Page 1

Zomervakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren (6-30j) met en zonder beperking

Afzender: JKVG vzw, Boomgaardstraat 94A, 2600 Berchem

2021


Redactie (V.U.): Pieter Sergooris, Nathalie Vandenbroeck, Joyce Kiebooms, Jasmijn De Smet en de werkgroep Vakantiewerking Lay-out: Joyce Kiebooms, Jasmijn De Smet en de werkgroep Imago Met dank aan alle vakantiegangers die ons foto’s bezorgden!


Info voor deelnemers Mijn vakantie kiezen.................. p. 5-11 De prijs van je vakantie............. p. 14-15 Iedereen verdient vakantie...... p. 17 Overzicht vakanties 2021 ......... p. 18-19 Vakantiepagina’s ...................... p. 21-43 Vakantiewijzer............................ p. 51 Info voor vrijwilligers Wat kan je verwachten? ............. p. 44-46 Werkgroepen ............................. p. 47 Vorming en voorbereiding ....... p. 48 Animatorcursus .......................... p. 49 Hoofdanimatorcursus................. p. 50 Algemeen Aanmelden & toekennen ......... p. 12-13 Verzekering & annulatie ........... p. 51 Contactgegevens ..................... p. 52

3


Hannibal maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren (van 6 tot 30 jaar) met & zonder beperking samen een heerlijke vakantie beleven. Ook in 2021 gaan we er volledig voor: 216 vakantiegangers kunnen met ons mee op vakantie dankzij de inzet van 218 vrijwilligers en 5 vaste medewerkers op het Hannibalsecretariaat in Berchem. Hannibal staat voor kwaliteitsvolle vakanties met extra aandacht voor de ondersteuningsnoden van elke deelnemer. Daarnaast hechten we belang aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod voor onze vrijwilligers. We moedigen inspraak en samenwerking aan om onze werking te versterken. Onze vrijwilligers zijn gemotiveerde mensen die ook nog studeren of werken buiten hun vrijwillige inzet voor Hannibal. Ze hebben niet altijd de tijd en de ruimte om onmiddellijk op vragen te antwoorden. Als je een vraag hebt over jouw vakantie, kan je terecht bij het Hannibalteam!

4


ONS SYSTEEM In het kort: Hannibal wil tegemoet komen aan de noden van de deelnemers en niet meer uitsluitend focussen op de beperking. We hebben de indeling van onze vakanties hierop aangepast. Om dit duidelijk voor te stellen, hebben we de noden van de deelnemers ingedeeld in 6 categorieĂŤn: taalbegrip, kant-en-klaarheid, begeleiding, voorspelbaarheid, ADL en mobiliteit. Zie p.6-11

AL MEE GEWEEST? Jouw voorgestelde Hannibalvakantie(s) vind je op jouw profiel op het Hannibalportaal. Aanmelden voor deze vakantie(s)op je profiel? Zie p.12.

NIEUW BIJ HannibaL? 1 Registreer je op het Hannibalportaal. Activeer je profiel via de link in je mail en log in op het

Hannibalportaal. Eerst vragen we enkele persoonsgegevens. Daarna kan je de vragenlijst voor nieuwe deelnemers invullen. Dit kan van 1 december 2020 tot 6 januari 2021.

2 Daarna bellen we je op voor een uitgebreid intakegesprek.

Tijdens de Kerstvakantie is het Hannibalsecretariaat wel gesloten.

3 We gaan samen op zoek naar jouw ideale Hannibalvakantie. 4 Je kan je van 8 januari tot en met 10 januari aanmelden voor deze Hannibalvakantie. Schrijf je later in? Dan verwerken we jouw aanmelding chronologisch.

5


Het onderzoeken van de noden

Hieronder vind je alle categorieën. Eerst leggen we uit wat we bedoelen met de naam van de categorie. Op de volgende pagina’s verduidelijken we de verschillende gradaties aan de hand van voorbeelden. De bedoeling is dat we samen met jou per categorie op de vakantiewijzer (p. 51) aanduiden welke jouw noden zijn. Dit gebeurt tijdens het intakegesprek. Op basis van de ingevulde vakantiewijzer vinden we samen jouw ideale vakantie!

TAALBEGRIP gaat over hoe jij gesproken taal begrijpt (dus niet over of/hoe je zelf spreekt).

KANT-EN-KLAARHEID gaat over de mate waarin de vakantie al voorbereid is. Wil en kun jij een vakantie mee uitdenken en verantwoordelijkheid dragen?

BEGELEIDING gaat over de mate waarin jij nood hebt aan toezicht en een begeleider die je stuurt doorheen de dag.

VOORSPELBAARHEID gaat om ‘weten wat je te wachten staat’. In welke mate heb je er nood aan om vooraf te weten wat er zal gebeuren op vakantie?

ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven. In welke mate heb je toezicht en/of hulp nodig bij maaltijden, toiletbezoek, wassen en/of aankleden? MOBILITEIT gaat over jouw nood aan ondersteuning en/of hulpmiddelen bij verplaatsingen.

6


TAALBEGRIP Ik begrijp gesproken taal even goed of soms zelfs beter dan mijn leeftijdsgenoten. Ik heb geen extra uitleg nodig. Mits de juiste hulp begrijp ik evenveel als mijn leeftijdsgenoten. Bv: ik hou niet van moeilijke woorden, een uitleg hoor ik graag een tweede keer of in stapjes, in drukte gaan zinnen voor mij soms verloren, ... Ik begrijp minder dan mijn leeftijdsgenoten. Bv: Ik heb nood aan korte en duidelijke zinnen zonder moeilijke woorden. Ik begrijp slechts enkele woorden of zelfs helemaal geen gesproken taal. Bv: ik communiceer vooral via lichaamstaal of door middel van pictogrammen, ‌

KANT-EN-KLAARHEID

Ik kan de vakantie mee in elkaar steken en een deel van de verantwoordelijkheid ervoor dragen. Bv: Ik kan in overleg met de andere deelnemers bepalen wat we gaan doen, informatie over een museum opzoeken, ...

Ik kan suggesties doen en mijn voorkeuren uiten, maar ik kan de reis niet zelf voorbereiden. Bv: Ik kan op het infomoment mijn voorkeur uiten voor een wandeling of een fietstocht, maar kan die activiteit niet zelf voorbereiden voor de hele groep. Ik heb er nood aan dat iemand anders het programma maakt. Het moet in grote lijnen zijn afgestemd op mijn noden en voorkeuren. Bv: Ik vind het leuk dat er af en toe keuzeactiviteiten zijn op kamp, ik kan me ook amuseren als een activiteit niet in de lijn ligt van mijn voorkeuren. Ik heb nood aan een programma dat volledig op mij is afgestemd, op basis van mijn noden, voorkeuren en interesses. Bv: Ik krijg het erg moeilijk als ik dingen moet doen die ik niet graag doe, ik heb snel last van geluid en mijn activiteiten moeten daar op worden afgestemd, ...

7


BEGELEIDING Ik heb geen nood aan begeleiding. Ik kan op vakantie gaan in een formule waar we allemaal dezelfde rol opnemen, met of zonder beperking. Bv: Samen met de andere deelnemers bepalen we het restaurant, waar en wanneer we halt houden, ... Ik heb nood aan begeleiders die de vakantie leiden en me er doorheen gidsen. Bv: Ik wil een tijdstip om aan de ontbijttafel te zitten, iemand die beslist wanneer we pauze nemen, waar we naartoe gaan, ... Ik heb nood aan begeleiders die toezicht op me houden en me sturen doorheen de hele dag. Bv: Begeleiders moeten ervoor zorgen dat ik volledig klaar ben als we op uitstap gaan, dat ik betrokken ben bij de activiteiten, ... Ik heb nood aan persoonlijke begeleiding, sterke sturing en toezicht doorheen de hele dag. Bv: Groepsactiviteiten zijn moeilijk voor mij, ik heb iemand nodig die mij individueel helpt bij een activiteit of spel.

VOORSPELBAARHEID

Ik moet enkel de grote lijnen weten van wat we gaan doen en heb er geen probleem mee dat er activiteiten nog niet gekend zijn of wisselen van dag(deel). Bv: Ik weet graag dat er een museumbezoek is, maar als ik weet dat dit op het einde van de vakantie komt, is dat ok. Ik heb er behoefte aan om de grote dagindeling te kennen, maar dit hoeft niet heel gedetailleerd te zijn. Als er dingen wijzigen, kan ik daar mee om. Bv: Bij het ontbijt weet ik graag dat we in de namiddag gaan zwemmen. Ik wil een duidelijk beeld van wat me te wachten staat, liefst volgens een vaststaande structuur. Ik hou er niet van als hiervan wordt afgeweken. Bv: Bij het ontbijt weet ik graag dat er nadien een buitenactiviteit volgt in groep, dat we in de namiddag gaan zwemmen, ... Ik wil een zeer duidelijk beeld van wat me precies te wachten staat. Ik kan er niet mee om als hiervan wordt afgeweken. Bv: Ik hou van steeds terugkerende rituelen; ik heb graag een zeer concrete en duidelijke planning: ontbijt in de eetzaal, toneeltje in het theater, ...


ADL Ik doe alles zelf. Zowel bij het wassen, het aankleden als bij maaltijden heb ik geen hulp of toezicht nodig. Ik heb nood aan toezicht en/of een beetje hulp. Dit kan zowel bij de maaltijden, het wassen als het aankleden zijn. Bv: Als niemand het zegt, zou ik al eens vergeten mijn tanden te poetsen, ik heb iemand nodig om mijn vlees te snijden, ik heb toezicht nodig opdat ik niet te weinig eet, ... Ik kan veel zelf, maar heb hulp nodig bij sommige activiteiten uit het dagelijks leven. Bv: Met mijn eetarm eet ik zelfstandig, maar ik heb iemand nodig die mij helpt bij aan- en uitkleden. Ik heb veel hulp nodig bij alle activiteiten uit het dagelijks leven. Bv: Ik heb iemand nodig om me eten te geven, me te wassen en me aan te kleden.

MOBILITEIT Ik kan me perfect alleen verplaatsen, zonder hulpmiddelen. Bv: Ik kan 5 kilometer wandelen, kan alleen een trap op, ... Ik kan me alleen verplaatsen. Uitzonderlijk heb ik een hulpmiddel nodig en/of moet het tempo aangepast worden. Bv: Ik kan me voor kortere afstanden alleen bewegen, maar als we een hele dag gaan wandelen in de stad, heb ik een rolstoel nodig. Ik heb het merendeel van de tijd nood aan hulpmiddelen, maar ik kan me, eventueel met hulp en steun, ook alleen verplaatsen. Bv: Ik zit in een rolstoel, maar met een looprekje kan ik enkele passen zetten en met steun kan ik een trap op geraken. Ik heb altijd nood aan hulpmiddelen om me te verplaatsen. Bv: Ik zit altijd in een rolstoel en ik kan geen trappen doen.

9


Het is je misschien opgevallen dat er bij sommige categorieën meerdere bollen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld:

ADL

ADL

10

Op deze vakantie kan je mee als je één tot drie bollen ADL hebt. Heb je vier bollen ADL, dan biedt deze vakantie onvoldoende ondersteuning voor jou. Als je bij een vakantie twee bollen ziet staan. Dan biedt deze vakantie enkel voldoende ondersteuning voor deelnemers met twee bollen ADL.


Vakanties uitsluiten

Nieuw bij Hannibal? Vul eerst de vragenlijst voor nieuwe deelnemers in op het Hannibalportaal (zie p.5). Daarna bellen we jou op. Aan de hand van de vakantiewijzer op de laatste pagina kleuren we het aantal bollen in dat op jou van toepassing is. Nu kunnen we op zoek naar een geschikte vakantie! De vakanties staan gerangschikt volgens het aantal bollen ‘taalbegrip’. Hoe beter je gesproken taal begrijpt, hoe eerder je de vakantie van jouw keuze zal tegenkomen in de brochure. Bij elke vakantie staat vermeld in welke mate ze tegemoet komt aan de verschillende noden. Dit duiden we aan met bollen. Hebben we bij een categorie meer bollen aangeduid dan de vakantie aangeeft? Dan wil dat zeggen dat die vakantie niet op jouw noden is afgestemd. Voor die vakantie kan je niet kiezen*: *Bv: Als we binnen de categorie ‘voorspelbaarheid’ 3 bollen aangeduid hebben, dan kan je niet mee op de vakanties waar er bij de categorie ‘voorspelbaarheid’ slechts 1 of 2 bollen zijn ingekleurd, omdat we op deze vakanties minder voorspelbaarheid bieden dan dat je nodig hebt.

De ideale vakantie

Op het einde van het intakegesprek vinden we samen de ideale vakantie(s). De ideale vakantie is diegene die het meest aansluit bij jouw noden en interesses. Bij elke vakantie vind je meer uitleg over de activiteiten, datum, locatie, …

Aanmelden en inschrijven

Hebben we de geschikte vakantie gevonden, dan kan je je hiervoor aanmelden. Hoe je kan aanmelden, vind je op de volgende pagina.

11


VRIJWILLIGERS: vanaf dinsdag 05/01/21 - 10u. Vanaf 05/01 krijgen vrijwilligers drie dagen de tijd om zich aan te melden. Op 08/01 volgt de eerste toekenning. Aanmeldingen vanaf 08/01 hanteren we chronologisch. Wil je meerdere vakanties doen? Dan moet je voor elke vakantie een nieuwe aanmelding doen.

DEELNEMERS: vanaf vrijdag 08/01/21 - 10u.

Aanmelden

Aanmelden kan via ons portaal. Ben je al eerder meegegaan met Hannibal, gebruik dan je bestaand profiel. Is het de eerste keer dat je meegaat, maak dan een nieuw Hannibalprofiel aan.

12

Ben je nieuw bij Hannibal? Je dient je eerst te registreren en een vragenlijst in te vullen. Zie p. 5. Vervolgens nemen we contact met je op voor een intakegesprek. Pas daarna kan je je aanmelden voor een vakantie. Aanmelden kan vanaf vrijdag 08/01. Je krijgt drie dagen de tijd om je aan te melden: vrijdag 08/01 - zaterdag 09/01 - zondag 10/01. Later aanmelden kan natuurlijk ook, maar dan hanteren we de chronologische volgorde. Aanmelden voor een tweede vakantie kan na 15/03/2021. Snelheid van aanmelden is niet belangrijk! Je hoeft je dus niet op een bepaald uur aan te melden. We vragen ook om maar ĂŠĂŠn keer aan te melden. Op maandag 18/01 volgt de eerste toekenning (zie volgende stap).


Toekennen

Binnen de week na je aanmelding bekijkt het Hannibalteam, samen met ervaren vrijwilligers, of jouw noden overeenkomen met de aangeboden ondersteuning. Daarna volgt de toekenning op basis van de aanmeldingen en de plaatsen. Indien er te veel kandidaten zijn voor een vakantie, gaan we over tot een loting. Deze loting gebeurt willekeurig door een computerprogramma. Ben je er niet bij? Dan hoor je dit zeker van ons en bekijken we de verdere stappen. Werd je vorig jaar niet uitgeloot na de eerste inschrijfronde van januari? Dan krijg je dit jaar een extra kans bij de loting. Aanmeldingen die ons bereiken na zondag 10 januari middernacht, verwerken we chronologisch.

Inschrijving afwerken

Ben je erbij? Je krijgt veertien dagen de tijd om het voorschot (30%) te betalen en de infofiche in orde te brengen. Doe je dit niet binnen die termijn, dan vervalt jouw plaats. Aan personen die aanmelden na 31 mei, vragen we om het volledige bedrag meteen te betalen. Opgelet! Een toegekende plaats kan je niet zomaar doorgeven aan iemand anders.

Bevestiging

Nadat we je betaling en infofiche ontvangen hebben, krijg je een schriftelijke bevestiging via mail. Dan pas ben je officieel ingeschreven.

Specifieke vakantie-info

Ten laatste een maand voor de start van je vakantie krijg je de vakantiebrief: een infomail met alle praktische informatie. We vragen ook om een medische fiche in te vullen. Deze informatie is ook beschikbaar op jouw profiel in het Hannibalportaal.

Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een account op ons portaal of bij het aanmelden voor een vakantie? Er staan stappenplannen op onze website of je kan ook steeds bellen naar ons kantoor: 03 609 54 40.

13


Deelnameprijs

Hannibal maakt deel uit van JKVG vzw, een vereniging zonder winstoogmerk. Hannibal is dus geen commerciële organisatie. De kostprijs van je vakantie bepalen we op basis van de verwachte reële kosten.

Voorschot

Bij inschrijving betaal je een voorschot van 30% van de deelnameprijs. Dit betaal je ten laatste 2 weken na het krijgen van de inschrijfmail. Het precieze bedrag vermelden we in je inschrijfmail.

Saldo

Het saldo betaal je ten laatste op 31 mei 2021. Deelnemers die inschrijven na 31 mei vragen we om de totale deelnameprijs ineens te betalen.

Prijsvermindering Het tweede, derde, ... kind uit hetzelfde gezin krijgt €50 korting op de deelnameprijs. Dit geldt voor binnenlandse vakanties. Prijsverminderingen worden niet automatisch verrekend. Gelieve ons hiervan zelf op de hoogte te brengen. Fiscaal aftrekbaar De kostprijs van een Hannibalvakantie is fiscaal aftrekbaar voor alle kinderen tot en met 11 jaar en voor deelnemers met een zware beperking tot 17 jaar. Op vraag sturen wij een fiscaal attest op. Solidariteitsfonds

Kan je omwille van financiële redenen niet deelnemen aan een Hannibalvakantie? Contacteer ‘Iedereen verdient vakantie’ (bel gratis naar 1700) om te weten of je in aanmerking komt voor een vermindering. Via het solidariteitsfonds van Hannibal kunnen minstens 14 kinderen of jongeren mee op vakantie aan halve prijs. Meer weten? Lees verder op p.17.

14

De meeste mutualiteiten betalen een deel terug van de deelnameprijs van jeugdvakanties. Bezorg ons het invuldocument van je mutualiteit, wij brengen het in orde na je deelname.


Inbegrepen in de vakantieprijs:

- huur verblijfplaats - alle maaltijden ter plaatse - begeleidingskosten - administratiekosten - materiaalkosten - vervoer bij eventuele uitstapjes - toegangsgelden voor bv. zwembad - buitenland: reiskosten vanaf de vertrekplaats naar de verblijfplaats (behalve eventuele extra bagage en kosten voor hulpmiddelen) - verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen (voor meer info zie p. 51)

Niet inbegrepen in de vakantieprijs:

- binnenland: vervoer van thuis naar de verblijfplaats (je regelt zelf je vervoer). - buitenlandse of minibusvakantie: vervoer van thuis naar de vertrekplaats. - kosten voor aankoop of huur van persoonlijke hulpmiddelen, medicatie, verzorgingsmateriaal en/of verpleging - persoonlijke uitgaven - annulatie-, compensatie- of reisbijstandsverzekering (voor meer info zie p.51)

15


16

Straal jij deze zomer ook in jouw nieuwe Hannibal T-shirt? Je kan deze bestellen voor 12 euro*. De bestelling van jouw T-shirt kan je doen via de website: www.hannibalvakanties.be/kledij *Als nieuwe vrijwilliger krijg je een gratis T-shirt bij de start van je vakantie.


VRIJE GIFTEN Kinderen en jongeren die om financiële redenen de volledige deelnameprijs niet kunnen betalen, laten we graag deelnemen aan de helft van de prijs. Interesse? Meld je eerst aan in ons portaal met de vermelding dat je ook een aanvraag doet bij iedereen verdient vakantie. Dien daarna een aanvraag in bij onze partner ‘Iedereen verdient vakantie’. Je kan hen bereiken via het gratis nummer 1700. Het is niet voldoende om enkel een aanvraag te doen bij ‘Iedereen verdient vakantie’ om je inschrijving bij Hannibal te verzekeren.

Heb jij al van Trooper gehoord? Neen? Met Trooper kan je ons solidariteitsfonds sponsoren door online te shoppen en dat zonder dat het jou extra kost. Dat is pas een win-win situatie. Met ons solidariteitsfonds bieden wij een verminderd tarief aan voor kinderen en jongeren die de volledige deelnameprijs niet kunnen betalen. Shoppen voor Hannibal? Hoe doe ik dat? Ga naar www.trooper.be/hannibalvakanties en kies jouw favoriete webshop. Makkelijk toch?

Geef jij kinderen en jongeren die het minder breed hebben de kans om mee op vakantie te gaan? Elke bijdrage, hoe klein ook, waarderen we. Een vakantiedag kost gemiddeld €50. Vanaf €40 krijg je een fiscaal attest. Je kan misschien ook met je school, werk of vereniging een solidariteitsactie organiseren? Hannibal - JKVG vzw Solidariteitsfonds IBAN BE72 7895 5014 5016 Rekening alleen gebruiken voor giften! Mededeling: gift + je naam + schenk een € vakantiedag


De kleuren zijn willekeurig gekozen. Het overzicht met beschikbare plaatsen vind je op onze website.

JULI 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Heerlijks uit Hoogstraten

31

Relaxen in normandië

Dollen in Vorselaar

Op stap in brugge Verwennen in Wachtebeke aperitieven in limburg

luilekker in ottenstein

beleven in maasmechelen Post uit Brugge

TOERIST IN duitsland en sloveniË Congé in Frankrijk 1

18

2

3

4

5

je gaat op eigen kracht naar de verblijfplaats

6

Sante in valencia 7

8

9

Op wielen in de hoge

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

je reist met een minibus

je reist met de trein

je reist met het vliegtuig

op deze vakantie zijn er rolstoelplaatsen

31


AUGUSTUS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AVONTUUR IN DE WESTHOEK festivalitis in kortrijk

Spetteren in Sint-niklaas

Zomeren in Zwitserland Eigenzinnig in denemarken Ontspannen in Dikkele GENIETEN IN BEVERDONK

Chillen in Mol

hoge rielen 1

Op zwier in MĂźnchen 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Begeleiders en koks: Voor de vrijwilligers beginnen sommige vakanties een dag vroeger om de laatste voorbereidingen te treffen voor het onthaal van de deelnemers.

19


Fibe, begeleidster


SANTÉ IN VALENCIA 15 tot 22 juli 2021

Taalbegrip Buitenland

Snak jij ook naar een vakantie met alles erop en eraan? Zon, cultuur, terrasjes en een hoop nieuwe vrienden? Pak je koffers voor deze inclusieve reis naar het mooie Valencia! Samen met de andere jongeren bepaal je zelf welke activiteiten er op het programma staan. Paella of tapas vanavond? Dat is alvast één van de heerlijke vakantiedilemma’s! Als je assistentie nodig hebt kan je dit zelf goed aangeven. Deelnemers zonder fysieke beperking betalen minder in ruil voor hun ADL-assistentie. Je slaapt op een gedeelde, toegankelijke slaapkamer. Je aanwezigheid op de startvergadering is belangrijk om de groep te leren kennen en om de eerste voorbereidingen in gang te zetten. Meer info hierover vind je op p.48

€ 850 € 400*

5 deelnemers met beperking (18-30 j) 5 deelnemers zonder beperking (18-30 j) waarvan 1 vakantieverantwoordelijke *prijs voor deelnemers zonder beperking

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

4x

21


Zomeren In zwitserland

Taalbegrip

7 tot 14 augustus 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

22

Buitenland

Onze minibus vertrekt richting de gezonde buitenlucht van Zwitserland! We verblijven aan het meer van Genève, bij de charmante stad Montreux. Je gaat een actieve vakantie tegemoet vol avontuur en natuur. We trekken wandelschoenen aan om de omgeving te verkennen. In onze sfeervolle bergchalet komen we tot rust na een lekkere, zelfgemaakte maaltijd. De meeste activiteiten doen we in groep, maar soms splitsen we op. Dit bespreken we vooraf duidelijk. Op deze vakantie bieden we veel structuur en zorgen we voor afwisseling tussen actie en rust. Je slaapt in gedeelde kamers. Tijdens een infomoment vooraf luisteren we graag naar je suggesties en voorkeuren voor een geweldige week.

6 deelnemers (18-30 j) 2 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

â‚Ź 650


OP WIELEN IN DE HOGE RIELEN (27) 28 juli tot 3 augustus 2021

Binnenland

We trekken weer het bos in! Deze omgeving leent zich perfect voor levende stratego of een nachtspel. Laat je verbeelding de vrije loop en leef je uit! Naast avontuurlijke spelen is er de nodige ruimte om te ‘chillen’: muziek spelen, zingen rond het kampvuur of een bezoekje brengen aan het café om de hoek. Hier kan het allemaal! Op deze inclusieve groepsvakantie zijn tieners met en zonder fysieke beperking welkom. We helpen elkaar waar nodig. Voor iedereen is er de nodige zorg en aandacht. We slapen op gedeelde kamers in een aangepast verblijf. De begeleiders stellen een gevarieerd programma samen met voldoende ruimte voor eigen inbreng.

€ 350 € 200*

7 deelnemers met beperking (14-20 j) 7 deelnemers zonder beperking (14-20 j) 2 begeleiders (18+) & 5 begeleiders (20+) 2 vakantieverantwoordelijken (20+) & 2 koks (18+)

*prijs voor deelnemers zonder beperking

Taalbegrip Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

7x

23


Festivalitis in KORTRIJK

Taalbegrip

(4) 5 tot 11 augustus 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

24

Binnenland

Wat snakken we naar een zorgeloze zomer! Zonnen op een terrasje, cultuur opsnuiven en kuieren in winkelstraten. Van hippe bars tot vernieuwde parken en van boeiende musea tot mooie architectuur. Kortrijk heeft het allemaal! We doen er zelfs nog een schep bovenop: we zakken een dagje af naar festival Dranouter! Ideaal dus voor wie wil genieten van muziek en gezelligheid. Overnachten doen we in een moderne hostel die volledig uitgerust is voor rolstoelgebruikers. We leren elkaar voor het eerst kennen op een infomoment. Aan de hand van ieder zijn ideeĂŤn steken de begeleiders een gevarieerd programma in elkaar. Er is ruimte en tijd voor verzorging als je hier nood aan hebt. Voor deze vakantie is het nodig dat je goed tegen prikkels kan.

5 deelnemers (18-30 j) 3 begeleiders (18+) 1 vakantieverantwoordelijke (18+)

3x

â‚Ź 650


RELAXEN IN NORMANDIë 26 juli tot 2 augustus 2021

Taalbegrip

Buitenland

Met onze aangepaste minibus rijden we langs schilderachtige stadjes langs de kust van Normandië. We verblijven in een modern huisje zonder drempels, met brede gangen en aangepaste badkamer. In de buurt vind je een bakkerij en een winkeltje met lokaal geteelde groenten en fruit. Naast relaxen zijn er voldoende mogelijkheden om er op uit te trekken! Wandelen langs de kust of in het nabijgelegen regionale natuurpark? Gaan zwemmen of een bezoek aan de stad Rouen? Het zijn maar een paar van de opties!

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Op een infomoment vooraf kan je de groep leren kennen en krijg je de kans om je favoriete activiteiten voor te stellen. Er is de nodige aandacht voor verzorging, mocht je hier nood aan hebben. Alles verloopt op een rustig tempo.

€ 650

5 deelnemers (18-30 j) 3 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

3x

25


LUILEKKER IN OTTENSTEIN

Taalbegrip

1 tot 8 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

26

Buitenland

Met onze minibus rijden we naar een prachtige Duitse regio. Vanuit ons raam zien we mooie natuur en statige kastelen voorbij flitsen. Een bezoek aan een museum of burcht, wandelingen in de natuur, gaan zwemmen… Het kan allemaal! ’s Avonds rusten we uit in ons gezellig vakantiehuisje en maken we samen een heerlijke maaltijd. We logeren in een vakantiewoning met onder andere hoog-laagbedden, een aangepaste badkamer en een tillift. Er is ruimte en tijd voor verzorging als je hier nood aan hebt. Alles verloopt op een rustig tempo. Op het infomoment leren we elkaar kennen en luisteren we naar jouw ideeën. Zo kunnen de begeleiders een onvergetelijk programma samenstellen!

5 deelnemers (18-30 j) 3 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

3x

€ 650


CHILLEN IN MOL

(13) 14 tot 20 augustus 2021

Taalbegrip Binnenland

Dit jaar stranden we aan het Zilvermeer voor een zorgeloze vakantie! Ons vakantiehuis ligt midden in een bos. Alles wat we nodig hebben ligt binnen handbereik: terrasjes, een strand met zwemgelegenheid, wandelroutes en een winkeltje. We plannen maximaal 1 grote activiteit per dag. ‘s Avonds maken we het gezellig met een heerlijke maaltijd en een spelletje of film. Lekker chill, toch? Ons verblijf is 100% toegankelijk: voorzien van aangepaste badkamers en met alleen maar hoog-laagbedden. Tijdens een infomoment in juni kan je kennismaken met de rest van de groep, en laten weten wat je interesses zijn. De vakantie heeft een rustig tempo omdat we de nodige tijd voorzien voor verzorging, op maat van elke deelnemer. Thuisverpleging komt langs indien nodig.

â‚Ź 650

5 deelnemers (18-30 j) 5 begeleiders (18+) 1 vakantieverantwoordelijke (18+) 1 kok (18+)

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

5x

27


Sofie, begeleidster


DOLLEN IN VORSELAAR (4) 5 tot 11 juli 2021

Taalbegrip Binnenland

Heb je graag dat alles duidelijk is en volgens plan verloopt? Hou je niet zo van drukte maar kan je helemaal jezelf zijn in kleine groepjes? Perfect! Op deze vakantie doe je de meeste activiteiten met je vaste begeleider en duomaatje. Sommige activiteiten doen we in grotere groep. Ons verblijf heeft onder meer een grote tuin met dieren, een levensgroot schaakbord, petanquebaan, speeltuin, hindernissenpad en vuurkring. Af en toe trekken we erop uit voor een uitstap in de buurt.

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Iedereen die wil krijgt een eigen slaapkamer. Op ons infomoment kan je aangeven wat je nodig hebt en wat je wil doen op vakantie. De begeleiders maken een programma volledig op jouw maat. Zo wordt dit een week om nooit te vergeten!

â‚Ź 400

15 deelnemers (12-18 j) 9 begeleiders (18+) 4 verantwoordelijken (18+) 2 koks & 1 logistiek medewerker (18+) met rijbewijs B

29


TOERIST IN DUITSLAND & SLOVENIë

Taalbegrip

11 tot 20 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Buitenland

Klik je gordels vast, wij gaan op roadtrip! Als echte toeristen trekken we door Duitsland naar het mooiste meer van Slovenië. We zijn heel wat dagen onderweg. Daarom voorzien we leuke tussenstops. Op onze eindbestemming verblijven we in een gezellig huis vlakbij het meer van Bled. Op en rond het water valt er veel te beleven. Gaan zwemmen, foto’s maken van de prachtige natuur, leuke dorpjes bezoeken... Het zijn maar een aantal mogelijkheden. We slapen in drie mooie vakantieverblijven met gedeelde kamers. Op een infomoment vooraf kan je de groep leren kennen en krijg je de kans om je favoriete activiteiten voor te stellen. Zo kunnen de begeleiders een gevarieerd programma samenstellen voor 10 heerlijke dagen.

30

6 deelnemers (18-30 j) 2 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

€ 850 (10 dagen)


Op Zwier in München 13 tot 20 augustus 2021

Buitenland

Zin om op citytrip te gaan met jongeren van jouw leeftijd? Ben je graag in groep en hou je van actie? Kom dan mee naar München! Deze Duitse stad heeft veel te bieden. Na een treinreis van 8 uur kunnen we op zwier gaan! Fans van cultuur en geschiedenis komen zeker aan hun trekken. Als we moe zijn van al het stappen, relaxen we in een van de vele parken of op een terrasje. ‘s Avonds zoeken we de sfeer op in het stadscentrum of daar vlakbij, in onze hostel.

Taalbegrip Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

We slapen op vierpersoonskamers. Op een infomoment vooraf kan je de groep leren kennen en krijg je de kans om je favoriete activiteiten voor te stellen. Zo kunnen de begeleiders een goedgevuld programma voorzien.

€ 650

8 deelnemers (18-30 j) 3 begeleiders (18+) 1 vakantieverantwoordelijke (18+)

31


APERITIEVEN IN LIMBURG

Taalbegrip

16 tot 23 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

32

Binnenland

Schol! Samen klinken we op een ontspannende vakantie! We genieten van een gevarieerde week met diverse (keuze-) activiteiten. Sporten, koken, wellness, een film en een gezelschapsspel, ... behoren tot de mogelijkheden. Uitstapjes in het mooie Limburg staan zeker ook op de planning. We verblijven in een huisje op een vakantiedomein in Zutendaal. Een dag op vakantie bestaat uit activiteiten in groepjes, afgewisseld met individuele momenten met een begeleider. Dankzij de 1-op-1 begeleiding kunnen we de activiteiten helemaal op jouw interesses afstemmen. Je krijgt een duidelijke dagindeling zodat je heel goed weet wat je kan verwachten. Je deelt je kamer met een andere deelnemer.

6 deelnemers (18-30 j) 4 begeleiders (18+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+)

â‚Ź 650


Eigenzinnig in Denemarken 21 tot 28 augustus 2021

Taalbegrip

Buitenland

We trekken met onze minibus richting het prachtige ScandinaviĂŤ! We logeren op een heel groot domein met 7 ruime slaapkamers en veel plekjes om tot rust te komen of even alleen te zijn. Wat dacht je van een wellnessmoment in onze eigen jacuzzi of sauna? Of een partijtje biljart, tafelvoetbal of darts? Een bezoekje aan het nabijgelegen Legoland, de kustplaats Vejle of een natuurwandeling behoren zeker ook tot de mogelijkheden.

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Op deze vakantie bieden we veel structuur. Er is voldoende afwisseling tussen actie en rust. De meeste activiteiten doen we in groep, soms splitsen we ons op. Dit bespreken we vooraf duidelijk. Tijdens het infomoment luisteren we naar je suggesties en voorkeuren voor een geslaagde vakantie.

â‚Ź 650

6 deelnemers (18-30 j) 2 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

33


Post uit Brugge

Taalbegrip

(22) 23 tot 29 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Binnenland

Dit jaar sturen we weer post uit Brugge! De hele week beleef je met je persoonlijke begeleider fijne avonturen. We voorzien een programma dat volledig is afgestemd op jouw noden en voorkeuren. Denk maar aan samen een gezelschapsspel spelen, op zoektocht gaan, knutselen, snoezelen, voetballen‌ Er zijn ook activiteiten samen met de hele (leef)groep. Dit kan een uitstap zijn in de omgeving, zwemmen of een leuk spel op ons eigen terrein. De vakantie is tot in de puntjes voorbereid. Er is een duidelijke dagindeling zodat je heel goed weet wat je kan verwachten. Je slaapt op je eigen kamer. Door 1-op-1begeleiding passen we de activiteiten en het tempo aan op jouw maat. Zo zit de sfeer op vakantie meteen goed!

34

14 deelnemers (6-21 j) 14 begeleiders (16+) 4 leefgroepverantwoordelijken (18+) waarvan 2 vakantieverantwoordelijken 2 koks (18+)

â‚Ź 400


CongĂŠ in Frankrijk 2 tot 9 juli 2021

Taalbegrip Buitenland

Kan jij ook zo genieten van wellness en luieren aan het zwembad? Ben je graag in goed gezelschap? Onze minibus neemt je mee langs charmante dorpjes, kastelen en de prachtige Franse natuur van de Loirestreek! We maken het gezellig in ons mooie verblijf en doen regelmatig uitstapjes met een terrasje of picknick. Of je nu een ervaren toerist bent of voor het eerst op reis gaat zonder ouders, dit wordt een vakantie om nooit te vergeten!

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

We doen alles samen in onze kleine groep. Je deelt je kamer met een andere deelnemer. Op een infomoment vooraf kan je de groep leren kennen en krijg je de kans om je favoriete activiteiten voor te stellen. De begeleiders zorgen op hun beurt voor een geweldig programma!

â‚Ź 650

6 deelnemers (18-30 j) 2 begeleiders (18+) & 1 vakantieverantwoordelijke (18+) waarvan 2 met rijbewijs B* * Om met de minibus te rijden moet je minstens 1 jaar een rijbewijs B hebben en 21 jaar oud zijn.

35


OP STAP IN BRUGGE

Taalbegrip

(24) 25 tot 31 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

36

Binnenland

Hou je vast voor deze vakantie vol actie, plezier en vriendschap! Op ons vakantiedomein kunnen we urenlang buiten spelen. De mooie stad Brugge ligt vlakbij, die gaan we dus ook bezoeken. Wat dacht je ervan om uit te blazen op een terrasje na een leuk stadsspel? Als afsluiter mag een fuif niet ontbreken. Alle remmen los! De begeleiders zorgen voor een afwisselend programma. De meeste activiteiten doen we met iedereen samen. Soms zijn er keuzeactiviteiten in kleinere groepjes. We gaan regelmatig op uitstap in de buurt, te voet en met het openbaar vervoer. Je slaapt in gedeelde kamers. We hebben aandacht voor verzorging als je dit nodig hebt.

12 deelnemers (18-30 j) 8 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+)

1 x

â‚Ź 350


ONTSPANNEN IN DIKKELE (1) 2 tot 8 augustus 2021

Taalbegrip

Binnenland

Droom jij ook al van de zomer? Lekker zonnen in de hangmat, nippend aan een zelfgemaakte cocktail? Wil je je uitleven tijdens een muzieksessie of een prachtig kunstwerk maken? Helemaal ontspannen tijdens een film of belevingstheater? De begeleiders voorzien voor ieder wat wils tijdens deze week. Hou je niet van drukte maar wel van gezelligheid? Dan is deze groepsvakantie echt iets voor jou!

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Het tempo van de vakantie ligt niet zo hoog. Er is voldoende tijd voor rust. We doen de meeste activiteiten met iedereen samen. Soms zijn er keuzeactiviteiten in kleine groepjes. We slapen op gedeelde kamers. We hebben aandacht voor de verzorging die jij nodig hebt.

â‚Ź 350

12 deelnemers (18-30 j) 8 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+)

3x

37


SPETTEREN IN SINT-NIKLAAS

Taalbegrip

(14) 15 tot 21 augustus 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Binnenland

Altijd al willen slapen op een boerderij? Welkom op de Axlandhoeve! Hier moet je zijn voor een groepsvakantie vol sfeer. De begeleiders verzinnen de zotste spelen! Hou je van fantasie, creativiteit, spel en gek doen? Hier kan het allemaal! Na een dag vol actie, relaxen we in onze jacuzzi, spetteren geblazen! Rustige en actieve momenten wisselen elkaar af. De meeste activiteiten doen we met iedereen samen. Soms zijn er ook keuzeactiviteiten in een kleinere groep. Je slaapt met andere deelnemers op de kamer. Voor iedereen is er de nodige zorg en aandacht.

38

12 deelnemers (18-30 j) 8 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+)

1x

â‚Ź 350


Avontuur in de Westhoek (5) 6 tot 12 augustus 2021

Binnenland

Ben je graag actief bezig? Maar heb je soms ook nood aan ontspanning? Dan is dit de vakantie die je zoekt! De meeste activiteiten doen we in kleinere groepjes. Het begeleidersteam zorgt ervoor dat er voor iedereen wat wils is. Zo kunnen de grappige toneeltjes, ochtendgym, waterspelletjes, knallende fuif en plezante uitstapjes niet ontbreken. We zijn een groepsvakantie met de nadruk op actie en ontdekking. Jouw aandachtsbegeleider geeft je de aandacht en hulp die je nodig hebt. Wil je even wat rust? Dan kunnen we dit samen met jouw begeleider inplannen om de indrukken van de dag te verwerken. Je slaapt in gedeelde kamers. Zien we jou tussen de velden in Westouter?

â‚Ź 350

10 deelnemers (12-18 j) 6 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+)

Taalbegrip Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

39


GENIETEN IN BEVERDONK

Taalbegrip

(2) 3 tot 9 augustus 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Binnenland

Welkom in Beverdonk! Tijdens deze week staan gezelligheid en samenzijn centraal. De aandacht van de begeleidersploeg is dan ook helemaal voor jou. De meeste activiteiten gaan door met de volledige groep of in deelgroepjes. Indien je dit fijn vindt of hier nood aan hebt, kan je ook af en toe alleen een activiteit doen met een begeleider. We doen rustige activiteiten zoals belevingstheater, schimmenspel, een reuze ganzenbord met opdrachtjes, crea, een belevingskermis‌ We plannen ook een paar ontspannende uitstapjes. Ons gebouw is volledig rolstoeltoegankelijk. Er is mogelijkheid om alleen te slapen voor wie dit nodig is. Je krijgt hulp bij verzorging en maaltijden als je hier nood aan hebt.

40

10 deelnemers (6-30 j) 8 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+) & 1 logistiek medewerker (18+)

8x

â‚Ź 350


HEERLIJKS UIT HOOGSTRATEN (8) 9 tot 15 juli 2021

Taalbegrip

Binnenland

In Hoogstraten bieden we je een vakantie volledig op jouw maat. Hou je van puzzelen, snoezelen, go-carten of knutselen? Heb je nood aan een actieve vakantie of net aan wat meer rust? Jouw persoonlijke begeleider past de activiteiten aan aan jouw interesses en tempo. Meestal amuseren we ons met 2, maar voor wie dit aankan zijn er af en toe activiteiten voor de volledige leefgroep. Onze ervaren leefgroepverantwoordelijken ondersteunen de begeleiders waar nodig.

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

We hebben oog voor structuur. Elke dag ziet er in grote lijnen hetzelfde uit, zo zorgen we dat de vakantie voorspelbaar is voor jou. Je slaapt in je eigen kamer. Je begeleider helpt je onder andere bij maaltijden en verzorging als je hier nood aan hebt.

â‚Ź 400

26 deelnemers (6-30 j) 26 begeleiders (16+) & 10 leefgroepverantwoordelijken 1 vakantieverantwoordelijke (18+) 1 logistiek medewerker (18+) & 4 koks (18+) 2 nachtwachten (18+)

41


verwennen in wachtebeke

Taalbegrip

(14) 15 tot 21 juli 2021

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Binnenland

Op deze vakantie staat jouw ‘beleving’ centraal! We laten je voelen, proeven, zien, ruiken en horen dankzij een breed aanbod aan fijne activiteiten! Dit alles doe je samen met jouw persoonlijke begeleider. We plannen een aantal uitstapjes naar de speeltuin, een natuurdomein en het zwembad. Kan je niet goed tegen drukte en wil je dat alles duidelijk is? Hou je van rust en ontspanning? Dan is dit een vakantie naar jouw smaak! We leggen je een hele week in de watten, daar kan je zeker van zijn! We passen de activiteiten aan aan jouw voorkeur en interesses. Af en toe doen we activiteiten met de hele groep. Iedereen slaapt in zijn eigen kamer. Het gebouw is niet rolstoeltoegankelijk.

42

8 deelnemers (6-30 j) 8 begeleiders (16+) 2 vakantieverantwoordelijken (18+) 2 koks (18+)

€ 400


beleven in mAASMECHELEN (25) 26 juli tot 1 augustus 2021

Taalbegrip

Binnenland

Tijdens deze vakantie snuiven we samen de gezellige sfeer op. We beleven heel wat activiteiten waarin onze zintuigen centraal staan. Wat dacht je van snoezelzwemmen, op pad gaan met aangepaste fietsen, een themawandeling in de Limburgse bossen of muziektheater? Hou je van een rustige sfeer of net van wat meer prikkels? We bouwen een vakantie op jouw maat!

Kant-en-klaarheid Begeleiding Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

Deze week sta jij centraal, we zoeken naar activiteiten waarvan jij het meest geniet. We hebben oog voor jouw noden, ook op vlak van voeding en (medische) verzorging. Onze verblijfplaats is volledig rolstoeltoegankelijk en heeft een eigen zwembad. We hebben vooral gedeelde slaapkamers in ons gebouw.

â‚Ź 500

15 deelnemers (6-30 j) 15 begeleiders (16+) 3 vakantieverantwoordelijken (21+) 2 logistiek medewerkers (18+)

15 x

43


Wat kan je verwachten... ...als begeleider p. 45 ...als kok p. 46

Aan de slag! Werkgroepen p. 47 Vorming en voorbereiding p. 48 Animatorcursus p. 49 Hoofdanimatorcursus p. 50


Leeftijd

Als begeleider mag je mee vanaf de leeftijd van 15 jaar, als je 16 wordt in 2021. Voor een aantal vakanties moet je minstens 18, 20 of 21 jaar zijn. De leeftijdsgrens is 35 jaar voor nieuwe begeleiders.

Taken Voor de vakantie vragen we om de inhoudelijke invulling van de vakantie voor te bereiden, aangepast aan het thema en de noden van de deelnemer of groep. Tijdens de vakantie begeleid je de activiteiten en daarnaast is er het praktische werk (assistentie en huishoudelijke taken) waar je deels voor verantwoordelijk bent. Op onze website vind je per vakantie een overzicht van de taken. Ervaring? Ook zonder ervaring of zonder animator-

attest ben je welkom. Op elke vakantie is er een mix van ervaren en nieuwe begeleiders. De vakantieverantwoordelijke leidt alles in goede banen. De vakantievoorbereiding mag je zeker niet missen, zie p.48. Ook de animatorcursus is een aanrader! Zie p.49.

Goesting We verwachten dat je van uitdagingen houdt en bereid bent om inspanningen te leveren. Maar vooral: dat je echt zin hebt in de vakantie en er voor iedereen iets leuks van wil maken. De voldoening achteraf is bijzonder groot! Centen Alle Hannibalvakanties zijn gratis voor begeleiders (behalve onze inclusieve reis naar Valencia). Voor het zetelen in werkgroepen of het voeren van promo op beurzen of in scholen krijg je je verplaatsing vergoed. Meer info op de website www.hannibalvakanties.be/vrijwilligers

45


Voor de meeste binnenlandse vakanties zoeken we een kookploeg. Per 15 personen rekenen we op ĂŠĂŠn kok. Je staat minstens met twee in de keuken.

Wie kan mee? Als kok ben je 18 jaar of ouder. Minstens 1 kok per vakantie moet ervaring hebben met koken. Een rijbewijs B hebben is handig. We vragen aan ouders van deelnemers om zich niet als kok in te schrijven op de vakantie van hun kind.

Verwachtingen

Lekkere, gezonde maaltijden bereiden is je hoofdtaak. Daarnaast doe je zelf de boodschappen, hou je de keuken netjes en beheer je het kookbudget. We verwachten dat je vlot communiceert met de vakantieverantwoordelijke(n) en de stafmedewerker. Je werkt bovendien graag samen in een team.

Voorbereiding

Je bent aanwezig op het startmoment voor de koks en je treft voorbereidingen voor je vakantie van start gaat. Hannibal beantwoordt al jouw vragen en helpt je op weg. Je krijgt een kookleidraad met allerlei nuttige tips voor een goed verloop van je vakantie.

Startmoment koks zaterdag 5 juni 2021

46

Je leert je medekok(s) kennen, verdeelt de taken en kan feedback vragen op je voorbereidingen. We gaan ook zelf koken!


Inspraak is heel belangrijk voor onze werking! Als vrijwilliger kan je dan ook aansluiten bij onze werkgroepen. Deze werkgroepen staan open voor alle vrijwilligers die interesse hebben en tijd kunnen vrijmaken.

Imago

Huisstijl, brochure, website, promofilm, nieuwsbrief, beurzen, affiches, flyers, gadgets, ... Hier moet je zijn met al je leuke ideeĂŤn!

Vakantiewerking Deze werkgroep is cruciaal voor onze werking en exclusief

voor vakantieverantwoordelijken en leefgroepverantwoordelijken. We bespreken alles wat van nut kan zijn voor een vlot verloop van de vakanties, zowel voor de deelnemers als voor de vrijwilligers.

Vorming

Heel het pakket cursussen en workshops dat Hannibal voorziet, wordt hier uitgewerkt. De werkgroepleden geven vaak ook zelf vormingen.

Beleid Deze werkgroep dient als adviesorgaan voor de stafmedewerkers en volgt de lijnen van het beleidsplan. Zo wordt de algemene werking voortdurend bijgestuurd. Interesse? Mail naar info@hannibalvakanties.be of spreek ons aan op Facebook

Op zoek naar iets anders als vrijwilliger?

Spreek ons aan via mail, Facebook of bel eens! We zijn bijvoorbeeld ook op zoek naar logistiek medewerkers, nachtwachten of hulp tijdens activiteiten. Meer informatie over de verwachtingen van deze functies vind je hier.

47


vorming Momenteel is er in het jeugdwerk door Corona heel wat onzekerheid. De vormingen die we gewoonlijk aanbieden aan onze vrijwilligers zullen we in 2021 op een andere manier organiseren. Dit kunnen fysieke momenten zijn met minder mensen dan normaal of online momenten indien nodig. Voor een actueel overzicht kan je terecht op www.hannibalvakanties.be/vorming

VoorBEREIDING Voor alle begeleiders

Als voorbereiding voor je vakantie kom je met je begeleidersteam minstens ĂŠĂŠn keer samen. De vakantieverantwoordelijken begeleiden de inhoudelijke en praktische zaken. Je leert je medebegeleiders kennen, krijgt info over je verblijfplaats en je deelnemer(s), bespreekt verwachtingen, smeedt plannen. Samen trek je de krijtlijnen voor je vakantieprogramma. Je krijgt de hulp van medebegeleiders om fijne activiteiten uit te werken. Daarnaast krijg je de keuze uit een aantal vormingen of workshops om kennis en inspiratie op te doen. Zo kan je vol vertrouwen je vakantie starten!

Voor de deelnemers van de reis naar Valencia

48

Tijdens een kennismakingsmoment leer je je groepsgenoten met en zonder fysieke beperking kennen. Jullie bespreken de verwachtingen en assistentienoden. Samen bedenken jullie een tof vakantieprogramma!


15+? Nieuw in het jeugdwerk? Of al vakanties begeleid, maar nood aan inspiratie voor aangepaste spelen en begeleiderstechnieken? Dan is onze animatorcursus jouw ding! Tijdens deze intensieve week zal je vooral veel zelf spelen, ontdekken en tonen. Je proeft van muzische domeinen zoals beeld, muziek en drama. Via een hoop ‘tips en tricks’ leer je omgaan met kinderen en jongeren met en zonder beperking.

Heb je een fysieke of verstandelijke beperking? Ook jij bent welkom! Meld het wel zeker bij je inschrijving zodat we kunnen afspreken hoe we aan je ondersteuningsnoden kunnen tegemoetkomen. Bij een verstandelijke beperking bekijken we samen of we een co-animatortraject kunnen starten.

WANNEER? 3 tot 9 april 2021 WAAR? Domein Beverdonk, Retie Deelnameprijs De cursus kost €190. Je gemeente betaalt hier een deel van terug.

Stage & attest Na de cursus volgt nog een stage op een vakantie en een terugkommoment. Als je slaagt, ontvang je een officieel erkend attest. MEER INFO & INSCHRIJVEN Zie website.


Wil je jouw begeleiderstechnieken naar een hoger niveau tillen? Wil je klaargestoomd worden om als vakantieverantwoordelijke een begeleidersteam te coachen en ondersteunen? Wil je leren hoe je begeleiders kan evalueren of bijsturen, of een vergadering moet leiden?

Dan is de hoofdanimatorcursus van Hannibal iets voor jou! Ik zou het iedereen aanraden! Ik had niet verwacht er zo een fijne vriendengroep bij te hebben! Ik kan niet wachten om mijn stage te mogen doen deze zomer!� Maja, 23j, cursist Ik was erg onzeker over mezelf. Nu durf ik me smijten!� Ward, 18j, cursist

50

MEER INFO? www.hannibalvakanties.be /vorming/hoofdanimator

3 tot 9 april 2021 Domein Beverdonk, Retie Deelnameprijs De cursus kost â‚Ź190. Je gemeente betaalt hier een deel van terug. Deelnamevoorwaarden - jongeren met een animatorattest - jongeren zonder animatorattest, met 100u aantoonbare begeleiderservaring Stage & attest Na de cursus volgt nog een stage op een vakantie en een terugkommoment. Als je slaagt, ontvang je een officieel erkend attest.


Hannibalportaal Login portaal:

Hannibal sluit voor iedereen een verzekEring persoonlijke ongevallen af. Zo ben je gedekt voor ongevallen waarbij je tijdens een Hannibalactiviteit lichamelijke schade zou oplopen. Er is ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand wanneer de familiale verzekering van de ‘dader’ of de rechtsbijstandsverzekering van het ‘slachtoffer’ niet voldoet. Alle informatie rond annulatie van je vakantie vind je in de algemene voorwaarden op onze website. Zelf sluiten we geen annulatieverzekering af voor jou. Opgelet! Het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulering! Lees al onze voorwaarden goed na zodat je goed op de hoogte bent.

Wachtwoord:

DE VAKANTIEWIJZER Bij het intakegesprek zoeken we samen naar de juiste vakantie en vullen we deze vakantiewijzer in. Meer info over ons systeem vind je op p. 6-11

Taalbegrip

Kant-en-klaarheid Begeleiding

Surf naar:

www.hannibalvakanties.be/algemene-voorwaarden Onder de artikels 6 en 7 kan je alle informatie vinden.

Voorspelbaarheid ADL Mobiliteit

51


CONTACT Hannibal (JKVG vzw) Boomgaardstraat 94A 2600 Berchem TEL 03 609 54 40 bereikbaar op werkdagen 10-12.30u en 13.30-16u info@hannibalvakanties.be www.hannibalvakanties.be

hannibalvakanties

Het Hannibalsecretariaat is gesloten tijdens de kerstvakantie.

‘n andere vakantie


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.