Page 1

OXYSAN

GOLVAR DAMMET

OxySan™ byggserie

Portabel, kraftfull och revolutionerande miljöförbättare vid extremt dammiga miljöer

RIVNING SANERING SLIPNING SÅGNING BORRNING

OXYSAN är avsedd att användas inom krävande miljöer som kräver kontinuerlig rening med hög luftgenomströmning.

Pirum Partille AB - 2013 Larsson +46-703 164 423

OXYSAN används med fördel inom byggnation där slipdamm utgör ett problem och inom miljöer med starka dofter eller förorenad luft.

Äldreboende, Norrtälje – COBAB Sve


OXYSAN är framtagen för krävande miljöer som kräver kontinuerlig rening med hög kapacitet och hög luftgenomströmning. OXYSAN används tex. inom byggsektorn där slipdamm och rivningsdamm utgör ett stort problem. OXYSAN ger dig friska, glada medarbetare som arbetar i en bättre miljö än konventionellt rengjord. OXYSAN är en portabel joniserare speciellt utvecklad för att klara byggbranschens hårda krav på prestanda, hållbarhet, enkel användning daglig skötsel och rengöring. Vid jonisering förbättras arbetsmiljön precis där du jobbar. OXYSAN är betydligt snabbare och mer effektiv vid eliminering av damm, asbest och farliga micropartiklar som en normal luftrenare inte klarar av Med jonisering av ytor försvinner även brandlukt, rök och mögeldofter vilket gör att saneringsjobben blir enklare och snabbare utfört.

Vad är jonisering?

Vid en jonisering fylls luften av positiva- och negativa syremolekyler. Dessa molekyler bildar större partiklar som blir tunga och faller till golvet. Därefter blir det mycket enkelt att dammsuga upp dammet från golvet. Jonerna rensar även luften från rökpartiklar, luftmolekyler, mögelsporer, bakterier och virus.

Frisk luft - Friska medarbetare

En jonisering innebär inte enbart att luften blir ren. Den ger även en hälsosam miljö för oss människor. Man kan känna sig piggare och mer skärpt. Jämför gärna hur du mår innan och efter ett rejält åskväder. Normal inomhusluft ligger normalt på 50 joner per ml. En riktigt hälsosam inomhusluft bör ligga på 500-1000 joner per ml vilket är detsamma som utomhusluften är bland åkrar och ängar. Detta klarar OXYSAN att utföra.


Varför inte bara en konventionell dammfälla / luftrenare

Vid rivningsarbeten använder sig de flesta idag luftrenare, sk. dammfällor. Konventionell luftrening innebär att det finns mängder av partiklar som är i rörelse, partiklar som inte är synliga för ögat men fortfarande skadliga och ger en dammig, smutsig och hälsovådlig miljö. Joniseraren gör så att allt damm faller ner till marken på några sekunder och stannar där i upp till två timmar. Damm, asbest och partiklar får aldrig en chans att sprida sig i lokalen du arbetar i. När du är klar med ditt arbete tar du en dammsugare och suger upp allt damm från golvet och minimerar byggstädningen. Om du skall utföra ett extremt dammigt uppdrag kan du med fördel starta joniseringen någon timma innan du startar ditt arbete.

HEPA-filter

OXYSAN är utrustad med HEPA-filter, även kallat absolutfilter. Detta är endast för att garantera att utblåsluften är helt renad från skadliga partiklar. Hepafiltret krävs vid ex. asbestsanering. HEPAfilter kan filtrera bort minst 99,97% av de luftburna partiklar som har en storlek av 0,3 mikrometer (µm) i diameter.

Två användningssätt

-Maxjonisering: för att snabbt få bort luftföroreningar i ett rum. -Svag jonisering-När nu vill säkerställa att luften där du arbetar hålls så dammfri som möjligt. OXYSAN har kapacitet att jonisera ytor från 100-1000m3 beroende på föroreningsgraden.

Joniseraren har fem olika joniseringsnivåer som arbetar tillsammans med en steglös luftfläkt. Du lär dig snabbt hur du gör för att få den bästa möjliga inställningen för just ditt behov (yta, föroreningsgrad etc.) OXYSAN har två grovfilter samt ett partikelfilter som håller joniseringsrören rena. Enheten drivs med 1-fasström och har låg ljudnivå (under 50dBA).


Rek. nettopris 45 000:Tekniska data OXYSAN 2000 El Mått Vikt

240 W (1-fas) 520 x 730 x 640 mm 55 kg

JERNEVIKEN MASKIN AB • TEL: 031-52 01 16 TAGENEVÄGEN 1 • 422 59 HISINGS BACKA

WWW.JERNEVIKEN.SE INFO@JERNEVIKEN.SE

Oxysan 2000 joniseringsaggregat för byggindustrin  
Oxysan 2000 joniseringsaggregat för byggindustrin  

Oxysan 2000 joniseringsaggregat för byggindustrin rensar effektivt förorenad luft vid ex rivningsarbeten, betongslipning etc. OXYSAN 2000 a...

Advertisement