Page 1

nieuws

Panorama zoemt in op mindfulness Mindfulnesstraining in Jessa Ziekenhuis in beeld Op 16 mei 2013 zond Panorama een reportage uit over mindfulness. Ook mindfulness bij mensen met kanker was één van de topics die werden belicht. Panorama bezocht hiervoor het Centrum voor aanvullende Oncologische Ondersteuning van het Jessa Ziekenhuis (O2+) en interviewde er klinisch psychologe en gedragstherapeute Nathalie Cardinaels. Mindfulness is een combinatie van ademhalingsoefeningen, meditaties, yoga en cognitieve technieken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulnesstraining zorgt voor meer levenskwaliteit en minder stress bij mensen na hun kankerbehandeling. Naast Nathalie Cardinaels kwamen ook

Mindfulnesstraining voor kinderen van (groot)ouders met kanker Het Jessa Ziekenhuis biedt als eerste zorginstelling in Vlaanderen een mindfulnesstraining voor kinderen aan. De training omvat zes sessies

enkele ex-deelneemsters van de mindfulnesstraining aan het woord. Bevordert verwerkingsproces Nathalie Cardinaels: “Sinds 2010 geven we in het Jessa Ziekenhuis mindfulnesstrainingen aan mensen met kanker. De trainingen vinden twee maal

van 1,5 uur en is volledig gratis. De groepen worden op basis van leef-

per jaar plaats, telkens in groepjes van maximum

tijd gevormd. Voorlopig zijn er twee leeftijdscategorieën, namelijk 8 tot

tien personen. De deelnemers zijn heel positief

11 jaar en 12 tot 15 jaar, maar dat kan nog uitgebreid worden.

over deze training en geven aan dat hun deelname het verwerkingsproces na de ziekte bevordert.

Wanneer mensen geconfronteerd worden met kanker verandert hun leven drastisch.

De afgelopen jaren is de interesse in mindfulness

Ook de (klein)kinderen van de patiënten gaan een veranderde periode tegemoet. Dit

sterk toegenomen wat vaak voor wachtlijsten

gaat bij hen vaak gepaard met stress, angst, verdriet en verminderd concentratiever-

zorgt. Daarom hebben we dit voorjaar een extra

mogen. De impact van deze situatie op het leven van het kind is dan ook één van de

groep ingezet. Daarnaast organiseren we algeme-

grote bezorgdheden bij kankerpatiënten.

ne en groepsgebonden terugkommomenten.”

Sofie Vanstraelen, klinisch psychologe oncologie: “We gaven reeds mindfulnesstrai-

Terugkomsessies

ningen aan kankerpatiënten. Daar focussen we op het leren hanteren van stress en

De algemene terugkommomenten duren één uur,

het heropnemen van het leven. Omdat die trainingen zo succesvol zijn, willen we nu

vinden maandelijks plaats en zijn toegankelijk voor

ook trainingen voor kinderen inrichten.” Sofie Vanstraelen volgde intussen een op-

alle (ex-)kankerpatiënten die ooit een mindfulness-

leiding tot mindfulness kindertrainer en sinds maart lopen de inschrijvingen binnen.

training gevolgd hebben. “De mensen reageren erg enthousiast op die maandelijkse terugkomsessies

Kankerpatiënten zijn steeds jonger en hebben vaak ook (jonge) kinderen. De impact

en de inschrijvingen lopen dan ook vlot binnen.”

van deze ziekte op het leven van de kinderen is dan ook groot. “Wij willen die kinderen graag ondersteunen, zowel tijdens als na de behandeling. Aan de hand van (adem-

De groepsgebonden terugkomsessies duren 2u45

halings)oefeningen, yoga, verhalen en meditatie leren we hen beter omgaan met de

(cfr. een sessie) en vinden 6 en 12 maanden na de

ziekte van hun (groot)ouder. Met deze training bieden we de kinderen ook een plat-

training plaats. Bij de terugkommomenten blijf je

form waar ze hun angst en verdriet met leeftijdsgenoten kunnen delen”, aldus Sofie.

in dezelfde groep als die waarmee je de training gevolgd hebt.

Meer info of inschrijvingen:

Meer informatie of inschrijven kan via: Nathalie Cardinaels 011 30 89 67, nathalie.cardinaels@jessazh.be

Sofie Vanstraelen, tel. 011 30 89 16 of sofie.vanstraelen@jessazh.be

Sofie Engels 011 30 89 15, sofie.engels@jessazh.be

12 JESSALINEA


Mindfulnesstraining voor kinderen van (groot)ouders met kanker  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you