Ditt Val 2018 02 Edition Uppsala

Page 1

Hela denna tidning är en annons från Kristdemokraterna i Uppsala

DittVal FAMILJEN I FOKUS

Jonas Segersam: Kommunen ska stå på tå för medborgaren

UPPSALA

Rösta på oss i valet den 9 september!

Nr 2 2018

SIDAN 2

Så vill Ebba lösa vårdkrisen SIDAN 4

Sarah Havneraas: Vi behöver ett tryggare Uppsala SIDAN 12

Mikael Oscarsson: Du ska kunna lita på Sverige SIDAN 10

Margit Borgström: Inför äldreboendegaranti SIDAN 7

VI STÅR FÖR

Trygghet och valfrihet

DETTA ÄR KRISTDEMOKRATERNAS INFORMATION INFÖR VALET TILL DIG SOM BOR I UPPSALA


PERSONLIGT

NAMN: Jonas Segersam ÅLDER: 48 år

Missa inte valet 9 September

BOR: Danmark utanför Uppsala FAMILJ: Fru och fem barn ARBETE: Kommunalråd

För ett tryggare Uppsala!

K

ristdemokraterna är ett parti som sätter människovärdet främst. Därför oroar vi oss när vi ser hur välfärden sviker. Idag växer vårdköerna och många äldre nekas plats på äldreboenden. Man ska kunna lita på att man får en god vård den dagen man blir sjuk. Man ska kunna lita på att man får god omsorg när man blir äldre. Man ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Kristdemokraterna vill återupprätta välfärdslöftet. Det kräver tuffa prioriteringar. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller vad vi lovar. Genom att minska slöseriet och skapa fler jobb ska vi se till att välfärden räcker till alla. Just nu utmanas samhället och de goda värderingarna. Men utvecklingen går att förändra. Vi kristdemokrater driver inte vårt parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige, byggt på kristen etik, där goda värderingar och tillit byggs genom relationer med människor. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för ett återupprättat välfärdslöfte. Du ska kunna lita på Sverige.

Vill du engagera dig? Håller du med om att vi behöver ett Sverige som präglas av goda värderingar? Att alla människor ska ha rätt att bestämma över sina egna liv, men att det med friheten även följer ett ansvar? Då delar du säkert samma grundvärderingar som vi har. Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor att leva ett gott liv. Vi måste stärka polisen, förbättra vården och ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är därför vi vill ha en ny regering. En Alliansregering! Var med du också eller bli medlem och arbeta för ett bättre Sverige! Vill du hjälpa till i valrörelsen? Då kan du kontakta ombudsmannen Sarah Havneraas på sarah.havneraas@kristdemokraterna.se eller telefon: 018-13 37 12.

POLITISKA UPPDRAG: Ledamot i kommunstyrelsen, vice orförande i socialnämnden med mera INTRESSEN: Familj, föreningar och friluftsliv. VARFÖR KRISTDEMOKRAT: KD har den tydligaste värdegrunden. KONTAKT: Telefon: 018-727 13 04 jonas.segersam@uppsala.se

JONAS SEGERSAM:

Kommun tå för

Föräldrakooperativet Ekoxen firar tio år i år. Jonas Segersam besöker här dagmammorna Sabina och

Han ger ett lågmält intryck. På ytan en rak motsats till föregångaren Ebba Busch Thor. – Jag är nog inte någon typisk politiker i mitt sätt, men känner att jag kan påverka – många av mina förslag har snappats upp, säger Jonas Segersam. TEXT SYNNÖVE ADÉLL FOTO MIMMI WESTERLUND

KRISTDEMOKRATERNA www.kristdemokraterna.se

Ansvarig utgivare: Mikael Oscarsson Vid frågor om innehållet: Telefon 070-34 39 581 mikael.oscarsson@kristdemokraterna.se Redaktörer: Synnöve Adéll, Åke Lager Art Director: Jessica Nyström, dzign.se Omslagsfoto: Rickard L. Eriksson Personerna på omslagsbilden har ingen koppling till innehållet i denna tidning. Tryck: Pressgrannar

2

D

en 25 april 2015 blev Ebba Busch Thor enhälligt vald vid rikstinget som ny partiledare för Kristdemokraterna. Två dagar senare tog Jonas Segersam över hennes stol som kommunalråd i opposition i Uppsala. Över en natt fick han hennes frågor. Blev vice ordförande i styrelsen för vård och omsorg, klev in i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunala pensionärsrådet. Innan hade han varit landstingspolitiker i tio år och också vikarierat som landstingsråd i flera omgångar så vanan fanns från en tung post i Sveriges fjärde

största stad. Jonas Segersam längtar nu efter en förändring i Uppsala. – Viktigast är att arbeta för större trygghet och frihet. Det betyder i praktiken att familjer ska ha större möjlighet att bestämma över sin situation. – Vi behöver också se till att öka tryggheten för personer som befinner sig i utanförskap på olika sätt så att de får samhällsgemenskap genom jobb, föreningar, civilsamhälle med mera. Och jag vill att våra äldre ska få det bättre.

SOM UNG JOBBADE han inom hemsjukvården och engagemanget för de


nen ska stå på medborgaren Viola på Ekoxen som han varit med och byggt upp från start.

äldre i kommunen är stort. Äldre har samma människovärde som alla andra i samhället, understryker Jonas Segersam. Trots detta händer det att gamla i Uppsala åker i skytteltrafik mellan hemmet, sjukhuset, korttidsboende och äldreboende, även i livets slutskede. Han efterlyser en omsorg med större värdighet: – Dels behöver vi sätta ett större värde på anhörigas insatser och dels få in fler aktörer som stödjer de äldre på olika sätt, och som är verkligt intresserade av att ge en god och värdig vård. Demokrati, människovärde, ansvar. Han staplar några begrepp som driver honom framåt. Värderingarna kan tyckas självklara. – Vi lever i en polariserad tid. Nu mer än någonsin måste vi kämpa för vår värdegrund. Vi behöver stå upp för ett samhälle där människor som själva inte kan göra sin röst hörd får vara en del av samhällsgemenskapen.

Han är också engagerad i Uppsalas arbete för att motverka tiggeri, där polis, socialtjänst och frivilligorganisationer samverkar. Jonas Segersam är glad över att flera av hans förslag har fått gehör: Stabby trädgårdsstad, en ny småbåtshamn vid Kungsängsbron och ett nytt kontaktcentrum, är några exempel. – Jag har också förslagit en hand-

HAN ARBETAR MED en rad olika frågor. Inom det sociala området handlar det om vad som krävs för att stärka situationen för familjer och särskilt barnen.

lingsplan mot våldsbejakande extremism, att vi ska införa kommunala ordningsvakter, seniorträffpunkter och trygghetsboenden med mera. Många av

”VIKTIGAST ÄR ATT ARBETA FÖR STÖRRE TRYGGHET OCH FRIHET. DET BETYDER I PRAKTIKEN ATT FAMILJER SKA HA STÖRRE MÖJLIGHET ATT BESTÄMMA ÖVER SIN SITUATION.”

förslagen har blivit positivt mottagna och är nu förverkligade. Något som gör honom förtvivlad är att många politiker, främst på vänsterkanten anser att det är staten eller kommunen som har ansvaret för ”våra ungar” och inte föräldrarna själva.

SOM GRUNDARE av föräldrakooperativet Ekoxen i Uppsala som erbjuder barnomsorg i hemmiljö fick han en möjlighet att bygga upp en verksamhet från start utifrån familjens bästa. Företaget växte snabbt och hade 20 anställda efter endast 3-4 år. – När vår son Tobias var två år ansökte vi om att få starta ett flerfamiljsystem med en grannfamilj. Vi fick nej av kommunen, men efter valet 2006 blev vi uppringda och tillfrågade om vi inte ville starta. 2008 ANSTÄLLDES den första dagbarnvårdaren och så rullade verksamheten på. – Nu firar vi 10 år. Det har varit väldigt meningsfullt att få se så många familjer ha glädje av verksamheten. Lyssnar kommunen på invånarnas behov idag?

– Mycket har hänt men det kan bli bättre. Kommunen ska vara ett serviceorgan som står på tå för medborgarnas bästa där gammal myndighetskultur behöver rensas ut. Hur ser en dag som kommunalråd ut? – Har jag inget möte på morgonen så tar jag gärna en kaffe och läser UNT. Ibland så pågår mötena hela dagen, men jag åker också ut på exempelvis studiebesök. – Som kommunalråd kan jag påverka tidigt i processen vilket är en fördel. Sedan måste man alltid förankra – det kan innebära att jag hanterat samma fråga vid sex – sju olika tillfällen, man hinner lära sig frågorna. Och det där med att ta över efter Ebba, hur var det? – Det var väldigt roligt och ett stort förtroende. Jag hade jobbat så mycket med politik innan så jag kände mig inte nervös, men lite smågnissel är det alltid i en ny roll. – Däremot funderade jag på vad det skulle innebära eftersom det är ett högre tryck från media inom kommunpolitiken, men det har gått hyfsat bra. Vi har fått ut många av våra frågor på ett bra sätt.

3


Partiledaren

EBBA BUSCH THOR:

Så vill vi lösa vår Vårdköerna växer. Bristen på äldreboende blir värre. Det här vill förra kommunalrådet från Uppsala, numera partiledaren Ebba Busch Thor ändra på. Välfärden får inte monteras ned. TEXT MIA WIDELL

Ebba Busch Thor vill lösa sjukvårdskrisen genom att avskaffa landstingens ansvar och förstatliga sjukvården.

E

bba Busch Thor, partiledare för Kristdemokraterna vill göra upp med politiker som lovar för mycket, men som inte prioriterar en välfärd man kan lita på. – Vi har en vårdkris. Vårdköerna har fördubblats sedan valet 2014. Nu har över 80 000 personer väntat längre än tre månader i kö till specialistvård eller operation. Vi har en sjukvård i världsklass med personal som gör heroiska insatser. Ändå får många vänta farligt länge på vården.

Är det verkligen så illa? – Ja, jag hade önskat att det inte var det. Men idag kan det skilja flera år i överlevnad för vissa cancerdiagnoser. Sjuka och äldre bollas runt mellan olika landsting. Människor får gå med smärtor och oro i många månader för att det inte finns tid för operation. Så vad kan ni göra åt det? – Vi föreslår att staten ska lägga nästan 30 miljarder kronor mer på sjukvård och äldreomsorg de kommande tre åren, jämfört med vad regeringen vill. Sen vill vi ha reformer som föränd-

Ebba Busch Thor lovar att satsa på äldreboenden istället för kommunala skrytbyggen.

4

rar arbetssätten, så som förstärkt nära vård, fler allmänläkare, bättre öppettider på vårdcentralerna och en effektiv kömiljard för kapade vårdköer. – Vi vill också slopa landstingens sjukhusansvar och låt staten ta huvudansvaret för vården. Landstingsorganisationen fungerar inte för en så avancerad och specialiserad vård som vi har idag. Var i landet du bor ska inte avgöra dina möjligheter till god vård i tid. Är ni inte nöjda med nuvarande regeringens arbete? – Nej. Vi kristdemokrater halverade vårdköerna efter Göran Perssons regering. Nu har de fördubblats igen, med Stefan Löfvens regering. Men vi är redo att kapa köerna igen. För ytterst handlar det om att våga prioritera det som är viktigt. Det visar att goda värderingar har betydelse. – Vad är välfärdslandet Sverige värt om vi inte kan lita på att vi får vård när vi behöver? Var är människovärdet om vi inte tar hand om de som är sjuka eller gamla? Det var så du engagerade dig. För de äldre i Uppsala? – Ja, det var min mormors dåliga möte med hemtjänsten som gjorde att jag

engagerade mig politiskt. Även om man är i behov av samhällets stöd och hjälp så måste man kunna bli bemött med respekt. Värdighet känner ingen ålder. – Vi kan inte se på äldre som en homogen grupp. De är olika och har olika behov. Som kommunalråd med ansvar för äldreomsorgen var vårt löfte till Uppsalas äldre att ingen äldre i behov ska stå utan äldreboendeplats. Vi höll det. Nu vill jag arbeta för samma äldrelöfte för hela Sveriges äldre. – Idag råder brist på äldreboende och om inget görs så kommer det saknas 20 000 äldreboendeplatser år 2030. Förra valrörelsen lovade Stefan Löfven att slopa pensionärsskatten. Den är fortfarande kvar. Vad tycker du om det? – Nu lovar han massa saker igen - vi kristdemokrater lovar inte allt till alla. Men vi lovar att prioritera det viktigaste i välfärden och att stoppa slöseri med skattepengar. Vi lovar att bygga äldreboenden snarare än kommunala skrytbyggen och äventyrsbad. – Vi vet att politiken inte är lösningen på allt. Men du ska kunna lita på vården, äldreomsorgen och polisen. Det handlar om att du ska kunna lita på Sverige.


KD:s LÖSNING PÅ SJUKVÅRDSKRISEN : • Avskaffa landstingens ansvar för sjukvården • Återinför kömiljarden för kortare köer • Öka tillgängligheten på vårdcentraler samt skärp vårdgaranti • Krafttag mot den ökande psykiska ohälsan • Tillräckligt med platser på BB och en barnmorska till varje födande kvinna

rdkrisen ”Värna om de äldre som byggt vårt land” – Rasera inte välfärden. Våra äldre fick ett löfte: gör du rätt för dig – arbetar och betalar skatt – då kommer Sverige kunna ta hand om dig på ålderns höst, säger TEXT ÅKE LAGER KD:s partiledare Ebba Busch Thor. Detta löfte är på väg att bli ett nytt välfärdssvek. 2030 kommer det att saknas ytterligare 20 000 äldreboendeplatser. Därför har KD föreslagit ett investeringsstöd för att bygga ikapp bristen på äldreboende. Ebba Busch Thor fortsätter med att påpeka att KD vill slopa pensionärsskatten så att personer som arbetat ett helt liv inte ska behöva betala mer i skatt än de som jobbar. – Tänk dig att du har fyllt 85. Du skulle känna det mycket tryggare att flytta in på ett äldreboende med mer hjälp och tillsyn. Då måste du ansöka hos kommunen som ska pröva om du ska få en plats.

MÅNGA ANSÖKNINGAR avslås,

även om personen ifråga kan vara närmare 100 år gammal. Då kan man visserligen överklaga i Förvaltningsrätten, men vem orkar det om hälsan sviktar och man inte kan ta hjälp av sina barn eller andra släktingar. Och även om du fått rätt till en plats på äldreboende kanske du får beskedet: Det finns inga lediga platser. – Bygger vi inte ikapp kommer allt fler att få avslag. Vi ser tyvärr också att biståndsbedömningen varierar mellan kommunerna, säger Jakob Forssmed, KD:s äldrepolitiske talesperson. Därför vill KD att staten skärper tillsynen av kommunerna så att biståndsbedömningen blir likvärdig i hela landet.

Låt pojkar och flickor leka som de själva vill Inga grupper i förskolan ska få vara större än tolv barn! Det var en del av Ebba Busch Thors budskap i hennes sommartal på Hönö i augusti. TEXT ÅKE LAGER

– I dag går ungefär 70 procent av de minsta barnen i grupper som större än rekommenderat från Skolverket. Därför vill vi kristdemokrater göra om dagens riktlinjer till lagkrav. Inga småbarnsgrupper ska få bestå av fler än 12 barn. – Att som litet barn få tillhöra en förskolegrupp – som är liten nog för att man ska bli sedd – ska inte vara en riktlinje – det ska vara en rättighet.

HON PRATADE OCKSÅ om politikers klåfingrighet när det gäller förskolans uppdrag. – Låt mig berätta vad jag som förälder ser som förskolans viktigaste uppdrag. Jag tycker att förskolans uppgift är att vara en trygg plats där min son kan lära sig genom lek – så

som barn gör. Men den rödgröna regeringen har prioriterat att släppa in radikalfeminism och genusflum på förskolan. – Gustav Fridolin har tagit fram förslag till en ny läroplan. Får de rödgröna bestämma i höst så kommer all personal på förskolan ha följande uppdrag: att utmana barnen att inte göra könsstereotypa val. – Personalen ska fungera som politiskt korrekta övervakare och gripa in om barnen ”leker fel”. Jag säger: låt pojkar och flickor leka som de själv vill. Om en flicka vill leka med dockor – är det så farligt? Är det något förskolan verkligen ska lägga tid på att bekämpa? Vi behöver inte politiskt korrekta prussiluskor på våra förskolor! Vi behöver fler pedagoger!

Vill se tydligt besked om regeringsfrågan Sara Skyttedal, kommunalråd i Linköping och tidigare ordförande i KDU vill att Liberalerna och Centern är tydliga med vad de vill efter valet. Detta efter att de två partierna tvärvände under sommaren kring om de ville låta SD få topposter i riksdagens utskott eller inte. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

– Det är dags att L och C lämnar tydligt besked om vad som händer efter valet. Kommer de rösta på alliansens statsministerkandidat och göra Ulf Kristersson till statsminister? Jag undrar om de kommer göra vad de kan för att bedriva en allianspolitik eller om de kommer att bli stödpartier till S, säger Sara i en teveintervju i Expressen.

BAKGRUNDEN till ilskan är att alliansen först gav ett gemensamt besked att man efter valet vill öppna upp för att Sverigedemokraterna ska släppas in till de högsta posterna i utskotten, där två av partierna sedan backade kort därefter. – Det jag framför allt är orolig för är stabiliteten i mina liberala allianskollegor och framför allt undrar jag hur starkt Annie Lööfs ledarskap egentligen är, eftersom man först går ut med ett besked där gruppledaren säger en sak och bara timmar senare blir helt överkörd av partiledaren i medierna. GRUNDEN till konflikten är regeringsfrågan. M och KD vill bilda en alliansregering även om de fyra bor-

gerliga partierna blir mindre än de rödgröna, något som skulle kräva stöd av SD, vilket L och C säger nej till.

SARA SKYTTEDAL tycker däremot inte att KD och M ska lämna alliansen. – Nej, inte alls, jag tycker att alliansen är den starkaste värdegemenskapen i svensk politik.

Sara Skyttedal, kommunalråd tidigare ordförande i KDU.

5


Boende DET HÄR VILL KD I UPPSALA: • Bygga en trädgårdsstad i bland annat södra Stabby med småhus men även flerfamiljshus • Att det byggs 1000 billiga småhus per år i kommunen, gärna i trä • Återuppliva tomträttsinstrumentet – det håller nere bokostnaden • Se över om inte även kransorter kan växa på samma sätt • Att efterfrågan ska styra byggandet Egnahem med tomträtt kan lösa en del av Uppsalas brist på småhus, anser KD i Uppsala. Bilden visar ett egnahemsområde i Kungsängen.

Så kan fler få råd med eget hus Sex av tio svenskar bor helst i eget hus. I Uppsala byggs det för fullt, men antalet småhus släpar efter. – Det saknas över 9000 småhus om man jämför med likvärdiga kommuner. Vi i KD vill ändra på detta och tror att södra Stabby är en perfekt plats för egnahemsbebyggelse , säger Simon Westberg. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

I

dag råder det stor brist på villor i Uppsala. Andelen småhus i kommunen har fallit kraftigt de senaste decennierna och det är lättare att få tag i en villa eller ett radhus om man är göteborgare eller malmöit. – Effekten är att det blivit allt svårare för barnfamiljer att hitta lämpliga bostäder och frågan om goda uppväxtvillkor för barn är på väg att bli en klassfråga. Vi vill därför att det byggs fler villor och radhus. En plats som är lämplig är södra delen av Stabby, säger Simon Westberg, plan- och byggnadsnämnden vid Uppsala kommun, säger Simon Westberg, ledamot i plan- och byggnadsnämnden vid Uppsala kommun. En ny trädgårdsstad mellan Rickomberga och Berthåga skulle svara upp mot en del av behovet, anser han. Totalt

skulle upp emot 1 000 billiga marknära bostäder få plats i området. På köpet bevaras också den typiska prägel som Uppsala har som ”staden på slätten”.

TRÄDGÅRDSSTÄDER och egnahemsområden i Uppsalas utkanter är inget nytt. För omkring 100 år sedan började den typen av bebyggelse att växa fram i bland annat Svartbäcken, Norby och på Kungsgärdet. Här kunde man få en liten täppa och ett litet hus där hela familjen fick plats. Kristdemokraterna föreslår nu en nygammal form för ägandet – tomträtt – som innebär att den enskilde i praktiken hyr marken av kommunen. Samtidigt så kan man belåna marken som vanligt och även sälja tomträtten vidare. – Det här ger flera fördelar. Den en-

skilde behöver ett mycket mindre lån vilket gör att kravet på egeninsats och amortering blir lägre. I Södra Stabby trädgårdsstad skulle man på så sätt kunna bygga sig ett hus men en så liten egeninsats som 200 000 kronor, säger Simon Westberg. Månadskostnaden inklusive allt skulle då inte bli högre än kostnaden för en motsvarande nybyggd hyresrätt, förklarar han. En trädgårdsstad skiljer sig från traditionella villaområden eftersom tomterna är mindre och olika boendeformer blandas. Här ligger småhus, radhus och låga flerfamiljhus sida vid sida.

IDAG PLANERAR de rödgröna i Uppsala att bygga höghus över hela Stabbyfältet. Erik Pelling, S, ansvarigt kommunalråd, har i media sagt att det ska byggas en stad där. Planen ogillas av Kristdemokraterna. – Vi menar att vår idé med en trädgårdsstad på södra delen av fältet är mycket bättre. Vi är starkt kritiska till tanken på att bygga ut staden så att den flyter ut från Librobäck utöver Stabby med hus på 5-7 våningar, säger kommunalråd Jonas Segersam, KD.

GENOM KD:S förslag bevaras siktlinjerna från Stabbyskogen över fälten och en mindre del bebyggs. Mycket av den unika och omtyckta miljön vid Stabbyfälten kan bevaras på det här sättet, menar Jonas Segersam. Enligt honom saknas det en planering för småhus inne i Uppsala. Även billiga hyresrätter efterfrågas. – Denna obalans kan inte bemötas genom att bygga höga, täta och dyra bostadsområden. När vi inte bygger bostäder som är genuint eftertraktade riskerar vi att skapa nya utanförskapsområden. – Ska vi få igång flyttkedjorna på allvar och lösa bostadskrisen så ska kommunen inte bygga höghus på löpande band utan bygga bostadsmiljöer där folk faktiskt vill bo, säger Jonas Segersam.

Simon Westberg, ledamot plan- och byggnadsnämnden vid Uppsala kommun.

Låt föräldrarna bestämma! SIFO:

76

procent säger nej till kvoterad föräldraförsäkring

Politikerna vet inte bäst. Tre av fyra vill att föräldrarna själva ska få bestämma över hur de fördelar föräldraförsäkringens 16 månader sinsemellan. Det visar en SIFO-undersökning som presenterades i maj. – Detta sänder en tydlig signal i en av valrörelsens viktigaste frågor: Hur skapar vi förutsättningar så att föräldrar kan få ihop livspusslet utan politikers klåfingrighet, säger Mikael Oscarsson, KD-riksdagsman för Uppsala län. Hela 76 procent av 1 000 tillfrågade i undersökningen svarar att ”föräldrarna ska få bestämma själva” på frågan om föräldrarna eller riksdagen ska besluta om hur föräldraförsäkringen ska tas ut. Bland LO-medlemmar är andelen fak-

tiskt så hög som 80 procent. Även bland regeringspartiernas sympatisörer svarar 67 procent (S) respektive 56 procent (MP) att det är föräldrarna själva som ska bestämma om fördelningen av föräldraförsäkringen. Starkast stöd för föräldrarnas självbestämmande finns hos Kristdemokraternas (100 procent) och Moderaternas (92 procent) sympatisörer. – Tydligast i otakt med sina väljare

är kanske regeringspartierna, när de vill gå allt längre i att ta makt från föräldrarna och ge den till politikerna, fortsätter Mikael Oscarsson. Inom dagens föräldraförsäkring är tre månader vikta för mamman och tre för pappan, vilket innebär att månaderna förfaller om de inte används av just mamman respektive pappan. Nu finns ett förslag om att den kvoterade tiden utökas till fem månader vardera.

Undersökningen är genomförd av SIFO på uppdrag av Familjen Först den 5-9 april. Samtliga tabeller finns på www.familjenforst.nu

6


Familj

ALF SVENSSON:

Barnen ska inte behöva betala priset

Vi vill att Sverige ska genomsyras av ett barn- och familjeperspektiv!

Den ökande psykiska ohälsan hos de unga är ett tecken på att barnen i hög grad betalar priset för samhällets bristande stöd till familjen, anser Alf Svensson.

TEXT SYNNÖVE ADÉLL

A

tt det finns institutioner som förskola, fritidsgård och olika former för omsorg om barnen är bra, men familjen kan inte ersättas av samhället, menar Alf Svensson. – Familjerna är ju samhällets grundpelare. Vi har fastnat i föreställningen att vår sysselsättning och våra arbetsuppgifter är viktiga, och så är det självfallet, men barnen har verkligen också rätt till och behov av vår tid. Tid är det bästa vi kan ge våra barn.

FAMILJENS BETYDELSE för att barn och unga ska må bra även senare i livet är självklar, anser han. Här be-

höver stödet från samhället och dess politiker bli mycket bättre. –Vi vet att trygga barn är en vinst för Sverige. När ohälsan ökar och allt flera unga känner olust och ångest måste vi alla i samhället fundera över vad det är som gått snett. Ett av de områden som Alf Svensson lyfter fram är behovet av föräldratid under småbarnsåren. Och om de hinder som finns för att själv kunna besluta om vem som ska ta hand om sitt barn under denna tid. Istället så har politiker övertagit den roll och beslutsfunktion som naturligt bör tillhöra familjen. – Det är för mig helt obegripligt att politiker i riksdagshuset ska bestämma

vem av föräldrarna som ska ge barnet vård och omsorg de allra första åren och om omvårdnaden ska ske i den ena eller andra miljön. Hur kan det komma sig att föräldrar omyndigförklaras och att riksdagsledamöter gör sig till förmyndare? – Många småbarnsföräldrar skulle värdesätta ofantligt, det vet vi, om man kunde få stöd för att gå ner i arbetstid under barnets allra första år. Och enligt exempelvis Sifoundersökningar vill föräldrarna själva bestämma, fortsätter han.

ALF SVENSSON ser den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga som ett tecken på att barnen i hög grad betalar priset för samhällets bristande stöd till familjen. För att vända trenden krävs att såväl samhälle som politiska makthavare ge familjen det stöd som den har rätt till. – Sverige behöver åter på bred front genomsyras av ett familjeperspektiv. Det ordas om valfrihet. Jo jag tackar! I själva verket så sysslar man med stat-

ligt, politiskt förmynderi. – Lyssna på debatterna i riksdagen och nu före valet, det verkar som om politiker inte fattar att ett samhälles stabilitet och trygghet måste grundas på familjemiljöer. Det talas obegripligt lite om detta.

Foto: Saku Rantamaula

– Den psykiska ohälsan ökar hos de unga. Vi måste alla fundera över vad som har gått snett, säger Alf Svensson, tidigare partiledare för KD. Utan en trygg uppväxt för barnen så är det svårt att sedan bygga ett stabilt samhälle, anser han.

Alf Svensson, tidigare parti-ledare för KD.

Trygga familjer en vinst för Sverige Över 40 procent av befolkningen är enligt en SIFO-undersökning positiva till den barnomsorgspeng som KD lanserar. Det är en möjlighet för de familjer som inte väljer en förskola att istället få 6 000 kronor i månaden tills barnet fyllt tre år.

Ge föräldrar rätt att välja!

- Vill vi få ett tryggare samhälle måste vi börja med familjerna. Trygga familjer är en vinst för Sverige. För trygga familjer ger trygga barn, ger trygga ungdomar, ger trygga vuxna. Om ett barn väl har blivit otryggt är det så mycket svårare att försöka hämta hem det efteråt. Många gånger har vi en övertro på att staten kan fixa allting, och det kan den inte. Staten kan aldrig ersätta en mamma och en pappa, säger Ebba

Busch Thor, KD:s partiledare. – Det handlar om att ge föräldrar rätt att välja, i ett samhälle där båda föräldrarna ofta måste jobba för att täcka sina levnadsomkostnader. Jag har hört många säga att de önskat att de kunde ha varit hemma med sina barn lite längre, men inte haft det ekonomiska utrymmet, säger Mikael Oscarsson, KD-riksdagsman från Uppsala.

7


Uppsala Kommun

Vår politik för hela Uppsala är mer än city och behoven skiljer sig åt beroende på var man bor. Därför har Kristdemokraterna tittat på de olika orterna för att se vilka frågor som är speciellt viktiga att ta tag i. Här intill kan du se vad vi vill förbättra hos just dig!

City

• Fler ordningsvakter • Sätta upp trygghetskameror • Förbättra kollektivtrafiken • Riv upp dubbeldäckförbudet på Kungsgatan • Fler parkeringsplatser

Storvreta

• Bygg fler pendlarparke • Bygg ut sex nya mål ru • NEJ till höghus i Storv • Gör rondell vid trafikfa

Ärna

• Återupprätta F16 med en stridsflygsdivsion JAS-plan så att vi kan försvara Märlardalen

Björklinge

• Större möjlighet för bostadsbyggande, både mindre lägenheter och villor • Maten måste produceras utifrån svensk livsmedels- och djurskyddslagstiftning

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

för den kandidat du Du kan personrösta genom att sätta ett kryss på fler än en eller nrösta perso inte kan Du vald. bli helst vill ska . nedan står som dem någon annan kandidat än ala 1 Jonas Segersam, 48, Kommunalråd, Upps ala 2 Sarah Havneraas, 24, Ombudsman, Upps ala 3 Margit Borgström, 70, Musiklärare, Upps 4 Simon Westberg, 32, Tjänsteman, Uppsala 5 Eva Moberg, 51, Föreståndare, Uppsala 6 Evelina Solem, 24, Sjuksköterska, Uppsala , Uppsala 7 Mattias Holmström, 27, Politisk sekreterare ala Upps sult, IT-kon 46, , anson Herm tian 8 Chris ge 9 Alexander Oscarsson, 18, Studerande, Almun ala 10 Leif Boström, 66, Serviceelektriker, Upps Uppsala 11 Martin Wisell, 44, Kommittéhandläggare, , Uppsala 12 Amalia Hacopian, 61, fd. Caféföreståndare ala Upps ordf., nior KD-se 73, , Ågren Erik Jan 13 reta 14 Anna-Karin Vaz Contreiras, 49, VD, Storv Uppsala 15 Ingemar Virsén, 57, Byggnadsingenjör, t, Uppsala 16 Alfonso Marin, 69, fd. Multimediakonsul ala Upps onär, Pensi 70, , 17 Tommy Pettersson ala 18 Åsa Samuelsson, 61, Leg psykolog, Upps ala Upps 39,, rg, Löfbe 19 Rickard Uppsala 20 Elias Sjögren, 24, Civilingenjörsstudent, ala Upps CTO, 41, , Holm Peter 21 e 22 Stig Andersson, 71, Enhetschef, Bäling Uppsala 23 Christoffer Orméus, 25, Kriminalvårdare, ala Upps r, Office 60, n, Alema 24 Sten ala 25 Louice Moberg, 24, Läkarstuderande, Upps 26 Josef Gäreskog, 26, Analytiker, Uppsala UPPSALA KOMMUN

0068 14927

Årsta Järlåsa/vänge

Stabby

City

Kungsängen

Luthagen/Stabby

Gottsunda

• Bevara stabbyfälten • Bygg 1000 nya småhus för familjer i södra delen, mot Berthåga • Inför tillståndsplikt för tiggeri • Nej till högre hus än fem våningar i stadskärnan.

Bergsbrunna

Gottsunda vänd

VÄRDERINGAR

Man måste kunna lita på Uppsala. För

att återställa tryggheten för familjer, äldre och på gator och torg behöver vi återställa de grundläggande värderingarna i samhället. Goda värderingar som tillit, ansvar, frihet och samhällsgemenskap bygger ett tryggt samhälle.

8

• Tågstopp • Fler Träffpunkter 65+ med fysisk aktivitet

Ärna

ngslokaler. Om du vill att vi ska VALSEDELN finns i alla vallokaler och röstni dsmannen Sarah Havneraas ombu ring skicka hem valsedlar till dig, var vänlig @kristdemokraterna.se. eraas .havn sarah till: mail skicka 018-13 37 12 eller

1

Järlåsa/Vänge

Storvre

Björklinge

• Kommunala ordningsvakter och trygghetskameror • Nej till bostäder som liknar miljonprogram • Bekämpa våldsbejakande extremism

Årsta

• Nya ljudvallar mot E4:an • Bort med barackerna vid Årstaskolan och ersätt med en riktig byggnad • Bevara grönytan mellan Alrunegatan och kyrkan • Ny utomhusbassäng

2

TRYGGHET

Integrationsarbetet stärks genom

värderingar och normer. Tiggeri beläggs med tillståndsplikt. I stadsbyggnadsarbetet ska trygghetsperspektivet vara en integrerad del.


Uppsala

eringar på båda sidor om tågstationen unt skidskyttebanan för nationella tävlingar vreta Centrum arliga Coop-korsningen

Rasbo

• Öppna vårdcentralen i Rasbo • Förenkla bygglovsprocesserna

Knutby

• Seniorträffpunkt för östra kommundelen • Köp in lokalproducerat kött till kommunen • Vidta åtgärder mot vildsvin

eta Rasbo Knutby Almunge

Margit Borgström, Sarah Havneraas och Jonas Segersam, trea, tvåa och etta på KD:s kommunlista i Uppsala.

Topp-tre!

Almunge

• Väg 282 görs säkrare, breddas och byggs ut • Brandstation ses över tillsammans med bemanningen på räddningsstationen i Knutby

a

Kungsängen

• Flytta avloppsreningsverket bort från Kungsängen • Gräv ut en småbåtshamn vid Kungsängsbron och bygg ut båttrafiken i Fyrisån och på Ekoln

Bergsbrunna

• Ny pendeltågsstation med spårvägsanslutning till Gottsunda • Ny bebyggelse läggs i första hand inne i skogen, och inte ute på slätten

3

FAMILJER

Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas. Familjer ska ges större möjlighet att få ett eget hus genom byggande av fler trädgårdsstäder. Barn i behov av extra stöd ska fångas upp i tid.

KD

i Uppsala har kommuninvånaren i fokus. Efter valet så kommer våra tre toppkandidater göra allt för att du ska få en tillvaro präglad av trivsamhet och trygghet och att skola, vård och omsorg ska hålla

hög kvalitet. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun med 50.000 invånare utanför Uppsala. Därför kräver en bra och genomtänkt politik att man tittar på de olika behov som finns runt om i kommunen. På denna sida kan du se några av de förslag som våra politiker kommer arbeta för både när det handlar om olika stadsdelar, krarnsorter och landsbygd. Förutom en trygg och trivsam miljö så är det också viktigt att du som invånare får den service som du förtjänar just där du bor. Vi ser tydligt vad det betydde för Knivsta att bli en egen kommun. Uppsala kommun borde agera på motsvarande sätt även för de andra orterna runt Uppsala och inte lägga all uppmärksamhet på centrala Uppsala. – Att bygga fler pendlarparkeringar i Storvreta, ny pendeltågsstation i Bergsbrunna med spårväg och att utveckla det koncept vi utvecklat med kommunala ordningsvakter, även i Gottsunda, är några exempel på vad vi vill genomföra, säger kommunalråd Jonas Segersam och tillägger: – Vår politik omfattar alla i kommunen – både i och utanför city.

4

ÄLDRE

Äldreboendegaranti för alla över 85 införs. Kvaliteten inom hemtjänsten stärks. Fler träffpunkter för äldre öppnas runt om i kommunen.

9


Riksdagen

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan. 1 Ebba Busch Thor, 31, Partileda re, Uppsala 2 Mikael Oscarsson, 50, Riksdags ledamot, Almunge 3 Anna-Karin Klomp, 44, Apotekar e, Uppsala 4 Kjell O Lejon, 60, Professor, Link öping 5 Margit Borgström, 70, Musiklär are, Uppsala 6 Ingemar Virsén, 57, Byggnads ingenjör, Uppsala 7 Sara Skyttedal, 31, Kommunalråd , Linköping 8 Daniel Wall Andersson, 42, Polis inspektör, Knivsta 9 Simon Hörnqvist, 42, Företaga re, Storvreta 10 Lena Hagman, 55, Elevassis tent, Österbybruk 11 Lars Levén, 68, Pastor, Alun da 12 Helen Embretsén, 55, Lärare, Bålsta 13 Christian Carlsson, 31, Förbunds ordförande KDU, Bromma 14 Josef Gäreskog, 26, Analytike r, Uppsala 15 Anna-Karin Vaz Contreiras, 49, VD, Storvreta 16 Hans-Göran Björk, 59, Konsult, Harbo 17 Amanda Nordbö, 21, Politisk sekreterare, Uppsala 18 Runar Höglund, 70, Präst, Skut skär 19 Iris Denstedt-Stigzelius, 68, Distr iktsläkare, Knivsta 20 Jan Erik Ågren, 73, Prost, Upp sala 21 Gunilla Wisell, 73, fd Lärare, Söderfors 22 Sten Aleman, 60, Officer, Upp sala 23 Louice Moberg, 24, Läkarstud erande, Uppsala 24 Henrik Lindberg, 43, Officer, Enköping 25 Maria Nyström, 43, Undersköters ka, Östhammar 26 Björn-Owe Björk, 42, Tjm Reg eringskansliet, Knivsta UPPSALA LÄN

0068 14850

MIKAEL OSCARSSON:

vänd

VALSEDELN finns i alla vallokale r och röstningslokaler. Om du vill att vi ska skicka hem valsedlar till dig, var vänlig ring ombudsmannen Sara h Havneraas 018-13 37 12 eller skicka mail till: sarah.havneraas@kristdemokraterna .se.

Vi sätter tryggheten främst Mikael Oscarsson sätter tryggheten främst, i familjen, på gator och torg och inte minst tryggheten för nationen.

Valfrihet som ger trygga familjer, 10 000 fler poliser, garanterad plats på äldreboende och ett starkt försvar. Så vill Mikael Oscarsson skapa ett tryggare Sverige. TEXT ÅKE LAGER FOTO RICKARD L. ERIKSSON

H

an är riksdagsman för KD från Uppsala län och står på listan även i år. Men det var inte självklart. För drygt ett år sedan dog hans hustru Petra efter att helt oväntat ha drabbats av en svår stroke fem månader tidigare, endast 47 år gammal. Det blev en svår tid för Mikael och hans fyra barn. De har fått bygga upp en ny tillvaro. De har pratat mycket och stöttat varandra och Mikael har kommit fram till att han är beredd att kandidera ännu en gång. – Jag har ju suttit i riksdagen i 20 år, men de senaste åren har varit de roligaste och mest meningsfulla. Petra och jag pratade en hel del om det innan hon blev sjuk och vi var överens om att jag skulle kandidera för ytterligare en period. Sedan har jag pratat med barnen och de är med på det. Det är ett viktigt val och jag känner att jag

10

har det engagemang och den kraft och energi som behövs.

SOM PARTIETS talesman i försvarsfrågor ligger tryggheten för nationen Sverige högt upp på Mikaels agenda. Han har nyligen tagit fram en liten bok som heter ”För ett tryggt Sverige” där KD:s försvarspolitiska inriktning beskrivs. – Vi har en tuffare värld idag. I vårt närområde har vi Ryssland, som har upprustat och visat ett aggressivt beteende. Tänk på vad som hänt i Georgien, Ukraina och på Krim. Vi måste rusta upp vårt försvar, både det militära och civila. Sverige attackeras av 10 000 cyberattacker i månaden av utländsk makt. Det är hög tid att inrätta en cybersäkerhetsmyndighet för att stäkra skyddet mot cyberattacker. – ÖB har flaggat för att det behövs

kraftigt ökade resurser till försvaret. Idag ligger försvarsanslaget på en procent av BNP, lägre än alla våra grannländer. Vi vill stegvis öka det till två procent på tio år.

KONKRET VILL KD utöka antalet brigader från dagens två till fem, stärka försvaret av Gotland och Stockholm med särskilda stridsgrupper, tredubbla antalet värnpliktiga, anskaffa nya stridsfartyg och ubåtar så att både ost- och

”DET SKULLE INNEBÄRA ATT ÄRNA ÅTER SKULLE BLI FLYGFLOTTILJ MED JAS-PLAN SOM SNABBT KAN KOMMA UT OCH FÖRSVARA STOCKHOLMS OCH GOTLANDS LUFTRUM.” västkusten kan försvaras samt utöka antalet basförband och behålla minst 100 flygplan i flygvapnet.

– Det skulle innebära att Ärna utanför Uppsala, som numera huserar Försvarets luftstridsskola, åter skulle bli en flygflottilj med JAS-plan som snabbt kan komma ut och försvara Stockholms och Gotlands luftrum. Infrastrukturen från F16:s dagar finns kvar. Det skulle också skapa ett par hundra nya arbetsplatser i Uppsala, menar Mikael.

DET ÄR INTE BARA rikets gränser som behöver försvaras. Tryggheten på gator och torg liksom i familjen är också viktig. – Uppsala har stora problem med gängkriminalitet. Bilar bränns upp och vi har en knarkhandel som omsätter stora belopp. Antalet bostadsinbrott i vårt län har ökat med 60 procent på två år och i genomsnitt klaras bara vart tjugofemte inbrott upp. – För att öka tryggheten på gator och torg vill vi ha 10 000 fler poliser och höja lönerna. Idag ligger lönen på ca 27 000 kr efter fem-sex års tjänst och därför slutar många poliser, säger Mikael. – Men vi ska också berömma uppsalapolisen som trots små resurser har arbetat framgångsrikt och slagit ut flera av de kriminella nätverken. Polisen måste få rätt att sätta upp kameror på utsatta områden som centrala Uppsala


SÅ VILL KD STÄRKA SVERIGES FÖRSVAR: • Fördubbla både armén och flottan. • Tredubbla antalet värnpliktiga till 12 000. • Bygg ut flygvapnet. • Stärk skyddet mot cyberattacker.

FÖR UPPSALA LÄN BETYDER DET: • F16 blir åter en flygflottilj med värnpliktiga och 200 personer anställs. • Ledningsregementet i Enköping utökas och 150-200 officerare anställs.

LARS ADAKTUSSON:

Vi måste jobba aktivt för integration Lars Adaktusson, framhåller att det ska vara möjligt att bemöta islamism utan att alla muslimer dras över en kam.

Islamismen är på frammarsch i Sverige och hedersförtrycket i våra förorter pågår här och nu. Den segregation som finns skadar samhället och göder extremism. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

D

och Gottsunda. Kameror avskräcker och gör att fler brott klaras upp. I andra länder är detta en självklarhet.

MIKAEL PÅPEKAR också att man måste få bättre redskap för att stoppa utländska stöldligor. – Sverige är deras paradis. De är beräknande och vet att risken att åka dit är liten och gör man det är straffet lågt. Med en del lagändringar skulle vi snabbt kunna göra det mindre attraktivt att komma till Sverige. Vi vill sätta in gränspoliser som har rätt att gripa förare som uppenbarligen har stöldgods i sina bilar, de som grips ska snabbutredas och de tillfälliga personnumren ska vara tidsbegränsade. – Men tryggheten börjar i familjen. Därför menar vi att familjerna själva ska ha frihet att välja hur de vill ha det när barnen växer upp. Vilken förälder som är hemma med barnen och vid vilken ålder dagisdebuten ska ske. Därför säger vi nej till kvoteringen av föräldraförsäkringen och vi vill införa en barnomsorgspeng för familjer som istället vill sköta barnomsorgen själva, avslutar Mikael Oscarsson.

KD vill ha ett förbud mot återkommande och institutionaliserande böneutrop.

KD:S FÖRSLAG MOT EXTREMISM • Förbjud samröre med terrororganisationer • Förbjud utländsk finansiering av extremism • Sätt fotboja på säkerhetsrisker • Förstärk polisens insatsstyrka • Skapa nationella insatsteam mot extremism

et menar Lars Adaktusson, Europaparlamentariker för Kristdemokraterna, som också arbetar med integrationsfrågor. Han betonar att vårt svenska samhälle står starkt på gemenskapens och tillitens grund. Här finns långtgående rättigheter för alla de infödda och invandrade svenskar som lever upp till sina skyldigheter. För att vara del av gemenskapen och få och känna tillit måste man respektera de värderingar som format vårt samhälle, anamma vår demokrati och följa svensk lagstiftning. – Demokratiförakt och islamism skadar samhällsgemenskapen, och måste därför bekämpas.

GRUNDPROBLEMET är att Sverige är djupt segregerat. Segregationen finns på olika områden i samhället, framhåller han. – Segregationen skadar samhället. Den föder distans och misstro snarare än gemenskap och tillit. Den försvårar integrationen och föder extremism. Att inte tala svenska, att gå arbetslös – det är att stå utanför samhället. Att utsättas för våldsvurmande islamism i dagens Sverige – det är att svikas av samhället. En sådan samhällsutveckling gynnar ingen. Den måste stoppas. En allvarlig konsekvens av utanförskapet är att det idag finns områden där islamism och extremism får näring. Starkt polariserande budskap förs ut av individer och organisationer som pläderar för ickedemokratiska värderingar.

– Att kväsa islamisthotet kräver kraftfulla och snabba åtgärder. Organisationer med islamistiska kopplingar måste omedelbart få sina statliga stöd indragna. Utländsk finansiering av svenska moskéer ska förbjudas. Nolltolerans måste råda mot böneutrop och mot islamistiska inslag i konfessionella friskolor. All form av samröre med terrororganisationer måste bli brottsligt. Så skyddar vi vårt demokratiska, fria och öppna samhälle. – Det har funnits en tendens att förringa och relativisera området. Det har märkts denna mandatperiod, men även tidigare. Inte heller alliansregeringarna gjorde tillräckligt för att bemöta de krafter som aktivt motverkar integration, säger Lars Adaktusson.

FÖR ATT MINSKA segregationen måste problematiken ses i ett mer övergripande perspektiv. Det handlar om ekonomisk integration och snabbt komma i arbete, om social integration där språkkunskaper är centralt och om värderingsmässig integration. Han betonar att det är viktigt att inte generalisera och kollektivt skuldbelägga alla muslimer. Samtidigt är det viktigt med religionskritik, på samma sätt som kristen verksamhet kritiseras och granskas måste olika yttringar av islam kunna ifrågasättas. – Att stämpla kritik mot islam som islamofobi är ett sätt att begränsa debatten. Religionskritiken får aldrig tystna på grund av påhopp eller politisk korrekthet.

11


Äldre

Vi Vill införa en vårdplatsgaranti!

Äldre som behöver det ska få äldreboende Idag får inte alla äldre en plats på ett äldreboende fast de önskar det. Hårda biståndsbedömningar ligger bakom avslagen. Den som har fyllt 85 år och själv uttrycker ett behov ska kunna flytta till ett äldreboende, föreslår KD. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

U

ppsala har en stor grupp äldre invånare. Många av dem klarar av att bo hemma och vill också fortsätta med det. Sedan finns det dem som inte får en plats när de önskar det även om de uppfattar att de inte längre klarar att bo kvar hemma. Om svaghet eller sjukdom drabbar den äldre så ska det finnas ett säkert skyddsnät med bostad, aktiviteter och annan hjälp som behövs, anser Kristdemokraterna i Uppsala. – Det måste vara upp till var och en att avgöra när det inte längre fungerar att bo ensam. Vi måste prioritera äldres rätt till hjälp och se till att en sådan plats anvisas om de önskar det, säger Margit Borgström, KD, som är engagerad i frågan om äldreboendegaranti. I garantin ingår rätt till ett boende och stöd från personal. Konceptet omfattar också service som matlagning, städning och annat stöd enligt gästernas önskemål och behov. Kommunen gör idag biståndsbedömningar som bygger på ett antal fasta kriterier. Om förhållandet för den äldre ändras så görs en ny bedömning. Någon kö finns inte. – Jag anser ändå inte att insatserna för de äldre är tillräckliga. De som inte får en plats trots att de behöver det mår inte bra. Den tillgång till hemtjänst som tilldelats med ett specifikt antal timmar täcker inte upp alla basala behov, säger Margit Borgström.

ETT ÄLDREBOENDE är en plats där det alltid finns personal liksom jämnåriga, vilket kan öka tryggheten. Något

12

som är särskilt viktigt för den som förlorat personer i sitt nätverk: – Det är inte helt enkelt att komma till olika träffpunkter för att träffa vänner när man har en hög ålder. Att inte få flytta in fast man önskar det kan leda till ensamhet och depression.

MARGIT BORGSTRÖM talar om den rädsla som äldre kan drabbas av när åren går; att inte längre kunna fungera i den trygga vardagslunken med mat, renhållning, handling eller kunna ta emot en gäst på en kopp kaffe, trots att man trivs i sitt hem, ”den tror jag maler i många äldres tankar.” KD vill också skapa fler träffpunkter runtom i Uppsala där pigga äldre kan samlas och fika, samtala och gymnastisera. – Vi tror att kontakten med andra människor har en stor betydelse för att inte drabbas av psykisk ohälsa och depression. Att kunna se fram emot kommande aktiviteter och blicka framåt. Ett annat mål är att införa parboendegaranti, där människor som lider av demens eller andra svagheter ska garanteras vård på samma plats som partnern. Idag finns det inget som garanterar att äldre makar kan få vårdas tillsammans om vårdbehoven ser olika ut. GENOM ATT PAR får bo och vårdas tillsammans ska åldersdepression förebyggas och livsglädjen och livskvaliteten stärkas. Margit Borgström drömmer om ett Uppsala där ingen ska vara rädd för att bli gammal. Tror du att det finns de som är det idag?

– Ja absolut! Den förändring i livet som sker i samband med pensionen kan vara såväl fantastisk som skrämmande. Man avslutar det som för många varit ens identitet och tiden ska fyllas av andra intressen, i andra miljöer. – Framförallt så ska den som ber om hjälp få det. Vi tror inte att den som ansöker om plats på ett boende gör det utan att ha behovet!

KRISTDEMOKRATERNA VILL: • Införa äldreboendegaranti för personer över 85 år som upplever att de inte längre klarar att bo hemma • Skapa fler träffpunkter runtom i Uppsala där pigga äldre kan träffas och umgås • Införa parboendegaranti, där människor som lider av demens ska garanteras vård på samma plats som partnern • Se över hemtjänsten med bland annat höjd kvalitet för brukarna genom minskat antal hemtjänstpersonal

Margit Borgström är trea på KD:s kommunlista.

PERSONLIGT

NAMN: Björn-Owe Björk ÅLDER: 42 BOR: Husby-Långhundra FAMILJ: Fru och tre barn JOBBAR: Tjänsteman på Regeringskansliet POLITISKA UPPDRAG: Medlem i regionstyrelsen, kommunalråd i Knivsta INTRESSEN: Politik, hem och familj VARFÖR KRISTDEMOKRAT: Familjens bästa och valfrihet KONTAKT: Telefon: 070-225 44 95 bjorn-owe.bjork@knivsta.se

PERSONLIGT

NAMN: Mimmi Westerlund ÅLDER: 24 BOR: I Knivsta FAMILJ: Sambo och en dotter JOBBAR: Politisk sekreterare vid Uppsala kommun POLITISKT UPPDRAG: Ledamot i Akademiska sjukhusets styrelse INTRESSEN: Resa och äventyra med familjen, grafisk formgivning och politik VARFÖR KRISTDEMOKRAT: För min övertygelse att skattepengar ska gå till vård och inte slöseri. Politiker måste bli mer professionella och ansvarsfulla med andras pengar. KONTAKT: Telefon: 076-100 74 93 mimmi.westerlund@kristdemokraterna.se


Landstinget

VAL TILL LANDSTINGSFULLM

ÄKTIGE

Problemen med vårdköer har vuxit kraftigt i Region Uppsala de senaste åren.

Fler vårdplatser måste öppnas Regionens största sjukhus: Akademiska sjukhuset har svårt att behålla sin personal. Som en följd har väntetiderna för specialistvård tredubblats under de senaste åren. – På kort sikt så behöver vi öppna de stängda vårdplatserna men på lång sikt räcker det inte, säger Björn-Owe Björk, KD, etta på regionlistan. TEXT SYNNÖVE ADÉLL TEXT JOHAN ALP

B

jörn-Owe Björk anser att utvecklingen både i landet och i Uppsala har ”gått åt fel håll”. – Min bild av svensk sjukvård är att den är i kris just nu. Köerna till sjukvården skapar en bristande patientsäkerhet. Chansen att överleva en svår sjukdom har också visat sig skilja sig åt mellan länen vilket inte är acceptabelt.

PÅ AKADEMISKA sjukhuset hålls över hundra vårdplatser periodvis stängda på grund av sjuksköterskebrist. En av de avdelningar som drabbats hårt är sjukhusets akutintag där 40 procent av den befintliga personalstyrkan sökte sig till andra tjänster under förra året. På förlossningen i Uppsala var det ansträngt inför sommaren. Varje år föds 4000 barn på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Trots att sjukhuset är ett av Sveriges främsta när det handlar om vårdkvalitet inom förlossningsvården så dyker rapporter upp om platsbrist liksom stress bland både personal och födande. Även i år har trycket varit högt.

– Att somrarna på förlossningen och BB är särskilt ansträngda är något vi ser varje år. Frågan är om bristen på åtgärder beror på att kvinnovården inte prioriteras när skattepengarna ska fördelas, eller om det beror på kompetensbrist bland de styrande politikerna? frågar Mimmi Westerlund, som är tvåa på regionlistan för Kristdemokraterna. Sommaren 2017 larmade dåvarande verksamhetschefen i UNT om bristande vård för ”för tidigt födda barn”. Enligt Christophe Pedroletti gick man in i sommarperioden med samma ingångsvärden som präglat verksamheten i många år: brist på kvalificerade sjuksköterskor, dålig arbetsmiljö, hög arbetsbelastning och problem med att rekrytera sjuksköterskor. – Tyvärr var det stor brist på personal även denna sommar.

ENLIGT MIMMI WESTERLUND har förlossningsvården återigen räddats av eldsjälar inom yrkeskåren som trots det pressade läget hjälper kvinnor att föda tryggt varje dag. – Nu måste politikerna vakna och sätta in rätt åtgärder så att personalen orkar vara kvar i yrket, säger hon.

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än dem som står nedan. 1 Björn-Owe Björk, 42, Tjm Reg eringskansliet, Knivsta 2 Mimmi Westerlund, 24, Politisk sekreterare, Knivsta 3 Anna-Karin Klomp, 44, Apotekar e, Funbo 4 Anna-Karin Vaz Contreiras, 49, VD, Storvreta 5 Pontus Lamberg, 26, Projektled are, Knivsta 6 Owe Andersson, 75, Socionom , Uppsala 7 Frida Björk, 42, Sångpedagog, Uppsala 8 Alexandra Braf, 28, Jurist, Upp sala 9 Gunnar Gidlund, 69, Hydrogeo log, Knivsta 10 Edel Irén Segersam, 20, Teol ogistudent, Uppsala 11 Kjell Blückert, 62, VD, Uppsala 12 Synnöve Adell, 43, Kommun ikatör, Knivsta 13 Alexander Oscarsson, 18, Stud erande, Almunge 14 Rebecca Ijäs, 39, Biolog, Kniv sta 15 Jan Borowiec, 64, Biträdande Professor, Knivsta 16 Magnus Andersson, 55, Dr stats vetenskap, Uppsala 17 Iris Denstedt-Stigzelius, 68, Distr iktsläkare, Knivsta 18 Ian Engblom Wallberg, 34, Mete orolog, Uppsala 19 Lars Göransson, 68, fd Flygvape nofficer, Storvreta 20 Beate Norström, 25, Elevassis tent, Uppsala 21 Oscar Hahne, 40, Domkyrkoklo ckare, Knivsta 22 Evelina Solem, 24, Sjukskötersk a, Uppsala 23 Daniel Wall Andersson, 42, Polis inspektör, Knivsta 24 Johan Norum, 48, Soldatshems föreståndare, Storvreta 25 Elias Sjögren, 24, Civilingenjörs student, Uppsala 26 Jonas Segersam, 48, Kommun alråd, Uppsala UPPSALA LÄNS MELLERSTA

0068 14858

VALSEDELN finns i alla vallokale r och röstningslokaler. Om du vill att vi ska skicka hem valsedlar till dig, var vänlig ring ombudsmannen Sarah Havn eraas 018-13 37 12 eller skicka mail till: sarah.havner aas@kristdemokraterna.se.

PÅ AKADEMISKA har kostnaderna för hyrpersonal ökat med 195 procent. – Utanpå detta vet vi också att den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar ökar kraftigt samtidigt som endast 30 procent av de som söker sig till barnoch ungdomspsykiatrin får ett första besök i tid, säger Björn-Owe Björk. Varken regeringen eller det rödgröna styret i Region Uppsala har tagit tag i problemen på ett effektivt sätt, anser han och lägger till att vården på lång sikt bör förstatligas för att säkra kvaliteten över landet. – På kort sikt så behöver vi öppna de stängda vårdplatserna. Men för att lyckas med det krävs att regionen kan rekrytera och behålla personal. Man behöver bli en avsevärt mycket bättre arbetsgivare med bättre lön, och en ökad möjlighet för den anställde att påverka sin arbetstid, säger Björn-Owe Björk.

Mimmi Westerlund vill prioritera upp kvinnors rätt till säkra förlossningar på bekostnad av annat som får stå tillbaka. – Vi borde framförallt stärka och förbättra villkoren för de barnmorskor som dagligen ser till så att kvinnor får uppleva så bra förlossningar som möjligt.

EN VIKTIG FAKTOR för att behålla personalen är lönen. I dagsläget har barnmorskorna på Akademiska sjukhuset lägre lönenivåer än man har på motsvarande avdelningar i Västerås - trots att dessa skickar sina högkomplicerade graviditeter till Akademiska sjukhuset. – Sen behöver arbetsbelastningen och stressen runt den födande kvinnan minska. Principen: en barnmorska per födande borde gälla.

13


Notiser

”De som tigger behöver en hållbar plan” Det finns många skäl tilll varför människor tigger. Lönenivåerna i hemlandet hos de som sökt sig till Uppsala är bland de lägsta i Europa och utbildning prioriteras ofta inte inom gruppen.

EU-medborgare som tigger är en vanlig syn i svenska städer. I Uppsala har ett långsiktigt arbete skett för att stötta gruppen till ett annat liv. Resultaten har varit så pass goda att regeringen nu vill lära sig mer. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

F

ör några år sedan fanns det omkring 150 personer som tiggde på Uppsalas gator. I gruppen ingick också ett 20tal barn. Debattens vågor har sedan gått höga kring hur man ska förhålla sig till tiggandet. Eva Moberg som är föreståndare på Livets Ords natthärbärge för EU-medborgare i Uppsala, som stöds av kommunen, är tydlig med vad hon tycker: – Vi behöver hjälpa dem att inse att det finns bättre vägar än att tigga. Det är en kortsiktig lösning som inte leder framåt. Från början pågick ingen regelbunden uppsökande verksamhet från kommunen. Nu är samarbetet för utsatta EU-medborgare intensivare och samverkansgruppen har en direkt kontakt med sociala myndigheter i Rumänien. Eva Moberg jobbar tillsammans med polisen och en rumänsktalande fältassistent från SSP-teamet (skola, social och polis) med gruppen och dess problematik: – Vi träffar dem, pratar och stöttar för att visa på möjligheter både här och i hemlandet. Att bara hjälpa utan motkrav tror jag däremot inte på.

Givandet har minskat och därmed antalet som tigger. Idag rör det sig om cirka 60-70 individer. Trots allt är det fortfarande tillräckligt lönsamt för tiggare att komma till Sverige. – Det finns många skäl till varför människor tigger. Lönenivåerna i hemlandet är bland de lägsta i Europa och utbildning prioriteras ofta inte inom gruppen som söker sig till våra gator. Korruptionen i hemlandet är också utbredd. – Skall vi kunna hjälpa dem så krävs det att de vill det själva. De som tigger behöver en hållbar plan samt förstå att de och deras barn kan få det bättre om de inte fastnar i det kortsiktiga tiggarlivet. Idag pågår ett växande samarbete med den svenska regeringen som uppmärksammat resultaten och arbetssättet i Uppsala. På sikt behöver man arbeta på samma sätt i hela landet anser Eva Moberg. Man bör peka med hela handen: – Vi behöver visa att ”detta inte är en framkomlig väg för dig eller dina barn.” Vi behöver säga: ”Antingen så kommer du in i det svenska samhället eller så hjälper vi dig på hemmaplan.” Vad är då en möjlig lösning?

Eva Moberg, femma på KD:s kommunlista i Uppsala. Här tillsammans med Annika Svensson från polisen i Uppsala och Vlad Virgil, fältarbetare.

– En kombination av att begränsa deras möjligheter att tigga i Sverige och samtidigt hjälpa dem till ett liv främst i sitt hemland. Det tror jag kan vara en mer framkomlig väg.

En av fyra bor på landet Var fjärde uppsalabo bor på landsbygden. Många är barnfamiljer som inte klarar sig utan bilen. De har fått högre bensinskatt varje år tack vare regeringens MP-styrda politik. – Nu är det dags att sluta subventionera elcyklar till konsulter i Stockholm på bekostnad av barnfamiljer på landet. Det går inte att cykla eller ta tunnelbanan överallt i Sverige, som vissa tycks tro, säger Mikael Oscarsson, KD-riksdagsman från Uppsala län. Han fortsätter med att man måste stärka det svenska jordbruket. Vår självförsörjningsgrad är under 50 procent. – Varannan tugga vi äter är importerad. I Finland har man en självförsörjningsgrad på 80 procent och skulle vid en kris klara av att försörja sin befolkning ett helt år, i Sverige klarar vi 7 till 10 dygn. Vi vill ha upp försörjningsgraden till 65 procent under nästa mandat-period. Mikael menar att man måste minska byråkratin för bönderna och att de måste få konkurrera på samma villkor som övriga bönder i EU. Han vill också ställa högre krav på att skolor och andra offentliga inrättningar köper svenskproducerad mat. – Det kött som idag köps in från utlandet av landsting och kommuner kan vara producerat på ett sätt som svenska bönder skulle få böter och fängelse för i vårt land.

Småföretagen skapar jobb Det är landets småföretag som skapar jobb. Fyra av fem nya jobb finns i småföretagen, och utan dem stannar Sverige. KD vill förbättra villkoren för dem som skapar jobben. Ska Sverige vara världens bästa land att starta och driva företag i behöver vi en politik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Det måste löna sig bättre att skapa jobb och driva företag, att vidareutbilda sig och ta ett större ansvar på sitt jobb. - Hela 70 procent av regeringens skattehöjningar slår mot jobb och tillväxt. Regeringens politik har varit

14

direkt skadlig för svenskt jobbskapande, säger Mikael Oscarsson, riksdagsman för KD. - Det måste bli enklare att starta och driva företag. Den administrativa bördan har ökat kraftigt under den senaste mandatperioden, vi vill minska den. Vi vill ha lägre kostnader för att anställa folk. Regeringen har höjt kostnaderna för att anställa både ungdomar och

äldre, det anser vi är fel väg. Att få in fler i jobb är viktigt för välfärden. Vidare vill KD förändra turordningsreglerna i LAS för små och medelstora företag. Det är viktigt att behålla rätt kompetens om man är tvungen att skära ner. Man vill också göra det lättare att överlämna sitt företag till nästa generation.


Trygghet

PERSONLIGT

NAMN: Sarah Havneraas ÅLDER: 24 år BOR: Uppsala FAMILJ: Mor och tre bröder ARBETE: Ombudsman, KD Uppsala län POLITISKA UPPDRAG: Ersättare i utbildningsnämnden, ledamot i miljömålsrådet, jämställdhetspolitisk talesperson i KDU Sverige. INTRESSEN: Politik, sång och friluftsliv VARFÖR KRISTDEMOKRAT: För alla människors lika värde och lika möjligheter, och framförallt allt för att jag tror på en stark och trygg familjepolitik. KONTAKT: sarah.havneraas@kristdemokraterna.se

Sarah Havneraas vill se en fortsatt satsning på fler poliser, patrullerande ordningsvakter och trygghetskameror.

Breda insatser krävs för att öka tryggheten

Gängkriminalitet med narkotikahandel, inbrott och överfall har ökat i Uppsala. Antalet sexualbrott, bränder och stölder har också gått upp. Sarah Havneraas, tvåa på KD:s kommunlista vill nu att trygghetsfrågorna prioriteras för att bromsa utvecklingen. TEXT SYNNÖVE ADÉLL

U

tifrån den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) ser vi tydligt att många i Uppsala upplever en otrygghet. Vi har också en stad där nästan varannan kvinna känner oro för att vistas ute sent på kvällen - så kan vi inte ha det, säger hon. Hon anser att situationen i Uppsala kräver att ett totalgrepp kring trygghet och säkerhet tas av politiker, skolor, ideella organisationer och blåljusmyndigheter. – Det handlar om ett brett helhetsgrepp: från mer fokus på trygghet i skolan bland elever och personal till att det behöver byggas ut fler familjecentraler och ges tillgång till samtalsstöd samt mer resurser för ett rejält krafttag mot vardagsbrottsligheten. Det drogförebyggande arbetet måste också öka. De senaste åren har polisen rappor-

terat om en ökad gängkriminalitet med öppen narkotikahandel, rån, inbrott och överfall i både centrala delar liksom i de yttre bostadsområdena i staden.

UNDER SOMMAREN 2017 fick området Gottsunda stämpeln som ett särskilt utsatt område. Även Stenhagen har drabbats av oroligheter och bostadsbrottsligheter i villaområden som Sunnersta har gått upp. Ett annat belastat område är resecentrum. Uppsalapolisen har arbetat hårt och metodiskt för att strypa de kriminella gängens framfart och har enligt egna uppgifter lyckats dämpa aktiviteten. I slutet av december rapporterade de att satsningarna hittills inneburit beslagtagning av flera hundra bilar, en lång rad fängelsedomar och att fyra gäng så gott som utplånats. Trots framgångarna finns det fort-

farande stora problem med bristande trygghet i staden. – Framförallt ser jag även faran i att droghandel nu förekommer allt närmre skolområden med skolbarn i yngre åldrar. Det är helt oacceptabelt och är något jag vill att kommunen ska arbeta aktivt med, säger Sarah Havneraas som vill se en fortsatt satsning på fler poliser, patrullerande ordningsvakter och trygghetskameror.

DET FINNS OCKSÅ andra områden som kan behöva ses över, menar Sarah Havneraas. Ett sådant är att skapa naturliga mötesplatser för människor där de kan umgås samt att se över gatu- och parkbelysningen. KD vill även att den handlingsplan mot våldsbejakande extremism som kommunen har tagit fram ska följas upp. Men i grunden handlar trygghet om ett samhälle där medborgarna känner tillit till varandra och till samhällets institutioner. – Här har det civila samhället en betydelsefull roll. Engagemang i föreningar kan bidra till att skapa och fostra till tillit, ansvarstagande och civilkurage, säger Sarah Havneraas. Kristdemokraterna i Uppsala vill också skärpa reglerna kring tiggeri och införa tillståndsplikt, där det anges var

tiggeri får förekomma eller inte.

GENOM ATT REGLERA tiggeriet hoppas man kunna komma åt den problematik som finns idag där EUmedborgare försöker att leva på gåvor från förbipasserande. Just utanförskapet är något som Kristdemokraterna vill motverka: – Det finns även en problematik med människohandel, och till viss del också prostitution kopplad till tiggeriet och organiserat tiggeri. Vi tror därför att det vore lämpligt med någon form av tillståndsplikt där kommunen fördelar platserna, säger Sarah Havneraas.

KRISTDEMOKRATERNA I UPPSALA VILL: • Satsa på patrullerande ordningsvakter • Sätta upp trygghetskameror på utsatta platser • Öka det drogförebyggande arbetet • Se över gatu- och parkbelysningen. • Införa tillståndsplikt för tiggeri

15


Är du också KD:are?

KOLLA DE HÄR PUNKTERNA. TYCKER DU SOM VI SKA DU RÖSTA PÅ KD I SEPTEMBER.

1

FAMILJEN

Vi sätter familjen först och tar familjens utmaningar på allvar. Även om arbetet och livet i övrigt fungerar bra, är vi inte lyckliga om familjelivet fungerar dåligt. Därför vill vi skapa fler valmöjligheter när barnen är små, ge möjlighet till stöd också när de når tonåren och, inte minst, bidra till att det skapas en skola som präglas av lugn och kunskapshunger. Vi vet att de allra flesta sätter sin familj i främsta rummet; därför menar vi att det också måste prägla politiken. Vi sätter familjen först! Familjer vet själva vilken lösning som är bäst för just dem. Därför säger vi nej till att kvotera föräldraförsäkringen och ja till en helt fri föräldraförsäkring. Vi vill också sänka skatten för barnfamiljer och införa en barnomsorgspeng.

VÄLFÄRDEN

Våra äldre har varit med och byggt upp välfärden i Sverige. Vi vill se till att den inte raseras. Du ska kunna få vård när du blir sjuk, du ska kunna få den omsorg du behöver när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning.

2

Sjukvårdsköerna bara växer. Uppdelning av sjukhusvården på 21 olika landsting är ineffektivt och ojämlikt. Vi kan korta vårdköerna och ge alla en bättre vård om staten tar över huvudansvaret för vården.

Kristdemokraterna är ett småföretagar- och entreprenörparti. Det är i småföretag många av framtidens arbetstillfällen kommer att skapas. En gång i tiden var det vi som övertygade våra Allianskollegor om att införa RUT-avdraget, vilket skapat 30 000 arbetstillfällen i mindre företag. Många av jobben har gått till människor som tidigare stod utanför arbetsmarknaden.

Vi vill också stoppa slöseriet med skattemedel. Pengar som skulle kunna gå till välfärd slösas bort på dyra bidrag, missriktade subventioner och kommunala skrytbyggen.

TRYGGHETEN

Du ska kunna känna dig trygg – i hemmet, på gator och torg och i nationen Sverige. Tryggheten grundläggs i hemmet när barnen är små. Det är därför vi sätter familjen först. Vi tar behovet av trygghet på gator och torg på allvar. Tonårstjejer ska kunna röra sig på stan utan att vara rädda. Gängkriminalitetens skjutningar har kommit allt närmare allmänheten. Det är viktigt med brottsbekämpning och åtgärder mot gängkriminalitet. Utländska stöldligor ska inte se Sverige som ett ”paradis”. Sverige behöver 10 000 fler poliser. Vi har en tuffare värld idag. I vårt närområde har vi Ryssland, som har rustat upp och visat ett aggressivt beteende. Försvaret måste förstärkas. Idag ligger försvarsanslaget på en procent av BNP, lägre än alla våra grannländer. Vi vill stegvis öka det till två procent på tio år. Att betala försvarsanslaget är som att betala sin försäkringspremie, och det gör man innan olyckan är framme. Detta skapar den mest grundläggande tryggheten i samhället.

www.kristdemokraterna.se

16

3

Och vi står helhjärtat bakom de skattesänkningar som Alliansen införde som har gett vanliga löntagare en extra månadslön per år.

Äldreboendebristen ska byggas bort. När du har fyllt 85 år ska du ha lagstadgad rätt till plats på ett äldreboende. Stärk äldres ekonomi genom att avskaffa pensionärsskatten och sänk skatten för äldre som vill jobba. Höj bostadstillägget och hyrestaket.

4

INKOMSTEN

Vill du engagera dig? Kontakta oss på 018-13 37 12.

Tycker du som vi? Välkommen att rösta på KD för att få den bästa vardagen för dig och din familj!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.