Jess! nr. 39

Page 1

PERSONEELSMAGAZINE DECEMBER - JANUARI 2017 // jaargang 8 - nummer 39


RUBRIEK Rubriekzinnetje

Estafette met Nydia Leemans

38

Warme zorg volgens Sofie BergĂŠ en Ann Schuermans

34

SNACK NAAR ETHIEK In de praktijk: Snack naar ethiek

Jessa start met medische tatoeage

19

Senior Friendly Hospital: winnaars verbeterprojecten

31

12

Op stap met preventieadviseur Bart Rubens

14

Jessa De mooiste job van de wereld volgens Mathieu Neyens

20

In beeld: Jessa After Work Party

22


INHOUD What’s up in Jess!

NIEUWS

4 Update. 8 Edito. 40 Vinger aan de pols. 43 Personeelsweetjes.

INSPIRATIE & INZICHT

10 Culinair: feestelijke recepten. 14 Op stap met Bart Rubens van de preventiedienst.

19 Jessa start met medische tatoeage

bij borstreconstructie.

24 Engagementsmeting 2017.

DESKUNDIGE & HOOGKWALITATIEVE ZORG

12 Senior Friendly Hospital:

22 In beeld: Jessa After Work Party. 36 Partners in crime. 38 Estafette met Nydia Leemans,

20 De mooiste job van de wereld

winnaars verbeterprojecten.

28 GEMS: waardige opvolger voor C2M. 32 Groeien naar een rookvrij ziekenhuis. 42 Preventieflash: ken jouw afdeling.

WIJ VAN JESSA

volgens Mathieu Neyens.

secretariaat clustermanagement.

WARME & BETROKKEN ZORG

9 Verhalen uit het hart. 31 In de praktijk: Snack naar ethiek. 34 Logistieke medewerkers Sofie Bergé en Ann Schuermans

over warme en betrokken zorg.

REDACTIE: Brigitte Celis, Miranda Follong, Kristof Hayen, Isabelle Hendrikx, Lieve Ketelslegers, Elke Lambrix, Nydia Leemans, Christa Meekers, Ingrid Nenczl, Hilde Noelmans, Eddy Reners, Ilse Schalenbourg, Bart Vandormael, Lieve Verbiest, Els Volders HOOFD- EN EINDREDACTIE: Ingrid Nenczl VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt WERKTEN OOK MEE AAN DIT NUMMER: Elly Aerts, dr. Edouard Benit, Sofie Bergé, Johan Bogaerts, Kim Borgions, Karel Bosmans, Melanie Boulogne, Jurgen Breemans, dr. Yves Breysem, Eveline Claes, Elvy Cleeren, Inge De Munter, Angela Delvax, Bart Helpens, Anita Jans, dr. Joep Knol, Christa Leenders, Ann Lievens, Petra Maes, dr. Koen Magerman, dr. Urbain Mees, Fabienne Mertens, Sandra Meijer, Geert Moechars, Mathieu Neyens, Linda Ottenburgs, Sonja Reckers, Bart Rubens, Kim Schoovaerts, Ann Schuermans, Mieke Thijs, Frederic Ulburghs, dr. Jos Vandekerkhof, Linda Vanuytrecht en Nadine Willems. GRAFISCHE VORMGEVING: Sigrid Beunckens FOTOGRAFIE: Kristof Hayen en Mitchell Viaggi.

3


UPDATE Een selectie van de laatste nieuwtjes en belangrijkste weetjes.

VERNIEUWD STADSNET DE LIJN IN HASSELT Sinds november heeft De Lijn een volledig

SPECIFIEK VOOR JESSA:

vernieuwd stadsnet in Hasselt. Dat bestaat uit

station > campus Salvator: H16 en H17

verschillende lussen, die allemaal Hasselt station

campus Salvator > station: H61 en H71

als start- en eindpunt hebben.

station > campus Virga Jesse: H15, H16 en H17

Handig om weten: De Lijn zorgt ook voor een vlotte

campus Virga Jesse > station: H51, H61 en H71

verbinding tussen de randparkings en het stadscen-

Als Jessa-medewerker wordt jouw abonnement van

trum. Zo reis je vanaf de P&R Boudewijnlaan gratis

De Lijn volledig terugbetaald voor je woon-werkver-

naar Hasselt station en naar alle haltes op de Kleine

keer. Heb je vragen over de terugbetaling? Dan kan

Ring. Ook goed om weten voor medewerkers met

je terecht bij de collega’s van de loondienst op het

een avondshift: er is een avondlijn die elke dag van

nummer 352 40.

20u tot 23u vanuit het centrum naar om het even welke halte in Hasselt rijdt. Een volledig overzicht, de dienstregeling en een routeplanner vind je op www.delijn.be/stadsnethasselt.

MEER INFO Dienst P&O – mobiliteit Kim Borgions en Petra Maes campus Virga Jesse – huis 10 T. 352 26

4


ZIEKENHUISHYGIËNE EUROPEES BEKROOND

PATIËNT 'S NACHTS ONRUSTIG? BEL ALGEMENE WAAK!

Jessa heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Infectiepreventie’ van de Euregio Maas-Rijn behaald. Dat werd uitgereikt door de Stichting euPrevent-EMR.

Zes medewerkers van het team algemene en lopende waak van de campussen Virga Jesse en Salvator volgden

“Een beloning voor onze aanhoudende en gerichte inspan-

eind september een opleiding om de technieken voor een

ningen op het vlak van ziekenhuishygiëne”, aldus dr. Koen

‘herbalanceringsmassage’ onder de knie te krijgen. De

Magerman, klinisch bioloog en dienst-

bedoeling van de herbalanceringsmassage is om patiën-

hoofd ziekenhuishygiëne. “De

ten die ’s nachts onrustig of oncomfortabel zijn tot rust te

auditoren waren onder de

brengen met een hoofd-, voet- en/of handmassage.

indruk van ons hygiënebeleid. We stellen uitzonderlijk weinig

"We merken dat dit echt wel een groot effect heeft,

zorginfecties met multiresis-

zowel bij volwassenen als bij kinderen”, vertelt Fabienne

tente kiemen vast bij onze

Mertens, leidinggevende van de Algemene waak. “Door

patiënten.” Het keurmerk van

het rustgevend effect van de massages kunnen we soms

euPrevent-EMR is geldig voor

vermijden dat patiënten gefixeerd moeten worden.” Het

een periode van drie jaar. “Deze

is dan ook de bedoeling dat het volledige team de

onderscheiding krijgt weerklank in

opleiding volgt. “Diensten kunnen ons voortaan ’s nachts

de hele Euregio, niet enkel in België.”

contacteren als zij merken dat een patiënt heel onrustig of oncomfortabel is. Wij komen dan graag ter plaatse.”

DAG VAN DE PATIËNT In oktober werd op de 3 campussen de dag van de patiënt gevierd. Dat is een jaarlijks weerkerend initiatief waarbij we de patiënten en revalidanten in de schijnwerpers plaatsen en hen een kleine attentie aanbieden. Op de campussen Salvator en St.-Ursula vond er bovendien een muzikaal optreden plaats; op campus Virga Jesse werd er een feestelijke eucharistieviering georganiseerd. Pastoraal medewerker Lieve Verbiest: “De reacties van de deelnemende patiënten en revalidanten waren heel positief. Ze vertelden ons dat dergelijke extra’s hen echt wel deugd doen.”

5


JESSA SUPERPRESTIGE QUIZ Begin oktober verzamelden 49 teams in de PXL voor de vijfde editie van de Jessa

SUPERPRESTIGE

QUIZ

Superprestige Quiz. De sfeer zat weer bijzonder goed en bereikte haar hoogtepunt in de laatste ronde met de klinkende naam 'Mamma Appelsap'. De winnaars van 2016 'Niertjes met hersenen' werden van de troon gestoten door 'Cardiaal geniaal' en moesten deze keer genoegen nemen met een mooie tweede plaats. Ondertussen kijken de organisatoren al met veel zin uit naar de zesde editie. Hou 5 oktober 2018 dus zeker vrij!

JESSA BEHAALT TOPSCORE VOOR HALSSLAGADERCHIRURGIE Welgeteld 5 patiënten (1,4%) van het Jessa Ziekenhuis zijn in de periode 2012-2016 getroffen door een beroerte binnen de 30 dagen na hun halsslagaderoperatie. “Daarmee blijven we ruim onder de internationale drempel van 3%”, verduidelijkt dr. Jos Vandekerkhof, diensthoofd vasculaire heelkunde. “Dit mooie resultaat bevestigt onze voortrekkersrol in kwaliteitszorg. Nog een veelzeggend cijfer: we noteren 0% sterfgevallen of hartinfarcten binnen de 30 dagen na een halsslagaderoperatie. Ook dat is uiteraard een uitstekend cijfer.”

6


DROP JOUW DOPJES VOOR GELEIDEHONDEN Misschien ben je de afgelopen weken op een afdeling of in het

zuivere dopjes van dranken, mag je er ook zuivere doppen van

personeelsrestaurant een inzameldoos voor plastic dopjes

(af)wasproducten, detergenten, deo's, spuitbussen, sauzen en

tegengekomen. Die dopjes gaan naar het Belgisch Centrum voor

medicatie in deponeren."

Geleidehonden vzw, dat de dopjes laat sorteren door vrijwilligers en ze vervolgens verkoopt aan verschillende plasticverwer-

Meer info over goede en slechte dopjes, en de werking vind

kende bedrijven. Collega Linda Ottenburghs, leidinggevende

je op www.dopjesactie.be.

van de mobiele equipe, is een van de drijvende krachten achter de dopjesactie bij Jessa én is voor een jaar pleeggezin voor een pup die nadien als geleidehond wordt opgeleid. "Voor één

Wil jij ook graag een inzameldoos voor dopjes op jouw

geleidehond heb je 77.000 kilo dopjes nodig. En als je weet dat

afdeling? Of is de inzameldoos op jouw afdeling helemaal

400 dopjes 1 kilogram wegen ... Bij deze dus een warme oproep

vol? Geef dan een seintje aan Linda Ottenburghs via

om al je dopjes in een van de inzameldozen te droppen. Naast

linda.ottenburghs@jessazh.be of tel. 351 09.

ÉÉN GELEIDEHOND =

77.000 KILO

DOPJES

7


RUBRIEK Rubriekzinnetje

Edito // 2017 in vijf vragen voor onze

algemeen directeur dr. Yves Breysem 1. Wat was voor jou de belangrijk-

in én buiten het ziekenhuis ontmoeten

ste evolutie in de ziekenhuis-

in een hartelijke sfeer. Stuk voor stuk

wereld in 2017?

kleine hoogtepunten, zoals het

In 2017 is de evolutie van ziekenhuis-

personeelsfeest en Levensloop. De

wereld naar zorgwereld voor Jessa in

inzet van de vele medewerkers om die

een stroomversnelling gekomen.

evenementen vorm te geven, vind ik

Concrete projecten met de eerste lijn

bewonderenswaardig. Ook onze

kregen vorm, transmurale zorgtrajecten

jaarlijkse teambuilding met de dienst

werden besproken om hun waarde en

vind ik een fijn moment.

efficiëntie te optimaliseren. Ook de eerste realisaties van het ziekenhuis-

4. Wat houdt jou wakker ’s nachts?

netwerk zijn een feit.

Dankzij zijn medewerkers en artsen is Jessa een topziekenhuis waar mensen

2. Welk Jessa-moment heeft jou dit

fier zijn om te werken. Maar stilstaan

jaar het meest ontroert?

is achteruitgaan. Om onze ambities te

Geen enkel initiatief van gemotiveerde

realiseren, moeten we dus elk jaar

medewerkers en artsen die zich

opnieuw aan onze doelstellingen

inzetten voor warme zorg naar onze

werken. Het bestuur, artsen, medische

patiënten toe laat mij onberoerd.

diensten, ondersteunende diensten:

Specifiek voor 2017 denk ik o.a. aan

iedereen met de neuzen in dezelfde

de palliatieve afdeling, materniteit en

richting, allemaal voor hetzelfde doel.

aan de afdelingen hematologie en

En dat binnen een veranderende

cardiochirurgie, de viering van onze

ziekenhuiswereld. Daartegenover de

vrijwilligers, de seniorenmaand en de

juiste kruissnelheid vinden: dat is soms

mooie initiatieven op campus

een moeilijke evenwichtsoefening.

St.-Ursula. 2017 zat dus vol mooie Jessa-momenten om te koesteren.

5. Wat wens je alle artsen en medewerkers toe voor het nieuwe

3. Naar welk Jessa-event in

jaar?

2018 kijk je nu al uit?

Uiteraard in de eerste plaats gezond-

Enerzijds is dat de dag waarop we

heid en geluk. En dat we fier mogen

onze handtekening kunnen zetten om

zijn om elke dag opnieuw onze

de aanbesteding naar ontwerpers van

schouders onder ons ziekenhuis te

ons nieuwe ziekenhuis te lanceren.

mogen zetten en het allerbeste aan

Anderzijds kijk ik uit naar de momen-

onze patiënten te geven.

ten van ‘samen Jessa’, waar we elkaar dr. Yves Breysem

8


PROJECT IN DE KIJKER

Verhalen uit het hart

Dr. Urbain Mees, cardiochirurg in het Jessa Ziekenhuis, voerde 25 jaar geleden de allereerste hartoperatie uit in Limburg. Zijn dienst en het hartcentrum genieten inmiddels internationale faam. De opmerkelijkste pioniersverhalen bundelde hij in een boek. Het is een relaas van 25 hectische en wonderbaarlijke jaren, die het pad geëffend hebben voor een mooie toekomst. “Onze dienst Cardiochirurgie is niet het resultaat van enkele personen, maar van een grote groep enthousiaste medewerkers. Samen hebben we een lange weg afgelegd. Soms met hindernissen, maar

INTERESSE IN JE EIGEN EXEMPLAAR?

bovenal was het een mooie en inspirerende weg,

Je kan het voor 9,95 euro bestellen via

geplaveid met innovatieve primeurs. We hebben

secretariaat.ctvhk@jessazh.be.

een gezonde groei gekend, hebben ons gespecialiseerd in state-of-the-art technieken en spelen een voortrekkersrol met ons patient-experience programma. Onze nationale en internationale groei hebben we mee te danken aan de toppers die ons in de loop der jaar vervoegden. Ook zij blikken in dit boek met veel gedrevenheid, passie en ambitie terug op het mooie verhaal dat we tot nu toe schreven.”

9


CULINAIR De Jessa-diëtisten delen één van hun favoriete recepten.

Aperitief

FEESTELIJKE RECEPTEN

EEN ALCOHOLVRIJE MOJITO

van diëtisten Linda Vanuytrecht, Christa Leenders en Kim Schoovaerts Een superlekker drankje dat eigenlijk net zo In 2018 wat minder alcohol, koken met seizoensproducten of

smaakt als een gewone mojito. Wil je een mojito

liever wat minder vlees op je bord? Volgende feestrecepten

met alcohol maken? Dan wissel je de sprite om voor

geven alvast inspiratie om die goede voornemens een vliegende

50 ml rum of Calvados, aangevuld met bruiswater.

start te geven!

Recept voor:

Smakelijk!

1 GLAS

10 MIN.

Benodigdheden 10 blaadjes munt 1 theelepel (riet)suiker halve limoen 200 ml Sprite/7-up

Bereidingswijze Doe de suiker, munt en limoen in een glas. Stamp alles goed met een vijzel/stampertje of eventueel de achterkant van een mes. Voeg vervolgens de ijsblokjes en de Sprite toe en meng alles goed door elkaar. Nog een rietje erin en klaar.

10


Hapje

ARABISCHE FILODEEGHAPJES MET TZATZIKI

Benodigdheden 150 gr feta

9

stuks

Voorgerecht

EEN WINTERS SOEPJE VAN

PASTINAAK & PEER Benodigdheden 3 middelgrote pastinaken

150 gr gezouten pistachenootjes

2 rijpe peren

2 handvol munt

2 uien (medium)

1 handvol verse bladpeterselie

2 theelepels kerrie

3 vierkante vellen filodeeg

Bereidingswijze Pel de pistachenootjes en brokkel de feta in kleine

2 groentebouillonblokjes 1 eetlepel olijfolie peper en zout

stukken. Doe de feta, nootjes, munt en peterselie samen met een flinke snuif peper en een scheut olijfolie (liefst extra vierge) in een keukenmachine en mix tot een

Bereidingswijze

grove substantie.

Maak de peren en de

Snijd de vellen filodeeg in repen van 8 cm breed.

pastinaak schoon.

Schep in het hoekje van iedere reep een eetlepel van

Snijd ze in grove

het fetamengsel en vouw op tot een driehoekje. Druk

stukken.

de randjes goed dicht, eventueel met behulp van wat

Snipper de ui en fruit

water. Herhaal dit tot alle vulling op is.

hem in olijfolie. Voeg

Verwarm een laagje olie in een koekenpan en laat

de kerrie toe en fruit

goed warm worden.

deze even mee. Als de ui begint te verkleuren, voeg

Bak nu de drie-

je de peren en pastinaak toe. Laat 1 Ă 2 minuten

hoekjes

meestoven en blus vervolgens af met 1 liter water.

goudbruin,

Voeg de bouillonblokjes toe, breng aan de kook en

ze hebben

zet het vuur wat lager. Laat de soep een half uurtje

minder dan

koken. Haal van het vuur en pureer het geheel met

een minuut

een staafmixer tot een gladde soep. Mocht de soep

per kant

te dik zijn, voeg dan wat water of melk toe. Breng de

nodig.

soep op smaak met peper en zout.

TIP

Lekker met tzatziki!

11


DESKUNDIGE EN HOOGKWALITATIEVE ZORG Seniorvriendelijk ziekenhuis.

SENIOR FRIENDLY HOSPITAL

Verbeterprojecten voor senioren

Begin september lanceerde de werkgroep Seniorvriendelijk Ziekenhuis een oproep voor verbeterprojecten. Daarmee wil het binnen Jessa een meerwaarde voor patiënten ouder dan 75 jaar en/of hun familie of mantelzorgers realiseren. In totaal werden er 40 pareltjes van verbeterprojecten ingediend! De selectie van de finalisten stelde de jury voor een moeilijke keuze. Elk van de projecten tracht immers de zorg voor onze senioren te optimaliseren, telkens vanuit een andere invalshoek. Bovendien kwamen er hiaten binnen onze (ouderen)zorg dankzij deze voorstellen naar boven. De projectgroep zal zich daar de komende maanden dan ook verder in verdiepen en de verbetermogelijkheden bekijken.

DE UITEINDELIJKE WINNAARS: 1. Geert Loeckx en Maarten Plessers met "Music for care"; 2. Sarah Chavatte, Tiziana Lenaerts, Liesbet Vanhemel en Tim Van Dessel met "stappentellers voor de geriatrische patiënten"; 3. Brenda Beckers met “Rooming-in voor de mantelzorger”.

12


DE WINNENDE PROJECTEN

MUSIC FOR CARE

STAPPENTELLERS

ROOMING-IN VOOR MANTELZORGERS

INDIENERS: Geert Loeckx (Business

INDIENERS: Sarah Chavatte (ergothera-

INDIENER: Brenda Beckers

Process Engineer) en Maarten Plessers

peut), Tiziana Lenaerts (ergotherapeute),

(verpleegkundige) geriatrie 2

(stafmedewerker kwaliteitsindicatoren)

Liesbet Vanhemel (kinesitherapeute) en

OMSCHRIJVING: Met Music for care

Tim Van Dessel (verpleegkundige) van

OMSCHRIJVING: Als we rooming-in

de afdeling geriatrie 2

voorzien, kunnen familieleden van

doen Geert en Maarten een warme

delirante patiënten (patiënten met

oproep naar het muzikaal talent van alle

OMSCHRIJVING: Tijdens een zieken-

acute verwardheid) dag en nacht bij de

Jessa-medewerkers. Bedoeling is om

huisopname is het risico op fysieke

patiënt blijven, wat de oriëntatie van de

patiënten op de kamer of afdeling te

achteruitgang van de geriatrische

patiënt ten goede komt. Daarnaast is

laten genieten van een streepje muziek.

patiënt groot. Dat willen we voorkomen

rooming-in ideaal om familieleden van

Muziek draagt immers bij tot het welzijn

door de patiënten stappentellers te

terminale patiënten te laten waken aan

en het herstel van de patiënt. Of met de

laten dragen. Tegelijk geven we hen

de zijde van de patiënt. Met enkele

woorden van John Miles: “In this world

realistische doelen. Samen met de

aanpassingen en de juiste attributen

of troubles. My music pulls me through.”

familie probeert de patiënt dan zijn

geven we de rooming-inkamer een

doelen te bereiken. En zo wordt hij

warm en huiselijk karakter, wat voor

Ben je muzikaal aangelegd en heb je

gestimuleerd om meer te bewegen

beide pistes een meerwaarde betekent.

interesse om hieraan mee te werken?

tijdens zijn opname.

Geef dan een seintje aan Geert of Maarten.

MEER INFO ANN LIEVENS, projectleider Seniorvriendelijk Ziekenhuis T. 011 33 94 10 ann.lievens@jessazh.be

13


Bart Rubens

14


OP STAP Jess! treedt in het voetspoor van een collega.

Een dagje mee met de dienst preventie & milieu

In elke Jess! neemt een collega ons mee op sleeptouw tijdens zijn dienst. Deze keer valt de eer te beurt aan Bart Rubens van de dienst preventie en milieu. “Er zou een nultolerantie naar onveiligheid moeten zijn.” De kans is reëel dat je Bart of zijn diensthoofd Jean-Pierre Cuppens al eens tegenkwam op je dienst. Maar hoe alomtegenwoordig ze ook zijn, toch kunnen velen zich geen duidelijk beeld vormen over de preventiedienst. Hun taken zijn dan ook moeilijk in één hokje te stoppen. “Samengevat is het onze taak om advies te verstrekken zodat iedereen zijn werk op een zo gezond mogelijke, veilige en ergonomische manier kan uitvoeren. En daar komt veel meer bij kijken dan je in eerste instantie zou denken.” Eén van de grote uitdagingen van de preventiedienst is het sensibiliseren van medewerkers. Bart: “Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Als we jou raad geven, dan is dat steeds oprecht bedoeld en draagt dat ook effectief bij tot jouw veiligheid én die van jouw collega’s. Want iedereen speelt een belangrijke rol in het veiligheidsverhaal! Daarom dat het ook zo belangrijk is om zowel prik- en arbeidsongevallen

15


OP STAP Jess! treedt in het voetspoor van een collega.

EXPERT SPECIALIST Ontwikkelen medewerkers, cliënten en cliëntsystemen Probleemanalyse Oordeelsvorming

AMBASSADEUR Mondelinge presentatie Sociabiliteit Overtuigingskracht

VERTEGENWOORDIGER Onafhankelijkheid Omgevingsbewustzijn Organisatiesensitiviteit

AANSTUREND VOOR-

ZORG VOOR DE CONSULENT Leervermogen Overtuigingskracht Ontwikkelen medewerkers, cliënten en cliëntsystemen

ZORGONDERSTEUNEND Discipline Stressbestendigheid Omgaan met details BEHANDELEND Besluitvaardigheid Oordeelsvorming Probleemanalyse

INNOVATIE Managementidentificatie Creativiteit Omgaan met details

ZORGVERLENEND Aanpassingsvermogen Plannen en organiseren Probleemanalyse

KLANTGERICHTHEID INTEGRITEIT SAMENWERKEN LEIDINGGEVEND Delegeren Groepsgericht leiderschap Individugericht leiderschap

ADMINISTRATIEF Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Omgaan met details Vasthoudendheid

COÖRDINEREND Voortgangscontrole Plannen en organiseren Initiatief MANAGEMENT Visie Besluitvaardigheid Ondernemerschap

MEDEWERKER DIENST PREVENTIE EN MILIEU volgens Jessa 2.0

PATIËNTEN/ KLANTENCONTACT Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Luisteren Sensitiviteit

PROCESONDERSTEUNEND Inzet Aanpassingsvermogen Discipline

VAKKUNDIG Probleemanalyse Creativiteit Flexibel gedrag TOEZICHT Optreden Voortgangscontrole Stressbestendigheid

WAARDENSCHEPPEND

PATIËNT/KLANT

ZORG VOOR HET PROCES

Om meer duidelijkheid te scheppen voor medewerkers en leidinggevenden rond functies, opdrachten en verwachtingen, ontwierp de dienst personeel & organisatie het honingraatmodel. Welke functie je ook uitoefent bij Jessa, drie competenties zijn altijd vereist: klantgerichtheid, integriteit en samenwerking. Die drie competenties vind je centraal terug in de witte raat. Daarnaast worden er aan elke functie specifieke competenties toegekend. Voor een medewerker van de dienst preventie en milieu zijn er twee functiespecifieke kenmerken, namelijk vakkundig en toezicht.

16


als bijna-ongevallen te melden. Wij gaan dan na of het om een

preventie en milieu moeten wij ook een duidelijk beeld hebben

breder probleem gaat waarmee heel de afdeling of misschien

van de gevaarlijke producten die in het ziekenhuis gebruikt

wel meerdere afdelingen te kampen hebben en formuleren op

worden. Wordt er bijvoorbeeld een nieuw product aangekocht,

basis daarvan verbeteradviezen. Als het om een probleem gaat

dan zorgen wij ervoor dat dat mee wordt opgenomen in de lijst

dat zich vaker voordoet of voor veel medewerkers van toepas-

op Jessanet. Hetzelfde geldt trouwens bij de ingebruikname van

sing is, dan communiceren we daar bijvoorbeeld ook gericht

een nieuw arbeidsmiddel: van elk nieuw elektrisch toestel

over via preventieflashes, op Jessanet en in ons personeelsma-

maken wij een verslag van indienstname, waarbij we bijvoor-

gazine Jess. Een vaak gehoord misverstand is dat medewerkers

beeld checken of de omgeving waarin dat toestel gebruikt

geen bevoegdheid hebben om collega’s aan te spreken als ze

wordt aan de veiligheidseisen voldoet. En als je weet dat we dat

iets onveiligs doen. Maar niets is minder waar! Merk je een

zelfs voor frigo’s en koffietoestellen moeten doen … In zo’n

onveilige situatie op, dan hoef je zeker geen schroom te hebben

groot bedrijf als Jessa loopt het aantal nieuwe arbeidsmiddelen

om je collega beleefd terecht te wijzen. Die bewustzijnsveran-

dan al snel op.”

dering is natuurlijk een proces dat tijd vraagt; dat verander je niet op enkele weken tijd.”

“En, alles in orde hier?”, vraagt hoofdverpleegkundige Najate ons. “Prima, ik heb geen enkele opmerking, alles is hier perfect

Gevaarlijke producten

in orde. Hebben jullie nog vragen rond veiligheid, ergonomie of

Om onveilige situaties te detecteren en gerichte adviezen te

onveilige situaties?”

kunnen geven, gaan de preventieadviseurs ook regelmatig rond op alle afdelingen. Bart neemt me mee op zijn rondgang op de afdeling cardiologie op campus Virga Jesse. “Bij zo’n rondgang

De leuke verhalen van vroeger en de complimentjes krijgen we er gratis bij.

checken we onder meer of alle brandblusapparaten gekeurd zijn en of je de pictogrammen die de nooduitgangen aanduiden duidelijk kunt zien. Daar hebben we de laatste jaren trouwens een serieuze vooruitgang in geboekt. Verder kijken we of alle noodgangen vrij zijn. Het gebeurt wel eens dat ze versperd worden door rolstoelen, karren of zelfs kasten. Tijdens de eindejaarsperiode komt het ook al eens voor dat kerstbomen die op de afdeling gezet worden, een vlotte doorgang verhinderen. Op de patiëntenkamers zelf kijken we niet, tenzij ze leeg zijn.” Terwijl hij alles zorgvuldig controleert, wandelen we naar de berging. “De zuurstofflessen zijn allemaal gefixeerd, dus dat is ook in orde. We gaan ook steeds na of er geen gevaarlijke producten aanwezig zijn, die niet geregistreerd zijn. Vanuit

17


Afval en verbouwingen Op de terugweg kruisen we een gang waar enkele afvalcontainers staan. "Samen met de dienst ziekenhuishygiëne hebben we een afvalposter ontworpen zodat medewerkers gemakkelijk kunnen nagaan in welke categorie en dus ook in welk recipiënt hun afval thuishoort. De organisatie van het containerpark verloopt trouwens ook gedeeltelijk via Jean-Pierre”, licht Bart toe. “Verder volgen we de periodieke keuringen op. Alles wat te maken heeft met elektriciteit, brand, drukvaten, liften, … moet immers om de zoveel tijd gekeurd worden door een erkend organisme. Bij verbouwingen in het ziekenhuis volgen we eveneens op dat alle wettelijke keuringen uitgevoerd worden en bij kleine verbouwingsprojecten treedt Jean-Pierre op als veiligheidscoördinator. We beheren ook de asbestinventaris. Stel dat er bij een verbouwing ergens tegels moeten uitgebroken worden, dan kunnen wij zeggen of daar al dan niet asbest in zit. Het lijstje met wat we doen is echt lang hé … En ik heb nog steeds niet alles opgenoemd. Er is nog de opvolging van de wettelijke voorschriften rond emissiemetingen, dosimetrie (ioniserende stralen, n.v.d.r.), het secretariaatswerk van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de brandcentrale, ondersteuning bij risico-inventarisatie van de arbeidsplekken, … Hoewel veiligheid, gezondheid en ergonomie vrij afgebakende begrippen lijken, is ons takenpakket toch heel gediversifieerd. “Welzijn op het Werk” is een grote paraplu waar verschillende domeinen in ondergebracht zijn. Dat maakt en houdt het boeiend natuurlijk”, besluit Bart met een brede glimlach.

18


INSPIRATIE & INZICHT Medische tatoeage bij borstreconstructie

Nieuw: tepelhoftatoeage bij borstreconstructie

Borstkankerpatiënten die een borstreconstructie met eigen weefsel lieten uitvoeren, kunnen nu ook voor de tepelhoftatoeage in ons ziekenhuis terecht. Verpleegkundige Elvy Cleeren volgde hiervoor een opleiding. Elvy werkt bijna dertien jaar als verpleegkundige bij Jessa. “Via de afdeling plastische heelkunde kreeg ik interesse om dit te gaan doen”, vertelt ze. “Thuis zet ik al twee jaar medische tatoeages. In het belang van de patiënten ben ik heel erg blij dat dit nu ook in ons ziekenhuis kan, want dan krijgen patiënten de kosten terugbetaald.” Terugbetaling Sinds vorig jaar betaalt het RIZIV de behandeling van de eerste tepelhoftatoeage terug voor borstkankerpatiënten die een borstreconstructie met eigen weefsel lieten uitvoeren. Elvy: “Het medisch tatoeëren moet dan wel

Vrijwel pijnloos

gebeuren onder supervisie van een arts, dus bijvoorbeeld

Dat borstkankerpatiënten nu voor hun volledige behande-

in een ziekenhuis. Deze vrouwen hebben al zoveel

ling - van het stellen van de diagnose tot en met de

meegemaakt. Ik vind het belangrijk dat ze de tatoeages

tepelhoftatoeage - in ons ziekenhuis terecht kunnen, is

niet zelf moeten betalen.” Het RIZIV draagt alleen de

zeker een pluspunt. “Ze hoeven niet meer zelf uit te

kosten voor de eerste behandeling. Wie bijvoorbeeld de

zoeken waar ze zo’n tatoeage kunnen laten zetten en de

semipermanente tatoeage na verloop van jaren opnieuw

plastisch chirurg in het ziekenhuis kan meteen een

wil laten zetten, draait voorlopig nog zelf op voor de

afspraak voor hen inboeken.” Elvy zet elke laatste donder-

kosten. Ook patiënten met een prothesereconstructie

dag van de maand tepelhoftatoeages in ons ziekenhuis.

kunnen niet op een terugbetaling rekenen.

De behandeling is vrijwel pijnloos.

19


WIJ VAN JESSA De mooiste job van de wereld.

De mooiste job van de wereld

Elk nummer vragen we een collega naar zijn herinneringen, ideeĂŤn en mening over zijn werk bij Jessa. In dit nummer: Mathieu Neyens van de dienst medische instrumentatie. Naast preventief onderhoud voert hij herstellingen uit aan medische apparatuur.

Herinner je je eerste werkdag bij Jessa nog? Dat was op 2 november 2011. De afdeling medische instrumentatie ging verdubbelen in aantal medewerkers en men was op dat moment bezig met de herinrichting van ons lokaal. Mijn eerste taak was het vertrouwd raken met alle afdelingen en weten wie ik waar kon vinden. Gelukkig maakten de collega’s mij wegwijs. We stonden toen ook aan de vooravond van de NIAZ-audit, er was dus veel werk. Die eerste dag is voorbij gevlogen, en tot op vandaag is dat nog

Mathieu Neyens

steeds het geval.

20


Hoe ziet jouw perfecte werkdag eruit?

Welke (karakter)eigenschap helpt jou vooruit in je

Laten we beginnen met een goede werkdag: in mijn ogen

dagelijkse werk?

betekent dat dat je al je toegekende taken kan inplannen en ze

Ten eerste mijn positieve ingesteldheid en mijn gedrevenheid.

volgens die planning kan uitvoeren. Het kan bij momenten

Ik kan mij echt vastbijten in een probleem en zal niet loslaten

echter behoorlijk hectisch zijn. Stel dat een toestel in het

voordat het opgelost is. Verder is kalmte een noodzakelijke

operatiekwartier plots hapert, dan worden wij opgeroepen en

eigenschap voor mijn job. Het kan bij momenten erg hectisch

moeten we dat probleem zo snel mogelijk oplossen. De

zijn. Soms moeten we ook tegen de klok een apparaat herstel-

werkdag is voor mij perfect als ik ondanks die hectische

len. Dan moet je het hoofd koel kunnen houden. Verder heb ik

momenten erin slaag om de meest dringende problemen op te

geen 9-tot-5-mentaliteit. Ik vertrek nooit om 16 uur, maar pas

lossen. Dan trek ik met een goed gevoel de deur ’s avonds

als ik het gevoel heb dat alles wat absoluut in orde moet zijn,

achter me dicht en keer ik tevreden huiswaarts.

ook effectief in orde is. Ik vertrek hier dan ook steeds met een goed gevoel.

Ben je een solist of een teamplayer? Allebei een beetje. In een functie als de mijne moet je wel

Waar zie je jezelf over vijf jaar?

zelfstandig kunnen werken. Tegelijkertijd zijn er bepaalde

Een kristallen bol heb ik niet, maar ik hoop dat ik dan nog

werken of herstellingen die je niet in je eentje kan doen. Of

steeds bij Jessa werk. Tegen die tijd komt ook mijn pensioen in

soms neem ik een eerder coördinerende rol op, bijvoorbeeld

zicht. Dat voelt wat vreemd. Aan het begin van je carrière is

tussen diensten en externe firma’s. Onze dienst werkt ook veel

pensioen iets voor later, en nu, na heel wat watertjes door-

samen met het operatiekwartier, de technische dienst en IT.

zwommen te hebben, komt dat plots zo dichtbij.

Het is dus een en-enverhaal. Hoe ontspan je je na het werk? Omschrijf jouw job in drie kernwoorden

Een wandeling of fietstocht, een terrasje doen, een etentje met

Afwisselend, uitdagend en dankbaar. Afwisselend omdat geen

vrienden, … Maar ook een goede film of serie kan mij boeien.

enkele dag hetzelfde is en ik altijd wel iets nieuws tegenkom.

Muziek, daar ben ik bij wijze van spreken aan verslaafd. Ik kan

Dat maakt de job ook uitdagend: het uitzoeken hoe ik nieuwe,

daar niet genoeg van krijgen en er valt nog zoveel muziek te

onverwachte zaken best aanpak en problemen oplos. Tot slot is

ontdekken. Nu en dan ga ik weleens naar een groot concert,

werken bij Jessa ook erg dankbaar. Ik kom regelmatig op

maar ik geniet nog het meest van de concerten in een muziek-

dezelfde afdelingen, waardoor ik een band opbouw met de

café in Verviers. Ik spreek daar regelmatig met enkele ex-colle-

collega’s die ik uit de nood help. Het is dus heel fijn om daar

ga’s af. Als je wilt sta je daar op amper twee meter van het

mijn energie in te steken, ik krijg daar veel dankbaarheid voor

podium. Je kan er de muziek echt voelen!

in de plaats. Welke kwaliteit wordt het meest onderschat op de Waaruit haal je het meeste voldoening?

werkvloer?

Voldoening hangt volgens mij samen met dankbaarheid. De

Stressbestendigheid en assertiviteit. We werken met vier op de

vele spontane opmerkingen die ik her en der krijg en waaruit

dienst medische instrumentatie en hanteren een beurtrol voor

blijkt dat het werk dat ik doe gewaardeerd wordt, de virtuele

de permanentie. In de week dat je permanentie hebt, wordt

schouderklopjes, een dankjewel in het personeelsrestaurant, …

jouw stressbestendigheid wel eens getest. Op zulke momenten

Dat is ontzettend fijn. Daarnaast haal ik voldoening uit het

moet je ook assertief zijn, want iedereen beschouwt zijn

oplossen van problemen waarvan ik in eerste instantie geen

probleem als het meest dringende, terwijl je niet overal tegelijk

idee had hoe ik ze moest oplossen.

kan zijn.

21


Jessa After Work Party

IN BEELD

groep Jessa Backstage.

Alle foto’s vind je op Jessanet en in onze Facebook-

Jessa-feestvierders werd het een geslaagde avond!

zonde van het dessertbuffet. Met meer dan 300

verschillende buffetten en genieten van een zoete

cava of fruitsap. Verder kon je aanschuiven aan drie

aankomst werd iedereen getrakteerd op een glaasje

Bogaerts de Jessa After Work Party in de Versuz. Bij

Yannick Hermans, Nick Truyens, Wim Bonné en Johan

Stefanie Geurts, Ellen Vandekerkhof, Evi Anthonissen,

Voor het derde jaar op rij organiseerden Zoë Feyen,

eJ ssaEngagemetsmeting. Algemene resultaten

Engagementsmeting:

ziekenhuisbrede resultaten en tips

Globaal zeker positief, maar ook enkele aandachtspunten

24


vaardigheden. Een resultaat waarmee we blij zijn, want

andere zijn moed bijeen om nog maar aan de dag te begin-

vaardigheidsbenutting is toch wel een belangrijke hulpbron.

nen. Maar hoe zit dat bij de Jessa-medewerkers? Hoe groot

Ze beïnvloedt immers de tevredenheid en bevlogenheid.

is de bevlogenheid? Wordt er veel of relatief weinig

Tegelijkertijd zorgt ze ervoor dat je minder risico loopt op

werkdruk ervaren? En bovenal: hoe behouden we de sterke

stress op het werk. Ook op het vlak van teameffectiviteit gooit

punten en gaan we aan de slag met onze verbeterpunten?

Jessa hoge ogen. Dat impliceert dat iedereen zijn best doet en

Als volleerde gidsen loodsen Karel Bosmans (directeur

zijn verantwoordelijkheid neemt én dat de neuzen van de

personeel & organisatie) en Sonja Reckers (stafmedewerker

teamleden in dezelfde richting staan. Daardoor werkt een

gezondheidspromotie) ons door de resultaten van de

team dus ook beter en efficiënter samen. En dat werkt

engagementsmeting en reiken ze ons concrete tips aan.

natuurlijk heel aangenaam.”

Misschien even terug een sprong in de tijd naar de zomer, want toen vond de engagementsmeting plaats.

Sonja: “Een andere belangrijke hulpbron is sociale steun, zowel

Karel: “Klopt. In juni nodigden we alle Jessa-artsen en -mede-

schapsstijl hanteren. Een schouderklopje krijgen of complimen-

werkers uit om deel te nemen aan die engagementsmeting;

tje ontvangen voor het werk dat je levert: uiteraard doet dat

1833 personen deden dat ook effectief. De KU Leuven werkte

deugd! Je gaat je beter voelen, je engagement stijgt en je gaat

een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst uit die

meer bereid zijn om een extra inspanning te doen als dat

enerzijds peilt naar de werkkenmerken, anderzijds naar het

gevraagd wordt. Doorgaans scoren we goed op die hulpbron.

welbevinden op het werk.”

Net zoals op de hulpbron autonomie en rolduidelijkheid. Dat

van collega’s als leidinggevenden. We verwachten ook dat onze leidinggevenden een sterke en ondersteunende leider-

wil dus zeggen dat de Jessa-medewerkers duidelijk weten wat

Werkkenmerken: wat houdt dat precies in?

hun taken en rollen zijn. Tegelijk krijgen ze voldoende vrijheid

Sonja: “Ten eerste zijn er de positieve werkkenmerken, ook

om hun werk te regelen. Een belangrijk gevolg van autonomie

wel hulpbronnen genoemd. Voorbeelden van hulpbronnen zijn

is het grotere verantwoordelijkheidsgevoel. Wie veel autonomie

autonomie, goede teamwerking en feedback geven. Als je

krijgt, neemt ook zijn verantwoordelijkheid, is sterk gemotiveerd

voldoende hulpbronnen hebt, dan ga je met meer goesting

en zal tot betere eindresultaten komen.”

naar je werk, ben je meer geëngageerd en is je bevlogenheid

ook heel veel opleidingsmogelijkheden aan. Ook het omgekeer-

De bevlogenheid bij Jessa-artsen en medewerkers is hoog. Daarmee scoren we boven het gemiddelde van andere zorginstellingen.

de geldt: hun werk sluit zeer goed aan op hun kennis, kunde en

karel bosmans, directeur personeel & organisatie

groot. Ze geven je energie in je werk. Ten tweede zijn er werkkenmerken die je energie kosten, de zogenaamde werkeisen. Denk daarbij aan zaken als werkdruk en emotionele belasting. Werkeisen bepalen in welke mate je spanning en stress ervaart en beïnvloeden het risico op een burn-out.”

Als we specifiek naar de resultaten voor Jessa kijken, hoe zit het dan met onze hulpbronnen? Karel: “Jessa scoort hoog op vaardigheidsbenutting. Dat wijst er dus op dat artsen en medewerkers hun kennis, kunde en vaardigheden dagelijks volop kunnen benutten. We bieden dan

25

ENGAGEMENTSMETING

Terwijl de ene al fluitend naar het werk fietst, raapt de


Zijn er ook hulpbronnen waar er nog ruimte voor verbetering is?

Dat zijn de algemene resultaten. Wat gebeurt er met de meer afdelingsspecifieke resultaten?

Karel: “Natuurlijk wel. Uit de engagementsmeting blijkt bijvoor-

Sonja: “Elke afdeling waar minstens 10 medewerkers deelna-

beeld dat medewerkers nood hebben aan transparante commu-

men aan de engagementsmeting én dit minstens 50% van de

nicatie. Soms hebben ze het gevoel onvoldoende te weten over

afdeling betreft, ontvangt een feedbackrapport. Zo weet je hoe

het reilen en zeilen van het ziekenhuis. Je mag het belang van

het gesteld is met de specifieke hulpbronnen, werkeisen en het

goede communicatie niet onderschatten. Wie goed op de

welzijn van het team. Kleine afdelingen of afdelingen waar te

hoogte is, voelt zich niet alleen meer betrokken, maar gaat

weinig medewerkers deelnamen, worden op een niveau hoger

bijvoorbeeld ook bepaalde veranderingen beter kunnen

gerapporteerd.”

plaatsen en begrijpen. Sterker zelfs: goede communicatie bepaalt voor een groot stuk of je bereid bent om mee te gaan

Durf positief kritisch naar je werkprocessen te kijken. Ze zijn bepalend voor je werkdruk.

in verandering en of je bereid bent om net dat tikkeltje meer te doen."

En hoe zit het met de werkeisen, die voor een stuk de zwaarte van een job bepalen? Sonja: “De werkdruk - die weergeeft hoeveel werk je binnen de beschikbare tijd moet doen - wordt als hoog ervaren. Een ander kenmerk dat voor ons als ziekenhuis een rol speelt, is de emotionele belasting. In welke mate kom je door je werk in aanraking met aangrijpende gebeurtenissen? Rekening houdende met de ziekenhuiscontext, is het niet onlogisch dat

sonja reckers, stafmedewerker gezondheidspromotie

we ook op die emotionele belasting hoog scoren.” Karel: “Verder zijn rolonduidelijkheid en rolconflicten werkeisen ons ziekenhuis daar doorgaans goed. Medewerkers weten dus

Elk team gaat dan zelf aan de slag met die resultaten?

wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn en wat er van

Karel: “Inderdaad. We vragen uitdrukkelijk aan alle leidinggeven-

hen verwacht wordt. Dan is er bijvoorbeeld nog de kwalitatieve

den om het rapport met het team te bestuderen. Vinden we ons

jobonzekerheid, hetgeen verwijst naar de onzekerheid over het

terug in die resultaten? Zijn we ons bewust van de zaken die

behoud van gewaardeerde kenmerken van de huidige job.

goed lopen? Op welke manier kunnen we vooruitgang boeken

Bijvoorbeeld: heb ik binnenkort een andere leidinggevende,

met de aspecten die minder goed scoren? Leidinggevenden

gaan we naar een andere dienst, ... Belangrijk daarbij is dat de

kunnen daarvoor ondersteuning vragen bij onder meer hun

verandering helder, vlot en transparant gecommuniceerd wordt.

P&O-partner.”

die het werk onnodig zwaar kunnen maken. Gelukkig scoort

Een andere werkeis waar we goede cijfers halen is de werkproblemen ondervinden om werk en privé op elkaar af te

Zijn er bepaalde aspecten waaraan best prioriteit wordt gegeven?

stemmen. Ook hier zijn we heel tevreden over. We bieden in

Sonja: “Wel, kijk zeker kritisch naar de werkeisen en sta vooral

Jessa heel wat jobtimemogelijkheden aan, verlofstelsels,

stil bij de werkdruk. Is die hoog? Indien ja: wat maakt het dat die

flexibele werkroosters. Dit draagt in sterke mate bij tot

werkdruk zo hoog is? Mogelijks valt dat te wijten aan de inhoud

een goede werk-privébalans."

van het werk. Niet zelden gaat dat gepaard met de werkorgani-

privébalans. Dat houdt in dat Jessa-medewerkers weinig

26


kend ook een belangrijk aspect. Daarvoor hebben we een paar

werkprocessen te kijken. Los van personen en functies.

jaar geleden ook de groeigesprekken en de waarderingsge-

Misschien kunnen we bepaalde zaken op een andere manier

sprekken ingevoerd die leidinggevenden jaarlijks voeren met

doen? In een andere volgorde? Zorg ook voor een vlotte

hun medewerkers. Dagelijkse feedback is uiteraard ook

informatiedoorstroming zodat iedereen snel en transparant over

essentieel, net als autonomie. Op die aspecten scoorden we al

de nodige informatie kan beschikken om zijn job goed te doen.

goed en dat moeten we zeker behouden. Ik ben trouwens

Zorg er ook voor dat er duidelijke afspraken zijn rond rollen,

oprecht fier dat Jessa hoog scoort op het aspect bevlogenheid.

taken en verantwoordelijkheden. Dat laatste is sowieso

We zitten op dat vlak boven het gemiddelde van andere

belangrijk voor elk team, maar des te meer in een multidiscipli-

zorginstellingen. Een mooi compliment voor het Jessa Zieken-

nair team!”

huis!”

Uit de meting blijkt dat 16% van de artsen en medewerkers een verhoogd risico op burn-out heeft. Hebben jullie daar tips voor?

VOORNAAMSTE CONCLUSIES STERKTES

AANDACHTSPUNTEN

Sonja: “Op welke afdeling je ook werkt, neem regelmatig de tijd

+ bevlogenheid

* ervaren werkdruk

om je mentaal los te koppelen van het werk! Dat doe je o.m.

+ vaardigheidsbenutting

* emotionele belasting

door je (middag)pauzes te nemen. Ga buiten even een luchtje

+ sociale steun van leiding-

* kwalitatieve jobonzekerheid

scheppen. Maak een korte wandeling. Kom letterlijk op adem.

gevenden en collega's

Het brengt je algemeen spanningsniveau een heel stuk naar

+ werk-privébalans

beneden en het maakt dat je het tweede deel van je dagtaak

+ arbeidstevredenheid

(vb. jobinhoud, dienst)

efficiënter kan aanvatten en afronden. Onderschat werken aan je persoonlijke veerkracht niet. Daarmee bedoelen we dat, naast de inspanningen die in je werkcontext worden geleverd, je zelf ook zeer waardevolle inspanningen kan leveren om zo goed mogelijk met moeilijke situaties om te gaan. Indien je zelf goed zorgt dat jij je batterij op tijd en stond goed oplaadt, kan je er weer beter tegenaan. Indien je zelf goed aan je persoonlijke

ONLINE COACHINGSTOOL

veerkracht werkt, kan je ook beter het hoofd bieden aan soms moeilijke situaties. Daarom dat we bijvoorbeeld de online coachingstool ‘Met goesting aan het werk’ ontwikkelden. We

‘MET GOESTING AAN HET WERK’

raden iedereen dan ook ten stelligste aan om (terug) met die

Met deze tool kan iedereen anoniem aan de slag.

tool aan de slag te gaan. Voel je dat je regelmatig op de tippen

Je krijgt daarbij heel veel praktische tips om je persoon-

van je tenen loopt? Praat er dan over met je rechtstreeks

lijke veerkracht te versterken en adviezen over hoe je

leidinggevende. Of je kan ook altijd bij de arbeidsgeneesheer of

grip kan krijgen op moeilijke werksituaties. Daarenboven

bij mij terecht.”

vermindert het risico op stress en burn-out. Alle Jessa-artsen en -medewerkers ontvangen begin

Loont het ook de moeite om te investeren in de hulpbronnen?

januari per e-mail een uitnodiging om deze coachings-

Karel: “Ja. Zo moeten we blijven inzetten op vaardigheidsbenut-

nieuwe jaar is dat meteen een eerste goed voornemen.

tool (opnieuw) te gebruiken. Met het vooruitzicht op het

ting. Specifieke opleidingen of trainingen om beter te worden in je job, moedigen we dus zeker aan. Waardering is vanzelfspre-

27

ENGAGEMENTSMETING

satie. En dan is het de uitdaging om positief kritisch naar je


Inge De Munter

dr. Edouard Benit

28

Angela Delvax


GEMS Gebruikerservaringen.

GEMS:

waardige opvolger voor C2M Sinds augustus gebruikt de dienst cardiologie het Globaal

Laagdrempelig

Elektronisch Medisch Systeem, GEMS. Dat is een applicatie

Ook de verpleegkundigen werken met GEMS. Verpleegkundige

die tijdelijk het elektronisch medisch dossier C2M zal

Angela Delvax is alvast enthousiast. “We zijn van in het begin

vervangen tot er een volledig geïntegreerd elektronisch

goed betrokken bij het proces en de drempel naar de werk-

patiëntendossier komt. Hoe verliep de opstart? En zijn er

groep is bijzonder laag. Als je een knelpunt meldt, wordt er ook

nog veel knelpunten in het gebruik van GEMS? We legden

effectief aan gewerkt en iedereen krijgt bij het inloggen in

ons oor te luister bij de collega’s van cardiologie.

GEMS telkens een overzicht van de aanpassingen die gebeurd zijn.”

“Over het algemeen heb ik een goed gevoel bij GEMS, dus proficiat aan de ontwikkelaars”, steekt dr. Edouard Benit van

De integratie van het verpleegkundig dossier vind ik in GEMS gemakkelijker dan in C2M.

wal. “De omschakeling van C2M naar GEMS verloopt gemakkelijk en het systeem is gebruiksvriendelijk. Ook de onderdelen ‘parameters’ en ‘nota’s’ zijn prima. En de integratie van het verpleegkundig dossier vind ik in GEMS gemakkelijker dan in C2M. GEMS is voor mij een volwaardige opvolger voor C2M, maar er zijn nog wat details die beter kunnen.” Over welke details gaat het dan zoal? “Als je bij een patiënt met een lange voorgeschiedenis in de historiek zoekt, springt het scherm na ieder verslag terug naar het meest recente verslag.

dr. edouard benit, cardioloog

Ook vervelend vind ik dat GEMS vanuit de externe raadpleging bij momenten traag werkt. Bovendien kan de secretaresse geen twee patiëntendossiers tegelijkertijd op het scherm

Gebruiksvriendelijk

geopend laten. Verder is het spijtig dat we nog steeds geen

Bij de opstart waren er ook opleidingen voorzien. “Maar

statistieken uit het systeem kunnen trekken.”

eigenlijk is het systeem zo gebruiksvriendelijk dat je zelf je

29


weg wel vindt. Je kan het vergelijken met een website”, aldus

Superhandige leesmodus

Angela. “Op cardiologie werkten we voorheen ook al veel

Ondanks deze knelpunten werkt Inge liever met GEMS dan met

digitaal. Voor verpleegafdelingen die meer op papier werken,

C2M. “De leesmodus waarmee je stukken tekst uit andere

zal de stap wellicht iets groter zijn. In ieder geval, de applicatie

brieven meteen in jouw brief kan invoegen, is superhandig! De

werkt beter en sneller dan C2M en de lay-out is mooi. Op het

lay-out is ook luchtiger, de aanmaak van ‘snelteksten’ gebeurt

startscherm zie je bovendien in één oogopslag alle mogelijke

vlotter en laboresultaten worden veel sneller ingevoerd. Verder

informatie om je patiënt veilig en optimaal te kunnen verzor-

kan je recent geopende dossiers meteen terug oproepen. En

gen. Vroeger moest je daarvoor in verschillende schermen en

wat voor ons ook heel belangrijk is: je hebt een goed overzicht

systemen gaan zoeken. Natuurlijk zijn er nog kleine puntjes die

van alle patiëntgegevens, inclusief de vermelding wie in het

beter kunnen. Zo zou het bijvoorbeeld handig zijn om een

kader van e-health toegang krijgt tot het dossier. Vroeger

melding te krijgen als de arts iets in de nota’s geantwoord

moest je dat telkens gaan opzoeken in POEMA. Kortom, ik werk

heeft. Maar nu ben ik echt aan het vitten op details.”

graag met GEMS, het is een heel gebruiksvriendelijk systeem.”

Je hebt een goed overzicht van alle patiëntgegevens, inclusief de vermelding wie toegang krijgt tot het dossier.

MELD VERBETERPUNTEN! Op basis van de feedback van de reeds opgestarte diensten zijn er intussen al heel wat verbeteringen aan de applicatie gebeurd. Stoot je als GEMS-gebruiker toch nog op verbeterpunten? Meld deze dan zeker op het telefoonnummer 366 99 of via e-mail ict.helpdesk@ jessazh.be. Zo kan bijvoorbeeld de dienst ICT de standaardformuleringen waarvan in dit artikel sprake is

inge demunter, verpleegkundige

in het bronbestand aanpassen. Momenteel onderzoeken ze ook of en hoe de snelheid van de applicatie in

Lay-out brief kan beter

privépraktijken kan verbeterd worden. Aarzel dus niet

Ook medisch secretaresse Inge De Munter staat ons graag even

om verbeterpunten te melden, al kan of zal niet iedere

te woord over GEMS. “De opstart viel niet zo mee, maar nu begint het de goede weg op te gaan. Een minpunt vind ik wel

melding opgelost worden. Rekening houdend met het

dat je de lay-out van de brief in het afdrukvoorbeeld niet kan

beperkte budget en de beperkte levensduur van de

aanpassen. Daardoor krijg je brieven die slordig ogen en teveel

applicatie, realiseert de projectgroep uit de binnenge-

papier verslinden. Een ander aandachtspunt is dat de cardiale

komen meldingen de meest haalbare en meest zinvolle

risico’s niet automatisch worden overgenomen. We zien ze wel,

meldingen. De timing voor de verdere uitrol van GEMS

maar moeten ze bij iedere patiënt opnieuw ingeven in GEMS.

vind je terug via de banner GEMS op Jessanet.

Verder staan er in de brieven standaardformuleringen die we telkens moeten verwijderen.”

30


IN DE PRAKTIJK SNACK NAAR ETHIEK

In de praktijk

HOE HANDELT DE LOGOPEDIST VERDER? > De logopedist gaat niet langs bij de patiënt.

snack naar ethiek

Want dat werkt contraproductief. Een consult dat niet gevraagd wordt, en zelfs geweigerd wordt, lokt alleen maar weerstand uit. En, de patiënt is immers vrij om een behandeling te weigeren. Daar heeft hij recht op.

> De logopedist gaat toch langs om te praten met de patiënt en zijn echtgenote. Want zij hebben allebei recht op de informatie die de In deze praktijk doen we je stilstaan bij situaties en

logopedist hen kan geven over slikstoornissen en de

dilemma’s uit het werkveld. Want thema’s zoals privacy,

gevolgen van onaangepaste voeding. Vervolgens kunnen ze

informed consent, autonomie, multidisciplinaire benade-

nog beslissen of ze al dan niet ingaan op het advies. Maar zo

ring, interpretatie en communicatie hebben één ding

kan de patiënt een weloverwogen beslissing nemen

gemeenschappelijk: het is geen exacte wetenschap. Er zijn

(informed consent). Het is bovendien in het voordeel van de

dan ook meerdere antwoorden mogelijk. Verwacht dus

patiënt om multidisciplinair benaderd te worden. Verder is

geen pasklaar antwoord, maar reflecteer over de opties.

het belangrijk dat de logopedist de patiënt kan informeren over de verschillende opties zoals aangepaste voeding,

Voorbeeldsituatie

drank en andere functionele aanpassingen. Met andere

Een patiënt wordt opgenomen omwille van algemene achter-

woorden: een bezoek van de logopedist staat niet gelijk aan

uitgang. De diëtist vraagt aan de logopedist om bij deze patiënt

het opleggen van mixvoeding.

langs te gaan omwille van zijn slikstoornissen. Wanneer de > De logopedist gaat langs bij de patiënt als zijn echtge-

logopedist zich gaat bevragen bij de verpleegkundige, wordt er

note er niet is.

gebrieft dat de patiënt een voorgeschiedenis heeft van dysfagie en meerdere aspiratiepneumonieën. De verpleegkundige

Want in eerste instantie gaat het hier niet over de echtgenote,

vermeldt ook dat de echtgenote van de patiënt een logopedisch

maar over de patiënt. In het kader van de privacy is het

consult pertinent weigert. Ze wil geen mixvoeding voor haar

misschien aangewezen om de eerste observatie uit te

echtgenoot en weet zelf wel hoe ze dit probleem moet oplossen.

voeren zonder de aanwezigheid van de echtgenote. Dat kan

Blijkbaar is de echtgenote snel geagiteerd wanneer er extra

er bovendien voor zorgen dat er minder spanning is in de

hulp aangeboden wordt. De verpleegkundige besluit daarom dat

kamer, zodat de patiënt zich vrijer voelt om vragen te

een logopedisch consult niet aangewezen is.

stellen. Daarbij denken we dus na over de weerbaarheid van de patiënt ten opzichte van zijn echtgenote. En hoewel het steeds belangrijk is om de naasten en mantelzorgers te

HEB JE ZELF OOK EEN SITUATIE DIE JE GRAAG WILT

betrekken, mogen we de autonomie en de privacy

BESPREKEN TIJDENS EEN ‘SNACK NAAR ETHIEK’?

van de patiënt niet uit het oog verliezen.

Geef dan een seintje aan Melanie Boulogne (pastoraal medewerker) of Fabienne Mertens (leidinggevende algemene waak).

31


PROJECT IN DE KIJKER Groeien naar een rookvrij ziekenhuis

Jaarlijks 34.000 rokende patiënten bij Jessa

2-sporencampagne: informeren en ondersteunen Vanaf de maand maart starten we met een bewustwordingscampagne waarbij we rokers willen informeren en ondersteunen. > Informeren met de folder ‘Ik verblijf in een rookvrij ziekenhuis. Wat betekent dit?’ De folder geeft de voordelen van een rookstop aan, tips rond omgaan met ontwenningsverschijnselen, ... Elke patiënt die rookt krijgt de folder aangeboden. Dat kan gebeuren tijdens een consultatie bij de arts die besluit tot opname. Of later, bij het opnamegesprek als de patiënt zich inschrijft. > Ondersteunen bij rookpauze tijdens het ziekenhuisverblijf Als verpleegkundige kan je rokende patiënten attent maken op alternatieven om tot een rookstop tijdens opname te komen. Je kan hen mondeling informeren over nicotinevervangers zoals Champix en hen wijzen op het bestaan van andere ondersteuningsmiddelen, zoals nicotinepleisters.

Elk jaar worden er in het Jessa Ziekenhuis gemiddeld 34.000 rokende patiënten behandeld. Wetenschappelijk

Om deze taak professioneel te kunnen opnemen, kan je als

onderzoek wijst er ons al een tijdje op dat een roker, die

verpleegkundige rekenen op de ondersteuning van je leiding-

stopt met roken voor hij onder het mes moet, het risico op

gevende.

complicaties wel tot de helft kan verminderden. Geef toe, geen faits divers als je tot die doelgroep behoort. Door

Groeien naar een rookvrij ziekenhuis, ook voor de

rokende patiënten hierover te informeren, neem je als

medewerkers

zorgverlener een belangrijke rol op en bouw je tegelijk mee

Omdat witte jassen en peuken nu eenmaal een vreemde

aan een rookvrije toekomst voor ons ziekenhuis. Een

combinatie blijft, willen we ook de medewerkers aansporen om

driedubbele win-win dus!

rookvrij te worden. De rook trekt in je kleding en je ademt de rookgeur uit vlakbij de patiënt die zich vaak al niet zo lekker voelt.

Het blijft een ietwat treurig beeld: de patiënt in joggingbroek

Bovendien geeft het een verkeerd signaal, als iemand die herken-

op weg naar het rookkot. Het infuus in de ene, de sigaret in de

baar is als zorgmedewerker een sigaret opsteekt. Medewerkers

andere hand. De grauwigheid van het seizoen maakt de scene

die roken, doen dit daarom enkel tijdens hun onbetaalde pauzes

nog wat ongemakkelijker voor de passant. Wellicht zal geen

en in een aparte rokersruimte voor het personeel.

enkele statistiek de echte diehards onder de rokers overtuigen om te stoppen, maar een rookstop voor opname is - wie

Net als patiënten krijgen ook rokende medewerkers een

weet- wel een haalbare piste.

uitnodiging om deel te nemen aan een rookstopbegeleidings-

32


Groeien naar

een rookvrij ziekenhuis

programma. Dat kan zelfs - en bij voorkeur - via een gemengde groep. Uit het verleden blijkt dat zelfs een meerwaarde te zijn: de medewerkers zijn extra gemotiveerd gezien ze eerder ‘preventief’ stoppen met roken t.a.v. de patiënten die eerder vanuit een urgentie stoppen met roken. Bovendien zien patiënten dat het ziekenhuis ook investeert in de gezondheidsbegeleiding van zijn eigen medewerkers. Ook het Revalidatie- en Gezondheidscentrum (ReGO) organiseert inmiddels 20 jaar rookstopcursussen. In eerste instantie zijn deze weliswaar gericht op patiënten van cardiologie en pneumorevalidatie, maar ook Jessa-medewerkers zijn welkom om zich aan te sluiten bij deze groepssessies. De (quick-)wins als je stopt met roken Onze erkende tabakoloog Frank Vandereyt (psycholoog ReGo) lijst de voordelen van een rookstop op: > MEDISCHE VOORDELEN:

> PSYCHOLOGISCHE VOORDELEN:

- Na 1 tot 3 dagen is het CO-niveau op hetzelfde peil als

- Je bent niet meer afhankelijk van je rookwaar.

dat van een niet-roker.

- Je spaart jaarlijks +/- 2.500 euro uit.

- Na 1 week daalt je cholesterol (LDL daalt, HDL stijgt). Als

- Je hebt meer energie.

je totale cholesterol met 10% daalt, dan daalt het risico

- Je omgeving waardeert je beslissing als je stopt met roken.

voor hart- en vaatlijden met 20%.

- Thuis en op het werk hangt een frisse geur. De gordijnen

- De doorbloeding van vingers, tenen, neus, oren en penis is

zullen ook niet meer verkleuren.

beter en de kans op impotentie vermindert.

- Je schaadt de gezondheid van je gezin, vrienden en

- Binnen de 2 maanden gaat je conditie er aanzienlijk op

collega’s niet meer.

vooruit. - Vanaf 3 maanden neemt je longcapaciteit met 5 à 10% toe. Je hoest minder en je bent minder kortademig. - Na 5 jaar is de kans op een hartaanval gehalveerd in vergelijking met een roker. - Na 10 jaar is de kans op een hartaanval hetzelfde als bij

MEER INFO

iemand die nooit gerookt heeft.

SONJA RECKERS Gezondheidspromotie sonja.reckers@jessazh.be T. 352 14

- Na 10 jaar is het risico op longkanker gehalveerd in vergelijking met een roker.

33


DE GLIMLACH Zo maken we van Jessa een warme plek.

zo w e

Wat is dat voor jou, WARME ZORG? en rk

wij aa

n

WARME EN BETROKKEN ZORG

Met die vraag trok Jess! naar campus St-Ursula, waar Sofie

en zo hoeft hij niet élke dag vis

Bergé (Reva 3) en Ann Schuermans (Reva 2) - logistieke

te eten. Ook dat is een vorm

medewerkers - ons pad kruisten en de tijd maakten om

van betrokken zorg. Of na het

hun licht te werpen op warme en betrokken zorg.

middageten in de dagzaal schenk ik iedereen een

“Als logistieke medewerkers komen we veel in contact met de

koffietje en een koekje. Dan

revalidanten. Dat begint al bij het krieken van de dag, wanneer

blijven de revalidanten wat

we het ontbijtbuffet klaarzetten. Veel revalidanten ontbijten

langer zitten en slaan ze nog

op hun kamer, maar diegenen die al voldoende mobiel zijn,

een babbeltje met elkaar. Zo

ontbijten samen in de dagzaal. En terwijl ik alles klaarzet,

vervullen we als logistieke

gebeurt het regelmatig dat een revalidant naar mij toekomt om

medewerkers in feite ook een

een praatje te slaan of om zijn hart te luchten. Waar ze met

sociale rol.”

artsen en verpleegkundigen eerder over hun revalidatie en medische zaken spreken, zijn wij hun luisterend oor voor de

Opgeklopte melk

eerder gevoelsmatige dingen. Een slechte dag, iets familiaal

Ann: “Alles wat we doen, leunt

wat hen dwarszit, eender wat”, vertelt Ann.

eigenlijk aan bij je huishoudelijke taken thuis. We helpen met

Sociale rol

het eten, smeren boterhammen

“Tijd maken om even naar de revalidanten te luisteren, is

voor wie dat zelf nog niet kan,

inderdaad ontzettend belangrijk”, beaamt Sofie. “Zelfs al duurt

pakken de was uit, verversen

dat maar een paar minuten. Als je hen even de dagelijkse sleur

wekelijks de lakens, helpen met

kan laten vergeten, hen een lach schenkt of zelfs maar een blik

het decoreren van de afdeling …

van verstandhouding: dat maakt het verschil. Veel van die

Er komt dus automatisch een band met de revalidanten. En

kleine zaken gebeuren automatisch. Zo is er een revalidant die

zoals Sofie zei doen we vele extraatjes spontaan. Zo heb ik

elke dag opnieuw voor vis kiest omdat dat makkelijk is om door

eens een klopper meegebracht om de melk voor de koffie op te

te slikken. Als ik bij hem langsga voor de maaltijdbevraging en

kloppen. Simpel, maar dat wordt geapprecieerd! Of onlangs

zie dat er kip of gehakt op het menu staat, dan stel ik aan hem

hadden we een mevrouw die geen familie had en waarmee het

voor om dat eens te nemen. Dat is ook zacht om door te slikken

slecht ging. Dan maakte ik nu en dan eens tijd voor een kleine

34


Sofie Bergé en Ann Schuermans

wandeling in de therapietuin. Soms ook na mijn uren, want het

Tegelijk doe ik ook mijn uiterste best opdat de afdeling tiptop

is niet omdat je shift erop zit, dat je alles stante pede moet

in orde is, zodat de verpleegkundigen hun werk vlot kunnen

laten vallen.”

doen en geen tijd verliezen met het zoeken naar materiaal. Weet je, eigenlijk is logistiek medewerker een perfecte job als

“Dat huiselijke aspect is hier misschien nog belangrijker dan in

je een meerwaarde wil betekenen. Zowel voor de collega’s als

een ziekenhuis”, oppert Sofie. “Ik probeer het dan ook echt

voor de revalidanten die hier zijn.”

gezellig te maken zodat de revalidanten zich hier thuis voelen.

35


PARTNERS IN CRIME Samen vormen we Jessa.

DWARS DOOR HASSELT Begin oktober verdedigden 144 medewerkers de kleuren van het Jessa Ziekenhuis tijdens Dwars door Hasselt. De sportieve prestatie van al onze collega’s verhoogde het ingezamelde geld voor ons goede doelproject ‘ontwikkelingsgerichte zorg’ tot 1.135 euro. Onze afdeling neonatologie wendt het geld namelijk aan om de ontwikkelingsgerichte zorg verder uit te bouwen. Denk maar aan ouderkindsuites, knuffelzetels, een familiekamer, … Leuk weetje over deze editie van Dwars door Hasselt: collega Kim Nulens van de dienst ICCU - hartbewaking op campus Virga Jesse was van alle deelnemende vrouwen de allersnelste op de vijf kilometer!

36


JOZ-SENIOREN Naar goede traditie maakten de JOZ-senioren begin september een meerdaagse reis. Deze keer trokken ze naar de Côte d’ Or in Frankrijk. Daar brachten ze een bezoek aan het museum Alesia, waar in 52 voor Christus de roemrijke veldslag tussen het Romeinse leger van Julius Caesar en de Gallische legers van Vercingetorix plaatsvond. Verder stond er een bezoek aan la moutarderie Edmond Fallot en aan Veuve Ambal - dat crémants produceert - op het programma. Ook de moeite waard: Les Caves Patriarche, de langste wijnkelder van Beaune waar de JOZ-senioren een uitgebreide rondleiding kregen met degustatie van exquise wijnen en een feeëriek diner bij kaarslicht. De

Op 26 oktober ging het jaarlijkse najaarsetentje van de

derde dag kregen ze een blik achter de schermen van het

JOZ-senioren door in het Krekelhof te Kuringen. Er werd

wijnhuis ‘Chateau de Villards Fontaine-Domaine de

dit jaar gekozen voor een nieuw concept, een Spaanse

Montmain’ en volgden ze een rondleiding bij Fromagerie

avond waarvoor 109 deelnemers zich inschreven. De

Gaugry in Gevry-Cambertin en bij Le Cassissium, een

ontvangst met een glas cava, de tapas, de uitstekende

bedrijf dat cassis en andere fruitextracten bereidt. En naar

paella met begeleidende Spaanse wijnen en de crème

goede gewoonte hielden ze bij de terugreis nog even halt

brûlée werden door iedereen erg gesmaakt. Het werd een

bij het champagnehuis L’Huillier in Fontette. De talrijke

gezellige avond en het nieuwe concept werd volmondig

dozen met wijn en champagne in de koffer van de bus

goedgekeurd. De uitgebreide verslagen en alle foto’s vind

getuigden van een geslaagde vierdaagse reis!

je op www.jessazh.be/joz.

VEGETARISCHE WINNAARS Dit voorjaar nam het Jessa Ziekenhuis deel aan Dagen Zonder Vlees. De medewerkers van de afdeling urologie/ orthopedie aten toen het vaakst vegetarisch en werden daarom getrakteerd op een feestelijk etentje in ons personeelsrestaurant. Een gezellige en vooral lekkere verrassing!

37


ESTAFETTE Een collega nomineert een andere en beantwoordt 7 toffe vragen.

Estafette met Nydia Leemans,

secretariaat clustermanagement

Vaak wordt er gezegd: “Ik zou wel eens een vlieg willen zijn.” Naar welke plek binnen Jessa zou jij dan vliegen? Eigenlijk zijn er best wel veel plekken waar ik eens stiekem een dag zou willen rondvliegen. Als ik er dan toch eentje moet uitpikken, dan is dat de keuken. Want voor buitenstaanders lijkt het misschien wel een evidentie dat de voedingsdienst elke dag zorgt voor de maaltijden van circa duizend patiënten, de externe maaltijden én al het eten voor onze verschillende personeelsrestaurants. Maar als je stilstaat bij de hoeveelheden, alle diëten en

Aan welke collega geef jij deze vragenlijst door? Aan Ine Bauters, leidinggevende urologie/orthopedie op campus Salvator

38

de logistiek die dat met zich meebrengt, dan is dat alles behalve vanzelfsprekend. Via Planon bestel ik regelmatig catering voor vergaderingen en symposia. In slechts enkele klikken is dat geregeld. Maar je hebt er dan geen idee van wat de impact is op de medewerkers van


de keuken. Al die processen erachter,

iedereen toegankelijker maakt.

aan wie zou je die dan toekennen en waarom?

de manier van werken, de verhalen: dat zou ik weleens van dichtbij willen

Wat is je leukste herinnering aan

Ik ga er altijd vanuit dat een mooie

meemaken.

Jessa tot nu toe?

prestatie het resultaat van een volledig

Leuke herinneringen maak je samen

team is. Want de ene vult de andere

Het ziekenhuis van de toekomst:

met je collega’s. Voor mij is dat dus met

aan, waardoor je het niveau naar

hoe ziet dat er volgens jou uit?

Ilse Schalenbourg (secretariaat

omhoog brengt. Bovendien zijn veel

Je weet nooit wat de toekomst brengt. Ik

clustermanagement campus Salvator)

teams in het ziekenhuis als domino-

werk nu tien jaar bij Jessa. Als ik

en iedereen van het clustermanage-

steentjes aan elkaar verbonden: de

terugblik naar wat er in dat decennium

ment. We vormen een hecht team, wat

spoedgevallendienst bijvoorbeeld

allemaal gebeurd en veranderd is, dat is

maakt dat ik elke dag met veel plezier

werkt nauw samen met het labo, de

immens! En alles zal alleen maar aan een

kom werken. En ik haal zowel uit de

afdeling radiologie, ... Daarenboven ben

nog hoger tempo veranderen. Neem nu

kleine als de grote dingen voldoening.

ik ervan overtuigd dat een regelmatig

onze cardiochirurg Alaaddin Yilmaz die

Ik ben even blij als ik iemand heb

schouderklopje een groter effect heeft

onlangs in het nieuws was met zijn

kunnen helpen met de opmaak van zijn

dan een eenmalige trofee.

nieuwe operatietechniek die veel minder

Word-document als wanneer ik een

belastend is voor de patiënt. Ik denk

complimentje krijg over de goede

Met welke vijf woorden of begrip-

dat er in alle specialismen dergelijke

organisatie van belangrijke Jessa-mo-

pen associeer jij Jessa?

revolutionaire zaken gaan gebeuren. Ik

menten zoals Levensloop of de Dag

Ten eerste zijn wij één grote familie.

kijk dus zeker uit naar wat er allemaal op

tegen kanker. In feite is Jessa voor mij

Weliswaar verspreid over verschillende

ons afkomt de komende jaren.

een aaneenschakeling van leuke

campussen, maar desondanks is er

momenten en mooie herinneringen.

samenhorigheid en delen we lief en

Stel: je krijgt carte blanche om één

leed. Want elke patiënt komt hier

zaak in ons ziekenhuis te verande-

Schets een beeld van jouw perfecte

binnen met een ander verhaal. De ene

ren. Wat zou dat zijn?

Jessa-feestje.

bedrukt of verdrietig, de andere net

Eerlijk: ik heb lang nagedacht over

De Jessa-feestjes waar ik naartoe ben

heel blij. Ondanks die diversiteit

deze vraag, terwijl het antwoord zo

geweest, waren altijd fijn en goed

streven we allemaal naar hetzelfde

voor de hand liggend is. De parking.

georganiseerd. Mocht ik zelf kunnen

doel en willen we allemaal het beste

Zowel voor medewerkers en patiënten.

kiezen, dan zou ik meer richting

voor onze patiënten. Ten tweede groei.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben er me

foodtruckfestival gaan. Een groot

Ooit begonnen als één campus,

absoluut bewust van dat de huidige

binnenplein, gezellig babbelen met

ondertussen uitgegroeid tot 3 campus-

infrastructuur zijn limieten kent en ik

elkaar, een livebandje, strobalen om op

sen, of zelfs 4 met Ekkelgarden erbij.

vind het ook knap dat de medewerkers

te zitten, … Het feestje hoeft niet tot

Logisch ook, dat we altijd groter

van mobiliteit zoveel alternatieven

een gat in de nacht te duren, als het

worden. We moeten mee met de

uitwerken: de pendelbussen, de

maar gezellig is, met veel ambiance. En

evoluties en het past ook in ons

kiezelparking, de elektrische fietsen, ...

sowieso zou ik - zoals vroeger bij de

streven om altijd nog een tikkeltje

Maar ik hoop dat er bij de bouw van het

Jessa-feestjes - een taxiservice

beter te worden in wat we doen. Tot

nieuwe ziekenhuis zeker voldoende

voorzien. Dat was echt geniaal!

slot staat Jessa voor mij gelijk aan een

parking voorzien wordt. En ondertus-

aangename werkplek. De sfeer, de fijne

sen hoop ik stiekem op een interessan-

Als er een award was voor ‘beste

collega’s, de vriendschappen. Ik kom

te actie die elektrische fietsen voor

Jessa-medewerker van het jaar’,

dus elke dag met veel goesting werken.

39


VINGER AAN DE POLS Leuke, interessante nieuwtjes uit het huis.

HET CIJFER

150kilo

Zoveel pasta bereidden logopediste

therapeute Klara Cypers ook nog eens 200

Sara Noels en therapeute Elvi Lemmens

desserts. Tussendoor lieten de aanwezige

samen met Ivan Schoofs (manager

kinderen zich van hun creatieve kant zien

voedingsdienst) en Patrick Swennen

en knutselden ze met pasta.

(productie voedingsdienst) voor het jaarlijkse familie-evenement op campus St.-Ursula. Voor het eerst werd dat onder de noemer 'Pasta Festa' in een Italiaans jasje gehuld. In totaal schoven 310 revalidanten, medewerkers en familieleden aan het pastabuffet aan. Maar een feest is pas echt een feest als er ook dessert is. Daarom maakten Sara en Elvi samen met

IK WAS ERBIJ

INGRIJPENDE TAART

De jaarlijkse uitstap van vrijwilligers en verpleegkundigen van de palliatieve eenheid was deze herfst al aan zijn vierde editie toe. “Na Zeeland, het land van Herve en de Herckenrodesite, trokken we dit jaar richting Ruhrsee”, vertelt Jurgen Breemans, IDEO IN P

ten de 18 vrijwilligers en 7 verpleegkundigen Vogelsang (een

URE --- VI

V --

Duitse militaire basis) met gids. “’s Middags gingen we gezellig

T IC

tafelen; in de namiddag maakten we een wandeling en

-

bezochten we de stuwdam in Rhursee. Onze uitstap eindigde in Monschau.”

Abdominaal chirurg Joep Knol voerde eind september voor de honderdste keer een operatie uit volgens de TaTME-techniek. Het bijzondere aan de techniek is dat de tumor zowel via de buik als het rectum benaderd wordt. Een delegatie van het Zweedse universitair ziekenhuis van Karolinska woonde de ingreep bij en sneed na de ingreep samen met dr. Knol deze speciale taart aan. Via een VIPP-app (Video in Picture) toverde de taart videobeelden van zo’n ingreep tevoorschijn.

40

-APP--PP

hoofdverpleegkundige van de Palliatieve Eenheid. Daar bezoch-


YOUCA Action Day Op 19 oktober ruilden 16 leerlingen de schoolbanken in voor een dagje werken bij Jessa. Mieke Thijs, medewerker werving & selectie: “Daarmee droegen wij bij aan de YOUCA Action Day. Want per leerling schonken we 50 euro aan YOUCA, dat het geld besteedt aan projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden. De diensten waar de jongeren meedraaiden, zijn trouwens zeer uiteenlopend. Dat ging o.a. van de afdelingen traumatologie, geriatrie, materniteit en hart-, long- en vaatchirurgie tot het centraal magazijn, laboratorium en de keuken.”

TOPSCORE VOOR PAAZ-AFDELING

ook terecht erg fier op zijn team: "Een dikke pluim aan heel het team voor de inspanningen die ze elke dag leveren op de PAAZ-afdeling, en in het bijzonder aan Lynn Roegiers, Belinda Rinaldi, Stephanie Mammarella en Armande Grommen."

Eind oktober haalde onze PAAZ-afdeling als allereerste afdeling een score van 100% op een onaangekondigde veiligheidsronde. Tom Geuns, stafmedewerker Q&S: "Het PAAZ-team mag terecht trots zijn op de manier waarop ze kwaliteit en patiëntveiligheid incorporeerden in hun dagelijkse werking. De score is uiteraard maar een cijfer, maar weerspiegelt wel de indruk die observatoren kregen tijdens het onaangekondigde bezoek en tijdens de gesprekken met de aanwezige zorgverleners." Hoofdverpleegkundige Frederic Ulburghs is dan

IN JE AGENDA

21 DECEMBER

27 JANUARI

Kerstborrel

Personeelsfeest

(tuin campus Salvator)

41

(Hangar 58)


KEN JOUW AFDELING WAT IS WAT? DEUROPENER

EVACUATIEMELDER

BRANDMELDER

(RICHTING) UITGANG

(RICHTING) NOODUITGANG DECEMBER 2017

vzw Jessa Ziekenhuis

Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt, www.jessazh.be


UPDATE Personeelsweetjes.

HUWELIJKEN

GEBOORTE

24-06-17

Claes Patrick en VANELDEREN HEIDI

04-08-17

Jorissen Jo en POLLING HANNE

labo

Virga Jesse

19-08-17

ULENAERS LUC en Ongena Peter

radiotherapie

Virga Jesse

19-08-17

Noelmans Dirk en GIELEN VANESSA

labo

Virga Jesse

25-08-17

Filtjens Guy en VANDEVOORDT ERIKA

reva 4

St.-Ursula

26-08-17

Theeuwes Bart en VANHERLE KATRIEN

radiologie

Virga Jesse

26-08-17

Verhaeren Jeroen en PUT KIM

algemene directie

Virga Jesse

02-09-17

Van Genechten Kevin en EMMERS SABRINA

apotheek

Virga Jesse

09-09-17

Somers Giel en DUCHATEAU NADINE

oncologie 1

Virga Jesse

Virga Jesse

15-09-17

Debruyne Dirk en NELISSEN SABIEN

hart-, long- en vaatchirurgie

Virga Jesse

16-09-17

Clerix Pieter en LANGENDRIES KATRIEN

paramedische reva

St.-Ursula

16-09-17

Stroobants Cristiaan en RENDERS NOËLLA

hart-, long- en vaatchirurgie

Virga Jesse

23-09-17

BONNÉ KIM en Moesen Liesbet

cardiale revalidatie

Virga Jesse

05-04-17

OLIVA

MINTEN NATHALIE

oncologie steriele kamers

Virga Jesse

16-05-17

SELIN

AVCI AYSEGÜL

kinder- en jeugdgeneeskunde

Virga Jesse

22-06-17

JESSE

VANZONHOVEN NELE

hart-, long- en vaatchirurgie

Virga Jesse

03-07-17

NOOR

CUSTERS STEFANIE

intensieve therapie eenheid 2

Virga Jesse

03-07-17

SENN

JANS DANA

intensieve therapie eenheid 1

Virga Jesse

17-07-17

EDEN

VANWELCKENHUYZEN KIM

operatiekwartier

Virga Jesse

19-07-17

LIA

NELISSEN HANNE

slaapeenheid volwassenen

Virga Jesse

25-07-17

LOTTE

EVERTS DORIEN

oncologie steriele kamers

Virga Jesse

30-07-17

LEON

PEERS DANA

reva 4

St.-Ursula

30-07-17

LORE

JACOBS YOLANDE

fysische geneeskunde & revalidatie

Virga Jesse

31-07-17

SIMON

DEPAIFVE YVES

abdo-plast-stoma

Virga Jesse

11-08-17

PILOU

FAVOREEL SOFIE

daghospitaal geriatrie

Salvator

13-08-17

TUUR

VANDERBEMDEN SVEN

radiologie

Virga Jesse

25-08-17

LUCIE

KREEMERS AN

kinder- en jeugdgeneeskunde

Virga Jesse

SCHUERMANS MELISSA

geriatrie 4

Salvator

27-08-17 MAXIME 28-08-17

VIC

JUTTEN SOFIE

algemene directie

Virga Jesse

03-09-17

KLAAS

MELLEN KAREL

ICT

Virga Jesse

04-09-17

MIES

MOMMEN NELE

hartcentrum

Virga Jesse

13-09-17

SEM

DEWELF JESSA

neonatale zorgen

Virga Jesse

14-09-17

MAURICE

REYNDERS SOFIE

operatiekwartier verblijvenden

Salvator

17-09-17 IDRIS

CHAMPAGNE SUMA

neurologie-pneumologie-endocrinologie

Virga Jesse

18-09-17

MAITÉ

BYLOIS EVA

ITE2

Virga Jesse

22-09-17

CHARLOTTE

ALDERS TOON

cardiale revalidatie

Virga Jesse

04-10-17

FRIGG

BONFOND SVENJA

neurologie-pneumologie-endocrinologie

Virga Jesse

PEETERS JESSICA

oncologie steriele kamers

Virga Jesse

05-10-17 ISALIE

PENSIOEN

onthaal/hostessen

11-10-17

MINT

OEYEN JEROEN

PAAZ

Virga Jesse

18-10-17

FLORENCE

VAN RUMST ELISE

opnamedienst

Virga Jesse

01-11-17

FRANSEN MONIQUE

abdo-plast-stomato

Virga Jesse

01-11-17

PEYLS LUTGARDE

oncologie

Virga Jesse

22-11-17

DRIESEN MARLEEN

reva 2

St.-Ursula

26-11-17

VANDECLEE BERNADETTE

voedingsassistenten Salvator

01-12-17

SCHABRECHTS MAGGY

voedingsdienst

Virga Jesse

01-12-17

GUILLIAMS RITA

cardiale revalidatie

Virga Jesse

01-12-17

VRANCKEN ANNIE

personeelsrestaurant Salvator

43


LIGHTS

CAMERA

PARTY! 27 JANUARI 2018 20u HANGAR 58 MIS HET FEEST VAN HET JAAR NIET! Je uitnodiging valt binnenkort in de bus. Meer info op Jessanet.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.