Moss Seiler Opp 2017

Page 1

Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

MOSS SEILER OPP

som et av de mest attraktive og sentrale områdene i Osloregionen

40 MIN TIL OSLO 30 MIN TIL VESTFOLD

SETTER FART PÅ SENTRUM

Vil ha liv og røre i Moss sentrum.

side 12

FULL FART PÅ VERKET

Ligger langt foran planen.

side 8

HUS FOR HELSE

Lilleeng Helsepark – et unikt tilbud.

side 4

Se også www.velkommenhjemmoss.no


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Mosseregionen – ditt naturlige førstevalg!

M

osseregionen er i sterk utvikling. Nye Moss kommune, som etableres 1. Januar 2020, blir en storkommune med 47 000 innbyggere, noe som vil gi grunnlag for utvikling av robuste kommunale tjenester av høy kvalitet. Samtidig er en rekke ambisiøse prosjekter innenfor bolig-, nærings- og byutvikling allerede godt i gang. Kommunen, private investorer, eiendomsutviklere og forretningsaktører inngår i gode og dynamiske samarbeid til beste for regionen. Moss er et unikt trafikknutepunkt i østlandsområdet, med enkel tilgang i alle retninger – sørover mot de øvrige Østfold-byene og Sverige, nordover mot Follo og Oslo, østover og vestover mot Vestfold-byene og Telemark. Jernbane, ferge og sjøtransport er tilgjengelig både for person- og godstrafikk. I skrivende stund er plasseringen av ny jernbanestasjon vedtatt. Med det skyter opprustningen av togforbindelsen til Oslo fart, og innen 2024 vil reisetiden til hovedstaden være nede i 30 minutter. Den sentrale beliggenheten er bare én av Mosseregionens mange kvaliteter. Varierte og mangfoldige naturomgivelser, fra Rygges og Jeløyas bølgende herregårdslandskap til skogområdene rundt Vansjø, en naturperle. Over femti badestrender og nærhet til sjøen gjør samtidig Moss til en ekte fjordby. De siste tiårenes industrinedbygging har transformert Moss. Store arealer er blitt tilgjengelige for byutviklingsprosjekter, som Verket og Vingparken. En ny miks av næringsliv, urbant bymiljø og boliger av høy kvalitet i spennende omgivelser vokser frem. Miljø og bærekraft er viktige stikkord for prosjektene som nå er i ferd med å bli virkeliggjort, slik de også er en rettesnor for virksomheten i Moss kommune. Moss seiler opp som en av de mest attraktive kommunene på det sentrale Østlandet, og vi arbeider hardt for å skape gode, trygge og stabile levevilkår for alle som ønsker å bo og leve i kommunen vår. En sterk og fokusert satsing på skoler og barnehager har skapt resultater, og mosseskolen skårer i dag høyere enn landsgjennomsnittet i alle sammenhenger. Kampen mot mobbing har gitt gode resultater. Skolene i Moss skal være et godt sted å være for alle elever og ansatte. Moss er kulturhovedstaden i Østfold, med Momentum kunstbiennale, Punkt Ø, Verket scene og Parkteateret som noen blant en lang rekke tilbud. Et mangfoldig organisert idrettsliv gir tilbud til unge og gamle, og byens parker og Mossemarka er perfekte for egentrening. Og sjøen og Vansjø er eldoradoer for vannsport av alle typer. Til alle som er nysgjerrige på å bosette seg her, kan jeg love at vi skal leve opp til slagordet «Mest attraktiv ved Oslofjorden». Prøv, da vel!

Tage Pettersen

ordfører i Moss kommune

”Moss seiler opp som en av de mest attraktive kommunene på det sentrale Østlandet.” Bilaget er utgitt av Moss kommune, Mosseregionen Næringsutvikling, Högh Eiendom, Enata Eiendom og Moss i sentrum, som svarer på spørsmål om innholdet. Distribuert med Aftenposten og Moss Avis i februar 2017. Bilaget er produsert av Markedsmedia. For informasjon om bilag i rikspressen, kontakt Bent Omdal, tlf.: 412 89 777. Prosjektleder: Øyvind Dutheil. Salg: Linnea Henriksen. Grafisk form: Jessica Nyström. Tekst: Kjell Jørgen Holbye og Rebecca Holbye. Forsideillustrasjon: A-lab. Trykk og repro: Stibo Media AB. Dronningensgate 12 • 1530 Moss • www.markedsmedia.no

Moss kommune

2

- makes you visible


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Skal lede arbeidet med å bygge nye Moss Det er ingen liten oppgave han har fått, rådmann Ivar Nævra i Rygge kommune. Som prosjektleder for prosessen med å bygge nye Moss kommune har han i oppgave å planlegge en fusjon mellom to store og til dels ulike organisasjoner. – Den nye kommunen vil få et sted mellom tre og tre og et halvt tusen medarbeidere, og det skal skapes nye strukturer både politisk og administrativt. Det er en spennende, men utfordrende oppgave, sier Nævra. Planlegging er et nøkkelord, og Nævra er inne i en fase der alle sider ved etableringen av den nye kommunen blir analysert. – Min oppgave er å tilrettelegge for en effektiv og planmessig prosess. Det er mange ting å ta stilling til, for eksempel plassering og eierstruktur for kommunale og interkommunale virksomheter, sier Nævra. – Målet er å skape en ny kommune som kan tilby robuste og gode tjenester til innbyggerne, understreker han. – Det vi ikke må glemme, er at den nye kommunen blir ny for alle parter – det blir en større og annerledes kommune å forholde seg til enn de to eksisterende. Derfor må vi planlegge de nye politiske og administrative styringssystemene nøye, understreker han.

Ivar Nærvra er rådmann i Rygge kommune.

Gleder seg til å bygge ny kommune Moss og Rygge har sagt ja, og 1. januar 2020 er den nye kommunen et faktum. Ordførerne Tage Pettersen (H) og Inger-Lise Skartlien (Ap) tror det vil bli en fordel for alle parter.

D

et er en lang prosess som ligger bak beslutningen om å skape en ny kommune av bykommunen Moss og den mer landlige nabokommunen Rygge. Det var Rygges Inger-Lise Skartlien som tok initiativ til samtaler allerede i 2014, og i 2016 stemte begge kommunestyrene for den nye kommunen. Det har ikke vært avholdt folkeavstemninger i de to kommunene. – Vi ønsket at de folkevalgte skulle ta beslutningen. For å sikre et demokratisk forankret vedtak har vi gjennomført tre undersøkelser blant våre innbyggere, og resultatet har entydig pekt mot en ny kommune, sier Inger-Lise Skartlien. Hun er overbevist om at nye Moss vil bli en mer robust kommune. – Moss og Rygge har allerede vokst seg sammen så mye at enkelte nok ikke er helt sikre på hvilken kommune de bor i. Dagens kommunegrense går gjennom to boligområder og en handlegate, og det er

knapt nok noen naturlig grense mellom kommunene, sier hun. Utfyller hverandre Tage Pettersen er enig. – Dessuten utfyller Moss og Rygge hverandre naturlig, med Moss som byog regionsentrum og Rygge som oppland, der to tredeler av innbyggerne bor i det som i praksis oppleves som tettstedet Moss, legger han til. – På en måte er det slik at Moss i dag ligger i to kommuner, med et slags kunstig skille i Varnaveien. Begge peker på at en sammenslåing vil gi dagens Rygge-beboere muligheten til å stemme på de politikerne som i praksis vedtar saker som angår dem – som kulturtilbud og trasévalg for vei og jernbane. – Jeg mener det er riktig å si at lokaldemokratiet blir styrket i den nye kommunen, sier Pettersen. Ved siden av et mer robust grunnlag for kommunale tjenester og fordeler

knyttet til stordrift – nye Moss kommune vil få til sammen ca. 47 000 innbyggere – ligger det statlige bevilgninger i potten for nye, større kommuner. 240 millioner kroner i et tjueårsperspektiv vil gi noe økt økonomisk handlingsrom. Større valgfrihet – Den nye kommunen vil kunne tilby like gode kommunale tjenester som dagens kommuner – eller bedre – og enkelte grupper vil oppleve større valgfrihet, for eksempel barnefamilier når det gjelder barnehageplass. Mens Rygge i dag har underdekning på barnehageplasser, er det et overskudd i Moss, påpeker Pettersen. – Dessuten vil vi få sterkere fagmiljøer og større kapasitet til å skape en god samfunnsplanlegging, sier Skartlien. De to er enige om at nye Moss kommune vil skape økt attraktivitet både for næringsliv og tilflyttere. – En mer helhetlig utvikling av det som allerede oppfattes som ett område, vil bidra til å gjøre Moss mer attraktivt som sted, fastslår Pettersen, og Skartlien nikker bekreftende. – Vi har allerede gitt jobbgaranti til de ansatte i de to eksisterende kommunene.

«Vi ønsket at de folkevalgte skulle ta beslutningen.» Nå bretter vi opp ermene og går inn i en veldig spennende og krevende prosess. Det er mange som skal være med på laget, og vi kommer til å satse på åpenhet og samarbeid hele veien. Det ser jeg frem til, avslutter Skartlien. Du kan følge prosessen frem mot ny kommune på www.nyemoss.no.

LENGTER DU ETTER ET RUSFRITT LIV? På Evangeliesenteret har vi kort ventetid, enkel saksbehandling og vekt på omsorg. Mottak i Porsgrunn og Fjordtun. Mer enn 30 års erfaring. Inntak: 930 00 173 Sentralbord: 21 00 49 00 www.evangeliesenteret.no

3


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Finn Grønseth er daglig leder for Lilleeng Helsepark.

Med pasienten i fokus Gjennom en omfattende transformasjon av fabrikklokalene til TrioVing i Moss har Enata Eiendom skapt et unikt helsetilbud. Et bredt spekter av helse­tjenester er fordelt på de 15 000 kvadratmeterne, og daglig leder Finn Grønseth har store visjoner for fremtiden.

I

Lilleeng Helsepark driver leger, kirurger og psykologer side om side med tannleger, fysioterapeuter, velværeterapeuter, treningsstudio og apotek. Lokalene rommer i dag 35 virksomheter innen helse og velvære. Det gjør Lilleeeng Helsepark til et unikt tilbud i norsk sammenheng. Og det er fortsatt plass til flere aktører. Helsesynergi – Vi ser på det som et kjøpesenter innen helse og helserelaterte tjenester. Det forteller daglig leder Finn Grønseth, som har mange års erfaring innen helsesektoren. Han var i 1989 med på å etablere hjertesykehuset Feiringklinikken. Han er opptatt av synergieffektene man kan oppnå ved å samle mange behandlingstilbud under ett tak. – Det som gjør vårt tilbud så unikt, er at flere typer helsearbeidere og behandlere kan samle seg rundt brukeren, sier han. – Ta for eksempel en hjertesyk. En doktor i helseparken kan knytte pasienten opp mot både treningssenteret, ernæringsspesialisten og eventuelle andre tilbud vedkommende har behov for. Det

4

samme gjelder andre pasientgrupper – for eksempel kan KOLS-pasienter ha stort utbytte av å trene i det oppvarmede bassenget i tilknytning til Actic treningssenter, som åpnet sist høst. Eller han med tannlegeskrekk som med hjelp fra psykolog og tannlegen blir trygg på tannbehandling. Mulighetene for synergi og samarbeid mellom aktørene er store, sier Grønseth. – Og dagen kan avsluttes med et godt måltid i restaurant RO i helseparken. Målet er at brukeren skal oppleve tilbudet i helseparken som et integrert tilbud, der aktørene danner et behandlingsnettverk rundt hver enkelt pasient. Et tverrfaglig senter der det oppstår et funger­ende samspill mellom behandlerne.

«Brukeren skal oppleve tilbudet i helseparken som et integrert tilbud, der aktørene danner et behandlingsnettverk rundt hver enkelt pasient.» – Dette er sider vi ønsker å styrke ytterligere i tiden som kommer, poengterer Grønseth. Med et topp moderne konferansesenter sentralt i bygget er mulighetene for samhandling store. Ni konferanserom med topp moderne utstyr kan benyttes både av eksterne og interne brukere.

Vil betjene hele Østlandet Grønseth ønsker at helseparken skal bli en sterk medspiller for det offentlige, og etablerer gjerne samarbeid både med kommuner og sykehus. Erfaringen med Feiringklinikken forteller at private tilbud kan ha stor verdi som et supplement til det offentlige. Det ligger vel til rette for at vi kan utvikle et godt samarbeid med offentlige helsetjenester og tilby tjenester som i dag er underdekket, for eksempel rehabilitering og forebyggende helsearbeid. – Dette er områder som blir for dårlig ivaretatt i mange kommuner i dag, sier Grønseth. Og målgruppen er omfattende. Moss ligger sentralt til på Østlandet og kan vise til et omfattende kommunikasjonsnett. Togforbindelse til Oslo og Østfoldbyene, bussforbindelse til inn- og utland og fergeforbindelse til Vestfold gjør helseparken tilgjengelig for svært mange. Og forhåpentligvis vil fly på Rygge om ikke lenge bidra ytterligere. – Dessuten er Moss i sterk utvikling, så vi er optimistiske med tanke på fremtiden. Vil gjøre livet litt bedre For Grønseth er det viktig at brukeren settes i sentrum. Han minner om at livet kan oppleves bra selv om man er plaget av en kronisk sykdom. Lilleeng Helsepark skal bidra til dette. – De som kommer til helseparken, skal oppleve at de blir sett, behandlet av de aller beste helsearbeiderne og veldig godt ivaretatt. Livet skal oppleves litt bedre etter et besøk i helseparken.

Ønsker seg konferanse Blant målene for Lilleeng Helsepark er gjennomføring av årlige helsekonferanser. – Vi tar mål av oss til å bli en sentral konferanseaktør i helse-Norge, sier Finn Grønseth. Det er helse i vid forstand som skal utgjøre de ulike temaene for konferansene. Helseteknologi, hvordan prosjektere og bygge fremtidens helse­bygg, helsepolitikk, rehabilitering, for å nevne noen av de 16 ulike temaene som er valgt. – Helse dreier seg om mye mer enn behandling i snever forstand. Vi vil at konferansene skal ha et utvidet perspektiv. Lilleeng Helsepark skal bli et unikt senter for helse. Og vi skal i gang i år, sier Grønseth. – Målet er å arrangere konferanser man bare må delta i.


Velkommen til visningshelg i Moss Visning: Lørdag 18.02, kl. 14.00 - 15.00 Søndag 19.02, kl. 12.00 - 13.00 Adr.: Fridtjof Nansens gate 1

KVA RTA L ET

9 SELVEIERLEILIGHETER I MOSS SENTRUM

Pikeskolen

www.skarmyra.no Råbyggvisning: Lørdag 18.02, kl. 13.00 - 14.00 Søndag 19.02, kl. 13.00 - 14.00 Adr.: Røysveien 37

www.solroysa.no

SALGSTRINN 2: 38 nye selveierleiligheter på Røysåsen

5

Se prosjektets hjemmeside for detaljer og opplysninger om salg Kontakt megler for bestilling av prospekt: Telefon: 69204555 / E-post: boa@boaeiendom.no Kongensgate 23, 1530 Moss


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Planlegger

Norges beste badeland i Vingparken Med timeters stupetårn, varmtvannsbasseng, bane for konkurransesvømming , plaskebasseng og alt som ellers hører til, blir det planlagte badelandet en stor attraksjon både i byen og regionen. – Vi ønsker å bygge Norges flotteste badeanlegg, og planene er klare, sier Espen Klevmark, administrerende direktør for Enata Eiendom, som står bak utbyggingen.

P

lanene er klare, og Espen Klevmark ser frem til å kunne starte byggingen av det som vil bli en sterk attraksjon i Moss og regionen for øvrig. – Et badeland vil både være et etterlengtet tilbud til innbyggerne i Mosseregionen og sette Moss på kartet som turistdestinasjon, understreker Klevmark. I likhet med helseparken vil også bade-

6

landet henvende seg til målgrupper i hele det sentrale østlandsområdet. – Det er enkelt å komme seg til Moss, og et årlig besøkstall på 250 000 er ikke usannsynlig, sier Klevmark. Han ser badelandet som et viktig ledd i utviklingen av Vingparken. – Kombinasjonen hotell og badeland kommer helt klart til å styrke Moss som destinasjon og gjøre denne delen av byen enda mer attraktiv. Det kommer hele regionen til gode, sier Klevmark. Vil stå ferdig i 2020 Det planlagte anlegget er på 6700 kvadratmeter og vil i tillegg til svømmeanlegg inneholde ti meters stupetårn, bølgebasseng, rutsjebaner, barnebasseng og varmtvanns-terapibasseng. Badelandet er også planlagt å fungere som kommunens sentrale svømmeanlegg, og Klevmark ser frem til at en avtale med kom­munen kommer på plass. – Vi har et utmerket samarbeid med Moss kommune og opplever at den er veldig positiv til prosjektet. Moss kom-

mune vil bli en viktig samarbeidspartner i driften av anlegget, og neste skritt nå er å få rammene for dette samarbeidet på plass. Håpet er å åpne anlegget i 2020, sier Klevmark. – Et badeland vil ha stor betydning for Moss og kommunene rundt. Dette er noe alle kan bruke, fra de helt små til eldre. Det er et tilbud som treffer hele befolkningen, understreker han. Helseeffekt Finn Grønseth, daglig leder i Lilleeng Helsepark, er også opptatt av betydningen anlegget vil få for folkehelsen i regionen. – Fysisk aktivitet i seg selv er viktig, påpeker han, og alt vi kan gjøre for å øke svømmeferdighetene, er bra. Dessuten er det mange pasientgrupper som vil ha stor nytte av terapibadet som er planlagt som er del av anlegget. – Det er mange som har godt av å trene i varmt vann, f.eks. mennesker med kols. Det er veldig gledelig at vi snart kan ta i bruk et fullskala badeanlegg her i Moss, sier han.

Det nye badeanlegget er planlagt blant annet med stupetårn, vannsklier og konkurransebasseng. Ill. Nils Tveit Arkitekter

«Et badeland vil både være et etterlengtet tilbud til innbyggerne i Mosseregionen og sette Moss på kartet som turistdestinasjon.»


MER TID TIL HVER ENKELT ELEV GIR BEDRE LÆRING VELKOMMEN TIL TORDERØD SKOLE – en moderne, verdiorientert privatskole fra 1.-10. trinn med høy faglig kvalitet. Midt i hjertet av Jeløy. • MINDRE KLASSER Et aktivt undervisningsgrep som gir oss mer tid til hver elev og større mulighet til å møte enkeltbehov.

• LÆRINGSBRETT (iPad) TIL ALLE ELEVER Tett integrert bruk av læringsbrett i undervisningen.

• VERDIORIENTERT Aktivt arbeid og utforskning rundt verdibegrep som samarbeid, takknemlighet, omsorg og ærlighet gjennom integrerte og selvstendige prosjekter.

• KRISTEN FORMÅLSPARAGRAF Drevet av adventistkirken; den største aktøren innen private, protestantiske skolesystem i verden. Evangelisk-luthersk tradisjon.

• FLOTTE LOKALITETER

OBS! UNGDOMSTRINNET SNART

Ærverdig, vakkert og tradisjonsrikt skolebygg med sjel. Beliggende i parkmessige, fredelige omgivelser på Jeløy. Fullt modernisert og oppgradert.

FULLT FOR 2017/18 – TA KONTAKT NÅ!

JELØY • MOSS

Har du spørsmål eller vil avtale et møte? Ring oss på 48 20 85 87, eller send mail til: rektor@torderodskole.no

Les mer om oss på: blikjentmed.torderodskole.no /TORDERODSKOLE

TORDERØD SKOLE • FOLKE BERNADOTTES GATE 8 • 1511 MOSS


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Hovedbilde: Støperiet. Ill. Eve Images.

Verket i Moss:

Urban livsstil du har

– Vi vil skape en urban bydel i tilknytning til Moss sentrum, det vi kaller et godt bygulv. Det er utgangspunktet for alle bygg vi igangsetter, forteller Jan Erik Kristiansen. Resultatene begynner å bli synlige på Verket, Höegh Eiendoms ambisiøse byutviklingsprosjekt i Moss.

N

æring, bolig og service skal gå hånd i hånd i den nye bydelen. Restauranter og butikker vil dominere på gateplan, mens det vil bli en miks av boliger og kontorer oppover i byggene. – Boligene er tiltenkt aktive beboere som ønsker å benytte byrommet rundt seg, sier Kristiansen. For på Verket vil mulighetene stå i kø, rett utenfor inngangsdøren. – Her vil det være et bredt tilbud, både når det gjelder natur og rekreasjonsområder, kultur og servering. Her kan du ta en tur med kajakken i lunsjen

8

eller nyte en nybrygget cortado i solveggen. Moss sentrum og jernbanestasjonen er bare noen minutter unna. Halvannet år foran prognosene Verket blir et sted for folk som liker å ha mennesker rundt seg, og som er mer aktive enn gjennomsnittet. Dem finnes det mange av, skal vi tro salgstakten. Leilighetene går unna langt raskere enn forventet, og i skrivende stund er det solgt 107 av til sammen 166 leiligheter. Salgstrinn 4 starter 16. februar, og spaden stikkes i jorden i løpet av få uker.

– Folk fra 22 til 70 år har kjøpt leilighet så langt, så her snakker vi om en mangfoldig beboergruppe, sier Kristiansen. Mange bor allerede i Moss, men vi har også flere kjøpere fra Oslo, Follo og de øvrige Østfold-byene. Kristiansen tror det har å gjøre med at folk begynner å bli klar over hva Moss har å tilby. – Om noen få år vil togturen fra Oslo til Moss være unnagjort på under en halvtime, og da kan du på en måtte si at Moss flytter seg dit Ski er i dag, mens Ski flyttes til Kolbotn. Toget blir som T-banen, og med så kort reisetid vil det være fullt mulig for et par å pendle til Oslo og fortsatt rekke å hente i barnehagen, påpeker Kristiansen. Han snakker daglig med kjøpere av leiligheter, og er glad for det han hører. – Dette er mennesker som er spente på å bli med på noe nytt og spennende, og de gleder seg virkelig.

Historisk grunn Verket er plassert i hjertet av det historiske Moss. Det var her Moss Jernværk ble grunnlagt i 1704, og området omfatter også tomten der papirfabrikken en gang lå. Den som skapte den berømte mosselukta. Den er borte i dag. – Det er klart at det er stas å ivareta et slikt område, og det betyr mye for oss å bygge på en måte som kombinerer de historiske røttene med et moderne uttrykk. Vi har allerede gjort en jobb med Konventionsgaarden og de gamle arbeiderboligene rundt, og dette arbeidet videreføres i de nye delene av prosjektet, sier Kristiansen. Hvert delprosjekt får et uttrykk som er tilpasset beliggenheten – tre og tilbaketrukket eleganse preger boligene som skal bygges med utsikt over elven, mens varierte fasader og ulike mønehøyder skaper liv og variasjon langs


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

1

2

3

4

Jan Erik Kristiansen er direktør for forretningsområde Moss i Höegh Eiendom.

1. Verket. Ill. A-lab arkitekter. 2: Støperiet. Ill. Eve Images. 3: Arbeiderboligene. Foto: Pavel Storozhuk 4: Ankers Hus. ill. MAD arkitekter.

råd til handlegaten Diagonalen. – Det gjelder å skape et uttrykk som gleder både beboere og tilreisende. Vi skal ta vare på tradisjonene, men samtidig være moderne på en ujålete måte, fastslår Kristiansen. Kulturen en bærebjelke Med så tette bånd til historien er det ikke unaturlig at kultur er en viktig del av satsingen på Verket. Verket Scene – en aktiv og fremoverlent kulturaktør med konserter, konferanser og andre scenearrangementer på plakaten – er allerede ferdigstilt. I tilstøtende Møllebyen ligger bibliotek, kino og multikunstsenteret House of Foundation. Moss’ gallerier er få minutter unna. – I tillegg har vi flere skoler på plass. Visjonen er at Verket skal etablere seg som en viktig arena for læring, og på sikt

«Det er klart at det er stas å ivareta et slikt område, og det betyr mye for oss å bygge på en måte som kombinerer de historiske røttene med et moderne uttrykk.»

jobber vi for å få på plass en høyskole, forteller Kristiansen. – Vi ønsker oss studenter som bruker byen på en litt annen måte og kan sette sitt preg på sentrum. Næring og miljø Kombinasjonen bolig og næring er sentralt for området, og den første, store leietakeren er allerede på plass: Skatteetaten har inngått avtale om leie av 4000 kvadratmeter kontorlokaler i Ankers Hus, et kontorbygg planlagt ferdig i annen halvdel av 2018. Kontorlokalet er planlagt som passivhus og skal sertifiseres etter miljøstandarden BREEAM NOR. – Höegh Eiendom er opptatt av miljøet, og vi miljøsertifiserer alle nybygg innen næring, sier Kristiansen. Men også boligene holder høy miljøstandard. – Vi er opptatt både av inneklima og ytre påvirkning og legger ned mye arbeid i å skape miljø-

vennlige omgivelser. Tiltak som bildelingsordning, sykkel- og gangstier og sykkelpool inngår. – På sikt skal vi ha minst mulig bilkjøring på området, og beliggenheten gjør både gang-, sykkel- og kollektivtrafikk til attraktive alternativer til bilen. Fremtiden på Verket Jan Erik Kristiansen er stolt av å være med på utviklingen av en helt ny bydel i hjembyen, og planene for området strekker seg tiår inn i fremtiden. For tiden er det detaljregulering av området ned mot sjøen som er i fokus, med både næringsarealer og bolig. Deretter vil fokuset gradvis rettes nordover, mot boligområder som vil bli noe mer tilbaketrukket enn de første byggetrinnene. – Det er et stort prosjekt som vil tilføre Moss nye kvaliteter. Vi gleder oss til fortsettelsen, avslutter Kristiansen.

9


Er det ett sted du bør følge med på i tiden som kommer … … så er det her!


TALKINGNATION.NO

Ta en sniktitt på www.stoperietmoss.no Lik oss på facebook.com/verketmoss og hold deg oppdatert.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Full av ideer: Kristin Utakleiv skal få fart på Moss sentrum. Foto: Terje Holm, Moss Avis.

Vil ha liv i Moss sentrum – Et levende sentrum er alfa og omega for enhver by. Vi har store ambisjoner for Moss, sier Kristin Utakleiv. Den nyansatte lederen for Moss i sentrum strutter av energi og har store planer for sentrumsutvikling.

12

M

in oppgave blir å jobbe for at Moss sentrum har et tilbud som er attraktivt for mossinger så vel som gjester i byen. Her skal man finne et rikholdig tilbud, spennende butikker og gode restauranter, sier den nye sentrumssjefen entusiastisk. Og utgangspunktet kunne ikke vært bedre, mener hun. Den erfarne reiselivsarbeideren mener Moss har alt. – Moss er verdens flotteste by. Her har vi Vansjø og fjorden, en unik kystlinje kombinert med transportknutepunkt og et yrende kultur- og idrettsmiljø. Man-

ge spennende boligutviklingsprosjekter bringer boliger tilbake til sentrum, noe som er viktig for å skape et godt urbant miljø, påpeker hun. Og arbeidet med sentrumsopprustningen er allerede godt i gang. Varme i gågata, ny belysning og ny lekeplass i Kirkeparken er blant tiltakene som er gjennomført. – Den nye lekeplassen er utrolig vellykket og viser at folk er motivert til å benytte seg av tilbudene i sentrum. Målet må være at gatene er fulle også etter at Pokemon Go-feberen dabber av, sier Utakleiv spøkefullt.

Vil måle markedet Blant det første Utakleiv vil ta tak i, er konkrete målinger som viser markedsgrunnlaget i Moss sentrum. Trafikktellinger må til dersom det skal bli fart i sakene, mener sentrumsgeneralen. – Vi må synliggjøre hva vi kan tilby. Moss sentrum er fullt av folk, fra skoleelever til kommuneansatte – hundrevis av mennesker som gjerne vil ha en god kopp kaffe og noe å bite i. Når vi kan legge frem konkrete tall, blir det enda lettere å tiltrekke seg den rette miksen, understreker Utakleiv.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

«Den nye lekeplassen er utrolig vellykket og viser at folk er motivert til å benytte seg av tilbudene i sentrum. Målet må være at gatene er fulle også etter at Pokemon Gofeberen dabber av.»

Slik skal nye Moss stasjon se ut. Ill. Rambøll SWECO.

Satser på sentrumsutvikling I bunn for utviklingen av Moss sentrum ligger Sentrumsplanen, som ble vedtatt i 2015. Her legges det opp til konsentrert byutvikling samt omlegging av jernbane og vei mellom E6 og havna i tunneler under byen.

D

et forteller Terje Pettersen, kommuneplanlegger i Moss kommune. Det er store tiltak det er snakk om, men nå begynner planene å konkretisere seg. – Jernbanen med ny stasjon vil stå ferdig i 2023–2024, og endelig beslutning om plassering og trasé er nå tatt. Omleggingen av riksvei 19 fra E6 til havna kan vi forvente ferdigstilt få år senere. Det realiseres gjennom en bypakke for samferdsel der vei­nett, kollektivtrafikk og gang-/sykkelveier inngår. De store investeringene i ny infrastruktur blir en revolusjon for Moss og åpner helt nye muligheter for fremtidsrettet og miljøvennlig byutvikling.

Fremsnakking må til Mange tror kanskje at oppgave nummer én er å trekke folk utenbys fra til Moss sentrum. Men Utakleiv er opptatt av mossingene. – Vi må se byen med nye briller. Nå når industrien er borte, er det et nytt Moss som kommer til syne. For meg er det like viktig å stimulere mossingene til å bruke byen sin og oppdage hvilken perle de bor i. Vi må bli bedre på fremsnakking, på å løfte frem byens mange kvaliteter. Det nytter ikke å bli værende i fortiden. Her gjelder det å heie på naboen – aktivitet skaper aktivitet, minner Utakleiv oss på.

Ønsker seg hotell og toppklubb Men selv om hun leder utviklingsarbeidet i verdens beste by, har Utakleiv en ønskeliste for de nærmeste årene. Blant annet ser hun gjerne at byen igjen får en toppklubb i fotball. – Det tror jeg er viktig for å skape engasjement og identitet, sier den ivrige mosjonisten. Et stort kjedehotell står også på ønskelisten. Og så vil hun gjerne se flere seil. – Blant mine ønsker er at Kanalbrua kan åpnes for seilbåter i sommerhalvåret, sier hun. Ingenting er som å se seilbåter i bybildet. Det vil være et flott tiltak!

Sjøsiden og Verket Sammen med etableringen av den nye togstasjonen er det også lagt opp til flytting både av fergeleiet og Moss havn. Det attraktive arealet ut mot sjøen blir da frigjort til byutviklingsprosjektet Sjøsiden, som skal gjennomføres i samarbeid med ROM Eiendom. I motsatt ende av sentrum er Verket i full utvikling på tidligere Peterson papirfabrikk. Her blir det en fullverdig bydel med boliger, næring, service og kultur. Det etableres broer over Mosseelva som vil forbinde Verket med den historiske Møllebyen og Moss sentrum. Kommunen jobber også med utvikling

av den blågrønne strukturen langs Mosseelva, Mossesundet og Værla. Det vil bli utviklet nærmere 2,5 km ny sjøfront i Moss sentrum over tid, forteller Pettersen. Kultur i sentrum En sentral del av byutviklingen retter seg mot kultur. Området i sentrumskjernen rundt Moss kirke er et viktig kulturkvartal med en rekke kulturarenaer. – Parkteateret skal nå oppgraderes til å bli et fullverdig regionalt kulturhus, sier Pettersen. Det nye huset får to scener og blir et fullt utstyrt kulturhus. – Moss er allerede en viktig kunst- og kulturby, og sammen med viktige private kulturtilbud i Møllebyen og på Verket vil dette gi sentrum et enda bedre tilbud. Kompakt byutvikling er miljøvennlig Fortetting rundt kollektivknutepunkter, bygging i høyden og tilrettelegging for en kombinasjon av næringsliv og boliger inngår i det man kaller kompakt byutvikling. Mindre transportbehov og bedre utnyttelse av de mest attraktive byområdene er viktige aspekter. – Vi står foran en virkelig stor satsing på Moss sentrum, og det må gjøres på en bærekraftig måte. Det gjelder å skape attraktivitet og opplevelser. Sentrum står foran en renessanse, spår Pettersen.

13


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Variert utdanningstilbud på Verket

Campus Moss og American College of Norway tilbyr spennende utdanningsløp midt i hjertet av Moss.

Campus Moss Er du i jobb eller på annen måte forhindret fra å ta høyskoleutdanning på fulltid? Visste du at du kan ta fag på deltid ved høyskoler over hele Norge – samtidig som undervisningen foregår i Moss? Hvert år tar over hundre nye studenter fra Østfold, Follo og Oslo fag via Campus Moss, et desentralisert høyskoletilbud i regi av Moss kommune. – Vi er et tilbud for deltidsstudenter, og hos oss kan du følge undervisning i en rekke fag, fra økonomi, IT og data til flerkulturell kommunikasjon. Her kan du bl.a. følge løpet til bachelor i regnskap og revisjon. Undervisningen skjer via to­veis videolink, og studentene avlegger eksamen her, forteller prosjektkoordinator Anne-Kirsten Upsaker. Du finner mer informasjon på www.campusmoss.no.

American College of Norway Drømmer du om å studere i USA, men er usikker på hvordan du skal gå frem? På American College of Norway tar du ett år av bachelorgraden i Norge og fullfører ved ditt favorittuniversitet i USA. – Undervisningen her i Moss dekker store deler av de obligatoriske fagene i en amerikansk bachelor, forteller daglig leder Krista Lauritzen. – Deretter tilbringer studentene to eller tre år i USA, der de fullfører graden. All undervisning hos oss er på engelsk, med amerikanske professorer. Siden opptaksprosedyrene varierer veldig fra universitet til universitet, hjelper vi studentene videre i løpet. Og alle er garantert plass ved et av våre fire samarbeidsuniversiteter så sant de består studiene på ACN, sier hun. Interessert i å studere i USA? Du finner mer informasjon på www.americancollege.no.

Anne-Kirsten Upsaker, Campus Moss, og Krista Lauritzen, American College of Norway.

SEW-EURODRIVE—Driving the world

Kun de effektive vinner i dag. Riktig for økonomien og miljøet: De nye energieffektive motorene fra SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE er en global leverandør av girmotorer, frekvensomformere og systemløsninger. Som eneste leverandør i Norge med lokal montasje av både elektronikk og elektromekanikk tilbyr vi markedet stor fleksibilitet og de beste leveringstidene. SEW-EURODRIVE presenterer et moderne anlegg i Moss på mer enn 4000 kvm inneholdende salg, engineering, produksjon, lager samt serviceavdelinger for mekanikk og elektronikk. Vår serviceavdeling er tilgjengelig 24/7.

www.sew-eurodrive.no

14


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Mossing og Oslojente i SocialCee.

Trives i Møllebyen: Trude Stokstad og Kenneth Akselsen i SocialCee AS. Foto: Terje Holm, Moss Avis.

Pendler mot strømmen Når Trude Stokstad reiser til jobben, er det god plass på toget. Oslokvinnen jobber med markedsføring, salg og forretningsutvikling i Moss-baserte SocialCee, som satser internasjonalt med Facebook-baserte markedsføringsløsninger.

T

ten holder til. – Her i Møllebyen er det utrolig fint, jeg er glad i originale miljøer og gamle hus. Og lunsjtilbudet i sentrum er helt utmerket, smiler Stokstad. – Det er kjempefint i Moss, med sjøen og naturen i tillegg til et koselig sentrum. Her er det godt å være! Jobber internasjonalt SocialCee ble etablert på Hamar i 2012, men gründer og salgssjef Kenneth Akselsen og Jon Petter Sæterdal flyttet bedriften til hjembyen i 2014. Akselsen opplever at byen er inne i en forrykende utvikling. – Det er en ny energi i Moss, med sto-

«Her i Møllebyen er det utrolig fint – jeg er glad i originale miljøer og gamle hus.»

tet med to medarbeidere i 2014, har i dag vokst til 20, og selskapet har et eget datterselskap i Polen som tar seg av programmering. Produktet er kampanjeløsninger som engasjerer tilhengere og skaper aktivitet og lojalitet via sosiale medier. – Vi håper å tilføre byen innovasjon og har som mål å være en viktig drivkraft for innovasjon i hele regionen, forteller Kenneth Akselsen, som mener det er nok av uforløst potensial i byen og regionen. – Med så stor aktivitet, og med de flotte naturomgivelsene, er det klart at Moss kan tiltrekke seg folk. Her finner de alt de trenger og mer til, sier Akselsen. Men foreløpig har Trude Stokstad valgt å bli i Oslo. Hun trives på Lille Tøyen, og mannen har jobb i Oslo. Dessuten er det kortere vei til Kvitfjell, der hun driver med favoritthobbyen, ski. – Man skal aldri si aldri. Men foreløpig trives jeg godt på toget, avslutter hun.

NÅ O STUDGSÅ SPES IEI SERI ALING

I TILLEGG TIL STUDIESPESIALISERING HAR VI FLERE VALG INNEN NATURBRUK , BYGG OG TIP . PÅ TOMB KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE . BUSSFORBINDELSE FRA ØSTFOLDBYENE.

WWW.TOMB.NO

TOMBVGS

/TOMBVGS

TOMB.NO

TOMB VGS

obarnsmoren pendler med tog mellom Oslo og Moss tre dager i uken og trives godt med det. – Turen tar en drøy time fra jeg går ut av døren til jeg er på jobb. Det er ikke mye mer enn om jeg hadde bodd i Groruddalen eller Bærum. På toget spiser jeg frokost, jobber eller hører på en lydbok, forteller Stokstad. Hun er imidlertid ikke alene på toget. – Det er mange fra Oslo som går av i Moss, ja. Så selv om det er god plass, er det mange med øretelefoner og datamaskiner rundt meg på toget, sier hun. Selv liker hun seg godt i Møllebyen, der bedrif-

re endringer, nye boligområder og bredt kulturtilbud. Byen er veldig i siget, konstaterer datagründeren. Han mener det er mange fordeler ved å være lokalisert i Moss. – Her er det et roligere tempo, men samtidig kan vi rekruttere massevis av dyktige folk både herfra og fra Oslo, forteller han. SocialCee leverer kampanje- og administrasjonsløsninger til virksomheter som ønsker å bruke sosiale medier i sin kommunikasjon. Selskapet opplever vekst både nasjonalt og internasjonalt, spesielt innen Professional Sports. Det som star-

15


DET FLOTTESTE NABOLAGET I MOSS


EN LEVENDE BYDELMIDT I BYEN! Møllebyen utgjør den gamle bykjernen i Moss og blir betraktet som byens vugge og tyngdepunkt for industriell utvikling. Da mølledriften flyttet ned mot sjøen i 1970-årene, ble den tidligere så aktive bydelen lagt øde. I dag finner du byens bibliotek, kino, museum, spisesteder, skoler og næringsliv i den gamle møllen. Det er en aktiv og spennende bydel som er nærmeste nabo til Verket, med stadig nye oppdagelser og områder å utforske for både barn og voksne. Visste du at Møllebyen huser verdens største keramiske krukke, designet av kunstneren Franz Widerberg? Eller at du her kan spasere på kongens gamle ridevei til København? CAFÉER OG RESTAURANTER I Møllebyen finner du caféer og restauranter for enhver smak. Flere av disse har hyggelige uteserveringer hvor man kan nyte god mat og drikke i sommerhalvåret. MØLLEBYEN KINO Et av landets mest moderne kinosenter finner du i Central Pakkhus og Kloster Mølle. Kinoen har fem saler med ulik størrelse og utforming. Salene har alle fasiliteter med teknisk og audiovisuelt utstyr og kan benyttes til undervisning, konferanser, presentasjoner o.l. på dagtid. MOSS BY- OG INDUSTRIMUSEUM Museet holder til i flotte lokaler i Kloster- og Galla Mølle. Museet skal samle, bevare og dokumentere byens

sosiale, industrielle og arkitektktoniske historie. Moss by- og industrimuseum er et av fem ansvarsmuseer i Østfold fylke med utstillinger som setter fokus på vann, mølleindustri, cellulose- og glassindustri. BIBLIOTEKET Biblioteket i Moss er nytt og moderne med et utvidet tilbud innen data og IT. I tillegg til sin primære funksjon med bokutlån, tidsskrifter og informasjon, finner du også auditorier og leseplasser her. HOUSE OF FOUNDATION En av landets mest aktive litteraturscener finner du her, med besøk av over 150 skandinaviske forfattere.

Kunstnerkollektivet og litteraturhuset House of Foundation appelerer til både voksne og barn med sitt allsidige kulturtilbud. I tillegg til konserter, utstillinger, bokhandel og café, har både Møllebyen Litteraturfestival og husets barnefestival HOF - For Kids sitt utspring her. Med samlokalisering av et moderne undervisningsmiljø, konferansesenter, utstillingslokaler, museum, kino, bibliotek og en rekke caféer og restauranter, har man lyktes med ikke bare å bevare og videreutvikle den gamle Møllebyen, men å skape en attraktiv og levende møteplass for byens innbyggere. Velkommen til Møllebyen!


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Stolt av arbeidsplassen: Tine Kristiansen er restaurantsjef på Restaurant Ro. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Restaurant Ro:

En kulinarisk oase på Høyda Da Restaurant Ro i Vingparken åpnet i januar 2016, var det som et friskt pust i restauranttilbudet i byen. Et år senere har mer enn 100 000 gjester funnet veien til byens nye spisested. Restaurantsjef Tine Kristiansen er stolt over suksessen.

D

et er gøy å lykkes! Vi har hatt en veldig bra utvikling og har helt klart truffet et behov i Moss, sier hun. Kristiansen er restaurantsjef i den innbydende og elegante restauranten med fransk/italiensk kjøkken og kan tilby 150 sitteplasser totalt – inkludert et chambre séparée med plass til tolv. – Vår visjon er å være en kvalitetsrestaurant som serverer mat av høy kvalitet til fornuftige priser. På den rikholdige menyen finnes alt fra småretter, pasta og pizza til større hovedretter. Akkurat nå er burgeren spesielt populær, forteller Kristiansen, som også rår over en fin vinkjeller med kvalitetsvin fra Frankrike og Italia. Folkelig profil Restaurant Ro ønsker alle velkommen – fra de som bare vil ha et lite avbrekk med en god lunsj, par som vil ha en romantisk middag for to – til selskaper som feirer de store anledningene i livet – jubileer, konfirmasjon, bryllup. – Vi er en folkelig restaurant og hen-

18

vender oss til gjester i alle aldre. Her skal det være mulig å slappe av i en uformell atmosfære, samtidig som vi kan tilby en festlig ramme rundt de store anledningene, sier Kristiansen. Bedrifts- og konferansemarkedet er også viktig. – Vi kan tilby både lokaler og servering for bedrifter, med alt fra lunsj og enkle småretter til større middager. Det er bare å ta kontakt, så finner vi løsninger som passer de aller fleste. Et sosialt møtepunkt i en bydel i utvikling Daglig leder Yngvar Andreassen forteller at konseptet ble til som en viktig brikke i områdeutviklingen av Vingparken som en ny bydel. Ideen var å skape en oase av ro og gode matopplevelser i et miljø preget av stor aktivitet. Og serveringsstedet skulle holde høy kvalitet. – Vi ville lage et serveringssted som holdt oslostandard, og som kunne fungere som en viktig sosial møteplass i den nye bydelen som vokser frem her i Vingparken. Resultatet har blitt veldig bra,og fungerer helt etter hensikten. Her er det aldri tomt,

og vi har omsatt for betydelig mer enn budsjettert, sier Andreassen. Han forventer enda sterkere resultater fremover. – Det tar tid å få folk til å tråkke opp uvante stier, og dette er et område som har vært stengt gjennom mange år. Det er veldig hyggelig å oppleve at publikum finner veien hit, selv om området for øyeblikket er preget av byggeaktivitet og gjerder. Moss opplever en rivende utvikling, og det er en reise vi skal være med på, sier restaurantgründeren.

«Vår visjon er å være en kvalitetsrestaurant som serverer mat av høy kvalitet til for­ nuftige priser.»


kranbil

vis kranen kan sitte pper du å kalle inn edier som mobilgg til lastebilen som em dit den skal. Det e kranbiltyper, og r både i hvor mye net og hvor langt øfte hvor mye.

kranbil har totalt 175 det er langt foran nger for å løfte noen økken eller noen til et nytt laft. Sjekk bestiller frakt og begrensninger som bil som passer for hvordan oppdraget ulig måte.

Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Løft med kranbil Løft er enklest hvis kranen kan sitte på bilen – da slipper du å kalle inn ekstra løfteremedier som mobilkraner o.l. i tillegg til lastebilen som frakter lasten frem dit den skal. Det Distribusjon på fast basis finnes flere ulike kranbiltyper, og eller i kortere tid forskjellen ligger både i hvor mye Distribusjon er vår spesialitet; Moss Transportforum disponerer 60 biler – fra små detilkan påfor planet og hvor langt budbiler trailere,ta og biler spesialtransport. Vi løser alle typer transportoppog løfte hvor mye. drag, og erhøyt kjent for åde finne kan kostnadseffektive løsninger. Daglig kjører ca. 30 av våre biler faste ruter mellom Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og deler av Telemark. Enkelte ukedager kjører vi også ruter til Hedmark og Oppland.

Norges største kranbil har totalt 175 tonnmeter – og det er langt foran Moss Transportforum holder – som navnet tilsier – til i Moss, nærmere bestemt hva de fleste trenger for å løfte noen i Vålerveien 157. Det betyr at vi ligger sentralt plassert for transport til hele paller, et nytt kjøkken eller noen Østlandsregionen, i tillegg til at det er kort vei til svenskegrensen. Vi rår over spesialtil et nytt laft. Sjekk bilertømmerstokker innenfor de fleste arbeidsområder der lastebiler, kassevogner og budbiler er med oss før du bestiller frakt og involvert. løft; vi vet hvilke begrensninger som gjelder, hvilken bil som passer for ditt oppdrag og hvordan oppdraget løses på best mulig måte.

Telefon: 69 24 11 30

Distribusjon på fast basis eller i kortere tid Distribusjon er vår spesialitet; Moss Transportforum disponerer 60 biler – fra små budbiler til trailere, og biler for spesialtransport. Vi løser alle typer transportoppdrag, og er kjent for å finne kostnadseffektive løsninger. Daglig kjører ca. 30 av våre biler faste ruter mellom Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og deler av Telemark. Enkelte ukedager kjører vi også ruter til Hedmark og Oppland. Moss Transportforum holder – som navnet tilsier – til i Moss, nærmere bestemt i Vålerveien 157. Det betyr at vi ligger sentralt plassert for transport til hele Østlandsregionen, i tillegg til at det er kort vei til svenskegrensen. Vi rår over spesialbiler innenfor de fleste arbeidsområder der lastebiler, kassevogner og budbiler er involvert.

mtf.no

Telefon: 69 24 11 30

• Løft med kranbil • Distribusjon på fast basis eller i kortere tid • Disponerer 60 biler - små budbiler - trailere - spesialtransport

mtf.no

Allt innen transport- spedisjon og lagertjenster! 69 24 11 30 • www. mtf.no

19


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Med skøytene på langtur

Et annerledes vintereventyr

Med sine 35 kvadratkilometer strekker Vansjø seg over fire kommuner. Innsjøen er et eldorado for sport og friluftsliv – ikke minst turskøyting, en aktivitet flere og flere får øynene opp for.

Turskøyting kan være en stor naturopplevelse.

20

S

elv om nordmenn er født med ski på beina, er det flere muligheter for tursugne nordboere. Svenskene og nederlenderne har lang tradisjon med å trekke på seg skøytene og legge i vei på innsjøer og kanaler, og antallet nordmenn som oppdager gleden ved dra på langtur

Walli Amundsen sjekker isen.

på blank stålis, er økende. I DNT Vansjø er entusiasmen stor, og turskøyting er blitt et populært tilbud. – Dette er en aktivitet som blir mer og mer populær, sier Nils Jørgen Kraft, primus motor i turskøytegruppa i DNT Vansjø og en aktiv skøyteløper. – Når forholdene er på sitt beste, er det som et eventyr å gli av gårde på speilblank stålis. Det må nesten oppleves, sier han. – Og på turen er det nesten alltid et bål, pølser og kaffe. Det er en flott naturopplevelse. Sikkerhet i høysetet For gjengen i DNT Vansjø er sikkerhet viktig, og alle som skal være med på organiserte turer, må følge reglene. – Det er en del utstyr man må ha med seg, ispigger og isstaver og en kasteline er obligatorisk. Det samme er en sekk som kan virke som oppdrift om ulykken skulle være ute, sier Kraft. Hjelm, kne­beskyttere, albuebeskyttere og annet utstyr kan også komme godt med. – Det hender jo at man går over ende, og da merker man jo fort hvor det gjør mest vondt, humrer Kraft. Han forteller

at skøytene som brukes, er en egen type, som passer til skistøvler. Ellers finnes det også en variant som kan knytes på fjellstøvler. – Dette er en helt annen opplevelse enn trange hockeyskøyter, lover Kraft. Foreningen disponerer ti sett med utstyr som kan lånes ut til ivrige nybegynnere. – Vi arrangerer jo turer for nybegynnere, og da kan de låne utstyr før de kjøper selv.

«Når forholdene er på sitt beste, er det som et eventyr å gli av gårde på speilblank stålis. Det må nesten oppleves.» Lytt til lokalkjente Du trenger ikke å være toppidrettsmann for å nyte turskøytingens gleder. En typisk tur på 15–20 kilometer er unnagjort på et par


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen Alle foto: Nils Jørgen Kraft.

Idrettsbyen

Mer enn femti idrettslag og foreninger er med på å skape et bredt tilbud både til unge og gamle i Moss. Kari Bunes er styreleder for Moss idrettsråd og kan fortelle om et aktivt og engasjert idrettsmiljø med et tilbud for de fleste.

Kari Bunes er styreleder i Moss idrettsråd.

F

Seiling i Mossesundet.

timer. Går man inn for det, kan farten bli stor. – Det handler mye om både ambisjoner, iskvalitet og hvor god man er til å lese isen. Jo større farten bli, jo mer kyndig bør man være. Men dette er helt klart noe alle kan drive med. Det er ikke nødvendig å være i ekstremt god form, understreker Kraft. Alle vann er forskjellige, og Kraft anbefaler alle som skal prøve seg på isen, å snakke med lokalkjente. De kan si noe om de forskjellige områdene, hvor det er verdt å passe på, og hvor isen vanligvis er best. Men det er isstaven som er øyet for løperne. – Med isstaven sjekker vi isen etter hvert som vi går. Vi bruker den rett og slett til å teste tykkelsen og kvaliteten, forteller Kraft. Fem centimeter tykk is holder en mann, men for fellesturer vil Kraft gjerne ha åtte centimeter. – Vi vet jo aldri helt om vi har sjekket den tynneste isen, forklarer han. Med stadig mindre snø kan turskøyting bli enda mer populært i fremtiden. – Denne sesongen har vært helt fabelaktig. Vi jubler over manglende snø, vi, gliser Kraft.

Skøyteentusiast: Nils Jørgen Kraft i DNT Vansjø.

otball og håndball, friidrett, seiling, roing og langrenn. Skøyter og turn, badminton og tennis – ridning, kajakk og karate – og mange, mange flere. – Tilbudet til sportsglade mossinger er stort og variert, og klubbene og foreningene jobber godt. Det er en god driv i idrettslivet i Moss, sier Kari Bunes engasjert. Som styreleder i Moss idrettsråd er den tidligere elitespilleren i badminton en sentral figur i idrettsmiljøet og kan fortelle om en by der idretten står sterkt. – Både i bredde- og toppidrett står det bra til. Mange driver med idrett, og noen grener holder et meget høyt nivå, forteller Bunes, – men vi har selvfølgelig plass til enda flere utøvere. – Idrett får mye oppmerksomhet i lokale medier, og det jobbes veldig bra. Samarbeidet med Moss kommune og Rygge idrettsråd fungerer meget godt. Det er vi veldig fornøyde med. Gode anlegg Nærheten til marka og sjøen gjør Moss til et eldorado for seiling, roing, jogging

og løping, og en aktiv skiklubb sørger for kunstsnø når værgudene viser seg fra den vrange siden. Et anlegg for rulleski og skileik er blant de siste tilskuddene til byens idrettsanlegg, og på Vansjø er turskøyting mer og mer populært. Mossehallen i Nes­ parken er også en sentral idrettsarena. Her foregår hallidrettene, og området er arena for den årlige aktivitetsdagen, når idrettslivet i Moss viser seg frem for innbyggerne. Det årlige evenementet går av stabelen i slutten av august. – Dette er en dag når alle klubbene er velkommen til å presentere seg, og idrettsbyen får vist seg frem i full bredde, sier Bunes.

«Tilbudet til sportsglade mossinger er stort og variert, og klubbene og foreningene jobber godt.»

21


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Foto: Jansen Arkitekter

Mosseskolen i medvind

De vel 3500 grunnskoleelevene i Moss gjør det stadig bedre. – Årets rapport om tilstanden i mosseskolen viser at systematisk arbeid for å skape kvalitet i skolen gir resultater, sier Roger Andresen, fagleder skole i Moss kommune.

R

esultater over landsgjennomsnittet både på nasjonale prøver, grunnskoleeksamen og såkalte elevundersøkelser forteller om en kommune

som tar skolen på alvor, blant annet gjennom en aktiv videreutdanning av lærerne i tråd med de nye kompetansekravene i Opplæringsloven. – Vi har årlig over førti lærere som tar videreutdanning, og det gir resultater, sier Andresen. Realfagssatsing Moss er dessuten en realfagskommune for andre periode på rad, noe som innebærer at kommunen mottar statlig støtte for å legge til rette for et ekstra fokus på matematikk og naturfag. – Som et ledd i denne satsingen har vi etablert et eget pedagogisk senter med

ekstra lærerkrefter som bidrar til å styrke kompetanse og metodikk innenfor disse fagene, forteller Andresen. Sentralt i satsingen på skolen i Moss er kampen mot mobbing. Som en av få kommuner er Moss Olweus-sertifisert, noe som innebærer at samtlige grunnskoler følger Olweusprogrammet til punkt og prikke. Det gir synlige resultater på statistikken. – Kurvene har gått bratt nedover de siste årene, og det er selvsagt svært gledelig. Vi jobber iherdig for å komme all mobbing til livs, og dette er en viktig satsing for oss, sier skolelederen.

Inkluderende skole For Roger Andresen er det selve begrepet mosseskolen som står i sentrum. Forbedr­ ingsarbeidet som gjøres, skal gjelde alle skolene, og den samme kulturen skal gjennomsyre hele grunnskolen. – Skolestrukturen i Moss ligger fast, og vi ønsker å tilby opplæring i barnas nærmiljø så langt det er mulig. Vi legger vekt på å vedlikeholde skolebygningene, har satt flere nye skoler i drift de siste årene og planlegger en helt ny og moderne skole på Hoppern på Jeløy. Mosseskolen skal være inkluderende og skape trygge rammer. Det er grunnlaget for god læring, slår Andresen fast.

Barna boltrer seg midt i byen Opprustingen av Kirketorget omfattet blant annet en helt ny lekeplass for byens barn. Tiltaket har vært en stor suksess, og barnefamiliene har strømmet til etter åpningen 13. august 2016.

D

et er flott å se at lekeplassen har blitt så populær. Her kommer det barn i alle aldre og med ulike bakgrunner, og det er tydelig at plassen appellerer til de fleste. Selv ungdom tar seg en tur, sier Sara Hagerup, som har vært prosjektleder for Kirketorget for Moss kommune. Lekeplassen er et av elementene i opprustningen av torget, som også har omfattet ny fontene og taxiholdeplass. – Sosiale møteplasser i byrommet utendørs er viktige, understreker Hagerup, som håper lekeplassen vil være et bidrag til integrering og sosial kontakt. – Her kan alle komme, og barn leker

22

på samme måte over hele verden. Det fremmer kontakten mellom mennesker. Jeg har sikkert sagt det før, men vil gjerne understreke at det er fantastisk hyggelig at Kirketorget har blitt så godt mottatt og brukt! Det har virkelig blitt et møtested for barn (og voksne) i alle aldre – og fra alle kulturer. Ekstra gøy er det å se at også ungdom bruker lekeplassen, både i friminutter og gymtimer og etter skoletid. Det gleder en prosjektleder og kommunen. Foreldre og barn Lekeplassen er ikke inngjerdet, og det er med vilje. Det var ikke intensjonen å skape et sted der foreldre kunne parkere ungene når de var på handletur i sentrum. – Her er det meningen at ungene skal leke, men under oppsyn av voksne. Slik blir den en møteplass for voksne også, sier hun. Hagerup forteller om en enorm pågang av positive tilbakemeldinger. Det har også vært kritiske røster, men de har vært få. Noen har vært bekymret for barnas sikkerhet.

– Vi følger med og vil fange opp tilfeller der apparatene brukes på en annen måte enn det som var hensikten, og vurdere mulige tiltak. I utgangspunktet er plassen oppført etter gjeldende forskrifter, sier Hagerup. Pris for etisk handel I forbindelse med opprustingen av parken mottok Moss kommune pris for sitt arbeid med etikk knyttet til offentlige innkjøp – KLPs «Ikke for enhver pris 2015». Blant målene med prisen er å bedre arbeidsforholdene til arbeidere i risikofylte bransjer. Innkjøpet av stein var bakgrunnen for prisen, siden steinproduksjon innebærer høy risiko for arbeiderne. – Vi gjorde etisk handel til et av kravene i anbudsrunden da vi skulle velge 2000 kvadratmeter steinbelegning til torget. Det er klart det er inspirerende å få en sånn pris. Det gjør prosjektet litt mer spesielt og avspeiler ekte engasjement i Moss kommune, avslutter Hagerup.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Refsnes Gods

Konferanse ellermøte? møte? Konferanse eller 61 rom, møterom Vestvendt på Jeløy med med dagslys 61 rom På45 Jeløy, 45 min fra Oslo min fra Oslo med bil/tog Kunst av Munch og Warhol 100 pax til konferanse/selskap

Vinkurs Vinkurs i vinkjelleren

temahelger Inviter din kjære på

med middag i vinkjelleren 4 retters middag 4 retter 9 viner kr 1595 med 9 viner - kr. 1695,27/2, 13/3, Kl. 10/4, 22/5 19.30 24/3, 21/4 og 19/5

Valentinshelg 13-15/2 romantisk28/2 opphold Maskeradeball Nyt hverandre, god mat, vin og Kunstkurs 14/3 rusleturer på kyststien. Kokketeater 21/3

Hotell ReFSNeS GoDS, Godset 5, 1518 Moss tlf. 69 27 83 00/post@refsnesgods.no

www.refsnesgods.no 23


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Konferansehotell på Høyda Går alt etter planen, vil et topp moderne konferansehotell med 150 rom stå klart til kommunesammenslåingen i 2020. Det skal hete SoMoss.

H

otellet er planlagt på sørsiden av helseparken og vil bli et tilbud som ikke finnes i regionen fra før – et stort, topp moderne konferansehotell som kan påta seg store arrangementer, sier daglig leder i Lilleeng Helsepark, Finn Grønseth. Hotellet vil bli integrert i helseparken ved at resepsjonsområdet blir en del av parken. Det er Enata Eiendom AS som står bak hotellet, og med på laget har de

fått Kongsberg-selskapet Haut Nordic, som blant annet driver det tradisjonsrike Hotell Klubben i Tønsberg. Selskapets hoteller drives under Quality-paraplyen, men Grønseth forteller at det ennå ikke er klart hva slags kjedetilknytning – om noen – det nye hotellet skal ha. – Det som er klart, er at hotellet skal hete SoMoss, sier Grønseth. – Det syv etasjer høye bygget vil også bli koblet opp mot det planlagte badelandet. Til sammen vil helseparken, ba-

«Det som er klart, er at hotellet skal hete SoMoss. Det syv etasjer høye bygget vil også bli koblet opp mot det planlagte badelandet.»

delandet og det nye hotellet ha en stor attraksjonsverdi som vil tilføre Moss nye kvaliteter, sier Grønseth. Investeringsrammen er på 200 millioner kroner, en betydelig satsing. – Vi er sikre på at det er behov for et slikt tilbud i Moss, og er glade for at ordføreren har gitt sin støtte til de ambisiøse planene, fastslår Grønseth. – Blir det suksess, er vi klare med bygge­trinn 2, som vil gi ytterligere 100 rom.

Leverer velvære i Lilleeng Helsepark Massasje, kosmetisk akupunktur, svangerskapsterapi eller brudekjole, ny frisyre og nye negler? På Velværesenteret i Lilleeng Helspark finner du alt dette og mer til på ett sted. Da vi var på besøk, var Glam Room i ferd med å flytte inn. – Hos oss får bruden alt på ett sted – skreddersydd kjole helt etter eget ønske, frisør og skjønnhetspleie. Vi kan tilby alt fra spray tan til negler, forteller Sylwia Fridman, som står for design og søm. – Vi tilbyr også herredresser, tilføyer Maren-Eline Haugard, som står for skjønnhetspleien. Frisør Linda Aasheim flytter også inn i Glam Room, og gleder seg stort. – Det blir så spennende å jobbe sammen under ett konsept. Det blir tid til en god prat med kundene og til å ska-

24

Tilbyr velvære i mange fasonger. Fra venstre Kari Nuland, June H. G. Olsen, Maren-Eline Haugard, Linda Aasheim og Sylwia Fridman. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

pe frisyrer preget av ordentlig håndverk, sier hun. – Dessuten tror jeg det er en stor fordel for våre kunder å finne så mange tilbud på ett sted. For en småbarnsmor i tidsklemme kan det være ganske praktisk å få vokset leggene mens hun farger håret.

senteret. – Det er klart at det er en fordel å ha så mange tilbud samlet på ett sted. Dessuten er det veldig hyggelig og sosialt for oss som jobber her, og mange klienter har nytte av de andre tilbudene som finnes på senteret, sier hun.

Økende etterspørsel Med i samtalen er også svangerskapsterapeut June H. G. Olsen. Olsen tilbyr samtaler, massasje under graviditet og oppfølging av gravide og par. – Vi som er svangerskapsterapeuter, er ikke medisinsk utdannet, understreker hun, – men vi har mulighet til å følge våre klienter – som vi kaller aktiventer – gjennom hele svangerskapet. Dessuten kan vi være med under fødselen og hjelpe til med amming i etterkant. Olsen kan fortelle at hun har opplevd stadig økende etterspørsel etter tjenestene etter at hun flyttet inn på Velvære-

Faglig fellesskap Massør og kosmetisk akupunktør Kari Nuland er enig. Etter åtte år i egen virksomhet i Moss stortrives hun på det nye Velværesenteret. – Det kan bli litt ensomt å jobbe helt alene, det blir ofte en selv og et rom. Her er det et stimulerende faglig fellesskap, og vi er flinke både til å prøve hverandre og anbefale hverandre til kunder som kan ha nytte av andre behandlinger, sier hun. I Velværesenteret finnes det også refleksolog, biopat, thaimassør, samtaleterapeut, hudklinikk, body clinic og negl- og fotpleier.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

VELKOMMEN TIL ET

e d n e g n e r p s e s n gre ÅR

Moss fosser frem Mosseregionen har store ambisjoner for fremtiden og er alle­ r­ede inne i en rivende utvikling. «Løp og kjøp» – det er i Moss det vil skje, mener Yngvar Trandem, daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling AS.

NHO

s nærings-NM har i flere år på rad plassert Mosseregionen på toppen av listen over landets mest attraktive næringsregioner, og tidligere i år kunne Moss Avis også melde om en prisstigning på boliger på hele 14,5 prosent. – Det viser at Moss og Mosseregionen har vind i seilene. Det er blitt et populært sted å bo, og det er ikke det minste merkelig, sier Yngvar Trandem. – Vi er i sentrum for en av de mest befolkningstette områdene i Norge. En sirkel med en radius på 60 km og med Moss i sentrum favner mer enn 1,8 millioner mennesker, sier den entusiastiske mossingen. Knutepunkt – Her er det enkelt å etablere næringsvirksomhet og en unik mulighet til å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere med høy utdanning, siden vi vet at mange hundre høyt utdannede mossinger pendler til Oslo i dag. Med bare 40 minutters avstand er det også mulig å tiltrekke seg arbeidstakere som er bosatt i Oslo, sier Yngvar Trandem. Som et sentralt knutepunkt for kommunikasjon og transport har Moss et svært godt konkurransefortrinn, mener han. – En topp moderne nasjonal stamnetthavn, Norges mest trafikkerte fergesamband, firefelts E6 og InterCity-jernbane gjør regionen til et unikt samferdselsknutepunkt. For enhver smak Mosseregionens plassering ved Oslofjorden gjør «livet ved vannet» godt både for innbyggere, besøkende og næringsliv, mener Trandem. – Her er det godt å leve, bo og jobbe. Vi har attraktive næringsarealer, fantas-

tiske kunst- og kulturtilbud, attraktive og sjønære boområder, gode skoler og et godt oppvekstmiljø. Herregårdslandskapet på Rygge og Jeløya, over femti badestrender samt Vansjø, med 20 mils strandlinje, er også verdt å nevne, utdyper han. Likeså ny, tre kilometer lang skiløype med kunstsnø i Mossemarka og Middagsåsen sports-/alpinsenter. Regionsenteret Moss står foran store transformasjons- og utviklingsprosjekter, som vil skape vekst og høy puls fremover. «Sjøsiden» blir en ny bydel når ny jernbanestasjon står klar, og havnen flyttes sørover. Verket-området er midt inne i en svært spennende utvikling, det samme gjelder Vingparken, sentralt beliggende på Høyda like ved dagens kommunegrense mot Rygge, sier Trandem. – Samlet sett er det planlagt investeringer på mellom 80 og 100 milliarder i Moss. Mest sannsynlig er det ingen byer utenom Oslo som kan vise til lignende vekst. Moss, som skal «bygge en ny kommune» sammen med Rygge, seiler opp som en av landets mest attraktive byer/ regioner.

JELOY.FHS.NO SØK NÅ!

SOCIAL JUSTICE INNEBANDY OG BALLSPILL SONGWRITER PUSH & PULL USA EKSPEDISJON BACKPACKING EUROPA LIVSSTIL FOTBALL OG BALLSPILL WALKABOUT AUSTRALIA+

Midt i Oslofjorden

Fremtidsri emttilejødeets løsninger

og samfunnets tjeneste! Vann

Yngvar Trandem er daglig leder i Mosseregionens Næringsutvikling AS.

Renovasjon

Brann & Redning

www.movar.no 25


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Madcon

topper plakaten 70x100_plakat.pdf

1

27.01.2017

12.02

Når Festivalen SIN braker løs på Verket 25. august, topper Madcon plakaten sammen med Bjørn Eidsvåg, Stein Torleif Bjella og Enslaved. – Mossingene kan forvente seg energi fra scenen! lover gutta i Madcon.

MADCON BJØRN EIDSVÅG ENSLAVED STEIN TORLEIF BJELLA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BILLETTSALG: festivalensin.no

26

– Ta med godhumøret og alle du er glad i, ha på akkurat det du har lyst til, uten å tenke på hva folk vil si. For her skal vi ikke dømme hverandre ut fra hvordan vi ser ut eller hva vi tror på. Her skal vi la være å peke finger’n, og heller veive med arma og slippe løs. Så tar vi oss en ordentlig fest sammen. Sees der!!! er gruppas hilsen til alle som har lyst på en kul festivalopplevelse i sommer. Blant dem som helt sikkert skal på festival, er festivalgeneral Tony Fjærgård, og han gleder seg. Fra starten i 2007 i Tivoli Amfi, med smått legendariske Raga Rockers på scenen, har det bare gått oppover for festivalen, som flyttet til Verket i 2013. Da gikk den av stabelen på Kulturtorget. I 2014 ble det virkelig fart i sakene, med artister som BigBang, Mari Boine, Vamp, og Black Debbath. Det var barnefestival og rockefestival – med 3000 innenfor portene. Målet er å sette ny publikumsrekord i år. – Vi er veldig fornøyde med årets plakat, her burde det være noe for alle, gliser Fjærgård.

– Bjørn Eidsvåg og Enslaved er jo litt ytterpunkter, for å si det sånn. Og Madcon er alltid knallbra på scenen. Fjærgård, som til daglig jobber i SF Kino, vet hva været betyr. Regn ødela litt for fjorårets festival, selv med DumDum Boys på scenen fredag og Kim Larsen lørdag. – Så i år håper vi på bedre vær, sier Fjærgård. Med treårig kommunal driftsstøtte ser fremtiden lys ut for Fjærgård og hans ca. 200 festivalmedarbeidere. Med støtten på plass håper Festivalen sin å kunne vise til økonomisk overskudd. Og drømmen er å kunne booke store, internasjonale navn. – Jeg fantaserer om Bob Dylan, Neil Young og Slayer. Det hadde vært noe!

Madcon gleder seg til å komme til Moss.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Lise Holman og Fredrik Hansen leder Children’s International School i Moss.

Det brukes iPad i undervisningen.

Engelskspråklig skoletilbud i Moss Privatskolen Children’s International School (CIS) ble etablert i Fredrikstad i 2012. I 2015 åpnet rektor Lise Holman og administrativ leder Fredrik Hansen en ny avdeling – CIS Moss.

P

å Children’s International School foregår all undervisning, unntatt norsk, på engelsk. Privatskolen følger undervisningssystemet International Baccalaureate, med økt fokus på musikkundervisning i tillegg til engelsk, norsk og matematikk. Bruk av teknologi er også svært sentralt i elevenes skolehverdag. Blant annet får hver elev sin egen iPad, som brukes til skolearbeid og hjemmelekser. Skoleledelsen ser verdi i å

Musikk er en viktig del av pensum.

holde klassene små, så det er aldri mer enn 22 elever i en klasse. – Små klasser bidrar til et godt klassemiljø og nære relasjoner mellom lærere og elever. Vi har fokus på klasseledelsen, der det er felles regler som alle lærere etablerer i hver klasse. Klare regler og konsekvenser bidrar til et rolig klassemiljø, forteller Lise Holman. Sang, dans og drama Den internasjonale skolen har et unikt

skoletilbud for mosseelever. I takt med undervisningssystemet IB har CIS økt fokuset på estetiske fag og tilbyr sang-, danse- og musikkundervisning for alle skolens elever. I tillegg har skolen teateroppsetninger hvert år der elevene viser frem sine indre skuespillere. De har nemlig en svært kompetent dramalærer – Mari Maurstad. – Fokus på danse- og musikkundervisning gir elevene stort utbytte. Dans og sang gjør dem tryggere på seg selv og lærer dem å eksponere seg. De kommer også i kontakt med egen kropp og lærer å bruke den. Gjennom våre teateroppsetninger lærer elevene å utrykke seg og følelsene sine, og det å spille et instrument trener koordinasjon, kombinasjon og konsentrasjon. Alle disse verdiene er betydelige fordeler å ha når man entrer arbeidslivet, sier leder for skolen, rektor Lise Holman.

Nettbrett gjør også undervisningen mer variert og spennende for elevene. – De bruker iPad-en til å lage forskjellige typer visuelle presentasjoner og til å lære gjennom apper og nettsider. Matteundervisning skjer for eksempel i stor grad på internett, noe som hjelper lærerne å møte elevene der de er akademisk. Vi bruker en rekke undervisningsplattformer på nettet, for eksempel IXL og Kahn Academy, som også bidrar til å kartlegge elevenes fremgang og fagområder de sliter med. Å lære blir som en lek med iPad. Småskoleelevene bruker apper og nettsider som læringsmetode, og barna ser på det å få bruke en lærerik app som en gevinst. – Læringen blir mer visuell og spennende ved bruk av den typen teknologi vi benytter. Dette motiverer elevene og gjør læring gøy, sier rektor Lise Holman.

Bruk av teknologi Skolen er ikke bare ny, den er også svært moderne. Det begynte 230 elever i august 2015, og skolen hadde derfor anskaffet tilsvarende antall iPad-er. Disse nettbrettene brukes aktivt av elevene på skolen, og Lise Holman forteller at de hjelper skolen å leve opp til IB-pedagogikken. – IB-undervisningen fokuserer på at eleven selv undersøker ting i timene. Læringen skal ikke baseres kun på en lærer som skriver på en tavle, men at elevene selv henter informasjon, under lærerens koordinering. Det lærer dem å tenke kritisk, og det generer interesse, sier hun.

Kjempeinteresse Både skoletilbudet i Moss og Fredrikstad har virkelig slått an. Da CIS åpnet i Moss, hadde skolen hele 230 elever på oppstartsdagen, og ledelsen opplyser at det til sammen er 800–900 på venteliste for de to skolene. – Vi får stadig spørsmål om vi skal utvide skolen med avdelinger i andre byer, men det har vi ikke planer om. Vi har heller ikke tenkt å utvide våre to skoler, da dette går imot vårt ønske om å kjenne hver elev og holde klassene små, sier Lise Holman avslutningsvis.

27


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Økende aktivitet i Moss Havn

Moss Havn – en kompakt byhavn Hvert år ankommer det gods tilsvarende 60 000 20-fots containere i havna i Moss. – Om dette skulle vært fraktet på land, ville det tilsvart 30 000 lastebiler på E6, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Miljøet spares for ca. 13 000 tonn CO2 – og det skapes god vareflyt for bedriftene i Mosseregionen. Det er den sentrale beliggenheten, bare tre nautiske mil fra hovedleia i Oslofjorden og fire kilometer fra E6, som gjør Moss havn til Norges tredje største spesialiserte containerhavn. Veien fra kaia til noen av landets største importørbedrifter er ikke lang, og gods på vei til butikkhyller i hele Østlandsområdet blir losset i Moss. – Regionen er preget av store importbedrifter som for eksempel Europris, Nille og Norgesgruppen. Havna er et viktig premiss for aktører som disse, og samtidig gir de som kunder grunn-

Øystein Høsteland Sundby Havnesjef

28

lag for effektiv havnedrift, sier Sundby. Kompakt byhavn Moss Havn ligger like sør for Moss sentrum, og havnesjefen er opptatt av de utfordringene det skaper. – Moss havn er en kompakt byhavn, sier Sundby, og utdyper. – Det betyr at vi både skal drifte en effektiv havn med stor kapasitet og være bevisste på at vi er en del av byen, og vi er opptatt av akkurat denne balansen, sier Sundby. For havnesjefen betyr dette at den fremtidige utviklingen av havna skal ta inn over seg muligheter som blant annet ligger i teknologi og trender. Derfor vil Sundby utvide med arealer utenfor sentrum. – Vi planlegger nå en innlandshavn langs E6. Her vil vi kunne etablere nødvendig bakareal for å lagre gods, og for kundene vil det bety enda bedre tilgjengelighet, sier Sundby. – Transporten av godset fra kaia til innlandshavna vil være vårt ansvar, og

kunden slipper turen nedom Moss sentrum for å hente gods. Dette er en løsning vi har svært stor tro på, sier Sundby, som allerede har kjøpt tomt til innlandshavna. Han satser på miljøvennlig transport fra kaia og opp til innlandshavna. – Her snuser vi på utslippsfrie transportløsninger – elektriske eller hydrogendrevne biler. Vi følger også med på utviklingen, og vi vil vurdere om denne strekningen kan egne seg for automatiserte kjøretøy. På den måten kan vi utnytte perioder med lite trafikk og unngå overbelastning av veinettet i sentrum, påpeker han. Sjøtransport viktig Det er store varemengder som skal til for å få en by og en region til å gå rundt, og selv om veiene er en sentral transportåre, er sjøtransport kommet for å bli. Ubegrenset kapasitet til sjøs, lave utslipp og effektiv logostikk uten køer gjør båttransport både konkurransedyktig og effektiv. Moss havn satser på vekst i de kommende årene. – Vi ser for oss relativt stor økning i godstransporten over Moss havn de neste årene, sier Sundby. – Havna er en viktig motor for næringslivet i regionen, og det er mange aktører som er lokalisert i Moss på grunn av de mulighetene for effektiv logistikk som havna gir. Vi skal spille på lag med byen – både miljømessig og for næringslivet.


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Forlegger, bokhandler og primus motor i House of Foundation, Martin M. Sørhaug. . Prisbelønt: Audiatur bokhandel ble kåret til Årets bokhandel i 2012 av Den norske Forfatterforeningen.

Kunstnerisk kraftsentrum i Moss – Målet var å skape et sted der folk med forskjellige kunstneriske virker kunne arbeide sammen, forteller Martin M. Sørhaug, daglig leder og primus motor for House of Foundation i Møllebyen i Moss. Resultatet er et av Norges mest spennende kunst­ miljøer, der bildekunst, musikk og litteratur går hånd i hånd.

L

itteraturhus, forlag, bokhandel, festivalarrangør, galleri, kafé og konsertlokale: House of Foundation har etablert seg som et kunstnerisk kraftsentrum i kunstbyen Moss siden huset ble etablert i lokalene til Mølla kunstskole i 2011. Litteraturviteren, bokhandleren og forleggeren Martin M. Sørhaug har vært med fra starten, sammen med mer enn 70 andre aktører på kunstfeltet. Det som begynte som et arbeidsfellesskap, ble raskt en arena for kulturformidling. Vil være et tilbud for alle – Vi vil lage et tilbud som kan nå alle,

men samtidig ivareta det spesielle og kanskje smale, forteller Sørhaug. I dag er bokhandelen Audiatur, forlaget H//O//F, Møllebyen litteraturfestival og barnefestivalen «HOF – for kids» synlige resultater av virksomheten, i tillegg til et hundretalls arrangementer – fra litteratursamtaler til konserter. – Det å være lokalisert i Moss gir oss en bredde som kanskje ikke ville vært mulig i en større by, der de forskjellige kunstområdene har sine egne arenaer, sier Sørhaug. Han er selv fra Moss og mener at House of Foundation passer godt inn i kulturlivet i byen. – Det er viktig at denne typen tilbud

finnes utenfor de store byene. Det skaper energi og stedsidentitet, og jeg vet at det til og med finnes dem som har flyttet til Moss på grunn av oss. Tverrkunstnerisk prosjekt – Moss er en kunstby, og vi ønsker å bidra til å forsterke denne profilen, sier Sørhaug, som er glad for å kunne jobbe i hjembyen. Årlig støtte fra Norsk kulturråd og Moss kommune har gjort ham i stand til å jobbe fulltid som daglig leder siden 2016. – Det er fint å slippe pendling, smiler han. Den dagen vi var på besøk, var det åpning av utstillingen IT THEN med maler Niclas Randau og poet og videokunstner Helena Eriksson som sto på programmet. Begge kunstnerne var inspirert av diktsamlingen Il Donc av den franske poeten Danielle Collobert. Diktsamlingen er under oversettelse av Gunnar Berge og skal utgis på H//O//F i løpet av våren – som én av hele 30 utgivelser i 2017.

– Vi forsøker å skape dialog mellom kunstformer. Her møtes bildekunst og poesi, og det danner utgangspunkt for gode innsikter, sier Sørhaug. – Det er sånn vi vil jobbe.

«Vi vil lage et tilbud som kan nå alle, men samtidig ivareta det spesielle og kanskje smale.»

GALLERI F 15 OG MOMENTUM Utstillinger, galleributikk, kafé, vakker natur og flotte turmuligheter. Galleri F 15 er et av de eldste og mest anerkjente visningssteder for samtidskunst i Norge. MOMENTUM - Nordisk biennale for samtidskunst arrangeres annet hvert år.

GALLERI F 15

BIØRN BIØRNSTADS VEG ALBY GÅRD 1519 Moss +47 69 27 10 33

punkto.no

29


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Mosseregionen

Midt i smørøyet!

Innenfor en sirkel på 60km lever og arbeider mer enn 1,8 millioner mennesker

-en av Norges mest attraktive regioner

Hvorfor etablere seg i Mosseregionen? God tilgang på godt utdannet og velkvalifisert arbeidskraft Industrikompetanse og god tilgang til underleverandører God tilgang på gunstige næringseiendommer

MOSSEREGIONENS NÆRINGSUTVIKLING

Kort avstand til Oslo (ca 40min.) Vestfold (ca 30min.) Pendleravstand for svensk arbeidskraft Fremragende bo- og levekårskvaliteter Unik infrastruktur

SNU ARKET OG SE SELV

www. mnu-as.no

InterCity jernbane Norges største fergesamband Nasjonal stamhavn 4 felts E6

NY LINJE! VI LANSERER

E C I T S U J L A I C O S Barnehage, grunnskole og videregående.

JELOY.FHS.NO

SØK NÅ! Vil du kombinere et folkehøyskoleår med å jobbe for sosial rettferdighet. Gjennom vårt nettverk i Frelsesarmeen, UDI, FN og andre organisasjoner kan vi gi deg erfaring for livet. I løpet av året ser vi nærmere på fair trade og menneskerettsarbeid i New York, Moldova og Norge.

Midt i Oslofjorden

30

Ledige plasser i flere klasser.

En skole både for hånd og hode, frodige følelser, formidling med fortelling, bier, varm økologisk lunsj, skolehage, tysk og engelsk fra andreklasse, kor på alle trinn, skuespill, virkelighetsnær naturfagspedagogikk, fordypning med periodeundervisning, variert skoledag, matematikk, turer til nærmiljø og fjerne strøk, støtte til skoler i Tanzania, studiekompetanse uten eksamen, sløyd, kunsthistorie, humor og høytid, dialogisk undervisning, et sted å være seg selv i fellesskapet, allsidighet, utfordringer, arbeidsglede.

www.moss.steinerskolen.no


Hele bilaget er en annonse utgitt av Mosseregionen

Hotell Jeløy Radio – det lille stedet for de store tanker Mange fine skatter er ofte godt bevarte hemmeligheter. Hotell Jeløy Radio er en av disse – en liten edelsten plassert på en idyllisk odde ved Oslofjorden. Hotellbygningen er full av historie. Det som i dag er et moderne kurs- og konferansehotell, var opprinnelig en radiostasjon.

Hotelldirektør Kirsti Albert ønsker velkommen.

Funkishotell Bygningen ble oppført i 1930 og er en funkisperle av de sjeldne. Den ble bygget av Televerket og skulle primært fungere som en kortbølgestasjon med sendinger over hele verden, men med utviklingen av kommunikasjon via kabel og senere satellitt ble stasjonen ubemannet i 1995. – Men her fantes det en fantastisk edelsten, og vår drøm var å skape et inspirerende hotell i grenselandet mellom tradisjon og utvikling, kvalitet og kreativitet. Og med både ydmykhet og stolthet tør vi si at slik ble det, sier hotelldirektør Kirsti Albert. Mellom himmel og hav I den restaurerte radiostasjonen kan man i dag arrangere styremøter, kurs, konferanser, selskap og bryllup. Restaurant «Himmel og hav» serverer deilige

fristelser og edle dråper, og på hotellrommene kan man nyte både ro og havbris. Hotelldirektøren får mange positive tilbakemeldinger. – Vårt inntrykk er at gjestene begeistres både av naturen og omgivelsene, og at vårt fokus på arkitektur, skandinavisk design og kunst gir glede og inspirasjon. Så hvis du leter etter en uforglemmelig opplevelse, vil vi gjerne invitere deg til å besøke Hotell Jeløy Radio. Her kan du tenke store tanker og nyte små gleder, sier hun.

EN PERLE: funkishotell mellom himmel og hav på Jeløya.

www.jeloyradio.no

ET UTVALG AV VÅRE PROSJEKTER I MOSS 2016

IBSENKVARTALET, KVARTALSUTBYGGING SENTRUM

VÆRFTSGT. 7, TRANSFORMASJON/ NYBYGG

NYE HOPPERN SKOLE, JELØYA

TRANSFORMASJON AV HAVNEFRONT KANALOMRÅDET NORD, JELØYA

31


Til salgs – Kontorseksjon midt i Moss sentrum

Dronningens gate 12, 1530 Moss Meget flott glassfasade Kontorseksjon over to plan Totalt ca 280 kvm BTA

God standard, balansert ventilasjon Prisantydning NOK 3 950 000,- + omk.

Kontakt Kjell R. Karlsen kjell@metra.no | 915 67 434

I 2016 omsatte vi næringseiendom i Østfold og Follo for

800.000.000

Ønsker du å kjøpe eller selge næringseiendom i Østfold eller Follo? Snakk med oss!

OSLO

SKI

VESTBY ASKIM MYSEN

MOSS

SARPSBORG

FREDRIKSTAD

HALDEN

Moss Tlf. 69 27 89 00 | Fredrikstad Tlf. 69 30 18 00 | Ski Tlf. 69 27 89 00 | www.metra.no | post@metra.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.