Page 1

mei | juni ‘13

100

virtuele ‘LinkedIn vrienden’ – onbekenden van elkaar – beslisten een tijd geleden om samen een boek te schrijven. Ze beschreven hiervoor allemaal een ‘levensinzicht’ of aangrijpend moment dat hun leven veranderd heeft. Onder hen ook onze eigen directeur personeel & organisatie, Karel Bosmans. De 100 rijke inzichten werden intussen verzameld in ‘100 in Zicht’, dat eind mei verscheen. De opbrengst van het boek gaat integraal naar een goed doel.

14

Personeelsdirecteur Karel Bosmans medeauteur van

‘100 in Zicht’

“Ongeveer een jaar geleden kreeg ik via Lin-

we bijvoorbeeld net voor de lancering van het

geerd om mensen die met ons in contact wil-

kedIn de vraag of ik bereid was om mee te

boek allemaal onze profielfoto op facebook

len treden over ons verhaal, virtueel te woord

schrijven aan een roman met in totaal 250

en LinkedIn vervangen door de cover van het

te staan. Het kan immers altijd dat je iemand

auteurs,” blikt Karel terug. “Initiatiefnemer

boek, een boek dat we zelf nog niet gezien

raakt met jouw verhaal. Het boekexperiment

Bart De Bondt zou de aanzet schrijven en

hadden. Ik had nog maar net een berichtje

is trouwens nog niet afgelopen. Iedereen die

deze sturen naar één van de 250 auteurs.

hierover op facebook gepost en kreeg meteen

wil, kan een inzicht indienen dat zijn of haar

Die persoon zou hieraan een vervolg breien

al een aantal reacties. Ieder van ons heeft ook

leven heeft veranderd. Alle verhalen worden

en het naar iemand anders sturen. Zodra je

een aantal boeken aangekocht om de kostprijs

door een redactie bekeken en eventueel op-

de roman toegestuurd kreeg, had je 24 uur de

te dekken. Daarnaast hebben we ons geënga-

genomen bij een volgende uitgave.”

tijd om deze te lezen en jouw vervolg erop te schrijven. Ik vond dat een leuk initiatief maar uiteindelijk bleek het niet haalbaar.”

Steun het goede doel De opbrengst van het boek 100 in Zicht gaat integraal naar de vzw Moeders

Verrijkende inzichten

voor Moeders in Borgerhout, een project dat steun verleent aan kansarme

Al gauw volgde de vraag om dan mee te schrij-

jonge gezinnen. Dit project werd door de 100 auteurs via voting gekozen uit

ven aan een boek vol persoonlijke levensin-

13 projecten. Alle projecten werden ingediend door medeauteurs.

zichten. Karel: “Niet zo evident, want daarmee stel je jezelf heel kwetsbaar op. Maar ook hier

Wil je het goede doel ‘Moeders voor Moeders’ steunen of ben je geïnteresseerd

heb ik ja op gezegd. Je kwetsbaar opstellen is

in het levensinzicht van Karel en de andere auteurs? Ga dan zeker eens naar de

immers een kracht op zich. En er is niets dat

website www.uitzicht-inzicht.be. Je kan daar:

meer deugd doet dan een gemeenschappelijk

Het boek bestellen

doel te realiseren. Bovendien gaat het hier om

Grasduinen in de verhalen die op de website staan

een maatschappelijk zingevend project: een

Informatie vinden over het goede doel

boek vol verrijkende verhalen waarvan de op-

Zelf medeauteur worden van het grote boekexperiment

brengst naar een goed doel gaat.”

De kracht van sociale media Voor de 100 auteurs bleef het niet bij schrijven alleen. “Er was regelmatig overleg over praktische dingen zoals het uitgeven van het boek of de organisatie van een persmoment. En dat allemaal via sociale media en met mensen die je persoonlijk niet kent. Je merkt dan hoe groot de kracht van internet is. Zo hebben

Enkele quotes uit het inzicht van Karel “ Ik voel me een TGV die moet leren om in elk tussenstation te stoppen om tijdig op zijn eindbestemming te geraken.” “ Vanuit mijn eigen persoonlijkheid en mijn rol als directielid ging ik (te) frequent uit van mijn eigen inzichten en mening.” “ Het levensinzicht dat ik verworven heb via CIGO: Leer je mening ernaast te zetten in plaats van ertegenover. Dat is een Leitmotiv van me geworden. In een debat leidt dit tot rijkdom in plaats van tot verarming.”

Personeelsdirecteur karel bosmans medeauteur van "100 in zicht"  

Artikel uit personeelsblad Jess! Jaargang 4, nummer 20.

Personeelsdirecteur karel bosmans medeauteur van "100 in zicht"  

Artikel uit personeelsblad Jess! Jaargang 4, nummer 20.

Advertisement