Page 1

Verkeersveilige schoolomgeving Reitdiep 27 september 2011 Herman L端bbers


Inhoud presentatie: 1. Inleiding 2. Verkeersveilige Schoolomgeving 3. Voorbeelden uit de praktijk 4. Reitdiep •  •  •  •  •  • 

Routeplan Knelpunten Overwegingen Voorkeursmodel Afspraken gebruikers Impressies

5. Vervolg


Inleiding


Verkeersveilige schoolomgeving

Aanleiding voor het maken van gemeentelijk beleid: Kinderen Voorkomen van: •  Ongevallen •  Afnemende zelfstandige mobiliteit •  Onvoldoende verkeersonderwijs •  Klachten •  •  •  • 

Verkeerschaos tijdens schoolspits Te weinig parkeerplaatsen Moeilijk oversteken Snelheid autoverkeer

Ouders

Verkeersveiligheid

Buurtbewoners

School


Verkeersveilige schoolomgeving

Doel: •  Elke verkeersdeelnemer nabij een school weet: hier is een school, en past het weggedrag aan. •  De fysieke inrichting van de schoolomgeving ondersteunt en stuurt een geordende en veilige afwikkeling van de schoolspits, het kind is zichtbaar, ouders en weggebruikers passen hun gedrag aan. •  Er is een netwerk van kindvriendelijke routes door de stad, niet alleen voor school-thuis verkeer, maar ook voor andere locaties waar veel kinderen komen. Daardoor neemt de zelfstandige mobiliteit van kinderen toe, waardoor ze op jongere leeftijd verkeerservaring opdoen.


Verkeersveilige schoolomgeving: gezamenlijke aanpak

Ouders

Politie

School

Gemeente

Buurtbewoners

Kinderen


Verkeersveilige schoolomgeving: gezamenlijke aanpak •  Gemeente (coördinatie, beleid, herkenbaarheid, hulpmiddelen, financiën) •  School (verkeerseducatie, verkeersouder/leerkracht, afspraken, regels) •  Ouders (keuze voet/fiets/auto, gedrag, aanspreken, verkeersbrigadiers) •  Politie (deskundigheid, ervaring wijk, handhaving) •  Buurtbewoners en doorgaand verkeer (gedrag, overlast) •  Kinderen: daar doen we het voor!!


Verkeersveilige schoolomgeving

Resultaat: •  Herkenbare, verkeersveilige schoolomgeving •  Herkenbare routes van kinderen van en naar: • School • Huis • Speelplekken • Gymzaal


Voorbeelden uit de praktijk


Voorbeelden uit de praktijk

Zuiderweg / OBS de Ploeg

Vestdijklaan / Brederoschool


Voorbeelden uit de praktijk

Van Ketwich Verschuurlaan /CBS Tamerisk

Meeuwerderweg


Reitdiep: Plan van Aanpak •  Bewonerswerkgroep (verspreid over de wijk) •  Politie •  Schoolbestuur •  Routeplan •  Knelpunten •  Oplossingsrichtingen, verschillende ontwerpen, brainstormen, + en – •  Voorkeursmodel •  Brede informatieronde •  Definitief ontwerp à besluitvorming •  Uitvoering •  Evaluatie


Reitdiep: routeplan


Reitdiep: knelpunten


Reitdiep: overwegingen •  Voorkomen schijnveiligheid •  Veiligheid voor het kind •  Te voet •  Met de fiets •  Gebracht met de auto •  Overlast voor de omwonenden •  Doorstroming •  Zicht •  Handhaving •  Kosten •  Herkenbaarheid schoolomgeving •  Aantal parkeerplaatsen


Reitdiep: voorkeursmodel •  Aanpassingen Hoogeweg •  Kruisingen Prof. Uilkensweg •  Inrichting Zoen & Zoef terrein •  Aandachtspunten: •  Barwerd •  Joeswerd •  Hoogeweg (zuidzijde) •  Scheiding voet-fiets voor de school


Reitdiep: voorkeursmodel


Reitdiep: impressies


Reitdiep: voorkeursmodel


Reitdiep: impressies


Reitdiep: voorkeursmodel


Reitdiep: impressies


Reitdiep: voorkeursmodel


Reitdiep: impressies


Reitdiep: afspraken gebruikers Reitdiepschool •  Parkeren personeel overzijde straat, vanaf achteraan •  Mogelijkheid gespreide schoolspits wordt uitgezocht •  Inzetten van verkeersbrigadiers •  Regels en afspraken in (school)reglement over halen en brengen (te voet, fiets en zo min mogelijk met de auto) •  Verkeersproject


Reitdiep: vervolg •  Brede inloopmarkt 28 september 2011 •  Plaatsing van deze presentatie op internet •  2 weken om reacties aan te leveren (t/m 13 oktober) •  Eind oktober opstellen definitief ontwerp op basis van alle reacties à besluitvorming college b&w •  Uitvoering januari t/m april 2012 Hierover wordt u nog nader geïnformeerd •  Mei 2013: evaluatie


Vragen??

oversteekplaats school  

oversteekplaats school

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you