Katalog casopisov 2024/2025

Page 1

Bezplatné císlo: 0800 14 19 11 ^

vážené pani učiteľky, páni učitelia, pedagógovia a vychovávatelia,

k novému školskému roku 2024/2025 by sme Vás radi opäť oslovili s našou ponukou časopisov.

Ako každý rok aj teraz sme pre Vás pripravili náš už osvedčený katalóg

časopisov, kníh a iných zaujímavých publikácií.

Našim cieľom je osloviť všetky skupiny čitateľov od detí predškolského veku, ale aj školákov na základných školách a študentov na stredných školách. Máme v ponuke aj zopár titulov určených pre pani učiteľky.

Z výskumov sa vie, že deti, ktoré dobre čítajú, majú lepšie známky

z predmetov, kde sa číta Budeme radi, ak si pre deti vyberiete

z našej ponuky časopisov, aby si tak čítaním zlepšili či už čítanie, známky alebo nadobudli rôzne zaujímavosti z časopisov.

V našej distribučnej spoločnosti sú prioritou výhodné služby, ktoré Vám ponúkame a Vaša spokojnosť s distribúciou.

bonuSy pre učiteĽa:

Zvýhodnená Provízia 22 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení

časopisov do 10. 7. 2024

Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla časopisu mesačne

(okrem odborných časopisov, ceny týchto časopisov sú konečné bez provízie). Dávame Vám do pozornosti tento zvýhodnený rabat.

U nás môžete robiť akékoľvek zmeny titulov, ale aj zmeny počtov kusov

kedykoľvek aj v prípade skoršej úhrady.

Provízia 20 % (z ceny bez DPH) pri objednaní a zaplatení časopisov po 11. 7. 2024. Provízia platí pri objednávke od 10 ks z jedného čísla

časopisu mesačne (okrem odborných časopisov, ceny týchto časopisov

sú konečné bez provízie).

Na časopisy Šikovníček a Macko Pusik poskytujeme pri odbere nad 10 kusov

5 % províziu.

Časopisy ZDARMA pri niektorých tituloch: „Slniečko, Fifík, Adamko, Včielka, Bublina“.

Časopisy ZDARMA poskytujeme nasledovne:

• Slniečko za každých 20 ks mesačne – 1 kus

• Fifík pri objednaní nad 10 ks mesačne – 1 kus

• Adamko, Včielka za každých 18 ks – 1 kus

• Bublina na každých 10 kusov mesačne – 1 kus

Praktický darček pre každú pani učiteľku Pre všetkých predplatiteľov, ktorí splnia podmienky pridelenia provízie platí, že budú zaradení do „Veľkej predplatiteľskej súťaže o 30 x 35 €“.

Zvýhodnená cena určená pre predplatiteľov Doručenie zdarma priamo do školy cez Slovenskú poštu alebo kuriérom GLS bonuSy pre deti:

SamozrejmoSťou zoStávajú Služby pre bezproblémové a finančne nezaťažujúce objednanie:

Odpovedná zásielka, ktorá je pribalená pri každom našom ponukovom liste.

Nepotrebujete na ňu známku – poštovné hradí ARES, spol. s r.o.

Bezplatné telefónne číslo 0800 14 19 11, na ktorom Vám vždy ochotne radi odpovieme na všetky Vaše otázky. Poštovné a balné počas celého školského roka ZDARMA.

Uvedomujeme si, že výdavky na začiatku školského roka sú pre rodičov veľmi vysoké. Po minulé roky sa nám veľmi osvedčilo, že školy môžu u nás uhradiť čiastku za časopisy polročne. Prvú splátku za časopisy stačí poslať až do konca novembra a druhú stačí uhradiť do konca februára. Provízia vo výške 20 % (z ceny bez Dph) samozrejme zostane pre Vás nezmenená.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a budeme sa snažiť vždy urobiť všetko pre Vašu spokojnosť. Veríme, že tradícia čítania detských časopisov sa zachová aj v školskom roku 2024/2025 a spríjemní Vám aj mladým predplatiteľom čas pri čítaní nami distribuovaných časopisov.

Bezplatné tel. číslo: 0800 14 19 11

casopisy@ares.sk,
ares@ares.sk
Objednávky posielajte výhradne na adresu: ARES spol. s r. o., Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava
arp K t i cKÝdarčeK pre váS
pero

ZoZnam vyhercov

v predplatitelskej suta

v skolskom roku 2023/2024

Názov školy

SPŠ - stavebná

MŠ MŠ

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

ZŠ Š. M. Daxnera Cuperová

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA odborno-metodický časopis

MŠ MŠ MŠ MŠ MŠ
Knižné väzby PV Časopis PV Knihy PV Pracáky PV Vĺčik Osička Lienka

Časopis,ktorýprebúdza

detskúzvedavosť

Milépaniučiteľky, milípániučitelia, legendárnyčasopisSlniečkoprinesieaj vbudúcomškolskomrokukvalitnéliterárnetexty ahravéilustrácieslovenskýchautorovaautoriek.

VSlniečkunájdeteinšpiráciuprihľadanítextov naHviezdoslavovKubín,dramaticky krúžokči diktáty.PrávevSlniečkusazrodiliviaceréknižné projekty,ktorézískalinielenmnohéocenenia, aleajobľúbenémiestavdetskýchknižniciach.

Veríme,žesiSlniečkonájdecestuajkVám!

RedakciaSlniečka

OSLNIEČKU

•umelecky časopispredetivoveku6až10rokov •legenda,ktorásprevádzačitateľovtakmerstorokov

•vychádzarazmesačnepočasceléhoškolskéhoroka

1,58 €

SOSLNIEČKOMJEAJ VYUČOVANIEZÁBAVOU!

Venujemesaekológii,prírode, vlastivede,histórii,slovenskému jazyku,literatúre,rozvíjaniu kreativityakritickéhomyslenia.

•20%zľava

VÝHODYPREDPLATNÉHO

zvýhodnenácena (vpredaji1,90€) (15,80 €)

•priodberenad20kusov 1výtlačokzdarma

•žrebovanieokolekciukníh apredplatnéprecelútriedu nanasledujúciškolskýrok

•každýmesiacdávkaslovenskýchautorov aautoriekpriamodoschránky

Časopisy, ktoré majú rady svojich čitateľov

Zvonček vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, Maxík aj  Enviráčik zo ŠVP pre 2. až 4. ročník ZŠ. Obsah prispôsobujú kurikulárnej reforme. Všetky tri uverejňujú rubriky, ktoré možno využívať na hodinách čítania, hudobnej, výtvarnej, etickej a estetickej výchovy, prírodovedy, vlastivedy, matematiky, environmentálnej výchovy, resp. na predmetových blokoch podľa novej reformy. Okrem textov na čítanie obsahujú mnoho kreatívnych zábavných úloh a množstvo súťaží.

Objednajte a získajte darčeky

MAĽOVANKU S HÁDANKAMI

dostane každý predplatiteľ! Po vyčerpaní zásob máme pripravené aj ďalšie tituly. Ak si objednáte napr. 23 ks Zvončeka, Maxíka alebo Enviráčika mesačne, dostanete aj 23 maľovaniek. Ak si objednáte napr. 5 časopisov, dostanete 5 maľovaniek. Už spolu so septembrovým číslom!

VO VIACERÝCH ČÍSLACH

každý predplatiteľ nájde pribalený darček.

KNIHU s podpisom autorky dostane každý pedagóg, ktorý objedná aspoň 10 ks mesačne ktoréhokoľvek z našich troch časopisov – ako naše poďakovanie za spoluprácu. Pri väčších objednávkach na

každých 10 ks pošleme jednu knihu. Keď sa minie táto kniha, máme pripravené ďalšie.

KAŽDÝ PEDAGÓG pri objednávke aspoň 10 kusov

Zvončeka, Maxíka alebo

Enviráčika dostane rabat zo sumy celoročného kolektívneho predplatného.

OBJEDNAŤ časopisy si môžete poštou, telefonicky, formou SMS alebo elektronickou poštou, a to buď v redakcii, alebo u distribútorov.

Počas roka: Ak sa do triedy prisťahuje nový žiak, časopis mu môžete doobjednať od ktoréhokoľvek čísla, pričom uveďte vždy aj pôvodnú objednávku, ku ktorej ho treba pridať. Pre odsťahovaných nám napíšte adresu novej školy, avšak vždy napíšte aj pôvodnú, z ktorej treba príslušný časopis odrátať.

Predplatné na školský rok 2024/25:

Predplatné za Zvonček na šk. rok (10 čísel) je 13 €.

Predplatné za Zvonček + letný magazín (11 čísel) je 15 €.

Predplatné za Maxíka na šk. rok (10 čísel) je 17 €.

DO ŽREBOVANIA zaradíme všetkých predplatiteľov, teda jednotlivcov, kolektívy i objednávajúcich učiteľov. Dovedna o výhry v hodnote 5.000 eur! Prvá žrebovacia súťaž už z tých, ktorí objednajú časopisy do 10. júla (pričom uhradiť faktúru stačí až v septembri), druhé žrebovanie v máji 2025.

KAŽDÝ MESIAC v redakčných súťažiach vyžrebujeme desiatky výhercov!

Predplatné za Maxíka + letný magazín (11 čísel) je 19 €.

Predplatné za Enviráčika na šk. rok (10 čísel) je 17 €.

Predplatné za Enviráčika + letný magazín (11 čísel) je 19 €.

Letný magazín vyjde do 5. júna.

Každý objednávateľ pri písomnom alebo telefonickom objednávaní automaticky dáva súhlas s nevyhnutným spracovaním osobných údajov k objednávke (adresa a iné poskytnuté údaje). Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na www.daxe.sk.

Teší sa na vás redakcia časopisov Zvonček, Maxík, Enviráčik daxe@daxe.sk, 0905 254 369 | www.daxe.sk DAXE Maxík Zvonček Enviráčik |  @daxe_maxik_zvoncek_enviracik

Časopisy Maxík, Zvonček, Enviráčik sú tu pre vás a vďaka vám!!!

Včielka

a Adamko

sú kamaráti,

ktorí deti učia a zabávajú

už mnoho rokov.

Pre najmenších je tu Včielka, ktorá učí

škôlkarov držať ceruzku a sprevádza ich

až po prvú triedu.

Keď už zavolá škola, vezme ich za rúčku Adamko.

PRE DETI, KTORÉ

CHCÚ VEDIEŤ VIAC

Od 5 do 10 rokov

Kamarát veľkých škôlkarov aj malých

školákov pomáha deťom objavovať svet, učiť sa písať, čítať, počítať, dbať o prírodu, hovoriť anglicky

či pomáhať rodičom a kamarátom.

Spolu s odborníkmi je pripravovaný tak, aby bol vhodným doplnkom pri vyučovaní, ale aj plnohodnotným

časopisom pre deti doma.

Počet čísel ročne: 10

Cena za ročné predplatné: 19,80 € Počet strán: 36 + 4 strany PRÍLOHA

facebook.com/casopisAdamko www.mamaaja.sk

PRE NAJMENŠÍCH

Od 2 do 6 rokov

Prioritou časopisu Včielka je podporovanie detskej fantázie, tvorivosti a nadobúdanie kognitívnych funkcií nenásilnou formou. Je určená pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Nájdete v nej mnoho básničiek, úloh, hlavolamov, ako aj rozprávky.

Obľúbenými rubrikami sú Malé cviky pre jazyky, Rátankovo, Písmenkovo, Luskáčik, Zvládneš to aj bez mamy a iné. Včielka je tvorená tak, aby s ňou ľahko pracoval jednotlivec, ale aj kolektív.

Počet čísel ročne: 11 Cena za ročné predplatné: 22 €

Počet strán: 36 + 28 SAMOLEPIEK

Včielky alebo Adamka a automaticky získate nielen

OD ŠKÔLKARA PO PRVÝ STUPEŇ

* Objednajte si minimálne 18 ks ročného predplatného

ĎALŠIE ROČNÉ PREDPLATNÉ PRE PEDAGÓGA ZADARMO

Ča opi pr n jmen ch 2024 2,20 € 2,00 € Táto Včielka patrí Skús si ju podpísať Cena p r e p edplatite ľ ov Samolepky k úlohám aj pre potešenie a pre najmenších 04 SÚZAPOJSADO ŤAŽE AHA, ČO JE TAM Gúľa, gú a gúľa VČ ELK NA ENCYKLOPÉD A Hurá, poďme do lesa Vylušti luskáčika AHA, ČO JE TAM gúľa, gúľa... VČIELKINA ENCYKLOPÉDIA do lesa luskáčika L 7 7 rozpracovať a vytvoriť tak nespočetné množstvo krásnych make-up lookov. K VEĽKEJ OBJEDNÁVKE DARČEK! 4 APRÍL 2024 ročník XX. MENO: podpíš svojho Adamka) ROZPRÁVKY l MAĽOVANKY l HRY l SÚŤAŽE ČASOPIS PRE DETI, KTORÉ CHCÚ VEDIEŤ VIAC 2,20 € ADAMKOV KVÍZ ŠPIÓNSKA STRIHAJ PRÍLOHA: VESELÉ ŠKATUĽKY ZÁHADNÝ BAOBAB LUPA A LEP!

AŽ 36 STRÁN

ROČNÉ PREDPLATNÉ

IBA 14,50 €

Vďaka svojmu obsahovému zameraniu sa Vrabček stal neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Počas školského roka vychádza 10 čísel.

Vrabček je najobľúbenejší časopis pre deti PREKVAPENIE z redakcie časopisu

NEVÁHAJTE

Pridajte sa k spokojným čitateľom časopisu Vrabček a objednajte časopis Vrabček za zvýhodnenú cenu pre predplatiteľov

iba 1,45 € za 1 výtlačok.

KAŽDÝ PREDPLATITEĽ

dostane spolu so septembrovým číslom časopisu Vrabček pekný darček

MAĽOVANKY S ROZPRÁVKAMI

Všetkých potešia

• krásne maľovanky

• veselé rozprávočky od Jany Belašičovej

• úlohy na rozvoj čítania s porozumením

ďakujeme Vám za dlhoročnú priazeň a veríme, že Vrabček bude Vašim žiačikom

robiť radosť aj v novom školskom roku. V časopise Vrabček nájdete

• krásne básničky, riekanky, hádanky

• rozprávky na čítanie s porozumením

• úlohy na každý vyučovací predmet

• zaujímavosti o zvieratkách a prírode

• veselých časopisových kamarátov, ktorých si Vaši žiaci hneď obľúbia. Vážené pani

• tvorivé výtvarné nápady a vystrihovačky

• maľovanky, krížovky, súťaže

Veľa pekných chvíľ s časopisom Vrabček Vám želá

Váš kamarát Vrabček.

Veselý, múdry a dobrý kamarát pre všetky deti
www.casopisvrabcek.sk www.casopisvrabcek.sk
učitelia,
učiteľky, páni

Na nákup v našich kníhkupectvách a na našom eshope pri nákupe nad 300eur. Platnosť do: 31.10.2024

NAŠE KNÍHKUPECTVÁ

BRATISLAVA: Obchodná ul. 62 (pod 1. Slovak pubom) - OC DANUBIA - OC RETRO - ZLATÉ PIESKY

OD PRIOR: Banská Bystrica - Partizánske - Piešťany - Považská Bystrica Prievidza - Trenčín - Zvolen - Žiar nad Hronom

KOŠICE: Železničná stanica (Staničné nám. 11) - L. MIKULÁŠ: OC CENTRÁL (Nám. mieru 1)

MARTIN: Ul. 29. augusta 5 - NITRA: OD PRIOR CENTRUM

TRENČÍN: OC JUŽANKA (Gen. Svobodu 1) - TRNAVA: OD JEDNOTA (Trojičné nám. 9) VÝDAJNÉ MIESTO PRE E-SHOP: Bratislava (Podunajská 25)

kníhkupectiev 18 ročná tradícia 31
KUPÓN 10% ZĽAVA KÓD: POMOCSKOLAM
*Uvedené akciové ceny platia do vypredania skladových zásob

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, predstavujeme Vám časopis Bublina plný dobrých vecí! Vychádza pravidelne štyrikrát do roka. V septembri, decembri, marci a júni. Má 48 strán a každé číslo obsahuje vystrihovačku a súťaže o krásne knižky. Časopis Bublina je tvorený s láskou a dobrým vkusom. Od roku 2018 je podporovaný Fondom na podporu umenia, dostal sa do užšieho výberu na Národnú cenu za dizajn 2018 aj v roku 2022. Veríme, že tento časopis dokáže byť skvelým doplnkom k vyučovaniu.

Takto vyzerali čísla v minulom školskom roku:

Za každých desať školských ročných predplatných časopisu

Bublina*, ktoré objednáte pre svoju školu, Vám darujeme

JEDNO PREDPLATNÉ PRE UČITEĽA ZDARMA!

(*Pozor, platí len do konca septembra!)

Objednávky posielajte na adresu:

ARES, spol. s r. o., Elektrárenská 12091, Bratislava 83104

E-mail: casopisy@ares.sk

Telefón: (+421)02/48204511 alebo bezplatná linka: 0800 14 19 11

Bublina sa snaží deťom prinášať aktuálne témy, obsahuje množstvo zaujímavých rubrík, cvičení a aktivít. Je to napríklad ekológia, veda, pokusy, hudba, cestopisy, história, šport, ale nájdu sa aj zaujímavé príbehy na čítanie, či veselé a poučné komiksy o kamarátstve a vynaliezavosti. Pracujeme výhradne s pôvodnými textami od súčasných slovenských autorov, odborníkov na danú oblasť, ktorí vedia o problematike vytvoriť pútavý obsah pre detského čitateľa. V neposlednom rade dbáme na vizuálnu stránku nášho časopisu. Pracujeme s mnohými mladými ilustrátormi, vďaka ktorým je Bublina pestrá a zábavná. Snažíme sa vyhýbať zbytočnému „reklamnému smogu“, inzerciu využívame minimálne a vždy musí byť zmysluplná a kreatívna. Každé číslo sa zaoberá jednou témou.

Témy (môžu sa ešte zmeniť:) na školský rok 2024/2025:

číslo 30 - Zmysly september 1/2024

číslo 31 - Domáci miláčikovia december 2/2024

číslo 32 - ešte nevieme marec 3/2025

číslo 33 - prekvapenie:) jún 4/2025

Vyskúšajte ma, som super!

Návody, blogy, vlogy články na stiahnutie, doplnky k učeniu, nájdete www.bublinatovie.sk

OBSAHUJE VYSTRIHOVAČKU, DIYKOMIKSY,RUBRIKU, PRÍBEHY A AKTIVITY!

DETSKÝ ČASOPIS PLNÝ DOBRÝCH VECÍ
BUBLINA ROČNÉ
PREDPLATNÉ 15€ (poštovné v cene)

Objednajte svojim žiakom časopis Rebrík!

35. ročník na školský rok 2024/2025 – 10 čísel x 32 strán

» Každý mesiac príťažlivá TÉMA – zaujímavé reportáže, aktivity rozvíjajúce kreativitu detí, súťaže

» Písmenková polievka – pútavé príbehy a básne pre radosť z čítania

Komiksy – pre zábavu i poučenie »

» Vždy štvorstranové prekvapenie v strede časopisu

Objednávky: casopisy@ares.sk; www.ares.sk; (+421) 02/48 20 45 11

Rozvíjanie rozmanitých zručností detí

kreativita, rozvojové vzdelávanie, zapájanie sa do života v komunite

» »

»

Objednávka

Záväzne si objednávam časopis Rebrík na školský rok 2024/2025 s cenou 2,50 EUR/ks a predplatným za 10 čísel 22 EUR v celkovom počte ............... kusov z každého čísla.

Meno:

Názov školy:

Adresa:

PSČ a obec:

Dňa: Pečiatka a podpis:

Pracovné listy v časopise:

RIKA V HÁDANKOVE

matematika, slovenčina a prvouka prostredníctvom logických úloh

VESELÍ DUCHOM

rubrika sprevádza deti celým liturgickým rokom

ŠKOLA STONOŽKY JOŽKY

hra s písmenami, rozvíjanie motoriky a logiky pre predškolákov a prvákov

S Rebríkom na webe – na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk

Čítanie s Rebom a Rikou – pracovné listy pre 1. – 4. ročník na podporu čítania s porozumením

10-krát ročne na stiahnutie zadarmo na www.rebrik.sk

3 + 2 – modlitby pre deti na každý deň roka

Metodika – každý mesiac námet, ako využiť dané

číslo Rebríka pri vyučovaní, v rodine či na stretku

Cena: 1,90 EUR/ks

Rebrík sa vždy číta s porozumením

Objednávky posielajte na adresu:

ARES, spol. s r.o.

Elektrárenská 12091 831 04 Bratislava

( Iné kontakty: E-mail: casopisy@ares.sk Tel.: (+421)02/48204511

Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 17,50 EUR

Predplatné za 10 čísel v školskom roku: 22 EUR

Objednajte deťom Rebrík – zabezpečíte im väčší rozhľad.

Máme pre vás značkovú kozmetiku!

Milé pani učiteľky, milí páni učitelia, máme pre Vás pripravené KOZMETICKÉ BALÍČKY SO ZNAČKOVOU KOZMETIKOU – pre každého, kto získa aspoň 10 predplatiteľov časopisu KAMARÁT! Súčasne Vám aj touto cestou ďakujeme za doterajšiu spoluprácu!

KAMARÁT

je zábavný dvojmesačník pre čitateľov od 10 do 15 rokov s novinkami zo sveta hudby a filmu, s článkami o hudobných a filmových idoloch teenagerov, s reálnymi príbehmi, zábavou a postermi. Cena jedného výtlačku v predplatnom je 2,10 € a celoročné predplatné je 12,60 €.

marec apríl 2024 Cena 2.20 Top teens časák x POSTERATEEZ HAN SO-HEE - LEE KNOWParkSeo-joonHARRY STYLES Najväčšie hviezdy K-DRAMA! 4 KINO TIP ELLA A ČIERNY JAGUÁR BEAUTY LIFESTYLE HELP SERVICE: Zahráva sa so mnou? ANKETA: Piercing alebo tetovanie? REAL LIFE: Nenávidím svoj život! TEST: Si ten pravý fanúšik? NIKKI RODRIQUEZ: Čo prezradil o „Walterovcoch“? JIMIN: „Vrátime sa v plnej sile!“ RIIZE: Nová k-pop senzácia! FINN WOLFHARD: Verí na duchov? ARIANA GRANDE: Nový fešák aj album! S kým randil JACOB ELORDI? STRANGER THINGS 5: Čo zatiaľ vieme? Malá škola líčenia Kamarat3.indd 11:49:08 3 január február 2024 Cena 2.20 Top teens časákZaynMalik RM SANG HEON LEE RM POSTER STRAY KIDS Na začiatku sa moc nemuseli! Nový super animák MAČKA A PES: BLÁZNIVÉ DOBRODRUŽSTVO O čom bude pokračovanie DUNY? BTS: Kedy sa vrátia na scénu? ATEEZ: Ktorú farbu vlasov chcú otestovať? HARRY STYLES: Kedy prepadáva chladničku? Love story: GATEN MATARAZZO & LIZZY YU TAYLOR SWIFT: Rok nevyšla z domu! TOM BLYTH: S kým vlastne chodí?! TIK-TOK WORLD Mega prehľad roku 2024! BEAUTY LIFESTYLE HELP SERVICE ANKETA: Vzťah = sex? MANUÁL:Najsuper cviky pre baby aj chalanov REAL LIFE: Si pre mňa anjel. TEST: Je medzi vami láska? Kamarat2.indd 12.2023 9:52:12

AKO NESTRATIŤ DETSKÉHO ČITATEĽA?

AKO SA NESTRATIŤ V DETSKEJ LITERATÚRE?

Milí pedagógovia, aj vy hľadáte odpovede na tieto otázky?

Pridajte sa k Osmijankovi, odmení vás.

Nezisková organizácia OSMIJANKO vás pozýva do veľkej dobrodružnej,

čitateľskej hry. Otvorte, spolu s vašimi žiakmi, bráničku

OSMIJANKOVEJ LITERÁRNEJ ZÁHRADY.

Zázračné kľúče od hravého čítania ponúkame každému, kto chce prejsť jej bránou, sadiť semienka svojho čitateľstva – s knihou rásť.

Čo vás v nej čaká?

Kvalitná detská literatúra.

Rôznorodosť tém.

Umelecké a kultúrne zážitky. Kamarátska a dôverná atmosféra.

Spolupráca rodiny a školy.

Zážitkové čítanie pre radosť.

Žiaci získajú mnohé zručnosti, vieru vo vlastné schopnosti a stanú sa súčasťou literárnych príbehov.

Čítanie má zázračnú moc – môže zmeniť život každého z nás!

OSMIJANKO chce túto moc zdieľať – pridajte sa aj vy!

Teší sa na vás Osmijanko a celý tvorivý tím.

Všetky informácie o celoslovenskom projekte, workshopoch pre žiakov, pedagógov i rodičov, súťaži, putovnej výstave a čitateľských umeleckých programoch: www.osmijanko-ba.sk www.facebook.com/osmijankono

OSMIJANKO, n. o. Hlavný partner projektu Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Darčeky balené

zo pre vás

Zabalíme pre vašu školu/škôlku pre deti aj učiteľov:

Darčekové balenia na mieru

Darčekové koše s personalizáciou loga na predmetoch, čokoládach, komplimentkách

Zdravé sladkosti pri rôznych príležitostiach (Mikuláš, deň detí, školy a škôlky v prírode)

Ceruzky, zošity, hračky a široké portfólio predmetov s možnosťou loga/názvu alebo textu.

Naše pomôcky Vám umožnia ľahší pohyb v interiéri a exteriéri, uľahčia prácu rodinným príslušníkom pri starostlivosti o imobilného pacienta.

Vaše dopyty posielajte na info@aresdarceky.sk

alebo 0903 305 483 a vaše otázky a požiadavky veľmi radi promptne vybavíme.

Ponúkame Vám:

✔ Riešenia pre všetky typy architektonických bariér

✔ Plošiny, stoličkové výťahy, zdvíhacie zariadenia, schodolezy, úpravy automobilov

✔ Bezplatný návrh a konzultácia priamo u Vás

✔ Bezplatné finančné poradenstvo pri vybavovaní príspevkov na vybrané zariadenie

✔ Až do výšky 98 % z ceny zariadenia

✔ Bezbariérové apartmány v Kováčovej

otvorte vašu školu pre všetkých!

Poďme spolu otvoriť brány Vašej školy žiakom a študentom i učiteľom s telesným znevýhodnením.

Prekonajme

bariéry!

Sprístupnime vzdelávanie pre všetkých.

ARES, spol. s r. o. dodáva a montuje zdvíhacie zariadenia na prekonávanie architektonických bariér už viac ako 30 rokov.

Ponúkame Vám:

✔ Bezplatnú konzultáciu, zameranie a návrh riešenia

✔ Jednoduché a optimálne riešenia na mieru

✔ Kvalitné produkty overené medzinárodnými certifikátmi

✔ Skúsený a erudovaný tím

RiEšENiA PRE všetKy typy ARchitEktoNických BARiéR

MožNoSť ZíSkAť PRíSPEVok 98 % Z cENy ZARiADENiA

ZáRučNý A PoZáRučNý ServiS bezplatnÝ návrh A koNZuLtáciA u kLiENtA

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.