Affärsplats Solna nr2 2014

Page 1

affärsplats SOLNA ETT LOKALT AFFÄRSMAGASIN • NR 2 2014

Möt de nya ägarna till

FRIENDS ARENA

God personalhälsa ger konkurrenskraft – främsta tipsen för ditt företag

AMELIA ADAMO om entreprenörskap, karriär och balans i tillvaron

AFFÄRSLUNCHER MED H ÖGA SMAKER PÅ NYA PONTUS IN THE PARK

Valet 2014

– här är de viktigaste företagarfrågorna i Solna

• Hjärtsäkra din arbetsplats • Ny motionstrend för friskare medarbetare


é H ros s o N • Joueurs de pétanque •

Mat, skratt och Klot av stål – er sommarfest på boulebar Våra instruktörer tar hand om dig och dina kollegor från det att ni kliver in till att middagen dukats av och vinnarna firats. Kolla in våra hjältar och kom förbi:

boulebar.se/hjaltar surbruN n • • r ål a Mb sho v •

• Globen •

• Hötorgsterrassen •

08-714 04 20


INNEHÅLL

nummer 02, 2014

02 4. Ledare En marknad som är redo

7. Nyheter Solna raknad som bästa företagarkommun

8. Franskt i Solna Möt de nya ägarna till Friends Arena

11. Friskare medarbetare ger konkurrenskraft Avonova om företagshälsa

14. Höga smaker på nya Pontus in the Park Affärsplats Solna besöker Pontus Frithiofs restaurang

21. Valet 2014 De viktigaste företagarfrågorna i Solna

29. Krönika Jan Marklund om lönsam hälsa

34. Ny motionstrend för friskare företag På Medley kan du träna SwimRun

38. Amelia Adamo – om entreprenörskap, karriär och balans i livet

42. Nästa nummer Aff ärsplats 3


LEDARE

Friskare företag

A

tt friska medarbetare skapar friska arbetsplatser, vilket i sin tur stärker företagets konkurrensförmåga, är idag en självklarhet för många bolag. I det här numret har vi valt att lyfta fram vikten av företagshälsa och vill ge inspiration och tips på hur ditt företag kan bli eller förbli hälsosamt. Avonova är ett av de ledande företagen i Sverige inom företagshälsa och berättar för Affärsplats Solna hur man kan skapa hälsosammare arbetsplatser. Ett Solnaföretag som satsar på att rädda liv i akuta situationer är HLR Konsulten. De erbjuder hjärtstartare och utbildningar inom hjärt-lungräddning till både företag och privatpersoner. Det grundades av eldsjälen Mikael Gustavsson som utöver att driva sitt bolag även engagerar sig ideellt på olika sätt, för att se till att hjärtstartare kommer ut på fler platser i landet, så att fler ska överleva ett plötsligt hjärtstopp. För Affärsplats Solna berättar de bland annat om varför det kan vara viktigt med hjärtstartare på en arbetsplats. I år är det som alla vet ett supervalår, med val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige, samt även till Europaparlamentet. Affärsplats Solna har genom en miniankät tagit reda på vilka frågor som är viktiga för företagare i Solna. Visste du förresten av 6 av 10 beslut i Solna påverkas av Europaparlamentet? Läs mer på sidorna 21-24. På en hälsosam arbetsplats tar man sig också tid till lunchpaus. Nu har Pontus Frithiofs nya restaurang Pontus in the park slagit upp portarna i Solna Business Park. Hit kan du komma för både en snabbare bricklunch eller en längre affärslunch i restaurangens del Pocket. Inom kort kommer det också finnas möjlighet att sitta i ett av restaurangens chambre separée. Mer om detta på sidorna 14-18.

affärsplats SOLNA CHEFREDAKTÖR Mia Masnic 070-951 78 56 mia.masnic@mdgm.se ANSVARIG UTGIVARE Christer Carlson 076-555 79 53 christer.carlson@mdgm.se SKRIBENTER Håkan Söderberg, Mia Masnic ART DIRECTOR Jessica Nyström FOTOGRAFER Rickard L Eriksson, Pierre Wester OMSLAGSFOTO Rickard L Eriksson ANNONS Jimmy Ekborn 076-632 99 92 jimmy.ekborn@mdgm.se TRYCK Sörmlands Grafiska DISTRIBUTION Till samtliga företag i Solna stad med Bring City Mail. Publika platser i Solna. UTGIVARE MDG Publishing Birger Jarlsgtan 18 114 34 Stockholm PARTNERS

Trevlig läsning! MIA MASNIC Chefredaktör

hlrkonsulten_affärsplatsSolna_188x61_Layout 1 2013-09-05 10:35 Sida 1

Hjälp?

Finns det hjärtstartare där du jobbar? Prata annars med din chef. Tillsammans hjärtsäkrar vi Solna.

Brandsläckare finns på varje arbetsplats. Det borde vara lika självklart med en hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. En hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen dramatiskt att rädda liv. Ring 08-28 70 50 så får du veta hur din arbetsplats kan bli en Hjärtsäker Zon. Vill du vara med och hjärtsäkra Solna?

www.hlr-konsulten.se certifier ad utbildare i projek tet hjärtsäkr a sverige t i l l s a m m a n s r ä d d a r v i l i v . h j ä r t s ä k r a s v e r i g e ä r e t t i n i t i at i v f r å n h j ä r t - l u n g f o n d e n i s a m a r b e t e m e d b l i w a L i v f ö r s ä k r i n g o c h a f a f ö r s ä k r i n g .

4

Aff ärsplats


MODERATERNAS POLITIK MINSKAR UTANFÖRSKAPET Genom fler i arbete har Solna gått från över 1 000 hushåll med försörjningsstöd till 600* i dag. Vår politik skapar nya jobb. Bara sedan 2006 har vi fått 9 000 nya.

Jobb i Solna

Hushåll med bidrag

76 000

1 200

74 000

1 000

72 000

800

70 000

600

68 000

400

66 000

200 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

*Avser antal unika hushåll under året som erhållit försörjningsstöd. Det genomsnittliga antalet hushåll för 2013 låg på 247.

Solna har inte råd med

r e t s n ä v

experiment Se vår webbfilm på na ww w.moderaterna.net/sol

SOLNA

LÄS MER PÅ WWW.MODERATERNA.NET/SOLNA Moderaterna i Solna • Tel: 073-5807446 • E-post: solna@moderat.se • Facebook: Moderaterna i Solna


retagsbesök!

Boka mig för fö

vad du råd vill jag veta al n u m m ko ttre om S d som kan bli bä va h oc a br är tycker i Solna. terna.se @kristdemokra lk fa pp li .k el u sam /Samuel

Namn: Samuel Klippfalk Ålder: 35 år Bakgrund: Auktoriserad revisor Aktuell: Toppnamn (kd) inför valet till kommunfullmäktige 14

KD Solna gör det lättare att lägga livspussel! Solna ska formas utifrån människors vardag. Vi vill stärka stadens familjer och din egenmakt genom förutsättningar för fler jobb och företagande, låg skatt och valfrihet i barnomsorgen. Med oss blir det lättare att lägga livspussel. Vi vill förbättra för barn och unga genom mindre barngrupper i förskolan, bättre lärare och fler sommarjobb, men vi är också partiet för socialt ansvar – de som ser till att mormor har det bra inom stadens äldreomsorg. Rösta KD den 14 september! Samuel Klippfalk, kommunalråd Solna

• Fler jobb och mer företagande – Fler sommarjobb och företagsrådgivning är bra för ekonomin, stärker familjen och välfärden. • Valfrihet i barnomsorgen – dagmamma, öppen förskola och fristående förskolor är en självklarhet. Utveckla vårdnadsbidraget till en barnomsorgspeng för den som själv vill stanna hemma lite längre. • Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen. • Bättre lärare i Solnas skolor – Högre lärarlöner och utbildning för Solnas lärare i ledarskap och konflikthantering. • Låt föreningar driva fritidsklubb – fler träningstider, mindre stress vid hämtning och mer tid för familjen genom att låta föreningar som AIK och SS04 driva fritidsklubb. • Värdig äldreomsorg – mer utevistelse och tid med personalen i hemtjänsten för Solnas äldre.

www.solna.kristdemokraterna.se facebook: Kristdemokraterna Solna • twitter: Solnakd Solnasamuel • instagram: @Solnakd


NYHETER

Wayne’s Coffee öppnar nytt café i Solna Centrum   Wayne’s Coffee grundades 1994 i Stockholm och firar i år 20-års jubileum. Nu utökar man med nytt café i Solna Centrum. – Det här är ett av de många nya caféer vi planerar att öppna i Sverige under året, säger Mats Hörnell, Sverigechef på Wayne´s Coffee. – Vi är glada att tillsammans med vår duktiga franchisetagare Jason Tummings få möjligheten att öppna ett café i Solna. Samarbetet inom Wayne’s Coffee bygger på ett gemensamt synsätt om att erbjuda den bästa tänkbara servicen, det bästa kaffet och de smaker och trender som efterfrågas idag. Vi passar till exempel på att lansera den ombloggade nyheten - Cronut - som är en korsning mellan en croissant och en donut.

3500 nya jobb  TeliaSonera samlokaliserar sin verksamhet och flyttar till Arenastaden i Solna. Det innebär att Solna får 3500 nya jobb i Arenastaden. Beslutet innebär att TeliaSonera etablerar sitt nya huvudkontor på taket av Mall of Scandinavia, Skandinaviens största köpcentrum, som byggs i direkt anslutning till den nya nationalarenan Friends Arena. TeliaSonera kommer att hyra hela Scandinavian Office Building från Fabege. Inflyttning sker våren 2016. Vägledande för etableringsbeslutet har varit inte minst tillgången till kommunikationer och det goda serviceutbudet. – Genom TeliaSoneras etablering får Solna ytterligare 3500 nya jobb utöver de drygt 3700 jobb, som tillkommit i staden under det senaste året. Det är en fantastisk utveckling, som vi tidigare aldrig har sett, och en följd av stadens satsning på jobb och tillväxt i Arenastaden, säger Pehr Granfalk. Redan tidigare har företag som Vattenfall, Carlsberg, Balance, Adidas, Esprit, Olympus, Egmont, Vattenfall, Peab och Nike etablerat sig i Arenastaden.

Solna främsta företagarkommunen  Solna har återigen rankats som etta i Svenskt Näringslivs ranking av landets främsta företagarkommuner. Det är sjunde året i rad som Solna rankas främst, och åttonde gången sedan 2000. Resultatet bygger inte minst på företagens egna bedömningar av landets kommuner. – Jag är mycket glad att vi i år igen rankas högst. Det är ett kvitto på att vi tänker och gör rätt. Ett bra företagsklimat är inget självspelande piano. För tio år sedan flyttade företagen härifrån. Med hårt arbete har vi vänt trenden och företagen etablerar sig nu i hög takt i Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande. De senaste åren har Solna satsat på att ytterligare stärka servicen till företagen. Bland satsningarna märks nya mötesplatser för företag, förstärkt bemanning, kundtjänst och service runt upphandlingar och inköp. Sats-

ningar som Ungt Företagande i skolan och konferensen Start-up Day är ett par delar i arbetet med attityder till företagande och med att öka nyföretagsamheten. Därtill kommer Solna sätt att integrera näringslivsarbetet med arbetsmarknadsarbetet, den så kallade Solnamodellen. – Vi får ut människor i arbete i Solna genom att matcha kompetens mot företagens behov, på individnivå. Häri ligger mycket av framgången. Det stärker Solnas attraktionskraft och ger företagen möjlighet att växa och bidrar till att staden har en sund ekonomi, säger Pehr Granfalk. Svensk Näringslivs ranking av Sveriges kommuner bygger på företagens egna bedömningar av företagsklimatet. Därtill kommer bedömningar av statistiska faktorer som andelen sysselsatta, andelen företagare och andelen nyföretagsamma människor.

Aff ärsplats 7


F R I E N D S A R E N A FÅ R N Y ÄG A R E

FRANSKT FÖRETAG TAR ÖVER

FRIENDS ARENA

F

ranska Lagardére Stadium Solutions, LUSS, tar över Friends Arena i Solna. Och vd Ulrik Ruhnau tycks inte känna någon oro att ta över driften av den förlusttyngda arenan. – Vi är inte nervösa. Vi vet av erfarenhet att det första året, då allt ska sättas på plats, är krångligt. Det har tidigare sagts från ledningen att ekonomin ska ha vänts till vinst 2016. Det är också vår målsättning, men vi pratar om senast då. Det kan lika gärna vända 2015, säger han. FRIENDS ARENA HAR uppmärksammats för att hittills ha varit en ren förlustaffär, det talas om att den gått med 600 miljoner kronor i förlust sedan bygget inleddes. – Den finansiella situationen är inte 100-procentig idag men vi är övertygade om att det löser sig, sade Ulrik Ruhnau, på en presskonferens där övertagandet offentliggjorde. LUSS är ett franskt företag som redan driver ett 30-tal arenor runt om i Europa, en tung aktör

8

Aff ärsplats

med andra ord. Hur kommer besökarna då att märka att det kommit en fransman till stan? – Arenan är byggd för att vara en multiarena och det ska den fortsätta att vara. Det är en kombination av fotboll, annan sport, stora konserter men också med nya typer av arrangemang och events, gärna i egen regi. – De vanliga besökarna bryr sig inte vem som är ägare eller driver en arena. De vill se och ha bra events och det är vår uppgift att serva dem med det, säger han. Att det är ett franskt bolag som nu tar över verksamheten tror han inte heller har någon större betydelse. – Jag är tysk och jobbar åt ett franskt företag i bland annat Sverige. Jag tror att det kommer att fungera utmärkt, säger han. Lagardére har tidigare sagt att de ska lägga fokus på vip-avdelningen. – Vi tror att det finns en hel del att göra på den fronten, det är en av nycklarna till framgång.

Vi jobbar också med förbättringar vad gäller det digitala utbudet, catering och så vidare. Vårt jobb är att göra besöket på arenan till en fin upplevelse för alla.


F R I E N D S A R E N A FÅ R N Y ÄG A R E

LUSS vd Ulrik Ruhnau tillsammans med Friends Arenas nuvarande vd Thomas Perslund.

Men det betyder inte att vi prioriterar ner de vanliga besökarna, vi jobbar också med förbättringar vad gäller det digitala utbudet, catering och så vidare. Vårt jobb är att göra besöket på arenan till en fin upplevelse för alla, säger han. Fotboll kommer det att fortsätta spelas på den nya arenan, självklart eftersom det är den nya nationalarenan för det svenska landslaget. Fotboll är också något som ligger Ulrik Ruhnau nära hjärtat. – Jag tycker verkligen mycket om fotboll, jag har hyfsad koll på svensk fotboll, jag känner inte bara till Zlatan. Nu hoppas jag på att lära mig ännu mer, säger han. Svenska fotbollförbundet har hittills varit en av ägarna. Där är man glada för den nya lösningen. – För ägarnas del har syftet varit att hitta en väletablerad och erfaren partner som kan ta över driften. Det är det vi gör i dag. Nu går vi in i en ny fas, när vi har funnit en ny partner till Friends Arena, säger Sune Hellströmer, ansvarig för Friends Arena på Svenska Fotbollförbundet.

Kommunstyrelsens ordförande i Solna, Pehr Granfalk är nöjd med beslutet. – Det är positivt att lämna över driften av Friends Arena till en stark internationell evenemangsarrangör. Det skapar förutsättningar för Friends Arena att bli internationellt konkurrenskraftig, vilket i sin tur utvecklar Stockholm som evenemangsstad och skapar jobb och tillväxt i hela regionen, säger Pehr Granfalk till solna.se och tillägger: – För Solna stad är det viktigt att lämna driften av Friends Arena och eliminera de risker som är förknippade med att driva ett evenemangsbolag. Det har aldrig varit Solna stads eller övriga ägares avsikt att långsiktigt driva en arena, utan det har varit initialt nödvändigt för att möjliggöra satsningen på jobb och tillväxt i Arenastaden. Friends Arena kommer att drivas vidare av den ledning som sitter där idag, med Thomas Perslund som vd. Den 1 januari 2015 ska Lagardére ta över om inget oförutsett inträffar.

Aff ärsplats 9


KÖP DINA BILJETTER NU! friendsarena.se 077-170 70 70

SPEEDWAYGP.COM SPEEDWAYGP


F O K U S PÅ H Ä L S A G E R K O N K U R R E N S K R A F T

FOKUS PÅ HÄLSA GER KONKURRENSKRAFT

Det som skiljer företag från varandra är människorna som jobbar där. Därför är det viktigt att skapa kraft så att medarbetarna orkar prestera och göra ett bra arbete. Avonova berättar hur man kan skapa hälsosammare företag. Av Mia Masnic

F

riska medarbetare skapar friska arbetsplatser. Det är utifrån denna devis Avonova verkar, hos cirka 5000 företag och organisationer. Men det finns förstås stora skillnader på hur företag arbetar med företagshälsa. Christina Delryd, affärsenhetschef i Danderyd och Solna. – Vi delar in vårt arbete tre olika områden: frisk, risk och sjuk. På det friska området handlar det om hälsoutveckling, att bevara och utveckla det friska samt skapa inspiration genom till exempel föreläsningar, hälsocoaching, med mera. Inom riskområdet tittar vi på det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur man undviker risker i arbetet. Många branscher, exempelvis byggbranschen, har regler och lagar om regelbundna

hälsoundersökningar. Inom området sjuk kan det handla om rehabiliteringsutredningar, undersökning av arbetsförmågan och att se till att sjukskrivna personer kommer tillbaka till arbetet så snabbt som möjligt. Vilka områden som företagen lägger sitt fokus på skiljer sig mycket. Vi ser naturligtvis helst att företaget jobbar medvetet och strategiskt hälsofrämjande och på så sätt behåller en frisk arbetsplats, istället för att behöva koppla in efterhjälpande åtgärder när sjukskrivning redan är ett faktum. AVONOVA ERBJUDER kompetens inom alla hälsoområden och på företaget finns allt från företagsläkare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer och sjukgymnaster till

psykologer, drogterapeuter, beteendevetare och hälsoutvecklare. De vanligaste problemen på arbetsplatsen idag är föga förvånade psykosociala, berättar Christina. – Därför tycker vi att det är viktigt att bland annat satsa på utbildningar i ledarskap och kring stress. Vi vill lära ledare att se tidiga tecken på ohälsa. Det handlar om att se sin personal och lägga märke till om någon exempelvis inte beter sig som de brukar eller plötsligt presterar mycket sämre. Om man tar tag i det när man ser tidiga tecken behöver det inte leda till någon sjukskrivning. Det här försöker man stimulera även från statligt håll. Exempelvis kan arbetsgivaren ansöka om bidrag från försäkringskassan för tidiga insatser, även innan någon riskerar att bli sjukskriven.

Aff ärsplats 11


F O K U S PÅ H Ä L S A G E R K O N K U R R E N S K R A F T

Hur skapar man då en hälsosam arbetsplats på bästa sätt? – En hälsosam arbetsplats är en plats där man gör främjande insatser, jobbar med att bevara det friska på företaget. Dels ska man tänka på den ergonomiska miljön på arbetsplatsen, från ljudnivå till skrivbord och belysning. Sedan är det självklart viktigt med det psykosociala, att skapa en medvetenhet på arbetsplatsen och utbilda både chefer och medarbetare i hur de kan påverka och undvika ohälsa. Vi tycker också att det är viktigt att skapa arbetsglädje och motivation i arbetsgruppen. Ett hälsosamt företag jobbar på både individ-, grupp-, och organisationsnivå. DET OPTIMALA SCENARIOT är ett göra en nulägesanalys över hälsoläget på arbetsplatsen, se vad man vill uppnå och sedan skapa en strategi för vilka insatser man ska göra. – Varje person är en egen individ och vi kan alla behöva olika verktyg, exempelvis för att lära oss hantera en stressig miljö. Ett scenario är att vi gör en hälsoprofil på alla medarbetare. Då får man statistik på hur alla mår och kan därifrån se vilka insatser som behöver göras. Det går också att exempelvis att låta medarbetarna göra enkäter på nätet för att se var riskerna finns. Sedan gäller det att sätta upp mål för vad man vill uppnå och vilka insatser man ska göra. Det kan

12

Aff ärsplats

handla om coaching på individnivå, stresshanteringsutbildningar, grupputveckling, inspirationsföreläsningar, med mera. Det finns en uppsjö av aktiviteter som man göra. Men vi föredrar alltid att man gör en nulägesanalys, så att man sedan även kan mäta resultaten. Mycket beror också på vilken utvecklingsfas man är i som företag och vilken typ av verksamhet man har. Varför bör man då satsa på hälsa inom företaget? – Det som skiljer företag från varandra är just de människor som jobbar där. Därför är det viktigt att skapa kraft så att medarbetarna orkar prestera och göra ett bra arbete. Genom att ha en företagshälsa kopplad till sig stimuleras den möjligheten. Det är också viktigt att så ett frö av medvetenhet hos medarbetarna så att de själva känner sig inspirerade och stimulerade till att satsa på sin hälsa. På så sätt blir man ett konkurrenskraftigt företag. Och hur ser hälsan ut hos Solnaföretag? – Solna är en intressant kommun som växer mycket och har många företag. Vi märker också av tillväxten eftersom vi har många nya kunder som tillströmmar ständigt. I Solna är exempelvis efterfrågan stor på hälsokontroller och hälsoprofiler.

Fakta Avonovakoncernen är en ledande aktör inom företagshälsa med runt 5000 företag, myndigheter och organisationer som kunder. Inom företagshälsovårdsområdet är bolaget rikstäckande, genom cirka 80 egna mottagningar och genom Avonova Partners. Företaget ägs av den norska hälsokoncernen Stamina Helse och Trening. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden där verksamheten inom företagshälsa är organiserad i fem olika regionala bolag, Avonova Hälsa Stockholm, Avonova Hälsa Syd, Avonova Kinnekullehälsan, Avonova Mälarhälsan och Avonova Affärshälsan. Inom primärvårdsverksamheten bedriver man vårdcentraler på sex platser inom Västra Götaland, Värmland, Södermanland och Gotland. Inom ledarsupportssegmentet bedrivs verksamheten under Avonova Ledarsupport. Avonova verkar under visionen ”Sveriges närmaste hälsoföretag” med fokus på att skapa frisknärvaro.


VARMT VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BALANCE UNDER SOMMAREN! Just nu erbjuder vi sommarkortet för 795 :Gäller juni, juli och augusti. Gäller dig som inte varit medlem de senaste 6 mån. Åldersgräns 16 år.

TRÄNING UTAN BINDNINGSTID. STYRKE- & KONDITIONSTRÄNING GRUPPTRÄNING CROSSFIT PERSONLIG TRÄNING SJUKGYMNASTIK KOSTRÅDGIVNING BARNPASSNING WWW.BALANCETRAINING.SE


HÖGA SMAKER

PÅ PONTUS IN THE PARK

Pontus in the Park har slagit upp portarna i Solna Business Park och utlovar goda affärsluncher där maten serveras snabbt och servicen är på topp. Affärsplats Solna besökte nya välinredda restaurangen som är uppdelad i en del för Pocketkoncept och en för snabbare brickluncher. Av Mia Masnic Foto Rickard L. Eriksson

14

Aff ärsplats


H Ö G A S M A K E R PÅ P O N T U S I N T H E PA R K

När jag fick lära känna området insåg jag att det finns en stor potential här. Det händer mycket i området.

J

ag kände redan efter ett par månader att idéerna bakom Pocketkonceptet skulle hålla för att appliceras på fler enheter, berättar Pontus Frithiof om sitt restaurangkoncept på Norrlandsgatan 31 i Stockholm. Fastighetsbolaget Fabege kände uppenbarligen detsamma. Man ville skapa mer citykänsla i Solna Business Park och kontaktade Pontus Frithiof för ett samarbete. – Vd Christian Hermelin visade mig Solna Business Park och förklarade att det fanns många företag i området men att det saknades en bra restaurang. När jag fick lära känna området insåg jag att det finns en stor potential här. Det händer mycket i området, allt från Mall of Scandinavia

och Arenastaden till nya Råsunda, berättar Pontus. I slutet av april slog nya Pontus in the Park upp portarna för alla affärsgäster i Solna Business Park, och hoppas även kunna attrahera de boende i Solna, Sundbyberg och Råsunda. Restaurangen som sträcker sig över 700 kvadratmeter består av flera delar: konceptet Pocket, inspirerat av en fransk bistro, en del avsedd för expressluncher, samt en take-away disk. Det kommer inom kort även finnas två chambre separée som kan bokas för allt från frukost, lunch, middag eller fikamöte. Från och med första maj har restaurangen en uteservering med plats för 70 gäster. Där det idag är en parkeringsplats kommer snart en park att byggas, som utlovar en mysigare atmosfär med bland annat caféer och en blomsterbutik.

Aff ärsplats 15


NÄTVERKA MED AIK FOTBOLL

Nätverket är den perfekta plattformen för företag som är intresserade av att knyta nya kontakter och stärka sitt varumärke ihop med AIK Fotboll. Här skapas bra affärer och relationer under alla de tillfällen som Nätverksföretagen träffas. Inte blir det sämre av att vi har kul tillsammans på de största fotbollsmatcherna i Allsvenskan. Matchdagar går ni in genom VIP-entrén på Friends Arena och har därefter tillgång till VIP-loungen. Som medlem i vårt nätverk stöder ditt företag AIK Fotboll samtidigt som ni tillför ett stort värde i gruppen med era idéer och er expertis. Då AIK är en del av Solna blir vi en naturlig plats för alla företag i området att samlas kring. Välkommen in i Nätverket! Bokar ni senast den 31 maj 2014 så får ni en signerad matchtröja som välkomstpresent. Det blir många spännande tillfällen under året att göra affärer – hör av er så berättar vi mer!

Vill du veta mer, kontakta: Niklas Nestlander, 08-735 96 58, niklas.nestlander@aik.se Krister Nordin, 08-735 96 56, krister.nordin@aik.se Olof Biörnstad, 08-735 96 52, olof.biornstad@aik.se eller Peter Lindkvist, 08-735 96 63, peter.lindkvist@aik.se

www.aikfotboll.se


H Ö G A S M A K E R PÅ P O N T U S I N T H E PA R K

Vi lagar okomplicerad mat med höga smaker. Gästerna ska kunna få maten snabbt. Vi är måna om att hålla bra priser och har därför inga rätter över 195 kr.

Inne på Pontus in the park är igenkänningsfaktorn hög. Inredningen följer samma koncept som Pontus Pocket på Norrlandsgatan. De välkända bokmönstrade gardinerna ramar in Pocketdelen med dess karakteristiska gula trästolar av Michael Thonet. Delen för expressluncher är inredd med bord och Thonetstolar i ljusrosa trä. – Vi ville att den skulle kännas lite roligare än en klassisk bricklunchrestaurang. Vi var också måna om att ha ett öppet kök, det tycker vi är trevligt. MENYN ÄR FÖRSTÅS densamma som på Pocket på Norrlandsgatan, med fransk-svensk inriktning och tre huvudrätter att välja mellan. – Vi lagar okomplicerad mat med höga smaker. Gästerna ska kunna få maten snabbt. Vi är måna om att hålla bra priser och har därför inga rätter

över 195 kr. Det är en utmaning men samtidigt väldigt roligt, berättar Pontus. Själv tipsar han om förrätten Sparris Bearnaise som finns på menyn nu under våren, och den sydfranska rätten Pan Bagnat - bröd fyllt med råmarinerad tonfisk, grönsallad och avokado. Generellt satsas det på mycket grönt. Pontus följer inga trender utan försöker hitta det han själv tror på. Främst är han observant på vad kunderna vill ha. – Om de efterfrågar hälsosam mat eller exempelvis laktosfritt, ser vi till att det finns sådana alternativ. Jag tycker att människor allmänt är mycket mer medvetna och kunniga idag, och vill äta mer hälsosamt. ATT KONCEPTET ÄR välgenomtänkt är anledningen till att det fungerat så väl, menar Pontus.

Aff ärsplats 17


H Ö G A S M A K E R PÅ P O N T U S I N T H E PA R K

Avgörande är att maten går fort. – Det gäster ofta stör sig på generellt är lång väntetid. Därför har vi satsat på att göra det så effektivt och smart som möjligt, ingen rätt får ta längre än tio minuter. Även servicen är viktig, och den säkerställer man genom att ha en bra ledning och duktiga chefer, samt genom att vara noga med sin rekrytering, menar Pontus. UTMANINGEN FRAMÖVER blir att få gästerna att hitta hit både lunch-och kvällstid. – Hela syftet från början är affärspubliken men för att få en affär på det hela är det viktigt att få hit även de privatboenden och satsa också på kvällarna.

18

Aff ärsplats

På torsdagar och fredagar kan man exempelvis gå på after work och på champagneonsdagarna erbjuds en flaska Bollinger för 450 kr. Det går också att hyra lokalen som festvåning. PONTUS FRITHIOF SER personligen mest fram emot att ”få restaurangen att flyga”, men även alla nya kontaktmöjligheter. – Jag tror att jag kommer att träffa många nya människor här ute som också kommer att bli kunder i city eller på vår cateringfirma. Varje ny kund är en potentiell stamgäst. Det ska bli jätteroligt att få visa fler vilken bred leverantör vi är, att vi kan göra alltifrån exklusiva luncher här i Solna, till festvåning i stan eller catering på en gård på landet.

Fakta Pontus Group Pontus Group grundades 2002 av Pontus Frithiof och består av verksamheterna restaurang Pontus!, Pocket på Norrlandsgatan, Catering Från Pontus, Pontus på Fyran och Pontus in the Park (som även den innehåller en Pocketavdelning).


Föreställ dig ett kontor. Fast inte så trist.

Tänk dig ett mötesrum. Men inte så beige.

Var tror du dina medarbetare jobbar bäst: i ett vanligt kontor med anonyma korridorer och trista mötesrum? Eller i en toppmodern anläggning som erbjuder öppna och ljusa ytor och exceptionell inredningsstandard? För att inte tala om gym, pool, café, prisbelönt mat, parkeringsgarage, biltvätt och generösa konferensmöjligheter. Läs mer om Solna Gate och vårt unika servicekoncept på www.solnagate.se.


H

os oss anordnar du din dagskonferens i en lummig filmhistorisk miljö. Och du är i gott sällskap. Berömdheter som Selma Lagerlöf och Ingmar Bergman har konfererat kring sina filmprojekt här.
Regissörsvillans konferenslokaler Ateljén och Laboratoriet har en väl bevarad 1920-talscharm men är moderna och fullt tekniskt utrustade. Lokalerna ligger separerade från varandra, perfekt för det avskilda mötet! Prestigelöst, gott, roligt och hög kvalitet. Det traditionella, klassiska möter det nya påhittiga. Här finns något för alla– bara att Ni kanske inte visste det innan.
 Vi lägger stor vikt vid måltiden för att ge dig en njutbar helhetsupplevelse i smak, doft, färg, form – allt serverat med personlig service i vår trivsamma restaurang, eller på torget under kastanjen. Varmt välkomna till oss! De Bästa Hälsningar
 Sofia Hjärner

www.regissorsvillan.se Regissörsvillan Restaurang & Konferens | Ingmar Bergmans torg 1 | 169 40 Solna | Tel: 08-444 66 60 | info@regissorsvillan.se


VA L E T 2 0 1 4

VALET 2014

FÖRETAGARFRÅGORNA I SOLNA Den 25 maj är det val till Europarlamentet. Den 14 september är det val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Men vilka är de främsta frågorna för företagare i Solna? Av Håkan Söderberg

Kan oppositionen utmana majoriteten? I de prognoser som framkommit hittils tyder mycket på ett regimskifte i Sverige i höst.

I

Solna har moderaterna dominerat de senaste åren. I valet 2010 röstade över 40 procent blått. De senaste sex åren har Solna också rankats som etta i Årets företagsvänligaste kommun. Innebär den rankingen att allt är frid och fröjd med företagsamheten i Solna? Nej, nog finns ännu en del kvar att göra och man ska tro den minienkät som Affärsplats Solna gjort. Och i år kan det bli extra press på politikerna i Solna. Föreningen Företagarna ger sig i vår ut med ”Företagarnas Val – Roadshow 2014”. Den 9 maj är showen på Karolinska institutet i Solna. Då delas det ut ett pris till de företagsvänligaste politikerna i Solna (en från oppositionen och en

från majoriteten). Det hämtas från en enkät som alla som sitter i kommunfullmäktige har fått svara på under våren. Närvarande politiker kommer också att få en chans att berätta vad de gjort och vilka visioner de har för framtiden när det gäller företagsamheten. KAN OPPOSITIONEN utmana majoriteten? I de prognoser som framkommit hittills tyder mycket på ett regimskifte i Sverige i höst. Om det också kan hända i Solna står skrivet i stjärnorna, på kvällen den 14 september vet vi. I vår enkät finns kanske en del av de frågor som kommer att tas upp under Roadshowen men också överhuvudtaget under detta heta valår.

Aff ärsplats 21


Rivstartavårenkonferens

Från

1 333 kr per person

Mat, logi, personlig service – allt ingår. Under april bjuder vi på vedeldad bastu och konferenslokal. Ett tips, ni kan segla ut...

Paus-ivardagenweekend

995 per v

kr

uxen

Läs om alla våra erbjudanden och fullständiga villkor på www.grinda.se

info@grinda.se Tel: 08-542 49 491

Logi i dubbelrum, 2-rätters middag (gratis för barn upp till 13 år) samt frukost. Fri tillgång till vår vedeldade bastuflotte.

Upplevelsernas ö

Quick Office - snabbt, smidigt, effektivt! I Arenastaden – Solnas bästa läge, finns fina färdiga kontor till fast månadskostnad! Hyr kontor – från 1 arbetsplats och uppåt… Flytta in samma dag! Möbler, internet och konferens ingår! Boka nästa konferens, bolagsstämma Nyhet! eller frukostmöte på Dalvägen 8. - Hörsal 120 pers - Konferensrum 40 pers - Modern teknik i alla rum!

- Nu har vi även till fälliga arbetspl atser!

Smidiga kommunikationer • Pendeltåg – 7 min till Stockholm C. • E4 och E18 – runt hörnet. • Arlanda - tåget går 2ggr/timme och tar 30 min från Solna station. • Tvärbanan - står klar hösten 2014 och förbinder Arenastaden med Bromma flygplats, restid på 20 min. • Bussar - gott om bussförbindelser.

Quick Office Solna Arenastaden Boka tid för visning på 070-715 54 89 quickoffice.se


VA L E T 2 0 1 4

ERIKA BERTILSON MARKNADSCHEF ARVID NORDQUIST – Jag tycker man ska ta upp frågan om trafikplaneringen i Solna. Snart fylls Swedbanks nya kontor med X antal anställda. Redan i dag är det hopplöst att snabbt ta sig ut från Solna Business Center till Essingeleden. Hur kommer det inte att bli med ytterligare ett storkontor?

– Jag vet att kommunen svarar att kollektivtrafiken är bra i Solna/ Sundbyberg men även om 50 procent av de anställda på Swedbank åker kommunalt så kommer det bli kaos och påverka oss företagare här i Solna. Det är en viktig fråga.

CECILIA WINGÅRD HOTELLDIREKTÖR, PARK INN SOLNA – En viktig fråga inför valet är den förslagna momshöjningen på restaurang som S driver samt höjning av arbetsgivaravgifter. Om detta slog igenom skulle det påverka den bransch jag verkar inom negativt. Den intresserade kan gå in på Visitas hemsida och läsa vad de säger om den så kallade ”dubbelstöten”. Det är en kampanj där de informerar om vad som kan hända med branschen.

Aff ärsplats 23


VA L E T 2 0 1 4

HANS ALBREKTSSON INFORMATIONSANSVARIG PÅ MEDLEY

– Jag tycker att fler lokala politiker ska våga lägga ut kommersiella aktiviteter på entreprenad. Jag tror att vi många gånger kan sköta det effektivare och att det blir billigare för skattebetalarna. Solna tycker jag varit en föregångare på område. Där började vi på Medley driva Vasalundshallen 2001 och nu har vi 33 hallar runt om i Sverige och det fungerar utmärkt. Jag tror det finns mycket att göra kring det.

LUKAS LUNDEMO

Fakta

SCEWDRIVER/TILLFÄLLIGA TOAN

OM EU-valet

– Att människor integreras i arbetslivet vilket gör att de tjänar pengar och betalar skatt. På så sätt byggs samhället upp och rehabiliteringskostnaderna minskar samt att människor mår bra. Jag tror att en viktig sak i det sammanhanget är att sänka arbetsgivaravgiften och göra det enklare för småföretagare att kunna och våga anställa fler människor.

6 av 10 beslut i Solna påverkas av EU. 
I slutändan påverkar Europaparlamentet vardagen i Solna – på flera sätt. När kommunfullmäktige möts för att besluta om Solnas utveckling – ungefär en gång i månaden – är i snitt sex av tio punkter på dagordningen påverkade av EU, direkt eller indirekt. Det visar studier som Sveriges kommuner och landsting har gjort. Till exempel är det EU-regler som styr förutsättningarna för Solnas miljökontroll och stadsutveckling, stadens upphandling av varor och tjänster – allt ifrån skolbänkar till snöröjning, samt hur valfriheten i skola och äldreomsorg ska fungera. Källa: www.skl.se

Valet 2010

24

Aff ärsplats


Din konferens i filmhistorisk miljÜ? Välkommen till Portvaktsstugan i Filmstaden!


PA R T N E R

ONLINEMARKNADSFÖRING PÅ MENYN PÅ

AFFÄRSVERKSTADEN Ett 80-tal företagare har samlats på Restaurang Jakthornet vid Tennisstadion på Östermalm i Stockholm. Solna Vikings AffärsVerkstad har som vanligt många intresserade deltagare. Av Håkan Söderberg

D

en här gången är det Eurovator som är värd och vd Andreas Myrin-Wallenberg konstaterar att nätverksdeltagande är en viktig del i företagandet. - För oss är det värt en hel del att vara med i den här typen av nätverk. Det ger referenser som också leder till affärer, säger han.

EUROVATOR Eurovator är en digital marknadsföringsbyrå vars uppgift är att göra marknadsföring på nätet lönsam. De är specialiserade på mätning, sökmotorer och digital annonsering. Enligt egna uppgifter ökar de sina uppdragsgivare kundförfrågningar med 41 procent. Och det är det Andreas Myrin-Wallenberg talar om denna tidiga marsmorgon. – Vi startade 2009 för vi tyckte att det inte fanns något annat bolag som tog de här frågorna på allvar, framförallt när det gäller sökmotorer, säger han. Han hävdade att det innan internet var säljarens marknad, det var säljaren som sökte köpare, efter internet är de köparens marknad. Det är köparen som söker säljare. - Det är nu som du måste skapa en lönsam webstrategi, jag tror det är helt nödvändigt idag, säger han. Genom en process kallade Eurovatormodellen som innehåller analys och strategi, planering och underhåll och uppföljning och rapportering

26

Aff ärsplats

påstår sig Eurovator hjälpa sina kunder till bättre lönsamhet. Och förmåga till en digital strategi och användning av sociala medier var också det vanligaste samtalsämnet i det efterfölande vimlet. Gabriella Cromnow Svensson från Viking Line var en av dem. - Det går mer och mer åt hur man ska använda sig av sociala medier och det har vi hört här idag. Det här är ett spännande nätverk där man får stora kontaktytor till företag i andra branscher. Också Johan Lundberg på Audi Järva Krog som var gäst på nätverket funderade kring framtiden. - Vi har mycket kvar att lära men visst handlar mycket idag om att lyckas med digital marknadsföring och sociala medier, konstaterade han SVENSKARS INTERNETANVÄNDANDE SÖKMOTORER: • Svensken söker på Google mellan 30 och 40 miljoner per dygn. • Nummer två bland sökmotorer i Sverige är Bing med cirka fyra miljoner sökningar per dygn. • Svensken utför i snitt 1,5 miljoner lokala sökningar per dygn i Google Mapsmappen FACEBOOK: • 16,23 procent av jordens befolkning använder Facebook, et vill säga 1,1 miljarder människor. • 49,93 procent av Sveriges befolkning använder Facebook, 4,7 miljoner människor.


PA R T N E R

Fakta Affärsverkstaden AffärsVerkstaden är ett affärsnätverk med och för sponsorer och partners till Solna Vikings. Under verkstadens tak träffas företag för att generera affärer, köpa tjänster, sälja och dra nytta av varandras nätverk & kontakter. AffärsVerkstaden träffas normalt var fjärde vecka och oftast då i form av frukostmöte. Normalt arrangeras tio nätverksmöten per säsong med start i september och avslutning i juni månad.

Aff ärsplats 27


norrenergi.se

Snabba leveranser DIREKT FRÅN LAGER! Linus hjälper dig möblera! Linus Söderberg Vretenvägen 2, 171 54 Solna Tel. 08-635 05 50 linus.soderberg@nkv.se

www.nkv.se


KRÖNIKA

LÖNSAM HÄLSA

H

ej igen, kära läsare av Affärsplats Solna, affärsmagasinet som hittat sin nisch och sin läsekrets i företagarnas och näringslivets Mecka. Solna Stad har sedan länge förstått värdet av en stark näring och mycket arbetsplatser i staden. Många stora företag har lockats till Solna, staden som nästan är i Stockholm, har nära till Arlanda och nästan vuxit samman med Sundbyberg, Spånga och Bromma. Solna växer så det knakar inte minst genom omfattande satsningen på Arenastaden som ger så mycket mer än en omskriven arena. Staden växer och som maskrosor knoppar det upp friskvårdanläggningar, gym och spaanläggningar. Varför? Jo, det faktum att svenskarna är riktigt hurtiga, kostmedvetna och träningsvilliga. Trenden är tydlig och såklart väldigt positiv för folkhälsan. Enligt en undersökning gjord av Demoskop och Livsmedelsföretagen svettas svensken som aldrig förr på löpband, trappmaskiner eller på spinningcykeln. Sex av tio svenskar tränar regelbundet. 20 % planerar och eller genomför någon form av motionslopp årligen. Det finns över 600 olika motionslopp i Sverige. Löpning, cykel, skidåkning, simning och alla möjliga kombinationer och utmaningar däromkring. Genomsnittligen tränar 48 % av medborgarna inom EU. Knappt halva befolkningen, medan Andersson, Pettersson, Lundström och jag är till 75 % aktiva i någon omfattning. Förutom enorma vinster för samhället i minskad hälso- och sjukvård så innebär trenden en lysande affärsidé och en ny industri där gymmen etableras i var och vartannat kvarter. Det öppnar gym som är så mycket mer än bara en skivstång och några löpband. Gym som har personliga tränare, massage, barnpassning, sjukgymnaster, hälsokost och kosttill-

skott, solarium och allt som kan tänkas skänka besökarna en stunds kropp- och själavård och ge klirr i kassan. Och det är inga småvikter vi pratar om och inte heller små ekonomiska muskler som spänner på sig. 50 miljarder kronor har någon räknat ut att svenskarna investerar i träning och motion. Bara anmälningsavgifterna till Vasaloppet, Tjejmilen, Vansbrosimningen, Vättern runt, Lidingöloppet och alla andra utmaningar uppgår till en kvarts miljard! Jag läste en intressant artikel om en gymkedja i Danmark som lanserat en innovativ, nydanande och intressant affärsmodell. Gymmet erbjöd ett medlemskap för knappa tusenlappen och därefter gratis träning för evigt. Gratis så länge gymkortet nyttjades varje vecka. Om inte så får spännputten eller gymråttan snällt erlägga ny avgift. Effekten blev tillströmning av nya medlemmar, de flesta höll sig kvar och var aktiva och det som danskarna förlorade på karusellen tog man igen på gungorna, eller rättare sagt uteblivna medlemsavgifter kompenserades med inköp av kosttillskott, personliga tränare, träningskläder och allt som kan tänkas behövas och därmed erbjudas. I Solna finns det fler gym än livsmedelsaffärer och marknaden verkar mer eller mindre omättlig. Många gym har öppet dygnet runt och obemannat, där besökarna under eget ansvar kommer och går. De största aktörerna i Solna är Balance i Frösunda, Medley i Vasalundshallen, Granbacka Gym & Motion, World Class, HälsaFitness, Sturebadet Haga och Nautilus. Men även Solnahallen erbjuder gym och i stort sett varje hotell med självbevarelsedrift kan idag ståta med både spa och gym. Så träna på, investera i din egen hälsa och ditt eget välbefinnande eller löp linan ut och öppna ditt egna gym. Det lönar sig. JAN MARKLUND Klubbdirektör Solna Vikings

Aff ärsplats 29


Unik justerbar sits

Ergositter X2 Backhang

Ny Svensk ergonomisk stol som erbjuder ryggstretchning/traktion som en ergonomisk lösning. Sittande ryggstretching förbättrar din rygghälsa i samma stund som du sätter dig ned.

Dåligt i ryggen? Linus hjälper dig till rätt sits! Linus Söderberg Vretenvägen 2, 171 54 Solna Tel. 08-635 05 50 linus.soderberg@nkv.se

www.nkv.se


HJÄRTSÄKRA DIN ARBETSPLATS

HJÄRTSÄKRA DIN ARBETSPLATS Det är endast en hjärtstartare som kan sätta igång ett hjärta som stannat. Därför jobbar HLR Konsulten med att försöka se till att så många företag som möjligt ska ha en hjärtstartare på plats. Tack vare hjärtstartarna räddas idag betydligt fler liv än för bara några år sedan.

H

LR Konsulten har en vision om att hjärtsäkra Solna. Det berättar vd Mikael Gustavsson, som också grundade företaget 1993, som en sidoverksamhet samtidigt som han arbetade inom räddningstjänsten. Med tanke på de cirka 10 000 oväntade hjärtstopp utanför sjukhus per år i Sverige, varav 800-900 sker i Stockholmsområdet, låter det som en efterlängtad vision. Och ju fler hjärtstartare som kommer ut på arbetsplatser och offentliga platser desto fler liv kan räddas, menar Mikael. Den som drabbas av ett hjärtstopp behöver nämligen hjälp inom fem minuter. Då ökar chansen dramatiskt att personen ska överleva. Vid hjärtstopp är räddningsinsatser med hjärtlungräddning och hjärtstartare den enda effektiva

hjälpen. Och det är bara hjärtstartaren som kan få igång hjärtat igen, förklarar Mikael. – Hjärt-lungräddning en viktig komponent, men det är hjärtstartaren som ger den botande behandlingen. Ju snabbare man kan defibrillera desto större chans har hjärtat att komma igång. Om ambulansen kommer fram efter tio minuter är det oftast för sent. Då överlever endast cirka tio procent. Men om personen får hjälp inom tre minuter överlever 70 procent, berättar han.

utbildningsansvarig i SALSA-projektet, som utrustar brand- och polisbilar med hjärtstartare. – Jag började min karriär som ambulanssjukvårdare och har faktiskt mina rötter här i Solna, där jag jobbat i 23 år. Sedan tog jag på mig rollen som sjukvårdsansvarig inom brandförsvaret och gick många instruktörsutbildningar. Jag tyckte det var viktiga och väldigt intressanta frågor och öppnade då min egen verksamhet vid sidan om mitt jobb, som sedan vuxit under åren.

MED ANDRA ORD är det en apparat som kan göra stor skillnad, vilket fler och fler verkar inse, och intresset för hjärtstartare växer. Mikael har alltid varit en eldsjäl inom området. Han var bland annat ordförande för Stockholms hjärt-lungräddningsförening och har även varit sakkunnig och

IDAG HAR FÖRETAGET sitt kontor på Vretenvägen 12, med sex fast anställda samt cirka 15-20 timanställda instruktörer som i sitt ordinarie jobb finns inom räddningstjänsten eller akutsjukvården.. HLR Konsulten erbjuder helhetslösningar med hjärtstartare och service av dessa samt för-


HJÄRTSÄKRA DIN ARBETSPLATS

Mikael Gustavsson, vd och grundare av HLR Konsulten.

HLR Konsultens utbildning på SISU i Solna, där deltagarna fick öva på hjärt-lungräddning samt lära sig hur man hanterar hjärtstartaren i en nödsituation.

sta hjälpen- utbildningar som skräddarsys utifrån företagens behov och risker. Utbildningarna sker, oftast på plats hos kunden men kan även genomföras i HLR Konsultens lokaler i Solna. En kurs varar oftast under en halvdag och deltagarna lär sig hantera hjärtstartaren och även utföra hjärtoch lungräddning. Mikael har märkt att intresset för frågorna har ökat på senare år. – Marknaden blir allt mer medveten, vilket vi märker på antalet nya företag som startar inom området men också genom att vi fått skriva ramavtal med större kunder, exempelvis kommuner och stora koncerner som Peab. ARBETSMILJÖLAGEN SÄGER att det ska finnas kunskap i hjärt-lungräddning på arbetsplatsen. Det behöver inte betyda att man ska utbilda alla, men man bör välja ut ett antal personer så att det alltid finns någon på arbetsplatsen som har den kompetensen, menar Michael. – Det vanligaste felet i en akutsituation att inte

32

Aff ärsplats

göra någonting alls. Det handlar inte om att man ska bli en ambulanssjukvårdare, utan om ganska basal kunskap. Att med enkla grepp utföra livsavgörande åtgärder. MIKAEL UPPSKATTAR att arbeta med något som gör skillnad. Han är involverad i flera ideella projekt och arbetsgrupper med syftet att få ut fler hjärtstartare på arbetsplatser och offentliga platser. Hans drivkraft är helt enkelt att fler ska överleva. – När SALSA-projektet startade var det cirka 2,5 procent som överlevde hjärtstopp utanför sjukhus i Stockholm, idag är den siffran nästan 12 procent. Det är cirka 80 personer fler per år som överlever ett hjärtstopp jämfört med 2003. Och vi har egentligen bara börjat, inom några år kommer den siffran att vara ännu högre, säger han. – Ibland har vi kunder som ringer och säger att de behöver nya elektroder till hjärtstartaren, för de har använt den och har en överlevare. Det känns bra och är ett bra kvitto för oss på att den gör skillnad.


Kontor med allt du behöver, ALL IN OFFICE helt enkelt ALLT INGÅR El Internet Städning Kaffe Konferensrum Bemannad reception Gym* mm...

Första månaden för

1 Kr

Voltavägen 13, plan 5 Bromma Tel: 08-121 487 00

Clean Quality erbjuder dig miljöriktiga lokalvårdstjänst med hög kvalitet och god service

Bli avtalskund nu och få första städningen på köpet! För en kostnadsfri besök och utvärdering av er befintliga städ tjänster kontakta oss på: 08-23 66 88 eller kund@cqab.se Flyttstädning • Hemstädning • Storstädning • Tvättning • Strykning • Fönsterputs • Kontorsstädning • Trappstädning


F Ö R F R I S K A R E F Ö R E TAG

NY MOTIONSTREND

FÖR FRISKARE FÖRETAG På Medley i Solna märker man att allt fler vill träna och hålla sig friska. Nya trenden SwimRun lockar till bad- och träningshallen. Av Håkan Söderberg Foto Pierre Wester

D

en starka motionstrenden lockar fler människor till simhallarna. – Det har varit rena explosionen, säger Hans Albrektsson, informationsansvarig på Medley som driver bad-och friskvårdsanläggningar i Sverige, bland andra Vasalundshallen, Huvudsta och Svedenbaden i Solna. Och en av de absolut hetaste trenderna just nu, är SwimRun, där man både simmar och springer. – Det gynnar oss självklart. Vi har nu samarbete med Stockholm Triathlon, Vansbrosimmet, Svenska simförbundet och andra aktörer, med det gemensamma målet att förbättra folkhälsan, öka simkunnigheten och höja statusen för simning

34

Aff ärsplats

som motionsform, konstaterar han. Vi träffar Hans Albrektsson på Vasalundshallen, som 2002 också var den första hallen där det privata bolaget Medley tog över driften av Solna stads anläggning. Idag har man 33 anläggningar runt om i Sverige. TROTS NAMNET MEDLEY så handlar det alltså inte bara om simning. Utbudet är brett med en stor träningslokal, där det finns möjligheter till träning med personlig tränare, cirkusgympa, showdans och gruppträningspass av olika slag. – Det är både en fördel och en utmaning att ha ett så brett utbud men vi har valt den vägen, även om vattnet alltid står i fokus för oss. Företaget driver 33 anläggningar i Sverige.

– De flesta anläggningarna skiljer sig från varandra när det gäller utformningen. Men ju större vi blir, ju fler konceptuella fördelar kan vi skaffa som gör det billigare för kommunerna, säger han. Det var här i Vasalundshallen som Medley började sin resa. – Solna var tidigt ute med att visa öppenhet mot privata alternativ. Vi driver även utomhusbaden i Huvudsta och Svedenbaden. Vårt huvudkontor ligger ju bara en kort promenadväg härifrån och jag tränar ofta här själv. Så Vasalundshallen har en speciell plats, konstaterar Hans Albrektsson. Debatten om att privata företag tar över offentlig verksamhet, inom, exempelvis vård och skola, är het så här i valtider. Och den är inte alltid positivt laddad.


F Ö R F R I S K A R E F Ö R E TAG

Hans Albrektsson, informationsansvarig på Medley.

Konkurrensen inom friskvårdssektorn är stenhård i Solna, och när Arenastaden nu växer fram kommer det förmodligen att dyka upp ytterligare alternativ.

– Det är klart att den debatten ibland spiller över på oss. Men utan att ha åsikter i övrigt så är det en stor skillnad när det gäller verksamheter som är kommersiell som vår. För oss handlar det om att bygga upp, locka fler att komma till oss, få fler att engagera sig i friskvård. Det är så vi bygger vår lönsamhet. Jag tror att fler lokala politiker runt om i landet kommer att upptäcka fördelarna med att lägga ut kommersiell verksamhet på entreprenad. Det kan bli bättre och mindre kostsamt för skattebetalarna, säger Hans Albrektsson. Konkurrensen inom friskvårdsektorn är stenhård i Solna, det finns flera andra aktörer och när Arenastaden nu växer fram kommer det förmodligen att dyka upp ytterligare alternativ. – Visst är det så men vi har en stor konkurrens-

fördel i att vi har bassänger, det finns i alla våra anläggningar. Och det blir som sagt fler och fler som efterfrågar den kombinationen, att kunna både träna och simma, säger han. PIGGA OCH GLADA medarbetare visar sig direkt på sista raden i resultaträkningen. Det tror Medley och erbjuder också företag att skriva friskvårdsavtal. De lovar också att det erbjuds i en form som passar dagens skatteregler för arbetsgivaren och de anställdas friskvård. Det finns olika varianter att välja på eller kombinera, Det kan vara motionssimning, olika gruppträningspass, gym, rehab, kostrådgivning, personliga tränare eller massage. Tomas Sjöström är platschef för baden i Solna


F Ö R F R I S K A R E F Ö R E TAG

och dyker upp här i Vasalundshallen. Men han har bråttom. – Den här perioden är svettig, nu när utomhusbaden öppnar. Men det är ju väldigt roligt också, säger han och skyndar vidare. Medley grundades 2001 av de tre herrarna Ulf Bjöns, Johannes Muellner och Caj Perrin (Caj arbetar fortfarande kvar i företaget) och den 1 januari 2002 slöts det första driftavtalet med Solna Stad om Vasalundshallen och utomhusbaden Huvudstabadet samt Svedenbadet. Sedan har det runnit på, företaget driver idag 33 anläggningar i Mellansverige, Östergötland och Småland. Det gör dem till Sveriges största privatägda operatör för friskvårdsanläggningar. Och expansionsplaner finns på agendan. – Vi har 33 hallar och det finns ju 290 kommu-

36

Aff ärsplats

ner i Sverige så det finns en del att göra. Men det ska kännas rätt också, säger Hans Albrektsson. Medley har idag cirka 300 anställda men räknar man in instruktörer och personliga tränare handlar det om cirka 1000 personer. Tagehus Holding AB äger 100 procent av aktierna i Medley.

För oss handlar det om att bygga upp, locka fler att komma till oss, få fler att engagera sig i friskvård. Det är så vi bygger vår lönsamhet.

Fakta SwimRun För den som vill hänga med i den nya trenden, arrangeras ett stort swimrun-lopp, Stockholm SwimRun, på Djurgården den 14 juni. 21 kilometer traillöpning och på det 3,8 kilometer simning i öppet vatten.


vämhet k e B er säk

Vi installerar bekväm säkerhet och är en av de största och äldsta lås- och säkerhetsfirmorna i Stockholmsområdet med fem butiker som erbjuder kompletta lösningar inom lås, larm, passersystem, kameraövervakning och tjänster runt dessa. Stockholm Strandbergsgatan 53 Tel: 08-13 29 00

Stockholm Rådmansgatan 54 Tel: 08-673 33 33

Solna Centralvägen 7 Tel: 08-734 06 70

Skärholmen Bredholmsgatan 22 Tel: 08-710 06 70

Södertälje Dalgatan 21 A Tel: 08-550 102 20

www.axlas.se

Bli PARTNER i Affärsplats Solna 2014! För att boka partnerskap för 2014 kontakta

Jimmy Ekborn

0766-32 99 92 jimmy.ekborn@mdgm.se


NATIONELLT/INTERNATIONELLT

AMELIA ADAMO

– OM ENTREPRENÖRSKAP, KARRIÄR OCH BALANS I TILLVARON

Amelia Adamo behöver knappast någon större introduktion. Affärsplats Solna träffar medieentreprenören, eller intraprenören som hon själv hellre kallar sig, som berättar om hur hon hanterar utmaningar i karriären, sin syn på jämställdhet, och även en trend hon uppmärksammat bland egenföretagare. Av Mia Masnic Foto Rickard L. Ericsson

V

i möter Amelia Adamo i hennes hem på Södermalm, en ljus och öppen vindsvåning där hon bott i nästan tolv år. Att stiga in någons hem, deras oas, känns förstås alltid intimt. Föremål och detaljer tycks berätta om personens liv och historia. Amelia Adamos hem pryds av konst; färgstarka tavlor och skulpturer - samtliga av kvinnliga konstnärer och föreställandes kvinnor, berättar hon. Varför har hon valt just dessa, kan man fråga sig. Precis som många av de fängslande kvinnorna i konstverken som hänger på väggarna, är bilden av Amelia en stark karriärkvinna, som haft

38

Aff ärsplats

stor framgång i en tuff mediabransch. Hon har lyckats skapa sig ett eget varumärke som har stått stadigt i över trettio år. Amelia har jobbat med tidningarna Veckorevyn och Aftonbladet, vunnit utmärkelser som Stora Journalistpriset, och startat tidningarna Topphälsa, Amelia, Tara och M-magasin. Många förknippar henne med entreprenörskap och företagande, men hon betonar själv att hon inte är en entreprenör i ordets rätta bemärkelse, utan snarare en intraprenör, eftersom hon är anställd på Bonnier och har möjlighet att testa och genomföra sina idéer och projekt utan samma risktagande som oftast krävs av en entreprenör. Samtidigt är hon en person som tagit

Man får inte vara rädd. De riktigt framgångsrika entreprenörerna har begått många misstag på vägen. chanser i sin karriär, och hon har vågat mycket, mer än vad de flesta skulle gjort, tror hon.


NATIONELLT/INTERNATIONELLT

”Det är en kick som man inte får någon annanstans, det är väl därför det kallas för arbetsnarkomani” säger Amelia Adamo om sin kärlek till jobbet.

Amelia berättar generöst och tillsynes helt ocensurerat om både sina framgångar och misslyckanden. Om hur hon efter en kort period inom teve insåg att det inte var något för henne, hur hon drevs av frustration över sitt oinspirerande jobb på Året Runt när hon sålde in idén om magasinet Amelia för cheferna på Bonnier, och om hur hon en gång i tiden gjorde en felsatsning med Tidningen S. Man måste ha chefer som tycker att det är okej att prova sig fram, konstaterar hon. Jonas Bonnier var en strålande chef på det sättet, han uppmuntrade till misstag. Man får inte vara rädd för det. De riktigt framgångsrika entreprenörerna har också begått många misstag på vägen, säger hon. MEN PÅ AMELIAS CV finns trots allt desto fler lyckade projekt. Exempelvis M-Magasin, som vänder sig till kvinnor 50+, och idag även erbjuder olika resekoncept, underkläder, och nu ett vin: Amelia Adamo Negroamaro. En entreprenör vill alltid bygga vidare, menar hon. Själv tänker Amelia ständigt på vad hon tillför sina läsare och

hur man kan utvidga affären. Och hon är uppenbarligen inte rädd för att testa nya idéer. – Jag tror att man som entreprenör behöver en slags okänslighet, en teflonyta. Så att man kan stå emot att det går åt skogen ibland, vilket det gör. För att lyckas, särskilt som utlänning här i Sverige, är det också bra att vara ”lagom olagom”. Det vill säga våga vara lite udda och inte ligga helt i mittfåran. ATT VARA SÅ PASS orädd är något hon tror att hon har uppfostrats till. – Har man blivit utsatt för vissa saker under sin uppväxt blir man ganska tuff. I mitt fall var jag bara sex år gammal när jag hamnade på en klosterskola där jag också var yngst av alla. Man lär sig att det värsta som kan hända är att man får en snytning. Sedan kom jag till förorten och även där var man tvungen att tuffa till sig för att ha en chans. När man dessutom gjort bort sig några gånger i livet så märker man att det faktiskt inte är så farligt. Yrkesmässig tillfredställelse kan hon känna när

hon tycker att redaktionen gjort ett riktigt bra nummer. Men jobbet känns som allra bäst när hon får positiva försäljningssiffror. – På sikt handlar allt om det. Det är siffrorna som avgör om vi kan göra fler projekt, få större resurser. Den där önskan om att ständigt vilja bli lite större avgörs främst av vad man får för försäljningssiffror. När hon istället möts av negativa siffror sätter det igång en helt annan process, som hon under sin karriär lärt sig identifiera och hantera. – Först blir jag väldigt deprimerad. Det är ett tillstånd som ska vara väldigt kort, säger hon bestämt. – Sedan gäller det att sätta fart, kavla upp ärmarna och komma på vad det är som är fel. Vad ska vi göra för att vända det här, hur kan vi bli behövda? Det kan ta ett tag att komma på det och under den perioden blir jag sporrad igen och vill vinna. Det är ofta då vi kommer på de kreativa lösningarna, som att vi ska börja göra underkläder eller skapa ett resekoncept. Det värsta för en framgångsrik människa är ofta att

Aff ärsplats 39


NATIONELLT/INTERNATIONELLT

misslyckas, och den skräcken kan få en att göra väldigt mycket. För att undvika de värsta smällarna får man aldrig ligga på latsidan, menar hon. – Man ska inte sitta och vänta på katastrofsiffror, för när de kommer vet man att kunderna har varit missnöjda länge. Det kan bero på för lite kundnytta, för lite överraskningar och för lite unicitet. Tidningsbranschen är ett maratonlopp, det är nog det som är det allra jobbigaste. UNDER HENNES LÅNGA maratonlopp till karriär har hon i alla fall märkt en förbättring när det gäller jämställdheten i arbetslivet. Jag ser en jättestor skillnad sedan i början av min karriär. Det här med att det skett en backlash stämmer inte alls. Det är dock fortfarande märkligt att det ska vara så stor skillnad på lönerna. Men om man tittar på var vi i dag hittar kvinnor på arbetsmarknaden, ser vi att det skett stora förändringar. Självklart tar det tid, som all stor förändring, men jag är inte det minsta pessimistisk. Hon tror dock inte att allt kommer att regleras av sig självt. – Det är männen som har skapat arbetslivets villkor, som inte alltid passar kvinnor. Vi har kanske, hittills i alla fall, haft en större lust att vara hemma med barnen, att välja deltid om vi kan, för att ha tid till annat och också för att arbetsvillkoren många gånger blir för jobbiga. Jag är för kvotering, säger hon. – Men, privilegier tar man, de får man inte. Därför tror jag att kvinnor måste vara lite tuffare, våga begära mer och stå för det de tycker att de är värda. AMELIA ANSER ATT samhället borde göra det lättare för människor att starta och driva eget. Hon ser en stor trend bland sina äldre läsare, där många startar egna företag.

40

Aff ärsplats

– Det har skett en explosion av egenföretagare som är över 50-55, och det kan ofta bero på att de inte längre anses välkomna på den allmänna arbetsmarknaden. Samtidigt känner de själva att de har massor kvar att ge. Då startar de i regel företag som oftast består av de själva och eventuellt någon person till. Många av dem skulle säkert kunna utvidga sitt företag om det hade varit lättare. Det är fortfarande väldigt byråkratiskt och känns ofta för osäkert för att de ska våga satsa på att anställa fler. Kanske kommer det att förändras i och med den yngre generationen, de bortskämda 80- och 90-talisterna, där många också startar eget eftersom de har mycket större krav på en arbetsgivare och inte vill ta ett vanligt jobb. Men deras vilja och tro tycker jag att man ska uppmuntra.

Det har skett en explosion av egenföretagare som är över 50-55 och det kan ofta bero på att de inte längre anses välkomna på den allmänna arbetsmarknaden. På frågan hur hon hittat balans mellan karriär och familjeliv får vi ett ärligt svar: – Det har jag nog inte hittat. Jag har tidigare tyckt att jag haft tid för mina barn, men nu när de är vuxna och vi börjat diskutera, har det visat

sig att min bild av deras barndom inte riktigt höll. Barn vill ha kvantitet, inte någon kvalitet som vi vuxna hittat på. Jag har försvarat mitt roliga jobb, för det är ju faktiskt så roligt att jobba. Jag tror att det där livspusslet är nästan omöjligt att få till, man måste göra vissa uppoffringar. Så nu försöker jag istället att vara en bättre farmor. IDAG ÄR AMELIA 67 år och behovet att starta nya projekt har avtagit något. Nu bygger hon sitt drömhus på Dalarö i Haninge, med planen att bo där större delen av sin tid. – Jag förälskade mig i Dalarö när jag och min dåvarande man hade ett hus där. Jag tyckte att det passade mig som är en väldigt urban människa och gärna vill ha stadskontakt. Jag är inte svensk på så sätt att jag vill sitta i ett hus långt ute på landet och jag har inte heller uppfostrats med segling eller de typiska svenska fritidssysselsättningarna. Dalarö erbjöd mig då det maximala. Det ligger nära stan och har hyffsat bra kommunikationer. Där fick jag tag på dagstidningar, det var bra avstånd till trevliga krogar, lanthandel, fiskaffär och ett underbart bageri. Det kan inte bli bättre om man som jag vill ha ett året-runt-hus. HON HAR PLANER på att anpassa sin vardag på redaktionen så att hon kan utnyttja huset mer. – Jag ser fram emot att komma tillbaka till Dalarö och förhoppningsvis få ett annat slags liv. Med katter och blommor, sådant liv som jag inte haft innan. Det kan hända att jag kommer att tycka det är urtråkigt, men jag tror inte det. Det ska bli trevligt att kunna bjuda dit barnen och att barnbarnen kan komma och plaska i poolen. – Men jag i första hand byggt huset för mig själv, för att jag tror jag kommer att trivas där, och för att jag har en italiensk man som vill vara nära jorden.


VÅRA PARTNER Affärsplats Solna är ett lokalt affärsmagasin. Vi vill porträttera nytänkarna, entreprenörerna, de kreativa människorna i ditt område. Lokala företag, stora som små, är viktiga. Våra partner tror på vår idé att lyfta fram företagandet i Solna för att förbättra arbetsklimatet. De vill tillsammans med oss ta ansvar för att viktiga frågor blir belysta.

VI PRESENTERAR STOLT: Brandsläckare finns på varje arbetsplats. Det borde vara lika självklart med en hjärtstartare och utbildning i hjärtlungräddning. En hjärtstartare inom 180 sekunder ökar chansen dramatiskt att rädda liv. Ring 08-28 70 50 så får du veta hur din arbetsplats kan bli en Hjärtsäker Zon. Vill du vara med och hjärtsäkra Solna?

Nos Héros www.hlr-konsulten.se

certifier ad utbildare i projek tet hjärtsäkr a sverige

• Joueurs de pétanque •

m a r b e t e m e d b l i wa L i v f ö r s ä k r i n g o c h a fa f ö r s ä k r i n g .

Mat, skratt och Klot av stål – er sommarfest på boulebar Våra instruktörer tar hand om dig och dina kollegor från det att ni kliver in till att middagen dukats av och vinnarna firats. Kolla in våra hjältar och kom förbi:

boulebar.se/hjaltar

surbruN n • r ål a Mb shov •

• Globen • • Hötorgsterrassen •

08-714 04 20

Våra partner webbsidor: www.affarsverkstaden.se • www.axlas.com www.klarsynt.se/butik/Boulevard-Optik.309 • www.bebbeborg.se • www.balancetraining.se www.boulebar.se • www.profilrestauranger.se/hagaforum • www.humlegarden.se • www.norrenergi.se • www.wahlinfastigheter.se www. quickoffice.se/lokaler/solna-arenastaden.aspx • www.nordicchoicehotels.com/quality/quality-hotel-friends/ • www.solnagate.se www.hlr-konsulten.se • www.parkinn.com/hotel-stockholmsolna • www.olearys.se/sundbyberg • www.originalarna.se


NÄSTA NUMMER

affärsplats SOLNA STOR SPECIAL HAGASTADEN Allt om nya vetenskapsstaden: • Stockholm Life Science • Företagsetableringar • Bo och verka

Nästa nummer ute

16/6

Tipsa redaktionen: mia.masnic@mdgm.se 42

Aff ärsplatsSå sp m or yc t o ke ch t m go er d m än at!

t e k a p t n e v E s n e r K o n f e - / p e r s inkl. moms 495: I paketet ingår: » Konferensrum » Kaffe+kaka » 1 timmes bowling » Nachos med dipp O’Learys Norrtull Event Center www.olearys.se/norrtull 020-10 40 00 mail@olearysnorrtull.se

» Boston Celtic BBQ Cheeseburger/ Classic Caesar Chicken Salad » Öl/glas vin Alk.fritt alt: 465:-

Välkomna! Riv av så bjuder vi sällskapet på Nachos


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.