Wijkkrant Noord Editie 7 2020

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2020 achtmaal.

NOORD E D I T I E 7 | N O V. 2 0 2 0 | J A A R G A N G 2 1 | O P L A G E 1 0 . 2 5 0

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.11

Film ‘Zoentjesdief’ genomineerd in de competitie ‘Beste Nederlandse Korte Film’

p.14

p.15

Boulderen, je doet het buiten, aan echte rotsen, of binnen, in een boulderhal

Carlo Butalid: getrouwd uit liefde en… politiek activisme

“IEDEREEN MOET KANSEN HEBBEN” Door: Peter Korsmit en Jacques van der Borght Peter opent het gesprek met Joke Roovers met de eerste vraag uit de catechismus: “Waartoe zijn wij op aarde?” Het antwoord zou moeten luiden: ‘om God te dienen en hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.’ Joke antwoordt echter direct: “om gelukkig te zijn”. Het tekent haar sociale betrokkenheid en niet aflatende zorg voor anderen en dan vooral vrouwen… Tegenover ons zit een opgeruimde en energieke vrouw die in niks doet vermoeden dat ze in november haar tachtigste verjaardag zal vieren. Ter ere daarvan heeft ze met tegenzin ingestemd met dit interview, want al teveel aandacht voor haar eigen persoon… daar houdt ze niet van. Maar ze begrijpt dat er dit keer geen ontkomen aan is. Joke was de oudste thuis en wilde als kind al onderwijzeres worden. Daartoe bezocht ze de kweekschool (de tegenwoordige PABO) in Den Bosch. Haar sociale bewogenheid zat er al jong in. Op 18-jarige leeftijd was ze betrokken bij het jeugdwerk en jongerenkampen in Den Bosch. Toen ze afgestudeerd was, kwam ze terug naar Tilburg: “Dat vond mijn moeder fijn”.

Experimenteel

Ze begon in De Reit. Het was aan het begin van de zestiger jaren en een tijd van veel veranderingen, bijvoorbeeld het terugtrekken van religieuzen (fraters en nonnen). Ze werden vervangen door leken (juffen en meesters). In de samenleving begon de ontkerkelijking en er dienden zich velerlei vernieuwingen aan. Zo ook in het onderwijs. Daarbij werd gezocht naar vormen van onderwijs om achterstelling tegen te gaan en om kansen voor alle kinderen mogelijk te maken. Joke studeerde MO Pedagodiek en werd na 10 jaar directeur van de school. Met een grandioos team van 25 mensen zette ze de vernieuwingen door. Het werd eerst een experimentele basisschool en in 1983 basisschool. “Ik heb altijd al aanleg gehad om naar iedereen te kijken die dreigde achter te blijven. Iedereen moet kansen hebben. Daar spraken we de ouders ook op aan.”

Maatschappelijk actief

Na haar onderwijscarrière werd Joke bestuurder bij de onderwijsvakbond. Ze woont al heel lang in de Stokhasselt en iemand met haar bestuurlijke ervaring moest natuurlijk ook betrokken raken bij de wijkraad, ze was een tijdje voorzitter. Ze is tevreden over de samenwerking tussen de wijkraden in Tilburg-Noord, hoewel het steeds moeilijker wordt om mensen te vinden die actief willen en kunnen zijn voor de wijk. Joke is ook betrokken bij het Ronde Tafelhuis. Met name VerWijs heeft haar hart gestolen, een onafhankelijk spreekuur voor mensen uit Tilburg-Noord. Met tal van problemen

FYSIOTHERAPIE KREVERPLEIN fysio-, manuele- en bekkentherapie

Joke aan het werk bij het VerWijsspreekuur

of vragen kunnen mensen hier terecht. “Soms is dat heel eenvoudig; helpen brieven te lezen, bijzondere bijstand aanvragen of helpen bij een paspoortaanvraag. Indien nodig verwijzen we door naar professionele organisaties zoals de Toegang maar we gaan ook wel zelf aan de slag. Sommige mensen zijn bang voor officiële instanties; als ze mijn kind maar niet afpakken, of mijn uitkering… Maar ook omdat soms direct hulp nodig is en je weet dat de wachttijd bij de instanties acht weken is.” Al jaren is Joke actief in de parochie Stokhasselt met de Monfortkerk in de Corellistraat als middelpunt. “Het was heel moeilijk een huisarts te vinden voor de Stokhasselt. Uiteindelijk is dat gelukt door een deel van het kerkgebouw beschikbaar te stellen. Dat bleek een gouden greep die ervoor gezorgd heeft dat er een huisarts is maar dat ook de kerk kon voortbestaan.”

Meld je aan voor de

PITSTOPCONTROLE Gratis haal-

VERTROUWD, DICHTBIJ PERSOONSGERICHTE AANDACHT EN TIJD!

Kreverplein 26 Tilburg | 013-4565410

APK met GRATIS

met 12 PUNTEN CHECK

en brengservice

www.autoprobaat.nl

Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 info@autoprobaat.nl

Foto: Miek Korsmit

“Werk is het beste medicijn tegen armoede”

Joke breekt graag een lans voor de jonge vrouw: “Laat die de kar eens trekken. Van vrouwenprojecten komt doorgaans meer terecht. Begin nou eens niet met mannen maar met jonge vrouwen. Met vrouwen praten over gezinsplanning, seksuele voorlichting geven. In de Ouderkamers worden bijeenkomsten georganiseerd voor moeders. Overleggen met de politiek hoe je mensen uit de uitkering kunt krijgen: werk is het beste medicijn tegen armoede.” Joke blijkt een vitale en bevlogen gesprekspartner met het hart op de juiste plek. In november wordt ze tachtig jaar, wat betekent dat? “Zolang mijn gezondheid het toelaat, ga ik gewoon door.” Zoals het zich laat aanzien kan dat nog een hele tijd!


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

C OLOFON

Jager-verzamelaars in de Nieuwe Warande Door: Lambert Winkelmolen

CORRESPONDENTIEADRES:

Wie waren de eerste mensen die opdoken in het gebied van de Nieuwe Warande? Waar hielden zij zich mee bezig en waarom zochten zij juist dit gebied uit voor hun activiteiten?

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Ad Kolen, Marco van der Sijpt, Ad van Dun en Jessica Köhler-Bracke

Een artist impression van een kamp van jager-verzamelaars

Het Schepersven (ook wel Schaapsven genoemd) ligt weggedrukt tussen de Burgemeester Bechtweg en het industrieterrein Loven-Noord aan de Schepersvenweg die de toegang vormt tot de woonwijk Nieuwe Warande. Het ven heeft dringend behoefte aan een opschoonbeurt. Opgaande bomen en struiken moeten hoognodig verwijderd worden om het ven weer zichtbaar te maken. Ondanks de verwaarloosde aanblik die het ven op dit moment biedt is het bij de aanleg van bedrijventerrein Loven-noord bewust gespaard gebleven. De historische en ecologische waarden van het ven en zijn omgeving werden door de plannenmakers hoog aangeslagen. Archeologisch gezien is dit een unieke locatie. Tegen het einde van de laatste ijstijd zo’n 14.000 jaar geleden, verschijnen de eerste mensen in dit gebied. Aanvankelijk gaat het om rondtrekkende jager-verzamelaars die de rendiertrek volgen en die hier, rond het Schepersven, hun zomerkamp opslaan. De groepen waren meestal niet groter dan 20 tot 25 mannen, vrouwen en kinderen. Vanuit tijdelijke onderkomens van met dierenhuiden of riet bedekte hutten werd de omgeving bejaagd en bevist; bessen, wortels, hazelnoten en andere planten werden verzameld om de mensen tot voedsel te dienen. Het gebied moet rijk geweest zijn aan dierlijk en plantaardig voedsel. Huiden werden bewerkt tot kleding en van het meegebrachte vuursteen werden de noodzakelijke werktuigen gemaakt. Vondsten van vuurstenen voorwerpen als pijlpunten, schrapers en (gepolijste) bijlen, gedaan bij de aanleg van het bedrijventerrein, getuigen daarvan. Bijzonder daarbij is de vondst van een zandstenen slijpsteen om pijlschachten mee glad te schuren. Deze slijpsteen is zo’n 12.000 jaar oud. Het gebied moet toentertijd een toendra-achtig uiterlijk hebben gehad. De groep verbleef alleen in de zomer hier en zal in de winter de grotten van de Ardennen opgezocht hebben om beter beschermd te zijn tegen de bittere kou van de poolwinter. De meeste afslagen, splinters en teruggevonden stenen werktuigen zijn afkomstig van vuursteen uit de Ardennen. Vanaf 8.000 v. C. is de koude periode definitief voorbij en wordt het klimaat langzaam vergelijkbaar met dat van nu. De toendra verdwijnt en het gebied raakt weer bebost. Wonen rond het Schepersven, op het terrein van het huidige bedrijvenpark, blijft nog duizenden jaren populair bij groepen jager-verzamelaars, getuige de vele vondsten uit

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl

Een afbeelding van een zandstenen slijpsteen uit de middensteentijd om pijlschachten glad te schuren, gevonden bij het Schepersven

ADVERTENTIES VIA advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 8 van 2020, die uitkomt op 16 december 2020 moet de kopij binnen zijn op 20 november 2020

Een selectie vuurstenen werktuigen gevonden bij het Schepersven

de perioden daarna die er gedaan zijn. De vondsten reiken tot zo’n 2.500 jaar v. C. Uit deze tijd stammen de op het terrein van het bedrijvenpark teruggevonden sporen van een boerderij. De oudste boerderij in de gemeente Tilburg. Daarmee komt er definitief een einde aan het rondtrekkende bestaan van jager-verzamelaars in dit gebied. Opmerkingen, vragen, ideeën. Ga naar: https://stichtingnieuwewarande.nl

Nieuwe werkgroep in Tilburg-Noord Op initiatief van Shamarke Abdirahman is door een groepje familie en vrienden een stichting in het leven geroepen die zich inzet voor humanitaire hulp aan Somalië, met name in Galmudug en Puntland. Dit is een gebied waar nog steeds oorlogsgevechten zijn. We lazen er onlangs nog over in de kranten. Somalië kent een geschiedenis van overheersing en oorlogen; de politieke situatie is onstabiel. De verschillende staten en regio’s zijn in opbouw. Op de vraag waarom de werkgroep zich in wil zetten in deze gebieden is Shamarke heel duidelijk. Hij erkent, dat er veel hulp wordt gegeven, maar constateert dat deze vooral naar de hoofdstad Mogadishu en omgeving gaat.

Bezorgklachten: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl

Hij wil de aandacht vragen voor de genoemde verder weg gelegen gebieden. Hij doet dat uit dankbaarheid. “Wij hebben het hier goed en willen graag wat terug doen.” Natuurlijk is het niet vreemd dat de geboortegrond een rol speelt. Om het land verder te brengen is onderwijs en gezondheid heel belangrijk. Door de vele oorlogen zijn veel mensen verstoken gebleven van goed onderwijs. Armoede en oorlogen zijn de grootste boosdoeners. Leden van de werkgroep zien dat in Nederland spullen worden afgeschreven die het onderwijs in Somalië kunnen verrijken. Denk aan schoolborden, tafeltjes en stoeltjes, maar ook aan kleine dingen als krijt, kleurpotloden of

schriftjes. De werkgroep gaat een beroep doen op scholen om deze af te staan. Ook in de gezondheidszorg zien we dat materialen worden vernieuwd omdat er modernere apparaten op de markt zijn verschenen en worden er medicijnen vernietigd terwijl mensen er elders blij mee zijn. De werkgroep hoopt medewerking te krijgen van ziekenhuizen en medische centra. Natuurlijk is corona hier een sta in de weg, maar zij regeert in genoemde streken met een nog strengere hand, Een reden temeer om aan de slag te gaan. Wilt u meewerken aan dit initiatief, neem dan contact op met stichting.tgp@outlook.com, tel. 06-84102429.


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Vlieg er eens uit (2) Tilburg is de schônste maar Rotterdam de mooiste stad van Nederland; haar adembenemende architectuur, het bruisende stadsleven, de haven… Als rasechte Tilburger gaf ik leiding aan een team Rotterdammers en dat ging uitstekend. Humor en gebrek aan kapsones hadden we met elkaar gemeen. We vergaderden ooit in de Euromast op grote hoogte. Op zeker moment kwam iemand abseilend naar beneden. Huiverend renden we naar de ramen en keken de waaghals na. Ik zou kort daarna vijftig worden en een van mijn mensen vond dit wel een mooi verjaarscadeau: abseilen van de Euromast. Alleen al van de gedachte over die reling te moeten klimmen, liep het mij dun door de broek. “Dan ga ik nog liever bungeejumpen”, riep ik. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Een paar maanden later werden gecapitonneerde kluisters om mijn enkels aangebracht op de pier van Scheveningen. Ik moest een formulier ondertekenen dat ik niemand aansprakelijk zou stellen als het mis ging. Nadat ik had verteld dat ik 110 kg woog, werd aan de kluisters een dikke elastiek vastgemaakt. Schuifelend stapte ik in een stalen kooitje waaraan

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Gesprekken met niet-Westerse ouders

een treeplankje zat. Zonder veel gedoe werd het vehikel omhoog getakeld en boven zee gedraaid. Ik stond met mijn rug naar het treeplankje en de peilloze diepte. Mijn begeleider gebood mij om te draaien, de reling vast te houden en een stapje naar voor te doen. Toen ik op het treeplankje stapte voelde ik hoe het kooitje uit het lood ging hangen. “Ik ga terugtellen van drie naar één en dan laat je los, drie, twee, één…” Min of meer gehypnotiseerd liet ik de reling los en als in slow motion viel ik de diepte in. Ik kon vliegen! Haast teder werd ik afgeremd door het elastiek, meer en meer tot hij tot het uiterste uitgerekt was en ik weer omhoog gekatapulteerd werd. Dit herhaalde

Kinderen van niet-westerse ouders groeien op in twee werelden. Aan de ene kant de westerse wereld, bijvoorbeeld op school. Aan de andere kant een niet-westerse wereld, die zij grotendeels van thuis meekrijgen. Het Ronde Tafelhuis wil meer aandacht besteden aan problemen die hierbij kunnen ontstaan. Zo kunnen de verschillende leefwerelden elkaar versterken, maar kunnen ook schuren en met elkaar botsen. Waar botst het precies? En welke problemen kan dat opleveren? zich een aantal keren. Ik verkeerde in een diepe euforie en kon alleen maar lachen. Tenslotte draaide de hijskraan weer boven het platform en liet me langzaam zakken. Het was geweldig! We hadden budget om elk teamlid te laten springen (de goeie oude tijd) maar niemand durfde. In plaats daarvan hebben we een stevig glas gedronken op de goede afloop.

In het Ronde Tafelhuis gaat een diverse groep ouders uit de wijk met elkaar in gesprek over dit onderwerp. Wat vinden zij lastig bij het opvoeden van hun kinderen? Is de wereld waarin hun kinderen opgroeien anders dan hoe zij zelf in het leven staan? Dit soort vragen staat centraal in een reeks bijeenkomsten met verschillende ouders. Op basis van de ingebrachte verhalen wordt gekeken hoe deze onderwerpen meer aandacht kunnen krijgen.

“Wereldkeuken to go” in Ronde Tafelhuis Vanwege de strijd tegen het coronavirus mag ook het Ronde Tafelhuis geen gasten ontvangen om maaltijden te serveren. Afhalen kan wel en daar zorgen de medewerkers van de Wereldkeuken graag voor! Vanaf maandag 19 oktober kunt u van onze maaltijden, soep en snacks genieten, wij staan dan voor u klaar met onze mobile keuken op het terras van het Ronde tafelhuis Wagnerplein 4 Tilburg-Noord. Wereldkeuken gerechten kunt u afhalen van 11.30uur tot 14.00uur met uitzondering van zondag. Ons weekmenu vindt u op onze facebookpagina www.facebook.com/rondetafelhuis/ Natuurlijk werken wij volgens de richtlijnen van het RIVM. Graag tot ziens bij ‘Wereldkeuken to go’! Foto: Miek Korsmit Let op: alleen pinnen, geen contante betaling

Spreekt u Nederlands?

Sinds de coronacrisis is het aanbod aan taallessen in de wijk erg klein geworden. Veel locaties zijn gesloten en mensen vinden het nog te spannend om samen te komen. Ondertussen is de vraag naar taalles enorm toegenomen. Daarom is het Ronde Tafelhuis op zoek naar wijk- of stadsbewoners die bereid zijn een ander te ondersteunen op het gebeid van de Nederlandse taal. Wilt u mevrouw Alam helpen haar inburgeringstoetsen te halen? Mevrouw Zidani met foutloos leren schrijven, of de heer Batzakis met zijn Nederlandse uitspraak? Neem contact op met Richard van de Wouw voor meer informatie. Dat kan via: richard@rondetafelhuis.nl


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Het Zwaailicht.............. Pas op als je gestolen spullen aangeboden krijgt. Heling is strafbaar. Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Onder heling valt ook het kopen van producten waarvan u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: als u een fiets, mobiele telefoon of auto kunt kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Dat is dan ook vaak zo en gaat het om een gestolen product. Via www. stopheling.nl of de app Stopheling kunt u kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat.

Babbelaars

Is heling strafbaar?

Ja, voor heling kunt u een gevangenisstraf en/of een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht. Er zijn drie soorten heling: Schuldheling > iemand kan bij aankoop, bezit of verkoop van een artikel vermoeden dat het artikel gestolen is; Opzetheling > iemand koopt, bezit of verkoopt een product en weet dat het om een gestolen artikel gaat; Gewoonteheling > iemand koopt of verkoopt vaker producten waarvan hij of zij weet dat ze zijn gestolen. Kortom, zij maken een gewoonte van opzetheling

Wat kan ik als burger doen tegen heling?

Noteer altijd serienummers van het (nieuwe) product dat u koopt. Het serienummer maakt het product uniek en traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten dit nummer ook vaak op de aankoopnota. Noteer uw serienummers overzichtelijk via de app stopheling. Doe altijd aangifte bij diefstal. De politie kan u dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Check vóórdat u een aankoop doet op Stopheling.nl of in app Stopheling, of het product als gestolen staat geregistreerd (lees hieronder hoe u dit kunt doen). Let op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari 2010, staan in het register.

Waarom aangifte doen?

Met uw aangifte kan de politie een onderzoek starten om de dader op te sporen en aan te houden. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken. Ook wordt de kans groter dat gestolen eigendommen worden teruggevonden. Zo helpt u de politie om diefstal en heling te bestrijden. En de politie kan de gestolen artikelen teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.

Hoe weet ik dat ik geen gestolen (brom)fiets, auto of motor koop?

Van heling is ook sprake als u een gestolen (brom)fiets, scooter, auto of motor koopt. Op de site www.politie.nl onder Thema’s staat per voertuig een link ‘diefstal’ met tips hoe u een ‘eerlijk’ voertuig koopt en aanwijzingen als het om een gestolen voertuig gaat. Voor alle informatie over heling > https://www.politie.nl/themas/heling.html

Digi-spreekuur in de Bibliotheek Wagnerplein Op woensdag 11 november van 10.30 tot 11.30 uur, is in de werkplaats van Bibliotheek Wagnerplein een digi-spreekuur. Voor iedereen, die al enige computerervaring heeft, maar graag geholpen wil worden met praktische vragen op digitaal gebied of met de nieuwe app van de online Bibliotheek.

Heeft u nog moeite om zelfstandig problemen op te lossen op de smartphone, tablet of laptop? Of zijn er vragen over internet of E-books? Dan is het Digi-spreekuur iets voor u! Vragen worden beantwoord en samen wordt naar een oplossing gezocht. Er wordt

Foto: Miek Korsmit Door: Marco van der Sijpt Uit het woordenboek: be·we·ging (de; v; meervoud: bewegingen; verkleinwoord: beweginkje) 1 verandering van plaats: in beweging komen Het is oktober en buiten bewegen de bladeren van de bomen. Een zuidwestenwind brengt ze zachtjes in beweging en wiegt ze liefdevol heen en weer. Het is het seizoen van beweging en ik schreef daar eerder over. Soms onstuimig wordt de zomer weggeblazen en daarmee de warme lucht. De thermometer daalt en we kijken al niet meer op van acht graden boven nul 's nachts. Het is altijd in deze tijden dat ik terugkijk op het afgelopen seizoen. Vaak getriggerd door muziek. Zoek op youtube maar eens naar October van U2, of Oktober van Gerard van Maasakkers of zijn ‘Liedje van Altijd’. Of… nog zoveel meer. Het is een periode van afsluiten en in de onstuimigheid van dit ‘tussenseizoen’ vooruit kijken naar het volgende jaargetij. Dan zie ik pepernoten, een kerstboom, vuurpijlen, oliebollen en zelfs een scheurkalender met 365 blaadjes (ik heb een heel leuke van www.onzetaal.nl). Puberbollen staan daar niet zo bij stil. Die zijn redelijk in zichzelf gekeerd en soms letterlijk afgesloten van de wereld omdat ze oortjes in hebben. Draadloos. Puberbollen klappen de voordeur dicht en roepen hallo. Roepen iets over een herkansing van LEV of BEVO en sjokken naar hun kamer, deur dicht. Muziek in hun kamer terwijl beneden het koken start. Om half zes komen ze ‘spontaan’ naar beneden en om kwart voor zes eten we dan. Tijdens de maaltijd zijn mobiele telefoons en andere mobiele invloeden ten strengste verboden en ontstaat vaak een goed gesprek. De ruimte leent zich er in ieder geval voor. Ze zijn met de toekomst bezig; met een profiel-werkstuk, met rijlessen en vervolgstudies voor straks, na de middelbare school. Op deze leeftijd blikken ze weinig terug. Tijdens de afwas wordt er minder gecommuniceerd. Ze hebben hun bluetooth-oortjes in en luisteren muziek. Nog voor de afwasteil is leeggegoten zitten ze weer terug op hun kamer. Gelukkig is mijn liefste bolletje wel gelijkgestemd. Blikt zij wel terug alleen soms wat teveel. Dan krijgt melancholie de overhand en voor je het weet slaat dit om in verdriet of treurigheid. En het weer is al somber genoeg. Donker genoeg. Veel te vroeg donker. Zij wil licht en dat komt wel weer natuurlijk. Is het niet met de komst van het voorjaar dan wel in de maagdelijke witheid van pas gevallen sneeuw. Ze moet er nog niet aan denken en kruipt lekker dicht tegen me aan onder ons bejaarden-fleece-dekentje. hulp geboden met bijvoorbeeld het aanmaken van een account, de instellingen van een social media pagina of het updaten van een programma. Ook alle vragen over het downloaden van E-books en luisterboeken in de nieuwe app van de online Bibliotheek kunnen gesteld worden. Aanmelden is niet nodig. U kunt zo binnenlopen met uw vragen. Deelname aan het Digi-spreekuur is gratis. Neem uw eigen laptop, tablet of smartphone mee. Bibliotheek Wagnerplein www.bibliotheekmb.nl en/of www.facebook.com/bibliotheekwagnerplein


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 5

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Activiteiten wijkraden afgelast

Wie Wordt Wijkburger 2020?

Omdat de coronamaatregelen door het kabinet zijn aangescherpt (met maximaal 30 personen in een openbare ruimte), is het voor de wijkraden nu niet mogelijk om geplande activiteiten te laten doorgaan. Dat betekent: geen vertoning van opera’s, geen familiedagen, straks geen Kerstevenementen en voor nu ook geen kinderdisco. Want ook voor kinderen geldt het maximale aantal van 30. Zodra de maatregelen worden versoepeld en we weer leuke activiteiten kunnen organiseren, leest u dat op de websites van de wijkraden.

Elk jaar wordt de verkiezing van de wijkburger Tilburg-Noord gehouden. Die eer valt ten deel aan de persoon die een opmerkelijke bijdrage levert of heeft geleverd aan Tilburg-Noord. Dit kan iemand zijn die hier woont maar het kan ook iemand zijn die in Noord werkzaam is (al dan niet op vrijwillige basis). Wilt u eens goed in uw omgeving nagaan of er iemand is die zich op een bijzondere manier inzet voor een andere persoon of voor ons aller leefklimaat. Tot 14 december kunt u kandidaten voor deze verkiezing aanmelden. Kandidaten van de voorgaande 3 jaar die het (net) niet gehaald hebben, mogen uiteraard opnieuw genomineerd worden. Vergeet niet uw eigen naam en adres door te geven, want de verkiezingscommissie zal onder de inzenders een prijs verloten. De gegevens (naam + adres kandidaat en van uzelf + motivatie/reden) kunt ons via mail (secretariaat@noordraad.nl ) of per post (Noordraad HQ, p/a Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg) toesturen.

Manifestatie afgelast Op 4, 8 en 13 oktober hebben wij de wijkbewoners via een flyer en de wijkkrant van september uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in Tilburg-Noord en de toekomst van de wijk. Op 28 september heeft het Kabinet echter wederom een aantal maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Een van de maatregelen was dat bijeenkomsten van meer dan 30 personen binnenshuis geen doorgang kunnen vinden. We – de organisatoren van de Manifestatie - hebben hiervan kennisgenomen en geconstateerd dat hierdoor de geplande Manifestatiebijeenkomsten van 4, 8 en 13 oktober geen doorgang kunnen vinden. Diegenen die zich al hadden opgegeven voor een van de bijeenkomsten, hebben we hiervan per e-mail in kennis gesteld. De motieven om de bijeenkomsten geen doorgang te laten vinden waren voor ons: 1. Met de Manifestatie die wij eerder op 19 april jl. op het Wagnerplein hadden gepland, hadden we als organisatie het doel om een zo groot mogelijk aantal bewoners te informeren over de ontwikkelingen in Tilburg-Noord. Toen die niet door kon gaan, hebben we onze pijlen gericht op een drietal bijeenkomsten voor ongeveer 225 personen. Ons doel bleef hetzelfde: bewoners face to face informeren over de ontwikkelingen in Noord. Deze doelstelling zou slechts zeer beperkt behaald worden doordat we met de nieuwe maatregelen ons moesten beperken tot 3 x 30 personen inclusief de medewerkers die bij de organisatie betrokken zijn. Het bereik is dan nog geen 0,5% van de totale populatie van Tilburg-Noord. Dan is het effect eigenlijk te verwaarlozen. 2. We hebben ons daarnaast afgevraagd, of gelet op de ontwikkelingen rondom het virus, wij als organisator het risico willen nemen om deelnemers aan de informatiebijeenkomsten de kans te laten lopen om besmet te worden door het Corona-virus. Ons antwoord daarop is duidelijk neen.

Kuierroutes De gemeente gaat voor ouderen en liefhebbers van korte wandelingen drie kuierrondjes aanleggen in Tilburg-Noord. Twee daarvan worden mogelijk al in november gerealiseerd. De routes krijgen een herkenbare eigen kleur en zijn ongeveer 1 tot 1,5 km lang. De wandelingen zijn vanaf het Wagnerplein te starten (waarschijnlijk vanaf het VerHalenHuis). Voor de voorbereiding van het initiatief is een kleine werkgroep opgericht met daarin de projectleider vanuit de gemeente, een vertegenwoordiger vanuit ouderen en dementerenden en een lid van de werkgroep WWV (van de Noordraad). De leden van deze werkgroep kregen de gelegenheid om kritisch naar de plannen te kijken en hebben verbeterpunten aangegeven. Zodra routes gereed zijn, zullen we dat melden in deze wijkkrant en op onze website www.noordraad.nl . Maar op het Wagnerplein zijn dan ook zeker de aanwijzingen te zien.

Fietstunnel Von Weberpad

De vraag die we ons vervolgens stelden is, wanneer we denken een derde poging te wagen. Daar durven we thans echter geen voorspelling meer over te doen. Dat willen wij koppelen aan een situatie, waarbij het Corona-virus onder controle is. Het besluit tot uitstel is voor de leden van de organiserende werkgroep wederom uitermate teleurstellend is, gelet op de energie en de financiën die er tot nu toe in gestoken zijn. Maar helaas kunnen en willen we onder de huidige omstandigheden niet anders. Gelukkig hebben we het initiatief genomen om samen met de redactie van de Wijkkrant de inwoners ook via een extra dikke en prachtige editie van de Wijkkrant Noord te informeren over de ontwikkelingen. Indien u die uitgave van de wijkkrant nog niet in uw bezit heeft, kunt u een exemplaar opvragen bij het mailadres toekomst@tilburg-noord.nl. Ten slotte willen we de geïnteresseerde inwoners van Tilburg-Noord, en vooral de jeugd, blijven aanspreken om actief hun bijdrage te (blijven) leveren aan de ontwikkelingen in Noord. Immers Tilburg-Noord draait om ons als bewoners. Wij zorgen ervoor dat het panorama van Tilburg-Noord met name wordt bepaald door de behoeften van de inwoners van Noord, daarbij ondersteund en gestimuleerd door, maar niet bepaald door beleidsmakers en/of politici.

Nieuwe website Noordraad Vanaf heden heeft de Noordraad een nieuwe website onder de naam: www.noordraad.nl. (Zonder hq.) De nieuwe website is er dus. Nu zijn we nog op zoek naar een functioneel beheerder. Iemand die voor de Noordraad de teksten en foto’s wil plaatsen die worden aangeleverd. Heb je belangstelling? Dan heel graag een mailtje naar secretariaat@noordraad.nl of carin.van.voorst@planet.nl.

Foto: Carin van Voorst De Noordraad is een tijd geleden benaderd door bewoners over de fietstunnel bij het Von Weberpad. De tunnel is bepaald geen fraaie toegangspoort naar het Wagnerplein. De Noordaad heeft bij de wijkregisseur een verzoek van de bewoners voor een opknapbeurt voorgelegd. Inmiddels hebben we vernomen dat de gemeente de tunnel gaat opknappen; de graffiti wordt verwijderd, er wordt opnieuw geverfd en de verlichting wordt vernieuwd.

Wijkraden sponsoren projecten in Noord Vanwege het coronavirus konden verschillende activiteiten die de wijkraden gepland hadden niet doorgaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om het Parkfestival in het Ypelaerpark, het Zomerfestival rondom De Symfonie, Familiedagen in De Ypelaer, de Wandel4daagse en de Manifestatie. Evenementen die wel voor 2020 waren begroot. Daarom hebben de wijkraden besloten projecten te sponsoren voor bewoners met een krappe beurs en voor basisscholen. Onze bijdragen zijn gegaan naar: 20 tablets, 10 bedden voor het beddenproject, 10 laptops, een bijdrage aan de ruilwinkel, buitenspeelgoed voor scholen in Stokhasselt, 4 naaimachines voor de ouderkamers en een bijdrage aan de noodfondsen van de parochie. Meer wijkradennieuws op pag. 6


P. 0 6 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

GEMEENTENIEUWS Verkeerssituatie rond Wagnerplein Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad, Winkeliersvereniging Wagnerplein en gemeente Tilburg zijn al enige tijd in gesprek over de verkeerssituatie rond het Wagnerplein. Dit naar aanleiding van een petitie van winkeliers en bewoners in 2019 met een dringend verzoek om de situatie te verbeteren. Inmiddels zijn er diverse problemen aangepakt. Zo is de parkeersituatie nu beheersbaar. Voor andere zaken is meer onderzoek nodig. Om de problematiek goed in beeld te brengen heeft onderzoeksbureau Groen Licht in februari , vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, uitgebreid onderzoek gedaan. Toen is het verkeer rond het Wagnerplein een week lang gemonitord met camera’s. Uit het onderzoek blijkt dat er geen onveilige situaties zijn. Wel ontstaan er op sommige momenten situaties die onwenselijk zijn. Zo zijn er fietsers die midden op de weg of via het trottoir rijen wachtende auto’s omzeilen en bleek de binnenbocht van de Beethovenlaan naar de Brucknerlaan erg krap voor afslaande bussen en vrachtwagens. Vooral wanneer er auto's voor het kruispunt vanuit de Brucknerlaan staan te wachten. Inmiddels is de bocht verruimd. Ook heeft de uitrit van het oostelijke parkeerterrein nieuwe belijning en een extra trottoir gekregen. Samen zorgen deze maatregelen naar verwachting voor minder opstoppingen op de Brucknerlaan. Ook is de gemeente in overleg met Arriva over het opheffen van de 2e bushalte in de Brucknerlaan. Bussen die hier stoppen blokkeren de straat en dat leidt ook weer tot opstoppingen.

Opstoppingen bij kruispunten Wat nog verbeterd kan worden zijn de opstoppingen op de diverse kruispunten rond het plein, zoals bij het oostelijke parkeerterrein (bij AH), de Brücknerlaan, de Beethovenlaan en de Haendellaan. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt dat er vooral langere wachtrijen ontstaan op drukke momenten, zoals tijdens de avondspits en de markt. De wachtrijen duren over het algemeen niet heel lang en lossen vanzelf weer op. Het eenrichtingsverkeer op de Brücknerlaan wordt vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt echter de grote hoeveelheid verkeer op met name de Beethovenlaan de grootste boosdoener. Door de continue stroom autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brücknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de bewonersklankbord Wagnerplein, Noordraad en de Winkeliersvereniging Wagnerplein. Zij erkennen de uitkomsten van het onderzoek en hebben de gemeente gevraagd om de grote drukte op de Beethovenlaan met urgentie aan te pakken. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar ook de gemeente vindt een goede oplossing belangrijk en bekijkt momenteel de mogelijkheden. Daarbij is het de uitdaging om een oplossing te vinden die niet leidt tot verkeersproblemen op andere plekken in de wijk. In oktober volgt nieuw overleg met alle betrokken partijen.

Tijdelijke fietsenstalling Wagnerplein open tot eind 2020 De tijdelijke fietsenstalling bij winkelcentrum Wagnerplein (naast de Bristol) blijft open tot eind 2020. De proefperiode wordt verlengd, omdat er door de lockdown en de vakantieperiode geen representatief beeld is ontstaan van het gebruik. Om een goed beeld te hebben van het gebruik wordt de komende maanden uitgebreid onderzoek gedaan. Daarna is het aan het college om te beslissen of er een definitieve fietsenstalling komt. De tijdelijke stalling is zes dagen per week geopend vanaf 08.30 uur. Op maandag t/m donderdag sluit de stalling om 18.30 uur, op vrijdag (koopavond) om 20.30 uur en op zaterdag om 17.30 uur. Er is plek voor 200 fietsen. In de stalling is ook ruimte voor bakfietsen en scooters.

Heeft u vragen over ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane Omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl 06-25739978 Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord

Duurzaamheid; iedereen kan er aan bijdragen Door: Carin van Voorst Duurzaamheid is een groot woord en bestrijkt een enorm terrein. Maar je hoeft niet grootmoedig te zijn om een begin te maken met een groenere, schonere en gezondere wereld. Iedereen kan er een bijdrage aan leveren; in kleine stapjes en op verschillende terreinen kan veel worden bereikt. We willen in verschillende edities van de wijkkrant steeds een onderdeel belichten. Ook op de website www.noordraad.nl kun je kennisnemen van meer onderwerpen over duurzaamheid. Met de informatie daarover hopen we onze wijkbewoners bewuster te maken en daarmee aan te sporen tot betere keuzes. In de voorgaande edities van de wijkkrant hebben we alle enkele onderwerp belicht. Nu is het onderwerp spullen aan de beurt.

Spullen

We zijn het meest vervuilend met onze ‘spullen-consumptie’. Minder spullen kopen is dan ook een goede manier om duurzamer te leven. En nog goed voor de portemonnee ook.

Spullen via internet

Bij spullen denken we misschien als eerste aan plastic artikelen uit China die we maar kort gebruiken en waarmee de oceanen nu vol liggen. Dat is inderdaad een probleem. Veel spullen worden tegenwoordig via internet besteld. En dan is de kans groot dat het bij een van de grote Chinese platforms is. Het gaat veelal om producten die niet aan de Europese normen (qua kwaliteit, veiligheid en milieueisen) voldoen. Bij deze bedrijven staan de arbeidsomstandigheden ook niet op de eerste plaats. En dan is meteen duidelijk waarom Europese producten niet kunnen concurreren tegen de prijzen van deze bedrijven. En er doet zich een relatief nieuw fenomeen voor. Een kleine(re) webshop dicht bij huis, kan je internetbestelling rechtstreeks uit zo’n Chinees bedrijf laten komen zonder dat je dat weet. De kleine webshop verdient er dan aan maar doet er niets voor (is slechts doorgeefluik). Dit heet dropshipping. Je bent als consument duurder uit, de kwaliteit is niet gegarandeerd en een retourzending kan wel eens heel duur uitpakken als je die – zonder dat vooraf te weten - zelf moet betalen. Naar China wel te verstaan.

Elektronica

Maar als we het over spullen hebben moeten we vooral de elektronica niet vergeten, gemakkelijk te bestellen via grote internetbedrijven. Een telefoon is maar een klein apparaatje maar bevat heel veel schadelijke en/of kostbare stoffen. Net als tablets, computer, laptops, en grotere spullen als televisies, koelkasten, etc. Die hebben een enorme impact op het milieu. Ook daarom is het goed om zo lang

mogelijk met spullen te doen en niet bij elk nieuw model in de rij te gaan staan. En is een apparaat kapot, denk dan eens aan reparatie. De Repair Cafés zijn een gat in de markt voor de kleine beurs maar leveren ook een enorme Foto: Jan Eijndhoven bijdrage aanvan een duurzame samenleving. De vrijwilligers repareren niet alleen heel veel huishoudelijke spullen, ze dragen ook hun kennis over aan de klant. Door onze wegwerpmaatschappij is kennis van repareren onder druk komen te staan. Zijn spullen niet meer te repareren, breng ze dan naar de milieustraat of recyclestraat. Dan worden ze gerecycled wat vooral voor elektronische producten van groot belang is. Elektronica bevat waardevolle stoffen uit de mijnbouw en de voorraad daarvan is niet oneindig. Sterker, er komt een tekort als we onverschillig met dit afval omgaan. Het is hartstikke belangrijk dat de producten volledig gerecycled worden zodat kostbare en schaarse ertsen en metalen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Spullen delen en lenen

En dan is er nog een categorie spullen die maar weinig worden gebruikt. Denk aan een partytent of speciaal gereedschap. Overweeg dan eens delen, lenen of ruilen. En heb je echt behoefte aan een product, loop dan eens binnen bij de kringloopwinkel of kijk eens op internet voor tweedehands platforms. Dan krijgen spullen een tweede leven. Wat niet nieuw wordt gekocht, hoeft ook niet te worden geproduceerd. Dat bespaart grondstoffen, energie, véél transport en (later) afval. Het loont om te zoeken naar het 'vraag en aanbod' in je omgeving want dan hoeven spullen niet van ver te komen. Misschien heeft de buurtapp als Nextdoor wel aanbiedingen voor je.

Duurzame initiatieven Stokhasselt

Met het onderwerp duurzaamheid zijn we bij Stokhasselt aan het juiste adres. Want er gebeurt verrassend veel op dat gebied. Er worden heel veel initiatieven genomen op

het terrein van hergebruik en reparatie, we bieden zelfs hulp bij klussen in huis en tuin. We hebben inmiddels heel wat gerealiseerd: het speelgoedpunt, fietsreparatie, kledingreparatie, het Repair café, de klussendienst, Tiramisu voor kleding, Digicare voor computerreparatie en natuurlijk de ruilwinkel. Bekijk de flyer hierboven en maak gerust gebruik van deze wijkdiensten. En wil je vrijwilligerswerk doen bij deze initiatieven, neem dan contact op met De Ypelaer via 013-4552928.


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 7

Nieuws vanuit project Noord Schoon www.tilburg.nl/noordschoon #Noordschoon

Noord Schoon. Dat dóén we gewoon! De wijkregisseur vertelt! Helmy van den Ingen (wijkregisseur in Tilburg Noord): ‘’Noord Schoon is een samenwerking tussen de gemeente, het BAT, GroenXtra, WonenBreburg en andere partners en vrijwilligers. Samen werken we aan een schoner Tilburg Noord. Er is gekozen voor een andere insteek, omdat we zien dat dit op lange termijn beter resultaat oplevert. Geen standaard aanpak, maar maatwerk. We luisteren naar wat er leeft en daarop passen we ons aan. Zo zijn we elke dag aanwezig op drukke plekken, zoals het Wagnerplein, en komen we op andere plaatsen minimaal 1x per week. Daardoor wordt het aantoonbaar schoner in de wijk. We zijn natuurlijk erg blij met de hulp van honderden vrijwilligers die ons hierbij helpen. Voor een nog beter resultaat, hebben we de hulp van al onze inwoners nodig! Want afval dat niet op straat wordt gegooid, hoeft ook niet opgeruimd te worden.’’ Heeft u een vraag of een suggestie aan Helmy? Deze kunt u sturen aan schoon@tilburg.nl onder vermelding van ‘Noord Schoon’.

Ondergrondse containers Op de ondergrondse containerparkjes kunt u afval als PMD, glas, textiel en luiers kwijt. De containers besparen ruimte en minimaliseren overlast die u kunt ervaren (zoals vervelende geurtjes). Oftewel: een nettere en prettigere leefomgeving! Gemeente Tilburg houdt de afvalcontainers op orde door regelmatig te controleren, maar laten we er sámen voor zorgen dat het er schoon blijft.

Vrijwilligers bedankt! In Tilburg Noord zijn veel inwoners vrijwillig actief om de buurt schoon te houden. Zij lopen geregeld een rondje met een afvalgrijper om zwerfafval te rapen. De afgelopen maanden werden in Noord zelfs meer dan 500 afvalgrijpers aangevraagd. Dank voor jullie geweldige inzet! Leuk weetje: u kunt uw prikrondje en uw verzamelde afval registreren in de Litterati app. Zo werkt u mee aan het wereldwijd in beeld brengen van het zwerfafval, wat helpt om het probleem bij de bron aan te pakken. De app werkt simpel: fotografeer een stuk afval, tag het desgewenst en upload de foto. Natuurlijk niet vergeten het stuk afval daarna ook daadwerkelijk op te ruimen! Bent u ook zo’n actieve vrijwilliger en wilt u op de hoogte blijven van nieuws en acties van Tilburg Schoon? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar schoon@tilburg.nl.

Doe mee met het online stadsgesprek Tilburg Schoon! Turbo prikker 2000 Zwerfafval in het gras is een probleem dat afvalprikkers veel tijd kost. Dat kan sneller en effectiever, dacht GroenXtra. Daarom is er in samenwerking met Groentechniek een afvalquad, de zogenaamde Turbo prikker 2000, ontwikkeld met een stofzuiger en container. Al rijdend wordt het zwerfafval opgezogen en in de container geblazen. Wijkwethouder Mario Jacobs testte hem uit. Als u de afvalquad ziet rijden: zwaaien naar de chauffeur mag!

Samen de schouders onder úw wijk: tips Iedere inwoner kan heel eenvoudig helpen aan Noord Schoon! • Gooi afval niet op straat, maar in de juiste afvalbak. Ook hondenpoep. Wat niet op straat wordt gegooid, hoeft ook niet opgeruimd te worden. • Als u een ommetje maakt, kunt u zwerfafval oprapen. Een afvalgrijper kunt u gratis aanvragen via e-mail: schoon@tilburg.nl. • Doof uw sigarettenpeuk en gooi het in de afvalbak. • Etensresten trekken ongedierte aan. Gooi daarom uw etensresten niet op straat of in het water, maar in uw GFT-bak. • Heeft u huishoudelijk afval dat niet in de duobak thuishoort? Voor kleine hoeveelheden recyclebaar afval kunt u terecht bij de Mobiele Recyclestraat. Voor grote hoeveelheden afval kunt u terecht bij de milieustraat aan de Albionstraat. Plaats in elk geval nooit afval naast de containers in de containerparkjes. • Ziet u iets in de openbare ruimte wat niet klopt? Meld het via de gratis BuitenBeter app.

Ondanks alle activiteiten van gemeente, gebiedsaannemers, ondernemers en vrijwilligers om de stad schoon te houden, zijn zwerfafval en het illegaal bijplaatsen bij containers een doorn in het oog van veel inwoners. Het geeft onnodig een vervuild aanzicht van Tilburg. Omdat Tilburgers zelf vaak goede en creatieve ideeën hebben hoe we de stad schoner kunnen krijgen, gaat de gemeente graag online het gesprek aan met de inwoner. Zo kunnen we samen komen tot nieuwe inzichten en oplossingen waar we direct mee aan de slag kunnen. Denk en praat mee op www.tilburgingesprek.nl! U kunt tot uiterlijk 30 november deelnemen.

De Mobiele Recyclestraat; een recyclestraat die bij u in de buurt staat! Lever hier uw klein recyclebaar huishoudelijk afval in. Bijvoorbeeld chemisch afval als verfblikken en kwasten, kleine elektrische apparaten, metalen, karton, hout, frituurolie en –vet. Hiermee zorgen we voor recycling van deze materialen en bovendien is het voor u een extra service dichtbij huis! Elke maandagochtend van 09.00 – 12.00 uur op het Verdiplein. Elke vrijdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur op het Wagnerplein.


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

5

12 15

16

22

23

19

29

25

34

39

35

32 37

41

42

43

46

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

67

72

59

69

70 75

78

79

71 76

80

83

84

86

60

64

74

82

Verticaal

58

68

73

77

53

63

81 85

87 2

36

43

59

26

56

71

20

1

53

11

44

79

31

Horizontaal 1. Engels automerk; 7. Frans automerk; 12. gordijnlat; 13. sigarettenpapier; 14. muurholte; 15. gewicht (afk.); 17. bekend speelgoed; 19. Duitse ontkenning; 21. Voetbal International (afk.); 22. zomermaand (afk.); 24. gast (invité); 27. biljartstok; 28. stap (pas); 30. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 31. bewaarplaats voor gevangen vis op vissersboot; 32. tropische boom; 33. tennisterm; 35. gebergte in Duitsland; 37. naar aanleiding van (afk.); 38. overdekte atletiekwedstrijd; 41. open plek in een bos; 42. Moorse citadel; 44. deel van bijenkorf; 46. geneesheer; 47. Duits automerk; 48. Duits automerk; 49. Duits automerk; 50. slotwoord; 52. streek met een borstel; 54. knaagdier (mv.); 56. Europeaan; 58. hechtplant; 61. koor(dans); 62. vermageringskuur; 64. sprookjesfiguur; 65. ontkenning; 67. mannetjesbij; 68. algemene energieraad (afk.); 70. zuiver; 72. Engels bier; 73. vrouwenmagazine; 76. loterijbriefje; 77. klein kind; 78. paarsachtige kleur; 79. heldendicht; 81. Nederlandse Spoorwegen (afk.); 82. Nederlands Artsen Verbond (afk.); 83. operagebouw in Milaan; 84. familielid; 86. Oost-Duits automerk; 87. beheerder van failliete boedel.

21

48 50

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

58

38

65

24

1. gerenommeerd historisch automerk; 2. nummer (afk.); 3. kinderspeelgoed; 4. niet gevuld; 5. meisjesnaam; 6. Amerikaans automerk; 7. strafschop; 8. (ver)bond; 9. Engelse jenever; 10. boomsoort; 11. Engels automerk; 16. voormalig tv programma van Jan Lenferink; 18. vreemd (raar); 20. plaats in Gelderland; 21. huid (schil); 23. betaalmiddel; 25. wel eens (nu en dan); 26. groot Zweeds concern; 27. Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (afk.); 29. niet tegenhouden (laten passeren); 32. reiziger; 34. reuzenslang; 36. speelgoed (vliegende schotel); 37. vochtig; 39. soort leer; 40. van de grond opnemen (verzamelen); 42. stilstaand water (plas); 43. betrekking hebbend op het gehoor; 45. duizend kilo; 46. algemene handelsvoorwaarden (afk.); 51. bloeimaand; 53. telwoord; 54. Frans automerk; 55. deel van trap; 56. oude Italiaanse munteenheid; 57. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 59. gemalen graan; 60. ijzeren bekleding (harnas); 62. tafellinnen (weefsel); 63. educatieve omroeporganisatie; 66. ieder; 67. laagte tussen twee bergen; 69. snel (vlug); 71. elektrisch geladen materieel deeltje; 73. gevierde zangeres; 74. Zweeds automerk; 75. langs (via); 78. laboratorium (afk.); 80. plaats in België; 82. natrium (scheik. afk.); 85. Amsterdamse tijd (afk.).

De oplossing van puzzel 6 - 2020 is: STRAALJAGERPILOOT Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Marja Roghair-Jansen, Dussekstraat De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 20 november naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Knelpunten voor blinden en slechtzienden in Tilburg-Noord Door: Ab Kuiper Een jaar geleden bracht Wethouder Mario Jacobs een bezoek aan de Oogvereniging. Hij kreeg een overzicht van knelpunten die slechtzienden in Tilburg-Noord ondervinden en deed de toezegging de lijst door te nemen en uitleg te geven van wat gedaan kan worden.

Kom je ook bij ons spelen?

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

De toegankelijkheid van wegen, openbare gebouwen en winkels is een weerkerend onderwerp van gesprek. Een overzicht van knelpunten, gevaarlijke oversteekplaatsen, toegang tot winkels en obstakels, het ontbreken van geleide rails, en nog een aantal zaken zijn verleden jaar op papier gezet en aan wethouder Mario Jacobs overhandigd. Hij heeft dit jaar hierop geantwoord dat een aantal van de aangedragen knelpunten zijn aangepakt en verbeterd, dat er ook een aantal later worden aangepakt (bij de aanleg van de nieuwe aardgasleidingen, dan moet de straat toch open) en een aantal knelpunten helaas niet verbeterd kan worden. En dan hebben we het in Tilburg nog niet eens zo slecht getroffen. Er wordt geluisterd naar de problemen die slechtzienden en blinden in onze stad ondervinden en indien mogelijk wordt er actie ondernomen om die knelpunten op te lossen. Thans moet bij de uitwerking van nieuwe bouwplannen en infrastructuur in elk geval rekening worden gehouden met de gehandicapte medemens. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Een voorbeeld van zo’n knelpunt voor de blinde en slechtziende medemens is winkelcentrum Wagnerplein. Het grote plein tussen de bibliotheek, het zwembad en het winkelcentrum heeft een zodanige grootte dat je daar verloren loopt. Er ontbreken punten op het plein waar een blinde en slechtziende houvast aan heeft. Geleide rails ontbreken (de speciale tegels die bij een bushalte aanwezig zijn om een blinde en slechtziende naar de halteplaats te geleiden). De ingang van het winkelcentrum is niet te vinden. De geleidehond moest speciaal les hebben om die te leren vinden. Er is hier geen rekening gehouden met de medemens met een beperking. De toegang van dit winkelcentrum is voor verbetering vatbaar. Een ander heikel punt zijn alle elektrische voertuigen. Je hoort ze niet, ze hebben een snelheid die niet inge-

schat kan worden en zijn voor blinden en slechtzienden een groot gevaar. Als een blindenstok wordt opgestoken, weet u dan dat u moet stoppen en deze medemens moet laten oversteken? De een doet dat, anderen rijden gewoon door met alle kwalijke gevolgen. Als blinde en slechtziende loop je altijd de kans omver gereden te worden. Dus fietsers, alle bestuurders van elektrische voertuigen, laat ons veilig oversteken.

 freelancecreative.nl


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 9

MS collecteweek (16-21 november 2020):

Gevaarlijke afritten Quirinustuinen

collectanten gezocht in TILBURG! Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Tilburg. Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? Ivm Corona biedt het Nationaal MS Fonds ook andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Zij kunnen een donatieflyer met QR-code in brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/ collecteren-in-coronatijd. Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

HE T C - WO O R D Een onderwerp vinden voor een column die pas over zes weken verschijnt, is soms knap lastig. Voor je het weet serveer je mosterd na de maaltijd. Daarom raadpleegde ik de redactie: Weten jullie iets? Schrijf maar wat over corona, antwoordden ze, want dat duurt nog wel even. Precies! Corona, corella, carola, of hoe je het ook noemen wilt, je hoort niks anders meer. Het C-woord begint me intussen aardig op mijn zenuwen te werken. En daarom wil ik er eigenlijk geen letter meer aan wijden. Gedoe allemaal. Ik word er knap chagrijnig van. Geen vreetclubjes meer, geen weekendjes weg met z’n allen, zelfs niet eens je verjaardag vieren. Zo gaat de lol er gauw vanaf. Carnaval is nu al gecanceld en ik vrees dat de Kerst eenzelfde lot wacht. Voorlopig even geen huisfeestjes, niet naar de kroeg, geen snoepreisjes naar de zon en zelfs geen praatje meer bij de koffieautomaat.

Bij herhaling zijn wij getuige van gevaarlijke situaties voor de fietsers in het Quirijnpark. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om de gemeente te wijzen op de gevaarlijke afritten in de Quirinustuinen. De foto maakte ik vanaf mijn huis, gelegen aan het park. Met name deze afrit levert bijna dagelijks problemen op, vallende fietsers en kinderen die met hun fietsen in botsing komen, zojuist nog twee jonge kinderen. Ik zag het gebeuren vanuit mijn raam op de eerste verdieping en heb daarna deze foto gemaakt. Een aantal jaren geleden zijn de afritten dankzij de inzet van Samir Azahaf van een antislip laag voorzien, waardoor ze bij nat weer geen schuivers meer veroorzaken, maar met name de opstaande ijzeren zijkanten van deze afrit leveren regelmatig valpartijen en gevaarlijke situaties op, zeker als fietsers van het rechter pad komen (zoals op de foto), de afrit nemen en dan rechtsaf moeten, vóór de huizen langs in de Landréstraat. Hetty de Wilde en ik hebben zitting in een soort klankbordgroepje. Bij de gemeente heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden; Dennis Bosset heeft Mart Segers opgevolgd. Vandaar dat ik deze mail ook aan hem heb gericht. Ik stuur dit bericht eveneens naar Hetty de Wilde met de vraag om dit in de wijkraad te bespreken. Ik hoop van harte dat hier eens iets aan gedaan wordt. Naam en adres bij de redactie bekend.

Want we werken massaal thuis. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar probeer maar eens een column te schrijven als iedereen thuis is. De opleiding van mijn bloedjes bestaat grotendeels uit online lessen die ze vanuit hun bed kunnen volgen. Met tussendoor een run op de koelkast, want als je toch thuis bent? De ploegendienst van mijn man start tegenwoordig pas om twee uur ‘s middags, zodat die ook de hele ochtend in en uit loopt. Buiten wacht het project ‘aanbouw schuur’ en binnen (in de ‘mancave’ op de eerste verdieping) liggen de spullen die hij daarvoor nodig heeft. ROETSCHJJJ! Via de schuifpui naar binnen, trap op naar boven - (knal boem vloek!)- trap af naar beneden. ROETSCHJJJ!! Schuifpui weer open....oeps iets vergeten, enzovoort...

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Intussen ben ik braaf aan de keukentafel aan het tikken. Net als ik weer in mijn concentratie zit, gaat de telefoon. ‘Hallo, spreek ik met meneer die en die?’ ‘Nee die zit in de schuur. Maar u kunt het ook met mij afdoen. Het is vast iets heel belangrijks, aangezien dit nummer al drie keer op de voicemail staat?’ ‘Zeker, o wacht even... Fikkie AF! .... (en NU als de sodemieter in je mand)...Sorry mevrouw.’ Blijkbaar vallen telemarketeers ook onder de vitale beroepen. Net als het onderwijs, waarin ik zelf werk. Dagelijks ben ik omgeven door honderden pubers, terwijl mijn kroost thuis hun studiefinanciering (lees OV-kaart) zit op te souperen vanachter de laptop. ‘Twee uit mijn groepje hebben C, mam,’ deelt mijn dochter mee. Dus het werkcollege gaat niet door vanmiddag.’ ‘Moeten jullie nu allemaal in quarantaine?’ informeert mijn zoon gretig. (Tien dagen thuisblijven!) ‘Ik ga gewoon werken hoor’ antwoordt zijn zus. En daarna naar de paardjes.’ ‘Maar je hebt toch online les?’ ‘Dat kun je gewoon terugkijken hoor.’

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

Ping! (de groepsapp). Ook dat nog. ‘Weet iemand of het verjaardagsfeestje bij X doorgaat?’ Omdat ik nu toch niet kan schrijven, zet ik de tv maar aan. Ook daar draait alles om het C-woord. En de discussie over de mondkapjes. Ook weer zoiets. Die wil ik best dragen in openbare ruimtes - al helpt het misschien geen barst - alleen: ik vergeet ze steeds! Niet expres, want ik vergeet ook nog altijd met regelmaat mijn portemonnee, sleutels en telefoon. Of ik moet terug om de koffie uit te zetten. Het is dus maar goed dat we veel moeten thuiswerken, dan heb ik daar tenminste geen last van. En kan ik iedereen gewoon verstaan. Want als ik door mijn mondkapje heen een bestelling moet doorgeven achter een barricade van plexiglas, kom ik thuis met heel andere dingen dan ik bedoeld had. Zo kon het gebeuren dat we nu zes meergranenbroden zitten weg te knauwen omdat ik bij de bakker ‘Doet u er maar zo’n zesgranenbrood bij’, mompelde. ‘Ha mam, is je column al af?’ ‘Gek genoeg wel, ja.’ ‘Gaat het over jeweetwel?’ Ik knik. ‘Nou, dan is dat toch nog ergens goed voor!’

Persoonlijk, transparant en professioneel Waarom naar de mondhygiënist:

U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ook om gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken.

Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan vóór 31 december 2020 een eerste afspraak in en krijg een

GRATBAGIS GOODIE T.W.V. €20,-


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Bomen en struiken in Tilburg-Noord Amerikaanse eik

Een reeks artikelen over de verschillende soorten bomen en struiken die groeien in Tilburg-Noord.

Tekst en beeld: Ad Kolen

Woekeraar…

De Amerikaanse eik is van oorsprong een Noord-Amerikaanse soort. Hij wordt ook wel rode eik genoemd. Dat zien we terug in de wetenschappelijke naam Quercus rubra (ruber, rubri = rood in het Latijn). De Amerikaanse eik is algemeen aangeplant in de warmere delen van Europa. Ook in Nederland, vaak in lanen en als sierboom in parken en tuinen. In Tilburg-Noord vinden we hem langs de Vlashoflaan, de Ravellaan en de Heikantlaan. In Nederland is de Amerikaanse eik sinds 1825 aangeplant, ook op grote schaal in bossen, waar de soort een brede, dichte kroon vormt en geen ondergroei toelaat waardoor hij andere boomsoorten verdringt. Het is een woekeraar die zichzelf verspreidt, de zaailingen kiemen op veel plaatsen nabij volwassen Amerikaanse eiken.

Prikkeldraad…

Soms is in de stam van een boom een deel van een hek of prikkeldraad ingegroeid. Die voorwerpen blijven op dezelfde hoogte ten opzichte van de bodem. Ook een nestkast hangt na tien jaar nog op precies dezelfde hoogte. Een boom groeit namelijk in de hoogte door zich naar boven toe te verlengen. De stam van een boom doet dienst als steun, geeft stevigheid aan het geheel. Onder de buitenste laag, de schors, die de stam isoleert en beschermt tegen ziekten, bevindt zich een ingewikkeld systeem van aan- en afvoerkanalen. Er vinden ook meerdere groeiprocessen plaats. De schors wordt gevormd door afstervend bastweefsel. Het bastweefsel (floëem) vervoert de suikers, afkomstig van de fotosynthese, van de bladeren naar beneden. De volgende laag, onder de bast (het cambium) is levensbelangrijk. Hier vindt ieder voorjaar de groei van de boom plaats. Aan de buitenzijde groeit het bastweefsel en aan de binnenzijde het houtweefsel (xyleem). Hier wordt het licht gekleurde spinthout gevormd. Het bestaat uit zeer dunne buisjes waardoor water en mineralen vanaf het wortelstelsel worden getransporteerd. Verder naar binnen wordt het hout donkerder, en wordt kernhout genoemd, de transportcellen zijn hier opgevuld en verduurzaamd met looistofachtige stoffen.

Herfstbladeren en eikels van de Amerikaanse eik

Geen hart…

De doorsnede van een boomstam

De Amerikaanse eik kan 35 meter hoog worden en staat graag in de zon. Hij lijkt wel wat op de moeraseik. De vorm van het blad verschilt echter nogal, dat is breder, groter en minder diep gelobd. Het kan wel 20 cm lang worden met een wigvormige bladvoet en vier tot vijf spitse, getande lobben. De eikels zijn wat groter en doen er twee jaar over om te rijpen. Ze zijn breder dan de eikels van onze zomereik, die langwerpiger van vorm zijn. Veel eiken hebben gemeenschappelijke kenmerken en hoewel er veel variatie is, zijn nagenoeg alle bladeren gelobd. Ook hebben veel eiken aan het einde van iedere tak meerdere knoppen geconcentreerd bij elkaar staan. Bij de Amerikaanse eik zijn ze spits.

De afstand tussen de wortels en de kroon van een boom kunnen tientallen meters bedragen. Een boom heeft geen hart, geen ‘pomp’ die het water omhoog stuwt. Toch overbruggen in het groeiseizoen dagelijks grote hoeveelheden vocht een flinke afstand. Maar één procent van het door de wortels opgenomen water is nodig voor de fotosynthese om onder invloed van zonlicht met het koolzuur uit de lucht suikers te vormen, waarbij zuurstof vrijkomt. De rest van het water gaat door verdamping verloren. Zo ontstaat een gedeeltelijk vacuüm dat snel wordt door opgevuld door het water dat vanuit de wortels wordt opgestuwd. Reacties en vragen via de redactie of e-mail: adkolen@kpnmail.nl Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo: http://vogelsenzo.blogspot.com Zaailingen van Amerikaanse eiken komen massaal op

IK KOOK - JIJ OOK? Choucroute Door: Jacques van der Borght Deze keer een mooi voorgerecht voor het najaar. De inspiratie deed ik ooit op in ‘Le Bistro’. Niet moeilijk te maken en je zet je gasten een heerlijk en origineel gerecht voor. Mijn vrouw houdt niet van zuurkool en zelfs zij is er dol op.

Nodig (voor 4 personen): • • • • • •

Pakje wijnzuurkool; 4 grote plakken gekookte achterham Strooikaas Halve peren uit blik Potje bosvruchtenjam Ravigotesaus (visboer of maak zelf!).

Bereiding: • • • • • • • •

Verwarm de grill van je oven voor (2400) Leg een handje zuurkool op een plak ham en rol dat op Herhaal dit drie keer Leg de hamrolletjes in een ovenschaal en plaats ze onder de grill Intussen 4 bordjes voorbereiden: leg op elk bordje twee halve peren en vul de klokhuisholten met een theelepeltje bosvruchtenjam Houd de ham rolletjes in de gaten want het gaat hard onder de grill, laat ze niet verbranden Op elk bord een warm ham rolletje leggen naast de halve peertjes Giet rijkelijk ravigotesaus over de rolletjes en maak af met wat strooikaas

Meteen opdienen Een onwaarschijnlijk lekkere combinatie. Smakelijk!

Fysiotherapie na Covid-19 Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u restklachten? Neem contact op met onze praktijk. Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie en diëtiste werkt samen met u aan uw herstel. Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 1 1

Nieuwste film Lidi Toepoel genomineerd voor ‘Beste Nederlandse Korte Film’ De Tilburgse regisseuse Lidi Toepoel is met haar nieuwe film ‘Zoentjesdief’ genomineerd in de competitie ‘Beste Nederlandse Korte Film’ van het kinderfilmfestival Cinekid in Amsterdam. ‘Zoentjesdief’ gaat over de jonge Amy, die wel de voordelen ziet van een dementerende oma. En al helemaal als oma ook nog eens verliefd wordt. Dementie door speelse kinderogen gezien. In de film worden de hoofdrollen gespeeld door Hetty Heyting, Frits Lambrechts en Christanne de Bruijn, (jeugd)helden van Lidi: “Ze waren mijn eerste keuze, dat ze meteen ja zeiden was geweldig!”. De opnames vonden vorig jaar plaats in Tilburg en omgeving, zoals zorgcentrum Torentjeshoef en De Heikant. Het verhaal baseerde Toepoel op haar (inmiddels 96-jarige) oma Mientje, die vasculaire dementie heeft en jaren geleden ook een vriend kreeg in het bejaardentehuis: “Ondanks dat mijn oma veel vergat, vroeg ze altijd als ik op bezoek kwam waar Rinus was. Die emotie van verliefdheid was voor haar dus onvergetelijk. Dat vond ik een mooi gegeven voor een film. En omdat het verhaal vanuit een kind verteld wordt, hoop ik dat dit thema meer met kinderen wordt besproken. Zij maken dit ook mee. Dat de film genomineerd is op Cinekid, hét kinderfilmfestival van Nederland, vind ik een grote eer.” Dinsdag 20 oktober wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt op Cinekid. De film ‘Zoentjesdief ’ zit in ieder geval al in de top 3 van ‘Beste Nederlandse Korte Film’.

Kunst in de school Woensdagmiddag 14.00 uur had ik een afspraak met Bram Boek, directeur van basisschool De Sleutel. Ik keek vanaf de gang een aantal klassen in en verbaasde me over de rust, ondanks de volle klassen. Een kwartiertje later was er volop gekwetter; de school ging uit. Een praktisch lege school gaf de gelegenheid eens goed rond te kijken en dat leverde het idee op voor het thema: Kunst in de school. Prachtige, kleurige kunstwerken hangen er op werkkamers, in de klassen, in de gangen en bij Bram op de kamer. Van Anneke (een van de medewerkers) krijg ik het verhaal achter twee kunstwerken uit 2017 te horen: de Sleutel werkte mee aan het muurschilderproject van Stedenband Tilburg Matagalpa. Vrijwilligers van de Stedenband hebben gastlessen op school verzorgd over hoe kinderen in Nicaragua leven, hoe ze wonen en eten, boodschappen doen, spelen en naar school gaan. Een ‘Inleefatelier’ bracht de Nica-sfeer op school en Tania, een Nicaraguaanse muurschilder, maakte samen met de kinderen een kunstwerk. Tania tekende alleen de contouren. De schoolkinderen kleurden dat in. Mooi, vrolijk en kleurrijk. In de volgende editie van de Wijkkrant vertellen we meer over andere kunstwerken in de school.

Tekst: Miek Korsmit.


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Trotse bezitters van mooi bolletje wol

Vader en zoon hebben op zaterdag tijd om Tilburg-Noord schoon te houden

De jongste kleindochter wilde niet op de foto

Zij is bijna thuis na een lekker rondje fietsen

Ook de hond wil poseren


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 1 3

Sweelincklaan: Scheuren en recreëren Sweelincklaan: Scheuren en recreëren Tekst en beeld: Miek Korsmit Tekst en beeld: Miek Korsmit De Sweelincklaan is net zoiets als ‘Jantje lacht en Jantje huilt’. Doordeweeks een hoop De Sweelincklaan is belachelijk net zoiets als Jantje lacht Jantje huilt. Door de een weekenorme een hoop lawaai en auto’s die hard rijden. Veelenvrachtverkeer ook met valawaai, auto’s die belachelijk hard veel vrachtverkeer een enorme variëteit van riëteit aan opleggers die vanaf hetrijden, industrieterrein zo om hetenkwartier voorbij denderen. opleggers die vanaf het industrieterrein zogemeente om het kwartier voorbij rijHard rijden, betekent veel ongelukken. De dacht dit op te denderen. lossen doorHard ‘kunstden betekent veel ongelukken. De gemeente dacht dit te lossen met ‘kunstwerken’ werken’ te plaatsen om zo automobilisten te verleiden deop maximaal toegestane snelheid te plaatsen, om Omdat automobilisten zo te verleiden deongelukken toegestanegebeuren, snelheid aan te aan te houden. dit niet werkt en er tochmaximaal regelmatig werd houden. dat van niet zegen?) werkt eneen er regelmatig ongelukken beslotenOmdat (Op hoop laag van het asfalt af tegebeuren schrapen.werd besloten een laag van het asfalt af te schrapen. Op hoop van zegen?! Dat is het beeld op werkdagen. In het weekend krijgt de mooie laan een heel andere uitstraling. Er wordt veel gewanIn heten weekend de mooie laan een heel. andere uitstraling. valt op datmaakte er veel deld gefietst krijgt in en rond het ‘Sweelinckpark’ Met twee personenHet op deze foto’s gewandeld enafspraak. gefietst wordt in enmensen rond hettrof ‘Sweelinckpark’ . Met personen deze ik vooraf een De andere ik binnen één uur.twee Opvallend dat op er geen foto’s maaktemensen ik voorafliepen, een afspraak. andere mensen ik binnen éénfijne uur. omgeving. Opvallend chagrijnige iedereenDewas opgewekt entrof genoot van de dat er geen chagrijnige liepen, iedereen opgewekt genietend van de fijne Slechts één meisje wildemensen niet op de foto en kroop weg achteren oma. omgeving. Slechts 1 meisje wilde niet op de foto en kroop weg achter oma.

Ondanks kunstwerken wordt er enorm hard gereden

Na veel ongelukken laagje van asfalt schrapen

Het hondje van Theo legt steeds steentjes op de schoen van het baasje Vrolijke visser Wonen niet in Noord, maar wandelen hier graag

Mobiel dankzij hulphond

Hij heeft een scootmobiel én een cowboyhoed


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Boulderen bij het kanaal Tekst en beeld: Myriam Krol Heb jij ze wel eens gezien, van die gespierde gasten, hangend aan hun vingers, boven de Grand Canyon, zonder gezekerd te zijn? Dat is rotsklimmen en dat kan ook in Tilburg! Rotsklimmen heet in het Engels boulderen. Je doet het buiten, aan echte rotsen, of binnen, in een boulderhal, zoals Block013 in de kanaalzone bij Noord. Het is een makkelijke, sociale sport, vertelt Robin Donders (28), een van de initiatiefnemers van Block013. “Je hebt er niet veel voor nodig om te kunnen starten. Daardoor is het een toegankelijke, maar tegelijkertijd ook een spectaculaire tak van het sportklimmen, omdat je zonder touw klimt. Met een redelijke basisconditie en sterke handen kom je al een heel eind.” In Block013 probeer je een wand van 4,5 meter hoog via korte routes te beklimmen. De wand helt op veel plaatsen wat over, zodat je echt ‘onderaan de rotswand’ hangt. Voor de veiligheid ligt er een dikke valmat op de grond. Het blijft uitdagend omdat er meer dan 150 boulders (de handgreepjes of voetsteunen) van verschillende moeilijkheidsgraden zijn, vertelt Robin. “Die boulders kunnen we in verschillende parcourtjes bevestigen, van makkelijk naar moeilijk. We wisselen die routes om de week. Boulderen blijft zo uitdagend. Tegelijkertijd blijft het instapniveau laag.” Robin vertelt gloedvol over zijn passie, het boulderen. Vier jaar geleden maakte hij samen met zijn broer Jeroen en twee zakelijk partners hun jongensdroom waar: het exploiteren van een heuse boulderhal in Tilburg. Je vindt Block013 aan het kanaal in Loods 59. “We waren toen de 7e boulderhal in Nederland, nu zijn het er al bijna 30. De sport is booming. Voordat we met deze hal begonnen, deden we eigenlijk niets anders. Boulderen, trainen, rondreizen op zoek naar toffe rotswanden in de natuur, want dat kan ook. Je neemt dan matten mee.” De jongens hebben in de hal ieder hoekje vormgegeven, iedere greep speciaal uitgezocht. Samen maken ze de parcourtjes als puzzels. Iedere boulder is te verplaatsen, op een andere plek te bevestigen. Daarnaast hebben ze in de hal een supertoffe bar met lekkere koffies, energybites en speciale bieren gemaakt, waarmee ze een relaxte sfeer creëren. Ook kun je er klimschoenen huren of kopen. Helaas zijn ze nu gedwongen om de bar dicht te houden door de coronamaatregelen; de bar wordt gelijkgeschaard aan een sportkantine. Gebeuren er wel eens ongelukken? “Heel soms komt iemand wat lastig neer en verzwikt zijn enkel of elleboog. We hebben altijd coolpacks voor deze blessures. Boulderen is helemaal niet gevaarlijk. Na een uitleg van een paar minuten weet je hoe je moet klimmen én hoe je moet vallen. Je kunt ook je spierkracht trainen in Block013, en we hebben een oefenwand waar je de grepen kunt oefenen. Het is gewoon een kwestie van beginnen. De parcourtjes zijn echte puzzels die je met je lichaam en met je hoofd moet oplossen.” Bij wie past deze sport, vragen we Robin: “De fanatiekste beoefenaars zijn tussen de 20 en 40 jaar, maar we zien steeds meer jeugd komen. Maar ook mensen boven de 40 doen het. Het is sinds dit jaar een olympische sport, en wij zitten ook in de landelijke competitie. Onze jeugd doet mee aan de jeugdcompetitie. In Tilburg kun je ook naar Klimcentrum Neoliet, bij Stappegoor, dat is een grote bekende. Maar dat is toch iets heel anders.

De klimwanden daar zijn 17 meter hoog, je kunt niet klimmen zonder gezekerd te zijn. Dus er is altijd iemand die je aan de touwen vasthoudt. Bij Block013 begin je gewoon, je klimt in je eentje, maar toch is het sociaal. Je haakt snel aan bij andere klimmers. Boulderen is een beetje als het oplossen van een puzzel, je klimt altijd een kleur. Welke grepen je moet je pakken om boven te komen, dat doe je samen. Ik kan iedereen aanraden om beide klimsporten eens uit te proberen om te kijken wat bij jou past. Je bent in ieder geval van harte welkom bij Block013. Kom eens kijken, dan zie je vanzelf of je het ook wilt proberen.” Wil je meer weten van Block013? Volg ze op Instagram, facebook of kijk op www.block013.nl

Heikant: een Wereldwijk......Cultureel evenement 1 april t/m 2 mei 2021 Door: Berry van Oudheusden In vorige edities van de wijkkrant is al het een ander gezegd over het evenement Heikant: een Wereldwijk, dat van 1 april t/m 2 mei 2021 zal plaatsvinden. De voorbereidingen zijn in volle gang en we hebben al zo’n 25 (oud-)bewoners van de Heikant gesproken. Een goed moment om daar iets meer over te vertellen. dansavonden een partner kennen, hier werd getrouwd, gefeest en gerouwd. Voor minstens vijf generaties was dit vanaf halverwege de negentiende eeuw the place to be.

MFA. de Symfonie

Foto: Berry van Oudheusden

Berry van Oudheusden is dit voorjaar begonnen met het interviewen van wijkbewoners. De resultaten van die gesprekken verschijnen in een boek over de Heikant en dienen als inspiratie voor andere activiteiten, zoals een tentoonstelling en een spectaculair slotweekend. Maar wat werd er zoal besproken tijdens die huisbezoeken? Het was niet verrassend dat veel oudere bewoners terugkijken naar de Heikant van weleer, een dorp eigenlijk, nauwelijks verband houdend met de rest van Tilburg, zelfvoorzienend, in een landelijke omgeving waarbinnen men op elkaar aangewezen was en waar iedereen voor de ander klaar stond. Armoede, het verdwenen Lijnsheike, het (rooms-katholieke) verenigingsleven, de geïsoleerde ligging, het kanaal als barrière… Het waren terugkerende thema’s. ‘t Wit paardje staat met stip op 1 qua gespreksonderwerp. Hier waren verenigingen thuis, maar ook carnaval en sinterklaas, hier leerde men tijdens de zondagse

Niet alleen weemoed en nostalgie kwamen ter tafel. Diverse personen hadden uitgesproken meningen over de metamorfose die de Heikant vanaf eind jaren zestig heeft doorgemaakt, met name het veranderde uiterlijk van de wijk en de aanleg van nieuwe voorzieningen. Hier en daar klonk een kritische noot, verder vooral positieve geluiden. Winkelcentrum Wagnerplein wordt vrijwel unaniem als het nieuwe ‘dorpshart’ gezien, zeker na de renovatie. Het ruim aanwezige groen, de Drieburcht, Het Ronde Tafelhuis, de bibliotheek en De Symfonie zijn in veler ogen een aanwinst. Er was meer verdeeldheid over de nieuwkomers die sinds enkele decennia de wijk bevolken. Het was erg wennen om met zoveel talen, gebruiken en culturen geconfronteerd te worden, maar gaandeweg vonden de meeste oude en nieuwe Heikanters elkaar in hart en daad. En soms blijft het gewoon wennen. Van Oudheusden laat straks in zijn boek uiteraard ook die nieuwkomers aan het woord, want hoe zit het men hun wijkbeleving? Of die van jongeren? Op 1 oktober zijn vier koffers de wijk ingegaan. Daarin kun je verhalen, foto’s, gedichten, voorwerpen, tekeningen en herinneringen aan de Heikant achterlaten. De opbrengst komt op de website en dient als inspiratie voor de expositie en het slotweekend. Dus als je een koffer ontvangt, doe mee en geef hem door aan vrienden, buren of andere wijkbewoners. De speciale website Heikant: een Wereldwijk vind je op www.stichtingstraat.nl. Contact: info@stichtingstraat.nl.

Heikant anno 1969, omgeving Haydnstraat en Mendelssohnstraat. Foto: Frans de Croon

Optreden R.K. Harmonie Heikant bij 't Wit Paardje ca. 1960

Met dank aan: gemeente Tilburg, Het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, Noordraad Heikant-Quirijnstok, Wijkkrant Noord, parochie Heikant-Quirijnstok, de Noordmannen, Art-fact, Erfgoed Tilburg, Spiegelglasfonds, St. Jacques de Leeuw, Jopiefonds, Boekenschop, Regionaal Archief Tilburg, R-Newt, Winkelcentrum Wagnerplein


W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0 | P. 1 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

BESCHEIDEN MAAR ONVERZETTELIJK Deze keer gaan we helemaal naar de andere kant van de wereld. Carlo Butalid werd in 1957, twintig minuten voor nieuwjaar, geboren in de Filipijnen. Hij groeit op in Cebu City, na Manilla de tweede stad van het land en ook wel ‘de koninginnenstad van het zuiden’ genoemd. Vader is manager bij een groot bedrijf. Het gezin telt drie zonen, Carlo is de middelste. Hij gaat naar een exclusieve jongensschool, gerund door Jezuïeten, “een van de beste scholen van de stad”. De Jezuïeten kwamen uit China, waar Mandarijn de officiële taal is. Op school kreeg hij daarom les in Engels, Pilipino (de officiële taal van de Filipijnen) en Mandarijn. Er worden meerdere talen gesproken in de Filipijnen. De republiek bestaat uit meer dan 7000 eilanden, Cebu City ligt centraal en daar wordt een andere taal (Bisaya) gesproken dan in de hoofdstad Manilla. Cebu City is de oudste stad van de Filipijnen en er wordt wel beweerd dat Bisaya door de meeste Filipino’s wordt gesproken. Na de middelbare school gaat Carlo studeren aan de University of the Philippines op de Diliman Campus, een staatsuniversiteit. Hij begint met ‘Enginering’ maar stapt over op Filosofie en weer later op Economie. Door zijn politiek activisme kan hij zijn studie niet voltooien.

Politiek actief…

Vanaf 1977 is Carlo betrokken bij de beweging tegen het dictatoriale bewind van Ferdinand Marcos. Op een zeker moment besluit hij te stoppen met studeren om zich fulltime te wijden aan het verzet. Hij trouwt in 1980, niet alleen uit romantische overwegingen maar ook omdat dan de wederzijdse ouders geen bezwaar meer kunnen maken tegen het activisme van het stel. In 1983 komen ze naar Nederland om hier steun te verwerven voor het verzet tegen de Marcos dictatuur. Ze hebben geen asiel aangevraagd maar proberen als student in Nederland te kunnen verblijven. Ze krijgen 1 jaar om de taal te leren om toegelaten te kunnen worden aan de universiteit. Dat was moeilijk; “op een gegeven moment ken je de taal maar de context hier is helemaal anders”; hij haalt zijn propedeuse in Sociologie en is toen gestopt. Zijn vrouw voltooit wel haar studie Psychologie.

Solidariteitswerk voor de Filipijnen

Carlo houdt zich bezig met de verbinding tussen Filipijnse volksorganisaties (zoals: vrouwenorganisaties, arbeiders, boeren, enz.) en de West-Europese landen. Door de jaren heen wordt solidariteitswerk in Europa voor ontwikkelingslanden minder, een voor een heffen de solidariteitsgroepen zich op. De dictatuur is inmiddels weg maar daarmee is het land nog lang niet democratisch, er is nog steeds corruptie en evenmin worden problemen als de ongelijke verdeling van rijkdom en het grootgrondbezit aangepakt.

Jicht, reuma?

Carlo krijgt last van zijn rechterknie. Aanvankelijk wordt gedacht aan jicht en later aan reuma. Hij krijgt medicatie en als de zaak verergert, wordt die medicatie nog eens opgehoogd. Alle medicijnen tasten zijn immuunsysteem ernstig aan en uiteindelijk wordt hij letterlijk doodziek opgenomen in het ziekenhuis. Zijn opname duurt vijf weken. Na veel onderzoeken blijkt dat hij Tuberculose in zijn knie heeft; een bacteriële infectie die meestal in de longen voorkomt. De situatie is zo ernstig dat amputatie wordt geadviseerd. Carlo vraagt een second opinion en krijgt de juiste medicatie en fysiotherapie. Er is echter al veel restschade, zijn been is ernstig aangetast. Als gevolg van littekenweefsel

kan hij het niet meer buigen of strekken. Hij gebruikt krukken."Ik loop elke dag mijn rondje door Tilburg-Noord. Als mensen zich afvragen wie die Aziaat met die krukken toch is… nou ja, dat ben ik”. Hij lacht.

Ontwikkelingswerk voor de Filipijnen…

In 2012 heeft een oude vriend (die in 2005 is teruggegaan naar de Filipijnen) aan Carlo en zijn vrouw gevraagd om te helpen met zijn ontwikkelingsinitiatieven in het dorp Palimbang op de Filipijnen. Carlo en zijn vrouw bezoeken dit gebied regelmatig en onderhouden contact via Facebook en Skype. In 2012 treft Carlo Palimbang aan als een erg achtergesteld gebied. General Santos City, een grote stad zo’n 100 km van het dorp, ziet er heel westers uit met een goede infrastructuur en moderne voorzieningen. De weg naar Palimbang is vrij modern maar net voor het dorp houdt hij gewoon op en is er alleen nog modder. Geen mobiel netwerk, geen infrastructuur, geen elektriciteit; de omstandigheden zijn erg slecht. In 2015 wordt de weg verder gebouwd en inmiddels is er ook elektriciteit in een deel van het dorp. Er heerst echter nog steeds grote armoe. Samen met zijn vriend en zijn vrouw probeert Carlo de situatie van de rijstboeren in Palimbang te verbeteren. Samen met boeren en lokale ondernemers hebben ze een rijstmolenbedrijf opgezet.

Oh ja…

We zijn al afscheid aan het nemen als hij nog snel even vertelt dat zijn vrouw bij Vluchtelingenwerk werkt en dat hij twee dochters heeft en drie kleinkinderen. Zijn oudste dochter is gepromoveerd in de Psychologie en werkt bij de Haagse Hogeschool. De jongste is arts aan VU Medisch Centrum in Amsterdam en tevens bezig met promoveren.

Quirijnstok Aardgasvrij: Een te grote stap Door Hans Happel en Ab Kuiper “Aardgasvrij wordt nu losgelaten. Verdere plannen binnen de Proeftuin zeker niet”, aldus Yvanca Wensing, de projectleider voor de energietransitie in de Quirijnstok. Dat wil niet zeggen dat de pilot mislukt is.

Mozartflat

Van de beoogde 500 aardgasvrije woningen worden er 256 gerealiseerd in de Mozartflat, die wordt daarmee de grootste duurzame en aardgasvrije Vereniging van Eigenaren (VVE) van Tilburg . De aanpak die daar gevolgd is, zou een goed voorbeeld kunnen zijn voor gelijksoortige appartementencomplexen. “De Mozartflat moest aangepakt worden vanwege betonrot. De energietransitie is daarbij als kans aangegrepen. We zijn als gemeente naar nog een andere VvE in Quirijnstok aan het kijken waar kansen lijken te liggen om van het gas af te gaan. Van de 3,8 miljoen Euro die het Rijk aan de Gemeente Tilburg ter beschikking stelde voor de pilot gaat 2,1 miljoen naar de Mozartflat. Het College van B&W zal op korte termijn beslissen over de besteding van het overige subsidiegeld”.

Lessen

“Uit het overleg met buurtbewoners hebben we véél geleerd” zegt Yvanca Wensing. “Zo blijkt er veel meer expertise van adviseurs nodig dan we aanvankelijk hadden ingeschat. Wie moet het gaan doen? Er is advies en aanbod op maat nodig. Mensen willen weten hoeveel het gaat kosten, wat er precies aan het huis gedaan moet worden, welke firma in aanmerking komt? We mogen als overheid geen bedrijven aanraden; er moet vrije mededinging zijn. Toch verwachten sommige bewoners meer sturing. ‘Kom maar met een voorstel waar ik ja of neen tegen kan zeggen’. Anderen willen weer zo min mogelijk bemoeienis, en tot slot is er nog de groep die zegt: ‘Ik wacht wel af...’ Het is moeilijk om ze allemaal op een lijn te krijgen”.

De duurzaamheidmakelaar

Nu al van het gas af wordt door veel mensen als een te grote stap gezien. “Ze willen graag hun bijdrage aan een beter klimaat leveren. Maar wij hebben geleerd dat het begint met eigen initiatief en motivatie. Daar willen we nu op inspelen waarbij we ook kijken naar ‘natuurlijke’ momenten om woningen te verduurzamen, zoals bij verhuizingen of grote verbouwingen. Op de website Aan de slag met je huis informeren we wijkbewoners over hoe we lokaal in bestaande koopwoningen energiebesparende maatregelen stimuleren en over beschikbare subsidies, zoals de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Mozartflat

Foto: Miek Korsmit

(SEEH). We willen mogelijk een duurzaamheidsmakelaar inzetten die ‘mensen met initiatieven’ kan gaan helpen met adviezen op maat en hen in contact kan brengen met buren die hetzelfde willen. De duurzaamheidsmakelaar kan belangstellenden ook op het spoor zetten van lokale aannemers voor de uitvoering. Zo zou de energiebesparing vanuit kleine collectieven in de wijk kunnen gaan plaats vinden. Het college beslist hier nog over.”

Waar lopen we tegen aan?

Op onze vraag of er iets bekend is over de andere proeftuinen in het land, antwoordt Yvanca Wensing: “We komen regelmatig met alle 27 proeftuinen bij elkaar. Over het algemeen lopen we tegen dezelfde herkenbare zaken aan. Ik wil er drie noemen. Dat mensen afhaken hangt niet altijd af van het financiële aanbod dat wordt gedaan. Dat kan prima zijn, maar de timing van het aanbod is vaak niet op het juiste moment gekozen. Zicht op een verbouwing of een renovatie maakt het voor de individuele eigenaar allemaal wat urgenter. Daarnaast missen we in de communicatie van de Rijksoverheid een krachtig, helder en duidelijk standpunt over het aardgasvrij zijn van ons land in 2050. Veel mensen blijven in het ongewisse en wachten af wat een volgend kabinet gaat doen. Tot slot maken wij ons zorgen over de woonlastenneutraliteit. Het gat tussen investeringen en opbrengsten van energiebesparing mag niet te groot zijn. Financiële ondersteuning van de bezitters van een eigen woning moet goed geregeld zijn”


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | N O V. 2 0 2 0

Wijkkrant Noord

november 2020 Spullen nodig Heb je jij spullen nodig? Dan kun je hiervoor terecht bij: •

Tiramisu voor kinderkleding

Het Speelgoedpunt voor speelgoedpakketjes

De Ruilwinkel voor onder andere spulletjes voor in huis

Wil je iets laten maken dan kan dit bij: •

Het Repaircafé

Digicare voor computerproblemen

Het Wijkcentrum voor fiets- of kledingreparaties

Hier kanmet eenbewoners header voor Samen worden timmertgeschreven De Ypelaerdie aan maximaal drie regels een duurzame weg telt

Moeten er klusjes gedaan worden in je huis dan kun je daarvoor terecht bij:

Alle initiatieven die in welke vorm dan

koffie of een nieuwe trui te kopen bij een

Ruilwinkel in een nieuw jasje

ook recyclen, ruilen en opnieuw spullen

andere duurzame partner.

Niet alleen onze aanpak is veranderd,

gebruiken hebben de handen ineenge-

ook de ruimte van de ruilwinkel heeft een

slagen. We zoeken elkaar steeds meer

make-over gekregen. Door de verrijdbare

op en helpen elkaar waar we kunnen. Zo

kasten is de ruimte nu multifunctioneel.

hebben we een app-groep waarin we el-

Ook het Speelgoedpunt en Digicare ge-

kaars netwerk gebruiken bij een (spoed)

bruiken ruimte 5 in De Ypelaer voor hun

vraag of aanbod.

activiteiten. Het is niet alleen praktisch,

Burenhulp

Beter Stokhasselt

Boter, eieren, brood, wc-papier. Verder nog iets?

het ziet er ook prachtig uit. Loop gerust Vouchers verdienen!

een keertje binnen.

Onze samenwerking heeft ook tot een

We willen graag een spetterde opening

nieuw betaal/beloningsmiddel geleid. Je

organiseren waarbij deze prachtige initi-

Boodschappenhulp gezocht

verdient een voucher door bijvoorbeeld

atieven zich kunnen presenteren. Helaas

Afgelopen half jaar hebben veel mensen

een kledingdonatie, of door te helpen bij

moeten we dat even uitstellen wegens

om boodschappenhulp gevraagd. Dit omdat

het maken van speelgoedpakketjes. De

In de week van de duurzaamheid geven

Corona. En bij ons komt van uitstel geen

hun netwerk vanwege corona niet in staat

vouchers kun je gebruiken om een kopje

we gratis vouchers aan wijkbewoners!

afstel.

was om dit te doen, ze zich te kwetsbaar voelden of omdat ze vanwege de maatre-

Beter Stokhasselt in actie Door: Theo Waars, klusvrijwilliger bij Beter Stokhasselt

gelen niet de deur uit konden of durfden. We verwachten dat in het najaar deze hulpvraag weer gaat toenemen. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die komend half

Toen Tamara mij om hulp vroeg twijfelde

centrum De Ypelaer hebben gekregen. Het

ik geen moment. Haar kookproject in de

aftimmeren gebeurt met houten planken

Perosiflat loopt vertraging op. Ze wil een

die nog in onze garage staan.

kookeiland en daar is nog wat kluswerk voor nodig. Tijd voor actie!

Na de oplevering hebben Tamara en Sannie de ruimte sfeervol aangekleed en is

Ik vraag Arnold als projectleider. Met zijn

ze gestart met koken. Dit zal zij ook doen

technisch inzicht, handigheid, en zijn kok-

voor de klussers die bij het project betrok-

sachtergrond pakt hij samen met collega

ken zijn geweest. Dat is haar tegenpresta-

vrijwilligers de klus aan.

tie.

We gaan voor duurzaamheid en daarom wordt het kookeiland gemaakt van een in hoogte verstelbare tafel die wij van wijk-

len doen voor deze hulpvragers. Wil jij af en toe een boodschap doen? Heb jij tijd of kun je het doen van je eigen boodschappen combineren met het doen van een boodschap van een ander? Meld je dan aan! Vrijwilligerspunt Noord Contactpersoon Lex Teurlings

Klusvrijwilliger Arnold maakt een kookeiland

06 397 62 511

van duurzame materialen.

vrijwilligerspuntnoord@contourdetwern.nl

MFA de Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum de Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl

jaar, eenmaal per week, een boodschap wil-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.