Jazz i Jemtland hösten 2002

Page 1

Hรถsten 2002


onsdag 11 september 19.30 Gamla Teatern

Nisse Landgren med Storsjösextten Här kommer en verklig höjdare för alla jazzdiggare! Trombonisten och sångaren Nils Landgren är välkänd sedan många år. Sedan decennier betraktas han inte bara som en av Sveriges utan en av världens främsta på sitt instrument. Han har under åren medverkat på minst 500 album med jazz, rock, funk, storband med artister som Thad Jones, Benny Baily, ABBA, The Crusaders, Randy Crawford, Eddie Harris och Herbie Hancock m fl. Storsjösextten: Richard Sandström gitarr, Jan-Olof Oscarsson trombon, Frederik Norén trumpet, Thomas Jutterström piano, Svante Söderqvist bas och Tomas Nyqvist trummor

onsdag 25 september 19.30 Gamla Teatern

Future Miles – Tim Hagans & Scott Kinsey med Norrbotten Big Band Scott Kinsey Tim Hagans

Visionär Miles Davis-inspiration möter drum n’ bass i storbandskläder Miles Davis (1926–91) spelade en central roll inom jazzen under 50 år. Future Miles är ett nytt verk av orkesterns ledare sedan 1996, amerikanske trumpetaren Tim Hagans. Han har inspirerats av idén om hur Davis musik skulle kunnat låta i dag, om han levat. Här möter det traditionella storbandet dagsaktuella drum n’ bass-sounds och programmerade loops av Scott Kinsey, en häxmästare vid klaviaturerna, känd från gruppen Tribal Tech. Future Miles kombinerar det bästa av flera världar – starka rytmiska mönster och ljud som direkt fångar yngre lyssnare, samtidigt som storbandets alla klangmöjligheter tas till vara. Med många lysande solister är Norrbotten Big Band i världsklass. Fräckt och fräscht siktar – och träffar – Future Miles rätt in i framtiden.


torsdag 10 oktober 19.30 Gamla Teatern

Magnus Lindgren och Storsjösextetten Magnus Lindgren, saxofonist, flöjtist, arrangör och kompositör. Han föddes 1974 i Västerås och har en stark profil som en av de mest begåvade och allsidiga av våra yngre jazzmusiker. Förutom att vara en mycket personlig och uttrycksfull solist så är Magnus också en utomordentlig arrangör och kompositör. Vid sidan av sina egna projekt så ingår Magnus Lindgren i många av Sverige mest kända orkestrar och även grupper under ledning av sådana internationella storheter som Herbie Hancock, Maria Schneider, Jim McNeely mfl. Magnus är dessutom själv ledare för Svenska Radiojazzgruppen där många av dagens unga jazzstjärnor ingår. Han spelar här tillsammans med Storsjösextetten som består av Rickard Sandström gitarr, Thomas Jutterström piano, Svante Söderqvist bas, Tomas Nyqvist trummor, Jan-Olov Oscarsson trombone och Fredrik Norén trumpet.

onsdag 6 november 19.30 Gamla Teatern

Jämtlands Storband Varje stad och län med självaktning har ett representations-storband. Alltsedan Länsmusikens Östersunds Storband upphörde har det funnits ett sug att etablera ett nytt sådant i Jämtland. I höstas gjorde Nine Persons Orkester slag i saken och beslöt att komplettera sig med så många av de bästa jazzmusikerna som möjligt i länet till ett 18mannaband. Inga ekonomiska resurser stod till förfogande, utan bandet skulle möjliggöras genom ideell medverkan. Pensionerade länsmusiker ställde upp lika ideellt som amatörmusikerna. Från Länsmusiken kom Thomas Sillrén som konstnärlig ledare och ytterligare en trumpetare och en trombonist. Länskulturchefen Mikael Cederberg gick med på att dessa tre fick delta under våren 2002. Knappast någon annan Länsmusik torde ha skapat ett storband så kostnadseffektivt.

Jämtlands Storband består av: Kicki Jacobs, sång, Thomas Sillrén, Karl-Erik Elvgren & Nisse Nilsson, trumpet, Jan-Olof Oscarsson, Jan-Erik Nordstrand, Margaretha Kallin & Lars Magnus Berge, trombon, Bengt Sjölund, Leif Olsson, Rolf Fjellström, Christer Persson & Börje Jacobsson, saxofon, Seth Löfgren, piano, Hans Gustafsson, gitarr, Walter Granlund, bas, Lasse Forsberg, trummor.


onsdag 20 november 19.30 Folkets Hus

Jan Lundgrens Trio Jan Lundgren Trio bildades 1995 och förutom Jan Lundgren, piano så ingår Mattias Svensson, bas och Morten Lund, trummor Jan Lundgren har släppt 14 CD skivor i eget namn och har medverkat på mer än 40 andra inspelningar. Han har spelat med bl a Arne Domnérus, Putte Wickman, Bernt Rosengren, Ulf Wakenius, KarlMartin Almqvist, Johnny Griffin, Deborah Brown, Stacey Kent, Rick Perry, Conte Candoli, Vincent Herring, Frank Vignola, Herb Geller, Ken Peplowski, James Moody, Benny Golson, Andy Martin and Pete Jolly.

Bli medlem! Medlemskort 150:- per kalenderår. Med medlemskort har Du minst 20 kronor i rabatt på våra konserter. Betala så här: Betala via PG 16 08 68-6 Glöm ej att skriva ditt namn och adress på inbetalningskortet. Ditt personliga kort får Du per post . Du kan också lösa medlemskort på någon av våra konsertkvällar. Har du frågor ang Jazz i Jemtland ring Björn Henriksson 063-51 33 08, 070-346 29 59 eller Inga-Lill Fjellström 063-12 18 85.

lördagar 31 aug 28 sept 26 okt 30 nov 28 dec

12 - 14.30 12 - 14.30 15 - 17.30 12 - 14.30 12 - 14.30

Länsbiblioteket Fri Entré

Förköp: ÖP-Shop 063-16 16 16 och LT-City 063-15 55 65 Entré: 120:-, medlemmar 100:-, skolungdomar med medlemskort fri entré. I mån av förband startar konserterna 19.00. Se annons i lokalpressen.

www.jazzijemtland.nu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.