Wijkkrant editie 6

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2021 achtmaal.

NOORD EDITIE 6 | SEPT 2021 | JAARGANG 22 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.04

Adam en Eva? Adam en Iris zul je bedoelen!

p.05

Abubakarr voelt zich veilig in Tilburg-Noord

p.14

Siza helpt mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Evenement 'Heikant: een Wereldwijk' gaat richting hoogtepunt Door: Berry van Oudheusden Het culturele evenement ‘Heikant: een Wereldwijk’ heeft al ruim drie weken de wijk in het zonnetje gezet. Op 2 en 3 oktober volgt het afsluitende hoogtepunt met optredens en andere presentaties op 15 plekken. Er is een boek verschenen, de wijkquiz draait nog op volle toeren, er zijn tentoonstellingen, het verdwenen Lijnsheike is weer tot leven gekomen, aan de fotopuzzeltocht wordt enthousiast deelgenomen en de diverse excursies lopen heerlijk. De Heikant is blijkbaar geliefd, bij de Heikanters, maar ook belangstellenden elders uit Tilburg weten het noordelijke stadsdeel te vinden. Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober wordt het project afgesloten met een weekend vol verrassende activiteiten. Dan staat de Heikant in het teken van dans, muziek, theater, zang en andere voorstellingen op 15 locaties in de wijk. De optredens zijn gebaseerd op de geschiedenis van de wijk, op verhalen van bewoners en op het bijzondere karakter van de plekken waar ze zich afspelen. Van autoshowroom tot kerk, van park tot eeuwenoud plein, van Peerke Donders tot winkelcentrum, van wijkcentrum tot Het Ronde Tafelhuis.

Gedurende de middagen (12:00-18:00 uur) van 2 en 3 oktober reis je naar eigen believen langs de activiteiten. Is het ergens vol of al begonnen dan kun je later terugkomen voor een nieuwe gelegenheid. De ervaring heeft geleerd dat het druk kan worden met bezoekers. We verzoeken je om te voet of met de fiets te komen en de auto thuis te laten. Dit voor de veiligheid en het gebrek aan parkeergelegenheid bij diverse locaties. Hoe dan ook, veel plezier op je ontdekkingstocht door dit bijzondere stukje Tilburg! In een groot deel van Tilburg-Noord wordt een programmafolder huis-aan-huis verspreid. Die ligt ook bij winkels en diverse centrale punten. Op www.stichtingstraat.nl kun je de folder bij het item Slotweekend downloaden. Organisator Stichting Straat wil iedereen alvast hartelijk bedanken voor de vruchtbare en fantastische samenwerking! Wat een Wereldwijk!

Opening van het evenement Door: Peter Korsmit

Het is rond kwart voor vijf in de middag op donderdag 2 september, als ik samen met mijn echtgenote de showroom betreed van het pand van Cheap City Cars aan de Brucknerlaan. Voor deze gelegenheid is die omgebouwd tot een gezellige gehoorzaal, waarin de stoeltjes keurig op anderhalve meter van elkaar zijn geplaatst om maar niets aan het coronatoeval over te laten. Rond de klok van vijf uur wordt het grote genodigde gezelschap toegesproken door de voorzitter van de Stichting Straat, Gérard Appels, voormalig notaris in Tilburg. Ten overstaan van het aandachtige publiek, allemaal mensen die op allerlei manieren hun steentje hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het evenement, geeft hij een toelichting op het programma van het evenement, dat vanaf vandaag zal voortduren tot het bruisende slotweekend van 2 en 3 oktober. Hij overhandigde ook het eerste exemplaar van het voor deze gelegenheid vervaardigde zeer ruim gedocumenteerde boekwerk aan de 91-jarige mevrouw Jet Verbeek-De Waal, die sinds 1935 in de Heikant woont. Haar aandoenlijke verhaal is ook opgetekend in het boek, dat is samengesteld door artistiek en cultureel leider van het evenement, Berry van Oudheusden. Het is in de boekwinkel, ook op het Wagnerplein te koop voor € 15,--. Vervolgens deed Hans Zuiderwijk, als actieve wijkbewoner en samensteller van een bijzondere wijkquiz, waaraan prijzen zijn verbonden, zijn verhaal. Nadat Gérard Appels het evenement officieel geopend had verklaard kon het gezelschap onder het genot van een hapje en drankje een tentoonstelling over het grotendeels verloren gegane Lijnsheike bezoeken. Zeer geanimeerde gesprekken waren het gevolg. Wilt u goed op de hoogte zijn van alle programma-onderdelen van het evenement, let dan goed op de inhoud van uw brievenbus, maar raadpleeg vooral ook de website www.stichtingstraat.nl. Ook in deze krant op pagina 4 vindt u het programma t/m het slotweekend van 2 t/m 3 oktober

Onder grote belangstelling werd op 3 september de aftrap gegeven voor het evenement Heikant, een wereldwijk Foto: Laurens Janus

Voorzitter van Stichting Straat, Gérard Appels, overhandigt het eerste boek van Heikant, een wereldwijk aan mevrouw Jet Verbeek-De Waal Foto: Laurens Janus


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Een ven met een bijzondere geschiedenis: het Schepersven Door: Lambert Winkelmolen Het Schepersven (ook wel Schaapsven genoemd) ligt weggedrukt tussen de Burgemeester Bechtweg en industrieterrein Loven-Noord aan de Schepersvenweg, ook de toegang tot de woonwijk Nieuwe Warande. Duizenden jaren lang, in de prehistorie, was de directe omgeving van dit ven woonplaats van groepen jagers-verzamelaars en later boeren. Het dichtgegroeide ven kreeg afgelopen winter een opschoonbeurt. Opgaande bomen en struiken zijn verwijderd en het is uitgediept, waardoor het weer zichtbaar geworden is. Vroeger lag het ven tussen de weilanden en de bosjes van de Rauwbraken, nu maakt het een enigszins verloren indruk, omdat het in een hoek van industrieterrein Loven-Noord ligt. Desondanks bleef het ven bij de aanleg van het bedrijventerrein bewust gespaard. Archeologisch gezien is dit een unieke locatie.

C OLOFON CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Marco van der Sijpt, Jessica Köhler-Bracke, Ad van Dun, Safaa Bouzambou en Cora Rooijakkers Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt

Het Schepersven zomer 2021

Tegen het einde van de laatste ijstijd zo’n 14.000 jaar geleden, de oude steentijd, verschijnen de eerste mensen in dit gebied. Aanvankelijk gaat het om rondtrekken de jagers-verzamelaars die de rendiertrek volgen en die hier, rond het Schepersven, hun zomerkamp opslaan.

middensteentijd (10.000 – 5000 v. C.) en de nieuwe steentijd (5000-2000 v.C.) opnieuw te vinden rond het Schepersven, getuige de vele speerpunten, schrabbers, pijlpunten en vuursteenafslagen die daar teruggevonden zijn.

De groepen waren meestal niet groter dan 20 tot 25 mannen, vrouwen en kinderen. Vanuit tijdelijke hutten bedekt met dierenhuiden, werd de omgeving bejaagd en bevist; bessen, wortels en andere planten werden ook voedsel. Huiden werden bewerkt tot kleding en van het meegebrachte vuursteen werden de noodzakelijke werktuigen gemaakt. Vondsten van vuurstenen voorwerpen als pijlpunten, schrapers en bijlen, gedaan bij de aanleg van het bedrijventerrein, getuigen daarvan.Het gebied moet toentertijd een toendra-achtig uiterlijk hebben gehad. Kamp midden-steeentijd

Vanaf ongeveer 10.000 v. C. is de koude periode definitief voorbij. Het klimaat wordt vergelijkbaar met dat van nu en het landschap wordt een meer gesloten oerbos, bestaande uit dennen, eiken, iepen, linden, elzen, essen en als laatste beuken, afhankelijk of de standplaats nat of droog was. Het rondtrekkende bestaan van de mensen zet zich voort. Ze verblijven nog steeds in (ovaal)ronde hutten bedekt met dierenhuiden of riet. Het jachtwild verandert van kuddedieren van de toendra, zoals rendieren, naar de dieren die horen bij een bosomgeving, zoals de wisent, het everzwijn, herten, het ree en de bever. Maar ook vissen en gevogelte. Kampementen zijn in de perioden van

Ander wild vraagt om aangepaste jachtwapens. Het bewerken van steen gaat steeds verfijnder. Pijlpunten worden kleiner en specialisten zijn in staat om ze een staart te geven teneinde ze beter vast te kunnen zetten in een pijlschacht. Bijlen worden gepolijst. Wonen rond het Schepersven blijft ook na het verdwijnen van de jagers-verzamelaars populair. Archeologen vonden bij opgravingen op het terrein ook 4.500 jaar oude plattegronden van boerderijen, hetgeen er op duidt dat mensen zich zijn gaan vestigen op vaste woonplaatsen en aan landbouw gingen doen. Opmerkingen of vragen lajwinkelmolen@hotmail.com

Wandelingen op inschrijving De Stadsgidserij verzorgt in 2021 weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval u niet over internet beschikt kunt U zich ook telefonisch aanmelden op Tel: 06 48262711. Zaterdag 25 september 13.00 uur: Heikant een wereldwijk. Inschrijven: hal@stadsgidserij.nl Altijd bijzonder een wandeling door “d’n Haaijkaant” zoals dit stukje Tilburg in de volksmond wordt genoemd. We lopen in deze wandeling door de Schans de Noordelijkste herdgang die Tilburg rijk is. Veel verhalen, veel bijzonderheden, een wandeling van d’n Witte Hit tot aan het vernieuwde zwembad de Drieburcht. Start: kanaalbrug Oude Lind (Van Gool stoffen). Kosten € 5.00 p.p Zondag 26 september 13.00 uur: Van Pollet t/m Paleis. Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl Een prachtige wandeling die ons leidt vanaf Pollet aan de Spoorlaan (een van de meest prominente Textielfabrikanten in Tilburg) door een van de meest historische straten en toegangen tot Tilburg Centrum, de Stationsstraat. Deze wandeling eindigt in het voormalig Paleis van Koning Willem II, aan de Paleisring, waar vele Tilburgers hun huwelijk sloten. Start: ingang Natuurmuseum aan de Spoorlaan. Kosten € 5,00 p.p.

Zondag 3 oktober 13.00 uur: Wijnwandeling. Inschrijven: beerens@stadsgidserij.nl Wijnwandeling met proeverij. In Tilburg weet men al jaren wat er voor lekkers onder de kurk zit. Wat ooit begon met de geestelijkheid die niet alleen tijdens de mis maar ook graag erna een wijntje schonk, werd al spoedig overgenomen door de Tilburgse Textielbaronnen. Grote namen als Bogaers, Verbunt, Kerstens, Knegtel en Vollaers Mandos zullen tijdens deze wandeling passeren. Na afloop moet er zeker geproefd worden. Start: Achter de Heikese Kerk. Kosten € 18,50 p.p. Zondag 10 oktober 13.00 uur: Herdenken en vieren. Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl Een wandeling in het kader van 75 jaar bevrijding. Een wandeling bij het Vrijheidspark gelegen achter het Factorium aan de Bisschop Zwijsenstraat. Een mooie gelegenheid om eens mee te gaan op een route die vanuit deze tuin start en vervolgens langs plekken voert die stuk voor stuk op een andere wijze een relatie leggen met Tilburg en de 2e Wereldoorlog. Start: Vrijheidspark Bisschop Zwijsenstraat. Kosten € 5,00 p.p

DRUKWERK: DKZET E-MAIL

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl BEZORGKLACHTEN: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA: advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: www.wijkkrantnoord.nl DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 7 van 2021, die uitkomt op 3 november 2021 moet de kopij binnen zijn op 8 oktober 2021

Een Open dag Christelijke Gemeente Het Kruispunt Op zaterdag 30 oktober 2021 van 14.00 - 18.00 uur Offenbachtstraat 105, Tilburg Ga naar www.kruispunttilburg.nl voor meer details


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Adam en Eva? Van veel artikelen in de krant lees ik alleen de koppen en de rest ‘diagonaal’ waarbij mijn ogen over de letters vliegen en hier en daar aan een woord blijven hangen. Dat levert soms grappige momenten op: ik lees ergens ‘brevet van overmorgen’ over het coronabeleid en blader verder. Pas een pagina later denk ik ‘huh?’ Maar het hád er natuurlijk ook echt kunnen staan: als we vandaag passende maatregelen nemen, zijn we overmorgen weer allemaal veilig: het brevet van overmorgen. In tegenstelling tot het brevet van onvermogen heeft het wel iets hoopvols, de blik gericht op de toekomst. Ik heb een hekel aan saai en daarom hou ik van tegenstellingen. Bij tegenstellingen in taal zien we allerlei vreemde fenomenen. Voor en tegen, zwart en wit, ja en nee; allemaal heldere tegengestelden. Maar waarom spreken we van doen en laten en niet van doen en ontdoen? Zeggen en ontzeggen? Vallen en ontvallen? Taal kan verraderlijk zijn. Je denkt dat positief en negatief heldere tegenstellingen zijn, totdat je hoort dat je positief bent getest op Corona, dan is dat bepaald negatief nieuws. Positief kan heel negatief zijn. Om nog eens een tegenstelling te noemen: Als je (digitale) cijfers ondersteboven leest zijn het ineens letters. Type op je rekenmachientje de som 707+707=1414 en houdt het apparaat op zijn kop. Daar verschijnt LoL+LoL= hihi. Dit kunstje werkt ook met je (digitale) wekker. Een goede nachtrust is niet aan eenieder gegeven. Degenen die geplaagd worden door slapeloosheid, kunnen interessante boodschappen krijgen van hun wekker en daar in hun nachtelijke wanhoop troost aan ontlenen. Het enige dat nodig is, is de vaardigheid om ondersteboven van rechts naar links te kunnen lezen (voorwaar geen kleinigheid). Wentelend van de ene zij op de andere valt dan ineens het oog op de wekker. Om vier minuten over een (1 04) bijvoorbeeld: ‘hoi’. Om acht minuten over drie (3 08) is het schrikken geblazen: ‘BOE’. Om zes minuten over vier (4 06) is de wekker ook verbaasd dat u nog wakker bent: ‘goh’. Om drie minuten over vijf (5 03) verschijnt EOS, de godin van de dageraad. U begrijpt dat dit slechts een kleine greep is uit het arsenaal van hetgeen de wekker te melden heeft. We zouden de nachtelijke uren per minuut moeten bekijken om te weten welke mededelingen gegeven worden in het ondersteboven alfabet. Voor dit verhaal voert dat te ver. Uit nieuwsgierigheid probeert uw schrijver wel eens wakker te blijven om ten volle het gesprek aan te kunnen gaan met diens wekker. Helaas treedt de slaap dan meestal snel in. Een palindroom is een woord dat hetzelfde blijft als je het van achter naar voor leest, ‘parterretrap’ is een beroemde. Als je naam een palindroom is, ben je dan een saai mens? Omgekeerd ben je namelijk precies dezelfde en dat is een beetje saai. Wie kennen we zoal? De jongens: Bob, Onno, Otto, Natan, Reinier. En de meisjes: Anna, Hannah, Suus, Elle, Eve, Sas. Als familieleden onderscheiden we pap en mam. En dat hele stel woont natuurlijk in Ede of Epe. Palindromen zijn saai: je keert ze om en je hebt hetzelfde. Niks tegenstelling! Ze zijn dan ook ontstaan in een periode dat alles nog volmaakt was. In het Paradijs waren geen tegenstellingen. De allereerste woorden die gesproken werden, waren een palindroom: toen Adam ontwaakte naast de vrouw die zojuist uit zijn rib was gemaakt, sprak hij: “Madam I ‘m Adam”. Waarop zij antwoordde: “Sir I ‘m Iris”. De rest is geschiedenis.

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Filmprogramma terug van weggeweest

Het Filmprogramma in het VerHalenhuis gaat weer van start. Het is nog wel van belang om te reserveren. Wij houden ons aan de coronamaatregelen. De gekozen films zijn zonder uitzondering spraakmakend en inspirerend. Dinsdag 12 oktober: Green book, een biografische roadmovie over de vriendschap tussen de zwarte, klassieke pianist Don Shirley en diens chauffeur en lijfwacht van Italiaanse afkomst Tony. Samen gaan ze op concerttournee door de Zuidelijke Verenigde Staten waar ze frequent geconfronteerd worden met racisme. De titel van de film verwijst naar The Negro Motorist Green-Book, een reisgids uit de periode van rassensegregatie in de Zuidelijke Staten, samengesteld door Victor Hugo Green. De gids informeerde Afro-Amerikaanse reizigers over hotels, horeca en garages waar ze welkom waren en over steden waar ze na zonsondergang niet mochten verblijven. Dinsdag 9 november: La source des femmes, een komedie ergens in een klein dorpje in Noord-Afrika. Vrouwen trotseren er elke dag, sinds het begin der tijden, de snikhete brandende zon hoog in de bergen om hun dorp van bronwater te voorzien. De pasgetrouwde Leila stelt een ‘liefdesstaking’ voor aan de andere vrouwen van het dorp: geen liefkozingen of geen seks meer tot de mannen zelf water naar het dorp dragen… Zaal open: 19.00 uur en aanvang van beide films is 19.30 uur; aanmelden via reserveren@ rondetafelhuis.nl (opgeven is noodzakelijk!); entree € 5,= inclusief koffie, thee en een hapje.

Hulp gevraagd bij taallessen

Vind je het leuk om kennis te maken met mensen die een andere moedertaal spreken? Wil je graag mensen helpen om te integreren in de Nederlandse samenleving? Heb je een paar uur per week tijd, en spreek en schrijf jij zelf goed Nederlands? Je kunt dan als vrijwilliger aan de slag in het Ronde Tafelhuis. De wachtlijst van mensen die vragen om wat extra hulp bij het leren van onze taal groeit met de dag. Het gaat om mensen afkomstig uit de hele wereld die hun uiterste best doen, maar een extra duwtje nodig hebben, omdat zij een officieel diploma willen halen of gewoon omdat ze zelf wat beter vooruit willen kunnen. Wil jij helpen? Neem dan contact op via info@rondetafelhuis.nl en wij bellen of mailen je terug.

OPROEPJES Reünie Heikant 50-plussers op 24 september van 19.30 uur tot 24.00 uur (mits de coronamaatregelen dit toestaan), bij café Schalken Pastoor Dondersstraat 15, Tilburg. In de zaal is een expositie ingericht, die ook tijdens het Heikant-weekend van 2 en 3 oktober te bezoeken is.

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

Gemengd koor Scampolo ontvangt met plezier zangers en zangeressen, bijv. van koren die onlangs zijn opgehouden te bestaan. Kijk op onze website voor meer informatie: www.scampolo.nl, 013-4562332 en secretaris@scampolo.nl


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Bismillah! Op culinaire wereldreis met Halal Meal Service Door: Safaa Bouzambou

Halal Meal Service is een gloednieuwe Tilburgse onderneming opgericht door wijkbewoonster Louiza Assouiki. Halal Meal Service richt zich op het leveren van voedzame, multiculturele maaltijden op de tafels van onze hardwerkende wijkbewoners. manier worden geslacht. Niet alleen moslims houden zich aan deze voedselvoorschriften. Dit komt ook voor binnen het christendom en het jodendom. ”De enige mogelijkheid voor mij was om de maaltijden zelf te bereiden, zo ben ik begonnen met het leren van het maken van verschillende recepten, volgens de authentieke wijze”, zegt Louiza Assouiki.

Louiza, een jonge moeder en onderneemster, kwam op het idee voor Halal Meal Service omdat ze zelf erg geïnteresseerd is in verschillende keukens. Maar om zomaar even bij de Chinees of Surinamer een maaltijd te halen in Tilburg, is als Moslima niet altijd mogelijk. Deze maaltijden voldoen vaak niet aan de islamitische voedselwetten. In veel restaurants en fastfoodketens is nog steeds veel onduidelijkheid of iets wel of niet 100% halal is. Daarbij wordt vaak ook slechts een deel halal verkocht en een deel niet. De term halal is daarom prominent in de naam van Louiza's bedrijf verwerkt om duidelijkheid te bieden aan de klanten.

Haar multiculturele vriendenkring heeft hier ook een steentje aan bijgedragen. Door het uitwisselen van elkaars recepten kan ze nu een culinaire wereldreis bieden voor het smaakpalet van haar klanten: van Surinaams, Mexicaans tot Indiaas en allemaal halal.

Alle maaltijden bij Halal Meal Service worden met veel zorg en de nodige voorbereiding klaargemaakt. Dit zodat de voedingsstoffen behouden blijven. Ze vindt het erg belangrijk dat de klanten zelf hun maaltijden kunnen samenstellen en houdt hierbij rekening met allergieën/dieetwensen van de klant. Louiza hoopt door middel van haar passie voor koken met Halal Meal Service een bewuster alternatief te kunnen bieden in plaats van fastfood afhaalmaaltijden. Zo kan een huisgemaakte maaltijd (zoals je bij je moeder of oma gewend bent) met verse ingrediënten op tafel worden gezet, voor zowel de hardwerkenden die tijd tekort komen alsook de ouderen die niet meer in staat zijn om voor zichzelf te koken. Meer te weten komen over Halal Meal Service? Kijk op www.halalmealservice.nl

Halal staat voor rein en wordt gebruikt voor voedsel dat voldoet aan de islamitische wetten. Dit houdt in dat het dier rein voor consumptie is. Denk aan runderen, kalveren, geiten, schapen en pluimvee die vervolgens op een rituele

https://www.instagram.com/halalmealservice/ Vanaf morgen online. https://www.halalmealservice.nl/

Mozartflat: Grootste flat in Nederland die van het gas af is! Door: Hans Happel In het bewonersblad van de maand juli doet WonenBreburg de mededeling dat 256 appartementen van de Mozartflat met ingang van dit jaar definitief van het gas af zijn. Daarmee is de flat in één klap tot nu toe de grootste flat in Nederland die deze energietransitie heeft doorgemaakt.

soort serre geworden. ’s Winters houden ze de warmte binnen, ’s zomers kunnen ze worden open gezet. Verder worden de woningen verwarmd via de stadsverwarming en wordt er in elk appartement met een inductiekooktoestel gekookt.

Achterstallig onderhoud

Het begon allemaal met kleine scheurtjes in de steunbalken van de balkons. Met ingang van november 2017 mochten de bewoners daarom wegens veiligheidsoverwegingen hun balkons niet meer betreden. Grootschalig onderhoud was hard nodig. De investering voor het herstelplan sneuvelde in de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren vanwege de extreem hoge kosten. In de loop van 2018 kwam echter de Gemeente Tilburg met het aanbod van een forse subsidiebijdrage. Om daarvoor in aanmerking te komen zou dan tevens geïnvesteerd moeten worden in de verduurzaming van de flat.

Vleermuizen

Proeftuin Quirijnstok

De Mozartflat werd een van de projecten in de zogenaamde Proeftuin Quirijnstok. Deze proeftuin was één van de pilots in ons land waarmee de regering in Den Haag ervaring wilde opdoen, wilde leren en uitproberen hoe woningen van het gas af zouden kunnen. Met een klimaatgevel aan de zuidzijde van de flats aan de Mozartlaan werden de balken noodzakelijk ondersteund, tegelijkertijd pakte een glazen wand de balkons als het ware in. Van dit laatste gaat een isolerende werking uit. De balkons zijn een

liseerd door een Vereniging van Eigenaren waarin kopers en huurders, en verhuurder WonenBreburg tezamen zijn opgetrokken. Helaas is het project wel het enige resultaat in de Proeftuin Quirijnstok dat daadwerkelijk door zo’n collectief van belanghebbenden is gerealiseerd. Je zou toch zeggen er staan nog twee identieke appartementencomplexen op loopafstand aan de Hofmanlaan en de Bachlaan. Waarom wordt daar niet voor eenzelfde aanpak gekozen? Het antwoord is eenvoudig. Van de pilots voor de energietransitie van woningen in Nederland hebben de beleidsmakers één ding geleerd, dat de kans van slagen het grootst is als er een bijkomende aanleiding is om de woningen aan te pakken. Een toch al broodnodige renovatie in de bestaande bouw is daarom in meerdere pilots een van de beste voorwaarden voor energietransitie gebleken.

Foto: gemeente Tilburg

Tezamen optrekken van huurders en kopers

Ook in een ander opzicht is de energietransitie van de Mozartflat vermeldingswaard en uniek. Het plan is gerea-

Bij het ter perse gaan van deze editie van de wijkkrant werd bekend dat de aannemer na de bouwvak niet verder kon gaan met het aanbrengen van nieuwe ‘klimaatgevels’. In verband met vleermuizen, die de flat eveneens gebruiken als woon- en verblijfplaats, werd het karwei tot nader order stil gelegd. Dit is wel een tegenslag voor de bewoners van de appartementen die nu wat langer moeten wachten totdat hun balkons worden afgedicht en zo de betere isolatie voor meer wooncomfort kan gaan zorgen. Maar dit alles doet niets af aan het feit dat de Mozartflat momenteel het grootste appartementencomplex van Nederland is, dat volledig van het gas af is.

Programma ‘Heikant een wereldwijk’ t/m slotweekend 2 en 3 oktober Zondag 26 september: Heikantse natuurwandeling langs oude en nieuwe bomen (waaronder de oudste boom van Tilburg, een Hollandse linde uit ca.1720), met oog voor de lokale natuur en een link naar de historie van de wijk door Ad Kolen. Aanvang: 10.00 uur, eindtijd ca 12.00 uur, startpunt bij de zijkant van MFA De Symfonie bij OBS De Sleutel, Eilenbergstraat, deelname gratis; reserveren wegens beperkt aantal plaatsen verplicht via adkolen@kpnmail.nl

hovenlaan. Deelname: gratis; reserveren wegens beperkt aantal plaatsen verplicht via info@roefs.eu

Zondag 26 september: architectuurexcursie in de Heikant door Ad Roefs langs oude wevershuizen, moderne bouwkunst, typische jaren zestig stempelbouw en uitingen van de art nouveau en neogotiek. Aanvang: 11.00 uur, startpunt entree winkelcentrum Wagnerplein, zijde Beet-

Dagelijks t/m 3 oktober zelf te doen: Online wijkquiz: een onderhoudende quiz met uiteenlopende weetjes over de Heikant van vroeger en nu, samengesteld door wijkbewoner Hans Zuiderwijk, thuis te doen.

2 en 3 oktober: Slotweekend ‘Heikant een wereldwijk’: van 12.00 tot 18.00 uur in de gehele wijk. Deelname gratis, zonder aanmelding. Een verrassend programma met dans, theater, hoorspel, exposities en voordrachten op 15 locaties in de Heikant.

Spelregels en deelname via deze link www.onlineexambuilder.com/nl/wijkquiz-heikant/exam-459673 De top 3 wint mooie prijzenpakketten, inclusief het nieuwe boek ‘Heikant: een Wereldwijk’. Blokkenexpositie met foto’s in winkelcentrum het Wagnerplein. De kubussen worden regelmatig verlegd. Op 2 oktober kunt u dit zelf doen o.l.v. een spelleider met kans op mooie prijzen. Locatie: Winkelcentrum Wagnerplein. Ook kunt u zelf een fotopuzzeltocht lopen in de wijk. Download daarvoor op stichtingstraat.nl/fotopuzzeltocht/ het deelnameformulier


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

“Ik voel me veilig in Tilburg-Noord…” “Zo’n mooie man krijg ik niet elke dag voor mijn lens.” Zo, de toon is gezet en fotograaf Miek is tevreden. Een beetje onwennig poseert Abubakarr Bangura voor de foto’s die deze rubriek vergezellen. Abubakarr komt uit Sierra Leone, een land aan de kust van West-Afrika, ongeveer tweemaal zo groot als Nederland met zeven miljoen inwoners. “Sierra Leone is een land van jonge mensen. De levensverwachting is er een stuk lager dan hier, ongeveer 60 jaar. Bovendien zijn er veel slachtoffers gevallen in de burgeroorlog die duurde van 1991 tot 2002. De burgeroorlog is ook de reden geweest dat ik daar weggegaan ben in 1998.” Hij was eenentwintig toen hij zijn vaderland verliet, moederziel alleen, Zijn ouders en broers en zussen bleven daar. Een groot gezin, negen kinderen, moeder werkzaam als docent, vader in de diamantindustrie. Een liberaal gezin, islamitisch maar niet erg streng religieus. Abubakarr was tweedejaars aan de Universiteit en deed een lerarenopleiding toen hij besloot te vluchten. Hij kwam in Nederland aan in 1999 en heeft alles bij elkaar 9 jaar in een asielprocedure gezeten voordat hij zijn definitieve verblijfsvergunning kreeg. Hij moest eerst de taal leren voordat hij hier kon studeren. Uiteindelijk kon hij beginnen bij Fontys Hogeschool en haalde een bachelor Pedagogiek en later zijn onderwijsbevoegdheid. Tenslotte rondde hij een masterstudie Sociale Pedagogiek af. “Ik heb een passie voor jongeren, daar richt ik me ook op in mijn werk.” Abubakarr werkt als projectmanager bij de ToekomstAcademie in Tilburg, een onderdeel van stichting New Dutch Connections in Utrecht. Deze stichting inspireert en motiveert (ex-)vluchtelingen om opnieuw in zichzelf te geloven. Dit wordt gedaan door samen met bedrijven workshops aan te bieden, unieke ontmoetingen te organiseren door o.a. het opzetten van leertrajecten in de zorg en techniek en het produceren van theatervoorstellingen en (ex-)vluchtelingen te koppelen aan coaches en maatjes. Abubakarr richt zich op jongere migranten en hun integratie in Nederland.

Viermaal per jaar naar Sierra Leone…

Abubakarr is ook al vijftien jaar actief voor zijn eigen stichting: Sierra Leone Youth Initiative. Deze stichting wordt mede ondersteund door de gemeente Tilburg. (Jeugd) Werkeloosheid is een groot probleem in Sierra Leone en de stichting richt zich op werkgelegenheidsprojecten. Abubakarr ziet zichzelf als sociaal ondernemer en is ongeveer viermaal per jaar in Sierra Leone voor het werk voor deze stichting. Vijftien jongeren produceren daar kleding, tassen en mondkapjes die ook hier verkocht worden. Tijdens de coronacrisis hebben ze de mondkapjes gemaakt die hier geleverd zijn aan de voedselbank.

Kansen bieden…

Hij is al zeventien jaar samen met zijn vriendin en samen hebben ze twee kinderen, een dochter van tien en een zoontje van tweeënhalf. “Tussen die honderdtwintig nationaliteiten in Noord voel ik me helemaal thuis. De wijk is heel divers en multicultureel. Veel mensen kennen me ook, ik voel me veilig hier. Ik ben écht thuis in Tilburg-Noord. Misschien vinden sommigen dat de wijk geen goede naam heeft maar dat is niet terecht. Er worden veel interventies gepleegd vanuit de gemeente en de wijkraad. Er is armoede en werkeloosheid. Ik vraag me steeds af hoe ik kan bijdragen aan oplossingen voor de problemen die er zijn.

Ik ben jaren terug samen met Ondernemerszaken van de Gemeente Tilburg in wijkcentrum De Ypelaar een pilotproject gestart, een ondernemerschapstraining voor inwoners in de wijk die zelf een bedrijf willen opzetten. Jongeren die talenten hebben, moet je kansen bieden. Met extra aanvullende leeractiviteiten, sport, muziek en op die manier Tilburg beter maken. Ik blijf hier wonen, ik voel me Tilburger en Noord is een prachtige groene wijk om in te wonen.

Persoonlijk, transparant en professioneel

Fysiotherapie na Covid-19 Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u restklachten? Neem contact op met onze praktijk. Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie en diëtiste werkt samen met u aan uw herstel. Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Het Zwaailicht.............. Oplichters actief in Tilburg-Noord

Babbelaars

De oplichters doen zich voor als medewerker van een bank. Er zijn de afgelopen weken in Tilburg-Noord diverse oudere mensen slachtoffer geworden van oplichting. Ze werden (telefonisch) benaderd door criminelen die zich voordeden als medewerkers van een bank. Deze criminelen zijn zeer geraffineerd te werk gegaan en kwamen erg geloofwaardig over. Hierdoor konden ze bij deze slachtoffers in hun woning komen en hebben ze de bankgegevens kunnen achterhalen. Met deze gegevens en codes haalden ze bij de slachtoffers duizenden euro`s van hun bankrekening.

Hoe herkent u een oplichter bij deze vorm van oplichting?

Cybercriminelen gaan professioneel te werk. Ze gebruiken bijvoorbeeld technieken die callcenters ook gebruiken. Via een truc kan een oplichter met het nummer van uw bank bellen. Hierdoor verschijnt op uw telefoon het nummer van de bank als de cybercrimineel u belt. Dat noemen we spoofing. Zo kan de cybercrimineel zich voordoen als de bank. Dat gebeurt via de telefoon maar bijvoorbeeld ook via de mail.

Hoe komen criminelen aan uw (bank)gegevens en telefoonnummer bij deze vorm van oplichting?

Uit onderzoeken blijkt dat daders zich vooral richten op mensen van vijftig jaar en ouder. De oplichter heeft vaak toegang tot privégegevens van slachtoffers. Mogelijk zijn deze gegevens illegaal verhandeld op internet of via een datalek in handen van de crimineel gekomen. De gegevens komen bijvoorbeeld uit data van callcenters of via het hacken van websites van bijvoorbeeld internetwinkels. U kunt er dus niets aan doen als een cybercrimineel u benadert. Probeer wel uw persoonlijke pagina’s en gegevens op bijvoorbeeld Facebook zo goed mogelijk af te schermen en verander wachtwoorden regelmatig.

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt Even meedoen anders begrijp je deze column niet. Komt ie. Stel je eens voor dat je je handen vol hebt met tientallen knikkers in allerlei soorten en maten. Of nee, maak er maar vijf knikkers van in vijf soorten en maten. Stel je nu eens voor dat je die knikkers uit je handen laat vallen op een parketvloer. Die rollen alle kanten op. Die vind je nooit meer terug. Die ben je in ieder geval voor een tijdje kwijt. Die vind je terug als je op je buik ligt om dat vrije stopcontact te bereiken om die kerstlichtjes aan te sluiten. Of het er nu vijf zijn of honderd. Ze vinden hun eigen weg. Het voelt een beetje of we in de tweede helft zitten en getalsmatig gezien zitten we dat natuurlijk ook. Vanaf juli eigenlijk al en het is, op het moment dat ik dit schrijf, al eind augustus. Nog even de kerst en dan zit het er weer op. Oudste is aan de universiteit begonnen. Die heeft een intensieve introductieweek gehad en is klaar voor zijn studie. Hij gaat zich verdiepen in de menselijke geest, psychologie, en ik denk dat dat wel bij hem past. Die gaat zijn weg daar wel in vinden. De studie is in Tilburg dus voorlopig woont hij nog lekker thuis.

Let op deze kenmerken!

Uw bank vraagt u nooit om:uw beveiligingscodes • uw pas op te sturen of af te geven • geld over te maken • via een link direct in te loggen in Mobiel of Internet Bankieren • via een link in een e-mail of sms direct geld over te boeken Uw bank zal u nooit onder druk zetten zo snel mogelijk te handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om een rekening te blokkeren als dat nodig is. Komt een leidinggevende aan de lijn? Let op, dat is ook een oplichter die in het complot zit. Trap er dus niet in en hang op. Op www.politie.nl kunt u allerlei informatie vinden om oplichting te herkennen en aan te geven.

Middelste is begonnen aan het laatste jaar middelbaar en gaat zich klaarmaken voor de examens. Hij werkt vrij vaak in een frituur en hij gaat dat dus combineren met examenvoorbereiding. Zei ik net dat die kerst er zo zal zijn? Slechts een half jaar later en hij heeft het examen al gedaan. Ook hij zal, geheel op eigen koers, zijn route wel vinden. Jongste heeft voor het eerst boeken gekaft. In de eerst drie jaar van zijn middelbaar werd uitsluitend op de laptop gewerkt. Nu schakelen ze, gedeeltelijk, over op fysieke boeken dus het ambacht van boeken kaften is gered. Mamma-bolletje draagt de kunst over en ik hoor al gauw het knippen van de schaar. Een enkele keer vliegt er een prop papier door de lucht. En ook deze vader en moeder zijn gewoon weer begonnen aan de tweede helft. Zij verwelkomt jonge kinderen in haar kleuterklas en begeleidt ze, althans ze doet een poging, naar een verstandige volwassenheid. Op kantoor bij mij zijn de ICT-systemen nog steeds belangrijk en ook ik draag mijn steentje bij door die systemen goed aan te laten sluiten op de behoefte. Afgezien van hardlopen, lezen, luieren en nog veel meer leuke dingen die ik wil gaan doen zal ik ook daar mijn weg wel in vinden. Mijn eigen weg en zij de hare en uiteindelijk delen we alles samen. Terugdenkend aan die knikkers wil ik het beeld bijstellen. Je moet er even metalen knikkers van maken en ze zijn nog magnetisch ook. Dat schept een band. Een onzichtbare maar sterke band die altijd aanwezig zal zijn. Misschien rolt een knikker even zijn eigen weg maar uiteindelijk plakken ze gezellig tegen elkaar aan. Eerste of tweede helft, dat maakt niets uit.

La Renaissance voortvarend uit de startblokken met grootse plannen Renaissance betekent letterlijk wedergeboorte. Een wedergeboorte geeft altijd extra energie. Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance heeft na de vrijheidsbeperkende maatregelen van de corona-pandemie ook het gevoel dat het voor de derde keer toe is aan een wedergeboorte. Die wil het ook met veel energie vormgeven. Natuurlijk is het zo dat ook bij het mannenkoor het aantal leden is verminderd, maar dan nog kent het koor een veertigtal actieve leden die invulling willen geven aan hun doelstelling: het geven van mooie concerten voor de Tilburgse gemeenschap. Dit doen we onder de inspirerende leiding van Carl van Kuijck en onze vaste begeleider Ben Martin Wijand. De ambities van het koor zijn wederom hoog gespannen om het oude niveau weer te kunnen bereiken. Voor 2022 is een jubileumconcert gepland op 12 november in de Concertzaal en tussentijds geeft het koor acte de présence op diverse podia in het Tilburgse en daarbuiten. Om dit niveau te kunnen behalen blijft het koor geïnteresseerd in mannen die in een fijne en gezellige sfeer optimale

prestaties willen neerzetten. Dus als u interesse heeft of ook als uw ”oude” koor het doek helaas heeft laten vallen maar u toch wilt blijven zingen, aarzel niet om een van de repetities bij te wonen van het Tilburgs Mannenkoor in wijkcentrum Het Kruispunt aan de Sinopelstraat op de maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur vanaf maandag 13 september 2021 en teken in op een gratis opleidingsprogramma dat het koor voor u in petto heeft vanaf begin oktober 2021, zes maandagen van 19.00- 19.50 uur in hetzelfde wijkcentrum. We kennen ook uw excuus. Menigeen zal zeggen dat hij niet kan zingen. Vertrouw erop dat menig zanger van het Tilburgs Mannenkoor dat ook dacht maar nu al jarenlang een zangprestatie neerzet van formaat. Dus aarzel niet, maar kom en overtuig u dat ook u het zingen in u heeft.

Neemt u bij interesse contact op met het secretariaat: dhr. Peter van Schilt, tel. 06-42734149 of stuur een mailtje naar hem petervanschilt@hotmail.com. Informatie is ook te vinden op onze website www.mannenkoor-la-renaissance.nl


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Vragen stellen over verduurzamen woning Huurteam is er voor huurders Wil je je woning in Quirijnstok energiezuiniger maken en zo geld besparen? Er zijn veel mogelijkheden, zoals beter isoleren en zonnepanelen. Maar waar kun je het beste beginnen? En hoe pak je het verder aan? Dit soort vragen kun je stellen op de buurtbijeenkomst of aan Maaike Wolfs, de duurzaamheidsmakelaar. Buurtbijeenkomst De gemeente organiseert op dinsdag 28 september om 19.30 uur een buurtbijeenkomst in MFA De Symfonie (Eilenbergstraat 250). Inwoners krijgen dan uitleg over verbeterkansen voor hun woning, zien voorbeeldwoningen uit de wijk en kunnen vragen stellen aan buurtgenoten die hun woning al hebben aangepakt. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten, aanmelden is niet nodig. Gratis adviesgesprek Misschien heb je Maaike Wolfs (foto) al gespot in de wijk. Zij is de duurzaamheidsmakelaar in Quirijnstok. Met haar bakfiets fietst ze door de wijk om kennis te maken en inwoners op weg te helpen met verduurzaming. Je kunt haar direct aanspreken en vragen stellen. Het is ook mogelijk om een adviesgesprek in te plannen. Samen bekijk je welke maatregelen je kunt nemen, afgestemd op jouw woonsituatie en energieverbruik. Je krijgt ook een handig stappenplan met kosten en opbrengsten. Dit gesprek (ter waarde van 210 euro) is gratis voor inwoners van Quirijnstok.

Huurders zijn niet altijd goed op de hoogte van hun rechten. Of ze accepteren bepaalde illegale situaties in de krappe woningmarkt. Het Huurteam komt op voor de belangen van de huurders in de gemeente. Huurteam Tilburg is een adviescentrum Foto John Davids voor alle vragen rondom huren, voor alle inwoners van Tilburg. Huur je een kamer, studio, appartement of huis in Tilburg en ervaar je problemen met je woning, verhuurder of huurprijs? Het Huurteam Tilburg gaat dan samen met je kijken naar een passende oplossing. Kijk voor meer informatie op tilburg.nl (zoekwoord -> huurteam).

Statiegeld op plastic flesjes Sinds 1 juli 2021 zit er statiegeld op kleine plastic flesjes. Deze kleine plastic flesjes met het statiegeldlogo zijn in te leveren bij supermarkten en bemande tankstations.

Ook sportverenigingen kunnen ervoor kiezen om de flesjes in te nemen. Het maakt bij het inleveren niet uit waar de flesjes zijn gekocht.

WIE VERDIENT EEN JEUGDLINTJE? NOMINEER JOUW HELD VIA WWW.TILBURG.NL/JEUGDLINTJE

Duurzaamheidsmakelaar Maaike. (Foto gemeente Tilburg)

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.aandeslagmetjehuis.nl/quirijnstok. Sinds 3 september is het nieuwe inlooppunt van Maaike iedere vrijdag van 9 tot 12 uur geopend in de bouwkeet op de hoek van de Nobelstraat/Van Kalmthoutstraat. Inwoners kunnen hier naar binnen lopen voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Gratis coronatest Verdiplein

HELD MET EEN T

ggd testbus

Sinds dinsdag 7 september wordt de GGD-bus op het parkeerterrein naast het Verdiplein weer gebruikt als testbus (i.p.v. vaccinatiebus). De bus staat er op dinsdagen van 9 tot 16.30

uur. Het testen is gratis en een afspraak maken is niet nodig. Neem wel een legitimatiebewijs mee.

Kent u kinderen of jongeren die de buurvrouw helpen met boodschappen doen? Die vertellen over schuldenproblematiek of over gameverslaving? Of die wel eens iets heldhaftigs hebben gedaan, zoals een hond gered die door het ijs is gezakt?

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane Omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl 06-25739978 Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord

Helden met een T

Berichten over uw buurt www.overheid.nl/ berichten-over-uw-buurt

Deze kinderen en jongeren (tot 18 jaar) verdienen het om met een jeugdlintje in het zonnetje te worden gezet! Zij zijn de helden van Tilburg. En in Tilburg ben je dan een Held met een T. Nomineren Half november worden de jeugdlintjes uitgereikt. Wij vinden het ontzettend leuk

als u met ons meedenkt en deze jonge Tilburgse helden nomineert. Dat kan tot en met 30 september 2021 via het aanmeldformulier op tilburg.nl (zoekwoord: jeugdlintje) of via de QR code:


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Wijkcentrum De Symfonie in Tilburg-Noord

'Yes! We zijn er weer...! Tekst: Ab Kuiper, foto’s Miek Korsmit Ja, Corona heeft er ook hier flink ingehakt. Maanden lang geen kopjes koffie of een lekker biertje. Geen muzieklessen, biljarters, taalles of gewoon een praatje. Het was stil en saai in het gebouw, erg stil. De vakantie is weer voorbij en voorzichtig druppelen de aanvragen weer binnen, hopelijk keert de gezelligheid snel weer terug. Vriendelijke beheerders en vrijwilligers staan iedere dag voor de bezoekers klaar. Zij staan je goed te woord bij vragen en proberen je op alle manieren te helpen. Maar er kan nog veel meer. Veel mensen weten dit helemaal niet, maar het wijkcentrum is eigenlijk VAN EN VOOR DE WIJK. Een soort verlengde van je huiskamer, maar dan zonder de afwas. Zoekt een bestuur van jouw vereniging vergaderruimte? Of heb je een leuk idee, speciaal voor jouw buurt, buurtbewoners of misschien juist die vereniging waar je lid van bent? Kijk eens wat het wijkcentrum voor je kan betekenen. Neem contact op met de centrumcoördinator, Ingrid Mutsaers, zij is er speciaal om met je mee te denken en een passende ruimte voor je idee te vinden. Een voorbeeld van een leuk idee is een culturele markt, een open dag of een (buurt) lunch. Een greep uit het brede scala aan wisselende activiteiten die nu al plaatsvinden in De Symfonie zijn diverse taallessen, op woensdagen schilderen in de hobbyruimte, op de dinsdag is er een spelletjesmiddag waar men nog deelnemers voor zoekt, maar er vinden ook judo-, karate- en kempolessen plaats. “Showdown”, tafeltennisvereniging voor blinden of slechtzienden, heeft er al jaren hun residentie. Het wijkorkest gaat ook weer beginnen met oefenen en in de avonduren repeteren er vier verschillende koren. Ook voor de wijkraad van Heikant Quirijn (de Noordraad) is de Symfonie een thuisbasis van waaruit zij samen met de centrum coördinator activiteiten voor alle wijkbewoners organiseren. Denk hierbij aan een dansmiddag, muziekoptredens of het alom bekende Tonproaten. Maar natuurlijk mag je tijdens de gebruikelijke openingstijden altijd binnenlopen in onze ontmoetingsruimte voor een kop koffie, een praatje of de krant. Als je er dan toch bent, bekijk dan ook eens de fotowand van fotoclub Kontrast!

Centrum coördinator Ingrid Mutsaers

Er zijn diverse mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij De Symfonie. Zo zijn we altijd op zoek naar extra handjes achter de bar, in de keuken of een klusjesman/vrouw voor in en om het gebouw. Een voorbeeld van een activiteit die dringend behoefte heeft aan extra hulp is de vrijmarkt. Zij zoeken nog vrijwilligers voor opbouw, opruimen, entree en toezicht. Zeven keer per jaar, op de laatste zondag van de maand vult het Atrium zich met een veertigtal kramen met bergen tweedehands spulletjes. Heb jij een paar uurtjes (in de week of per maand) over en wil je graag je steentje bijdrage aan de wijk? Loop dan bij ons binnen en meld je aan als vrijwilliger! Openingstijden: MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg, Telefoon (013) 4553800. Maandag tot donderdag 08.30 – 23.00 uur, vrijdag 08.30 – 13.00 en 18.00 – 23.00 uur, zaterdag 09.00 – 16.00 uur. En voor iedereen in Noord die dit nog niet wist… De Symfonie is geen school, maar een MultiFuctioneleAccommodatie, MFA dus, waar wel twee scholen bij aangesloten zijn samen met het wijkcentrum, Norlandia, Kindercrèche Noord, Asendo en De Toegang. Onze deur staat open!

Krantje lezen bij de fotowand van AFV Kontrast

Het team van De Symfonie. Enkele vrijwilligers waren nog met vakantie en staan daarom niet op de foto

’s Avonds mag er alcohol geschonken worden


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1 | P. 9

De voet moet enkele weken in het gips en daardoor is de fotograaf niet zo mobiel. Dit inspireerde haar om voor deze editie mensen te fotograferen die ook van een hulpmiddel gebruik maken. Dit bleek minder makkelijk te zijn dan gedacht. Je ziet op straat veel mensen met rollator, in rolstoel etc, maar niet iedereen wil dat met foto in de krant laten zien. Daarom dank aan de mensen die wel geportretteerd wilden worden.

Fotograaf Miek Korsmit gaat op woensdag naar de poli om het gips te laten vervangen. Dankzij hulp van veel vrienden, een rolstoel én twee krukken wordt het ziekenhuisbezoek afgelegd. De gipsmeesters weten iedere keer weer een fris kleurtje te ‘verkopen’. Foto: Marjan Scholberg

Dit meisje brak op de eerste dag van haar vakantie haar onderarm. Zij heeft gekozen voor mooi rose gips. Omdat zij wat verlegen was, wilde zij alleen op de foto als ook haar broer en oma op de foto mochten.

Nelleke kan dankzij haar rollator regelmatig een bezoekje brengen aan De Symfonie. Zij is een trouwe deelneemster aan De Ontmoeting. Zij hoopt dat een nieuwe activiteit, spelletjesmiddag, voldoende mensen enthousiast krijgt zodat zij nog een middagje weg kan.

Mijn buurvrouw kwam ik op de vrijdagmarkt tegen. Zij was gezellig aan de wandel met haar dochter. Mevrouw loopt ook regelmatig een rondje door het mooie park aan de Sweelincklaan.

Ook een scootmobiel is een prachtig hulpmiddel om op stap te kunnen gaan. Mijnheer gebruikt de wandelstok om kleine stukjes te kunnen lopen. De vrouw links ging te snel om te vragen waarom zij met de fiets over het marktterrein ging.


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

21

32 37

41

42

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

77

58

68

73

59

69

70 75

78

79

71 76

80

83

84

86

60

64

74

82

Verticaal

53

63

67

72

81 85

87 2

32

72

67

39

58

3

Horizontaal 1. dossier (gegevensbestand); 7. (gebraden) ribstukje; 12. vertragingstoestel; 13. wartaal; 14. kleine soort van hert; 15. verbrandingsrest; 17. schoolvak; 19. plaats in Noord-Holland; 21. Ned. politieke partij (afk.); 22. Nederland (afk.); 24. miniatuurstadje bij Den Haag; 27. haarkrul; 28. telwoord; 30. bloeimaand; 31. heidemeer; 32. Nederlands warenhuis; 33. bejaard; 35. neerslag; 37. schudkorf; 38. dienstwagentje op rails; 41. kippenloop; 42. hoenderachtige vogel; 44. Europese hoofdstad; 46. zachte koek; 47. militair voertuig; 48. dierkundige; 49. uiting van blijdschap; 50. rijstbrandewijn; 52. salaris; 54. voorjaarsbloem; 56. wandversiering; 58. fakkel; 61. alstublieft (afk.); 62. zuurdeeg; 64. gard; 65. insect; 67. aardkluit; 68. kerel; 70. voorjaarsbloem; 72. jonge carrièremaker; 73. grote laadbak; 76. plaaggeest; 77. ondernemingsraad (afk.); 78. herkauwend dier; 79. vrouwelijk dier; 81. vogel; 82. Engelse kroeg; 83. verdieping; 84. gevangenis; 86. kuit van de steur; 87. bij iemand blijven overnachten.

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

29

19

86

1

62

31

4

57

83

25

35

1. ovalen notensoort; 2. chroom (scheik. afk.); 3. lidwoord; 4. hoofd van een moskee; 5. reclamedrukwerkje; 6. metaal; 7. deeg dooreenmengen; 8. openbaar vervoermiddel; 9. rivier in Utrecht; 10. Frans lidwoord; 11. buffet in een café; 16. Sociaal Economische Raad (afk.); 18. oude wijnmaat van vier ankers; 20. judograad; 21. rekenopgave; 23. Frans modehuis; 25. melkklier; 26. bakplaats; 27. rivier in Rusland; 29. bekerwedstrijd (Champions Leaque); 32. notensoort; 34. opgediende maaltijd; 36. onbeduidend gebabbel; 37. opening in het ijs; 39. dramatisch zangspel; 40. Frans wijngebied; 42. houten blaasinstrument; 43. familielid; 45. alsmede; 46. halskraag; 51. borstbeen; 53. gehoororgaan; 54. plaats in Amerika; 55. grove vijl; 56. huidverharding; 57. half (Latijn); 59. enakskind; 60. hoge vrouwen zangstem; 62. geluid bij onweer; 63. werktuig om linnengoed glad te maken; 66. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.); 67. nachtgewaad; 69. ontkenning; 71. glansverf; 73. land in het Caribisch gebied; 74. eerste mens; 75. sieraad; 78. verenwisseling; 80. gesloten; 82. proces verbaal (afk.); 85. Rolls Royce (afk.).

De oplossing van puzzel 5 - 2021 is: KILOMETERPAALTJES Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

José Swanenberg, Van der Horststraat, Tilburg. De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 8 oktober naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Kaatje Jans.

Informatiemarkt digitaal sterker in bibliotheek Wagnerplein Hulp bij je digitale vragen

Kom je ook bij ons spelen?

De Bibliotheek Wagnerplein organiseert op 30 september en 5 oktober een Informatiemarkt, waar mensen, die moeite hebben met de computer en de online wereld, terecht kunnen voor hulp bij digitale vragen. Tijdens de informatiemarkt staan begeleiders klaar die informatie geven en mensen op weg kunnen helpen bij hun vragen.

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

Je wordt direct op weg geholpen wanneer je bijvoorbeeld: • een probleem met je computer, telefoon of tablet hebt, waar je steeds opnieuw tegenaan loopt; • wilt weten waar je de juiste informatie kunt vinden over Digitale Zorg (dit kan op 5 oktober, Thebe Extra is op die dag aanwezig); • een DigiD wilt aanvragen, maar niet weet hoe; • de Digitale Overheid ingewikkeld vindt; • graag e-books wilt lenen, maar niet weet hoe; • wilt weten hoe je géén slachtoffer wordt van internetcriminaliteit. De informatiemarkt is samen georganiseerd met Thebe Extra, Politie Team Leijdal, Taalhuis Tilburg. Zij zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1 | P. 1 1

‘WELKOM BIJ KVW 2021!’

Wat voelde het fijn om dat weer te mogen zeggen! Vorig jaar was het compleet anders, maar dit jaar kregen we gelukkig groen licht voor een nagenoeg normaal programma. Wat hadden we dat gemist! Het weer zat ook nog eens geweldig mee. Met iets meer dan 200 kinderen en ongeveer 80 man leiding zetten we een prachtige week neer. En één begeleider willen we in het bijzonder aanhalen. Jan van Berendonk is dit jaar precies 50 jaar vrijwilliger bij KVW Tilburg Noord. Dat is toch een prestatie die weinigen hem nadoen. We kunnen ook geen KVW voorstellen zonder Jan. Het thema van dit jaar 'KVW The Game', waarin we elke dag computergames in het echt speelden om een volgend level (volgende dag) vrij te spelen. Op maandag leerden we de groepen kennen in een Pokemon Go speurtocht door

Voorleeshalfuurtje in bibliotheek Wagnerplein Peuters en hun ouders of opa’s en oma’s: van harte welkom! Het nieuwe voorleesseizoen bij de Bibliotheek Wagnerplein gaat weer van start op donderdag 16 september. Het voorleeshalfuurtje is iedere derde donderdag van de maand om 10.00 uur en is gratis.

Tilburg-Noord. Dinsdag gingen we naar de duinen en speelden daar levend Minecraft met boshutten en al. De luchtkussendag was op woensdag in het Ypelaerpark als mega luchtkussenterrein met Super Mario als thema. Die avond hadden we een gamenight op de Symfonie met echte computergames en escaperooms. Donderdag was onze uitrustdag op het zwembad van Experience Island zodat we klaar waren voor het gebruikelijke dagje Efteling op vrijdag. We sloten af met levend Angry Birds in en om de Symfonie. Helaas werden op het einde van de week al onze punten gestolen door De Mol. Een van onze leiding is niet wie hij of zij lijkt. Volgend jaar zullen we met zijn allen samen moeten werken om deze Mol te ontmaskeren. Zien we jullie volgend jaar bij ‘KVW 2022: Wie is de Mol’?


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 0

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

Familiedagen in De Ypelaer

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Food- en Bootcamp in De Ypelaer Overlast van ratten in de wijken

De drukbezochte Familiedagen in De Ypelaer gaan we voortzetten. Maar wel onder voorbehoud, want Familiedagen kunnen pas plaatsvinden als de coronamaatregel van 1½ meter onderlinge afstand van de baan is. In dat geval gaat de Ypelaer voor ons open op de eerste zondag van de maanden oktober t/m april. Meer en actuele informatie is te vinden op de website van de wijkraad: www.stokhasselt.nl.

Er komen steeds meer berichten dat er ratten zijn gesignaleerd in de wijken. Ze bevinden zich rondom woningen, in parken maar ook op het Wagnerplein zijn ze getraceerd. Als je eenmaal last hebt van ratten is bestrijding erg lastig. Gif gebruiken mag niet, wel mogen klemmen worden gezet. Maar het is het beste om te voorkomen dat je last krijgt van ratten. Ze voelen zich goed op plaatsen waar voedsel, water en beschutting is. Met een paar simpele maatregelen voorkom je bezoekjes van ratten. Vanaf oktober 2021 organiseert de wijkraad Stokhasselt elke 1e zaterdag van de maand een Food- & Bootcamp. Kinderen vanaf 6 jaar die op de basisschool zitten, kunnen zich daarvoor aanmelden. De kosten bedragen € 5,- per keer inclusief een lunch. Voor kinderen uit gezinnen die van de Meedoenregeling gebruik kunnen maken is de deelname slechts € 1,- per keer. De activiteit vindt tussen 10.00 en 14.30 uur plaats in en buiten het wijkcentrum De Ypelaer en staat onder deskundige leiding van kindercoach Yolanda Doorakkers. Meer informatie wordt verstrekt via de basisscholen Aboe elChayr, de Regenboog, De Lochtenbergh en De Vlashof en de website www.stokhasselt.nl.

Wijkraad Stokhasselt organiseerde uitstapje naar speelpark ‘De Splinter’ Maar liefst 95 kinderen en 35 ouders hadden zich aangemeld voor het uitstapje op woensdag 11 augustus naar Eindhoven. De wijkraad had flink uitgepakt. Met twee dubbeldeks bussen vertrokken de deelnemers samen met 10 vrijwilligers van de Werkgroep Activiteiten, om 11:00 uur vanaf De Ypelaer naar het speelpark ‘de Splinter’. Daar konden de kinderen tot 16:00 uur naar hartenlust gebruik maken van allerlei attracties, zoals een pirateneiland, een bouwhoek, allerlei draaitoestellen, een kinderbad enz. De ouders vonden allemaal een zitplaats op de enorme picknickweide en konden van daaruit hun kinderen in de gaten houden of begeleiden naar de diverse speelplekken. Voor vertrek hadden alle ouders voor hun kinderen en henzelf al een tas met broodjes, drinken, wat lekkers en bonnen voor ijs en warme drankjes meegekregen. Het was een geweldige dag waarbij ook nog rekening werd gehouden met de coronamaatregelen.

Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond je huis. Laat rommel niet lang liggen. Dat biedt materiaal en beschutting om een nest te maken. • Bewaar voedsel en voer in goed afgesloten bakken, ook in de schuur en garage. • Bewaar afval in goed afgesloten bakken (vooral ook de groen-grijze container) totdat de vuilnisdienst het ophaalt. Dus géén opening laten (met een latje) tussen deksel en bak. En zet vuilniszakken of afval nooit naast de container maar doe het er altijd direct ín. • Ruim fruit dat van de bomen valt zo snel mogelijk op. • En wil je in de winter de vogels voeren? Doe dat alleen overdag en geef ze niet te veel zodat ze het per keer meteen kunnen opeten. Ruim het voer op dat er aan het einde van de dag nog ligt. • Strooi geen eten voor katten en vogels in parken en op grasstroken. Dat lijkt een nobele actie voor deze dieren maar het trekt ratten aan. • Voorkom zwerfafval en laat vooral geen etensresten buiten achter: niet in parken, niet onder flats en ook niet rondom winkelcentra. Zelfs gebruikte pizzadozen trekken ratten aan. We zijn er zelf verantwoordelijk voor als ongedierte onze leefomgeving onveilig maakt. Heb je (ondanks zorgvuldig handelen toch) last van ratten of zie je ze in de wijk, neem dan contact op met de gemeente via 14013 of de fixi-app. En als de gemeente weinig bereidheid toont, blijf dan contact zoeken met de gemeente en laat het ook weten aan de wijkraden via : bestuur.wijkraad@stokhasselt.nl of secretariaat@noordraad.nl. Want de overlast is zeer zorgelijk.

Wijkraden ondersteunen scholen; ook materieel De beide wijkraden willen hun steun aan de scholen niet bij woorden alleen laten (zie artikel op de volgende pagina). Eerder hebben we de aanschaf van een aantal tablets gefinancierd. Deze worden gebruikt om kinderen thuis een aantal oefeningen te laten doen die hen vooruit helpen in het leerproces. Angela Meulensteen, lees- en mediaconsulente, zet daarvoor een aantal oefeningen op de tablet. Speelse oefeningen waaraan het kind ook plezier

beleeft. Bijvoorbeeld die een kind leren om letters niet om te keren, geen ei maar ie, geen ue maar eu. Of het verschil van woorden met au en ou. U denkt misschien dat het kind de tablet ook gebruikt om andere zaken op te zoeken, maar dat wordt technisch voorkomen. We horen dat de kinderen het met plezier doen en dat de vorderingen spectaculair zijn. Tussen haakjes; we hebben

 freelancecreative.nl

gehoord dat als de kinderen naar bed zijn, de ouders ook gaan oefenen. Daarom hebben de wijkraden nagedacht over een mogelijkheid om nog een keer te helpen. Omdat we vanwege de coronamaatregelen minder geld hebben uitgegeven, hebben we besloten eenmalig nog eens een aantal tablets te geven aan de scholen in de Stokhasselt en De Vlashof. Het is een druppel, maar vooral een signaal dat we het onderwijs een warm hart toedragen.


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 0 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Onderwijs en Armoede en de Tilburgse politiek In de Wijkkrant van april en augustus van dit jaar hebben we u gemeld dat we als gezamenlijke wijkraden in november 2020 een brief hebben gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Daarin hebben we erop gewezen dat verbetering van de leefbaarheid in delen van Tilburg-Noord op het gebied van armoede en onderwijs, niet kan wachten tot het jaar 2030. We hebben uitstroomgegevens van scholen meegestuurd en duidelijk gemaakt dat we – met het Manifest als basis - meer actie verwachten op het gebied van armoede en onderwijs vanuit de gemeente. Inmiddels hebben we al meerdere malen onze verbazing uitgesproken over het uitblijven van een reactie van het college op onze brief. Armoedebeleid Inmiddels zijn we meer dan een half jaar verder en is er een tussentijds gesprek geweest met wethouder Lahlah die vanuit haar beleidsveld Armoede de hoofditems aangaf van haar beleid. De wethouder wil het armoedebeleid meer richten op het versterken van de kwaliteiten van de bewoners en niet op het voortzetten van oud beleid dat zich richtte op het financieel ondersteunen van deze bewoners. Ze wil generationele armoede tegengaan. (Armoede die van generatie op generatie overgaat.) Al bij al een ambitieus streven. Maar de wijkraden vragen zich af of dit beleid wel effectief is want armoede doet zich juist voor op plaatsen waar de zelfredzaamheid van mensen niet zo groot is. Onderwijs Eén van gebieden waar we als wijkraden inzet op verwachten om armoede (structureel) te bestrijden, is onderwijs. In ons Manifest (van 2017) zijn we daar duidelijk in: onderwijs en kinderopvang zijn cruciaal om problemen die in relatie staan tot armoede, aan te pakken. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft onderwijs in haar portefeuille. Reden om

Diverse keren hebben de beide wijkraden in samenwerking met de gemeente en een aantal organisaties in de wijk, een poging gedaan om de Manifestatie te organiseren; een (grote) bijeenkomst bedoeld om de bewoners te informeren over de ontwikkelingen in Tilburg- Noord. Tot drie keer toe hebben we onze poging daartoe moeten staken omdat de coronamaatregelen het niet toelieten u mee te nemen in de ontwikkelingen. Zien de wijkraden daarom hiervan af? Natuurlijk niet, we gaan gewoon een nieuwe poging doen. Vanwege de onzekerheid rondom corona kiezen we voor een drietal kleinere bijeenkomsten op verschillende locaties: • Dinsdag, 11 januari om 19.00 uur Het Ronde Tafelhuis (Wagnerplein) • Dinsdag 25 januari om 19.00 uur De Ypelaer (Corellistraat) • Dinsdag 15 februari om 19.00 uur De Symfonie (Eilenbergstraat) De kans bestaat dat de bijeenkomst in De Ypelaer (in verband met de bezetting van het wijkcentrum) verplaatst wordt naar woensdag 26 januari. Maar dat hoort u tegen die tijd van ons.

samen met de scholen in Tilburg-Noord met haar in gesprek te willen gaan. Er waren afspraken gemaakt en voorbereidingen getroffen maar helaas kon een overleg niet plaatsvinden. Wel werd ons (wijkraden en scholen) duidelijk gemaakt dat oplossingen aangedragen moeten worden door het onderwijs zelf. Opnieuw een brief gestuurd naar wethouder Hendrickx Half augustus hebben we een nieuwe poging ondernomen en als wijkraden een brief gestuurd naar wethouder Marcelle Hendrickx. Daarin hebben we opnieuw aangegeven dat aandacht voor kinderopvang en onderwijs noodzakelijk is. Dat Wethouder Marcelle Hendrickx, de PACT-aanpak een goede investering is maar dat er meer nodig is. Om generationele armoede tegen te gaan is onderwijs cruciaal. Want als jongeren geen gedegen opleiding krijgen, zullen ze moeite krijgen om stappen te zetten op de arbeidsmarkt en zal armoede ook hun deel zijn. We hebben haar in de brief gevraagd om hierover met de wijkraden in gesprek te gaan. Tilburgse politiek is verantwoordelijk De wijkraden zijn van mening dat de Tilburgse politiek de verantwoordelijkheid voor verbeteringen van het Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomsten? In verschillende wijkkranten zijn inmiddels publicaties gedaan over de doorbraakinitiatieven die nu volop in ontwikkeling zijn. Aan die vier projecten gaan we dan ook zeker aandacht besteden: • Food als bron van ontwikkeling • Corpo Máquina in het Ypelaerpark • Flats Kapelmeesterlaan • Stempelstudie (architectuur en een betere mix van woningen). Naast de doorbraakinitiatieven zullen ook andere onderwerpen aan bod komen, zoals armoede, gezondheidszorg, onderwijs, de ontwikkelingen rondom de stadsrand, de hoogspanningsleidingen, landschapspark Pauwels en niet in de laatste plaats het verdichten van Tilburg-Noord. Want in Tilburg-Noord zullen naar alle waarschijnlijkheid voor 2040 zo’n 5000 woningen bijgebouwd worden. En dan op plekken waar nu ook al woonwijken zijn (vandaar de term verdichting). Uiteraard wordt het programma van de bijeenkomsten afgestemd op de specifieke ontwikkelingen in betreffende delen van de wijk. Deelname aan een bijeenkomst Bij alle meetings wordt de aanwezigheid van de wijkwethouder (Rik Grashoff ) en de omgevingsmanager (Abdelkader Barkane) zeer op prijs gesteld. Maar de wijkraden kiezen er nadrukkelijk voor om de wijkinformatie door de bewoners zelf te laten geven. We willen de regie bij de bewoners zelf neerleggen maar hen daar wel professioneel

Foto: gemeente Tilburg

onderwijs niet bij bewoners en scholen kan neerleggen. Wijk Aan Zet vinden we een prima instrument en we verwachten goede ontwikkelingen van het PACT (People Acting in Community Together) en hopen op resultaten van de doorbraakinitiatieven, maar echte structurele oplossingen kunnen niet van bewoners komen; daar is de overheid voor nodig. Dat vraagt om beleid, voorzieningen, financiële middelen en misschien wel aangepaste wetgeving. En daarom willen we heel snel in gesprek met de wethouder.

bij ondersteunen. Ter voorbereiding staan er al drie kartrekkers klaar die contact zullen zoeken met bewoners en geïnteresseerden in de wijk. Per locatie is een werkgroep geformeerd die met bewoners aan de slag gaat en informatie gaat ophalen over onderwerpen die spelen en die bewoners belangrijk vinden. Bewoners krijgen een rol en kunnen volop meedoen. Door van onze kant informatie te geven, hopen we ook de inzet vanuit de bewoners te mobiliseren. Werpt er zich een ambassadeur op uit de wijk? Voor de voorbereidingen op de drie bijeenkomsten zijn de volgende werkgroepen, dan wel kartrekkers actief: Heikant/Quirijnstok - Mat Gardeniers (secretariaat@noordraad.nl ) Stokhasselt/Vlashof - Joke Roovers (bestuur.wijkraad@stokhasselt.nl) Overall beeld - Thea van Blitterswijk (theavanblitterswijk@rondetafelhuis.nl ) Bent u geïnteresseerd? Dan hopen we van harte dat u zich aanmeldt bij Mat, Joke of Thea.


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

Siza biedt begeleiding in de eigen omgeving aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Door: Ab Kuiper Als je getroffen wordt door een hersenbloeding of een beschadiging aan je hersenen als gevolg van een ongeluk, ben je in één klap een heel ander mens. Dit overkwam Ruud Berens; in de verwachting van een lekker weekeindje aan zee werd hij getroffen door een herseninfarct. Hij had niet meteen de ernst in de gaten en dacht dat het wel over zou gaan. “Ja, plotseling liep mijn plas weg en kreeg ik mijn voeten niet meer over de drempel.” Dat werd dus geen weekeind aan zee maar naar huis, huisarts en ziekenhuis… ik rust moet nemen als mijn lichaam erom vraagt. Kijk”, zegt ze, “een van de problemen waar ik nu tegenaan loop, is: Je gaat je kinderen niet vragen om jou te helpen met plannen en organiseren van je dag, het maken van een boodschappenlijstje of het doen van boodschappen in een overvolle winkel. De rol van ouder en kind moet in stand blijven.” Aan de buitenkant is aan Ruud en Martha weinig te zien. Als je hun verhaal hoort en ziet wat ze met hulp klaarspelen… petje af. In het onderstaande overzicht ziet u dingen waar Ruud en Martha en anderen met NAH mee te maken hebben en waaraan gewerkt wordt om een oplossing te vinden:

Begeleiding in de thuissituatie • • • • • • • • • • •

Ruud en Martha Berens

Aan de buitenkant is weinig te zien

Zijn vrouw Martha vertelde dat ze van het een op het andere moment een heel andere Ruud in huis had. Tot overmaat van ramp werd ze zelf zo’n dertien jaar later getroffen door een hersenbloeding. Halsoverkop met de ambulance naar het ziekenhuis; teveel druk in haar hoofd. Na een opname op de IC mocht ze weer naar huis. Dat dit uitgerekend hen moest overkomen: man en vrouw allebei getroffen door NAH. Ze zou zo graag haar kleinkinderen knuffelen en op ze willen passen, maar dat gaat niet meer, teveel prikkels. Vermoeidheid slaat opeens toe en dan moet ze rusten. Koken gaat, maar één ding tegelijk, het moet allemaal heel gestructureerd gaan. Ze is blij met de hulp door de mensen van SIZA. “Door hen heb ik geleerd hoe ik moet handelen in veel gevallen en dat

Je vindt het moeilijk om met je hersenletsel om te gaan; Je hebt gebrek aan energie; Je geheugen werkt niet goed; Je hebt moeite met een drukke omgeving en het nemen van rust; Je piekert veel over je veranderde leven; Je rol als ouder of partner is veranderd en je weet die moeilijk vorm te geven; Je vindt het moeilijk je leven te organiseren en overzicht te houden; Je hebt het gevoel het huishouden niet aan te kunnen; Je vindt het lastig om je administratie en financiën op orde te houden; Het lukt niet meer om nieuwe dingen te leren; Je hebt moeite met keuzes maken. Bijvoorbeeld: wat is goed voor jou en je eventuele partner of kinderen.

Er overkomt je nogal wat en aan de buitenkant ziet meestal niemand wat er met je aan de hand is. Vaak is er onbegrip en wil je graag leven zoals voor je ziekte, maar dat is niet meer mogelijk. Het heeft tijd nodig hiermee te leren omgaan en voordat je kinderen, familie, vrienden en bekenden dit accepteren, áls ze dat al kunnen. En dat doet pijn. Herkent u zich in dit verhaal of bent u getroffen door NAH en hebt u hulp nodig, neem dan contact op met Siza Tilburg, Schubertstraat 700G. Elke derde vrijdag van de maand is er een inloopochtend. Voor meer info kunt u de site van Siza bezoeken: https://www.siza.nl/regionaal-expertisecentrum-nah-tilburg

Straatklinkers..... om welke Joplin gaat het op het Joplinpad? Door: Hans Happel Het Joplinpad kronkelt als een lommerrijk laantje door het Quirijnstokpark tussen de sportvelden door. Naar wie is dit pad genoemd? Maar liefst twee gegadigden zijn genomineerd: Scott en Janis Joplin.

The "King of Ragtime"

Als we voor Tilburg-Noord ons strikt aan de naam componistenbuurt houden, dan komt Scott Joplin het meest in aanmerking om naamgever van het Joplinpad te zijn. Hij werd in 1868 in Arkansas geboren. Hij groeide op in een familie van spoorwegarbeiders, maar werd een van de pioniers van de Ragtime, een laat negentiende-eeuwse muziekvorm die aan de jazz vooraf ging. Kenmerkend voor deze muziek is een strakke baspartij en een melodie die daar ritmisch tegenin gaat. Het klinkt alsof de melodie net vóór of juist achter de begeleiding aanloopt. Joplin leerde zichzelf piano spelen, gaf zijn baan bij de spoorwegen op en trok als rondreizend muzikant door het zuiden van de Verenigde Staten. In 1893 speelde hij op de Wereldtentoonstelling van Chicago, en zo werd de ragtime een nationale rage. Joplin verwierf de naam “the King of Ragtime”. Gedurende zijn korte carrière schreef hij 100 ragtimes en de opera Treemonisha. Zijn bekendste nummer is de Maple Leaf Rag. Naast componist was hij een begenadigd pianist. Er zijn pianorollen bewaard gebleven door hemzelf ingespeeld. Daardoor kan men tot de dag van vandaag een indruk krijgen hoe hij zijn rags speelde. De muziek van Scott Joplin kreeg opnieuw bekendheid toen voor de film The Sting, met Robert Redford en Paul Newman, zijn rag The Entertainer gebruikt werd

Was Janis Joplin een singer-songwriter?

Als we het begrip componist oprekken inclusief de singer-songwriters, dan komen Roy Orbison, John Lennon, en John Denver ook voor deze titel in aanmerking. Vandaar dat in Quirijnstok naar hen straten en dreven vernoemd zijn. Maar Janis Joplin? Was zij een singer-songwriter? Ze is wereldberoemd geworden als vertolkster van wat in de jaren zestig werd aangeduid met ‘blanke blues’. In 2013 kreeg Joplin een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze groeide op in een typische Amerikaanse middle-class-

Foto: Ab Kuiper

family. Haar vader werkte bij de Texaco Oil Company in Porth Arthur. Haar moeder was administrateur. Als teenager raakte Joplin bevriend met een groep outcasts, die aan de rand van de maatschappij leefde. Een van hen bezat platen van zwarte blues-artiesten zoals Bessie Smith, Ma Rainey en Leadbelly. De invloed die hiervan uitging deed Janis besluiten om zich op dit pad te gaan bewegen. Ze zong blues en folksongs met vrienden op de high school. Joplin bezocht in de vroege jaren zestig enkele universiteiten, maar studeerde nooit af. De muziek trok haar meer. In 1963 woonde Joplin in San Francisco waar ze aan harddrugs verslaafd raakte. Ze keerde terug naar Port Arthur om thuis af te kicken. In 1966 vertrok ze opnieuw naar San Francisco en sloot zich aan bij de band Big Brother and the Holding Company l. De internationale doorbraak kwam met het optreden van de band op Woodstock in 1969. Nadat Janis twee LP ’s had gemaakt met de band, verruilde ze Big Brother voor een solocarrière Haar grootste en laatste hit met de band was het lied Mercedes Benz. Een van de weinige songs die ze, in dit geval in coproductie, met beatnik-dichter Michael McClure schreef. Terwijl ze steeds meer successen boekte, steeg niet alleen Joplins inkomen maar ook de druk om te presteren. Deze druk kon zij niet

aan en greep opnieuw naar alcohol en drugs. Haar laatste album verscheen postuum met daarop haar bekendste nummer, het door Kris Kristofferson geschreven Me and Bobby McGee. Ze nam het enkele dagen voor haar dood op.

Een tragisch einde

Joplin overleed op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne. Zij werd op 4 oktober 1970 dood gevonden in haar hotelkamer in Los Angeles. Ze is een van de leden van de 27 club. In een periode van twee jaar overleden vier bekende artiesten op 27-jarige leeftijd. Sindsdien wordt de term 27 club veelal gebruikt voor elke artiest die op die leeftijd overlijdt. Nog steeds wordt Joplin beschouwd als een van de invloedrijkste blueszangeressen van de jaren zestig. Haar teksten weerspiegelen een gevoel van pijn en eenzaamheid van een vrouw die gekweld werd door een gebrek aan zelfvertrouwen. Ook Scott Joplin kwam op een tragische manier aan zijn einde. In 1916 begon hij te dementeren als gevolg van syfilis. In januari 1917 werd hij opgenomen in een inrichting waar hij drie maanden later op 49-jarige leeftijd overleed.


W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1 | P. 1 5

IK KOOK - JIJ OOK?

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

E E N HUIS VOL

Tekst en beeld: Jacques van der Borght Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer de wortelsoep van Els, een heerlijke maaltijdsoep. Je hebt er wel een blender voor nodig. Heb je die niet? Vraag dan een vriend of vriendin die wel zo’n apparaat heeft of je vanavond voor hem/haar mag koken, gezellig en lekker!

De wortelsoep van Els Nodig: • 1 kg. winterwortelen, • 1 ui, • 3 teentjes knoflook, • ½ knolselderij, • verse gember (stukje ter grootte van je duim), • 1 perssinaasappel, • 1 rode peper, • ½ tl komijnpoeder, • 1½ l water, • 4 groentebouillonblokjes, • olijfolie.

Soms heb ik het met mijn dochter over kinderen. Het lijkt haar enig om er later zelf een paar op de wereld te zetten. Misschien zelfs wel drie of vier! Ik begrijp haar verlangen naar een groot gezin. Zelf mag ik ook graag kijken naar ‘Een huis vol’, die serie over gezinnen met heul veul kinderen. Al die stralende kindersnoetjes! Toch moet ik er niet aan denken dat dat allemaal bij mij in huis zit! Met één heb je een kind, zegt men, en met twee een gezin. Ik kan het beamen. Maar hoe doe je dat als je een heel huis vol hebt? Wie verschoont 30 luiers op één dag? Wie houdt 50 paar kinderschoenen uit elkaar in de meterkast? Hoe krijg je ze allemaal op tijd op school, bij de voetbal, de zwemles en de logopedie? En waar -in hemelsnaam- láát je zeven koters op een appartement in de stad? Spaans benauwd krijg ik het bij de beelden van een dagje uit met de hele familie. Of erger nog: op vakantie! Zie jij je al gaan met twee busjes vol slaapdronken kinderen die elkaar naar het leven staan om het plekje voorin, of elke 300 meter moeten plassen? Zeuren om snoep? Hun lievelingsknuffel kwijt zijn? Om over de hoeveelheid bagage nog maar te zwijgen. Nee, mij niet gezien!

Bereiding: Wortelen en knolselderij schillen en in stukken snijden (hoeft niet heel fijn). In een ruime pan olijfolie verhitten en de wortelen en selderij aanbakken. Gember schillen, snijden en toevoegen aan de groenten in de pan. Uitje, knoflook en rood pepertje toevoegen. Komijnpoeder erbij en alles lekker door elkaar roeren. Als je niet van pittig houdt laat je het pepertje gewoon weg. Het vuur hoog zetten en dan het sap van de sinaasappel toevoegen. Het sap mag flink pruttelen, het is de bedoeling dat het karamelliseert. Af en toe doorroeren. Nu het water en de bouillonblokken toevoegen. Als het water kookt het vuur laag zetten en een half uurtje zachtjes laten koken met de deksel op de pan. Afmaken: Zet een andere pan klaar en hang daar een zeef in. Maal de soep glad in de blender en giet door de zeef. Wrijf met de bolle kant van de pollepel zoveel mogelijk soep door de zeef. Je soep is nu klaar en smaakt heerlijk met stokbrood met gezouten roomboter of kruidenboter. Bon appétit!

Ik vond onze eerste buitenlandse reis met een peuter en een kleuter al een hele onderneming! Twee campingbedjes, voldoende schone kleren, slaapzakken, zonnebrand, zonnehoedjes, (zwem)luiers, potjes, flesjes plus twee ouderwetse kindertuigjes en een lang stuk touw. En strakke afspraken over wie wie in de gaten houdt. Dan denk je alles vóór te zijn. Toch was het de oudste gelukt in een onbewaakt ogenblik aan onze aandacht te ontsnappen. Een leeg tuigje achterlatend. PANIEK! Was hij richting het riviertje gegaan? Verdwaald in het bos achter de camping? Of de grote weg opgewandeld? Terwijl wij elkaar uitfoeterden voor onverantwoordelijke ouder, zwaaide de deur van de buurcamper open. Zat meneer aan tafel met een bordje verse aardbeien, waarna hij ook nog even het inpandige toilet met doordraaiknop (van groen naar rood!) moest uittesten. Met een rode blos van opluchting vatte ik hem bij zijn armpje. ‘Waar was je nou? Mama heeft jou overal lopen zoeken.’ ‘Ikke hier’, luidde het antwoord. ‘Mooie C!’ ‘Ah le petite, très jolie!’ kirde de buurvrouw. ‘Il aime les fraises, oui?’ ‘Oui oui’, zei ik vlug in mijn beste Frans. En trok intussen aan het armpje. Zeg maar ‘Au revoir’. ‘Ooievaar!’ ‘Hoe ben jij nou los gekomen?’ vroeg ik, en wees naar het touw. ‘Zo!’ demonstreerde mijn driejarige, terwijl hij het riempje van zijn tuig weer keurig vastmaakte. Tja, ik wil dus maar zeggen: grote bewondering voor al die dappere ouders uit de tv-serie! Maar wat ik niet snap: regelmatig is er weer eentje zwanger. Nóg meer kinderen… Ik was al blij toen ik er ‘s avonds twee op tijd in bed had, laat staan een heel elftal! Dan zou ik het lot niet tarten en rustig afwachten tot ze allemaal het huis uit waren. Helaas werkt dat zo niet in de praktijk. Voor je het weet hebben ze verkering en komt het hele spul bij jou logeren. Daarna word je vaste oppas van je eigen kleinkinderen en met een beetje pech krijg je de hond erbij. Staan er overal campingbedjes en struikel je over afgekloven tennisballen en ondergekwijlde legoblokken. Een heel huis vol! Maar zo ver is het gelukkig nog lang niet…. ‘Hé mam, wat vind jij nou echt een leuke meisjesnaam?’

Yoga voor volwassenen De lessen zijn geschikt voor alle leeftijden, zowel beginners als gevorderden. Goed voor vitaliteit, souplesse en kracht.

Locatie: Fysiotherapie Tilburg Noord, Schubertstraat 904. Tegenover het Wagnerplein, parkeergelegenheid nabij. De yogalessen zijn op zaterdagochtend van 9.00h-10.00h (volwassenen) en van 10.15h-11.15h (zwangeren).

10e Editie

Meer info: www.samvida.nl

3 t/m 6 oktober 2021

Zwangerschapsyoga

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

Ervaar de bijzondere tijd van zwangerschap en geboorte ontspannen door zwangerschapsyoga van Samvida.

Gra t pro is ef l e s

Dagelijks keuze uit tochten van

40 of 65 km

StaRtlocatie • Café Restaurant BoeRke Mutsaers, vijveRlaan 2, 5042 PZ TilbuRg. inschrijven en StaRten kan op deze locatie vanaf 9:00 uur. Kosten DagkaaRt € 4,00 p.p, 4 dagenkaaRt € 12,00, KindeRen t/m 18 jaaR gRatis. Scan hier de QR code vooR een link naaR het vooRinschRijffoRmulieR. Alle Routes zijn uitgepijld en uitgeschReven.

Team Alzheimer Alzheimer Café Café Tilburg Tilburg Team

Bestel de Proefbox!

op de woensdagRoute is een pauzeplaats ingepland bij het Ronald McDonaldhuis.

info • www.tct93.nl

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | S E P T 2 0 2 1

ContourdeTwern Noord

De Ontmoeting: samen is niet alleen! Elke donderdagochtend ontmoeten wijkbewoners met een klein sociaal netwerk elkaar bij activiteitengroep De Ontmoeting in wijkcentrum De Symfonie. De Ontmoeting is voor hen van onschatbaar belang, omdat ze elkaar accepteren zoals ze zijn. Ongeacht hun achtergrond of beperking. Elke donderdag doen de deelnemers boodschappen voor de gezamenlijke lunch. Die ze ook zelf voorbereiden en verzorgen. Of ze doen mee aan de bingo, spelletjes, samen zingen of mondharmonica spelen. “Het is hier altijd gezellig en gemoedelijk. We voelen ons als één familie. Vanaf de eerste dag hoor je erbij. Ons motto is dan ook: ik ben oké, jij bent oké,” aldus de deelnemers. Want je kunt, om wat voor reden dan ook, een klein sociaal netwerk hebben. Omdat je met een lichamelijke beperking aan huis gebonden bent bijvoorbeeld. Of omdat mantelzorg veel tijd vergt of als je partner overlijdt. De Ontmoeting kan dan soelaas bieden. Let wel, de activiteitengroep is een aanvulling, geen invulling van je leven. Echter, gelijkgestemde deelnemers kunnen elkaar wel opvangen. Door de kijken naar elkaars kwaliteiten en talenten, kun je elkaar juist versterken. De één is heel creatief, de ander kan goed organiseren, of is juist heel attent of gezellig. Die kwaliteiten en talenten worden ingebracht bij de activiteiten, dat komt de sfeer en gezelligheid ten goede. Want samen is niet alleen! De deelnemers zien elkaar overigens doordeweeks ook. Zo wandelt een klein groepje elke maandag in het park. Of ze ontmoeten elkaar thuis. En als iemand ziek is, brengen ze elkaar een pannetje soep of een kaartje. Heeft u ook een klein sociaal netwerk en voelt u zich wel eens eenzaam? Misschien is De Ontmoeting iets voor u? Op dit moment zit de groep vol, maar wellicht kan een tweede groep opgestart worden. Of we kijken of u kunt aansluiten bij een andere groep of activiteit van ContourdeTwern. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met brendradreesen@contourdetwern.nl

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.