Page 1

2011

|2

Verkeerssituatie rondom nieuwe school

T

erwijl de bouw van de Reitdiepschool gestaag vordert, is een groep bewoners al tijden met elkaar en met de gemeente in conclaaf om te bedenken hoe de kinderen het veiligst van en naar school kunnen komen. Dat lijkt misschien een simpele klus, maar schijn bedriegt. Aan bijna elke oplossing voor een bepaald verkeersknelpunt blijken niet alleen voor- maar ook nadelen te kleven. Na veel wikken en wegen heeft de werkgroep een conceptplan bedacht, dat de afgelopen week aan de wijk is gepresenteerd. Op 26 september was gemeentelijk projectmanager Herman Lubbers te gast bij een ouderavond op de Meander; de dag erna was er een inloopbijeenkomst in het zaaltje in Dorkwerd, waar ook verkeerskundigen bij aanwezig waren. Herman Lubbers gaf in zijn presentatie aan dat verkeersveiligheid zowel een verkeerstechnische – als een gedragsmatige component heeft. Een van de grote valkuilen blijkt te zijn dat mensen kiezen voor

‘schijnveiligheid’. Een voorbeeld daarvan is dat ouders graag een fietstunnel onder de Uilkensweg door naar de school willen. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat leerlingen (en andere wijkbewoners) er al snel voor kiezen een tunneltje te laten voor wat het is, als zij ook rechtdoor kunnen. Dat gaat namelijk net iets sneller. Hetzelfde geldt voor stoplichten: iedereen kent het fenomeen van doorlopen bij rood licht als er geen auto’s aankomen. Tot die ene auto over het hoofd wordt gezien.... Het voorstel dat er nu ligt, gaat uit van visuele signalen aan alle weggebruikers. Felle kleuren die aangeven: pas op, oversteekplaats voor schoolgaande jeugd! In de hele stad zijn er dergelijke oversteekplaatsen te vinden. Herkenbaar aan de veelkleurige paaltjes en grote rode vlakken op de weg. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op de Siersteenlaan (Vensterschool Vinkhuizen) en aan de Zuiderweg (Vensterschool Hoogkerk). (lees verder op pagina 2)

In dit nummer: 3 4

Van de voorzitter Afscheid van een varend monument 5 Lentekriebels 2011 succes 5 Huisartsen Zorgpunt Zernike 6 Ontwerp jongeren huisvesting 9 Nieuw havenkantoor operationeel 10-11 Zorgboerderij “ De Weide Blik” 12 Parkappartementen Reitdiephaven (3)

12 13 14

Biometrisch Centrum Buurtfeest Kromme Riet Wijkfeest Reitdiepwijk


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011 (vervolg van pagina 1) Er is bewust niet gekozen voor zebrapaden bij de oversteekplaatsen, opnieuw vanuit het risico van schijnveiligheid. Nergens schijnen zoveel ongelukken te gebeuren als op zebra’s, omdat mensen (en kinderen) zich daar (te) veilig wanen.

2

Er komen twee opvallende oversteekplaatsen op de Uilkensweg, een ter hoogte van de Hogeweg en een bij Joeswerd. Fietsverkeer vanaf de eilanden zal niet meer over het voet-fietspad gaan, maar over fietsstroken op de Hogeweg. “Veel te gevaarlijk!” was de eerste reactie uit de zaal, maar er bleek goed over nagedacht. Uit onderzoek is namelijk bekend dat mensen veel voorzichtiger weggedrag gaan vertonen als ze gedwongen worden beter op te letten. Fietsende kinderen op de Hogeweg? Het is even slikken, maar het resultaat - zeker in

de ochtendspits - zal zijn dat de auto’s op de Hogeweg gedwongen worden zich aan te passen en hun snelheid te matigen. Het voet-fietspad verandert dus in voetpad. Als kinderen na school en in het weekend zelfstandig een vriendje willen opzoeken op de fiets, mogen ze dat natuurlijk gewoon nog als fietspad gebruiken. Voor alle ‘grote mensen’ geldt echter: fietsen op de fietsstrook op de Hogeweg! Bij Joeswerd wordt de situatie veel overzichtelijker dan nu. Groen wordt laag gehouden, het asfalt wordt verbreed en er komt een duidelijke scheiding voet-fiets-autoverkeer. Vanaf de Joeswerd komt er een (nieuwe) weg met eenrichtingsverkeer naar de school. Daar komt een veertigtal parkeerplaatsen (inclusief die voor het personeel) en een strook voor Zoen- en Zoef (ofwel Kiss and Ride). De kinderen kunnen daar veilig uitstappen zonder risico op langs zoevende auto’s.

We hopen dat die parkeerplekken niet nodig zijn en dat we die kunnen inrichten als hinkel- en knikkerplekken. Het zou toch mooi zijn als wij de eerste autovrije school van Groningen zouden worden! Er zijn zoveel alternatieven: te voet, op de fiets, maar ook met de step, touwtje springend of rennend. En wie echt haast heeft en niet zonder auto kan, die geeft zijn kind gewoon mee met een wandel-ouder. En een andere keer kan het andersom. Noaberhulp heet dat toch? Ook zal er noaberhulp nodig zijn om alle lopende, fietsende en steppende kinderen veilig over de drukke Uilkensweg te krijgen. De school zal hier nog oproepen toe doen, maar u kunt zich alvast melden bij de scholen. Hebt u geen kinderen maar vindt u het prima af en toe klaar-over te zijn? Meld u aan! De scholen hebben toegezegd een verkeersproject op te zetten om kinderen vertrouwd

te maken met de regels en de risico’s van het verkeer. Niet alleen leuk, maar vooral ook erg nuttig. Zogeheten ‘achterbankkinderen’ bewegen niet alleen te weinig, maar blijken ook nauwelijks verkeersinzicht te hebben ontwikkeld. Dat leidt ertoe dat juist in de overgang naar het voortgezet onderwijs er veel (onnodige) ongelukken plaatsvinden. Samen met de wijk willen de scholen (Meander en Hoeksteen) de jeugd van de Reitdiepwijk verkeersrijp maken voordat zij groep 8 verlaten. Niet onbelangrijk: in het voorjaar 2013 (ongeveer een jaar na invoering van het verkeersplan) evalueert de gemeente met bewoners of er nog zwakke plekken in het plan zitten en of bijstelling nodig is. De presentatie van de gemeente - met veel beeldmateriaal - verschijnt een dezer dagen op de website www.reitdiepwijk.nl, dus houd de site in de gaten!

Schoonheidssalon A-NOVA Huidverbetering Huidverjonging Cosmetische apparatuur Ontspannende behandelingen Gratis advies & huidanalyse

Begeleiding bij verlies en verdriet. Voor een 1e GRATIS gesprek neem contact op met: Anja Ganzeboom,

06 12175366 info@stroming-verliesenverdriet.nl

www.stroming-verliesenverdriet.nl

Wilt u vanuit uw luie stoel winkelen naar hoogwaardige schoonheidsproducten en profiteren van mooie acties en aanbiedingen? Bezoek onze webwinkel: www.a-nova-shop.com Schoonheidssalon A-NOVA Barwerd 5 9746 CT Groningen 050 57 33 876 Cidesco Internationaal gediplomeerde schoonheidssalon

Voor info en/of een afspraak www.a-novaskincare.com


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Van de voorzitter

K

ort zal ik ingaan op het onlangs georganiseerde wijkfeest, de stand van zaken ontwikkeling groene enclave en de veilige school omgeving. Tot slot zal ik kort ingaan op plannen rondom duurzaamheid in de wijk en het 10 jarig bestaan van de wijk in 2012. Het wijkfeest 2011 wat onlangs is georganiseerd door de activiteiten commissie van de wijkvereniging mag een succes worden genoemd. Uiteraard deed het goede weer en de zon op deze dag goed mee. Naast het succesvolle volleybalspel voor de volwassenen waren er volop springkussens en activiteiten voor kinderen. Het wijkfeest 2011 mocht zich verheugen op een goede belangstelling en gelukkig waren ook dit jaar weer genoeg vrijwilligers beschikbaar om het geheel tot een succes te maken. Allen die zich ingezet hebben voor een geslaagde middag,veel dank namens een ieder uit de wijk. Wat betreft de ontwikkeling van de groene enclave.: het wordt steeds meer duidelijk dat de gemeente geen kant op kan met deze plannen. In deze groene enclave zijn ook diverse speelvoorzieningen voor oudere kinderen gepland. Daar deze speelvoorzieningennode worden gemist, zijn we dit najaar met de gemeente Groningen in overleg om zo snel mogelijk deze voorzieningen op andere plaatsen in de wijk te realiseren. De gemeente heeft al toegezegd met de wijkvereniging in overleg te willen hierover. Ook zal het bestuur er op blijven aandringen dat de plannen van de groene enclave niet in de ijskast moeten

en het geld wat voor de groene enclave beschikbaar is gereserveerd blijft. Een brief van wethouder de Vries is hier in ieder geval positief duidelijk over: het gereserveerde geld voor de ontwikkeling van de groene enclave blijft beschikbaar en gereserveerd. Ondertussen zoeken we met de gemeente naar oplossingen voor speelvoorzieningen voor de wat oudere jeugd. Zoals wellicht bij velen bekend is er volop gewerkt aan de toekomstige veilige schoolomgeving. Diverse mensen uit de wijk hebben hierin meegedacht. De gemeente zal zeer binnenkort de uitgewerkte plannen presenteren aan alle wijkbewoners. Let u vooral op de uitnodiging die hiervoor op de wijkwebsite komt. Het bestuur is vooralsnog niet ontevreden wat er zoal is uitgedacht aan plannen. Maar welke plannen ook gerealiseerd gaan worden, voor een veilige schoolomgeving zijn we als wijkbewoners in belangrijke mate zelf verantwoordelijk. Wanneer we de school gaande kinderen zo veel mogelijk te voet en te fiets zullen brengen zal het autoverkeer bij de school minder zijn en zullen fietsende en lopende kinderen minder druk autoverkeer ervaren bij de school. En dit zal de veiligheid voor een ieder ten goede komen. Bij het bestuur van de wijkvereniging leeft het plan om meer met duurzaamheid in de wijk te gaan doen. Dit in de veronderstelling dat meerdere wijkbewoners hier ook wel iets mee willen. Daarom is het bestuur in overleg met de gemeente wat de mogelijkheden hierin zijn. U kunt bijvoorbeeld denken aan groepen wijk

bewoners die iets willen met duurzame warmte opwekking door een warmwater opwekinstallatie via aardwarmte en waar meerdere bewoners uit een buurt of straat op aangesloten kunnen gaan worden. Zo gauw we meer duidelijkheid hebben over deze plannen zullen we hierover met u communiceren. Het jaar 2012 wordt een veelbelovend jaar voor de wijk en de wijkvereniging. Niet alleen zal de school geopend worden. Maar ook zullen in reitdiephaven de lang verwachte Jumbo supermarkt en andere voorzieningen de deuren openen. Ook zal de fietsbrug naar Zernike vlak bij de ringweg al eind dit jaar gereed zijn. En volgend jaar bestaan we ook nog eens tien jaar als wijk. In 2012 is het tien jaar geleden dat de eerste bewoners in de wijk Reitdiep kwamen wonen. Uiteraard is het bestuur van plan dit te vieren met een groots feest. De activiteiten commissie van de wijkvereniging is gevraagd hier plannen voor te ontwikkelen. Het bestuur zal in ieder geval zorgdragen voor extra subsidie van de gemeente om dit feit grotelijks met elkaar te vieren. We zullen u in ieder geval op de hoogte houden van de plannen om het 10 jarig bestaan van onze wijk met elkaar te vieren. Mocht u mee willen doen in de organisatie en ideeĂŤn hebben, meld dit dan vooral bij onze activiteiten commissie via activiteitencommissie@reitidiepwijk.nl Jan Mulder, voorzitter wijkvereniging Reitdiep

3


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Welke wijkbewoner kende haar niet? De WON 17 trok jarenlang de aandacht van elke voorbijganger op de Hogeweg. De zwarte jol met kenmerkende rode rand figureerde in menige publicatie en was een bekende verschijning op het ons omringende water. Maar afgelopen voorjaar gleed de Staverse Jol uit 1910 voor de laatste keer door de sluis in de Reitdiepdijk. Op weg naar een nieuwe eigenaar.

4

Vaarwel WON 17!

(foto’s Iet Galama)

M

R

UZIEKATELIE nino khutsishvili

Piano- en vioolonderwijs van ervaren docenten voor elk niveau en leeftijd Docenten: Nino Khutsishvili concertpianiste uit GeorgiĂŤ Xander Wadman violist Noord Nederlands Orkest

Verloskundigen:

Sabrina Douw Gerdien Gunnink

Kleinschalig, betrokken en persoonlijk.

Gevestigd in de Reitdiepwijk in Groningen

Informatie E-mail internet

: 050-3131115 : nino1769@yahoo.com : http://ninokhutsishvili.com

Wil je je aanmelden? Verloskundige Reitdiep Reitdiephaven 430 Tel 050-3610500 www.verloskundigenpraktijkreitdiep.nl info@verloskundigenpraktijkreitdiep.nl


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Lentekriebels 2011 succesvol Zaterdag 9 april was het weer tijd voor de jaarlijkse LenteKriebels actie. Met 30 deelnemers lukte het ons ook dit jaar om de wijk zo goed als vrij van zwerfvuil te maken. De speeltuin van Kleiwerd was vertrekpunt. In een lekker ochtendzonnetje genoten we even van een kop koffie om daarna met proviand op zak de wijk in te trekken. Op Joeswerd ging een buurtbewoner met professionele duikuitrusting te water om een tien meter lange buis en een kabelrol uit het water halen. In de speeltuin deden de kinderen (en moeders) flink mee door zwerfvuil op te ruimen en de glijbaan een wasbeurt te geven. Als gevolg van de inspanning van voorgaande jaren én voorbeeldig gedrag van buurtbewoners was er dit jaar minder op te ruimen. Al met al toch nog ruim twintig vuilniszakken. Na twee uurtjes zat het erop en kregen alle deelnemers een aardigheidje mee als dank. Nogmaals bedankt en tot volgend jaar!

Nieuws voor bewoners van de Reitdiepwijk Huisartsenzorg in de buurt, het HZZ Op 5 september opende het Huisartsen Zorgpunt Zernike (HZZ) haar deuren voor studenten en medewerkers van de RUG en de Hanzehogeschool, alsmede inwoners uit Groningen rondom het Zernikecomplex. De bewoners van de Reitdiep-wijk zijn van harte welkom. U kunt zich gemakkelijk online oriënteren en inschrijven via onze website  www.hzzernike.nl . Openingstijden en bereikbaarheid: Op werkdagen is de praktijk geopend van 08.00 tot 17.00 uur De praktijk is 24 uur per dag bereikbaar via 050-363 31 11. Overdag kunt u telefonisch uw vraag stellen of een afspraak maken bij onze doktersassistente. In de avond nacht en weekenden zijn we op dit nummer natuurlijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Via de website kunt u 24 uur per dag van onze online diensten gebruik maken, zoals via de online agenda een spreekuur boeken, een email consult aanvragen, een videoconsult plannen, uw reizigersadvies opvragen of een herhaalrecept bestellen. Heeft u een vraag? Mail die dan naar info@hzzernike.nl.  De praktijk is makkelijk te bereiken met de fiets vanuit uw wijk, straks helemaal via de nieuwe fietsbrug. Met de auto kunt u parkeren op een van de parkeerplaatsen van het Zernike complex, u kunt bij vertrek een uitrijkaart van ons krijgen. Het praktijk adres is: Blauwborgje 5, 9747 AC Groningen Vriendelijke groeten Het HZZ team.

5


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Ontwerp voor jongerenhuisvesting gepresenteerd

O 6

nze wijk is (nog steeds) een nieuwbouwwijk. Dat impliceert niet alleen dat er nog dagelijks bouwvakkers aan het werk zijn rondom bijvoorbeeld de nieuwe school of Jumbo, maar dat betekent ook dat er nog volop nieuwe plannen voor bouw ontwikkeld worden. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de locatie aan de zuidoost rand van onze wijk waar voorheen een tuincentrum gevestigd was. Op het kruispunt van Hogeweg, Plataanlaan en Reitdiep, naast de nieuwe fietsbrug in aanleg, ligt al enige tijd een groot terrein braak. Bestemming: jongerenhuisvesting. Stukton Projectontwikkeling bedacht een in alle opzichten groots plan.   Tijdens het recente stadsdeeloverleg Noordwest werd de betrokken wijkverenigingen (Reitdiep, Paddepoel en Vinkhuizen) een kijkje gegund in de plannen van Strukton. Guus Driever, Senior Projectontwikkelaar, nam uitgebreid de tijd om het concept toe te lichten en vragen te beantwoorden.   Een eerste blik op de tekeningen toont een speels, open en gelaagd concept. De woontoren van 68 meter telt 21 verdiepingen waarop vervolgens 393 zelfstandige woonunits hun plek vinden. Een standaard unit meet 28 vierkante meter. Er zijn ook grotere appartementen ingetekend. Door de wijze van bouw is het overigens ook later altijd mogelijk om van twee of drie kleine, een groot appartement te maken. Het voordeel voor de toekomstige bewoners  is meerledig. In de eerste plaats krijgen ze in het concept de mogelijkheid een geheel zelfstandige unit te huren. Dus geen gedeelde keuken, badkamer of toilet, maar een geheel eigen woning op loopafstand van een groot aantal HBO en universitaire opleidingen. Via de nieuwe fietsbrug kunnen ze

binnen vijf minuten in de collegezaal zitten en dat is voor iedereen die het studentenleven een beetje kent vooral ’s ochtends een grote plus. Een ander voordeel is dat de studenten/jongeren straks huursubsidie kunnen aanvragen. Daarmee valt de toch al bescheiden huursom van rond de 350 euro voor de meeste bewoners nog eens zo’n honderd euro lager uit. Strukton ontwikkelt het concept in nauw overleg met De Huismeesters, naar alle waarschijnlijkheid de toekomstige eigenaar en verhuurder. De woonrichting van het gebouw ligt richting het Reitdiep. Dat biedt voor de bewoners niet alleen een betoverend mooi uitzicht, maar voor de andere wijkbewoners ook een reductie van eventuele geluidsoverlast. De toren zelf dient als buffer. In het kader van overlast is er ook verder goed nagedacht over het concept. De ondergrondse parkeergarage en fietsenstallingen onttrekken blik en brikken aan het oog en de aanrijdroutes zorgen voor minimale verkeerslast. In de plannen zijn ook horecavoorzieningen opgenomen. De precieze invulling daarvan is nog niet bekend.   Guus Driever benadrukte dat het hier om een concept gaat. De komende maanden zal het plan aan de diverse instanties worden getoond. Het project maakt tevens deel uit van de manifestatie “Bouwjong”. De gemeente houdt een tentoonstelling hierover begin november in de hal van de dienst ROEZ. aan het Zuiderdiep.   Ook voor wijkbewoners zal nog een voorlichtingsavond worden gehouden.


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

* Dermalogica gezichtsbehandelingen * ELOS definitief ontharen, vergoeding zorgverzekeraar mogelijk * Microdermabrasie * E-matrix behandelingen * Couperose/rosacea behandelingen * Botox en Restylane injectables * LOOkX make-up en visagie * Pro-slank verkooppunt * Boutriba natuurlijke kinderproducten

for the

future... of your

Kijk voor meer informatie op: www.salonreitdiep.nl

skin...

Tjariet 72 Groningen - 050 577 13 13 info@salonreitdiep.nl

DE GROOTSTE KLEDINGWINKEL AAN DE RING VAN GRONINGEN

Zorg voor de mens Aandacht voor het werk Ondersteunende begeleiding Sociale omgeving Samen met de natuur Friesestraatweg 15 9831 TB Aduard tel: 050-40 31 540 (ma t/m do) www.zorgboerderijdeweideblik.nl

ONZE CASUAL KLEDINGMERKEN VOOR DAMES EN HEREN:

ALAN RED BRAX BRUNOTTI CAMEL DIDRIKSONS GAASTRA

JO&CO SPORTS MCGREGOR MURPHEY & NYE NAPAPIJRI O’NEILL PAUL & SHARK

PEAK PERFORMANCE R95TH ROOSENSTEIN WOLKE SCAPA SPORTS TOMMY HILFIGER

Reitdiephaven 155/157, 9746 RC Groningen tel. 050-312 07 02 , www.waterborggroningen.nl

7


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

8

Pianoles Learning with fun... professionele lessen, alle muziekstijlen… Jazz, Blues, Pop, Latin, Klassiek, etc. Contact: Igor Demydczuk

Als Personal Touch Travel Reisadviseur kom ik graag bij u thuis of op kantoor. Samen kunnen we elke reis boeken die u wenst. U hoeft er de deur niet voor uit, u hoeft niet urenlang op internet te zoeken en u boekt uw reis bij een SGR gecertificeerd betrouwbaar reisbureau dat werkt met de ANVR voorwaarden. Het gemak van thuis boeken met het comfort van een persoonlijk reisexpert. Geen extra kosten, wél meer service

docerend en uitvoerend musicus Mobiel 0628260348 E-mail igordemy@mac.com Internet http://www.igordemy.com Prijzen 20min - € 13,30min - € 20,45min - € 30,60min - € 40,-

Karin Bakker Kromme Riet 6, 9746 PV Groningen M: 06-31914994 T: 050-8511744 E: karin.bakker@personaltouchtravel.nl


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Nieuwe havenkantoor operationeel Bezoekers en bewoners van de Reitdiephaven zal het niet ontgaan zijn: aan het begin van de afgelopen zomer verdween de noodlocatie van Waterborg uit het straat- en havenbeeld. De witblauwe keet die een aantal jaren dienst deed als tijdelijke winkel en havenkantoor en zelfs als feestlocatie voor Sinterklaas diende, is niet meer nodig. Na Waterborg vond ook het kantoor van havenmeesters Ella en Marten van Rijn een nieuw onderkomen in het Maritiem Centrum Reitdiephaven.

van de brug over de Hoogeweg. Met de huurfietsen van de jachthaven zijn bezoekers binnen een kwartiertje in het centrum van de stad. Een nieuwe faciliteit ten faveure van de mobiliteit is het aanbod van een aantal aluminium huursloepen die aangedreven worden door een elektromotor. Met een capaciteit van maximaal 8 personen en een actieradius voor een retourtje Garnwerd, bieden deze lichtgewicht boten een fluisterstille optie om het centrum of de ommelanden vanaf het water te bekijken en te bezoeken.

Het nieuwe kantoor van Stadsjachthaven Reitdiep is prachtig en in stijl ingericht. Veel licht, wit met contrasterende kleuren en de nodige nautische accenten. Een grote tafel nodigt uit tot aanschuiven. ‘Een werkplek voor onze cursussen in de wintermaanden’, licht Ella van Rijn toe. ‘Of natuurlijk om even rustig te kletsen met onze gasten’. De grote ramen in het pand bieden een groots panorama op de hele haven. Recht tegenover de werkplek van Ella bevindt zich de toegang tot de steigers. Handig voor de gasten en natuurlijk een prima locatie om een oogje in het zeil te houden. Passanten, maar ook de vaste gasten kunnen gebruikmaken van het moderne sanitair in frisse kleuren. Ook een wasmachine en droger ontbreken niet. Achter het kantoor en sanitair is een werkplaats en opslagruimte ingericht. Watersporters kunnen in principe met elke nautische klus bij het havenkantoor aankloppen. Dat geldt voor al het zeilwerk, motorreparatie- en onderhoud of schadeherstel en stalling. Klein onderhoud en reparaties kunnen in de werkplaats worden uitgevoerd. Voor grotere klussen wordt uitgeweken naar de zeilmakerij of men maakt men gebruik van de expertise van derden. Gasten van de Stadsjachthaven Reitdiep zijn qua bewegingsvrijheid overigens niet beperkt tot wandelafstand en/of de openingstijden

Niets meer te wensen dus? Ella van Rijn: ‘Wensen zijn er altijd. Zo zouden we heel graag aan onze gasten de mogelijkheid bieden om hun tank te vullen met benzine of diesel. In de wijde omtrek is er nu geen tankstation te vinden. Een gemis voor een watersportgebied in ontwikkeling. Een andere wens is een trailerhelling waar bewoners van de wijk en gasten hun boot met een trailer te water kunnen laten. We bestuderen momenteel de mogelijkheid om zo’n trailerhelling in de haven te realiseren’.

Oproep wijkbewoners reitdiepwijk Altijd al rayonhoofd willen zijn? Of ijsmeester? Hier is je kans!

Bedankt!

Horen Zien Bellen

Al meer dan 10.000 Stadjers doen mee met Burgernet Steeds meer Stadjers melden zich aan bij Burgernet. Dat doen ze om de politie te helpen bij het opsporen van vermiste personen en verdachten van criminaliteit. En steeds vaker schakelt de politie hen ook echt in. Sinds de start in oktober 2010 heeft de politie zestig keer hulp gevraagd om uit te zien naar vermiste personen en verdachten. Zeven acties hebben dankzij snelle reactie van deelnemers tot een oplossing of aanhouding geleid. Ik wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet voor Burgernet. Op 31 augustus heb ik de mevrouw Wiekel als 10.000e deelnemer persoonlijk begroet.

Nu gaan we voor het mooie ronde getal van 11.000 deelnemers. Want hoe meer Stadjers met Burgernet meedoen, hoe sneller de politie kan opsporen. Ook mensen die niet in Groningen wonen maar hier wèl werken, kunnen meedoen. Die zijn dan alleen tijdens werktijden deelnemer. Samen maken we Groningen veiliger. Dus als u nog niet meedoet, meld u zich dan ook aan als deelnemer via www.burgernet.nl! Met vriendelijke groet, burgemeester van Groningen,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

Help mee aan veiligheid in uw wijk, doe mee aan Burgernet! www.burgernet.nl

Een kleine groep schaatsliefhebbers heeft besloten zich hard te maken voor een schaatstoertocht voor kinderen uit de reitdiepwijk. Natuurlijk is het nog even wachten op de geschikte ijsomstandigheden, maar over een maand of drie kan het zomaar zover zijn. Tevoren moeten nog wat vragen worden beantwoord. Welke route, welke afstanden, hoe komen we aan medailles, stempelkaarten,hoe verzorgen we publiciteit, EHBO, materialen, financiën, koek en zopie en nog veel meer… We kunnen nog hulp gebruiken. Ook op de dag zelf zullen er veel mensen nodig zijn. Te denken valt aan: baanvegers (m/v), chocolademelkschenkers, stempelaars, verkeersregelaars(?), kluun-plek-ondersteuners, medailleuitreikers. Als zich voldoende mensen aanmelden en als ijs en weder zich netjes gedragen, kan dit feest gehouden worden. En denk niet dat het niet kan. De afgelopen winters zou het mogelijk zijn geweest… Meld je aan als je bereid bent iets te doen. Mail ben.abma@home.nl onder vermelding van wat je zou willen. Ik zal dan alle belangstellenden een voorstel doen voor de volgende stappen. Ben Abma Oude Riet 15

9


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Zorgboerderij “De Weide Blik”

D

e afgelopen vakantieweken konden we weer volop genieten van het buitenleven in onze wijk. Van vele kanten hebben we een weidse blik op de weilanden om ons heen. Net iets verder dan ons blikveld ligt, tussen Aduard en Zuidhorn, de rustieke biologische zorgboerderij ‘De Weide Blik’.

10

Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagtaak vinden. De ontwikkeling van zorgboerderijen is de afgelopen jaren best snel gegaan en ook de aandacht hiervoor. Laten we dus eens kijken bij zo’n zorgboerderij dicht bij onze wijk. Op zorgboerderij ‘De Weide Blik’ kunnen mensen onder begeleiding in een sociale omgeving op het platteland met dieren en planten werken. Op 40 hectare grasland grazen 50 Swifter schapen en 35 Groninger Blaarkopkoeien. De koeien en schapen worden verzorgd door de deelnemers, die ook biologische groenten telen op een fraai gelegen groenten- en kruidentuin en in de kas. Op 21 juli jl. werd ik hier gastvrij ontvangen door mevrouw Pankaja Bours (die deze zorgboerderij heeft opgezet in 2003 en samen met Petra Gerritsma verantwoordelijk is voor de gang van zaken) en ook de deelnemers. Met enthousiasme kreeg ik van een deelnemer uitleg over de verschillende aardappel rassen en vragen over wat ik een lekkere aardappel vind. Ik kwam kort na de lunch en de verse soep was nog niet op, dus ook hiervan werd mij een kop aangeboden door een andere deelnemer. Alleen de geur was al voortreffelijk! Wat is hun doelstelling ? Zorgboerderij De Weide Blik biedt een zinvolle dagbesteding aan deelnemers van verschillende leeftijden met een

beperking of specifieke hulpvraag. Dit houdt in dat deelnemers op de boerderij activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen. Ook kan er een tijdelijke arbeidsplaats geboden worden. De Weide Blik is zo een werkplek voor cliënten die graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar er (nog) niet voor kiezen of (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan werk in sociale werkplaatsen of in het bedrijfsleven. Door werkervaring op te doen en vaardigheden te leren in een werksituatie wordt de overgang naar werk in bijvoorbeeld het bedrijfsleven gemakkelijker. Door het bedrijfsmatige karakter van de boerderij is het mogelijk deelnemers zinvolle activiteiten aan te bieden, of zij nu een agrarische achtergrond hebben of niet. De deelnemers dragen bij in het daadwerkelijk functioneren van het bedrijf, al zijn de werkzaamheden en het werktempo aangepast aan de hulpvraag. Er worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan werktempo, maar deelnemers kunnen wel leren een arbeidsritme op te pakken. Tevens krijgen deelnemers de kans om motorische of sociale vaardigheden te stabiliseren en te ontwikkelen. Het eigen ontwikkelingsproces wordt gestimuleerd. Begeleiding en Ontwikkeling Bij de werkzaamheden is professionele begeleiding, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en behoeften van ieder individu. Zo zorgen ze ervoor dat deelnemers optimaal bij de zorgboerderij betrokken zijn. Het programma op De Weide Blik draagt op deze manier bij aan een groeiend zelfvertrouwen. Op de boerderij kan ieder zich op eigen tempo en niveau ontwikkelen en werken aan persoonlijke doelen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Die doelen lopen uiteen: • het ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties • het stimuleren van fysieke en motorische ontwikkeling • het verwerven of het versterken van een positief zelfbeeld • het ontwikkelen van handvaardigheden   De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk. Inzicht, de mate van zelfstandigheid, het vermogen tot

samenwerken en enthousiasme zijn van grote invloed op de mogelijkheden die de deelnemer heeft. Deze factoren blijken vaak belangrijker te zijn dan stoornissen en beperkingen. Werkzaamheden Het werk bestaat uit allerlei activiteiten die passen bij een boerderij in een

landelijke omgeving. Met elkaar dragen de deelnemers in de vier seizoenen verantwoordelijkheid en zorg voor de aarde, de planten en de dieren. Voorbeelden van de werkzaamheden zijn: het voeren van de kalfjes en de koeien, de stallen uitmesten, het zaaien en kweken van groenten, kruiden en planten, het verkopen van de producten aan huis, het controleren van de schapen en hun lammeren in de weilanden, het snoeien van bomen en het maaien van het gras. Dit alles gebeurt met eenvoudig handgereedschap en waar nodig met machines. Voor iedereen is passend werk. Dat werk gaat gemakkelijker wanneer er een goede onderlinge sfeer is. Ze houden daarom gezamenlijke koffie- en theepauzes en lunchen samen. Bij speciale gelegenheden (zoals Kerst) wordt een volledig verzorgde lunch aangeboden. Soms organiseren ze ook een excursie naar een aan de boerderij gerelateerd bedrijf. Ervaringen Pankaja: “Wij hebben gemerkt dat de deelnemers zich prettig voelen met elkaar. Door middel van het werk gaan zij een collegiale relatie met elkaar aan. Soms voelt het alsof we een familie zijn, waarvan de leden elkaar kunnen ondersteunen waar dat nodig is”. Voor een groot aantal mensen biedt De Weide Blik een werkplek die, vooral vanwege de kleinschaligheid, zeer geschikt en veilig is. Het werken op de zorgboerderij creëert allerlei sociale en praktische (werk)ervaringen die de kans geven om eerder opgedane (werk) ervaringen beter te verwerken en een plaats in zichzelf te geven. Het kan hierbij gaan om


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011 ervaringen die eerder hebben geleid tot gevoelens van onzekerheid en minderwaardige gedachten, waardoor sommige deelnemers op de dagelijkse werkvloer zijn vastgelopen. De ondersteuning en begeleiding die de deelnemers op de boerderij krijgen, scheppen nieuwe kansen om te leren met allerlei (sociale) situaties en met zichzelf daarin om te gaan. Anderen zijn nooit aan ‘echt’ werken toegekomen vanwege aangeboren beperkingen. Ook zij worden door het werken op De Weide Blik steviger.

aan het Boterdiep in de Stad. Maar eigenlijk is dit bijzaak. Alles draait hier om het welzijn van de deelnemers. Hier gebeurt iets goeds voor de mens en dat merk je aan de sfeer op deze boerderij, geweldig. Roland Ogink

Kwaliteit en kosten Op De Weide Blik wordt sinds 2007 gewerkt volgens het kwaliteitssysteem van de Landelijke Federatie voor Landbouw en Zorg. Bovendien is De Weide Blik een AWBZ-erkende zorginstelling. Mensen met een hulpvraag kunnen op de zorgboerderij terecht voor ondersteunende begeleiding in de vorm van een PGB of Zorg in Natura (ZIN). Er is huisverkoop aan de boerderij van de eigen geteelde groenten en vlees. Zorgboerderij ‘De Weide Blik’ geeft op deze manier vorm aan de combinatie van landbouw en zorg die voor veel mensen heilzaam werkt. De winkel is geopend van maandag tot en met donderdag van 10:30 tot 15:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 13:00 uur. Bovendien worden de producten verkocht aan onder andere Hotel Aduard, een zorginstelling in Vinkhuizen en een biologische winkel

Meer informatie: Stichting Zorgboerderij De Weide Blik Friesestraatweg 15 9831 TB Aduard 050-40 31 540 (ma t/m do) www.zorgboerderijdeweideblik.nl

11

PONY- EN PAARDRIJLESSEN The Horse Farm is dé manege om op een veilige en leuke manier te leren ponyrijden of paardrijden! • Verhuur elektrosloepen • Verhuur fietsen • Terras aan de haven • Ruime ligplaatsen • Luxe sanitaire voorzieningen • Zeilen wassen en repareren • Ultramar reinigingsproducten • Winterklaar maken scheepsdiesels • Winterbeurt buitenboordmotoren • Opslag bb-motoren/zeilen/masten • Cursus vaarbewijs I en II

Havenkantoor Reitdiephaven 151 9746 RC Groningen

050-2801155 06-34477366

www.reitdiephaven.nl info@reitdiephaven.nl

Wij rijden in kleine groepjes, dat is niet alleen gezellig, maar je krijgt dan ook veel aandacht. Kom maar vrijblijvend langs om te kijken of voor een proefles. En je kunt bij ons ook terecht voor je kinderfeestje! We zitten aan het Reitdiep en zijn per fiets gemakkelijk bereikbaar. The Horse Farm Scholleweg 2 9893 TD Garnwerd Wierumerschouw

tel: 0621 554 663 contact@horsefarm.nl www.horsefarm.nl


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Parkappartementen Reitdiephaven (III) De Lift Ons appartementencomplex is niet alleen voorzien van het noodzakelijke trappenhuis om van beneden naar boven - en vice versa - te komen, maar ook van een uiterst moderne lift. De lift is - met uitzondering van de deuren - niet alleen snel en geruisloos maar ook intelligent! Zelfs zo slim dat als je naar beneden wilt en instapt , maar op verdiepingen boven je willen ook mensen naar beneden, onze lift eerst naar boven gaat, medebewoners laat instappen en dan pas naar beneden zoeft. Dat leidt soms tot vermakelijke situaties: een bewoner op de 4e wil naar beneden, maar gaat eerst naar de 6e! Omdat de lift zo soepel gaat heeft die dat niet in de gaten; deur gaat open, hij stapt uit, ziet de buren van de 6e en zegt: Hé hallo, weggeweest? Is het ook frisjes, ik ben nog niet buiten geweest.” Buren: “Wij ook niet…” Tja, mis, even niet op de display in de lift gekeken, nu pas valt ook de blauwe vloerbedekking op, in plaats van grijze plavuizen… Zoals gezegd, alles in de lift gaat soepel behalve dus die deuren: die gaan al piepend en knarsend tergend langzaam open en dicht. Dat piepen en knarsen is vooral te wijten aan de vele tegelzetters, stukadoors, metselaars en andere lieden die met tegels, plavuizen en cement in de weer zijn geweest, op weg naar de verschillende appartementen om die te verfraaien. En onderweg verlies je dan wel eens wat….

12

Een bouwvakker, druk in de weer met een kruiwagen vol met specie ergens op een verdieping in het gebouw, wil op de knop drukken om de lift te roepen. Hij bonst op dat moment zo hard

met z’n volle kruiwagen tegen de liftdeur, dat deze losschiet, de liftschacht in valt en met een grote klap terechtkomt bovenop de beneden wachtende lift. Door die dreun op het dak van de lift, waar zich ook de nodige besturingselektronica bevindt, veroorzaakt die grote blikken deur iets van sluiting of zo in dat elektronische circuit. Daardoor komt de lift met een grote vaart naar boven, inclusief blikken verdiepingsdeur! De deur schraapt langs de wand van de liftschacht met een naargeestig en verontrustend gehuil. Dat gaat niet goed..! Het contragewicht van de lift glijdt langs diezelfde wand naar beneden en jawel hoor, net onder de verdieping met de nog beduusd kijkende bouwvakker, raakt het contragewicht met een enorme knal de blikken deur, waardoor de lift met een afgrijselijk gegil in de remmen schiet, de deur omhoog wordt geworpen en naar buiten komt waar die ook naar binnen was gegaan… Precies met een grote plets in de kruiwagen van onze nog steeds beduusde bouwvakker. De specie spat alle kanten op…! Toen werd ik wakker, doordat het zonnetje ’s morgens vroeg door het slaapkamerraam naar binnen scheen. Gelukkig! Maar…. Was het wel een droom? Er zit op bijna alle verdiepingen wel heel veel cement op de drempels van de lift…. en ook op de binnenzijde van de liftdeur… Een volgende keer meer. Gerard Hartgers

Biometrisch Centrum opent deuren op Zernikepark Sinds een paar maanden is er op het Zernike Science park vlakbij onze wijk een nieuwe praktijk geopend van het Biometrisch Centrum. Het betreft inmiddels de 25e praktijk in Nederland, maar er zijn nog maar een paar praktijken in Noord Nederland. Het Biometrisch Centrum is gespecialiseerd in hersenonderzoek en behandeling van psychologische en neurologische problemen. Van veel voorkomende klachten zoals ADHD, PDD NOS, depressie, burnout, slaapproblemen en hoofdpijnen is inmiddels uit wetenschappelijke studies gebleken dat deze klachten samenhangen met veranderingen in de hersenactiviteit. Binnen het Biometrisch Centrum onderzoekt men die veranderingen.

Vervolgens worden de klachten behandeld met neurofeedback. Dat is een methode waarbij de hersenactiviteit van de cliënt in beeld wordt gebracht. Vervolgens traint men de hersenen om de activiteit zo aan te passen dat klachten verminderen en de prestaties van de hersenen verbeteren. Hoewel neurofeedback in Nederland nog een relatief onbekende behandelmethode is, is de methode wetenschappelijk onderbouwd. Bovendien wordt deze in landen als Amerika en Duitsland al langere tijd met succes toegepast in verschillende klinieken. De intake en behandelingen worden meestal tot een bepaalde hoogte vergoed

vanuit de aanvullende zorgverzekering. Meer informatie kunt u vinden op de website: www.biometrischcentrum.nl .

Biometrisch Centrum Groningen Zernikepark 12 06 - 40152646 050 - 7502188


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Straatfeest Kromme Riet Zaterdag 24 september vierde de Kromme Riet een prachtig straatfeest. Vanaf 14.00 konden de kinderen van het eiland zich uitleven op een springkussen en een heuse klimbaan. Op het grasveldje aan de westzijde van het eiland schoten de voetballers ondertussen met scherp op een opblaasbaar doel met gaten. Rechtsboven bevond zich het gat dat goed wat voor honderd punten, maar dat bleek voor de meeste Kromme Rieters een te hoog doel.

Rond 20.00 werd een heus vreugdevuur ontstoken. De kinderen van de Kromme Riet mochten in het vuur stokjes met marshmallows en chocoladekoekjes smelten. Met zachte en soms wat hardere aandrang werden de kinderen vervolgens richting bed gedirigeerd. Daarna ontspon zich een bezadigd feest voor de ouderen. Alhoewel, bezadigd? Tot in de late uurtjes werd er op straat gedanst en vooral meegezongen met de klassiekers van Andre en Marco.

Rond 18.00 werden de bbq’s ontstoken. Vanuit bijna alle huizen van het eiland togen papa’s en mama’s met grote schalen vol lekkernijen naar het verzamelpunt bij de speelplaats. Terwijl de satés, hamburgers en ook vegetarische snacks gaar lagen te stoven, ontspon zich een gezellig samenzijn. Met frisdrank of een alcoholische versnapering in de hand, stelden oudgedienden en nieuwe bewoners zich aan elkaar voor. Kromme Rieter Luciano, keeper van FC Groningen, was een stralend middelpunt van het feest. Natuurlijk wilden alle straatbewoners met hem op de foto. Helemaal toen bleek dat hij ook David Teixeira en Matias Jones, de nieuwe Uruguayaanse spelers van de FC, voor deze avond had uitgenodigd.

De volgende ochtend was het vrij stil aan de Kromme Riet. Wat heet, erg stil. Hoe dan ook, insiders weten te melden dat er voor volgend jaar weer een feest gepland staat. En menig Kromme Rieter heeft het laatste weekend van september 2012 dan ook al in de agenda omcirkeld.

13

Reitdiepkinderen stellen zich voor Naam

Rik Hurenkamp

Boaz Klinkhamer

Roos Lindeman

Adres

Reitdiephaven 421

Kleiwerd 9

Okswerd 1

Email

s.vanveelen@telfort.nl

heb ik nog niet

gerdalindeman@live.nl

Geb. datum

27 november 2004

4 april 2010

4 juli 2006

Ons gezin bestaat uit

Papa, Mama, rik en Nikki

Papa, Mama, Mees en Boaz

Papa, Mama, en Roos en Noah

School/Groep

De Hoeksteen, groep 2

De kleine Held (Mees, de Vlint gr.2)

De Hoeksteen, groep 1

Leukste op school

spelen

spelen met blokken, buiten spelen

tekenen en spelen met Emma

Hobby’s

zwemmen en in de hut spelen

buiten spelen met blubber

knutselen en gymnastiek

Sport

voetballen

voetbal op straat

gymnastiek

Lievelingsmuziek

nederlandstalig

-

K3 en Mega Mindy

Lievelingslied

Gilbert O’Sullivan, matrimony

ze kunnen zeggen wat ze willen

mama se

Lievelingsboek

Dolfje weerwolfje

flapjesboek

prinsessenboek

Lievelingsfilm

mijn vader is een detective

Ice Age (Mees)

Knofje

Lievelingsdier

kikkers

olifant (Mees)

lammetje

Lievelingseten

patat

pizza (Mees)

Nasi Goreng

Leukste vind ik

spiderman

heel veel!

prinsessenfilm kijken

Niet leuk vind ik

lasagne eten

ruzie

ruzie

Later word ik

politieman

voetballer (Mees)

K3 met Emma (school vriendin)

Wat vind je het leukst in de wijk?

zwemmen in de haven

spelen in de buurt met buurjongens

paas eieren zoeken


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Wijkfeest Reitdiep Op 10 september vierden een groot aantal Reitdiepers het jaarlijkse wijkfeest. Onder een vriendelijk nazomerzonnetje viel er weer flink te genieten voor jong en oud. Op het tijdelijke speelveldje bij de haven stond een aantal speeltoestellen opgesteld. Vooral de Wipe-out en de

14

stormbaan waren een groot succes. Kinderen die het sportieve even wilden inruilen voor het creatieve konden terecht bij Johanna Hemstra. Onder haar leiding werkten de kinderen uit de wijk gezamenlijk aan een prachtig schilderij dat straks een plek moet krijgen in de nieuwe Reitdiepschool. De volwassenen vermaakten zich met het jaarlijkse straatvolleybaltoernooi. De Flamingo’s gingen er dit jaar met de wissel beker vandoor.

Activiteitenkalender Wat: sinterklaasintocht Wat: Schaatswedstrijd Wat: Nieuwjaarsborrel Wat: paaseieren zoeken Wat: vrijmarkt Wat: Lentekriebels Wat: 10 jarig bestaan wijk Wat: Reitdieprun

Wanneer: Zaterdag 26 november Wanneer: volgt (let op de site) Wanneer: zaterdag 7 januari 2012 Wanneer: zaterdag 7 april Wanneer: maandag 30 april Wanneer: Zaterdag in april Wanneer: zaterdag in sept. 2012 Wanneer: mei 2012

Locatie: haven Locatie: Reitdiep Locatie: de Hoeksteen Dorkwerd Locatie: speelveld Kleiwerd Locatie: Reitdiep Haven Locatie: hele wijk Locatie: volgt (let op de site) Locatie: volgt (let op de site)

Tijdstip: 15.00 uur Tijdstip: volgt (let op de site) Tijdstip: 15.00-17.00 uur Tijdstip: 10.00-12.00 uur Tijdstip: volgt (let op de site) Tijdstip: 10.00-12.00 uur. Tijdstip: volgt (let op de site) Tijdstip: volgt (let op de site)

Mocht u nog ideeĂŤn hebben voor een leuke activiteit neem dan contact op met de activiteitencommissie: kleiwerd105@hotmail.com


Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Uw pedicure op loopafstand.

Bauktje Meter Voetverzorging Voor:

complete voetverzorging ook voor de diabetische voet benen harsen voet- en onderbeenmassage voetverzorgingsproducten

Voor een afspraak

bel (050) 541 80 71 of direct via: www.bauktjemeter.nl

In 7 maanden 1,5 uur les per week en nu starten is gegarandeerd over 7 maanden een zwemdiploma voor uw kind! De voordelen: - Geen wachtlijsten - Geen langdurig lestraject - Geen gedoe met dubbele of driedubbele lesdagen - Een kindvriendelijke methode, waarbij de vaardigheden ruim de tijd hebben om te beklijven in één les Nu inschrijven is in OKTOBER STARTEN op de woensdag of zaterdag. Deze groepen vol? Geen probleem, er is ruimte voor meer groepen (bij voldoende deelname).

Hygiëne Arbeidsomstandigheden en Milieu gecertificeerd

Kromme Riet 28 9746 PW GRONINGEN

Zwembad de Waterborgh v. Starkenborgkanaal z.z. 2 9801 TA Zuidhorn T 0594 500015 I www.optisport.nl/waterborgh

15

Colofon De Reitdiep wijkkrant is de krant voor de bewoners van het Reitdiepgebied en wordt gemaakt door vrijwilligers. De wijkkrant verschijnt 3 keer per jaar. Redactie Dick Visser (coördinatie), Alice Koning, Henk Jasper (opmaak), Roland Ogink. met dank aan: Gerard Hartgers Aanleveren kopij mail naar: redactie@reitdiepwijk.nl Sluitingsdatum nr. 3 2011: 10 december 2011 advertentieplaatsing en prijzen mail naar: redactie@reitdiepwijk.nl of bel: 050 313 04 28 (Dick Visser)


Telefoon 06-29004550 info@mschippers-installatietechniek.nl Wijkkrant Reitdiep Najaar 2011

Riolering Sanitair

www.mschippers-installatietechniek.nl Dierenarts Sloepjes te huur

Gegevens sloep: Type: GreenSilver 500-E Materiaal: Aluminiumsloep Motor: Elektrisch Lengte: 5.00 mtr Breedte: 1.85 mtr Diepgang: 0.40 mtr Max. pers.: 8

Borg: € 100,Borg contant betalen

Heeft uw hond vuurwerk­ angst?!

www.dierenartsreitdiep.nl

Nog even genieten van de mooie herfstdagen.

Praktijktraining is beter dan medicijnen!

Maurice Schippers Neem mee: Kleiwerd 14 Geldig legitimatie bewijs. Borg € 100,9746 CV Groningen Telefoon 06-29004550 Min. leeftijd 18 jaar. Vraag naar de voorwaarden in Huur tarieven: het havenkantoor 1,0 info@mschippers-installatietechniek.nl uur: € 20,2,5 uur: € 50,4.0 uur: € 70,6.0 uur: € 100,-

Reitdiep

Geef u op vóór 28 oktober of informeer bij onze gedragstherapeut, Evelien Bouwman. De eerste cursusavond is vrijdag 4 november.

Reitdiephaven 352 GasTel: 050-8700030 Bgg: 0594-501280

Water Airco C.V. installaties Riolering Sanitair

16 www.mschippers-installatietechniek.nl

Maurice Schippers Kleiwerd 14 9746 CV Groningen Telefoon 06-29004550 info@mschippers-installatietechniek.nl

Gas Water Airco C.V. installaties Riolering Sanitair

www.mschippers-installatietechniek.nl

Wijkkrant Reitdiepwijk  
Wijkkrant Reitdiepwijk  

Wijkkrant voor de wijk Reitdiep

Advertisement