geen rekening met de financiële korting. Het factuurbedrag gaan wij boeken op de creditzijde van een passivarekening (44000). Het gaat hier om een schuld op ten hoogtste één jaar die we terug vinden in klasse 4. De schuld ontstaat door het aankopen van handelsgoederen, daarom is dit een handelsschuld. We kiezen uit de groep 44 de rekening 44000 leveranciers. Berekening factuur: € 127 960 Excl. btw € 3 838,80 3% - handelskorting € 124 121,20 € 2 482,42 2% - financiële korting € 121 638,78 MVH € 25 544,14 21% € 147 182,92 Totaal Indien wij, Solarise, binnen de 8 dagen betalen genieten we van een financiële korting ter waarde van € 2 482,42.

Document Verrichting Redenering Bedrijfskost Retourverpakking Vordering op de overheid Schuld aan de leverancier

Aankoopfactuur AF/2 van Solartec Aankoop handelsgoederen met terug te sturen verpakking Bedrag in euro A/P +/- D/C Rek. nr. Rek. Naam D C K/O K + D 60400 Aankoop € Handelsgoederen 31.990,00 A + D 41800 Terug te sturen € 16,15 verpakking A + D 41110 Aftrekbare Btw € 6.717,90 P

+

C

44000

Leveranciers

€ 38.724,05

Het bedrag van de terugstuurbare verpakking word pas bijgeteld na het berekenen van de btw. Dat is logisch. De verpakking wordt namelijk niet verkocht. De btw-wetgeving bepaald dat enkele geleverde goederen en diensten enkel zijn onderworpen aan btw. Het gaat hier echter niet om een levering van verpakking, maar om het uitlenen ervan. De klant krijgt alleen een waarborgsom aangerekend. Deze waarborg zal terugbetaald worden aan de klant als hij de verpakking terugstuurt of terugbrengt. De terugstuurbare verpakking vinden we terug in de groep 41 bij de activarekening, die we debiteren voor vermeerderingen. Voorbeelden: palletten, bierbak, leeggoed, …

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 62


Berekening factuur: € 31 990,00

Excl. btw 21% € 6 717,90 btw € 38 Incl. 707,90 btw € 16,15 € 38 €724,05

+ Terug te sturen verpakking Totaal

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/3 van Solartec Aankoop handelsgoederen met doorgerekende kosten (leveringskosten) Bedrag in euro

Redenering

A/P K/O K

+/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

D

+

D

60400

€ 19.194,00

K A P

+ + +

D D C

60403 41110 44000

Aankoop handelsgoederen Aankoopkosten Aftrekbare btw Leveranciers

Bedrijfskost Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier

C

€ 12,50 € 4.033,37 € 23.239,87

Voor het boeken van de doorgerekende koste van €12,50 kiezen we kostenrekening 60403 “Aankoopkosten”. We gebruiken geen rekening uit de groep 60, want met deze rekeningen wordt later de omzet berekend en de doorgerekende kosten behoren niet tot de omzet. We debiteren deze rekening aangezien de doorgerekende kosten de bedrijfskosten vermeerderen. De btw-wetgeving bepaalt dat de doorgerekende kosten op de factuur onderworpen zijn aan het laagste btw-tarief van toepassing op de factuur. Hier is dat het tarief 21%. Berekening factuur: € 19 194,00 € 12,50 € 19 206,50

Excl. btw + Aankoopkosten (leveringskosten)

MVH 21% € 4 033,37 btw € 23 239,87 Totaal

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 63


Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/1 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met handelskorting/ financiële korting Bedrag in euro

Redenering

A/P K/O K

+/-

D/C Rek. nr.

Rek. Naam

D

+

D

60400

€ 15.570,00

A K

+ -

D C

41110 60402

P

+

C

44000

Aankoop Handelsgoederen Aftrekbare Btw Handelskorting op Aankopen Leveranciers

Bedrijfskost Vordering overheid Schuld aan leverancier Schuld aan leverancier

C

€ 3.124,03 € 233,55 € 18.460,48

Zie uitleg AF/1 van Solartec. Berekening factuur: € 15 570,00 € 233,55 € 15 336,45 € 460,09 € 14 876,36 € 3 124,03 €18 460,48

Excl. btw 1,5% 3% MVH 21% btw Totaal

- Handelskorting - Financiële korting

Indien wij, Solarise, binnen de 8 dagen betalen genieten we vaneen financiële korting ter waarde van € 460,09.

Document Verrichting

Aankoopfactuur AF/2 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met terugstuurbare verpakking Bedrag in euro

Redenering

+/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

D

Bedrijfskost

A/P K/O K

+

D

60400

€ 36.330,00

Retourverpakking

A

+

D

41800

Vordering overheid Schuld aan leverancier

A P

+ +

D C

41110 44000

Aankoop Handelsgoederen Terug te sturen verpakking Aftrekbare Btw Leveranciers

C

€ 13,00 € 7.629,30 € 43.972,30

Zie uitleg AF/2 van Solartec.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 64


Berekening factuur: € 36 330,00

Excl. btw 21% € 7 629,30 btw € 43 Incl. 959,30 btw + Terug te sturen verpakking

€ 13,00 € 43 972,30

Document Verrichting

Totaal

Aankoopfactuur AF/3 van Ecsolis Aankoop handelsgoederen met transportkosten +/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

Bedrijfskost

A/P K/O K

Bedrag in euro D

+

D

60400

Aankoop Handelsgoederen

€ 67.470,00

Bedrijfskost

K

+

D

61420

Vervoerskosten goederen

€ 17,00

Vordering overheid Schuld aan leverancier

A P

+ +

D C

41110 44000

Aftrekbare Btw Leveranciers

€ 14.172,27

Redenering

€ 81.659,2

Zie uitleg AF/3 van Solartec. Berekening factuur: € 67 470,00 € 17,00 € 67 487,00 € 14 172,27 € 81 659,27

Excl. btw + Aankoopkosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

C

pagina 65


Verkoopfacturen Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/1 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met handelskorting

Redenering

+/-

D/C Rek. nr.

Rek. Naam

Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst

A/P K/O A O

+ -

D D

40000 70402

Bedrijfsopbrengst

O

+

C

70400

Schuld aan overheid

P

+

C

45110

Handelsdebiteuren Handelskorting op verkopen Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw

Bedrag in euro D C € 118.815,29 € 3.047,52 € 101.584,00 € 20.278,81

Verkopen handelsgoederen wordt in de boekhouding opgenomen als een bedrijfsopbrengst. Dit zorgt voor een stijging van de bedrijfsopbrengsten. De opbrengsten vinden we onder klasse 7 (opbrengsten) , de groep 70, de rekening 704 Aankopen Handelsgoederen. Deze rekening wordt gecrediteerd (stijging van de opbrengsten) voor het bedrag exclusief BTW. De klant krijgt een handelskorting ter waarde van € 3 047,00. De opbrenst wordt verminderd. In het rekeningstelsel vinden we de kostenrekening (klasse 6). De rekening 60402 “handelskorting op aankopen” wordt gecrediteerd voor verminderingen. Berekening factuur: € 101 584,00 € 3 047,00 € 98 536,48 € 1 970,73 € 96 565,75

Excl. btw 3%

2% MVH 21% € 20 278,81 btw € 118 815,29 Totaal

- Handelskorting - Financiële korting

Indien Solartec binnen de 8 dagen betaald geniet hij van een financiële korting ter waarde € 1970,72.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 66


Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/2 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten +/-

D/C Rek. nr.

Rek. Naam

Vordering op de klant

A/P K/O A

Bedrag in euro D C

+

D

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.937,21

Bedrijfsopbrengst

O

+

C

70400

Schuld aan overheid Bedrijfsopbrengt

P O

+ +

C C

45110 74600

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Doorgerekende kosten

Redenering

€ 101.584,00 € 21.336,21 € 17

Voor het boeken van de doorgerekende koste van €17,00 kiezen we opbrengstennrekening 74600 “Doorgerekende kosten”. We gebruiken geen rekening uit de groep 70, want met deze rekeningen wordt later de omzet berekend en de doorgerekende kosten behoren niet tot de omzet. We crediteren deze rekening aangezien de doorgerekende kosten de bedrijfskosten vermeerderen. De btw-wetgeving bepaald dat de doorgerekende kosten op de factuur onderworpen zijn aan het laagste btw-tarief van toepassing op de factuur. Hier is dat het tarief 21%. Berekening factuur: € 101 584,00 € 17,00 € 101 601,00 € 21 336,21 € 122 937,21

Document Verrichting Redenering Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid Schuld terugstuurbare verpakking

Excl. btw + Doorgerekende kosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

Verkoopfactuur VF/3 voor Solartec Verkoop handelsgoederen met waarborg verpakking A/P K/O A O

+/-

Rek. nr.

Rek. Naam

+ +

D/ C D C

40000 70400

+ +

C C

45110 48800

Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Terug te betalen verpakking

P P

Bedrag in euro D C € 122.930,64 € 101.584,00 € 21.332,64 € 14

Het bedrag van de terugstuurbare verpakking wordt pas bijgeteld na de berekening van de btw. Dat is logisch, omdat de verpakking immers niet verkocht wordt. Het gaat hier niet om het leveren van de verpakking, maar louter om het uitlenen ervan. Dit bedrag wordt gecrediteerd.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 67


Berekening factuur: € 101 584,00 € 21 332,64 € 122 916,64 € 14,00 € 112 930,64

Document Verrichting

Excl. btw 21% btw Incl. btw + Terug te sturen verpakking Totaal

Verkoopfactuur VF/1 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met handelskorting +/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

Vordering op de klant

A/P K/O A

Bedrag in euro D

+

D

40000

Handelsdebiteuren

€ 118.815,29

Bedrijfsopbrengst

O

-

D

70402

Bedrijfsopbrengst

O

+

C

70400

Handelskorting op € 3.047,52 verkopen Verkopen handelsgoederen

€ 101.584,00

Schuld aan overheid

P

+

C

45110

Verschuldigde btw

€ 20.278,81

Redenering

C

Zie uitleg VF/1 voor Solartec. Berekening factuur: € 101 584,00 € 3 047,00 € 98 536,48 € 1 970,73 € 96 565,75 € 20 278,81 € 118 815,29

Excl. btw 3% 2% MVH 21% btw Totaal

- Handelskorting - Financiële korting

Indien Ecsolis binnen de 8 dagen betaald geniet hij van een financiële korting ter waarde € 1970,72.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 68


Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/2 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met doorgerekende kosten +/-

D/C Rek. nr.

Rek. Naam

Vordering op de klant

A/P K/O A

Bedrag in euro D C

+

D

40000

Handelsdebiteuren

€ 122.933,64

Bedrijfsopbrengst

O

+

C

70400

Schuld aan overheid Bedrijfsopbrengt

P O

+ +

C C

45110 74600

Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Doorgerekende kosten

Redenering

€ 101.584,00 € 21.322,64 € 17,00

Zie uitleg VF/2 voor Solartec. Berekening factuur: € 101 584,00 € 17,00 € 101 601,00 € 21 336,21 € 122 937,21

Excl. btw + Doorgerekende kosten (leveringskosten) MVH 21% btw Totaal

Document Verrichting

Verkoopfactuur VF/3 voor Ecsolis Verkoop handelsgoederen met waarborg verpakking

Redenering

A/P K/O A O

+/-

D/C

Rek. nr.

Rek. Naam

+ +

D C

40000 70400

P P

+ +

C C

45110 48800

Handelsdebiteuren Verkopen handelsgoederen Verschuldigde btw Terug te betalen verpakking

Vordering op de klant Bedrijfsopbrengst Schuld aan overheid Schuld terugstuurbare verpakking

Bedrag in euro D

C

€ 122.930,64 € 101.584,00 € 21.332,64 € 14,00

Zie uitleg VF/3 voor Solartec. Berekening factuur: € 101 584,00 Excl. btw € 21 332,64 21% btw € 122 916,64 Incl. btw € 14,00 € 112 930,64 Totaal

Geïntegreerde proef

+ Terug te sturen verpakking

Individuele opdrachten

pagina 69


1.1.11

Eigen website

1.1.11.1 Inleiding Aan de hand van een minipap, konden wij onze structuur al maken voor onze website. Hierdoor had ik al eens nagedacht over wat ik precies in mijn website wou zetten. U kan mijn website via deze link bezoeken: http://6bec13.sui.be

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 70


1.2

Frans

1.2.1

La mission d’entreprise

1.2.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame. Notre mission d‟entreprise est classée dans trois départements. 1.2.1.2

Notre mission d’entreprise

Déclaration d'intention Solarise ne veut pas être le moins cher mais veut être le meilleur dans le segment de marché bien spécifique des villas. Ceci est un segment ou les panneaux solaires ont une faible pénétration jusqu'à ce moment car personne a envie de couvrir le toit d'une belle villa avec des panneaux solaires noires et moches? C'est dans ce segment que nous voulons réaliser un part de marché majeur avec un produit que tout le monde veut, un peut comme les produits d'Apple. Nous ne voulons pas se battre pour obtenir une parti d'un part de marché dans le segment classique ou les marges sont très réduit et ou tout le monde se bat pour une place. Déclaration d’affaires Nous voulons atteindre nos objectifs en étant un innovateur de produit et en offrant du design, des solutions sur mesure, une qualité supérieure et en travaillant avec des employés très bien formés. Nous sommes très sélectif dans le choix de nos fournisseurs qui savent produire des solutions sur mesure avec une qualité supérieur. Dans notre approche du marché, nous voulons construire des partenariats avec des sociétés de construction et avec des architectes qui s'orientent sur le même marché des villas. Déclaration de valeur L'environnement et l'étique sont très importants. Nous travaillons avec des matériaux et des installations qui tiennent compte de l'environnement. Nos employés sont très importants car ils représentent notre société et nos valeurs. Ils sont liés au succès de l'entreprise et se sentent partie de la famille.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 71


1.1.12

L’offre d’emploi

1.1.12.1 Introduction Ici vous trouvez un offre d‟emploi, par ce que nous cherchons encore une personne pour notre entreprise. D‟abord j‟avais chercher 5 offres d‟emploi. Vous le trouvez dans l‟annexe numéro 3.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 72


1.1.13

La lettre de sollicitation

1.1.13.1 Introduction Pour démontrer mes compétences français. J‟ai lu une offre d‟emploi et je décidons de tenter le coup. Vous trouvez ma lettre de sollicitation dans l‟annexe numéro 4.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 73


1.1.14

Journée découverte entreprise

1.1.14.1 Introduction Nous avons ouvert les portes de notre entreprise au grand public. Notre entreprise s‟occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. J‟ai fais une affiche pour annoncé notre journée découverte. Vous voyez dans l‟annexe numéro 5.

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 74


1.2

Engels

1.2.1

Application letter and cover letter

1.2.1.1

Introduction

I had to read the job advertisements of the two other companies and I had to apply for one of the two jobs. I apply for a job by Solartec. You can find my application letter and CV in enclosure 6 and 7

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 75


1.3

Duits

1.3.1

Meine Funktion

1.3.1.1

Einf端hrung

Ich stelle meine GIP-Funktion vor. 1.3.1.2

Meine Funktion

Ich bin die Marketing Direktorin von Solarise. Ich bin verantwortlich f端r die Reklame und ich muss erwartete Nachfrage j辰hrlich berechnen.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 76


1.3.2

Lebenslauf

1.3.2.1

Einführung

Ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet in Ihrer Firma, aber ich möchte sich um eine neue Stelle bewerben in einer deutschsprachigen Firma. Der Stellenangebot finde sie am Anhang Nummer 8. 1.3.2.2

Lebenslauf

Persönliche Daten Name Joëlle Rousseau Anschrift Jozef-Nellenslaan 90 8301 KNOKKE-HEIST Belgien Telefon 0475/562 261 E-Mail joelle_aloha@hotmail.com Geburtsdatum 14. August 1983 Geburtstort Ukkel Familienstad Ledig Staatsangehörigkeit Belgierin Schulbildung 1996 – 2002 2003 – 2005 2006 – 2007

Gymnasium SUI in O.-L.-V.-WAVER Abschluss: Wirtschaft Bachelor Wirtschaft: KH Löwen Master Wirtschaft: Allgemeine Universität KU Löwen

Berufstätigkeiten 2008 - 2018 10 Jahre in dem Betrieb Solartec – Direktorin Marketing 2019 - 2029 10 Jahre in dem Betrieb Solarise – Direktorin Marketing Besondere Kenntnisse

Niederländisch Französisch Englisch Spanisch Deutsch

Geïntegreerde proef

Sprachkenntnisse Schreiben Verstehen Muttersprache Muttersprache Gut Gut Gut Sehr gut Grundkenntnisse Grundkenntnisse Gut Gut

Individuele opdrachten

Sprechen Muttersprache Gut Sehr gut Grundkenntnisse Gut

pagina 77


EDV-Kenntinisse Word Access Publisher Excel PowerPoint Outlook

Sehr gut Gut Gut Gut Sehr gut gut

Knokke-Heist, 8. April 2029

Joëlle Rousseau

Geïntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 78


Besluit Ik heb veel bijgeleerd over hoe je een bedrijf opricht en er als marketing directeur je taken volbrengt. Deze periode had zowel positieve als negatieve ervaringen. Ik heb geleerd om met deadlines te werken, mijn werk te plannen en een stuk zelfstandiger te geworden. Over het concept zonnepanelen heb ik veel bijgeleerd. Ik vind het trouwens een goed initiatief van de school om het thema zonnepanelen te gebruiken omdat het aanzet om meer te leren over groene energie. We hebben in elke taal een sollicitatiebrief leren schrijven. Dat is voor later handig, want nu heb ik al ervaring over hoe ik een goede sollicitatiebrief moet opstellen en een sollicitatiegesprek doe. In het begin, tijdens en zelfs op het einde van de GIP was er weinig medewerking van de groep waardoor ik grotendeels de opdrachten alleen heb moeten maken. Toch ben ik door deze periode geraakt met goede punten. Ik vond het spijtig dat we geen echte onderneming mochten opstarten.

Ge誰ntegreerde proef

Individuele opdrachten

pagina 79

Individuele opdrachten  

In dit bestand vindt u mijn individuele opdrachten van Solarise

Advertisement