Page 1


Memòria d’activitats 2008

1 JIS


Índex Presentació ..................................................................................................................................................... 05 Introducció ...................................................................................................................................................... 06

Àrea de Salut - Agents de salut ........................................................................................................................................... 12 - Programa Mira i Informa-te'n ............................................................................................................. 13 - PASaL’H........................................................................................................................................................... 14 - Col·laboració amb el PASal'h. Pla d'acció sobre el Vih/sida a L'Hospitalet ..................... 15 - Accions de prevenció: Participació a les Festes de Primavera, Aquest Estiu Protegeix-te i Posa't el Punt ..................................................................................... 16 - Accions de l'àrea de sensibilització, formació i participació social ..................................... 17 - Programa de Maleta Pedagògica ...................................................................................................... 18 - Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida..................................................................... 19 - Punt Jove Sant Joan Despí .................................................................................................................... 20 -Assessoria virtual L'Estenedor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - Programa Afectivitat, Sexualitat, VIH i Dona................................................................................ 22 - Tallers del Pla Jove de la Diputació de Barcelona ....................................................................... 23 - Tallers de Salut Pública de la Diputació de Barcelona ................................................................ 24 -Tallers de la Guia Blava, Guia Intro i Formacions a Mida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - Programa de sensibilització sobre el Mosquit Tigre a L’Hospitalet................................... 26 - Programa de sensibilització sobre els coloms a L’Hospitalet ............................................ 27 - Participació en xarxes comunitàries en temes de promoció de la salut............................ 28 - Participació en estudis, grups de discussió i recursos pedagògics...................................... 30

Àrea de Cooperació i Sensibilització - Construcció de capacitats a líders del moviment comunal nicaragüenc i emprenedors juvenils del districte III del municipi de Managua ..................................... 32 - Moviment Comunal Nicaragüenc ..................................................................................................... 33 - Exposició “Nicaragua: Un país de compromisos i contradiccions”..................................... 34 - Visquem Nicaragua: Tallers de sensibilització als IES de L’Hospitalet............................... 35 - Revista desMONtando MUNdos ......................................................................................................... 36 JIS2


Àrea de Gent Gran - Programa d'acompanyament domiciliari a gent gran de L'Hospitalet ............................ 38 - Gent gran i noves oportunitats ........................................................................................................... 39 - FTIC-Aprèn recordant III: Memòria de barri a La Torrassa.................................................... 40 - Curs d'introducció al voluntariat ......................................................................................................... 41

Àrea Internacional - Dinamització del Centre Europa Jove del Consell Comarcal del Barcelonès.................... 44 - Acollida persones en pràctiques del prorama Leonardo Da Vinci ....................................... 45 - Crossroad: Obrint les portes a les organitzacions locals ........................................................... 46

Àrea de Participació Comunitària i TIC - Metropol'his: III Festival Jove de curtmetratges de Temàtica Metropolitana de L'Hospitalet ..................................................................................................................................................... 48 - Punt TIC Òmnia Jis/Arrels ....................................................................................................................... 49 - Revista Els Nostres Barris ....................................................................................................................... 50 - Fundació BIP-BIP ....................................................................................................................................... 51 - Concurs i exposició Fes-t’h@ Fotos .................................................................................................... 52 - Mundial de les Cultures 2008 ............................................................................................................... 53 - El Racó de l’Ocupació ............................................................................................................................... 54 - XI Fòrum d’Estudis Sobre la Joventut .............................................................................................. 55 - Acollida d’un aumne del pràcticum d’intervenció de l’ensenyament de Treball Social i participació en el projecte “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet” ............................................. 56 - Portal web i butlletí electrònic de l'entitat .................................................................................... 57

3 JIS


JIS4


Presentació Joves per la Igualtat i la Solidaritat et dóna la benvinguda a la memòria d’activitats de l’any 2008. És el recull de tots els projectes i activitats que els i les professionals de l’entitat han dut a terme aquest darrer any, amb la il•lusió i esforç que ens caracteritza. Podràs conèixer què fem i com ho fem, per això a cada pàgina trobaràs una iniciativa diferent explicada d’una manera clara i esquemàtica, que a més a més hem volgut il•lustrar perquè sigui més gràfica i, per què no?, potser perquè et trobis en alguna fotografia. JIS treballa per un model de societat en què la igualtat i la solidaritat siguin dos eixos bàsics de la realitat social. Per tal d’assolir aquesta fita treballa amb un equip humà especialitzat que desenvolupa els projectes sòcio-educatius relacionats amb les cinc àrees de treball de què disposa l’entitat: Salut, Cooperació i Sensibilització, Gent Gran, Internacional i Participació Comunitària i TIC. Volem agrair la col•laboració que hem rebut per part d’institucions, associacions i persones que a títol individual han aportat un granet de sorra al JIS i l’han fet més ferm i capaç de continuar assolint noves responsabilitats i reptes. Joves per la Igualtat i la Solidaritat aquest any 2009 té l’honor de celebrar el seu 15è aniversari, així que si ens veus et deixarem que ens estiris les orelles. Moltes gràcies a tothom! Equip de Joves per la Igualtat i la Solidaritat

5 JIS


Introducció Joves per la Igualtat i la Solidaritat (JIS) és una organització no governamental sense ànim de lucre, regida pels estatuts aprovats el dia 24 d'abril de 1994. L’entitat va néixer a la ciutat de L’Hospitalet com a idea d’un grup de joves que volia fer d’aquestes dues paraules, la igualtat i la solidaritat, dos eixos bàsics de la realitat social. Tenien la inquietud de posar en pràctica uns valors basats en la no discriminació de les persones sota cap concepte i en el respecte i l’empatia, i per això treballaven amb il•lusió i esforç per tal de materialitzar aquesta idea en forma de treball directe a la ciutat. El JIS funciona amb una junta directiva, segons regeixen les associacions sense ànim de lucre a Catalunya, formada per una presidenta, una secretària, un tresorer i vocals. Incidint primer a nivell individual i posteriorment i/o paral•lelament a nivell comunitari, el JIS procura fer de la ciutat un espai més solidari i cohesionat. Per tal d’assolir aquesta fita treballa amb un equip humà especialitzat que duu a terme els projectes sòcio-educatius relacionats amb les cinc àrees de treball de què disposa l’entitat: Salut, Gent Gran, Cooperació i Sensibilització, Internacional, i Participació Comunitària i TIC. Es vol donar resposta als canvis que es produeixen a la societat, de manera que potser les àrees de treball de l’entitat també poden anar canviant en el futur per tal d’adaptar-se a les noves necessitats, o es poden incloure noves àrees de treball. UBICACIÓ El JIS està situat a l’edifici cedit per l’Ajuntament a la Ronda de la Torrassa, número 105, 3a planta de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat. En aquest edifici estan ubicades, a més, altres entitats de la ciutat que fan diverses activitats, formant així un “hotel” d’entitats al barri de Collblanc – La Torrassa.

JIS6


FUNCIONAMENT INTERN Personal tècnic Des de la seva fundació el JIS ha crescut en programes i accions, i això ha implicat la incorporació de nou personal tècnic format en les següents disciplines: treball social, educació social, psicologia, sociologia, administració i informàtica. L’equip humà està format per una plantilla de professionals que posseeixen les capacitats tècniques necessàries per tal de desenvolupar els programes i activitats que tenen assignats. S’encarreguen de dissenyar i dur a terme: -La formació dedicada a programes de solidaritat i cooperació, salut i voluntariat pensades per al jovent de l’entitat o d’altres entitats i per a l’alumnat de centres d’ensenyament secundari i d’altres dispositius juvenils. -La formació dedicada a l’adquisició d’habilitats socials, dirigida també al jovent i alumnat de secundària, amb l’objectiu que els nois i les noies reflexionin sobre els procediments per promoure mobilitzacions ciutadanes. -La formació dedicada a la realització i el desenvolupament de programes sòcioeducatius. Mitjançant estudis de situacions i problemes socials d’actualitat es fomenta el coneixement de la realitat més propera amb una metodologia vivencial. Voluntariat i persones col•laboradores El JIS es basa en la dinamització de persones que s’impliquen en programes i projectes de caràcter social. A través de la dinamització d’aquestes persones, el que es pretén és tant el desenvolupament de cada persona com el de les relacions amb el seu entorn. El voluntariat és un altre dels punts presents a la nostra entitat, ja que molts del programes que es dissenyen i moltes de les accions que es realitzen van dirigides a aquest col·lectiu o necessiten la seva col·laboració. Des del punt de vista del voluntariat, cal tenir en compte la incorporació de nous voluntaris i la seva implicació i formació. En fer els voluntaris partícips dels projectes s’afavoreix que els facin seus i millorin el seu entorn social.

7 JIS


Una vegada es vol aprofitar per agrair a totes les persones col·laboradores del JIS el seu esforç, dedicació, treball i les idees que han aportat durant tots aquests anys. Coordinació interna Cada àrea té un equip responsable encarregat de planificar activitats, presentar projectes, coordinar l’àrea i els voluntaris amb els que compta i dinamitzar les activitats que es proposen. D’altra banda, es fan reunions mensuals de coordinació en que cada responsable exposa les activitats que està duent a terme i els dubtes o problemes que puguin sorgir. A més, s’informa de totes les activitats que es fan a l’entitat. Cal destacar que l’entitat té una estructura interna horitzontal i que l’espai decissori més important és l’assamblea. Sistema de formació De cara a disposar d’un equip humà, el JIS dóna molta importància a la formació i l’assistència dels seus membres a cursos, seminaris, jornades, xerrades, etc. El reciclatge dels professionals i del voluntariat és un eix de treball transversal de la seva acció. RELACIONS EXTERNES Sistema d’informació El JIS continua present als mitjans de comunicació local, tant a la televisió com a la premsa escrita, la ràdio i internet. Cada any es procura incrementar la presència en els mitjans per tal de difondre les activitats dutes a terme. Es col•labora amb Televisió de L’Hospitalet, Ràdio L’Hospitalet, TV3, Catalunya Ràdio, COM Ràdio i Ràdio 4, entre d’altres. Els canals de comunicació i difusió de les activitats són: -Portal web (www.joves.org ),butlletí electrònic de l’entitat, revista desMONtando MUNdos, revista intergeneracional Els Nostres Barris, pàgines web d’altres entitats, associacions, etc. -Blocs del punt Òmnia Jis/Arrels, de la revista i d’altres projectes de participació comunitària.

JIS8


Recursos Econòmics Els mitjans de finançament actuals de l’organització són els següents: -Convenis i subvencions de l’Administració. -Contractes de prestacions de serveis amb l’Administració Pública. -Prestació de serveis de formació a la iniciativa privada i als centres escolars. -Convenis i subvencions amb fundacions, administracions privades i bancs. Es considera un element clau poder establir relacions amb institucions públiques i privades amb l’objectiu d’augmentar el nombre de recursos (tècnics, econòmics, logístics...) per tal de poder finançar les activitats i projectes que es duen a terme durant tot l’any. Aquest any 2008 es mantenen les relacions amb les administracions i a la vegada s’estableixen nous contactes amb fundacions de caràcter privat. Amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat Des del naixement de l’entitat, l’Ajuntament de la ciutat ha estat sempre l’administració més propera. S’ha creat una xarxa de recursos al voltant de l’Ajuntament i s’ha establert un contacte amb cadascuna de les àrees de treball, especialment amb l’Àrea de Joventut. Amb la Generalitat de Catalunya Relacions amb la Generalitat, a través d’Acció Social i Ciutadania, Salut, Treball, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, Dona o Joventut. Amb altres ajuntaments Cada any es duen a terme xerrades i tallers amb l’objectiu de formar i dinamitzar joves d’altres ciutats. Aquestes relacions afavoreixen els recursos de l’entitat i que es pugui arribar a un nombre més gran de joves, especialment en àmbits de prevenció. Amb la Diputació de Barcelona Relacions amb l’àrea de Serveis Socials, el Pla Jove, Salut i el Departament de Cultura. Amb el Consell Comarcal del Barcelonès Desenvolupant una feina de suport a l’Oficina de Serveis a la Joventut i Habitatge en matèria de mobilitat europea al Centre Europa Jove. 9 JIS


Amb la comunitat A nivell de participació comunitària, el JIS es preocupa per mantenir contactes dins la comunitat i fer activitats i projectes que ajudin a millorar-la. Hi ha diversos programes en què es participa des de fa anys, com ara: -Comissió Municipal de Drogodependències -Comissió tècnica de la Sida -Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional -Consell Municipal de les Persones Grans -Consell Municipal de la Salut -Pla de Desenvolupament Comunitari -Comissió d’entitats Collblanc - La Torrassa -Xarxa de Punts TIC Òmnia de Catalunya. -Altres entitats de la ciutat i d’altres municipis Amb el Consorci de Normalització Lingüística El conveni que se signa cada any amb el Consorci de Normalització Lingüística ajuda a millorar l’elaboració de tots els documents que es redacten a l’entitat, tinguin un caràcter extern o intern. Amb caixes i bancs Les caixes i bancs són una font de finançament privat important per a l’entitat. Fundació “la Caixa”, Fundació Caixa Sabadell, Caixa de Manresa, Caixa de Terrassa i Caixa de Tarragona. Casal de Joves de Catalunya La nostra entitat forma part d’aquesta federació i participa en les reunions de coordinació i les activitats que es realitzen amb la implicació de voluntaris i tècnics del JIS. Plataforma ECAS: Entitats Catalanes d’Acció Social El JIS pertany des de aquest any 2008 a la plataforma ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), una plataforma d’entitats que treballa sobre temes com la immigració, la infància, dona, treball, etc. En aquesta plataforma hi ha grups i comissions de treball diferents sobre aquests temes socials. S’estan preparant les pròximes Jornades de Serveis Públics i Tercer Sector pel primer trimestre 2009.

JIS10


àrea de de gent gran Àrea Salut

11 JIS


Àrea de Salut

Agents de salut juvenil Introducció Subvencionat per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i La Fundació “la Caixa”, és un dels programes de salut més consolidats de l’entitat i pretén formar joves per tal que puguin fer prevenció en el seu grup d’iguals.

Objectius Promoure actituds favorables envers la salut. Consolidar els grups d'Agents de Salut Juvenils formats a la província de Barcelona, duent a terme les iniciatives que sorgeixen del propi grup. Seguir treballant i formant els grups de Joves Agents de Salut. Facilitar la creació de nous grups de joves que puguin ser Joves Agents de Salut. Crear un espai de reflexió sobre la salut. Donar eines per poder dur a terme programes específics sorgits des dels joves. Aconseguir un efecte multiplicador mitjançant l’actuació del jovent assistent com a mediador preventiu davant els seus iguals.

Organització i metodologia En una primera fase del programa, els futurs Agents de Salut Juvenil reben una formació en relació a la salut. Aquests cursos sempre s’adapten a les necessitats del grup en concret, al seu nivell de desenvolupament i a la seva edat, però els continguts bàsics que s’imparteixen són els següents: “Que és un agent de salut?”, “Educació per a la salut”, “Sexualitat i sida”, “Prevenció i disminució de riscos en el consum de substàncies”, “Prevenció dels trastorns alimentaris (anorèxia i bulímia)”, “Habilitats socials” i “Gestió i proposta d’activitats”. En una segona fase, a partir de la formació rebuda, el jovent té la possibilitat de dur a terme activitats relacionades amb la promoció de la salut, sempre amb el recolzament d’un o més dinamitzadors. És important fer reunions de seguiment amb els participants per tal de reconduir les seves expectatives i motivacions de manera que siguin conseqüents amb els valors i objectius del JIS.

Resultats Aquest any 2008 s’han fet 19 formacions en els següents municipis: L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Gavà, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès, Molins de Rei, Pallejà i Arenys de Munt. S’han format 269 joves, 166 dels quals han participat en diferents campanyes com ara les “Festes de la Primavera”, “Parles amb el teu fill?”, “Posa’t el Punt”, “Aquest Estiu Protegeix-te”, “Dia de la prova”, “Dia Mundial de la Sida”, sessions formatives per al seu grup d’iguals, punts d’informació monotemàtics, exposició teòrica de les seves experiències en diverses trobades de joves... Com a equip professional i voluntari que ha participat en el desenvolupament del programa estem contents amb els resultats obtinguts, ja que hem augmentat la participació del jovent, i d’altra banda hem aconseguit mantenir una estabilitat amb el programa. La continuïtat dels diferents grups d’agents de salut i la seva progressiva implicació en les activitats de promoció de la salut del municipi són, però, aspectes a millorar i potenciar durant els propers anys. Beneficiaris/àries: 269

JIS12

Durant el 2009 es continuarà treballant amb els mateixos objectius. Per acabar, considerem important destacar que el programa d’Agents de Salut és ja un programa continu en el temps, i per a aquest any estan previstos cursos de formació a Esplugues de Llobregat, Gavà i Pallejà.


Àrea Àrea de de Salut Salut

Programa Mira i informa-te’n Programa de prevenció del VIH/sida per a Joves de Catalunya Introducció A partir del Programa de Prevenció de la infecció del VIH/Sida per a joves al Baix Llobregat sorgeix la iniciativa per part d’un grup de joves de crear el programa “Mira i Informa’t”. Aquest programa, subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es va iniciar l’any 2002 i pretén prevenir el VIH/sida mitjançant una exposició itinerant que el mateix jovent va elaborar. Durant el 2008 s’ha actualitzat l’exposició ampliant-la i actualitzant alguns conceptes obsolets. La idea és apropar la informació al jovent per tal d’informar-lo, formar-lo, assessorar-lo i orientar-lo sobre aquest tema, instaurar hàbits saludables i evitar conductes de risc entre aquest grup de població.

Objectius Prevenir la infecció del VIH/sida entre la població jove. Informar, formar, assessorar el jovent sobre temes relacionats amb la prevenció del VIH. Instaurar hàbits saludables en la població jove. Evitar conductes de risc. Consolidar els grups d'Agents de Salut Juvenils formats portant a terme les iniciatives que sorgeixen del propi grup. Facilitar la creació de nous grups de joves que puguin ser Joves Agents de Salut.

Organització i metodologia Els objectius s'aconsegueixen mitjançant dos tipus d'actuació: Actuació Indirecta: Oferint informació mitjançant uns plafons informatius que els joves poden llegir in situ. És una exposició que consta de 8 plafons informatius amb informació bàsica sobre el VIH, conductes de risc, ús del preservatiu masculí i femení, etc. Actuació Directa: L'exposició té com a suport una xerrada explicativa dels plafons. Pensem que és important aquest espai de diàleg amb els joves per tal d'aclarir dubtes, atendre demandes... Un cop dut a terme el taller de suport de l’exposició, la intenció és planificar conjuntament amb el jovent accions que pugui desenvolupar als mateixos municipis on s’ha realitzat l’exposició, o amb una difusió comunitària (obra de teatre, curtmetratges, campanyes de sensibilització...)

Resultats

Beneficiaris/àries: 238

L’any 2008 s’han dut a terme les següents accions formatives: - L’Hospitalet de Llobregat: s’han dut a terme 4 accions i s’han format 48 joves. - Gavà: s’han fet 5 accions formatives i s’han format un total de 116 joves. - Sant Joan Despí: s’han dut a terme 2 accions formatives i s’han format 8 joves. - Esplugues de Llobregat: s’ha fet una acció formativa i s’han format un total de 17 joves. - Molins de Rei: s’ha dut a terme una acció formativa amb una participació de 20 joves. - Pallejà: s’ha dut a terme una acció formativa amb una participació de 14 joves. - Trobada d’Agents de Salut a Vilafranca del Penedès: S’ha dut a terme una activitat d’exposició i intercanvi d’experiències amb una participació total de 14 joves. D’aquests 237 joves formats, 122 han participat en diferents activitats amb el seu grup d’iguals. L’exposició ha estat present durant el 2008 a L’Hospitalet de Llobregat, Caldes d’Estrac, Castelló d’Empúries, Rubí, Santa Perpètua de la Mogoda, Molins de Rei, Sabadell, ACAS Baix Empordà, Fundació Autònoma Solidària, Gavà, Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès, Pallejà i Barcelona.

13 JIS


Àrea de Salut

PASaL'H. Pla d’acció sobre el VIH/sida a L’Hospitalet Introducció El PASaL’H (Pla d’Acció sobre VIH/sida a L’Hospitalet) és, des de l’any 2001, l’instrument de què es dota la ciutadania de L’Hospitalet per tal d’enfrontar-se al problema de la sida, i es fa proporcionant-li solucions i respostes en els seus diferents nivells. El JIS ha format part de la Comissió Tècnica de la sida fundadora del PASaL’H des del seus inicis. Objectius Concebre, integrar i definir de manera global, estructurada, coordinada i continuada el conjunt d'actuacions a curt, mitjà i llarg termini en matèria de VIH/sida nivell de L'Hospitalet, amb la participació activa de la CTS i els agents socials que incideixen en el territori. Promoure, a més del tractament de les persones VIH+, programes de prevenció i inserció orientats a disminuir la incidència i prevalença dels casos de VIH+ a L'Hospitalet, i que millorin la qualitat de vida i la inserció sociolaboral de les persones VIH+/Sida i del seu entorn afectiu. Definir i aplicar un sistema d'avaluació i monitorització del Pla. Treballar a partir de valoracions i anàlisis de la situació i de les previsions d'evolució en matèria de VIH/sida, amb criteris tècnics i científics, en els diferents àmbits d'actuació. Garantir la sostenibilitat del PASaL'H. Organització i metodologia Com a característica a destacar del PASaL'H, s'ha comptat i es vol comptar amb la representació i participació de tots els grups polítics municipals, en estreta col·laboració amb la CTS (Comissió Tècnica de la Sida de L'Hospitalet ), on han participat activament representants de les diferents administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i Ajuntament de L'Hospitalet), conjuntament amb tècnics, professionals i representants d'ONGs que intervenen en VIH/sida, com el JIS, i altres representants de la societat civil. Resultats Les accions portades a terme des del PASaL'H durant aquest any on diferents tècnics del JIS han participat activament han estat les següents:

Beneficiaris/àries: Part de la població de L'Hospitalet

JIS14

Àrea d'avaluació, monitorització i epidemiologia: - Redacció i presentació de la Memòria del PASaL'H. - Reunions de la CTS (Plenaris i Permanents). - Reunions dels diferents grups de treball. Àrea de Prevenció: - Dissenyar i realitzar una campanya en mitjans de comunicació locals. - Garantir la distribució de materials preventius ja existents a centres culturals, instituts, associacions... - Repartiment de preservatius i accions en espais d’oci de joves i instituts (“Aquest Estiu i Protegeix-te”, “Posa’t el Punt”, “Festes de Primavera”). - Programa “Maleta Pedagògica”. Participació en el disseny, execució i avaluació dels tallers adreçats a alumnat, professorat i a families. Àrea de Sensibilització, Formació i Participació Social: - Dia de la Prova del VIH. - DMS 2008. - Formació a voluntariat. - Participació en la Xarxa de Sida i Món Local.


Àrea de Salut

Col·laboració amb el PASaL'H. Pla d’acció sobre el VIH/sida a L’Hospitalet Introducció Durant els mesos de juliol i desembre, una persona de l’entitat ha col•laborat amb el Programa de la Sida de l’Ajuntament de l’Hospitalet fent tasques de suport per al PASaL’H. Objectius Concebre, integrar i definir de manera global, estructurada, coordinada i continuada el conjunt d’actuacions a curt, mitjà i llarg termini en matèria de VIH/sida a nivell de L’Hospitalet, amb la participació activa de la CTS i els agents socials que incideixen en el territori. Promoure, a més del tractament de les persones VIH+, programes de prevenció i inserció orientats a disminuir la incidència i prevalença dels casos de VIH+ a L’Hospitalet, i que millorin la qualitat de vida i la inserció sociolaboral de les persones VIH+/sida i del seu entorn afectiu. Definir i aplicar un sistema d’avaluació i monitorització del Pla. Treballar a partir de valoracions i anàlisis de la situació i de les previsions d’evolució en matèria de VIH/sida, amb criteris tècnics i científics, en els diferents àmbits d’actuació. Garantir la sostenibilitat del PASaL’H. Organització i metodologia Concretament, les tasques portades a terme han estat: Suport a la secretaria tècnica. Mantenir reunions amb els membres de la CTS i aixecar-ne actes. Actualització de la pàgina web del PASaL’H. Penjar notícies al web i documents generats pel Pla. Actualització de les dades sobre VIH/sida cedides pel Ceescat. Suport al programa “Maleta Pedagògica”. Difusió del programa als centres educatius per tal de donar-lo a conèixer mantenint la participació dels centres que hi col•laboren i promovent la incorporació dels que encara no ho fan. Participació en l’elaboració del tríptic del programa. Participació tant en l’equip del programa de la maleta com en l’equip de sistemes d’avaluació. Elaboració del document d’avaluació del curs 2007-08 i de l’oferta 2008-09. Suport a les activitats de sensibilització amb motiu del Dia de la prova. Coordinació, seguiment i avaluació de les activitats de sensibilització que es duen a terme amb motiu del Dia de la prova.

Beneficiaris/àries: Part de la població de L'Hospitalet

Suport a les activitats de sensibilització amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Coordinació, seguiment i avaluació de les activitats de sensibilització que es duen a terme durant tota la setmana al voltant del Dia Mundial de la Sida.

15 JIS


Àrea de Salut

Accions de prevenció: Participació a les Festes de Primavera, Aquest Estiu Protegeix-te i Posa’t el punt Introducció Durant diversos períodes de l’any s’han fet campanyes de prevenció dirigides a la població jove de la ciutat en diferents espais repartint material preventiu. El JIS ha participat activament en l’organització i el desenvolupament durant el 2008 de tres grans campanyes: Festes de la Primavera, Aquest Estiu Protegeix-te i Posa’t el Punt. Objectius Fer prevenció d’infeccions de transmissió sexual i d'embarassos no desitjats entre els/les joves de la ciutat de L'Hospitalet apropant-nos als seus llocs d'oci habituals. Facilitar l’accés al preservatiu masculí al jovent de la ciutat. Normalitzar l'ús del preservatiu. Organització i metodologia Totes les persones voluntàries que van participar en les campanyes van rebre una formació en relació a la prevenció de la sida i al desenvolupament de les accions programades. Les activitats que es van dur a terme van ser: 1- Festes de la Primavera: Distribució de material preventiu durant els nou concerts que es van celebrar els dies 17, 18, 19 i 20 d’abril a la Farga i els locals Salamandra i Centre Cultural Barradas. 2- Aquest Estiu Protegeix-te: Distribució dels díptics i preservatius a 5 de les sessions de la Butaca a la Fresca mitjançant una taula informativa a la qual el jovent es podia apropar a resoldre qualsevol dubte que tingués. 3- Posa’t el Punt: Lliurament d’un punt de llibre amb un format atractiu per al jovent on hi ha enganxat un preservatiu. En el punt de llibre hi ha adreces d’interès de la ciutat de L’Hospitalet, telèfons de recursos i informació de prevenció adreçada al jovent en referència al tema de la sexualitat i prevenció del VIH. Els espais on s’han repartit punts de llibre durant el 2008 han estat els següents: - Aules d’estudi de la ciutat: Centre Cultural Barradas i biblioteques La Bòbila i Josep Janés. - Universitat d’Infermeria de Bellvitge. - Biblioteques de la ciutat: Tecla Sala i Espai Jove Tecla Sala, La Florida, Santa Eulàlia, Bellvitge i Can Sumarro. - A la pròpia entitat, on hi ha una taula amb díptics informatius.

Organització directa: 15 Beneficiaris/àries: 17.300 Material repartit: Festes de la Primavera 8.000 Aquest Estiu Protegeix-te 1.050 Punts de Llibre 6.250

JIS16

Resultats Aquestes campanyes han tingut molt d’èxit entre el jovent, suposem que pel fet de apropar-nos als seus espais d’oci i d’estudi més habituals i a més amb un disseny atractiu tant pel que fa als logos de les campanyes com pel punt de llibre, que té un ús per si mateix i que fa, segurament, que la gent se l’endugui i el conservi.


Àrea de Salut

Accions de l’Àrea de Sensibilització, Formació i Participació Social Introducció Seguint la línia d'acció que ens marquen des de la Comissió Tècnica de la Sida, s'han realitzat diferents accions de sensibilització dirigides a la població de L'Hospitalet. Amb aquest objectiu es treballa any rere any en l'organització de diferents campanyes de sensibilització per commemorar el Dia Mundial de la Sida i de la prova del VIH. Objectius Sensibilitzar la població respecte la sida. Donar a conèixer l'opinió de les entitats i dels propis afectats i afectades de la ciutat. Potenciar la reflexió sobre el VIH/sida al llarg de l'any. Organització i metodologia Dia de la prova del VIH: 20 d’octubre. El JIS ha participat en el disseny, organització i avaluació de les activitats proposades durant tota la setmana al voltant del dia de la prova del VIH per tal de sensibilitzar i apropar la informació sobre la detecció precoç del VIH a tota la població susceptible d’haver tingut una conducta de risc. Durant tota la setmana hi va haver informació i material preventiu a diferents espais de la ciutat, com ara biblioteques, poliesportius, escoles d’adults, escoles concertades o la Universitat d’Infermeria de Bellvitge. A més, es va muntar una taula informativa a L’Hospital de L’Hospitalet dinamitzada pel mateix centre, a L’Hospital de Bellvitge, dinamitzat per JIS, FSiC i la Creu Roja, i al JIS i a tots els instituts públics de secundària de la ciutat, dinamitzats pels DIRCES. Dia Mundial de la Sida. El dia 1 de desembre es va celebrar el Dia Mundial de la Sida, amb diversos actes commemoratius on el JIS va participar activament pel que fa a disseny, organització, participació i avaluació. L’objectiu general d’aquesta diada va ser la sensibilització de la població respecte a la sida, donant a conèixer l’opinió que les entitats i els propis afectats i afectades de la ciutat tenen sobre la malaltia. Els actes que es van organitzar a la ciutat de L’Hospitalet i on el JIS va participar van ser els següents: 1.- Deixa el teu missatge sobre la sida. 2.- Informa’t sobre la Sida a la Xarxa. Recerca d’informació sobre el VIH. Participants: 200-250 3.- Tallers d’”Internet i Sida”, específics sobre VIH/sida. Participants: 60 persones. 5.- “El TriVIHal de la Sida”. Taller de VIH/sida mitjançant el trivial. Participants: 12 joves. 6.- “Posa’t un llaç vermell”. Campanya de sensibilització a les entrades del metro de la ciutat. 7.- “Parla amb els teus fills/filles sobre la sida”. Als mercats municipals es lliurava material informatiu i preventiu per tal que les famílies abordessin el tema de la sida amb els seus fills i filles. 8.- Campanya de sensibilització als espais d’oci nocturn de la ciutat. 9.-Participació en l’elaboració del Manifest conjunt de L’Hospitalet.

Beneficiaris/àries: Beneficiaris/àries: Part de la població de L'Hospitalet

Resultats Totes les activitats van resultar un èxit, ja que van proporcionar l'oportunitat d'arribar a una gran part de la població, tant a joves com a adults que van poder apropar-se a una realitat que, tot i tenir molt pròxima, de vegades encara ens és molt aliena.

17 JIS


Àrea de Salut

Programa Maleta Pedagògica Introducció Aquest programa esdevé una experiència educativa en l’àmbit de l’educació secundària obligatòria (ESO) que es posa en marxa durant el curs escolar 2002-2003, emmarcat en el PASaL’H com un model d’intervenció comunitària en xarxa intersectorial per acostar la informació i la formació sobre el VIH/sida a la població adolescent dels CES de la ciutat. La proposta de Maleta Pedagògica consta de dos blocs d’activitats ben diferenciats. Un de més estrictament acadèmic, amb tallers i xerrades, i un altre de més lúdic, amb la participació en exposicions, concursos, obres de teatre... Objectius Ajudar a mantenir una actitud positiva davant la sexualitat i les seves diverses manifestacions, sexualitat entesa com una funció més de la integritat de la persona. Promoure que la gent jove pugui incorporar i/o enfortir hàbits més saludables que redueixin el risc de contraure ITS, el VIH/sida i evitar embarassos no desitjats. Oferir una informació clara i senzilla, bàsica i específica a la població juvenil sobre les formes de transmissió i prevenció del VIH/sida. Afavorir la presa de consciència sobre la percepció del propi risc davant el VIH/sida. Contribuir a l'acceptació i normalització de l'ús del preservatiu. Organització i metodologia Les accions estan dirigides principalment a l’alumnat de 2n, 3er i 4t d’E.S.O dels centres públics i privats de L’Hospitalet, però també es duen a terme tallers a cicles formatius, centres d’educació especial, escoles d’adults... Durant el curs 2007-2008 s’han dut a terme tallers adreçats a professorat i a famílies. Tallers formatius Accions dirigides a 4t d’ESO: Taller de sexualitat i contracepció i tallers específics sobre VIH/sida. Accions dirigides a 3r d’ESO: Taller de sexualitat i afectivitat. Habilitats socials vinculades a la prevenció. Accions dirigides a 2n d’ESO: Taller d’hàbits saludables vinculats a l’afectivitat i a la sexualitat. Accions dirigides al professorat: Amb l’objectiu de facilitar el treball del professorat que vulgui col•laborar en les accions de prevenció, s’ha ofert i s’està oferint un programa de formació adreçat a resoldre els dubtes que pugui plantejar l’alumnat en matèria de sexualitat, afectivitat i VIH/sida... Accions dirigides a famílies: Tallers d’educació afectiva sexual per a famílies. Obres de Teatre. Participació en l’obra de teatre “El diari de la Carlota”, representada pel Quadre Escènic del Centre Catòlic de L’Hospitalet i adreçada a 3r d’ESO.

Beneficiaris/àries: 1.394 Nombre de tallers: 58

JIS18

Resultats Durant l’any escolar s’han fet reunions de manera periòdica entre els membres de la comissió de Maleta Pedagògica per tal de dissenyar i fer el seguiment del Programa de Maleta Pedagògica, així com de les seves accions concretes. El JIS també ha participat en el grup de sistemes d’avaluació creat amb l’objectiu d’avaluar el programa i en l’elaboració del tríptic del programa de la Maleta Pedagògica. Durant el curs 2007-2008 el JIS ha impartit 55 tallers de sexualitat i afectivitat i prevenció del VIH/Sida adreçats a joves i ha arribat a uns 1336 alumnes. També ha ofert un taller per a professorats (23 participants) i dos tallers per a famílies (35 participants).


Àrea de Salut

Material educatiu per a la prevenció del VIH/sida Introducció És un material subvencionat per l’Àrea de Salut de la Diputació de Barcelona, el Departament de Salut i L’Ajuntament de L’Hospitalet a traves del Programa de la sida. Aquest projecte és una continuació del I i II Certamen de Còmic sobre la Sida, celebrats durant els cursos 2004-2005 i 2006-2007, respectivament, a la província de Barcelona. A partir de 16 treballs que hem seleccionat de la primera i la segona edició del certamen s’ha editat un material educatiu on, a través de dinàmiques i activitats generades a partir dels còmics, s’ha pretès treballar la Prevenció del VIH/sida i la promoció d’una sexualitat saludable i positiva entre el jovent. Pensem que el format de còmic com a eina per transmetre la informació és un material preventiu molt poderós que té potencial per arribar a un elevat grup de població, gràcies a les seves característiques visuals. Objectius Sensibilitzar la població en relació a la Prevenció del VIH/sida i envers les persones afectades. Tenir eines per tal de treballar la prevenció del VIH/sida i promoure una sexualitat saludable i positiva. Informar, formar i educar sobre la prevenció de conductes associades al VIH/sida. Promoure l’aprenentatge d’habilitats potenciant l’autoestima i l’assertivitat. Organització i metodologia L’elaboració del material ha estat duta a terme per dues psicòlogues del JIS i supervisat per una treballadora i una educadora social de l’entitat. També s’ha comptat amb dos membres d’altres entitats que treballen el tema de la prevenció per tal que revisessin el material, amb un grup de joves i amb la col•laboració d’un dissenyador. El material té quatre blocs diferenciats: Un primer bloc introductori on es defineixen conceptes amb l’objectiu de facilitar elements teòrics relacionats amb els temes que es treballaven en els còmics. El segon bloc conté una petita imatge dels diferents còmics a treballar amb preguntes i reflexions per tractar-los amb l’alumnat. Un tercer bloc de dinàmiques. Un quart bloc on s’inclou un apartat amb recursos i bibliografia d’interès. El llibret adjunta un annex amb els 16 còmics.

Beneficiaris/àries: 600

Resultats Posteriorment el material serà distribuït entre les entitats que ho sol•licitin i és podrà utilitzar com a material pedagògic. Aquest material està pensat de manera que el facin servir professionals que estan en contacte amb el jovent per tal que puguin treballar-hi la sexualitat i la prevenció del VIH/sida. Amb els còmics seleccionats del I i del II certamen s’ha dissenyat una exposició. Durant aquest any s’ha exhibit a la nostra entitat, el JIS, i també a la Regidoria Collblanc La Torrassa, al Centre Cultural de Bellvitge, a l’escola d’adults de Santa Eulàlia de L’Hospitalet i a Sant Joan Despí.

19 JIS


Àrea de Salut

Punt Jove de Salut. Sant Joan Despí Intruducció El Punt Jove de Salut neix de la demanda dels departaments de Joventut i Salut de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, que es veu amb la necessitat de crear un espai de consulta, en horari de tarda, on el jovent pugui adreçar-se per tal d’obtenir respostes a alguns dels seus dubtes, preguntes, pors respecte a la sexualitat, afectivitat, la relació amb els altres o d’altres temes relacionats amb la salut com ara el consum de substàncies, l’alimentació i les habilitats socials. Aquest espai és un servei gratuït i confidencial ubicat al Bulevard (Casal de Joves), que s'ofereix als i a les joves del municipi de manera presencial o a través d'un servei de consultes on-line. Aquest servei d’assessorament es complementa amb diferents xerrades-tallers sobre temes de salut. Objectius Oferir als/les joves un espai on pugui donar-se resposta a les seves inquietuds i dubtes en qüestions relacionades amb l'educació per a la salut. Afavorir la consecució per part dels i les joves d’un estil de vida saludable a nivell global. Donar eines i recursos personals per tal d’afavorir que el jovent afronti els problemes i dificultats amb què es troba en el seu entorn. Resultats Tallers S'han programat 14 tallers sobre educació per a la salut, afectivitat i sexualitat, identitat sexual, rols i gènere, prevenció del VIH, prevenció de consum de substàncies, trastorns de la conducta alimentària, etc. Amb un doble objectiu: per una banda, informar i potenciar les habilitats personal i socials dels joves i, per l’altra, donar a conèixer el Punt Jove de Salut. Ha participat un total de 50 joves, 27 nois i 23 noies. Consultes S’ha rebut un total de 235 consultes. 132 d’aquestes consultes (55 de nois i 77 de noies) han estat demandes concretes sobre aspectes que els preocupaven sobre la seva salut o les seves relacions, i 103 (59 de nois i 44 de noies) han estat demandes de material preventiu. Altres Activitats Durant la setmana al voltant del Dia Mundial de la Sida s'ha fet, al Bulevard : 1- Taula informativa al Jovespí sobre sexualitat i VIH on es va repartir material de divulgació i difusió sobre la prevenció de la sida. Tot el jovent que passava per la taula aprenia com usar i co•locar correctament el preservatiu amb la dinàmica dels “gegants encantats”. 2- Projecció de la pel•lícula “KIDS”, on es planteja el tema de la sida des de la perspectiva dels propis joves.

Beneficiaris/àries: 285

JIS20

Conclusions La valoració és molt positiva. S’ha augmentat tant el nombre de consultes com de tallers respecte l'any anterior. Cal destacar que ha estat molt important l’esforç fet en la difusió per part de l'ajuntament de Sant Joan Despí creant una postal free del punt que ha permès arribar més fàcilment al jovent.


Àrea de Salut

Assessoria virtual L'Estenedor Introducció “L’Estenedor” és un espai gratuït, confidencial i personalitzat d’assessorament, presencial i virtual, destinat a joves i que dóna resposta a qualsevol qüestió sorgida dels temes que es treballen als tallers que es duen a terme des de Joves per la Igualtat i la Solidaritat. Aquesta iniciativa neix del jovent, que demanda un espai de consulta on poder-se adreçar per tal d’obtenir una resposta professional a alguns dels seus dubtes, pors, etc., sobre temes com la relació amb els altres, la sexualitat, l’afectivitat o d’altres aspectes relacionats amb la salut, com ara el consum de substàncies, l’alimentació i les habilitats socials. Aquest últim trimestre de l’any s’ha implementat el servei permetent al jovent afegir l’adreça estenedor@joves.org al seu programa habitual de missatgeria instantània i parlar amb l’equip educador en directe, tots els dilluns de 16 a 20 de la tarda. A més, durant tota la setmana són atesos per correu electrònic. Objectius Oferir al jovent un espai on pugui donar-se resposta amb una rapidesa que no permet un altre tipus de servei a les seves preguntes sobre l'educació per a la salut entesa d’una manera global. Donar eines i recursos personals per tal d’afavorir que el jovent afronti les dificultats que es troba en el seu entorn. Organització i metodologia La difusió del servei es duu a terme mitjançant les següents accions: - Difusió oral en tots els centres escolars i dispositius juvenils amb què es treballa, posant a disposició del jovent l’adreça i telèfon de contacte del servei. - Difusió mitjançant postal free lliurat als centres escolars i dispositius juvenils amb què es treballa, i també en d’altres espais municipals. - Coordinació amb altres serveis per a joves de la ciutat de L’Hospitalet.

Beneficiaris/àries: 67

Resultats S’ha rebut un total de 67 consultes de joves, aproximadament 100 joves han afegit l’adreça de l’estenedor i s’han connectat entre 5 i 10 persones cada tarda a parlar amb nosaltres. Respecte l’any passat, el servei d’assessorament millora en qualitat perquè es pot fer un seguiment més acurat de cada cas, i el jovent s’esplaia més a l’hora de descriure les seves situacions. És un canal molt proper i emprat per ells i elles que evidentment dóna millors resultats que un simple correu electrònic. Això vol dir que, tot i que no augmenti el nombre de joves, els que hi ha pregunten més coses i d’una manera més espontània i directa. És molt positiu que tinguin un contacte professional a la seva llista a qui poder demanar consell sobre les coses que els preocupen. Els temes que consulten es relacionen normalment amb l’afectivitat i la sexualitat, però tenen també una gran importància les preguntes sobre addiccions, les relacions amb les amistats, la violència entre iguals, l’orientació acadèmica o l’oci i la cultura. El servei de l’Estenedor, i concretament de l’aplicació de la missatgeria instantània, es valora de manera molt positiva, ja que s’acosta al jovent un espai confidencial on expressar-se lliurement i rebre una atenció personalitzada per una persona professional a qui prèviament coneix perquè li ha impartit un taller. Aquest vincle es reforça i afavoreix que tingui més confiança a l’hora de fer servir aquest recurs.

21 JIS


Àrea de Salut

Programa Afectivitat, Sexualitat, VIH i Dona Introducció Aquest programa, subvencionat per l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona, pretén incidir en l’àrea afectiva i sexual basant-se en un concepte del sexualitat integral i global, en què qüestions com l’afectivitat, els processos de comunicació interpersonal, l’autoacceptació i l’autoestima formen part inherent d’una satisfactòria realització i desenvolupament de la persona. La finalitat del programa és dotar a les participants de les estratègies i habilitats comunicatives necessàries per tal que elles mateixes siguin capaces d’acceptar-se, respectar-se i expressar els seus desitjos potenciant la seva autoestima. D’aquesta manera facilitarem processos de transformació personal que milloraran la qualitat de vida de les dones i fomenaran el seu concepte d’elles mateixes com a subjectes i com a col•lectiu. Objectius Prevenir la infecció del VIH/sida en la població adulta incidint directament en les dones. Promocionar una vivència de la sexualitat de manera global i saludable. Crear grups de treball que permetin que elles mateixes siguin transmissores d’actituds i d’informació. Treballar habilitats socials per tal que siguin capaces de conèixer-se, acceptar-se i expressar la seva eròtica d’una manera global i positiva. Organització i metodologia Per tal d’assolir aquests objectius s’han organitzat al llarg del 2008 diferents tallers: Tallers dirigit a grups de dones: Sexualitat, VIH i Dona. Ofereix una visió global de la sexualitat en un espai obert que afavoreix l’intercanvi d’informació, experiències i vivències, permetent valorar la sexualitat com a quelcom enriquidor i positiu, i fomentant un millor coneixement valorant-lo com a quelcom positiu i gratificant. Aquest taller té una durada de 8 hores repartides en quatre sessions. Tallers de Sexualitat i Prevenció del VIH per a dones. Pretén oferir un espai per compartir, intercanviar experiències, dubtes, sensacions, vivències, etc. envers la sexualitat alhora que dóna eines i recursos per tal de facilitar la prevenció del VIH en les dones. Durada: 4 hores Tallers “Sexe als 50”. Taller dirigit a persones més grans de 50 anys, de 4 hores de durada, on es treballen els següents temes: concepte de sexualitat, la influència dels rols de gènere en la manifestació i expressió de la sexualitat, VIH/sida i habilitats socials.

Beneficiaris/àries: 106

JIS22

Resultats Durant el 2008 s’han realitzat tallers a 8 grups de dones de 3 municipis diferents: Abrera: Un grup de 28 dones van participar el 7 de febrer en un taller de “sexe als 50”. L’Hospitalet de Llobregat: Un primer grup de 35 dones de més de 50 anys de l’escola d’adults de Santa Eulàlia va participar en un taller de 2 hores de “sexualitat i prevenció del VIH”. Es va dur a terme un segon taller al col•lectiu de dones de l’Associació Wafae. En tercer lloc es va dur a terme durant la darrera quinzena de juliol a la seu del JIS el cicle de tallers “Sexualitat, VIH i dona”, dividit en 4 tallers de 2 hores de durada amb un total de 9 participants. També el punt de dones de Collblanc-La Torrassa va participar en els tallers de “Sexualitat, VIH i dona” dividit en 2 tallers de 2 hores durant el mes de novembre, amb 20 participants. Finalment es van oferir al JIS dos tallers de prevenció del VIH per a dones amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Santa Margarida i els Monjos:També durant el mes de novembre 9 dones van rebre les 8 hores del taller “Sexualitat, VIH i dona”.


Àrea de Salut

Tallers del Pla Jove de la Diputació de Barcelona Introducció Joves per la Igualtat i la Solidaritat forma part del catàleg del Pla Jove de la Diputació de Barcelona. Aquest conveni permet que es puguin dur a terme tallers i xerrades per al jovent a la província de Barcelona. Aquest any, el nombre d’accions educatives ha augmentat. Així, més instituts d’ensenyament secundari, casals, punts d’informació juvenil i d’altres espais destinats al jovent n’han estat beneficiaris. Els tallers que es poden sol•licitar al catàleg són: - Foment d’hàbits saludables: Sexualitat i Sida, Nutrició: Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, Drogues de disseny, Tabaquisme i Zumolandia: Begudes saludables. - Joc del TriVIHal gegant de la sida i Joc gegant de prevenció dels trastorns de la conducta alimentària. - Prevenció de la violència juvenil i prevenció de la violència de gènere. Objectius Donar informació sobre aspectes relacionats amb la salut que afectin directament el jovent. Establir un treball de caràcter preventiu per tal d'evitar conductes de risc que poden afectar negativament les persones joves. Treballar habilitats socials i personals per facilitar al jovent la presa de decisions i l'acceptació de responsabilitats. Promoure estratègies i actituds solidàries. Organització i metodologia A través del web www.diba.cat/plajove, els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona poden fer una demanda d’activitats per a IES o d’altres equipaments juvenils, mitjançant un formulari, i beneficiant-se d’una subvenció del 50% del cost total de l’activitat. Les persones tècniques de formació de l’entitat es desplacen al municipi a fer l’activitat i, posteriorment, l’avaluen. Els tallers i xerrades acosten al jovent informació i eines per a la seva vida diària sobre els temes que més li preocupen. Els tallers utilitzen tècniques psicopedagògiques que faciliten la participació. Durant la intervenció es treballen diferents aspectes conductuals, emocionals i cognitius des d’una perspectiva global, facilitant el coneixement i l’aprenentatge d’habilitats socials bàsiques en el treball preventiu i incloent-hi dinàmiques, pràctiques de joc i treball que potencien l’aprenentatge actiu dels continguts. Les explicacions sempre estan acompanyades de suport audiovisual perquè es considera que és una manera molt directa de compartir les informacions amb el jovent.

Beneficiaris/àries: 1.249 Nombre de tallers: 52

Resultats Els municipis beneficiaris dels tallers avaluen de manera òptima les accions educatives rebudes. El jovent valora positivament el fet de poder continuar en contacte amb les persones professionals a través de l’assessoria virtual l’”Estenedor”. El jovent vol respostes per a la quotidianitat, per tal de poder enfrontarse a les pressions de grup, per créixer de manera responsable i d’acord amb uns valors humans i solidaris. Els municipis en què s’han dut a terme accions durant l’any 2008, per ordre alfabètic, són: Arenys de Mar, Canyelles, Centelles, Cornellà de Llobregat, El Masnou, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Masquefa, Malgrat de Mar, Molins de Rei, Montgat, Ripollet, Premià de Dalt, Sant Andreu de la Barca i Sant Quirze del Vallès. Per tant, una extensió de territori més gran s’ha beneficiat de les accions educatives del JIS.

23 JIS


Àrea de Salut

Tallers de Salut Pública de la Diputació de Barcelona Introducció Al mes de juny de 2008 s’ha signat un conveni de col•laboració amb el Departament de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. L’objectiu és que els diferents municipis de la diputació tinguin accés a una acció educativa de promoció d’hàbits saludables, en el nostre cas a tallers per a joves i per a famílies d’afectivitat i sexualitat. Aquest primer any s’han dut a terme diversos tallers, tant per a joves com per a famílies, a diferents espais dels diversos municipis de la Diputació de Barcelona. Els tallers que s’ofereixen són: - Taller d'hàbits saludables vinculats a la sexualitat i a l'afectivitat: Taller d’afectivitat i sexualitat per a alumnes de primer cicle d’ESO. - Parlant de sexualitat a casa: Taller d’afectivitat i sexualitat per a famílies. Objectius Taller d'hàbits saludables vinculats a la sexualitat i a l'afectivitat: Donar elements per tal que el jovent aprengui a acceptar-se a sí mateix i als altres. Potenciar l’adquisició d’habilitats socials per tal d’aprendre a viure saludablement. Parlant de sexualitat a casa: Aproximar la realitat del jovent a la família. Potenciar la comunicació entre el jovent i les seves famílies. Sensibilitzar les famílies sobre la importància de l’educació sexual tan dins com fora de l’àmbit escolar. Organització i metodologia Els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona poden fer una demanda d’activitats per a IES o d’altres equipaments juvenils mitjançant el catàleg de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Els professionals de l’entitat ens desplacem al municipi a fer l’activitat i l’avaluem. Els tallers i xerrades acosten als joves i a les famílies informacions i eines per a la seva vida diària sobre els temes que més els preocupen. Els tallers fan servir tècniques psicopedagògiques que faciliten la participació. Durant la intervenció es treballen diferents aspectes conductuals, emocionals i cognitius per tal d’aconseguir els objectius establerts sota una vessant de disminució de riscos i amb una perspectiva de gènere.

Beneficiaris/àries: 973 Nombre de tallers: 44

JIS24

Resultats Abans del taller es demana al centre educatiu o a l’AMPA que ens faci arribar les característiques de cada grup tot específicant els seus interessos concrets. Aquesta informació prèvia ens serveix per a dissenyar el taller i avaluar-lo un cop implementat. Els municipis en què s’han dut a terme accions durant l’any 2008 són els següents: Vilobí del Penedès, Sant Martí de Centelles, Santa Margarida i els Monjos, Sant Sadurní d’Anoia, Lliçà de Vall, Vilassar de Dalt, Sallent, Cardona, Montornès del Vallès, Sant Fruitós de Bagues, Corbera de Llobregat, Sant Celoni, Sant Andreu de Llavaneres, Artés, Dosrius, Moià, Vilanova del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de Vilamajor i Bigues i Riells. Aquest primer any valorem molt positivament les intervencions, ja que considerem complerts els nostres objectius principals, i tant les valoracions dels ajuntaments com les dels centres educatius amb els que hem mantingut contacte han estat molt positives i manifesten la seva intenció de repetir l’acció l’any vinent.


Àrea de Salut

Tallers de la Guia Blava, Guia Intro i Formacions a Mida Introducció La Guia Blava és la guia on figura tota l’oferta de tallers i xerrades de JIS. És un seguit d’accions formatives per tal de treballar amb el jovent en relació al foment d’hàbits saludables. IES, casals, punts d’informació juvenil i la resta d’equipaments juvenils de Catalunya poden sol•licitar aquestes activitats. La Guia INTRO és la guia de programes i recursos de la xarxa educativa de L’Hospitalet que dóna suport a la tasca de la comunitat educativa de la ciutat, i és un recurs més que l’equip docent i professional que treballa amb el jovent de L’Hospitalet ha de tenir present. Les Formacions a Mida són accions educatives que es dissenyen a la mida de qui ho sol•licita. L’entitat elabora un pla concret d’actuació tenint en compte a qui va adreçada i quins coneixements previs existeixen en relació al tema escollit. D’aquesta manera, el taller és molt més enriquidor i esdevé una acció més directa i amb probabilitats de continuïtat a mig i llarg termini. Objectius Donar informació sobre aspectes relacionats amb la salut que afectin directament al jovent. Establir un treball de caràcter preventiu per tal d’evitar conductes de risc que poden afectar negativament les persones joves. Treballar habilitats socials i personals per facilitar al jovent la presa de decisions i l’acceptació de les pròpies responsabilitats. Promoure estratègies i actituds solidàries. Organització i metodologia Guia Blava i Formacions a Mida A través del correu electrònic info@joves.org o del telèfon 93 421 93 10 qualsevol persona, a nivell públic o privat, pot fer una demanda d’activitats. Al web www.joves.org es pot descarregar la guia d’activitats en format “pdf”. Per a les formacions a mida el contacte es pot fer també pels mateixos canals, es podrà transmetre la demanda i la necessitat de la persona sol•licitant i es dissenyarà conjuntament l’acció educativa que li donarà resposta. Guia Intro Les demandes d’activitats per dur a terme a la ciutat de L’Hospitalet es poden fer mitjançant la Guia Intro. Per a accedir a aquesta cal entrar al web www.l-h.cat/educacio/intro i omplir una fitxa.

Beneficiaris/àries: 674 Nombre de tallers: 20

Resultats A més a més de les accions dutes a terme, com a exemple de formació a mida cal ressaltar la jornada del dia 4 de novembre de 2008 que va tenir lloc a El Masnou, la “Jornada Interescolar per a la Prevenció de la Violència de Gènere, “I tu, què faries?”, una sessió matinal per a 200 joves al recinte de Ca N’Humet que va combinar una part teòrica amb suport audiovisual sobre gènere i una part més dinàmica de treball del jovent on, en grup i mitjançant l’expressió corporal, creaven un missatge contra la violència. Aquesta experiència es va recollir en forma de fotografies i posteriorment s’ha editat en forma de vídeo animat. Dur a terme aquests reptes amb la joventut és positiu per a totes dues bandes, ja que principalment el que s’aconsegueix és impactar molt més quant al contingut que es vol transmetre i es fa un pas més enllà, a nivell qualitatiu, de les accions puntuals i de poca repercussió.

25 JIS


Àrea de Salut

Programa de sensibilització sobre el Mosquit Tigre a la ciutat de L’Hospitalet Introducció El problema del mosquit tigre a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat ha estat especialment present l’estiu de 2008, ampliant-se considerablement les zones afectades del municipi respecte els anys anteriors. Aquesta expansió del mosquit s’ha produït de forma generalitzada a tota la comarca del Baix Llobregat, així com en d’altres punts de Catalunya. Objectius Informar la població sobre quines mesures ha de pendre per tal de controlar la presència del mosquit tigre en el seu entorn. Avançar cap a un model de responsabilitat compartida entre la ciutadania i l’administració en el problema del mosquit tigre. Organització i metodologia La nostra feina ha consistit en diverses tasques : - Campanya informativa dirigida a gran part dels CEIPS i IES de l’Hospitalet de Llobregat. - Campanya informativa a les zones afectades pel mosquit tigre. - Inspecció d’aquells punts en què hi hagut queixes per tal de trobar possibles focus de cria del mosquit. - Visites a domicilis de persones afectades pel problema. - Visites informatives a les farmàcies de les zones afectades. - Informació i control dels horts establerts en les zones afectades del municipi. Resultats Un dels fets més definitoris de la campanya d’aquest any ha estat la consolidació del programa, amb el conseqüent augment de la demanda d’intervenció. També és important destacar que cada vegada és un problema que forma més part de la quotidianitat dels veïns. Hi ha hagut una important difusió del problema a partir del mitjans de comunicació, però sovint el veïns tenen informacions poc precises o equivocades. La campanya contribueix a aclarir diferents aspectes sobre el mosquit i les mesures preventives, però seria important en un futur incidir més en la informació sobre el que és el model integral de control de plagues aplicat per l’Ajuntament, i de com és de fonamental la participació ciutadana per a una acció eficaç en aquesta matèria.

Beneficiaris/àries: Part de la població de L’Hospitalet

JIS26


Àrea de Salut

Programa de sensibilització sobre els coloms a L’Hospitalet Introducció Des del Comissionat de Salut Pública se’ns ha fet l’encàrrec de portar a terme l’experiència pilot d’una campanya de sensibilització de la població sobre el problema que suposa la sobrepoblació de coloms. Aquesta campanya s’ha basat en incidir sobre la necessitat d’evitar l’alimentació d’aquests animals a la via pública, de manera que sigui possible tenir un control sobre la seva població que permeti evitar els inconvenients que genera el seu excés a la ciutat. Objectius Informar la població en general i als alimentadors en particular sobre els problemes associats a l’alimentació dels coloms a la via pública. Actualitzar la informació que es tenia sobre el punts conflictius de sobrepoblació. Recollir informació sobre l’opinió de la població sobre aquesta qüestió de cara a poder construir futures propostes d’intervenció. Organització i metodologia Podríem parlar de tres tasques diferents : -Recorregut pels punts negres de sobrepoblació de coloms. -Distribució d’un qüestionari per tal de recollir l’opinió de la població sobre el problema. -Diàleg amb la gent que trobàvem als parcs i places del municipi sobre els punts de la campanya.

Resultats Pel que fa a la tasca informativa, ens ha estat molt útil el qüestionari a l’hora d’apropar-nos a la gent i crear un espai de diàleg que facilités la comunicació i la recepció del missatge de la campanya. El traspàs informatiu ha estat positiu en la majoria de casos, ja sigui perquè no es coneixia la informació que donàvem o bé perquè la gent es mostrava favorable a la nostra proposta. La gran part dels casos en què s’ha mostrat rebuig ha estat per part de persones que habitualment, o de manera ocasional, dóna aliment als coloms o és favorable a aquesta pràctica.

Beneficiaris/àries: Beneficiaris/àries: Part de la població de L’Hospitalet

27 JIS


Àrea de Salut

Participació en xarxes comunitàries en temes de promoció de la salut Introducció El JIS durant aquest any ha participat en les següents xarxes: - Grup de Joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. - Red 2002. - Xarxa Sida i Món Local. - Xarxa local de prevenció de drogodependències. - Consell de Salut Pública de L’Ajuntament de L’Hospitalet. - Pla d’Acció sobre VIH/sida a L’Hospitalet. - Comitè 1r. de desembre. Objectius Millorar la qualitat de les nostres intervencions a nivell comunitari a partir de compartir experiències, informació i recursos i debatre i reflexionar. Optimitzar els propis recursos i multiplicar-los. Reforçar el treball en xarxa. Grup de Joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El JIS pertany al Grup de Treball de Joves i Sida des de l’any 2003, format per entitats que treballen amb joves amb la Secretaria General de Joventut, el PESE: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i és liderat pel PPAS del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Durant el 2008 al grup s’han treballat els següents aspectes: - Avaluació dels dos opuscles per a adolescents i pre-adolescents A mi també em passa, i a tu? i Feste’l teu! - Proposta de línies estratègiques per al període 2009-2011 adreçades a joves del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida. Red 2002 El JIS pertany al Grup Red 2002 a través d’una de les seves tècniques des de 2008, tot i que hi havia participat anteriorment assistint a seminaris i jornades organitzades per la Red. Concretament forma part del Grup de prevenció sexual del VIH. Els objectius d’aquest grup són compartir experiències i materials, reflexionar, elaborar i consensuar propostes, a més de donar suport a propostes reivindicatives que contribueixen a millorar la qualitat i l’eficàcia de les polítiques i les línies d’actuació al voltant de la prevenció sexual del VIH. La Red 2002 és una xarxa a nivell estatal de treball, solidària i participativa de la comunitat del VIH de l’estat espanyol, integrada per persones que viuen amb el VIH, treballen en aquest àmbit o estan interessades en aquest tema. L’objectiu de la Red 2002 és intercanviar informació, debatre, reflexionar, donar suport, explorar accions conjuntament i enfortir la xarxa a través del treball comunitari per tal de contribuir a una major eficàcia a l’hora de donar respostes davant d’aquesta pandèmia i influir en les polítiques institucionals.

JIS28


Àrea de Salut Durant el 2008 el JIS ha participat al IX Encuentro Comunitario sobre el VIH y el Sida de RED2002 celebrat a Barcelona els dies 13, 14 y 15 de novembre on, entre altres aspectes, es van plantejar les línies de treball per al 2009 tant pel que fa a la Red 2002 com pel grup de prevenció. Participació en la xarxa local de prevenció de les drogodependències. Diputació de Barcelona Des de 2007 el JIS participa, juntament amb municipis de la diputació i entitats d’arreu de la província de Barcelona que treballen el tema de les drogodependències, en una xarxa local de prevenció. Aquest any el JIS hi ha participat assistint al II plenari de la xarxa, on s’han presentat experiències municipals i d’entitats, el I Informe Observatori de la xarxa local, la guia dels plans locals per al foment de la participació, la guia d’avaluació dels programes preventius, i s’ha fomentat la participació en les comissions de treball 2009 de la xarxa local de prevenció de les drogodependències. Xarxa Sida i Món Local Com a conseqüència de la I Jornada de Sida i Món Local celebrada a L’Hospitalet l’abril de 2003 es va plantejar la creació d’una xarxa que aplegués tant les administracions públiques i els ajuntaments com les entitats de caire social, com ara les ONG. Aquesta xarxa va néixer amb l’objectiu de promoure la implicació del Món Local en l’abordatge present i futur de la infecció pel VIH/sida, generant un discurs positiu respecte a aquesta necessitat. El 13 de desembre de 2004 es va constituir formalment a l’acte celebrat al Palauet de Can Boixeres, a L’Hospitalet. El JIS ha participat des del principi en la xarxa formant part de la seva comissió gestora. Durant el 2008 el JIS ha format part de la comissió encarregada de dissenyar les III Jornades Sida i Món Local que se celebraran a la ciutat del Prat de Llobregat al febrer del 2009. A banda d’això hi ha la previsió de presentar un pòster del projecte L’Estenedor a la Jornada. Consell de Salut Pública de l’Ajuntament de L’Hospitalet Des de 2007 el JIS participa en el Consell juntament amb altres entitats, sindicats i departaments del mateix ajuntament per treballar sobre la Salut Pública a L’Hospitalet participant en les primeres jornades de Drets i Deures dels usuaris de la salut de la nostra ciutat i continuant fent feina per tal d’aconseguir la consolidació del Consell de Salut Pública fent grups de treball que es reuneixen periòdicament per treballar. També s’han preparat unes altres jornades per a l’any vinent. Comitè 1r de Desembre El Comitè 1r de Desembre és una plataforma de 17 entitats catalanes que treballen en diferents àmbits en relació al VIH-Sida. El JIS forma part d’aquesta plataforma des de l’any 2000 implicant-se en les diverses accions que porta a terme. Activitats de Commemoració del Dia Mundial de la Sida: - Treball Modificacions del comunicat conjunt Generalitat al qual JIS s’adhereix. - Carpa d’informació i sensibilització envers el VIH/sida. - Concert del 10è aniversari del comitè. - Grup de treball Nova Llei de Salut Pública Generalitat. - Assistència a l’acte unitari institucional i associatiu del Dia Mundial de la Sida on es va dur a terme el lliurament del manifest conjunt a les autoritats i premsa.

29 JIS


Àrea de Salut

Participació en estudis, grups de discussió i recursos pedagògics Introducció El JIS durant el 2008 ha participat en dos estudis sobre avaluació amb l’objectiu de millorar les intervencions de prevenció adreçades a joves, en la discussió per elaborar les línies estratègiques proposades pel PPAS, en el Projecte Heroes i en la creació d’una Maleta Pedagògica de Drets Sexuals i Reproductius. Objectius Millorar la qualitat de les nostres intervencions a nivell comunitari a partir de compartir experiències, informació i recursos i debatre i reflexionar. Optimitzar els propis recursos i multiplicar-los. Participació en l’estudi qualitatiu “Indicadors d’activitat per objectius de les ONG-SIDA” El JIS va col•laborar en l’estudi qualitatiu que forma part del projecte “Indicadors d’Activitat per objectius de les ONG-SIDA” a través de la participació en un dels grups focals pel que fa a programes de prevenció del VIH adreçats a Joves i Adolescents. Participació en l’estudi Joves i VIH/sida a nivell estatal. Millorant les intervencions de prevenció. Diagnòstic d’intervencions grupals de les ONG/sida per a la prevenció del VIH/sida entre el jovent escolaritzat. Estudi dut a terme per SIDA-STUDI. L’objectiu és millorar el coneixement del treball en prevenció del VIH/sida a l’àmbit escolar de les ONG/sida espanyoles i contribuir al seu enfortiment i millora. Participació en la discussió per elaborar les línies estratègiques proposades pel PPAS (Programa per a l’Assistència de la Sida del Departament de Salut de la Generalitat) El JIS ha participat en la creació de les línies estratègiques proposades pel PPAS a través del Comitè 1r de Desembre, la Plataforma d’ONG-sida de Catalunya i a través del Grup de Joves del PPAS. Participació en el Projecte Heroes. A través de Sida-Studi Sida-Studi i 12 entitats europees que treballen amb joves en el camp de la promoció de la salut o de la seguretat vial han posat en marxa al projecte HEROES. HEROES tindrà una durada de 3 anys i ha estat creat amb la intenció d’intercanviar mètodes de treball i experiències amb èxit en la sensibilització d’adolescents i joves adults en el camp de la salut. A la vegada, al final del projecte es pretén haver creat una xarxa europea de voluntaris, estudiants i educadors entre iguals. Participació en la creació d’una Maleta Pedagògica de Drets Sexuals i Reproductius. Joves per la Igualtat i la Solidaritat participa en una taula de treball per tal d’elaborar una Maleta Pedagògica de Drets Sexuals i Reproductius. Gestionada per l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears és un recurs amb material pedagògic que ajuda a treballar els drets sexuals i reproductius amb el jovent més gran de 16 anys. En aquest projecte hi han tingut veu representants del teixit associatiu juvenil i professionals de la salut sexual i reproductiva. Es cedirà gratuïtament i serà una opció didàctica més per a la tasca educativa amb el jovent.

JIS30


Àrea de Cooperació i Sensibilització

31 JIS


Àrea de Cooperació i Sensibilització

Construcció de Capacitats a Líders del Moviment Comunal Nicaragüenc i Emprenedors Juvenils del Districte III del Municipi de Managua Introducció L'Associació Martin Luther King, amb l'execució del projecte "Construcció de Capacitats a Líders del Moviment Comunal Nicaragüenc i Emprenedors Juvenils del Districte III del Municipi de Managua", ha facilitat l'accés a habilitats tècniques, pedagògiques i administratives, estimulant les iniciatives d'emprenedors juvenils titulats dels Instituts Tècnics, perquè aquests puguin tenir l'oportunitat de promoure microempreses col·lectives. Objectius Desenvolupar una escola de formació de líders Comunitaris i Emprenedors Juvenils amb visió de gènere i generacional, per a la promoció i la defensa dels seus drets socials. Integrar la joventut en activitats econòmiques productives, amb la finalitat de generar ocupació i enfortir l'economia comunitària del barri de San Judas i comunitats properes. Facilitar l'accés d'adolescents, joves i adults a la formació tècnica i la promoció d'activitats esportives i culturals. Organització i metodologia La metodologia que es va seguir va ser dividida en 3 parts: 1. Sociabilització del projecte, que va consistir en presentar el projecte i adherir les organitzacions i persones que hi volien participar. 2. Constitució del Comitè Tècnic: es va formar l'equip directiu que organitzaria i implementaria el projecte. 3. Divulgació de les activitats programades, es tractava de difondre el projecte i donar a conèixer les activitats que s'anaven a dur a terme. Resultats En concloure la segona fase del projecte, l'Associació Martin Luther King es troba facilitant eines, capacitats i instruments d'enfortiment i incidència tant a líders comunitaris, a través d'una xarxa territorial (Moviment Comunal Nicaragüenc), com a joves emprenedors a qui durant els últims 16 anys el sistema de govern neoliberal ha exclòs de beneficis i programes que estimulin el desenvolupament de les seves iniciatives. Al final de l'any 2008, els barris i comarques beneficiades indirectament se senten satisfets que líders originaris de les seves comunitats siguin els portaveus de les seves demandes i propostes. És evident que una de les millors aportacions d'aquest projecte és haver adquirit l'habilitat d'articular xarxes de diferents organitzacions que tenen expressió comunitària i juvenil, al voltant una temàtica comuna: EL DESENVOLUPAMENT PROGRESSIU DE CADA COMUNITAT.

Beneficiaris/àries: 4.374

JIS32


Àrea de Cooperació i Sensibilització

Moviment Comunal Nicaragüenc Introducció El Moviment Comunal, en la seva definició històrica, va néixer el 1978 en un context de lluita contra la dictadura somocista, com a expressió civil de la Revolució Popular Sandinista en l'àmbit urbà poblacional. És una organització de caràcter civil, comunitària i popular sense afany de lucre, de cobertura nacional, i és única a tot el país. És important referir-nos a l'escola d'educació popular que s'implementa a l'MCN, que desenvolupa metodologies de pedagogia social formatives. És una activitat que ha de dur-se a terme permanentment, i el Moviment Comunal Nicaragüenc s'esforça molt per a fer-ho. Objectius Analitzar i descriure com els principals agents i actors socials de l'MCN pensen i consideren que han d'implementar la Visió i Missió de l'MCN en les comunitats. Identificar qualitativament l'experiència de l'educació no formal, en la formació i capacitació als membres de l'MCN. Organitzar propostes i idees que permetin millorar els resultats de les experiències i el seu equilibri des dels seus territoris. Desenvolupar el comportament que ens permeti identificar la causa dels problemes per poder buscar sempre una solució comunitària i d'acord amb la Institució de l'MCN. Apropiar-nos de mètodes que ens permetin la implementació efectiva de la Visió, els estatuts i el reglament de l'MCN, com ara documents que guien en qualsevol tasca quotidiana. Construir un coneixement col·lectiu per a una millor apropiació de la filosofia del treball, que orienti la manera de fer i el treball de l'MCN, amb una estricta coherència amb la Visió i Missió de l'MCN, en totes les seves àrees i nivells. Organització i metodologia En aquest apartat, la creativitat grupal i popular han estat sens dubte alguns grans moments del desenvolupament de la iniciativa. En general la metodologia d'educació popular és una eina que l'MCN ha d'utilitzar permanentment i el contacte dels agents socials de l'MCN amb la comunitat ha de ser continu, mitjançant la visita casa per casa, als cercles d'estudi, a les assemblees... També es van fer assemblees per organitzar una comunitat on els criteris més importants van ser la voluntarietat, la vocació de servei, l'altruisme comunitari... criteris que l'MCN ha d'alimentar, fertilitzar i enfortir, a més de promoure l'actitud a favor de la lluita per la justícia i els drets humans dels pobladors i pobladores.

Beneficiaris/àries: 2.709

Resultats Projecte que esdevé una oportunitat per abordar els problemes socials utilitzant la metodologia de l'educació popular, la reflexió-acció i la participació activa dels actors i del govern, tant municipal com nacional, que ha d'involucrar-se en la solució dels problemes, buscant una major i millor coordinació entre les institucions a nivell local, amb la finalitat de poder actuar de manera més efectiva en la resolució dels problemes que afecten la població, i en aquells en què és indispensable que participin més actors, particularment els partits i agrupacions polítiques. Entre aquests grups és important involucrar els agents de canvi i el grup Izquierda Democrática.

33 JIS


Àrea de Cooperació i Sensibilització

Exposició "Nicaragua: Un país de compromisos i contradiccions" Introducció Per continuar la tasca de suport a Nicaragua i donar a conèixer les activitats que es fan al país, es duen a terme un seguit d’accions de sensibilització a la ciutat de L’Hospitalet. Amb el projecte de cooperació amb l’Associació Martin Luther King es fomenta la reflexió i una visió més àmplia sobre la complexitat del país i de la situació política, social i econòmica que viu a l’actualitat. Aquesta intervenció intenta aportar elements per a afavorir una visió crítica respecte les situacions d’injustícia i desigualtat; i així fomentar la consciència sobre les relacions dels països del nord amb els del sud. Seguint la línia pedagògica d’educació per al desenvolupament, la informació constitueix el primer pas per a aquesta presa de consciència, trencant el cercle viciós de la ignorància-indiferència-ignorància. La sensibilització pot alertar sobre les causes de la pobresa i les estructures que la perpetuen. Per això es crea l’exposició fotogràfica i els plafons informatius. Objectius Facilitar el coneixement envers projectes de cooperació pel desenvolupament i sensibilització de la realitat de Nicaragua. Sensibilització crítica sobre la realitat política, social i econòmica de Nicaragua. Afavorir la coexistència de les cultures, així com del respecte per a aquestes. Organització i metodologia L’exposició consisteix en una mostra fotogràfica que permet acostar-se a la manera de viure, realitat i costums del Barrio de San Judas de Nicaragua. A més a més, ens convida a la reflexió sobre una altra cultura i els seves particularitats. També compta amb una sèrie de plafons informatius que narren l’experiència que JIS desenvolupa al Distrito III de Managua. Resultats L’exposició s’ha anat traslladant per diferents espais de la ciutat de L’Hospitalet amb l’objectiu que la poguessin veure el major nombre de persones possible, i així potenciar aquesta reflexió sobre la realitat de Nicaragua. Durant els mesos d’abril, maig i juny l’exposició va estar a: Centre Cultural Collblanc–La Torrassa Centre Cultural La Bòbila Museu d’Història de L’Hospitalet de Llobregat Centre Cultural San Feliu JIS

Beneficiaris/àries: 985

JIS34


Àrea de Cooperació i Sensibilització

Visquem Nicaragua: Tallers de sensibilització als IES de L’Hospitalet Introducció En els darrers anys, L’Hospitalet ha acollit a un gran nombre de població d’altres països, aquest fet aporta a la ciutat una gran riquesa cultural i diversitat per a la seva ciutadania. Però per a poder dur a terme una integració real de les cultures, la sensibilització sobre la manera de viure en d’altres països és necessari i valuós. En el context actual de la ciutat, on la immigració és una realitat que mobilitza la ciutadania, el fet de poder reflexionar sobre les relacions dels països del nord amb els països del sud, de forma crítica, contribueix a comprendre la realitat de la ciutadania dels països del sud, i procurar així trencar prejudicis i idees preconcebudes. Formem part d’un espai on totes les cultures es troben i per avançar cap a a la interculturalitat cal eradicar la discriminació i la segregació. Objectius Sensibilitzar sobre la importància de l’ educació com un dret per a tothom. Apropar al jovent a la realitat d’altres joves de Nicaragua. Establir semblances i diferències entre la realitat d’ambdós països. Adquirir habilitats que fomentin el diàleg i l’intercanviï cultural. Organització i metodologia Els tallers tenen en compte la línia pedagògica d’educació per al desenvolupament on es proposa al jovent identificar situacions de desequilibri entre les relacions nord-sud, comprendre el resultat de l’acció humana que ha generat aquest desequilibri i fomentar una actitud de canvi en el model relacional. Per a assolir aquests objectius es fan servir materials com la declaració des Drets Humans, contes sensibilitzadors o dinàmiques que permeten un aprenentge vivencial, amè i distès. Resultats S’han realitzat 12 talleres als següents IES de la Ciutat de L’Hospitalet amb joves de 3r i 4t d’ESO. - IES Llobregat - IES Eugeni d’Ors - IES Can Vilumara -IES Santa Eulàlia

Beneficiaris/àries: 265

35 JIS


Àrea de Cooperació i Sensibilització

Revista Intercultural desMONtando MUNdos Introducció El projecte de la revista intercultural "desMONtando MUNdos" va néixer el setembre de 2004 amb la intenció d'obrir un espai de debat i coneixement mutu entre diversos països, aprofitant el llaç ja existent entre les associacions AMLK de Nicaragua i el JIS de Catalunya. Des de llavors, la revista s'edita amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, i continua funcionant gràcies a la participació de voluntaris de diversos països i amb una repercussió creixent a un públic heterogeni interessat en la revista. Objectius Obrir un espai plural d'intercanvi cultural mitjançant la via escrita entre persones de països diferents (del nord i del sud) com a eina de prevenció del racisme i la xenofòbia. Donar l'oportunitat a persones de diversos llocs del món (sense distinció d'edat, cultura, condició social, etc.) d'expressar opinions, reflexions, experiències i notícies que vulguin compartir. Potenciar la comunicació entre persones que, per raons geogràfiques, es troben distanciades, amb la consegüent millora de la comprensió de realitats socials diferents a la pròpia. Crear una eina de sensibilització per a la prevenció del racisme i la xenofòbia, dirigida a les poblacions dels països on arribi la revista, sobre altres realitats i els problemes socials, econòmics i polítics que les afecten. Donar l'oportunitat de crear i/o ampliar llaços de cooperació (entesa en el sentit ampli) entre persones, grups, associacions i entitats que són sensibles als problemes que impliquen les relacions internacionals en l'actual context de la globalització i/o treballen per a combatre'ls. Organització i metodologia Des del seu inici, el projecte ha seguit una metodologia participativa, amb la implicació necessària per al seu funcionament d'un grup de persones voluntàries que conformen la comissió de redacció i que participen en totes les fases del projecte: - Selecció del material (textos i imatges). - Correccions. - Maquetació. - Impressió gràfica. - Distribució. Resultats Els països participants han estat : Argentina, Bolívia, Catalunya, Itàlia i Nicaragua. - Edició núm. 13. Febrer de 2008 (500 exemplars en paper i versió digital). - Edició núm. 14. Octubre de 2008 (500 exemplars en paper i versió digital). La revista en format PDF es pot descarregar a la web www.joves.org/portal/documentos.php

Beneficiaris/àries: 1.000 Beneficiaris/àries: i lectors i lectores del format digital

JIS36


Ă€rea de Gent Gran

37 JIS


Àrea de Gent Gran

Programa d’acompanyament domiciliari per a Gent Gran de L’Hospitalet Introducció Aquest projecte es va iniciar l’any 1998 amb l’objectiu d’atendre les necessitats reals amb què es troba la gent gran de L’Hospitalet, i les necessitats socials que això comporta. La nostra entitat pretén col•laborar per tal d’eliminar les dificultats amb què es troben algunes persones grans per tirar endavant amb la seva vida diària. Són persones que no tenen recolzament familiar o social per fer front a la manca d’autonomia que pateixen. Objectius Oferir un recurs humà per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans. Donar resposta a les situacions de necessitat que sorgeixen en el dia a dia de la persona gran: acompanyaments al metge, gestions burocràtiques... Crear i mantenir un voluntariat consolidat, organitzat i satisfet. Organització i metodologia La captació de voluntaris i voluntàries es fa a través de la pàgina web de l’entitat. També es fan servir altres canals de comunicació, com poden ser díptics, anuncis publicitaris al diari, altres projectes de l’entitat... Un cop el voluntari s’interessa per col•laborar s’inicia el procés de selecció, que consisteix en una entrevista i en un acompanyament amb el tècnic de gent gran. El procediment més habitual del programa parteix de les assistents socials situades als ambulatoris, serveis dels districtes de L’Hospitalet, que recullen la demanda per tal de dur a terme el servei, es posen en contacte amb els serveis socials del barri i aquests es coordinen amb la nostra entitat. El voluntariat del programa també pot complementar els seus interessos a partir dels cursos de formació al voluntariat que oferim des de l’entitat, que s’aconsellen i es valoren en el procés de selecció. Resultats Durant l’any 2008 hem pogut comptar amb 9 persones voluntàries variables que han fet 72 acompanyaments, entre d’altres activitats. El programa que presentem ofereix uns serveis assistencials i socials que fan front a les necessitats del col•lectiu de gent gran de L’Hospitalet. Avaluem aquests serveis amb un especial valor qualitatiu, que mesurem a partir de les raons i motius que ens porten a fer un acompanyament determinat: - La persona beneficiària pateix algun problema de salut que l’incapacita per dur a terme activitats que impliquin sortir al carrer. - La persona gran no pot comptar amb familiars directes per rebre l’atenció necessària a l’hora de dur a terme activitats determinades. - Hi ha situacions familiars concretes que dificulten l’atenció a la gent gran.

Beneficiaris/àries: 81

JIS38


Àrea de Gent Gran

Gent gran i noves oportunitats Introducció L’àrea gent gran fomenta les relacions entre persones de diferents generacions, tal com indica el seu nom. Hi ha cap manera millor de fer-ho que compartir un projecte de treball conjunt i el seu resultat visible? L’eina escollida per tal de facilitar aquest objectiu ha estat la creació d’una revista local. Aquesta gran i digna excusa ha permès apropar la gent gran a les noves tecnologies des d’una òptica participativa i lligada a uns projectes ja en funcionament a l’entitat i al propi territori: prioritzant i potenciant el seu protagonisme com a persones coneixedores i transmissores de la història local, i com a interlocutores amb les generacions més joves. Objectius Apropar la gent gran a les TIC des d’una òptica participativa i vinculada al seu territori, formant part d’un empoderament local. Organització i metodologia La metodologia emprada en la formació oferida a les persones adultes participants en aquesta experiència ha estat íntimament relacionada amb la pròpia metodologia i filosofia del projecte Òmnia: la de la comunitat d’aprenentatge, l’ajuda mútua, l’estímul de la creativitat i la personalització. En definitiva, la idea fonamental de les noves tecnologies al servei de les persones. S’ha partit de la quotidianitat de les persones per introduir els coneixements nous i, sobretot, s’ha estimulat l’intercanvi d’experiències i coneixements, estimulant dinàmiques de treball col•laboratives. S’han dut a terme tallers formatius dirigits a la gent gran: persones adultes, pensionistes o prejubilades, retirades voluntària o involuntàriament de la vida laboral activa i amb un increment de temps lliure desconegut fins a aquest moment. Resultats El resultat dels tallers formatius ha permès a aquestes persones participants assolir una autonomia bàsica davant dels ordinadors i les TIC en general, estimulant l’aprenentatge i la seva continuïtat, i al mateix temps ha permès construir un lligam participatiu vinculat al territori. S’ha impartit un total de 3 cursos al llarg del 2008, de 35 hores cadascun, amb un total de 24 persones assistents. El fet de concentrar l’aprenentatge des del primer moment en l’elaboració de “projectes reals” com la revista del barri ha estimulat l’aprenentatge i l’intercanvi amb la resta de la comunitat, i el fet de lligarho a continguts propis dels alumnes i pertanyents a la seva quotidianitat i als seus coneixements ha permès fer palès, un cop més, el sentit eminentment pràctic i de servei que tenen les TIC: sempre al nostre servei, i no a la inversa. Podeu consultar la presentació exposada a la Jornada del 150è aniversari de la Caixa de Sabadell: http://www.joves.org/omnia/elsnostresbarris.pdf

Beneficiaris/àries: 24

39 JIS


Àrea de Gent Gran

FTIC-Aprèn recordant III: Memòria de Barri a La Torrassa Introducció El projecte pretén apropar les TIC a la gent gran i a la resta de la comunitat d’aprenentatge des d’una òptica participativa i lligada a uns projectes ja en funcionament a l’entitat i al propi territori: la revista Els Nostres Barris prioritza i potencia el seu protagonisme com a persones coneixedores i transmissores de la història local i com a interlocutores amb les generacions més joves. Però aquesta edició de l’Aprèn Recordant volia fer un pas endavant, mitjançant la creació exclusiva d’un bloc propi de vivències sobre el territori que anés recopilant tant la memòria escrita com la memòria gràfica. Objectius Apropar la gent gran i la resta de comunitat a les TIC des d’una òptica identitària: per una banda conservar les memòries personals en format digital per donar a conèixer la història compartida a partir de les pròpies vivències biogràfiques, i per l’altra comparar aquestes vivències i records amb el moment present. Organització i metodologia ¿Què pot ser millor que les TIC per immortalitzar les vivències, visibilitzar opinions, interpel•lar la pròpia realitat i generar dinàmiques participatives i de compromís en el context més immediat i fer-les públiques a través d’Internet? Per a la realització d’aquesta formació s’ha optat pel programari lliure, perquè està plenament preparat tècnicament per fer aquest tipus de formació i, òbviament, per compromís ètic. L’execució d’aquest propòsit s’ha posat en marxa mitjançant la realització de tallers formatius sota diferents títols: Memòria de Barri (curs d’iniciació avançada de reforç de competències davant la navegació per Internet i la interacció amb programes i perifèrics); Memòria de Vida (curs d’iniciació elemental d’introducció al maneig de navegadors i processadors, estimulant l’escriptura biogràfica); Animacions; Fotografia i Vídeo (familiarització amb l’edició i retoc fotogràfic i l’edició en vídeo); Blocs Visuals (autoedició i publicació fotogràfica, per tal d’abastir un espai d’exposició col•lectiva sobre el barri).

Beneficiaris/àries: 42 i la comunitat Òmnia

JIS40

Resultats En total, al llarg del 2008 s’han fet 15 tallers formatius, descrits a l’apartat anterior. Aquests tallers, de diferents nivells, han permès la vinculació durant tot l’any, ja que han ofert la possibilitat d’un encadenament formatiu progressiu, fet que ha facilitat el projecte comú de construcció d’un Bloc col•lectiu. El Bloc Memòria de Barri ha fet visible tot el treball dut a terme durant aquest any, alhora que ha estat el recordatori i fil conductor de les diverses activitats formatives. La confecció d’aquest bloc ha suposat per a la comunitat participant una pujada de la seva estima personal i col•lectiva, i un bon i primer pas en direcció a l’empoderament local, ja que és una feina que reverteix en el barri del qual es nodreix: hi ha un retorn. http://memoriadebarrilatorrassa.blogspot.com


Àrea de Gent Gran

Curs d’introducció al voluntariat Introducció Ajudar a que futurs voluntaris gaudeixin d’una formació més específica i que puguin comptar amb eines de treball i recursos personals per tal d’abordar les tasques assignades és un repte. Per això, l’existència d’un curs d’iniciació al voluntariat pretén dotar les persones de més competències. Treballar amb gent gran requereix voluntaris preparats i motivats. Oferir-los aquest curs ha estat per als participants una gran oportunitat d’aprenentatge. Objectius Donar la informació adient sobre què significa ésser voluntari. Dotar d’eines pràctiques els participants per a un millor desenvolupament del voluntariat. Potenciar les relacions intergeneracionals i el treball en equip. Organització i metodologia Dos han estat els cursos impartits d’Introducció al voluntariat. El primer va ser al març, amb 16 participants. I el segon al novembre, amb 22 participants. Els continguts tractats són: - Conceptes i característiques del voluntariat. - Trajectòria històrica del voluntariat. - Actituds i aptituds. - Motivacions del voluntariat. - Drets i deures del voluntari. - Deures de les organitzacions. - Tècniques i estratègies comunicatives. Resultats Quan acaben els cursos es passa un qüestionari als assistents perquè valorin la conveniència del curs. L’avaluació és molt positiva, per exemple, destaquen els exercicis sobre tècniques de comunicació i escolta que se’ls van ensenyar, així com les de resolució de conflictes. També expressen la necessitat de fer més cursos per tal de continuar aprofundint en el món del voluntariat.

Beneficiaris/àries: 38

41 JIS


JIS42


Ă€rea Internacional

43 JIS


Àrea Internacional

Dinamització del Centre Europa Jove del Consell Comarcal del Barcelonès Introducció Des de 2006 el JIS dinamitza l’assessoria de mobilitat del Centre Europa Jove del Consell Comarcal del Barcelonès a Santa Coloma de Gramenet. Objectius Assessorar joves interessats en projectes i programes de mobilitat internacional. Assessorar entitats i/o organismes en el disseny i realització de projectes europeus. Foment de la sensibilitat i coneixement de les activitats de mobilitat entre la població general. Organització i metodologia L’espai es planteja com una assessoria per a joves i entitats interessats en projectes de mobilitat internacional. Així s’ofereix informació i assessorament per tal que joves o entitats puguin tenir una experiència amb programes de mobilitat com el Servei Voluntariat Europeu, pràctiques o treball a l’estranger, iniciatives juvenils i intercanvis internacionals, entre d’altres. Les principals activitats desenvolupades el 2008 han estat: - Assessorament a entitats per a l’organització d’intercanvis juvenils. - Assessorament a joves. - Taller: Treballar al Regne Unit, a Alemanya i a França. - Taller informatiu sobre intercanvis i camps de treball. - Taller sobre treball l'estranger durant el estiu. - Taller sobre beques i estades a l’estranger. - Taller sobre el SVE - Servei de Voluntariat Europeu. - Taller “Mou-te pel món”. - Tallers de conversa d’anglès (iniciació) i de francès (iniciació). - Tallers lingüístics per viatges (allotjaments, transports, restaurants,etc.) i pràctiques de conversa mitjançant simulació de situacions. - Xerrada per conèixer altres maneres d’aprendre idiomes, com ara les beques lingüístiques, les estades a l’estranger, les pàgines web i els grups de conversa. - Taula rodona sobre treball a l'estranger. - Taules rodones sobre SVE i treball a l'estranger. - Formació per a entitats. - Acollida d’una voluntària europea. Resultats S’ha assessorat tant a joves com a entitats interessades en dur a terme diferents projectes de mobilitat. També s’han organitzat activitats que pretenen sensibilitzar i oferir informació a tota la població en relació als programes i vies existents per tenir una experiència laboral, formativa o de cooperació a l’estranger. Tampoc no hem oblidat el disseny d’accions que ofereixin les eines necessàries de cara al foment i l’èxit de les experiències de mobilitat, com ara els tallers d’idiomes.

JIS44


Àrea Internacional

Acollida persones en pràctiques del programa Leonardo Da Vinci Introducció Ha estat mitjançant el Programa Europeu Leonardo da Vinci que hem pogut acollir durant estades d’un a tres mesos diversos joves europeus per tal que duguessin a terme pràctiques laborals a la nostra entitat. Objectius Oferir un espai de pràctiques laborals a joves. Foment del valors europeus a través de l’acollida de treballadors comunitaris. Creació d’un espai d’intercanvi cultural. Organització i metodologia Aquest any hem tingut el plaer d’acollir dos joves de Romania amb formació en informàtica. Les tasques que han pogut desenvolupar han estat principalment de creació i manteniment de planes web d’alguns dels nostres projectes, creació de blogs, instal•lació de servidors, muntatge de vídeos i flyers. També hem pogut acollir a una jove de Portugal amb formació en disseny gràfic que ha pogut desenvolupar les seves pràctiques realitzant tasques de: -Modificació de campanyes de publicitat ja existents a l’associació. -Creació i disseny de la guia d’activitats 2008-2009. -Disseny de una exposició de salut. -Disseny de díptics de cooperació i d’un programa d’inserció laboral. Les tres persones en pràctiques han pogut, més enllà de posar en pràctica els coneixements teòrics de les seves respectives formacions, apropar-se a la feina que es fa en una organització no governamental. Resultats Com en anys anteriors, la nostra entitat continua tenint experiències d’acollida de joves en pràctiques o en estada de voluntariat que suposen un enriquiment mutu i valorat molt positivament. Els resultats obtinguts passen per oferir una experiència d’intercanvi cultural i enriquiment no només a les tres persones que han estat a l’associació, sinó als treballadors i col•laboradors de la nostra entitat. Els usuaris de la entitat també han pogut gaudir d’aquest intercanvi gràcies al contacte directe amb persones d’altres països com Romania i Portugal, en aquesta ocasió.

Beneficiaris/àries: 3

45 JIS


Àrea Internacional

Crossroad: Obrint les portes a les organitzacions locals Introducció JIS ha continuat aquest any la seva participació a “Crossroad: opening european doors for local youth organisations”, acció 5 de llarga durada de la qual formen part sis països: Itàlia, Portugal, Lituània, França, Grècia i Espanya. L’objectiu d’aquesta acció, que tenia una durada de 3 anys i el 2008 ha finalitzat, era la creació d’una xarxa internacional constituïda per diverses sub-xarxes locals que inclouen institucions locals i regionals, associacions, grups i multiplicadors per tal de fomentar la participació de joves amb menys oportunitats en els processos participatius. A nivell local la xarxa ha estat constituïda pels següents agents: Nexes, TEB, Centre Europa Jove, Ajuntament de Barcelona, Centre Cívic del Besòs, Ajuntament de L’Hospitalet i JIS. Objectius Crear, donar suport i oferir orientació a la xarxa per tal que treballi per la inclusió dels joves amb menys oportunitats en els processos participatius. Utilització del programa europeu JOVENTUT com a eina per fomentar la participació juvenil. Organització i metodologia - Activitats internacionals. Aquestes accions pretenen que la xarxa dels 6 països es conegui i organitzi diferents trobades (seminaris, intercanvis juvenils, intercanvis de professionals...) Les activitats internacionals pretenen impulsar i motivar els agents i oferir el programa europeu Joventut com a eina de treball per facilitar la participació juvenil. - Implicar les autoritats locals i regionals en aquest projecte oferint-los una dimensió internacional i d’educació no formal. Amb la seva co-responsabilitat es garanteix la seva implicació i permet adaptar les polítiques locals a la realitat de les entitats. - Crear una xarxa local “sostenible” que inclogui joves i altres actors socials relacionats. Es pretén també, indirectament, ajudar al desenvolupament de la política local de joventut. - Enfortir el rol de les autoritats locals oferint una dimensió internacional i d’educació no formal a la seva feina. Compartint responsabilitats garantim la seva implicació i col•laboració amb les entitats locals, recolzant les accions internacionals. - Presentar el programa Joventut i les possibilitats que posa a l’abast dels joves i de les entitats en general per dotar d’una dimensió internacional les seves activitats i iniciatives, i també com a instrument per canalitzar la participació activa dels joves. - Combinar activitats locals i internacionals. Les activitats de caire internacional donen suport a les accions locals. La participació en iniciatives internacionals farà créixer la motivació dels diferents actors a l’hora de dissenyar accions concretes locals. - Oferir possibilitats al jovent de construir el seu propi espai en el medi local i promoure el sentiment de pertinença a un projecte com Europa. Resultats Aquest darrer any del projecte s’han aconseguit els objectius plantejats a l’inici del camí i s’han perfilat les accions quant a la creació de material útil per a entitats i joves interessats en el tema de la mobilitat.

JIS46


Àrea de Participació Comunitària i TIC

47 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

MetropoL'His: III Festival Jove de Curtmetratges de Temàtica Metropolitana de L’Hospitalet Introducció Amb el suport de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de la Diputació de Barcelona i de la Secretaria General de Joventut s’ha pogut fer realitat la tercera edició del METROPOL’HIS, un festival de curtmetratges que premia les obres dels joves autors en les següents categories: “Urbs”, “Animació”, “Urbs i Animació per a menors de 18 anys”, “L’Hospitalet com a Urbs”, un premi amateur especial del jurat, i, un premi per vot popular. www.metropolhis.cat Objectius Obrir un espai cultural com a alternativa d’oci per al jovent en què s’incentivi la participació en projectes cinematogràfics. Potenciar el coneixement de L’Hospitalet com a ciutat de referència per desenvolupar-hi propostes audiovisuals. Fomentar la participació i creativitat d’adolescents i del jovent que, individualment o en grup, vulgui donar a conèixer els seus curtmetratges. Organització i metodologia El festival s’organitza de la següent manera: Una primera fase en la que es forma l’equip organitzador del festival, es redacten les bases i es fa la difusió del projecte: In situ: Difusió directa del projecte als Centres Educatius i d’altres espais juvenils. I també mitjançant altres formes de difusió: postal free, pòsters, internet, televisió, ràdio, etc. Una segona fase on es forma el jurat i es visonen els curts per tal de triar els guanyadors. Tenen lloc les projeccions a locals d’oci de L’Hospitalet per escollir el premi del públic, i finalment, es fa l’acte final on es lliuren els premis i es fa el passi dels treballs guanyadors.

Beneficiaris/àries: 7.955 a data de Beneficiaris/àries: desembre

JIS48

Resultat El lliurament de premis, celebrat al Centre Cultural Barradas el dia 16 de febrer, va aplegar centenars de persones amants del cinema i va ser un acte ple de sorpreses, com la participació del director hospitalenc Juan Cruz i de joves compromesos amb les seves ciutats. El públic assistent va rebre un DVD recopilatori dels curts guanyadors de la primera i la segona edició que va tenir molt bona acollida. L’avaluació de METROPOL’HIS és continuada, amb l’objectiu de donar més qualitat a cada pas que fa el festival, i està obert als suggeriments i propostes de millora interna i externa que el millorin. Aquest any 2008, la xifra de curtmetratges rebuts ha estat de 221, d’arreu de l’estat i fins i tot de l’estranger. Un gran nombre de filmets de temàtica metropolitana que posen de relleu que el jovent té molt a dir sobre les urbs en què viu. Aquesta tercera edició ha limitat les bases a treballs filmats posteriors al 2006, fet que dóna prioritat a nous filmets, menys vistos i premiats i, tot i aquesta limitació, s’ha superat el nombre de curts rebuts l’any passat. El procés d’avaluació no es pot donar per finalitzat fins el dia 21 de març de 2009, que és la data fixada per al lliurament final dels premis i l’exhibició dels curts guanyadors al Centre Cultural Barradas. Abans, però, el MetropolL’His viatjarà per diferents locals d’oci i, així, totes les persones que hi assisteixin podran donar el seu vot com a públic i triar el seu filmet preferit. La tercera edició està carregada de novetats i sorpreses, que gràcies a tothom que hi col•labora són possibles i a l’abast de la ciutadania de L’Hospitalet. El METROPOL’HIS creix i cerca esdevenir una referència important de la ciutat i del món cinematogràfic. Joves per la Igualtat i la Solidaritat treballa amb esforç i il•lusió per tal de continuar avançant en les futures edicions, però sense perdre el tracte personalitzat característic que el desmarca de la idea preestablerta dels concursos.


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Punt TIC Òmnia JIS/Arrels Introducció Durant gairebé 10 anys, el Punt Òmnia Jis/Arrels –ara Punt TIC Òmnia- s’ha consolidat com un servei plenament arrelat als barris de Collblanc-La Torrassa i incentivador de propostes diverses de participació comunitària al territori, a través d’una oferta formativa en l’ús i maneig de les TIC i una divulgació del programari lliure. Objectius Facilitar l’accés i fer extensiu l’ús de les TIC a la població dels barris de Collblanc-La Torrassa, combatent allò que s’anomena ‘fractura digital’ i contribuint a la dinamització del propi territori mitjançant l’apoderament col•lectiu. Organització i metodologia Tant la metodologia com l’organització es basen en fomentar l’ús de les TIC per tal de participar en un projecte del barri i per al barri: cohesionador i generador d’identitat col•lectiva positiva, respectuós amb la seva diversitat com a factor positiu de riquesa i oportunitat, i no de risc ni conflicte. En aquesta línia s’intenten crear espais de trobada i vincle social aprofitant el desenvolupament de les activitats al Punt, amb la seva dinàmica habitual de tallers formatius i espais de lliure accés. Al Punt Òmnia s’ofereix aproximadament una mitjana de 20 tallers formatius a la setmana: d’Iniciació TIC (sistemes, ofimàtica i Internet) i Grups de Treball basats en l’anomenada ‘Web 2.0’ (imatge, vídeo, bloc...). Cal destacar el Punt Òmnia com a espai permanent de consulta i assessorament tecnològic obert al barri. Les activitats desenvolupades el 2008 han mantingut la seva dimensió transversal, formant part d’un treball continuat a llarg termini i en sintonia amb la resta d’activitats de l’entitat. Cal destacar el manteniment de la revista Els Nostres Barris com a eix de treball, que durant aquest any ha editat i publicat el seu segon número. Com és habitual, s’ha continuat celebrant el tradicional Concurs de Sant Jordi, amb la seva corresponent entrega de premis, i s’han organitzat els espais de trobada i celebració més enllà dels ordinadors amb la ja clàssica fórmula d’encontres gastronòmics, els Pica-Pica Òmnia. Aquest any cal destacar la posada en marxa i la creació de blocs, tant per part del mateix Punt Òmnia, que ha inaugurat al maig el bloc puntomniajisarrels.wordpress.com, com per la part de la comunitat usuària del Punt, i són remarcables alguns blocs col•lectius com el de l’Associació Punt de Dona del barri o el de Pintores al Barri. Cal fer un esment especial de la línia de treball encetada amb el nom de “Memòria de Barri”, que precisament vehiculitza la seva producció a través d’un bloc, eina estrella d’aquesta temporada.

Beneficiaris/àries: 847

Resultats El Punt Òmnia Jis/Arrels continua de forma ininterrompuda donant servei al barri des de l’any 2000, amb un horari d’obertura de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores, durant tots els dies de l’any, llevat del mes d’agost. Al 2008 es manté la població usuària amb un total de 847 persones comptabilitzades. Es manté l’increment per part de població derivada de serveis socials especialitzats i de base, així com l’ús per part de grups d’entitats que utilitzen el Punt. Hem de destacar la gratuïtat del nostre Punt Òmnia Jis/Arrels des de l’inici del projecte, gràcies a l’esforç i l’entusiasme dels seus dinamitzadors, que han preservat aquest principi de funcionament des del començament, i a la pròpia entitat, que ha assumit el manteniment econòmic i l’ampliació horària amb compromís i anticipació en uns moments sovint plens de dificultats. http://puntomniajisarrels.wordpress.com

49 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Revista Els Nostres Barris Introducció A finals de 2006 va sorgir una idea: fer una revista –en format paper i electrònic- sobre el barri, feta per la gent del barri que coincidia als espais d’aprenentatge del Punt Òmnia i als espais de lleure de l’entitat. La idea es va retroalimentar entre els diferents grups d’edat que compartien espai i activitats a l’associació, en qualitat de veïns/es presentant el barri com a element cohesionador i protagonista: l’espai territorial com a fil conductor, lligant el passat (història i memòria) amb el seu present (actualitat) per tal d’intervenir conjuntament i de manera creativa en el seu futur. Objectius Confeccionar una revista de barri amb la participació veïnal i mantenir la seva continuïtat amb una periodicitat anual, consolidant-se com a eix de treball transversal per a tota la comunitat usuària del Punt Òmnia. Organització i metodologia Fer coincidir els dos eixos de treball: vells i nous veïns, joves i adults, mitjançant l’intercanvi a través d’uns grups de treball mixtos, focalitzant els seus esforços en el producte compartit d’una revista. Per part dels adults i la gent gran, donar a conèixer la història del territori i cercar l’oportunitat de conèixer els joves des de la responsabilitat de la transmissió històrica. Per part dels joves, possibilitar el coneixement de l’altre i proposar un paper actiu com a interpel•lador/a. En definitiva, possibilitar el treball d’una identitat comuna ciutat-barri. La revista pretén ser: -Un espai de trobada intergeneracional. -Un espai d’apropament a la realitat del barri i l’elaboració d’una connexió entre la història (passat) i l’actualitat (present-futur). -Un espai de creació i enfortiment de la xarxa local.

Resultats La revista ha sortit en format paper amb una tirada de 1000 exemplars, distribuïts entre el veïnat, entitats i institucions dels barris Collblanc-La Torrassa i L’Hospitalet en general, sense oblidar la distribució a d’altres municipis, entitats i organismes de l’àmbit social. Paral•lelament, l’edició electrònica de la revista ha anat associada a la creació d’un bloc sota el títol Revista Filmada, que permet la consulta audiovisual d’entrevistes i reportatges, a més d’una interacció molt més inmediata al llarg de l’any. Cal esmentar que al 2008 s’ha exposat l’experiència de la revista com a bona pràctica a la Jornada del 150è aniversari de la Caixa de Sabadell. Beneficiaris/àries: 1.000 exemplars i Beneficiaris/àries: lectures des del format digital

JIS50

http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Fundació BIP-BIP Introducció L’objectiu de la Fundació Bip Bip és crear espais dotats d’ordinadors amb connexió a Internet des dels quals persones sense recursos o en risc d’exclusió reben formació per a la seva integració social i inserció laboral. Gràcies a les donacions rebudes de la Fundació Bip Bip hem pogut crear un aula Linux (amb sistemes operatius GNU/LINUX) dins el projecte d’inserció sociolaboral “El Racó de l’Ocupació” per tal de promoure un servei gratuït i obert a tothom utilitzant programari lliure amb codi obert. A més, tenim un Punt d’accés de lliure consulta Bip Bip, integrat a la Sala Òmnia i obert a tothom en horari setmanal complet. Cal destacar la utilitat del fet de disposar del Punt de Lliure Consulta integrat a la Sala d’Aprenentatge Òmnia que permet, quan els tallers formatius estan plens i ocupant la Sala, disposar d’uns ordinadors de consulta ràpida, oberts permanentment a la consulta i ús per part de la comunitat del barri. Objectius Oferir formació en TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Oferir un espai d’accés a Internet. Promoure valors típics dels sistemes operatius lliures. Discriminar positivament col•lectius amb especials dificultats i risc d’exclusió social. Organització i metodologia El Punt d’accés de Lliure Consulta Bip Bip de la sala Òmnia ha tingut una mitjana de visites de 10 persones diàries (horari laborable) i 2300 visites anuals. El seu horari és de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. El Punt Bip Bip està especialitzat en la consulta ràpida, per tal de facilitar la rotació de diferents persones i diferenciar-lo de la resta d’ordinadors de la mateixa sala. Dins “El Racó de l’Ocupació” s’han desenvolupat diverses activitats relacionades amb la inserció sociolaboral: recerca de feina per Internet, redacció de currículums i cartes de presentació i recerca en general en l’àmbit laboral i formatiu. Per tal de poder fer tot això ha estat imprescindible l’ús dels ordinadors. Resultats Amb el Punt de Lliure Consulta Bip Bip integrat a la Sala d’Aprenentatge Òmnia i la sala Linux “El Racó de l’Ocupació” hem pogut incrementar la qualitat dels serveis oferts i hem promogut valors (típics del sistema operatiu Linux amb llicència GNU/GPL) com la llibertat, la legalitat i la cooperació social.

Beneficiaris/àries: 2.500

51 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Concurs i exposició Fes-t’h@ Fotos: Visions de la festa de la diversitat del barri Introducció Des dels barris de Collblanc-La Torrassa s’organitza cada any la Festa de la Diversitat de la ciutat de L’Hospitalet. Totes les entitats d’aquests barris, com és lògic, tenen un paper protagonista especial durant aquesta jornada i organitzen diverses activitats i tallers que ocupen tot el dia. Des de fa dos anys JIS, fidel a la seva línia de treball encetada conjuntament amb el Punt Òmnia des de 2004 pel que fa a la fotografia participativa sota el nom genèric “El Mosaic del Barri”, compromesa amb la participació oberta de la comunitat del barri i la recerca artística col•lectiva i veïnal, dinamitza una activitat anomenada “Fes-T’H@ Fotos! Visions de la Festa”. Objectius Estimular la participació veïnal i la seva expressió creativa i artística a través de la fotografia aplicada al seu propi entorn. Organització i metodologia S’ha organitzat una exposició virtual per tal d’acompanyar l'exposició presencial que durant el mes d'octubre del 2008 i fins a la primavera del 2009 s'exhibirà a JIS (Ronda de la Torrassa, 105), mostrant les fotografies recollides durant els anys 2007 i 2008, fetes exclusivament durant la jornada festiva per veïns i veïnes de totes les edats, amb càmeres d'un sol ús repartides de mà en mà des de l'estand de l'associació, amb l'objectiu de captar la Festa des de les mirades diverses d'alguns dels seus participants, no professionals. La proposta resultant, en format exposició, és una petita excursió des del Parc de la Torrassa (Festa del 2007) fins al parc de la Marquesa (Festa del 2008). Participació i perfil de la població Veïns i veïnes participants de la Festa de totes les edats, des de nens i nenes de 6 anys a avis i àvies de 85 anys: participació oberta a qualsevol persona en qualitat de veïns fotògrafs durant la Jornada. Cal destacar durant aquests dos anys la participació infantil i juvenil i el seu particular ull a l’hora de captar fotogràficament la Festa, sobretot la visió soprenent dels més petits, plena de qualitat tècnica.

Resultats Una exposició física al JIS, des del novembre de 2008 fins a la primavera de 2009 i una exposició permanent en format digital: http://picasaweb.google.es/elsnostresbarris/Exposici_Festa_Fotos_Diversitat0708# 54 fotògrafs a la Jornada 2008 i 2007. Les visites a l’exposició física i digital no s’han quantificat. Cal esmentar l’impacte positiu pel que fa als aspectes de la visibilitat i estímul d’una exposició fotogràfica permanent sobre la realitat del barri.

Beneficiaris/àries: 54 i visites a l’exposició física i digital

JIS52


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Mundial de les Cultures 2008 Introducció El Mundial de les Cultures és la continuació i ampliació d’un projecte realitzat durant el curs 2004-2005 i 2005-2006, i 2006-2007 l’èxit del qual s’ha fet palès, i per aquest motiu li hem donat continuïtat. Es tracta d’una iniciativa a partir de la qual s’ha creat i consolidat un grup de joves del barri, majoritàriament de cultura marroquina. En la primera execució del projecte, hi havia dos eixos de treball: l’esport, per una banda, i tallers on es fomentava la interculturalitat, per l’altra. En aquesta ocasió es manté la idea general del projecte fomentant un estil de vida saludable, i s’ha pogut treballar amb el grup de joves aspectes diversos d’habilitats socials, comunicatives, reforç escolar, foment d’hàbits de l’esport en el temps lliure, etc. Objectius Fomentar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat respecte a les diferents formes d'entendre el món que té cada cultura. Donar l'oportunitat als joves del barri de continuar en el projecte ja iniciat i obrir-lo a d'altres joves. Crear un espai participatiu on diverses formes recreatives i creatives es desenvolupin a través de l'intercanvi i del treball en grup. Organització i metodologia Taller de deures. El reforç escolar és bàsic per aquests joves ja que la majoria d’ells s’han incorporat als centres educatius catalans fa poc, degut al seu recent procés migratori, i el fracàs escolar resulta molt comú entre la majoria d’ells. Jocs i dinàmiques per treballar habilitats socials. A través de cursos i tallers monogràfics s’ha treballat amb els joves continguts formatius que inclouen els conceptes de solidaritat, igualtat, respecte, entre d’altres. Dins els temes de convivència, immigració i foment de valors en la societat. Dictats. Serveix per reforçar les competències d’expressió i comprensió lectora. Intercanvi lingüístic. Gràcies a un projecte d’agermanament hem establert un intercanvi lingüístic en castellà amb un centre escolar de secundària a França. Aquesta col•laboració permet enfortir el reforç escolar realitzat al grup i encoratjar-los per continuar la seva formació. Participació a la lliga de futbol del Consell Esportiu de L’Hospitalet. Mitjançant els entrenaments i els partits de futbol setmanals s’ha treballat la promoció d’estils de vida saludables, així com, el foment de valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat entre diferents cultures, mitjançant la participació activa dels joves d’origen immigrant a través de l’esport. Video forums en català. En col·laboració amb el CNL de L’Hospitalet. Tallers de promoció de la salut. Al llarg de l’any es realitzen diferents tallers específics sobre temes de salut per tal de promocionar estils de vida saludable.

Beneficiaris/àries: 24

Resultats Es fomenten els valors d’intercanvi cultural, d’empoderament i sentiment de pertinença i valorització personal entre els grups de joves i això es tradueix en la seva millora global. La continuïtat del seu vincle amb la entitat reforça la valoració positiva que en fem del projecte i ens anima a continuar donant respostes a les seves demandes, creant espais on puguin posar en marxa les seves idees, espais on formar-se, divertir-se, compartir i sobretot participar sempre amb una clara voluntat de treballar des de l'àmbit de la dinamització i la prevenció. http://jismezclateam.blogspot.com

53 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

El Racó de l’Ocupació Introducció Aquest projecte neix el 2008 per la necessitat dels usuaris i les usuàries del JIS d’un servei personalitzat d’assessorament i orientació sociolaboral al districte de Collblanc-La Torrassa. Un recurs que va més enllà de l’atenció que ja s’ofereix des del Punt Òmnia i que culmina amb la creació de “El Racó de l’Ocupació”. El servei és gratuït i està obert a tothom, sense cap tipus de limitació. Com a entitat es forma part del projecte "Anadromes: itineraris plurals per a la inserció", que és la Xarxa d'Inserció Sociolaboral de la ciutat (promoguda des de l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat), juntament amb diverses entitats de la ciutat i les àrees de Promoció Econòmica i Benestar Social del mateix Ajuntament. L’objectiu de la xarxa és millorar l’empleabilitat, la formació i, en general, la inserció a nivell social i laboral aprofitant els diversos recursos i serveis que ofereix la ciutat, i sobretot els que ofereixen les entitats d’aquesta xarxa gràcies a la col•laboració i al treball conjunt de totes les persones que hi participen. Objectius Proporcionar assessorament, orientació, eines i informacions necessàries per a la inserció social i laboral a la ciutat de L’Hospitalet. Acostar el servei a col•lectius en risc d’exclusió i a les persones que accedeixen per primera vegada al mercat laboral. Organització i metodologia Tothom qui es presenta al servei rep un assessorament personalitzat, això vol dir que es proporciona orientació sobre les possibles sortides laborals, les ofertes formatives que s’adapten a la persona i temes administratius i legals. El candidat rep les informacions sobre els diferents canals de recerca d’ocupació. En el mateix centre es poden consultar les ofertes de la premsa especialitzada i apuntar-se a les ofertes de les borses de treball d’Internet. A més, s’està col•laborant amb el "Centre de Recursos per a l'Ocupació" de l'Ajuntament de L’Hospitalet, en el marc del projecte de formació prelaboral "TASTETS DE FEINA". La nostra entitat ofereix una part de la formació que consisteix en un mòdul sobre competències bàsiques en informàtica, dirigida específicament a l’àmbit del propi taller que els participants duen a terme. El Racó de l’Ocupació està obert els dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13 hores.

Beneficiaris/àries: Beneficiaris/àries: 91

JIS54

Resultats S’ha assessorat un total de 91 persones, majoritàriament estrangeres i amb una edat inferior a 35 anys. El que més han sol•licitat ha estat la recerca de feina a través d’Internet i l’optimització dels currículums. La valoració del projecte és molt positiva perquè s’han pogut detectar les necessitats dels usuaris i les usuàries i oferir un servei de tracte personalitzat que afavoreix l’apoderament de les persones, així com la seva autonomia en matèria de recerca de feina i el desenvolupament d’habilitats socials. Sovint, les persones nouvingudes tenen més dificultats a l’hora d’iniciar un procés de canviar de feina o de buscar-ne una de nova. Per aquest motiu, “El Racó de l’Ocupació” constitueix un recurs tan necessari al barri, i a la ciutat, perquè dóna cabuda a tots els perfils personals i professionals, sense limitacions. Les persones que fins ara s’han pogut beneficiar del servei destaquen aquesta atenció tan diferencial i individualitzada i recomanen el servei al seu cercle social, fet que és molt destacable i fa palesa la satisfacció dels usuaris i les usuàries del recurs.


Àrea de Participació Comunitària i TIC

XI Fòrum d’Estudis Sobre la Joventut Introducció El dia 6 de novembre de 2008 Joves per la Igualtat i la Solidaritat va participar en el XI Fòrum d’Estudis Sobre la Joventut, en el marc d’unes jornades celebrades durant 3 dies a Lleida, i organitzades per la Secretaria de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Organització i Metodologia La sessió es va desenvolupar de la següent manera: - Reflexió entorn a la relació del jovent amb les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) I, amb el suport d’una presentació de diapositives, es van exposar aquests punts: -

Explicació del Punt Òmnia. Explicació de la revista “Els Nostres Barris”. Explicació del projecte “MetropoL’His”. Explicació del projecte “L’Estenedor”. Explicació del projecte “Xarxa Tecnovol”.

Resultats Poder participar en una jornada d’aquestes característiques aporta a l’entitat una gran oportunitat de fer visibles els projectes que es duen a terme i que més persones puguin conèixer la feina que es fa. Va ser molt interessant el torn final de preguntes on les persones assistents van voler aprofundir sobre algun dels projectes explicats i es va poder donar més informació, i més específica, en relació a aquests. La primera part de la sessió va iniciar-se amb una reflexió entorn a la relació del jovent amb les TIC, posant èmfasi en la idea que els joves són a la xarxa i cal anar-los a buscar, no es pot esperar que vinguin a picar a la nostra porta, i per damunt de tot no se’ls ha de subestimar, perquè el que cal és potenciar la seva creativitat, que en tenen molta! Fan i faran de la societat digital un lloc millor per viure. La segona part va girar al voltant de l’explicació del Punt Òmnia i de la revista “Els Nostres Barris”, així com d’altres projectes. Destaca algun dels missatges que es van transmetre, com l’objectiu de <<L'Apoderament de la gent per a la que treballem, entès com a necessari pel nostre propi empoderament com a organització. Efectivament, el coneixement és la 'matèria prima' de l'activitat del telecentre i de l'entitat, alhora que el seu 'producte'.>> La presentació de suport es pot trobar a la xarxa al web www.slideshare.net amb el títol de “Presentació XI Fòrum d’Estudis Sobre La Joventut” o amb aquestes paraules de cerca dins el buscador de la mateixa pàgina: Fòrum, Lleida, Joventut, Noves Tecnologies.

Beneficiaris/àries: 50

55 JIS


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Acollida d’un alumne del pràcticum d’intervenció de l’ensenyament de Treball Social i participació en el projecte “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet” Introducció Un nou alumne de l’Ensenyament de Treball Social de la Universitat de Barcelona està fent el seu Pràcticum d’Intervenció aquest curs 2008-2009 al JIS. Aquesta col•laboració amb la Universitat és una gran oportunitat per a tots els membres implicats. Objectius Situar l’alumne en el marc d’actuació de l’entitat i de la realitat del barri on s’ubica, oferint oportunitats d’acció i aprenentatge. Ajudar a descobrir el paper que desenvolupa el treballador social en un espai laboral real. Fomentar la relació amb altres professionals, serveis i àmbits. Potenciar les seves habilitats personals i professionals. Ensenyar la pràctica del treball social participant al projecte “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet“ Organització i Metodologia S’acorda el pla de pràctiques amb el professor supervisor de l’ensenyament i amb l’alumne, que dissenya en què consistirà la seva participació a l’entitat. L’alumne té accés a materials, documents i formacions per complementar el seus coneixements professionals. A més, és partícep de mostres de situacions a resoldre i del seu desenllaç. S’entén l’ocasió com l’assoliment d’eines pràctiques per al treball social quotidià. Com a alumne privilegiat que fa les pràctiques a la ciutat de L’Hospitalet, ha format part d’un intercanvi pilot de bones pràctiques dut a terme entre diferents centres i entitats de la ciutat i anomenat “Aprèn Treball Social a L’Hospitalet“. El seu grup de treball, anomenat “Cuetara“, ha conegut tots els recursos implicats en el projecte i ha creat un complet escrit de reflexió sobre la pràctica del treball social com a output de l’experiència. Resultats Mensualment es fa un test avaluatiu sobre la seva estada a Joves per la Igualtat i la Solidaritat que permet optimitzar les seves pràctiques. Actualment l’alumne viu un procés d’inserció laboral dins l’entitat, treballant en el projecte “El Mundial de les Cultures“. Per tant, és un bon resultat que motiva l’alumne com a persona i com a professional del treball social. A partir de la col•laboració amb la Universitat de Barcelona, un any més s’ha dut a terme una sessió per als alumnes de treball social en el marc de l’assignatura Ong’s i Voluntariat. A la trobada s’ha reflexionat sobre què és una ONG, reptes i limitacions i, especialment, sobre la figura del voluntariat. Avaluem òptimament l’alumne i el fet de poder disposar d’una persona en pràctiques.

Beneficiaris/àries: 40

JIS56


Àrea de Participació Comunitària i TIC

Portal Web i Butlletí Electrònic de l’Entitat www.joves.org Introducció En una entitat de joves com és la nostra, un dels principals objectius, si no el més important, és arribar al jovent. Pensem que és molt important que pugui estar informat de totes les activitats que es fan a l'entitat, les activitats que es faran, els projectes... però, alhora, que ells mateixos puguin fer-nos arribar els seus dubtes i les seves propostes. Des del nostre portal web, a més, hem trobat una eina molt important per fer arribar als joves aquelles informacions que més els poden interessar: prevenció en salut (drogues, sexualitat, sida…) i formació. A causa de la situació actual de la nostra societat, trobem que és molt difícil que una persona dediqui una part del seu temps lliure a apropar-se a l'entitat per tal de rebre aquesta informació. Internet ha permès que els joves puguin demanar aquesta informació d'una manera més còmoda i ràpida. Objectius Oferir informació sobre l'entitat i temes relacionats amb els objectius i filosofia d'aquesta (igualtat, respecte, solidaritat, prevenció...). Informar mensualment sobre les activitats en què l'associació participa. Organització i Metodologia Les informacions i notícies que es van penjant es canvien de manera periòdica per tal que la informació que s'ofereix sigui al més actualitzada possible. Dins el portal trobem també el formulari d'inscripció del butlletí de l'entitat i el d'ofertes laborals, que cada cop té més persones inscrites. Resultats La resposta que es dóna des d'internet a totes les crides i ofertes del portal és molt satisfactòria, potser perquè és un mitjà força accessible i amb què s'arriba a un nombre més gran de persones. Durant aquest any de treball hem aconseguit tenir 1.950 socis al butlletí de la borsa de treball , 4.818 al de l'entitat, 1.739 al butlletí dels col·legis i 283 al dels Punts d’Informació Juvenil. Un dels punts que més ha afavorit el fet de tenir el portal web ha estat la difusió de les activitats que es duen a terme a l'entitat, ja que ara es fa de manera més ràpida i arribem a un nombre de persones més gran. Pel que fa al portal, la mitjana de visites diàries ha anat augmentant. Durant el proper any 2009, es preveu treballar en un nou portal web amb nous continguts. A la xarxa www.joves.org www.metropolhis.cat Facebook: grup d’amis i amigues del MetropoL’His http://jismezclateam.blogspot.com http://picasaweb.google.es/elsnostresbarris/ http://revistaelsnostresbarris.blogspot.com http://puntomniajisarrels.wordpress.com

57 JIS


Associació JIS. Joves per la Igualtat i la Solidaritat CIF: G-60591310 Inscrita al Registre d'Entitats de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Amb el número 287 de la secció 3a del Registre de Barcelona.

JIS58

disseny gràfic: albertnavarro.com

Ronda La Torrassa, 105, 3r · 08903 L’Hospitalet Tel. 93 421 93 10 Fax 93 332 80 30 info@joves.org www.joves.org


Memòria d'activitats JIS 2008  

Memòria d'activitats JIS 2008