Wijkkrant Noord Editie 8 2021

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2021 achtmaal.

NOORD EDITIE 8 | DEC 2021 | JAARGANG 22 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.04 p.02

Spanjaarden hangen de beest uit in de Heikant

p.04

Speelgoed voor kinderen uit gezinnen die moeilijk rond kunnen komen

p.17

Kefa Allush spreekt op 20 januari in het Ronde Tafelhuis over identiteit

Hebben solidariteit en welvaart onbegrensde mogelijkheden? Een kerstboodschap of overweging bij de jaarwisseling. Door: Hans Happel Het is de elfde van de elfde, als ik dit schrijf. In Oeteldonk kan het feest weer beginnen. Of beter gezegd mag het nog nét op het randje van een nieuwe lockdown. De klok is weer een uur teruggezet en het kaarslicht wordt als vanouds om zeven uur ontstoken voor een volgende knusse winteravond in de nog lange reeks te gaan.

Welvaart

We genieten vanavond samen van een whodunit in een dorpje op het Engelse platteland, de butler was natuurlijk de dader. Ik zap door naar Nieuwsuur. Danyar van vijftien komt in beeld. Zijn vader heeft een stukje van zijn boerenland verkocht aan de buurman. Dit verhaal speelt zich af in Noord-Irak. Danyar heeft nu genoeg geld voor een visum en een vliegticket naar Wit-Rusland, zijn broer achterna die via whatsapp de familie op de hoogte houdt van de onbegrensde mogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk, vooral voor jonge jongens zonder enige toekomst in het door oorlog geteisterde Irak. Wij West-Europeanen hebben het goed voor elkaar en zitten er warmpjes bij deze winter. Pensioenen en ziektekostenverzekeringen die de zestigplusser vitaal houden, maken het mogelijk dat de welvarende pensionado het hele jaar door de wijde wereld in kan trekken in mobilhome of vliegtuig, all inclusive. Kennen we nog solidariteit met die andere reizigers? Zij die vanuit het Zuiden en het Oosten onze kant opkomen?

Solidariteit, waar komt het vandaan?

In het Midden-Oosten verscheen lang geleden een vredesvorst aan drie koningen die vanuit alle hoeken van de wereld naar hem op zoek waren. Ze vonden hem niet in de paleizen van Jeruzalem, maar in een stal op het veld tussen de herders, een stelletje arme luizen met hun vee, wat schapen, een os en een ezel. Het was een eerste menselijk teken van solidariteit met de armen, zich openbarend niet alleen aan de Joden van Israël, maar aan de hele wereld. Zo wil de legende van de geboorte van Christus het aan ons vertellen

van de democratische oppositie in verre landen met een onderdrukkend politiek systeem. Amnesty International werd opgericht en nationale en internationale solidariteit leken vanaf toen hand in hand te gaan.

Solidariteit, wat is eruit ontstaan?

Solidariteit, wat is er nog van over?

Onze pensioenen en zorgverzekeringen zijn na een lange sociale strijd ontstaan uit solidariteit met hulpbehoevenden en kwetsbaren. We houden het tot vandaag samen overeind door een solide verbondenheid met elkaar, ondanks de dreiging van een uiterst besmettelijk virus. Het idee van internationale solidariteit kwam wat later in zwang dan onze verzorgingsstaat; in de jaren zestig bij groepen mensen in het Westen, betrokken bij de strijd

Inmiddels bedreigt het ‘virus van de globalisering’ de capaciteit van onze gezondheidszorg, van onze sociale voorzieningen, van onze welvaartstaat. Momenteel is er niet zo zeer sprake van een infarct óp, maar van een infarct ván de ic’s. De kosten van onze volksgezondheid en het ziekenhuiswezen laten zich maar moeilijk managen. En aan onze grenzen staan vluchtelingen te dringen, op de vlucht voor oorlog en armoede, op zoek naar een beter

leven. Een gevolg van de onevenwichtige verdeling van de rijkdom op onze planeet waarbij de kloof tussen de haves en de have-nots enorm is. De groei van de wereldeconomie lijkt ons mede dankzij de onbegrensde mogelijkheden van het vrije verkeer van goederen, reizigers en kapitaal boven het hoofd gegroeid te zijn. De wal dreigt het schip te keren. En wie geeft ons het recht die welvaart exclusief voor onszelf te houden? Een recht kan alleen maar gerechtvaardigd worden door de ander, die vindt dat het betreffende recht is verdiend. Overconsumptie niet alleen van de superrijken, maar ook van de westerse middenklasse - wordt van alle kanten betwist, niet op de laatste plaats door de ons omringende natuur…. wordt vervolgd op pagina 4


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Spanjaarden hangen de beest uit in de Heikant

Door: Lambert Winkelmolen

Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) is Brabant het strijdtoneel van Staatse en Spaanse troepen. Rovende en plunderende soldaten maakten het Brabantse land onveilig.

C OLOFON CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Strijd om het gezag in Brabant

Vanaf 1572, na de inname van Den Briel door de Watergeuzen, kregen de opstandelingen tegen het Spaanse gezag van Filips II, steeds meer voet aan de grond in de Nederlanden. Het centrum van de opstand verschoof meer en meer naar Holland waar Willem van Oranje ondertussen de onbetwiste leider van de opstandelingen was geworden. Aanvankelijk steunden veel Brabantse steden het verzet tegen de centralisatiepolitiek van koning Filips II en het hardvochtige optreden van de Hertog van Alva. Echter toen de harde kern van de opstandelingen zich steeds sterker maakte voor een protestantse staat, los van Spanje, haakten veel Brabantse katholieke bestuurders af.

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Marco van der Sijpt, Jessica Köhler-Bracke, Ad van Dun, Lambert Winkelmolen. Safaa Bouzambou en Cora Rooijakkers Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

Willem van Oranje omstreeks 1554

Soldaten plunderen een boerderij tijdens de 80-jarige oorlog

De burgerbevolking was het voornaamste slachtoffer Dat alles bleek heel duidelijk in 1579 toen het katholieke stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch, moe van de opstand en alle schade die deze aan de stad had toegebracht, in het geheim onderhandelingen met de Spanjaarden begon. Nog in datzelfde jaar verzoende Den Bosch zich met de Spaanse koning. Vanaf dat moment voerden de Staten-Generaal, die ondertussen het gezag in de Noordelijke Nederlanden op zich had genomen, en Willem van Oranje, in de Meijerij een politiek van verschroeide aarde. Ook de Spanjaarden lieten zich niet onbetuigd. Zoals altijd in een oorlog zijn de gewone man en vrouw de grootste slachtoffers. De rondtrekkende troepen berokkenden de plattelandsbevolking buitensporig veel leed, zelfs zodanig dat deze in delen van Brabant een grootscheepse ontvolking veroorzaakte. Van dit grote leed getuigt de hiernavolgende bron. Om recht te doen aan de wreedheid waarmee het voorval gepaard ging, is de bron grotendeels in de oorspronkelijke versie weergegeven. Op 16 april 1580 zou er een overval geweest zijn van tachtig ruiters onder leiding van Haultepenne op de Tilburgse Heikant. Aanleiding daarvoor was dat twee Spaanse soldaten, vermoord en ontdaan van hun kleren waren aangetroffen op de hei.

De Heikantse bevolking kreeg daarvoor zonder enige bewijsvoering de schuld. Tachtig ruiters vielen de Heikant binnen en: “doende overall groot gewilt ende tot sommige steeden vrouwen en maagden violerende, rovende en steelende alles wes zij vonden: gelt, deerderen mantels, rocken, hoosen, lynewerck, hemden, slapelakens, lynelakens, lakens van getauwen gesneden, vleysch, broot, boter ende caes, ende allet des hen enichsins aenstaen mochte”. De Heikanter Gijsbert Hendrik Wouter Adriaans werd zelfs aan een boom opgeknoopt. Alleen de strop zat nog niet genoeg vast zodat hij “weijnich tijts gehange hadde ter aerde gevallen, liggende langen tijt voor doot, bezwijmpt en zonder kennisse”. Pas na 10 jaar nam het systematische geweld enigszins af. De nadruk kwam toen te liggen op de belegering en verovering van Brabantse steden door Prins Maurits en Frederik Hendrik: ‘de stedendwinger’, die in 1629 Den Bosch veroverde.

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl BEZORGKLACHTEN: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA: advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: www.wijkkrantnoord.nl DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 1 van 2022, die uitkomt op 12 t/m 14 februari 2022 moet de kopij binnen zijn op 14 januari 2022

Vragen of opmerkingen? Ga naar lajwinkelmolen@hotmail.com

Wandelingen op inschrijving 2022 De Stadsgidserij verzorgt in 2022 weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval u niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden op 06 48262711. Ook de coronacrisis speelt een belangrijke rol ten aanzien van de wandelingen. Onze maximale groepsgrootte is 12 pers. We respecteren de 1,5 mrt. norm en ingeval van verkoudheidsklachten verzoeken we om niet mee te wandelen. Indien nodig en mogelijk worden extra wandelingen ingezet. Onze agenda is onder voorbehoud. Afhankelijk van de besluitvorming kabinet inzake Covid-19 zullen wandelingen wel of geen doorgang vinden. Zaterdag 22 januari 13.00 uur Centrumwandeling. Inschrijven: bijsterveldt@stadsgidserij.nl De centrumwandeling wordt steeds populairder voor mensen buiten de stad, maar is eigenlijk ook een ’must’ voor echte Tilburgers. Vaak verwonderen die zich namelijk nog het meest over hetgeen de eigen stad voor hen in petto blijkt te hebben. Bijzondere dingen waar ze tientallen keren aan voorbij zijn gegaan zonder ze op te merken. Natuurlijk doorspekt met leuke anekdotes en wetenswaardigheden van de stadsgids.Na de centrumwandeling bent u in ieder geval zeker geen vreemdeling meer in eigen (binnen-)stad. Start: Standbeeld Willem II, Heuvel Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 29 januari 13.00 uur Spoorzonewandeling. Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl De Spoorzone is een publiekstrekker eerste klas! Van heinde en ver komen mensen kijken naar de ontwikkelingen in dit stukje Tilburg dat langzaam uitgroeit tot ons tweede centrum.Met publiektrekkers als de LocHal, De Koepelhal

en Mindlabs, maar ook steeds meer woningbouw en horecagelegenheden, begint de Spoorzone al aardig ‘op de rails’ te staan.De gids zet u op het juiste spoor als hij verhaalt over verleden, heden en toekomst. Start: Burgemeester Stekelenburgplein, Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 5 februari 13.00 uur Goirkewandeling. Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl Een wandeling door het Goirke brengt een rijk verleden tot leven. De voormalige textielwijk, waar de zweetdruppels van de arbeiders inmiddels onder het maaiveld zijn weggespoeld. Deze wandeling starten we bij het Textielmuseum aan de Goirkestraat en loopt de wol als een (gesponnen) draad door deze wandeling. Een prachtige kerk, het Norbertijnenpoortje, museum de Pont etc… Start: voor het Textielmuseum, Goirkestraat Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zaterdag 12 februari 13.00 uur Heikantwandeling. Inschrijven: Clijsen@stadsgidserij.nl

Altijd bijzonder een wandeling door “d’n Haaijkaant” zoals dit stukje Tilburg in de volksmond wordt genoemd. We lopen in deze wandeling door de Schans de Noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is. Veel verhalen, veel bijzonderheden, een wandeling van d’n Witte Hit tot aan het vernieuwde zwembad de Drieburcht. Start: bij de brug van het Lijnsheike, Tilburg. Kosten € 5,00 pp. Zaterdag 19 februari 13.00 uur Westendwandeling. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl Westend is een voorbeeld van een wijk die, door zijn veelzijdigheid alleen al het wandelen meer dan waard is. Vanaf de Stapperij de Korenbloem nemen wij U o.a. mee door Zorgvlied waar we uiteraard stilstaan bij Mariëngaarde, de voormalige kerk aan de Ringbaan West, het oude Rex theater, het Kromhoutpark, Coba Pulskens etc. Start: bij Stapperij de Korenbloem, Bredaseweg Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Wijzigingen voorbehouden.


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

MENSTRUATIE-ARMOEDE Wij waren in Rome en werden getroffen door een groot bronzen beeld op het St. Pietersplein. Een wankel bootje, tot de rand gevuld met vluchtelingen die proberen elkaar in evenwicht te houden zodat het niet omslaat. Midden uit de mensenmassa ontstijgt een paar engelenvleugels. Een beschermengel is hier wel op zijn plaats. Het rauwe realisme van het beeld greep mij hevig aan en bracht me naar de grens van Polen, naar Lesbos, naar Lampedusa. Onder mensonterende omstandigheden worden mannen, vrouwen en kinderen daar tegengehouden. Kinderen sterven in de vrieskou, bootjes worden terug de zee op geduwd. Een regenachtige dag later kom ik een arme sloeber tegen op blote voeten, ik geef hem al mijn kleingeld, een paar euro. In wat voor maatschappij leven we toch? Ik lees in de krant dat het afgelopen jaar het aantal miljonairs in Nederland weer fors gestegen is. Toch maken steeds meer mensen gebruik van voedselbanken. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en groter; de rijken steeds rijker, de armen armer. De wereld is verworden tot een kille en harteloze plek waar tallozen aan hun lot worden overgelaten. Dat is de échte pandemie: ikke, ikke, ikke, laat de rest maar stikken. Als ik maar goed op Instagram sta en op Facebook. Ik weet nog hoe geschokt ik was toen de voedselbanken hun intrede deden in Nederland. Dat mensen zo weinig geld hebben dat er niks overschiet om te eten. Hoe kan dat in een beschaafd en steenrijk land?! Deze week hoorde ik voor het eerst de term menstruatie-armoede. Meisjes en vrouwen die geen maandverband of tampons kunnen kopen omdat ze dat niet kunnen betalen. Ik ben ontzet! Menstruatie is een beladen onderwerp, dat wordt nog wel het laatste taboe genoemd. Ik probeer me de ellende voor te stellen van die vrouwen en meisjes. Ik hoorde dat er schoolresultaten onder lijden omdat meiden die ongesteld zijn en geen maandverband hebben niet naar school durven. Vrouwen hebben hun baan verloren omdat ze niet naar hun werk konden. Ik ben er woest van; hoe hebben we het verdomme zover laten komen? Is dit het gevolg van de stelselmatige onttakeling van de verzorgingsstaat, onttakeld door opeenvolgende regeringen die wij samen hebben gekozen? De toeslagenaffaire, de jeugdzorg, de ziekenhuizen, het onderwijs…. Wat gaan we hieraan doen? Allereerst gaan we die vrouwen helpen: In Tilburg worden menstruatieproducten door de voedselbank verstrekt, u kunt doneren. Geld natuurlijk maar ook maandverband of tampons die nog in de verpakking zitten (info@armoedefonds.nl) . Elke vrouw die dat nodig heeft moet over menstruatieproducten kunnen beschikken, altijd! De illustratie bij dit artikel kocht ik bij het Vagina Museum in Londen en is gemaakt door Charlotte Willcox.

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Verhalenhuis op zoek naar identiteit in Pactwijk

Tilburg-Noord is een wijk waar mensen uit de hele wereld een thuis hebben gevonden. Mensen die ook vele werelden meenemen naar onze stad. Op zoek naar de kracht van identiteit nodigt het VerHalenHuis dit voorjaar sprekers van naam uit die hierover uitdagende verhalen vertellen. In het VerHalenHuis stappen dagelijks vele Tilburgers binnen, geboren in alle delen van de wereld. Mensen met eigen hoop en verlangen, maar ook pijn, verdriet en beslommeringen. En waar mensen elkaar ontmoeten komt verbinding tot stand. Het programma draagt de naam:

Het recht om te zijn, unieke inzichten in de vorming van identiteit

Op 20 januari is de eerste bijeenkomst gepland. Kefa Allush, presentator van OP1 en maker van programma’s als ‘Oases in de Oriënt’ en ‘van Nablush naar Ninevé’ gaat in gesprek met Ralf Bodelier, filosoof en journalist. Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchtelingenstudenten UAF en voorzitter van het Humanistisch verbond spreekt met Paul Cornelissen, projectleider van ForwArt in Pactwijk Noord. Rond drie lezingen van Kefah Allush, Mardjan Sheighali en Sinan Sankaya worden boekentafels en filmavonden geprogrammeerd die door deze sprekers zijn aangedragen. Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. entree € 10.- incl. koffie of thee. Aanmelden via reserveren@rondetafelhuis.nl

Filmprogramma 2022 : ‘Tast of identity’

Het Filmprogramma is eveneens rond het thema ‘Het Recht om te zijn’ samengesteld. De komende maanden kunt u intekenen voor de volgende films: Dinsdag 14 december: ‘Hidden Figures' Het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse wetenschapsters. In een tijd waarin zwarte vrouwen het moeilijk hebben in een wereld die wordt gedomineerd door witte mannen, zien we de drie vrouwen ondanks dagelijkse worstelingen het hoogste bereiken in hun vak. Ze zijn vrouw en ze zijn zwart. En ze zijn de besten. Hun leidinggevenden bij NASA zien dat uiteindelijk ook... Dinsdag 11 januari: 'Nomadland'

Stageproject ROC Tilburg in samenwerking met KBO-kring Tilburg KBO-kring Tilburg en het ROC (Zorg en Welzijn) bundelen hun krachten en starten een stageproject. Dit zal gaan lopen vanaf februari 2022. Bij dit project kunt u bijvoorbeeld denken aan studenten die een gezellig praatje komen maken met een bakkie, maar ook een boodschap doen, hulp bieden bij eenvoudige klusjes in huis zoals het verwisselen van een lamp of het oppompen of repareren van een band. Het spelen van een gezelschapsspel of een kaartje leggen, behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt zich aanmelden voor een student van het ROC bij u aan huis op de vrijdagochtend of -middag. U helpt er een student mee aan een stageplek. Heeft u interesse om deel te nemen aan dit project; aanmelden bij het ROC tel: (06) 34 38 22 60 of mail naar adekkers02@roctilburg. nl. Zij verzorgen de afspraken en brengen u in contact met de betreffende student(e). Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden. KBO-Stokhasselt organiseert: Op 7 januari 2022 in Wijkcentrum De Ypelaer een filmmiddag met in de hoofdrol André Rieu. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de voorstelling is gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro. In de pauze is er een verrassing en natuurlijk is koffie, thee en koek bij de voorstelling inbegrepen. Nieuwjaarwens bestuur KBO-Stokhasselt Wij wensen alle inwoners van Tilburg-Noord en onze leden in het bijzonder, een voorspoedig en vooral gezond 2022 toe.

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

Kom Bij Ons Stokhasselt


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Driekoningen Zingen en Het Vierde Geschenk: Speelgoed voor kinderen uit gezinnen die moeilijk rond kunnen komen Door: Hans Happel Sinterklaas en de Kerstman zijn weer in het land. Maar niet elk pakketje door de schoorsteen of aan de kerstboom is even rijkelijk bedeeld. In sommige gezinnen is de armoede zelfs zo groot, dat de middelen voor cadeautjes voor de allerkleinsten ontbreken. devol. Het delen van het speelgoed moet je zien als Het Vierde Geschenk. De kinderen die hun speelgoed afstaan zijn dan de vierde koning. Immers, in het oorspronkelijke verhaal gingen Drie Koningen met drie geschenken op weg. Tijdens de Sterrentocht die de Stichting Het VierdeGeschenk op zondag 9 januari in het centrum van Tilburg organiseert, nemen de koningen voortaan ook speelgoed mee.

Zo kun je helpen

De Tilburgse Speelgoedbank werd onlangs officieel geopend door burgemeester Theo Weterings. Vanaf dat moment loopt het storm aan de D.J. Jittastraat. De stichting heeft als gevolg van deze ontwikkeling behoefte aan extra vrijwilligers. Meer informatie over de Tilburgse Speelgoedbank is via (06) 51 64 11 03 verkrijgbaar. Dit nummer kan ook gebeld worden door mensen die een afspraak willen maken om gratis speelgoed op te halen. Ook wie speelgoed wil brengen wordt verzocht dit nummer te bellen. Speelgoed brengen kan alleen naar de Jules de Beerstraat 6 omdat daar de opslag is. De Tilburgse Speelgoedbank is wekelijks geopend op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Een deel van het interieur van de Tilburgse Speelgoedbank.

Tilburgse Speelgoedbank

Aan de D.J. Jittastraat 4 A, pal achter de Westermarkt is sinds kort de Tilburgse Speelgoedbank gevestigd. Deze nieuwe sociale voorziening laat zich vergelijken met de Voedselbank. Kinderen krijgen gratis speelgoed dat past bij hun leeftijd. Speelgoed is er verkrijgbaar voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Het speelgoed is schoongemaakt, op leeftijd geselecteerd en eventueel gerepareerd. Veel speelgoed gaat nogal eens kapot. Inpandig in de speelgoedbank is het Tilburgs Speelgoed Repair Café gevestigd.

Solidair, inclusief en circulair

Dit initiatief draait volledig op vrijwilligers. Het speelgoed wordt ingezameld via basisscholen en krijgt een tweede leven, temeer daar het wordt gerepareerd indien nodig. Zo is deze voorziening een schoolvoorbeeld van een cir-

Foto: Yvonne Richter

culaire samenleving. Andere eigentijdse principes van de speelgoedbank zijn inclusiviteit en solidariteit. Kinderen delen hun speelgoed met leeftijdgenootjes die het minder goed hebben, en álle kinderen komen er voor in aanmerking of zijn er via school bij betrokken.

De vierde koning en het vierde geschenk

Het initiatief voor een speelgoedbank komt voort uit de stichting Het Vierde Geschenk en laat zich als volgt verklaren. De oorsprong ligt in het Driekoningen zingen, een oud gebruik in onze stad. In de Middeleeuwen bedelden armen op Driekoningendag (6 januari) om brandstof en voedsel. Vanaf het midden van de negentiende eeuw tot aan het eind van de twintigste eeuw gingen kinderen langs de deuren en ze ‘bedelden’ al zingend om snoep. Deze traditie is inmiddels zo goed als verdwenen, maar de diepere betekenis van samen delen is nog steeds waar-

Het vervolg van de voorpagina Danyar

… En Danyar? Hij heeft het van alle kanten met prikkeldraad omheinde niemandsland tussen Polen en Wit-Rusland niet weten te bereiken. In Minsk is hij van zijn laatste centen beroofd en door de Wit-Russische autoriteiten terug op een vliegtuig naar Koerdistan gezet. Met een leeftijd van vijftien ben je minderjarig en is jouw visum zelfs in het Wit-Rusland van Loekasjenko niet rechtsgeldig.

Mariëlle Tweebeeke interviewt Zainab Hammoud, maakster van de reportage over Danyar. Op de achtergrond Danyar met zijn moeder


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

“Zumba is plezier!”

Heeft u wel eens een fles Champagne opengemaakt waarmee geschud was? Het knalt, het bubbelt en het bruist. Zo ongeveer voelt een gesprek met Sonia Rosales uit Peru. Met haar praten is één groot feest. Ik kwam later met een big smile thuis en toen mijn vrouw vroeg waar ik zo vrolijk van was, antwoordde ik: “Ik wil op Zumba!” Sonia Rosales is geboren in Lima, de hoofdstad van Peru. Haar vader is politieagent terwijl moeder het huishouden runt. Het gezin heeft vijf kinderen, vier meisjes en één jongen. Haar broer is helaas op vierentwintigjarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Sonia was peuterleidster in Peru maar is 12 jaar geleden voor de liefde naar Nederland gekomen. Eerst naar Helmond, en nu woont ze al drie jaar samen met haar vriend in Tilburg. Sonia kan in Nederland niet als peuterleidster aan de slag, haar beheersing van de Nederlandse taal is daartoe nog niet toereikend. In het werken met peuters die zelf nog volop hun taal moeten ontwikkelen, worden daar nou eenmaal hoge eisen aan gesteld. Als Zuid-Amerikaanse zit dansen in haar bloed. Ze zag in een sportschool een Zumba-instructeur aan het werk en was meteen gegrepen. Je kunt niet zomaar Zumba-les geven, daarvoor moet je eerst je licentie halen. Ze ging op cursus en haalde haar diploma. Ze begon Zumbalessen te geven in wijkcentra. Dat beviel heel erg goed en ze genoot van het contact met de bezoekers. “Je ontmoet daar mensen van allerlei Nationaliteiten.” Het heeft haar geholpen te integreren in Nederland. Na ook wat jaren ervaring te hebben opgedaan in diverse sportcentra begon het idee om voor zichzelf te beginnen. In een van die sportcentra heeft ze Marian ontmoet, de directeur van SBO Noorderlicht die haar wilde helpen met ruimte: de gymzaal van de school. “Je moet ook geluk hebben dat je de juiste mensen tegenkomt.”

En toen kwam Corona…

Gek genoeg heeft Sonia het gevoel dat Corona haar geholpen heeft. Ineens stond alles stil en was er tijd om haar eigen dansschool te beginnen: Estilo Latino. Dat vergt ook investeren, bijvoorbeeld in grote spiegels zodat de cursisten zichzelf bezig kunnen zien, belangrijk voor een goede houding. Ze heeft drie programma’s: Zumba Fitness voor mensen vanaf 18 jaar, Zumba Kids voor kinderen van 7 tot 11 jaar en Zumba Gold voor oudere mensen. Dit is een Zumbavariant met een lagere intensiviteit. Ze wil haar zaak rustig uitbouwen en zich naast Zumba richten op alle Latinodansen.

Viernes de Fiesta…

Latinodansen is meer dan dansen alleen, het is sociaal contact in een Latinosfeer met muziek en dansen. Viernes

de Fiesta (feest op vrijdag) is een avond vol Salsa, Bachata, Merengue en Latinmuziek om de mensen in een zomerse vibe brengen. Er is altijd een goeie Latin DJ, een workshop, en La Hora Loca (het gekke uurtje). Sonia doet dit op de tweede vrijdag van de maand in samenwerking met wijkcentrum MFA ’t Spoor (Oud-Noord) en met de Wijkcentrum de Ypelaer (Noord) op elke laatste vrijdag van de maand. Echt een keer gaan, het is puur plezier!

Alles voor de zaak…

Sonia is nu bijna 5 jaar niet meer terug geweest in Peru.

Ze werkt hard in haar dansschool en daarnaast ook in de thuiszorg. Al haar geld investeert ze in Zumba en haar dansschool Estilo Latino. “Alles voor mijn eigen zaak…” Met haar ouders en zussen heeft ze contact via Whatsapp en Face Time. Over haar opvoeding vertelt ze dat ze van thuis uit normen en waarden heeft meegekregen. Ze probeert het goede te doen en vertrouwt erop dat het haar dan ook goed zal gaan, want “wie goed doet, goed ontmoet”. Het is haar zeer gegund, mensen als Sonia Rosales brengen kleur, licht en plezier in onze maatschappij en dat kunnen we wel gebruiken in de donkere dagen voor Kerst.

Persoonlijk, transparant en professioneel

Sportfysiotherapie Heeft u klachten waardoor u het sporten niet (goed) kunt uitoefenen? Of heeft u tijdens het sporten een blessure opgelopen?

013 5470257 Benatzkystraat 38

Bij ons kunt u terecht voor advisering, begeleiding en training van sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Het Zwaailicht.............. Aangifte doen heeft zin!

Babbelaars

Iedereen mag aangifte doen van een misdrijf. Doet een kind jonger dan 13 jaar aangifte? Dan nemen wij altijd contact op de ouders of verzorgers. Wil een kind zelf geen aangifte doen? Dan kunnen zijn ouders of verzorgers dat voor hem doen.

Waarvan kan ik aangifte doen?

U kunt aangifte doen van alle misdrijven die in Nederland zijn gepleegd. Bijvoorbeeld diefstal, internetoplichting, inbraak, fraude, mishandeling of verkrachting. Van sommige misdrijven moét u aangifte doen, bijvoorbeeld ontvoering. Dat staat in de wet. De politie krijgt elk jaar meer dan één miljoen aangiftes. Als u aangifte doet, vraagt u de politie om onderzoek te doen naar het misdrijf. Ook als we geen verdachte vinden, heeft het zin om aangifte te doen. Dan weten we om welk misdrijf het gaat en waar het is gebeurd. De politie kan dan ook bepalen hoeveel agenten op straat nodig zijn.

Ik ben slachtoffer, moet ik aangifte doen?

Nee, u bent niet verplicht om aangifte te doen. Bent u bijvoorbeeld slachtoffer van zakkenrollerij? Of zijn uw spullen vernield of bent u mishandeld? Dan hebt u altijd het recht om aangifte te doen, maar dat is niet verplicht. Van ernstige misdrijven, zoals moord, doodslag of ontvoering moet u aangifte doen. U kunt ook besluiten om alleen een melding te doen bij de politie. U bent degene die hierover beslist.

Hoe bereid ik me voor op het doen van een aangifte?

Probeer u zo goed mogelijk te herinneren wat er is gebeurd. Waar is het gebeurd? Hoe laat? Heeft u de dader gezien? Hoe zag hij of zij er uit? Heeft u meer gezien, bijvoorbeeld een auto? Waren er andere mensen in de buurt? Hoe meer u kunt vertellen, hoe groter de kans is dat we een verdachte vinden. Zijn er spullen gestolen? Bedenk dan zo goed mogelijk om welke spullen het gaat. Hoe zagen ze er uit? Heeft u foto’s van de spullen? Heeft u serienummers van bijvoorbeeld de televisie of computer? Neem die dan mee als u aangifte doet. Neem uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument mee als u aangifte doet. Door: Marco van der Sijpt

Foto: Miek Korsmit

De scheurkalender is voor mij een langzame klok die niet de hele tijd tikt. Hij heeft ook geen last van zomer-, of wintertijd. De scheurkalender van het “Genootschap onze taal” hangt bij ons op het toilet. Elke dag een klein feitje, een grapje of een taalfeitje. Elke ochtend scheur ik het blaadje af en leg het op het aanrecht zodat de andere gezinsleden het ook kunnen lezen. En dat doen ze nog ook! Een enkele keer hebben ze het over een taalfeitje dat ze dankzij de kalender hebben geleerd. Hebben ze dan toch mooi weer opgepikt.

Wat gebeurt er nadat ik aangifte heb gedaan?

En zo komen we het jaar door. Met een steeds grotere vocabulaire of leuk feitje over etymologie. Om maar eens wat te noemen.

Doet u online aangifte? Dan krijgt u een kopie van uw aangifte of een bevestiging van uw aangifte via Mijn Politie. Doet u aangifte op een politiebureau? Dan krijgt u een kopie van uw aangifte of een bevestiging van uw aangifte. Om u te kunnen informeren over de afhandeling van uw aangifte hebben wij uw telefoonnummer en (e-mail)adres nodig.

Ik scheur weer een blaadje af en papierstof kriebelt in mijn neus. Het papierstof van de afgelopen 350 dagen heeft zich verzameld aan de scheurranden en dwarrelt naar beneden. Ik nies in mijn elleboog en besef dat... Stop. Nee. Ik wilde het er niet over hebben en dat ga ik dus ook niet doen. Even terug in de tijd.

Anoniem aangifte doen is niet mogelijk, anoniem melden is wel mogelijk via Meld Misdaad Anoniem (MMA). Kijk daarvoor op de website meldmisdaadanoniem.nl

Tien dagen geleden hebben we de kortste dag gehad en dat vind ik altijd een leuk kantelpunt. Elke dag een beetje meer licht erbij. We gaan dan “langzaam naar het licht”. Het kan mij niet snel genoeg gaan in deze donkere dagen. Ik vind al die lichtjes dan ook heel gezellig. Ook een vorm van licht.

Voor alle informatie: https://www.politie.nl/onderwerpen/aangifte-doen-achtergrondinformatie.html

Ingekomen post Na een korte afwezigheid las ik in Wijkkrant Noord het artikel ‘Een stadshart voor Noord, kan dat?’ Ik sta erg kritisch tegenover deze bouwplannen maar heb niet deelgenomen aan de online-informatieavond, omdat ik, net als veel leeftijdsgenoten met mij, sociale media niet zo beheers. Dat is geen gebrek aan interesse, integendeel, wij staan heel kritisch tegenover deze bouwplannen en zouden dit op een andere manier willen uiten. Ik heb hierover gebeld met dhr. Van Engelen van de gemeente en die vond het geen slecht idee om in De Nieuwe Heikant (of ergens anders) voor de oudere bewoners van onze buurt een informatiemiddag of -avond te organiseren. Dat zou ik zeer begroeten, want medebewoners (eigenaren en huurders) zijn ontzet over deze plannen. Persoonlijk ben ik tegen de bouwplannen, omdat ons park grotendeels gaat verdwijnen. Met de huidige aandacht voor het milieu is het toch tegenstrijdig om een park met mooie bomen te laten verdwijnen voor een anoniem complex van hoge gebouwen, gedeeltelijk sociale woningbouw, daar wachten we nog net op! Hier kan schijnbaar alles, vooral ook als ik daarbij denk aan de plannen voor een mestfabriek in Tilburg-Noord, afvalput van de stad. Tweehonderdzeventig appartementen, heel veel mensen, heel veel auto's, heel veel ruimte voor parkeerplaatsen, 1700 m2 voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen; WAAROM?! Dit is geen stadsontwikkeling, dit is het vernietigen van ruimte, het verwijderen van groen, bomen, rustzones. Ik mag hopen dat de Gemeente tot inzicht komt. Ik verdraag het slecht dat in Noord alles moet kunnen en mogen, terwijl de heren die de plannen maken lekker in De Blaak of Berkel-Enschot en Goirle van hun rustige leven genieten. Nee Tilburg, dit is niet de juiste weg! Naam en adres bekend bij de redactie

Het is dan ook in die donkere maar gezellige dagen dat we allemaal thuis zijn. Dat iedereen zelfs vakantie heeft. Dat we samen die laatste dagen doorbrengen op weg naar het einde van het jaar. Meestal met vijf en soms ook met zes want middelste heeft een vriendin. Lange tijd mochten we het zo niet noemen maar nu is het dan blijkbaar officieel. Het mag gezegd worden en wij vinden het gezellig. D’r kan altijd nog wel een stoeltje of een bordje bij en nog wel voor een vrouwelijk persoon ook! Ik moet denken aan het lied “Meester Prikkebeen”. Daarin heeft Boudewijn het over “ in de sneeuwnacht bij de Wallen verwachten ze het nieuwe jaar”. Dat doen wij, hier in Tilburg-Noord ook. En we hopen dat het een beter jaar wordt. Minder grimmig, beter voorspelbaar en betrouwbaarder ook. “... De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, een vuurpijl spuit de hemel in….” En ondanks het vuurwerkverbod gebeurt dat ook. Minder dan andere jaren, beduidend minder, maar daardoor misschien juist mooier. In ieder geval dat siervuurwerk want daar houd ik wel van. Daar zitten soms prachtige exemplaren bij. Ik sta achter mijn liefste en weet mijn armen nog net rond haar winterjas te slaan. Mijn neus in haar haren, mijn kin op haar hoofd. Mijn armen om haar heen en ik zeg niets maar ik denk het wel. Ik hoop het wel. Van harte zelfs en voor iedereen. Een heel voorspoedig en vooral veel gelukkiger nieuwjaar!


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Huurteam Tilburg helpt

Donkere dagen Tussen oktober en april vinden meer inbraken plaats dan in de rest van het jaar. Wat kun je hier tegen doen? Natuurlijk is een alarmsysteem fijn, maar er zijn ook simpele en gratis manieren die de kans verkleinen dat inbrekers jouw huis of zaak uitkiezen. Het allerbelangrijkst: Ramen dicht, licht aan, deur op slot! En verder: • Laat nooit je sleutels aan de binnenkant van het slot zitten. • Verstop je sleutel nooit onder de deurmat of een bloempot. • Zet ladders en vuilcontainers weg. Inbrekers gebruiken dit vaak als opstapje om binnen te komen. • Voldoe aan het Politiekeurmerk. Op www.politiekeurmerk.nl vind je waar de juiste anti-inbraakspullen te koop zijn.

Iedereen moet in de gemeente Tilburg een woning kunnen huren voor een eerlijke huurprijs. Waarbij je te maken hebt met een verhuurder die betrouwbaar is. Maar wat doe je als er sprake is van een veel te hoge huur of te hoge servicekosten, onterechte bemiddelingskosten, illegale contractvormen, achterstallig onderhoud of zelfs van intimidatie en bedreiging? Het kan zomaar zijn dat jouw situatie helemaal niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Klop dan aan bij Huurteam Tilburg. Dit team helpt huurders om voor hun rechten op te komen. Deze dienstverlening is gratis. Met het Huurteam krijgt de gemeente ook meteen meer zicht op de problemen binnen de verhuurbranche, zodat deze problemen opgelost kunnen worden. Het Huurteam is 1 juli 2021 gestart voor een proefperiode van twee jaar. Het team wordt gefinancierd door de gemeente.

Meer tips en weetjes over inbraken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Meer info op www.huurteamtilburg.nl.

Ontwikkeling Wagnerplein Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren nogmaals een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Eind 2021 volgen er besluiten en is duidelijk of de plannen doorgaan.

Twintig jaar Buurtbemiddeling Soms is er al maanden ruzie in de straat. Over de tuin, de schutting of een blaffende hond. Dan is het wellicht tijd voor Buurtbemiddeling. In het twintigjarig bestaan van Buurtbemiddeling, zijn de buurtbemiddelaars zo’n 4.000 keer ingeschakeld. Getrainde vrijwilligers bemiddelen bij conflicten en pakken deze aan voordat ze uit de hand lopen. Momenteel zijn er 45 vrijwilligers aangesloten. In 2020 bemiddelden zij bij 317 klachten: de meest voorkomende klachten zijn: geluidsoverlast, treiterijen, tuin- en buitenproblemen, bedreiging / intimidatie en overlast door dieren. Buurtbemiddeling helpt mensen verder. Het vermindert woonoverlast, verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten, vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid en heeft een positief effect op de gezondheid van mensen. ContourdeTwern coördineert buurtbemiddeling in Tilburg. Meer informatie op www.contourdetwern.nl.

Ook al zijn de plannen nog niet zeker, de gemeente en BPD hebben 13 september online een toelichting gegeven op de plannen rondom het Wagnerplein. Tijdens deze avond vertelde de gemeente over de vervolgstappen en lichtte BPD de visie toe. De visie geeft een eerste impressie waar de nieuwe woningen komen, welke functie het Von Weberpark kan krijgen en hoe wordt gedacht over het parkeren. Er waren op deze avond nog geen definitieve ontwerpen te zien; dat gebeurt pas in een later stadium. Wel was er alle ruimte voor vragen. Op 24 november heeft een overleg plaatsgevonden met bewoners over de sociaal maatschappelijk functies van het plein. Op 15 december vindt er een 2e overleg plaats met deze groep. Benieuwd naar de plannen? Op www.tilburg.nl/wagnerplein kunt u meer informatie vinden over de plannen. Hier staat ook een opname van de informatiebijeenkomst. Heeft u nog vragen? Mail dan naar wagnerplein@tilburg.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk via de mail een antwoord op uw vragen.

OVERLAST DOOR VUURWERK?

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane, omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl / 06-25739978 Heeft u (geluids)overlast door vuurwerk of ziet u schade door vuurwerk aan bijvoorbeeld straatmeubilair? Meld het met Fixi!

Een melding doen helpt. De gemeente, de politie en jongerenwerk gebruiken o.a. deze meldingen om hun inzet in de wijken te bepalen.

Download de Fixi app of gebruik het meldformulier op www.tilburg.nl/vuurwerk.

Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Migrantenhotel Tilburg-Noord geopend! Door: Ab Kuiper Als ik onder onze notenboom sta naast onze kippenren, zie ik in de verte over het bouwland het migrantenhotel. Hoe zou dat er vanbinnen uitzien? Welbeschouwd zijn we buren. Wij hebben de bouw goed kunnen volgen. Je leest vaak over wantoestanden in de huisvesting van arbeidsmigranten: huisjesmelkers, woekerprijzen, veel mensen op een te kleine kamer en ga zo maar door. Hier in noord is echter een hele mooie huisvesting neergezet. Er zijn alleen tweepersoons kamers beschikbaar. Eerder genoemde vierpersoonskamers zijn er uiteindelijk niet gekomen. Een verstandig besluit. Een kamer bestaat uit een badkamerunit, keukenblok, losse eenpersoonsbedden en een kast inclusief kluisje voor iedere bewoner. Voor alle ramen rolgordijnen die ervoor zorgen dat je ook goed kunt slapen als je uit de nachtdienst komt. Er zijn voorzieningen binnen en buiten voor ontspanning. Ook een wasserette is aanwezig. De boel is goed geïsoleerd, geluidsoverlast is tot een minimum teruggebracht. Welfare-officers zijn 24/7 beschikbaar en zijn vraagbaak en probleemoplossers voor alle partijen. Om 22.00 uur wordt het gebouw gesloten. Alleen bewoners kunnen er dan nog in met hun pasje. Druggebruik wordt niet getolereerd. Indien zich dat voordoet, wordt de gebruiker onmiddellijk verwijderd. Als omwonenden overlast ervaren, neem dan contact op met Kafra Housing, (088) 523 72 22. In de aanloop was er volop weerstand te overwinnen. Je wordt ineens geconfronteerd met ruim 400 mensen in je achtertuin. Dit migrantenhotel lijkt echter zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben.

Tilburgs accordeonorkest repeteert in Symfonie Accordeonorkest LMJ (Les Musiciens Joyeux) repeteert sinds november in het MFA in Tilburg-Noord. Na zo’n 25 jaar in de wijk Theresia, waren we genoodzaakt, door parkeerbeleid aldaar, om een andere repetitieruimte te zoeken. In MFA de Symfonie bleek nog ruimte te zijn om te repeteren. Dit is een goede plek voor ons omdat bijna de helft van de leden in Tilburg-Noord woont, en er volop parkeerruimte is. In september vierden we ons 50-jarig bestaan en werden we door burgemeester Theo Weterings in het zonnetje gezet met de uitreiking van de Tilburgse Ereprent. We repeteren nu alweer een paar maanden op de dinsdagavond in De Symfonie en dat bevalt ons goed. We spelen klassiek, filmmuziek, popmuziek en ook meezingers. Kom gerust eens langs om te luisteren als de accordeon je aanspreekt. Zie ook onze website www.lmjtilburg.nl Ad Spijkers.

Optreden bij festival in de Ypelaer

VOORLEESHALFUURTJE IN DE BIBLIOTHEEK WAGNERPLEIN Op donderdag 16 december gaan we voorlezen aan peuters in de Bibliotheek Wagnerplein. Het voorleeshalfuurtje is iedere derde donderdag van de maand om 10.00 uur en is gratis. Peuters en hun ouders of opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Voor het voorleeshalfuurtje van 16 december hebben we gezellige kerstverhalen klaarliggen. O.a. het prentenboek: “Kerstmis met Fien en Milo” van Pauline Oud.

Fien en Milo gaan een kerstboom kopen, want het is bijna Kerstmis. In de tuin maken ze eerst nog een sneeuwpop. Daarna gaan ze binnen de kerstboom versieren. Fien en Milo kiezen kerstballen, slingers en een piek voor in het topje van de boom. Maar als de kerstboom klaar is, is Milo plotseling verdwenen.... Waar kan hij nu toch zijn? Kom je luisteren en meedoen? Misschien kun jij helpen om Milo te vinden? Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Het is natuurlijk erg gezellig, maar ook van groot belang voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen die regelmatig worden voorgelezen hebben namelijk een grotere woordenschat. Aanmelden kan telefonisch op (013) 547 08 55 of door te mailen naar wagnerplein@bibliotheekmb.nl De toegang is gratis.


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 9

De Brabander van het jaar in Noord? Met kerst weet u het! Door: Myriam Krol Wat een verrassing! 16 november kwam Omroep Brabant op bezoek bij Tira mi su. Initiatiefneemster Antonietta Maria Gallo werd verrast door tv-camera’s: ze is genomineerd voor Brabander van het jaar, de jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant. Antonietta is voorgedragen voor deze nominatie door heel veel mensen om haar heen. Op 15 december wordt de winnaar voorlopig nog intern bekend gemaakt bij de genomineerden. Maar op Eerste Kerstdag volgt de grote prijsuitreiking op Omroep Brabant TV. Allemaal kijken dus!

Fotobijschrift

Muurschildering in de nieuwe garagebox van Tira mi su

Antonietta woont met haar kinderen in de Sibeliusflat. Al jarenlang verzamelt en doneert ze kinderkleding. Ze deed dat binnen haar eigen netwerk van de flat en basisschool De Lochtenbergh. Ze zorgde ervoor dat wat de één over had terecht kwam bij de ander die het nodig had. Ze wordt de moeder van de flat genoemd: ze deelt eten met wie dat nodig heeft, onderhoud contact met alleenstaande ouderen, is een aanspreekpunt bij vragen, een kartrekker voor de afvalprikploeg en een verbinder bij het bewonerspanel (Mariët van CdT, red.). Toen haar werk achter haar voordeur uit zijn voegen groeide, kon ze in twee garageboxen van de Sibeliusflat terecht, door Wonenbreburg beschikbaar gesteld aan de Sibeliusinloop van ContourdeTwern. Antonietta noemde het initiatief Tira mi su, wat ‘trek me omhoog’ betekent en verwijst naar het ‘elkaar helpen’. Met een drukbezochte pagina op Facebook krijgt Tira mi su nog meer naamsbe-

Foto: Tira mi su

Antoinetta wordt verrast door Omroep Brabant met een nominatie

kendheid. Het is een sociaal project met een netwerk door heel Tilburg, waar mensen doneren omdat ze weten dat het altijd een goede bestemming krijgt. De missie van Tira mi su is helpen, daar waar nodig, zonder oordeel. Aan Tira mi su werken nu ook Manuela Smarius en Sahaira Eugenia mee als vrijwilliger. Inmiddels is Tira mi su van twee garageboxen verhuisd naar een grotere en diepere garagebox onder in de Sibeliusflat. Ook deze box is door WonenBreburg beschikbaar gesteld aan ContourdeTwern en Tira mi su.

Foto: Tira mi su

Hoe werkt Tira mi su? Iemand meldt zich bij Tira mi su omdat deze bijv. kleding of een fiets voor een zesjarig jongetje kan gebruiken. Tira mi su plaatst deze oproep op de Facebookpagina (de pagina wordt door 652 mensen gevolgd), en zo kunnen de donaties binnenkomen. De ontvanger wordt gevraagd dat wanneer de kleding niet meer past, deze weer terug te geven aan Tira mi su. Gemiddeld worden er per maand rond de 60 mensen belangeloos geholpen. Voor driekwart bestaat de hulp uit kleding. Maar ook fietsen, speelgoed en andere dingen uit een baby- en kinderuitzet worden aangeboden en gevraagd. Ook als mensen speciale dingen aan willen bieden, wordt er gekeken of daar belangstelling voor is. Tira mi su is elke dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur geopend en elke donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.30 uur. Via Facebook is altijd contact mogelijk: facebook.com/Tira mi sudesignedtohelpyou

Hulp wanneer jouw kind dat nodig heeft Kinderfysio- en ergotherapie bij Kindertherapie De Vlieger Sommige kinderen hebben moeite met de gymles, anderen vallen iets vaker dan hun broertje of zusje. Knutselen en concentreren kan moeilijk zijn, of misschien duurt het wel érg lang voordat jouw kleintje leert fietsen. In de Schubertstraat bundelen Kindertherapie De Vlieger en Fysiotherapie Tilburg-Noord de krachten: speciaal voor schoolgaande kinderen van 0 tot 16 jaar bieden zij kinderfysio- en ergotherapie die werkt. Kindertherapie de Vlieger biedt hulp aan kinderen met motorische of sensorische problemen. Dat is dus wanneer een kind problemen heeft met het gebruiken van spieren, de zintuigen, met fijne en/of grove motoriek of wanneer je zoon of dochter moeite heeft met concentreren.

Hoe werkt het?

Als ouder zie je misschien dat jouw kind wel wat extra hulp kan gebruiken, maar ook een juf, schoolarts of peuterleidster kan dit adviseren. “We starten met een intake en een onderzoek”, vertellen ze bij De Vlieger. “Daarna beoordelen we of jouw kind baat heeft bij een behandeling. Is het antwoord ja? Dan maken we samen een behandelplan. Op een speelse manier stimuleren we de vaardigheden van jouw kind en gaan we zo snel mogelijk aan de slag.”

Fijn traject

Door de samenwerking tussen beide praktijken is er veel mogelijk: “We bieden kinderfysiotherapie en -ergotherapie apart aan, maar we stemmen dit ook op elkaar af. Zo kunnen we afspraken combineren.” Ook hoef je niet bang te zijn voor een lange zorgroute; “Vaak kunnen we kinderen via een kort traject al enorm op weg helpen.”

Sterkte kanten

Kindertherapie De Vlieger zoekt ook de link met bijvoorbeeld school, artsen, logopedisten, het consultatiebureau,

de GGD, GGZ of andere partijen waar jouw kind al mee te maken heeft. De praktijk heeft bovendien contracten met alle zorgverzekeraars. “Maar de kinderen staan voorop. We werken doelgericht en met de sterke kanten van jouw kind.” Wil je je kind niet direct aanmelden, maar heb je eerst nog wat vragen? “Bel gerust, wij denken graag met ouders mee!”

Advies en hulp

Ook kinderen met extra uitdagingen, zoals een meervoudige handicap, hartproblemen, reuma, of verschillende syndromen (bijvoorbeeld het syndroom van Down) kunnen terecht bij Kindertherapie de Vlieger. De therapeuten zijn te vinden in het kwaliteitsregister, hebben ruime ervaring en geven graag advies. Niet voor niets werd de praktijk in 2020 door patiënten beoordeeld met een 9.5! Kijk voor meer informatie op www.kindertherapiedevlieger.nl (013) 763 07 50 info@kindertherapiedevlieger.nl


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Wat ik je wens is een jaar vol goede moed Eigenlijk kan ik niks… behalve schrijven. een hoofd vol vertrouwen veel liefde van Ik ben blij dat ik dat voor u kan en mag de jouwen laat het oude jaar maar gaan doen. Ik wens u licht, lucht en liefde in het en ga er met frisse zin tegenaan! nieuwe jaar. Jacques van der Borght Myriam Krol

Bewaar wat fijn is, of het nu groot of klein is. Hou vast wat raakt, laat los wat niet gelukkig maakt. Veel geluk en gezondheid in 2022. Ria de Kock

Ik wens onze lezers, adverteerders en ondersteuners van harte een geweldig jaar 2022 toe! Een jaar, waarin we hopelijk verlost zijn van alle nare coronamaatregelen en waarin we weer een hoog knuffelgehalte kennen! Peter Korsmit

Fijne voorzetting, een gelukkig nieuwjaar en een aangenaam etensmaal met stukjes spek erin (Ds. Gremdaat)

Ik wens iedereen een gezellig, gezond en gelukkig 2022 Miek Korsmit

Hans Happel

Het vrijwilligersteam van Wijkkrant Noord Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar Ab Kuiper

De beste wensen voor 2022 Lambert Winkelmolen

Blijf elkaar zien als mens met ieder zijn eigen waarden. En dat anders zijn ons mag inspireren en verbinden. Om samen de wereld vredevol te maken.Dit is mijn wens voor 2022. Cora Rooijakkers

Alle goeds voor 2022! Jasper Razenberg

Ik wens alle wijkbewoners in Noord een stressvrije Kerst. Lekker met familie en vrienden om de gourmetplaat en anders een stevige wandeling in de sneeuw. En natuurlijk een virusvrij nieuw jaar! Jessica Köhler-Bracke

Mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. De toekomst kan ik niet voorspellen. Maar wil jullie toch even vertellen.Als ik het voor het zeggen had. Komen enkel mooie dingen op ons pad. Ad van Dun

Fijne Feestdagen Safaa Bouzambou

Komt een ramp van buiten, kijk dan vooral naar binnen. Met de kracht uit jouzelf kunnen wij samen winnen. Een heel goed 2022! Marco van de Sijpt


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 1 1

Ik wens alle inwoners van Tilburg-Noord een fijn, creatief en vooral gezond jaar. Carin van Voorst

Fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar. Joop van de Ven

Ik wens iedereen fijne Kerstdagen en een bruisend en sprankelend 2022!! Henk de Kock

Ik wens al de wijkbewoners een gezond en gelukkig nieuw jaar toe met vooral respect voor elkaar en vertrouwen in een mooie toekomst voor Tilburg-Noord en haar bewoners. Geef elkaar de ruimte om anders en daardoor aanvullend aan elkaar te kunnen zijn. Harrie Meeuwesen

Ik wens iedereen een gezond 2022 en hoop dat we veel leuke activiteiten mogen organiseren in Wijkcentrum De Symfonie. Hans Zuiderwijk

Allen veel vrede en respect voor elkaar. Mat Gardeniers

Het vrijwilligersteam van de beide Wijkraden Voor 2022 wens ik iedereen een gezond en vooruitstrevend jaar toe. Gerbrand de Brouwer

Dat we volgend jaar elkaar weer telkens blij mogen ontmoeten. Karel Drijvers

Ik hoop dat 2022 voor ons allemaal een goed en gezond jaar mag worden Miep Baarslag

Alle goeds voor 2022 Ton van de Bersselaar

Voor alle mensen, In deze moeilijke tijd, hoop ik op verdraagzaamheid.Laten we er samen voor gaan. Ik wens dan ook iedereen fijne feestdagen en vooral een gezond gelukkig en goed 2022 toe. Corrie Aerts

Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar Joke Roovers

Fijne feestdagen voor iedereen. Voor 2022 goed naar elkaar luisteren en respect hebben voor ieders levenswijze. Hetty de Wilde

Fijne feestdagen in goede gezondheid en een mooie start voor het nieuwe jaar. John Zeebregts


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Food- & Bootcamp in Stokhasselt/Vlashof

Mestfabriek

In wijkcentrum De Ypelaer zijn we gestart met een nieuwe activiteit. Het gaat om het Food- & Bootcamp dat elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur wordt georganiseerd. Het is bedoeld voor kinderen uit groep 3 t/m groep 8 van de basisschool. Vanwege de komende schoolvakantie is de eerstvolgende bijeenkomst op zaterdag 5 februari 2022. Op diverse basisscholen en in De Ypelaer liggen flyers met uitgebreide informatie. Deelname kost € 5,00 per kind (inclusief lunch). Kinderen die zijn geregistreerd bij de Meedoenregeling betalen maar € 1,00. Een 3e kind per gezin hoeft niets meer te betalen. Aanmelden kan bij Yolanda Doorakkers: (06) 14 04 75 79 of via yolanda5012@gmail.com.

In de vorige editie van de wijkkrant hebben we een artikel gepubliceerd over de vergunning die de provincie heeft verleend voor de bouw van een mestfabriek in Tilburg-Noord. De wijkraden hebben samen met Natuurmonumenten, het Brabants Burgerplatform en de Brabantse Milieufederatie - met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid - een verzoek ingediend om de vergunning in te trekken.

Afspraak wijkraden met wethouder Marcelle Hendrickx Voor de lezers die de berichten over het moeizame contact met de wethouder hebben gevolgd, kunnen we melden dat de wijkraden een nieuwe afspraak met haar hebben gemaakt. In eerste instantie zouden we na veel afzeggingen op 18 november een overleg met de wethouder hebben maar haar agenda noopte

haar die afspraak te verplaatsen naar 16 december. De wethouder heeft laten weten het bijzonder jammer te vinden dat er steeds ontwikkelingen waren buiten haar om, die tot deze situatie hebben geleid. Een overleg met wethouder Marcelle Hendrickx is voor de wijkraden van belang

Foto gemeente Tilburg omdat ze onderwijs, jeugd en jeugdzorg, cultuur, wijk-

aanpak, wijkgericht werken en burgerparticipatie in haar portefeuille heeft. Onderwerpen die op 16 december vooral op de agenda zullen staan zijn onderwijs, kinderopvang en de sociale basis. We houden onze lezers op de hoogte van de ontwikkelingen en uitkomsten van het gesprek.

Petitie

De wijkraden hebben inmiddels een petitie geplaatst om deze mestfabriek tegen te houden. Voor bewoners is dit waarschijnlijk de enige en laatste mogelijkheid hun mening te laten horen. Je vindt deze petitie via Een mestfabriek in Tilburg-Noord? - Noordraad Heikant Quirijnstok op de website www.noordraad.nl . De petitie staat ook op www.wijkrantnoord.nl en www.stokhasselt.nl. Op de site van de Noordraad vind je ook ons volledige artikel over de mestfabriek.

Metamorfose fietstunnel Von Weberpad Heb je het al gezien? De gedaantewisseling van de Von Webertunnel? De fiets- en voetgangerstunnel was toe aan een opknapbeurt en niet zo’n beetje ook; onooglijke graffiti, slecht schilderwerk en kapotte verlichting waren een doorn in het oog en zorgden voor een onveilig gevoel. En moet je nu eens kijken: verlichting sfeervol vernieuwd en zowel van binnen als van buiten is de tunnel een gigantisch kunstwerk geworden. Van onooglijke tunnel naar fijne beleving door een muurschildering over

de volle lengte. Kunstenaar Joep van Gassel heeft er een maand aan gewerkt. Het thema is natuur en in de schildering zijn veel dieren en vogels opgenomen die in de buurt te vinden zijn. Omdat de tunnel een verbinding vormt tussen het centrum en stadsdeel Noord heeft Joep die functie beklemtoond door met twee verschillende basiskleuren te werken. Vanuit de stad gezien is de buitenzijde en de helft van de binnenkant blauw, aansluitend bij de kanaalzijde, en de vanuit het park gezien Vernieuwde Von Webertunnel

Joep van Gassel in kunstwerk

Foto: Carin van Voorst

heeft hij gekozen voor groen. Joep is een gewaardeerd kunstenaar in Tilburg. Hij heeft al verschillende muurschilderingen op zijn naam staan. Je kent er vast wel een aantal, bijvoorbeeld bij het Textielplein, Stuivesantplein, onder de brug aan de Ringbaan Oost bij de Piushaven, en dichter bij huis de schildering bij de natuurtuin in Stokhasselt en de vloerschildering bij De Symfonie. Kunst in de openbare ruimte is Joeps specialiteit. Naast muur- en vloerschilderingen, schilderingen op objecten, grafische ontwerpen en illustraties geeft hij ook (graffiti) workshops. Zijn werk is van toegevoegde waarde in de bestaande omgeving. Het ontwerpproces komt dan ook tot stand in nauw overleg met bewoners. Zijn stijl is

Brochures Posters Flyers Huisstijlen Logos Rollups Magazines Banners Websites

Foto: Joep van Gassel

breed; van realistisch (natuur) tot grafisch, geometrisch. De omgeving en bewoners zijn bepalend voor het ontwerp. Het zijn de buurtbewoners geweest die het initiatief hebben genomen (aan de bel hebben getrokken) voor de renovatie van de tunnel en het kunstwerk. Wijkregisseur Samir Azahaf heeft de regie genomen naar de gemeente toe. En nu is Tilburg-Noord een kunstwerk rijker en de tunnel voelt een stuk veiliger. En de bewoners? Die vinden het prachtig. Maar we willen wel meer mooie muurschilderingen in Noord. U ook? Laat het dan weten en doe voorstellen via secretariaat@noordraad.nl.


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Hoogspanningsleidingen tussen Tilburg-Noord en Best TenneT, landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet, gaat het traject tussen Tilburg-Noord en Best aanpassen. De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter en daarnaast wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt en die elektriciteit vraagt om transport via het netwerk. En dat netwerk heeft – zoals in veel regio’s in Nederland- de maximale capaciteit zo goed als, bereikt. Er wachten nu al grootschalige energieprojecten zoals windmolenparken en zonneweides op aansluiting op het netwerk. Dat geldt overigens niet voor particulieren die zonnepanelen op hun dak willen plaatsen. In verhouding zijn dat minimale toevoegingen aan het netwerk. Maar als grote projecten lang moeten wachten, Tracé hoogspanningsleidingen Tilburg-Best; foto TenneT wordt dat een knelpunt in de energietransitie. TenneT

is daarom gestart met de aanpassing en uitbreiding van het hoogspanningsnet in Brabant. Het bovengrondse 150 kV-traject tussen Tilburg-Noord en Best wordt vervangen door een nieuw, ondergronds tracé. Daarmee wordt de transportcapaciteit vergroot en wordt ook de verouderde verbinding vervangen. En dat voorkomt ook groot onderhoud aan de oude masten. In totaal gaan 110 masten verdwijnen tussen Tilburg-Noord en Best. TenneT heeft samen met de vijf gemeenten (Tilburg, Oisterwijk, Oirschot, Boxtel en Best) een planning gemaakt voor de werkzaamheden die dit najaar van start zijn gegaan. Begonnen is in Oisterwijk met het leggen van de ondergrondse bekabeling. Naar verwachting wordt de nieuwe verbinding in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen. Daarna wordt tussen 2023 en 2024 de bovengrondse verbinding tussen Tilburg-Noord en Best verwijderd. Inmiddels zijn ook voorbereidende stappen gezet om het westelijk traject in Brabant te vernieuwen. Het gaat om de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV die loopt van Rilland (zuidwestelijk van Bergen op Zoom) naar Tilburg. Meer informatie hierover is te vinden op: Zuid-West 380 kV West - TenneT.

Infomarkt alias “Manifestatie” Een paar maanden geleden hebben we aangekondigd dat we begin 2022 de al veel eerder geplande Manifestatie gaan organiseren. Dat is nog steeds de bedoeling en “Manifestatie” wordt “Infomarkt”. Een ‘markt’ waar bewoners waardevolle informatie over allerlei thema’s rondom wonen èn specifiek wonen in Tilburg Noord kunnen gaan halen. Dat we nu opnieuw te maken hebben met een ernstige coronasituatie, hebben we niet voorzien. Op het moment dat we onze teksten indienen bij de wijkkrant, kunnen we niet bepalen of de “Infomarkten” kunnen doorgaan. We hebben een concessie gedaan door één grote manifestatie op te splitsen in een drietal kleinere om zo op wijkniveau onze bewoners te informeren over de ontwikkelingen in Tilburg-Noord. Deze drie infomarkten zullen – in geval ze doorgaan - op verschillende locaties plaatsvinden (wijkgericht). Waarschijnlijk kunnen we in de volgende wijkkrant de data per infomarkt bekend maken. Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomsten? In verschillende wijkkranten zijn inmiddels publicaties gedaan over de doorbraakinitiatieven die nu volop in ontwikkeling zijn. Aan die vier projecten gaan we dan ook zeker aandacht besteden: • Food als bron van ontwikkeling • Corpo Máquina in het Ypelaerpark • Flats Kapelmeesterlaan • Stempelstudie (architectuur en een betere mix van woningen). Naast de doorbraakinitiatieven zullen ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals armoede, gezondheidszorg, onderwijs, verkeers- en algemene veiligheid, de ontwikkelingen rondom de stadsrand, de hoogspanningsleidingen, landschapspark Pauwels, gezond, rustig leven en wonen in Tilburg-Noord. Bij dat laatste onderdeel zal de bouw van duizenden nieuwe woningen aan bod komen maar ook de verduurzaming van huizen en het groen in de omgeving. Het programma van de bijeenkomsten wordt afgestemd op de specifieke ontwikkelingen in betreffende delen van de wijk. Deelname aan een bijeenkomst Het gaat de wijkraden in de eerste plaats om de bewoners zelf. We werken in drie teams om de voorbereidingen te treffen en vooral per wijk de thema’s uit te werken; samen met de bewoners. Er zijn drie kartrekkers voor contact met bewoners en geïnteresseerden in de wijk. Want bewoners krijgen nadrukkelijk een rol en kunnen volop meedoen. Door van onze kant informatie te geven, hopen we ook de inzet vanuit de bewoners te mobiliseren. Werpt er zich een ambassadeur op uit de wijk? De werkgroepen, dan wel kartrekkers, die de bijeenkomsten voorbereiden zijn:

• • •

Heikant/Quirijnstok - Mat Gardeniers (secretariaat@noordraadhq.nl ) Stokhasselt/Vlashof - Joke Roovers (bestuur.wijkraad@stokhasselt.nl) Overall beeld - Thea van Blitterswijk (theavanblitterswijk@rondetafelhuis.nl )

Bent u geïnteresseerd? Kom dan naar een van de bijeenkomsten. Wilt u dat er in de bijeenkomst van uw wijk of keuze aandacht is voor een specifiek onderwerp? En wilt dat voorleggen aan of uitwerken met een kartrekker? Dan hopen we van harte dat u zich aanmeldt bij Mat, Joke of Thea. Verduurzaming van je woning Met de winter voor de deur en een gasprijs die de pan uit vliegt, is elke besparing aan energie meegenomen. Of je nu een koop- of huurwoning hebt, je huis verduurzamen kan altijd. En dat kan al met kleine voorzieningen en bewust omgaan met warmte en elektriciteit.

• • • • • • • • • •

Kleine stapjes om energieverbruik te verminderen verwarm geen ruimtes waar niemand is • zet de verwarming niet aan als er niemand in huis is • verwarm de slaapkamer niet of zo min mogelijk • sluit deuren van ruimtes die niet worden verwarmd • zet de verwarming minder hoog en probeer te wennen aan een lagere temperatuur (19 à 20 graden ’s avonds en 18 graden overdag) • zet een uur voor het slapen de verwarming al laag • lucht ’s ochtends de belangrijkste ruimtes (schone en droge lucht wordt sneller warm) • sluit ’s avonds gordijnen (isolatie) • dicht kieren en breng tochtstrips aan • plak radiatorfolie achter de radiatoren waarmee de warmte gereflecteerd wordt naar de kamer laat geen lampen branden in ruimtes waar niemand is vervang lampen door ledverlichting gebruik niet voor elk wiswasje heet water (daarmee wordt voorkomen dat de boiler vaak aanslaat) douche kort(er) en plaats een waterbesparende douchekop was alleen met een volle wasmachine droog de was aan de lijn (i.p.v. in een droogtrommel) verlaag de watertemperatuur van de boiler (van 80 naar 60 graden) is je pc aan vervanging toe? Kies dan voor een energiezuinigere laptop i.p.v. een desktop haal stekkers uit het stopcontact als ze op dat moment geen (oplaad)functie hebben en niet onbelangrijk voor de maatschappij; kies voor een groen energiebedrijf. Dat vermindert niet je energieverbruik maar wel de duurzaamheid ervan.


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

KERST 1

2

3

4

5

PUZZEL

6

8

7

13 15

17

23 27

28

18

19

24

25

29 35

45

46 53

36

37

67

55

85

86

80

104

112 118

119

72 82

64

93

20

106

107

126

73

44

61

74

93

94

100

101 109

110

115 121

75 84

108

114

120

72

43

60

92 99

116

122

123

124

127

Horizontaal 1. boemerang; 7. waarborgbewijs; 13. vrouwelijk zoogdier; 14. tafelgast; 15. deel van het gelaat; 17. rivier in Spanje; 19. adempauze; 21. ik (Latijn); 23. specerij; 24. kippenproduct; 25. IJsland (op auto’s); 26. vorderen; 27. mobiele eenheid (afk.); 28. ontkenning; 30. land in oost-Azië; 32. Polen (op auto’s) 33. loods voor vliegtuigen; 35. brandverf; 39. werkelijk; 42. periode van vierentwintig uur; 45. voegwoord; 46. Europees volk; 48. berg in Turkije; 49. vertrek bij een wedstrijd; 51. archi episcopus (afk.); 52. persoon van adel; 55. naaf of as; 57. familielid; 59. begeleidend voertuig; 62. marterachtig roofdier; 63. slag- en steekwapen; 65. kippeneigenschap; 66. Italiaans ovengerecht; 70. dun en mager; 71. bontgekleurde papegaai; 72. Europees land; 76. erbium (afk.); 77. voornaam PSV-voetballer Zahavi; 79. deel van een schip; 82. kleur van de regenboog; 84. onder andere (afk.); 85. eerwaarde grijsaard; 88. trompetvogel; 90. vettige substantie; 92. plaats in Gelderland; 95. tandloos zoogdier; 96. zwart paard; 98. global positioning system (afk.); 99. jongensnaam; 101. anno mundi (afk.); 102. zijn verjaardag vierend; 103. deel van een krantenoplage; 106. inwoner van Groenland; 109. bijdehand en slim; 111. Engels bier; 112. verwaande houding; 113. gedroogde druif; 115. plechtige belofte; 116. Ierse verzetsbeweging (afk.); 117. kloosterzuster; 119. lust en ijver; 121. lange opsomming; 123. rivier in Oostenrijk; 125. deel van een bloem; 126. republiek en stad in zuid-oost Azië; 127. plek waar het tocht.

75

32

83

91

126

103

22

65

90

113

125

12

12

51

59

81

105

31

50

98

103

21

42

58

64

89

97

102 111

79

88

96

117

11

26

41

71

78

87

95

57

70

77

40 49

56 63

69

76

39

48

54

68

38

47

62 66

20

30

34

52

10

14

16

33

9

26

85

62

Verticaal 1. leeuwenjong; 2. spreken op de maat van muziek; 3. per persoon (afk.); 4. na het genoemde; 5. gewicht; 6. oefenmeester; 7. mensaap; 8. zaak (Latijn); 9. schriftelijk bewijs; 10. neon (scheik. afk.); 11. high pressure laminate (kunststof) plaat; 12. Engelse kostschool; 16. een bepaald persoon; 18. waterloop; 20. Amerika (afk.); 22. aangezicht; 29. achteraf (later); 31. boomwagen; 33. plaats in Limburg; 34. haarversteviger; 36. koper- en zinklegering; 37. algemeen Ned. persbureau (afk.); 38. lichtblauwpaars; 39. snuiftabak; 40. ratelpopulier; 41. uitstalraam; 43. oud Chinees leider; 44. plaats in Urecht; 47. beneden; 50. spelleiding; 53. vordering; 54. insect; 56. Mohammedaanse godsdienst; 58. noodsignaal; 60. bureau voor rijbewijzen (afk.); 61. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 64. dierenmond; 67. begrensd gebied; 68. kloosteroverste; 69. wrede romeinse keizer; 73. geestdrift; 74 streep; 75. deel van een breukgetal; 78. karakter; 80. land in Afrika; 81. plaats in Duitsland; 83. om het genoemde; 86. alarm van de politie; 87. galerij om een gebouw; 89. lage vrouwenstem; 91. boomsoort; 93. helper van een popgroep; 94. Hollandse nieuwe; 97. gebergte in Rusland; 100. arbeidzaam; 102. film van Steven Spielberg; 104. nijlreiger; 105. kerkelijke omroep; 107 halmen van gedorst koren; 108. ingegeven gedachte; 110. deel van een zeilschip; 114. eerste vrouw op aarde; 118. niet deelbaar door twee; 120. muzieknoot; 122. Europees record (afk.); 124. Ned. kampioenschap (afk.)

2

0

2

2

7

59

1

106

46

63

127

Kom je ook bij ons spelen?

De oplossing van puzzel 7 - 2021 is: THEATERGEZELSCHAP Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

K. van Aspert, Hoffmannlaan

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Kaatje Jans. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 8 januari 2022 naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Fons Pessers.

Stop altijd! Oproepje

Biljartvereniging Stokhasselt zoekt nieuwe leden zowel mannen als vrouwen. Kom kennis maken in de Ypelaer Corellistraat 10 maandag t/m donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 1 5

“ SAMEN KUNNEN WE ALLES ZIJN”

Foto: WarChild Chef ‘Special voor de klas. Om privacy- en veiligheidsredenen zijn de namen van de kinderen in dit artikel pseudoniemen.

Leerlingen uit de taalklas van basisschool de Vlashof hebben afgelopen jaar gewerkt aan een heel speciaal project van WarChild. Samen met de Haarlemse band Chef’Special produceerden zij het nummer ‘Samen Zijn Wij’, en namen een videoclip op die al meer dan twaalfduizend (!) keer is bekeken.

“ IK VOND HET LEUK, MAAR OOK WEL SPANNEND. WE HEBBEN GESCHREVEN EN GELEERD HOE WE OP DE GITAAR SPELEN”. Bilal (11)

Door: Safaâ Bouzambou Het nummer ‘Samen zijn Wij’ staat helemaal in het thema van de Kinderboekenweek dit jaar; ‘Worden wat je wil’, toekomstdromen en samenwerken. De pop-rock band Chef’Special bedacht samen met het WarChild Tamp programma voor gevluchte kinderen in Nederland en in het buitenland, het idee om een nummer te maken samen met de kinderen van basisschool de Vlashof. Aanvankelijk wisten de kinderen nog niet wie Chef’Special was. Inmiddels worden hun nummers luidkeels meegezongen. Van schrijven, opnemen tot ontwerpen van de titelhoes; de leerlingen van de Vlashof werden door de leden van de band betrokken bij het hele proces. De leerlingen krijgen binnen het TeamUp programma sport-, spel- en bewegingsactiviteiten. Zodat ze kunnen leren omgaan met elkaar en met hun gevoel. Melisa (11) is pas een jaar in Nederland en vertelt dat het TeamUp programma haar favoriete les is. Daar spelen ze spelletjes zoals ‘Iemand is hem, niemand is hem’. In het nummer ‘Samen zijn Wij’ zingen de kinderen over wat ze later willen worden. Arsema (9) wil graag lerares worden en voor de klas staan. Bilal wil graag voetballen

“ HET LEUKSTE VOND IK OM VOOR DE KLAS TE ZINGEN” Arzu (7)

maar ook muziek vindt hij leuk. Van Chef’ Special kreeg de klas een ukelele cadeau, daar hoopt hij op te leren spelen. Samya (10) was pas net in Nederland toen het project gestart was. Ze kan het erg goed vinden op school en vindt het leuk om te leren. Maar het leukste vindt ze toch wel om binnen het TeamUp programma samen te spelen met haar beste vriendin Arsema. Daar draait het volgens Arsema (9) allemaal om want “als we alleen zijn en niemand houdt van jou, dan ga je niks doen.” De taalklas van basisschool de Vlashof is een project van Plein 013 om kinderen die net in Nederland zijn te helpen met de Nederlandse Taal. Kinderen van groep 4 t/m 8 zitten hier allemaal samen in een klas en krijgen hulp met lezen en schrijven. De band Chef’ Special is al meer dan een jaar WarChild ambassadeur en zet zich samen in voor miljoenen kinderen die opgroeien in conflictgebieden. Wil je de muziekvideo bekijken? Scan hieronder de QR-code met je camera.


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1

Straatklinkers: ELLINGTONLAAN ....... Duke Ellington, Amerika’s grootste componist Een bewerking van een artikel van Henk Kleinhout* In de Noorderstreek vinden we verschillende lanen, straten en pleinen vernoemd naar beroemde Amerikaanse componisten. De Ellingtonlaan verwijst naar Duke Ellington. Voor liefhebbers is hij de belangrijkste componist van zwarte muziek, van jazz, de meest Amerikaanse muziek die we kennen.

De grootste Amerikaanse componist

ton bekendheid met zijn zogenoemde jungle style. Met een decor dat de illusie moest wekken van een Afrikaans oerwoud en the special effects van de growl-en wah-wah technieken van de trompetten en trombones werd aan de muziek een vermeend primitief karakter gegeven. Maar op de keper beschouwd speelde de band gewoon fabuleuze jazz van topniveau.

“Duke Ellington hoort thuis in het pantheon van muzikale grootheden als Beethoven, Monteverdi en Schönberg” meent Gunther Schuller, directeur van het New England Conservatory of Music. “Net als hen bezit hij niet alleen genialiteit, maar ook de passie en onstilbare honger naar het prachtig arrangeren en bewerken van muzikaal materiaal. Ellingtons uniciteit en originaliteit onderscheiden hem van andere componisten, of ze zich nu met jazz bezig houden of anderszins”. Toch is Ellington, ondanks talloze eredoctoraten, medailles, sleutels van steden en dergelijke door het Amerikaanse culturele establishment nooit officieel op waarde geschat. Zo ging de eervolle Pulitzer Prize in 1965 aan zijn neus voorbij. Deze afwijzing had een raciale ondertoon, en toonde eens te meer aan dat voor de Amerikaanse heersende klasse toentertijd Europese klassieke muziek de enige respectabele was. Zwarte muziek, hoe goed ook, kwam daarbij niet in beeld..

The Newport Jazz Festival

Een vrijgevochten groep muzikanten

Componist, arrangeur en pianist Edward Kennedy 'Duke' Ellington werd geboren in Washington D.C. en leefde van 1899 tot 1974. Meer dan een halve eeuw hield hij zijn band operationeel. In de Roaring Twenties wierp hij zich op als leider van een vrijgevochten groepje dixieland muzikanten dat het lang-leve-de-lol in de praktijk bracht. De ‘Duke” stond echter een professioneel, fulltime inzetbaar, orkest voor ogen. Dat vereiste uitbreiding van mankracht en herbezinning op de te volgen muzikale koers. Halverwege de jaren dertig was duidelijk te horen dat Ellington een stijl ontwikkelde die tot vandaag in de jazzwereld uniek is. Zo wordt het vrij rigide rollenpatroon van de diverse secties (saxen, trompetten, trombones en ritme) los gelaten. Ellington verkende de mogelijkheden van een flexibeler, minder instrument gebonden functieverdeling. Als pianist was hij nooit zo geïnteresseerd in technische hoogstandjes, maar wel in het ritmisch aanbrengen van allerlei kleurschakeringen. Deze kleurrijke soundstructuur die in zijn orkest ontstond, is de belangrijkste reden dat Ellington nooit geïmiteerd is.

The Cotton Club

Het contract van 1927 tot 1931 in de Cotton Club in het New Yorkse Harlem bleek voor Ellington de opmaat tot een triomftocht naar internationale faam. De gesegregeerde, door de mob gerunde Cotton Club, bood exotisch amusement voor het blanke uitgaanspubliek. Avond aan avond verdrongen zich gretige toeschouwers om de spectaculaire revues bij te wonen. Dat waren muzikale shows met een chorus line, solodansers, vocalisten, slangenmensen en zo meer, waarbij de band zorgde voor pittige ritmische ondersteuning. In de Cotton Club verwierf Elling-

Staat de periode 1939 tot omstreeks 1942 te boek als een hoogtepunt in Ellingtons carrière, de tijd na de Tweede Wereldoorlog tot halverwege de jaren vijftig vormt daarmee het grootst denkbare contrast. Het orkest kreeg, evenals trouwens andere big bands, te maken met een terugslag die het slechts met kunst-en-vliegwerk te boven wist te komen. Zwarte orkesten hielden het overigens nog het langst vol, wellicht omdat de muzikanten in de regel per schnabbel betaald werden en geen vast salaris genoten zoals bij blanke bands veelal usance was. Vanaf het midden van de jaren vijftig keerde het tij. Het succesvolle optreden van de Ellington band op het Newport Festival 1956 vormde het startpunt voor een periode van voorspoed, zowel materieel als artistiek. De agenda raakte weer voller, de band zat vaker in de opnamestudio en de muziek klonk geïnspireerder dan ooit. Ellington werd de belangrijkste componist van zwarte muziek in de vorige eeuw, misschien wel van de Amerikaanse muziek, en niemand kon dat beter verwoorden dan de maestro zelf: '(…)Wat mijn eigen muziek in het algemeen betreft, zou ik die willen categoriseren als Negermuziek. Ze vormt een afspiegeling van wat ik als kind in me heb opgenomen en waar ik mee ben opgegroeid te midden van de mensen om me heen die muzikant waren.' Met zijn dood in 1974 kwam er een einde aan dit Amerikaans instituut dat op superbe wijze zwarte muziek vorm gaf en uitdroeg. Gelukkig is zijn omvangrijke oeuvre royaal op cd en via streaming te beluisteren. *Bron: Amerika.nl

Noorderbos Nestkastonderzoek OPEN Verslag 2021 door Ad Kolen

Koolmees gematigd, pimpelmees grijpt zijn kans. De letters van het nestkastonderzoek OPEN staan voor Onderzoek, Processierupsbeperking, Educatie en Noorderbos. Het onderzoek heeft een OPEN karakter. Alle verzamelde gegevens worden zo veel mogelijk gedeeld. Al deze doelstellingen zijn naar tevredenheid uit de veren gekomen in 2021. Dit jaar zijn vanaf 8 april wekelijkse nestkastcontroles uitgevoerd. Tijdens iedere controle worden alle details zoals de vorderingen van de nestbouw, het aantal gelegde eieren, het aantal aanwezige nestjongen en de uitgevlogen vogels genoteerd. Alle details zijn vastgelegd ook als het om dode of geroofde jongen en eieren gaat. Alles is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Meetnet Nestkaarten van Sovon. Van de 60 in 2021 in het Noorderbos aanwezige nestkasten zijn er 53 door 4 verschillende vogelsoorten bezet. De bezettingsgraad van de nestkasten in 2021 is lager (88%) dan in 2020 (96%).

Koolmees

De koolmees is nog steeds de meeste in nestkasten broedende vogel in het Noorderbos. Hij bezet er 28 in 2021. Dat is 53 % van alle bezette nestkasten tegen 79% in 2020 (in 34 nestkasten). In 2020 zijn uit de 346 eieren van de 34 eerste legsels en 1 tweede legsel in totaal 283 jonge koolmezen uitgevlogen (82% van de gelegde eieren). In 2021 zijn uit de 273 gelegde eieren van het eerste legsel 213 jonge koolmezen uitgevlogen (78%). In 2021 zijn 11 tweede broedsels bij koolmezen aangetroffen. Daarvan mislukten er 7. Uit de 76 eieren zijn 29 jongen uitgevlogen (38%). Uit het totaal aantal (349) door koolmezen gelegde eieren in 2021 zijn 242 koolmezen uitvlogen (69%). Het beduidend lagere aantal uitgevlogen jongen in 2021 is vooral veroorzaakt door vele tweede broedsels met een de lage uitkomst.

Pimpelmees

Het broedseizoen van 2020 was niet erg succesvol voor de pimpelmees. Zeven pimpelmeesparen produceerden gezamenlijk 88 eieren waar uit 51 jongen uitvlogen (58%). Dit jaar (2021) pakt heel anders uit. De bijgeplaatste nestkasten en aanpassingen aan de invliegopeningen geven de minder dominante pimpelmezen meer ruimte. Het aantal bezette nestkasten stijgt van 7 naar 22. De eerste legsels produceren in totaal 234 eieren waar uit 212 jongen uitvliegen, dat is 91% van de gelegde eieren. Met de tweede broedsels erbij is het percentage uitgevlogen jongen 86%. In alle opzichten betere resultaten voor de pimpelmees in 2021. Voedselgebrek lijkt voor deze soort niet te bestaan in 2021.

Pimpelmees op nest, de meest succesvolle vogel in 2021

Spreeuw en boomklever

Naast de mezen hebben spreeuwen 3 legsels groot gebracht. Uit 16 eieren, vliegen 15 jonge spreeuwen uit. Een paar boomklevers is goed voor 3 uitgevlogen jongen uit 5 eieren. Beide soorten vinden een broedplek in een nestkast waarvan de invliegopening door een grote bonte specht is uitgehakt.

Bonte vliegenvanger

De bonte vliegenvanger behoort voor zover bekend niet tot de broedvogels van het Noorderbos. Tijdens een controle op 15 april is een bonte vliegenvanger gezien op de daken van meerdere nestkasten. Tijdens het daarop volgende bezoek op 23 april 2021 is in 2 nestkasten een dode mannelijke bonte vliegenvanger gevonden, naast een broedende koolmees. Beide vliegenvangers zijn dood gepikt, gezien de verwondingen aan de kop. Triest, terwijl in de omgeving nog meerdere nestkasten onbezet zijn.

Details

In 2021 is vastgesteld dat de aanwezigheid van bezette nestkasten in het Noorderbos het aantal eikenprocessierupsen in de directe omgeving heeft beperkt. Op grotere afstanden is er geen verschil vastgesteld.

Drie juist uitgekomen pimpelmezen en 10 eieren

De wat lagere resultaten en bezetting van de nestkasten dit jaar ten opzichte van het voorgaande jaar is het gevolg van het koude voorjaar. Het daardoor veroorzaakte voedselgebrek is vooral voor de koolmees van invloed. Voornamelijk op de vervolglegsels. Een verslag met meer details verschijnt in de nieuwsbrief vogelsenzo nr. 43 zie mijn ’weblog vogelsenzo’: https://vogelsenzo.blogspot.com/


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 1 | P. 1 7

Creatief met mode? Loop binnen bij Second Skin! Door: Myriam Krol

De mode-inloop aan het Verdiplein begint langzaam vol te lopen. Steeds meer jongeren uit Noord en studenten van de modevakopleiding weten de leuke workshops en de goede fashiontips en adviezen te vinden. Zelf mode maken is leuk, door creatief bezig te zijn kun je laten zien wie je bent én Second Skin kost geen geld. Voor haar stageopdracht voor ROC Mode, waar ze de opleiding tot junior stylist volgt, verdiepte Rachael zich in een meisje uit Noord. Haar identiteit, culturele achtergrond, persoonlijkheid en kledingstijl dienden ter inspiratie om tot een mode-item te komen voor haar. Rachael: “Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze graag zwart droeg om niet op te vallen, hoewel ze toch iemand is met een sterke eigen mening. Ze wil graag gehoord worden, maar stelt zich toch bescheiden op. Ik zag daar paralellen in met de Coronatijd, waarin mensen zich willen laten horen maar steeds minder gehoord worden.” Rachael ontwierp en maakte een mondkapje. Van zwarte en naturel kralen, transparant, open en toch bedekkend. “Het meisje was heel verrast, ze zou het graag willen dragen, al is het niet echt coronaproof.”

De wijkkrant is in gesprek met Rachael en Els, die elke dinsdag en donderdag in het pand van ForwArt aan het Verdiplein fashion workshops van Second Skin aanbieden. Jongeren uit Noord kunnen deze gratis volgen van 16.00 tot 18.00. Ze hoeven zich niet aan te melden en kunnen zo binnenlopen. Rachael ondersteunt de workshops als stageopdracht, Els bedenkt en coördineert de workshops als medewerker van het Maastrichtse FASHION CLASH. Ze werkt voor de periode van 2 jaar in de winkel aan het Verdiplein. In Second Skin gaan ze samen met jongeren uit Tilburg Noord met mode aan de slag. Het uitdrukken van de eigen identiteit en het vertellen van persoonlijke verhalen staan daarin centraal.

Vorige maand haalde FASHION CLASH nog het Brabants Dagblad. Voor de wijkagenten nam toenmalige stagiaire Annika samen met Rachael en een paar jongeren een politiepolo onder handen. Ze wilden de polo een wat zachtere uitstraling geven, zodat mensen de politie makkelijker aanspreken. Veel mensen durven dat niet. Toen agent Joost-Jelmer de polo aantrok, haalde dat de volgende dag de krant. Aldus Joost-Jelmer: “Ik vond het zo’n vette creatie. Ook omdat de kleuren van de regenboog op de polo staan, daarmee zeg je ook dat de politie er voor iedereen is. Het resultaat is onwijs mooi!” (B.D. red.) De toenadering en de gesprekken die ontstonden tussen de jongeren en de agenten is een van de doelstellingen van ForwArt, waar Second Skin ook onder valt. Verschillende workshops van Second Skin zoals weven, printen en coaten van kleding, borduren, shibori en verven met natuurlijke kleurstoffen zijn al geweest. In december en begin januari volgen nog een paar klappers. Op 21 en 23 december leer je tekenen met bleek op je kleding en 4 en 6 januari zal er iets bijzonders op het programma staan. Omdat die laatste in de kerstvakantie valt, zijn de tijden

Foto: Second Skin

van 11.00 tot 18.00 uur. Je kunt gewoon binnenlopen zonder je aan te melden. Wil je meer weten, dan kun je een mailtje sturen naar secondskin@fashionclash.nl Je vindt Second Skin aan het Verdiplein in de winkel van ForwArt. Volg Second Skin op Instagram, dan blijf je op de hoogte!

Wordt Verwacht: Kefa Allush in het VerHalenHuis!

Door: Hans Happel

Op donderdag 20 januari gaat Ralf Bodelier in het VerHalenHuis in gesprek over het thema ‘identiteit’ met Kefa Allush, bekend als presentator van Op 1. Het gesprek maakt deel uit van een reeks bijeenkomsten met als titel Het recht om te zijn.

Het recht om te zijn

Hoe kijken wij naar onszelf en hoe belangrijk vinden wij het hoe anderen naar ons kijken? We menen dat het antwoord op deze twee vragen een antwoord kan geven op wie we zijn, op onze identiteit. Maar bestaat er wel zoiets als identiteit? Koningin Maxima ging op zoek naar de ‘Nederlandse identiteit’, maar kon hem niet vinden. Massaal vielen de opiniemakers vooral van politiek rechts over haar heen. Kijken wij anders naar mensen die zeggen dat zij uit Beiroet of Marrakesh, uit Maastricht of Delfzijl komen? Willen we eigenlijk niet gewoon als mens gezien worden? Heeft niet ieder van ons het recht om te zijn? Over dit soort vragen organiseert het VerhalenHuis in het voorjaar 2022, als Covid 19 het toelaat, een serie gesprekken met bekende Nederlanders van allochtone afkomst. Uitgenodigd zijn Sinan Çankaya, auteur van het spraakmakende boek Mijn ontelbare identiteiten, Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, en Kefa Allush. De laatste bijt het spits af op 20 januari.

Kefa Allush

Kefah Allush werd op 1 december 1969 in Nablus, op de westelijke Jordaanoever geboren. Van Palestijnse komaf groeide hij op in Vlaardingen, dat hij op zijn zeventiende verliet voor een carrière bij de omroep. Voor radio en tv maakte Allush een groot aantal reizen door de Arabische wereld. Zijn eerste grote reis - toen hij ook even terugkeerde naar zijn geboorteplaats Nablus - maakte hij als 18-jarige tijdens de Eerste Intifada in Palestina. Opgegroeid in een seculier-islamitisch milieu noemde hij zich aanvankelijk atheïst. Toen hij tegen de dertig liep, veranderde dat en besloot hij dat er wel degelijk een schepper moest zijn. In 2009 trad Allush in dienst bij de EO. Eind 2013 was hij te zien in Kerstgroeten uit Bethlehem, waarin Allush en 'pro-Israël'-christen Andries Knevel elkaar kennis lieten maken met de Israëlische respectievelijk de Pales-

Kefa Allush tijnse kant van het leven in Palestina en Israël. In 2016 presenteerde hij de zesdelige serie Van Nablus naar Ninevé, waarin hij de oude, minder bekende volken en culturen in het Midden-Oosten herontdekte: Samaritanen, druzen, kopten, bedoeïenen en jezidi’s. Op 13 april 2017 was Allush de verslaggever van de processie in The Passion. In de kersttijd van 2018 werd de door hem gepresenteerde

vierdelige documentaireserie Jezus van Nazareth uitgezonden. Hij vormt samen met Margje Fikse een van de vele presentatie-duo’s voor de talkshow Op1. In het VerhalenHuis gaat Kefa Allush in gesprek met Ralf Bodelier, die het afgelopen jaar een omgekeerde kruistocht van Jeruzalem naar Bouillon liep. Aanknopingspunten genoeg voor een vruchtbare dialoog, lijkt me.


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 1 8

18 DECEMBER 2021

MONTFORTKERK IN TILBURG

50 JAAR

De Montfortkerk bestaat binnenkort vijftig jaar. Zaterdag 18 december 1971 was de feestelijke opening door gr. Drs. J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch. Stilstaan bij de geschiedenis van de kerk is ook stilstaan bij religieuze en kerkelijke ontwikkelingen in de samenleving. De kerk staat in een wijk die in het begin van de tachtiger jaren werd gebouwd en bevolkt door jonge Tilburgse gezinnen die hier een toekomst wilden opbouwen. Vijftig jaar later wonen nog veel van deze inmiddels bejaarde mensen met veel plezier in de wijk, samen met nieuwe Nederlanders uit meer dan honderd verschillende landen. De kerk staat er nog en wordt bezocht door een kleine, maar hechte gemeenschap. De parochie is iets ouder. Eind 1966 werd gestart met de opbouw. Op 5 april 1967 heeft Mgr. Bluyssen de start van een nieuwe parochie in wijk Stokhasselt aangekondigd nadat hij aan de Montfortanen in de persoon van Pater Frits Tesser gevraagd had om de zorg voor deze nieuwe loot op zich te nemen. Hij en zijn medebroeder hadden aanvankelijk nog geen onderkomen maar werden hartelijk ontvangen door de buurparochie van de Norbertijnen. De parochie kerkte aanvankelijk in een bouwkeet en later in houten barakken, een wijkcentrum en een school. Al tijdens de bouw duidelijk dat er maar één kerk moest komen; toen al liep het aantal kerkgangers terug.

De kerk ligt verscholen tussen de woonhuizen; een bescheiden intieme ruimte, waar mensen zich gemakkelijk thuis voelen; uitnodigend en met religieuze waardigheid. Er is gevierd, gemediteerd en gerouwd maar de ruimte leende zich ook om een Kerst-in te organiseren en met jongeren aan de slag te gaan. Peter Denneman durfde met zijn mensen te experimenteren opdat men zich aangesproken voelde. De opbouw van de wijk had ook aandacht. Onder leiding van elkaar opvolgende Montfortanen ontstond behoefte aan uitbreiding. In de negentiger jaren werd met inzet van vrijwilligers een aanbouw gerealiseerd. Hierin bevonden zich een zaaltje en enkele kantoor-, c.q. vergaderruimtes. Die zijn jaren intensief gebruikt, maar door teloorgang van de religieuze betrokkenheid en verandering van de woonwijk waren deze ruimtes niet meer nodig. Het voortbestaan van de parochie, en dus ook van de kerk, kwam in woeliger vaarwater terecht. De Montfortanen hadden de parochie teruggegeven aan het bisdom, maar er was geen bedienaar. We hebben meer dan 10 jaar samen mogen werken met Wiel Logister, een bescheiden, wijze man, die mensen heeft bijgestaan en in veel vieringen is voorgegaan. In 2012 werd pastoor Frank Lemmens benoemd. Hij kreeg de opdracht een fusie voor te bereiden van vier parochies. Hulpbisschop Mutsaers kondigde in 2014 aan dat de Montfortkerk op 1 januari 2018 aan de eredienst zou worden onttrokken tenzij er andere ontwikkelingen zouden volgen. Die kwamen er; na de fusie van vier parochies tot de nieuwe parochie Peerke Donders, heeft het kerkbestuur in overleg met de gemeente de aanbouw getransformeerd in een huisartsenpost. Daar zijn ook de parochianen blij mee, de wijk had immers al jaren geen huisarts. De oorspronkelijke kerk behoudt zijn functie en wordt ook gebruikt door twee andere geloofsgemeenschappen. Daarmee is de kerk echt een kerk van deze tijd; door de flexibele opstelling van de stoelen kunnen we ons letterlijk verzamelen rond het altaar. Het is een huis van God, waarin we stilzijn, mediteren, zingen en bidden. We vormen een hechte gemeenschap; het gebouw nodigt daartoe uit; we komen thuis bij onze vader. Nog onlangs zei iemand : "We zouden meer van deze intieme kerkjes moeten hebben voor de steeds kleiner wordende geloofsgemeenschappen.“ Daarmee is een vijftigjarige kerk weer jong,

Kerstvieringen van de Norbertijnenparochie Heikant Quirijnstok

Door de ontwikkelingen rond covid-19 heeft men de richtlijnen voor de vieringen moeten aanpassen. Kom niet naar een viering als u klachten heeft zoals verkoudheid of koorts. • Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Zodra u bent gaan zitten, kan het mondkapje af. • U kunt gaan zitten in de banken met de groene sticker op de vloer. • Houd ook in de kerkbanken voldoende afstand tot elkaar. • U kunt uw gaven voor de collecte voor aanvang van de viering in het mandje achter in de kerk doneren. • De communie wordt door de voorganger naar u toe gebracht. • Samenzang is toegestaan.

Kerstavond

Geen vieringen vanwege coronamaatregelingen

Eerste en Tweede Kerstdag

25 dec 06.00 Mariakerk - Een bijzonder Kerstmoment 25 dec 10.30 Mariakerk - Eucharistie 26 dec 10.30 Mariakerk - Eucharistie

Voor de vieringen van 25 en 26 december is inschrijving noodzakelijk. Inschrijven kan op de website of op zondag in de kerk. J. Claassen J. Claassen en H. v.d. Berg m.m.v. Stella Vocalis D. Hendrickx m.m.v. Vrijwilligerskoor

Nieuwjaar

1 januari 10.30 Mariakerk - Eucharistie 2 januari 10.30 Mariakerk - Eucharistie 2 januari 10.30 RTH - Viering voor Groot en Klein

Kerst 2021 – Christelijke gemeente Het Kruispunt

Offenbachstraat 105 5011 EH Tilburg www.kruispunttilburg.nl

Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot LICHT zien: Bijbel, Jesaja 9, vers 1 Kerst, een feest van licht tijdens de donkere dagen. Kaarsjes aan, een mooi versierde boom. Gezelligheid. In de Bijbeltekst hierboven gaat het ook over donkere dagen, over mensen die in duisternis wandelen. Alleen: tegen deze donkerheid is geen kaars of lampje opgewassen. Het is namelijk niet alleen donker om hen heen, maar ook in hun hart. Maar er gloort hoop: een groot licht wordt aangekondigd. Licht, dat de duisternis van buiten en van binnen zal verdrijven. Wie of wat is dat licht? Dat is Jezus, de Zoon van God. Kerst 2021. Voor velen was het (opnieuw) een veelbewogen jaar. Corona domineerde het nieuws. Duisternis en onzekerheid. Wat is jouw hoop? Met Kerst vieren we dat Jezus kwam om mensen te verlichten en zalig (echt gelukkig) te maken. Echt geluk is niet iets wat mensen organiseren, maar iets wat God geeft door Zijn Zoon. Genade en verlossing. Dat is pas echt Kerst. In Het Kruispunt wordt de boodschap over Jezus uitgelegd en Zijn komst gevierd. Je bent van harte welkom!

Kerstprogramma Het Kruispunt:

Eerste Kerstdag zaterdag 25 december Kerstviering met muziek, aanvang 10:00 uur Tweede Kerstdag zondag 26 december Samenkomsten rondom de Bijbel, aanvang 10:00 en 15:30 uur De kerstviering op Eerste Kerstdag en de samenkomsten op Tweede Kerstdag zijn live te volgen op YouTube-kanaal ‘Christelijke gemeente Het Kruispunt’ Wij wensen u een gezegend Kerstfeest!


P. 1 9 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 1

IK KOOK - JIJ OOK?

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

O D E N N E NB OOM!

Tekst: Jacques van der Borght

Vispotje van Annie Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer maken we iets speciaals om het jaar mee af te sluiten: Annie’s visgerecht. Annie was een lieve vriendin die kon koken als de beste en ons veel te vroeg is ontvallen. Ze leeft voort in dit verrukkelijke vispotje.

Het is weer bijna Kerst en ik voel de bui al hangen. ‘Zetten we weer een boom mam?’ Sint heeft zijn hielen nog niet gelicht of het hele huis moet op de schop voor die verrekte boom. Wegens gebrek aan opslag overwinteren de tuinkussens momenteel ook in de huiskamer, dus ik heb helemaal geen plek voor een extra obstakel.

Nodig (voor 4 personen): • 400 gr kabeljauwfilet; • 200 gr. gekookte mosselen; • 100 gr. Hollandse garnalen; • 400 cl slagroom; • Ketjap manis; • Venkelzaad; • Gedroogde tijm; • Amandelschaafsel. lekker met rijst en een frisse salade

Zo’n groot groen gevaarte dat vooral in de weg staat. Maar linksom of rechtsom komt die boom er natuurlijk toch. ‘Iedereen heeft een boom, mama. Een echte, en niet zo’n stom kleintje, maar een grote volle boom met dikke takken.’ En heel veel naalden, denk ik. Die vroeg of laat allemaal op de vloer terecht komen. Want als de boom eenmaal staat, bekommert niemand zich er meer om, zo leert de ervaring.

De vis is snel klaar, dus begin met het opzetten van de rijst en het maken van de salade (elke salade is goed). Verwarm de oven voor op 220 0 C. Wil je het extra feestelijk maken, geef dan elke persoon een eigen ovenschaaltje. Beboter de ovenschaal(tjes), snijd de kabeljauw in blokjes (ongeveer 3 cm in het vierkant) en verdeel de kabeljauw, de mosselen en de Hollandse garnalen over de schaal(tjes). Strooi daar vervolgens venkelzaad en gedroogde tijm over. Tenslotte giet je de slagroom over de vis; als het geheel nèt niet onder staat, is het goed. Voeg een flinke scheut ketjap toe en strooi tenslotte wat geschaafde amandelen over de vis. De voorbereidingen zijn nu klaar, is de oven op temperatuur? Zet de schaal(tjes) in de oven en laat het vispotje in ongeveer 15 minuten gaar worden. Let op, zeker niet langer want kabeljauw wordt hartstikke droog als het te gaar wordt. Zet de hete schaal(tjes) op tafel en serveer de rijst en de salade. Gegarandeerd dat je het heerlijk vindt!

Als u dit leest, staat er ongetwijfeld al een enorme woudreus in mijn huiskamer, met de kluit er nog aan. Want een kunstboom is uit den boze. Samen hebben we de boom dan versierd. Dat wil zeggen: mijn man en ik zijn een uur bezig geweest om het snoer met 1000 lichtjes te ontwarren en daarna dat ene defecte lampje op te sporen. Daarna hebben de Kerstactivisten (na enige aansporing) nog gauw een paar ballen in de boom gehangen en hielden het toen voor gezien.

Ben ik dan tegen een kerstboom? Nee hoor, maar ik hoef hem niet per se in huis. Bomen horen in het bos, daar komen ze ook vandaan. Dus prima als mijn kids daar ergens een paar bomen optuigen. Met ballen, slingers en lichtjes. En alle zelf geknutselde sterren en engeltjes tot de kleuterschool aan toe, de hele mikmak mogen ze van mij meenemen. Maar dat kan ik wel op mijn buik schrijven.

Extra lekker maken: Een venkelsalade met sinaasappel smaakt bij dit gerecht voortreffelijk. Maak de venkel schoon en schaaf hem flinterdun. Snijd de schil van de sinaasappel tot op het vruchtvlees, al het wit moet er van af. Snijd vervolgens de partjes uit tussen de vliesjes. Doe dit boven een kom zodat u het sap opvangt. Maak een dressing van het sinaasappelsap, lepeltje mosterd en beetje olie, zout en peper en verdeel dit over de venkel met de sinaasappelpartjes. Zeker weten dat u indruk maakt op uw gasten

De rest laat zich raden. Na een dag of drie begint de hars spontaan uit de takken te druppen. De ballen plakken nu vanzelf aan de boom. Het naaldentapijt dat zich op de vloer vormt, prikt ‘s ochtends in mijn sokken. Want elke keer als ik de huiskamerdeur open, zwaait die precies langs de buitenste takken. ‘Plof!’ zeggen de dennennaalden. ‘Tingelingeling!’ antwoorden de kerstklokjes. ‘O #%# dennenboom’ jodel ik. 6 Januari vliegt hij eruit. Dat ie het vast weet. Tot die tijd doe ik elke ochtend en avond braaf de lichtjes aan, vul de kerstsokken en gooi er nog wat zuurstokken en kerstkransjes tegenaan. Niemand zal mij betichten van Kerstrebellie. Vrede op aarde, Nu zijt Wellekome, Glorie Glorie Halleluja! Jaja, denk ik. Geef mij maar gewoon Sinterklaas. Die neemt tenminste zelf z’n rotzooi weer mee naar Spanje. Volgend jaar toch maar weer eens een boompje opzetten over 5 december.

Fatshaming Kent u die term? Fatshaming… Ik citeer uit Wikipedia: “het bekritiseren, intimideren, belachelijk maken of achterstellen van mensen met overgewicht, waardoor zij zich schamen voor hun gewicht en eetgewoonten. Dit kan zo bedoeld zijn, maar kan ook het onbedoelde gevolg zijn van gewoonten of maatschappelijke keuzes, bijvoorbeeld een winkelinrichting met de grote maten in een uithoek, of het benoemen van volstrekt gebruikelijke kledingmaten als plussize. Het fenomeen gaat samen met het stigmatiseren van obese mensen door vooroordelen die verwijzen naar veronderstelde negatieve persoonskenmerken zoals het hebben van weinig zelfbeheersing, geen discipline of doorzettingsvermogen of een lage intelligentie. Uit onderzoek van de Universiteiten van Marburg en Leipzig en in de VS is gebleken dat obese mensen door deze vooroordelen minder goede onderwijs- en baankansen krijgen, een lager salaris verdienen, minder vaak trouwen en minder vaak goede gezondheidszorg krijgen vergeleken met mensen met een gezond gewicht.” Door: Jacques van der Borght

Die lippen, die billen…

Ik las laatst dat alle meisjes tegenwoordig op Kim Kardashian willen lijken. Omdat ik die niet ken, heb ik haar opgezocht op internet en verdomd… ik zie ineens overal die lippen, die billen, die wenkbrauwen, jukbeenderen. Het schijnt dat je gemiddeld $900 kwijt bent bij de plastische chirurg voor de benodigde ingrepen. Al die identieke jonge vrouwen worden een beetje saai en bij de reclame hebben ze dat goed begrepen: je ziet modellen met pigmentvlekken in het gezicht, flaporen, spleet tussen de tanden en raar haar. Als het maar afwijkt. Ook zogenoemde plusmodellen doen het goed en poseren met een blije lach in hun ondergoed of badpak. Mooi, dacht ik, dat brengt een beetje evenwicht; je hoeft niet perfect te zijn, je bent goed zoals je bent.

Vette zeug

Maar dat was buiten de Coronacrisis en de tweedeling in de maatschappij gerekend. Ineens was de ongevaccineerde medemens een paria of een wappie, degene die al die IC’s bezet houdt waardoor hart- en kankeroperaties moeten worden uitgesteld. Op hun beurt verwijten ‘antivaxxers’ dat mensen met obesitas langer op de IC blijven en een grotere kans maken te overlijden. Deze discussie voltrekt zich veelal op sociale media en de toon is rond-

uit agressief, intimiderend en beledigend. De ‘vette zeug’ tegenover het ‘achterlijke poephoofd’. Dat helpt niet om elkaar te vinden.

heb me op mijn manier door het leven geslagen en eten heeft me daarbij geholpen. Dat is mijn manier geweest. Laat anderen in hun waarde.

Wat zie je er goed uit, ben je afgevallen?

PS ik ben wel gevaccineerd

Ik heb ooit een programma over anorexia gezien waarbij een meisje vertelde dat ze zichzelf te dik vindt als ze ‘s-morgens in de spiegel kijkt. Ik dacht ‘Hé, dat heb ik ook!’ Het verschil is dat zij ongeveer 40 kg weegt en ik 70 kg zwaarder. Als dikzak heb je te maken met allerlei vooroordelen. Sommigen putten zich uit in excuses: Een trage schildklier, medicijnen. Ik wil een lans breken voor elke mens met overgewicht: het is jouw schuld niet… nooit! Als ik terugkijk naar mezelf, zie ik een druk leven achter me liggen, vol stress en met grote verantwoordelijkheden. Met verdriet ook en blijdschap en geluk. Mijn manier om met dat alles te dealen is… eten; dat is werken, denk aan al die zakenlunches, eten is jezelf verwennen als je een zware dag gehad hebt, eten is romantiek, eten is troost, eten is samenzijn, eten is energie. Kortom, wat is eten niet. Ik heb dat zo meegekregen van thuis, mijn moeder kon erg goed koken en ik nu ook. De keren dat ik geprobeerd heb af te vallen, resulteerden erin dat ik nadien weer dikker werd, het Jojo-effect. “Wat zie je er goed uit! Ben je afgevallen?” Het zal goed bedoeld zijn maar meestal reageer ik als door een wesp gestoken. Alsof je alleen meetelt als je afvalt. Ik

Bestel de Proefbox!

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 1 | P. 2 0

ContourdeTwern Noord

Vroeg starten met jonge meiden Waarom Just Be zich al op hele jonge meisjes (groep 5 & 6) richt, legt Feride uit: “Bij ons in de wijk (Tilburg-Noord) was er heel erg de behoefte voor activiteiten gericht op alleen meiden, maar ook vooral voor de jongere doelgroep. Om de meiden voor een langere periode leuke activiteiten aan te kunnen bieden, bedachten we toen de meiden-groepenconstructie. Meiden die in groep 5 zitten, kunnen de komende jaren tot ver in de middelbare schooltijd nog deelnemen aan onze meidengroepen. Zo kunnen wij als jongerenwerkers de meiden op lange termijn bedienen, en waar nodig, ondersteunen. Fatima geeft aan dat de meiden samenkomen, zichzelf kunnen zijn, hun verhaal kunnen vertellen, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen waar dat nodig is. “Het is mooi om de focus op de meiden uit Tilburg-Noord al vroeg te starten. Er was heel erg de behoefte bij de meiden om deel te nemen aan de jongerenwerkactiviteiten. Maar zij vielen onder onze doelgroep. Vandaar dat wij ook de samenwerking zijn gaan opzoeken met R-Newt Kids”, vult Semra aan.

Just Be: Een veilige en gezellige plek voor meiden

Een belangrijk onderdeel binnen R-Newt “Just Be vormt een belangrijk onderdeel binnen R-Newt”, vertelt Feride. “Omdat het meidenwerk een aparte tak binnen het jongerenwerk is waar we bij R-Newt ook veel aandacht aan besteden. Meiden hebben andere behoeftes dan jongens en dit vraagt om een andere aanpak. Zo willen de meiden samen met andere meiden in een veilige omgeving

Just Be. Misschien heb je er al eens over gehoord, maar wellicht ook niet. Just Be is een samenwerking tussen R-Newt en R-Newt Kids waar verschillende meidengroepen In Dordrecht en Tilburg onder zijn gebundeld. Wat Just Be precies doet, wie er de drijvende krachten achter zijn,

zichzelf kunnen zijn. Ook houden ze zich met andere onderwerpen bezig en willen ze graag leuke activi-teiten doen met elkaar.

wat ze organiseren en wat hen drijft, vertellen Feride, Fatima en Semra.

Fatima: “Met het begeleiden van de meidengroep, waarborgen we de

“Just Be is ontstaan naar aanleiding van onze meidengroepenconstructie die we in samenwer-

of stimulans ervaren, of meiden die wel een steuntje in de rug kunnen

king met R-Newt Kids hebben opgezet”, vertelt Feride. “Onder de naam Just Be organiseren we verschillende activiteiten voor meerdere meidengroepen: Just Girly (groep 5 & 6), Just Girlz (groep 7 & 8), Just Teenz (1e & 2e klas van de middelbare) & Just Young (3e klas van de middel-

veiligheid. Kwetsbare meiden die om redenen minder kansen krijgen gebruiken. Juist voor deze meiden kan het jongerenwerk écht een verschil maken.” “Meiden zijn vaak kwetsbaarder dan jongens”, zegt Semra. “En daar hoort ook een andere aanpak op. Zij willen graag de

bare).”

veiligheid hebben binnen de groep, maar óók in de omgeving waarin

Drie Jongerenwerkers van Just Be aan het woord…

meiden worden weer-baar gemaakt. Dit is bij de ontwikkeling van de

de activiteiten worden georganiseerd. We bespreken bepaalde thema’s,

Om meer te weten te komen over Just Be, spraken we met drie jongerenwerkers.

meiden allemaal van groot belang.”

Feride Ünal-Donders, 26 jaar oud, sinds twee jaar werkzaam bij R-Newt als jongerenwerker in Til-

Feride: “Bij het organiseren van activiteiten houden we rekening met

burg-Noord. Binnen haar werk ligt de focus op de doelgroep meiden.”

de behoeftes van de meiden en de leeftijdsfase waarin ze zitten. Ook

Fatima Elabbassi, 49 jaar oud, sinds 2002 werkzaam bij ContourdeTwern en sinds 15 november 2020

gen hierbij voor een gezellige en veilige omgeving waarin ze zichzelf

ook werkzaam als R-Newt Kids medewerker. Zij richt zich op de meidengroep in de leeftijd van 8 tot 12

focussen we ons op het ontdekken van talenten van de meiden en zorkunnen zijn.

jaar. Semra Locadia, 37 jaar oud en sinds 2009 werkzaam bij ContourdeTwern als jongerenwerker binnen R-Newt. Haar werkgebied is Tilburg-Noord en daar focust zij zich op de meiden in de leeftijd van 10 tot

Dromen voor de toekomst Hoe zien Semra, Fatima en Feride de toekomst van het

27 jaar. Daarnaast heeft ze ook nog stedelijke projecten.

meidenwerk? Welke uitdagingen zijn er?

Waarom is Just Be een apart onderdeel met een eigen naam?

als jongerenwerkers ook nog nieuw en daarin zijn wij ook

Feride vertelt: “Het meidenwerk is een aparte tak binnen het jongerenwerk waar wij als kind- en jongerenwerkers meer aandacht aan willen geven. Om het meidenwerk beter op de kaart te zetten, kozen

Semra: “We willen meer online zichtbaar zijn. Dit is voor ons erg zoekende naar op welke manier wij dat het beste kunnen doen.” Fatima beaamt dit: “Door meer online zichtbaarheid,

wij er destijds voor om onder een eigen naam verder te gaan.”

wil ik zorgen dat al mijn meiden mij nog beter kunnen vinden

Semra vult aan: “Meidenwerk is toch wel een tak apart binnen het jongerenwerk en hier hebben wij

Semra vervolgt: “Daarnaast zou het tof zijn als het concept

ook een andere methodiek op. Om het meer eigen te maken binnen R-Newt, gaven we ons initiatief een naam, om het zo op deze manier nog meer zichtbaar en kenbaar te maken.” “De namen die wij kozen (red.: Just Girly, Just Girlz, Just Teenz en Just Young), passen bij onze doelgroep en matchen met elkaar”, aldus Fatima.

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl

voor alle vragen en het vergoten van hun weerbaarheid. wat wij in Tilburg-Noord en in Dordrecht opgezet hebben, stedelijk opgepakt kan worden door alle meidenwerkers van R-Newt.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.