Mer Uppsala 2017

Page 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

Mer

NIKLAS OCH MOA

UPPSALA

”Staden får mer puls och växer. Det är inspirerande.”

sidan 24

En tidning om livet i en växande stad • 2017

7 000

bostäder i Ulleråker Nya gröna hem på historisk mark sidan 4

Nu finns chansen att göra rätt sidan 2 Erik Pelling

Rosendal

sidan 6

Här bor vi med fokus på sport, lek & fritid En helt ny stadsdel växer fram i Uppsala

Två hjul är bättre än fyra sidan 10

Snart är Gränby sportfält färdigt sidan 14

Tanja, Olof och deras tre barn lever inte som alla andra. De har ingen bil utan cyklar överallt.

Den nya arenan blir en mötesplats för Uppsalas invånare och ett jättelyft för alla aktiva friidrottare.

Augusti 2017


2

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

INLEDARE

Grattis Uppsala, Sveriges bästa Bo-stad Nyhetsmagasinet Fokus rankar varje år Sveriges 290 kommuner. Uppsala kom i år återigen på första plats i kategorin stadskommun! Hur trivs du i Uppsala?

SOLVALLSPARKEN I ROSENDAL. Systrarna Almita, Cornelia och Emilia som är på tillfälligt besök i den nya aktivitetsparken ser ut att stortrivas. Läs mer om parken och Rosendal på sidan 6–7.

EVELYN MALUILA

– Det är bara bra i Uppsala! Jag har bott här i över 20 år. Jag tycker om att gå och det finns många fina promenadstigar här. Alla köpcenter är bra också, där man kan handla och fika med vänner.

HASAN KOYUNCU

– Jag och min fru flyttade hit från Sollefteå för 21 år sedan. Vi trivs mycket bra här, det är lugnt och skönt och det finns gott om vatten och skog. Jag är mycket ute i naturen och min favoritplats är Vårdsätraviken.

JON SANTESSON

– Jag gillar folket här, de flesta är trevliga och stolta över sin stad. Närheten till naturen är också ett plus. Trots att vi faktiskt bor i en ganska stor stad är det aldrig långt till grönska!

Nu finns chansen att göra rätt

H

är finns väldigt mycket att vara stolta över. Vi har en fantastisk historia, unika stadsmiljöer och grönområden. Till allt detta fina och vackra som vi redan har växer det nu fram helt nya livsmiljöer samtidigt som gamla stadsdelar får nytt liv. Och det tack vare det faktum att Uppsala växer och det rejält. Väldigt många vill uppenbarligen bo, arbeta och studera i Uppsala. Jag som är uppvuxen här är inte ett dugg förvånad, Uppsala är en fantastisk kommun. Vi har nu ett bostadsbyggande som går på högvarv och så kommer det troligen att fortsätta under många år framöver. Äntligen minskar bostadsbristen i stället för att öka. Allt det här innebär en fantastisk möjlighet för Uppsala. För det är ju inte bara bostadsområden som växer fram. Vi bygger stad och kan nu komplettera och förstärka det vi redan har med nya trivsamma mötesplatser, parker av olika slag, nya skolor och förskolor, nya idrottsarenor, arbetsplatser, butiker, restauranger och så vidare. Det blir en positiv spiral där vi samtidigt med allt som byggs kan rätta till en del brister i stadsbilden. Bland annat genom att bebygga glesa markparkeringar. Vi kan därtill skapa stadsgator på överdrivet stora trafikleder och på så vis få nya ytor för bostäder, parker och mötesplatser. Det kan också handla om att ta itu med trafikproblem. Vi har nu också möjligheten att skapa underlag för andra och nya sätt att leva. Inte minst genom att skapa ökad närhet. Att ha nära till allt, att inte behöva förflytta

Uppsala kommun Stadsbyggnadsförvaltningen www.uppsala.se stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 018-727 00 00

ERIK PELLING

sig så långt för att vardagen ska flyta på kan för många innebära ett enklare liv och en klart ökad livskvalitet. Med gång- och cykelavstånd kanske man inte längre behöver bil, åtminstone inte vara lika beroende. Vi har hittills haft en ganska gles stad där man behövt ta sig fram med bil över stora avstånd. När Uppsala nu växer har vi chansen att åtgärda det, att göra något riktigt bra för framtiden. Med ökad närhet blir det enklare att välja gång eller cykel och då kan vi minska vår klimatpåverkan. Uppsala är redan en av Sveriges bästa cykelstäder. Med det enhetliga nät av snabbcykelleder som nu byggs blir vi ännu bättre, kanske bäst. Parallellt utvecklas nu kollektivtrafiken med ökad turtäthet och kapacitet. Det gör att tidtabellernas tid snart är förbi. Nu finns chansen att göra rätt, att bygga en hållbar stad. Här har vi mycket ambitiösa och tydliga mål om att ligga i framkant. Uppsala ska som Sveriges fjärde största stad vara innovativ, hitta nya lösningar och driva på utvecklingen. Den här tidningen gör några nedslag i den verklighet vi alla lever i. Den visar på en stad i förändring, vad som pågår just nu, och ger exempel på nya spännande möjligheter och nya sätt att leva. Den vill framför allt lyfta fram Uppsala som en inspirerande och nära stad där fler får plats att bo, leva och utvecklas.

ERIK PELLING

Kommunalråd (S) i Uppsala med ansvar för bostadsbyggande

PROJEKTLEDARE: THOMAS LAHTI REDAKTÖR: PER-ÅKE HULTBERG ART DIRECTOR: JESSICA NYSTRÖM OMSLAGSBILD: JOHAN ALP TRYCK: MITTMEDIA För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Thomas Lahti på 0705-74 66 24 eller thomas.lahti@crossmediagroup.se. Crossmedia Communication Kristallen B, 754 50 Uppsala crossmediagroup.se


ANNONS

3

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

Åsikten Södra har ett av stans bästa lägen.

ÅSIKTEN SÖDRA

ETT AV UPPSALAS ABSOLUT BÄSTA BOSTADSLÄGEN En av de sista pusselbitarna av den nya stadsdelen Kungsängen håller nu på att läggas. För Riksbyggens del handlar det om ett av Uppsalas absolut bästa bostadslägen, kvarteret Åsikten Södra på Östra Ågatan, alldeles intill Fyrisån. Vilken Uppsalabo har inte någon gång promenerat längs strandpromenaden vid Östra Ågatan och tänkt, ”Här skulle man bo”. För flera har drömmen redan blivit sann. Och nu finns chansen för ännu fler att hitta hem i den nya stadsmiljön som snart kommer att sjuda av liv och rörelse, från morgon till kväll. – Det är ingen tvekan om att det här kvarteret sticker ut lite extra. Och det gäller inte bara det centrala läget. Det här är på flera sätt ett boende långt utöver det vanliga, säger Jerry Thorén, projektledare på Riksbyggen med ansvar för kvarteret Åsikten Södra. Utöver de 241 bostäderna, en blandning av stora och små lägenheter – här finns något för alla – har kvarteret även ett par restauranger/café/bistro och ett gym på gång. Detaljplanen föreskriver nämligen centrumverksamhet i ganska hög omfattning, något som Riksbyggen i tidigt skede förberett med hela åtta lokaler i markplan. Kvarteret sticker också ut gestaltningsmässigt med sin fina fasad, ett vackert tegel i olika kulörer med lite gammaldags känsla ut mot gatan. Innergården får med stora glaspartier en mer modern framtoning. Även lägenheterna, varav många har balkong med utsikt mot Fyrisån, erbjuder det lilla extra. Här kan du till exempel välja King size-lägenheter, 5-rok, längst upp i huset med balkongterrasser i soligt sydvästläge. Något liknande går inte att hitta i Uppsala. – Det känns oerhört inspirerande att vi med det här kvarteret kan bidra till att innerstaden växer, säger Jerry Thorén, som speciellt betonar vikten av att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer i de nya gaturummen. Alltid med kunden i fokus. ”Det är ju för dem vi bygger”, betonar han.

– Det är viktigt att göra ett gott första intryck. Därför har vi satsat lite extra på att designa husets entréer. Vi har även lagt ner stor omsorg om den ljusa och grönskande innergården med bland annat pergola, lekplats, pingisbord, odlingslådor och grillplatser. Vi bygger också ett gårdshus med orangeri för odling, fester och gemenskap, även med möjlighet för övernattning. Det tror jag blir mycket uppskattat, säger Jerry Thorén. Till huset finns också ett rymligt garage med gott om cykelparkeringar. Här är också förberett för elbilsladdning. Som i allt Riksbyggen gör handlar det om långsiktig hållbarhet. – Egen förvaltning och omsorg om helheten har varit vårt kännetecken ända sedan starten 1940, så det är verkligen ingen ny trend inom Riksbyggen, poängterar Jerry Thorén. – Eftersom vi fortsättar ta långsiktigt ansvar med förvaltning när vi byggt klart gör vi inte avkall på vare sig kvalitet eller energieffektivitet. Precis som i alla andra av Riksbyggens bostadsprojekt kommer kvarteret Åsikten södra därför att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det är med andra ord ganska tuffa krav, exempelvis när det gäller energianvändning, sunda material och tyst inomhusmiljö. – Vi börjar alla projekt med att först göra en ekosystemanalys och har sedan kompensera för förluster av naturvärden, Och helst bidra med fler ekosystemtjänster. Till exempel med odlingslotter, gröna tak, fågelholkar och grönskande miljöer där insekter pollinerar och naturen blommar. Även det tror vi bidrar till att skapa en atmosfär av trivsel och trevnad för människorna i kvarteret.

Jerry Thorén

RIKSBYGGEN

Brf Åsikten Södra –– 1-5:or vid Fyrisån Vi bygger boendeformer för alla. Kvadratsmarta 1-2:or för unga människor på jakt efter en egen lägenhet. Även 2:or med egen uteplats mot gården samt familjevänliga 3–5:or. Totalt 241 bostäder. Första inflyttning är beräknad sista kvartalet 2018. I sin helhet kommer kvarteret att stå färdigt sommaren 2020. För mer information

www.riksbyggen.se/asiktensodra


4

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

ULLERÅKER

Ulleråker förr och nu Ulleråker är en viktig del av Uppsalas historia. Det har hittats spår på platsen av bosättningar från så långt tillbaka som stenåldern.

VISIONSBILD FÖR DET SYDVÄSTRA KVARTERET av Hökerum Bygg och Sveafastigheter Bostad i samarbete med Belatchew Arkitekter, Kirsh+Dereka Arkitekter, MORF landskapsarkitektur och Statens lantbruksuniversitet.

En stadsdel för hela livet  –

på historisk mark I Ulleråker planeras nu en helt ny grön stadsdel med cirka 7 000 bostäder samt verksamheter, handel och service i en tät och blandad stadsmiljö på det gamla sjukhusområdet. Här ska runt 20 000 människor bo, arbeta och mötas när området är färdigbyggt. Flera som redan bor och arbetar här ser fram emot att få handel och service på nära håll.

U

lleråker ligger strax söder om Uppsalas historiska stadskärna, mitt emellan stadens två universitet, fem kilometer från stora torget och en kort promenad från Fyrisån. Här, i den gamla sjukhusmiljön, finns redan en del bostäder, och nu ska fler byggas här. Stadsdelen byggs ut med tät och varierande kvartersstruktur, som med stråk, torg och infrastruktur knyter ihop Uppsalas södra och norra delar. Flera av de gamla byggnaderna behålls och kompletteras med nya, såväl lägre som högre hus, i kommunens största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Marit Liljefors, Madeleine Johannessen och Sandra Karevik brukar ta lunchpromenader i den gröna sjukhusparken. De tycker att det är bra att det byggs bostäder, främst för alla ungdomars skull. – Det är samtidigt viktigt att grönområdena bevaras härute, vi behöver många parker när vi är många invånare, säger Marit.

På en bänk i solen sitter Hans och Rita Åhlander, som flyttade in förra gången det byggdes nya hus här i parken, för över tjugo år sedan. De trivs bra men saknar mataffär och vårdcentral, och ser därför fram emot den service som kommer hit när området bebyggs. – När man är lite äldre som vi är det skönt att ha nära till mataffären, tycker Rita. Thomas Hellsten, som har bott i området i 14 år, vill också ha en mataffär i området. – Jag har en muskelsjukdom och har svårt att ta mig till affären, så jag hoppas på en butik på närmare håll. Det flyttar in lika många som bor i hela Knivsta, så det blir betydligt bättre underlag för affärer och skolor, och de som flyttar in har många stora arbetsplatser att välja på i närområdet. Det blir ett lyft för hela området. Text Nella Bergström Foto Mats Hellström och Belatchew

MARIT, MADELEINE OCH SANDRA

HANS OCH RITA ÅHLANDER

THOMAS HELLSTEN

P

å 1700-talet anlades här ett kronobränneri, nära Fyrisån, som gav betydande inkomster till staten. Under tidigt 1800-tal flyttade stadens sjukhus hit ut. 1850 brann den gamla hospitalbyggnaden och sjukhusverksamheten flyttades in i staden. Mentalvården stannade dock kvar och inhystes i den större av de gamla bränneribyggnaderna. Några kända patienter som har vårdats på Ulleråker är Gustaf Fröding, vars pjäs ”Sjung vackert om kärlek” handlar om tiden här, och konstnären Ernst Josephson. På 1990-talet avvecklades sjukhusverksamheten successivt och området omvandlades till ett mer renodlat bostadsområde med de gamla sjukhusbyggnaderna intakta. Under de senaste tjugo åren har omkring 700 lägenheter byggts i närheten av sjukhuset. Nu går Ulleråker in i nästa fas. 2014 köpte kommunen Ulleråker av landstinget i Uppsala och utlyste förra året en markanvisningstävling för en av de första etapperna. De vinnande arkitektkontoren har nu presenterat spännande visioner för området. Genomgående i förslagen är återvinning, hållbara vattenlösningar, bilpooler, cykellösningar, grönska och gemensamma ytor. När området är färdigbyggt 2030 är det en kontrastrik och klimatsmart stadsdel med bostäder, verksamheter, handel och service. Ledordet är hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social. Därför läggs stort fokus redan i första etappen på att skapa ett blandat stadsrum med bostadsrätter och hyresrätter, handel och service, förskolor, torg och park. Ulleråker blir en stadsdel för hela livet, för de boende, för uppsalaborna och för besökare. Läget nära centrala Uppsala och mellan de två universiteten ger möjlighet för människor att mötas och skapa morgondagens idéer. En plats där gröna rum och kulturhistorisk bebyggelse tillsammans med det nya stadsrummet vittnar om varifrån vi kommer och visar en väg in i framtiden.


HOS OSS HITTAR DU HEM! Uppsalahem är Uppsalas största bostadsbolag! Totalt har nästan 30 000 Uppsalabor sitt hem hos oss i områden runt om i hela staden. Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder, allt från sekelskiftesvåningar i centrala Uppsala, bostäder på pendlingsavstånd i Storvreta till nyproducerade lägenheter i Ultuna. Det finns ungdomsbostäder för dig under 27 år, seniorbostäder för 55+ och trygghetsbostäder för dig över 70 år. Hos oss kan du bo oavsett vart du befinner dig i livet!

www.uppsalahem.se


6

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

ROSENDAL

Boende med fokus på

sport, lek och fritid HERON OCH DOTTERN THEA

– Vi bor i Norby men brukar besöka Solvallsparken här i Rosendal ganska ofta, åtminstone varannan vecka. Det är en jättebra modern lekpark som passar för alla åldrar. Det är mycket folk här hela tiden, oavsett tid på dagen.

SHAHEEN RAZA OCH MUHAMMED

NARBEH SARKISIAN, vd för ett gym i Rosendal, testar löparbanan på taket tillsammans med sin syster, dietisten Gaiane Sarkisian. – Det kändes fantastiskt. Här kan vi verkligen erbjuda något helt unikt.

I takt med att Rosendal byggs ut utvecklas området allt mer till en aktiv stadsdel. Här finns allt från tennishallen med många aktiviteter till bostadshuset med både löparbana och basketplan på taket.

D

en nya stadsdelen Rosendal har kommit att präglas av nytänkande kring social gemenskap med stort fokus kring sport, motion och fritidsaktiviteter. Tennishallen som invigdes 2012 var södra Rosendals första byggnad. Här angavs tonen för den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen. Vad sägs om fem tennisbanor, en multiidrottshall med

TUMBAADAI, 16 ÅR och hans bröder Bilge, 7 och Burne, 4 år, bor i Rosendal, intill Solvallsparken.

plats för 550 åskådare, ett gym, en squashbana och en kort löparbana? Att arenan i dag bidrar till social gemenskap och sammanhållning i området säger sig självt. – Vi ville skapa en stadsdel som inspirerar människor till ett aktivt, socialt och kreativt liv. En plats där man kan umgås, aktivera sig och samtidigt ha ett bra och trivsamt boende. Det säger arkitekten Mikael Ahrbom som är en av dem som varit delaktiga i den gamla golfbanans omvandling till en ny stadsdel. Målet har varit att skapa variationsrika gatumiljöer med liv och rörelse. Dessutom ett antal spännande mötesplatser att samlas kring för umgänge och olika aktiviteter. Ifråga om nytänkande är en löparbana på taket ett lysande exempel. Takterrassen på den trekantiga byggnaden har en 200 meter lång löparbana, en streetbasketplan och en soltrappa med fantastisk utsikt över staden. I huset med dess 348 lägenheter finns även ett apotek, restaurang, café och livsmedelsbutik samt ett antal kontor. Allt för att med ett rikt

– Vi bor i Rosendal sedan något år tillbaka och trivs jättebra. Här är lugnt och fridfullt, stad och natur på samma gång.

serviceutbud underlätta vardagen och samtidigt främja möten mellan de boende i området. Solvallsparken är ett annat exempel. Här handlar det om en mötesplats för alla åldrar. En stor lekpark som dagligen lockar både barn och vuxna till utomhusaktiviteter. Här finns klätterställning för större barn, gungor, två små studsmattor, två utomhuspingisbord, basketkorg, klättervägg, tennisvägg, två sandlådor, lekhus, picknickbord med parasoll, beachvolleyplan och utomhusgym. – Det är fantastiskt inspirerande att se alla olika idéer bli till verklighet. Det finns en öppenhet här i Uppsala. Det gör att det är jätteroligt att jobba här, tillsammans med alla positiva och lyhörda människor som brinner för stadsutveckling, säger Mikael Ahrbom.

Text Per-Åke Hultberg Foto Johan Alp och Rosie Alm


7 ROSENDAL

Rosendal – en helt ny grön stadsdel på tio år I Rosendal byggs en ny stadsdel med hållbarhet och odling i fokus. Här växer nu 5 000 nya bostäder, skolor och förskolor, butiker och parker fram.

Werket är ett arkitektkontor med stark lokal förankring som har bidragit till Uppsalas utveckling sedan 2001. Vi arbetar med olika typer av projekt på flera håll i och omkring Uppsala. Oavsett vad det handlar om värnar vi alltid om god arkitektur och om byggnadens och stadens kvalitéer.

KVARTERET KRONPARKEN, Rosendal etapp 3. Illustration: Cernera

I

den nya stadsdelen Rosendal pågår ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Marken ägs av Uppsala kommun och Akademiska Hus och ligger centralt mellan Uppsalas båda universitet, på cykelavstånd till stadskärnan. Området som tidigare använts som skjutfält och därefter som golfbana, kommer när stadsdelen är färdigbyggd 2025 att ha uppåt 5 000 bostäder. Dessutom skolor, förskolor och den service som en stad behöver i form av handel, restauranger och olika typer av mötesplatser, parker och torg. Solvallsparken, en stadsdelspark och mötesplats med fokus på aktiviteter för alla åldrar, blev klar under 2017.

Hela stadsdelen har planerats utifrån ett stort hållbarhetsfokus. Södra Rosendal, med sina cirka 1 500 lägenheter, är i stort sett redan färdigbyggd. Nu växer bebyggelsen vidare norrut. Andra etappen som byggs i området där Grindstugan låg, är i full gång med ytterligare 1 600 lägenheter. Här byggs också en förskola som kommer att vara färdig 2019, ett parkerings-

garage samt lokaler för verksamheter. Den tredje etappen kommer att bestå av minst 1 200 lägenheter, en grundskola, en konstgräsplan samt en idrottshall. Här ligger också Rosendals torg, stadsdelens hjärta omgivet av butiker och verksamheter. Byggstart för etappens första bostäder är beräknad till början av 2018. Just nu byggs Torgny Segerstedts allé, huvudgatan genom Rosendal, omgärdad av planteringar och träd. Den kommer främst att trafikeras av kollektivtrafik. Precis som flera andra större gator i Uppsala förbereds den för spårtrafik. Allén mynnar ut vid Biomedicinskt centrum och Dag Hammarskjölds väg. Den tredje etappen kommer sedan att följas av ytterligare två, varav den femte, som byggs vid Biomedicinskt centrum, består av student- och forskarbostäder. Hela stadsdelen har planerats utifrån ett stort hållbarhetsfokus. Omkring 25 byggbolag har bidragit i en markanvisningstävling. Det har bidragit till ovanligt stor mångfald och variation i både arkitektur och framsynta gröna lösningar. Till exempel finns här gårdar med växthus och olika system för stadsodling. Ett antal hus byggs i trästomme, många har också solceller på sina tak. Text Per-Åke Hultberg

Våra projekt omfattar allt från nybyggda bostäder i Rosendal till om- och tillbyggnad av kända Uppsalabyggnader som Skandalhuset, kvarteret Kvarnen, Stadsbiblioteket och Gottsunda centrum. Dessutom är vi delaktiga i utbyggnaden av Uppsalas högteknologiska industrier i Boländerna och Librobäck. Just nu söker vi en byggingenjör med några års erfarenhet och intresse för gestaltning som kan komplettera vår kreativa grupp. Läs mer om oss och vad vi gör på vår hemsida www.werket.se eller följ oss på Facebook och Instagram.

V i v ä x er m e d Uppsala!


8

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

CITYPULS

Uppsala får allt mer storstadskänsla LISA THÖRN

Mycket har hänt i Uppsalas stadskärna de senaste åren. Och mycket mer är på gång. En växande stad behöver ett större centrum, fler mötesplatser, mer handel och kultur.

L

isa Thörn flyttade hit från Sundsvall 2003 och kan bara konstatera att Uppsala har allt, säger hon. – Staden är mysig och pittoresk och har samtidigt ett allt större storstadsutbud av kultur, shopping och restauranger. Lisa Thörn är vd för Uppsala Citysamverkan AB, vars uppgift att samla alla aktörer i Uppsala city för ett hållbart, långsiktigt och gemensamt utvecklingsarbete. Ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen, handeln och andra aktörer med gemensam målsättning att öka värdet och attraktiviteten för Uppsala city. Fokus ligger på säkerhet, ordning, trivsel och tillgänglighet. – Vi arbetar också för att det ska finnas ett komplett utbud av varor, tjänster, kultur och nöjen, där mångfalden är en konkurrensfördel. Stadsmiljön utgör en tillgång, där byggnader, gator och torg tillsammans med människorna som vistas där bjuder på upplevelser i en 24-timmars-stad, säger Lisa Thörn.

DE MÅLMEDVETNA SATSNINGARNA på att öka attraktiviteten i Uppsalas stadskärna har fått många ringar på vattnet i form av ökat folkliv, nya butiker, restauranger, uteserveringar och hotell.

Mycket nytt har byggts eller byggts om. Paradgatan, Dragarbrunnsgatan, Forumgallerian, Rådhuset och Åhlénshuset är exempel på stadsutveckling som gett Uppsala betydligt mer känsla

av storstad, menar Lisa Thörn. I kölvattnet av dessa satsningar har nya affärer, varumärken, hotell och restauranger ploppat upp som svampar i skogen. År 2003 fanns till exempel 45 uteserveringar i city, i dag är de hela 135 stycken. – Stadskärnan har varit med om en jätteresa. Så mycket har hänt. Att vi blev nominerade till Årets stadskärna 2015 är väl ett bevis om något. Vi har onekligen fått ett mer myllrande folkliv och handeln har till skillnad från många andra städer klarat konkurrensen från e-handeln och externhandeln riktigt bra. Framöver finns många spännande projekt i stadskärnan. Lisa Thörn är övertygad att slutförandet av Paradgatan och inte minst omdaningarna av Svartbäcksgatan och Forumtorget kommer att ge city en rejäl skjuts och bredda stadsrummet ännu mer. – Vi jobbar hela tiden med att se över butiksutbudet. Men det är så klart extra viktigt när stadsutvecklingen är så pass omfattande som den är nu. Något som vi tittar på och som vore kul att få till Uppsala vore takterrasser eller takuteserveringar, som är så vanliga utomlands. Text Samuel Hultberg Foto Rosie Alm

Löpning i kulturens fotspår Att jogga är hälsosamt. Att titta på skulpturer av Bror Hjorth, Carl Eldh, Carl Milles, Kajsa Mattas och Hanna Beling är berikande. Varför inte göra båda aktiviteterna samtidigt?

F

ör något år sedan blickade Daniel Werkmäster, chef för Uppsala konstmuseum, ut från sitt fönster vid Slottsbacken. Varje dag såg han löpare av alla slag. Glada motionärer i alla åldrar som antingen körde solo eller i organiserade löpargrupper. – Jag som löper själv en hel del,

inspirerades av att se så många joggare runt slottet och tänkte att det borde fungera att titta på konst och jogga samtidigt. En joggingtur kan vara lite tråkig ibland och går självklart att göra roligare, berättar Daniel Werkmäster med ett leende. Sagt och gjort. Förra sommaren gick startskottet för första ”skulpturjoggingen” i Uppsala konstmuseums regi. Sedan dess har fem joggingturer ägt rum. Varje tur har specifikt tema och består av sex, sju kilometer löpning, tio-tolv skulpturer, är kostnadsfri och tar ungefär en och en halv timme. – Vi börjar och går i mål utanför Konstmuseet. Vi stannar cirka tre minuter vid varje skulptur, där jag ger en konkretiserad historiebakgrund av verket. Det är härlig stämning och när vi joggar

vidare småpratar många med varandra. Farten är anpassad så att så många som möjligt ska kunna haka på. Maximalt antal deltagare är dock 25 personer, så det gäller att förboka direkt för platserna fylls snabbt. – Vi har haft en spännande blandning och ganska många återkommande löpare. De är allt från tjugoåringar till sportiga 70-åringar. Bara man är med på att det är löpning och inte promenad fixar nog de allra flesta joggingtempot utan några problem. Daniel Werkmäster berättar att man planerar att utveckla det succéartade konceptet vidare, inte minst tack vare deltagarnas fina respons. – Att kombinera olika konstformer och aktiviteter ligger dock i tiden, vilket jag tror att löparna uppskattar. Varför inte arkitekturjogging till exempel?

KULTURJOGGARE samlade vid ”Gustav Vasa” vid Uppsala slott, av Bengt Erland Fogelberg 1827.


ANNONS

9

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

Illustration Brf Läsa, en av fyra bostadsrättsföreningar i nya Gränby.

VI VILL FÖRENKLA VARDAGEN FÖR MÅNGA MÄNNISKOR

Ikano Bostad har haft bostadsprojekt igång i Uppsala sedan 2015. Att bolaget i januari i år etablerade ett lokalkontor i staden bekräftar väl om något den långsiktiga ambitionen att både stanna och växa. – Vi vill finnas där människor vill bo och där Sverige växer. I det fallet är Uppsala ett lysande exempel. Det är ju är en av Sveriges mest expansiva kommuner, det händer så enormt mycket och då vill vi självklart vara med, säger Josefine Wikström, marknadsområdeschef Ikano Öst. Hon betonar Ikano Bostads långsiktiga satsning, att som engagerad samhällsbyggare bidra till Uppsalas stadsutveckling genom att kontinuerligt utveckla hållbara, trygga och trivsamma bostadsmiljöer. – Vi både bygger, äger och förvaltar och tar alltid stort ansvar för våra områdens framtida kvaliteter, både miljömässigt och socialt. Just nu är fyra projekt igång. Det som kommit längst är två kvarter i Gränby, där inflyttning av den första etappen pågår. Projektet i sin helhet, totalt 240 bostadsrätter, blir klart 2019. – Vi vill erbjuda helheten, både bostadsrätter, hyresrätter och småhus, även vårdboenden, säger Josefine Wikström och berättar att ett befintligt vårdboende förvärvats i Gottsunda och att ett helt nytt just nu uppförs i Östra Sala backe. Men allt det här är ändå bara början. Nästa projekt på tur gäller cirka 120 bostadsrätter som ska byggas på parkeringsytor utefter Gamla Uppsalavägen, på Kapellgärdet mitt emot Scandic Hotell. Försäljningen går igång 2018 med byggstart 2019. Generellt för Ikano Bostad gäller att alla nybyggda bostäder är kvadratsmarta, flexibla och anpassade efter faktiska behov. Ambitionen är att alltid, oavsett var man bygger, bidra till blandade bostadsområden där många har råd att bo. – Här har vi samma värdegrund som IKEA och ägaren familjen Kamprad. Det handlar alltså om att på olika

sätt förenkla vardagen för många människor, förklarar Josefine Wikström. I lantligt belägna Lindbacken, cirka 8 kilometer nordost om Uppsala centrum, har Ikano Bostad förvärvat mark i syfte att erbjuda områdets första bostadsrätter i flerfamiljshus. Här handlar det alltså om att bidra till en blandad bostadsmiljö. Säljstart av de cirka 180 lägenheterna är planerad till sommaren 2018. – Det är så stor efterfrågan på bostäder i Uppsala att vi hela tiden tittar efter lämpliga områden att utveckla med nya lägenheter. Behoven får styra vad det blir, samtidigt som vi bygger utifrån vad som passar på varje enskild plats, säger Josefine Wikström. Skeppskajen är ett projekt hon gärna lyfter lite extra. Här handlar det om att som sista pusselbit på Kungsängen bebygga Lantmännens gamla tomt utefter Östra Ågatan. Tillsammans med Besqab ska Ikano Bostad här utveckla totalt cirka 1000 bostäder med tänkt byggstart 2020. – Tala om A-läge i Uppsala, alldeles utefter Fyrisån, bara ett par stenkast till city. Här vill vi ta vara på kopplingen till områdets industriepok. Bland annat med en annorlunda kvartersstruktur där vi bygger vidare i linje med den gamla stadsbebyggelsen med gränder från Fyrisån. Det känns fantastiskt spännande. Betydelsen av livet utanför husets väggar, mellan och runt byggnaderna är så viktig, minst lika viktig som själva bostaden, poängterar Josefin Wikström. – Vi vill därför i alla våra områden göra det lätt för grannar att umgås, skapa trygga och levande gårdsmiljöer med möjligheter till trivsamma möten, motion och lek. Det är helt avgörande för områdets framtida trivsel och attraktionskraft.

Josefine Wikström

FAKTA OM PÅGÅENDE PROJEKT:

GRÄNBY – Säljstartat, inflyttning pågår tom januari 2019 KAPPELLGÄRDET/ KVARNGÄRDET – säljstart våren 2018 LINDBACKEN – säljstart våren 2018 SKEPPSKAJEN – säljstart 2020 För mer information

www.ikanobostad.se


10

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

GLAD CYKELSTAD TANJA JOELSSON

Två hjul är bättre än fyra Tanja, Olof och deras tre barn gör som många andra barnfamiljer. Efter tio år i lägenhet är de på väg till något större, lite längre ut från stan, till ett radhus med trädgård. Ändå är de inte alls som alla andra. De har ingen bil utan cyklar överallt.

V

Bilden är behandlad av redaktionen.

arken Tanja Joelsson eller hennes man Olof vill ha bil, det känns onödigt och framför allt inte etiskt rätt ur ett miljöperspektiv. Tanja Joelsson tog redan som tonåring ställning, blev miljöaktivist och har fortsatt på den vägen. I dag arbetar hon som forskare med frågor kring samhällsplanering och hållbar mobilitet. Hennes forskning tangerar alltså transport- och trafikfrågor och det är ingen tvekan om, menar hon, att hela vårt samhälle sedan decennier är planerat för bilens framkomlighet. – Det är en utveckling som vi måste vända med hjälp av olika åtgärder på olika nivåer, till exempel med förbättringar för gång- och cykeltrafik och med utbyggd kollektivtrafik. I staden, men också utanför tätorten.

TANJA och hennes familj saknar inte bil i vardagen.

Tanja betonar vikten av att förstå hur samhällsplanering styr våra val och att individers handlingar behöver förstås ur ett strukturellt perspektiv. Bilen framstår och upplevs ofta som bekvämast, lättast och det färdmedel som ger mest frihet. – Men det är lika viktigt att vi gör våra individuella val. Det är det vi har gjort i vår familj. I stället för bil har vi två lastcyklar med elassist. Det är ett fullgott alternativ till att köra bil i tätort, säger Tanja. Även om Uppsala ännu inte är anpassat till lastcyklar är det ändå ett smidi-

gare och framför allt billigare transportmedel än att köra bil, menar hon. Tänk bara på alla parkeringsavgifter, kostnad för garageplats och försäkringar. För att inte tala om vad en bil kostar och sedan allt bränsle. – Vi har kört våra barn sedan de var nyfödda, vi skjutsar till förskola och skola och kör till jobbet, året om. Om jag åker direkt, utan att lämna på dagis, tar det fem minuter till jobbet i Blåsenhus. Nu ska vi flytta och då tar det kanske tio minuter, och lika lång tid för Olof som jobbar i Science Park. Storhandling, hur fixar ni det? – Det är inga problem. Vi kan köpa jättestora grejer. Varje cykel kan ta åtminstone 150 kilo. Vi brukar även köra hem julgran från Boländerna. Skulle det knipa hjälper svärmor till med sin bil, men det är ytterst sällan det behövs, säger Tanja som gärna slår ett slag för cykling generellt. Det är få barn som cyklar i dag. Sedan 80-talet har barncyklandet halverats, särskilt i tätort. Trafiksituationen har givetvis bidragit. Det är därför så viktigt att ännu större insatser görs för att skapa säkra cykelvägar, menar hon. – Vi vill att våra barn ska lära sig att cykla i trafiken. Vår åttaåring har nu egen cykel. Så småningom får hon cykla på egen hand. Det här är också val som vi föräldrar behöver göra, att träna upp nya cyklister. Text Per-Åke Hultberg Foto Rosie Alm

Hållbart resande och rätt färdmedel på Uppsala kommuns vision är att 80 procent av resorna i staden ska göras med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

O

m befolkningsutvecklingen fortsätter i nuvarande takt kommer vi till år 2050 att växa med 140 000 invånare. Att det kräver krafttag även inom resande säger sig självt. Samtidigt behöver vi vara öppna för nytänkande och innovationer, framför allt inom kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik som är högt prioriterade i den trafikplan som Uppsala

kommun just nu arbetar fram. Visionen är att 80 procent av alla resor i staden ska ske med dessa transportlösningar. – Det handlar inte om att ta bort bilen, utan om att skapa mer attraktiva och tillgängliga alternativ, säger Mario Rivera, trafikplanerare på Uppsala kommun. Utgångspunkten är ”Rätt färdmedel på rätt plats” och att hitta bekväma alternativ till bilen. Uppsalas gator klarar inte att alla kör egen bil i en redan trång stad.

– Alternativet med fördubblade ytor för gator är varken kostnadsmässigt eller miljömässigt hållbart, betonar Mario Rivera. Det som nu krävs, menar han, är attraktiva lösningar som gör att man av bekvämlighetsskäl eller annan anledning väljer att promenera, cykla eller åka kollektivt i olika former. Uppsala satsar nu därför på snabbare och smidigare kollektivtrafik, med till


11

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

GLAD CYKELSTAD

FAKTA På väg mot Sveriges bästa cykelstad Enligt den senaste resvaneundersökningen från 2015 är cykeln det vanligaste transportmedlet vid persontransporter i Uppsala tätort. Nu satsar kommunen ännu mer på cyklisterna. Den kraftiga befolkningstillväxten gör att det nu finns än större anledning att utveckla cykeltrafiken, som ett led i arbetet med att öka det hållbara resandet och säkra tillgången till hållbara transporter. Uppsala kommun har därför tagit fram en åtgärdslista med 57 punkter i projektet ”På väg mot Sveriges bästa cykelstad”. Åtgärderna gäller både stort och smått och håller som bäst på att genomföras med målgång vid årsskiftet 2018 – 2019. Exempel: • 1 000 nya cykelparkeringar ska byggas. Arbetet pågår för fullt. En nyhet är tvåvåningscykelställ, varav de första redan är på plats på östra sidan om resecentrum, bakom hotellet

KARIN CLEVE ETTEMO tar sig fram snabbare med cykeln.

Hopfällbar frihet Karin Cleve Ettemo arbetar som kommunikatör och rör sig dagligen mellan flera olika kommunkontor runt om i Uppsala. Som för många andra av hennes kolleger är det cykeln som gäller. Men Karin, som bor i Dalby 1,5 mil utanför stan, har hittat sin egen lösning.

V

arje morgon tar Karin bilen från Dalby där hon bor in till Uppsala. I bagageutrymmet ligger en hopfällbar cykel. Efter att ha skjutsat sina två barn, 12 och 14 år, till skolan, letar hon upp en lämplig plats i något ytterområde för att parkera bilen. – Sedan tar jag fram min hopfällbara cykel och ger mig iväg dit jag ska just då. Det kan vara till Stationsgatan eller Klostergatan i city. Det kan också vara till Svartbäcksgatan eller något annat av kommunens kontor, säger Karin och förklarar att hon som kommunikatör inom Uppsala kommun kan behöva ta sig fram och tillbaka, från det ena kontoret till det andra, under arbetsdagen.

• En viss del av nya cykelparkeringar ska vara anpassade till andra cyklar än de traditionella, t ex cyklar med vagn och lådcyklar • Totalt ska 4 mil cykelvägar rustas upp

Helst ska det gå snabbt och effektivt. – Det går att ta buss eller promenera, men nu sedan jag började cykla känns det fantastiskt bra att kunna ta sig fram både snabbt och oberoende. Ofta är det ganska korta sträckor på 5–10 minuter och då är cykeln perfekt. Är det bara bra plogat i vinter räknar jag med att cykla även då. I övrigt anser Karin att det vore bra med fler pendlarparkeringar i stadens utkanter. Det skulle göra det betydligt smidigare för alla som har långt till busshållplatsen och därför känner sig tvungna att ta bilen för att få vardagen att gå ihop. Text Per-Åke Hultberg Foto Rosie Alm

• 2 mil helt nya cykelvägar ska byggas • 5 snabbcykelleder byggs, varav två är färdiga: Flogstaleden och Valsätraleden. Gamla Uppsalaleden byggs just nu och två återstår: Sävjaleden och Gränbyleden, från Kvarntorget till Gränby sportfält och Gränby centrum • En ny upparbetad handlingsplan för det fortsatta arbetet med cykeltrafik ska tas fram. Bland annat ska möjligheten till kombinationsresor med cykel/ buss utvecklas i samarbete med UL. Det kan exempelvis handla om fler cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser eller möjlighet att ta med cykeln på bussen

rätt plats exempel egna körfält för bussar och förkörsrätt i korsningar, samt hållplatser vid attraktiva lägen. Samtidigt investerar Upplands Lokaltrafik, UL i hållbara bussar. Många av bussarna som körs i staden drivs i dag med biogas. Som ett första steg mot en allt mer elektrifierad busstrafik finns nu tjugo hybridbussar. De drivs av både el och diesel och körs nästan ljudlöst korta

Uppsala satsar nu på snabbare och smidigare kollektivtrafik.

sträckor på ren el genom lagrad bromsenergi. Det sparar upp till 30 procent dieselbränsle. Förutom satsningen på hybriderna pågår ett arbete med att en av Uppsalas busslinjer ska vara helt eldriven sommaren 2019. – Men för att klara ett kraftigt ökat resande krävs betydligt mer. Då räcker dagens bussar helt enkelt inte till, säger Mario Rivera och pekar ut två alternativ, som också kan kombineras: extra långa,

dubbelledade bussar och spårväg. Den trafikplan som nu arbetas fram betonar att kommande transportalternativ måste vara enkla, snabba, attraktiva och framför allt anpassade för de enskilda individernas olika behov. – Allt fler väljer redan i dag bilpool och cykelpool. Idealet vore att kombinera olika system efter behov, en blandning som gagnar både individen och samhället i stort, menar Mario Rivera.


12

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

GOTTSUNDA SARA OCH FATMA

Medborgarnas idéer i centrum

när parken rustas upp FAKTA

Nytt liv åt Gottsunda I Gottsundaområdet med stadsdelarna Gottsunda och Valsätra bor 15 000 människor. Här finns höghus och villor, centrum och stora naturområden. I området finns stor potential, framåtanda och drivkraft, men även sociala utmaningar. Just nu tar kommunen fram ett planprogram för Gottsundaområdet, som handlar särskilt om hur man kan bygga stadsdelen så den blir mer socialt hållbar. Enligt förslaget ska nya bostäder byggas och huvudgatan Hugo Alfvéns väg breddas och göras om till stadsstråk, för att få mer plats för gångtrafikanter och cyklister, samt bättre och mer kollektivtrafik. Där det i dag ligger garage och parkeringsdäck byggs nya bostäder, torg och lokaler. Tanken är att knyta ihop de två stadsdelarna som i dag är isolerade från varandra och få in folkliv på centrala gator och stråk, för att skapa trivsammare miljöer och öka trivseln och tryggheten i området. SARA OCH FATMA kommer definitivt att vara i Lina Sandells park när den är färdigrustad nästa höst.

När Gottsunda utvecklas får ungdomarna som bor här vara med och bestämma hur deras park ska se ut. Sara och Fatma hoppas på ett stort trädäck under tak och möjligheter att lyssna på musik utomhus.

N

u ska Lina Sandells park i Gottsunda rustas upp för att bli en säker och trygg mötesplats för alla i Gottsunda. De som bor och arbetar här, framför allt tjejer, som ibland hamnar lite i skymundan i utemiljöer, har fått vara med och bestämma hur parken ska se ut. Kommunen frågade föreningar, boende, barn, ungdomar, fritidsgården och förvaltare vad de skulle vilja ha i en park.

Sara Algoz och Fatma Syala bor i Gottsunda och har varit med och tyckt till om parken. – Jag fick höra att parken skulle rustas upp och att kommunen var särskilt intresserad av vad tjejer tyckte och önskade sig, berättar Fatma och fortsätter: – Vi tjejer vill kunna ha möjligheten att hänga någonstans i fred, utan att killarna tar över. Sara, Fatma och andra tjejer i området diskuterade sig fram till vad de önskade sig i en park och framförde önskemålen till kommunen. – Vi vill ha platser att ladda mobilen, högtalare som man kan koppla upp sin mobil mot och spela musik, och glada ungdomliga färger, berättar Sara, och Fatma fyller i: – En plats under tak att sitta på när det regnar vore bra, och kanske en dansbana som kan göras om till skridskobana på vintern. En del förslag är förstås lättare att genomföra än andra, men tjejerna

tycker att kommunen har tagit de flesta förslagen på allvar. – Det känns som om de har lyssnat på oss, och vi kommer definitivt att vara i parken när den är klar, säger Sara. – Det var bra att just vi tjejer fick tycka till, även om alla förstås är väl-

komna att vara i parken, säger Fatma. Hösten 2018 blir det dags för Sara, Fatma och alla andra Gottsundabor att ta sin nya fina park i besittning. Text Nella Bergström Foto Rosie Alm

HUVUDGATAN i Gottsunda, Hugo Alfvéns väg, breddas och görs om till stadsstråk.


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

du skrattar och gråter, känner dig älskad och hatad. Du bjuder in du skrattar som ochaldrig gråter, känner dig älskad hatad. Du Du bjuder in till middagar tar slut. Middagar somoch aldrig blir av. duschar till middagar som eller aldrig som aldrig blir av. slag, Du duschar alldeles för länge påtar tokslut. för Middagar sällan. Nyckfull och av olika sådan alldeles för länge eller på tok för sällan. Nyckfull och av olika slag, sådan är människan. är människan. Därför planerar vi alltid våra hem utifrån vem som ska bo där, och hur. planerar vi alltid utifrån ska bo där,Då ochgör hur. För Därför när vi ägnar en tanke åtvåra livet hem kan vi byggavem mersom än bara hem. vi För när vi ägnar en tanke åt livet kan vi bygga mer än bara hem. Då gör plats för små behov och stora drömmar – då bygger vi för människor. vi plats för små behov och stora drömmar – då bygger vi för människor.

13

Byggt för människor Byggt för människor S E A L L A VÅ R A B O S TÄ D E R PÅ B E S Q A B . S E S E A L L A VÅ R A B O S TÄ D E R PÅ B E S Q A B . S E


14

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

GRÄNBY I FÖRÄNDRING

Sportfältet är snart komplett

FRIDA THORNANDER

Nu kan man börja tala om ett komplett sportfält i Gränby – ett koncentrerat idrotts- och aktivitetsområde för stora delar av Uppsalas idrottsliv – för idrottsutövare, publik och besökare. Just nu pågår slutarbetena med en ny arena för friidrott som tas i bruk hösten 2017.

U

nder de senaste åren har hela området vid Gränby ishallar och UTK-hallen växt ut med den ena anläggningen efter den andra. Bland annat med en

BMX-bana. Det började 1974 med Gränby ishall. Sedan har ytterligare två ishallar tillkommit, utöver Relitahallen, en fullstor inomhusarena för bandyträning, som invigdes 2011. Med IFU Arena togs förra året ett stort kliv framåt. Arenan som är byggd för träning och tävlingar på elitnivå, består av fem moderna planer för innebandy och basket, samt en stor friidrottsarena för löpning, hoppoch kastgrenar. Här finns läktare för tusentals åskådare, VIP-lounger, restaurang, café, sportbutik och ett konferensrum. Med den nya friidrottsarenan utomhus börjar så ett komplett sportfält ta form. Det kommer att bli en arena för friidrott på elitnivå med 1 000 publikplatser under tak och möjlighet att tillfälligt öka publikkapaciteten markant. Arbetet med att skapa ett sammanhängande sportfält, genom att bygga om, bygga ut och bygga nytt, har skett i ett nära samarbete mellan Uppsala

kommun, föreningslivet och det lokala näringslivet. Målsättningen är att tillsammans skapa en mötesplats för barn, ungdomar och vuxna, en stadsdel med liv och rörelse under dygnets alla timmar. För att skapa god tillgänglighet byggs nya infarter, anslutningsvägar, grönytor, entrétorg, bussparkeringar, besöksparkeringar samt cykelplatser. Just nu byggs ett nio våningar högt hotell på området, alldeles intill Bärbyleden, i första hand anpassat till olika idrottsevenemangs behov av övernattning. Varje gästrum kan till exempel kompletteras med två extrabäddar och rymma fyra personer. Hotellet blir med 200 rum Uppsalas största hotell. Nu återstår bara Uppsala Eventcenter, den efterlängtade multiarenan som planeras att börja byggas i anslutning till Gränby Centrum. Multiarenan kommer att ha cirka 6 800 platser vid idrott och cirka 7 500 platser vid evenemang. Det blir den arena som Uppsala saknat för idrott, nöjen och konferenser på högsta nivå. Det blir också hemmaarena för Almtuna IS som därmed får betydligt bättre förutsättningar för att etablera sig i SHL.

FRIDA THORNANDER är en av få stavhoppare i Uppsala. På bilden är det ännu Studenternas IP som gäller. Med den nya arenan för friidrott på Gränby sportfält öppnar sig helt andra möjligheter. Det blir ett jättelyft för Uppsalas friidrottsliv.

Frida jagar mot nya höjder Frida Thornander är 14 år och en av UIF Friidrotts många talangfulla ungdomar. Efter att ha provat på det mesta inom friidrott valde Frida Thornander för två år sedan att satsa på stavhopp, den kanske svåraste grenen av alla. Hon ville testa något nytt och var sedan fast. – Det är så himla kul. Jag kan inte sluta hoppa. Jag vet inte vad det är, kanske är det känslan av att vara i luften och göra något som ingen annan kan, säger Frida som redan med sina 3,13 meter har slagit klubbrekordet för damer och distrikts-

Lyft med ny inomhusarena

M

ed en ny inomhusarena som invigdes hösten 2016 och en ny utomhusarena som tas i bruk hösten 2017, tar Uppsala ett stort kliv upp som en av Sveriges mest välförsedda kommuner i fråga om friidrott. – Det är ett jättelyft. En enormt stor skillnad mot tidigare då vi tränat inomhus i gymnastiksalar och på vintern åkt

buss till träningar i Västerås två gånger i veckan, säger Henrik Wennberg, ordförande för Upsala IF Friidrott. På kort tid har Uppsala alltså fått två toppmoderna arenor för både träning och tävling i samtliga friidrottsgrenar – löpning, hopp, kast och mångkamp. Utomhusarenan har publikplatser för 1 000 personer under tak. För större arrangemang, då det kan komma betydligt fler åskådare, finns möjlighet att till-

rekordet för flickor 15 år. – Jag jobbar nu med att utveckla min teknik för att bli en riktig stavhoppare och kan närma mig fyra meter. Jag vill bli lika bra som de bästa, säger Frida och nämner Angelica Bengtsson som en förebild, ihop med ryska fenomenet Jelena Isinbajeva, som har världsrekordet på 5,06 meter. Text Per-Åke Hultberg Foto Rosie Alm

HENRIK WENNBERG

fälligt öka publikkapaciteten markant. – Funktionsmässigt är det toppklass på båda arenorna, bland de bästa i Sverige. Det innebär fantastiska möjligheter att träna och tävla i friidrott här i Uppsala, oavsett ålder, säger Henrik Wennberg. UIF har i dag cirka 600 aktiva, mest barn och ungdomar, men även en del äldre. Den äldsta tävlande är 73 år. Alla är välkomna, enligt Henrik Wennberg. Han berättar att UIF redan i dag är en

av landets största och bästa friidrottsföreningar med bland annat ett herrlag i yppersta Sverige-eliten. – Vi har ett flertal ungdomar och seniorer på landslagsnivå., både tjejer och killar. Jag är övertygad om att vi i våra nya arenor kommer att få fram fler toppar, som i sin tur drar med sig fler ungdomar och att vi därmed får ännu större bredd och ett större intresse för friidrott generellt, säger Henrik Wennberg.


15

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

GRÄNBY I FÖRÄNDRING LARS GAMVIK

Gränby har blivit en spännande träffpunkt Gränby centrum har på senare år haft en kraftfull positiv utveckling som bara fortsätter. I dag är det början till ett modernt stadsdelscentrum, säger Lars Gamvik, som har haft skobutik här sedan 1995.

L

ars Gamvik är uppvuxen i Uppsala och berättar att Gränby från början var ett externhandelsområde med ganska få butiker. – Man tyckte att det låg ute på vischan, men det var väldigt lättillgängligt och här såg jag potentialen, säger Lars, som har bedrivit skohandel i Uppsala sedan 1990 och startade butik i Gränby fem år senare. Vad är Gränby i dag, tycker du? – Det är början till ett modernt stadsdelcentrum med fokus på detaljhandel. Ett komplett centrum där man kan trivas och umgås och uträtta alla sina ärenden på en och samma gång. Många nya butiker har tillkommit och just nu är det en jätteexpansion på gång runt hela Gränby. Hur ser du på den här utvecklingen? – Jag är bara positiv till att Gränby växer sig starkare. Det blir ingen förort utan en ny stadsdel med ett levande centrum i en kraftigt växande stad. Folk åker inte bara hit för att handla. Det har blivit en träffpunkt där man tillbringar mycket mer tid än tidigare. Du har butik även nere på stan. Du är inte orolig att city utarmas? – Nej, absolut inte! City står stadigt på egna ben och har också positiv utveckling. Uppsala har enligt mig varit Sveriges största småstad med en citykärna som är alldeles för liten för en stor växande stad. Det här är precis vad Uppsala behöver. Det handlar om att bygga ut och få stadspuls även i andra delar av staden. Text Per-Åke Hultberg Foto Rosie Alm

FAKTA

Funderar du på att bygga hus? Att bygga hus är att förverkliga en dröm! Hör av dig till oss med dina idéer så hjälper vi dig att skapa ditt drömhus. Kontakta oss, så berättar vi mer!

På väg mot ett levande stadscentrum Just nu byggs 450 bostäder intill Gränby centrum. Men det är bara början. I Uppsala kommuns Översiktsplan 2016 är Gränby utpekad som en fyra stadsnoder, tänkta som komplement till innerstaden. Tanken är att Gränby ska utvecklas till ett levande stadscentrum utifrån de verksamheter som redan finns i området, det vill säga med kopplingar mellan centrumanläggningen och handelsområdet Gränby köpstad, sportfältet, Gränby gård och delar av Gränbyparken. Kopplingar görs även med nya bostäder i intilliggande Brillinge och Gränbys nuvarande bostadsoch skolområde. Översiktsplanen lägger stor vikt vid offentliga ytor. Gränbyparken får därmed utökad betydelse som stadspark i en kraftigt växande del av Uppsala. Under hela sommaren 2017 skapades ”Gränby Hjärta”. I dialog med medborgarna i området utvecklades en centralpunkt i parken med hjälp av odlingar, möblemang och en scen, varifrån olika aktiviteter ordnades. Här möts också cykelvägar från olika håll. Bland annat ska en ny snabbcykelväg mot Gränby sportfält och Gränby centrum byggas framöver. År 2050 har Uppsala en femkärnig stad. Gränby, Gottsunda-Ultuna, Börjetull och Bergsbrunna bildar tillsammans med innerstaden den femkärniga staden, där varje stadsnod ”ska ha en hög grad av stadsmässighet med en blandning av arbetsplatser, boende och service”.

Spikgatan 10 75323 Uppsala || 018-12 35 10 || www.vargardahus.se

FÖR ETT GRÖNARE UPPSALA.

Vi ritar alltid bostäder med stor omsorg om människorna som flyttar in och gör en lägenhet till sitt hem. En del av den omsorgen är att designa grönt – från grönskande trädgårdar till hållbara ekosystem. Just nu arbetar vi bland annat med Mandelpilen, Tornträdgården, Esplanaden och Rickomberga.

Källa: ÖP 2016

LARS GAMVIK är skohandlare i Gränby centrum.

lindbergstenberg.se +46 8-406 87 00


16

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

KUNGSÄNGEN

Plats för nya möten

TILDA OCH ELISA

När stadsdelen Kungsängen utvecklas med bostäder, arbetsplatser, butiker, skola och förskola, finns det också plats för parker och mötesplatser. En park som redan är klar har blivit ett populärt besöksmål för skejtande ungdomar.

K

ungsängen har under de tio senaste åren omvandlats från industriområde till en populär stadsdel att bo i. Stadsdelen ligger centralt i Uppsala, nära centralstationen och Fyrisån. Här har traditionellt funnits både stora och små industrier, som gjuterier, bussgarage och plåtverkstäder, blandat med en del bostäder. I dag finns endast ett fåtal industrier kvar i området, som Lantmännens stora kvarn- och spannmålsverksamhet, och bussdepån längs Kungsgatan. Nu vill staden omvandla de sista stängda industrimiljöerna och resten av Kungsängen till en del av innerstaden. Målet är en blandad och levande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, butiker, skola och förskola. Lantmännens område längs ån utvecklas till ett nytt, spännande och annorlunda inslag i staden, där delar av de gamla industribyggnaderna bevaras och nya hus tillkommer. Viktiga inslag som är nya för stadsdelen är vattenkontakten; när industriområdet mellan Kungsängen och ån försvinner blir det lättare att nå vattnet, parker och grönområden. Anna Petrus park är en aktivitetspark, tänkt för skejtåkning, parkour, lek och möten. Parken invigdes 2014 och innehåller gupp och kullar för skejtare, små studsmattor, räck och murar att

ANNA PETRUS PARK som invigdes 2014 är en aktivitetspark, tänkt för skejtåkning, parkour, lek och möten. Elisa Niilivirta har skejtat i två år.

hoppa över och ställningar att klättra på. Dessutom finns här skyddade planteringar, vita himalayabjörkar, utomhusgrill och bord att sitta vid. Parken skapades i samråd med olika skejt- och parkourföreningar som fick lämna önskemål och synpunkter under arbetets gång. Några som nyttjar parken flitigt är skejtarna Tilda Lundberg, 20 år och Elisa Niilivirta, 22.

TIDIG SKISS ÖVER den nya bebyggelsen i kvarteret Sållet, sedd från korsningen Siktargatan/ Kungsängsgatan, som Skanska planerar för.

– Jag är nöjd med parken, säger Tilda, som har skejtat i två år. – En bra skejtpark gör det möjligt att starta på lite enklare nivåer, med små kullar och gupp, och avancera i sin egen takt till svårare böjar och svängar. Det kan man göra här. Möjligen saknar jag en lite större yta där man kan öva utan hinder, men i stort är det riktigt bra. Elisa, som också har åkt i två år, håller med om att parken är bra, särskilt placeringen nära matställen och kommunikationer. – Jag gillar när det finns små roliga saker man kan vara kreativ med. Tilda understryker hur trevlig stämning det är bland skejtarna i parken. – Jag var rädd när jag började åka att attityderna mot oss tjejer skulle vara tuffa, men det är tvärtom, alla är glada och hjälpsamma och uppskattar att allt fler skejtar. Jag har fått många kompisar genom åkningen, både killar och tjejer. Elisa råder nybörjare att ta sig hit, ta ett djupt andetag och köra på. – Man kan inte mer än ramla! Vi har alla varit nya och minns hur det är.

Nu vill staden omvandla de sista stängda industrimiljöerna och resten av Kungsängen till en del av innerstaden. I parken samlas många ungdomar. En annan framtida samlingsplats i Kungsängen är en skola och förskola som planeras där det i dag finns en bussdepå längs Kungsgatan. Tillsammans med kontor, verksamhetslokaler, butiker, garage och bostäder, ska skolan och förskolan bli en samlingsplats för människor i alla åldrar, även utanför öppettiderna. Text Nella Bergström Foto Rosie Alm


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

DET ÄR HÄR FRAMTIDEN HÅLLER HUS

UPPSALAS ANDRA STADSKÄRNA VÄXER NU FRAM Uppsala är en av Sveriges snabbast växande kommuner och i den fortsatta utvecklingen har Gränbystaden en central plats. Här i det välkända handelsområdet, i nordöstra delen av centrala Uppsala, utvecklas just nu en ny stadsdel. En stadskärna där handel, kontor, service, restauranger, nöje, utbildning och bostäder blandas och tillsammans skapar en dynamisk plats som lever dygnet runt. Väldigt många människor är, som väl alla känner till, på väg att berika den redan nu blomstrande Uppsalaregionen. Årligen flyttar 3 000 människor hit och till 2025 beräknas antalet innevånare ha ökat med 12 procent. En befolkningsökning som under samma period i ren konsumtionsökning motsvarar 20 procent. Eller drygt 2,5 miljarder kronor bara för Gränbystaden. Och då talar vi alltså bara om själva konsumtionen. Sen ska alla vi Uppsalabor tillsammans med våra nya grannar bo, leva, resa, inreda, tapetsera, plantera, bygga om, skjutsa barn till dagis, skola och aktiviteter. Och inte minst arbeta. Vi talar om upp till 135 000 nya grannar som ska möblera upp till 70 000 nya hem och ha upp till 65 000 nya jobb att gå till. Efterfrågan på kontorslokaler ökar kort sagt lika stadigt som allt annat här i en av landets snabbast växande kommuner. Själva har vi – naturligtvis helt objektivt – svårt att tänka oss ett bättre framtidsläge än här i Uppsalas andra stadskärna. Och då tänker vi inte bara på den omedelbara närheten till E4 och Uppsala centrum eller de täta kommunikationerna. Eller att vi ligger långt mycket närmare Arlanda än vad Kungliga Huvudstaden Stockholm gör. De nya kontorsytorna lägger vi på plan 2 i tre nya byggnader vid södra entrén till gallerian. De beräknas vara helt inflyttningsklara under 2018 och

början av 2019. Redan under hösten 2017 flyttar dock Swedbank och Fastighetsbyrån in i det första huset. De två kommande, med 1 300 kvm kontorsyta vardera, är idealiska för företag med 100–130 anställda, oavsett verksamhet. På sikt planeras ytterligare 7 000 kvm kontorsyta här. Inledningsvis handlar det alltså om 3 x 1 300 kvm flexibla, funktionella, toppmoderna och tillväxtvänliga kvadratmetrar, i en ovanligt inspirerande miljö. För att inte säga frestande. Bara ett litet stenkast från skrivare, excelark och kvartalsrapporter breder all världens möjligheter ut sig. Med Uppsalas bästa kundflöde och ett fantastiskt utbud av shopping, restauranger, nöje, kultur, service, hälsa, idrott och bostäder, finns allt du kan önska dig här. Gränbystaden är kort sagt en plats med ett pulserande stadsliv som lever och sjuder dygnet runt. I Gränbystaden blandas kontor, bostäder, shopping, kultur, lärande och service och mycket mer i en dynamiskt sjudande mix. Här finns en strid ström av möjligheter. Ett handelsområde som bjuder på spännande möten och upplevelser och som gör Gränbystaden till ett lika enkelt som självklart val för regionens alla invånare. Det i sin tur gör stadsdelen till en livaktig, pulserande och inte minst inspirerande miljö att arbeta i.

Gränbystaden

• Visionen som håller på att förverkligas är att skapa en ny, attraktiv och levande stadsdel, Uppsalas andra stadskärna. • En tät och funktionsblandad, trivsam och attraktiv stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten. • Just nu utvecklas 450 lägenheter av vilka de första blir klara i höst. 200 hyres rätter är inflyttningsklara under 2017- 2018 och 250 bostadsrätter ska stå färdiga 2022. • Gallerian i Gränbystaden byggs ut och den nya delen kommer att innehålla biograf, mer handel och restauranger. Utbyggnaden beräknas vara klar till julhandeln 2018 då Nordisk Film öppnar sin första svenska biograf.

1719

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

LIV OCH HÄLSA

FAKTA

Ut och njut!

Träna utomhus Sugen på att träna utomhus? I stan finns 16 härliga utegym där du kan träna med olika redskap, dygnet runt och alldeles gratis. Gymmen hittar du på uppsala.se/utegym

Uppsala bjuder på massor av vacker natur, flera utegym i grönskan och härliga promenadstråk vid vattnet. Här får du några utetips. Kanske hittar du en ny favorit?

Träna i stadsskogen med ny mobilapp Stadsskogens motionsspår är populärt och används av många. Nu kan du ladda ner Uppsalas gratis mobilapp med träningsövningar att göra under din promenad eller joggingtur. Ladda ner Onspotstory via App store (Apple) eller Google Play (Android).

Tillgängligt för alla Vårdsätra strandpromenad ligger vid Vårdsätraviken och består av en grusad stig och byggda träbryggor med viloplatser. Promenaden passar bra för rullstolsburna och barnvagnar. Promenera två kilometer längs vattnet, njut av utsikten över Ekoln och titta in i det spännande naturreservatet Vårdsätra naturpark som har varit orört och stängt för besök i över 100 år. Börjar/slutar vid Skarholmsvägen vid Skarholmen.

NATURSKÖN löpning vid Uppsala högar.

För den historieintresserade

HITTA HIT Lurbo bro.

Buss till Håga eller

HITTA HIT

Natur & kultur

Busshållplats Seglarvägen och Gullvivevägen ligger båda i anslutning till promenaden.

Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Som en del av undervisningen tog han ut sina studenter på växt- och djurvandringar runt Uppsala. Vaksalavandringen är 9 km och startar i Nyby, fortsätter österut till Råby Park och går sedan vidare över ängarna vid Eke och Jälla fram till Törnby gård, vars inkomster betalade Linnés professorslön. Stigen är markerad med blåmålade stolpar och informationstavlor.

HITTA HIT

Buss till Nyby.

Längs Eriksleden bars en gång Erik den Heliges reliker i procession. Än i dag kan du vandra samma väg! Leden går från Domkyrkan till Kungshögarna och Gamla Uppsala kyrka. Mellan Domkyrkan och Tunabergskyrkan vandrar du längs Fyrisån genom stadsmiljöer. Den andra halvan av leden går i natur längs Röbo- och Tunåsen. Leden är 6 km lång och passar bra för cyklar, rullstolsburna och barnvagnar.

En vacker och historisk vandring nära stan utgår från Hågaby, förbi den mytomspunna Kung Björns hög från bronsåldern, som anses som en av Uppsalas vackraste platser, genom Hågadalen och till Lurbo bro.

HITTA HIT

I Linnés fotspår

En helig färd

En riktig långpromenad Gå längs Fyrisån, förbi fågeltorn och fornborgar, ner till Ekoln i Sunnersta Graneberg och fortsätt fram till Skarholmen och vidare till Vårdsätra strandpromenad. Här finns rogivande natur, båtbryggor, stiliga villor och ett vackert naturreservat.

HITTA HIT

Påbörja promenaden vid Stadsträdgården mitt i stan och följ ån söderut.

Njut av fjärilsfladder och humlesurr! I naturreservatet Hågadalen–Nåstens norra del finns en anlagd fjärilsstig, som är en av de artrikaste fjärilsmiljöerna i Sverige. Stigen är 4 km lång och första halvan, längs en gammal banvall, är tillgänglig för rullstolsburna. Andra halvan går längs en lättvandrad stig. Längs vägen finns nio informationsskyltar om de fjärilar som trivs här. Om du vill se många olika arter är det bäst att komma hit en solig och vindstilla dag i början av maj, slutet av juni eller slutet av juli. När du har gått fjärilsstigen, och är tillbaka vid Hällens gård, gör en avstickare till Kvarnbo kvarn från slutet av 1700-talet. Kvarnen som ligger fantastiskt vackert vid Hågaån har räddats från svårt förfall och är i dag välbesökt av konstnärer.

Leden utgår från Domkyrkan, skyltad med pilgrimssymbol.

Rik naturupplevelse Gula stigen är en vandringsled på ca 10 kilometer som sträcker sig från Studenternas idrottsplats vid Stadsträdgården, via Kronparken, Rosendalsfältet, Ultuna hagar och Gottsundagipen till Skarholmen. Stigen skapades som en skid- och vandringsled på 1930-talet. Det unika är att den går genom ett nästan helt sammanhängande grönstråk. Här vandrar du bland 350-åriga tallar och ädellövskog och hör massor av fågelsång.

HITTA HIT

Leden börjar vid Sjukhusbacken/Studenternas och är utmärkt med gula markeringar.

HITTA HIT

Buss till Håga. Fjärilsstigen startar vid parkeringen vid Hällens gård i västra utkanten av Håga by.

Text Nella Bergström Foto Niklas Lundengård/ Destination Uppsala


Hitta ditt nya drömboende Nu bygger vi hem och nya grannskap på flera platser i Uppsala. Alla med fokus på hög livskvalitet. För oss är det viktigt att skapa hus som bidrar till levande bostadsområden med naturliga platser för gemenskap och umgänge. Ett boende där det går att kombinera arbete, familj och fritidsintressen. Välkommen hem. Anmäl ditt intresse redan nu så att du inte missar ditt nästa drömboende.


Kapellgärdet Arena

Gustav Vasa i Kungsträdgårdarna Sista chansen att få en nybyggd lägenhet i Kungsträdgårdarna. Lägenheterna har dubbla balkonger med extra djup. I markplan bor du med egen uteplats med häckomgärdad trädgård. Dessutom finns en gemensam grönskande innergård och en takträdgård med eget växthus.

Välkommen hem till ett aktivt liv! Här går löparbanan ända fram till ytter­ dörren och på innergården finns snygg funktionsträning för dig som vill hålla formen. Dessutom har vi en gemensam takterrass med fantastisk utsikt över Uppsala. Den 29 augusti släpper vi våra mindre lägenheter, 1–2 rum och kök på 26 – 41 kvm i Kapellgärdet. Lägenheterna är välplanerade med genomgående planlösningar och stora balkonger.

Säljstart Bostadstyp Antal rum

Säljstart Bostadstyp Antal rum

pågår lägenhet 3–4

Pris Storlek

3 145 000 – 4 400 000 kr 82 – 108 kvm

pågår lägenhet 2–4

Pris Storlek

2 085 000 – 4 000 000 kr 46 – 99 kvm

Läs mer: bonava.se/kungstradgardarna5

Läs mer: bonava.se/ka

Årsta Park Orangeri

Tegelbränneriet i Bäcklösa

Spännande arkitektur, stora balkonger och ett boende i direkt parkläge. I den väletablerade och omtyckta stadsdelen Årsta bygger vi ca 190 nya hem med grönskan direkt utanför dörren, granne med Årsta centrum. Vår första förening Årsta Park Orangeri har ett härligt sydvästläge och med eget orangeri på gården.

I Tegelbränneriet har vi gjort det lätt att leva ett aktivt och socialt liv för dig som gillar att få lite skit under naglarna och blöta pussar från fyrfotade familjemedlemmar. Här finns odlingsmöjligheter på gård och i växthus, spolplatta för leriga hundar och cyklar, hobbyrum med brännugn för keramik och andra kreativa projekt, cykelmek och grovtvättstuga. Ett drömboende för tvåbenta, fyrbenta och leriga tvåhjulingar helt enkelt.

Säljstart Bostadstyp

Säljstart Bostadstyp

våren 2018 lägenhet

Antal rum Storlek

Läs mer: bonava.se/arstapark

1–4 24 – 96 kvm

nov 2017 lägenhet

Antal rum Storlek

Läs mer: bonava.se/tegelbranneriet

1–5 30 – 120 kvm


22

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

SOLENERGI FAMILJEN LINDSTRÖM

Det känns bra att kunna

producera sin egen el Egna solceller som ger obegränsat med varmvatten är verklighet hemma hos Sofia och Johan Lindström i Jumkil utanför Uppsala. För den miljöintresserade familjen är det roligt och självklart att välja klimatsmarta lösningar.

Det är framför allt bra för miljön. Att sänka kostnaderna är också bra, men inte det primära. bygden och stort lokalt engagemang, samtidigt som man rår sig själv. Vi kan inte få det bättre, säger Sofia. Både Sofia och Johan har stort miljöengagemang, som visar sig inte minst i en rad olika energilösningar för el och uppvärmning. För transporter är det än så länge två bilar, varav en hybridbil, som gäller. På önskelistan står en laddhybrid som laddas med el från den egna solcellsanläggningen. – När vi flyttade ut hit 1991 var det för att få ett bra och enkelt boende nära

Hur mycket sol strålar på ditt tak? Funderar du på att installera solceller på taket? Ta en titt på Uppsalas solkarta! Den visar hur mycket solen strålar på just ditt tak, vilka delar av taket som passar bäst och hur mycket el som kan produceras under ett år. Med hjälp av tre färger som motsvarar olika energiklasser går det att se hur mycket solenergi som kommer in på olika takytor. Det går även att få fram en uppskattning av hur stor solelproduktionen kan tänkas bli och vilket solcellssystem som passar bäst. Uppsalas solkarta finns på www.uppsala.se/solkarta

S

ofia och Johan Lindström och deras två barn bor i Uppsala kommun, närmare bestämt i Jumkil, två mil nordväst om Uppsala stad. – Jag är uppvuxen i ett villaområde i Nyby. Men Johan kommer från Jumkil, även min mamma är uppväxt här, så det låg nära till hands att bosätta oss här, berättar Sofia, som inte har några tankar på att flytta tillbaka till stan. – Det finns så mycket positivt med att bo som vi gör, menar hon. – Alla möjligheter till friluftsliv finns inpå knuten. Det är bara att gå ut i naturen, plocka svamp och blåbär, eller motionera på elljusspåret bara hundra meter från huset. Det är en enorm frihet. Man är inte heller anonym som i en storstad. Här finns samhörighet med

FAKTA

Kraftig ökning av solcellsanläggningar Solceller är nu en vanlig syn i våra villaområden. Antalet bygglovsansökningar har ökat dramatiskt. Det är gratis att ansöka om bygglov för solceller.

– Under soliga sommardagar ger solcellerna obegränsat med varmvatten, som kan lagras i en ackumulatortank, säger Sofia Lindström som tillsammans med maken och två barn bor i Jumkil, två mil nordväst om Uppsala stad.

• Skattereduktionen som infördes för solceller 2015 gynnar tillväxt • Bostadsrättföreningar och företag har insett fördelarna med att producera sin egen el från solen • Små lokala elnät – så kallade mikronät – är en växande trend i Uppsala Läs mer: uppsala.se/bygglov

naturen, i stället för att köpa en lägenhet i Uppsala. Vi var unga och började med 65 kvadrat och har sedan byggt ut, både en och två gånger, allteftersom familjen växt. Vi är också miljöintresserade. Därför var det självklart att vilja ha så klimatsmarta lösningar som möjligt. Vi började med en hembyggd luft-vattenvärmepump och har sedan fortsatt. Vi har provat många lösningar genom åren, en kombination av olika saker, säger Sofia. Johan jobbar på teknikkonsultföretag och är allmänt teknikintresserad, vilket inte är oviktigt i sammanhanget. Sofia, som är projektledare på IT-konsultföretag, tycker också det är kul att testa ny teknik. För drygt tio år sedan installerades den första sollösningen. Det var solfångare på taket för uppvärmning av vatten till golvvärmen och varmvattnet. Under soliga sommardagar har de obegränsat med varmvatten, som dessutom kan lagras i en ackumulatortank. – För tre år sedan skaffade vi solceller som genererar el nästan hela året, inte så mycket på vintern naturligtvis. Men på sommaren blir det ett visst

överskott som vi kan sälja till vår elleverantör, förklarar Sofia och visar upp sin mobil och appen där hon kan följa hur solcellerna jobbar. – Det är jätteroligt och framför allt känns det bra att kunna producera sin egen el. Vi kommer nog aldrig att kunna bli helt självförsörjande. Det är på vintern, när vi producerar som minst, som vi förbrukar mest. Då kompletterar vi med vår vedpanna och en täljstenskamin som snabbt höjer temperaturen. – Men vi vill gärna skaffa fler solpaneler och kunna utnyttja solen ännu mer. Det är framför allt bra för miljön. Att sänka kostnaderna är också bra, men inte det primära, poängterar Sofia. Om pengar vore drivkraften skulle pannan med ved från den egna skogen gå året om. Men det kräver mycket jobb och är inte alls lika bra för miljön. – Det här är praktiskt och bekvämt, solen bara finns där. Jag vet att Johan är sugen på att komplettera med en ny värmepump, det blir säkert så, säger Sofia och skrattar. Text Per-Åke Hultberg Foto Rosie Alm

Energi- och klimatrådgivningen tipsar Frågor som rör solceller är den enskilt största frågan för Energi- och klimatrådgivningen, en gemensam tjänst för Enköping, Heby, Knivsta, Uppsala, Tierp och Älvkarleby kommun. • Tänk på att ta in offerter från flera aktörer • Använd solkartan och räkna på din byggnads potential • Se över din årliga elförbrukning för att få rätt dimension på anläggningen • Se till att solcellerna inte skuggas av träd, skorstenar eller andra byggnader • Ta gärna hjälp av oss! Rådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende Energi- och klimatrådgivningen, Stationsgatan 12, Uppsala. 018-727 47 24, energiradgivning@uppsala.se Läs mer: gratisenergiråd.se


HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

23

VISNINGSTIDER PÅ JM.SE

KUNGSÄNGEN – ESPLANADEN

KAPELLGÄRDET – TORNTRÄDGÅRDEN

CENTRALT – KUNGSGATAN 66

CENTRALT, KUNGSÄNGEN & KAPELLGÄRDET

NYBYGGDA BOSTÄDER

MED PERFEKT CITYLÄGE Efter en sommar i det fria längtar vi verkligen efter hemmamyset. Tända ljus, god mat, fina vänner och skönt umgänge gör att vi njuter av mörkret som faller utanför fönstret. För dig som söker ett nybyggt

hem med det där lilla extra, är du varmt välkommen på visning hos oss. Flera av våra bostäder byggs i ett citynära läge med promenadavstånd till citykärnan. Vilket drömboende passar dig?

KAPELLGÄRDET TORNTRÄDGÅRDEN 2

CENTRALA UPPSALA KUNGSGATAN 66

I Tornträdgården bor du ljust, stilsäkert och med tillgång till ett grönskande uteliv några minuter från Uppsala stadskärna.

Kungsgatan 66 byggs på en kaxig adress Esplanaden får lägenheter i storlekarna med pendlarvänligt läge i Uppsalas om ett till fem rum och kök. Här har vi citykärna. tagit till vara på utelivet med uteplatser och balkonger i bästa läge. Storlek: 1-4 rok, 33-124 kvm

Storlek: 1-5 rok, 31-117 kvm Pris: 1 749 000-5 449 000 kr Månadsavgift: 2 500-6 000 kr Tillträde: prel. kv. 2-3, 2019 Mäklare: Abel Tekeste, 0723-14 40 33, abel.tekeste@widerlov.se och Sara Ekeljung, 0762-00 96 55, sara.ekeljung@widerlov.se

Pris: 1 845 000-7 495 000 kr Månadsavgift: 2 500-6 000 kr Tillträde: prel. kv. 3-4, 2018 Mäklare: Abel Tekeste, 072-314 40 33, abel.tekeste@widerlov.se och Sara Ekeljung, 076-200 96 55, sara.ekeljung@widerlov.se

MER INFO OCH FLER DRÖMBOSTÄDER PÅ JM.SE JM bygger hållbara hem med fokus på hantverket sedan 1945.

KUNGSÄNGEN ESPLANADEN

Storlek: 1-5 rok, 33-136 kvm Pris: 1 850 000-6 800 000 kr Månadsavgift: 2 600-6 600 kr Tillträde: prel. kv. 3-4, 2018 Mäklare: Krister Stenqvist, 073-595 86 55, krister.stenqvist@widerlov.se


24

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

FOTBOLLSFEBER NIKLAS OCH MOA

Uppsala är en

fantastisk fotbollsstad

DE BÅDA LAGKAPTENERNA, Moa Mattsson för IK Uppsala Fotboll och Niklas Busch Thor för IK Sirius Fotboll, har båda återvänt till Uppsala efter bollspelande på andra orter.

FAKTA Mer om Studenternas IP • Studenternas idrottsplats ingår i arbetet med att utveckla det södra åstråket från Islandsbron i norr till Kungsängsbron i söder. • Målet är att utveckla en arenapark som lever dygnet runt, året om, mitt i staden. • Fotbollen får en ombyggd arena med konstgräs. • Läktarkapaciteten på nya Studenternas utökas från dagens 6 000 åskådarplatser till cirka 10 000 (kombinerade sitt- och ståplatser). • Friidrotten flyttar sin utomhusverksamhet till den nya friidrottsanläggningen vid Gränby sportfält. • Matcherna för amerikansk fotboll spelas på Österängens IP. • I anslutning till fotbollsarenan byggs nya lokaler för kontor, butik och restauranger. • Byggstarten är beräknad till hösten 2017. • Arenan byggs i etapper och under 2019 beräknas ny spelplan, huvudläktare och kortsidesläktare i söder vara klara. Hela fotbollsarenan beräknas stå färdig 2020 och arenaparken blir klar 2021.

IK Sirius Fotboll ligger i toppen av Allsvenskan och nybildade IK Uppsala Fotboll siktar mot Damallsvenskan. Lagkaptenerna Niklas Busch Thor och Moa Mattsson gör bokslut efter halva säsongen, förklarar varför man är smartare än alla andra lag och avslöjar varför det blir svårt att flytta från Uppsala.

D

et finns en uppfattning, om än kanske lite elak, att professionella fotbollsspelare bara ägnar sin lediga tid åt tv-spel och caféhäng. Att det enda de har läst är Zlatans självbiografi. Den bilden stämmer inte när det handlar om Uppsalas båda elitfotbollslag. Snarare tvärtom. – Det är inte många lag som slår oss på antal högskolepoäng, säger Niklas Busch Thor och skrattar. Moa Mattsson flikar in: – Det är samma för oss. Jag tror vårt lag har många högskolepoäng om man jämför med våra konkurrenter, säger hon skämtsamt. Niklas och Moa har mer gemensamt än vad nog många vet. Båda är lagkaptener för sina elitlag, båda är innermittfältare som återvänt till Uppsala efter bollspelande på andra orter och båda fyller ”fritiden” med krävande civilingenjörsstudier. Hur går det att få ihop allt: familjen, fotbollen och studierna? – Det är ett pussel. Men det går faktiskt bra. Visst, det blir många långa dagar, åtta till åtta. Disciplin och framförhållning är väl nyckeln, säger Moa Mattson, som precis gjort sitt kandidatarbete på civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet.

Niklas Busch Thor, som i somras lämnade in sin kandidatuppsats på civilingenjörsprogrammet vid KTH, känner igen bilden: – Egentligen tänkte jag inte plugga, jag tyckte faktiskt att det var bortkastad tid, men suget växte fram de senaste åren. Så jag hoppade på utbildningen för tre år sedan och det ångrar jag verkligen inte. Det gäller att vara extremt disciplinerad och kompromissa en del. Men det har gått bra och jag tänker även läsa vidare på mastersnivå.

Det är inte många lag som slår oss på antal högskolepoäng. Få kan ha missat att säsongen för de ”blåsvarta” hittills varit en fullständig succé. Många i fotbollssverige är säkert förvånade. Inför hösten ligger laget i toppen och är i högsta grad med i toppstriden. En som inte är lika förvånad är lagkaptenen själv. – Vi visste att vi har hög kapacitet, så egentligen är det inte så överraskande. Vi fick en väldigt bra start och sedan har det rullat på. Utmaningen framöver

är att inte vara nöjda, men det är egentligen ingen större fara. Vi är en hungrig grupp som har mycket mer att ge, säger Niklas som under sommaruppehållet tränade mer eller mindre varje dag för att vässa formen. Resultatmässigt har det inte gått lika bra för IK Uppsala Fotboll. De ligger i mitten av Elitettan men siktar på att blanda sig i toppen under hösten. – Vi har spelat fin fotboll, men har tyvärr inte fått med oss resultaten som vi förtjänat. Men vi har kapacitet att komma högre. Samtidigt måste man komma ihåg att vi är en nybildad förening. Det tar sin tid att sätta verksamheten. Men på sikt är målet att nå Damallsvenskan, säger Moa Mattsson. Trots att både Niklas och Moa är nyckelspelare i sina respektive lag och säkerligen drar till sig uppmärksamhet från andra fotbollsklubbar, känner de inget omedelbart sug att röra på sig. Kärleken till Uppsala är en viktig förklaring. – Det är svårt att sätta fingret på exakt varför. Men jag älskar Uppsala. Det är verkligen hemma för mig. Jag gillar atmosfären, storleken och människorna. Efter alla dessa år i lägre divisioner var det därför extra kul att vi lyckades nå Allsvenskan. Dels på ett personligt plan, dels för att kunna ge tillbaka och glädja så många uppsalabor, säger Niklas som får medhåll från Moa: – Det spelar så klart in att jag har min sambo, familj och vänner här, men jag tycker jättemycket om Uppsala. Blandningen av studenttraditionen och att staden får mer puls och växer är inspirerande och gör att man verkligen trivs. Text Samuel Hultberg Foto Johan Alp


25

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

Foto: Sweco Architects

Energieffektiva dynamiska glas till Uppsalas nya stadskärna ChromoGenics levererar cirka 600 kvadratmeter dynamiska glas till Atrium Ljungbergs projekt Gränbystaden i Uppsala. ConverLight™ - Ett dynamiskt solskydd för ökad energieffektivitet och förbättrad inomhuskomfort som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi gör fastigheter mer attraktiva!

Nära till smakerna! Nu byggs det som aldrig förr i Södra Staden och även i Gottsunda Centrum har det hänt saker! Vår

Pyssla i vår julverkstad och gör fina klappar och dekorationer!

senaste goda nyhet är MatTorget, där hela familjen hittar sin favorit. Vad sägs om fisk, grillat, vegetariskt eller husmanskost? Asiatiskt, amerikanskt eller kanske prova det libanesiska köket? Välkommen på en smakrik resa i Gottsunda Centrum.

Öppettider: vardagar 10-19, lördag 10-18, söndag 11-17, ICA och Willys 8-21 alla dagar. | www.gottsundacentrum.se


26

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

KARTA

G:a Upsala STORVRETA

STORVRETA 2 000 BOSTÄDER

Nyby GRÄNBY

GRÄNBY 450 BOSTÄDER 350 BOSTÄDER

GRÄNBY GRÄNBY SPORTFÄLT SPORTFÄLT

KVARNGÄRDET KVARNGÄRDET 800 BOSTÄDER

Tunabackar BÖRJETULL

LIBROBÄCK LIBROBÄCK 60 000 kvm

60 000 M2 VERKSAMHETSVERKSAMHETSOMRÅDE OMRÅDE

Gränby

ÖSTRA ÖSTRA SALA BACKE SALA BACKE 2 500 BOSTÄDER

800 BOSTÄDER

BÖRJETULL 1 400 BOSTÄDER 1 400 BOSTÄDER

Librobäck

GRÄNBY

KAPELLGÄRDET KAPELGÄRDET 1 350 BOSTÄDER

2 500 BOSTÄDER

Kvarngärdet

Sala backe

1 350 BOSTÄDER

Svartbäcken

Fålhagen

Luthagen INNERSTADEN INNERSTADEN

Stabby

BO BO

CENTRUM

KUNGSKUNGSÄNGEN ÄNGEN 3 500 BOSTÄDER

3 500 BOSTÄDER

Stenhagen

Flogsta

STUDENTERNAS STUDENTERNAS

Kungsgärdet Kåbo

ERIKSBERG

2 500 BOSTÄDER

Eriksberg

ROSENDAL

ROSENDAL 5 000 BOSTÄDER 5 000 BOSTÄDER

ULLERÅKER

ULLERÅKER 7 000 BOSTÄDER 7 000 BOSTÄDER

Ulleråker

Rosendal Norby Valsätra

NORRA NORRA BÄCKLÖSA BÄCKLÖSA 550 BOSTÄDER 550 BOSTÄDER

Gottsunda

GOTTSUNDA GOTTSUNDA 5 000 – 7 000 5BOSTÄDER 000 -7000 BOSTÄDER

50%

RABATT På motorstyrning av markiser fram till årsskiftet! * *

Gäller endast vid köp av komplett markis. Uppge koden "Välkommen hem"

Vi har också ett stort utbud av lamellgardiner, persienner, mörkläggningsgardiner m.m.


27

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

KARTA

SÅ VÄXER UPPSALA

Årsta

e Fyrislund

SÖDRA SÖDRA GUNSTA GUNSTA 1 500 BOSTÄDER

ÖSTRA ÖSTRA FYRISLUND FYRISLUND 700 000 kvm

1 500 BOSTÄDER

700 000 M2 VERKSAMHETSVERKSAMHETSOMRÅDE OMRÅDE

FRÄMRE FRÄMRE OLÄNDERNA OLÄNDERNA

Boländerna

Tillväxten är stark och arbetsmarknaden expansiv i Sveriges fjärde storstad med drygt 200 000 invånare. Uppsala kommun beräknas växa med 140 000 invånare till år 2050. För att möta den nya befolkningstillväxten krävs det 2  000 nya jobb och 3 000 nya bostäder per år. Här presenterar vi de större stadsutvecklingsprojekt som är på gång.

Nåntuna-Vilan Ultuna

Sävja

Sunnersta

Nyhet 2017

Nya huskollektionen är här! Nu med smarta hem som standard. Gå in på vår hemsida för att ladda ner eller beställa vår katalog. Det går också bra att träffa mig i monter 16 på Välkommen Hem mässan i Uppsala den 30 september.

LB Optimal 178

Jonas Sandberg Säljare 0722 45 27 72


28

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

TRASTHAGEN ÅSA ÖSTMAN CHIRINOS

Storsatsning på

förskola och skola

Bilden är behandlad av redaktionen.

rum, vattenrum, ljusrum, bibliotek och ateljéutrymmen. Behovet av en ny förskola var stort, berättar Åsa. – Inflyttningen är stor i Sunnersta och även barn från andra delar av Uppsala anvisas eller söker sig hit. Vi har 90 barn nu, och till våren blir det ännu fler.

UPPSALA VÄXER och med det ökar behovet av fler förskolor. Förskolan Trasthagen i Sunnersta öppnade i augusti förra året.

När Uppsala växer byggs många nya skolor och förskolor. En av dem är förskolan Trasthagen, där en stor sten på gården har vunnit barnens hjärtan.

M

ånga flyttar till Uppsala och 7 000 nya platser behövs i grundskolan i Uppsala under de kommande åren. Därtill behövs betydligt fler förskoleplatser än i dag för att täcka behoven. Därför ska nya platser

motsvarande nio skolor skapas och lika många skolor ska byggas ut, samtidigt som kommunen planerar för 21 nya förskolor. Den nya Tiundaskolan håller nu på att byggas, där 1 000 elever i förskola och grundskola ska gå från hösten 2018. När grundskolorna i Jumkil, Tiunda och Lindbacken är klara finns ytterligare 675 platser, och i de nya stadsdelarna Rosendal och Ulleråker planeras för ännu fler nya skolor. Även de små barnen blir fler, och redan till höstterminen skapas 54 nya förskoleplatser på en nyöppnad förskola. Till nästa år finns dessutom 360 platser på nya förskolor i Jumkil, Tiunda, Kungsängen och Lindbacken.

När gamla förskolor och skolor renoveras och nya byggs är ett viktigt mål att bygga hållbart och energisnålt. Ett exempel är förskolan Trasthagen i Sunnersta, som öppnade i augusti förra året. Den är energismart och byggd med miljöprövade material enligt Byggvarubedömningen, som Skolfastigheter AB använder för att minimera farliga material och nå Uppsala kommuns mål för giftfria förskolor. Trasthagen rymmer 144 barn mellan 1 och 5 år och har eget kök där maten lagas. Åsa Östman Chirinos, biträdande förskolechef på Trasthagen, visar runt i de fina ljusa lokalerna, som är anpassade för förskoleverksamhet från början. Här finns stor gård med mycket natur, bygg-

Två av de barn som går här heter Simon, just fyllda 6, och Elin, 2. Både de och pappa Pontus Jester är nöjda med verksamheten. – Simon gick på en annan förskola men vi ville gärna byta till Trasthagen, eftersom vi bor vägg i vägg. Vi ångrar inte bytet, vi trivdes visserligen bra innan men vi trivs ännu bättre här, berättar Pontus och fortsätter: – Personalen är engagerad och välkomnande; man känner sig sedd, gården är lyckad och maten är bra. Simon tycker att kocken Annas mat är god, särskilt pannkakor, och att det bästa är att klättra på den stora stenen på gården. Lillasyster Elin vill inte säga vad hon tycker men Simon vet besked: – Hon älskar dagis, särskilt fröknarna. Nova, 4 år, My, 5,5 och Sami, 5 är också nöjda med sin förskola. Stora stenen är bäst, tycker My och Nova, medan Sami gillar att man kan gömma sig under granarna på gården när man leker kurragömma. Text Nella Bergström Foto Rosie Alm

Personalen är engagerad och välkomnande; man känner sig sedd, gården är lyckad och maten är bra.

DET MESTA GÅR ATT GÖRA KRÅNGLIGT. STRUNTA I DET. Att byta garageport ska vara lätt. Vi hjälper dig hela vägen, från montering till bortforsling av den gamla porten. Låt experten göra jobbet – välkommen till Garageportexperten! Uppsala Märstagatan 12 Tel: 018-12 25 00

Enköping Åkerbygatan 7 Tel: 0171-207 07


ANNONS

29

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

NYA SKOLMILJÖER I UPPSALA Under de närmaste åren kommer många nya grundskolor och förskolor att byggas i Uppsala. Bara i år planerar Skolfastigheter AB och Uppsala kommun att investera totalt 800 miljoner kronor i renoveringar, underhåll och nyproduktion av skolor och förskolor.

Sex förskolor totalrenoveras och två helt nya förskolor färdigställs under 2017. Satsningen på förskolor följs av flera nya grundskolor som kommer att byggas de närmaste åren. Den totala satsningen på nya skolor och förskolor innebär förutom fler skolplatser även stora energibesparingar. Bland annat genom solenergianläggningar på taken och kontroll på miljöprövade byggmaterial, vilket ger mer hållbara miljöer att vistas i för såväl stora som små. Några av de skolor och förskolor som byggs just nu:

Ramsta förskola Ny förskola för 108 barn. Klar hösten 2017. Illustration: Sweco

Rosendals förskola Ny förskola för 108 barn. Klar till höstterminen 2019. Illustration: Tengbom

Jumkils skola Ny grundskola och förskola för 186 barn. Klar till höstterminen 2018. Illustration: Tengbom

Foto: Jeanette Hägglund

Lindbackens skola Ny grundskola för 600 barn. Klar till höstterminen 2018. Illustration: Tengbom

OM SKOLFASTIGHETER AB Skolfastigheter är Uppsala kommuns bolag för att äga, förvalta och utveckla skolfastigheter. Vi är ett helägt kommunalt bolag och är en del av koncernen Uppsala Stadshus AB. Genom skolfastigheterna bidrar vi till barn och ungas utveckling.

Tiundaskolan Ny grundskola och förskola för 1044 barn. Klar till höstterminen 2018. Illustration: C.F Møller

Ringarens förskola Utbyggnad av befintlig förskola. Klar till vårterminen 2018. Illustration: Tengbom

Katedralskolan Ombyggnad och tillbyggnad av befintlig gymnasieskola. Klar till höstterminen 2019. Illustration: Tengbom

Fler kommande skolbyggen: · Brantingsskolan · Kvarngärdesskolan · Almtunaskolan · Bälinge skola · Vaksala kyrkskola · Södra Gunsta · Med flera

Vi söker projektledare! I takt med att Uppsala växer så växer också Skolfastigheters uppdrag. Bolaget söker just nu projektledare. Vill du vara med i förnyelsearbetet och skapa trygga och hållbara lärmiljöer till Uppsalas barn och unga? Läs mer på: www.skolfastigheter.se.


30

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

INNOVATION JONAS ANDERSSON

Miljöhjältar med

världen som arbetsfält

FAKTA Mer om Uppsalas näringsliv • Här finns 21 000 företag och 45 000 studenter. Dessutom flera statliga verksamheter, bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

DET VAR JÄTTEKUL och hedersamt att vi utsågs till årets hållbara företag i Uppsala, säger Jonas Andersson.

Water Revival Systems blev ”Årets hållbara företag” i Uppsala 2017. Jonas Andersson, företagets vd, berättar här om företagets resa, varför Uppsala är en perfekt rekryteringsbas och var stadens bästa vattenläge finns.

1991

tog Jonas Andersson, då 20 år, sitt flyttlass och drog från Finspång till Uppsala för agronomstudier på SLU och har sedan blivit kvar. Under studietiden kom han i kontakt med företaget WRS, som 1997 flyttade sitt huvudkontor från Oxelösund till Uppsala. Trots att han inte är född och uppvuxen här känner han sig som en riktig uppsalabo. – Mer än halva mitt vuxna liv har jag bott här. Först i en liten studentlägenhet, sedan tio år i Svartbäcken, några år i Järlåsa och nu Bergsbrunna. Här bor han med två barn och sambo. En boplats och tillvaro som han beskriver som väldigt trivsam, nära både skogen och staden. Utan att bli alltför svettig cyklar han på cirka 25 minuter till kontoret nere på stan. En resa han inte bara tar utifrån ett hälsoperspektiv. Miljöaspekten är minst lika viktig. – Jag har alltid haft stort natur- och miljöengagemang. Jag älskar att vara ute i det gröna och ägnar mig gärna åt fågelskådning. Men det gäller inte bara mig. Jag och mina kollegor är ett gäng

miljömuppar som brinner för det vi gör, säger Jonas Andersson och skrattar. WRS har i dag 15 anställda, varav de flesta har examen från Uppsala universitet och SLU. – Vi är ett konsultföretag som arbetar med frågor inom spillvatten-, lakvattenoch dagvattenhantering, säger Jonas Andersson, som understryker betydelsen av att alltid eftersträva både ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar. Med basen i Uppsala har WRS hela världen som arbetsfält. Kina, Botswana och Sydafrika är exempel på länder där företaget deltagit i olika projekt och uppdrag. Kundbasen består dock av svenska kommuner och på senare år även av byggbolag i inte minst Stockholmsregionen. – Vi deltar även i några projekt här i Uppsala. Bland annat kring utredningen av en ny återvinningscentral i Brillinge, men vi vill gärna bidra ännu mer med vår kompetens, säger Jonas Andersson. I höst firar WRS 20-årsjubileum i Uppsala. Att flytta verksamheten någon annanstans finns inte på kartan. Anledningarna är många.

– Härifrån når vi hela Mälarregionen på ett utmärkt sätt, både vad gäller rekrytering och projektåtaganden. Det är nära till Arlanda och Stockholm. Samtidigt växer Uppsala så det knakar. Och hur många städer har egentligen två universitet? Jonas Andersson passar även på att slå ett slag för Uppsalas natur. – Vi har grönområden som är fantastiska pärlor alldeles intill hus och lägenheter. Det borde verkligen vara mer folk ute i våra skogar och marker. Med det sagt är ändå Fyrisån och å-rummet min favorit. Den har en unik charm som ger Uppsala dess speciella identitet. Som förkämpe för de hållbara frågorna ser Jonas med spänning på Uppsalas starka tillväxt och byggande. – Det behövs mer bostäder, utifrån den aspekten är det självklart positivt. Men samtidigt gäller det att växa på rätt sätt och göra rätt från första början. Därför är det superspännande och roligt att se att man i utvecklingen av dagvattenhanteringen för Rosendal verkligen tagit ett innovativt och långsiktigt hållbart ansvar som ligger i framkant i ett nationellt perspektiv. Om vi gör mer av detta och samtidigt värnar om grönytorna i staden och inte glömmer kransorterna är jag ändå ganska nöjd, säger Jonas Andersson och avfyrar ett leende. Text Samuel Hultberg Foto Rosie Alm

• Uppsala är en av Sveriges snabbast växande arbetsmarknader. Fyra nya företag etableras varje dag och 2 000 nya jobb skapas varje år. • Universiteten har bidragit till att skapa tre starka kluster: Life Science, Clean Tech samt ICT, information- och kommunikationsteknologi. • Life Science är med 5 000 anställda och 20 miljarder i omsättning den starkaste branschen med lång tradition av framgång i Uppsala. Life Science utvecklar produkter och tjänster som förbättrar människors hälsa. • Clean Tech handlar om energi- och miljöteknik och skapar morgondagens gröna innovationer. • ICT innebär datateknik för att förbättra och förenkla vardagen. Ett av de mest framgångsrika exemplen är den tidigare Uppsalastudenten Niklas Zennströms Skype. • Här finns världsföretagen GE Healthcare, Galderma och Thermofischer. Här grundades Klarna, Hansoft och Night Node. Här finns också de nydanande gröna teknikföretagen ChromoGenics, Airwatergreen och Ngenic. • Byggbranschen och handeln är mycket stark, delvis som ett resultat av Uppsalas starka tillväxt. • Besöksnäringen sysselsätter runt 1 300 personer och omsätter 1,8 miljarder kronor varje år.


HOS OSS KAN DU SKAPA DITT personliga hem

Brf Framtiden, Rosendal

Skölsta

FÖRTUR TILL EN NY BOSTAD? bli medlem i Småakön för möjlighet till förtur och boka-tidigt-rabatt Dagsljushuset, Rosendal

Södra Gunsta

BOSTÄDER med tydlig miljöprofil

VI BYGGER attraktiva boendemiljöer Östra Sala backe

Tornparken, Ulleråker

Bo naturnära mitt i stan Intresseanmälan för Kronparken är öppen Nu planerar vi kvarteret Kronparken i Rosendal – en mix av olika bostadstyper med fokus på gedigna naturmaterial. Vad sägs om en vinterträdgård med gemensamt växthus och möjlighet till odling och kompost på gården? Närheten till förskolor, skolor och hela stadens utbud får du på köpet. Anmäl ditt intresse på cernera.se redan idag!


32

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

ALMUNGE och GUNSTA ANNELEE VIKNER

Teater mitt i naturen

Uppsala är så mycket mer än staden! På landsbygden runt tätorten bor en fjärdedel av kommunens befolkning, och här händer spännande saker. Se teater mitt i naturen och följ med till idyllen Gunsta!

I

FAKTA

Landsbygden växer med staden

TEATERFÖRENINGEN Tornet har föreställning på museijärnvägen Lennakatten.

Uppsalas landsbygd växer och utvecklas snabbt. Här planeras många nya bostäder med varierade boendeformer – för unga och gamla, stora och små familjer. För att stödja och stärka den befintliga servicen sker bostadsutvecklingen främst i de prioriterade tätorterna med lägen nära kollektivtrafik. I fokus står Almunge, Björklinge, Bälinge, Gunsta, Gåvsta, Jälla, Järlåsa, Knutby, Länna, Lövstalöt, Skyttorp, Storvreta, Vattholma och Vänge. ANNELEE VIKNER, grundare av föreningen Tornet.

Blomsteräng, Almunge, finns ett 12 meter högt torn med fem våningar. Här spelar teaterföreningen Tornet teater på somrarna. AnneLee Vikner bor i Almunge och är manusförfattare, regissör, skådespelare, rekvisitör och projektledare. Dessutom är hon grundare och producent i föreningen, som bildades för sju år sedan och samlar människor mellan 1 och 80 år. – Vi producerar barn och familjeteater vid Tornet och även på andra platser, som caféer och tåg. Två somrar i rad har vi haft en teaterföreställning på museispårvägen Lennakatten, där vi iscensätter ett tågrån, vilket har varit väldigt populärt. Vi gör även Skapande skola-projekt i olika former med hantverk och teater i naturen och vi jobbar mycket och gärna med särskolebarn. Vi har ofta en häst med i våra föreställningar, det brukar uppskattas av barnen. För AnneLee och Tornet är läget på landsbygden en förutsättning för verksamheten. – Vi tycker att naturen är det viktigaste vi har, som vi måste värna och lära ut om. Många barn från stan har

inte varit i en skog, har aldrig klappat en häst eller vet vad ett lingon är, det är sant! Dessutom är det fantastiskt att jobba utomhus, i naturen, på landsbygden. Man ska inte behöva åka in till stan för att se teater eller uppleva kultur. Det vore roligt om fler stadsbor ville åka ut någon mil för att se teater, menar AnneLee. Och intresset är mycket stort, från besökare, bidragsgivare och media. – Folk värdesätter att platsen är unik, att scenen är utomhus och att vi har ett helhetstänk runt själva upplevelsen. Det är inte bara en pjäs som spelas utan det blir en halvdagsutflykt med mat och kringaktiviteter. Framöver vill föreningen göra evenemang för barn och familjer i lite större skala, men fortfarande nära, och fortfarande i den lantliga miljön. – Vi är inga vänner av nybygge så vi vill att landsbygden skall bevaras som den är, men vi vill att man satsar på att bevara gamla gårdar och hus, och ökar stödet till ekologiskt lantbruk. Det måste gå lika lätt att leva på landet som i stan. Text Nella Bergström Foto Tisha Minö, Mats Hellström

Jag ser fram emot den nya skolan Gunsta, 1 mil öster om stan, är mest bebyggt med villor från början av 1900-talet fram till i dag. Nu växer södra Gunsta fram här, med 1 500 bostäder, service och handel. Visionen är småskalig bebyggelse nära naturen.

I

sabelle Sagbrant har bott med sin familj i Gunsta i två år och trivs bra. – Jag och min sambo bodde i stan men jag är uppvuxen på landet och ville gärna flytta ut igen. Vi bestämde oss för att prova, och Gunsta var ett bra alternativ för oss, eftersom det är lantligt och ändå bara en mil till stan.

Provtiden blev permanent, familjen har inga planer på att återvända till stan. Tvärtom letar de större hus och satsar på att bli kvar i Gunsta. Det finns nästan bara fördelar med att bo här, tycker Isabelle. – Bussarna går ofta, det är lugnt och skönt och det finns cykelbana hela vägen till stan. Plantskolan är härlig

och det är nära till naturen var man än är. Det enda som inte är så bra är att man måste korsa stora vägen för att ta sig till bussen, det vore bra med en gångtunnel under vägen. Etapp 1 som består av 280 bostäder; villor, radhus, kedjehus och låga flerfamiljshus, en förskola och ny gatustruktur har nu börjat byggas. Så småningom kommer etapp 2, med 400 bostäder, förskolor och skola, centrum och park. Isabelle ser fram emot att nya hus byggs i Gunsta. – Jag hoppas på många nya barnfamiljer och är särskilt glad för den nya skolan. I dag har vi en F-3-skola, kanske blir det F-6. Då behöver barnen inte åka skolbuss.

ISABELLE BOR MED sambon Christoffer och barnen Edith, Einar och Edward i Gunsta.


ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

Illustration Dansmästaren Rosendal

NYTÄNK MED NYA PARKERINGSHUS

BÅDE I CENTRUM OCH I NYA STADSDELAR

När Uppsala växer med nya stadsdelar, nya bostäder och kontor ökar kravet på ändamålsenliga parkeringar för såväl cyklar som bilar. Uppsala kommuns redskap i det arbetet är Uppsala Parkerings AB. Sedan några år tillbaka arbetar bolaget aktivt i stadens samhällsbyggnadsprocess, tätt tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, privata aktörer och övriga kommunala fastighetsbolag. För att möta Uppsalas expansion behöver Uppsala Parkering troligtvis bygga ett tiotal parkeringshus inom en tioårsperiod. Gemensamt för alla kommande projekt är att byggherrar erbjuds att köpa platser i en gemensam större anläggning, så kallade parkeringsfriköp. – Det blir ett effektivt samutnyttjande av parkeringshus för både boende i området och för allmänheten. Istället för att anlägga dyra källargarage kan byggherrarna på så sätt satsa fullt ut på bostäder, lokaler och gårdsmiljöer, förklarar Nina Gustafsson Hassaine, projektutvecklare på Uppsala Parkerings AB. Just nu pågår planering inför byggstart av ett nytt parkeringshus – Dansmästaren –med 500 platser i Norra Rosendal. Flera projekt står på tur, både i nya områden och i centrumnära lägen. – Där det tidigare låg en bensinmack utmed Dag Hammarskjölds väg kommer vi tillsammans med ett koncernsyskon, Uppsalahem, att uppföra en 3D fastighet med studentbostäder, en livsmedelsbutik och parkeringsgarage i ett och samma projekt. Vi räknar med en byggstart till årsskiftet 2017/2018, berättar Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef på Uppsala Parkerings AB. Här kommer med andra ord såväl boende i Rosendal och deras besökare kunna erbjudas parkering i områdets utkant, tillsammans med livsmedelsbutikens kunder. – I planeringen av många nya exploateringsområden handlar det om att på liknande sätt minimera biltrafiken inne i själva stadsdelen, allt för att skapa en säkrar och trygg stadsmiljö, men också kunna uppnå politiska mål om hållbart resande säger Gustav Törnquist. Samma princip som i Dansmästaren gäller i

Rosendals nästa parkeringsprojekt, Brandmästaren som ingår i stadsdelens tredje etapp. Här planerar Uppsala Parkerings AB, tillsammans med de aktuella byggherrarna, att parkeringshuset ska stå klart tills dess bostäderna är färdiga för inflyttning. Även här blir det mest troligt ett samutnyttjande med butiker och parkering i samma byggnad. Bolget har även uppdraget att tillgodose parkeringsbehovet i centrala Uppsala. Inom en sjuårsperiod ska 600 nya parkeringsplatser tas fram. En utbyggnad som ska mötas av borttagna parkeringsplatser i markplan. – Tillsammans med fastighetsägare och byggherrar tittar vi just nu på flera olika lösningar. Det inkluderar parkering för nya bostäder och nya verksamheter i city, förtdligar Nina Gustafsson Hassaine. Men som hon påpekar, parkeringslösningar handlar inte bara om förvaring av bilar. Uppsala Parkerings AB ligger utan tvekan i framkant när det gäller innovativa och framsynta lösningar, både inom miljö och teknik. Det gäller allt från storsatsning på laddstrukturer för elbilar till solceller på taken och nya IT-baserade parkeringssystem. – Att i sin mobil kunna skriva in vart man ska åka och att då få guidad resväg till närmaste lediga parkering, är bara ett av flera exempel som gör att det kommer att bli ännu snabbare och smidigare att parkera sin bil i Uppsala. Uppsala Parkerings AB byter även ut gamla biljettautomater mot nya modeller som är mer miljövänliga och energieffektiva. – Automaterna kan drivas av egna solceller och det behövs inte något kvitto i framrutan, istället anger man bilens registreringsnummer när man betalar, allt för att uppnå en enklare hantering för den som parkerar.

UPPSALA PARKERINGS AB

• Är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala stadshus AB. • Är en del i stadsbyggnadsprocessen med att skapa ändamålsenliga parkeringar för både cykel och bil, på så sätt bidrar bolaget därmed till stadens utveckling och ett mobilitetsperspektiv på resandet. • Äger Centralgaraget och förvaltar ytterligare Kvarnengaraget och Stadshusgaraget med sammanlagt ca 650 platser. • Förvaltar dessutom all gatumarksparkering på allmän plats, ca 10 000 p-platser och 2500 platser på kommunal kvartersmark. • Tar även ansvar för utbyggnad av infrastruktur för laddning av elfordon, utvecklar digitala parkeringslednings- och betalsystem, samt bedriver parkeringsövervakning.

33


34

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

ÖSTRA SALA BACKE

Uppsala har

blivit vår hemstad Gramoz och Emma har tillbringat otaliga timmar på sin altan, som nu under sommaren visat sig ha ett väldigt inbjudande solläge.

EMMA OCH GRAMOZ

Vi trivs

hur bra som helst Mellan Sala backe och Östra Sala backe är avståndet cirka 150 meter. Längre var det inte när Gramoz och Emma flyttade till en nyproducerad fyrarummare i november förra året.

I

mer än ett halvår har Gramoz Krasniqi, 29 år, och Emma Erixon Carleson, 27 år, bott i Östra Sala backe. Och de trivs alldeles utmärkt. Här kan vi nämligen tala om en rejäl uppgradering. Från hyresrätt på 55 kvm till en sprillans ny fyrarummare på 90 kvm med altan.

– Det är mycket vi gillar här. Husets fasad och lägenhetens planlösning. Området är också lugnt och skönt. Här bor unga och äldre par blandat med barnfamiljer. Sedan är det också nära till city, Gränby centrum och E4:an, säger Gramoz som till vardags är regionchef på en teleoperatör.

– Först och främst ville vi stanna kvar här i Sala backe, men vi sökte också efter något större så det inte blir några problem om vi i framtiden får tillökning, säger Emma som nyligen började jobba på bank. Gramoz berättar att oräkneliga timmar har tillbringats på altanen som nu under sommaren visade sig ha ett väldigt inbjudande solläge. En viktig dimension inte minst eftersom paret har hunden Spike och katten Alice. – De har nästan varit mer på altanen än vi, säger Emma skämtsamt. – Samtidigt har vi också nära till

några grönområden. Källparken och Årstaparken ligger inte långt härifrån så det är lätt att komma ut i naturen. Text Samuel Hultberg Foto Rosie Alm

Det är mycket vi gillar här. Husets fasad och lägenhetens planlösning. Området är också lugnt och skönt.

VI VÄXER MED UPPSALA (OCH HAR FOKUS PÅ HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING) www.ramboll.se PÅ RAMBÖLL ARBETAR 13 000 SAMHÄLLSRÅDGIVARE MED INGENJÖRSTEKNIK, DESIGN OCH MANAGEMENT CONSULTING. VI SKAPAR HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR VÅRA KUNDER OCH SAMHÄLLET I STORT.

SKALA

0 METER

1:100

1

2


Nu byggs det nytt i Nyby Ljusa och välplanerade lägenheter, många med fönster mot gård. Försäljning pågår. Kontakta Riksmäklaren på telefon 018-13 98 50 för visning och mer information om projektet. magnoliabostad.se/lilium

Träffa oss på Välkommen Hem-mässan monter 29 30 september kl 09:00-16:00 Uppsala Konsert & Kongress

Två exempel på planlösningar: 2 rok om 41 kvm Pris från 1.760.000 kr

3A2-1102/1202/1302 rok om 73 kvm Pris från 2.790.000 kr A2-1103/1203/1303

G

BALKONG SOVRUM SOVRUM

A3-110 A4-110 A5-110

G

VARDAGSRUM

G G ST

FRD

U/M

DM

F

DM

K

KÖK

KÖK

HALL

BAD U/M

G G

KM K/F BAD

TT

VARDAGSRUM

HALL

TM HS

G

SOVRUM

G G ST

LOFTGÅNG

BALKONG

Projektfakta Lilium Område: Nyby, Uppsala Adress: Gamla Uppsalagatan/Österleden Antal bostäder: 109 bostadsrätter Storlek: 1-4 rok, 25 - 91 kvm Inflyttning: 2019 Mer information: magnoliabostad.se/lilium

SKALA 1:100 5

0 1 METER

2

5


36

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

ÖSTRA SALA BACKE

Där cykeln är kung Ett bostadshus för enbart cyklister. Det är vad projektet ”Cykelkungen” i Östra Sala backe handlar om. Unikt i Sverige, nästan, berättar arkitekten Cord Siegel.

Å

r 2011 bjöd Uppsala kommun in till att bygga bostäder i första etappen av Östra Sala backe. Arkitektduon Hauschild + Siegel ville skapa ett bostadshus i området som gör det enkelt och bekvämt för de boende att leva med enbart cykel, utan bil. Förslaget föll väl ut och vid årsskiftet 2017-2018 är det dags för byggstart av huset ”Cykelkungen”, med 92 bostadsrätter. Sedan 2011 har Hauschild + Siegel tagit fram ett cykelhus även i Malmö, men ursprungsidén gällde Uppsala. – Uppsala känns som en cykelstad och vi tänkte att det behövs ett hus för cyklister. Uppsala känns också som en kunglig stad. ”Cykelkungen” var ett perfekt namn. Cykeln som den nya kungen, förklarar Cord Siegel. För att markera det kungliga är taket utfört som en krona. En grön krona som tar hand om allt dagvatten. Varje lägenhet har också en orangeribalkong, så att de boende kan ha sin egen stadsodling. Men det som framför allt kännetecknar bostadsprojektet ”Cykelkungen” är all den service som ska underlätta för en boendeform och livsstil i den moderna staden med cykeln i fokus. En boendeform där bilen får en undanskymd plats och där cykeln är kung. Det första tecknet på att det inte är ett

FAKTA

BOENDE I ”CYKELKUNGEN” har tillgång till en swimmingpool som är tänkt att uppmuntra till hemmasemester.

helt vanligt hus är ett cykelgarage i bottenplanet. Här tas inga hänsyn till bilen, påpekar Cord Siegel. I huset finns också en cykelaffär som under de tre första åren har hyresfritt, allt för att under den tiden garantera cykelservice och cykeltvätt för de boende. I bostadsköparnas månadshyra ingår lånecyklar, även transportcyklar och taxicykel. – Vi vill hjälpa till med bekväma transporter och på olika sätt bidra till minimala resebehov. Till varje lägenhet hör till exempel en leveranslåda som ska underlätta internetköp. De boende har dessutom tillgång till en swimmingpool som vi tror kan uppmuntra till hemmasemester. Du ska inte behöva

resa iväg för att bada när du kan göra det hemma på gården. Även lägenheterna är anpassade för cyklisten och för att minimera resor. Vad sägs till exempel om två entrédörrar till varje lägenhet och därmed möjligheten att ha kontoret hemma. Många jobbar hemifrån, andra pendlar till jobbet men kan kanske ändå jobba hemifrån några dagar i veckan. – Här kan man ta emot kunder och kolleger utan att man för den skull ska behöva visa upp hela sitt hem, säger Cord Siegel.

Om Östra Sala backe Ett stadsutvecklingsprojekt som sträcker sig två kilometer, från Gränby centrum i norr till Fålhagsleden i söder. Området kommer att växa färdigt under de närmaste 5-6 åren. Totalt handlar det om cirka 2 500 lägenheter och plats för service, handel, arbetsplatser och förskolor. Området har varit det hittills mest klimatanpassade i Uppsala, med det senaste inom miljö och teknik. Därmed är det en förebild för andra stadsutvecklingsprojekt, som Rosendal och Ulleråker. För mer information: ostrasalabacke.uppsala.se

Text Per-Åke Hultberg Illustration Hauschild + Siegel

En förebild för grön och hållbar stadsmiljö

D

e första att flytta in i Östra Sala backe har nu hunnit bo in sig ordentligt. Steg för steg växer den nya stadsbebyggelsen fram i ett sällsynt bra läge i Uppsalas östra del, nära till Gränby centrum, E4 och stadskärnan. Totalt ska 2 500 bostäder byggas med närhet till två stora parker – Källparken

och Årstaparken. Flera mindre parker är också planerade. Parallellt med att första etappen nu går i mål  –  600 bostäder, en förskola och vårdboende  –  är etapp två i full gång. Den innehåller, utöver 750 nya lägenheter, en planerad utbyggnad av Årstaskolan och upprustning av Årstaparken. Dessutom ett rejält lyft av intilliggande

Årsta centrum som under namnet Årsta torg utvecklas för att bli en helt ny och levande mötesplats mitt i stadsdelen.

Totalt ska 2 500 bostäder byggas med närhet till två stora parker.

I etapp två är hållbarhetscertifiering och solceller så gott som standard, flera av husen blir nollenergihus och gestaltningen blir mycket variationsrik. Etapp tre som gäller området närmast Gränby centrum, går igång 2018.


MASKINUTHYRARE I LANDSLAGSKLASS

Hela byggbranschen går bokstavligen för högtryck. Att det även gäller Hyreslandslaget, som är en av Sveriges ledande maskinuthyrare, säger sig självt. – Ja, nu har vi verkligen fullt upp, säger Bill Marsh och skrattar. Som depåansvarig i Uppsala leder han arbetet att dagligen förse bygg- och anläggningsbranschen med maskiner och utrustning av alla slag, allt från den lilla skruvdragaren till stora liftar, entreprenadmaskiner, bodar och vagnar. Även tillfälliga byggarbetsplatser med fullskalig byggbodsetablering. – Med vårt stora sortiment, vår gedigna maskinkunskap och alltid med hög servicenivå i alla lägen, förser vi byggarna med rätt maskiner på rätt plats i rätt tid. Kunden kan hyra maskinen på en depå och sedan lämna tillbaka den på en annan depå. Vi har hela tiden flera lastbilar som kör runt – hämtar, flyttar och lämnar – var som helst i hela Storstockholm, inklusive Uppsala, förklarar Bill Marsh. För att allt ska fungera snabbt och smidigt har Hyreslandslaget ett effektivt nattjoursystem som innebär att maskiner servas kvällstid för att finnas färdigtrimmade att levereras varje morgon klockan 06.00. – Trots att vi på bara några år blivit ett ganska stort företag med en omfattande verksamhet, är vi angelägna om att behålla det lilla företagets personliga bemötande, alltid lyhörda för kundens önskemål. Vi ska alltid ligga i framkant. Kan inte vi möta behovet, så kan ingen annan uthyrare heller, avslutar Bill Marsh. www.hyreslandslaget.se

30

SEPTEMBER 09:00 – 16:00 UKK

NYA BOSTÄDER I UPPSALA / HITTA DITT HEM / TIPS OCH RÅD INFÖR BOSTADSKÖPET / SÅNG OCH MUSIK AV SARA NILSSON & PAUL KESPE / TIPSRUNDA och mycket mer

DEN STORA MÄSSAN OM ATT BO OCH LEVA I UPPSALA

a Vinn finn våra å r f r e pris tällare! uts ELISABET JONSSON ERIK PELLING MARTIN TIMELL med flera

arn rb

r

0-1

Bygg ditt drömhus i Lego! Vinn presentkort från Lekia!

valkommenhemmassan.se

Gratis ! inträde

Dagsatt-flyttaihop-kön. Det finns många anledningar att flytta. Ju tidigare du registrerar dig i bostadskön, desto större chans har du att få en bostad när du behöver den. Välkommen. ww.bostad.uppsala.se


38

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UPPSALA KOMMUN

VINJETT

20 ÅR I UPPSALA

Vi är ett traditionellt byggentreprenadföretag med rötter i Dalarna, som gillar utmaningar. I Uppsala har HMB Construction AB funnits sedan 1997. Just nu genomför avdelning Uppsala, i samverkan med Knivsta Kommun, projektet CIK, Centrum Idrott & Kultur, som blir Sveriges största passivhus helt i trä med världens första Ishall som passivhus. Utöver det är vi involverade i flera bostadsprojekt, både hyresrätter samt bostadsrätter, i de flesta av Uppsalas växande stadsdelar -som Östra Salabacke, Rosendal, Industristaden och framöver Ulleråker. Förutom bostäder jobbar vi med alla typer av samhällsbyggnader och kommersiella byggnader. HMB Construction AB är en traditionell byggentreprenör som huvudsakligen arbetar med egen personal. Vi finns representerade i Mellansverige med kontor i Uppsala, Falun, Gävle, Stockholm, Eskilstuna och Västerås. Stabilt företag med ”trippel-A-rating” sedan 2002, högsta kreditvärdighet hos UC.

HMB CONSTRUCTION AB

ANNONS


Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Caverion levererar samordnade installationer till Uppsala bostäder. Hör gärna av dig så berättar vi mer. Caverion i Uppsala tfn 018-69 12 00 caverion.se

UPPSALA KONSERT & KONGRESS

Svängig musik, festligt pyssel, fängslande trollkonster, gosiga djur, glammig fotostudio och en äkta ballongprinsessa. Välkommen till UKK:s 10-årskalas med massor av skoj för stora och små. 11.00-16.00, fri entré!

V ilke fest! n

Skånes funkigaste liveband gästas av Titiyo, Kanyi, Kristin Amparo och Shirin i en unik konsert när UKK fyller 10 år. DJ:s och dansgolv hela kvällen! 21.00-01.00. 18-årsgräns. Följ oss på ukk.se, Facebook, Instagram och Spotify Biljetter ukk.se 018-727 90 00 #uppsalakonsertkongressIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.