Page 1

POÄNGPLAN FÖR ESTETISKA PROGRAMMET, ESTETIK OCH MEDIA MED PROFIL FOTO GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

1150 p

Engelska 5

100 p

Engelska 6

100 p

Historia 1b

100 p

Historia 2b - kultur

100 p

Idrott och hälsa 1

100 p

Matematik 1b

100 p

Naturkunskap 1b

100 p

Religionskunskap 1

50 p

Samhällskunskap 1b

100 p

Svenska 1

100 p

Svenska 2

100 p

Svenska 3

100 p

Svenska som andra språk 1

100 p

Svenska som andra språk 2

100 p

Svenska som andra språk 3

100 p

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN Estetisk kommunikation 1 Konstarterna och samhället

150 p 100 p 50 p


INRIKTNINGSKURSER

400 p

Digitalt skapande 1

100 p

Medieproduktion 1

100 p

Medieproduktion 2

100 p

Medier, samhälle och kommunikation 1

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR

100 p

500 p

Fotografisk bild 1

100 p

Fotografisk bild 2

100 p

Fotografisk bild 3

100 p

Fotografisk bild 4

100 p

Textkommunikation

100 p

INDIVIDUELLT VAL

200 p

Engelska 7

100 p

Entreprenörskap

100 p

Filosofi 1

50 p

Idrott och hälsa 2

100 p

Matematik 2

100 p

Matematik 3

100 p

Moderna språk

100 p


Psykologi 1

50 p

Samhällskunskap 2

100 p

Gymnasiearbete ES

100 p

Poangplan estetiska programmet foto 2013 2014  
Poangplan estetiska programmet foto 2013 2014  
Advertisement