Page 1

ŽÍXCr NA CESTÁCH

PROČ STUDOVAT

A v AKCI

NA sšcnr

Postřehy žáků Ocenění a tituly: Našíškole byly v letech 2012-2014 uděleny tituly ,,Střední škola roku" a ,,Angličtinář roku".

Přednosti našíškoly:

. . . . . . . . . . . .

Tříměsíčnípraxe v Německu a Řecku (Absolvovalo vice než 320 žáků.) ČtyrmOsierrízímnía letní praxe ve Švýcarsku (Absolvovalo vícenež 80 žáků.) Letní stáževe Velké Británii (Absolvovalo více než 40 žáků.) Tříměsíčnístáž na Kanárských ostrovech - ostrov Tenerife (Dosud absolvovalo 13 žáků.) praxe ve školní cestovní agentuře Odborná praxe v masážttím salónu přímo v prostorách školy

Možnost absolvovat barmanský a baristic§ kurz Příprava ke státním zkouškám zcizíchjazyki, možnost složenístátní jazykové zkoušky amezinárodních zkoušek Rodinné a prospěchové slevy školného Rodinné prostředí a individuální přístup k žákům Zapojení do mezinárodního programu Leonardo

. .

ruchu GO Brno a Regiontour Brno Účast na celostátních odborných soutěžích PROFI

.

Myslínl, že všem se na kurzu líbílo, byly ta slilělé tří dny- " (Andrea, MTl)

,,Addptačúí kuťz byl supeť Seznámild jsem se se |pOlužák!- a učileli, určitě bych íam jeld zno|u, b]l ío J'ajn zážitek_" (Mc]laela, MT1) ,,Prcstě supel- Máneíain třidu d sfuaělou h'ídníučitelku, 1lchle,isme rách seznámíl í a taky dobře pobavili. " (Tereza, CR 1 )

se

při akliýi-

Praha ,,Náročné, ale poučné,,,l" (NIartin, 4.A) ,,Super, vůbec nemám co ýylknoLí, ab"^alutilě mě ta Ďall1ol " (Nikol, ,l.A) ,,Jízda na pamíku mě velmi zaujala, n pohodlí

dťhled!" (Joseí,4,B)

Diýdde lil i předs ldýe n í nemělo chybu ! Tolik PeťJěktních heťcril" (Hanka, 4.B)

,,

Tematické exkurze spojené s průvodcováním žáků.

da Vinci

Spolupráce s partnery ve Velké Británii. Německu, Švýcarsku, Řecku a Španělsku pravidelná účastna veletrhu cestovního

.

Adaptačníkurz ,,

GO, TOP GUID JL]NIOR a Svět patřínám zahrantčnía ťuzemskétematické exkurze, lyžařský a vodácký kurz Pravidelné návštěry divadel

,, Režim a disciplína, byla iláil tam hrozně prlnd,/" ,,] Přes to, že nám poč6íněkteré dny nepřálo, jsme užili. naše ířída §e stmelila d lépejsne se pozndli, "

(Jolana, 1.A) si ýodácb' kuE všichní mac (ondra, 3.A)

,,Až na lodáku jsem poprué spala pod stanem a naěřilajsem, jak je to romaníícké!"(Miša,3.B) ,,Naučili isme se íezdit na pálalách. poznali nová místa a nádherně se opálilí! "

Leták 05  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you