Affärsplats Solna 03 2014

Page 1

affärsplats SOLNA ETT LOKALT AFFÄRSMAGASIN • NR 3 2014

ALLT OM

Bergshamras kommande förvandling

ETT ÄVENTYRLIGT PROJEKT – Svenska Lantchips lyckades under lågkonjunktur

HAJAR BJUDER IN TILL STADENS TROPISKA SIDA

BESÖKSNÄRINGEN BLOMMAR – men nu ska ännu fler lockas till Solna Extratidnin g

20 sidor

• Nätverk som leder till affärer • Aula Medica i all sin glans

agastaden! H om


MODERATERNAS POLITIK MINSKAR UTANFÖRSKAPET Genom fler i arbete har Solna gått från över 1 000 hushåll med försörjningsstöd till 600* i dag. Vår politik skapar nya jobb. Bara sedan 2006 har vi fått 9 000 nya.

Jobb i Solna

Hushåll med bidrag

76 000

1 200

74 000

1 000

72 000

800

70 000

600

68 000

400

66 000

200 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

*Avser antal unika hushåll under året som erhållit försörjningsstöd. Det genomsnittliga antalet hushåll för 2013 låg på 247.

Solna har inte råd med

r e t s n ä v

2

experiment Se vår webbfilm på na ww w.moderaterna.net/sol

SOLNA

LÄS MER PÅ WWW.MODERATERNA.NET/SOLNA Moderaterna i Solna • Tel: 073-5807446 • E-post: solna@moderat.se • Facebook: Moderaterna i Solna


INNEHÅLL

nummer 03, 2014

03 4. Ledare Fler lockas till Solna

7. Nyheter Årets Matrona 2014 & Nyöppning

8. Bergshamras kommande förvandling Så ser utvecklingsplanen ut

12. Besöksnäringen blommar Men nu satsas det ännu mer

18 På den tropiska sidan av Solna Vi besöker Fjärilshuset & Haga Ocean

23. Specialtidning Hagastaden 44. Blomstrande nätverk i Solna Möt Södertörns Växtinredning

47. Krönika Jan Marklund om turistnäringen

48. Ett äventyrligt projekt Svenska Lantchips lyckades under lågkonjunktur

58. Nästa nummer

Aff ärsplats 3


LEDARE

Fler lockas till Solna

A

tt Solna är en plats som attraherar besökare märks tydligt inom turismnäringen som ökade med 34 procent under 2013. Nu satsar Solna stad dessutom ännu hårdare för att få både fler besökare men även Solnabor att upptäcka sin egen stad och ”turista” på hemmaplan. Staden har onekligen mycket att erbjuda, från vackra Ulriksdals trädgård till mäktiga Friends Arena. Läs mer om Solna stads projekt Hemmaplan på sidorna 12-16. En av de populärare platserna i Solna är Fjärilshuset som i höstas fick spännande tillskott i form av ett hajakvarium. Vi har träffat ägaren Mikael Odell, men även den nya huvudattraktionen på Haga Ocean, revhajarna Benny och Runar. Mer om detta möte på sidorna 18-21. Ännu en plats som beräknas locka många människor till Solna är Hagastaden. Den nya stadsdelen är under full förvandling. Visionen är att skapa en ledande vetenskapsstad med fokus på life science, och attrahera både forskning, vård och näringsliv. Om du också är nyfiken på hur stadsdelen ska se ut år 2025 och vilka möjligheter den kommer att erbjuda, ska du bläddra fram till vår extratidning om Hagastaden i mitten av magasinet. Vi har också träffat ett familjeföretag som valde att satsa högt mitt under lågkonjunktur, och som lyckades skapa det som idag är ett välkänt varumärke i Sverige: Svenska Lantchips. Ett viktigt syfte för företaget är att stödja olika ideella organisationer för att kunna hjälpa utsatta barn. Läs mer på sidorna 48-52.

affärsplats SOLNA CHEFREDAKTÖR Mia Masnic 070-951 78 56 mia.masnic@mdgm.se ANSVARIG UTGIVARE Christer Carlson 076-555 79 53 christer.carlson@mdgm.se SKRIBENTER Håkan Söderberg, Mia Masnic, Gitta Wilén, Klara Gustafsson ART DIRECTOR Jessica Nyström FOTOGRAFER Rickard L Eriksson, Pierre Wester OMSLAGSFOTO Rickard L Eriksson ANNONS Jimmy Ekborn 076-632 99 92 jimmy.ekborn@mdgm.se TRYCK K-Print DISTRIBUTION Till samtliga företag i Solna stad med Bring City Mail. Publika platser i Solna. UTGIVARE MDG Publishing Birger Jarlsgtan 18 114 34 Stockholm PARTNERS

Affärsplats Solna önskar dig en skön sommar och trevlig läsning! MIA MASNIC Chefredaktör

hlrkonsulten_affärsplatsSolna_188x61_Layout 1 2013-09-05 10:35 Sida 1

Hjälp?

Finns det hjärtstartare där du jobbar? Prata annars med din chef. Tillsammans hjärtsäkrar vi Solna.

Brandsläckare finns på varje arbetsplats. Det borde vara lika självklart med en hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. En hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen dramatiskt att rädda liv. Ring 08-28 70 50 så får du veta hur din arbetsplats kan bli en Hjärtsäker Zon. Vill du vara med och hjärtsäkra Solna?

www.hlr-konsulten.se certifier ad utbildare i projek tet hjärtsäkr a sverige t i l l s a m m a n s r ä d d a r v i l i v . h j ä r t s ä k r a s v e r i g e ä r e t t i n i t i at i v f r å n h j ä r t - l u n g f o n d e n i s a m a r b e t e m e d b l i w a L i v f ö r s ä k r i n g o c h a f a f ö r s ä k r i n g .

4

Aff ärsplats


Campus i förändring Campus Solna växer och utvecklas. Området får en ny stadsfront mot Solnavägen där Aula Medica, Widerströmska huset och Karolinska Institutet Science Park nyligen färdigställts. Här pågår också bygget av ett av Europas största laboratorier för experimentell forskning, Biomedicum.

Ett nytt landmärke för blivande Nobelpristagare “Vi välkomnar nya hyresgäster till Campus Solna” Campus Solna ligger i den NAMN Johan Ljung framväxande GÖR Hagastaden. Här finns Fastighetschef Karolinska Institutet, ett av världens främsta medicinska universitet, men också företag och myndigheter med koppling till utbildning och forskning inom medicinsk hälsa. På andra sidan Solnavägen, i direkt anslutning till campus, byggs universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Tillsammans bildar dessa aktörer ett kraftfullt centrum för life science. Totalt forskar, arbetar och studerar mer än 4000 personer på campus. LEDIGA LOKALER Är din organisation intresserad av att flytta till Campus Solna? Kontakta i så fall Johan Ljung: johan.ljung@akademiskahus.se

PRISBELÖNT!

Karolinska Institutets nyinvigda och nyligen prisbelönta Aula Medica vid Solnavägen ger en praktfull inramning åt kommande Nobelföreläsningar, symposier och professorsinstallationer. Den spektakulära glasfasaden utgör ett landmärke i den nya Hagastaden som siktar på att bli ett ledande kluster för Life Science 2025. 580

6 000

TRIANGELFORMADE GLASRUTOR UTGÖR AULA MEDICAS FASAD

För ett klokare Sverige! Vi lever i en värld i ständig förändring och vi tror att kunskap och kreativitet är viktigare än någonsin. Vi tror att riktigt briljanta idéer föds i mötet mellan samhälle, näringsliv och akademi, och att det är så vi stärker Sverige som kunskapsnation. Vi är ett av Sveriges största fastighetsbolag och inriktade på universitet och högskolor. Vi bygger och förvaltar hållbara kunskapsmiljöer för hela människan och varje dag vistas 300 000 studenter och forskare i våra lokaler. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på drygt 58,4 miljarder och en omsättning på fem, och för att möta den ökande efterfrågan bygger vi nya kunskapsmiljöer för 22 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige.

LÄS MER PÅ AKADEMISKAHUS.SE


é H ros s o N • Joueurs de pétanque •

Mat, skratt och Klot av stål – er sommarfest på boulebar Våra instruktörer tar hand om dig och dina kollegor från det att ni kliver in till att middagen dukats av och vinnarna firats. Kolla in våra hjältar och kom förbi:

boulebar.se/hjaltar surbruN n • • r ål a Mb s ho v •

• Globen •

• Hötorgsterrassen •

08-714 04 20


NYHETER

Årets Matrona är utsedd

Anna-Karin Lingham, Camilla Sydfors (Årets Matrona 2013) samt Lena Törner.

 Anna-Karin Lingham från Lingham Enterprise AB har nu utsetts till Årets Matrona 2014. Utmärkelsen får hon för att hon har skapat och bidragit till Matronas affärer både för sig själv och andra. – Skickliga affärskvinnor som hjälper andra och sig själva att nå framgång bör uppmärksammas än mer, anser Lena Törner, entreprenör och grundare av affärsnätverket Matrona och upphovskvinnan bakom utmärkelsen. – Årets Matrona är en stor ära för våra medlemmar och har generat mycket business och goodwill för de tidigare vinnarna, säger Lena Törner. Utmärkelsen går varje år till en affärskvinna som under det gångna året visat prov på goda egenskaper som affärskvinna. En vinnande affärskultur är enligt Lena Törner hjä´lpsam och generös. – För att nå framgång i näringslivet är det oerhört viktigt att kvinnor hjälper varandra till affärer genom att bland annat ge referenser, stötta och peppa. Den beskrivningen stämmer i högsta grad in på Anna-Karin Lingham, säger Lena Törner. Lena Törners vision med Matronanätverken är att bidra till att förnya näringslivets värdegrund.

40 nya lägenheter i Bergshamra   Steg för steg utvecklas Bergshamra. I måndags klubbade kommunstyrelsen en principöverenskommelse för 40 nya lägenheter i stadsdelen. Och under året fortsätter arbetet med en samlad utvecklingsstrategi för hela stadsdelen. – Tyvärr har Bergshamra inte följt med i Solnas starka utveckling de senaste tio-tjugo åren. Därför tar staden fram en samlad utvecklingsstrategi för hela stadsdelen. Och därför är det särskilt roligt att vi i veckan beslutade om 40 nya lägenheter. En mindre attraktiv plats görs om till bra och trivsamma bostäder. Det är ett av flera steg till att utveckla Bergshamra, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande. Principöverenskommelsen innebär att ett befintligt parkeringsdäck på Bockholmsvägen byggs på med ett bostadshus med cirka 40 lägenheter. Närmast startar stadsbyggnadsförvaltningen det obligatoriska arbetet med detaljplanering för de nya lägenheterna.

Fitness24Seven öppnar i Industriviadukten i Solna   Den 4 juni tecknades avtal mellan Solna stads fastighetsbolag Råsunda Förstads AB och gymkedjan Fitness24Seven om etablering i Industriviadukten. Det nya gymmet kommer att öppna i början av 2015. – En dygnet-runt-öppen gymkedja är perfekt. Det betyder liv och rörelse för ökad trygghet. Området som tidigare varit ganska mörkt och tråkigt kommer nu få totalt ändrad karaktär och på sikt ett riktigt bra läge i Solna. Vi är extremt glada över vårt nya samarbete, säger Magnus Nilsson (M), ordförande i Råsunda Förstads AB. – Det kommer att innebära en stor och positiv förändring. Fastigheten som ligger under Frösundaleden är en av de mest centrala i hela Solna. Mitt emellan Solna centrum och Arenastaden och bara någon minuts gångväg från tvärbanan. Hittills har det varit lokaler för småindustri och mycket har stått tomt, men nu kommer området få nytt liv, avslutar Magnus Nilsson (M). Aff ärsplats 7


BERGSHAMRA

BERGSHAMRAS KOMMANDE FSÅÖSERRVANDLING UTVECKLINGSPLANEN UT

8

Aff ärsplats


BERGSHAMRA

En överdäckning av Bergshamravägen för att binda samman södra och norra Bergshamra. 1000 nya bostäder. En ny gågata, ett nytt café, en blomsteraffär och tipsbutik i Bergshamra centrum och plats för fler arbetsplatser är delar i den utvecklingsplan för Bergshamra som i höst läggs fram för beslut i Solna. En satsning på totalt 1,5-2 miljarder kronor. – Det är så vitt jag vet den största satsning som gjorts på en enskild stadsdel i Solna någonsin, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk. Av Håkan Söderberg Foto Bostadsstiftelsen Signalisten

D

et är Nerlund Arkitektur & Media AB som tillsammans med Spacescape tagit fram utvecklingsplanen för Bergshamra. Det som nu offentliggörs är en lägesredovisning som under hösten ska hanteras i den politiska beslutsprocessen. Projektledare har varit arkitekten och kulturhistorikern Henrik Nerlund. – Vi har varit noga med att det vi tagit fram också ska vara genomförbart, säger han. Visionen har varit att skapa ett promenadvänligt, grönt och livskraftigt Bergshamra. Idag har Bergshamra en åldrande befolkning,

en negativ befolkningsutveckling till skillnad från det övriga Solna. Nu vill man se till att inte minst de som växer upp i Bergshamra stannar kvar när de blir vuxna och bildar familj. Det kanske största projektet är en partiell överdäckning av Bergshamravägen öster om IF-huset, ett projekt på 500 miljoner kronor. – Ovanpå den har vi tänkt oss att anlägga en park, säger Henrik Nerlund. Här finns också en idé om en ny sammankopplande gågata mellan torgen i norra och södra Bergshamra och ut i Nationalstadsparken. – Idag är det många som går genom tunnelbaneperrongen för att det är svårt att ta sig mellan

södra och norra Bergshamra. Det vill vi ändra på, säger Henrik Nerlund. Överdäckningen ska finansieras genom exploateringsintäkter från nya bostäder. I utvecklingsplanen planeras för 1000 nya bostäder, hyresrätter, bostadsrätter och studentbostäder, Ett nytt Trygghetsboende och LSS-boenden ingår också i planerna. Det man vill pröva är att skapa nya bostäder framförallt längs Björnstigen, vid Kraus Torg och längs den föreslagna gågatan Bergshamragatan. I och med satsningen hoppas staden på att kunna bibehålla och utveckla skolan, öppna nya förskolor och en fortsatt satsning på biblioteket. Pehr Granfalk har gott hopp om att kunna få

Aff ärsplats 9


BERGSHAMRA

Pehr Granfalk.

igenom utvecklingsplanen för Bergshamra. – I och med att vi tagit ett helhetsgrepp på en stadsdel så tror jag att det går bra. Tidigare det varit för mycket duttande. HENRIK NERLUND är också optimistisk. – Det vi har gjort har vi gjort för att det i varje steg ska vara genomförbart, säger han. Nerlund har haft en rad dialogaktiviteter under arbetet med rapporten. Vid fyra tillfällen har man funnits på plats för att diskutera med Bergshamrabor i vad man kallat Bergshamrasalongen. Vid webdialogen Bästa Bergshamra har man samlat in synpunkter på vad som är bra och vad som kan förbättras. Över 350 platser har pekats ut. – Det som är intressant är att det varit stor enighet kring vad som är bra och vad som är mindre bra. Det har underlättat för oss, säger Nerlund.

10

Aff ärsplats

Projektet har också träffat förskolor, företagare, föreningar och andra i Bergshamra för att få en så bred bild av stadsdelen som möjligt. Utvecklingsstrategins slutrapport kommer att presenteras i Bergshamra i början på augusti. Rapporten ges till kommunstyrelsens sammanträde i augusti och därefter kommer förslaget att skickas ut på samråd. Webdialogen kommer också att fortsätta under tiden. Någon gång, i alla fall innan årsskiftet, hoppas Pehr Granfalk att förslaget ska vara klubbat och klart. Förutsättningarna för att kunna utveckla har varit speciella med tanke på att Bergshamra i sin helhet ligger inom Nationalstadsparken. DE HÄR MÅLEN måste Bergshamra leva upp till enligt den översiktplan som finns:

1. Bergshamra by ska behålla sin intima karaktär. 2. Bergshamras bostadsområden från 1950- och 60-talen ska behålla sin bebyggelsestruktur präglad av naturmark och träd utsparade mellan husen. Vid eventuella kompletteringar bör byggnadshöjden begränsas så att den inte inverkar negativt på landskapsbilden. 3. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska bevaras så att dess karaktär och kvaliteter består. 4. Bergshamraledens och Roslagsvägens barriäreffekter ska minska. – Jag tycker att vi har klarat det, konstaterar Henrik Nerlund. Nu återstår att se om alla politiska partier ställer upp på utvecklingsplanen för Bergshamra.


VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BALANCE UNDER SOMMAREN! Just nu erbjuder vi sommarkortet för 795 :Gäller juni, juli och augusti. Gäller dig som inte varit medlem de senaste 6 mån. Åldersgräns 16 år.

TRÄNING UTAN BINDNINGSTID. STYRKE- & KONDITIONSTRÄNING GRUPPTRÄNING CROSSFIT PERSONLIG TRÄNING SJUKGYMNASTIK KOSTRÅDGIVNING BARNPASSNING WWW.BALANCETRAINING.SE


CAROLINA STRAND

12

Aff 채rsplats


BESÖKSNÄRINGEN BLOMMAR

BESÖKSNÄRINGEN BLOMMAR

MEN NU SATSAS DET ÄNNU MER Turistnäringen i Solna omsatte 1,5 miljarder kronor 2013. Det är en ökning med 34 procent sedan 2012. Friends Arena, Hagaparken och flera nya hotell är några av orsakerna till ökningen. Nu satsar Solna stad ännu hårdare på besöksnäringen. Projektet Hemmaplan ska hjälpa Solnaborna att upptäcka sin egen stad och ett nytt restaurangnätverk ska hjälpa till att öka attraktionskraften ytterligare. Av Håkan Söderberg Foto Solna stad

Ett syfte är att det här ska kunna leda till jämnare säsonger för näringen.

I

kronor räknat ökade omsättningen i turistnäringen med 320 miljoner kronor . Det är företaget Resurs AB som redovisar statistiken på uppdrag av Solna Stad. Det främsta skälet till den kraftfulla ökningen är att nya hotell har öppnats och ökat hotellkapaciteten med 50 procent. 2013 visar den högste beläggningen någonsin med 318 395 övernattningar. Totalt, med hotell och övernattningar hos släkt och vänner, hade Solna 849 987 turistiska övernattningar under 2013. Glädjande besked för Solna men man sitter inte still i båten för det. Solnaborna har alltså många turistiska övernattningar men de gör inte

alltid lokala besök. Det vill projektet Hemmaplan ändra på. – Ett syfte är att det här ska kunna leda till jämnare säsonger för näringen. De stora klungorna kommer ju hit under vissa turistperioder men de närboende är ju här jämnt, säger Caroline Strand, marknadschef i Solna Stad. Hemmaplan är ett samarbete mellan Solna Stad och besöksnäringen. – Hemmaplan handlar om att ge Solnaborna bra erbjudanden och information om evenemang och syftet är helt enkelt att få folk att stanna hemma i Solna. – Det är företag som går ihop med gemensamma erbjudanden för att visa allt som finns här. Det

Aff ärsplats 13


NÄTVERKA MED AIK FOTBOLL

Nätverket är den perfekta plattformen för företag som är intresserade av att knyta nya kontakter och stärka sitt varumärke ihop med AIK Fotboll. Här skapas bra affärer och relationer under alla de tillfällen som Nätverksföretagen träffas. Inte blir det sämre av att vi har kul tillsammans på de största fotbollsmatcherna i Allsvenskan. Matchdagar går ni in genom VIP-entrén på Friends Arena och har därefter tillgång till VIP-loungen. Som medlem i vårt nätverk stöder ditt företag AIK Fotboll samtidigt som ni tillför ett stort värde i gruppen med era idéer och er expertis. Då AIK är en del av Solna blir vi en naturlig plats för alla företag i området att samlas kring. Välkommen in i Nätverket! Bokar ni senast den 31 maj 2014 så får ni en signerad matchtröja som välkomstpresent. Det blir många spännande tillfällen under året att göra affärer – hör av er så berättar vi mer!

Vill du veta mer, kontakta: Niklas Nestlander, 08-735 96 58, niklas.nestlander@aik.se Krister Nordin, 08-735 96 56, krister.nordin@aik.se Olof Biörnstad, 08-735 96 52, olof.biornstad@aik.se eller Peter Lindkvist, 08-735 96 63, peter.lindkvist@aik.se

www.aikfotboll.se


BESÖKSNÄRINGEN BLOMMAR

Kan vi tillsammans göra Solnaborna mer medvetna om allt fantastiskt som finns här så kan de bli ambassadörer för sin egen stad.

är viktigt att företagen tycker om den expansiva utvecklingen i Solna och tar sitt värdskap på allvar, säger Caroline Strand. I Hemmaplan ingår företag som har besökare eller turister i sin verksamhet. – Kan vi tillsammans göra Solnaborna mer medvetna om allt fantastiskt som finns här så kan de bli ambassadörer för sin egen stad, säger hon. Hemmaplan har en egen hemsida (solna.se/ hemmaplan) och där kan man anmäla sig för att för att få nya erbjudanden, information om evenemang och en hel del annat. Restauranger är en viktig del i satsningen på besöksnäringen. Därför har ett nytt restaurangnätverk skapats i

Solna med syfte att diskutera branschens gemensamma frågor, att utveckla restaurangnäringen och att skapa de bästa förutsättningarna för att driva restaurang i Solna. I nätverket finns restauranger av alla de slag och i olika affärsformer. Familjeägda restauranger, kedjor, catering och personalrestauranger – Det finns många frågor att ta tag i. Marknadsföring är ett intressant område. Hur kommer vi ut, kan vi ha gemensamma kampanjer och erbjudanden, hur ser förutsättningarna för nyetableringar ut, hur är det med tillståndsfrågor och hur är vardagen för företagen och så vidare. Vi kommer också att ha någon inbjuden gäst som pratar inom något aktuellt område, säger Caroline Strand.

Aff ärsplats 15


BESÖKSNÄRINGEN BLOMMAR

Koppartälten i Solna.

Caroline Strand, Solna stad.

Fakta RESTAURANGNÄTVERKET bildas i medvind. På senare har två prestigerestauranger bestämt sig för att etablera sig i Solna; Den kände krögaren Pontus Frithiof har redan öppnat Pontus in the Park, Senare i sommar öppnar Fredrik Eriksson Restaurang Asplund i stadsdelen Ingenting. Eriksson driver sedan tidigare Långbro Värdshus. Det blåser med andra ord en klart förlig vind i Solna. Det visar inte minst rapporten från Resurs AB. De har också tittat på hur mycket gästerna spenderar i kronor räknat. Exempelvis

16

Aff ärsplats

spenderar hotellgästerna 1 623 kronor per dygn medan de som övernattar hos släkt och vänner spenderar 254 kronor samma tidsperiod. Antal dagbesök har också ökat kraftigt. Huvudorsak till det är Friends Arena. Entré, förtäring med mera skapar stor omsättning på själva arenan men också i de närmaste omgivningarna. ETT ANNAT VIKTIGT besöksmål som ökat antal besökande är Hagaparken. Turismen gav också sysselsättning åt 857 personer, en ökning med 150 personer.

Turistmål i Solna Friends Arena, Confidencen, Fjärilshuset/ Haga Ocean, Hagaparken med Haga slott, Brunnsviken, Filmstaden r, Solna centrum, Sturebadet Haga, Bistro Stråket, Bockholmen Hav&restaurang, Taco bar, Restaurang Backstugan, Ulriksdals Wärdshus, Ulriksdals trädgård, Ulriksdals slottskafé, Radisson BLU Royal Park Hotel, Scandic hotel Järva, Park Inn by Radisson Solna, Haga Forum, Stallmästaregården, Koppartälten


Solnas tillväxt börjar med en god uppväxt Solna har blivit utsedd till företagsvänligast igen! Det är vi stolta över. Kristdemokraterna inser också att Solnas framtida tillväxt börjar med en god uppväxt för våra barn och unga. Här följer några av våra förslag:

Mindre barngrupper i förskolan

Valfrihet mellan olika barnomsorgsformer är en självklarhet för oss kristdemokrater, men vi vill också minska barngruppernas storlek i förskolan för att skapa mer tid för barnen. Vi vill införa ett maxtak på gruppstorleken och börja resan mot målet om max 15 barn per grupp.

Skola med ordning och kunskap i fokus

Solnas lärare ska både klara att inspirera eleverna till kunskap och hålla ordning i klassrummet. Kristdemokraterna vill erbjuda utbildning i ledarskap och konflikthantering för stadens lärare.

Rent, tryggt och snyggt i Solna

Bättre underhåll av gator, skolor och grönområden. Bort med klottret och snygga till staden. Du ska enkelt kunna rapportera klotter, skadegörelse och otrygga områden, exempelvis via en mobilapp. Man ska kunna följa ärendet ungefär som när man spårar leverans av paket. Samuel Klippfalk

kommunalråd & förstanamn på kristdemokraternas kommunvalsedel twitter: @Solnakd @Solnasamuel hemsida: solna.kristdemokraterna.se


FJÄRILSHUSET

PÅ DEN

TROPISKA SIDAN AV SOLNA På den ena sidan flyger tusen och åter tusentals fjärilar runt på lätta och spröda vingar. På den andra sidan väggen simmar hajar, ett rovdjur ständigt fascinerande för människor. Välkommen till Fjärilshuset/Haga Ocean i Solna. Av Håkan Söderberg Foto Rickard L. Ericsson

18

Aff ärsplats


FJÄRILSHUSET

Mikael Odell, vd och ägare Fjärilshuset/Haga Ocean.

Jag har nog varit lite besatt av fiskar ända sedan jag var grabb. Har hållit på med det hela tiden.

F

järilshuset är en av attraktioner i Solna som kraftigt ökat sitt besöksantal och därmed bidrar till den ökande turistströmmen i Solna. Mikael Odell är ägare och vd i Fjärilshuset. Det är också han som tagit hit och skapat Haga Ocean, det hajakvarium som invigdes hösten 2013 och blev en omedelbar succé. I en 30 meter lång hajtank som innehåller cirka 1,2 miljoner liter vatten simmar färgglada småfiskar i sällskap med ett stort antal hajar med de högfenade revhajarna Benny och Runar som huvudattraktion. – Alla vill se hajar, det finns en stor fascination i dem, säger han. Det finns en föreställning om hajar, grymma rovdjur som sätter skräck i människor på film

eller i litteraturen. Dumheter enligt hajälskaren Odell. – De är rovdjur men de ser sällan människan som mat. Vet man vad man håller på med så är det inga farligt att simma bland hajar. De signalerar också långt i förväg om det är något som irriterar dem. Men det är förstås viktigt att man vet vad man gör, säger Mikael Odell som nu och då ta sig en simtur i akvariet för att fixa saker i det rev man byggt upp, så likt hajarnas naturliga miljö som möjligt. Om några är Benny och Runar könsmogna och då kan det bli tillökning i hajfamiljen i Haga. – Det kan det bli. Men jag lovar att själva parningen kommer vi inte att visa för publik. Det är ingen lek, en mycket brutal och blodig historia. Inte mycket romantik där, säger Mikael Odell.

Aff ärsplats 19


FJÄRILSHUSET

MIKAEL ODELLS intresse för djurens värld föddes tidigt. – Jag har nog varit lite besatt av fiskar ända sedan jag var grabb. Har hållit på med det hela tiden, säger han. Fjärilar finns det också plats för i hans liv. I det fuktiga Fjärilshuset kläcks ungefär 1000 fjärilar varje dygn. Mikael Odell visar oss runt och plockar då och då upp en fjäril med varsamma fingrar för att visa oss. Bland vattenfall och frodig växtlighet lever de sina liv så att andra kan få uppleva det. – Det är fascinerande att titta på. En del lever några dygn, andra kan leva i veckor, säger han. Fjärilar och hajar präglar en stor del av livet men Mikael Odells huvud är också fyllt av nya planer. REDAN I SOMMAR lanseras en av landets första amfibiebussar som ska ta människor till

20

Aff ärsplats

hajakvariet men också till andra platser i Stockholms skärgård. – Jag har nog någon bokstavskombination vill att det ska hända saker hela tiden. Det är fler saker på gång här snart men det är ännu så länge hemligstämplat, säger han Även om han har en viss rastlöshet så kan han ta det lugnt. – Här nere bland hajarna kan jag ibland bara bli sittande länge och titta in i deras värld. Nu står han beredd att ta emot sommarens besökare i Fjärilshuset/Haga Ocean. – Jag tror att vi kan ha 350 000 besökare här i sommar. Tycker det är en bra siffra, man ska ju också tänka på att vi faktiskt är placerade lite på vischan, säger han. Mikael Odell är faktiskt genuin Solnabo. Här är han född, här bor han idag. Däremellan har han dock varit en världsmedborgare, bland annat har han byggt andra hajtankar runt om i världen.

Redan i sommar lanseras en av landets första amfibiebussar som ska ta människor till hajakvariet.


FJÄRILSHUSET

Aff ärsplats 21


bygger staden Solna/Huvudsta

Sundbyberg

Kvarteret Sparrisen Anderstorpsvägen 2-8 Ombyggt kontorshus 118 lägenheter 8 st. ägarlägenheter 110 st. hyreslägenheter Inflyttning juni 2013

Kvarteret Domherren Fredsgatan 24 Nybyggt gårdshus 17 hyreslägenheter 8 st. tvåor, 9 st. treor Inflyttad mars 2011

Solna/Huvudsta

Sundbyberg

Kvarteret Rödlöken Göran Perssons väg 2-4 141 nybyggda hyreslägenheter Inflyttning maj 2015

Kvarteret Makaronen Järnvägsgatan 68 3 nybyggda ägarlägenheter på vinden, 16 ombyggda samt 2 nybyggda hyreslägenheter Inflyttning november 2013

Enskede/Globen

Sundbyberg

Kvarteret Såningsmannen Fågelkärrsvägen 1C Nybyggt gårdshus 11 hyreslägenheter Ombyggt gatuhus 43 ombyggda hyreslägenheter och 3 nybyggda

Strandparken Hamngatan 19 42 nybyggda hyreslägenheter Inflyttning augusti 2014

Märsta

Sundbyberg

Södergatan Syd 6 st. nybyggda hus 145 hyreslägenheter Inflyttad juni 2011

Kvarteret Åkeriet Humblegatan 1 70 nybyggda hyreslägenheter Inflyttning april 2016

Inflyttad september 2012

Wåhlin fastigheter är idag ett av de större privatägda fastighetsföretagen i Stockholm med ett 90 tal fastigheter bestående av ca 2 900 lägenheter, ca 200 lokaler med tillhörande garage- och parkeringsplatser i Solna, Sundbyberg, Danderyd, Sigtuna och Stockholm. Mer information: www.wahlinfastigheter.se

WÅH_annons_dec_13.indd 1

2013-12-06 09:32:59


här möts materialen med naturen som inspiration

Hagastaden förenar tre världar

SÅ BLIR DEN NYA VETENSKAPSSTADEN: • Ledande life science-kluster • Miljömedveten utveckling • 50 000 arbetsplatser & 6000 bostäder

HAGASTADEN

AULA MEDICA


Det är alltid nära till Sundbyberg. 8 minuter från city!

Fastigheten ligger på Landsvägen 50, med gångavstånd till det mesta i Sundbyberg.

Småstadscharmen är närvarande i hela Sundbyberg.

Fastigheten ligger alldeles intill Sundbybergs station med tillgång till tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och den nya tvärbanan.

Mitt i Sundbyberg – bara åtta minuter från centrala Stockholm – har du just nu chansen att hyra kontor i en flexibel, modern och miljöklassad fastighet. Här finns möjlighet att skräddarsy lokaler mellan 350–2000 kvm. Varför inte kontakta Ulf Ericsson för en visning? Du når honom på 0708-557634. Läs mer på Landsvagen50.se

Det vimlar av restauranger och caféer i Sundbyberg.


HAGASTADEN

– en vetenskapsstad

D

et är mycket som är unikt med Hagastaden. Dels är det ovanligt med en stadsdel som går över stadsgränserna. I det här fallet tillhör den både Solna och Stockholms stad. Dessutom byggs Hagastaden med en tydlig inriktning: life science. Det är ett begrepp som omfattar flera vetenskapsområden, från medicin, biologi och kemi till teknik, informatik och materialvetenskap. Men Hagastaden ska också vara en levande stadsdel, där bostäder, restauranger och kultur möter lärosäten, forskningsinstitut och vård. Det är ett enormt miljardprojekt som beräknas vara färdigbyggt 2025 och erbjuda cirka 50 000 arbetsplatser och 6000 bostäder i området. FÖRETRÄDARE FÖR Solna stad, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet och näringslivet satsar genomensamt för att utveckla stadsdelen, med ambitionen att det år 2025 ska vara en viktig del i ett Stockholm i världsklass. Visionen är att området då ha blivit en självklar plats för näringsliv som vill dra nytta av närheten till den senaste forskningen och kompetensen inom life science. Företag och institutioner verksamma inom life science kan få hjälp med etablering inom samarbetet Stockholm Life, och den som är verksam i Hagastaden förväntas ha goda möjligheter till samarbeten med universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård.

Hagastaden präglas av närheten till universitet, forskning och entreprenörsföretag. Ambitionen är att studenter och forskare från hela världen ska röra sig och bo i området. Kunskap och hälsa blir centralt, liksom attraktiva mötesplatser och grönområden för rekreation och fritid. Blandningen av bostäder, arbetsplatser, skolor och institutioner kommer att kräva tillgång till service av alla slag. EN AV STOCKHOLMS största parksatsningar förbinder Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö. E4/E20 och Värtabanan ska överdäckats med förmån för en ny och levande stadsmiljö. Hagastaden beräknas också få en tätare och högre bebyggelse än vad som idag är vanligt i Stockholms stadsbild. Norra Stationsgatan blir en central punkt i det framväxande området. Gatan kommer att utformas som en boulevard med serviceföretag i bottenvåningarna. Vid Torsplan byggs det första handelskvarteret upp. I höstas slog även nya Aula Medica upp portarna på Karolinska Institutets Campus Solna, med en hörsal för 1 000 personer, kontor, konferensplatser, restauranger och café. I den här specialtidningen om Hagastaden vill vi belysa de möjligheterna som stadsdelen ska kunna erbjuda företagare men även framtida boende och besökare. Trevlig läsning, Affärsplats Solna

Aff ärsplats 25

HAGASTADEN

– en vetenskapsstad


HAGASTADEN

Bakom Hagastaden: Hagastaden är ett samarbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting samt ett antal organisationer och företag. Nedan kan du läsa mer.

Akademiska Hus

Övriga byggherrar NCC Atrium Ljungberg Oslo Naeringseiendom AS Einar Mattsson Veidekke Ikano Bostad Sveanor Skanska

Akademiska hus utvecklar KI Campus med bland annat Karolinska Institutet Science Park, en ny stor aula och ett nytt biomedicinskt laboratoriekvarter. Planen är att fördubbla lokalytan, från nuvarande 200 000 kvm till 400 000 kvm.

Locum

Locum ansvarar för sjukhusfastigheterna öster om Nya Karolinska Solna och för sjukhusområdets planering efter 2017.

Stockholm Science City

Stockholm Science City har av de tre ledande universiteten (KI, KTH och SU) samt Stockholms Stad och Stockholms Läns Landsting fått i uppdrag att marknadsföra Hagastaden som en attraktiv arena för verksamheter inom life science.

26

Aff ärsplats

Nya Karolinska Solna

Stockholms läns landsting uppför ett nytt universitetssjukhus i området. Förvaltningen Nya Karolinska Solna har i uppdrag att planera och uppföra det nya sjukhuset.

Trafikverket

Trafikverket tunnlar in delar av E4/E20 på uppdrag av Stockholms stad och bygger den nya Solnaförbindelsen. Trafikverket bygger också Citybanan med två nya stationer (Odenplan och City) under Stockholms innerstad. Projekt Citybanans nedfart till tunnelbygget under Vasastan ligger inom den västra delen av Norra Stationsområdet.


ring 020 40 40 40

newsec.se

BÄSTA SKYLTLÄGET I SOLNA! 600 m2 - 3 500 m2 Telegrafgatan 8 - Här passerar 140 000 fordon längs E4:an varje dag! Vill du vara med och påverka utformningen av er lokal? Då har du chansen nu! Här finns möjlighet att sitta i en modern och representativ fastighet där du själv kan få vara med och påverka planlösningen. Fastigheten har hög teknisk standard med bra ventilation och kyla och mycket påkostade material. Entrén är

THE FULL SErViCE PrOPErTY HOUSE

representativ och välkomnande. Förrådsytor och gott om garageplatser finns att hyra i huset. Bekvämt avstånd till ett stort utbud av restauranger, caféer, barer och shopping. På andra sidan E4:an finns stora grönområden för lunchpromenader eller för en löprunda. Där finns även konferensmöjligheter, spa, gym samt restaurang med utsikt över Brunnsviken.


H

os oss anordnar du din dagskonferens i en lummig filmhistorisk miljö. Och du är i gott sällskap. Berömdheter som Selma Lagerlöf och Ingmar Bergman har konfererat kring sina filmprojekt här.
Regissörsvillans konferenslokaler Ateljén och Laboratoriet har en väl bevarad 1920-talscharm men är moderna och fullt tekniskt utrustade. Lokalerna ligger separerade från varandra, perfekt för det avskilda mötet! Prestigelöst, gott, roligt och hög kvalitet. Det traditionella, klassiska möter det nya påhittiga. Här finns något för alla– bara att Ni kanske inte visste det innan.
 Vi lägger stor vikt vid måltiden för att ge dig en njutbar helhetsupplevelse i smak, doft, färg, form – allt serverat med personlig service i vår trivsamma restaurang, eller på torget under kastanjen. Varmt välkomna till oss! Maria, Lars, Hanna, Craig, Isabel, Stina och Sofia

www.regissorsvillan.se Regissörsvillan Restaurang & Konferens | Ingmar Bergmans torg 1 | 169 40 Solna | Tel: 08-444 66 60 | info@regissorsvillan.se


STADSDELEN SOM FÖRENAR TRE VÄRLDAR

Hagastaden har alla förutsättningar för att bli en vetenskapsstad i världsklass, det berättar Ylva Williams, vd på Stockholm Science City Foundation. Av Mia Masnic Foto WSP

H

agastaden var den naturliga platsen för ett life science-kluster, berättar Ylva Williams, VD på Stockholm Science City Foundation. Här fanns alla förutsättningar som behövs för att skapa en vetenskapsstad i världsklass, med inriktning mot just life science, ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. – Hagastaden är ett område med tillgång till

en framstående bas för forskning, vård i världsklass, och har dessutom en stark industritradition. Stadsdelen har ett unikt fysiskt läge. Inom gångavstånd hittar vi Sveriges största universitet, Stockholms universitet, Karolinska Institutet som är Sveriges största medicinska universitet, och KTH, Sveriges största tekniska högskola. Det är ganska imponerande, berättar Ylva Williams. Alla dessa förutsättningar gjorde att Stockholms stad och Solna stad tillsammans med Stockholms läns landsting, såg det som naturligt att i sin vision

för Hagastaden 2025 ta fram en bild av stadsdelen som en självklar plats för näringsliv som vill dra nytta av närheten till den senaste forskningen och kompetensen inom life science. – Kunskaper som kräver ett ganska högt förädlingsvärde, som life science, mår väldigt bra av tät samverkan. Det gör att det blir mycket enklare att utbyta idéer och rekrytera, och det skapas en smältdegel av innovation och kreativitet. Hagastaden är en stadsdel där tre olika världar sammanlänkas: universitet, hälso- och

Aff ärsplats 29

HAGASTADEN

Nya Aula Medica vid Karolinska Institutet.


HAGASTADEN sjukvård samt näringsliv. Alla parter har sin egen kultur och egna målsättningar, vilket är en utmaning i sig, menar Ylva Williams. Men projektet har präglats av stor samarbetsvilja från alla sidor. – Alla inser nog vikten av samarbete för att man ska kunna nå visionen om ett livskraftigt life science-kluster, för att attrahera de bästa forskarna och studenterna, få effektivare vård, och för att näringslivet ska kunna nå sina mål snabbare, fortsätter hon. Stockholm Science City Foundation är en stiftelse som grundades år 1990 och har ett övergripande uppdrag att främja samverkan inom life science. I Hagastaden ligger fokus på att stärka miljön för life science, bland annat just genom att skapa förutsättningar och stimulera till en ökad samverkan mellan näringsliv, hälso- och sjukvård samt universitet. – Jag är glad och stolt över visionen som togs fram, där två kommuner och ett landsting vågade blicka så långsiktigt och strategiskt. Det är dessutom en vision som man hållit fast vid, över partipolitiska blockgränser, mandatperioder och mellan två kommuner, vilket visar att man verkligen har trott på den. Ylva Williams betonar även att Hagastaden är mycket mer än bara life science. – Det är en hel stadsdel som byggs upp, som ska leva, ha sin egen atmosfär och locka männ-

30

Aff ärsplats

iskor till att vilja vara här. För att skapa en egen identitet för just life science-klustret i stadsdelen Hagastaden tog man fram ett klusternamn; Stockholm Life. Det samlar de life science-aktiviteter som finns i området. – Vi tror att ett klusternamn och varumärke som detta också kan vara nyttigt för mindre bolag att knyta sig till, berättar hon. TROTS ATT DE till största delen nyproducerade kommersiella lokalerna i Hagastaden har relativt höga hyror, har intresset varit så pass stort att det finns få lediga lokaler kvar. Utmaningen härnäst är att försöka möta det stora intresset. Ylva Williams tror dessutom att området har stora möjligheter att bli världsledande och locka till sig både internationellt näringsliv och forskare. – Hagastaden är unikt på så sätt att vi har flera riktigt tunga aktörer, som Karolinska Institutet, institutionen som delar ut Nobelpriset i medicin. Bara en sådan sak. Här finns även Science for Life Laboratory, ett nationellt centrum för storskalig biomolekylär forskning, som är unikt i sitt slag. Dessutom är Sverige generellt ett attraktivt land att vara i. Vi ser positivt på vetenskap, vi är teknikvänliga, uppkopplade, vi har en fantastisk miljö och generellt en mycket hög livskvalitet. Det tror jag att nästa generation forskare och studenter kommer att värdesätta.

Hagastaden är ett område med tillgång till en framstående bas för forskning, vård i världsklass, och har dessutom en stark industritradition.

Fakta Bidragsgivare för stiftelsen Stockholm Science City Foundation är Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms läns landsting.


Föreställ dig ett kontor. Fast inte så trist.

Tänk dig ett mötesrum. Men inte så beige.

Var tror du dina medarbetare jobbar bäst: i ett vanligt kontor med anonyma korridorer och trista mötesrum? Eller i en toppmodern anläggning som erbjuder öppna och ljusa ytor och exceptionell inredningsstandard? För att inte tala om gym, pool, café, prisbelönt mat, parkeringsgarage, biltvätt och generösa konferensmöjligheter. Läs mer om Solna Gate och vårt unika servicekoncept på www.solnagate.se.


Handelsbanken – din bank i Hagastaden

Vanadisplan www.handelsbanken.se/vanadisplan

08-54 54 14 60

Söker du kontor? Kolla med oss. Vi hittar alltid en lösning.

Norrtull www.handelsbanken.se/norrtull

08-666 41 90

Business Center Office Group

Kontorshotell med fullservice och många möjligheter för ditt företag! Vi finns i Hagalund, Vasastan, Stockholm City samt från september 2014 även i Solna Strand. JUST NU: Förmånliga kampanjpriser på våra kontorshotell! Ring oss så berättar vi mer!

Flera olika rumsstorlekar från 10 kvm till 60 kvm. Välutrustade konferens- och samtalsrum som bokas via vår smartphone app eller direkt på internet. Ingen extra kostnad för konferensrum, de ingår i hyran.

Business Center Solna Strand (fr. Sept 2014) Vretenvägen 13 B Kontaktinformation: Internet: City : Bilpalatset : Hagalund : Solna Strand :

Business Center Bilpalatset S:t Eriksgatan 117

Business Center Hagalund Industrivägen 23, Solna

Växel 08-588 398 00 Anders Löndén 08-588 398 14 Kristina Gill 08-588 398 04 Ralph Jacobsson 08-588 398 11 Bertil Åkerman 08-588 398 10

Business Center City, Klarabergsgatan 29

info@bc-office.se www.bc-office.se anders@bc-office.se kristina@bc-office.se ralph@bc-office.se bertil@bc-office.se


HAGASTADEN

Visionsbild av framtidens Hagastaden.

EN LEVANDE STADSDEL SKA STÄRKA STOCKHOLMS ATTRAKTIONSKRAFT Hagastaden ska bli mer än bara life science, visionen är att skapa en levande stadsdel.

V

isionen om Hagastaden är att det år 2025 är en stadsdel med en kombination av bostäder, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. En stadsdel som lever dygnet runt. Ambitionen är att göra området till ett av världens främsta inom Life Science, som ett samlingsbegrepp för vetenskaper som syftar till att förbättra liv och hälsa. Hagastaden ligger i gränsen mellan Solna och Stockholms stad och integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, som beräknas öppna 2016. Solna stad, Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet samt näringslivet satsar genomensamt för att utveckla stadsdelen. Totalt investeras drygt 60 miljarder inom området fram till år 2025. Stockholms stad ser Hagastaden som en viktig del av stadens förverkligande av vision 2030, med idéer om en innovativ och växande region som är både mångsidig och upplevelserik. – Genom samarbetet mellan städerna, landstinget, universitet och högskolor, kommer den nya stadsdelen att bidra till att utveckla Stockholm samtidigt som regionens internationella konkurrenskraft stärks, säger Gunilla Wesström, projektchef för Hagastaden på Exploateringskontoret på Stockholm stad. För att uppnå visionen om en levande stadsdel ställs vissa krav på fastighetsutvecklarna i områ-

Av Mia Masnic Foto WSP det. I området vid Norra Stationsgatan, där det byggs bostäder, har man exempelvis kravet att bottenvåningarna i huset ska vara tillgängliga för serviceverksamheter, som restauranger och butiker. – Vårt mål är att skapa en plats för alla, där det ryms såväl barnfamiljer som studerande och pensionärer, berättar Gunilla Wesström. Hagastaden kommer att bestå av 6000 lägenheter, varav 3000 är på Stockholmssidan. Planen är att bygga både bostadsrätter och hyresrätter, men de kvarter som markanvisats än så länge, cirka 900 av 3000 lägenheter, innehåller bostadsrätter. BLAND DE FÖRETAG som redan etablerat sig i Hagastaden, då i det nya kommersiella kvarteret vid Torsplan, är Axfood, Mekonomen och Inspektionen för Vård och Omsorg. – Ett av målen för Hagastaden är att etablera stadsdelen som ett av världens främsta områden för life science och ett antal kontor kommer att byggas utifrån de behov som dessa företag har, säger Gunilla Wesström. Som företagare i Hagastaden är man granne med Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och KTH, som alla driver världsledande forskning och utbildning. Samtidigt är området i cityläge, som en del av Vasastaden, vilket man räknar med öppnar för många möjligheter. Stadsdelens framtida kommunikationsmöjligheter, med kommande tunnelbanestation och närhet till både Essingeleden och E4:an, är ytterligare fördelar för de som väljer att

bo eller verka i Hagastaden. En av de stora utmaningarna i utvecklingen av den nya stadsdelen är en väl fungerande samordning mellan olika intressenter. – Samarbetet med Solna är väldigt viktigt då området på ett naturligt sätt kommer att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm med Solna, berättar Gunilla Wesström. – Städerna arbetar gemensamt fram detaljplaner kring kommungränsen. Vi har också ett nära samarbete med Trafikverket. Trafikverket bygger de tunnlar som stora delar av Hagastaden ska byggas ovanpå. Den stora utmaningen vi ser framför oss gäller hur vi på bästa sätt ska klara av att bygga en tät stadsdel samtidigt som människor börjar bo och arbeta i området. Stockholm stad gjorde under vintern 2014 en attitydundersökning bland de boende i området där man såg att 91 procent kände till Hagastaden och vad det står för. 75 procent var positivt inställda till projektet. Exploateringskontoret på Stockholms stad förvaltar all mark som staden äger.

Fakta Hagastadens byggtid: 2010–2025 Yta: 96 hektar Antal nya bostäder: 6 000 Antal arbetsplatser: 50 000 Investeringar: 60 miljarder

Aff ärsplats 33


norrenergi.se

Snabba leveranser DIREKT FRÅN LAGER! Linus hjälper dig möblera! Linus Söderberg Vretenvägen 2, 171 54 Solna Tel. 08-635 05 50 linus.soderberg@nkv.se

www.nkv.se


HAGASTADEN

En visionsbild av Torsplan och den kommande fastigheten, till vänster i bilden.

MILJÖMEDVETEN UTVECKLING Mitt på Torsplan påbörjar NCC snart den andra etappen av sin satsning i Hagastaden: en kontors- och handelsfastighet med stora miljövisioner.

T

orsplan är under förvandling. Bakom det som idag främst liknar en byggarbetsplats, skymtar den glänsande nya Aula Medica vid Karolinska institutet. Hagastaden ligger i gränsen emellan Solna och Stockholm stad. Här vid Torsplan kommer entrén till den nya stadsdelen så småningom att utmärkas av de två märkesbyggnaderna Helix och Innovationen, avsedda för bostäder. Mitt på Torsplan har fastighetsutvecklingsbolaget NCC redan färdigställt etapp ett av sin satsning. Deras kontors- och handelsfastighet var klar vid årsskiftet och är idag helt uthyrd, till bland annat Axfood, Inspektionen för vård och omsorg, samt Mekonomen som hyr det inglasade kontoret på högsta våningen. På NCC är man övertygad om att området kommer att bli ett av Stockholms mest attraktiva. Etapp två av deras satsning påbörjas efter sommaren. Den framtida handelsfastigheten kommer att erbjuda 22 000 kvadratmeter för både kontor och handel. 3 500 kvm planeras för butiker och service.

Av Mia Masnic Foto BAU Arktitekter – När vi påbörjade projektet för några år sedan var det här ett ganska trist område med en relativt oklar framtid. Nu inför etapp två känner vi en helt annan säkerhet eftersom vi lyckats så bra med den första fastigheten, berättar Henrik Bauer, fastighetsutvecklare på NCC. Beskedet om att Hagastaden också kommer att få en tunnelbanestation möttes med jubel, även om det innebär en del byggtekniska utmaningar framöver. Den blivande fastigheten kommer nämligen att ha en tunnelbaneuppgång. STADSDELENS FRAMTIDA kommunikationsmöjligheter, med närhet till tunnelbanestationer och både Essingeleden och E4:an, räknar man ska öka attraktionskraften och locka inte minst de företag som reser mycket. NCCs bägge fastigheter på Torsplan kännetecknas av stort miljöfokus. – Sedan flera år utvecklar vi våra fastigheter utifrån miljöcertifieringen Breeam. I det första huset uppnådde vi märkningen Breeam Excellent. Den kommande fastigheten räknar vi med ska uppnå Breeam Outstanding, vilket är den högsta möjliga

certifieringen, berättar Henrik Bauer. I så fall blir fastigheten den första i både Sverige och Norden med den miljöstandarden. Idag finns det endast 39 fastigheter i hela världen som har certifieringen Breeam Outstanding. Breeam anses vara en av världens tuffaste certifieringar och utvärderar miljöprestanda på många olika punkter, från energianvändning och materialval till inomhusklimat och avfallshantering. – Det är en utmaning och även kostsamt att bygga enligt den här standarden, men för vår del är det viktigt av många skäl. Dels för att våra hyresgäster ska få en bättre arbetsmiljö men på sikt blir det också kostnadseffektivt eftersom vi exempelvis får lägre förbrukningskostnader i fastigheten. Det attraherar också ”rätt” typ av hyresgäster, menar man. NCC har även ett ”Gröna Hyres”avtal, där man som hyresgäst förbinder sig till vissa åtgärder för att minska påverkan på miljön. De ser gärna att hyresgästerna har en viss miljömedvetenhet, vilket de också tror många av de företag som vill etablera sig i Hagastaden har; inte minst med tanke på områdets life science-inriktning.

Aff ärsplats 35


HAGASTADEN

AULA MEDICA HÄR MÖTS MATERIALEN MED NATUREN SOM INSPIRATION

Det var bara en stor grop i marken när Ingegerd Råman, i egenskap av formgivare, kom in i byggprojektet Aula Medica. Den privata finansiären, Familjen Erling-Perssons Stiftelse, var inte riktigt nöjd med förslaget på fasadens färgsättning. Ingegerd Råman blev då tillfrågad att ge förslag på nya färger. Aula Medica blev Årets Byggnad 2014. Av Gitta Wilén Foto Gitta Wilén

F

ormen och idén för fasaden var redan fastställd av Wingårdh Arkitektkontor. Det är en limträkonstruktion som bär upp de cirka 5700 triangelformade glasrutor som tillsammans utgör Aula Medicas glasfasad. – Jag bytte ut skarpt orange mot guld- och gultonade glasrutor och lät transparent glas stå mot opakt glas. Plant glas ger fina speglingar av ljus, säger Ingegerd Råman, professor och en av Sveriges främsta formgivare. Glasrutorna har nu sex olika färger: dovt gul, opak vit, opak guld, helt transparent och två transparenta varianter i vitt och guld. De glas som är opaka behåller uttrycket i fasaden, men är mer energieffektiva än de transparenta. Ingegerd Råman är annars känd för att jobba med få färger, främst svart och vitt. I sitt arbete med Aula Medica har hon tagit fasta på att byggnaden handlar om möten. Vid triangelformarnas spetsar möter de olika materialen varandra och där människorna möts föds nya

36

Aff ärsplats

tankar och samtal uppstår. – Det finns saker att se om man tar sig tid att titta. Det är som tecken utan ord, som påverkar upplevelsen av byggnaden. Ingegerd Råman säger att hon ser sig som formgivare med ett tydligt och självständigt avtryck. Hon är van att jobba inom en industri där det handlar om att kunna anpassa sig efter förutsättningarna, men att aldrig förlora sin kärna, sin identitet. Det är ett förhållningssätt som hon har, från litet till stort. Det här är tredje gången som Ingegerd Råman och Gert Wingårdh jobbar tillsammans med ett arkitekturprojekt. – Gert och jag är egentligen rätt olika. Han lägger till och jag drar ifrån, men vi har båda ett ärligt uppsåt. Lika fast olika. FLERA AV DE som arbetar på Wingårdh Arkitektkontor, jobbade Ingegerd Råman ihop med för första gången i Washington 2005. Då var uppdraget att göra Sveriges ambassad. – House of Sweden var mitt första arbete med

arkitektur, innan har jag mest jobbat med glas och keramik i en helt annan skala. Ingegerd Råman tycker att det har varit spännande att arbeta med Aula Medica. – Det var lite tuffa tag ibland, men alltid med respekt för varandras kunskap. Det är inte alltid man delar en uppfattning, men man måste kunna tala om varför man vill ha en sak på ett speciellt sätt. Jag är van att samarbeta med andra och det sker ofta intressanta saker när människor möts och har samtal. Så var det när hon jobbade fram det elektroniska vattenfallet som rinner ljudlöst ner för den 80 kvadratmeter stora väggen invid trappan i foajén till Aula Medica. Där fick hon argumentera för att få använda lite grövre pixlar än vanligt. Det grova rastret bildar på nära håll känslan av ett träds lövverk. – Jag var övertygad om att jag ville ha ett ljudlöst vattenfall. Då krävs det en konstruktion som klarar av att vara på hela dagen utan fläktsystem. Jag är mycket nöjd med resultatet.


HAGASTADEN

Fakta Akademiska hus

Akademiska hus utvecklar KI Campus med bland annat Karolinska Institutet Science Park, en ny stor aula och ett nytt biomedicinskt laboratoriekvarter. Planen är att fördubbla lokalytan, från nuvarande 200 000 kvm till 400 000 kvm.

INGEGERD RÅMAN berättar att det är viktigt för henne att ha ett förhållande till det som hon jobbar med. Det filmade vattenfallet, som ständigt färdas från tak till golv i slow motion, är Forsakar, Skånes Ingegerd Råman högsta vattenfall. Ett vatten som hon har besökt många gånger, då hon bodde i närheten. – Vatten är något som alltid har varit centralt i mitt arbete. Det är ursprunget till allt liv på vår jord. Fastän filmen som rullar är ljudlös, kan man nästan ändå höra vattnet som rinner. Det är irrationellt, men det påverkar upplevelsen. De många handslipade glasprismorna som är oregelbundet utplacerade och lyser upp i det sluttande taket invid trappan, består av sju olika slipningar. – Det var berörande på många vis. Jag skapade

dessa 95 glasprismor tillsammans med de slipare som jag har jobbat med på Orrefors i många år. Nu är glasbruket nedlagt. Även draperierna inne i själva aulan är ett av Ingegerd Råmans verk. De fungerar som en avskiljningsvägg. Tyget är veckat på ett sätt så att det förstärker och möter träpanelens profil. – Återigen har jag jobbat med detaljer. Vecken är enbart sydda längs ena kanten, så att de ska kunna röra sig och skapa liv. Att vara med och vinna priset för Årets Bygge 2014 ser Ingegerd Råman som något stort och fint. – Det är ett bevis på att det lönar sig att jobba åt samma håll utifrån de förutsättningar som finns. Alla inblandade, från donator, byggherre, projektledare och arkitekter till elektriker, VVSmontörer och snickare har varit delaktiga under processen. Det är vi väl värda. Det blev ett fint och speciellt hus, säger hon. ÄVEN AKADEMISKA HUS Hayar Gohary, projektledare för arbetet med byggnationen av

Aula Medica, betonar vikten av att som beställare skapa ett engagemang, att det är förutsättningen för att nå underverk. – Vi arbetade med en utveckling av rådande processer, var noga med detaljerna Hayar Gohary och satte saker i prioriteringsordning. Vårt arbetssätt var att utveckla tillsammans. Estetiska önskemål var viktiga att möta upp, inom ramen för de faktiska förutsättningarna, tidsplaneringen och ekonomin. Man måste vara intresserad av människor när man bygger hus, menar han. Hayar Gohary betonar också vikten av Ingegerd Råmans arbete med Aula Medica. Att en av Sveriges främsta formgivare står för den konstnärliga utsmyckningen, är en del i att huset är omtyckt, konstaterar han.

Aff ärsplats 37


På 2Home hotel har vi lång erfarenhet av att se till att långväga gäster bor bekvämt i våra rymliga studios. Alla studios är bekvämt möblerade och fullt utrustade för självhushåll. Vi kan erbjuda olika typer av priser på våra studios som tex månadshyra. Är ni i behov av prisvärt och bekvämt boende så kontakta oss för mer information! Råsundavägen 175, SE-169 36 Solna Telefon 08 705 71 00 • Fax 08 735 78 28 • E-post info@2homehotel.se

GR

EN IK Å UT R S ! I B M E AR N S M SK NO NU D D AN AN UN R H A K ! NN T PA T EN DE E T T M IN FFA Å E OM NA A I P LK M SK R V VÄ L Ä CH DE O JU B

displan

T AT

! IS

tools

Ivan Melin, butikschef TOOLS Stockholm City

HOS OSS MÖTER DU 2000 RÅDGIVARE, ÖVER 200 BUTIKER OCH NORDENS LÄNGSTA LAGERHYLLA Det gör oss till norra Europas ledande leverantör av produkter och tjänster för byggarbetare, hantverkare och industriarbetare. Besök oss i butiken på Hudiksvallsgatan 4 vid Vanadisplan! Telefon 010 454 82 50.


Ju mer man vågar integrera näringslivsutveckling med vården, desto mer attraktivt blir det för det internationella näringslivet att expandera i Sverige, menar Steinar Stokke, vd på SveaNor Fastigheter, som ska utveckla ett life science-kluster i Hagastaden. Av Mia Masnic Foto SveaNor Fastigheter

O

m vi lyckas med våra ambitioner i Hagastaden, vill vårt projekt medverka till att stadsdelen kommer vara i spetsen för trenden inom life science-kluster och unikt internationellt, berättar Steinar Stokke, vd på SveaNor Fastigheter. Fastighetsbolaget har fått en markanvisning som omfattar 50 000 kvm i Hagastaden, vid Nya Karolinska Sjukhuset. Här ska man skapa ett life science-kluster med byggstart vid årsskiftet 2015/2016. Ambitionen om integration och samverkan mellan vård, forskning och näringsliv i Hagastaden är stor. SveaNor profilerar sig inom området Life Science, och har för närvarande projekt med Kungliga Tekniska Högskolan, Röda Korset och Karolinska Institutet på KarolinskaHuddinge, där den primära inriktningen är utbildning, forskning och medtech, och även ett specialistsjukhusprojekt i Handen, Haninge kommun, med fokus på geriatrik. I Hagastaden såg man en unik möjlighet till samverkan som var avgörande, med direkt anslutning till Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska institutet. – Vi såg alla ingredienser och förutsättningar för ett life science-kluster. I Hagastaden finns den vetenskapliga dimensionen med avancerad forskning; en vårddimension, med närheten till sjukhuset; och inte minst den urbana dimensionen. DET SISTNÄMNDA tror Steinar Stokke är avgörande för både den nationella och den internationella attraktionskraften. – Unikt för Hagastaden är att det blir en stadsdel med forskning och vård men även bostäder, restauranger, kultur, och närhet till innerstaden. Man bygger en levande stadsdel. Life science-klustret blir del av en urban miljö, vilket stärker attraktionskraften inte minst internationellt.

En visionsbild av life science-klustret vid Karolinska Institutet. Genom samarbetet med Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet lär man sig att utveckla ett innehållskoncept som är både gynnsamt för sjukvården och attraktivt för forskningen och näringslivet. – Om man organiserar den här typen av koncept på ett optimalt sätt får man bättre forskning, bättre patientbehandling och mer innovativ näringslivsutveckling, menar Steinar Stokke. Den stora utmaningen blir att attrahera näringslivet och göra det lockande för stora bolag att etablera satelliter för innovation och utveckling här i Hagastaden. Därför är det viktigt att man vågar låta näringslivet, sjukvården och

forskningen att integrera på ett dynamisk och långsiktigt sätt. – Sverige har just nu en utmaning i att göra det attraktivt för life science-bolagen att etablera sig här, och för de existerande bolagen att stanna kvar eller expandera. Vi tror att den här typen av projekt, där vi skapar en samverkansarena, är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas behålla och utveckla den svenska life science-industrin. Och ju mer man vågar integrera näringslivsutveckling med vården, desto mer attraktivt blir det för det internationella näringslivet att expandera i Sverige. Det gör också innovationspotentialen desto större.

Aff ärsplats 39

HAGASTADEN

UTVECKLAR ETT LEDANDE LIFE SCIENCE-KLUSTER


Foto Åke E:son Lindman

HAGASTADEN

ANNONS

ATRIUM LJUNGBERG BYGGER FÖR FRAMTIDEN Atrium Ljungberg är sedan länge etablerat i Hagastaden. Man tror starkt på området och ser att näringslivet har fått upp ögonen för stadsdelen.

A

trium Ljungberg såg tidigt att Hagastaden hade möjligheter att utvecklas till ett attraktivt och spännande område. På plats finns redan idag en rad tunga verksamheter inom life science, en god grund för att skapa ett ledande internationellt life science-kluster. Som stor fastighetsägare med fokus på utveckling i samverkan såg man också möjligheten att vara starkt delaktig i skapandet av en ny stadsdel i Stockholm. Företaget är sedan länge etablerat i Hagastaden på Stockholmssidan. Atrium Ljungberg-kvarteret spänner över Hälsingegatan, Norra Stationsgatan, Gävlegatan och Hudiksvallsgatan. Dessutom har man en markanvisning ovanpå den kommande överdäckningen av Essingeleden, invid Solnavägen, där det finns möjlighet att förvärva mark med en stor byggrätt och på så sätt fortsätta växa och bidra till Hagastadens utveckling. DEN KANSKE ALLRA största anledningen till att Atrium Ljungberg satsar i Hagastaden är att projektets ambitioner stämmer så väl överens med bolagets egen vision: att skapa en stad där alla vill leva.

40

Aff ärsplats

– Vi vill bygga attraktiva stadsmiljöer med blomstrande näringsliv och pulserande folkliv och det är precis det som är visionen för Hagastaden. För oss är det viktigt att det finns en mix av arbetsplatser, bostäder, handel, kultur, restauranger och rekreationsmöjligheter. Vi vill att Hagastaden ska bli en destination, en plats där man vill arbeta, dit man vill åka och där man vill stanna, berättar Camilla Lemnell, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg. ATT UTVECKLA framgångsrika och levande platser är något Atrium Ljungberg gjort förr, i till exempel både Sickla och Kista. – Liksom Kistas världsledande IT-kluster finns det i Hagastaden en tydlig vision om att utveckla ett världsledande life science-kluster. I båda områdena ser vi vikten och behovet av att skapa mötesplatser för näringsliv, forskning, akademi och boende, berättar Camilla Lemnell. Det som kännetecknar företaget är långsiktiga ambitioner. – Vi förädlar och utvecklar ständigt våra fastigheter för att göra dem attraktiva för våra hyresgäster och på så sätt bidra till att de lyckas i sina affärer. Dessutom är vi djupt engagerade i

området eftersom vi är här för att stanna. Vi bygger Hagastaden för framtiden, för att vi tror på området. Våra hyresgäster får på så sätt en hyresvärd med ett stort kontaktnät inom life science, näringsliv och akademi – som dessutom är mycket engagerad i deras verklighet, fortsätter Camilla. INNOVATION och spännande arkitektur, handi-hand med att bevara och lyfta fram historiska byggnader är det Atrium Ljungberg brinner för. – Vi strävar alltid efter att bevara platsens själ och kombinera det med nytänkande moderna inslag. Här i Hagastaden väntar ett häftigt möte mellan våra klassiska industrifastigheter med sin fantastiska historia och den moderna life scienceprofilen. REDAN NU FINNS ett starkt intresse för lokaler i området. – Företag och organisationer ser att stadsdelens inriktning och närheten till Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet skapar unika förutsättningar för samarbeten mellan universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård. Här skapas något man vill vara del av, avslutar Camilla Lemnell.


Foto Erik Lesvander

Foto Bergslagsfoto

Fakta Atrium Ljungberg Befintligt bestånd: ca 80 000 kvm kontor och handel Markanvisning: ca 35 000 kvm Våra engagemang: styrelseledamot i Hagastaden Fastighetsägare, medlem av informationsrådet Hagastaden, styrelseordförande i Företagsgruppen Hagastaden, medlem av projektgruppen för Norra Stationsgatans utveckling, samarbete med Stockholm Science City Bildades: 2006 då LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter gick samman Börsnoterat: Nasdaq OMX Stockholm sedan 1994 Antal fastigheter: 49 st Uthyrbar yta: ca 960 000 kvm Finns främst i: Stockholm, Uppsala, Malmö Inriktning: utveckling och förvaltning av handelsoch kontorsfastigheter Antal anställda: 280 inkl. dotterbolaget TL Bygg Största ägare: Konsumentföreningen Stockholm, Familjen Ljungberg, Familjen Holmström

www.atriumljungberg.se

NÄRLUNCHA! Du är inte långt från en fräsch sallad, dagens lunch eller takeaway. Välkommen förbi.

BUTIKER: MÅN–FRE 10–20 | LÖR 10–18 | SÖN 11–18 ICA KVANTUM: MÅN–FRE 9–21 | LÖR –SÖN 9 –20 HEMKÖP: MÅN–FRE 8–21 | LÖR –SÖN 9–21 WWW.SOLNACENTRUM.SE Insta

Aff ärsplats 41 SC_annons_82x240_NÄRLUNCHA.indd 1

2014-06-18 14:34


HAGASTADEN

TROR PÅ EN SPÄNNANDE STADSDEL Fabege äger flera fastigheter i Hagastaden och ser stor potential i stadsdelen som är tänkt att bli ledande inom life science och locka företag från hela världen. Av Klara Gustafsson

Fabeges Wenner-Gren center.

F

abege äger en av norra innerstadens verkliga märkesbyggnader, Wenner-Gren center, men har även fler fastigheter i området. Fastighetsbolaget erbjuder flexibla och effektiva kontorslokaler i Hagastaden för både stora och små företag, och hyr även ut ett antal butiks- och restauranglokaler i området. De nya företag som etablerar sig i stadsdelen har stora möjligheter att sätta sin egen prägel på kvarteren och Fabege ser ett ökat intresse för lokalerna. – Det är early adopters som ser möjligheterna i en ny spännande stadsdel, säger Sofia Sköld, uthyrare på Fabege. – Vi ser att människor efterfrågar urbana miljöer och att life science kommer att bli än mer tvärvetenskapligt inriktat. Därför är våra fastigheter som ligger nära city och mitt emellan Karolinska Institu-

42

Aff ärsplats

tet , Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet perfekt placerade. Tillsammans med kunderna vill Fabege även utveckla kontoren för passa de individuella företagen. Sofia ser tydliga kopplingar till Arenastaden i Solna, som Fabege nu utvecklar. Hon menar att båda stadsdelarna har en global prägel, bra kommunikationer samt närhet till både city och Arlanda. – Då tunnelbanan och pendeltåget integreras via den nya Citybanan år 2017, kommer Arenastaden och Hagastaden knytas samman ytterligare. På sikt är Fabege även intresserade av att utöka sitt engagemang i stadsdelen. – Vi tror på Stockholm, och Hagastaden är en naturlig brygga mellan city och Solna, och den naturliga utvecklingen av stenstaden norrut. Hagastaden blir en smältdegel av smarta människor från världens alla hörn, säger Sofia Sköld.

Sofia Sköld, uthyrare på Fabege.


Unik justerbar sits

Ergositter X2 Backhang

Ny Svensk ergonomisk stol som erbjuder ryggstretchning/traktion som en ergonomisk lösning. Sittande ryggstretching förbättrar din rygghälsa i samma stund som du sätter dig ned.

Dåligt i ryggen? Linus hjälper dig till rätt sits! Linus Söderberg Vretenvägen 2, 171 54 Solna Tel. 08-635 05 50 linus.soderberg@nkv.se

www.nkv.se


PA R T N E R

BLOMSTRANDE

NÄTVEKANDE I SOLNA Säsongens nästsista AffärsVerkstaden hölls hos Brostaden på Smidesvägen i Solna, med många gästande företag som minglade bland en rad veteraner i nätverket. En av dessa var Södertörns Växtinredning. Av Mia Masnic Foto Södertörns Växtinredning

T

otalt medverkade cirka 80 företagare på säsongens nästsista nätverksträff som hölls på Brostaden i Solna. Södertörns Växtinredning har varit med i AffärsVerkstaden i cirka fyra år. Att det Haningebaserade företaget väljer att vara med just här beror på att många av deras stora kunder finns i Norrort, men även i city. Ett exempel är Sollentuna Centrum. Susanna Roslund, grundare av Södertörns Växtinredning, trivdes i nätverket redan från starten. – Jag gillar AffärsVerkstadens koncept, bland annat att man har möjligheten att själv välja på vilken nivå man ska engagera sig och hur ofta man ska gå på nätverksträffarna. Det är avslappnat och fritt men samtidigt får man möjlighet att träffa väldigt många intressanta företag. Hon tycker att nätverket har varit gynnsamt för företaget och lett till affärer,

44

Aff ärsplats

även om det tog lite tid innan hon kunde se resultaten av nätverksträffarna. – Det tog ett litet tag att lära känna de olika företagarna, men med tiden har kontakterna gett både nya affärer och många ringar på vattnet, berättar hon. Södertörns Växtinredning startade 2006, och sedan 2008 driver Susanna Roslund företaget tillsammans sin delägare Gunnar Adler. Bolaget har totalt fem anställda och affärsidén är att hyra ut och sälja växter till företag. Den växtgaranti som kunderna får innebär att Södertörn Växtinredning regelbundet sköter om växterna hos kunden och ser till att de alltid mår bra och ser fräscha ut. Bland kunderna finns allt från kommuner till fastighetsbolag och vissa typer av restauranger. – När man säljer växtinredning handlar det om att bygga långsiktiga relationer, vilket är väldigt roligt. I flera fall har vi fått vänner för livet, avslutar Susanna Roslund.


PA R T N E R

Aff 채rsplats 45


Kom in och sola i de exklusivaste och bästa solariumen som finns på marknaden. Välj något av våra ligg eller ståsolarium från Ergoline. Du betalar enkelt och bekvämt med betalkort eller kontanter. Vi garanterar att ni aldrig har solat enklare, snabbare eller i ett fräschare solarium.

Varmt välkommen till Solna Sol! Råsundavägen 137 • 0761-62 04 04 • www.solnasol.se


KRÖNIKA

TURIST – JAVISST!

H

ej igen, kära vänner och läsare av Affärsplats Solna. Du och jag, som troligtvis bor och eller jobbar i Solna, har den förmånen att i samlad trycksvärta få läsa om det som rör sig i Sveriges företagarvänligaste stad. Sex späckade nummer av Affärsplats Solna dimper ner i Solna företagens brevlådor och tankas i tidningsställen runt om Solna årligen. Nu är det snart stängt på kontoret, i fabriken eller i mitt fall, på basketkansliet, och dags för en välförtjänt rast, ro och vila. I Solna, med en strålande sol i stadsvapnet, är turismen och reseindustrin nog så påtaglig och väldigt viktig för näringen. Jag roade mig med att läsa Tillväxtverkets digna lunta om turismen i Sverige och lärde mig mer och förstod lite till hur viktigt reseindustrin och turismen är. Turismen omsätter årligen över 275 miljarder kronor i Solna, nej förlåt, menade i Sverige. Med turism räknas även affärsresor som står för 17 % av omsättningen, vilket är en bra affär, förhoppningsvis, både för affärsidkaren och mötesindustrin, hotell- och restaurang branschen. Glädjande nog så fyller hotellen i Solna sina rum och sin funktion med den äran, trots hård konkurrens och många hotell på relativt liten yta. Lite förenklat kan man dela in turismens inoch utflöde i tre delar. Resorna till och från står för en tredjedel. Nästa tredjedel är boendet och maten och de sista dryga 30 % är omsättningen relaterad till shopping. Turismens exportvärde, som mäter utländska besökares köp av kronor och ören i Sverige, har glädjande nog i charter fart närmat sig importvärdet. Med andra ord, svenskarna spenderar lika mycket i Sverige som vi gör i utlandet. Kanarieöarna och ”Mallis” har fått konkurrens av Gamla Stan, skärgården, Västkusten och Hagaparken. Men om Sverige ska fortsätta locka turister så måste offentliga sektorn, stat och kommun hänga med i svängarna. Våra nordiska grannar är inte bara goda grannar utan också konkurrenter om resenärernas gunst, och tyvärr så lockar Norge, Danmark och Finland mer turister än Sverige. Här vill det till att offentliga sektorn tänker till och anstränger sig för att bygga tillgängliga och turistvänliga fällor.

I Solna satsas det på turismen. Även om näringslivets Mecka av naturliga skäl lockar oändliga rader av affärsidkare så finns det också så mycket att se, uppleva och göra i Solna. Solna har affärsbesökarna och kan nu koncentrera sig på nästa målgrupp, turisterna. Solna stad måste och kommer fortsätta växa men också fortsätta locka turister, men för att gästerna ska känna sig välkomna och framförallt vilja komma tillbaka så måste resan, boendet, informationen, tillgängligheten, städningen, servicen och inte minst viktigt – upplevelsen paketeras och smyckas. Solna ska självklart fortsätta lyfta fram de starkaste korten och bästa turistmålen. Av resenärernas lite ändrade ambitioner, som idag går mer och mer mot kultur och rekreation, helst i naturen snarare än nöjen, så förstår vi att Solna ligger bra till. Solna ligger i naturen och omges av både skog, mark och vatten. Hagaparken med slottet, kronprinsessan och prinsen. Fjärilshuset Haga med nyöppnade succén Haga Ocean där du kan skåda majestätiska hajar, Koppartälten och den fantastiska naturen som lockat både Bellman med sin luta och picknickfamiljer i alla tider. Solna har och kommer att ha Friends Arena som Sveriges största event- och idrottsanläggning. Runt arenan byggs en hel liten stad i staden med Europas häftigaste köpcentrum. Mall Of Scandinavia slår upp portarna hösten 2015 och där kan vi snacka om turistfälla! Idrotten i Solna bidrar i allra högsta grad till turismen och till besöksnäringen. AIK och Solna Vikings spelar inte bara elitfotboll eller elitbasket i Solna utan lockar årligen tusentals åskådare, ungdomar och föräldrar när cuper eller turneringar arrangeras. Kristi Himmelsfärdshelgen samlar årligen över 10 000 ”turister” när AIK arrangerar internationell fotbollsturnering och Solna Vikings basketcup Spirare Cup, samtidigt som Nordiska Mästerskapet för U18 & U16 landslagen fyller hallarna. Det finns mer att se, mer natur att uppleva och som turist, javisst ska du besöka Solna! Nu tar vi semester från affärerna och tredje numret av Affärplats Solna 2014 får du ta med dig till hängmattan. Trevlig sommar! JAN MARKLUND Klubbdirektör Solna Vikings

Aff ärsplats 47


ANNONS 48


SVENSKA LANTCHIPS

ETT ÄVENTYRLIGT PROJEKT

Familjeföretaget Svenska Lantchips valde att starta mitt under en lågkonjunktur och vd Robert Arnegård säger att han ser det som en fördel att han då inte visste så mycket om företagande. Idag är varumärket välkänt i Sverige och företaget fortsätter att jobba enligt sina tre starka syften. Av Håkan Söderberg Foto Pierre Wester

B

akom väggarna i ett oansenligt hus vid Veda industriområde i Södertälje döljer sig ett företag med ett idag mycket välkänt varumärke – Svenska Lantchips. Företaget som en gång startade mitt under brinnande lågkonjunktur i Dals Långed i Dalsland. – Vi hade ingen aning om hur man ska driva företag och det var kanske tur det, säger vd Robert Arnegård. HISTORIEN OM LANTCHIPS börjar med att Roberts syster, Signhild Arnegård-Hansen, först-

födda barn tillsammans med Michael Hansen (idag affärsutvecklare på Lantchips) föddes med ett funktionshinder. Det tidskrävande arbetet att ta hand om sonen var svårt att kombinera med vanliga tjänster som de båda hade på den tiden. Då startade de istället företag tillsammans med brodern Robert hemma i Dals Långed i Dalsland. – Vi har en väldig stark familjekänsla hos oss. Vill försöka fixa det mesta själva och hur vi gör bygger mycket på den känslan, konstaterar Robert. Innan historien om Svenska Lantchips överhuvudtaget började så var Robert Arnegård ett

par år till sjöss och det var egentligen en sådan karriär han hade tänkt sig. – Jag är nog lite äventyrligt lagd. Och när det inte blev sjön så är nog entreprenörskapet ganska äventyrligt också. Inte minst vi som startade företag under brinnande lågkonjunktur år 1992, konstaterar han. I själva verket visste inte Robert Arnegård ett enda dugg om företagande. – Jag tror egentligen att det var en fördel i det här fallet. Vet man för mycket är det lätt av att man låter sig hejdas av sådant man inte tror ska gå. Vi hade ingen koll men det blev bra ändå, säger han.

Aff ärsplats 49


Så sp m or yc t o ke ch t m go er d m än at!

t e k a p t n e v E s n e r e f s m Kon o m . l k n i s r e p / 495:I paketet ingår: » Konferensrum » Kaffe+kaka » 1 timmes bowling » Nachos med dipp O’Learys Norrtull Event Center www.olearys.se/norrtull 020-10 40 00 mail@olearysnorrtull.se

» Boston Celtic BBQ Cheeseburger/ Classic Caesar Chicken Salad » Öl/glas vin Alk.fritt alt: 465:-

Välkomna! Riv av så bjuder vi sällskapet på Nachos


SVENSKA LANTCHIPS

Vi trodde nog egentligen aldrig att det skulle hålla såhär länge och nu är vi ju etablerade så det har funkat ändå.

Företaget hade redan från början lite annorlunda utgångspunkter (läs mer om deras tre syften i slutet av artikeln). – Ja, vi har nog aldrig varit inne i det för att göra grova snabba pengar. Vi vill göra ett bra jobb, se till att det går runt så att vi kan betala löner och återinvestera i företaget, säger han. DET SÖDERTÄLJEBASERADE företaget har i år blivit storsponsor för basketlaget Solna Vikings. Hur kommer det sig att man plötsligt går in som sponsor i Solna?

– På många sätt var det en slump. Men det viktigaste skälet är att Solna Vikings har en fantastisk ungdomsverksamhet och den inriktningen har vi haft vid vår sponsring även tidigare, säger han. Ett annat viktigt skäl är att Robert också är personlig vän med Solnalegenden Mattias Sahlström. – Jag har också alltid haft ett starkt basketintresse men jag höll faktiskt på ett annat lag. Men det kanske jag inte ska säga, säger han med ett skratt.

– En annan anledning är att jag tycker att Solna stad har en bra inställning till företagande. Jag tror det är viktigt att vi stöttar entreprenörskapet i Sverige. En del sponsring har det blivit för Svenska Lantchips men någon marknadsföring i egentlig mening har man aldrig ägnat sig – Nej, vi trodde nog egentligen inte att det skulle hålla så länge och nu är vi ju etablerade så det har funkat ändå, konstaterar han. DET VANLIGA LANTPOTATISCHIPSET är

Aff ärsplats 51


SVENSKA LANTCHIPS

Fakta

grundprodukten. De gör också en del grönsakschips med exempelvis rödbetor som ingrediens. – De är kul produkter men kommer nog inte att bli några storsäljare. Men de är bra som komplement, säger han. Svenska lantchips är också leverantör för en av de stora kedjornas så kallade egna varumärken. Är det inte risk att det egna varumärket då tar stryk? – Det där kan man säkert ha åsikter om men vi är lite för små för att tacka nej till något sådant, konstaterar han. Att det överhuvudtaget blev chips är också en slump. Det var Micael Hansen som under en resa i Nordamerika träffade på ett företag som sålde hemlagade chips i liten skala. Idén tog han hem och de svenska lantchipsen blev verklighet. 3000 ton chips om året pumpas ut härifrån.

52

Aff ärsplats

– Det kan låta mycket men det är ingenting om du jämför med de stora drakarna, säger han. Och företagande blir det nog i fortsättningen också för Robert. Och viss äventyrlighet. Nu håller företaget på att etablera sig i USA. - Jag tror på en ljus framtid för oss som företag. Det är en stark trend med nischade produkter, säger Robert Arnegård. SVENSKA LANTCHIPS TRE SYFTEN: • Att tjäna till vårt uppehälle så att vi kunde ge våra barn den tid de behövde. • Ge våra barn en förståelse för hur viktigt det är att jobba hårt. • Dela med oss från arbetet i vårt företag till utsatta barn, genom att stödja olika ideella organisationer med pengar och andra resurser.

Robert Arnegård Yrke: vd i Svenska Lantchips Bor: Segeltorp Familj: Fyra barn mellan 16 och 5 år (hustrun dog för två år sedan) Intresse: Har en motorbåt som jag gärna använder


Kontor med allt du behöver, ALL IN OFFICE helt enkelt ALLT INGÅR El Internet Städning Kaffe Konferensrum Bemannad reception Gym* mm...

Första månaden för

1 Kr

Voltavägen 13, plan 5 Bromma Tel: 08-121 487 00

Clean Quality erbjuder dig miljöriktiga lokalvårdstjänst med hög kvalitet och god service

Bli avtalskund nu och få första städningen på köpet! För en kostnadsfri besök och utvärdering av er befintliga städ tjänster kontakta oss på: 08-23 66 88 eller kund@cqab.se Flyttstädning • Hemstädning • Storstädning • Tvättning • Strykning • Fönsterputs • Kontorsstädning • Trappstädning


väm t Bek kerhe sä

Vi installerar bekväm säkerhet och är en av de största och äldsta lås- och säkerhetsfirmorna i Stockholmsområdet med fem butiker som erbjuder kompletta lösningar inom lås, larm, passersystem, kameraövervakning och tjänster runt dessa. Stockholm Strandbergsgatan 53 Tel: 08-13 29 00

Stockholm Rådmansgatan 54 Tel: 08-673 33 33

Solna Centralvägen 7 Tel: 08-734 06 70

Skärholmen Bredholmsgatan 22 Tel: 08-710 06 70

Södertälje Dalgatan 21 A Tel: 08-550 102 20

www.axlas.se

Quick Office - snabbt, smidigt, effektivt! I Arenastaden – Solnas bästa läge, finns fina färdiga kontor till fast månadskostnad! Hyr kontor – från 1 arbetsplats och uppåt… Flytta in samma dag! Möbler, internet och konferens ingår! Boka nästa konferens, bolagsstämma Nyhet! eller frukostmöte på Dalvägen 8. - Hörsal 120 pers - Konferensrum 40 pers - Modern teknik i alla rum!

- Nu har vi även till fälliga arbetspl atser!

Smidiga kommunikationer • Pendeltåg – 7 min till Stockholm C. • E4 och E18 – runt hörnet. • Arlanda - tåget går 2ggr/timme och tar 30 min från Solna station. • Tvärbanan - står klar hösten 2014 och förbinder Arenastaden med Bromma flygplats, restid på 20 min. • Bussar - gott om bussförbindelser.

Quick Office Solna Arenastaden Boka tid för visning på 070-715 54 89 quickoffice.se


VÅRA PARTNER Affärsplats Solna är ett lokalt affärsmagasin. Vi vill porträttera nytänkarna, entreprenörerna, de kreativa människorna i ditt område. Lokala företag, stora som små, är viktiga. Våra partner tror på vår idé att lyfta fram företagandet i Solna för att förbättra arbetsklimatet. De vill tillsammans med oss ta ansvar för att viktiga frågor blir belysta.

VI PRESENTERAR STOLT: Brandsläckare finns på varje arbetsplats. Det borde vara lika självklart med en hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. En hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen dramatiskt att rädda liv. Ring 08-28 70 50 så får du veta hur din arbetsplats kan bli en Hjärtsäker Zon. Vill du vara med och hjärtsäkra Solna?

Nos Héros www.hlr-konsulten.se

certifier ad utbildare i projek tet hjärtsäkr a sverige

• Joueurs de pétanque •

m a r b e t e m e d b l i wa L i v f ö r s ä k r i n g o c h a fa f ö r s ä k r i n g .

Mat, skratt och Klot av stål – er sommarfest på boulebar Våra instruktörer tar hand om dig och dina kollegor från det att ni kliver in till att middagen dukats av och vinnarna firats. Kolla in våra hjältar och kom förbi:

boulebar.se/hjaltar

surbruN n • r ål a Mb shov •

• Globen • • Hötorgsterrassen •

08-714 04 20

Våra partner webbsidor: www.affarsverkstaden.se • www.axlas.com www.klarsynt.se/butik/Boulevard-Optik.309 • www.bebbeborg.se • www.balancetraining.se www.boulebar.se • www.profilrestauranger.se/hagaforum • www.humlegarden.se • www.norrenergi.se • www.wahlinfastigheter.se www. quickoffice.se/lokaler/solna-arenastaden.aspx • www.nordicchoicehotels.com/quality/quality-hotel-friends/ • www.solnagate.se www.hlr-konsulten.se • www.parkinn.com/hotel-stockholmsolna • www.olearys.se/sundbyberg • www.originalarna.se


Rivstartavårenkonferens

Från

1 333 kr per person

Mat, logi, personlig service – allt ingår. Under april bjuder vi på vedeldad bastu och konferenslokal. Ett tips, ni kan segla ut...

Paus-ivardagenweekend

995 per v

kr

uxen

Läs om alla våra erbjudanden och fullständiga villkor på www.grinda.se

info@grinda.se Tel: 08-542 49 491

Logi i dubbelrum, 2-rätters middag (gratis för barn upp till 13 år) samt frukost. Fri tillgång till vår vedeldade bastuflotte.

Upplevelsernas ö

SOMMARERBJUDANDE!

Dubbelrum 450 kr/natt Gäller i mån av plats 16/6–17/8-14 och bokningar för minst två nätter. Bokas minst en vecka innan ankomst. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

QUALITY HOTEL FRIENDS | 08-705 70 00 | q.friends@choice.se | qualityhotelfriends.se


Mediasäljare mitt i city Format Media AB är ett mediebolag med inriktning på att producera både egna och andras tidningsmagasin. Vår idé är att erbjuda attraktiva mötesplatser med ett kvalitativt publicistiskt innehåll till tydliga målgrupper. Fokus ligger på att leverera innehåll och kundnytta. Affärsmodellen bygger på självständig journalistik. Vi har fått flera uppdrag och startar nya egna projekt. Därför bygger vi nu en säljorganisation på vårt kontor mitt i Stockholm city. Den vi söker får gärna ha erfarenhet av medieförsäljning och bör ha en god förståelse för publicistik och journalistik som är grunden för våra verksamheter. Du ska ha en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med kundnytta i centrum. Andra egenskaper som värdesätts är målfokusering, drivkraft och förmåga att arbeta i team. Arbetet bedrivs till största delen via telefon. Ditt uppdrag blir att utifrån bolagets affärsmodeller hjälpa våra kunder och sälja annonser i olika medieprodukter. Vi erbjuder en anställning alternativt uppdrag beroende på dina förutsättningar. Om du är rätt person är du välkommen att börja i augusti. Du kommer till en kreativ och dynamisk miljö som präglas av en stark grundtro på individens förmåga. För ansökan och mera info Christer Carlson, 076 555 79 53, christer.carlson@formatmedia.se Format Media, Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm


NÄSTA NUMMER

affärsplats SOLNA Nästa nummer i

SEPT FRANSKA

PICARD

lockar med läckerheter

Tipsa redaktionen: mia.masnic@mdgm.se 58

Aff ärsplatsJust nu tar ett av Nordens modernaste handels- och kontorshus form i nya Hagastaden på Torsplan, klassat som ”Outstanding” enligt världens hårdaste miljöcertifiering BREEAM. Vill du veta mer om hur ditt företag kan utvecklas i en outstanding miljö? Välkommen att kontakta oss på NCC Property Development, mejla outstanding@ncc.se eller ring 08-585 530 22.

ncc.se/torsplan