TS bransch april 2013

Page 59

Röda granater. Stenen till vänster (4,5 mm) är från Norra Norsjö, Ångermanland. Stenen till höger från Sjönevad, Halland. Funna, slipade och fotograferade av Torbjörn Lorin.

Fasettslipad topas (1,97 carat) från Kråkemåla, Småland. Urban Strands samling. Slipad och fotograferad av Torbjörn Lorin.

Ametister (7,50 och 6,87 carat) från Ransätershöjden, Värmland. Foto Torbjörn Lorin.

Bergkristall från Rutströmsselet funna av Ibrahim Hrusic. Slipning och foto Mikael Blom.

(T v) Bergkristall (17,40 carat) från Jämtland och rökkvarts (40,20 carat) från Riddaho, Värmland. Foto Torbjörn Lorin.

T&S fakta

Silverhänge med egenslipad bergkristall från Camilla Mustikka.

Några aktuella svenska fyndlokaler för ädelstensmaterial

På Nasafjäll i Lappland har man brutit silverhaltig blyglans. Denna silvermalm var belägen i en ådra av kvarts, där stora och klara bergkristaller fortfarande kan hittas. En fyndlokal där fina bergkristaller och rökkvartskristaller fortfarande kan påträffas är Rutströmsselet nära riksgränsen i Lappland. Ofta kan kristallerna vara mycket stora, men bara topparna är klara. Vår allra mest klassiska fyndlokal för bergkristall är Blåkullaberg ovanför Smedjebacken i Dalarna. Här har otaliga praktfulla hålrum med bergkristaller hittats. Här har man fortfarande god chans att hitta små, klara bergkristaller vid ett besök. I Granmurens Fältspatsbrott vid Hylla, väster om Sala i Västmanland, är många av bergkristallerna naturligt gula, det vill säga citrin. Detta är sällsynt inte bara i Sverige, utan också internationellt, då de flesta citriner på marknaden egentligen är värmebehandlade ametister. Många kristaller är grumliga, men har du tur stöter du på en naturlig citrin av ädelstenskvalitet. Fjället Stuor Jervas i Lappland är en av få platser i Sverige där massiv kvarts, ej kristaller, kan bli så klar att den går att slipa. Stenen förekommer som gångar i fjället och färgen övergår ibland till vacker rökkvarts. Vassijaure I Lappland skulle kunna vara den mest lovande plat-

TID&SMYCKEN 1/06

Korund från Värmland.

sen för fynd av slipbar rökkvarts idag. I området har stora, klara bitar hittats. På västra sidan om berget vid Ransäter i Värmland går en grusväg söderut ned från Ransberg. Väster om denna grusväg finns ett bergparti genomkorsat av gångar med ametistkristaller. Många är uttömda, men möjligheten att finna nya kan vara värd en utflykt: här i berget har klara ametister av mycket vacker färg påträffats. Ovanför Trehörningssjö i Ångermanland ligger byn Norra Nordsjö. Vid en sprängning för ett betongfundament i närheten råkade man detonera just ovanpå ett hålrum med röda granater av exceptionell kvalitet. Granaterna förekom i upp till 6 mm runda, vackert röda kristaller, som kunde vara kristallklara. Att fler liknande hålrum i framtiden skulle kunna hittas är inte omöjligt. I Sjönevad, Halland, har en gruva brutits på röd granat. Kristallerna, som kan vara upp till 5 cm i storlek, är sprickfyllda men innehåller ibland partier mellan sprickorna som är helt klara. Sveriges hittills enda fyndort för topas i ädelstenskvalitet är Kråkemåla i Småland. I området ligger flera granitbrott, där inte bara vit topas har hittats, utan också mycket mörk rökkvarts, morion, i ädelstenskvalitet. Den som tar sig tid att springa runt i de omgivande skogarna kan kanske råka på ytterligare fynd av dessa två ädelstenar.

59


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.