Page 1


Nationale Sportweek 19 t/m 27 april

Zaterdag 19 april 2014 start de Nationale Sportweek, een landelijk sportevenement waarin sporten en bewegen centraal staat. Sportbedrijf Deventer organiseert in samenwerking met Raster Groep, Leeuwenkuil kunstencentrum en lokale verenigingen diverse activiteiten: ZATERDAG 19 APRIL ZONDAG 20 APRIL MAANDAG 21 APRIL DINSDAG 22 APRIL WOENSDAG 23 APRIL DONDERDAG 24 APRIL VRIJDAG 25 APRIL ZATERDAG 26 APRIL ZONDAG 27 APRIL

Gezondheidsbeurs in De Scheg 1e Paasdag Feestelijke opening Speelparadijs in De Scheg: gratis entree Seniorensportdag in Borgelerbad Sportief Deventer Event op de Brink Diverse activiteiten Koningsspelen in De Scheg: iedereen is welkom! Koningsdag Feestelijke opening buitenbaden Borgelerbad: gratis entree

Houd onze website in de gaten voor het actuele programma.

geluid- en lichtverhuur • flightcases in- en verkoop • evenementenadvies podiaverhuur www.fraizle.com www.sportbedrijfdeventer.nl/nationalesportweek

Biesterveldsweg 4, Schalkhaar telefoon 0570 - 53 20 79 e-mail info@fraizle.com

Leraar basisonderwijs worden? Keuzegids 2014: “In regio Midden en Oost delen pabo Deventer en Ede de koppositie... De docenten in Deventer krijgen een inke pluim.”

Proeesdag donderdag 10 april; geef je op via de website! Pabo Deventer: Ook 3-jarige vwo-route en academische pabo met premaster!

saxion.nl/pabo


9e Salland Zorgverzekeringen IJsselloop Uitgegroeid tot het 5e evenement van Deventer! De Stichting IJsselloop is trots! Trots op een evenement dat inmiddels duizenden lopers trekt, van jong tot oud, van beginner tot wedstrijdloper, van individu tot teamloper. Allemaal met hetzelfde doel; tijdens een gezellige dag je eigen doel volbrengen!

13 april 2014 Op 13 april 2014 is Deventer weer in de ban van hardlopen en gezelligheid. Naast de vele individuele inschrijvingen hebben ook dit jaar weer een recordaantal bedrijven collega’s verzameld en teams gevormd. Het fraaie parcours en de laagdrempeligheid van het evenement zorgen elk jaar voor een toename van het aantal deelnemers. Deze 9e editie is voor het eerst zowel de 5 km als de 10 km vol, waaruit blijkt hoe sportief Deventer e.o. is!

finish op de Brink en het volledige aangeklede De start van de loop is nabij het Boreelplein. Boreelplein het feest compleet maken! Dit plein gaat op 13 april een prominente rol vervullen. Voor het eerst zal de businesstent op het Boreelplein staan, zodat we alle ruimGroei en ruimte te goed benutten. Daarnaast zal het BoreelDe Salland Zorgverzekeringen IJsselloop plein omgetoverd worden tot een sfeervol kent een grote groei en dat vraagt om inno- gebied met muziek, een terras, kraampjes, vatie en professionalisering. Het oprichten een springkussen voor de kids, een ballonvan de Stichting IJsselloop, een eigen logo, nenclown, een smoothieskraam en uitereen nieuwe website en voor de 2e keer de aard grote schermen zodat de finish/loop uitgave van de IJsselloopkrant zijn een aan- kan worden gevolgd. Het belooft dit jaar veel De historische binnenstad, de Deventer tal voorbeelden van hoe de organisatie zorgt gezelligheid en ruimte naast ons oerhart de bruggen en de oevers langs de IJssel zorgen voor ontwikkeling, zodat iedereen een gezel- Brink. De Brink…die zal bruisen als elk jaar. voor een fraai parcours, terwijl de gezellige lige, veilige en sportieve dag beleeft. Op een groot scherm is elke finisher goed in

beeld te zien en de, hopelijk met zon overgoten, gezellige terrassen zorgen voor een gezellige dag. De IJsselloopcommissie is inmiddels al maanden druk met alle voorbereidingen van de loop. Een dankbare taak, maar niet realiseerbaar zonder onze partners. Denk daarbij aan ‘moederbedrijf’ AV Daventria 1906, zo’n 200 vrijwilligers tijdens de dag zelf, de trainers die elk jaar weer enthousiast de voorbereidende clinics verzorgen en natuurlijk onze sponsoren zoals hoofdsponsor Salland Zorgverzekeringen. Daarnaast zijn er tal van sponsoren, groot en klein, die elk jaar zorgen voor een fantastische dag! Wat je doel ook is als je deelneemt aan de 9e Salland Zorgverzekeringen IJsselloop…als je juichend over de finishlijn komt kun je maar één ding zijn; TROTS ! • www.ijsselloop.nl Tekst: Evelien Dommerholt Foto: Rob Voss


Advertentie 128 x 190.pdf 1 24-2-2014 21:40:33

ZATERDAG 25 OKTOBER 2014

$FXSXQFWXXU 6SRUWDFXSXQFWXXU9RHGLQJ 6XSSOHWLH 6SRUWPDVVDJH07&

ZZZDFXSXQFWXXUGRPPHUKROWQO

  $FXSXQFWXXU 6SRUW'RPPHUKROW 3UDNWLMN 7HNVWVFKULMYHU

 

(HQSUDNWLMNJHVSHFLDOLVHHUGLQEXUQRXW VWDUWHQPHW EHZHJHQYRHGLQJDIYDOOHQ DQWLURRNHQYRRUDOJH]RQGGH]RPHULQ  C

M

Y

CM

-ETKENNISENRESPECT

MY

CY

CMY

K

Van Dorp installaties bv uw par tner voor :

START INSCHRIJVING VANAF 13 APRIL DOE MEE MET DE RABO KIDSRUN, 2 MIJL DEXTRO ENERGY 5 MIJL OF DE BROOKS 10 MIJL WWW.DIEPEHELHOLTERBERGLOOP.NL

s +LIMAATTECHNISCHEINSTALLATIES #ENTRALE6ERWARMING +OELINGEN,UCHTBEHANDELING s %LEKTROTECHNISCHEINSTALLATIES s 3ANITAIREINSTALLATIES s 3PRINKLERENBRANDBEVEILIGING s "EVEILIGINGSSYSTEMEN s )#4NETWERKEN s 4ECHNISCHBEHEERENONDERHOUD www.vdi.nl AANALLETECHNISCHEINSTALLATIES

adv 64x46 indesign_F.indd 1

06-03-2008 10:0

Surveillance en camerabewaking Bij onraad: Tel.: 0570 - 62 16 87 www.pereboombeveiliging.nl


De IJsselloopcommissie Overal hoor en lees je deze naam, maar… wie zijn wij eigenlijk??? tussen de vereniging en de stichting gewaarborgd

Geoliede machine Van half mei tot begin september is het even stil, maar de tweede woensdag van september begint de geoliede machine van de IJsselloop weer te draaien. Draaiboeken worden te voorschijn gehaald, nieuwe ideeën worden uitgedacht, contacten worden aangehaald; de organisatie van de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop gaat van start!

Gerard Harleman • Sponsorcommissie • Businessloop/ trainer clinics • Eigenlijk is het makkelijker te noemen wat Gerard niet doet…

Doel stichting IJsselloop De afgelopen jaren heeft de omvang van het evenement flink toegenomen. Het bestuur van AV Daventria 1906 heeft daarop besloten om de Stichting IJsselloop op te richten; een zelfstandige stichting die zorg draagt voor alle verantwoordelijkheden die de IJsselloop aangaan. Het doel van de Stichting IJsselloop is mensen laten bewegen. Dit wordt gestimuleerd door het organiseren van diverse activiteiten zodat de laagdrempelige loop in april, maar ook bijvoorbeeld de voorbereidende clinics. Ie- dereen een leuke dag te bezorgen! Daarnaast • Coördinatie Brink/Boreel; start / finish gebied dereen op zijn of haar eigen niveau een doel hebben we elk, vaak in een subcommissie, laten bereiken! een eigen takenpakket. Tino Verburg • Parcours Worp; alle parcoursgerelateerHubert Weitenberg Partners de zaken aan de overkant van de IJssel • Voorzitter van de Stichting IJsselloop • Drankvoorziening; kramen, water, alles Moederbedrijf AV Daventria 1906 blijft een • Calamiteitenplan; o.a. contacten hulpom de lopers onderweg van vocht te lijntje houden met de Stichting IJsselloop. De diensten, opstellen calamiteitenplan voorzien IJsselloop is en blijft een evenement dat ge- • Bestuursaangelegenheden; contact onderhouden AV Daventria 1906 dragen wordt door leden van AV Daventria. Raymond Hassink Zeker ook niet te vergeten zijn de trainers • Penningmeester; alle financiële transacvan AV Daventria, die elk jaar enthousiast de Bart Jonker ties worden scherp in de gaten gehou• Jury/wedstrijdleiding; streng doch rechtloopclinics verzorgen op de atletiekbaan!! den en strak uitgevoerd vaardig worden de uitslagen bewaakt Zonder onze partners is de organisatie van • Beheerder sponsorcontracten; opdoor Bart de IJsselloop ondenkbaar. Denk daarbij aan stellen en versturen contracten naar onze hoofdsponsor Salland Zorgverzekerin- • Parcours; afstand en route (blijven) sponsoren ontwikkelen, alle parcours gerelateerde gen, co-sponsoren Mindfit, W+B, Telstar en • Scherpe blik; bestanden, details…niets aangelegenheden Bijzonder Boreel en minstens zo belangrijk ontgaat Raymond zodat alles klopt onze tal van overige sponsoren! Daarnaast zijn er op de dag zelf zo’n 200 vrijwilligers ac- Harry Bonhof tief. Samenwerking met overheden, bedrijfs- • Opbouw start Boreel; startgebied inde- Roel Peeters • Vergunningen gemeente; alle vergunlen, startvakken/start coördineren leven en hulpdiensten is van groot belang. ningen worden door Roel aangevraagd • Inrichting Boreelgebied; indeling en open beheerd bouw Wie, wat en hoe? • Coördinatie Brink/Boreel; start / finish • Parcours gebied IJsselloopcommissie, oké, maar wie zijn toch Peter Nieuwenhuis de gezichten daarachter? Eén ding hebben we gemeen; we gaan er- Hendri Timmerman (onze nieuwe col- • Sponsorcommissie • Bestuur AV Daventria; als bestuurslid voor om elk jaar weer voor die ene zondag lega!) van AV Daventria wordt het lijntje in april alles tiptop in orde te hebben en ie- • Opbouw startgebied

Jakob Henkel • Inschrijfbureau; inschrijvingen, wijzigingen, annuleringen, startnummers, contact met Racetimer…zodra het met inschrijven te maken heeft is Jakob de man! Izak Patty • Websitebeheer; Izak zorgt o.a. voor het wekelijkse trainingsschema voor de clinics op de website. Verder alle voorkomende taken betreffende de site van de IJsselloop. Marjon Breteler • Vrijwilligersmanagement; alle zaken rondom de vrijwilligers, van oproepen tot taakverdeling, gebeurt door Marjon. Een dankbare taak, want zonder de vrijwilligers zijn wij nergens! Cora Mieke Lamper • Secretaris • Coördinatie Saxion studenten; tijdens de IJsselloop zijn er studenten van Saxion actief die aangestuurd worden door Cora Mieke en onder haar supervisie staan. Evelien Dommerholt • PR; nieuwsbrieven, contacten pers, FB, Twitter, LinkedIn en de IJsselloopkrant • Businessloop / organisatie clinics • Sponsorcommissie Ook in 2014 gaan wij weer proberen om een mooie IJsselloop neer te zetten! Wij danken onze sponsoren, groot en klein en onze vrijwilligers, zonder wie wij de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop niet kunnen organiseren. • www.ijsselloop.nl Tekst: Evelien Dommerholt Foto: Selfie IJsselloopcommissie

Vrijwilligers Ben jij die topper waar wij niet zonder kunnen? Zonder vrijwilligers zou zondag 13 april 2014 een zondag zijn zoals elke andere zondag. Een rustige dag, een lege Brink (oké, op de terrassen na dan) en de gewoonlijke wandelaars en fietsers langs de IJssel.

Maar met jullie hulp… …wordt DE zondag van het jaar, voor inmiddels de 9e keer, een super gezellige dag die bruist van energie! Elk jaar kan de IJsselloopcommissie rekenen op hulp van 200250 vrijwilligers, waardoor 13 april 2014 verandert in een spetterende dag waarvoor heel Deventer en omgeving uitloopt! Misschien loop je zelf niet mee aan de IJsselloop, maar lijkt het je wel leuk om eens een kijkje te nemen achter de schermen van een loopevenement? Geloof ons…je weet niet wat je ziet wat er voor, tijdens en na een evenement als de Sal-

land Zorgverzekeringen IJsselloop allemaal gebeurt om alles in goede, veilige en vooral gezellige banen te leiden. Vrijwilliger zijn tijdens een evenement is een verantwoordelijkheid. Duizenden lopers en nog veel meer toeschouwers zijn namelijk afhankelijk van jullie! We hebben inmiddels een ruime groep vrijwilligers die elk jaar staat te popelen om één van de taken op zich te nemen. Dit hoef je niet alleen te doen, maar je kunt ook met een groepje een taak op je nemen, zodat je de verantwoordelijkheid kunt delen en de gezelligheid van je vrienden, familie of collega’s hebt! Sinds een aantal jaren zijn er op een aantal drankposten op deze wijze vaste groepjes ontstaan, die elk jaar weer hun plekje willen behouden!

• Ben jij in staat om ook de laatste loper vanaf je fiets aan te moedigen zodat deze zijn of haar doel ook kan bereiken? • Ben je een doorpakker die houdt van gezelligheid, drukte en teamwork? • Ja? Dan pas je perfect bij ons team!

Kies hier jouw specialiteit: • Verkeersregelaar, geldig 1 jaar en te gebruiken bij andere evenementen. • Assistent verkeersregelaar • Bemanning van een drankpost, we hebben 3 drankposten onderweg • Opbouw van de start, finish, het parDus, ben jij die topper waar wij niet zonder cours kunnen? • Opruimen van de start, finish, het • Zorg jij ervoor dat er geen lopers verparcours dwalen? • Jureren

• Helpen bij de finish • Uitreiken van de startnummers • Voor- en nafietsen van de diverse afstanden • Helpen op na-inschrijfbureau (kidsrun) Wij durven te garanderen dat je een gezellige dag gaat hebben in een ongedwongen sfeer! Uiteraard ontvang je een lunch en het inmiddels wereldberoemde Salland Zorgverzekeringen IJsselloop T-SHIRT. Bedankt namen duizenden lopers, nog meer toeschouwers en de Stichting IJsselloop! Voor informatie over de taak als vrijwilligers kun je contact opnemen met ons vrijwilligersmanagement; vrijwilligers@ijsselloop.nl www.ijsselloop.nl Tekst: Evelien Dommerholt


Sportbedrijf Deventer en AV Daventria 1906 brengen Deventenaren in beweging!

Zondag 13 april is het weer zover. Dan gaan er weer duizenden hardlopers van start bij de Salland Verzekeringen IJsselloop. Een prachtig evenement die vele Deventenaren en mensen uit de omgeving in beweging brengt. Niet alleen om zelf mee te lopen, maar ook om te kijken en alle lopers aan te moedigen. De Salland Verzekeringen IJsselloop start met de Kidsrun, een onderdeel van de IJsselloop waarbij kinderen een kilometer hun best doen om een zo snel mogelijke tijd neer te zetten. Natuurlijk moet je goed trainen om in vorm te zijn voor de Kidsrun. Alle combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Deventer besteden aandacht aan de Kidsrun tijdens de gymles. Daarnaast kunnen kinde-

ren na schooltijd ook komen oefenen voor de Kidsrun. Een combinatiefunctionaris van Sportbedrijf Deventer biedt samen met een sportteam van de Calo uit Zwolle diverse trainingen aan voor kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs. Op een speelse manier kun je op woensdagmiddag 26 maart, 2 april en 9 april van 14.00 – 15.00 uur oefenen op de atletiekbaan van AV Daventria 1906. Heb je ook zin om hieraan mee te doen? Dan kun je terecht op www. sportbedrijfdeventer.nl/ijsselloop voor meer informatie en inschrijven voor de clinics. De IJsselloop is een groot evenement waarbij Sportbedrijf Deventer en AV Daventria 1906 samenwerken. Maar er zijn veel meer sportactiviteiten die samen worden opgepakt. Zo

heb je bijvoorbeeld Dynamiek Deventer, een sportprogramma om mensen van allochtone komaf te stimuleren om te gaan sporten. Voor dit sportprogramma hebben AV Daventria 1906 en Sportbedrijf Deventer een vrouwenloopgroep opgericht. Alle vrouwen kunnen hier op een laagdrempelige manier kennis maken met de loopsport onder leiding van trainster Els Jonker. Elk jaar organiseren de sportverenigingen op de sportparken Borgele en Keizerslanden de sportkaarttrainingen. Met de sportkaart kun je drie keer gratis mee trainen bij o.a. AV Daventria, The Pickwick Players, TV Slagvaardig en FC RDC als je in groep 3 t/m 8 zit op de basisschool. Combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Deventer delen de sportkaart uit

op school en promoten daarmee de trainingen van alle deelnemende verenigingen. Tegenwoordig wordt er door bedrijven steeds meer aandacht besteed aan sport en bewegen. In 2011 is er uit een onderzoek onder de inwoners van Deventer gebleken dat 44% van de beroepsbevolking niet aan sport doet. Aanleiding voor Sportbedrijf Deventer en AV Daventria 1906 activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Sportbedrijf Deventer promoot de bussinessloop van de IJsselloop actief onder het bedrijfsleven in Deventer en AV Daventria 1906 organiseert hardloopclinics zodat iedereen zich optimaal kan voorbereiden op de IJsselloop. Deze samenwerking is het begin van vele initiatieven in het kader van bedrijfssporten.

KCO voor kids Kanker heeft vaak een grote impact en ontwricht een leven van een patiënt. Niet alleen van de patiënt, maar ook diens omgeving, netwerk en gezin. Alles staat op losse schroeven, niets is meer zeker. Opeens zijn er andere rolpatronen, ouders hebben zorgen, kinderen ook. De onbevangenheid verdwijnt. Niets lijkt meer vanzelf te gaan. Kinderen zijn vaak erg goed in het waarnemen van de zorgen, verdriet en draaglast bij ouders en willen de ouders ontzien. Ze proberen zich soms onzichtbaar te maken door zich terug te trekken, weg te gaan, te zorgen en emoties op te kroppen of ze uiten deze in opstandig gedrag. In de complexe fasen die een patiënt met kanker en zijn/haar gezin doorloopt wil het KCO (kennis centrum oncologie) hulp bieden.

Wat doet het KCO? Het KCO voor kinderen biedt verschillende manier van hulp, voor ouders, gezinnen en kinderen/jongeren tot 21 jaar: • Screening/advisering • Begeleiding en/of behandeling kinderen/jongeren van ouders met kanker zoals: • Individuele gesprekken, creatieve werkvormen, groepen waarin kinderen/jongeren kunnen leren van elkaar en ervaringen kunnen uitwisselen. • Ouderbegeleiding • Gezinsbegeleiding

• Psycho-educatie rondom het oncologisch traject / rouwprocessen • Voorlichting op scholen en aan professionals Ben jij een kind/jongere met vragen of problemen. Of bent u een ouder die kanker heeft, een leerkracht, (huis)arts of bent u op een andere manier betrokken bij een kind/jongere of een gezin waar u zich zorgen over maakt?

Het KCO voor Kids kan helpen! We zijn op de volgende wijzen te bereiken: Koningin Wilhelminalaan 13, 7433 CD Schalkhaar Telefoon: 0570-608600 Email: info@kenniscentrumoncologie.nl


p6WDUW

DQ VOD HW U] 9H

6WDUW.LGVUXQ

 %RUHHO 6KRHE\ 

)LQLVK%ULQN  

/HJHQGD /RRSURXWHVWDWLRQERUHHO

$IKDOHQVWDUWQXPPHUV

/RRSURXWHVWDUWILQLVK

%HGULMYHQWHQW

/RRSURXWHILQLVKERUHHO

)LQLVKJHELHG

5RXWH.P.PHQ(0

.OHHGUXLPWH

5RXWHNP

1DLQVFKULMYLQJNLGVUXQ 6WDUWVWUDDWNPHQ(0 6WDUWVWUDDWNLGVUXQ,QIRSODWWHJURQG 

0HWHUV 


Janny Vrielink: vrijwilliger vanaf het eerste uur Sinds 1990 kunnen AV Daventria 1906 en de Stichting IJsselloop rekenen op de toegewijde steun van Janny Vrielink. Een grote steun, gezien het vele werk dat Janny heeft verricht en nog steeds verricht.

Wie is Janny? Janny kwam in 1990 bij de bosgroep van AV Daventria. Na een aantal jaren zelf mee te hebben gelopen werd de overstap gemaakt naar het leiding geven van de groep. In het begin was dat af en toe, maar dat werd al snel meer. Om de trainingen goed uit te voeren ging Janny een trainersopleiding volgen.

Het balletje ging rollen… De beginnerscursus voor hardlopen bij AV Daventria was de eerste taak, met als doel de Speculaaspoppenloop in Joppe en later de Brink tot Brink loop. Maar Janny deed meer; naast de trainerstaak had Janny nog een actieve functie, ze hoorde tot de schoonmaakploeg van het clubhuis. Het is duidelijk dat dit een dankbare taak is! Als iets prettig is na een flinke bosloop of baantraining is het even uitblazen met een drankje in een schoon clubhuis! Janny weet hoe het in een organisatie van een loopevenement er aan toe gaat. Ze heeft vanaf het begin in de organisatie gezeten van de Bunkercross, een populaire loop op de Haere.

De Salland Zorgverzekeringen IJsselloop Vanaf de start van de clinics van de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop is Janny erbij. Vele deelnemers verschijnen topfit aan de start van de loop nadat ze de loopclinics bij Janny en de medetrainers hebben gevolgd. Op de dag van de IJsselloop in april was een vaste plek aan de Meermuidenseweg jarenlang het domein van Janny. Het verkeer werd door haar in goede banen geleid en lopers werden de juiste kant op gestuurd! De laatste jaren is de betrokkenheid vanuit een andere invalshoek. Janny: “ De laatste jaren organiseer ik vanuit mijn werk (Bevolkingsonderzoek Oost) deelname aan de businessloop van de IJsselloop en zelf loop ik ook weer mee”. Voorafgaand aan de IJsselloop is Janny wel van de partij: “stickers plakken op de startnummers, een avond gezellig met een groepje aan het werk”. Vrijwilliger Janny, topper voor AV Daventria 1906 en de Stichting IJsselloop! Foto: AV Daventria 1906 Tekst: Janny Vrielink / Evelien Dommerholt

Een bijzondere IJsselloop voor de Stappers Dit jaar wordt de IJsselloop voor de familie Stappers een zeer bijzondere editie. Er zullen zo`n 40 personen deelnemen met de naam Stappers of verwant ermee. Frans Stappers (46) is op 14 april een aantal jaren terug overleden tijdens het hardlopen door hartfalen. Ook Frank Stappers overleed een aantal maanden terug aan hartfalen tijdens het sporten. Dit jaar wordt de IJsselloop opgedragen aan de Hartstichting. Leny Stappers riep haar familie bij elkaar en vroeg ze te lopen voor de Hartstichting en voor Frans en Frank. Zij zullen allemaal een T-Shirt dragen met de tekst ‘Een hart voor stappers’ erop. Een hele wolk van “Stappersen”, want aan de kant staan ook nog de fans. Op Leny, zoon Rogier en dochters Floor en Pleun, komt iedereen helemaal uit Limburg hier naartoe om de deel te nemen aan de IJsselloop. Er wordt van alle kanten getraind. Zelfs de hele kleintjes doen aan de kidsrun mee. Mensen die zelfs nog nooit gelopen hebben zijn gaan trainen om eraan mee te kunnen doen. Ze komen van de bank, stoppen met roken en drinken, kopen loopschoenen en werken zich in het zweet om op zondag 13 april aan de start te staan met als enige doel te lopen voor een hart voor stappers en voor alle andere “Stappersen” die dag. Bij de finisch zullen ze elkaar weer treffen en met een voldaan gevoel weer afzakken naar het zuiden, beneden de IJssel.


n e g e t e e St ri jd m n e t k e i z t a a v n e h a rt

www.hartstichting.nl Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan.


Zinzy is geboren op 3-8-2009

Geboren met 3 hartafwijkingen ‘De laatste operatie heeft Zinzy goed doorstaan. Vijf weken later ging ze naar de basisschool.’ Zinzy Knapper werd geboren met 3 bouwfouten in het hart. Na 3 ingrijpende operaties doet ze het goed. Ze is nauwelijks anders dan andere kleuters. Zinzy is de ‘hartedochter’ van Arianne en Rene Knapper en de grote zus van Maizy. “Tijdens de 20-wekenecho bleek dat Zinzy aangeboren hartafwijkingen had”, vertelt Arianne. “Ik kreeg een geplande bevalling in het Maastricht UMC+. In 2009 werd onze dochter geboren.”

dan dat van een gezonde kleuter.’

Koorts

“Ons leven is zeker veranderd omdat Zinzy hartpatiënt is. Als ze koorts heeft, gaan we naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Daar wordt onderzocht waar de koorts vandaan komt en of het verklaarbaar is. Verder hebben we lang Toeval toegeleefd naar de laatste operatie. Bij Zinzy bleek de rechterkant van Zinzy blijft een hartpatiënt en daar het hart onderontwikkeld. Twee moet je je altijd bewust van blijven.” slagaders waren omgewisseld. En er zat een gaatje in het tussenschot van Hartkatheterisatie de kamers. Arianne: ‘De aangeboren hartafwijkingen van Zinzy bleken “Zinzy doet het goed. Over een puur toeval. Van erfelijkheid was tijdje moet ze alleen nog een geen sprake. Dit is uitgezocht door hartkatheterisatie. Daarna zijn de afdeling Klinische Genetica van het voorlopig geen ingrepen meer Maastricht UMC+.’ gepland. We zijn benieuwd wat de medische wetenschap de komende tijd gaat brengen. We hopen dat Operaties nieuwe ontwikkelingen Zinzy ook een “Zinzy werd meteen opgenomen volgende stap in haar leven geven, op de afdeling Neonatologie en zou mocht het nodig zijn.” meerdere operaties krijgen in het Belgische Leuven. Na 10 dagen werd ‘Want het mag niet stoppen’ ze overgeplaatst voor haar eerste operatie. Na 10 maanden onderging ze De Hartstichting bestaat 50 jaar. In die de tweede operatie . Toen ze 3 jaar en tijd is er al veel bereikt, maar we zijn 11 maanden was, volgde de derde.” nog steeds erg hard nodig. Een op de 4 Nederlanders overlijdt nog steeds aan een hart- of vaatziekte. Baanbrekend Gezonde kleuter onderzoek redt elke dag levens. Ons ‘De laatste operatie heeft Zinzy goed werk mag dus absoluut niet stoppen. doorstaan. Vijf weken later ging ze naar Loop voor een gezond HART en steun de basisschool. Tot nu toe hebben we de Hartstichting zodat steeds meer nog geen problemen opgemerkt. Haar hartpatiënten het net als Zinzy kunnen gedrag en ontwikkeling is niet anders navertellen.

Loop voor een gezond hart tijdens de IJsselloop! De Salland zorgverzekeringen IJsselloop draagt de Hartstichting ook dit jaar weer een warm hart toe. Voor de tweede keer op rij heeft de IJsselloop zich verbonden aan dit goede doel. Deelnemers aan de IJsselloop op zondag 13 april kunnen bij inschrijving een bedrag doneren aan de Hartstichting, of men kan zich laten sponsoren als HARTloper.

50 jaar, maar niet te stoppen In 2014 bestaat de Hartstichting 50 jaar. Sinds de oprichting in 1964 is er veel gedaan en veel bereikt op het gebied van hart- en vaatziekten. Het percentage mensen dat overlijdt aan hart- en vaatziekten, zoals aan een hartinfarct of beroerte, is de afgelopen 50 jaar gehalveerd. Overleed vijftig jaar geleden één op de twee Nederlanders aan een hart- en vaatziekten, nu is dat één op de vier. Keerzijde van de medaille is dat er een grote groep patiënten met chronische hart- en vaatziekten als hartfalen is bijgekomen. De Hartstichting wil dat in 2025 maximaal 1 op de 5 mensen overlijdt aan een hart- of vaatziekte. Deze reductie ten opzichte van 2012 is mogelijk wanneer we deze ziekten eerder opsporen, meer op maat behandelen en investeren in onderzoek naar genezing.

is om binnen 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand. Binnen de 6-minutenzone is de overlevingskans na een hartstilstand verhoogd tot 25%. Als Nederland één grote 6-minutenzone wordt, kunnen er per jaar 1.000 extra levens gered worden.

Een ‘hartgezonde’ samenleving begint bij de jeugd Eén op de zeven kinderen heeft overgewicht en het aantal jeugdige rokers is te hoog en neemt niet af. De Hartstichting blijft de strijd aangaan door samen met onderwijsinstellingen, mediapartners en partnerorganisaties initiatieven te starten zoals het lesprogramma Lekker Fit! en de educatieve tvserie Fit!Kidz voor kinderen van 7-12 jaar.

Onderzoek

op hun leven door het organiseren van bijeenkomsten voor patiënten en hun naasten, door een panel op te richten om patiënten en naasten te raadplegen, door buddy’s in te zetten voor lotgenotencontact en begeleiding en door vakanties aan te bieden aan gezinnen met kinderen met een aangeboren hartaandoening.

“Mijn hart was stuk maar nu niet meer” Zinzy Knapper (4 jaar) werd geboren met 3 hartafwijkingen. Na 3 ingrijpende operaties doet ze het goed. Ze is nauwelijks anders dan andere kleuters. Ook de laatste operatie heeft Zinzy goed doorstaan. Vijf weken later ging ze naar de basisschool. Baanbrekend onderzoek redt elke dag levens. Loop voor een gezond hart en steun de Hartstichting zodat steeds meer hartpatiënten het net als Zinzy kunnen navertellen.

Het onderzoek dat de Hartstichting de afgelopen 50 jaar Doneer een bedrag bij inschrijving heeft gesteund, heeft het leven van veel hartpatiënten ingrijpend verbeterd. Onderzoek van de Hartstichting draagt Bij inschrijving voor de 5 km Bruggenloop, 10 km Dijkenloop optimaal bij aan het bestrijden van hart- en vaatziekten. en 10 EM Uiterwaardenloop kunt u aanvinken of u de We stimuleren samenwerking, selecteren op kwaliteit en Hartstichting wilt steunen door een bedrag te doneren. investeren in de opleiding van jonge onderzoekers.

Wat doet de Hartstichting? Een greep uit onze plan- Regie over eigen leven en zorg nen voor 2014

Een hart- of vaatziekte is enorm ingrijpend. Niet alleen voor Nederland moet één grote ‘zes-minuten-zone’ worden degene die het overkomt, maar ook voor de omgeving. De De Hartstichting wil van Nederland één grote 6-minutenzone Hartstichting en De Hart&Vaatgroep zorgen er samen voor maken. Een 6-minutenzone is een gebied waar het mogelijk dat mensen met een hart- of vaatziekte meer grip krijgen

Deelname als HARTloper Met een minimaal (sponsor)bedrag van € 75,- bent u HARTloper. U krijgt dan het speciale Hartlopers-shirt. Start een actie op www.mijnactie.hartstichting.nl of meld u aan bij Miriam Jansen, Coördinator Vrijwilligers via regio@ hartstichting.nl of 06 229 56 356.


Hardloopclinics

Top fit aan de start van de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop Zaterdag 15 februari 2014 zijn de jaarlijkse clinics, voorafgaand aan de IJsselloop, weer van start gegaan. Want hardlopen is leuk, maar er komt meer bij kijken dat alleen je ene voet voor je andere voet zetten! Gedurende acht weken worden de deelnemers klaar gestoomd voor de loop op 13 april 2014. Vijftien enthousiaste trainers, afkomstig van ‘moederbedrijf’ AV Daventria 1906, zorgen voor optimale begeleiding aan de deelnemers. Door het grote aantal trainers krijgt elke deelnemers voldoende aandacht

en is er ook tijd voor vragen en informatie. “Ik weet niet of ik de 5 km wel ga halen?” of “Hoe maak ik meer snelheid?” zijn een aantal veel gehoorde vragen. Maar ook voor gevorderde lopers is er voldoende uitdaging door het volgen van bijvoorbeeld de clinic voor de pittige, maar oh zo mooie 10 EM! Elke week start de clinic met een warmingup zodat de spieren opwarmen. Daarna volgt de loopscholing, een populair onderdeel van de clinics. Door middel van loopoefeningen wordt de techniek en loophouding verbeterd en wordt uitleg gegeven waarvoor dit belangrijk is. Tijdens de kerntraining wordt

De verkopers in de winkel nemen de tijd om klanten uitleg te geven over materiaal om hun sport zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Door kennisoverdracht en goed advies raken mensen meer enthousiast over sporten en kunnen blessures deels worden voorkomen. Juist dit laatste maakt dat mensen blijven sporten! Blijf je immers gezond, dan houdt je plezier in bewegen, een belangrijk uitgangspunt voor onze gezondheid. Telstarstore is allround specialist, maar door de populariteit van hardlopen, is de loopsport een groot onderdeel van de winkel.

Naast de training op zaterdagochtend trainen de deelnemers twee keer per week thuis, zodat iedereen na acht weken kan zeggen: “Ik ben er klaar voor! Ik dender over de bruggen, over de dijken en door de binnenstad en ga mijn doel bereiken!”

Salland Zorgverzekeringen heeft ook dit jaar een flink aantal deelnemers aangeleverd, door hen gratis te laten deelnemen aan de clinics. Een mooi gebaar, dat ook zeer past bij een zorgverzekeraar. Bewegen, op een gezonde manier, is immers van groot belang voor een goede gezondheid! Voor informatie over de jaarlijkse clinics; www.ijsselloop.nl Voor informatie over trainen bij AV Daventria 1906; www.avdaventria.nl Tekst: Evelien Dommerholt Foto’s: Rob Voss

Bijzonder Boreel

Telstarstore Als er één bedrijf in Deventer sportief is, dan is het Telstarstore! Ze verkopen niet alleen sportkleding, -schoenen en accessoires, maar ook qua informatievoorziening staat Telstarstore paraat voor de sporter.

de conditie opgebouwd. Iedereen loopt op zijn eigen niveau de trainingsminuten en het grote voordeel van trainen op een atletiekbaan is dat iedereen weer bij elkaar komt. En ach…al zit daar een ronde tussen, dat maakt niet uit! Het gaat om je eigen doel bereiken. Uiteraard wordt elke clinic afgesloten met een cooling-down.

vies worden gegeven en met de grote keuze aan hardloopschoenen kan elke loper van de juiste schoenen worden voorzien.

Een toepasselijke naam, want de Boreel is zeker bijzonder. Het ruime en gevarieerde winkelaanbod en de combinatie van monumentale en moderne architectuur maken dit winkelgebied tot uniek in zijn soort.

Frederik Otto, bedrijfsleider bij Telstarstore, is naast het gezicht van Telstar ook nauw betrokken bij de ondernemersvereniging Bijzonder Boreel. Een toepasselijke naam, want één ding is zeker; de Boreel is bijzonder! De afgelopen jaren is het Boreelplein uitgegroeid tot een innovatief en dynamisch gebied, waar tal van ondernemers een plaats hebben verworven. Otto vertegenwoordigt het Boreel winkelcentrum tijdens de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop: “Ik zorg er onder andere voor dat alle logo’s van de ondernemers zichtbaar worden langs de baan en uiteraard vraagt de logistieke planning voldoende aandacht”.

Winkels en entertainment

Telstarstore is elk jaar ruim vertegenwoor-

• www.bijzonderboreel.nl

Hardlopen lijkt eenvoudig, maar is qua digd tijdens de loop. Afgelopen editie volbrachten ruim 50 deelnemers de loop blessuregevoeligheid ingewikkeld. onder de vlag van Telstarstore. Sportief in Om deze reden komt Telstar elk jaar tijdens Deventer! de clinics, voorafgaand aan de IJsselloop, een presentatie geven aan de deelnemers • www.telstarstore.nl over schoenen. In de winkel wordt de hardloopband gebruikt om een loopanalyse te maken. Op deze wijze kan er een goed ad- Tekst: Evelien Dommerholt

Een flink aantal winkels is inmiddels neer gestreken op het Boreelplein, maar er is meer te beleven! Zo is er onder andere een bioscoop, een kookstudio en een sportschool, waarmee ruimschoots in de entertainmentvraag wordt voorzien. De winkels, variërend van de ruim opgezette Mediamarkt, Bever, Jumbo, Shoeby, maar ook de ouderwetse Drop Inn is hier te vinden waarmee de Boreel een volwaardige partner is geworden in winkelgebied. Nabij de historische binnenstad van Deventer is dit een uniek locatie, die goed bereikbaar is.

Sfeer en bedrijvigheid Het Boreelplein wordt tijdens de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop omgetoverd tot een gezellig marktplein met kraampjes, de businesstent, een springkussen voor de kids en nog veel meer. Kom het bekijken op 13 april 2014!

Tekst: Evelien Dommerholt


Geestelijke gezondheidszorg dichtbij en zonder wachtlijst Sinds januari 2014 zijn er grote veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De generalistische basis ggz (basis ggz) is ingevoerd waardoor mensen dichter bij huis en minder zwaar behandeld kunnen worden. Klanten met psychische problemen kunnen bij Mindfit terecht.

veranderen en de ggz in Nederland moet niet stil blijven staan. Het is tijd voor ggz 2.0: laagdrempelig, dichtbij de mensen en samen direct met een op de klant toegesneden behandeling aan de slag”, aldus Greetje van Rees Vellinga, directeur van Mindfit. Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep.

Ggz 2.0

Lokaal en dichtbij

zorg. “We gaan met Mindfit terug naar de kleine dorpskernen om zo de afstand tussen zorgaanbieder en klant te verkleinen.”, aldus Van Rees Vellinga. “Iedereen heeft recht op geestelijke gezondheidszorg, maar vanwege reisafstanden en lange wachtlijsten, worden zorgbehoeftigen afgeschrikt om ook daadwerkelijk de stap naar een hulpverlener te nemen. Dit is zonde en daarom doorbreekt Mindfit dit patroon.”

Mindfit biedt sinds 1 januari basis ggz. Mindfit In een tijd van schaalvergroting en bezuiniging heeft veel kennis en expertise in huis en werkt in de zorg kiest Mindfit er bewust voor om zich Om de zorg zo dicht mogelijk bij de klant te en klantvriendelijkheid en dichtbij. “Tijden te richten op laagdrempelige en persoonlijke brengen is Mindfit verdeeld in kringen die lokaal werken. In iedere kring werken hulpverleners zoals gezondheidszorgpsychologen, basispsychologen, verpleegkundig specialisten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De hulpverleners hebben ruime ervaring in het behandelen en diagnosticeren van psychische klachten bij jongvolwassenen, volwassenen én ouderen. Internetbehandeling maakt ook deel uit van het aanbod. De klant kan dan in eigen tijd en eigen tempo werken aan de klachten.

Elke emotie is om te zetten in bloemen. Bruidsboeketten, rouwboeketten, of gewoon een prachtige bos tulpen of rozen…bij Bloem & Groen Veltema is het allemaal te vinden.

Bloem & Groen Veltema Voor elke emotie een bloem…

Bloem & Groen is een van de weinige Patrick Veltema, sinds 2012 eigenaar van leveranciers van deze prachtige collectie. Bloem & Groen Veltema is trots op zijn Iets dat de winkel bijzonder maakt en zeker de moeite waard om een kijkje te nemen! winkel. En terecht! De winkel binnen lopend komen de kleuren en geuren je tegemoet. De aandacht wordt Speerpunten zijn kwaliteit en vakkennis. direct getrokken door vele kleurrijke vazen Patrick: “Elke klant hoort een goed gevoel en potten van het merk Dutz & Gutz. De te hebben bij het kopen of geven van een bijzondere vormen en kleurstellingen boeket”. Door dagelijks vers in te kopen laten zien dat Patrick niet gaat voor krijgt de klant vaasgarantie; minimaal een standaardwerk, maar topkwaliteit en design. week genieten van prachtige bloemen!

Geen wachtlijsten Bij Mindfit zijn geen wachtlijsten en na aanmelding wordt contact opgenomen met de klant zodat zo snel mogelijk gestart kan worden met behandeling. Samen met de klant wordt gekeken naar een passende oplossing waardoor de klant weer grip op het leven krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van advies, een persoonlijke of groepsbehandeling.

Verwijzing basis ggz Voor hulp in de basis ggz is een verwijsbrief van de huisarts nodig met verwijzing naar de basis ggz. De klant kan zich aanmelden via de website www.mindfit.nl en de verwijsbrief meenemen naar de eerste afspraak. Voor vragen over aanmelding kan contact worden opgenomen met het secretariaat van Mindfit 088 6463 348 of www.mindfit.nl.

& Groen Veltema. Dus winnaars van de afstanden tijdens de IJsselloop; geniet ervan! www.bloemgroen.nl Tekst: Evelien Dommerholt

Het is mogelijk bloemen te laten bezorgen over de hele wereld, waarmee werkelijk iedereen de kans krijgt te genieten van dit topproduct. Want iedereen weet het; Nederland is bloemenland! Patrick verzorgt sinds een aantal jaren de bloemen bij de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop. Dit zijn niet zomaar een paar boeketjes, maar alle winnaarboeketten en aankleding worden geleverd door Bloem


Een wereld vol ijs

Talamini in Deventer

Wie kent de ijssalon van Talamini niet? In het voorjaar kunnen we niet wachten tot de winkel weer open gaat, in het najaar willen we tot op de laatste dag nog genieten van de vele soorten en smaken ijs. Deventer is opgegroeid met het ijs van Talamini!

ijsrecepten uit Vodo di Cadore naar Wenen om daar de hofleverancier van de keizer en diens vrouw te worden. In 1933 belandt de familie Talamini in Deventer, waar begonnen wordt met één ijskar. Inmiddels is het ijs van Talamini uitgegroeid tot een, sinds 1965 niet meer weg te denken, begrip in Deventer en omgeving. Elio Talamini heeft in 1965 de langste ijssalon Historie ter wereld omgetoverd tot een Italiaans Het begon lang geleden. Begin 19e eeuw paradijs. Dagelijks worden minimaal 35 emigreert Giovanni Talamini met de smaken ijs vers bereid, waarvan je heerlijk

kunt genieten in het tuingedeelte of gewoon, zoals een bekend gezicht is in Deventer, langs de kant staand van de Brink. Talamini heeft naast ijs natuurlijk meer! Geniet van een echte cappuccino of heerlijke focaccia op het terras op de Brink. Laat de zomer maar beginnen! • www.talamini.nl/deventer Tekst: Evelien Dommerholt

Tauw group bv Tauw draagt met haar kennis en kunde bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen we door de kwaliteit van de leefomgeving te meten, te inspecteren, te modelleren, te ontwerpen én door onze betrokkenheid bij de realisatie van plannen en projecten. We weten alles van het watersysteem van Nederland, zijn experts op milieugebied en hebben een stevige inbreng in ‘civiele werken’. Tauw is veelzijdig en werkt voor veel verschillende klantgroepen: de industrie, bedrijven, gemeenten, provincies, waterbeheerders, woningcorporaties, projectontwikkelaars. Dat betekent dat de Tauwers zich telkens weer moeten verplaatsen in de belangen en posities van onze klanten en ons probleemoplossend vermogen aanpassen aan de context van het project. Dat vinden we leuk en uitdagend, we zijn daarbij professioneel en onafhankelijk. Tauwers zijn harde werkers die naast de klant willen zitten, niet er tegenover. We werken samen en mee en doen dat vaak in stilte. Zonder veel opsmuk en fratsen. Tauwers innoveren graag in het werk: er is een cultuur waarin ruimte is voor vernieuwing in het werk.

“If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.” Robert Capa. Met deze woorden als uitgangpunt brengt Rob Voss uit Apeldoorn al ruim 11 jaar nieuws in beeld. Nieuws in alle facetten…hard nieuws, sport, bedrijven, reportages, maar tegenwoordig ook toegespitst op bruidsfotografie…Rob brengt dierbare herinneringen tot leven!

Het najagen van je droom Iedereen kent het gevoel. Je wilt van je passie je beroep maken. Maar tussen willen en doen zit een verschil. In 2002 maakte Rob deze stap…de stap naar professioneel fotograaf. Met een 3.1 MP camera, een geleende laptop en rijdend in een koekblik ging Rob het nieuws achterna. Bij diverse kranten kreeg hij, na het zien van zijn werk, een plek tussen de fotografen. Dat hard werken wordt beloond bleek in 2011, toen Rob de Gelderse Nieuwsfoto won!

Van Koninklijk… Geen nieuws blijft ongezien voor de camera van Rob. De inhuldiging van Koning WillemAlexander en de overhandiging van het droomboek, de krakerontruiming in Fort Pannerden, maar ook politiek nieuws, de Betuwelijn en vele sportevenementen, waaronder de Midwinter Marathon, werden vastgelegd. Een respectabel portfolio, waarbij de foto’s eigenzinnigheid, diepgang en kwaliteit uitstralen! Een logisch gevolg is dat ook bruidsparen de weg vinden naar Rob. Je wilt immers de mooiste dag van je leven voor altijd bij je hebben!

Hoge Veluwe wilde zien, staat me erg bij. Zij heeft niet meer kunnen zien dat ze een week later in het AD stond.” De aanslag op destijds Koningin Beatrix in Apeldoorn in 2009 is ook een dag die Rob niet snel zal vergeten…

IJsselloop in beeld Na het ontstaan van de Stichting IJsselloop, een eigen logo en een gloednieuwe website vond de organisatie het tijd om het jaarlijkse en steeds groter wordende evenement in zijn geheel fotografisch vast te laten leggen. Dit ook met één oog al stiekem kijkend naar de jubileumeditie in 2015! Eén van de commissieleden, die voor een opdracht een fotograaf zocht die eigenwijze en vooral geen standaard foto’s maakt, was zo onder de indruk van de foto’s van Rob dat al snel het idee ontstond ook de IJsselloop door hem te laten vast leggen. Toen nog niet wetende dat Rob zeer veel ervaring heeft met sportevenementen, waaronder het WK baanwielrennen, het Nederlands elftal, het NK indoor atletiek, etc. Tja, daar kan de IJsselloop natuurlijk niet bij achterblijven…

Omdat je soms iets voor altijd bij je wilt houden… www.robvoss.nl / www.somethingblue.nl

Rob zal vanaf deze editie van de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop de foto’s verzorgen voor de Stichting IJsselloop. De foto’s zijn te vinden op onze website, social media, etc. Hij was aanwezig tijdens de eerste clinic op 15 februari 2014 en zal tijdens de loop het parcours rond gaan om een mooie … tot diepe dalen impressie te maken van de IJsselloop, zodat Naast veel mooie gebeurtenissen, zoals wij een eenduidige beeldvorming krijgen. huwelijken, kent het werk van een fotograaf Op zondag 13 april 2014 zal Rob herkenbaar ook een keerzijde. Het zijn immers niet altijd zijn aan de perskaart. leuke onderwerpen die moeten worden vastgelegd. Rob:”De laatste wens van een terminale Tekst: Evelien Dommerholt vrouw die nog eenmaal het Nationaal Park de Foto: Rob Voss

Tauwers weten dat veel projecten vragen om geduld en volharding. Eigenlijk net als lange afstandslopen. Geen korte sprint, maar het precies goed doceren van de energie over de afstand die moet worden afgelegd. Ik las ooit in een boek over hardlopen ‘it’s not the distance, but the pace that kills you’. En dat is denk ik de kern. Hardlopers zijn doodlopers, maar te langzaam gaan geeft geen overwinning. Dus komt het er op aan het tempo zo goed mogelijk te kiezen: beheerst genoeg om niet te vroeg ‘op te branden’ en hard genoeg om te kunnen winnen. Daarin is samenwerking van groot belang, met elkaar het tempo bepalen, elkaar stimuleren om het uiterste er uit te persen, de mentale overwinning over de lichamelijke pijn te leveren. Zelf loop ik graag hard: het geeft me een gevoel van fitheid, kracht en geestverruiming. Helaas kan ik door een fietsblessure (naar ik hoop tijdelijk) niet hardlopen. Maar ik ben er wel trots op dat Tauwers al sinds de eerste loop deelnemen aan de IJsselloop. Ook dit jaar verschijnt Tauw weer met een handvol teams aan de start. Ik zie dat de loop leeft. Niet alleen bij de Tauwers die werkzaam zijn in Deventer. Vanuit alle locaties in Nederland is er animo om in het mooie Deventer over die twee bruggen te draven. Het is de ideale gelegenheid om op een geheel andere manier in contact te komen met collega’s. Bij een grote organisatie als de onze levert dat telkens weer mooie ontmoetingen op. Met mee doen is belangrijker dan winnen nemen we inmiddels geen genoegen meer. Al vier jaar op een rij weten Tauwers zich het edelmetaal om de nek te rennen. Voor de negende editie van de IJsselloop hebben we goede hoop weer op een podium te belanden. Ik wens alle deelnemers een mooie dag en een fantastische loop toe. Moge de snelste loper als eerste over de finish komen.   Annemieke Nijhof CEO Tauw group bv

Run2Day Regelmatig zie je het gebeuren in de Nieuwstraat. Mensen die, in hun gewone kloffie, een stukje rennen door de straat. Wat ongemakkelijk kijkend door de starende ogen die op hun zijn gericht, lopen ze heen en weer of een rondje terwijl ze testen of de loopschoenen die ze aan hebben goed aanvoelen. En ja, het mag wat onwennig zijn…dit is natuurlijk DE manier om nieuwe schoenen aan te schaffen. Na een goed advies, de loopanalyse in de winkel en diverse schoenen passen, even een stukje lopen voor het gevoel!

gemaakt, waardoor de best passende schoen aangemeten kan worden. Elke loper kent het belang van goede schoenen, dus dit is zeker geen overbodige luxe! De Salland Zorgverzekeringen IJsselloop en daarna misschien wel… Eerst op 13 april genieten van de mooie IJsselloop en misschien daarna doortrainen tot je volgende droom: een marathon! Het lopen van een marathon is een ervaring om nooit meer te vergeten, maar deze tak van sport vraagt heel wat voorbereiding. Run2Day Deventer kan de deelnemers op weg helpen. In samenwerking met Run2Forty2 wordt de loper begeleidt naar de mooiste en bekendste marathons. Voor meer info neem contact op met Run2Day Deventer.

Sinds 2007 is Run2Day te vinden aan de Nieuwstraat in Deventer. Age Bos is sportschoenspecialist en verkoopt naast schoenen ook kleding, sokken en alle mogelijke accessoires. Door zijn ruime ervaring met de loopsport zal Age het antwoord weten op vrijwel alle vragen van hardlopers. Alle verkopers bij Run2Day Deventer hebben een passie voor hardlopen en krijgen een uitgebreide interne scholing, zodat zij de klanten kunnen voorzien van een goed advies. • www.deventer.run2day.nl Bij het aanschaffen van nieuwe loopschoenen wordt in de winkel een loopanalyse Tekst: Evelien Dommerholt


Medewerkers Rabobank Salland lopen (weer) voor vitaliteit “Als meest vitale Deventer onderneming in 2012 is het een uitdaging om de aandacht binnen onze bank voor vitaliteit vast te blijven houden” vertelt Ed den Besten, directievoorzitter van Rabobank Salland. “Dit doen we door met enige regelmaat vitaliteitsweken te organiseren. We focussen ons dan op gezonde voeding, ontspanning en natuurlijk be-

weging. Het meedoen aan de IJsselloop is hier inmiddels een vast onderdeel van geworden. Ook dit jaar lopen we weer met een grote groep medewerkers mee tijdens dit mooie Deventer evenement.”

Beklimmen van de Mont Ventoux in de strijd tegen kanker.

Ed vervolgt: “Dit jaar hebben we een nieuwe uitdaging en gaan we de Mont Ventoux, ‘De Kale Berg’ in het zuiden van Frankrijk, beklimmen. We fietsen met twee Sallandse teams, medewerkers en klanten, in de strijd tegen kanker. Hiermee ondersteunen we het KWF én twee lokale initiatieven: de nieuw te bouwen Hospice in Raalte en het Kenniscentrum Oncologie in Schalkhaar. Zo

combineren we onze sportiviteit en daarmee onze vitaliteit met een bijdrage aan een goed doel.” Ed den Besten: “Ik wens iedereen veel succes en sportief plezier tijdens de IJsselloop. De Rabo-lopers zijn op 13 april te herkennen aan de oranje Rabobank-shirts. Natuurlijk loop ik zelf ook mee.”

Inzet studenten Saxion bij Salland Zorgverzekeringen IJsselloop In 2013 is een samenwerking ontstaan tussen de Stichting IJsselloop en Saxion. Deze ervaring pakte positief uit en tijdens de editie in 2014 zal opnieuw een groep studenten aanwezig zijn ter coördinatie en ondersteuning.

Gastvrijheid Vijf tweedejaarsstudenten en negen eerstejaarsstudenten van Saxion, Hospitality Business School, (gericht op evenementenorganisatie) worden ingezet op 13 april voor het creëren van een ‘evenement binnen een evenement’. De doelstelling is extra zorg en aandacht bieden voor onze sponsoren, samenwerkende partners en vrijwilligers. Met als thema gastvrijheid zijn de studenten voornamelijk aanwezig rondom de businesstent, waar onze relaties via de rode loper zullen worden onthaald door de gastheren en gastdames. Uiteraard voorzien zij de gasten van een hapje en een drankje. Voor ons als organisatie is het mooi om te zien hoe de samenwerking verloopt tussen de studenten, ’t Bockje en vrijwilligers.

Iedere vrijwilliger is een ‘ster’!

aan de bemensing en de ondersteuning van het vrijwilligersbeleid. Ze ontvangen de vrijwilligers, delen hesje uit en organiseren een enquête die onder andere is gericht op de 10e editie van de IJsselloop die in 2015 zal plaats vinden. Daarnaast zullen een aantal studenten rondfietsen op een bakfiets tussen het Boreelplein en de Brink, zodat de vrijwilligers met name op de Brink benaderd blijven worden en elke vrijwilliger de waardering krijgt die hij of zij verdient… als die van een ster! De studenten hebben veel waardevolle ideeën aangeleverd om het begrip gastvrijheid vorm te geven, waaronder; • coördinatie van de businesstent • Aankleding van de tent, zodat alle sponsoruitingen goed naar voren komen, de rode loper waarover onze relaties waardig de tent binnen kunnen treden en door middel van foto’s worden de afgelopen edities in beeld gebracht. • Iedere vrijwilliger zou zich een ster moeten voelen. • Handelend naar dit uitgangspunt zorgen de studenten voor ondersteuning van het vrijwilligersmanagement. • Door een tweetal bewegwijzeringpalen te plaatsen wordt duidelijkheid gebracht omtrent de looproutes, locaties, etc.

Met dit uitgangspunt bieden de studenten een functionele ondersteuning aan de organisatie van de IJsselloop. De studenten dragen bij Tekst: Cora Mieke Lamper / Evelien Dommerholt

Witteveen+Bos Ingenieurswerk…mensenwerk…teamwerk Elke Deventernaar is bekend met de naam Witteveen+Bos. Maar wat ze daar precies doen? Op die vraag weten veel mensen niet meteen het antwoord. Wat wel iedereen momenteel mee krijgt in Deventer is bijvoorbeeld het project Ruimte voor de rivier, waarbij W+B nauw is betrokken.

Nederland is waterland Ons kleine landje telt mee als het gaat om watermanagement. Nederlandse experts werken aan lokale projecten zoals bovengenoemd IJsselproject, maar tegenwoordig ook zeer internationaal! Ruim 25% van de nieuwe projecten van W+B vinden plaats in het buitenland. Dat zet niet alleen ons land op de kaart, maar zorgt tevens voor vernieuwing, innovatie en, zeer belangrijk in deze tijd, werkgelegenheid!

W+B, partner van de IJsselloop

passen:”Hardlopen is een buitenactiviteit. Het vraagt om doorzetten, schakelen en (lopend in een team) om samenwerken, teamwork. Juist dit laatste is een sterke schakel bij het werk van ingenieurs. Bij projecten is er altijd samenwerking nodig tussen alle disciplines uit vaak verschillende bedrijven.”

Sportieve collega’s Vanaf de eerste editie van de Salland Zorgverzekeringen IJsselloop is W+B er bij. Dit jaar zullen 9 teams gaan deelnemen aan de 5 of 10 km businessloop. De in het bedrijf gehanteerde kritische kwaliteitskenmerken deskundig+betrouwbaar+betrokken zorgen ervoor dat elk jaar wel iemand uit het bedrijf de organisatie op zich neemt en zoveel mogelijk collega’s verzamelt. In beweging, vooruit en teamwork… ook tijdens de IJsselloop op 13 april!

• www.witteveenbos.nl Ir. Karin Sluis, algemeen directeur bij W+B, vertelt over waarom ‘haar’ bedrijf en een evenement als de IJsselloop zo goed bij elkaar Tekst: Evelien Dommerholt


Ook wij doen mee aan de IJsselloop!

otse r r t s l A nso p o p s d hoof IJsselloo e le van d sen wij al el wen emers ve deeln ucces. s Meer zorg dichtbij Om onze klanten nog beter van dienst te zijn voeren wij continu verbeteringen door in onze service en ontwikkelen wij nieuwe activiteiten. Volop in beweging dus. Salland Zorgverzekeringen maakt zich sterk voor goede zorg. Dit doen we door uw gezondheid centraal te stellen in ons

Dankzij verschillende gezondheidscentra in de regio Salland ontvangen bewoners in die wijken zorg dichtbij huis en krijgen zij minder snel een doorverwijzing naar een ziekenhuis. In de praktijk blijkt dat er vaak zorgwoningen in de buurt van een gezondheidscentrum worden gebouwd. Ouderen en chronisch hulpbehoevenden kunnen zo langer in hun eigen vertrouwde buurt blijven wonen. Salland Zorgverzekeringen is eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van meerdere gezondheidscentra in de regio.

denken en doen. Niet alleen door het organiseren van goede zorg maar ook door het ondersteunen van meerdere evenementen. Evenementen zoals de IJsselloop en de Sallandse Wandelvierdaagse, waar u aan mee kunt doen. Zo blijft ook u in beweging!

www.salland.nl

Als regionale zorgverzekeraar vinden wij het belangrijk dat goede zorg dichtbij onze verzekerden wordt georganiseerd. Dat realiseren we door goede afspraken te maken met zorgverleners in de regio Salland, maar vooral door zelf dichtbij onze verzekerden te zijn. Zo houden wij in Deventer, Bathmen, Twello, Raalte en Holten een persoonlijk spreekuur. Onze verzekerden kunnen gewoon bij ons binnenstappen om hun vraag te stellen en zaken te regelen.

Ijsslloopkrant 2014  
Advertisement