Wijkkrant Noord Editie 4 2022

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

NOORD EDITIE 4 | JUNI. 2022 | JAARGANG 23 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D p.02

p.06

Dit jaar herdenken we het Rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden p.14

Dans & Freestyle voetbal

"Het is iets wat dichtbij de mens staat” – Antoine Peters

en de kinderen van het Belaveld

Iedere dinsdag en vrijdag verzamelen een aantal buurtkinderen zich in de gymzaal aan de Sibeliusstraat voor een enerverend gebeuren wat het midden houdt tussen oefeningen in moderne dans en freestyle voetballen.

p.15

Harira, een heerlijke rijkgevulde Marokkaanse soep

De Onvergetelijke Kookclub Door: Angelique Smulders (tekst) en Renate Buitendijk (foto’s) Met een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kan Alzheimer Nederland op dertig locaties in het land ’Onvergetelijke Kookclubs’ organiseren. Dat gebeurt in samenwerking met Resto VanHarte. Op woensdag 13 april is de kookclub in Tilburg-Noord van start gegaan. De deelnemers werden hartelijk verwelkomd met een drankje en lekker hapje. Natuurlijk was het even zoeken naar de weg in de keuken. Er werd gelachen en er was ruimte voor een serieus gesprek. Onder leiding van de kok werd gezamenlijk een Grieks driegangendiner bereid. Er werd goed gekookt en daarna heerlijk gegeten aan een mooi gedekte tafel. Het was echt een avondje gezelligheid, en zeker voor herhaling vatbaar! Veel mensen met dementie raken in een isolement, vanuit schaamte of een gevoel op hun tenen te moeten lopen. En dat terwijl zo lang mogelijk meedoen en je waardevol voelen heel belangrijk is voor ieder individu. Eenvoudigweg plezier

beleven aan wat nog wél kan. Bij de ‘Onvergetelijke Kookclub’ kan dat, ieder binnen de eigen mogelijkheden en in een veilige en prettige omgeving. Bij de ’Onvergetelijke Kookclubs’ kunnen mensen met dementie én hun naasten lot-

genoten leren kennen en samen activiteiten ondernemen. In Tilburg wordt op de locatie van Resto VanHarte, MFA De Symfonie, in de Eilenbergstraat iedere tweede woensdag van de maand een kookclub georganiseerd van 17 tot 21 uur. De deelnemers gaan zelf aan de slag om een driegangendiner te bereiden onder begeleiding van een kok van Resto VanHarte en een aantal vrijwilligers. Vervolgens wordt er samen gegeten. Wilt u ook meedoen, samen met een mantelzorger of andere naaste, dan kan dat; u bent van harte welkom bij de volgende kookavond op woensdag 13 juli. Meedoen kost 7,50 euro per persoon per avond. Dit is inclusief driegangendiner, welkomstdrankje en koffie of thee na afloop.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar kookclub.tilburg@alzheimervrijwilligers.nl of via de lokale afdelingssite van Alzheimer Nederland Midden-Brabant https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-brabant Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de coördinator van de Kookclub: Angelique Smulders: a.smulders-vandongen@alzheimervrijwilligers.nl


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Roerige tijden en een verborgen schat

C OLOFON Wijkkrant Noord hét nieuwsblad voor Tilburg-Noord De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

Door: Lambert Winkelmolen Dit jaar herdenken we het Rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden. De Republiek der Verenigde Nederlanden kreeg te maken met binnentrekkende legers. Welke gevolgen had dit voor de bewoners van Tilburg en omgeving? Het leek alsof heel Europa samenspande om de macht van de Republiek te breken. Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen: iedereen keek verlekkerd naar dat smakelijke hapje, de kleine, rijke Verenigde Provinciën. Raadpensionaris Johan De Witt werd samen met zijn broer Cornelis in Den Haag door een redeloze menigte gelyncht, stadhouder Willem lll kwam aan de macht. De regering was radeloos en het land leek reddeloos.

CORRESPONDENTIEADRES

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Een verborgen schat

Michiel de Ruyter

Hardvochtige maatregelen

Bij het weghalen van een deel van de fundering van een oude boerderij ten behoeve van de bouw van een nieuwe schuur aan de Waalwijkseweg 8 op de grens van Tilburg en Udenhout, werden in 1953 door de zestienjarige Cees van der Meijden circa 35 oude munten gevonden. Ze zaten verstopt in een muur van de aardappelkelder onder het oude bakhuis. De munten waren allen geslagen vóór 1670 en vertegenwoordigden een aanzienlijke waarde voor die tijd. Waarschijnlijk zijn ze verstopt in de jaren 1672 toen de Republiek der Verenigde Nederlanden werd belaagd door vier vijanden. De Franse koning Lodewijk XIV trok in mei van dat jaar aan het hoofd van een leger van zo’n 120.000 man in het zuiden de Nederlanden binnen; een gecombineerd leger van Munster en Keulen deed een inval in Overijssel, terwijl een Frans-Engelse vloot zich voorbereidde op een invasie van de kust. De situatie was penibel voor de Republiek.

Brabant kreeg te maken met een bezettingsmacht van Franse troepen. En zoals in elke oorlog zijn de boeren en burgers de grootste slachtoffers. Alhoewel Brabant niet direct in de oorlogshandelingen werd betrokken, draaide een deel van de inwoners toch op voor de kosten van de Franse legers of moesten onderdelen inkwartieren binnen hun steden of dorpen. Uit dorpen die niet voldoende wilden meewerken, werden inwoners als gijzelaar afgevoerd of kregen anderszins te maken met hardvochtige maatregelen. De Fransen blijven bijna vier jaar in Brabant en de bevolking zal van alles geprobeerd hebben om hun meest waardevolle bezittingen niet in de graaiende handen van Franse soldaten te laten vallen.

Vragen, opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com

Munt zilveren rijder

DRUKWERK DKZET E-MAIL redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina @wijkkrantnoord.nl

BEZORGKLACHTEN Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging @wijkkrantnoord.nl DEZE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

ADVERTENTIES VIA advertenties @wijkkrantnoord.nl of tel. (06)10 26 08 89 DIGITALE FOTO’S APART AANLEVEREN

Ab

Henk

Ad

Jacques

Cora

Jasper

Lambert

Marco

Miek

Peter

Ria

Safaa

Hans

Jessica

Myriam

Door het oog van de naald

Het blijft gissen waarom de munten na het vertrek van de Fransen niet meer tevoorschijn gehaald werden? Heeft de eigenaar een Franse overval niet overleefd? En hoe liep het af voor de Republiek? In twee zeeslagen kon Michiel de Ruyter met zijn vloot voorkomen dat Engelsen en Fransen wisten te landen op de Nederlandse kust. Al snel versloegen de Fransen het zwakke Nederlandse leger. Moordend en plunderend trokken de Franse troepen op in de richting van Amsterdam na onder meer Utrecht bezet te hebben. De Hollandse waterlinie bood op het laatste nippertje uitkomst. Het geïnundeerde land voorkwam dat het Franse leger massaal kon doorstoten naar Amsterdam. In het noorden behaalden de gecombineerde legers van Munster en Keulen slechts beperkte successen. Beslissend was dat de troepen van Willem III, samen met andere Duitse troepen, Bonn wisten te veroveren en daarmee de aanvoerlijnen van het Franse leger en dat van Keulen en Munster konden verstoren. De Republiek was door het oog van de naald gekropen.

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt

Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg AANLEVEREN Voor editie 5 van 2022, die uitkomt op 13 t/m 15 augustus 2022 moet de kopij binnen zijn op 15 juli 2022 DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN. Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: wijkkrantnoord.nl

Vrijwilligers gezocht Beheerder van website en Social Media De beheerder is bekend met Wordpress en Social Media. De beheerder plaatst toegestuurde kopij op website en/of Facebook. Aantal uren per week cq per editie: ca half uur per week Acquisitiemedewerker Deze persoon benadert ondernemers voor de verkoop van advertenties en onderhoudt de contacten met adverteerders. Ook gaat hij/zij zelfstandig op zoek naar nieuwe adverteerders. Hij/zij heeft doorzettingsvermogen en kan op een enthousiaste en vriendelijke manier anderen te woord staan. Aantal uren per week cq per editie: ca 4 uur per editie.

Scan de code hierboven om naar onze facebookpagina te gaan.

Stadswandelingen 2022 De Stadsgidserij verzorgt mooie wandelingen in Tilburg, ze kosten 5 euro p.p. Deelname kan alleen op basis van inschrijving per e-mail of via 06 48262711. Onze maximale groepsgrootte is 12 personen. Wijzigingen wandelingen voorbehouden. Zondag 19 juni 13.00 uur Fatimawandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl Start: voor Wijkcentrum Koningshaven, Kruisvaarderstraat 32c.

Zaterdag 16 juli 13.00 uur Spoorzonewandeling. Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl Start: Burgemeester Stekelenburgplein.

Zondag 26 juni 13.00 Koningshoeve en Jeruzalem. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl Start: bij het Bastion hotel aan de IJsclubweg.

Dinsdag 19 juli 19.00 uur Goirkewandeling. Inschrijven : reijnen@stadsgidserij.nl Start: voor het Textielmuseum, Goirkestraat 96.

Zondag 3 juli 13.00 uur Centrumwandeling. Inschrijven: schrijver@stadsgidserij.nl Start: standbeeld Willem II Heuvel.

22, 23 en 24 juli 13.00 uur Nostalgische Kermis. Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl of clijsen@stadsgidserij.nl of volkering@stadsgidserij.nl Kermiswandelingen op vrijdag 22 juli (13.00 uur), zaterdag 23 en zondag 24 juli (13.00 uur). Start: het standbeeld van het ‘kermispaard’ op het NS-plein of bij de LocHal.

Dinsdag 5 juli 19.00 uur Van Pollet naar Paleis. Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl Start: voor de Ingang Natuurmuseum, Spoorlaan 434. Dinsdag 12 juli 19.00 uur Piushaven wandeling. Inschrijven: Volkering@stadsgidserij.nl Start: hoek van de Lancierstraat bij Brouwerij 013.

Nog meer wandelingen vindt u op: https://www.stadsgidserij.nl/activiteiten/wandelingen


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Huilie huilie Het zal wel aan de leeftijd liggen, maar ik ben in toenemende mate een jankerd. Écht, knip met uw vingers en ik schiet vol. Dat gebeurt overigens zelden uit verdriet maar meestal van ontroering. Zoiets overkwam me voor de eerste keer toen ik mijn moeder ging begraven. Mijn zwager vroeg of ik de toegestroomde gasten wilde bedanken voor hun meeleven en belangstelling. Dat hij mij vroeg, kwam omdat ik de praatjesmaker ben van ons gezin (“Onze Jacques praatte al in de wieg.”). Ik tikte met een lepeltje tegen mijn glas, het geroezemoes verstomde en iedereen keek in mijn richting. “Dames en heren, namens mijn broers en zussen wil ik…” Ineens zat er een brok in mijn keel die verder spreken onmogelijk maakte. Het is er niet minder op geworden sindsdien. Als ik functioneringsgesprekken voerde met mijn medewerkers moest ik regelmatig mijn uiterste best doen om het droog te houden. Jong talent in ontwikkeling ontroert me enorm. En ik probeerde natuurlijk juist om hun talent en ontwikkeling te stimuleren. Daarover spreken vond ik ingewikkeld vanwege mijn opspelende emoties. Maar ook de oude rotten raakten me, onvermoeibaar iedere keer opnieuw de puf opbrengen om een moeilijke klus aan te pakken; bewondering, respect en… ontroering. Ik vond het veel gemakkelijker om een slecht-nieuwsgesprek te voeren. Ontroering echter grijpt me steevast bij de keel. Natuurlijk heb ik dat ook bij concerten, tranen met tuiten bij de meest uiteenlopende voorstellingen, van de opera tot Stomp. Die laatste was een percussiegroep waar ik met mijn dochtertje naartoe ging. Die lui maakten muziek door te ritselen met een krant, te stuiteren met een bal en te rammelen met vuilnisbakken. Het was zo’n spektakel, zó origineel en muzikaal ook, dat de grenzeloze creativiteit me meteen bij de lurven had. Ik kon er nadien niet over spreken vanwege een brok in de keel van hier tot Tokyo. Zélf musiceren is nog ingewikkelder: dat ik met mijn close harmony ensemble moest zingen bij de begrafenis van een vriend; ‘Our love is here to stay’, écht… draag mij maar weg. Daaraan herken je de professionals: die zingen ‘Niemand laat zijn eigen kind alleen’ voor hun eigen ouders, je ziet en voelt hun emotie maar hun zang wordt er alleen mooier van. Dat zou mij never nooit lukken. Als voorzitter van een vereniging moest ik regelmatig toespraken houden. Dat was altijd spannend: houd ik het droog? Kwam de burgemeester een standbeeld onthullen of een wethouder een eerste steen leggen en moest ik ze toespreken. Je kunt dan niet in tranen uitbarsten. Ik schreef m’n speech in dit soort situaties vooraf helemaal uit en las hem voor zonder werkelijk tot me door te laten dringen wát ik aan het vertellen was. Meestal ging het dan (net) goed. Ik ben nog van de generatie dat echte mannen niet huilen (Jacques Herb: “Nee een man mag niet huilen… ook al heeft hij verdriet”, 1972). Echte mannen van deze generatie dansen ook niet. Toen ik dat laatst zei bij mijn sportclubje, reageerde een van de deelneemsters: “Nou… mannen die kunnen dansen, kunnen anders wél alle vrouwen krijgen…” Ik denk dat ik daarom al vijftig jaar samen ben met dezelfde. Ps. Gehoord toen ik ooit danste: “Je lijkt wel een koe op rolschaatsen.”

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS VerWijs-spreekuur zoekt met spoed

Iedere maandag- en vrijdagmorgen melden zich vele wijkbewoners met vragen in het Ronde Tafelhuis of bij de Ouderkamer in MFA de Dirigent. Daar verzorgt een team van deskundige en enthousiaste vrijwilligers het VerWijs-spreekuur. Een plotseling overlijden van een van hen maakt dat er op heel korte termijn een vacature is ontstaan. Wij zoeken een vrijwilliger die ons team wil versterken en volgens een gezamenlijk af te stemmen rooster wil meewerken. Je helpt wijkbewoners die in enkele gevallen de Nederlandse taal niet machtig zijn. Soms gaat het om eenvoudige zaken, maar de vragen kunnen ook wat ingewikkelder zijn. Het is een boeiende klus, waar je heel veel mensen mee helpt. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar info@rondetafelhuis.nl en wij nemen snel contact met jou op.

Onlangs verschenen: Rapport ‘Buiten kerk en moskee’ van het Sociaal Cultureel planbureau

"Zelfredzaamheid bijvoorbeeld is een mooi begrip, maar werkt lang niet overal in onze samenleving. Kijk maar naar de woningnood, de toename van armoede, eenzaamheid en psychische problematiek in ons land, ook onder de jeugd. Religie, het omgaan met nood en lijden, zou daarin weleens een belangrijke rol kunnen spelen. Een gesprek dat al in gezinnen kan beginnen." Bovenstaande quote komt direct uit het rapport ‘Buiten kerk en moskee’. De onderzoekers laten zien dat kerk- en moskeebezoek weliswaar afnemen, maar dat gelovig zijn voor grote delen van de bevolking nog altijd een dragende grond is. Het Ronde Tafelhuis wil hierover een gesprekstafel organiseren. Heb je belangstelling? Neem dan contact met ons op via info@rondetafelhuis.nl

Groentjessoep in basisschool Noorderlicht

De Wereldkeuken van het Ronde Tafelhuis is na covid en ramadan weer volop van start. Er worden ook meer en meer cateringopdrachten gegeven. De dagelijkse lunch van 11.30 tot 14.30 uur wordt volop bezocht en ook afhaalmaaltijden vinden gretig aftrek. Maar onze keuken doet meer… zo wordt op Basisschool Noorderlicht wekelijks voor 200 kinderen een kleurrijk groentjessoepje gepresenteerd. De kinderen genieten en de soep wordt steeds weer vol lof ontvangen.

Benefietavond voor Afghaanse vrouwen

Op vrijdagavond 20 mei verzamelden er in het VerhalenHuis zo’n 70 mensen voor de startbijeenkomst van het project Afghaanse Vrouwen in beeld. Een presentatie van de actuele situatie in Afghanistan liegt er niet om. Gezichtsbedekkende kleding is weer verplicht, vrouwen mogen niet vrij reizen, mogen niet meer op alle plekken werken en voor meisjes is alleen onderwijs op de basisschool mogelijk. Het project ‘Afghaanse Vrouwen in beeld’, wil op drie plaatsen in Afghanistan vrouwen ondersteunen die het nu extra moeilijk hebben. In Serapol, Herat en Kabul komen naaicoöperaties waar steeds 10 vrouwen aan de slag kunnen. Zij willen kleding maken om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Wil je meedoen? Wij ontvangen je bijdrage graag op onze rekening NL16 INGB 0002 9846 16 ovv Afghanistan

Oekraïnse vluchtelingen in Tilburg-Noord

In de laatste week van mei worden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de locatie op de Schans 123. Als Ronde Tafelhuis én Norbertijnenparochie leveren wij een bijdrage aan een goede start. Mocht je belangstelling hebben om in de komende maanden als vrijwilliger hieraan te willen meewerken, neem dan contact met ons op: info@rondetafelhuis.nl

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

ECHOGRAFIE BIJ FYSIOTHERAPIE TILBURG NOORD! Via een echo kan worden vastgesteld of er sprake is van spierscheuringen, peesletsel, kalkophopingen en zelfs verschillende breuken. Een echo kan worden gemaakt om een diagnose te stellen of om de voortgang van uw herstel in kaart te brengen. Vraag hier naar bij onze collega’s!

Fysiotherapietilburgnoord.nl | Schubertstraat 904 Tilburg | T. 013 - 455 26 34


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Het Zwaailicht..............

Beste bewoners van Tilburg-Noord,

Babbelaars

Wisten jullie al dat er een 112NL app voor de mobiele telefoon bestaat? Mensen die niet goed kunnen horen en/ of spreken, of niet in de situatie zijn om vrijuit te spreken (bijv. huiselijk geweld), kunnen via deze veilige 112NL app de meldkamer van politie, brandweer en ambulance bereiken. Ook voor mensen die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen is deze 112NL app geschikt. De app is voor iedereen te downloaden en vormt een aanvullende manier om de hulpdiensten in Nederland te bereiken. Via de 112NL app krijg je contact met een meldkamer in Nederland en start de centralist indien noodzakelijk een chatgesprek. Belangrijk: u kunt aangeven in welke taal u wilt communiceren. De app kent een vertaalfunctie met 109 talen, die ook tijdens het chatten kan worden gebruikt. Als u met de app 112NL belt: • Kunt u direct met een knop aangeven welke hulpdienst u nodig heeft. • Stuurt u automatisch gegevens naar de meldkamer die u vooraf al heeft ingevuld. • Wordt uw locatie doorgegeven als u daar in de app toestemming voor heeft gegeven. • Kan de meldkamer met u chatten als u niet (goed) kunt horen of spreken. • Vertaalt de chatfunctie het gesprek in uw voorkeurstaal. Gebruik de QR-codes om de app te downloaden voor IOS of Android. Let op: test de app niet na installatie, u houdt dan de lijn bezet voor mensen in nood.

Gemengd Koor Cantiqua bestaat in 2022 100 jaar Reünie/receptie op zondag 3 juli Wellicht ten overvloede melden we nog dat op 3 juli a.s. tussen 13.00u en 17.00u in de Symfonie aan de Eilenbergstraat de officiële receptie en tevens reünie plaatsvindt. Hiervoor hebben zich inmiddels ruim 160 personen, waaronder veel oud-leden, aangemeld. Mocht u daarin ook geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u om u aan te melden via: secretariaatcantiqua@gmail.com

Vrouwenkamerkoor Cantilare viert de zomer Voor het eerst sinds de coronacrisis laat het Tilburgs Vrouwenkamerkoor Cantilare weer van zich horen. Het koor viert de zomer met een optreden voor familie, vrienden, buurtbewoners en andere belangstellenden. Cantilare brengt muziek ten gehore rond het thema ‘water’. Er is folk music uit onder andere Griekenland, Roemenië en Zweden. Daarnaast zingt het koor bijzondere ‘watermuziek’ van Fauré, Whitacre, Ramirez en Chilcott. Het vrouwenkamerkoor staat onder leiding van dirigente Herma Timmer. Het koor wordt op piano begeleid door Kazue Goto die tevens enkele solostukken zal spelen. Na afloop is er een gezellige ontmoeting tussen koor en publiek, met een zomers hapje en drankje. Kom ook zondagmiddag 26 juni om 15.30 uur in wijkcentrum De Back, Schout Backstraat 33, 5037MJ Tilburg. Kaartjes zijn 5 euro en kunnen worden gereserveerd via cantilaretilburg@gmail.com of ter plaatse worden gekocht.

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt Een doodse stilte is met een harde klap op de grond gevallen en blijft voor dood liggen. Het voelt alsof de grond omgetoverd is in een ijsvlakte en een dichte grondmist slingert zich rond haar benen. Ze zit op een stoel verstard te praten. De kilte heeft inmiddels haar hart bereikt en haar lichaam is gespannen als een veer. Met beide handen houdt ze de leuning van de stoel vast en ze stelt korte felle vragen. Ze schommelt er licht bij heen en weer omdat ze haar gewicht subtiel verplaatst van de ene bil naar de andere, de benen over elkaar geslagen. Ze richt haar ingehouden woede tot hem en heeft inmiddels haar armen over elkaar geslagen, beschermend voor de borst. Ze roept het een en denkt het ander, wordt verscheurd tussen die niet te maken keuze. Je weet dat we van je houden en achter je staan maar hoe kon je toch zo dom zijn? Er staat iemand voor haar met de armen slap langs het lichaam, het hoofd gebogen. Gedane zaken nemen geen keer. Een ridder die voor de troon moet verschijnen en hij kan alleen maar zwijgen. Daar staat hij met zijn mond vol tanden. Haar tirade wisselt in grilligheid, verandert soms in verdriet. Met horten en stoten komt het eruit en ze wordt nog steeds heen en weer geslingerd, wil huilen maar het lukt niet. Emotionele constipatie, het doet haar pijn. Een paar ijzige minuten later is de ridderzaal leeg op haar en mij na. Ze zit er verslagen bij en is diep, heel diep teleurgesteld in haar ridder. Hoe kun je zoiets doen? Haar ogen zijn uitgeblust maar wel gevuld met tranen. Een stuwdam kan de druk nog net houden, zou willen doorbarsten maar het lukt niet. Wat zou dat een opluchting geven. "Ik ga even douchen", zegt ze en gaat naar boven. Ik wil opstaan om haar vast te houden, tegen te houden, te stoppen, te troosten, te van alles maar ik doe het niet. Iets in me drukt me terug op mijn plek en ik moet het even toestaan omdat ik niet het gevoel heb dat ik veel kan doen. Dit moet ze alleen doen. Ik laat haar even gaan, letterlijk dan, naar boven. Een tijdje later hoor ik het water stromen en ik hoop dat het haar goed doet. Spoel die ellende van je lijf, naar het putje met die rotzooi. Bevrijd jezelf van die ballast en zorg… Een wolvin, zo klinkt het. Het is een huil die door merg en been gaat. Het is een kreet gevuld met meer emoties dan een kreet kan bevatten. Het snijdt, bij mij. Ik ben in een, twee, drie, stappen boven maar ze heeft de douchedeur op slot gedaan en ik durf niet eens te kloppen. Wacht als een bibberend jongetje op de overloop, wil dit niet verstoren want ik hoor nu een ongegeneerd en ongeremd huilen. Het komt eruit, dit moet ik niet troosten of stelpen. Dit is functioneel huilen. Het smijt mij nu heen en weer want ik wil niets liever dan haar vasthouden, de douchedeur met een schroevendraaier van het slot draaien en met kleren en al aan samen met haar onder de douche gaan staan en haar vasthouden. Alleen maar vasthouden zonder woorden zonder zinnen zonder kussen zonder strelen alleen maar zijn zijn zijn voor haar en dat mag niet kan niet verdomme niet niet doen. Ik draai me om en loop weer terug naar beneden omdat ik besef dat dat het enige is wat ik voor haar kan doen. De regen laten stromen, de bui laten uitbarsten, je afdrogen en je afvragen hoe het dan verder moet. Je trekt droge sokken aan en loopt verder. Niet je. Wij. Wij samen lopen verder.

Kom snuffelen in Tuinpark de Hazennest Op zondag 3 juli organiseren we in Tuinpark de Hazennest onze jaarlijkse open dag. Wij zijn blij dat we na twee coronajaren weer een gezellige open dag kunnen houden! Bezoekers zijn welkom van 10:30 tot 17:00 uur om te komen snuffelen tussen de kramen, mee te doen aan de mooie loterij en een wandeling te maken over ons mooie complex. Voor de kinderen hebben we een aantal leuke spellen opgesteld. En voor een hapje en drankje kun je terecht in onze kantine. Wij zorgen voor de gezelligheid, hopelijk zorgen de weergoden voor een mooie dag! Tot dan! Hazennest Oost 4, 5012 TP Tilburg.


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Ramadan is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt dat als de heilige maand van inkeer, waarin tussen fajr (de dageraad ruim vóór zonsopkomst) en maghrib (bij zonsondergang) door vele gelovigen -voor zover zij daarvan niet vrijgesteld zijn - gevast wordt. Moslims bidden gedurende deze maand meer. Naast een maand van bezinning is ramadan een maand waarin extra aandacht geschonken wordt aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en samenhorigheid. Volgens de islam leert de mens door te vasten zichzelf te bedwingen en kan het eigenschappen aanleren als discipline, uithoudingsvermogen en vooral zelfbeheersing. Verder zou vasten het inlevingsvermogen in de armen versterken en het respect in de medemens en God vergroten. Na de maand ramadan volgt het Suikerfeest (`id-oel-fitr), dat meestal gevierd wordt met familie en vrienden. (Wikipedia) De redactie van Wijkkrant Noord werd uitgenodigd om deel te nemen aan een Iftar, de maaltijd die gedurende de vastenmaand door moslims genuttigd wordt direct na zonsondergang. Uw ‘Kijk-mijn-Wijk-reporters’ zien meteen een leuk onderwerp voor hun rubriek en accepteren de uitnodiging met graagte. Jacques is echter op het moment suprême geveld door ziekte en daarom gaat Miek alleen. Het is 16 april tegen acht uur ’s avonds als ik over het schoolplein naar de Symfonie loop, onderweg naar een Iftar. De redactie kreeg de uitnodiging en omdat ik veel interesse heb in eten en drinken, trekt dat mij wel aan. Bij binnenkomst word ik door vrijwilligers begeleid naar het atrium, waar 15 ronde tafels staan. De ruimte vult zich al snel met vrouwen en kleine kinderen, in totaal zo’n 125. In een andere zaal zitten ongeveer evenveel mannen. Afkomstig uit de moslimgemeenschap natuurlijk maar ook ‘witte’ buurtgenoten, vertegenwoordigers van de gemeente, politiemensen en leden van de wijkraden. Als iedereen binnen is, wordt ons vanuit de ‘mannenzaal’ uitgelegd wat ramadan is en welke gebruiken daarbij horen (zoals 5 x daags bidden en van zonsopgang tot zonsondergang vasten). De tijden voor het gebed zijn terug te vinden op een kalender en hangen samen met het moment waarop de zon opkomt en ondergaat. Dat verandert per dag; iedere dag twee minuten later. Ik zie overeenkomsten tussen het vasten door katholieken en het vasten van moslims. Alhoewel er nog maar heel weinig katholieken vasten: moslims eten niet, katholieken eten minder of bepaalde spijzen niet. Het geld dat uitgespaard wordt, kan gedoneerd worden aan de vastenactie van de kerk of besteed worden aan voedselpakketten om uit te delen. Bij beide geloven gaat het om een zuivering van de ziel én het lichaam. Moslims vieren na het vasten het Suikerfeest, katholieke kindertjes mochten vroeger op paaszaterdag hun snoeptrommeltje openmaken. De samenstelling van mijn tafel is gemengd: allemaal Tilburgers maar ieder met een andere achtergrond, religie, functie. Onze tafelgenotes Esmah Lahlah (wethouder) en Fatima Elabassi (sociaal werker) vertellen ons over de gewoontes en rituelen tijdens ramadan en laten de digitale ramadankalender zien. Zij vertellen ook wie er wel en niet mogen en kunnen vasten en vanaf welke leeftijd. Maar ook dat het soms niet meevalt om ’s nachts op te staan om te bidden. En als je mag eten doe je dat dan meteen óf ga je eerst bidden? We krijgen toelichting bij de gerechten die op tafel komen zoals dadels (bevatten vitamines en gezonde suikers), harira (een pittige maaltijdsoep) en rijst met saté. Alles is lekker én gezond. Iftar gaat niet alleen om samen eten en drinken, maar veel meer om elkaar ontmoeten en verbinden. Na een laatste gang van yoghurt en fruit stroomt de ruimte weer leeg. De meeste deelnemers aan de iftar gaan nu naar de moskee om te bidden. Fatima Elabassi heeft beloofd het recept voor harira te sturen. Die nemen we deze keer op in onze kookrubriek. Hartelijk dank Moslim Empowerment Tilburg voor deze bijzondere ervaring en Ramadan Mubarak (Gezegende Ramadan).

Persoonlijk, transparant en professioneel

Ergotherapie Ervaart u problemen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals douchen, koken, werken, uitvoeren van hobby’s, verplaatsen binnenshuis en buitenshuis? Wij zoeken samen met u naar praktische oplossingen zodat u weer zo zelfstandig mogelijk uw activiteiten uit kan voeren.

Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl • www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Dans, Freestyle voetbal en de kinderen van het Belaveld Door: Hans Happel en Miek Korsmit Iedere dinsdag en vrijdag, op de middag en in de vroege avond, verzamelen een aantal buurtkinderen zich in de gymzaal aan de Sibeliusstraat voor een enerverend gebeuren dat het midden houdt tussen oefeningen in moderne dans en freestyle voetballen. Het is de unieke samenwerking tussen de dansers van Corpo Máquina en de Freestyle voetballers van Team El Jackson (in het kader van het project ForwArt).

Het Belaveld

Op 9 mei zijn we uitgenodigd om getuige te zijn van dit heel bijzonder ‘event’, dat zal plaatsvinden in de gymzaal bij basisschool de Vlashof. We parkeren de auto voor een blinde muur van gele bakstenen aan de Sibeliusstraat. De ingang van de sporthal is niet direct eenvoudig te vinden. We lopen langs een tweede blinde muur en bereiken het Belaveld, een enorm uitgestrekt, nogal troosteloos ogend gazon voorzien van speeltoestellen en een trapveldje. Zwerfvuil ligt hoofdzakelijk naast de daartoe bestemde korf. Uiteindelijk helpt een vriendelijke jongen ons op weg naar de ingang.

Trainen en bewegingen repeteren

Eenmaal binnen zien we dat op de bekende bankjes voor evenwichtsoefeningen 21 kinderen van 6 tot 12 jaar zitten. Druk babbelend hangt er een wat onrustige sfeer, zoals in de klas voor de aanvang van de les. Tegenover de kinderen staan vijf dansers, twee muzikanten en vier jongvolwassen freestyle voetballers. Wat valt op?... Vier ‘aspirant’ straatjochies zitten braaf met een opgestoken vinger in de lucht. Ze vragen zeer beleefd om aandacht. Blijkbaar is er iets in de aanbieding waar zij gretig op in willen stappen. Het geluid van een roffelende bongo stopt. Alles wordt stil. Artistiek leider Guilherme Miotto van Corpo Máquina deelt de kinderen, dansers en voetballers over vier groepen. Wij zien vervolgens twee groepen aan het werk. Een aantal meisjes en een danseres doen onder leiding van freestyle voetbalster Iman oefeningen met de bal. Achter in de zaal lopen gedisciplineerd in een rij een stel kinderen en twee danseressen achter voetballer Nabil aan. Alleen Nabil heeft een bal en doet er kunstjes mee. Zijn volgers doen hem na, zonder bal.

De presentaties

Waar zijn de straatjochies gebleven? Zijn ze naar buiten gestuurd? Of besloten ze ongeduldig op het trapveldje te gaan voetballen? Maar daar komen ze ineens onder begeleiding van een danser en een voetballer de kleedkamer uit. De show kan beginnen. Zij mogen als eerste presenteren wat ze hebben voorbereid. Ze zijn er klaar voor. In een dierlijke, enigszins voorovergebogen houding stappen ze stoer door de zaal. Een klein kereltje van net zes jaar suk-

Foto's: Miek Korsmit

kelt achter ze aan. Hij wordt opgetild en gedragen zoals bij stage-diving. Een menselijke piramide ontstaat, al vallend en liggend op de grond met de kleinste lichtgewicht bovenop. De voorstelling eindigt spectaculair met een heuse menselijke zweefmolen. Een van de dansers neemt een jongen uit de piramide stevig bij de enkels en draait hem in het rond. Door de snelheid gaat het joch steeds hoger en hoger. Dankzij de lichaamsbeheersing van de danser landt hij zachtjes weer op de grond. Na dit spektakelstuk volgden presentaties van de groep van Nabil en Iman's meidengroep. Wat bleek? Al die tijd dat we hen door de zaal zagen bewegen, studeerden ze improviserend een dansvoorstelling in. We vertrokken na deze avond heel anders dan we binnenkwamen. Wat aanvankelijk een wat chaotisch gezellig samenzijn leek, bleek de vorm van een artistieke performance te hebben aangenomen. Het was zonder meer indrukwekkend.

17 september te zien in Theaters Tilburg. Als we de gymzaal verlaten, heeft een van de straatjochies zich in een doeltje op het trapveldje geposteerd. Onder het toeziend oog van een buurtvader, zittend vanaf de pingpongtafel, gaat hij nog een partijtje spelen. Het zou mooi zijn als dit Belaveld een flinke opknapbeurt zou krijgen met de Urban Factory als florerende, culturele ontmoetingsplek voor jongeren uit onze wijk. Voor een visuele indruk van dit samenwerkingsproject, scan de qr code. Of kijk op https://www.youtube.com/watch?v=vHcYra5eKrE.

Football meets dance

Met ‘bewegingen van de straat’, die bijvoorbeeld voortkomen uit voetbal of skateboarden weet Guilherme Miotto aansluiting te vinden bij de belevingswereld van deze kids. Ze zijn een bron van inspiratie. Corpo Máquina omarmt deze invloeden en vermengt ze met dans. Het is deze kruisbestuiving waaruit steeds nieuw werk ontstaat. In oktober gaat dit uitmonden in de grote productie It takes a child to raise a village / Football Meets Dance met dansers, voetballers en trainers en kinderen uit de wijk, op

Kom effe Buurten en geniet van Koken met talenten Door Hans Happel en Ab Kuiper

Jessy en Janny tijdens het evenement van Koken met talenten aan de Mendelssohnstraat

Op donderdag 28 april kon je na Corona weer effe gezellig komen buurten bij Werken & Leren, onderdeel van GGZ Breburg, aan de Mendelssohnstraat 21. Voor deelnemers en omwonenden organiseerde Werken & Leren een evenement.

We doelen hier op het activiteitencentrum van de GGZ aan de Mendelssohnstraat. Voor buurtbewoners wordt er gekookt: tegen een schappelijk prijsje kun je een gezonde lunch of een kopje koffie nuttigen.

We zetten de deuren weer open

Koken met talenten

Vrolijke klanken van onvervalst vaderlands repertoire kwamen ons tegemoet. Bij een kraampje en wat statafels had een groep mensen zich verzameld die met volle teugen genoot van het optreden van Jessy, al 40 jaar in het vak, en Janny, sinds vijf jaar haar partner. Ze zongen het Nederlandstalig levenslied van Ramses Shaffy tot en met André Hazes begeleid door geluidsbanden van honderden liedjes met een lach en een traan. De eerste nieuwe lente liet weer van zich horen, het eerste echte nieuwe frisse begin na Corona, zodat we elkaar weer volop konden ontmoeten. We zetten daarom met zijn allen de deuren open. Niet alleen op de drukke vrijmarkt van Koningsdag of in het uitgaansleven in het centrum van de stad, maar ook op verschillende plekken in onze wijk. Een van die gelegenheden bevindt zich op een steenworp afstand van het winkelcentrum Wagnerplein.

Bij GGZ Breburg aan de Mendelssohnstraat vinden we naast ART, die daar voorziet in huisvesting en beschermd wonen en mensen ondersteunt die wegens ernstige psychiatrische problemen vastlopen in hun dagelijks leven, ook de dagbestedingsprojecten van Werk & Leren. Er worden daar onder meer activiteiten ontwikkeld op creatief gebied, zoals een fotoclub en muzikale ontmoetingen. Bij Koken met talenten, onderdeel van Werk & Leren, wordt dagelijks een maaltijd verzorgd. Op donderdag 28 april waren er allerlei cliënten van de GGZ druk in de weer met het serveren van hapjes en met een fotocamera om het evenement voor het nageslacht op de gevoelige plaat vast te leggen. Na deze geslaagde openingsdag ben je dagelijks op werkdagen welkom om kennis te maken met de medewerkers van Koken met talenten en te genieten van hun overheerlijke culinaire prestaties.


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2 | P. 7

ww

GEMEENTENIEUWS Eten bij Mascagni

Laten we het nog een keertje overdoen…

De gemeente onderzoekt samen met ACT (BPD en VolkerWessels) en WonenBreburg de mogelijkheden om een deel van de bedrijventerreinlocatie Mascagni te herontwikkelen. Het idee is dat rondom Mascagnistraat 9 allerlei activiteiten rondom het thema food ontstaan.

Ruim 4 jaar alweer wonen Piet en Wilma van Loon in een flat in de Corellistraat in Tilburg Noord. “We wonen hier fijn, de mensen zijn heel aardig”, vertelt Wilma. “Stokhasselt is een mooie wijk, alleen het afval op straat, in het park en rond de flat en de huizen, dat kan echt niet.” En dus steekt dit kwieke echtpaar vrijwel dagelijks de handen uit de mouwen.

Er gebeurt nu al veel rondom koken, klussen of het kweken van groenten. Dit moet dit een vaste plek krijgen, met bijvoorbeeld een restaurant. Ook de mogelijkheid voor 100 tot 200 nieuwe wooneenheden wordt onderzocht. WonenBreburg gaat bekijken wat er kan met de plinten van de Puccini- en Mascagniflats die hun eigendom zijn. Bewoners en betrokkenen worden binnenkort uitgenodigd om mee te denken over de plannen.

De dagelijkse ‘vangst’ is divers. “Van poepluiers, pannenkoeken, macaroni en kunstgebitten tot aan gebruikte condooms, dode vogels en heel veel brood, soms in de plastic zak met de sluiting eromheen. En oh ja, ook een keer een briefje van 5 euro en een dode rat.” Piet schudt zijn hoofd terwijl hij vertelt wat ze allemaal tegenkomen. “In het hoogseizoen vullen we wekelijks wel 20 zakken met afval.” Goede voorbeeld Wilma: “Ook bij de scholen ligt het bezaaid met rommel. Juist kinderen moet je het goede voorbeeld geven.” Piet: “Volwassenen en kinderen vragen ons soms of ze hun afval in de zak mogen gooien. Wie weet kunnen we mensen zo motiveren om ook zelf met een afvalgrijper op pad te gaan”, knipoogt hij. Bij de ingang van wijkcentrum De Ypelaer kan iedereen gratis afvalgrijpers lenen en zo meehelpen aan een schoon Stokhasselt. Samen verantwoordelijk Piet: “Het schoonhouden van de wijk is een flinke klus. Piet en Wilma. Foto Beeldveld/Wilfried Scholtes Minder afval en meer hulp met opruimen is dus meer dan welkom. Wat dit werk zo fijn maakt, is dat je in beweging blijft en niet achter de geraniums hoeft te zitten. De samenwerking met Groen Xtra is trouwens fantastisch. Net als de inzet van Diamant. Samen zorgen we voor een schoon Stokhasselt.” Lees het hele verhaal van Piet en Wilma op tilburg.nl/schoon

Kraam met eten

Locatieonderzoek Urban Factory Er zijn afgelopen tijd veel ontwikkelingen geweest rondom de Urban Factory. Na de eerste informatiebijeenkomst is de bewonersgroep TilburgNoordSamen opgericht. Zij hebben samen met de buurt een locatieonderzoek gedaan. De locaties die daar uit kwamen hebben zij op 10 mei gepresenteerd aan de wijk. Bewoners konden hun mening per locatie geven. De gemeente onderzoekt nu deze mogelijkheden: -

Uitbreiding wijkcentrum Ypelaer, eventueel in combinatie met gymzaal Belaveld Bouwlocatie Stokhasseltlaan – Beethovenlaan Park Mascagnistraat (locatie voormalige Regenboogschool) Mascagnistraat nabij sporttoestellen Pluktuin Stokhasselt Wagnerplein

Rond de zomer is het locatieonderzoek klaar en organiseert de gemeente een bijeenkomst met de buurt. De definitieve locatiekeuze is naar verwachting in september. Er komt nog een aparte bijeenkomst voor bewoners rondom locatie Belaveld. De verslagen van de informatiebijeenkomsten staan op www.tilburg.nl/ypelaerpark

Plan voor 26 prikkelarme woningen aan Stokhasseltlaan De gemeente, de Tilburgse woningcorporaties en zorgpartijen onderzoeken of er op de Stokhasseltlaan 38 een project kan komen voor prikkelarm wonen in een rustige woonomgeving. Er zijn plannen voor een nieuw gebouw met 26 zelfstandige (prikkelarme) woningen, zowel rijtjeshuizen als appartementen en benedenwoningen. Het project is bedoeld voor kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaren. Het gaat niet om mensen met een bepaalde aandoening of diagnose. De plannen zijn in mei aan de buurt gepresenteerd. De komende tijd volgt de verdere uitwerking, samen met een klankbordgroep. Rond de Schetsontwerp in haalbaarheidsfase door Baudoin van zomervakantie 2022 is er een besluit over de haalbaar- Alphen Bergers architecten interieurarchitecten (bvab.nl) heid. Gaat het project door, dan wordt ook het schetsontwerp in overleg met de klankbordgroep verder uitgewerkt. Het opstarten van de bestemmingsplanprocedure is waarschijnlijk eind 2022. Zodra alle procedures klaar zijn, kan de bouw starten. Op zijn vroegst eind 2023. Meer info: www.tilburg.nl/prikkelarmwonen

Speciaal voor inwoners van Quirijnstok: webinar over zonnepanelen Wil je vanuit je eigen stoel meer horen over de aanschaf van zonnepanelen? Volg dan het webinar op woensdagavond 29 juni van 19.00-20.00 uur. Vanaf je eigen computer, laptop, tablet of telefoon kom je op deze avond alles te weten over zonnepanelen. Tijdens het Webinar is Hoppenbrouwerstechniek aanwezig om meer over het project Zon Op Je Dak te vertellen. Ook duurzaamheidsmakelaar Maaike Wolfs is aanwezig om haar kennis te delen en vragen te beantwoorden. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via jeroen.van.rozendaal@tilburg.nl Na aanmelding krijg je de nodige informatie.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane, omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl / 06-25739978 Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Familierelaties Allemaal hebben we familie, vader, moeder, kind, opa, tante, neef enz. Voor deze editie wilde ik dat in zoveel mogelijk vormen vastleggen. Dat kan door mensen aan te spreken en te vragen of ze op de foto willen. Soms wil men niet en soms gaat het om minderjarigen waarvoor de ouders of verzorgers toestemming moeten geven. Daarom heb ik ook andere beelden voor relaties gebruikt. Voor de volgende editie ben ik op zoek naar beelden van tuinen, balkons of bijzonder terras. Mag ik bij u langs komen? Stuur dan een mailtje naar redactie@wijkkrantnoord.nl

Ook dit echtpaar mocht ik op de foto zetten voor het boek van Berry van Oudheusden. De foto werd op een koude dag gemaakt, maar zien er zelf zonnig en vrolijk uit.

Mevrouw van Tetering zond deze foto in van opa en kleindochter. Zo te zien hebben ze het samen heel gezellig. Mevrouw van Tetering is een van de vele inzenders van de puzzel die iedere editie in deze wijkkrant te vinden is.

De minderjarige broertjes waren lol aan het trappen in de speeltuin. Ouders keken vanaf het balkon toe. Ze waren te ver weg om om toestemming te kunnen vragen om hun kinderen op de foto te zetten. En zonder toestemming van ouders doen we dat niet

Deze kunstwerken staan bij de bushalte van de Sweelincklaan. Het idee was dat de automobilisten hun snelheid zouden aanpassen (= max 50 km/uur). Helaas, er wordt nog enorm hard gereden.


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2 | P. 9

Op moederdag waren moeder en dochter gezellig aan de wandel in het mooie park van Quirijnstok. Een van deze dames woont in Noord, de andere niet. Zij genieten samen van het mooie park met de bijzondere bomen, de dieren en de mooie waterpartijen.

Het echtpaar Ad en Jopie Spijers staan hier trots voor hun huis. Zij werkten mee aan het boek Heikant, een wereldwijk. Een project opgezet door Berry van Oudheusden. Dit project werd afgesloten met veel activiteiten in de wijk Quirijnstok waarbij o.a. veel inwoners een foto lieten maken door AFV Kontrast, de fotoclub die gehuisvest is in de Schans.

Vader, moeder en zoon waren gezellig aan de wandel. Het ondeugende koppie van de zoon trok mijn aandacht.

Vader gaat op stap. Dat zong Toon Hermans jaren geleden. Op dit verkeersbord is vader ook op stap; hij is met zijn kind aan de wandel.

Marco de Babbelaar en zijn vrouw, drie bollekes en vriendin. Marco levert iedere editie zijn column in deze krant. Naast deze column klimt Marco vaker in de pen, hij is lid van het schrijfatelier.


P. 1 0 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

De oplossing van puzzel 3 - 2022 is: PLANTSOENARBEIDER Het balkje onder puzzel 3 was spijtig genoeg tijdens de opmaak weggevallen, zodat de oplossing niet gevonden kon worden. We hebben daarom het balkje op website en Facebook gezet en op verzoek toegestuurd via e-mail. Uit deze inzendingen is als prijswinnaar getrokken:

Ria Janssen -Mijland, Griegstraat, Tilburg.

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Slagerij Pessers. De winnaar krijgt de prijs thuisbezorgd. De oplossing van deze puzzel voor 15 juli naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Kaatje Jans.

Draag bij aan een toekomst zonder MS

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van het Nationaal MS Fonds. Duizenden collectevrijwilligers gaan langs de deuren of komen online in actie voor de strijd tegen MS (multiple sclerose). Draag bij aan onderzoek naar deze zenuwslopende ziekte en geef aan de collectant!

Kom je ook bij ons spelen?

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

Collectant gemist? Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie over op NL 92 INGB 000000 5057. Wil je zelf in actie komen? Maak dan een digitale collectebus aan op www.digicollect.nationaalmsfonds.nl en begin direct met online collecteren.


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I | P. 0 9

– E E N F O T O R E P O R TA G E –

De Koning Eet…! Tekst en foto’s: Safaa Bouzambou In de grote rode circustent in het Ypelaer-park vond afgelopen maand een voorstelling van Het Zuidelijk Toneel plaats genaamd: ‘De Koning Eet…!’ Van 20 t/m 23 april 2022 konden bewoners uit de wijk Joeri Happel (de Koning) en Ali Can Unal (Butler Doeterniettoe), bedenkers en acteurs van het stuk, bewonderen op het podium. U vindt de fotoreportage op de website van Kinder­persbureau Noord: kinderpersbureaunoord.nl/fotoreportage-de-koning-eet Of scan de qr-code hiernaast.

Max en zijn project tegen zwerfafval Door: Max Brangers Hallo, mijn naam is Max Brangers. Ik ben 12 jaar oud en zit in groep 8 op BS Stelaertshoeve. Zelf gooide ik ook wel eens dingen weg op straat. Een tijdje geleden ging ik een stukje wandelen en daarna vissen en ik ben echt van alles tegengekomen. Van een mondkapje tot een tuinstoel. En toen is er bij mij een knop omgegaan en heb tegen mezelf gezegd: hier moet ik iets aan doen! Ik ben toen naar meneer Jan gegaan en sindsdien ben ik alleen maar bezig geweest om alles voor dit project te regelen.

Ik was op de hoogte dat Sportvisserij Nederland de actie #vang5 had. Daarom heb ik Sportvisserij Nederland per mail benaderd met de vraag of zij grijpers, vuilniszakken en handschoenen wilden sponsoren. Dit wilden ze heel graag doen. Zwerfafval is bijzonder slecht voor mens, dier en milieu. Het breekt niet vanzelf af en blijft daardoor tientallen jaren in het milieu aanwezig. Vogels, vissen en andere dieren zien vaak het afval aan als voedsel en dit is heel gevaarlijk. Vooral plastic is schadelijk doordat het verbrokkelt in kleine deeltjes, ook wel microplastic genoemd. Het micro­ plastic belandt in onze rivieren en zeeën en wordt gegeten door vissen, schelpdieren en andere creaties waardoor het uiteindelijk via

de voedselketen weer op ons bord belandt. Wereldwijd sterven er jaarlijks 100.000 zeezoogdieren en minstens 1 miljoen zeevogels door het afval wat in de zeeën en oceanen is beland. Ruim 8 miljoen ton verdwijnt per jaar in het water en staat inmiddels bekend als de ‘plastic soep’. Een immens gebied met ronddrijvend afval. Ook op land heeft zwerfafval grote gevolgen voor de natuur. Herten, egels en zelfs poezen kunnen stikken in de plastic stukken die ze binnenkrijgen. Hoog tijd om met oplossingen te komen en dit probleem voor eens en altijd te verbannen. Want de gevolgen van zwerfafval op het milieu zijn dus groot. Op 12 mei om twaalf uur gingen we eindelijk schoonmaken. Samen met ongeveer 85 leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn we begonnen in het Jourtastisch park Zuid. Dit park, bij het Quirijnpark, ligt achter de flats van de Schubertstraat. Van daaruit zijn we weer overgestoken richting MFA de Symfonie en hebben rondom dit gebouw en het daar achtergelegen park schoongemaakt. De actie was een groot succes. Er zijn namelijk 3 rollen vuilniszakken vol van 30 liter aan afval opgeruimd. Dit hebben wij natuurlijk netjes in containers weggegooid. Tussen het afval zaten onder andere 2 plastic tuinstoelen, diverse speelgoed en verder snoeppapiertjes, pakjes en blikjes drinken en nog veel meer.

VAN DE VEN

BOUW EN ONTWIKKELING

€ 9.750,–

Doneert aan R-Newt Kids

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling bestaat 100 jaar. Om dit te vieren, heeft het bedrijf drie Tilburgse organisaties die zij een warm hart toedragen een gulle donatie gedaan. R-Newt Kids mocht afgelopen maand € 9750 in ontvangst nemen. Met dit bedrag is nieuw speelgoed aangeschaft voor de R-Play-bus. Zelf meespelen? De R-Play-bus staat op verschillende plekken in Tilburg. Meer informatie over R-Play en alle locaties via Facebook R-Newt Kids, of via Willem van de Voort, 06-25178472.


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

NIEUWE FAMILIEDAGEN IN YPELAERPARK Op zondag 3 juli en zondag 4 september organiseert de wijkraad Stokhasselt in samenwerking met ContourdeTwern een (nog) nieuwe buitenactiviteit. Deze Familiedagen vinden plaats op het grote terras van het wijkcentrum De Ypelaer en het aangrenzende speelpleintje in het Ypelaerpark. Op het terras is ruimte voor circa 100 zitplaatsen die bijna allemaal overdekt zijn ter bescherming tegen eventuele felle zon en regen. Op een klein podium is ruimte voor (muzikale) optredens. Talentvolle bewoners kunnen zich daarvoor aanmelden.

MESTFABRIEK TILBURG-NOORD

We hebben in mei 2022 een bezwaarschrift ingediend tegen een aanvullende vergunning die het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft verleend in het kader van de bouw van de mestfabriek. Het gaat kortweg om een Omgevingsvergunning. De wijkraden hebben dat bezwaarschrift samen met de natuurorganisaties Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en Het Brabants Landschap ingediend.

De familiedag start met een lunch vanaf 12:00 uur. Een standaardlunch kost € 2,00 (2 broodjes met kaas en ei, rozijnenbol, mandarijn, koffie of thee en melk of jus d’orange). Een kleine lunch is er al voor € 1,00 (broodje kaas of ei, rozijnenbol, mandarijn en melk of jus d’orange). Voor kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) is een kleine lunch helemaal gratis. Na de lunch zijn er voor de kinderen op het speelterreintje in het Ypelaerpark allerlei leuke activiteiten met gratis ranja. Op het terras kunnen de volwassenen genieten van muziek en het lekkere weer en na de Bezwaarschrift mei 2022 Het huidige bezwaarschrift is met verschillende argumenten onderbouwd. We geven ondermeer aan dat een mestfabriek op de Spinder in strijd is met het bestemmingsplan. Ook dat de activiteit in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Voor de vergunning van 4 april 2018 is een natuurtoets gedaan aan de hand van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat programma mag niet meer worden gebruikt. Er is kortweg geen passende beoordeling geweest van de consequenties op Natura 2000 gebieden. De berekeningen van emissies en neerslagen van milieubelastende stoffen zijn destijds (2018) onjuist berekend. De milieubelasting – ook wat betreft geur en mogelijk geluid – is veel groter. En wat betreft het bebouwde oppervlak is een onjuiste referentie gehanteerd. Het bebouwde oppervlak was op de peildatum van de vergunning groter. Met het bezwaarschrift verzoeken de wijkraden en natuurorganisaties Provinciale Staten het besluit te herroepen en de vergunning niet te verlenen. Ingebrekestelling In november 2021 hebben we met een aantal natuuror

lunch elk uur van een GRATIS bingoronde met boodschappenpakketten als prijs. Tussendoor komen we ook nog langs met kleine hapjes. Wil je meer weten over de Familiedag of wil je je opgeven voor een optreden of als vrijwilliger, stuur dan een e-mail naar activiteiten@stokhasselt.nl. ganisaties bij de Provinciale Staten ook een verzoek ingediend tot intrekking van de vergunning van 4 april 2018 en tot toepassing van de Wet Natuurbescherming. In mei 2022 (tegelijk met het bovenstaand bezwaarschrift) hebben de wijkraden en natuurorganisaties het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in gebreke gesteld omdat de beslistermijn op ons verzoek tot intrekking van de vergunning ruimschoots is verstreken. We hebben tot op heden geen besluit op ons verzoek ontvangen. Wij weten dat de kans op succes klein is en de financiële consequenties groot, maar we blijven ons verzetten tegen de komst van een dergelijke fabriek in onze woonomgeving. Een paar politieke partijen steunen ons daarin. Volgend jaar zijn er weer Provinciale Verkiezingen, dan kunt u laten blijken of u het met de inzet va de huidige politieke partijen eens bent. Petitie Inmiddels hebben 2300 wijkbewoners onze petitie getekend tegen de bouw van de mestfabriek. U kunt deze petitie nog steeds tekenen. Kijk op www.petitie.nl , Geen mestfabriek in Tilburg Noord. Daar leest u ook waarom we tegenstander zijn van een mestfabriek in Tilburg-Noord.

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN TENNET We hebben u al eerder geïnformeerd over de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk door TenneT, landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet. Het gaat vooral om het traject tussen Tilburg-Noord en Best. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter en daarnaast wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt en die elektriciteit vraagt om transport via het netwerk. En dat netwerk heeft – zoals in veel regio’s in Nederland - de maximale capaciteit (zo goed als) bereikt. Er wachten nu al grootschalige energieprojecten zoals windmolenparken en zonneweides op aansluiting op het netwerk. Dat geldt overigens niet voor particulieren die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. In verhouding zijn dat minimale toevoegingen aan het netwerk. Maar als grote projecten lang moeten wachten, wordt dat een knelpunt in de energietransitie. Werkzaamheden gestart TenneT is daarom gestart met de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnet in Brabant. Het bovengrondse 150 kV-traject tussen Tilburg-Noord en Best wordt momenteel vervangen door een nieuw, ondergronds tracé. Daarmee wordt de transportcapaciteit vergroot en wordt ook de verouderde verbinding vervangen. En dat voorkomt ook groot onderhoud aan de oude masten. In totaal gaan 110 masten verdwijnen tussen Tilburg-Noord en Best. En dat niet alleen; inmiddels zijn ook voorbereidingen getroffen voor vernieuwing van het westelijk traject in Brabant. Het gaat om de hoogspanningsverbinding

Het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord

Zuid-West 380 kV die loopt van Rilland (zuidwestelijk van Bergen op Zoom) naar Tilburg. Voor de uitbreiding van het netwerk wordt ook een nieuw hoogspanningsstation gebouwd op de Spinder. Dat wordt een 380 kV-station. Vanaf dat nieuwe station wordt een 150 kV-kabel gekoppeld aan het bestaande station in Tilburg-Noord aan de Kalverstraat (achter de Sibeliusstraat). Zo worden de 380kV en 150kV-netten met elkaar verbonden. Informatie bewoners Allemaal heel technisch en allemaal te lezen op de website van TenneT. Maar wat er niet te zien is, en waar bewoners noch wijkraden over zijn geïnformeerd, is dat het bestaande hoogspanningsstation in Tilburg-Noord wordt uitgebreid.

 freelancecreative.nl

Foto: Collin Beijk

De bewoners van de Sibeliusstraat schrikken enorm van die uitbreiding pal naast hun flat. Het komt als een donderslag bij heldere hemel. Terwijl bewoners er eerder van uit gingen dat met het nieuwe station op de Spinder het station in Tilburg-Noord overbodig zou worden of kleiner, is het tegenovergestelde het geval. Wat blijft er over aan buitengebied? Ook de Noordraad heeft van zich laten horen. Het groene buitengebied lijkt nu volgebouwd te worden met industrie en woningen. We hebben op de Spinder al een afvalverwerker; een rioolzuivering, er is een mestverwerker onderweg én een nieuw hoogspanningsstation. En nu dus ook nog heel dicht bij de woningen een groter hoogspanningsstation. In Tiburg-Noord moeten ook nog eens 5000 woningen worden gebouwd. Hoeveel groen houden we over? Hoe houden we het hier leefbaar?


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

LEMONONDERZOEK Eind 2021 is opnieuw het Lemononderzoek gedaan in de gemeente Tilburg. Het gaat om een onderzoek onder de bewoners - om precies te zijn de leefbaarheidsmonitor - waarbij de beleving van leefbaarheid wordt gemeten. Zo’n 60.000 bewoners in de gemeente Tilburg hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen. Daarin wordt hen gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema’s in hun wijk. Voor alle aspecten dient een rapportcijfer te worden gegeven, waarbij een 1 zeer negatief is

en een 10 zeer positief. Daarnaast is gevraagd naar een totaaloordeel en de ontwikkeling van de eigen buurt. Het gaat dus om de meningen van de buurtbewoners. En misschien heeft u zelf meegedaan aan de enquête; dan gaat het ook om uw mening. Ongeveer 25% van alle vragenlijsten in Tilburg zijn ingevuld. Maar niet alle buurten hebben dit percentage gehaald. Dat kan doordat sommige bewoners onvoldoende interesse hebben maar wij vinden dat de gemeente zich ook moet realiseren dat

De wijken Stokhasselt (links), Heikant (midden), Quirijnstok (rechts) met de verschillende buurten

Stokhasselt In 4 van de 7 buurten in de wijk Stokhasselt was de respons minder dan 20 %. (Stokhasselt Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Zuidwest). Dat betekent dat de uitkomsten voor deze buurten minder betrouwbaar zijn. Er kon slechts een indicatie, een aanwijzing worden gegeven. Er wordt beneden het gemiddelde gescoord als het gaat om de kwaliteit van de woning, de uitstraling van de woningen in de buurt, de woonomgeving en de verlichting. Is er dan niets positief? Jawel hoor; groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en algemene voorzieningen scoren goed. Met betrekking tot sociale aspecten valt op dat men weliswaar contacten belangrijk/prettig vindt, maar dat betrokkenheid en omgang laag scoren. Vervuiling is een terugkerend ongenoegen. De criminaliteit is gestegen en men voelt zich vooral in de avond niet veilig. Het totaalbeeld dat men heeft over de wijk scoort lager dan het Tilburgs gemiddelde. Een positieve uitzondering is Stokhasselt-Zuid. Hier scoort men duidelijk hoger dan het gemiddelde in Tilburg. Heikant De Heikant is opgedeeld in 8 buurten. In Heikant Zuidwest (Vlashof ) was de deelname minder dan 20%. De scores zijn daarom indicatief. Het is opvallend dat op een aantal punten lager wordt gescoord dan in eerdere jaren. De scores in de verschillende buurten variëren. Heikant Zuidoost en Lijnse Hoek laten op enkele aspecten een hogere score zien. Terwijl voor heel Heikant de waardering lager is dan in heel Tilburg, valt op dat Heikant Oost hoger beoordeeld wordt.

Met betrekking tot de sociale omgeving wordt een aantal positieve ontwikkelingen genoemd. In verschillende buurten kwalificeren bewoners overlast van anderen en betrokkenheid met een onvoldoende. In Lijnse Hoek-West beoordeelt men de omgang tussen bewoners eveneens lager dan in voorgaande jaren. Ook in Heikant is er ongenoegen over vervuiling en overlast door parkeergedrag. In Heikant-Oost zijn de waarderingen het laagst. In Lijnse Hoek-Oost zijn de meningen wel positiever. Als het gaat om veiligheid scoort Lijnse Hoek West op het punt criminaliteit lager dan het Tilburgs gemiddelde. De veiligheid in de avond wordt bijna in geheel Heikant lager beoordeeld dan het gemiddelde in Tilburg. Als we een totaaloordeel uit moeten spreken is dat, met uitzondering van Heikant Noordwest en Heikant West, de uitkomsten vergelijkbaar zijn met het Tilburgs gemiddelde. De ontwikkeling van Heikant Noordwest en Heikant Oost blijft duidelijk achter, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Quirijnstok Quirijnstok is opgedeeld in 6 buurten. Alleen in de buurt Quirijnstokpark heeft minder dan 20% van de bewoners gereageerd. De uitkomsten zijn daarom voor dit deel van

een schriftelijke enquête voor een aantal inwoners geen goede onderzoekmethode is. Laaggeletterdheid en onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal zijn een sta-in-de-weg. We zijn er echter van overtuigd dat deze mensen wel een mening hebben. De creativiteit van de onderzoekers zal dus aangeboord moeten worden om ook de mening va deze groep in het onderzoek mee te kunnen nemen.

Legenda: hoe donkerder het gebied, hoe beter de score

de wijk indicatief. De bewoners zijn positief over de woonomgeving, Men waardeert de woonomgeving zelfs positiever dan in de voorafgaande jaren en hoger dan gemiddeld in Tilburg. Alleen de kwaliteit van de woning wordt lager beoordeeld dan in 2017. Quirijnstok Noordoost is de enige buurt die niet hoger scoort dan het Tilburgs gemiddelde. De sociale woonomgeving wordt op alle punten beter beoordeeld dan het gemiddelde in Tilburg. Desondanks is de overlast van anderen toegenomen ten opzichte van 2019. En ook hier wordt melding gemaakt van vervuiling, verkeersoverlast en parkeergedrag. Sprekend over veiligheid scoort het thema criminaliteit hoger dan het Tilburgs gemiddelde. Quirijnstok Zuidoost scoort het hoogst als het gaat om veiligheid overdag en in de avond. Het totaalbeeld van deze wijk is voor een groot deel positief. Als het gaat om ontwikkeling van de wijk dan waardeert Quirijnstok Noordoost dit gemiddeld met een onvoldoende. Belangrijke conclusie voor de Wijkraden uit dit onderzoek is wel, dat de leefbaarheid in onze wijken, ondanks alle PACT-inspanningen ten opzichte van eerdere onderzoeken, nergens positief is gewijzigd.

Lemon komt tot stand in opdracht van: Gemeente Tilburg, ’t Heem, TBV Wonen, Tiwos, WonenBreburg en RIGO. Bron en verantwoordelijkheid: RIGO Research en Advies. 20220322_Lemon_Tilburg_2021.pdf , www.lemontilburg.nl .


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2

Op safari op de afvalberg tijdens Pauwelsdag 2022 Door: Hans Happel 15 mei liet de succesvolle familiedag zien dat in landschapspark Pauwels, ten noorden van Noord, het ecologisch en bewust omgaan met natuur en milieu een vaste stek heeft gevonden. De kleinschalige activiteiten van de educatieve boerderij in de Pauwelshoeve gaan er samen met de grootschalige afvalverwerking van recyclingbedrijf Attero op de Spinder.

In de safaribus

Via de fietssnelweg Tilburg-Waalwijk rep ik me op deze zondagmorgen richting Spinderspad voor een heuse energie- en klimaatsafari op de Spinder. De bus staat al klaar en ik word uitbundig begroet door een vrolijke gids, die mij op deze rondleiding gaat vergezellen. Indrukwekkend is het lijstje cijfers dat zij onmiddellijk na het vertrek van de bus opdist. De Spinder, één van de vier vuilstortplaatsen van Attero in ons land, verstouwt jaarlijks 4 miljoen ton afval. Hiervan wordt 300.000 ton verwerkt tot compost. Ook wordt 27 miljoen kub groen gas gewonnen, goed voor het verbruik van 21.791 huishoudens. En met de afvalverbranding van alle vuilstortplaatsen van Attero, produceert de energiecentrale Moerdijk maar liefst 900 Gigawatt elektriciteit. Goed voor de energie van 360.000 woningen. Het merendeel van deze giga hoeveelheid wordt echter voor tal van andere zaken aangewend. In traag tempo beklimt onze safaribus de vuilnisberg. Opgewekt vervolgt de gids dat Attero van plan is de helling te gebruiken voor een zonnepanelenpark. “Het wordt niet helemaal vol gelegd. Tussen de zonnepanelen blijven openingen bestaan zodat er huisjes door de beestjes kunnen ontstaan.” Op deze manier wil Attero op zeer grote schaal een duit in het zakje doen van energietransitie en natuurontwikkeling. Vóórdat ik daarna mijn fietstocht voortzet breng ik nog even een bezoekje aan één van de windturbines op de Spinder. Hier

leer ik dat bij windkracht 3 à 4 de windmolen pas enigszins rendabel elektriciteit gaat produceren, en dat het rendement maximaal is bij windkracht 8. Daarboven neemt het niet meer toe en bij een continue windkracht 12 valt de windturbine stil.

Expeditie-poort Het Land van Noord

Via het Witte Kasteel in Loon op Zand vervolg ik mijn expeditietocht. Op de plek van dit kasteeltje bouwde in 1387 Ridder Pauwels Van Haestrecht, nadat hij de heerlijkheden Tilburg, Goirle, Drunen en Loon op Zand van de hertogin Johanna van Brabant had aangekocht, de ‘borch van Venloen’. Vanaf dat moment hief hij tol op de landweg van ’s-Hertogenbosch naar Breda/Antwerpen. Ik doorkruis het park van het kasteel en sla rechtsaf richting Pauwelshoeve. Hier bevindt zich de expeditie-poort van Het Land van

Foto: gemeente Tilburg

Noord met een educatieve boerderij. Deze zondag is er een toffe dag voor het hele gezin. De educatieve boerderij is te bezoeken. Op een terras kunnen je genieten van allerlei lekkers en de kinderen leven zich heerlijk uit in de speeltuin van de naast de boerderij gelegen outdoor-locatie voor buitenschoolse opvang. In de informatiemarkt op het terrein wordt aandacht gevraagd voor heel veel kleinschalige initiatieven, zoals voor het Pauwelspad, een wandelroute rondom het landschapspark van 37km, voor een blauwloop zodat er meer stromend water door het gebied gaat, voor akkervogels, duinboeren en de honingbij. Kortom, er groeit iets moois in dit deel van Van Goghs Nationaal Park. Deze succesvolle Pauwelsdag is daarom beslist voor herhaling vatbaar.

Modeontwerper Antoine Peters creëert wereldrecord met jongeren uit Noord Door: Safaa Bouzambou TILBURG - Modeontwerper en kunstenaar Antoine Peters (40) werkt sinds maart samen met de jeugd uit Noord aan het Hooooooodie Project in de ontwerpstudio aan het Verdiplein, als onderdeel van Second Skin. Samen proberen ze op creatieve wijze een trui met de langste mouwen ooit te maken, en zo een plekje in het Guinness Book of World Records te bemachtigen. In de afgelopen maanden gingen verschillende groepen jongeren samen met Peters in het atelier aan de slag. Elke persoon maakt zijn eigen stukje mouw met een persoonlijk verhaal. Het Hoodie Project is een kunstproject van ontwerper Antoine Peters in samenwerking met FasionClash en ForwArt. Peters staat bekend om zijn excentrieke mode en kunstprojecten. Hij combineert in zijn werk de werelden van mode, textiel en kunst.

Hoe lang worden de mouwen?

‘’Ik heb in het Boijmans museum een Long-Sleeve trui gehad van130 meter lang. We hopen dat nu te halen. Als je die trui ziet, 130 meter lang, dan zie je ook 130 meter naad. Iemand die kijkt op dat moment misschien naar zijn eigen trui en denkt ‘Hey verrek! Er zit een naad in mijn trui.’ Ik als ontwerper vind dat een prachtig ding, zo’n naad. Vanuit een plat vlak ontstaat ineens iets 3D.” Zijn vorige project Space Garments bevatte kunstwerken waarin wordt geëxperimenteerd met hoe men naar kleding kijkt. Hedendaagse kledingstukken zoals jeans, jurken en truien. Looong Sleeve en Looong Sleeve (in between walls) uit collectie Space Garments zijn beide kunstprojecten met enorme mouwen.

Is je Hoodie project daarop geïnspireerd?

“Ja, dat is onderdeel van Space Garments. Ik ben aan het onderzoeken hoe ik op andere manieren met mode kan omgaan. Ik heb jarenlang catwalkshows gegeven en ook collecties verkocht aan winkels, maar eigenlijk is er genoeg kleding in de wereld. Daar begon ik steeds meer moeite mee te krijgen en dan moet je een goede reden hebben om er iets aan toe te voegen. Voor mij is dat enerzijds optimisme en aan de andere kant ben ik aan het onderzoeken hoe je mensen door kleding en textiel kunt raken zonder dat ik reëel kleding de wereld in stuur. Daar gaat het werk in Space Garments over: unieke stukken die communiceren op een andere manier. Die dus niet alleen het lichaam raken maar ook in het hart en in het hoofd mensen aan het denken zetten.

Waarom koos je voor een Hoodie?

“Omdat het natuurlijk voelt. Ook in alle andere werken die ik maak zoals ‘Space Garments’ en m’n autonome werk, zelfs op de catwalk, gebruikte ik ook al truien, hoodies, t-shirts en denim. Het heeft er vooral mee te maken dat ik het heel fijn vind omdat het dichtbij de mens staat. Het is heel anders wanneer je bijv. tegen een hoodie aanloopt, dan wanneer je tegen een hele sjieke galajurk aanloopt…. Dat creëert vaak zelfs afstand.” Peters gaat in het Hoodieproject voor een vertrouwd en herkenbaar gevoel. “Ik vind die connectie echt belangrijk, die persoonlijke relatie, dat als je naar jezelf kijkt en denkt ‘Oh ik zou het ook zelf kunnen dragen’. Dan heb je meteen een goede binnenkomer.”

Wil je meedoen aan het Hoodie project?

Dat kan door een mailtje te sturen naar fms@fashionclash. nl of binnen te wandelen op een dinsdag- of donderdagmiddag tussen 14:00 en 18:00 tot en met eind juni in de ontwerpstudio op het Verdiplein. Het eindresultaat zal worden gepresenteerd op het YPIE____FEST op 26 Juni; een buurtfestival rondom het Ypelaerpark. Meer van Antione Peters zie je op www.antoinepeters.com

SAVE THE DATE

Op zondag 26 juni 2022 vindt in het Ypelaerpark in Tilburg-Noord YPIE____FEST plaats. Dit nieuwe festival wordt georganiseerd door en voor de buurt met als doel iedereen te inspireren op zoek te gaan naar diens eigen talent, hiermee aan de slag te gaan en een eigen toekomst op te bouwen. Jonge ondernemers uit Noord trekken de kar met ondersteuning van FASHIONCLASH, als onderdeel van Second Skin Tilburg binnen het project ForwArt. Naast het organiseren van het festival is er parallel gestart met RAW LOVE: een platform voor talentontwikkeling voor startende jonge ondernemers uit Tilburg-Noord. Het platform focust zich op cultuur, identiteit, mode, muziek en talentontwikkeling. De eerste stap wordt momenteel gemaakt met de ontwikkeling van een eigen streetwear kledingmerk door/ voor jongeren. Ontdek het talent van Noord tijdens YPIE____FEST, dat in het teken staat van cultuur, identiteit, mode, muziek en talentontwikkeling!

Praktische informatie

Zondag 26 juni van 12:00 - 18:00 uur in het Ypelaerpark Voor meer informatie: neem contact op met Els Petit – projectleider Second Skin via e-mail: secondskin@fashionclash.nl www.fashionclash.nl www.secondskintilburg.nl


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I . 2 0 2 2 | P. 1 5

COLUMN

IK KOOK - JIJ OOK? Door: Fatima Elabbassi

Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat hier is opgeschreven en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een Marokkaanse soep, Harira. Deze klassieke rijkgevulde soep is gemaakt van verse ingrediënten en zit bomvol lekkere specerijen. Harira is tijdens de Ramadan onmisbaar, maar ook buiten deze maand maken wij het thuis vaak klaar. Een heerlijk vullende soep die je als hoofdgerecht kunt serveren, echt een aanrader!

Ingrediënten:

• 200 gram lamsvlees, in blokjes; • 2 el. olijfolie; • 2 uien, fijngehakt; • 2 el. peterselie, fijngesneden; • 2 el. bladselderij, fijngesneden; • 1.5 liter kokend water; • 4 tomaten, gemalen; • 200 gram kikkererwten; • 2 el. linzen; • 2 el. vermicelli; • 1 blokje vleesbouillon; • 2 el. koriander, fijngesneden. Kruiden: • 1 tl. kurkuma; • 1 tl. gemberpoeder; • 2 tl. zout; • ½ tl. zwarte peper; • 1/2 tl. kaneel. Tomatensaus: • 250 ml water; • 2 el. tomatenpuree. Bloempapje: • 250 ml water; • 4 el. bloem.

SLAA P P E RI KE LE N Soms lukt het gewoon niet: een nachtje lekker doorslapen. Omdat je bijvoorbeeld een baby in huis hebt, of een jonge hond. Of een partner die snurkt. Maar het kan ook zijn dat je met zeven dames in een huisje zit met maar vier slaapkamers. Een heel weekend lang. Dan wordt het krap. Vooral als je allemaal je eigen slaapritme hebt. ‘Oké’, riep de aanvoerder van ons team na de eerste nacht niet slapen. ‘Er wordt niet meer gepraat, gelopen, gedoucht, gepoept of gestofzuigd.’ ‘Gestofzuigd?’ vroeg de aangesprokene verbaasd. Ja, vorig jaar ging jij ’s ochtends vroeg stofzuigen. Daar werd ik dus wakker van. ‘Ja maar ik had iets geknoeid, dus ik dacht: ik ruim het meteen even op.’ Het werd een interessant ontbijt, waarbij alle slaapjes uitgebreid aan de orde kwamen. ‘Kon jij ook niet slapen?’ (Gááááp!) ‘Nee, ik slaap altijd slecht in een vreemd bed.’ ‘Ik kon niet slapen van het licht.’ ‘Nou ik heb geslapen als een roosje hoor.’ ‘Als een roseetje zul je bedoelen.’ (Ha ha ha!) ‘Maar boven lag iemand een tractor te starten geloof ik. Goed dat die apart ligt.’ ‘Jij kunt er anders ook wat van.’ Vrouwen in de overgang (zeven stuks!) hebben vaak last van slaapstoornissen. En dat is nog maar een van de ongemakken. Ik citeer: ‘Naast de welbekende opvliegers, kunnen er nog allerlei andere klachten bij de overgang horen, zoals slapeloosheid, concentratieproblemen, stemmingswisselingen en doorlekken.’ 12 rollen toiletpapier, natte doekjes, inlegkruisjes, deosprays, we waren volledig voorbereid. Maar het slapen bleef lastig. Thuis maak ik dan wel eens een beker warme melk en tutter dan heerlijk terug in slaap. Maar dat durfde ik toch niet aan in zo’n huisje met peperkoeken muren. Ik zag het al voor me: ‘Piiiiep! Wat doe jij nou?’ ‘Ik maak melk warm.’ ‘Het is half vier ‘s nachts, ben jij wel helemaal lekker?’

Bereiden:

Verwarm de olijfolie in de soeppan en voeg het lamsvlees en de uien toe. Bak het vlees aan op middelhoog vuur gedurende 3-4 minuten. Voeg de bladselderij, peterselie en de kruiden toe en schep het door. Bak het geheel aan gedurende 4-5 minuten. Giet 1.5 liter kokend water in de pan, breng aan de kook en laat 12-15 minuten zachtjes doorkoken. Maal de tomaten fijn en giet het mengsel al roerend in de pan. Roer de tomatenpuree door met 250 ml water en giet dit bij de soep. Plaats de deksel op de pan en laat de soep op middelhoog vuur koken gedurende 25-30 minuten. Mix in een aparte kom 250 ml water met de bloem en giet dit bloemmengsel al roerend bij de soep. Voeg de kikkererwten, linzen, vermicelli, koriander en het bouillonblokje toe. Roer de soep door, sluit de pan en laat nog eens 13-15 minuten doorkoken. Breng de soep op smaak met zwarte peper en zout en laat hem op laag vuur nog 4-5 minuten sudderen. Serveer de soep warm met een schijfje citroen. Eet smakelijk!

Zelf slaap ik al jaren met oordoppen. Dat begon toen ik mijn man leerde kennen. Overdag was hij vrij stil, maar ’s nachts begon het lawaai! Met de jaren werd het erger. Het kwam zelfs zo ver dat tijdens een van onze vakanties de buren van twee veldjes verderop midden in de nacht met een zaklamp op zoek gingen. ‘Waar ligt dat varken?’ hoorde ik ze zeggen. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede oplossingen voor overmatig gesnurk. In het huisje waren we echter op onszelf aangewezen. Dan maar een flinke borrel erin. ‘Jáááá, en de kaarsjes aan! Zet eens een muziekje op? En is er nog iets te snaaien?’ Er was genoeg en het werd erg gezellig. Zo gezellig dat ik vergat de wekker te zetten voor de laatste ochtend. Voor half elf moesten we het huisje opleveren, ontdaan van dekbedhoezen, lege flessen, vuil serviesgoed, kaarsvet, slingers, verf en glitters. Het restant van een creatieve avond. ‘Pakt iedereen zijn eigen pik in dames?’ Naast elkaar stonden zeven rijk versierde gipsen mannelijke geslachtsdelen op de vensterbank. Vrouwen in de overgang hè? Ik twijfelde: moest ik die piemel wel meenemen naar huis? Ik sliep al zo slecht en wie weet werd mijn hormoonhuishouding er nog meer door verstoord. Hij moest verplicht mee. Voorzichtig rolde ik hem in bubbeltjesplastic. ‘Jij gaat even lekker slapen vriend.’

Samen duurzaam doen Overal hoor en zie je het woord steeds meer: Duurzaamheid.... Belangrijk, fijn voor het milieu en goedkoop. In Tilburg Noord sowieso. Misschien denkt u bij duurzaamheid aan grote dingen zoals zonnepanelen, maar door mee te werken aan een circulaire economie bent u ook heel duurzaam bezig, er hoeft immers niets nieuws gekocht of gemaakt te worden waardoor grondstoffen bespaard blijven. Daarbij wordt er veel minder verspild door niet weg te gooien, maar door weg te geven. Het is ook nog eens makkelijk en leuk! In Stokhasselt zijn veel activiteiten te vinden die zich bezighouden met het (uit)delen van spullen. Bij de Ruilwinkel, het Speelgoedpunt, de weggeefkast in wijkcentrum de Ypelaer en bij Tiramisu krijg of ruil je jouw overbodige spullen voor iets waar je weer wel wat aan hebt. Kinderkleding of woonaccessoires bijvoorbeeld. Het is ook zeker mogelijk om iets terug te doen, zoals een uurtje helpen, in plaats van om iets te geven. Daarnaast zijn er een hoop diensten die ervoor zorgen dat je langer plezier hebt van jouw spullen zoals het repaircafé, pc save en fietsen- of kledingreparatie. Daar worden reparaties uitgevoerd door vrijwilligers. Bij al deze activiteiten is het vaak erg gezellig. Er is ruimte voor een praatje, je mag aansluiten en meehelpen, je leert er iets van (bandenplakken bijvoorbeeld), je ontmoet er anderen en je houdt er een fijn gevoel aan over omdat je iets goeds doet waarmee je een ander (en de wereld) helpt. Win win. Al deze duurzame diensten en activiteiten kun je herkennen aan ons gezamenlijke klavertje 4 logo. We willen zoveel mogelijk initiatieven mee laten doen in Noord zodat we samen zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. Samen bereiken we meer! Heeft u zelf een initiatief, een idee in dit kader of wil je meer weten? Geef het door aan: carolakiewied@contourdetwern.nl

Jessica Köhler-Bracke

Tja, hij wel…

Fijne zomervakantie Bestel de Proefbox!

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


W I J K K R A N T N O O R D | J U N I 2 0 2 2 | P. 1 6

ContourdeTwern Noord

Kom iedere maandag buiten spelen! Wil je meer weten over R-Play? Neem dan contact op met Fatima Elabbassi: 06-231 44 893 / fatima3@r-newt.nl R-Play is een leuke speelplek waar kinderen samen buiten kunnen spelen. Het is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ouders of verzorgers met

Graag tot ziens!

jongere kinderen zijn ook van harte welkom. Waar? Basisschool Aboe el-Chayr, Dirigentenlaan 27

Dounia

Wanneer?

Shams

Fatima

Iedere maandag van 15:00 tot 16:30 uur Als je lid wilt worden, kun je gratis meedoen. Haal een formulier bij de begelei-

Wij zoeken actieve ouders en buurtbewoners die mee willen denken en mee

der van R-Play. Lever het formulier in bij R-Play en je krijgt een pasje.

willen helpen bij R-Play in hun eigen wijk. Tel: 06 231 44 893

Hallo, wij willen ons graag even voorstellen! Mijn naam is Melanie en samen met mijn collega Meysa ben ik nieuw bij R-Newt Kids Start. Wij zijn er voor ouders en kinderen van 0-6 jaar oud en organiseren diverse activiteiten, zoals Meet&Play - waar kinderen de kans krijgen om samen te spelen terwijl ouders met elkaar kunnen praten over opvoeding en tips & tricks met elkaar kunnen uitwisselen. Meet&Play wordt op elke dinsdagochtend georganiseerd in basisschool de Vlashof, in de ruimte naast de ouderkamer. Heb je vragen, dan kun je ons altijd bereiken via onderstaande gegevens. Wij hopen jullie snel te zien tijdens een van onze activiteiten!

Melanie melanie@r-newt.nl 06 512 89 548

Mijn naam is Leonie Dijksman en ik ben sinds kort als teamleider werkzaam bij ContourdeTwern. Inmiddels woon ik alweer 23 jaar in het mooie Tilburg waarvan de laatste jaren in Berkel-Enschot. Mijn eerste indruk is dat Tilburg-Noord een fijne wijk is, met aardige bewoners, veel talenten en heel veel groen.

Leonie leoniedijksman@contourdetwern.nl 06 513 60 057

ContourdeTwern heeft als ambitie om een veerkrachtige en sociale samenleving te vormen, een samenleving waar iedereen meeteelt en meedoet. Een ambitie waar ik in deze mooie wijk graag aan meewerk. Misschien kom ik jullie tegen in een van de wijkcentra, informatieavonden of in de wijk. Schroom niet om mij te benaderen.

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.