Page 1

MASER sPoRTo\nirl A REKoNDrční 69-41-LlQ2 Masér sportovní a rekondiční

Délka studia. praxe:

. Studium je čtyřleté, prakticky orientované,

zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na

.

.

zvládnutí činnostía technik v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Je určeno pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníku v oblasti profesionálních masérských služeb ve fitness a wellness centrech, lázeňských

sídlípřímo v budově školy zkušenosti s cestovním ruchem od roku 1992 - spolupracuje s nejznámějšími CK na trhu především CK Fischer, CK Exim Tours, ck vítkovice Tours a dalšími - slouži také pro školní praxi žáků -

- má

*

zaíízenich apod.

Praxe probíhá v mas. salonech, regeneračních a relaxačních zaŤízenich, wellness centrech a lázeňských zaíizeních.

-"

ffir_ '{' *t

,...-. _'1',?_J * .: j";l,'

V}ručovacípředměty:

_..:

všeobecně vzdělávací: Českýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický a německý jazyk, Základy společen-

ských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Informačnía komunikační technologie, Písemná komunikace.

Odborné;

Rekondice a regenerace, Masáže, Komunikace ve službách, Wellness a lázeňstv| Ekonomika,

Učetnictví,Odborná praxe.

zakončení studi a: Maturitní zkouška.

- týdenní, víkendové pobyty, os|avy a rodinné akce (až 20 osob) - ško|ení,firemní akce

- nacházi se na Dolní Bečvě pod horou Radhošt' - v létě cyktostezka Bečva, Pustevny (16km), Gibon Park (3,5km) - v zimě běžecké tratě, lyžařské sjezdovky (Pustevny, Horní Bečva) - skanzen v Rožnově pod Radhoštěm - sloužítaké pro odbornou výuku gastronomie a techniky

obsluhy

]]

,

'i

Leták 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you