Page 1


Memòria d’activitats 2009

1 JIS


Índex Presentació ............................................................................................................................... ...................... 05 Introducció ............................................................................................................................... ....................... 06

Àrea de Salut - Participació en xarxes comunitàries en temes de promoció de la Salut .......................... 12 - PASaL’H Pla d’acció se el VIH/sida a L’Hospitalet ......................................................................... 14 - Programa Maleta Pedagògica ............................................................................................................. 15 - Agents de salut juvenil............................................................................................................................. 16 - Programa Mira i informa’t .................................................................................................................... 17 - Accions de prevenció............................................................................................................................... . 18 - Accions de Sensibilització, Formació i Participació Social ..................................................... 19 - Exposició per a la prenció dels trastorns de la conducta alimentària .............................. 20 - Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida..................................................................... 21 - Punt Jove de Salut. Sant Joan Despí ................................................................................................. 22 -Assessoria Virtual L'Estenedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - Programa Afectivitat, Sexualitat, VIH i Dona................................................................................ 24 - Tallers del Pla Jove de la Diputació de Barcelona ....................................................................... 25 - Tallers de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ................................................................ 26 - Guia Blava, Guia Intro i Formacions a Mida .................................................................................... 27 - Programa de sensibilització sobre el mosquit tigre a la ciutat de L’Hospitalet .............. 28 - Programa de sensibilització sobre els coloms a la ciutat de L’Hospitalet ........................ 29

Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional - Promoció de la Salut Comunitària i Incidència Local en l’Educació Pública de Primària ............................................................................................................................... ............................ 32 - Representa a... tothom............................................................................................................................ 33 - Revista Intercultural desMONtando MUNdos ............................................................................... 34 - Acollida persona en pràctiques del programa Leonardo Da Vinci......................................... 35

JIS2


Àrea de Gent Gran - Programa d'acompanyament domiciliari per a Gent Gran de L'Hospitalet ..................... 38 - Gent gran i noves oportunitats ........................................................................................................... 39 - Memòria de barri a La Torrassa............................................................................................................. 40 - Curs d'introducció al voluntariat ......................................................................................................... 41

Àrea de Participació Comunitària i TIC - Metropol'his: IV Festival Jove de Curtmetratges de Temàtica Metropolitana de L'Hospitalet ............................................................................................................................... ................ 44 - Punt Òmnia JIS Arrels .............................................................................................................................. 45 - Revista Els Nostres Barris ...................................................................................................................... 46 - Fundació BIP-BIP ............................................................................................................................... ........ 47 - Mundial de les Cultures .......................................................................................................................... 48 - Acollida d’un alumne del pràcticum d’intervenció de l’ensenyament de Treball Social i participació en el projecte “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet” ............................................ 49 - El Racó de l’Ocupació ............................................................................................................................... 50 - Exposició virtual “Fes-t’h@ Fotos III”: Visions de la Festa de la Diversitat ....................... 51 - Portal web i butlletí electrònic de l'entitat .................................................................................... 52

Participació en congressos, jornades i formacions - Participació en congressos, jornades i formacions...................................................................... 54 - Participació com a ponents.................................................................................................................... 55

3 JIS


JIS4


Presentació Per a Joves per la Igualtat i la Solidaritat l’any 2009 ha estat un gran any. Un any de celebració, de punt de trobada, i de punt de partida. Hem commemorat dues dates significatives: D’una banda, el 15è aniversari de l’associació, que es va crear l’any 1994, i de l’altra els 10 anys del Punt Òmnia JIS/Arrels, que va iniciar la seva trajectòria el 1999. Ambdós esdeveniments ens omplen d’orgull i alegria i en volem deixar constància per escrit, aprofitant l’avinentesa per saludar afectuosament tots i totes les que heu compartit el vostre temps amb el JIS, aprenent però alhora ensenyant-nos coses. Ara, iniciat el 2010, les perspectives de futur són esperançadores. Som un equip humà professional i motivat per la seva feina i iniciem un procés de Pla Estratègic per tal de navegar agafant fort el timó que ens porta pels mars de la nova dècada. Estareu al corrent de totes les novetats! Aquesta memòria recull tots els projectes i activitats que hem dut a terme aquest darrer any, justament perquè quan fem memòria ens ajudi a reconèixer la tasca que desenvolupem i la fem visible. Llegint podreu saber què fem, per què ho fem i com ho fem. A cada pàgina trobareu l’explicació de cada iniciativa d’una manera esquemàtica i amb suport fotogràfic, però sempre podeu ampliar informació del que més us cridi l’atenció preguntant-nos-ho directament. El JIS treballa amb i per les persones per tal de reconstruir la societat mitjançant accions i projectes socioeducatius com a eina de transformació social. Per tal d’assolir aquesta fita compta amb un equip especialitzat que treballa per a una o diverses de les àrees en què es divideix la nostra intervenció: Salut; Cooperació, Sensibilització i Internacional; Gent Gran; i Participació Comunitària i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aprofitem aquesta presentació per donar les gràcies per la col•laboració d’institucions públiques i privades i de totes les persones que a títol individual heu fet créixer el JIS, aportant el seu talent i la seva companyia. Aquesta sinèrgia ens fa més responsables i ens dóna la capacitat de superar-nos a cada pas.

Moltes gràcies a tots i a totes! Equip de Joves per la Igualtat i la Solidaritat

5 JIS


Introducció Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) és una organització no governamental sense ànim de lucre, regida pels estatuts aprovats el dia 24 d'abril de 1994. L’entitat va néixer a la ciutat de L’Hospitalet com a idea d’un grup de joves que volia fer d’aquestes dues paraules, la igualtat i la solidaritat, dos eixos bàsics de la realitat social. Tenien la inquietud de posar en pràctica uns valors basats en la no discriminació de les persones sota cap concepte i en el respecte i l’empatia, i per això treballaven amb il•lusió i esforç per tal de materialitzar aquesta idea en forma de treball directe a la ciutat. El JIS funciona amb una junta directiva, segons regeixen les associacions sense afany de lucre a Catalunya, formada per una presidenta, un secretari, un tresorer i vocals. Incidint primer a nivell individual i posteriorment i/o paral•lelament a nivell comunitari, JIS procura fer de la ciutat un espai més solidari i cohesionat. Per tal d’assolir aquesta fita treballa amb un equip humà especialitzat que duu a terme els projectes socioeducatius relacionats amb les quatre àrees de treball de què disposa l’entitat: Salut; Cooperació, Sensibilització i Internacional; Gent Gran; Participació Comunitària i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Es vol donar resposta als canvis que es produeixen a la societat, de manera que potser les àrees de treball de l’entitat també poden anar canviant en el futur per tal d’adaptar-se a les noves necessitats, o es poden incloure noves àrees de treball. UBICACIÓ JIS està situat a l’edifici cedit per l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat a la Ronda de la Torrassa, número 105, tercera planta . En aquest edifici hi ha ubicades, a més, altres entitats de la ciutat que duen a terme diverses activitats, formant així un “hotel d’entitats” al districte de Collblanc – La Torrassa.

JIS6


FUNCIONAMENT INTERN Personal tècnic Des de la seva fundació JIS ha crescut en programes i accions, i això ha implicat la incorporació de nou personal tècnic format en les següents disciplines: treball social, educació social, psicologia, sociologia, administració i informàtica. L’equip humà està format per una plantilla de professionals que posseeixen les capacitats tècniques necessàries per tal de desenvolupar els programes i activitats que tenen assignats. S’encarreguen de dissenyar i dur a terme: -La formació dedicada a programes de solidaritat i cooperació, salut i voluntariat pensades per al jovent de l’entitat o d’altres entitats i per a l’alumnat de centres d’ensenyament secundari i d’altres dispositius juvenils. -La formació dedicada a l’adquisició d’habilitats socials, dirigida també al jovent i l’alumnat de secundària, amb l’objectiu que els nois i les noies reflexionin sobre els procediments per tal de promoure mobilitzacions ciutadanes. -La formació dedicada a la realització i el desenvolupament de programes socioeducatius. Mitjançant estudis de situacions i problemes socials d’actualitat es fomenta el coneixement de la realitat més propera amb una metodologia vivencial. Voluntariat i persones col•laboradores JIS es basa en la dinamització de persones que s’impliquen en programes i projectes de caràcter social. A través de la dinamització d’aquestes persones, el que es pretén és tant el desenvolupament de cada persona com el de les relacions amb el seu entorn. El voluntariat és un altre dels punts importants de la nostra entitat, ja que molts dels programes que es dissenyen i moltes de les accions que es duen a terme van dirigides a aquest col•lectiu o necessiten la seva col•laboració. Des del punt de vista del voluntariat, cal tenir en compte la incorporació de nous voluntaris i la seva implicació i formació. En fer els voluntaris partícips dels projectes s’afavoreix que els facin seus i millorin el seu entorn social. Una vegada més es vol aprofitar per agrair a tots els voluntaris i col•laboradors de JIS el seu esforç, la seva dedicació, el seu treball i les idees que han aportat durant tots aquests anys.

7 JIS


Coordinació interna Cada àrea té un equip responsable encarregat de planificar activitats, presentar projectes, coordinar l’àrea pròpiament dita i els voluntaris amb què compta, a més de dinamitzar les activitats que es proposen. D’altra banda, es fan reunions mensuals de coordinació en què cada responsable exposa les activitats que està duent a terme i els dubtes o problemes que puguin sorgir. A més, s’informa de totes les activitats que es duen a terme a l’entitat. Sistema de formació De cara a disposar d’un equip humà, JIS dóna molta importància a la formació i l’assistència dels seus membres a cursos, seminaris, jornades, xerrades, etc. El reciclatge dels professionals i del voluntariat és un eix de treball transversal de la seva acció. RELACIONS EXTERNES Sistema d’informació JIS continua present als mitjans de comunicació local, tant a la televisió com a la premsa escrita, la ràdio i internet. Tot i així, cada any es procura incrementar la presència als mitjans per tal de difondre les activitats dutes a terme. Es col•labora amb Televisió de L’Hospitalet, Ràdio L’Hospitalet, TV3, Catalunya Ràdio, COM Ràdio i Ràdio 4, entre d’altres. Els canals de comunicació i difusió de les activitats són: -Portal web www.joves.org -Butlletí electrònic de l’entitat, de caràcter mensual -Revista Intercultural desMONtando MUNdos -Revista intergeneracional Els Nostres Barris -Pàgines web d’altres entitats, associacions, etc.

JIS8


Recursos Econòmics Els mitjans de finançament actuals de l’organització són els següents: -Convenis i subvencions de l’Administració Pública. -Contractes de prestacions de serveis amb l’Administració Pública. -Prestació de serveis de formació i supor tècnic a la iniciativa privada i als centres escolars. -Premis i concursos. -Convenis i subvencions amb fundacions, administracions privades i bancs. Es considera un element clau poder establir relacions amb institucions públiques i privades amb l’objectiu d’augmentar el nombre de recursos (tècnics, econòmics, logístics...) per tal de poder finançar les activitats i projectes que es duen a terme durant tot l’any. Aquest any 2010 es mantenen les relacions amb les administracions i a la vegada s’estableixen nous contactes amb fundacions de caràcter privat. Amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Des del naixement de l’entitat, l’Ajuntament de la ciutat ha estat sempre l’administració més propera. S’ha creat una xarxa de recursos al voltant del consistori i s’ha establert un contacte amb cadascuna de les àrees de treball, especialment amb l’Àrea de Joventut. Amb la Generalitat de Catalunya Relacions amb la Generalitat, a través del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Departament Governació i Administracions Públiques, Departament de Salut o Departament de Treball. Amb altres ajuntaments Cada any es duen a terme xerrades i tallers amb l’objectiu de formar i dinamitzar joves d’altres ciutats. Aquestes relacions afavoreixen els recursos de l’entitat i que es pugui arribar a un nombre més gran de joves, especialment en àmbits de prevenció. Amb la Diputació de Barcelona Relacions amb l’Àrea de Salut Pública i Consum, el Pla Jove, Benestar Social i Cultura. 9 JIS


Amb la comunitat A nivell de participació comunitària, JIS es preocupa per mantenir contactes dins la comunitat i fer activitats i projectes que ajudin a millorar-la. Hi ha diversos programes en què es participa des de fa anys, com ara: -Comissió Municipal de Drogodependències -Comissió Tècnica de la Sida -Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional -Consell Municipal de les Persones Grans -Consell Municipal de la Salut -Pla de Desenvolupament Comunitari -Comissió d’Entitats Collblanc - La Torrassa -Xarxa de Punts Òmnia de Catalunya. -Altres entitats de la ciutat i d’altres municipis Amb caixes i bancs Les caixes i bancs són una font de finançament privat important per a l’entitat. Fundació “la Caixa”, Fundació Caixa Sabadell, Caixa de Manresa i Caixa de Terrassa. Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya La nostra entitat forma part d’aquesta federació que fomenta la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social. Plataforma ECAS: Entitats Catalanes d’Acció Social JIS pertany des de l’any 2008 a la plataforma ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), una plataforma d’entitats que treballa sobre temes com immigració, infància, dona i treball. En aquesta plataforma hi ha grups i comissions de treball diferents sobre aquests temes socials.

JIS10


àrea de de gent gran Àrea Salut

11 JIS


Àrea de Salut

Participació en xarxes comunitàries en temes de promoció de la salut Introducció JIS durant aquest any ha participat en les següents xarxes: - Grup de Joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. - Red 2002. - Xarxa Sida i Món Local. - Consell de Salut Pública de L’Ajuntament de L’Hospitalet. - Pla d’Acció sobre VIH/sida a L’Hospitalet. - Comitè 1r. de Desembre. - Pla d’Acció sobre el VIH/sida a L’Hospitalet Objectius Millorar la qualitat de les nostres intervencions a nivell comunitari a partir de compartir experiències, informació i recursos, debatre i reflexionar Optimitzar els propis recursos i multiplicar-los Reforçar el treball en xarxa Grup de Joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. JIS pertany al Grup de Treball de Joves i Sida des de l’any 2003, un grup format per entitats que treballen amb joves amb la Secretaria General de Joventut, el PESE: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i liderat pel PPAS del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Durant el 2009 el grup ha treballat els següents aspectes: - Revisió de la proposta d’indicadors d’avaluació de les activitats de les ONG-sida. Red 2002 JIS pertany al Grup Red 2002 a través d’una de les seves tècniques des de 2008, tot i que hi havia participat anteriorment amb l’assistència a seminaris i jornades organitzades pel grup. Concretament forma part del Grup de Prevenció Sexual del VIH, que té com a objectius compartir experiències i materials, reflexionar, elaborar i consensuar propostes, a més de donar suport a propostes reivindicatives que contribueixen a millorar la qualitat i l’eficàcia de les polítiques i les línies d’actuació al voltant de la prevenció sexual del VIH. La Red 2002 és una xarxa de treball a nivell estatal, solidària i participativa de la comunitat del VIH de l’estat espanyol, i està integrada per persones que viuen amb el VIH, treballen en aquest àmbit o estan interessades en aquest tema. L’objectiu de la Red 2002 és intercanviar informació, debatre, reflexionar, donar suport, explorar accions conjuntament i enfortir la xarxa a través del treball comunitari per tal de contribuir a una major eficàcia a l’hora de donar respostes davant d’aquesta pandèmia i influir en les polítiques institucionals. Durant el 2009 JIS ha participat a la “Jornada Modelos de salud sexual y derechos humanos” i al “X Encuentro Comunitario sobre el VIH y el Sida de RED2002” celebrat a Barcelona els dies 4, 5 i 6 de novembre on, entre altres aspectes, es van plantejar les línies de treball per al 2010, tant pel que fa a la Red 2002 com pel que fa als grups de treball. S’acorda reformular els grups de treball reconvertint-los en les tres línies estratègiques: Grup de gènere, Grup de participació comunitària i Grup de drets humans. Des de JIS es participarà en el Grup de gènere.

JIS12


Àrea Àrea de de Salut Salut Xarxa Sida i Món Local Com a conseqüència de la I Jornada de Sida i Món Local celebrada a L’Hospitalet l’abril de 2003 es va plantejar la creació d’una xarxa que aplegués tant les administracions públiques i els ajuntaments com les entitats de caire social, com ara les ONG. Aquesta xarxa va néixer amb l’objectiu de promoure la implicació del món local en l’abordatge present i futur de la infecció pel VIH/sida, generant un discurs positiu respecte a aquesta necessitat. El 13 de desembre de 2004 es va constituir formalment a l’acte celebrat al Palauet de Can Boixeres, a L’Hospitalet. JIS ha participat des del principi en la xarxa formant part de la seva comissió gestora. Durant el 2009 JIS ha format part de la comissió encarregada de dissenyar les III Jornades Sida i Món Local que es van celebrar a la ciutat del Prat de Llobregat el mes febrer de 2009. A més, va presentar el pòster del Projecte l’Estenedor aprofitant la jornada. El mes de febrer la Xarxa Sida i Món Local va ser galardonada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb la Medalla i Placa Josep Trueta 2008 al Mèrit Sanitàri. Consell Municipal de Salut de l’Ajuntament de L’Hospitalet Des de 2007 JIS participa en el Consell juntament amb altres entitats, associacions, sindicats i departaments del mateix Ajuntament per tal de treballar sobre la Salut Pública a L’Hospitalet participant en les reunions periòdiques de un dels tres grups de treball, en les II Jornades de Drets i Deures d’Usuaris de la Salut de la nostra ciutat, i continuant fent feina per tal d’aconseguir la consolidació del Consell Municipal de Salut Comitè 1r de Desembre El Comitè 1r de Desembre és una plataforma que reuneix dinou entitats catalanes que treballen en diferents àmbits en relació al VIH-Sida. JIS forma part d’aquesta plataforma des de l’any 2000 i s’implica en les diverses accions que porta a terme el comitè. Activitats de Commemoració del Dia Mundial de la Sida: - Participació en l’stand unitari que es va col•locar a la Plaça Universitat de la ciutat de Barcelona. - Dinamització d’una activitat preventiva a través de l’exposició del Còmic de la sida per a joves. - Exposició de còmics sobre la sida. - Assistència a l’acte unitari institucional i associatiu del Dia Mundial de la Sida, on es va dur a terme el lliurament del manifest conjunt a les autoritats i premsa. Jornades de formació interna Participació en el Grup de treball sobre la Nova Llei de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.

13 JIS


Àrea de Salut

PASaL'H. Pla d’acció sobre el VIH/sida a L’Hospitalet Introducció El PASaL’H (Pla d’Acció sobre VIH/sida a L’Hospitalet) és, des de l’any 2001, l’instrument de què es dota la ciutadania de L’Hospitalet per tal que es pugui enfrontar al problema de la sida, i es fa proporcionantli solucions i respostes a diferents nivells. JIS ha format part de la Comissió Tècnica de la Sida, fundadora del PASaL’H, des del seus inicis. Objectius Concebre, integrar i definir de manera global, estructurada, coordinada i continuada el conjunt d'actuacions a curt, mitjà i llarg termini en matèria de VIH/sida nivell de L'Hospitalet, amb la participació activa de la CTS i els agents socials que incideixen en el territori. Promoure, a més del tractament de les persones VIH+, programes de prevenció i inserció orientats a disminuir la incidència i prevalença dels casos de VIH+ a L'Hospitalet, i que millorin la qualitat de vida i la inserció sociolaboral de les persones VIH/sida i del seu entorn afectiu. Definir i aplicar un sistema d'avaluació i monitorització del Pla. Treballar a partir de valoracions i anàlisis de la situació i de les previsions d'evolució en matèria de VIH/sida, amb criteris tècnics i científics, en els diferents àmbits d'actuació. Garantir la sostenibilitat del PASaL'H. Organització i metodologia Com a característica a destacar del PASaL'H, s'ha comptat i es vol comptar amb la representació i participació de tots els grups polítics municipals, en estreta col·laboració amb la CTS (Comissió Tècnica de la Sida de L'Hospitalet ), on han participat activament representants de les diferents administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de L'Hospitalet), conjuntament amb tècnics, professionals i representants d'ONGs que intervenen en VIH/sida, com és el cas del JIS, i altres representants de la societat civil. Resultats Les accions portades a terme des del PASaL’H durant aquest any, on el personal tècnic del JIS ha participat activament, han estat les següents: Àrea d’avaluació, monitorització i epidemiologia. - Redacció i presentació de la Memòria del PASaL’H - Reunions de la CTS (Plenaris i Permanents) - Reunions dels grups de treball Àrea de Prevenció. - Disseny i realització d’una campanya en mitjans de comunicació locals - Distribució de materials preventius (centres culturals, instituts, associacions...) i accions en espais d’oci de joves i instituts (“Aquest estiu protegeix-te”, “Posa’t el Punt”, “Festes de Primavera”...) - Programa Maleta Pedagògica. Participació en el disseny, l’execució i l’avaluació dels tallers adreçats a alumnat, professorat i famílies. Àrea de Sensibilització, Formació i Participació Social. - Dia de la Prova del VIH i DMS 2009 - Formació del voluntariat - Participació en la Xarxa de Sida i Món Local

Beneficiaris/àries: Part de la població de L'Hospitalet

JIS14

Durant aquest any JIS ha participat en la valoració del PASaL’H 2005-2008 i l’actualització del PASaL’H de cara al període 2010-2015, participant en diferents taules temàtiques sobre VIH/sida i facilitant la taula “Prevenció de VIH+ITS a l’escola: enfortint el Programa Maleta Pedagògica”.


Àrea de Salut

Programa Maleta Pedagògica Introducció Aquest programa esdevé una experiència educativa en l’àmbit de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que es posa en marxa durant el curs escolar 2002-2003, emmarcat en el PASaL’H com un model d’intervenció comunitària en xarxa intersectorial, per tal d’acostar la informació i la formació sobre el VIH/sida a la població adolescent dels CES de la ciutat. El programa de la Maleta Pedagògica consta de dos blocs d’activitats ben diferenciats. Un de més estrictament acadèmic, amb tallers i xerrades, i un altre de més lúdic, amb la participació en exposicions, concursos, obres de teatre... Objectius Ajudar a mantenir una actitud positiva davant la sexualitat i les seves diverses manifestacions, sexualitat entesa com una funció més de la integritat de la persona. Promoure que la gent jove pugui incorporar i/o enfortir hàbits més saludables que redueixin el risc de contraure ITS, el VIH/sida i evitar embarassos no desitjats. Oferir una informació clara i senzilla, bàsica i específica a la població juvenil sobre les formes de transmissió i prevenció del VIH/sida. Afavorir la presa de consciència sobre la percepció del propi risc davant el VIH/sida. Contribuir a l'acceptació i normalització de l'ús del preservatiu. Organització i metodologia Les accions estan dirigides principalment a l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO dels centres públics i privats de L’Hospitalet, però també es duen a terme tallers a cicles formatius, centres d’educació especial o escoles d’adults. Durant el curs 2008-2009 s’han dut a terme tallers adreçats també a famílies. Tallers formatius Accions dirigides a 4t d’ESO: Taller de sexualitat i contracepció i tallers específics sobre VIH/sida. Accions dirigides a 3r d’ESO: Taller de sexualitat i afectivitat. Habilitats socials vinculades a la prevenció. Accions dirigides a 2n d’ESO: Taller d’hàbits saludables vinculats a l’afectivitat i la sexualitat. Accions dirigides al professorat: Amb l’objectiu de facilitar el treball del professorat que vulgui col•laborar en les accions de prevenció, s’ofereix un programa de formació adreçat a resoldre els dubtes que pugui plantejar l’alumnat en matèria de sexualitat, afectivitat i VIH/sida. Accions dirigides a famílies: Tallers d’educació afectiva i sexual per a famílies. De cara al curs escolar 2009-2010 està previst començar a treballar amb 1r d’ESO. Obres de Teatre. Participació en l’obra de teatre El diari de la Carlota, representada pel Quadre Escènic del Centre Catòlic de L’Hospitalet i adreçada a 3r d’ESO

Beneficiaris/àries: 2.051 Nombre de tallers: 91

Resultats Durant l’any escolar s’han fet reunions de manera periòdica entre els membres de la comissió de la Maleta Pedagògica per tal de dissenyar i fer el seguiment del programa, així com de les seves accions concretes. Durant el curs 2008-2009 el JIS ha impartit 89 tallers de Sexualitat i afectivitat i Prevenció del VIH/Sida adreçats a joves i ha arribat a més de 2.000 alumnes. També s’han realitzat dut a terme dos tallers per a famílies, amb 28 participants.

15 JIS


Àrea de Salut

Agents de salut juvenil Introducció Subvencionat parcialment per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, és un dels programes de salut més consolidats de l’entitat i forma joves per tal que puguin fer prevenció en el seu grup d’iguals.

Objectius Promoure actituds favorables envers la salut. Consolidar els grups d'Agents de Salut Juvenils formats a la província de Barcelona, duent a terme les iniciatives que sorgeixen del propi grup. Continuar treballant i formant els grups de Joves Agents de Salut. Facilitar la creació de nous grups de joves que puguin ser Joves Agents de Salut. Crear un espai de reflexió sobre la salut. Donar eines per poder dur a terme programes específics des dels jovent. Aconseguir un efecte multiplicador mitjançant l’actuació del jovent assistent com a mediador preventiu davant dels seus iguals.

Organització i metodologia En una primera fase del programa, els futurs Agents de Salut Juvenil reben una formació en relació a la salut. Aquests cursos sempre s’adapten a les necessitats del grup en concret, al seu nivell de desenvolupament i a la seva edat, però els continguts bàsics que s’imparteixen són els següents: “Que és un agent de salut?”, “Educació per a la salut”, “Afectivitat, sexualitat i sida”, “Prevenció i disminució de riscos en el consum de substàncies”, “Autoestima i prevenció dels trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia)”, “Habilitats socials” i “Gestió i proposta d’activitats”. En una segona fase, a partir de la formació rebuda, el jovent té la possibilitat de dur a terme activitats relacionades amb la promoció de la salut, sempre amb el recolzament d’un o més profesionals. És important fer reunions de seguiment amb els participants per tal de reconduir les seves expectatives i motivacions de manera que siguin conseqüents amb els valors i objectius del JIS.

Resultats Aquest any 2009 s’han fet 14 formacions en els següents municipis: L’Hospitalet de Llobregat, Cervelló, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès i Pallejà. S’han format 213 joves, 113 dels quals han participat en una o més campanyes com ara les “Festes de la Primavera”, “Parles amb el teu fill?”, “Posa’t el punt”, “Aquest estiu protegeix-te”, “Dia de la prova”, “Dia Mundial de la Sida”, sessions formatives per al seu grup d’iguals, punts d’informació monotemàtics, exposició teòrica de les seves experiències en diverses trobades de joves... Com a equip professional i voluntari que ha participat en el desenvolupament del programa estem contents amb els resultats obtinguts, ja que tot i que el nivell de participació no ha augmentat respecte a anys anteriors, s’han pogut consolidar grups que ja portaven temps formant-se i hem aconseguit d’aquesta manera una estabilitat amb el programa. Esperem continuar per aquesta línia i seguir consolidant any rere any més grups d’agents de salut. Beneficiaris/àries: 213

JIS16

Durant el 2010 es continuarà treballant amb els mateixos objectius. Per acabar, considerem important destacar que el programa d’Agents de Salut és ja un programa continu en el temps, i per a aquest any estan previstos cursos de formació a Esplugues, Gavà i L’Hospitalet de Llobregat.


Àrea de Salut

Programa Mira i informa’t Programa de prevenció del VIH/sida per a Joves de Catalunya Introducció A partir del Programa de Prevenció de la infecció del VIH/sida per a joves al Baix Llobregat sorgeix la iniciativa per part d’un grup de joves de crear el programa “Mira i Informa’t”. Aquest programa, subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i per la Caixa Sabadell, es va iniciar en l’últim trimestre de l’any 2002 i pretén prevenir el VIH/Sida mitjançant una exposició itinerant, actualitzada l’any 2008, que el mateix jovent, amb el suport de la coordinadora del programa i un dissenyador, va elaborar durant l’últim trimestre de l’any 2002. La idea és apropar la informació al jovent per tal d’informar-lo, formar-lo, assessorar-lo i orientar-lo sobre aquest tema, instaurar hàbits saludables i evitar conductes de risc entre aquest grup de població.

Objectius Prevenir la infecció del VIH/sida entre la població jove. Informar, formar, assessorar el jovent sobre temes relacionats amb la prevenció del VIH. Instaurar hàbits saludables en la població jove. Evitar conductes de risc. Consolidar els grups d'Agents de Salut Juvenils formats portant a terme les iniciatives que sorgeixen del propi grup. Facilitar la creació de nous grups de joves que puguin esdevenir Joves Agents de Salut.

Organització i metodologia Els objectius s'aconsegueixen mitjançant dos tipus d'actuació: Actuació Indirecta: Oferint informació a través d’uns plafons informatius que el jovent pot llegir in situ. És una exposició que consta de 8 plafons informatius amb informació bàsica sobre el VIH, conductes de risc, etc. Actuació Directa: L’exposició té com a suport una xerrada explicativa dels plafons. Pensem que és important aquest espai de diàleg amb la gent jove per tal d’aclarir dubtes, atendre demandes, etc. Un cop dut a terme el taller de suport de l’exposició, la intenció és planificar, conjuntament amb el jovent, accions que pugui desenvolupar als mateixos municipis on han tingut lloc les exposicions amb una difusió comunitària (obres de teatre, curtmetratges, campanyes de sensibilització...)

Resultats L’any 2009 s’han dut a terme les següents accions formatives: - L’Hospitalet de Llobregat: s’han dut a terme quatre accions i s’han format 40 joves. - Gavà: s’han fet sis accions formatives i s’ha format un total de 126 persones. - Sant Joan Despí: s’ha dut a terme una acció formativa i s’han format 6 joves. - Esplugues de Llobregat: s’ha fet una acció formativa i s’han format 14 joves. - Pallejà: s’ha dut a terme una acció formativa amb la participació de 8 joves. - Cervelló: s’ha fet una formació a un grup de 5 joves.

Beneficiaris/àries: 199

D’aquests 199 joves formats, 99 han participat en diferents activitats amb el seu grup d’iguals. L’exposició ha estat present durant el 2009 a L’Hospitalet de Llobregat, Caldes d’Estrac, Sant Andreu de Llavaneres, El Vendrell, Sant Quirze del Vallès, Gavà, la Universitat de Barcelona i Sant Joan Despí.

17 JIS


Àrea de Salut

Accions de prevenció: Participació a les Festes de Primavera, Aquest estiu protegeix-te i Posa’t el punt Introducció Durant diversos períodes de l’any s’han fet campanyes de prevenció dirigides a la població jove de la ciutat en diferents espais repartint material preventiu. JIS ha participat activament en l’organització i el desenvolupament, durant el 2009, de tres grans campanyes: “Festes de la Primavera”, “Aquest Estiu Protegeix-te” i “Posa’t el Punt”. Objectius Fer prevenció de infeccions de transmissió sexual i d'embarassos no planificats entre els/les joves de la ciutat de L'Hospitalet apropant-nos als seus llocs d'oci habituals. Facilitar l’accés al preservatiu masculí al jovent de la ciutat. Normalitzar l'ús del preservatiu. Organització i metodologia Totes les persones voluntàries que van participar en les campanyes van rebre una formació en relació a sexualitat i a la prevenció de la sida i el desenvolupament de les accions programades. Les activitats que es van dur a terme van ser: 1- “Festes de la Primavera”: Distribució de material preventiu durant els sis concerts que es van celebrar els dies 23, 24, 25 i 26 d’abril a la Farga, al local Salamandra i a l’aire lliure a l’Avinguda Josep Tarradellas i Joan. 2- “Aquest Estiu Protegeix-te”: Distribució de díptics i preservatius a la sessió de butaca a la fresca i a la sessió de discoteca celebrades a les piscines de L’Hospitalet Nord el 30 de juliol, mitjançant una taula informativa a la qual el jovent es podia apropar a resoldre qualsevol dubte que tingués. 3- “Posa’t el Punt”: Lliurament d’un punt de llibre amb un format atractiu per al jovent on hi ha enganxat un preservatiu. En el punt de llibre hi ha adreces d’interès de la ciutat de L’Hospitalet, telèfons de recursos i informació de prevenció adreçada al jovent en referència a la sexualitat i la prevenció del VIH. Els espais on s’han repartit punts de llibre durant el 2009 han estat els següents: - Aules d’estudi de la ciutat: Centre Cultural Barradas i biblioteques La Bòbila i Josep Janés. - Universitat d’Infermeria de Bellvitge. - Biblioteques de la ciutat: Tecla Sala i Espai Jove Tecla Sala, La Florida, Santa Eulàlia, Bellvitge i Can Sumarro. - CAP de la Torrassa. - A la pròpia entitat, on hi ha una taula amb díptics informatius.

Organització directa: 15 Beneficiaris/àries: 15.690 Material repartit: Festes de la Primavera 10.000 Aquest Estiu Protegeix-te 500 Punts de Llibre 5.175

JIS18

Resultats Aquestes campanyes han tingut molt d’èxit entre el jovent, suposem que pel fet d’apropar-nos als seus espais d’oci i d’estudi més habituals, i a més amb un disseny atractiu tant pel que fa als logos de les campanyes com pel punt de llibre, que té un ús per si mateix i que facilita, segurament, que la gent se l’endugui i el conservi.


Àrea de Salut

Accions de Sensibilització, Formació i Participació Social Introducció Dins d’aquesta àrea es treballa any rere any en l’organització de campanyes de sensibilització per commemorar el Dia Mundial de la Sida i de la prova. A la província de Barcelona a través del programa Agents de Salut i el Mira’t i Informa’t, i principalment a L’Hospitalet i a Barcelona. Objectius Sensibilitzar la població respecte la sida. Donar a conèixer l'opinió de les entitats i de les persones afectades de la ciutat. Potenciar la reflexió sobre el VIH/sida al llarg de l'any. Organització i metodologia Dia de la prova del VIH: 20 d’octubre. JIS ha participat en el disseny, l’organització i l’avaluació de les activitats proposades durant tota la setmana al voltant del dia de la prova per tal de sensibilitzar i apropar la informació sobre la detecció precoç del VIH/sida a tota la població susceptible d’haver tingut una conducta de risc. Durant tota la setmana hi va haver informació i material preventiu a diferents espais de la ciutat. A més, es va muntar una taula informativa a L’Hospital General de L’Hospitalet dinamitzada pel mateix centre, a L’Hospital de Bellvitge, dinamitzada pel JIS i la FSiC, i a l’espai del JIS. En aquests espais s’oferien díptics informatius sobre la prova i material preventiu, així com els possibles recursos on accedir en cas que es vulgui anar a fer-se la prova o per a qualsevol consulta. Dia Mundial de la Sida: El dia 1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la Sida, amb diversos actes commemoratius on el JIS va participar activament, tant a la ciutat de L’Hospitalet com a Barcelona pel que fa a disseny, organització, participació i avaluació. L’objectiu general d’aquesta diada va ser la sensibilització de la població respecte a la sida, donant a conèixer l’opinió que les entitats i els propis afectats i afectades de la ciutat tenen sobre la malaltia. Els actes que es van organitzar a L’Hospitalet i a Barcelona on JIS va participar van ser: 1.- Deixa el teu missatge sobre la sida. 2.- Informa’t sobre la sida a la Xarxa. Recerca d’informació sobre el VIH. Participants: 200-250 3.- Tallers d’Internet i Sida, específics sobre VIH/sida. Participants: 60 persones. 4.- “Posa’t un llaç vermell”. Campanya de sensibilització a les entrades del metro de la ciutat. 5.- “Parla amb els teus fills/filles sobre la sida”. 6.- Campanya de sensibilització als espais d’oci nocturn de la ciutat. 7.-Participació en l’elaboració del Manifest conjunt de L’Hospitalet. 8.-Participació a l’stand unitari del Comitè 1r de Desembre de Barcelona. 9. -Dinamització amb joves. A través de l’exposició del còmic es va dinamitzar una activitat. 10. -Exposició de còmics sobre la sida.

Beneficiaris/àries: Part de la població Beneficiaris/àries: de L'Hospitalet i Barcelona

Resultats Totes les activitats van ser un èxit, ja que van proporcionar l’oportunitat d’arribar a una gran part de la població, tant a joves com a adults que es van poder apropar a una realitat que, tot i tenir molt propera, de vegades encara ens sembla molt aliena.

19 JIS


Àrea de Salut

Exposició per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària: autoestima’t. Introducció Aquest projecte consisteix en la creació d’una exposició dirigida a joves per tal de treballar diferents aspectes relacionats amb l'aparició dels trastorns de la conducta alimentària, amb la finalitat de promoure hàbits saludables i prevenir els trastorns de la conducta alimentària (TCA) i d’aquesta manera tenir una eina per a treballar aquests aspectes de protecció i a partir d'aquí fer un treball amb el jovent, on es potenciïn les seves habilitats tant personals com socials i que els permetin desenvolupar estils de vida saludables. Objectius Instaurar hàbits saludables en la població jove. Prevenir l’aparició dels trastorns de la conducta alimentària. Crear un espai de reflexió i crítica davant la imatge de la persona que la publicitat i els mitjans de comunicació transmeten. Donar elements per tal que el jovent aprengui a acceptar-se i respectar-se a sí mateix i les altres persones. Potenciar actituds positives envers la salut entesa d’una manera global. Potenciar l’acceptació i el respecte al propi cos i de les altres persones. Donar eines al jovent per tal que interaccioni amb l’entorn d’una manera assertiva. Afavorir el desenvolupament de l’autoestima. Potenciar el coneixement creatiu i crític del jovent i l’acceptació de sí mateix i les altres persones. Organització i metodologia Els continguts de l’exposició han estat elaborats per dues psicòlogues i una educadora del JIS, el disseny l’ha dut a terme un dissenyador que col•labora habitualment amb l’entitat i el conjunt ha estat supervisat per un grup de joves i professionals d’altres entitats. Aquesta exposició consta de 8 plafons i aborda diferents aspectes relacionats amb la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària des d’una perspectiva multidimensional, que inclou factors biològics, psicològics i socioculturals. Tractant el tema des d’una visió positiva i donant un gran pes als factors de protecció, com per exemple afavorir l'acceptació del propi cos, potenciar l'autoestima, promoure el coneixement de les capacitats i limitacions personals, potenciar l'esperit crític davant dels estereotips culturals i de bellesa que proposa el món de la publicitat i de la moda, donar les pautes adequades per tal d’aconseguir un comportament alimentari saludable o educar el gust en l'esport com a pràctica lúdica i no competitiva. S’aborden també elements a nivell emocional: expressió de les emocions, comunicació, empatia... i a nivell vivencial: habilitats socials, assertivitat, autonomia, connotacions positives... A banda d'això, l’exposició també treballa la imatge, l'empatia, la confiança, el fet de donar i el rebre, la comparació...

Beneficiaris/àries: Per determinar

JIS20

Resultats Durant el 2010, aquesta exposició s’oferirà a diferents dispositius juvenils per tal que es pugui fer servir com a material pedagògic. L’exposició anirà acompanyada d’una xerrada-taller opcional.


Àrea de Salut

Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida Introducció El material educatiu per a la prevenció del VIH/sida és una continuació del I i II Certamen de Còmic sobre la Sida, celebrats durant els cursos 2004-2005 i 2006-2007, respectivament, a la província de Barcelona. A partir de 16 treballs que vam seleccionar de la primera i la segona edició del certamen s’ha editat un material educatiu on, a través de dinàmiques i activitats generades a partir dels còmics, s’ha pretès treballar la Prevenció del VIH/sida i la promoció d’una sexualitat saludable i positiva entre el jovent. Durant aquest 2009 s’ha dut a terme una jornada de presentació del Material del Còmic a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de donar a conèixer el material de prevenció, així com el marc teòric i la manera de treballar que el sustenta. La jornada ha estat dirigida a professionals que treballen amb joves. S’ha continuat oferint l’exposició de còmics i s’ha dissenyat un bloc per tal de donar a conèixer el material. Objectius Donar a conèixer el material educatiu per a la prevenció del VIH/sida. Sensibilitzar al i les professionals que treballen amb el jovent sobre la necessitat de treballar la prevenció del VIH/sida a través de la promoció d’una sexualitat saludable i positiva. Organització i metodologia Jornada. El cos principal va ser la presentació del “Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida. Còmic sobre la sida”. Aquesta presentació va estar emmarcada dins d'una taula rodona on les persones ponents van exposar la seva manera de treballar la prevenció amb joves. Mostrant la seva experiència, així com el marc teòric des d'on es pot treballar la sexualitat i la prevenció amb el jovent. La jornada va finalitzar amb un espai de debat on les persones assistents van plantejar preguntes al voltant del material i de les ponències realitzades. Exposició del Còmic sobre la sida. Durant aquest any 2009 l’exposició itinerant ha estat present a diversos municipis de la província de Barcelona i a espais com centres cívics, casals, biblioteques i aules d'estudis dels propis IES per tal de poder apropar la informació al jovent. Bloc i pàgina web de l'entitat. Tant l’exposició com el material del Còmic sobre la sida estan penjats a la xarxa per tal que qualsevol persona pugui descarregar-se els materials. S’ha creat una bústia de suggeriments on les persones que han tingut algun dubte sobre el material o han necessitat més informació sobre alguna dinàmica, coneixements teòrics, etc. han pogut escriure i obtenir una resposta. http://comicsobrelasida.blogspot.com

Beneficiaris/àries: 500 exemplars i lectors i lectores del format digital

Resultats Ha participat en les Jornades 106 persones, entre assistents i ponents. S’han distribuït prop de 500 guies entre els i les professionals, entitats, biblioteques, instituts i ajuntaments que ho han sol•licitat. L’exposició del Còmic sobre la sida ha estat present a sis municipis de la província de Barcelona.

21 JIS


Àrea de Salut

Punt Jove de Salut. Sant Joan Despí Intruducció El Punt Jove de Salut neix de la demanda dels departaments de Joventut i Salut de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que es veu amb la necessitat de crear un espai de consulta, en horari de tarda, on el jovent pugui adreçar-se per tal d’obtenir respostes a alguns dels seus dubtes, preguntes, pors respecte a la sexualitat i l’afectivitat, la relació amb els altres o d’altres temes relacionats amb la salut, com ara el consum de substàncies, l’alimentació i les habilitats socials. Aquest espai és un servei gratuït i confidencial ubicat al Bulevard (Casal de Joves), que s'ofereix al jovent del municipi de manera presencial o a través d'un servei de consultes en línia. Aquest servei d’assessorament es complementa amb diferents xerrades-tallers sobre temes de salut. Objectius Oferir al jovent un espai on pugui donar-se resposta a les seves inquietuds i dubtes en qüestions relacionades amb l'educació per a la salut. Afavorir la consecució per part dels i les joves d’un estil de vida saludable a nivell global. Donar eines i recursos personals per tal d’afavorir que el jovent afronti els problemes i dificultats amb què es troba en el seu entorn.

Beneficiaris/àries: 419

JIS22

Resultats Tallers S'han programat 14 tallers sobre educació per a la salut, afectivitat i sexualitat, identitat sexual, rols i gènere, prevenció del VIH, prevenció del consum de substàncies, trastorns de la conducta alimentària, etc. Amb un doble objectiu: per una banda, informar i potenciar les habilitats personals i socials del jovent i, per l’altra, donar a conèixer el Punt Jove de Salut. Hi ha participat un total de 60 joves. Consultes S’ha rebut un total de 359 consultes. 201 d’aquestes consultes (172 de nois i 187 de noies) han estat demandes concretes sobre aspectes que els preocupaven sobre la seva salut o les seves relacions, i 158 (104 de nois i 54 de noies) han estat sol•licituds de material preventiu. Altres Activitats 1- El dilluns 23 de novembre, coincidint amb la setmana en què es va celebrar el Dia Mundial contra la Violència de Gènere (25 de novembre), va tenir lloc al Bulevard la representació teatral "LA DONA SOLA", de la companyia Lapsus Espectacles. Un cop finalitzat l’espectacle, des del Punt Jove de Salut es va coordinar un taller-col•loqui entorn la violència vers les dones i com es viu aquest tipus de violència en la nostra realitat més propera. 2- El dilluns 30 de novembre, de 18 a 20 hores, es va dur a terme una activitat del còmic sobre la sida a partir del “Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida” emprant còmics realitzats per joves. L’activitat va consistir en reflexionar sobre el VIH/sida a partir d’aquests còmics, posant exemples, escenificant les històries, pensant diferents finals,etc. Conclusions La valoració és molt positiva. S’ha augmentat el nombre de consultes respecte l'any anterior i s’han consolidat usuaris i usuàries que utilitzen el servei setmanalment. Cal destacar que ha estat molt important l’esforç fet en la difusió per part de l'Ajuntament de Sant Joan Despí amb un postal free del punt que ha permès arribar més fàcilment als joves.


Àrea de Salut

Assessoria Virtual L'Estenedor Introducció “L’Estenedor” és un espai gratuït, confidencial i personalitzat d’assessorament virtual destinat a joves i que dóna resposta a qualsevol qüestió sorgida dels temes que es treballen als tallers que es duen a terme des de Joves per la Igualtat i la Solidaritat. La iniciativa neix del i les joves que demanden un espai de consulta on poder-se adreçar per tal d’obtenir una resposta professional a alguns dels seus dubtes, pors, etc., sobre temes com la relació amb les altres persones, la sexualitat, l’afectivitat, el consum de substàncies, l’alimentació, les habilitats socials i altres qüestions. Es dóna als i a les joves la següent adreça que poden afegir al seu al seu programa habitual de missatgeria instantània i parlar amb l’equip educador en directe, tots els dilluns de 16 a 20 de la tarda. A més, durant tota la setmana són atesos per correu electrònic. estenedor@joves.org Objectius Proporcionar al jovent un espai on pugui donar-se resposta amb una rapidesa que no permet un altre tipus de servei a les seves preguntes sobre l'educació per a la salut entesa d’una manera global. Oferir eines i recursos personals per tal d’afavorir que el jovent afronti les dificultats que es troba en el seu entorn. Organització i metodologia La difusió del servei es duu a terme mitjançant les següents accions: - Difusió oral en tots els centres escolars i dispositius juvenils amb què es treballa, posant a disposició del jovent l’adreça i telèfon de contacte del servei. - Difusió mitjançant postal free lliurat als centres escolars i dispositius juvenils amb què es treballa, i t ambé en d’altres espais municipals. - Coordinació amb altres serveis per a joves de la ciutat de L’Hospitalet.

Beneficiaris/àries: 219

Resultats S’ha rebut un centenar de consultes de joves, aproximadament 100 joves han afegit l’adreça de l’estenedor i s’han connectat entre 10 i 15 persones cada tarda a parlar amb nosaltres. Respecte l’any passat, el servei d’assessorament millora en qualitat perquè es pot fer un seguiment més acurat de cada cas, i el jovent s’esplaia més a l’hora de descriure les seves situacions. És un canal molt proper i emprat per ells i elles que evidentment dóna millors resultats que un simple correu electrònic. Això vol dir que, tot i que no augmenti el nombre de joves, els que hi ha pregunten més coses i d’una manera més espontània i directa. Els temes que consulten es relacionen normalment amb l’afectivitat i la sexualitat, però tenen també una gran importància les preguntes sobre les relacions amb les amistats, la violència entre iguals, l’orientació acadèmica o l’oci i la cultura. Hi ha joves que es connecten tots els dilluns per explicar els seus progressos amb la persona que els agrada, o per preguntar noves coses sobre sexualitat, o sobre els efectes de fumar, etc. És molt positiu que tinguin un contacte professional a la seva llista a qui poder demanar consell sobre les coses que els preocupen. El servei de l’Estenedor, i concretament de l’aplicació de la missatgeria instantània, es valora de manera molt positiva, ja que s’acosta al jovent un espai confidencial on expressar-se lliurement i rebre una atenció personalitzada per una persona professional a qui prèviament coneix perquè li ha impartit un taller. Aquest vincle es reforça i afavoreix que tingui més confiança a l’hora de fer servir aquest recurs.

23 JIS


Àrea de Salut

Programa Afectivitat, Sexualitat, VIH i Dona Introducció Aquest programa, subvencionat per l’Institut Català de les Dones, el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de L’Hospitalet, pretén incidir en l’àrea afectiva i sexual basant-se en un concepte del sexualitat integral i global, en què qüestions com l’afectivitat, els processos de comunicació interpersonal, l’autoacceptació i l’autoestima formen part inherent d’una satisfactòria realització i desenvolupament de la persona. La finalitat del programa és dotar les participants de les estratègies i habilitats comunicatives necessàries per tal que elles mateixes siguin capaces d’acceptar-se, respectar-se i expressar els seus desitjos, tot potenciant la seva autoestima. D’aquesta manera facilitarem processos de transformació personal que milloraran la qualitat de vida de les dones i fomentaran el seu concepte d’elles mateixes com a subjectes i com a col•lectiu. Objectius Prevenir la infecció del VIH/Sida en la població adulta incidint directament en les dones. Promoure una vivència de la sexualitat de manera global i saludable. Crear grups de treball que permetin que elles mateixes siguin transmissores d’actituds i d’informació. Treballar habilitats socials per tal que siguin capaces de conèixer-se, acceptar-se i expressar la seva eròtica d’una manera global i positiva. Organització i metodologia Per tal d’assolir aquests objectius s’han organitzat al llarg del 2009 diferents tallers: Tallers dirigits a grups de dones: Sexualitat, VIH i Dona. Ofereix una visió global de la sexualitat en un espai obert que afavoreix l’intercanvi d’informació, experiències i vivències, permetent valorar la sexualitat com a quelcom enriquidor i positiu. Aquest taller té una durada de 8 hores. Tallers de Sexualitat i Prevenció del VIH per a dones. Pretén oferir un espai per compartir, intercanviar experiències, dubtes, sensacions, vivències, etc. envers la sexualitat, alhora que dóna eines i recursos per tal de facilitar la prevenció del VIH en les dones. Durada: 4 hores Tallers “Sexe als 50”. Taller dirigit a persones més grans de 50 anys, de 4 hores de durada, on es treballen els següents temes: el concepte de sexualitat, la influència dels rols de gènere en la manifestació i expressió de la sexualitat, VIH/sida i habilitats socials.

Beneficiaris/àries: 106

JIS24

Resultats Durant el 2009 s’han dut a terme tallers a set grups de dones: L’Hospitalet de Llobregat: 1.Es va dur a terme un cicle de tallers a un col•lectiu de dones del Punt Òmnia de Collblanc-La Torrassa. 2. També el punt de dones de Collblanc-La Torrassa va participar en els tallers de “Sexualitat, VIH i dona”. 3.En tercer lloc es va dur a terme durant la darrera quinzena de desembre a la seu de JIS el cicle de tallers dividit en quatre tallers de 2 hores de durada, amb un total de vuit participants. 4.Un quart grup de trenta dones de l’escola d’adults de Santa Eulàlia van participar als tallers. 5. A la seu de JIS es van oferir dos tallers amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Tots dos tallers van ser valorats molt positivament, ja que es van resoldre molts dubtes i angoixes de les participants. Santa Margarida i els Monjos: 6.Durant el mes d’abril, nou dones van rebre el taller “Sexualitat, VIH i dona”, continuant el treball que varen començar durant el 2008.


Àrea de Salut

Tallers del Pla Jove de la Diputació de Barcelona Introducció Joves per la Igualtat i la Solidaritat forma part del catàleg del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni permet que es puguin dur a terme tallers i xerrades per al jovent a la província de Barcelona. Instituts d’ensenyament secundari, casals, punts d’informació juvenil i d’altres espais destinats al jovent n’han estat beneficiaris. Els tallers que es poden sol•licitar al catàleg són: - Foment d’hàbits saludables: Sexualitat i Sida, Nutrició: Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, Drogues de disseny, Tabaquisme i Zumolandia: Begudes saludables. - Joc Gegants: Joc del TriVIHal gegant de la sida i Joc gegant de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. - Prevenció de la violència juvenil i prevenció de la violència de gènere. Objectius Donar informació sobre aspectes relacionats amb la salut que afectin directament el jovent. Establir un treball de caràcter preventiu per tal d'evitar conductes de risc que poden afectar negativament les persones joves. Treballar habilitats socials i personals per tal de facilitar al jovent la presa de decisions i l’acceptació de responsabilitats. Promoure estratègies i actituds solidàries. Organització i metodologia Mitjançant el web www.diba.cat/plajove, els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona poden fer una demanda d’activitats per a IES o d’altres equipaments juvenils, mitjançant un formulari, i beneficiant-se d’una subvenció del 50% del cost total de l’activitat. Les persones tècniques de formació de l’entitat es desplacen al municipi a fer l’activitat i, posteriorment, l’avaluen. Els tallers i xerrades acosten al jovent informació i eines per a la seva vida diària sobre els temes que més li preocupen. Els tallers utilitzen tècniques psicopedagògiques que faciliten la participació. Durant la intervenció es treballen diferents aspectes conductuals, emocionals i cognitius des d’una perspectiva global, facilitant el coneixement i l’aprenentatge d’habilitats socials bàsiques en el treball preventiu i incloent-hi dinàmiques, pràctiques de joc i treball que potencien l’aprenentatge actiu dels continguts.

Beneficiaris/àries: 1.180 Nombre de tallers: 47

Resultats Aquest any els tallers més sol•licitats han estat els de “Prevenció de la Violència Juvenil”, seguits en nombre de demandes pels de “Prevenció de la Violència de Gènere”. Els municipis en què s’han dut a terme accions durant l’any 2009, per ordre alfabètic, són: Centelles, Cervelló, Cubelles, El Masnou, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Masquefa, Malgrat de Mar, Molins de Rei, Montgat, Premià de Dalt, Sant Quirze del Vallès i Vacarisses. Per tant, una extensió de territori més gran s’ha beneficiat de les accions educatives de JIS. Els municipis beneficiaris dels tallers avaluen de manera òptima les accions educatives rebudes. El jovent valora positivament el fet de poder continuar en contacte amb les persones professionals a través de l’assessoria virtual l’”Estenedor”, ja que d’una manera ràpida i continuada li permet estendre’s sobre els temes dels que desitja parlar. El jovent vol respostes per a la quotidianitat, per tal de poder enfrontar-se a les pressions de grup, per créixer de manera responsable i d’acord amb uns valors humans i solidaris.

25 JIS


Àrea de Salut

Tallers de Salut Pública de la Diputació de Barcelona Introducció Des del mes de juny de 2008 es treballa en col•laboració amb el Departament de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, duent a terme tallers d’afectivitat i sexualitat per a joves i famílies, i des de juny de 2009 també es fan tallers d’autoestima. L’objectiu és que els municipis de la Diputació de Barcelona tinguin accés a una acció educativa de promoció d’hàbits saludables. Els tallers que s’ofereixen són: - Taller d'Hàbits saludables vinculats a la sexualitat i a l'afectivitat - Parlant de sexualitat a casa: Taller d’afectivitat i sexualitat per a famílies. - Taller d’autoestima: Taller de potenciació de l’autoestima per a alumnes de primer cicle d’ESO. Objectius - Taller d'hàbits saludables vinculats a la sexualitat i a l'afectivitat: Donar elements per tal que el jovent aprengui a acceptar-se a sí mateix i als altres. Potenciar l’adquisició d’habilitats socials per tal d’aprendre a viure saludablement. - Parlant de sexualitat a casa: Aproximar la realitat del jovent a la família. Potenciar la comunicació entre el jovent i les seves famílies. Sensibilitzar les famílies sobre la importància de l’educació sexual tan dins com fora de l’àmbit escolar. - Taller de potenciació de l’autoestima per a joves: Donar informació sobre el procés de desenvolupament de l’autoestima. Donar elements per tal que el jovent aprengui a acceptar-se a sí mateix i als altres. Dotar el jovent d’habilitats de comunicació afectiva i de relació interpersonal que facilitin l’expressió dels seus desitjos, emocions, sentiments... Potenciar l’autoestima i el desenvolupament personal. Organització i metodologia Els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona poden sol•licitar activitats mitjançant el catàleg de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Llavors, els professionals de l’entitat ens desplacem al municipi a fer l’activitat i l’avaluem. Els tallers i xerrades acosten als joves i a les famílies informacions i eines sobre els temes que més els preocupen. Els tallers fan servir tècniques psicopedagògiques que faciliten la participació. Durant la intervenció es treballen aspectes conductuals, emocionals i cognitius per tal d’aconseguir els objectius establerts sota una vessant de disminució de riscos i amb una perspectiva de gènere, tot potenciant l’autoestima de la gent que hi participa.

Beneficiaris/àries: 1.628 Nombre de tallers: 76

JIS26

Resultats Els municipis en què s’han dut a terme accions durant l’any 2009 són els següents: Argentona, Avià, Avinyó, Begues, Bigues i Riells, El Cabanyes, Callús, Cardona, Castellgalí, Corbera de Llobregat, Gelida, Òrrius, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Pobla de Lillet, Pont de Vilomara i Rocafort, Premià de Dalt, Sant Esteve Sesrovires, Sant Fost de Campcentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Just Desvern, Santa Margarida i el Monjos, Santa Maria d’Oló, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, Gualba i El Prat de Llobregat. Valorem molt positivament les intervencions, ja que s’han complert els objectius principals, i tant les valoracions dels ajuntaments com les dels centres educatius amb els que hem mantingut contacte han estat positives i han manifestat la intenció de repetir l’acció l’any vinent.


Àrea de Salut

Guia Blava, Guia Intro i Formacions a Mida Introducció La Guia Blava és la guia on figura tota l’oferta de tallers i xerrades de JIS. És un seguit d’accions formatives per tal de treballar amb el jovent en relació al foment d’hàbits saludables. IES, casals, punts d’informació juvenil i la resta d’equipaments juvenils de Catalunya poden sol•licitar aquestes activitats. La Guia INTRO és la guia de programes i recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet que dóna suport a la tasca de la comunitat educativa de la ciutat, i és un recurs més que l’equip docent i professional que treballa amb el jovent de L’Hospitalet ha de tenir present. Les Formacions a Mida són accions educatives que es dissenyen a la mida de qui ho sol•licita. L’entitat elabora un pla concret d’actuació tenint en compte a qui va adreçada i quins coneixements previs existeixen en relació al tema escollit. D’aquesta manera, el taller és molt més enriquidor i esdevé una acció més directa i amb probabilitats de continuïtat a mig i llarg termini. Objectius Donar informació sobre aspectes relacionats amb la salut que afectin directament al jovent. Establir un treball de caràcter preventiu per tal d’evitar conductes de risc que poden afectar negativament les persones joves. Treballar habilitats socials i personals per facilitar al jovent la presa de decisions i l’acceptació de les pròpies responsabilitats. Promoure estratègies i actituds solidàries. Organització i metodologia Guia Blava i Formacions a Mida A través del correu electrònic info@joves.org o del telèfon 93 421 93 10 qualsevol persona, a nivell públic o privat, pot fer una demanda d’activitats. Al web www.joves.org es pot descarregar la guia d’activitats en format “pdf”. Per a les formacions a mida el contacte es pot fer també pels mateixos canals, es podrà transmetre la demanda i la necessitat de la persona sol•licitant i es dissenyarà conjuntament l’acció educativa que li donarà resposta. Guia Intro Les demandes d’activitats per dur a terme a la ciutat de L’Hospitalet es poden fer mitjançant la Guia Intro. Per a acedir a aquesta cal entrar al web www.l-h.cat/educacio/intro i omplir una fitxa

Beneficiaris/àries: 578 Nombre de tallers: 10

Resultats A més a més de les accions dutes a terme, com a exemple de formació a mida cal ressaltar la jornada del dia 17 de novembre de 2009 que va tenir lloc a El Masnou, la “Jornada Interescolar per a la Prevenció de la Violència de Gènere, “I tu, què faries?”, una sessió matinal per a més de 200 joves al recinte de Ca N’Humet que va combinar una part teòrica amb suport audiovisual sobre gènere i una part més dinàmica de treball del jovent on, en grup i mitjançant l’expressió corporal, creaven un missatge contra la violència. Aquesta experiència es va recollir en forma de fotografies i posteriorment s’ha editat en forma de vídeo animat. Dur a terme aquests reptes amb la joventut és positiu per a totes dues bandes, ja que principalment el que s’aconsegueix és impactar molt més quant al contingut que es vol transmetre i es fa un pas més enllà, a nivell qualitatiu, de les accions puntuals i de poca repercussió.

27 JIS


Àrea de Salut

Programa de sensibilització sobre el mosquit tigre a la ciutat de L’Hospitalet Introducció El mosquit tigre s’ha establert a L’Hospitalet amb força, tal com ha passat amb tantes altres ciutats catalanes. Aquest any la incidència del mosquit s’ha mostrat amb la mateixa força que l’any anterior i, per tant, podríem parlar d’un cert estancament en el creixement que s’havia viscut en altres anys. Objectius Informar la població sobre quines mesures ha de prendre per tal de controlar la presència del mosquit tigre en el seu entorn. Avançar cap a un model de responsabilitat compartida entre la ciutadania i l’administració en el problema del mosquit tigre. Millorar les tasques de manteniment de la via pública per part de l’Ajuntament, per tal d’impedir la proliferació del mosquit en la via pública. Organització i metodologia La nostra feina ha consistit en diverses tasques: -

Campanya informativa dirigida a gran part dels CEIPS i IES de L’Hospitalet de Llobregat. Campanya informativa a les zones afectades pel mosquit tigre. Inspecció d’aquells punts on hi hagut queixes per tal de trobar possibles focus de cria del mosquit. Visites a domicilis de persones afectades pel problema. Visites informatives a les farmàcies i floristeries de les zones afectades. Informació i control dels horts establerts en les zones afectades del municipi.

Resultats La campanya d’enguany ha donat lloc a resultats molt positius, sobretot per la important aposta que ha fet l’Ajuntament, juntament amb el Servei del Control del Mosquit Tigre. El més destacat han estat els tractaments dels embornals de la ciutat, que s’han evidenciat com a punts especialment problemàtics pel que fa al mosquit tigre. La majoria de focus de cria de mosquit tigre trobats són responsabilitat de l’Ajuntament, i això podria indicar un grau creixent de sensibilització de la població, que ja no és la principal causant de la proliferació del mosquit. Sembla que la clau per controlar el mosquit tigre en el futur serà la implicació de tots els serveis de manteniment i neteja de la ciutat en la lluita contra aquest insecte.

Beneficiaris/àries: Part de la població de L’Hospitalet

JIS28


Àrea de Salut

Programa de sensibilització sobre els coloms a la ciutat de L’Hospitalet Introducció Per segon any consecutiu el Comissionat de Salut Pública ens ha encarregat una campanya de sensibilització dels alimentadors de coloms de la ciutat. El 2009 la campanya s’ha centrat en tasques de mediació amb els alimentadors més quotidians, per tal que entenguin les conseqüències que té la seva actitud per a la ciutat en termes higiènics i de neteja. Objectius Informar els alimentadors sobre els problemes associats a l’alimentació dels coloms a la via pública. Actualitzar la informació que es té sobre els punts conflictius de superpoblació. Organització i metodologia Podríem parlar de dues tasques diferents: -Recorregut pels punts negres de superpoblació de coloms. -Diàleg amb la gent que trobàvem als parcs i places del municipi sobre els punts de la campanya. Resultats Durant la campanya ens hem topat amb enormes dificultats per accedir als alimentadors, donat el caràcter discret i fugisser d’aquests. Amb tot, s’ha evidenciat un rebuig creixent de la població majoritària cap als alimentadors, que han d’alimentar als coloms amb la màxima discreció si volen evitar els retrets de la resta de la gent. La campanya ha permès construir un mapa de punts negres pel que fa al problema dels coloms, que pot ser útil als serveis de manteniment i control de coloms de l’Ajuntament.

Beneficiaris/àries: Beneficiaris/àries: Part de la població de L’Hospitalet

29 JIS


JIS30 JIS30


Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional

31 JIS


Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional

Promoció de la Salut Comunitària i Incidència Local en l’Educació Pública de Primària Introducció L’Associació Martin Luther King i el Moviment Comunal Nicaragüenc, amb l’execució del projecte “Promoció de la Salut Comunitària i Incidència Local en l’Educació Pública de Primària 2009-2010”, ha facilitat coneixements i eines a líders i joves d’organitzacions territorials de base, per tal que puguin fer de brigadistes i promotors de salut comunitària, així com també ha enfortit les organitzacions de mares i pares a l’escola comunitària i pública amb l’objectiu de millorar la qualitat a l’educació primària. Objectius Facilitar i dotar de capacitats els brigadistes i promotors de la salut. Promoure la participació de pares i mares dins l’escola comunitària i pública per tal que quedin inclosos en els processos de decisió política en temes d’educació primària. Enfortir escoles de formació de Salut comunitària per als líders comunitaris. Promoure la participació dels joves d’ambdós sexes en l’organització de la Xarxa Local de Promotors i Brigadistes Populars de Salut. Implementar en un Centre Escolar Comunitari la metodologia “Escola per a Pares i Mares”, afegint un nou valor al currículum vitae educatiu. Organització i metodologia El projecte “Promoció de la Salut Comunitària i Incidència Local en l’Educació Pública de Primària 20092010” té la seva fortalesa en el voluntariat social construït pel MCN i l’AMLK en els set barris i tres comarques en els quals s'executa. La creació i posada en marxa de la Xarxa Comunitària de Salut, integrada per uns 150 brigadistes, 10 promotors i 10 responsables locals de salut, constitueix avui dia un èxit i contribueix als canvis de conducta i actitud en les comunitats on es treballa. El MCN i l’AMLK pretén involucrar la major quantitat de mares i pares a través d'una metodologia participativa, enfortint tots els espais amb un model de participació directa “escola-comunitat”. Resultats A la primera fase del programa els resultats obtinguts han estat els següents: -Creació d’una escola de formació i apoderament amb la participació de 40 líders comunitaris del districte III de Managua. -Formació de 10 promotors i 150 brigadistes populars de salut comunitària i medi ambient. -Realització de 4 festivals culturals amb joves de les comunitats properes al barri de San Judas. -Creació d’un Festival Comunitari per a la lluita contra la SIDA. -Realització de quatre propostes als pressupostos participatius municipals de la ciutat de Managua. -Creació d’una comissió de mares i pares en una escola de primària. -Jornada de manteniment del Centre Escolar Comunitari.

Beneficiaris/àries: Població de la ciutat de Managua

JIS32


Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional

Representa a... tothom Introducció El context d’intervenció és dins el marc sociopolític actual, amb l’objectiu de promoure una ciutadania global. Des d’aquesta perspectiva global, volem que el jovent pugui reflexionar sobre les relacions que hi ha entre les diferents parts del món. Prenent com a punt de partida la realitat de la ciutat, es va sensibilitzar envers les relacions nord-sud incentivant la reflexió crítica sobre els aspectes que conformen i/o influeixen en aquestes relacions en l’actual context de globalització. S’ha treballat el concepte de la Diversitat, de manera que la gent jove pugui entendre’l més enllà de les diferències entre les cultures, com un concepte enriquidor que ens permet gaudir d’una convivència més plural, amb tots els beneficis que això comporta. Aquest concepte de Diversitat s’ha treballat mitjançant la creativitat del jovent, aprofitant el recurs de la fotografia com a eina clau per tal que els i les participants puguin expressar i mostrar els seus sentiments i opinions sobre com viuen ells aquest món global i divers. Objectius Donar un espai perquè el jovent reflexioni sobre altres maneres de viure i sobre cultures diferents a la seva. Reflexionar sobre les diferències de gènere en relació a la pobresa. Afavorir el desenvolupament d’un esperit crític sobre les relacions i les diferències existents entre els països del nord i del sud. Organització i metodologia Els tallers han estat dissenyats per tal de fomentar la participació i l’esperit crític entre els i les joves. Cada taller consta de dues sessions. Durant la primera sessió s’entrega —a cada grup de joves— una càmera de fotos d’un sol ús, perquè puguin copsar, a través de la fotografia, el que entenen per “diversitat”. Durant la segona sessió es treballa amb les fotos ja revelades i es construeix un missatge per a cada fotografia. Per tal de donar visibilitat al projecte, es fa l’Exposició al carrer amb les fotografies escollides pel jovent durant els tallers, prèvia la difusió als cadascun dels IES. Paral•lelament, es dissenya un bloc on es van penjant les fotografies i els missatges escrits per les persones participants. Durant els tallers, se’ls proporciona l’adreça web del bloc i se’ls demana que hi participin activament, per tal d’enriquir-lo.

Beneficiaris/àries: 300

Resultats S’ha dut a terme un total de 12 tallers als següents IES de la Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat, amb estudiants de 1r i 2on d’ESO: IES Llobregat, IES Margarida Xirgu i IES Eugeni d’Ors. Al juny es fa l’exposició al carrer, concretament a la plaça Espanyola, de les fotografies fetes per les persones que participaven al projecte. Durant la primera quinzena de novembre s’exposen a la Regidoria de Collblanc - La Torrassa. S’ha creat un bloc amb les fotografies i els missatges dels i les joves participants en el projecte, que pretén donar visibilitat i que el jovent interactuï. http://representaatothom.wordpress.com/

33 JIS


Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional

Revista Intercultural desMONtando MUNdos Introducció El projecte de la revista intercultural desMONtando MUNdos va néixer el setembre de 2004 amb la intenció d'obrir un espai de debat i coneixement mutu entre diversos països, aprofitant el vincle ja existent entre les associacions AMLK de Nicaragua i JIS de Catalunya. La revista continua funcionant gràcies a la participació de voluntaris de diversos països i amb una repercussió creixent en un públic heterogeni interessat en la revista. Aquest any 2009, però, només s’ha pogut editar un número de la revista, a causa de la desestimació de la subvenció per part de la Diputació de Barcelona. Objectius Obrir un espai plural d'intercanvi cultural mitjançant la via escrita entre persones de països diferents (del nord i del sud) com a eina de prevenció del racisme i la xenofòbia. Donar l'oportunitat a persones de diversos llocs del món (sense distinció d'edat, cultura, condició social, etc.) d'expressar opinions, reflexions, experiències i notícies que vulguin compartir. Potenciar la comunicació entre persones que, per raons geogràfiques, es troben distanciades, amb la consegüent millora de la comprensió de realitats socials diferents a la pròpia. Crear una eina de sensibilització per a la prevenció del racisme i la xenofòbia, dirigida a les poblacions dels països on arribi la revista, sobre altres realitats i els problemes socials, econòmics i polítics que les afecten. Donar l'oportunitat de crear i/o ampliar llaços de cooperació (entesa en el sentit ampli) entre persones, grups, associacions i entitats que són sensibles als problemes que impliquen les relacions internacionals en l'actual context de la globalització i/o treballen per a combatre'ls. Organització i metodologia Des del seu inici, el projecte ha seguit una metodologia participativa, amb la implicació necessària per al seu funcionament d'un grup de persones voluntàries que conformen la comissió de redacció i que participen en totes les fases del projecte: - Selecció del material (textos i imatges) - Correccions - Maquetació - Impressió gràfica - Distribució - Avaluació Resultats - Edició núm. 15, setembre de 2009 (500 exemplars en paper, a més d’una versió digital)

Beneficiaris/àries: 500 i lectors i lectores del format digital

JIS34

La revista en format PDF es pot descarregar a la web www.joves.org/portal/documentos.php


Àrea de Cooperació, Sensibilització i Internacional

Acollida persona en pràctiques del programa Leonardo Da Vinci Introducció Ha estat mitjançant el Programa Europeu Leonardo da Vinci i la col•laboració de l’Associació NEXES interculturals de joves per Europa que hem pogut acollir durant un període de quatre mesos un jove europeu per tal que dugués a terme pràctiques formatives i d’orientació a la nostra entitat. Objectius Oferir un espai de pràctiques formatives i orientatives a joves Foment del valors europeus a través de l’acollida de treballadors comunitaris Creació d’un espai d’intercanvi cultural Organització i metodologia Aquest any hem tingut el plaer d’acollir un jove Italià amb formació en cinema i vídeo. Les tasques que ha desenvolupat durant la seva estada han estat: -Col•laboració amb la revista intercultural desMONtando MUNdos -Edició i muntatge de diferents vídeos dels projectes de l’associació -Col•laboració puntual en d’altres activitats de l’associació. La persona en pràctiques ha pogut, més enllà de fer servir els coneixements teòrics adquirits en la seva formació, apropar-se a la feina que es fa en una organització no governamental. Resultats Com en anys anteriors, la nostra entitat continua tenint experiències d’acollida de joves en pràctiques o en estada de voluntariat que suposen un enriquiment mutu i valorat molt positivament. Els resultats obtinguts passen per oferir una experiència d’intercanvi cultural i enriquiment, no només a les tres persones que han estat a l’associació, sinó a també a la gent que treballa i col•labora a la nostra entitat. Els usuaris de l’entitat també han pogut gaudir d’aquest intercanvi gràcies al contacte directe amb persones d’altres països.

Beneficiaris/àries: 1

35 JIS


36 JIS36 JIS


Ă€rea de Gent Gran

37 JIS


Àrea de Gent Gran

Programa d’acompanyament domiciliari per a Gent Gran de L’Hospitalet Introducció Aquest projecte es va iniciar l’any 1998 amb l’objectiu d’atendre les necessitats reals amb què es troba la gent gran de L’Hospitalet, i les necessitats socials que això comporta. La nostra entitat pretén col•laborar en l’eliminació de les dificultats amb què es troben algunes persones grans a l’hora de tirar endavant amb la seva vida diària. Són persones que no tenen recolzament familiar o social per fer front a la manca d’autonomia que pateixen. Objectius Oferir un recurs humà per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans. Donar resposta a les situacions de necessitat que sorgeixen en el dia a dia de la persona gran: acompanyaments al metge de capçalera, a l’hospital, a fer les gestions burocràtiques... Crear i mantenir un voluntariat consolidat, organitzat i satisfet. Organització i metodologia La captació de voluntaris i voluntàries es fa a través de la pàgina web de l’entitat. També es fan servir altres canals de comunicació, com poden ser díptics, anuncis publicitaris i altres projectes de l’entitat. Un cop la persona voluntària s’interessa per col•laborar s’inicia el procés de selecció, que consisteix en una entrevista i un acompanyament amb la tècnica de gent gran. El procediment més habitual del programa parteix de les treballadores socials situades als ambulatoris, serveis dels districtes de L’Hospitalet, que recullen la demanda per tal de dur a terme el servei, es posen en contacte amb els serveis socials del barri i aquests es coordinen amb la nostra entitat. El voluntariat del programa també pot complementar els seus interessos a partir dels cursos de formació al voluntariat que oferim des de l’entitat, que s’aconsellen i es valoren en el procés de selecció. Resultats Durant l’any 2009 hem pogut comptar amb 7 persones voluntàries variables que han fet 59 acompanyaments, entre d’altres activitats. El programa que presentem ofereix uns serveis assistencials i socials que fan front a les necessitats del col•lectiu de gent gran de L’Hospitalet. Avaluem aquests serveis amb un especial valor qualitatiu, que mesurem a partir de les raons i motius que ens porten a fer un acompanyament determinat: - La persona beneficiària pateix algun problema de salut que l’incapacita per dur a terme activitats que impliquin sortir al carrer. - La persona gran no pot comptar amb familiars directes per rebre l’atenció necessària a l’hora de dur a terme activitats determinades. - Hi ha situacions familiars concretes que dificulten l’atenció a la gent gran.

Beneficiaris/àries: 55

JIS38


Àrea de Gent Gran

Gent gran i noves oportunitats Introducció L’àrea intergeneracional fomenta les relacions entre persones de diferents generacions, tal com indica el seu nom. Hi ha cap manera millor de fer-ho que compartir un projecte de treball conjunt i el seu resultat visible? L’eina escollida per tal de facilitar aquest objectiu ha estat la creació d’una revista local. Aquesta gran i digna excusa ha permès apropar la gent gran a les noves tecnologies des d’una òptica participativa i lligada a uns projectes ja en funcionament a l’entitat i al propi territori: prioritzant i potenciant el seu protagonisme com a persones coneixedores i transmissores de la història local, i com a interlocutores amb les generacions més joves. Objectius Apropar la gent gran a les TIC des d’una òptica participativa i vinculada al seu territori, formant part d’un empoderament local. Organització i metodologia La metodologia emprada en la formació proporcionada a les persones adultes participants en aquesta experiència ha estat íntimament relacionada amb la pròpia metodologia i filosofia del projecte Òmnia: la de la comunitat d’aprenentatge, l’ajuda mútua, l’estímul de la creativitat i la personalització. En definitiva, la idea fonamental de les noves tecnologies al servei de les persones. S’ha partit de la quotidianitat de les persones per introduir els coneixements nous i, sobretot, s’ha estimulat l’intercanvi d’experiències i coneixements, a través de dinàmiques de treball col•laboratives. També cal destacar, pel que fa als aspectes formatius, la introducció a l’anomenada Web 2.0 amb les enormes possibilitats que ofereix en qüestions d’interacció i autonomia. Resultats El resultat dels tallers formatius ha permès a aquestes persones participants assolir una autonomia bàsica davant dels ordinadors i les TIC en general, tot estimulant l’aprenentatge i la seva continuïtat, i al mateix temps ha permès construir un lligam participatiu vinculat al territori. S’ha impartit un total de tres cursos al llarg del 2009, de 35 hores cadascun, amb un total de 24 persones assistents. El fet de concentrar l’aprenentatge des del primer moment en l’elaboració de “projectes reals” com la revista del barri ha estimulat l’aprenentatge i l’intercanvi amb la resta de la comunitat, i el fet de lligarho a continguts propis dels alumnes i pertanyents a la seva quotidianitat i als seus coneixements ha permès fer palès, un cop més, el sentit eminentment pràctic i de servei que tenen les TIC: sempre al nostre servei, i no a la inversa.

Beneficiaris/àries: 24

39 JIS


Àrea de Gent Gran

Memòria de barri a La Torrassa Introducció El projecte pretén apropar les TIC a la gent gran i a la resta de la comunitat d’aprenentatge des d’una òptica participativa i lligada a uns projectes ja en funcionament a l’entitat i al propi territori: la revista Els Nostres Barris prioritza i potencia el seu protagonisme com a persones coneixedores i transmissores de la història local i com a interlocutores amb les generacions més joves. Aquesta edició de Memòria de Barri ha fet un pas endavant, mitjançant la creació exclusiva i el manteniment d’un bloc propi de vivències sobre el territori que va recopilant tant la memòria escrita com la memòria gràfica. Objectius Apropar la gent gran i la resta de la comunitat a les TIC des d’una òptica identitària: per una banda conservar les memòries personals en format digital per tal de donar a conèixer la història compartida a partir de les pròpies vivències biogràfiques, i per l’altra comparar aquestes vivències i records amb el moment present. Organització i metodologia ¿Què pot ser millor que les TIC a l’hora d’immortalitzar les vivències, visibilitzar opinions, interpel•lar la pròpia realitat i generar dinàmiques participatives i de compromís en el context més immediat i fer-les públiques a través d’Internet? Per a la realització d’aquesta formació s’ha optat pel programari lliure, perquè està preparat tècnicament per a aquest tipus de formació i, alhora, per compromís ètic. L’execució d’aquest propòsit s’ha posat en marxa mitjançant la realització de tallers formatius sota diferents títols: Memòria de Barri (curs d’iniciació avançada de reforç de competències davant la navegació per Internet i la interacció amb programes i perifèrics); Memòria de Vida (curs d’iniciació elemental d’introducció al maneig de navegadors i processadors, estimulant l’escriptura biogràfica); Animacions; Fotografia i Vídeo (familiarització amb l’edició i retoc fotogràfic i l’edició en vídeo); i Blocs Visuals (autoedició i publicació fotogràfica, per tal d’abastir un espai d’exposició col•lectiva sobre el barri).

Beneficiaris/àries: 42 i, per extensió, la comunitat Òmnia

JIS40

Resultats En total, al llarg del 2009 s’han fet 15 tallers formatius, descrits a l’apartat anterior. Aquests tallers, de diferents nivells, han permès la vinculació durant tot l’any, ja que han ofert la possibilitat d’un encadenament formatiu progressiu, fet que ha facilitat el projecte comú de construcció d’un bloc col•lectiu. El Bloc Memòria de Barri ha fet visible tot el treball dut a terme durant aquest any, alhora que ha estat el recordatori i el fil conductor de les diverses activitats formatives. La confecció d’aquest bloc ha suposat per a la comunitat participant un augment de la seva estima personal i col•lectiva, i un bon primer pas cap a l’empoderament local, ja que és una feina que reverteix en el barri del qual es nodreix: hi ha un retorn. Cal destacar que l’experiència de Memòria de Barri ha estat esmentada com a una de les 10 experiències – bones pràctiques a la Jornada 2009 dels Plans de Desenvolupament Comunitari. Bloc: http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com Canal de vídeo: http://www.youtube.com/user/memoriadebarri


Àrea de Gent Gran

Curs d’introducció al voluntariat Introducció Ajudar a que futurs voluntaris i voluntàries gaudeixin d’una formació més específica i que puguin comptar amb eines de treball i recursos personals per tal d’abordar les tasques assignades és tot un repte. Per això, l’existència d’un curs d’iniciació al voluntariat pretén dotar les persones d’eines, habilitats competències per a poder treballar amb d’altres persones. Acompanyar i treballar amb gent gran requereix persones voluntàries preparades i motivades. Oferir-los aquest curs ha estat per a les persones participants una gran oportunitat d’aprenentatge. Objectius Donar la informació adient sobre què significa ésser voluntari o voluntària. Dotar d’eines pràctiques les persones participants per a un millor desenvolupament del voluntariat. Potenciar les relacions intergeneracionals i el treball en equip. Organització i metodologia S’ha dut a terme una formació en cap de setmana els dies 29 i 30 d’octubre i hi han participat 21 persones. Fer la formació en cap de setmana ha permès un enriquiment per part del grup, ja que ha pogut estrènyer llaços, cosa que facilita el futur treball. Els continguts tractats són: -

Conceptes i característiques del voluntariat. Trajectòria històrica del voluntariat. Actituds i aptituds. Motivacions del voluntariat. Drets i deures de la persona voluntària. Deures de les organitzacions. Tècniques i estratègies comunicatives.

Resultats Quan acaben els cursos es passa un qüestionari a les persones assistents perquè valorin el curs. L’avaluació, com cada any, és molt positiva. Destaquen sobretot les diferents dinàmiques i exercicis pràctics sobre casos concrets, ja que els ajuden a assolir els coneixements teòrics, i expressen el desig de fer més cursos per tal de poder continuar aprofundint en el món del voluntariat.

Beneficiaris/àries: 21

41 JIS


JIS42


Àrea de Participació Comunitària i TIC

43 JIS JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

MetropoL'His: IV Festival Jove de Curtmetratges de Temàtica Metropolitana de L’Hospitalet Introducció Pel suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria General de Joventut el MetropoL’His ha arribat a la seva quarta edició com a festival de curtmetratges que premia les obres dels joves autors en les següents categories: “Urbs”, “Animació”, “Urbs i Animació per a menors de 18 anys”, “L’Hospitalet com a Urbs”, un premi amateur especial del jurat, i, un premi per vot popular. Objectius Obrir un espai cultural com a alternativa d'oci per al jovent en què s'incentivi la participació en projectes cinematogràfics. Potenciar el coneixement de L'Hospitalet com a ciutat de referència per desenvolupar-hi propostes audiovisuals. Fomentar la participació i creativitat d'adolescents i del jovent que, individualment o en grup, vulgui donar a conèixer els seus curtmetratges. Organització i Metodologia El MetropoL’His es divideix en les següents fases: La primera fase en la que es forma l’equip organitzador del festival, es redacten les bases i es fa la difusió del projecte de manera directa, in situ, en diferents espais juvenils i educatius i també mitjançant altres formes de difusió: postal free, pòsters, internet, televisió, ràdio, etc. La segona fase on es forma el jurat i es veuen els curts per tal de triar els guanyadors. Posteriorment es fan projeccions a locals d’oci de L’Hospitalet per escollir el premi del públic, i finalment, es fa un lliurament de premis on es fa el passi dels treballs guanyadors i es coneixen els i les joves guanyadores pel públic.

Beneficiaris/àries: Beneficiaris/àries: A determinar

JIS44

Resultats El lliurament de premis de la tercera edició va omplir el Centre Cultural Barradas el dia 21 de març de 2009. La nit va estar plena de novetats com música adequada a cada curtmetratge guanyador que acompanyava els premiats en pujar a l’escenari, i l’obsequi per a totes les persones assistents d’una bossa amb el logotip del MetropoL’His. El festival s’avalua de manera continuada, per donar més qualitat a cada pas que fa el festival, i està obert als suggeriments i propostes de millora interna i externa que l’optimitzin. Aquest any 2009, la xifra de curtmetratges rebuts ha estat de vora les 200 obres, d’arreu de l’estat i de l’estranger. El festival està agermanat amb el FECOVEN, un festival de curtmetratges de Veneçuela. Cada treball dóna un punt de vista diferent sobre les ciutats, obres dramàtiques, humorísitques de crítica social venen a dir-nos que la joventut i el cinema estan molt lligats i són una bona simbiosi per expressar un desig de canvi de la societat. El procés d’avaluació no es pot donar per finalitzat fins el dia 17 d’abril de 2010, que és la data fixada per al lliurament final dels premis i l’exhibició dels curts guanyadors al Centre Cultural Barradas. Abans, però, el MetropolL’His viatjarà per diferents locals d’oci i, així, totes les persones que hi assisteixin podran donar el seu vot com a públic i triar el seu filmet preferit. La quarta edició està carregada de novetats i sorpreses, que gràcies a tothom que hi col•labora són possibles i a l’abast de la ciutadania de L’Hospitalet. El METROPOL’HIS creix amb un grup al facebook i la creació d’una pàgina web activa que informarà de totes les novetats en relació al festival. Creix en persones que ajuden a que el festival agafi empenta i sigui un referent en la matèria sense perdre però la qualitat humana i propera amb els participants que el caracteritza.


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Punt Òmnia JIS Arrels Introducció El Punt Òmnia Jis/Arrels ha celebrat el seu Desè Aniversari durant aquest any 2009, consolidat com un servei de proximitat TIC plenament arrelat als barris de Collblanc - La Torrassa: incentivant propostes diverses de participació comunitària al territori, a través de la formació en TIC i la divulgació del programari lliure. Objectius Facilitar l’accés i fer extensiu l’ús de les TIC a la població dels barris de Collblanc i La Torrassa, combatent allò que s’anomena fractura digital-informacional i contribuint a la dinamització del propi territori mitjançant l’empoderament col•lectiu. Organització i metodologia Al Punt Òmnia s’ofereix aproximadament una mitjana de 20 tallers formatius a la setmana, d’Iniciació TIC (sistemes, ofimàtica i Internet), Grups de Treball basats en l’anomenada ‘Web 2.0’ (imatge, vídeo, bloc...) i habituals espais de lliure accés. Les activitats desenvolupades el 2009 han mantingut la seva dimensió transversal, formant part d’un treball continuat a llarg termini i en sintonia amb la resta d’activitats de l’entitat. Cal ressenyar el manteniment de la revista Els Nostres Barris com a eix de treball. Com és habitual, s’ha continuat celebrant el tradicional Concurs de Sant Jordi, per primer cop dinamitzat des d’un Bloc propi enllaçat al del Punt, i s’han organitzat els espais de trobada i celebració més enllà dels ordinadors amb la clàssica fórmula d’encontres gastronòmics, en aquest cas els Pica-Pica Òmnia. També hem creat un Receptari de Crisi que es pot consultar en línia. A més, enguany el Punt Òmnia també ha estat l’encarregat d’organitzar l’activitat “Fest’h@ Fotos 2009. III Edició”. Cal fer un esment especial a la línia de treball encetada amb el nom de “Memòria de Barri”, que precisament vehiculitza la seva producció a través d’un bloc, eina estrella d’aquesta temporada. Cal no oblidar-se de fer esment a les iniciatives sorgides des dels diversos grups del Punt Òmnia, com ara la recent “Grup de Conversa en Català” en col•laboració amb el CNLC (Centre de Normalització Lingüística de Catalunya). Cal destacar amb entusiasme la posada en marxa de la BlocLHosfera, projecte de dinamització comuna entre tres Punts TIC Òmnia de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat: Gornal, CIJBellvitge, JIS/Arrels La Torrassa. L’adreça és la següent: http://bloglhosfera.wordpress.com. També,i molt especialment, és digna de destacar la celebració conjunta de la I Setmana d’Internet al Carrer de L’Hospitalet, en col•laboració amb Guifi.Net

Beneficiaris/àries: 859

Resultats Al 2009 es manté la població usuària amb un total de 859 persones comptabilitzades. Es manté també l’increment de la població derivada per part de serveis socials especialitzats i de base, així com els grups d’entitats que utilitzen el Punt. S’han ofert 20 tallers formatius, a més de 8 espais de lliure accés, setmanalment. És important la visibilitat que aquest any ha tingut el Punt Òmnia JIS/Arrels als mitjans de comunicació: tres reportatges a Televisió de L’Hospitalet; una entrevista a la Xarxa de Punts TIC, i diverses mencions des de l’Oficina de Desenvolupament Comunitari Òmnia. Adreça del bloc : http://puntomniajisarrels.wordpress.com Es vol destacar la gratuïtat del nostre Punt Òmnia JISH Arrels des de l'inici del projecte, gràcies a l'esforç i l'entusiasme dels seus dinamitzadors, que han preservat aquest principi de funcionament des del començament, i a la pròpia entitat, que ha assumit el manteniment econòmic i l'ampliació horària amb compromís i anticipació en uns moments moltes vegades plens de dificultats.

45 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Revista Els Nostres Barris Introducció A finals de 2006 va sorgir una idea: fer una revista –en format paper i electrònic– sobre el barri, feta per la gent del barri que coincidia als espais d’aprenentatge del Punt Òmnia i als espais de lleure de l’entitat. La idea es va retroalimentar entre els diferents grups d’edat que compartien espai i activitats a l’associació, en qualitat de veïns i veïnes, presentant el barri com a element cohesionador i protagonista: l’espai territorial com a fil conductor, lligant el passat (història i memòria) amb el seu present (actualitat) per tal d’intervenir conjuntament i de manera creativa en el seu futur. Objectius Confeccionar una revista de barri amb la participació veïnal i mantenir la seva continuïtat amb una periodicitat aproximadament anual i consolidant-se com a eix de treball transversal per a tota la comunitat usuària del Punt Òmnia. Organització i metodologia Fer coincidir els dos eixos de treball: vells i nous veïns i veïnes, persones joves i adultes, mitjançant l’intercanvi a través d’uns grups de treball mixtos i focalitzant els seus esforços en el producte compartit d’una revista. Per part de les persones adultes i la gent gran, donar a conèixer la història del territori i cercar l’oportunitat de conèixer els jovent des de la responsabilitat de la transmissió històrica. Per part del jovent, possibilitar el coneixement de l’altre i proposar un paper actiu com a interpel•lador/a. En definitiva, possibilitar el treball d’una identitat comuna ciutat-barri. La revista pretén ser: -Un espai de trobada intergeneracional -Un espai d’apropament a la realitat del barri i l’elaboració d’una connexió entre la història (passat) i l’actualitat (present-futur) -Un espai de creació i enfortiment de la xarxa local Resultats La revista surt en format paper amb una tirada de 1000 exemplars, distribuïts entre veïns, entitats i institucions dels barris de Collblanc i La Torrassa i L’Hospitalet en general, sense oblidar la distribució a d’altres municipis, entitats i organismes de l’àmbit social. Paral•lelament, l’edició electrònica de la revista ha anat associada a la creació d’un bloc sota el títol Revista Filmada, que permet la consulta audiovisual d’entrevistes i reportatges, a més d’una interacció molt més inmediata al llarg de l’any. Cal destacar la transversalitat del projecte, ja que la revista connecta amb altres activitats de l’associació –sobretot les protagonitzades per la gent gran, com el projecte Memòria de Barri–, i també cal remarcar que és una excel•lent eina col•lectiva d’empoderament de la comunitat i de visibilitat.

Beneficiaris/àries: 1.000 exemplars i Beneficiaris/àries: lectures en format digital.

JIS46

Bloc de la Revista: http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com Canal de Vídeo: http://www.youtube.com/user/revistalatorrassa


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Fundació BIP-BIP Introducció La Fundació Bip Bip és una institució sense afany de lucre que des de l’any 2000 treballa per a afavorir la integració social i digital de les persones pertanyents als col•lectius més vulnerables de la societat, mitjançant la capacitació i l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Portem col•laborant amb la Fundació Bip Bip des de l’any 2005, i gràcies a les donacions rebudes hem pogut seguir treballant amb dos projectes: per una banda, equipant una sala amb ordinadors i utilitzant programari lliure amb codi obert amb El Racó de l’Ocupació, projecte d’inserció sociolaboral obert a tothom; i per l’altra amb el Punt Òmnia, on disposem d’un Punt de Lliure Consulta integrat a la Sala d’Aprenentatge que permet, quan els tallers formatius estan plens i fan ús de la Sala, disposar d’uns ordinadors de consulta ràpida per tal de facilitar la rotació de diferents persones i diferenciar-lo de la resta d’ordinadors de la mateixa sala. Aquest any continuem col•laborant amb la concessió de quatre ordinadors dins la convocatòria 2009 per a persones majors de 65 anys. Objectius Oferir formació en TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Oferir un espai d’accés a Internet. Promoure valors típics dels sistemes operatius lliures. Discriminar positivament col•lectius amb especials dificultats i risc d’exclusió social. Organització i metodologia El Punt d’accés de Lliure Consulta Bip Bip de la Sala Òmnia ha tingut una mitjana de visites de 10 persones diàries (horari laborable) i 2.500 visites anuals. El seu horari és de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, de dilluns a divendres. Dins El Racó de l’Ocupació es desenvolupen diverses activitats relacionades amb la inserció sociolaboral: recerca de feina i de formació per Internet, o redacció de currículums i cartes de presentació. Per tal de poder fer tot això ha estat imprescindible l’ús dels ordinadors. Resultats Amb el Punt de Lliure Consulta Bip Bip integrat a la Sala d’Aprenentatge Òmnia i la sala Linux El Racó de l’Ocupació hem pogut incrementar la qualitat dels serveis oferts i hem promogut valors (característics del sistema operatiu Linux amb llicència GNU/GPL) com la llibertat, la legalitat i la cooperació social.

Beneficiaris/àries: 2.500

47 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Mundial de les Cultures Introducció El Mundial de les Cultures és la continuació i ampliació d’un projecte començat l’any 2004. Es tracta d’una iniciativa a partir de la qual s’ha creat i consolidat un grup de joves del barri, majoritàriament de cultura marroquina. En la primera execució del projecte hi havia dos eixos de treball: l’esport, per una banda, i tallers per l’altra. En aquesta ocasió s’han pogut abordar també aspectes de salut que anaven sorgint de manera indirecta en el grup, com ara drogodependències, sexualitat, etc., i treballar sobre l'adquisició d'hàbits de vida saludables a través de l'esport, a més de les temàtiques d'inclusió ja conegudes com l'orientació laboral, el reforç escolar o el foment de la interculturalitat. Objectius Fomentar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat entre diferents cultures, mitjançant la participació activa dels joves d'origen estranger a través de l'esport. Potenciar la participació dels joves en la vida associativa de la ciutat. Millorar la formació acadèmica dels joves per tal de facilitar la seva inclusió en l'àmbit escolar i posteriorment laboral. Utilitzar l'esport com a eina de treball i alhora integradora de nous valors. Potenciar la integració i identificació dels joves amb la seva ciutat. Organització i metodologia Taller de deures. El reforç escolar és bàsic per aquests joves, ja que la majoria d’ells s’han incorporat als centres educatius catalans fa poc, degut al seu recent procés migratori, i el fracàs escolar esdevé molt comú entre la majoria d’ells. Jocs i dinàmiques per tal de treballar habilitats socials. A través de tallers s’han treballat amb els joves continguts formatius que inclouen els conceptes de solidaritat, igualtat i respecte, entre d’altres. Dictats. Serveixen per a reforçar les competències d’expressió i comprensió lectora. Participació a la lliga de futbol del Consell Esportiu de L’Hospitalet. Mitjançant els entrenaments i els partits de futbol setmanals s’ha treballat la promoció d’estils de vida saludables, i també el foment de valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat entre diferents cultures. Tallers de promoció de la salut. Al llarg de l’any es duen a terme diferents tallers específics sobre temes de salut per tal de promoure estils de vida saludables. Formació i orientació pre-laboral. S'ha creat un espai específic per a l'orientació formativa i laboral dels joves del grup. Presenten, en general, un fort interès a iniciar la vida laboral, fet que requereix una orientació específica i un reforç en competències socials i formació general. Participació en la comunitat. A través d'altres projectes de la nostra entitat potenciem la participació dels joves en la seva comunitat com a eina per a promocionar la seva inclusió i fomentar l'intercanvi cultural i generacional.

Beneficiaris/àries: 28

JIS48

Resultats Es fomenten els valors d’intercanvi cultural, d’apoderament i de sentiment de pertinença i valorització personal entre els grups de joves, i això es tradueix en la seva millora global. La continuïtat del seu vincle amb l’entitat reforça la valoració positiva que fem del projecte i ens anima a continuar donant respostes a les seves demandes, i creant espais on puguin posar en marxa les seves idees, espais on formar-se, divertir-se, compartir i sobretot participar, sempre amb una clara voluntat de treballar des de l'àmbit de la dinamització i la prevenció.


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Acollida d’una alumna del Pràcticum d’Intervenció de l’Ensenyament de Treball Social i participació en el Projecte “Àpren Treball Social a L’Hospitalet” Introducció Joves per la Igualtat i la Solidaritat acull aquest curs escolar una nova alumna en pràctiques de l’Ensenyament de Treball Social de la Universitat de Barcelona. Aquesta col•laboració amb la facultat és una gran i enriquidora oportunitat per a tots els membres implicats en el projecte. Objectius Situar l’alumna en el marc d’actuació de l’entitat i de la realitat del barri on s’ubica, oferint oportunitats d’acció i aprenentatge. Ajudar a descobrir el paper que desenvolupa la treballadora social en un espai laboral real. Fomentar la relació amb d'altres professionals, serveis i àmbits. Potenciar les seves habilitats personals i professionals. Ensenyar la pràctica del treball social formant un grup de treball amb els alumnes de L'Hospitalet. Organització i metodologia L’alumna té traçada la seva implicació acordada amb el professor supervisor de l’ensenyament. A més, però, la persona té accés a materials, documents i formacions per complementar el seus coneixements professionals. És partícip de mostres de situacions a resoldre i del seu desenllaç. S’entén l’ocasió com l’assoliment d’eines pràctiques per al treball social quotidià. Com a alumna privilegiada que fa les pràctiques a la ciutat de L’Hospitalet, ha format part d’un intercanvi pilot de bones pràctiques dut a terme entre diferents centres i entitats de la ciutat i anomenat “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet“. Ha conegut de primera mà tots els recursos implicats en el projecte i a les persones que hi treballen ampliant així els seus coneixements i contactes. El seu grup de treball, “El Cor de L’Hospitalet” ha creat una revista com a recull de les experiències viscudes al llarg del procés del pràcticum. Resultats Cada mes es fa un test d’avaluació sobre la seva estada a l’entitat, això permet optimitzar les seves pràctiques i millorar mensualment els punts no tan forts i enfortit els forts i augmentar les responsabilitats i els reptes. S’avalua de manera òptima acollir una persona de pràctiques dins l’equip de treball de Joves per la Igualtat i la Solidaritat. A partir de la col•laboració amb la Universitat de Barcelona, un any més s’ha dut a terme una sessió per als alumnes de treball social en el marc de l’assignatura Ong’s i Voluntariat. A la trobada s’ha reflexionat sobre què és una ONG, necessitats i limitacions i, especialment, sobre la figura del voluntariat.

Beneficiaris/àries: 41

49 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

El Racó de l’Ocupació Introducció El projecte va néixer per donar resposta a la gran quantitat de demandes d'orientació sociolaboral dels diversos grups d'usuaris de l’entitat. D'una banda, el recurs s'adapta a persones molt diverses, ja que a l'entitat arriben col•lectius que van des de la infància-joventut, fins a la tercera edat. Moltes de les persones que contacten amb nosaltres són derivades de serveis d'atenció primària del territori, com ara serveis socials, centres de salut mental, centres d'atenció a les dones, etc. D'altra banda, considerem imperatiu abordar no tan sols l’orientació laboral, sinó també el suport psicoemocional durant el procés, donat el col•lectiu amb què treballem. Quan els usuaris vénen a l'entitat no busquen únicament orientació i formació per a la recerca de feina, sinó també un espai de suport, d'ajuda mútua entre iguals i de relació i integració social. El servei és gratuït i és obert a tothom, sense cap tipus de limitació. Com a entitat formem part del projecte "Anadromes: itineraris plurals per a la inserció", dins del qual es troba la Xarxa d'Inserció Sociolaboral de la ciutat (promoguda des de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat), juntament amb diverses entitats del municipi i les àrees de Promoció Econòmica i Benestar Social del mateix Ajuntament. A més, participem en la Comissió d’Inserció Sociolaboral de l’ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social). Objectius Oferir assessorament, orientació i recolzament en els àmbits sociolaboral i formatiu mitjançant una atenció personalitzada i adaptada. Augmentar les competències tècniques i actitudinals dels i les participants. Oferir un espai de suport psicoemocional en el procés de recerca de feina i inclusió social. Impulsar l’autonomia de l’usuari en el seu desenvolupament personal, en la recerca de feina i en el coneixement dels recursos sociolaborals. Impulsar la integració social dels col•lectius en risc d’exclusió o en situació de dependència mitjançant activitats formatives. Organització i metodologia Tothom qui es presenta al servei rep un assessorament personalitzat: davant la gran disparitat en el col•lectiu amb el qual treballem, es requereix d'una metodologia flexible i dinàmica, capaç de respondre a les necessitats específiques de cada persona. Les estratègies inclouen l'adaptació del material, ja que ens trobem amb perfils molt diferents i cal modificar els formularis i documents de suport en funció de les característiques individuals. Això significa traduir documentació, crear materials per les sessions d'alfabetització, dissenyar materials específics per als tallers, o plantilles diverses amb suport diferent (escrit, oral, audiovisual...).

Beneficiaris/àries: 149

JIS50

Resultats S’ha assessorat un total de 149 persones, majoritàriament estrangeres i amb una edat inferior a 35 anys. La valoració del projecte és molt positiva, perquè s’han pogut detectar les necessitats dels usuaris i les usuàries i oferir un servei de tracte personalitzat que afavoreix l’apoderament de les persones, així com la seva autonomia en matèria de recerca de feina i el desenvolupament d’habilitats socials. El Racó de l’Ocupació constitueix un recurs tan necessari al barri, i a la ciutat, perquè dóna cabuda a tots els perfils personals i professionals, sense limitacions. Les persones que fins ara s’han pogut beneficiar del servei destaquen aquesta atenció tan diferenciada i individualitzada i recomanen el servei al seu cercle social, fet que és molt destacable i fa palesa la satisfacció dels usuaris i les usuàries del projecte.


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Exposició virtual “Fes-t’h@ Fotos III”: Visions de la Festa de la Diversitat Introducció Des dels barris de Collblanc i La Torrassa s’organitza cada any la Festa de la Diversitat de la ciutat de L’Hospitalet. Totes les entitats d’aquests barris, com és lògic, tenen un protagonisme especial durant aquesta jornada i organitzen diverses activitats i tallers que ocupen tot el dia. Aquest és el tercer any consecutiu que el JIS, fidel a la seva línia de treball encetada conjuntament amb el Punt Òmnia des de 2004 pel que fa a la fotografia participativa sota el nom genèric “El Mosaic del Barri”, compromès amb la participació oberta de la comunitat del barri i la recerca artística col•lectiva i veïnal, dinamitza una activitat anomenada “Fes-T’H@ Fotos! Visions de la Festa”. Objectius Estimular la participació veïnal i la seva expressió creativa i artística a través de la fotografia aplicada al seu propi entorn i de la seva publicació a Internet. Organització i metodologia Enguany s’ha organitzat una exposició virtual, mostrant les fotografies recollides durant l’edició del 2009, fetes exclusivament durant la jornada festiva per veïns i veïnes de totes les edats amb càmeres d'un sol ús repartides en mà des de l'stand de l'associació, amb l'objectiu de captar la Festa des de les mirades dels seus participants, no professionals. També s’han acceptat aquest any fotografies digitals. La proposta resultant, en format d’exposició virtual, és un reportatge de l’última edició de la Festa al parc de la Marquesa (Festa del 2009). El perfil dels veïns i les veïnes participants de la Festa respon a totes les edats, des de nens i nenes de 6 anys a avis i àvies de 85 anys. La participació era oberta a qualsevol persona veïna en qualitat de fotògrafa durant la Jornada. Cal destacar durant aquest any la participació després de la jornada, via correu electrònic. Resultats Una exposició permanent en format digital, que es va acumulant des de l’any 2007: http://picasaweb.google.es/elsnostresbarris/Exposici_Festa_Fotos_Diversitat0708# http://picasaweb.google.es/elsnostresbarris/FESTHAFOTOSDiversitat09# 60 fotògrafs i fotògrafes a la Jornada de 2009. Les visites a l’exposició digital no s’han quantificat. Cal esmentar l’impacte positiu pel que fa als aspectes de visibilitat i estímul que suposa una exposició fotogràfica permanent sobre la realitat del barri.

Beneficiaris/àries: 60 i visites a l’exposició física i digital

51 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Portal web i butlletí electrònic de l’entitat www.joves.org Introducció En una entitat de joves com la nostra, un dels principals objectius, si no el més important, és arribar al jovent. Pensem que és molt important que pugui estar informat de totes les activitats que es fan a l'entitat, a més de les activitats que es faran, els projectes... però, alhora, que ells mateixos puguin fernos arribar els seus dubtes i les seves propostes. El nostre portal web és una eina molt important per fer arribar als joves aquelles informacions que més els poden interessar: prevenció en salut (drogues, sexualitat, sida…) i formació. A causa de la situació actual de la nostra societat, trobem que és molt difícil que una persona dediqui una part del seu temps lliure a apropar-se a l'entitat per tal de rebre aquesta informació. Internet ha permès que els joves puguin demanar aquesta informació d'una manera més còmoda i ràpida. Objectius Oferir informació sobre l'entitat i temes relacionats amb els objectius i la filosofia d'aquesta (igualtat, respecte, solidaritat, prevenció...) Informar mensualment sobre les activitats en què l'associació participa. Organització i metodologia Les informacions i notícies que es van penjant es canvien de manera periòdica per tal que la informació que s'ofereix sigui al més actualitzada possible. Dins el portal trobem també el formulari d'inscripció del butlletí de l'entitat i el d'ofertes laborals, que cada cop tenen més persones inscrites. Resultats La resposta que es dóna des d’Internet a totes les crides i ofertes del portal és molt satisfactòria, potser perquè és un mitjà força accessible i que permet arribar a un nombre més gran de persones. Durant aquest any de treball hem aconseguit tenir 1.950 socis al butlletí de la borsa de treball, 5.037 al de l'entitat, 2.119 al butlletí dels col•legis i 283 al dels Punts d’Informació Juvenil. Un dels punts que més ha afavorit el fet de tenir el portal web ha estat la difusió de les activitats que es duen a terme a l'entitat, ja que ara es fa de manera més ràpida i arribem a un nombre més gran de persones. Pel que fa al portal, la mitjana de visites diàries ha anat augmentant. A més, durant el proper any 2010, es preveu treballar en un nou portal web amb nous continguts.

Beneficiaris/àries: A determinar

JIS52

A la xarxa www.joves.org www.metropolhis.cat Facebook: grup d’amics i amigues del MetropoL’His: www.facebook.com/group.php?gid=48924868325 http://jismezclateam.blogspot.com http://picasaweb.google.es/elsnostresbarris http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com http://puntomniajisarrels.wordpress.com http://comicsobrelasida.blogspot.com http://representaatothom.wordpress.com


Participaci贸 en congressos, jornades i formacions

53 JIS


Participació en congressos, jornades i formacions

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS I JORNADES. FORMACIONS Trobada amb experts: actualització en VIH/sida Xarxa Sida i Món Local 25 de febrer de 2009 El Prat de Llobregat III Jornada Sida i Món Local a Catalunya Xarxa Sida i Món Local 26 de febrer de 2009 El Prat de Llobregat X Jornades Cohesió i Lideratge Comitè 1r de Desembre 5 de març de 2009 Barcelona 2n Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya 26 i 27 de març de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Jornada Presentació Resultats de l’estudi proposta d’indicadors d’avaluació de les activitats de les ONG-sida Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 5 de maig de 2009 Barcelona Jornades de Drets i Deures del Departament de Salut Pública de L’Hospitalet Ajuntament L’Hospitalet Departament de Salut Pública 8 i 9 de maig de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Jornada d’avaluació del Pasal’h 2005-2008 i definició del període 2010-2015 Pasal’h. Pla d’acció del VIH/sida a L’Hospitalet 19 de maig de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Prevenció de Riscos Laborals SEPRA 7 de juliol de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Congrés de treball i ciutadania, per la igualtat d’oportunitats ECAS 14 i 15 de juliol de 2009 Barcelona Congrés Parlem de drogues, famílies i joves, junts per la prevenció Obra social Fundació la Caixa i Ministeri de l’Interior 28, 29 i 30 de juliol de 2009 Barcelona Jornada Inter-barri’09 Collblanc-La Torrassa Ajuntament de L’Hospitalet Àrea de Promoció Econòmica 19 de setembre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Taules Temàtiques sobre VIH/sida Pasal’h. Pla d’acció del VIH/sida a L’Hospitalet 29 de setembre i 8 d’octubre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat VI Jornadas sobre Violencias de Género y VIH Creación Positiva. 22 d’octubre de 2009 a l’auditori Miguel Delibes de Valladolid. X Encuentro Comunitario sobre el VIH y el sida del estado Español Talleres de Género y VIH, Derechos humanos. Reunión de grupos trabajo RED 2002 4,5 y 6 de noviembre de 2009 Barcelona Intercanvis Internacionals (Programa Joventut en Acció 2007-2013) Ajuntament de L’Hospitalet. Oficina Jove d’Emancipació 5 de novembre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat

JIS54


Participació en congressos, jornades i formacions

Jornada Modelos de salud sexual y derechos humanos. ¿Cómo se relaciona el paradigma de reducción de daños con los derechos humanos? RED 2002 7 de novembre de 2009 Barcelona Formació Polítiques de Joventut “Identificació i Formulació de projectes en la cooperació al desenvolupament” Generalitat de Catalunya. Secretaria de Joventut. 28 d’octubre i 25 de novembre de 2009 Barcelona Jornadas Nacionales Prevención de las drogodependencias en el ámbito local. Compromiso y proximidad. SPOTT. Diputació de Barcelona 23 de noviembre de 2009 Barcelona Jornada Tinc un adolescent a casa Ajuntament de L’Hospitalet. Àrea de Joventut 24 de novembre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Jornada de presentació de la guia Tinc un adolescent a casa Diputació de Barcelona. Àrea de Salut Pública. 24 de novembre de 2009 al Recinte Escola Industrial. Barcelona Formacions i connexions internacionals en xarxa per a treballadors juvenils Ajuntament de L’Hospitalet. Plataforma Activa d’Entitats per a la Participació Internacional. Oficina Jove d’Emancipació. 14 de desembre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Taller corporal de cohesió, comunicació i contacte Institut Gestalt. Formació interna per a entitats del Comitè 1r Desembre 17 de desembre de 2009 Barcelona

PARTICIPACIÓ COM A PONENTS Trobada amb experts: actualització en VIH/sida Xarxa Sida i Món Local 25 de febrer de 2009 El Prat de Llobregat Col•laboració en l’organització de la Trobada III Jornada Sida i Món Local a Catalunya Xarxa Sida i Món Local 26 de febrer de 2009 El Prat de Llobregat Col•laboració en l’organització de la Trobada Jornada Presentació Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida. Còmic sobre la sida JIS. Joves per la Igualtat i la Solidaritat 17 de juny de 2009 Barcelona Taules Temàtiques sobre VIH/sida 29 de setembre i 8 d’octubre de 2009 L’Hospitalet de Llobregat Taula Prevenció de VIH+ITS a l’escola: enfortint el Programa Maleta Pedagògica. Pasal’h. Pla d’acció del VIH/sida a L’Hospitalet Jornadas Nacionales Prevención de las Drogodependencias en el ámbito local. Taula Rodona Compromiso y proximidad con los más jóvenes. Presentació Programa Agentes de Salud. SPOTT-Servei de prevenció i atenció a les drogodependencies. Diputació de Barcelona. 23 de novembre de 2009 Barcelona

55 JIS


Ronda La Torrassa, 105, 3r · 08903 L’Hospitalet Tel. 93 421 93 10 Fax 93 332 80 30 info@joves.org www.joves.org http://jislh.wordpress.com/

Associació JIS. Joves per la Igualtat i la Solidaritat CIF: G-60591310 Inscrita al Registre d'Entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Amb el número 287 de la secció 3a del Registre de Barcelona.

JIS56


Memòria d'activitats JIS 2009  
Memòria d'activitats JIS 2009  

Memòria d'activitats JIS 2009