Turistický průvodce - Olomoucký kraj

Page 1

TURISTICKÝ PRŮVODCE

www.ok-tourism.cz


Vážení turisté, výletníci a milovníci zážitků,

km 120

75

1230 km

63

0 18

1030 km

km

m 0k

km 350

1310 km

km

1230 k m

m 0k

1030 km

63

1310 km

km

2

250 k m

km

0 18

Vydal: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, e-mail: tourism@kr-olomoucky.cz, www.ok-tourism.cz, tel.: (+420) 585 508 111 Vydání I., 12/2017. Design, texty, sazba: VENDI, s. r. o., Určická 31, 796 01 Prostějov Tisk: TISKÁRNA K-TISK, s. r. o., Dolní 1452/11, 792 01 Bruntál Foto: archivy uvedených subjektů. Autorská práva: © Olomoucký kraj, NEPRODEJNÉ ISBN 978-80-87982-90-7 ISBN 978-80-87982-90-7 (angl. vyd.), ISBN 978-80-87982-91-4 (něm. vyd.) ISBN 978-80-87982-92-1 (pol. vyd.)

km 120

75

km 350

nazvat naši turistickou příručku průvodcem, je malinko zavádějící. Průvodce si člověk nebere jen proto, aby mu přiblížil například historii navštívených míst, ale hlavně, aby nezabloudil. V Olomouckém kraji však můžete sejít z cesty kdykoli a nikdy nebudete litovat. Pokaždé totiž narazíte na nějaký hrad, zámek, vodopád či jinou přírodní zajímavost. V tomto je náš region naprosto výjimečný. Jestli má vaše partnerka nebo partner rád lázně, vy zase daleké výhledy, děti baví jeskyně a muzea, můžete se vydat na výlet společně. Vyrazte na jakoukoli světovou stranu a spolehlivě projedete kolem léčebných pramenů, hor či rozhleden, jistě neminete ani krápníky vyzdobené podzemní paláce a bezpochyby narazíte na mnoho výstav či stálých expozic, které máme nejen ve městech, ale už i na venkově. Abychom vám plánování cesty přeci jenom zjednodušili, dali jsme do tisku tohoto průvodce. Tipy na výlety jsme naplnili desítky stran, a to jsme se ještě drželi hodně zkrátka, aby se vám publikace vešla do přihrádky auta a netížila v batohu. Tak šťastnou cestu! Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

250 k m

Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání 112 Hasiči 150 Policie České republiky 158 Záchranná služba, pohotovost 3 155 Asistenční služba ABA pro motoristy 1240, Informace o telefonních číslech 1188


Střední Morava

Uničovsko

Střední Morava - úrodná oblast rozkládající se převážně nebo Vlastivědném muzeu v Olomouci jsou opravdovou Šternbersko podél řeky Moravy je půvabný kraj, nazývaný již od 16. raritou. Střední Morava je také protkána hustou sítí cykloMohelnicko století Haná. Vyznačuje se bohatými kulturními tradice- tras, které vás zavedou do malebných měst a vesniček. mi a folklórem. Nejznámější jsou slavnosti v Prostějově Vodní radovánky nabízejí akvaparky, přírodní koupaliště a Tovačově, či Jízda králů v Doloplazech a Kojetíně. i jízdaUničovsko na raftech. Region má ovšem tajemná a zajímavá O životě Hanáků se můžete dozvědět více v Hanáckém místa také v podzemí, Šternbersko což dokazuje hned několik zpříMohelnicko skanzenu v Příkazech. Bohatou historii regionu rovněž stupněných jeskynních systémů. A protože Uničov po dni plném Mohelnice zaslouží něco dobrého k snědku, dokládá množství hradů, zámků a zřícenin. Kdo by ne- poznávání si každý Olomouc znal pohádkový hrad Bouzov? Nové poznatky načerpáte ochutnejte jedinečné Olomoucké tvarůžky a zapijte je Šternberk Litovelsko také v muzeích či galeriích. Zpřístupněný Arcibiskupský místním pivem. Večer se už jenom nechte hýčkat v jedOlomoucko Litovel Uničov něch z vyhlášených lázní a užívejte si tu pohodovou atpalác, sbírky v Arcidiecézním muzeu, v Expozici času ve Mohelnice Šternberk mosféru. Šternberku, v Muzeu kočárů v Čechách pod Kosířem Litovelsko Hranicko

.

.

.

.

.

Konicko

..

Litovel

.

Konicko

.

.

.

Prostějov

.

Litovelsko Konicko

Hranice

Lipník n. B.

Prostějov

Prostějovsko

.

Kojetín

Přerovsko

Olomouc Střední

.

Hranicko

.

.

.

.

Lipensko Přerovsko

Haná

Olomoucko

.

.

.

Hranice

Lipník n. B.

Lipensko

Šternbersko Střední Haná

.

.

Hranicko

Přerov

Přerov

Kojetín

.

.

Prostějovsko

.

..

.

střední Morava – sdružení

střední – sdružení Prostějovsko cestovníhoMorava ruchu Profesní ogranizace cestovního ruchu cestovního ruchu Uničovsko Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc Profesní ogranizace cestovního ruchu Tel.: +420 585 204 627–629 Horní náměstí 5, 772 00 Olomouc Mohelnicko E-mail: info@central-moravia.cz www.strednimorava-tourism.cz Tel.: +420 585 204 627–629 provoz: pondělí – pátek E-mail: info@central-moravia.cz www.strednimorava-tourism.cz provoz: pondělí – pátek Obsah: Olomouc............................ 6-15 Olomoucko......................16-17 Přerovsko........................ 18-19 Hranicko..........................20-21 Lipensko................................22 Prostějovsko...................23-25 Konicko..................................26 Střední Haná.........................27 Šternbersko..........................28 Uničovsko.............................29 Litovelsko........................30-31 Mohelnicko.....................32-33

.

Olomouc

Konice

Konice

Olomoucko

.

.

Olomouc

Olomouc

7

7

. Lipensko

Přerovsko Střední Haná

4

5


Informační centrum Olomouc Horní náměstí - podloubí radnice 779 11 Olomouc +420 585 513 385, +420 585 513 392 www.tourism-olomouc.cz

. .

.

. .

Tourist centrum, s. r. o.

.

.

.

Švédská 10, 772 00 Olomouc +420 585 222 138, +420 585 231 460 www.tourist-centrum.cz

.

. .

. .

.

.

.

Horní náměstí - fialová trasa

.

Sloup Nejsvětější Trojice Olomoucké Horní náměstí se svojí dominantou - Sloupem Nejsvětější Trojice

Druhá největší památková rezervace v České republice nabízí řadu atraktivních míst: kláštery a chrámy, muzea umělecká i technická, rozlehlé parky, zoologickou zahradu či aquapark. Chloubou Olomouce je barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí, zapsaný od roku 2001 mezi památky UNESCO. Pokud navštívíte Olomouc, neměli byste opomenout prohlídku barokního sloupu Nejsvětější Trojice s více než čtyřiceti sochami. Je to nejvelkolepější a nejvyšší stavba svého druhu v českých zemích. Vaši pozornost si zaslouží i soubor šesti barokních kašen, Muzeum moderního umění a Arcidiecézní muzeum, v němž nahlédnete do románského biskupského paláce. Dalším významným místem Olomouce je Arcibiskupský palác. Od roku 1777 až do současnosti slouží jako rezidence olomouckých biskupů a arcibiskupů, a samozřejmě jej navštívila řada významných osobností. Když se císař a král

Ferdinand I. Dobrotivý vzdal vlády, právě tady, v Trůnním sále, 2. prosince 1848, slavnostně nastoupil na rakouský trůn císař František Josef I. Při prohlídce Olomouce si na mnoha místech povšimnete dochovaných vojenských pevností, které byly ještě v průběhu 19. století součástí unikátního opevnění; nyní je propojuje naučná stezka pro cyklisty i pěší. V těsné blízkosti města zve k výletu poutní chrám Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, poblíž se nachází zoologická zahrada se žraločím akváriem, obřími voliérami, vyhlídkovou věží a dětským lanovým parkem. Pro svou atmosféru a historické pamětihodnosti je Olomouc vyhledávaným střediskem mezinárodních konferencí a festivalů.

Doporučujeme vám 3 různé trasy, jak poznat Olomouc. Trasy jsou zakresleny níže na mapce.

Olomouc

Olomouc

Radnice s orlojem

2

Gotická budova radnice je z roku 1378. Má goticko-renesanční věž vysokou 75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na západní straně. Olomoucký orloj je součástí severní stěny radnice a nachází se tu od 15. století. Jeho současná podoba pochází od Karla Svolinského a je ztvárněna v duchu socialistického realismu. Jedná se o jeden z mála heliocentrických orlojů na světě.

Chrám svatého Mořice Chrám svatého Mořice je gotický proboštský farní kostel. Chrám sv. Mořice je významná pozdně gotická stavba, má dvě nesymetrické hranolové věže a bohatě klenuté trámové trojlodí. Uvnitř jsou instalovány sedmé největší varhany ve střední Evropě, které postavil mistr Michael Engler. Opletalova 10, Olomouc, tel.: +420 585 223 179, www.moric-olomouc.cz

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený ke slávě Boží v letech 1716 až 1754. Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení moru, který na Moravě udeřil v letech 1714 až 1716. Protože na stavbě pracovali umělci a řemeslničtí mistři, kteří byli zároveň olomouckými občany, byla stavba sloupu chápána jako výraz lokálního patriotismu. Pětatřicet metrů vysoký sloup představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. www.unesco-czech.cz

Edelmannův palác Renesanční měšťanský dům palácovitého typu na Horním náměstí.

Soubor barokních kašen Nejznámější a umělecky nejnáročnější olomouckou kašnou je Caesarova kašna. Její sochařská výzdoba představuje bájného zakladatele města - císaře Gaia Julia Caesara. Za umělecky nejkvalitnější ze souboru olomouckých barokních kašen je považována Merkurova kašna z roku 1727. Před orlojem na Horním náměstí je umístěna Herkulova kašna, ta je to druhou nejstarší olomouckou kašnou. Na opačné straně radnice stojí Ariónova kašna, která vznikla v roce 2002 v rámci rekonstrukce Horního náměstí a doplnila tak soubor olomouckých barokních kašen inspirovaných antickou mytologií.

Dolní náměstí - oranžová trasa Mariánský morový sloup Sloup postavil v letech 1715-1723 Václav Render jako výraz vděčnosti olomouckých měšťanů za ukončení moru, který na Moravě udeřil v letech 1714 až 1716.

Jupiterova kašna 1. prohlídková trasa - Horní náměstí 2. prohlídková trasa - Dolní náměstí 3. prohlídková trasa - k Václavskému náměstí

6

Jupiterova kašna vznikla jako poslední ze souboru olomouckých barokních kašen a od roku 1735 zdobí Dolní náměstí.

Neptunova kašna Vznikla roku 1683 jako součást unikátního souboru barokních kašen s antickými motivy. 7


Chrám svatého Michala

Vila Primavesi Slavná secesní vila se nachází v zahradě nad městskými hradbami a je citlivě zakomponovaná do historického jádra města. Dnes je tu restaurace a galerie. Univerzitní 7, Olomouc, tel.: +420 585 204 852, www.vilaprimavesi.cz

Olomouc tradičně i netradičně

Ololoď a ološlap

Jezuitský konvikt s kaplí Božího těla Umělecké centrum Univerzity Palackého sídlí v budově barokního jezuitského konviktu. Univerzitní 3, Olomouc, tel.: +420 585 633 099

Kostel Panny Marie Sněžné

Trojice kopulí barokního kostela sv. Michala je jednou z výrazných dominant města. Do současné raně barokní podoby byl přestavěn v letech 1673-1686 podle návrhu G. P. Tencally. Žerotínovo nám. 1, tel.: +420 585 223 915, +420 603 282 975, www.svatymichal.cz, otevřeno od svítání do setmění

Kaple sv. Jana Sarkandra Novobarokní kaple sv. Jana Sarkandra je dvoupatrová stavba zastřešená kupolí s lucernou. Uprostřed modlitebny je kruhový otvor do suterénu, kde je instalován skřipec ze Sarkandrovy doby. Na Hradě, tel.: +603 282 975, www.svatymichal.cz Další památky mimo prohlídkové trasy

Klášterní Hradisko V patře prelatury se nachází slavnostní sál, významná je také štuková a malířská výzdoba klenby klášterní knihovny. Sušilovo nám. 5, tel.:+420 973 407 208, +420 602 965 662, www.vnol.cz, prohlídky s průvodcem: duben-září, každou první sobotu v měsíci 09:00, 10:00 a 11:00, každý čtvrtek 14:00 a 15:00

Terezská brána Barokní brána z roku 1752- 1753, své jméno dostala na počest Marie Terezie při příležitosti její návštěvy v Olomouci. 8

Barokní jednolodní kostel Panny Marie Sněžné je součástí komplexu bývalých jezuitských školních budov. Denisova, Olomouc, tel.:+ 420 585 549 256, otevřeno PO-SO 9.00-18.00, NE 12.00-18.00

Kašna Tritonů Kašna Tritonů vznikla po požáru města roku 1707 a patří do souboru olomouckých barokních kašen.

Olomoucký hrad s dómem sv. Václava a románský biskupský palác Právě zde byl v roce 1306 zavražděn poslední Přemyslovec, český král Václav III. Václavské náměstí, Olomouc, tel.: +420 585 514 190, www.olmuart.com

Korunní pevnůstka Korunní pevnůstka je památkově chráněný areál s expozicí historie olomouckého opevnění a interaktivním muzeem vědy pro celou rodinu - Pevnost poznání. Třída 17. listopadu 7, Olomouc, tel.:+420 724 443 848, pevnostolomouc@seznam.cz, otevřeno: duben - říjen ÚT-PÁ 9.00-17.00, SO-NE 11.00-17.00, listopad-březen: po telefonické domluvě

Tereziánská zbrojnice Mohutná pozdně barokní budova je typickou ukázkou tereziánské vojenské architektury. Biskupské nám. 1, tel.: +420 585 631 111, otevřeno knihovna PO-ČT 8.00-22.00, PÁ 8.00-19.00, SO 9.0016.00, nádvoří je přes den volně přístupné

Audioprůvodce po pamětihodnostech Olomouce Pro návštěvníky, kteří se chtějí projít Olomoucí s průvodcem a přitom zůstat zcela nezávislí na čase a zachovat si soukromí, je připraven audioprůvodce v pěti jazycích a lze si ho vypůjčit v informačním centru v podloubí radnice. Horní náměstí, Olomouc, tel.: +420 585 513 385, infocentrum@olomouc.eu

Prohlídka Olomouce s kočičkou Olou Poznávací plavba Ololoď zprostředkuje návštěvníkům Olomouce a hlavně jejich dětem netradiční zážitek. Netradiční zážitek nabízí i Ološlap. Díky němu poznáte Olomouc trochu jinak. Ološlap lze také využít jako pojízdný pivní bar pro soukromé oslavy, netradiční setkání či firemní večírky. Tel.: +420 776 857 870, www.plavbyolomouc.cz, info@oloslap.cz

Multimediální průvodce OLINA Kapesní GPS navigaci s multimediálním obsahem provede návštěvníky Olomoucí k hlavním památkám či zajímavostem. Multimediální průvodce OLINA představuje atraktivní formu turistické navigace, hodiny audiovizuálních záznamů, tisíce fotografií a desetitisíce slov v jediném přenosném přístroji, který dokáže představit Olomouc ve vší rozmanitosti a kráse. Nyní i formou aplikace: www.tourism.olomouc.eu/tourism/information-centre/ multimedial-guide/cs

Výletní plavby na raftech Olomoucí a CHKO Litovelské Pomoraví CK Peřej tours, tř. Svobody 39, Olomouc, tel.: +420 603 113 344, www.perej.cz

Olomouc v kostce Prohlídka provede návštěvníky Olomouce po nejvýznamnějších památkách Horního náměstí. Součástí trasy je výstup na radniční věž, samozřejmě s přehledným výkladem k dalším olomouckým pamětihodnostem. Vstupenky jsou k dispozici v informačním centru v podloubí radnice Prohlídka Olomouc v kostce denně od 15. 6. do 31. 8. ! Mimo sezonu můžete využít služby průvodce na objednávku. Pro větší skupiny, školní výlety, exkurze apod. lze předem dohodnout telefonicky na čísle +420 585 513 385 nebo e-mailem na infocentrum@olomouc.eu.

Dětem od 4 do 7 let zprostředkuje poutavou formou prohlídku Olomouce průvodkyně s kočičkou Olou a kocourkem Zlobovousem. Horní náměstí, Olomouc, tel.: +420 585 513 385, infocentrum@olomouc.eu

Výstup na radniční věž v Olomouci Dominanta olomouckého Horního náměstí, 75 m vysoká radniční věž, tvoří nedílnou součást budovy radnice a je přístupná přes její vnitřní prostory. Výstup na vyhlídkový ochoz je možný v letní sezoně od 15. června do 31. srpna 6x denně v rámci prohlídky Olomouc v kostce a mimo sezonu od 1. září do 14. června 2x denně v 11:00 a 15:00 prostřednictvím organizovaných výstupů, které zajišťuje informační centrum. Informační centrum, Horní náměstí - radnice, tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392

Olomouc na kole s průvodcem Informační centrum, Horní náměstí - radnice, tel.: +420 585 513 385, +420 585 513 392, tourism.olomouc.eu

Olomouc z raftu Oblíbené výletní plavby historickou Olomoucí na raftech účastníkům umožní z nevšedního pohledu spatřit historické památky a parky hanácké metropole. Na první pohled upoutají účastníky plavby tyčící se věže katedrály sv. Václava, chrámu Panny Marie Sněžné, kostela sv. Michala a historické radnice. Loděnice SKUP za Sportovní halou, ul. U Sportovní haly 2a, www.raftingmorava.cz

Kostely s průvodcem Všechny nejvýznamnější olomoucké kostely a kaple jsou v období turistické sezony otevřeny denně nejméně od 9:00 do 17:00. 9

Olomouc

Olomouc

K Václavskému náměstí - zelená trasa

2


Olomouc

Olomouc

Muzeum moderního umění

Flora Olomouc

2

Květinová výstava Flora Olomouc každoročně přiláká desetitisíce návštěvníků. Na jaře, v létě a na podzim se mohou kochat překrásnými květinovými vazbami, ukázkami práce těch nejlepších floristů z Česka i ze zahraničí. Wolkerova 17, Olomouc, tel.: +420 585 726 111, www.flora-ol.cz

Smetanovy sady - sbírkové skleníky

Do muzea, přírody, za poznáním Arcidiecézní muzeum Olomouc

Bazilika Navštívení Panny Marie

Arcibiskupský palác Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů. Objekt ze druhé poloviny 17. století nabízí návštěvníkům prohlídkový okruh s reprezentačními sály, v nichž se dochovala bohatá rokoková, empirová i neobarokní výzdoba a dobový mobiliář. Wurmova 9, Olomouc, tel.: +420 587 405 421, otevřeno: říjen-duben SO-NE 10:00-17:00, květen-září ÚT-NE 10:00-17:00, www.arcibiskupskypalac.cz

Bazilika minor Navštívení Panny Marie Barokní poutní kostel na Svatém Kopečku s dvouvěžovým průčelím je výraznou dominantou krajiny v okolí Olomouce. Kostel byl v květnu 1995 povýšen papežem Janem Pavlem II. na baziliku minor. Svatý Kopeček, tel.: +420 585 385 342, www.svatykopecek.cz Arcidiecézní muzeum Olomouc je jedinou památkou v České republice, která získala prestižní označení „Evropské dědictví“. Je prvním muzeem duchovní kultury v České republice, a proto zde návštěvníci naleznou především exponáty z českých církevních dějin. Staré bible, církevní mince, obrazy olomouckých arcibiskupů, nejrůznější duchovní předměty a dokonce i biskupský, nádherně zdobený kočár z 18. století. Václavské nám. 3, Olomouc, tel.: +420 585 514 175, otevřeno: ÚT-NE 10:00-14:00, každou středu a neděli vstup zdarma, www.olmuart.cz 10

Svatý Kopeček a ZOO Svatý Kopeček patří mezi jedno z nejvyhledávanějších poutních a turisticky atraktivních míst v regionu. Na ploše přes 40 hektarů se rozprostírá zoologická zahrada s více než čtyřmi stovkami druhů zvířat. Dětem se líbí nové lanové centrum uvnitř areálu a velmi oblíbené je komentované krmení zvířat. Darwinova 29, tel.: +420 585 151 601, otevřeno: duben-srpen 9:00- 18:00, březen-září 9:00-17:00,říjen-únor 9:00-16:00

Patří mezi jedny z největších skleníků v republice, k vidění je palmový, kaktusový, tropický a subtropický skleník. Tel.: +420 585 726 215, +420 605 560 608,+420 585 726 243, otevřeno: únor 9:30-16:00 (pouze o víkendech), březen ÚT-NE 9:30-16:00, duben-říjen ÚT-NE 9:30-18:00, www.flora-ol.cz, skleniky@flora-ol.cz Specializuje se na výtvarnou kulturu 20. a 21. století. Pořádá dlouhodobé expozice i krátkodobé výstavy českého i zahraničního moderního umění. Jako jediné muzeum v ČR se věnuje sběratelství tzv. autorské knihy. Denisova 47, Olomouc, tel.: +420 585 514 111, otevřeno: ÚT-NE 10:00-18:00, každou středu a neděli vstup zdarma, www.olmuart.cz

Vlastivědné muzeum v Olomouci V dubnu 2012 byly otevřeny dvě nové stálé expozice Vlastivědného muzea v Olomouci nazvané Příroda Olomouckého kraje, která seznamuje návštěvníky s přírodními poměry regionu a Olomouc - patnáct století města, která nabízí sedm hlavních historických témat, které tvoří ucelený příběh dějin města. Od května 2013 je otevřena expozice Příběh kamene zaměřena na oblast geologie, archeologie a lapidária. Expozice využívají interaktivní prvky a v současné době je to nejmodernější přírodovědná expozice v České republice. Nám. Republiky 5, Olomouc, tel.: +420 585 515 111, otevřeno: duben-září ÚT-NE 9:00-18:00, říjen-březen ST-NE 10:00-17:00, www.vmo.cz

Veteran arena Veteran arena v Olomouci je největší veřejně přístupné muzeum historických automobilů v republice. Na ploše větší než 2 000 m² je vystavena více než stovka vozů a dalších exponátů. Středobodem sbírky je soubor vozů značky Tatra. Sladovní 3, Olomouc, tel.: +420 585 157 438, otevřeno: duben-listopad ÚT-NE 10:00-17:00, www.veteranarena.cz

Bezručovy sady - Botanická zahrada a rozárium Botanickou zahradu najdeme v areálu tzv. Korunní pevnůstky. Nabízí rozárium, alpinum, zahrady národů i krátkodobé expozice jarních rostlin a letniček. Tel.: +420 585 225 566, otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 9:30-18:00, www.flora-ol.cz

Pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy, které hravou a zábavnou formou představuje přírodní a společenské vědy. Návštěvníci se mohou projít modelem mozku, potkat vodní živočichy v nadživotní velikosti, vyzkoušet obří hlavolamy nebo v planetáriu prozkoumat vesmírnou oblohu. Součástí muzea jsou i dílny, ateliéry, studia a multifunkční sál. Tř. 17. listopadu 7, Olomouc, tel.: +420 585 634 145, otevřeno: ÚT-PÁ 9:00-17:00, SO-NE 9:00-18:00, www.pevnostpoznani.cz 11


Aquapark Olomouc

Olomouc

Olomouc

Nezávislý divadelní soubor, který provozuje vlastní scénu. Dolní nám. 42, Olomouc, tel:+420 728 180 478, www.divadlonacucky.cz

Balneo - lázně Flora Olomouc

2

Hotel Flora Olomouc, Krapkova 34, tel.: +420 702 003 963, e-mail: balneoolomouc@seznam.cz, www.laznefloraolomouc.cz

Horka nad Moravou - přírodní koupaliště Poděbrady Tel: +420 734 384 635, www.areal-op.be-life.cz, e-mail: info@olomouckepodebrady.cz

Minipivovar a Steakhouse Riegrovka

Za kulturou, sportem a gastronomií Moravské divadlo Olomouc

Divadlo hudby Divadlo hudby je jakýmsi produkčním domem, tedy otevřeným místem setkávání, platformou připravenou organizovat různé typy produkcí od technicky nejnáročnějších představení soudobého tance, přes komorní divadla, filmové projekce až po koncerty nejrůznějších žánrů. Denisova 47, Olomouc, tel.: +420 585 514 241, www.olmuart.cz/divadlo-hudby  Umělecké centrum Univerzity Palackého není jen pracovištěm určeným k výuce a výzkumu, ale je zapojeno do každodenního kulturního a uměleckého života. Nabízí filmová a divadelní představení, koncerty i výstavy. Univerzitní 3, Olomouc, tel.: +420 585 633 099, +420 733 690 786, www.upol.cz/umelecke-centrum

Moravské divadlo Olomouc je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920. Jsou v něm zastoupeny čtyři scény - opera, opereta, činohra a balet. Horní nám. 22, Olomouc, tel.: +420 585 500 500, www.pokladna@mdol.cz

Moravská filharmonie Patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Je organizátorem a pořadatelem hudebního festivalu Dvořákova Olomouc. Horní nám. 23, Olomouc, tel.: +420 585 206 520, www.mfo.cz 12

Divadlo Tramtárie Nezávislé divadlo. Hynaisova 11, Olomouc, tel.: +420 777 703 946, www.divadlotramtarie.cz

Kašpárkova říše - loutkové divadlo Amatérské loutkové divadlo. Slovanský dům, Hynaisova 11, Olomouc, tel.: +420 585 417 960, www.kasparkovarise.cz

Divadlo na cucky

Nabízí návštěvníkům zajímavé adrenalinové a relaxační vodní atrakce, odpočinkovou zónu, masáže a solárium. Kafkova ulice, Olomouc, tel.: +420 588 517 770-1, info@aqua-olomouc.cz, www.aqua-olomouc.cz, LETNÍ PROVOZ od 1. 6. do 31. 8. - vnitřní areál PO-NE 9:00-21:00, venkovní areál - červen 10:00-18:00, červenec-srpen 9:00-19:00, ZIMNÍ PROVOZ PO 14:00-22:00, ÚT-PÁ 10:00-20:00, SO, NE a svátky 9:00-20:00

Plavecký stadion

Riegrova 22, Olomouc, tel.: +420 608 305 850, otevřeno: PO, ÚT 11:00-23:00, ST, ČT 11:00-24:00, PÁ 11:00-01:00, SO 11:00-01:00, NE 11:30-22:00, www.riegrovka.eu

Hostinský pivovar Moritz

Legionářská 11, Olomouc, tel.: +420 585 427 181, +420585 427 208, otevřeno leden-červen, září-prosinec PO-PÁ 6:00-21:00, SO-NE 9:00-21:00, červenec-srpen PO-NE 9:00-20:00, www.olterm.cz

Svatováclavské pivní lázně Lázně byly založeny ve svatováclavském minipivovaru na podzim roku 2010. Požitek z relaxační procedury tak mohou návštěvníci vyzkoušet s ochutnávkou svatováclavského piva. Mezi nejznámější zdejší piva patří Vašek, Svatováclavská 12°, Černé pivo pana Bruna 13° nebo Višňové pivo 13°. Všechny tyto druhy piva může ochutnat lázeňský návštěvník v dřevěných vanách po okraj naplněných pivní pěnou. Mariánská 4, tel.: +420 585 242 219, otevřeno denně 14:00-22:00, www.svatovaclavsky-pivovar.cz

Nešverova 2, Olomouc, tel.: +420 585 205 560, otevřeno: NE-ČT 11:00-23:00, PÁ, SO 11:00-24:00, sladekmoritz@hostinec-moritz.cz

13


Mariánská 4, Olomouc, tel.: +420 585 207 517, otevřeno: PO, ÚT 09:00-23:00, ST-PÁ 09:00-24:00, SO 11:00-24:00, NE 11:00-22:00, www.svatovaclavsky-pivovar.cz

Pivovar Chomout Dalimilova 92, Olomouc, tel.: +420 604 353 469, otevřeno: ÚT-ČT 11:00-22:00, PÁ,SO 11:00-24:00, NE 11:00-20:00, PO 11:00-14:00, e-mail: varime@pivochomout.cz

Solná jeskyně Solana tř. 8. května 11, Olomouc, tel.: +420 585 204 290, www.solana.cz

Omega centrum sportu a zdraví Poskytuje squash, badminton, saunu, tenis, fitness a adventure golf. Legionářská 19, Olomouc, tel.: +420 585 205 700, +420 585 205 800, otevřeno denně 6:00-23:00, e-mail: info@omegasport.cz

Lanové centrum Proud

Lanový park Veverák Lanový park nabízí celkem 47 překážek rozdělených do tří tras určených pro děti i dospělé. Svatý Kopeček u Olomouce, tel.: +420 773 788 529, otevřeno: duben až květen SO, NE, svátky 10:00-17:00, červen SO, NE 10:00-18:00, červenec-srpen denně 9:00-18:00, září-říjen SO, NE 10:00-18:00, email: info@veverak-kopecek.cz

Minigolf - MGC Olomouc Olomouc City, Pražská 41, tel.: +420 603 530 586, otevřeno denně 10:00-20:00, www.minigolfolomouc.cz

BEST sport centrum Nabízí 6 profesionálních bowlingových drah, 2 squashové kurty a fitcentrum. Dolní hejčínská 36, Olomouc, Nová Ulice, tel.: +420 773 313 314, otevřeno: PO-ČT 08:00-22:00, PÁ 08:00-00:00, SO 09:00-00:00, NE 09:00-22:00, www.best-sportcentrum.cz

Paintball Game Olomouc

Pravidelné akce Olomouc březen Jeden svět - mezinárodní festival filmových dokumentů, www.jedensvet.cz FOR MODEL - výstava modelů, Flora Olomouc, www.flora-ol.cz

Academia Film Olomouc - mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, kino Metropol, www.afo.cz Velikonoční jarmark v ZOO Olomouc www.zoo-olomouc.cz Olomoucký tvarůžkový festival www.tvaruzkovyfestival.olomouc.eu Flora Olomouc - jarní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh Besedy ekologických dnů - tradiční víkend plný besed o vztahu člověka a přírody, www.slunakov.cz

Olomoucké barokní léto www.ensembledamian.com

květen Svátky města Olomouce - www.olomouc.eu

srpen Flora Olomouc - letní etapa mezinárodní zahradnické výstavy a veletrh, www.flora-ol.cz

Ekojarmark - Horní náměstí, tradiční řemesla, výstavy, kulturní programy, životní alternativy

červen Svátky písní - mezinárodní festival pěveckých sborů, www.festamusicale.com

Lamborghini Kart Arena Hanáckého pluku - nadzemní garáže, 11. podlaží, tel.: +420 604 559 552, www.motokary-olomouc.cz

Bowland bowling center Olomouc Na Střelnici 48, Olomouc, tel.: +420 605 215 348, otevře no: červenec-srpen denně 14:00-20:00, www.lanovecentrum.cz 14

Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc, tel.: +420 730 892 285, otevřeno: PO-ČT 11:00-23:00, PÁ 11:00-24:00, SO 09:00-24:00, NE 09:00-22:00, e-mail: bowling@bowland-center.cz

2

červenec -srpen

duben Musica Religiosa - festival církevní a duchovní hudby, www.festamusicale.com

Divadelní Flora - mezinárodní divadelní festival, www.divadelniflora.cz

tř. Míru 120, Neředín, Olomouc, tel.: +420 776 713 600, nutná rezervace, e-mail: pgo@pgo.cz, www.pgo.cz

Olomouc

Olomouc

Svatováclavský pivovar

Mezi námi + Vyznání růžím - výstava zdravého životního stylu, aktivní senioři, relaxace, sport, pohyb, lázeňství a wellness Moravia Sport Expo - Flora Olomouc, www.flora-ol.cz Beerfest Olomouc - www.pivnifestival.cz Svátky města Olomouce - historické oslavy města, www.olomouc.eu Olomoucký 1/2maraton www.olomouckypulmaraton.cz

Oslava maršála Radeckého - oslavy spojené s přehlídkou dechových vojenských hudeb, www.radecky.eu září Dny evropského dědictví - den otevřených dveří památek, výstavy, řemeslný jarmark, kulturní program na Horním náměstí, www.olomouc.eu Svatováclavská vycházka na houby - určeno všem milovníkům houbaření, www.slunakov.cz Noc vědců - přírodovědecká fakulta UP, největší celoevropská akce na podporu vědy a techniky Festival světla a videomappingu - soutěžní projekce evropských videomapping týmů a přehlídka světelného designu, www.vzari.cz říjen Flora Olomouc - podzimní etapa, výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků, www.flora-ol.cz

Veletrh vědy a výzkumu - Bezručovy sady, atraktivní přehlídka vědecko-výzkumných aktivit fakult UP, www.pevnostpoznani.cz

OLIMA - festival gastronomie a nápojů, www.flora-ol.cz

Garden Food Festival www.gardenfoodfestival.cz

Bydlení - veletrh nábytku, vybavení interiéru a životního stylu, www.flora-ol.cz 15


Park sportu Hrubá Voda

. .

.

.

Park nabízí rodinnou bobovou dráhu, vyjížďky na koních, disc-golfové a minigolfové hřiště, bungee trampolíny, lukostřelbu, dětské a víceúčelové hřiště, 2 restaurace s dětskými koutky a dětským menu, sauny, masáže a další hotelové a konferenční služby. Hrubá Voda 21, tel.: +420 585 100 404-406, www.hrubavoda.cz

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Sluňákov

Slatinice

Turistické centrum Slatinice Slatinice 29, 783 42 Slatinice +420 585 944 599, www.tc-slatinice.cz

Příkazy - Hanácké skanzen

Dub nad Moravou - Chrám Očišťování Panny Marie

Golf resort Olomouc Hráči zde mají k dispozici osmnáctijamkové mistrovské hřiště par 72 se spoustou vodních i písečných překážek. Dále je tu devítijamkové veřejné hřiště par 54, cvičná louka, rozsáhlý putting green, chipping green a klubovna s terasou. Dolany-Véska 49, tel.: +420 581 112 911, +420 733 691 333, www.golf-olomouc.cz

Lázně Slatinice Využívají pramen středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku k léčebným procedurám pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemocí nervových, kožních a onkologických. Slatinice 29, tel.: +420 581 571 000, www.lazneslatinice.cz

Slatinice - Muzeum veteránů Na ploše 400 m² najdete sbírku starých automobilů a motocyklů převážně z 30. let minulého století, a množství dobových artefaktů. Slatinice 2, tel.: +420 725 379 083, +420 585 429 077, otevřeno: červen-září PO-PÁ 10:00 - 18:00, SO-NE 10:00 - 19:00, říjen-květen PO-NE 10:00-17:00, www.veteranmuseum.cz

Centrum zdraví Bohuňovice Kromě vodní zóny (plavecký a relaxační bazén, hydromasážní vířivka, protiproud) můžete využít parní saunu anebo ti odvážnější třeba tobogán. K dispozici je i mokrý bar a dětský bazén. ul. 6. května 616, Bohuňovice, tel.: +420 585 151 731, www.centrum-zdravi-bohunovice.cz 16

Chcete-li poznat hanáckou vesnickou architekturu, pak navštivte vesnickou památkovou rezervaci Příkazy. Najdete zde originální hanáckou hospodu, sbírku dětských hraček, dobové zemědělské pomůcky a stroje i ukázky některých řemesel. Příkazy 54, tel.: 585 967 310, +420 776 576 598, otevřeno: květen SO-NE 10:00-16:00, červen-srpen ÚT-NE 10:0017:00, září ÚT-NE 10:00-16:00, www.hanackeskanzen.cz

Drahanovice - Střížov, zahradní železnice

Fun park Hlubočky V parku jsou k dispozici terénní minikáry, čtyřkolky, Hummer H1 a H2, bikepark i dětské hřiště. Na terénních minikárách si můžete projet trasu o délce zhruba 600 m, v bikeparku zase najdete tratě výhradně ze dřeva a hlíny. Je tu také nejdelší bobová dráha na Moravě o délce 1 536 m. Školní 126, Hlubočky, tel.: +420 775 771 077, otevřeno: květen, červen, září PÁ 14:00-19:00, SO-NE 11:00-19:00, červenec-srpen denně 10:00-19:00, říjen PÁ 14:00-18:00, SO 11:00-18:00, NE 11:00-17:00, www.funparkhlubocky.cz

2

Výletní místo s restaurací nabízí projížďky na koni, lanové centrum, minigolf, petanque či paintball, střelbu z luku a jízdu na čtyřkolce. Vodní 6, Horka nad Moravou, tel.: +420 585 378 070, otevřeno: ÚT-NE 10:00-19:00, e-mail: autodemont@volny.cz www.autodemont.cz/cz/chata/

 TIP NA VÝLET

Poutníky vyhledávané místo barokní chrám Očišťování Panny Marie láká svou legendou o uzdravení, což je zaneseno i v protokolech komise sestavované olomouckým biskupem. Brodecká 1, Dub nad Moravou, tel.: +420 581 571 000, www.dubnadmoravou.cz

Horka nad Moravou

Turistické informační centrum a ekologická poradna Sluňákov Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka n. M. +420 585 154 711, www.slunakov.cz

Lovecká chata Horka nad Moravou

V zahradní železnici si prohlédnete všechna měřítka modelů vlaků proplétajících se v zahradě mezi stromy a květinami. Drahanovice-Střížov, tel.: +420 585 949 286, +420 604 246 932, otevřeno: o víkendu 10:00-12:00, 13:00-17:00, platnost: duben - červen sudé kalendářní týdny, červenec - srpen každý týden, září - říjen sudé kalendářní týdny, info@zahradnizeleznice.cz, www.zahradnizeleznice.cz

Olomoucko

Olomoucko

Sluňákov - Nabízí ekologické výukové programy s poznáním přírody, kde si děti v rámci programu formou hry budují vztah k přírodě a touhu po jejím poznání. Centrum poskytuje různé ekologické výukové programy. Skrbeňská 70, Horka nad Moravou, tel.: +420 585 378 345, +420 585 154 711, otevřeno: duben-září je otevřeno informační centrum denně od 10 do 17 hodin, e-mail: info@slunakov.cz, www.slunakov.cz

Pravidelné akce Velká Bystřice, www.muvb.cz duben - Pálení čarodějnic a stavění mája | Velikonoční vítání jara | Květná neděle | Bílý kámen - cykloturistická akce, Libavá, www.akcebilykamen.cz květen - Slavnost kroje + Farmářské dny | Noc kostelů |Biketrial | Rybářské závody červen - Hanácké Nashville - folk, country, bluegrass | Memoriál Dr. Zdeňka Kokty, národní finále soutěže monologů a dialogů srpen - Hanácké Woodstock, rockový nářez | Letní Bílý Kámen, cykloturistická akce Doloplazy červenec - Jízda králů, folklorní slavnost Hlubočky květen - Moraviánská padesátka červen - Závody Minikár klub | Tenisový turnaj mikroregionu Bystřička červenec - Folk na Letním Přáslavice září - Přáslavické císařské hody Slatinice březen - Slavnostní zahájení lázeňské sezony

17


Zvonkohra a zvonařská dílna Brodek u Přerova

. .

.

. . .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Areál Laguna v Přerově

Městské informační centrum Náměstí T.G.Masaryka 8, 750 02 +420 581 587 777 mic@kis-prerov.cz, www.prerov.eu

Muzeum Komenského

Předmostí u Přerova „Předmostím až do pravěku“ to je název naučné vlastivědné stezky, která vás provede místem, kde před 25 tisíci lety tábořili lovci mamutů. Můžete jít po modré značce osmikilometrovou trasu s devíti zastaveními. Začátek stezky najdete na sídlišti v Předmostí u plastiky Sonda do pravěku asi 50 metrů od hřbitova. U základní školy je pak v suterénu minimuzeum mamutů s autentickou terénní prezentací archeologických nálezů. Nejvyšším bodem stezky je Čekyňský kopec. Pokud na něj vystoupáte, budete odměněni pohledem na sochu mamutího mláděte v životní velikosti. Předmostí u Přerova, tel.: +420581 217 187, +420 581 211 739, www.prerov.eu 18

 TIP NA VÝLET

ORNIS

Přerov Město Přerov si nejlépe prohlédnete ze zámecké věže. V centru spatříte novorenesanční Městský dům s prvky secese. Pořádají se tu nejrůznější kulturní akce, například oblíbený jazzový festival. V samotném zámku najdete nejstarší muzeum v České republice zaměřené na pedagogiku, nese název věhlasného učitele Jana Amose Komenského. Milovníci zeleně a přírody jistě ocení Městský park Michalov na který navazuje cyklotrasa Bečva. Místní ornitologická stanice se může pochlubit největší expozicí ptáků ve Střední Evropě. U řeky Bečvy byly odkryty základy obchodního centra jednoty bratrské, jehož součástí byla modlitebna, zachovaná renesanční cesta a dům se školou, kde působil od roku 1614 Jan Amos Komenský.

Zvonkohra je umělecké dílo, které vzniklo ve světoznámé zvonařské dílně zvonařky Marie Dytrychové-Tomáškové. Lze ji rozeznít jak ručně, tak pomocí počítače. Zvonkohru tvoří 22 zvonů. Nejmenší z nich váží 20 kilogramů, největší 220 kg. Zvony jsou zavěšeny do kruhu na kovové konstrukci, která samotná má tvar zvonu. Světoznámou zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova založil Josef Dytrych, původně letecký mechanik. Po jeho smrti pokračovala v jeho díle manželka Laetitie s dcerou Marií. Postupně se na výrobě zvonů podíleli i akademici. Několik tisíc zvonů z této zvonařské dílny lze najít nejden u nás doma, ale také v Japonsku, USA, v Rakousku, Maďarsku, na Ukrajině, na Slovensku či v papežské rezidenci ve Vatikánu. Štefánikova 196, Brodek u Přerova, tel.: +420 581 741 367, www.zvony-tomaskova.cz

chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Odtud vede kolem kostela sv. Vavřince, kaple Panny Marie a Městského domu, který je kulturním centrem města, až na náměstí T. G. Masaryka. Podél středověkých hradeb budete pokračovat na Horní náměstí k zámku, v němž sídlí Muzeum J. A. Komenského. Výhled na město zprostředkuje zámecká věž.

ORNIS je zkratka pro přírodovědné oddělení přerovského muzea zaměřené na ornitologii. V muzejních vitrínách stálé expozice „Ptáci ČR“ je téměř 400 druhů volně žijících ptáků, jejichž výskyt byl v České republice zaznamenán. Od října do dubna je nabídka ORNIS obohacena o sezonní výstavu na přírodovědné téma, v minulých letech např. „Sáhni si na ptáka“ či „Stromy jako domy“. Bezručova 10, Přerov, tel.: +420 581 219 910, otevřeno: celoročně PO-PÁ 08:00-16:00, duben-říjen SO-NE 09:00-17:00 Muzeum Komenského je významným kulturním centrem Přerova a je svého druhu nejstarší na světě. Bylo založeno Františkem Slaměníkem již v roce 1888, v roce 1920 vzniklo Městské muzeum. Ve svých prostorách muzeum nabízí kromě tématických příležitostných výstav i stálé expozice, např Archeologie, Entomologie, Mineralogie, Národopis Hané a Záhoří či Přerovsko v odboji 1914-1989. Horní náměstí 7, Přerov, tel.: +420581 250 531 otevřeno: ÚT-PÁ 08:00-17:00, SO, NE 09:00-17:00

 TIP NA VÝLET

Pivovar Zubr V Přerově se vaří a pije pivo téměř tisíc let. Pivovar zde vznikl v 70. letech devatenáctého století. Možnost bezplatné exkurze, nutno objednat nejméně předem, minim. 10 osob. Komenského 35, Přerov, tel.:420 581 270 111, návštěvní doba: PO-PÁ 08:00-14:00, www.zubr.cz www.prerovmuzeum.cz

Městská trasa v Přerově „kulturní dědictví“ Nenáročná 2,5 kilometru dlouhá procházka začíná u autobusového nádraží v Přerově. Odtud půjdete kolem evangelického kostela a sochy J. A. Komenského k Pivovaru Zubr. Před kostelem sv. Michala se trasa stáčí na Žerotínovo náměstí k bývalé synagoze, dnes pravoslavnému

Areál Laguna v Přerově - Zóna lagun se nachází na pravém břehu řeky Bečvy v těsné blízkosti přírodní rezervace Žebračka, do níž částečně zasahuje. Areál je příjemným místem, kde návštěvníci mohou strávit den plný sportu i odpočinku. Najdou zde rozsáhlé vodní plochy, dřevěné dětské hřiště, kurty pro volejbal, skatepark a bikrosovou trať. Mohou využít i služeb přilehlého občerstvení. Areál protíná naučná vlastivědná stezka Přerovským luhem, na které jsou umístěny informační tabule o místní fauně a floře.

Pravidelné akce Přerov, www.prerov.eu, www.kis-prerov.cz duben Československý jazzový festival (www.mu-prerov. cz) | Matějská jazzová pouť (www.csjf.cz) květen Pivní festival v Přerově (www.vystavisteprerov.cz) | Dětský Author Šela Marathon (www.selasport.cz) | Mamut Tour - Bike (www.miko-cycles.cz) | Pivní slavnosti (festival guláše a piva s hudebním programem, www.vystavisteprerov.cz) červen Folklorní festival vzámku a podzámčí (www.hanaprerov.cz) | Zubrfest (www.zubrfest.cz) srpen Svatovavřinecké hody | Přerovská padesátka září Vystup na svůj vrchol (Toulání Přerovem a okolím) | Za přerovským zubrem | Dny Evropského dědictví Dřevohostice, www.drevohostice.cz | Evropská noc pro netopýry (www.prerovmuzeum.cz) Dřevohostice, www.drevohostice.cz červenec Setkání dechových hudeb | Dřevorockfest (www.drevorockfest.cz) srpen Dřevohostické folkáš Radslavice, www.radslavice.cz

19

Přerovsko

Přerovsko

2


Aquapark - Plovárna Hranice

. .

.

. .

.

.

.

. . .

.

.

.

.

Lázně Teplice nad Bečvou

Hranice

Turistické informační centrum Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice +420 581 607 479, www.mic.hranet.cz

Partutovice - Maršálkův větrný mlýn

2

Tento mlýn, který mlel mouku až do roku 1941, byl postaven v roce 1837. Prošel řadou rekonstrukcí a dnes je opět provozuschopný. Tel.: +420 581 625 293, www.hranicko.eu, mlýn je přístupný po dohodě

.

.

Hranicko

Hranicko

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Kromě klasického bazénu 25 m nabízí relaxační bazén s atrakcemi a dětský bazén, beachvolejbalové hřiště, stolní tenis, dětské hřiště, brouzdaliště, sauny, masáže, a fitness. Žáčkova 2042, Hranice, tel.:+420 581 606 666, otevřeno: LETNÍ koupaliště-červen 09:00-19:00, červenec-srpen 09:00-20:00, září dle počasí, AQUAPARK ÚT-ČT 14:00-21:00, PÁ 15:00-21:00, SO, NE 09:00-21:00, www.aquaparkplovarnahranice.cz

Potštát Mezi nejcennější památky města patří historické náměstí s hodinovou věží s barokní cibulovou bání a místní zámek. www.potstat.cz

Hranice V Hranicích se návštěvníci mohou vydat starými hranickými uličkami, náměstím i podloubím měšťanských domů. Pohled z ptačí perspektivy zprostředkuje osmatřicet metrů vysoká věž Staré radnice. Existenci židovské komunity ve městě připomene návštěvníkům synagoga i židovský hřbitov. www.mesto-hranice.cz

Skalička - Červenkův mlýn Jedná se o provozuschopný a pečlivě udržovaný větrný mlýn, postavený na začátku 19. století v Dřevohosticích. V roce 1850 byl celý převezen do Skaličky. Přístupný po telefonické dohodě. Tel.: +420736 180 770, +420 731 226 025, www.povetrnik, cz, přístupno po dohodě, www.obecskalicka.cz, www.hranicko.eu

 TIP NA VÝLET

Po stopách využívání vodní a větrné energie

Střítež nad Ludinou - Humplíkův vodní mlýn, Muzeum minerálů

Lázně Teplice nad Bečvou Obec Teplice nad Bečvou leží v Moravské bráně, v kopcovitém terénu s překrásným výhledem. Na katastru obce se nacházejí Lázně Teplice nad Bečvou se specializací na kardiorehabilitaci. Nedávno zde byly otevřeny solné jeskyně vhodné pro léčbu astmatu a jiných plicních chorob. Tel.: +420 581 818 181, www.ltnb.cz, e-mail: lazne@ltnb.cz

Zámek Hustopeče nad Bečvou Renesanční zámek z roku 1596 s nejkrásnějším arkádovým dvorem na Moravě. Nyní zde probíhají obnovovací a restaurátorské práce, otevřeno je Lapidarium a Řeznické muzeum, Hudební a Filmové muzeum. Hustopeče nad Bečvou, tel.: +420 581 626 111, otevřeno od července do srpna každou sobotu a neděli 14:00-17:00, e-mail: posta@ihustopece.cz 20

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v údolí řeky Bečvy poblíž lázní Teplice nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit. Tel.: +420 581 601 866, otevřeno: únor-březen PO-PÁ 10:00-14:00, duben-červen ÚT-NE 09:00-16:00, červenecsrpen ÚT-NE 09:00-17:00, září-říjen ÚT-NE 09:00-17:00, listopad-prosinec otevřeno na objednávku, v únoru a březnu vstupy v 10:00 a ve 14:00, o státních svátcích otevřeno, e-mail: zbrasov@caves.cz, www.caves.cz

V obci je malé muzeum minerálů se stálou expozicí nerostů z Moravské brány a polodrahokamů. Venkovní pohled nabízí Humplíkův vodní mlýn, kde je zachováno mlýnské kolo a původní mlýnice. Prohlídku lze domluvit jen pro větší organizované skupiny. Tel.: +420 581 607 479, +420 581 626 202, www.striteznl.cz, www.hranicko.eu

Poruba - mlýn holadského typu Cihlový větrný mlýn holandského typu z roku 1853 je unikátní technickou památkou. Nachází se v místní části Poruba městysu Hustopeče nad Bečvou. www.ihustopece.cz

Hranická propast - Propast se nachází v Hranickém krasu nedaleko Zbrašovských aragonitových jeskyní. Podle naměřených údajů vyplývá, že Hranická propast je nejhlubší zatopenou sladkovodní jeskyní na světě. K Hranické propasti se zájemci dostanou po naučné stezce „Národní přírodní rezervací Hůrka“ u Hranic. Tel.: +420 581 601 866, +420 581 607 479, www.hranickapropast.cz

Pravidelné akce Hranice, www.mkz-hranice.cz duben - Evropské jazzové dny, Zámecký klub, Koncertní sál, divadlo červen - Hranický rockfest | Hranická scéna, Letní kino srpen - Rock Drey Fest, festival revivalových kapel říjen - Den kultury na zámku Rouské červenec - BESTFEST summer, festival v obci Rouské

21


Lipensko

Prostějovsko

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Hrad Helfštýn

Lipník nad Bečvou

Turistické informační centrum nám. T. G. Masaryka 13 751 31 Lipník nad Bečvou +420 581 773 763 +420 731 640 848 www.mesto-lipnik.cz

Lipník nad Bečvou Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou okouzlí svým historickým jádrem a měšťanskými domy, zajímavá je trasa po židovských památkách. Kromě synagogy, která je druhou nejstarší v republice, zaujme návštěvníky i Gutmannuv nadační dum, židovské hřbitovy i zámek s unikátní střešní zahradou. Průvodcovská služba: květen-září denně mimo PO v 10:00 a 14:00, bezplatné prohlídky městské památkové rezervace s průvodcem, www.mesto-lipnik.cz

Karting arena Lipník nad Bečvou V areálu firmy Strojtos je sportovní víceúčelový areál s asfaltovou dráhou, celoročně je v provozu půjčovna motokár pro veřejnost s nejbezpečnějšími motokárami francouzské značky Sodikart. Na trati jsou instalovány tři magnetické smyčky, časomíra s velkou světelnou tabulí, noční osvětlení. Loučská 503, Lipník nad Bečvou, tel.: +420 602 542 140, otevřeno: PO-PÁ 13:00-21:00, SO-NE 10:00-21:00, email: info@kartingarena.cz

Hrad Helfštýn Hrad Helfštýn je jedním z největších hradů s patrně nejdelšími hradebními zdmi v republice. Součástí prohlídky je stálá expozice uměleckého kovářství a historické mincovny. 22

Každoročně se na Helfštýn sjíždí zhruba šest stovek kovářů z více jak dvaceti zemí světa na mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston. Týn nad Bečvou, tel.: +420 581 797 093, prohlídka s průvodcem 22. 3.–31. 10. pro skupiny nad 8 osob, www.helfstyn.cz

 TIP NA VÝLET Procházka v zámeckém parku Veselíčko - Park u zámku ve Veselíčku má rozlohu 5,4 hektaru a je byl vystavěn ve francouzském a anglickém stylu a z hlediska architektonického, historického i botanického patří k nejcennějším na Střední Moravě. Procházka Študentovou stezkou v Bohuslávkách - Naučná stezka začíná západně od obce Bohuslávky u památného dubu. Pět informačních panelů vám zprostředkuje informace o floře, fauně a životě v lese.

Pravidelné akce Lipník nad Bečvou, www.mesto-lipnik.cz květen - Author Šela maraton, cyklomaraton, www.selasport.cz červen - Záhorské slavnosti, přehlídka folklorních souborů a řemeslný minijarmark, www.svclipnik.cz červen-září - Kov ve městě, výstava kovových skulptur červenec - Svatojakubské hody, třídenní bohatý multižánrový program Hrad Helfštýn, www.helfstyn.cz květen - Festival vojenské historie | Helfštýnský okruh, závod histrorických vozidel, www.oldtimer-helfstyn.cz červen - Rockový Helfštýn | Hafani na Helfštýn červenec - Hradní bál | Helfštýnská pouť srpen - Hefaiston, mezinárodní setkání uměleckých kovářů

Zámek v Čechách pod Kosířem

Regionální informační centrum Pernštýnské nám. 176/8 796 01 Prostějov +420 582 329 723, www.prostejov.eu

IC na zámku Plumlov

Zámecká 99, 798 03 Plumlov +420 588 882 662, www.plumlovsko.cz

Muzeum Prostějovska Muzeum nabízí čtyři stálé expozice Pravěk Prostějovska, Geologie, expozici věnovanou prostějovskému rodákovi Jiřímu Wolkerovi a expozici Hodiny, hodinky. Nám. T. G. Masaryka 2, Prostějov, tel.: +420 582 330 991, otevřeno: ÚT-SO 9:00-12:00 a 13:00-17:00, NE 9:30-12:00 a 13:00-17:00, www.muzeumpv.cz

Prostějov Prostějov zaujme snad každého návštěvníka krásným náměstím, unikátní radnicí a secesní architekturou Národního domu podle návrhu Jana Kotěry. Radniční věž prošla rekonstrukcí a je přístupná veřejnosti. Za zmínku stojí i čtyřkřídlý zámek, jehož vstupní portál patří mezi nejhezčí na Moravě. Zámek postupně prošel zásadní rekonstrukcí, část prostor slouží tanečnímu a dramatickému oboru místní Základní umělecké školy V. Ambrose, ve východním křídle je Regionální informační centrum. Vedle kulturních zážitků nabídne Prostějov i možnosti sportovního vyžití. Vyhlášený je místní Aquapark, ale také Hotel Tennis Club s tenisovými kurty, bowlingem a squashem a celá řada dalších zařízení. Regionální informační centrum, Pernštýnské nám. 8, tel.: +420 582 329 723, www.prostejov.eu

Radniční věž Prostějov Návštěvníci Prostějova mají možnost shlédnout město a široké okolí z prostějovské radniční věže. Celková výška radnice je 66 metrů a hlavní vnitřní vyhlídka je umístěna ve výšce 46 metrů. Nám. T. G. Masaryka 12-14, prohlídky: červenec a srpen PO-ČT 9:00, 10:00, 13:00, 14:00, PÁ 9:00, 10:00, 13:00, SO-NE 13:00, 14:00, 15:00 tel.: +420 582 329 723, e-mail: informace@prostejov.eu

Národní dům

Národní dům v Prostějově, významná kulturní památka České republiky, první skutečně monumentální stavba Jana Kotěry, patří ke skvostům české a moravské moderní architektury 20. století. Necitlivá přestavba ve válečných letech poznamenala především divadelní trakt, z něhož byly odstraněny prakticky všechny zdobné prvky - štuková výzdoba, monumentální osvětlovací kandelábry, mosazná svítidla a vitráže. V roce 1995 vznikl Program záchrany kulturní památky Národního domu v Prostějově a budova se tak začala postupně vracet ke své secesní kráse, a to jak spolková část domu s restaurací a kavárnou, tak i divadelní část. Vojáčkovo nám.1, tel.: +420 582 329 600, www.narodni-dum.info, +420 582 329 603, www.divadloprostejov.cz

23


Stálé expozice věnované židům v Prostějově a také významnému rodákovi Edmundu Husserlovi. Tel.: +420 725 875 008, otevřeno ÚT-NE 9:30-12.00 a 13:00-17:00, www.muzeumpv.cz

vých rekvizit mohou návštěvníci spatřit filmy o filmech, filmové plakáty, scénáře a nákresy k filmům. Čechy pod Kosířem, tel.: +420 773 784 110, +420 770 100 743, +420 722 928 494, otevřeno: ZÁMEK duben, říjen 09:00-16:00,(víkendy a státní svátky), květen-září 09:00-17:00 (úterý - neděle, státní svátky), PARK celoročně 06.00-22.00, www.zamekcechy.cz

Plumlovská přehrada

Přírodní park a rozhledna Velký Kosíř

Lidová hvězdárna Prostějov Kolářovy sady, Prostějov, tel.: +420 582 344 130, otevřeno PO-PÁ 08:00-23:59, www.hvezdarnapv.cz Aquapark Koupelky Venkovní aquapark nabízí kromě 3 bazénů také stometrový tobogán a dvacetimetrovou trojskluzavku. V bazénu je umělé vlnobití, proudový kanál, chrliče, bublinky a pro děti hřiště s lezeckou stěnou a dětský bazén. Kromě vodních sportů můžete v prostějovském aquaparku hrát nohejbal, volejbal, košíkovou i tenis. Krasická 6, Prostějov, tel.: +420 582 330 895, otevřeno: květen-červen PO-NE 10:00-19:00, červenec-srpen PO-NE 9:00-20:00, www.dsp-pv.cz

Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem Hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, která zde byla založená v roce 1820. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších ručně poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským spřežením až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly s pohonem benzinovými motory. Náměstí Svobody 56, Čechy pod Kosířem, tel.: +420582 373 726, otevřeno: duben-říjen PÁ, SO, NE, červen-srpen každý den mimo pondělí 10:00-12:00 a 13:00-17:00, www.cechypk.cz/hasicske-muzeum/

Největší přehrada na Střední Moravě patří mezi oblíbené místo rekreantů a sportovců. Nabízí dvě travnaté pláže, půjčovny lodí a šlapadel. Rozlehlou vodní plochu často využívají příznivci vodních sportů, každoročně se tu například konají závody dračích lodí. V roce 2010 byly zahájeny práce na rozsáhlé revitalizaci Plumlovské přehrady. Od roku 2014 je tu opět možné koupání. Zámek Plumlov

Muzeum historických kocáru

Jump - Tandem Tel.: +420 724 175 175, na letišti v Prostějově v sezonu SO-NE, e-mail: tandem@jump-tandem.cz Zámek Čechy pod Kosířem Zámek se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřel veřejnosti v dubnu 2016. Pro návštěvníky je připravena klasická zámecká expozice připomínající život posledních zámeckých pánů, doplněná o kolekci obrazů malíře Josefa Mánesa, která nemá v ČR obdoby. V netradiční výstavě otce a syna Svěrákových uvidí návštěvníci exponáty z několika snímků, na kterých oba filmaři pracovali. Tmavomodrý svět připomíná několik modelů letadel, Kukyho pak auto v nadživotní velikosti a Obecnou školu lavice s tabulí i figurína učitele Igora Hnízda. Kormě filmo24

Největší muzeum historických kočárů v České republice se detailně věnuje historii kočárů, jejich doplňkům a restaurování. Ve sbírkách najdete kočár arcibiskupský, smuteční, ale také galerii dokumentů, tiskovin a plánů. Mimo historických vozů si návštěvníci mohou prohlédnou také detaily typu postrojů či luceren a nachází se zde archiv dokumentů, tiskovin a plánů. Unikátní sbírka čítá na 38 kočárů z let 1750 až 1920. Kočáry pocházejí z Čech i zahraničí, kde většinou ležely zapomenuty ve stodolách a na statcích. Náměstí Svobody 377, Čechy pod Kosířem, tel.: +420 608 610 324, otevřeno leden-prosinec 09:00-17:00, možnost telefonického objednání, www.historickekocary.cz

Dominantou přírodního parku Velký Kosíř, který leží v jihovýchodním výběžku Bouzovské vrchoviny, je stejnojmenný vrch. Velký Kosíř s výškou 442 m nad mořem je nejvyšším vrcholem Hané. Nachází se zde 28 metrů vysoká rozhledna, která nabízí výhled na rovinatou Hanou, kopce Drahanské vrchoviny i siluetu Nízkého Jeseníku. Tel.: +420582 373 726, +420 720 120 889, www.rozhledna-kosir.cz

 TIP NA VÝLET Bělecký Mlýn nachází v klidném prostředí na úpatí Drahanské vrchoviny. Je ideálním místem pro výlety, dovolenou s dětmi, agroturistiku, cykloturistiku apod. Areál Bělecký Mlýn nabízí návštěvníkům ZOO koutek, rybolov, jízdu na koni, paintball, ubytování i restauraci. Je možné dohodnout projížďky na koních, které se organizují na tzv. Zámečku u Běleckého Mlýna, kde jsou stáje, výběhy a odborný personál. Tel.: +420 582 376 377, www.beleckymlyn.cz

Sportcentrum Hotel Tennis Club Sportovní centrum, propojené s hotelovým komplexem, je místem, kde se připravují, jak současné tenisové hvězdy, tak hvězdy budoucí či rekreační tenisté. Součástí sportovního centra je rozsáhlá nabídka sportovních a wellness aktivit. Za Kosteleckou 49, Prostějov, tel.: +420 582 402 509, otevřeno: PO-NE 07:00-23:00, www.sportonline.cz

V klidném prostředí a za asistence zkušeného personálu lázně nabízí návštěvníkům využití mnoha rehabilitačních procedur, při kterých je využívána místní minerální voda. Skalka, tel.: +420 582 384 168, +420 721 783 119, otevřeno PO-NE 07:00-19:30, www.lazneskalka.cz

Monumentální zámek láká návštěvníky především svým atypickým vzhledem i unikátními interiéry. Stavba tohoto raně manýristického zámku na místě hradu z 13. století byla započata roku 1680 Janem Adamem z Lichtenštejna. Ze čtyř zamýšlených velkolepých křídel však bylo postaveno pouze jedno. Pro návštěvníky jsou připraveny tři prohlídkové okruhy, mohou se dostat i na nepřístupné podlaží, které nebylo nikdy dokončeno. V letní sezoně se na zámku koná řada zajímavých doprovodných akcí. Tel.: +420 773 444 500, +420 774 302 165, otevřeno: duben, říjen - víkendy a svátky 13:00-18:00, květen - víkendy a svátky 10:00-18:00, červen - září denně mimo pondělí 10:00-18:00, www.plumlov-zamek.cz Lázně Skalka Lázně Skalka leží 8 km od Prostějova a jsou známé svými minerálními prameny s unikátním složením, obsažený sylvin nemohou nabídnout žádné české lázně. Lázně byly založeny již v roce 1928. V současné době se zde léčí převážně choroby revmatického charakteru a pohybového ústrojí.

Pravidelné akce Prostějov, www.prostejov.eu březen Mladá scéna - www.klubduha.cz/mladascena | Amundsen cup - barmanská soutěž | Velikonoce v lidových řemeslech | Wolkrův Prostějov - krajská přehlídka divadel poezie, postup na celost. festival poezie duben Prostějovské dny hudby květen Prostějovská Zlatá jehla červen UNICREDIT CZECH OPEN - Mezinárodní tenisový turnaj mužů kategorie ATP | Wolkrův Prostějov - celostátní festival uměleckého přednesu a divadel poezie | MEDart - přehlídka prostějovských divadelních souborů | Prostějovské léto 9+1 - hudební, kreativní, divadelní a sportovní aktivity červen-září WORLD JUNIOR TENNIS FINAL - mistrovství světa družstev hráčů a hráček do 14 let v tenisu srpen Hanácké slavnosti - festival národopisných souborů, řemeslnický jarmark červenec Keltská noc Čechy pod Kosířem, www.cechypk.cz srpen Veteránská rally Z lázní do lázní - zastávka v zámeckém parku

25

Prostějovsko

Prostějovsko

Galerie Špalíček


Konicko

Střední Haná

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

Zámek Konice

Konice

Městské kulturní středisko Kostelní 46, 798 52 Konice +420 582 334 987, www.mekskonice.cz

Zámek Konice V západním křídle barokní budovy se nachází nejvzácnější část - jídelna řádových bratří. Její strop zdobí vzácná freska „Stolování Svaté rodiny“. V přízemí konického zámku je ojedinělá expozice zvyků a řemesel s ukázkami vzácných exponátů a největší sbírka seker v ČR. Tel.: +420 582 334 987, +420 739 333 721, otevřeno: celoročně PO-PÁ 09:00-12:00, 13:00-16:00, 1. června 31. srpna SO 09:00-12:30, 13:00-17:00, NE 14:00-17:00, www.muzeumkonice.cz

Sport Klub Hvozd Sport Klub Hvozd se nachází ve středu konického mikroregionu na úbočí Drahanské vrchoviny. V blízkém okolí je mnoho přírodních zajímavostí i památek, krajina díky svému mírně zvlněnému terénu vybízí k pěší turistice či cykloturistice. V zimním období je k dispozici lyžařské středisko v Kladkách. Hvozd 9, tel.: +420 582 334 743, +420 727 867 005, otevřeno: PO-ČT 16:00-22:00, PÁ 14:00-24:00, SO 10:00-24:00, NE 10:00-21:00, www.sportpenzion.cz, e-mail: pvsportklub@seznam.cz

Přírodní park Kladecko, naučná stezka Naučná stezka prochází stejnojmenným parkem. Začíná u vlakové zastávky v Šubířově a končí v obci Jesenec a je dlouhá 6,5 km. Vede středně náročným terénem a je 26

vhodná pro pěší i pro cyklisty. Oblast je útočištěm ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Tel.: +420 582 334 987, +420 739 333 721, www.konice.cz, www.ok-tourism.cz

 TIP NA VÝLET

Zámek Tovačov

Kojetín

Vzdělávací a informační centrum Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín +420 581 202 202, www.kojetin.cz

Němčice nad Hanou

Turistické informační centrum Palackého nám. 25, 798 27 Němčice nad Hanou +420 582 386 440, www.nemcicenh.cz

Zámek Tovačov

Lety balónem Konice - Účastníci letu se podívají na nejznámější lokality okolí, např. pohádkový hrad Bouzov, zámek Náměšť na Hané, údolí Malé Hané, obdivovat budou přírodu Drahanské vrchoviny. Tel.: +420 602 852 904, +420 775 992 020, www.balonykonice.cz

Pravidelné akce Konice, www.konice.cz červen - Automobilové závody, Konice - Březský vrch, závody automobilů do vrchu | Tradiční konická pouť, Masarykovo nám. | Žváčkův festival, přehlídka dechové hudby, zámecký park červenec - Závod veteránů do Březského vrchu, www.veteranclubkonice.cz srpen - Divadla na zámku, divadelní festival, zámek Konice Vojtěchov červenec - Festival country Vojtěchov

Zámek s charakteristickou tzv. Spanilou věží byl dle pověsti založen v 2. polovině 11. století jako útočiště lovců. Byl přestavěn na renesanční zámek s renesančním portálem, který je označován jako nejstarší italská renesanční práce u nás. Tel.: +420 581 309, +420 723 334 794. otevřeno: duben-říjen SO, NE 10:00-18:00, červen-srpen ÚT-NE 10:00-18:00, státní svátky a ostatní svátky 10:00-17:00, www.zamektovacov.cz

Město Kojetín Kojetín byl vždy církevním, správním a obchodním centrem. Mezi nejvýznamnější památky náleží kostel Nanebevzetí Panny Marie, dvojvěžová stavba z konce 17. století, radnice a mariánský sloup. Významnou kapitolou v dějinách města je existence židovské komunity, kterou dodnes připomíná synagoga a židovský hřbitov. Muzeum, Galerie a Vzdělávací informační centrum MěKS Kojetín, Masarykovo nám. 8, tel.: +420581 277 411, www.kojetin.cz

Němčice nad Hanou Město Němčice nad Hanou leží v jižní části Olomouckého kraje. K nejvýznamnějším památkám patří kostel sv. Maří Magdalény a jeden z posledních zachovaných hanáckých žudrů. Ke zhlédnutí je však pouze jeho exteriér. Palackého nám. 3, Němčice nad Hanou, tel: +420 582 302 311, e-mail:podatelna@nemcicenh.cz www.nemcicenh.cz

 TIP NA VÝLET Hanácký dvůr Polkovice - Nově zrekonstruovaný Hanácký dvůr v Polkovicích je sídlem jezdeckého klubu, který se již několik let intenzivně věnuje westernovému i anglickému ježdění. Kromě návštěvy lze dohodnout pravidelné či jednorázové výukové hodiny či vyjížďku do okolní krajiny. Tel.: +420737 471 127, +420 733 537 265, www.hanackydvur.cz

Pravidelné akce Kojetín, www.kojetin.cz/meks srpen - O Hanácké vdolek, ženský volejbalový turnaj, tel.: +420 604 381 159 | Kojetínské hudební léto | Festival dračích lodí, loděnice Kojetín Tovačov, www.tovacov.cz srpen - Tovačovský portál, přehlídka folkových skupin září - Svatováclavské hody Němčice nad Hanou, www.nemcicenh.cz duben - Jarní koncerty Dechového orchestru mladých | Hanácký divadelní máj červenec - Memoriál Zdeňka Hradila, fotbalový turnaj | Němčické hody

27


Šternbersko

Uničovsko

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Závod ECCE HOMO Šternberk

Šternberk

Informační centrum Šternberk Horní nám. 2, 785 01 Šternberk +420 739 486 060 www.poznej-sternbersko.cz

Hrad Šternberk Hrad Šternberk nabízí prohlídku tří okruhů v letní turistické sezoně a návštěvy různých akcí v průběhu celého roku. Návštěvníci mohou zhlédnout unikátní soubor italské a severské raně renesanční malby i ukázky holandského a vlámského barokního malířství. Horní náměstí 6, Šternberk, tel.: +420 585 012 935, e-mail: hrad.sternberk@npu.cz

ECCE HOMO Šternberk Proslulá trať ECCE HOMO s délkou 7 800 m již více než 100 let každodočně prověřuje síly automobilů a těch nejlepších závodníků. Vyhlášené závody do vrchu se konají v červnu, ale na podzim ožije Šternberk krásou a leskem automobilových veteránů při akci ECCE HOMO Historic. Tel.: +420585 013 400, www.eccehomo.cz

Augustiniánský klášter - Galerie Handke V areálu bývalého kláštera pořádá Handkeho sdružení komentované prohlídky sklepů, historických sálů s obnovenou nástropní malbou od J. K. Handkeho, obrazárny, věžního hodinového stroje, včelařské výstavy, expozice s vánoční tematikou apod. Handkeho občanské sdružení, Farní 3, Šternberk, otevřeno: leden-prosinec PO-NE 10:30-17:30, tel.: +420 604 591 340, www.handke.cz 28

Městská památková zóna Šternberk Dominantou města je hrad Šternberk, poblíž se nachází bývalý augustiniánský klášter s chrámem Zvěstování Panny Marie. Díla barokního malíře Handkeho jsou k vidění ve stejnojmenné galerii, která sídlí ve šternberském klášteře. Město má originální informační systém - klikotoče. www.sternberk.eu

Moravský Beroun Dominantou města je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Návštěvníci zde najdou například nejstarší varhany na Moravě a také obrazárnu Kryštofa Handkeho. www.morberoun.cz

 TIP NA VÝLET Expozice času Šternberk - V Expozici času návštěvníci nahlédnou do vesmíru, kde před téměř 14 miliardami let začal při velkém třesku odtikávat čas. Čeká na ně 250 jedinečných exponátů a interaktivních programů. ČSA 19, Šternberk, tel.: +420 587 571 278, otevřeno: říjenduben ÚT-NE 10:00-16:00, květen, červen, září 10:00-17:00, červenec-srpen 09:00-17:00, www.expozicecasu.cz

Pravidelné akce Šternberk, www.sternberk.eu květen - Svatební den na hradě Šternberk, svatební veletrh | ECCE HOMO, Mistrovství Evropy v závodech automobilů do vrchu, www.eccehomo.cz červen - Open air opera, opera pod otevřeným nebem září - ECCE HOMO HISTORIC, závody historických automobilů do vrchu, www.eccehomo.cz Moravský Beroun, www.morberoun.cz červenec - Berounské slavnosti září - Berounský jarmark

Historická budova Šatlavy v Uničově

Uničov

Městské informační centrum Masarykovo nám. 29, 783 91 Uničov +420 585 054 880, www.unicov.cz

Město Uničov Uničov je městem s nejstarší dochovanou zakládací městskou listinou na území republiky, která pochází z roku 1213. Město se může pochlubit několika muzei a historickými památkami. Příznivci sportu a relaxace jistě ocení koupaliště s tobogánem, krytý bazén a další sportovní zařízení. www.unicov.cz, www.unicovsko.cz

Muzeum vězeňství Uničov Uničovská šatlava se dochovala prakticky v původním stavu. K vidění jsou nejen expozice věnovaná vývoji trestního práva a soudnictví, ale také mučících nástrojů a jejich repliky, které si mohou návštěvníci vyzkoušet. Nechybí zde četnická stanice a městská šatlava z konce 19. století. Příční 205, Uničov, +420 734 513 953, otevřeno: září-červen ST-PÁ 14:00-17:00, NE 10:00-17:00, červenec-srpen ÚT-NE 10:00-17:00, www.muzeumunicov.cz

Muzeum U Vodní branky Uničov Bývalá zbrojnice nepřesně nazývaná Vodní branka je ukázkou renesanční architektury. Zbrojnice byla součástí městského hradebního systému. Dnes slouží jako městské muzeum se stálou expozicí nejzajímavějších dokladů bohaté historie královského města Uničova. Olomoucká 322, Uničov, tel.: +420 734 513 953, otevřeno: červenec-srpen SO-NE 10:00-17:00, www.muzeumunicov.cz

Výstup na radniční věž Uničovská radniční věž měří 45 metrů, ochoz je ve výšce 35 metrů. Návštěvníci mají možnost zapůjčit si dalekohled a s ním přehlédnout daleké a krásné okolí města. Součástí výstupu na radniční věž je i malá expozice k dějinám uničovské radnice a hodinových strojů. Masarykovo nám. 1, Uničov, tel. +420 585 054 880, +420 603 996 312, www.unicov.cz

Střelice - Vesnické muzeum Vesnické muzeum Střelice vzniklo na základě sbírky starých věcí, nářadí a potřeb, které se na vesnici v minulosti používaly. Expozici postupně rozšiřovaly dary občanů, kteří věnovali často hodnotné a historicky velice vzácné předměty. Střelice 100, tel.: +420 585 054 758, +420 606 234 474, otevřeno po telefonické domluvě se správcem, www.muzeumunicov.cz/vesnicke-muzeum-ve-strelicich/

 TIP NA VÝLET

Po stopách rytířů - Trasa Po stopách rytířů je dlouhá 13 km a není příliš náročná. Z Libiny vede po modré turistické značce do Václavova, přes Horní Třemešek a Dlouhý potok na Rabštejn k myslivně. Odtud se turisté vydají po červené turistické značce na vrchol zříceniny hradu Rabštejn.

Pravidelné akce Uničov, www.unicov.cz, www.mkzunicov.cz duben - Uničovská teniska, Uničov, Nová Hradečná květen - Květinový jarmark | Balónková slavnost červen - Uničovský jarmark | Mezinárodní burza klubu sběratelů baleného cukru červenec-srpen - Uničovské kulturní léto

29


Relax Park Bouzov

. .

.

.

Relax park nabízí jízdu na minikárách nebo koloběžkách, obří vzduchovou trampolínu, let na 137 m dlouhé lanovce a orientační běh v lese okolo hradu Bouzov. Areál je umístěn u parkoviště hradu. Bouzov, tel.: +420 608 653 028, otevřeno: denně 10:30-17:00, e-mail: petr@czasch.cz, www.relaxparkbouzov.cz

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Zámek Náměšť na Hané Noční pohled na hrad Bouzov

Litovel

Turistické informační centrum nám. Přemysla Otakara 762, 784 01 +420 585 150 221, +420 721 269 146 tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu

Náměšť na Hané

Zámek je obklopen kruhovým parkem o rozloze 2,5 ha. Interiéry zámku jsou bohatě vybaveny dobovým mobiliářem. Za zmínku stojí velmi cenná sbírka míšeňského porcelánu. Hrad 1, Náměšť na Hané, tel.: +420 585 952 184, otevřeno: duben, říjen SO, NE, svátky 09:00-16:00, květen-září ÚT-NE 09:00-17:00, poslední prohlídka vždy hodinu před uzavírací dobou, sobotní dopoledne jsou vyhrazena pro svatební obřady, http://zamek.namestnahane.cz

Informační centrum Cholina

Cholina 224, 783 22 +420 737 473 133, tic@obeccholina.cz

Litovel K významným památkám města patří Svatojánský most z roku 1592. Je to třetí nejstarší funkční kamenný most v reapublice. Za návštěvu stojí také místní muzeum Klenoty města lze poznávat také prostřednictvím naučné stezky Historická Litovel. www.litovelsko.eu, www.mikroregionlitovelsko.cz

Městské muzeum Litovel Muzeum zaměřující se na historii města Litovle a jeho nejbližšího okolí. Smyčkova 795, Litovel, tel.:+420 585 341 465, otevřeno: říjen - květen: ST-NE 09:00-16:00, červen -září ST-NE 09:00-17:00, e-mail:muzeum@muzeumlitovel.cz, www.muzeumlitovel.cz

Biokoupaliště Litovel Koupaliště 1, Litovel, tel.: +420 585 342 374, otevřeno: v létě denně 09:-19:00, www.litovel.eu 30

Výstup na věž včetně výkladu zajišťuje Turistické informační centrum-nám. Přemysla Otakara 762, Litovel, tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, prohlídky radniční věže: květen PO-PÁ v 10:00, 13:00 a 14:30, SO v 10:00 a 13:00, červen - září (hlavní sezona) PO-NE v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00, říjen - duben PO-SO v 10:00 a 13:00, e-mail: tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu

Hrad Bouzov Romantický Bouzov známý z řady pohádek pořádá v sezoně mnoho společenských a kulturních akcí - výstavy, divadelní představení, koncerty. Zařízení a vybavení interiérů pochází ze státem konfiskovaných soukromých sbírek arcivévody Evžena Habsburského a rovněž z majetku Německého řádu. Tel.: +420 775 888 960, otevřeno: duben SO-NE 09:3015:30,květen-červenSO-NE09:30-16:30,čercenec-srpen PO-NE 09:30-17:30, září PO-NE 09:30-15:30, říjen SO-NE 09:30-15:30, www.hrad-bouzov.cz,

Arboretum Bílá Lhota

2

V Arboretu Bílá Lhota se nachází asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin, pěstuje se tu i řada vzácných a sbírkových dřevin - například japonské javory, vilíny a magnólie. Zastoupeny jsou dřeviny z jižní Evropy a z Asie, Severní Ameriky a z Mexika. Bílá Lhota, tel.: +420 725 460 888 (vstupní hala, průvodce), +420 725 460 881, +420 608 745 768, otevřeno: duben SO, NE 09:00-17:00, květen-září kromě pondělí denně 08:00-18:00, říjen SO, NE 09:00-17:00, e-mail: arboretum@volny.cz, www.arboretumbilalhota.cz

 TIP NA VÝLET

Radniční věž Litovel

Turistické informační centrum Hrad 1, 783 44 Náměšť na Hané +420 585 952 184 zamek@namestnahane.cz www.namestnahane.cz

Litovelsko

Litovelsko

Javoříčské jeskyně - Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří složitý komplex chodeb, dómů a propastí. Obdiv si zaslouží např. 2 metry dlouhá záclona nebo tisíce krápníkových brček. Právem se říká, že tyto jeskyně mají nejkrásnější výzdobu v České republice. Javoříčko, tel.: +420 585 345 451, otevřeno: duben ÚTNE 09:00-15:00, květen-září ÚT-NE 09:00-17:00, říjen ÚTNE 09:00-15:00, www.caves.cz

Cholina - Hanácké národopisné muzeum Toto muzeum najdou návštěvníci v budově obecního úřadu v prostorách dřívější sýpky. K vidění je tu skoro tisíc exponátů - hanácké kroje, vitrína slavných rodáků, sbírka starých peněz z různých států i nálezy z archeologických vykopávek. Cholina 52, tel.: +420 585 348 026, otevřeno: PO-NE 09:00-11:00, 13:00-16:00, www.obeccholina.cz

Pivovar Litovel Nabízí možnost poznat tradiční způsob výroby piva, ochutnat produkty i zhlédnout unikátní expozici z historie pivovarnictví. Palackého 934, Litovel, tel.: +420 724 776 392, exkurze včetně ochutnávky pro skupiny (nejméně 15 osob), rezervace předem nutná, www.litovel.cz

Mladečské jeskyně - představují složitý labyrint puklinových chodeb a dómů, který je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Jsou také významným archeologickým a paleontologickým nalezištěm. Mladeč, tel.: +420 585 347 148, otevřeno: duben ÚT-NE 09:00-15:00, květen-září ÚT-NE 09:00-16:30, říjen ÚT-NE 09:00-15:00, www.caves.cz

Pravidelné akce

Bouzov květen - Bouzovská 30, fotbalové hřiště Hrad Bouzov, www.hrad-bouzov.cz duben - Slavnostní otevření hradu červen - Hanácké Benátky srpen - Dobový Bouzovský turnaj | Balony nad hradem srpen-září - Moravské hrady, hudební festival

31


Muzeum Olomouckých tvarůžků Loštice

. .

.

.

Nové Muzeum Olomouckých tvarůžků bylo slavnostně otevřeno 26. června 2014. V moderně pojatých expozicích ukazuje průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti. Palackého 4, Loštice, tel.: +420 583 401 217, otevřeno denně 09:00-17:30, www.tvaruzky.cz e-mail: awmuzeum@tvaruzky.cz

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Synagoga v Lošticích Loštické Muzeum Olomouckých tvarůžků

Mohelnice

Informační centrum Mohelnice Lazebnická 2, 789 85 Mohelnice +420 583 430 915 www.infomohelnice.cz

Mohelnice Mohelnice upoutá návštěvníky na první pohled čtyřhrannou věží kostela sv. Tomáše z Cantebury a biskupským hrádkem, v nichž je sídlo muzea. Mimo stálých a krátkodobých výstav v muzeu a galerii čeká návštěvníky v Mohelnici řada zajímavých akcí. Nejznámější je Mohelnický dostavník, prestižní festival folkové a trampské hudby. K odpočinku pak vybízí rekreační areál Morava Camp či městské sady, sportovněji založení návštěvníci pak mohou využít některou z mnoha pěších či cyklistických tras. www.regionmohelnicko.cz, www.mohelnice.cz

Zámek Úsov Na zámku v Úsově sídlí Lovecko-lesnické muzeum. Je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě a představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Některé vystavené exponáty jsou staré více než 100 let. Zámecká 1, Úsov, tel.: +420 583 435 111, +420 736 676 351, e-mail:usov@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz

Koupaliště Loštice Nově zrekonstruované koupaliště s plážovým volejbalem. Tel.: 776 894 926, e-mail: koupalistelostice@gmail.com www.koupalistelostice.cz 32

Loštice Loštice jsou krásné městečko na Střední Moravě rozkládající se na nejsevernějším cípu Hané, v předhůří Jeseníků. Jsou z historie známy hrnčířstvím, nejvýznamnějším produktem je však výroba „Loštických tvarůžků“ (tzv. Olomoucké syrečky), které jsou svojí charakteristickou vůní a speciální chutí oblíbenou pochoutkou všech gurmánů. V Lošticích se můžete vypravit i za liškou Bystrouškou. Zastavit se můžete i v její kavárně. Náměstí Míru 1, Loštice, tel.: +420 583 445 101, +420 731 501 003, www.mu-lostice.cz

Naučná stezka lišky Bystroušky v Lošticích

V synagoze se nachází stálá muzejní expozice a knihovna Oty Wolfa. Pravidelně se zde konají výstavy, koncerty, besedy a vzdělávací programy pro školy. V polovině 19. století žilo v Lošticích 483 Židů, což představovalo 17% obyvatelstva. Z 59 osob, které byly v roce 1942 transportovány do koncentračních táborů, přežily a do Loštic se vrátily jen tři. Tel.: +420 775 264 206, otevřeno: víkendy a svátky 13:0017:00 nebo po dohodě, www.respectandtolerance.com

Poštulkovy tvarůžkové moučníky z Loštic jsou originální slanou pochoutkou, kterou zde pro návštěvníky připravují podle rodinné receptury již od roku 2009. Základem je domácí listové těsto a jemná tvarůžková pěna. Komenského 325, Loštice, tel.: +420 583 445 062, otevřeno: PO-SO 09:30-17:00, NE 11:00-17:00, e-mail: info@tvaruzkovacukrarna.cz, www.tvaruzkovacukrarna.cz

2

Rekreační areál Morava Camp se nachází v krásném prostředí lesoparku na okraji města Mohelnice. Areál nabízí ubytování v nově zrekontruovaném motelu, chatkách, karavanech, obytných vozech i stanech. Během letní sezóny jsou hostům připraveny animační programy pro děti a zábavné večery s živou hudbou u táboráku. Petra Bezruče 13, Mohelnice, tel.: +420 775 111 721, provoz NONSTOP, www.moravacamp.cz

 TIP NA VÝLET

Památník Adolfa Kašpara Památník známého českého malíře a ilustrátora. Palackého 343/17, Loštice, tel.: +420 583 445 256, otevřeno: ST-NE 09:00-12:00, 12:30-17:00, www.muzeum-sumperk.cz e-mail: pamatnik.lostice@seznam.cz

Levandulový statek

A po stopách lišky Bystroušky se můžete vydat i po naučné stezce, která vede místy, kudy se legendární liška kdysi na sklonku 19. století proháněla. Délka trasy: z Litovle do Loštic 14 km, okruh z Loštic a zpět cca 20 km. Okruh se dá různě upravit - možnosti jsou na informačních tabulích. Náměstí Míru 66/1, 789 83 Loštice www.mu-lostice.cz

Tvarůžková cukrárna v Lošticích

Rekreační oblast ATC Morava

Mírovská pěší trasa - Pokud se turisté vydají z Mohelnice po zelené turistické značce přes Podolí a Vyšehorky do Mírova, mohou spatřit jednu z nejpřísnějších věznic v republice. Zpět do Mohelnice se pak turisté vrátí po modré turistické značce kolem Mohelnických lomů. Trasa je nenáročná, dlouhá 15 km.

Pravidelné akce Levandulový statek se nachází v obci Bezděkov u Úsova. Od letní sezony 2017 otevřel přímo uprostřed vesnice v budově bývalého obecního úřadu malou Levandulovou expozici, kde si návštěvníci mohou zároveň zakoupit něco v levandulovém krámečku. Bezděkov 6, Úsov, tel.: +420 604 744 534, +420 721 835 061, otevřeno 15. června-15. července SO-NE 10:00 - 18:00, PO-PÁ 14:00 - 18:00, mimo sezonu: každá poslední sobota v měsíci 14:00 - 18:00, v jiné dny nebo v jinou dobu volejte 721 835 061 nebo 604 744 534, info@levandulovystatek.cz, www.levandulezmoravy.cz

Mohelnicko

Mohelnicko

Mohelnice, www.mks-mohelnice.cz květen - Velká cena Mohelnice truck trial, www.velkacenamohelnice.cz červenec - Fingers Up, hudební festival srpen - Mohelnický dostavník, www.mohelnickydostavnik.cz listopad - Mezinárodní festival loutek a loutkového filmu Loštice, www.mu-lostice.cz červen - Loštické slavnosti hudby a tvarůžků Zámek Úsov duben - Čarodějnické odpoledne na zámku, poslední víkend v dubnu

33


Úvod Jeseníky Jeseníky jsou nejen hornatým krajem s krásnou přírodou plnou lesů, ale také oblastí, jež je velmi bohatá na lázeňská místa a minerální prameny - sirovodíkové minerální prameny ve Velkých Losinách či Bludově, hydrouhličitano-vápenaté kyselky v Karlově Studánce. Můžete se napít i z pramenů uhličitých kyselek a nachází se tu také několik radioaktivních pramenů. Jednoduše kraj, který přímo vybízí k ozdravným pobytům a výletům. K lidovému rázu Jeseníků neodmyslitelně patří také vše, co souvisí se dřevem. Tento aspekt se projevil i v architektuře. Bohužel, dodnes přežilo jen několik dřevěných staveb. O to víc je ale jejich návštěva zajímavější, a tak můžete potěšit oko i ducha nejen čistou přírodou, ale

Javornicko a Žulovsko

Jeseníky – sdružení cestovního ruchu Profesní organizace cestovního ruchu Kladská 233/1, 787 01 Šumperk tel.: +420 583 283 117 e-mail: sekretariat@jesenikytourism.cz www.jesenikytourism.cz www.facebook.com/navstivtejeseniky.cz Provoz: pondělí – pátek

Obsah:

rovněž výletem za jesenickými dřevěnými kostelíky, které jako relikty dávných dob přežívají ve vískách mezi kopci. Jeseníky jsou skutečně jedinečné. Nikde ve střední Evropě nenajde návštěvník kombinaci současně tak drsné a malebné krajiny. Hrubá horská úbočí a do mraků se vzpínající svahy chrání malebná horská údolí pod sebou. Jinde se turistické stezky klikatí po malebných kopcích a překračují zurčící potoky a říčky. Zapadlé vesničky, historická centra větších měst se střídají s technickými unikáty známými po celém světě. Ponurá historie čarodějnických procesů se protkává s moderním životem. Jeseníky jsou dosud neobjeveným rájem. Načerpejte jejich energii a sílu!

.

Zlatohorsko Ramzovské sedlo Staroměstsko, 65 Hanušovicko a Králický Sněžník

.

.

.

Jesenicko Bruntálsko a Rýmařovsko

Šumpersko - Šumperk................36-37 Šumpersko - Velké Losiny...........38-39 Jesenicko......................................40-41

.

Staroměstsko, Hanušovicko,......42-43 Kralický Sněžník Zábřežsko...........................................44 Ramzovské Sedlo..............................45

.

. Šumpersko

Zlatohorsko...................................46-47 Javornicko a Žulovsko.................48-49

.

Zábřežsko

Bruntálsko a Rýmařovsko...........50-51 34

35


Sportcentrum Kotelna

. .

.

.

Šumavská 2535/43, Šumperk, tel.: +420 776 890 120, +420 583 211 774, otevřeno: denně 09:00-21:00, e-mail: kotelna@yc.cz, regolaje@seznam.cz, www.fitnesskotelna.cz

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

Dům kultury Šumperk

.

Fialova 3, Šumperk, tel.: +420 583 214 287, rezervace +420 583 214 279, e-mail: info@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz Geschadarův dům ve Šternberku

Rozhledna Háj Šumperk

Informační centrum Hlavní tř. 14, 787 31 Šumperk +420 583 214 000 www.infosumperk.cz Informační centrum nám. Míru 211/4, 78701 Šumperk +420 731 571 586, ic-sumperk.cz

Rapotín

Turistické informační centrum Šumperská 530, 788 14 Rapotín +420 583 212 211, www.kkcrapotin.cz

Šumperk Město Šumperk, založené ve druhé polovině 13. století, zažilo během své dlouhé a bohaté historie mnoho období rozkvětu a blahobytu, stejně tak se i několikrát ponořilo do temných a nechvalně proslulých období, jako byly třeba čarodějnické procesy v letech 1679-94.

Prohlídkové okruhy městem s průvodcem Jsou tři tématické okruhy - Procházka ze 13. do 21. století, Kde žily čarodějnice a Zrození „malé Vídně“. nám. Míru 1, Šumperk, tel: +420 583 388 610, začátek procházkových okruhů vždy v lichou hodinu, červen, září 09:00, 11:00, 13:00, červenec, srpen 09:00, 11:00,13:00, 15:00, e-mail: pruvodce@sumperk.cz, www.infosumperk.cz

Divadlo Šumperk Komenského 3, Šumperk, tel.: +420 583 214 062, www.divadlosumperk.cz 36

Rozhled z radniční věže Z ochozu radniční věže se naskýtá jedinečný pohled na město Šumperk z ptačí perspektivy. nám. Míru 1, Šumperk, tel: +420 583 388 610, prohlídky: červen, září každou celou hodinu od 09:00 do 14:00, v červenci a srpnu od 09:00 do 15:00, e-mail: pruvodce@sumperk.cz, www.infosumperk.cz

Vlastivědné muzeum Šumperk

Z vrcholu Háje ve výšce 631 m n. m. se nabízí nezapomenutelný výhled z velmi krásné a znovu opravené rozhledny vysoké 24 metrů na Hanušovickou vrchovinu, Rychlebské hory, Šumperk, Hrubý Jeseník, Litovelské Pomoraví, Orlické hory i Králický Sněžník. Šumperk, tel. +420 774 664 648, +420 737 886 278, email: klubturistu.sumperk@seznam.cz, www.kctsumperk.cz

Lázně Bludov

Muzeum v Šumperku instalovalo jako první u nás zcela automatického čtyřjazyčného průvodce GuidePORT, který je zcela automatický a umožňuje návštěvníkovi volný pohyb po celé expozici. Hlavní třída 22, Šumperk, tel.: +420 583 214 070, otevřeno: ÚT-NE 09:00-12:00, 12:30-17:00, e-mail: vmsumperk@muzeum-sumperk.cz, www.muzeum-sumperk.cz

Aeroklub letiště Šumperk Nový Malín 524, Šumperk, tel.: +420 583 212 067, www.aeroklub-sumperk.cz

Bratrušovské koupaliště Šumperk Bratrušovské letní koupaliště v Šumperku nabízí bazén pro plavce 50x25m, bazén pro neplavce 50x25m, brouzdaliště, vodní trampolínu, dětské hřiště, lanovou pyramidu či skákací hrad. Lidická 81, Šumperk, tel: +420 583 214 295, otevřeno: červen PO-PÁ 13:00-20:00, SO-NE 09:00-20:00, červenec PO-NE 09:00-20:00, srpen PO-NE 10:00-20:00, e-mail: info@aquacentrum.net, www.aquacentrum.net

Lázně jsou známé novými postupy při léčbě dýchacích potíží. Využívají zde podhorského klimatu Jeseníků a místního přírodního zdroje, sirného termálního pramene, známého již v 16. stol. Lázeňská 572, Bludov, tel.: +420 583 301 211, e-mail: recepce@lazne-bludov.cz, www.lazne-bludov.cz

Pradědovo dětské muzeum Bludov Stěžejní část expozic je vesnice Pradědovo s dřevěnými domečky, ve vesnici žije čarodějnice, mlynář a nechybí zde ani nádraží. Tř. Adolfa Kašpara 37, Bludov, tel.: +420 725 508 214, otevřeno: ÚT 14:00-18:00, ST 09:00-18:00, ČT+PÁ 14:0018:00, SO+NE 09:00-18:00, e-mail: muzeum@pradedovo.cz, www.pradedovomuzeum.cz

Bukovka Rapotín

Šumpersko

Šumpersko

2

Zavítejte na novou rozhlednu Bukovka na Předním Bukovém kopci v obci Rapotín, jenž nabízí skvostný pohled na údolí Desné a hřeben Jeseníku. Otevřena je celoročně. Tel.: +420 608 292 980, e-mail:ic@kkcrapotin.cz, www.kkcrapotin.cz

Solná jeskyně Šumperk Husitská 2, Šumperk, tel.: +420 583 283 316, rezervace +420 581 112 123, otevřeno: PO-NE 09:021:00 www.wellyrelax.cz

Andělská stezka - Andělárium Rejchartice K rejchartickému Anděláriu se dostanete ze šumperského městského lesa (z rozcestí Tulinka) po Andělské stezce. Skulptury andělských bytostí vznikly během prvních dvou ročníků místního sochařského a řezbářského sympozia. tel.: +420 608 226 989, e-mail: andelarium@gmail.com, www.andelarium.cz

 TIP NA VÝLET Expozice Čarodějnické procesy - Stálá expozice v tzv. Geschaderově domě v Šumperku představuje nejtemnější období šumperských dějin - nechvalně proslulé inkviziční procesy z 2. pol. 17. století. Prostřednictvím audioprůvodce provází hlavní strůjce procesů, inkvizitor Jindřich František Boblig. Muzeum silnic ve Vikýřovicích - Stálá expozice, zachycující vývoj silnic od nejstarších stezek až po dnešní moderní silnice, kde je možné vidět nespočet historických map, dobových dokumentů nebo vzácných fotografií. Hraběšická 203, Vikýřovice, tel.: +420 583 211 688, otevřeno: leden-prosinec ÚT-SO 10:00-16:00, e-mail: muzeumsilnic@ssok.cz, www.ssok.cz/muzeum.html

Pravidelné akce Šumperk, www.sumperk.cz, www.dksumperk.cz leden-prosinec - Ochutnejte Jeseníky, gastronomický festival, www.navstivtejeseniky.cz únor-květen - Klasika Viva, jeden koncert měsíčně březen - Echo Blues Alive, www.bluesalive.cz duben - Eurofest, www.eurofest.cz květen - Mezinárodní festival duchovní vokální hudby, www.sumperk.cz srpen - Revival invaze | Mezinárodní folklorní festival CIOFF říjen - Džemfest, hudební festival listopad - Blues Alive

37


Červenohorské sedlo

. .

.

.

Areál Červenohorské sedlo je významným střediskem sjezdového lyžování na hranici Moravy a Slezska. Je zde celkem sedm vleků a čtyři sjezdovky a výborné sněhové podmínky. Kouty nad Desnou 72, Loučná nad Desnou, tel.: +420 603 228 597, e-mail: info@skiarealchs.eu, www.cervenohorskesedlo.eu

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Zámek se zámeckou zahradou Loučná nad Desnou Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Velké losiny

Informační centrum Lázeňská 674, 788 15 Velké Losiny +420 583 248 248, www.iclosiny.cz

Ruční papírna a Muzeum papíru Velké Losiny

Zámek Velké Losiny

Původně lovecký zámeček s dochovanými renesančními klenbami je obklopen velkým parkem, který je narozdíl od zámku přístupný veřejnosti.

Praděd

Státní zámek Velké Losiny leží na jižním okraji stejnojmenné obce v údolí řeky Desné. Charakteristickým znakem, kterým je zámek nejznámější, jsou trojpodlažní arkády trojkřídlého areálu tzv. vysokého zámku. Místo je proslulé také čarodějnickými procesy. Zámecká, Velké Losiny, tel.: +420 583 248 380, +420 602 582 878, otevřeno: duben SO-NE 09:00-16:00, květen-červen - ÚT-NE 08:00-17:00, červenec-srpen ÚTNE 09:00-18:00, září ÚT-NE 09:00-16:00, říjen SO-NE 09:0016:00, e-mail: velkelosiny@npu.cz, www.zamek-losiny.cz

Unikátní spojení relaxace, regenerace, odpočinku a blahodárné termální vody - jedinečný termální park, který v České republice nemá obdoby. Nabízí 4 venkovní a 5 vnitřních bazénů. Komenského 235, Velké Losiny, tel.: +420 583 394 444, otevřeno: ÚT-NE 10:00-20:00, v hlavní sezoně i v PO 09:0021:00, e-mail: info@termaly-losiny.cz, www.termaly-losiny.cz Původně žerotínská manufaktura na výrobu papíru pracuje ve Velkých Losinách nepřetržitě od konce 16. století. Představuje návštěvníkům na dvou prohlídkových okruzích Muzea papíru tradiční výrobní techniku papíru, dějiny řemesla i řadu technických zajímavostí. U Papírny 9, Velké Losiny, tel.: +420 583 248 433, +420 583 286 063, otevřeno: leden-duben, říjen-prosinec ÚT-PÁ 09:00-16:00, SO-NE 09:00-12:00, 12:3016:00, květen-červen PO-PÁ 09:00-17:00, SO-NE 09:00-12:00, 12:30-17:00,červenec-srpen PO-PÁ 09:0018:00, SO-NE 09:00-12:00, 12:30-18:00, září PO-PÁ 09:00-17:00, SO-NE 09:00-12:00, 12:30-17:00, e-mail: muzeum.papiru@rpvl.cz, infocentrum@rpvl.cz, www.rpvl.cz 38

Areál zdraví Velké Losiny Areál zdraví ve Velkých Losinách nabízí sportovní i kulturní vyžití. Můžete si zde zahrát míčové hry, ale také zlepšit svou fyzičku na několika strojích pod širým nebem. Rudé armády, Velké Losiny, tel.: +420 583 211 526, +420 727 807 743, otevřeno: PO-PÁ 08:00-21:00, e-mail: arealzdravi@losiny.cz, www.arealzdravi.losiny.cz

Horské centrum zábavy a sportu Kouty nad Desnou Kouty nad Desnou 30, tel.: +420 585 283 282, otevřeno denně 09:00-17:00, info@k3-sport.cz, www.kouty.cz

2

Zámek Sobotín Luxusní zámecký resort Sobotín nabízí škálu služeb, součástí je vlastní zámecký pivovar, wellness centrum s relaxačním spa a saunovým světem, fitness, venkovní bazén a tenisové kurty, lanové centrum, adventure golf, minizoo a mnoho dalšího. Sobotín 3, tel.: +420 777 472 401 e-mail: info@resortsobotin.cz, www.resortsobotin.cz

SKI areál Kareš Ski areál Kareš v Koutech nad Desnou nabízí vyžití jak v letním, tak v zimním období. V zimě jsou k dispouzici 4 lyžařské vleky, ski areál je ideální pro začátečníky, lyžařské kurzy a rodiny s dětmi. V létě nabízí např. minikáry s dráhou o délce 480 m., travní lyže, venkovní posezení s grilem. Loučná nad Desnou 68, tel.: +420 583 235 090, www.skiarealkares.cz

 TIP NA VÝLET Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně - Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně je třetí největší na světě. Je to zároveň elektrárna s největším spádem v České republice a největším výkonem, její součástí je také největší reverzní vodní turbína v Evropě. Kouty nad Desnou 30, Loučná nad Desnou, tel.: +420 602 322 244, +420 583 283 282, exkurze po dohodě, e-mail: infocentrum.eds@cez.cz, info@k3-sport.cz, www.dlouhe-strane.cz

Termální lázně Velké Losiny

Je nejvyšší horou Moravy a zároveň nejvyšším vrcholem Hrubého a Nízkého Jeseníku. Na jeho vrcholku stojí televizní vysílač s restaurací a rozhlednou. Horní plošina vysílače je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice. www.jeseniky-praded.cz

Dřevěné kostely - Maršíkov, Žárová, Klepáčov Renesanční roubený dřevěný kostel sv. Martina v centru obce Žárová leží kousek od Velkých Losin. Kostelíky s výjimečnou roubenou architekturou najdeme i v nedalekém Maršíkově a Klepáčově. www.navstivtejeseniky.cz

Adrenalinové centrum KM sport, Loučná nad Desnou Kociánov 76, Loučná nad Desnou, tel.: +420 604 608 489, e-mail: kmsport@kmsport.cz, www.kmsport.cz

Šumpersko - Velké Losiny

Šumpersko - Velké Losiny

Rozhledna - Televizní věž Praděd - Supermoderní telekomunikační věž připomínající startující raketoplána vyrostla na místě původní rozhledny. Z vyhlídkové terasy se nabízí pohled na Jeseníky, za dobrého počasí i na Vysoké Tatry. Horní plošina vysílače ve výšce 73 m je nejvyšším (byť umělým) bodem v České republice. Tel.: +420 554 772 004, e-mail: info@jeseniky-praded.cz, www.jeseniky-praded.cz

Pravidelné akce

Velké Losiny, www.iclosiny.cz duben - Velkolosinské pálení čarodějnic květen - Rallye Rejvíz, Kouty nad Desnou červen - Maršíkovská pouť | Velkolosinské svatojanské slavnosti červenec-srpen - Losinské kulturní léto srpen - Papírna dětem, indiánské léto v papírně září/říjen - Čokoládové lázně aneb čokoláda v pohybu ve Velkých Losinách

39


Faunapark Lipová Lázně

. .

.

.

Fauna park v Horní Lipové je menší soukromá ZOO. Tel.: +420 739 443 204, www.faunapark-ops.cz

. .

.

.

Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové

.

. .

. .

.

.

.

Léčebné a rehabilitační metody jsou zaměřeny především na léčbu neinfekčních kožních chorob, nemocí z poruch výměny látkové a nemocí dýchacího ústrojí. Dolní Lipová 382, tel.: +420 777 457 111, e-mail: info@lazne-lipova.cz, www.lazne-lipova.cz

.

Pohled z Čertových kamenů v Jeseníkách

Jeskyně Na Pomezí Jeseník

Česko-polské informační centrum Palackého 12, 790 01 Jeseník +420 725 591 621 www.jesenik.org/ic

Jeseník, Priessnitzovy lázně

Lázeňské informační centrum Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník +420 584 491 470, www.priesnitz.cz

Jeseník Lázeňské město je ukryté v srdci přírody mezi Hrubým Jeseníkem a Rychlebskými horami. Priessnitzovy léčebné lázně se společně s lázněmi Karlova Studánka pyšní nejčistším vzduchem ve střední Evropě a více než 80 prameny průzračně čisté horské vody. www.jesenik.org

Vlastivědné muzeum Jesenicka Sídlem Vlastivědného muzea se stala vodní tvrz, v ní jsou tři stálé expozice - historie jesenického regionu od pravěku, expozicíe geologie a mineralogie Jesenicka a expozice zdejší fauny a flory. Součástí muzea je Expozice „Spirála casu Země“ - nová stálá expozice přibližuje vznik Země a geomorfologický vývoj Jesenicka. Zámecké náměstí 1, Jeseník, tel.: +420 584 401 070, otevřeno: září-květen ÚT-SO 09:00-12:00 a 13:0017:00, červen-srpen ÚT-NE 09:00-12:00 a 13:00-17:00, www.jeseniky.net/muzeum-vodni-tvrz

Solná jeskyně Solvita, Jeseník Priessnitzovy lázně Jeseník, otevřeno: PO-PÁ 009:00-19:00, SO-NE 10:00-17:00, tel.: +420 584 452 579, www.solvita.cz 40

Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně Vincenzi Priessnitzovi. Byl to člověk, podle jehož vzoru vyrostly desítky vodoléčebných ústavů po celé Evropě. V Priessnitzových lázních v Jeseníku najdete evropskou raritu, balneopark, který se rozprostírá nad lázeňským areálem. Pojetí balneoparku navazuje na tradiční vodoléčebné metody Vincenze Priessnitze a rozvíjí jeho světově proslulou filozofii léčby vodou, sluncem a pohybem. Kolem lázní v Jeseníku vzniklo pět cyklistických okruhů, měří přes sto kilometrů - Jescyklo. Priessnitzova 12/299, Jeseník, tel.: +420 584 491 111, informační centrum +420 584 491 470, e-mail: infocentrum@priessnitz.cz, www.priessnitz.cz

Muzeum Vincenze Priessnitze, Jeseník Muzeum Vincence Priessnitze, Jeseník - Lázně 175, tel.: +420 584 411 633, otevřeno: únor-červen ÚT-SO 14:0017:00, červenec-srpen ÚT-NE 12:00-17:00, září-17. listopadu ÚT-SO 14:00-17:00, www.muzeum.jesenik.net

Lipovské stezky Lipovské stezky jsou stezky pro horská kola umístěné na louce nad zahradou hotelu Helios. Představují síť ucelených stezek určených pro sjezdy horských kol a skládají se ze dvou typů. Jedním z nich je stezka Helios ta měří 4 700 m, dalším typem je stezka Toč s délkou 3 300 m s převýšením 70 m. Tel.: +420 607 061 445, otevírací doba IC během letních prázdnin: PO-NE (a státní svátky) 09:00-18:00, mimo letní prázdniny: ČT-NE (a státní svátky) 09:00-18:00, bikeskola@rychlebskestezky.cz, www.zazemilipovskestezky.cz

Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Lipová-lázně, tel.: +420 584 421 284, otevřeno: leden-březen v týdnu po dohodě, víkendy zavřeno, duben-červen PO-PÁ 09:00-16:00, SO-NE 09:00-16:00, červenec-srpen denně 09:00-17:00, září-říjen ÚT-PÁ 09:00-16:00, SO-NE 09:00-16:00

Muzeum Johanna Schrotha, Lipová Lázně Zaměřené na lázeňství v obci a předválečný i poválečný vývoj obce. Lipová - lázně 476, tel: +420 584 421 209, otevřeno: PO-PÁ 09:00-12:00 a 12:30-17:00, SO-NE 13:00-17:00, e-mail: muzeum@ic-lipova.cz, www.jeseniky.net

Rekreační oblast Autocamping Bobrovník, Lipová-Lázně Lipová Lázně 648, tel.: +420 584 411 145, otevřeno: NONSTOP, www.bobrovnik.cz

 TIP NA VÝLET Rozhledna Zlatý Chlum - Zlatý Chlum (875 m n. m.) - šestadvacet metrů vysoká rozhledna nabízí úchvatný výhled na Otmuchovské jezero v Polsku. Jižní výhled zachycuje celé pásmo Hrubého Jeseníku od Pradědu až k Šeráku. Raisova 706/2, Jeseník, tel.: +420 603 509 943, www.jeseniky.net/rozhledna-zlaty-chlum

Muzeum Slezského Semmeringu - Horní Lipová Muzeum popisuje historii horského úseku Branná - Ostružná - Ramzová - Horní Lipová - Lipová Lázně na železniční trati Hanušovice - Jeseník, zprovozněné v roce 1888. ŽST Horní Lipová, Horní Lipová 191, tel.: +420 972 745 627, vstup je po dohodě s výpravčím v dopravní kanceláři denně od 5:00 do 22:00 hodin, www.jeseniky.net

Muzeum veteránů Česká Ves V muzeu najdete sbírku historických motocyklů a automobilů. Jánského ul., Česká Ves, tel.: +420 584 428 218, +420 608 502 601, otevřeno: červen-srpen PO-NE 11:0017:00, květen-září NE 11:00-16:30,www.jeseniky.net

Adrenalin Park Česká Ves Kromě lanového centra nabízí další turistické a sportovní atrakce pro návštěvníky milující dobrodružství a romantiku - obří houpačku, terénní čtyřkolky, cyklo MTB výlety, jízdy na koních, paintball, výlety na kánoi, adrenalin tower, bungee trampolínu, lukostřelbu a dětský park. Ranč Orel, Polská 9, Česká Ves u Jeseníku, tel: +420 584 414 051, +420 731 543 237 www.jeseniky.net/adrenalinpark

Lesní bar Horní Lipová - Lesní bar u Horní Lipové, leží v klínu Rychlebských hor ve výšce 755 m n. m. Za pár korun se můžete při toulkách jesenickou přírodou občerstvit kávou, čajem, cukrovinkami, alko i nealko nápoji nebo opéct špekáček na ohni.

Pravidelné akce

Jeseník, www.mkzjes.cz únor-květen - Klasika Viva, www.klasikaviva.cz duben - Divadelní Žatva, Divadlo Petra Bezruče | Mezinárodní Schubertova soutěž pro klavírní dua květen - Májový muzikantský session | Zahájení lázeňské sezony červen - Koncert pro Jeseníky | Motorsraz Roxor Jeseník II | Mezinárodní festival dechových hudeb červenec - Jesenický nuget červenec-srpen - Promenádní koncerty září - Svatováclavské setkání září-prosinec - Klasika Viva, vždy jeden koncert měsíčně, www.klasikaviva.cz říjen - Týden Vincenze Priessnitze, www.priessnitz.cz Bělá pod Pradědem září - Jesenické dožínky, Relaxcentrum v Domašově

41

Jesenicko

Jesenicko

2


Vojenské muzeum Staré Město

. .

.

. . .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Pohoří Králického Sněžníku

Staré město pod Sněžníkem

Turistické informační centrum nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město +420 725 502 753, www.staremesto.info

Hanušovice

Turistické informační centrum Hlavní 137, 788 33 Hanušovice +420 583 285 615, www.ichanusovice.cz

Hynčice pod Sušinou

Informační centrum Kolovna 788 32 Hynčice pod Sušinou 16 +420 778 069 319, bikecentrum@kolovna.com

Staré Město pod Sněžníkem

Staré Město pod Sněžníkem se svým okolím je hodnoceno jako nejvhodnější oblast pro rekreaci v ještě zachovalých horských podmínkách. Bezpočet rozsáhlých volných svahů, cesty hlubokými lesy, pěkné přírodní scenérie, úchvatné panoráma hor, vyhlídkové skály a údolní stezky zvou k návštěvě milovníky přírody. V létě je možné vedle pěší turistiky a cykloturistiky věnovat se i turistice na koních. Ke sportovnímu vyžití se nabízí také v roce 2010 nově otevřený, sportovní víceúčelový areál, kde si mohou zájemci zahrát minigolf, košíkovou, tenis či volejbal. Turistické informační centrum, nám. Osvobození 166, Staré Město pod Sněžníkem, tel.: +420 583 239 134, www.staremesto.info

Systém pohraničního opevnění

Milovníci novodobé historie by si neměli nechat ujít návštěvu Vojenského muzea ve Starém Městě pod Sněžníkem, které nabízí dvě expozice věnované příběhu stálého opevnění československých hranic v letech 1935 až 1938. Celým staroměstským úsekem nikdy nevyužitého obranného systému prochází naučná stezka Staroměstské pevnostní oblasti. Beton Bunker Club Kronfelzov, o. s. Hanušovická 351, Kasárna - budova č. 11, Staré Město, tel.: +420 739 963 678, +420 732 530 774, otevřeno: květen-říjen SO 09:00-17:00, NE 09:00-15:00, duben a listopad SO 09:00-15:00, NE 09:00-14:30, www.opevneni-stm.cz

Rekreační středisko a Aktivity park Krupá Vyhřívaný bazén, fotbalové hřiště, disc golf, venkovní přírodní tábořiště a interaktivní učebna s data projektorem, zdarma dětská trampolína, nízký lanový park, horolezecká stěna, lanovka, Big swing, bungee trampolína, bungeerunning, lukostřelba, painball a skákací boty. Kladská 50, Staré město pod Sněžníkem, tel.: +420 777 156 769, www.rskrupa.cz

Horská chata Paprsek

Králický Sněžník

Tel.: +420 777 076 542, e-mail: info@paprsek.cz www.paprsek.cz

 TIP NA VÝLET Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1 694,67 hektaru. Z vrcholu Králického Sněžníku je krásný výhled na Hrubý Jeseník, Orlické hory, Krkonoše a polské Soví hory. Název hory vyplývá z dlouhého zimního období − sněhová pokrývka vydrží na vrcholu až 8 měsíců v roce. Tel.: +420 583 239 134, www.staremesto.info

Pivovarské muzeum, Pivovar HOLBA Hanušovice Při návštěvě Hanušovicka nelze neochutnat místní pivo. Pivovar v Hanušovicích ho vyrábí podle původních receptur už od roku 1874. Návštěvníci města mohou zavítat také do Pivovarského muzea. Expozici oživují voskové figuríny sládka i štamgasta v životní velikosti. Pivovarská 265, tel.: +420 583 284 699, otevřeno: PO-PÁ 10:00-16:00, SO 10:00-15:00 www.pivovarskemuzeum.cz

Pravidelné akce Areál Kraličák

Československé pohraniční opevnění, budované v letech 1937-1938 proti agresi fašistického Německa, patřilo ve své době mezi nejdokonalejší pevnostní systémy v Evropě. Z plánovaných šestnácti srubů se podařilo stavebně dokončit jen šest. nám. Osvobození 166, Staré Město pod Sněžníkem, Turistické informační centrum, tel.: +420 583 239 134, e-mail: info@mu-staremesto.cz 42

Kopce okolo Králického Sněžníku jsou protkány desítkami kilometrů turistických stezek, stávající běžkařské trasy jsou udržovány pro vyznavače MTB a nordic walkingu i pro pěší turisty. Tel.: +420 603 150 184, www.skikralicak.cz

Muzeum čs. Opevnění z let 1935-38 „U Potoka“ Tel.: +420 775 301 233, e-mail: info@ks5.cz

Staré Město pod Sněžníkem, www.staremesto.info červen - Přejezd Kladeckého sedla na koloběžkách červenec - Bioslavnosti, biojarmark, ochutnávky, exkurze na biofarmě září - Mezinárodní výstup na Králický Sněžník a Pochod k prameni Moravy, www.nakralickysneznik.cz říjen - Filmfest Stare Mesto, www.filmfeststaremesto.cz Hanušovice červen - Pivovarská padesátka, cyklistický závod, www.kolobka.cz červenec - Festival Zlaté ruce září - Pivovarské slavnosti, exkurze do pivovaru, zábavný program, www.holba.cz

43

Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník

Staroměstsko, Hanušovicko a Králický Sněžník

2


Zábřežsko

Ramzovské sedlo .

. .

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Zámek Skalička

Zábřeh

Infocentrum Zábřeh Čs. Armády 1, 789 01 Zábřeh +420 583 411 653, http://tourism.zabreh.cz

Zábřeh Kromě muzea s expozicí zdejšího rodáka, dobrodruha a cestovatele Jana Eskymo Welzla se turisté mohou ze Zábřehu vydat například na zříceninu hradu Brníčko, na prohlídku zámku Skalička anebo do Acrobat Parku Aleše Valenty ve Štítech. Po bývalé železniční trati mezi obcemi Lupěné a Hněvkov se dá projet na kole nebo in-line bruslích. Informační centrum, ČSA 1, Zábřeh, tel.: +420 583 411 653, tourism.zabreh.cz

Zámek Skalička Zámek Skalička stojí uprostřed malého parku ve stejnojmenné obci. Na zámku se konají koncerty, výstavy mladých autorů a rovněž i různé klubové a společenské akce. Skalička 15, Zábřeh, tel.: +420 583 411 288, otevřeno: květen-říjen NE 14:00-18:00, e-mail: info@zamek-skalicka.cz, www.zamek-skalicka.cz

Železniční skanzen Zábřeh Projekt „Železniční skanzen na opuštěném tělese dráhy“ navazuje na vybudování cyklostezky na opuštěném tělese dráhy v úseku Hněvkov - Lupěné. V rámci naučné stezky je mimo jiné instalace exponátů železničního skanzenu - parní lokomotivu řady 317, mechanické závory a různé typy návěstidel. Tel.: +420 583 468 111, e-mail: posta@muzabreh.cz 44

Muzeum Zábřeh Žižkova 1, Zábřeh, tel.: +420 583 413 646, +420 603 174 514, otevřeno celoročně ÚT-NE 09:00-12:00 a 12:30-17:00, e-mail: zabreh@muzeum-sumperk.cz

 TIP NA VÝLET Acrobat Park Štíty - Největší areál svého druhu na světě, provozovat tu lze bezpočet druhů sportu - akrobatické skoky na lyžích do vody, skoky na trampolíně, skoky do vody z věže, snowboarding, new style (mix akrobatického lyžování a snowboardingu). Venkovní umělá horolezecká stěna se řadí k nejvyšším v republice. U parku 349, Štíty, tel.: +420 737 189 351, otevřeno: květen ČT-PÁ 15:00-19:00, SO-NE 12:00-19:00, červen ST-NE 10:00-19:00, červenec PO-NE 10:00-21:00, srpen PO-NE 10:00-21:00, září ST-NE 10:00-19:00, říjen ST-NE 10:00-18:00, listopad PO-ČT 14:00-21:00, PÁ-NE 12:0021:00, leden PÁ-SO 17:00-21:00, NE 15:00-20:00, e-mail: info@acrobatpark.com, www.acrobatpark.com

Pravidelné akce Zábřeh, www.tourism.zabreh.cz duben - Po stopách Eskymo Welzla, dálkový turistický pochod | Welzlování - recesistický závod květen - Velká cena Eskymo Welzla, Masarykovo nám. červen - Myslivecné a pivní slavnosti, www.kulturak.info | 7apůl Fest, hudební festival, www.kulturak.info červenec - Mezinárodní interpretační kurzy „Hudba ve městě J.E.Welzla“, www.zus-zabreh.cz srpen - Varhanní maraTón září - Zábřežský kulturní jarmark Štíty červenec - Freestyle Gzech Open, závod Světového poháru v akrobatickém lyžování srpen - Snowboard & Freeski Contest, největší letní závod svého druhu v Acrobat Parku Štíty, www.acrobatpark.com

Chata Jiřího pod vrcholem Šeráku

Informační servis na Ramzové (Ramzová - parkoviště u silnice) +420 739 386 555, www.jesenicko.eu

Šerák - Keprník Na Šerák lze vyjít pěšky nebo vyjet lanovkou s přestupem na Čerňavě. Odměnou turistům pak je výhled na celý masiv Králického Sněžníku, vrcholy Jeseníků i Rychlebské hory. Oblast křižují nejrůznější turistické trasy. www.jeseniky-tourism.cz, www.jeseniky.ochranaprirody.cz

Relax centrum Kolštejn Relaxační centrum je kouzelným místem pro wellness víkend a pobyt v Jeseníkách. Návštěvníci mají k dispozici šest saun, parní lázeň, solnou a bylinnou terapii, koupele, masáže i tropický déšť. Branná 60, tel.: +420 583 286 421, otevřeno: PO-ČT 10:00-22:00, PÁ, SO 10:00-23:00, NE 10:00-21:00, www.relaxkolstejn.cz

Letní bobová dráha Kaste Petríkov Ostružná-Petříkov 82, tel.:+420 583 230 098, otevřeno: květen, říjen PÁ-NE 10:00-18:00, červen-srpen denně 10:00-18:00, www.kaste.cz

Expozice hudebních nástroju, Ostružná Horský hotel Skiland, Ostružná 66, tel.: +420 777 254 542, +420 737 050 616, otevřeno: denně 10:00-17:00, e-mail: skiland@skiland.cz, www.skiland.cz

Muzeum předválečného opevnění ČS opevnění Branná Klub vojenské historie provozuje Muzeum československého opevnění Branná, spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi, s jejichž pomocí opevnění rekonstruuje. U samoty Splav, Branná, tel.: +420 776 025 621, e-mail: kvhol@centrum.cz, www.kvhol.cz

Branná - Kolštejn Zřícenina gotického hradu, od severu je zakryta renesančním zámkem. Na nádvoří hradu se konají různé kulturní akce. Po dohodě s kastelánem jsou možné i noční prohlídky za svitu loučí. Na hradě je možné se i ubytovat v Chateau Goldenstein Tel.: +420 777 106 138, otevřeno: duben-červen a září-říjen SO-NE 09:00-17:00, červenec-srpen ÚT-NE 09:00-17:00 (12:00-12:45 polední pauza) www.branna.sweb.cz, www.chateaugoldenstein.com

 TIP NA VÝLET Sedačkovou lanovkou na Šerák - Lanová dráha v Ramzové je výchozím dopravním prostředkem na severní hřeben Jeseníků, a to v zimní i letní sezoně. Lanovkou se turisté dostanou na horu Šerák, odtud lze pokračovat pěšky nebo v zimě na běžkách po hlavní hřebenové magistrále Jeseníků až na sedlo Skřítek. Ramzová 339, Ostružná, tel.: +420 583 230 070, +420 583 230 077, www.bonera.cz

Pravidelné akce

Branná, www.obecbranna.cz září - Kolštejnský okruh o Cenu Paruse, závod motocyklů a sidecarů, www.kolstejnskyokruh.cz srpen - Mariánská pouť, www.poutbranna.cz

45


Rozhledna na Biskupské kupě

. .

.

.

Zlatohorsko

Zlatohorsko

 TIP NA VÝLET

2

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

.

Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách

Zlaté Hory

Rejvíz a naučná stezka - Rejvíz je malebnou obcí Jeseníků se stejnojmenným penzionem, v němž návštěvníci usednou na vyřezávané židle s portréty rejvízských usedlíků. Odtud se mohou vypravit k Velkému mechovému jezírku. Dostanou se k němu po dřevěném chodníčku chránícím tuto národní přírodní rezervaci před poškozením. Jedná se o největší rašeliniště na Moravě, které vzniklo v době poledové před 6 - 7 tisíci lety. Tel.: +420 606 418 460, otevřeno: květen-listopad 08:0018:00, www.zlatehory.cz, www.rejviz.info

Jeskyně Na Špičáku

Městské informační centrum Bezručova 144, 793 76 Zlaté Hory +420 584 425 397, www.zlatehory.cz

Městská památková zóna Zlaté Hory Pýchou města je řada historických památek v podobě renesančních a barokních domů a církevních staveb. Návštěvníci mohou obdivovat farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, špitální kostel sv. Kříže, kapli sv. Rocha, zříceniny hradů Edelštejna, Leuchtenštejna a Kobrštejna. Mezi nejcennější stavební památky městské památkové zóny patří budova bývalé pošty. Sídlí v ní Městské muzeum Zlaté Hory, kde se návštěvníci seznámí s historií těžby zlata. www.zlatehory.cz

Městské muzeum Zlaté Hory Městské muzeum sídlí v budově bývalé pošty. Byla postavena v roce 1698 v holandském barokním slohu rodinou Nentwigů jako první pošta ve Slezsku. Tehdy šlo o jednu ze zastávek na poštovní cestě do Polska, přepřahovali se zde koně k poštovním povozům a bylo možné zde i přenocovat. V poštovní budově přenocovalo několik významných osobností, např. 8. července 1766 zde nocoval císař Josef II., kníže Ditrichstein a generálové - Laudon, Lascy, Colloredo Stampa. Expozice jsou rozmístěny v celé budově muzea. Nám. Svobody 94, tel.: +420 584 425 329, otevřeno: květen-červen, září-říjen ÚT-PÁ 09:00-12:00 a 13:00-16:00, SO 09:00-13:00, červenec-srpen PO-PÁ 09:00-12:00 a 13:00-17:00, SO-NE 10:00-16:00, www.zlatehory.cz 46

Jeskyně prostupuje vrcholem Velký Špičák a je nejstarší písemně doloženou jeskyní ve střední Evropě. První písemná zmínka pochází z roku 1430. Návštěvníci zde najdou labyrint chodeb, puklin a síní. Celková délka všech dosud známých chodeb činí 410 metrů s výškovým rozdílem přes 10 metrů. Návštěvní okruh je i bezbariérový a měří 220 metrů. Tel.: +420 584 423 129, +420 602 295 562, otevřeno duben-červen, září-říjen ÚT-NE 09:00-16:00, červenec-srpen PO-NE 09:00-17:00, www.caves.cz

Poutní místo Panny Marie Pomocné Poutní kostel Panny Marie Pomocné se nachází asi tři kilometry jižním směrem od Zlatých Hor v okrese Jeseník. V první polovině 18. století zde byla vystavěna dřevěná kaple, později přestavěná na kostel. Kostel Panny Marie Pomocné - Maria Hilf, je poutním místem opředeným pověstí o mariánském obrázku se zázračnou léčivou silou. Poutní místo je věnované ochraně nenarozeného života a je otevřené všem návštěvníkům a poutníkům. Tel.: +420 584 425 916, www.mariahilf.hyperlink.cz

Biskupská kupa je nejstarší kamenná rozhledna v Jeseníkách, vysoká je 18 metrů. Nabízí nádherný výhled na celou oblast Zlatohorska, Vrbenska a Jesenicka. Při dobré viditelnosti lze z věže dohlédnout do polské Wroclavi či spatřit nejvyšší vrcholky Vysokých Tater. V roce 1896 tady byla zřízena první poštovna na území Moravy. Od roku 2006 je obnovena a přímo od rozhledny je možno posílat obyčejné listovní zásilky. Tel.: +420 603 342 011, otevřeno: květen-říjen PO-NE 09:00-18:00, v případě příznivého počasí od východu do západu slunce, návštěvy mimo uvedené termíny po telefonické dohodě, www.rozhlednabiskupskakupa.cz

Zlatorudné mlýny - skanzen - V malebném místě na řece Olešnici u Zlatých Hor možno navštívit naučnou stezku - Údolí ztracených štol, kde se nachází i Hornický skanzen s replikou dávných zlatorudných mlýnů ze 14. století, z časů dobývání zlata v tomto kraji. Po miliony let se zde ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla tvořena povrchově i hlubinně - měkkým dolováním. I dnes si tu návštěvníci mohou tento drahý kov narýžovat a s průvodcem si mlýny prohlédnout. Údolí ztracených štol, Zlaté Hory-Ondřejovice, tel.: +420 721 930 684, +420 584 425 397, otevřeno: květen-srpen PO-NE 10:00-17:00, září-říjen ÚT-NE 10:00-16:00, www.zlatehory.cz

Pravidelné akce Velké Losiny, www.iclosiny.cz květen Odemykání mechového jezírka, Rejvíz červen Benefiční koncert na P. M. Pomocné červenec Lesní slavnost Darkov | Zlaté dny srpen - Hlavní pouť, P. M. Pomocná | Rýžování zlata O putovní zlatou pánev Mikulovice, www.mikulovice.cz květen Mezinárodní orientační závod v běhu MUNA

47


Javornicko a Žulovsko

Javornicko a Žulovsko Černá Voda

. .

.

.

Název obce je odvozen od barvy vody či dna místního Černého potoka. Okolní krajina patří k nejmalebnějším v republice, je plná lesnatých kopců, vlnících se luk a soustavy více než dvaceti rybníků na Plavném potoce s naučnou stezkou. www.obeccernavoda.cz

. .

.

.

.

. .

. .

.

.

.

 TIP NA VÝLET

2

.

Bílá Voda a Muzeum Bílá voda Tančírna v Račím údolí

Javorník - Městské informační centrum Nádražní 160, 790 60 Javorník +420 584 440 688, www.kulturnidumjavornik.cz

Javorník - Ekologické centrum Rychleby Bílý potok 152, 790 70 Javorník +420 583 035 342 www.ekocentrumrychleby.cz

Informační centrum Vidnava

Vidnava Město Vidnava se nachází v okrese Jeseník. Jeho historické jádro se roku 1992 stalo městskou památkovou zónou. Tel. +420 588 517 237, e-mail: infocentrum@vidnava.cz

Zámek Jánský Vrch

Radniční 84, 790 55 Vidnava +420 725 636 457, www.vidnava.cz

Žulová - Městská knihovna Josefínské nám. 1, 790 65 Žulová +420 584 437 151 www.knihovnazulova.webk.cz

Nýznerovské vodopády

Javorník Javorník je město ležící v Českém Slezsku na severovýchodním úpatí Rychlebských hor, 22 km od Jeseníku. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. O historii Javorníku se turisté mohou dozvědět mnoho zajímavého v městském muzeu. Například to, že vídeňský rodák a představitel hudebního klasicismu Karl Ditters z Dittersdoffu strávil v Javorníku 29 let svého života. Na jeho počest se ve městě pravidelně koná mezinárodní hudební festival. nám. Svobody 134, tel.: +420 584 440 144, e-mail: podatelna@mestojavornik.cz

Žulová Mezi historické památky Žulové patří farní kostel s unikátně řešenou věží. Návštěvníci mohou nahlédnout za brány Kamenického muzea a galerie Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny. Milovníky přírody nepochybně nadchnou Nýznerovské vodopády nebo zatopené lomy. www.zulovsko.cz 48

Bílá Voda je dnes nejsevernější české osídlené město ve Slezsku, kdysi však místo se strategickou polohou. Z toho vycházeli i piaristé, kteří kolem poutního místa, založili svou kolej, dnes klášter náležící ke kostelu Navštívení Panny Marie. Expozice městského muzea s podtitulem Historie internace, izolace a integrace. Vedle představení regionální historie a historie obce je významná část expozice věnována internovaným řeholním sestrám, které byly umístěny v místních piaristických kolejích. Postupně zde nuceně pobývalo asi tisíc řeholnic, z nichž mnohé jsou pohřbeny na místním hřbitově. Muzeum Bílá Voda, Bílá Voda 68, Tel: + 420 725 142 241 e-mail: info@muzeumbilavoda.cz, www.muzeumbilavoda.cz

Zámek Jánský Vrch byl do roku 1945 letní rezidencí vratislavských biskupů a arcibiskupů a vystavuje mimo jiné jednu z největších tuzemských sbírek dýmek. Zámek 60, tel.: +420 584 440 286, otevřeno: duben, říjen SO, NE a svátky 09:00-15:00, květen-srpen ÚT-NE 09:0016:00, září ÚT-NE 09:00-15:00, www.janskyvrch.cz

Račí údolí - Tančírna Přímo pod Čertovými kazatelnami stojí nově zrekonstruovaná tančírna s názvem Georgshalle, v minulosti velice oblíbené místo pro nejrůznější oslavy, plesy či bály. Nyní Tančírna slouží jako zázemí pro turisty a prezentuje Rychlebské hory jako celek. V přízemí Tančírny je umístěno zázemí pro turisty a cykloturisty, servisní místnost pro běžkaře a cyklisty a místnost s propagačními materiály. Tel.: +420 583 034 125, otevřeno: leden-prosinec ÚT-NE 10:00-17:00, e-mail: tancirna@bernartice.eu, www.bernartice.eu

Nacházejí se asi 5 km na jihozápad od obce Žulová. Představují soustavu malých vodopádů a kaskád v údolí Stříbrného potoka. www.zulovsko.cz

Venušiny misky Národní přírodní památka Venušiny misky jsou žulové skalní prohlubně, připomínající obří mísy. Nacházejí se v malém skalním městečku na vrcholu kopce Smolný u obce Velká Kraš v Rychlebských horách.

Městské muzeum Javorník V expozici naleznete selskou světničku, ševcovskou dílnu i historickou javornickou lékárnu včetně původního vybavení. Nádražní 160, Javorník, tel.: +420 584 440 276, otevřeno: květen-září: PO-PÁ 08:00-16:30, SO 10:00-16:00, říjen-duben PO-PÁ 07:00-15:30, e-mail: info@mksjavornik.cz, www.jeseniky.net

Rozhledna Borůvková hora - Nádherný rozhled návštěvníkům zprostředkuje čtyřiadvacet metrů vysoká rozhledna Borůvková hora. Mohou spatřit Otmuchowské a Nyské jezero, Šerák, Praděd, Smrk a Králický Sněžník. Rozhledna je součástí pěších, cyklistických i lyžařských turistických tras. Lze se k ní dostat od Javorníku, Travné, Bílé Vody i z Polska. Zpravidla je celoročně otevřena a vstup je volný. Tel.: +420 731 551 020, www.boruvkovahora.websnadno.cz Rychlebské stezky - Rychlebské stezky jsou stezky pro horská kola v okolí Černé Vody. Vznikly zrekonstruováním starých loveckých chodníků a nabízejí zkušeným jezdcům maximální zážitky z jízdy na horském kole. Jde o několik propojených okruhů, které začínají i končí v Černé Vodě. Smyslem není dojet co nejdál a urazit co největší počet kilometrů, ale užít si jedinečnou krajinu Rychlebských hor s hlubokými lesy, obrovskými žulovými balvany, opuštěnými lomy a horskými potoky. Trasy v celkové délce přes 40 km protáhnou cyklisty přes suťová pole i přes brody, někde vedou jen jemným zářezem v hlinité půdě, jindy jsou umně vyskládány z opracovaných kamenů. Tel.: +420 773 700 211, +420 721 412 754 (IC) www.rychlebskestezky.cz

Pravidelné akce Javorník, www.kulturnidumjavornik.cz květen - Májový výšlap na Borůvkovou horu červen - Dny Javornicka, městské slavnosti | Rychlebská 7, 20, 30 a 40 září-říjen - Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu

49


Uhlířský vrch

. .

.

. . .

.

.

.

. .

. .

.

.

 TIP NA VÝLET

.

.

Rešovské vodopády - Říčka Huntava, pramenící ve Stříbrných Horách u Horního Města, vyhloubila na horním toku hluboké skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. www.rymarovsko.cz

Hrad Sovinec

IC Karlova Studánka +420 554 772 004 www.jeseniky-praded.cz

Vrbno pod Pradědem +420 554 751 585 www.jeseniky-praded.cz

IC při Městském muzeu Rýmařov nám. Míru 6, Rýmařov +420 554 212 381 www.rymarov.cz, www.rymarovsko.cz

Městské infocentrum Bruntál

nám. Míru 7, Bruntál +420 554 706 525, www.mubruntal.cz

Město Rýmařov Rýmařov je nejzápadnější město v Moravskoslezském kraji, první písemná zmínka o obci pochází z roku 1351. V roce 1938 se stal Rýmařov jako pohraniční město součástí Říše. Počátkem května 1945 bylo město osvobozeno, původní obyvatelstvo bylo na základě Benešových dekretů podrobeno odsunu. www.inforymarov.cz

Kaple Navštívení Panny Marie Kaple vznikla na místě starší církevní stavby v letech 17101715 v sousedství staré poustevny. Slouží nejen k církevním obřadům, ale je také ke konání významných kulturních a společenských akcí. Je přístupná veřejnosti prostřednictvím Městského muzea Rýmařov. Tel: +420 554 254 382, +420 739 915 679, www.muzeumrymarov.cz 50

2

Jesenická 107/4, Rýmařov, tel.: +420 554 212 790, +420 777 273 776, otevřeno: PO-PÁ 16:00-21:00, SO-NE 10:00-21:00, e-mail: hotelslunce@jeseniky.com, www.hotelslunce.jeseniky.com

.

.

Hotel Slunce Rýmařov

Zámek Bruntál Zámek Bruntál s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží je významnou kulturní památkou regionu. Zámek je také sídlem regionálního muzea v Bruntále. Tel.: +420 554 717 947, +420 554 709 145, otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 09:00-12:00 a 12:30-16:00, květen-září PO-NE 09:00-17:00, www.bruntal-zamek.cz, www.mubr.cz

Hrad Sovinec Hrad Sovinec se nachází na jižním okraji masivu Nízkého Jeseníku, 13 km od města Rýmařova. Ve své nynější podobě představuje unikátně zachovalou stavebně-technickou ukázku barokní vojenské architektury. V sezoně se na nádvořích hradu konají různé akce pro děti a celé rodiny. Tel.: +420 554 295 113, +420 777 205 029, otevřeno: duben-říjen ÚT-NE 09:00-16:00, květen-září ÚT-NE 09:00-17:00, www.sovinec.cz

Sedlo Skřítek Horské sedlo leží v nadmořské výšce 877 m n. m. Je východiskem hned několika turistických tras. K nejvyhledávanějším z nich patří hlavní hřebenová trasa směrem na Jelení studánku, Petrovy kameny a Ovčárnu. www.navstivtejeseniky.cz

Městské muzeum Rýmařov IC při Městském muzeu Rýmařov, nám. Míru 6, Rýmařov, tel.: +420 554 212 381, otevřeno: PO-PÁ 08:30-12:00, 13:00-17:00, SO 09:00-12:00 a 13:00-16:00, NE 13:00-16:00, www.inforymarov.cz, www.muzeumrymarov.cz

Uhlířský vrch s vrcholem ve výšce 672 m n. m. je jako bývalá sopka významnou přírodní památkou a také přirozenou vyhlídkou. Ke kostelu na vrcholu vede 500 metrů dlouhá čtyřřadá lipová alej z roku 1770, která je dnes rovněž chráněnou kulturní památkou a součástí naučné stezky. Na vrcholu byl v roce 1758 otevřen poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné. Tel.: +420 554 713 099, www.mubruntal.cz

Slezská Harta Údolní nádrž Slezská Harta na řece Moravici nabízí řadu možností, jak aktivně strávit především letní turistickou sezonu. Vyzkoušet mohou návštěvníci nejen koupání, ale i vyjížďky na loďkách, rybaření, jachting a windsurfing. Součástí vodního díla je malá vodní elektrárna. www.slezska-harta.cz

Horské lázně Karlova Studánka Karlova Studánka je místem pramenů přírodních uhličitých minerálních vod, které slouží ke koupelím a pitným kůrám. Také je zde nejčistší vzduch v České republice. K dispozici je solní jeskyně, vaku well, vibrosauna a rehabilitační wellness bazén v budově „Letních lázní“. Tel.: +420 554 798 111, www.k.studanka.cz

Velká Kotlina Velká kotlina je nejcennější lokalitou v Jeseníkách. Rozkládá se na svazích Vysoké hole a mnohé zde rostoucí druhy rostlin se nevyskytují nikde jinde. Rezervací vede náročná, sedm kilometrů dlouhá naučná stezka, na níž nechybí vyhlídkové plošiny a informační tabule. www.navstivtejeseniky.cz

Bruntálsko a Rýmařovsko

Bruntálsko a Rýmařovsko

Vodopády Bílé Opavy - Vodopády Bílé Opavy je označení pro hluboce zaříznutý skalnatý kaňon říčky Bílá Opava. Nachází se na jižním svahu Pradědu u obce Karlova Studánka. Na téměř tříkilometrovém úseku Bílá Opava vytváří úchvatné peřeje, kaskády a vodopády, z nichž nejvyšší dosahuje téměř 8 m. www.vodopady-bile-opavy.cz

Pravidelné akce Rýmařov, www.rymarovsko.cz červenec - Memoriál Jana Suka, Rýmařov | Hornoměstské hody, Horní Město srpen - Pouť sv. Panny Marie Sněžné s procesím na Křížové cestě, Ruda | Indiana Jones, Rýmařov | Malomoravské slavnosti, Malá Morava, fotbalové hřiště | Borůvkové hody Malá Morávka, Karlov září - Festival řízků Malá Morávka, Karlov | Rýmařovská padesátka, Rýmařov Bruntál, www.mubruntal.cz květen - Memoriál Petra Hábla, „Okolo Harty“, cyklistický a pěší výlet, start v areálu firmy FIDES 8-10 hod. | Muzejní noc, zámek Bruntál | Vítání jara, náměstí Míru | Celostátní setkání zástupců KPH, městské divadlo, Bruntál červen - Mezinárodní večerní běh Bruntálem, náměstí Míru, Dny piva a pohody, náměstí Míru červenec - Jazzový festival, náměstí Míru září - Bruntálské indiánské léto - 800 minut muziky, zámecké zahrady

51


Turistická karta vstupy zdarma Olomouc • Střední Morava • Jeseníky

Olomouc region Card je turistická karta, opravňující držitele ZDARMA k návštěvě nejzajímavějších míst – hradů, zámků, muzeí, zoo aj. – v Jeseníkách, Olomouci a na Střední Moravě. Dále umožňuje čerpat atraktivní slevy na vstupy do vybraných turistických cílů, např. jeskyní, aquaparků a jiných zařízení. Ke každé zakoupené kartě obdržíte ZDARMA stostránkovou barevnou brožuru – praktického průvodce. Získáte informace, kde můžete kartu uplatnit, včetně kontaktů a otevírací doby.

ZDARMA minimálně

88

Zlatorudné mlýny, Zlaté Hory

Zoo Olomouc

míst

• hrady • zámky • muzea • zoo • veřejná doprava v Olomouci • sbírkové skleníky • botanická zahrada • minigolf • golf

SLEVY minimálně

101

Bobovka KASTE, Petříkov míst

• termály • aquaparky • jeskyně • sport • restaurace • ubytování • adrenalinové zážitky

Zámek Čechy pod Kosířem

Prodejní místa, aktuální nabídku zapojených atraktivit a návrhy možných výletů s kartou ORC naleznete na

www.olomoucregioncard.cz