Page 1

t n e r t om

euro sfonds.be | 3 id v a .d w w w sfonds | van het Dav id e n zi a g a rm u cultu

Boerenbond-voorzitterÊ PietÊ Vanthemsche ‘Een boer die verdwijnt, komt niet terug’ p. 10

KerstmisÊin ÊB erlijn Op het kruispunt van heden en verleden p. 32

VoorlezenÊd oetÊlezen Het leukste kwartiertje van de dag p. 19

PraagseÊp racht Prometheus Ensemble met Kurt Van Eeghem

nov. ’09


advertentie

VOORSTELLING OP OUDEJAAR MET FEESTFORMULE

A EXTR

VANAF 15 DECEMBER

VLAAMSEOPERABE

DE VLAAMSE OPERA IS EEN INSTELLING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN GENIET DE STEUN VAN

STRUCTURELE SPONSOR

MEDIAPARTNERS

MET DANK AAN


peter

AanstekelijkÊ heilig

M

et trots stond ik op 11 oktober op het Sint-Pietersplein in Rome, om er mee te beleven hoe de paus onze pater Damiaan heilig verklaarde. Maar vooral ben ik dankbaar, om zo’n krachtig signaal van hoop voor onze vaak duistere tijd. Een heiligverklaring zou niet meer van deze tijd zijn? Ach, laten we ons niet blind staren op misschien voorbijgestreefde procedures of vormen van verering. Wat telt, is de diepere betekenis, het statement – om het met een modern woord te zeggen. Damiaan kunnen we ons voorstellen als een mens van vlees en bloed. Hij stamt uit een niet zo ver verleden – zijn familie kunnen we kennen. Maar bovenal leren we hem, in zijn levensverhaal, kennen als weliswaar een uitzonderlijk mens, maar toch vooral ook als een mens: met zijn vragen en twijfels, met zijn worsteling – met zichzelf en met zijn medemens, met zijn karakter en temperament. Wat hem zo bijzonder maakt – een mens van uitzon­ derlijk gehalte – is zijn onvoorwaardelijk en radicaal engagement voor de zwakke medemens, ook al kost hem dat het leven. Damiaan was zonder twijfel een man buiten cate­ gorie. Toch bestaan ze ook vandaag: mensen van uitzonderlijk gehalte, met een groot hart voor hun medemens, die hun diepe verontwaardiging omzetten in edelmoedig engagement, die het aandurven radicale keuzes te maken, soms ten koste van henzelf. We hoeven ze niet altijd ver te zoeken, de grote en kleine heiligen van vandaag. Ze zijn alleen niet zo zichtbaar, in een tijd die andere waarden verheerlijkt dan solidariteit, rechtvaardigheid, soberheid, medemenselijkheid, zelfgave. Net als Damiaan liggen ze overigens allerminst wakker van die zichtbaarheid, want daar is het hen niet om te doen. De heiligverklaring van Damiaan is een opsteker van formaat voor al dat onzichtbaar engagement, voor die onzichtbare tegenstroom in onze samenleving, voor die vele grote en kleine, onzichtbare heiligen van onze tijd. Al lang voor zijn heiligverklaring werkte het voorbeeld van pater Damiaan aanstekelijk. Mag de heilige Damiaan vandaag én morgen meer dan ooit aanstekelijk zijn voor al wie durft geloven in een rechtvaardiger wereld.

Ze bestaan ook vandaag: mensen van uitzonderlijk gehalte, met een groot hart voor hun medemens.

Peter Peene nationaal voorzitter

3


10

sfonds Ontdek de David activiteiten in enda Omtrent­cultuurag 9 -4 P. 41

14

19

Durven

Ontmoeten 

Vertellen 

10 Boerenbond-voorzitter Piet Vanthemsche Van het Voedselagentschap naar de Boerenbond: Piet Vanthemsche zit niet om een gewaagde overstap verlegen. Ook als voorzitter van de plattelandsbeweging heeft de man geen schrik om heilige huisjes te slopen en op het eerste gezicht tegenstrijdige belangen te verzoenen.

14 Vlaanderen zingt Kerst Tijdens de eerste editie van Vlaanderen zingt Kerst zingen 49 Davidsfonds-afdelingen de kerststerren van de hemel. Zeker van de partij zijn Maarten, Tine en Nele van het Leuvense koor Camerata Aetas Nova. Voor hen is zingen immers dagelijkse kost.

19 Een herfst vol boeken De Boekenbeurs, de Voorleesweek, de eerste avonden bij de open haard … Tijdens het najaar is geen enkel excuus goed om niet te lezen. Wie leest, geeft de liefde voor het boek makkelijker door aan de volgende generaties. En daar heeft ook onze maatschappij belang bij.

16 21 31 35

4

De gastheer De lezer De student De reiziger

24 Prometheus Ensemble eert Praagse componisten Na zeventien jaar op de planken neemt het Prometheus Ensemble afscheid met een tournee rond de Praagse componisten Dvořák en Janáček. Rasverteller Kurt Van Eeghem praat het geheel aan elkaar, en geeft de lezers van Omtrent alvast een voorproefje van deze unieke concertavond.


bladwijzer

24

29

39 EnÊook 6 8 22 27 36 50

Verdiepen

29 Europalia richt de spots op China In het kader van het tweejaarlijkse culturele festival Europalia kunt u van oktober tot februari in Brussel terecht voor een reeks tentoonstellingen en voorstellingen rond China. Omtrent schoof aan tafel met journaliste en sinologe Catherine Vuylsteke voor een gesprek over de nieuwe wereldmacht.

Doe dingen die je wilt realiseren vandaag en wacht niet tot morgen. Ê GeertÊJo risÊ

Ontdekken

32 Bruisend Berlijn Tijdens de kerstperiode neemt Davidsfonds Cultuurreizen u mee naar de belangrijkste cultuursteden van Europa. Omtrent ging alvast poolshoogte nemen in Berlijn voor een verkenningstocht langs de rijke geschiedenis van de stad.

39 Koken met kleuters Samen koken met kinderen is de beste manier om ze met nieuwe smaken vertrouwd te maken. Miet Fournier schreef er een kookboek over, uiteraard met een hoop eenvoudige recepten, maar ook met een hoop praktische tips om uw kroost aan de kook te krijgen.

27

Oogopslag Open | Aanstekelijk Vlaams Panel Leeskoffer Landgenoot Sluitertijd

Win 48 Expo Louis Delacenserie in Brugge 25 duotickets voor het Bruggemuseum 50 Sluitertijd Een arrangement van Toerisme Vlaanderen

Colofon Omtrent is het cultuurmagazine van het Davidsfonds. Hoofdredactie: Katelijne Beerten Redactie: Ann Degeest, Norbert D’hulst, Peter Peene, Jeroen Sleurs, Hanne Van Herck Foto’s: Katrijn Van Giel Beeld cover: Katrijn Van Giel Concept, eindredactie en opmaak: Jansen&Janssen, www.jaja.be Publiciteit: Publicarto, contactpersoon: Katrien De Vos, tel. 053 82 60 95 Druk: Moderna Verantwoordelijke uitgever: Jeroen Sleurs, Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven, tel. 016 310 600, fax: 016 310 608, www.davidsfonds.be, omtrent@davidsfonds.be PR 000-0022385-75 Het Davidsfonds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de commerciële advertenties.

5


inĂŠ beeld

6


KerstÊm etÊu itzicht Wakker worden in een Europese cultuurstad met Kerst? De Davidsfonds Cultuurreizen brengen u deze winter naar Parijs, Baden-Baden, Dresden, Wenen en BerlijnPotsdam: vijf uitgelezen kansen om de rijkdom en de geschiedenis van deze steden te ontdekken, een tentoonstelling of een concert mee te pikken en tussendoor een vleugje kerstsfeer op te snuiven. Op p. 35 van deze Omtrent ligt Berlijn alvast aan uw voeten.

Foto:Ê KerstsfeerÊ inÊ Parijs,Ê GaleriesÊ LafayetteÊ (foto:Ê FransÊ DeÊ Medts).

Ê MeerÊ infoÊ inÊ deÊ brochureÊ DavidsfondsÊ CultuurreizenÊ Ê bijÊ deÊ vorigeÊ OmtrentÊ ofÊ Ê opÊ www.davidsfonds.be/cultuurreizen.Ê

7


Foto:Ê PoelbergmolensÊ ©Ê Westtoer

open

ZouteÊ ZoenÊ zoektÊ

BEstEÊ jEuGd De Zoute Zoen bekroont in 2010 het beste manuscript voor een jeugdboek in het Nederlandse taalgebied. Er staat niet alleen een geldprijs van € 12.500 op het spel, het winnende script verschijnt ook nog eens in boekvorm bij uitgeverij Davidsfonds/ Infodok. Met Friedl’ Lesage als meter is de aandacht voor deze editie alvast verzekerd. Deelnemers sturen een onuitgegeven

VOErEn metÊs uccesÊ verkend

Ê

MetÊ zoÕ nÊ 20.000Ê warenÊ ze,Ê deÊ deelnemersÊ aanÊ deÊ zoektochtÊ inÊ deÊ Voerstreek.Ê DeÊ winnaarsÊ krijgenÊ binnenkortÊ hunÊ uitnoÊdiÊgingÊ voorÊ deÊ prijsuitreikingÊ opÊ 15Ê n Ê ovemberÊ inÊ ÊÕ s-Gravenvoeren.Ê DeÊ antwoordenÊ vanÊ dezeÊ editieÊ kuntÊ uÊ alvastÊ nalezenÊo pÊ paginaÊ 40Ê vanÊ dezeÊ Omtrent. VolgendÊ jaarÊ verwelkomenÊ TieltÊ enÊ hetÊ BrugseÊ OmmelandÊ deÊ speurÊneuzen.Ê UÊ leestÊ erÊ ÊallesÊ overÊ inÊ hetÊ meinummerÊ vanÊ Omtrent.Ê DeÊ zoektocht,Ê inÊ hetÊ EŽ nprogrammaÊ VlaanderenÊ VakantielandÊ omschrevenÊ alsÊ deÊ Rolls-RoyceÊ onderÊ deÊ speurtochten,Ê wordtÊ inÊ 2010Ê voorÊ deÊ 24steÊke erÊg eorganiseerd.

85 prOcEnt

BoekenÊt opÊ5Ê

Ê UwÊ lidmaatschapÊ vernieuwenÊ Ê kanÊ viaÊ deÊ lokaleÊ afdelingÊ ofÊ Ê viaÊ www.davidsfonds.beÊ

GEschEnKBOEKEn

Van hartverwarmende gedichten tot een prachtig uitgegeven kunstboek: in de boekhandel vind je een geschenk op ieders maat. Met de feestdagen in het vooruitzicht maakten wij alvast een kleine selectie...

8

van al zijn inkomsten haalt het Davidsfonds uit eigen middelen. Slechts 15 procent is afkomstig van subsidies. Die onafhankelijke positie heeft de vereniging voor een groot deel te danken aan zijn leden.

1. Kunst. Meer dan 2500 werken van de prehistorie tot nu 2. Kijken naar jou uit duizend ogen. Antieke liefdespoëzie | Patrick Lateur. Met illustraties van Gerda Dendooven 3. Mijn beste wensen. Inspiratie voor kerst en Nieuwjaar | Majke Jongen 4. Anton en het kerstcadeau | Ole Könnecke 5. Rogier Van der Weyden 1400-1464. De passie van de Meester


InÊ AanstekelijkÊ VlaamsÊ geeftÊ eenÊ vooraanstaandeÊ columnistÊ inÊ persoonlijkeÊ naamÊ zijnÊ ofÊ haarÊ kijkÊ opÊ Vlaanderen.Ê LucÊ Êdevoldere,Ê hoofdredacteurÊ vanÊ OnsÊ Erfdeel,Ê schoteltÊ uÊ enkeleÊ lastigeÊ vragenÊ overÊ taalÊ voor.

BOEK manuscript voor een jeugdboek (voor jongeren vanaf 12 jaar) naar uitgeverij@davidsfonds.be of naar De Zoute Zoen, Davidsfonds Uitgeverij, Blijde-Inkomstraat 79, 3000 Leuven met vermelding van De Zoute Zoen. Deelnemen kan tot en met 28 februari 2010. Ê MeerÊ infoÊ vindtÊ uÊ opÊ Ê www.davidsÊfondsuitgeverij.beÊ Ê ofÊ opÊ www.zoutezoen.be.Ê

uniVErsitEitÊ VrijEÊ tijdÊ dAVidsfOndsÊ inÊde Êpr ijzen OpÊvra agÊva nÊd eÊVl aamseÊ regeringÊr eiktÊd eÊK oninklijkeÊ VlaamseÊ AcademieÊva nÊBe lgi‘ Ê voorÊW etenschappenÊe nÊK unstÊ sindsÊ200 0Êo mÊd eÊd rieÊj aarÊ deÊ PrijsÊv anÊd eÊMi nisterÊv oorÊ WetenschapsbeleidÊui tÊa anÊ wieÊt ijdensÊd ieÊp eriodeÊhe tÊ bestÊhe eftÊb ijgedragenÊt otÊd eÊ populariseringÊva nÊwe tenschapÊe nÊt echnologie.ÊDe Êp rijsÊ werdÊe erderÊa lÊt oegekendÊa anÊ hetÊt ijdschriftÊ EOS,Êa anÊhe tÊ televisieprogrammaÊ overLevenÊ (VRT)Êe nÊ aanÊT echnopolis.ÊDi tÊ jaarÊwo rdtÊU niversiteitÊV rijeÊT ijdÊ DavidsfondsÊo nderscheiden.

©Ê DavidÊ Samyn

aanstekelijkÊV laams

W

elke taal spreekt u als u boos bent? Als u vrijt? Wat is uw moedertaal? Waarom antwoordt u Vlaams, en niet Nederlands? Als moedertaal bestaat, wat is dan uw vadertaal? Zou u, gesteld dat u dat kon, van moedertaal willen veranderen? Welke zou u dan kiezen? En waarom kiest u alleen maar voor Engels? Vindt u dat u alles wat u denkt en voelt precies kunt uitdrukken in uw taal? Waarom niet? Waarom is Esperanto ten dode opgeschreven? Vindt u dat Latijn een dode taal is? Wat is een dode taal eigenlijk? Vindt u het erg dat een taal sterft? Kan een taal eigenlijk wel sterven? Welke taal zult u spreken als u sterft? Als wij vliegen zijn, gevangen in het web van de taal, wie is dan de spin?

nogÊm eerÊov erÊt aal. Ik beweeg mij tussen drie soorten taal: dialect (moedertaal), tussentaal en cultuurtaal (of standaardtaal: een standaardtaal is een dialect met een leger). Zo zegt mijn dochter dat ik geaffecteerd praat als ze mij op de radio hoort. Ik moet dus wel geloven dat ik anders praat – denk? – voor een microfoon dan thuis, waar ik mij onbespied weet. “Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne.” (Ik heb maar één taal, ze is niet van mij.) Jacques Derrida Als ik sterf, zal de taal, waarin ik heb geleefd, mij overleven. Intussen zal ik haar nooit bezeten hebben. Hoogstens een kampement bij opgeslagen, zoals een tent bij een gletsjer op weg naar een top. Ik verwelkom ook de grote spraakverwarring van het moderne Babel, huil mee met de wolven in de steden. Maar ik wil er wel in overeind blijven. Nog dit. Het statuut van de standaardtaal is in Vlaanderen wankel. Wat wil je als we slechts sinds 1930 onderwijs

hebben in die standaardtaal? Wat wil je als elites het streven naar die standaard vandaag niet meer vanzelfsprekend vinden? Er wordt nu overal geroepen dat we gevoelig moeten worden voor verschillende taalregisters, voor variatie. Als we het register van de standaardtaal maar blijven koesteren als het register voor de openbare ruimte. En wat die variatie betreft: je kunt maar variëren als er een ijkpunt is. Net zoals een uitzondering een regel veronderstelt. Er is overigens niets verkeerd aan een ijkpunt. Als je maar probeert zo veel mogelijk mensen op weg te helpen naar dat ijkpunt. Franstalige landgenoten hebben één punt als ze zeggen hoe moeilijk het is Nederlands te leren: als ze met hun kennis van het Nederlands toch niet begrijpen wat Vlamingen in Kaaskerke of Boechout tegen hen zeggen. En wat zeggen we tegen nieuwkomers die Nederlands hebben geleerd tijdens de inburgeringscursus en hetzelfde meemaken?

9


VanÊhe tÊV oedselagentschaPÊ naarÊde Ê BoerenBond,Êa lsÊ carrIé rezetÊ KanÊda tÊte llen.Ê ÒMa arÊ VastroestenÊe nÊ InÊ IjdelheIdÊhe tÊe IndeÊ VanÊ MIjnÊ looPBaanÊa fwachten,Êl IgtÊ nIetÊ InÊ MIjnÊa ardÓ,Êz egtÊP IetÊ VantheMscheÊ(54).Ê enÊnuÊh IjÊ VoorzItterÊ VanÊde Êl andBouw-Ê enÊ PlattelandsBewegIngÊ Is,Êa daPteertÊh IjÊd IeÊa anÊde Ê altIjdÊ VeranderendeÊt Ijden.Ê Ò weÊ MoetenÊde elneMenÊa anÊ hetÊM aatschaPPelIjKeÊde BatÊ enÊ PratenÊM etÊn IetÊ VoorÊde Ê handÊl IggendeÊP artners.Ó Tekst:Ê AndrŽ Ê GrosemansÊ |Ê Foto:Ê KatrijnÊ VanÊ Giel

10


durven

BOErEnBOnd-VOOrZittErÊ piEtÊ VAnthEmschEÊp LEitÊ VOOrÊ OpEnhEid

H

MijÊk unnenÊzeÊni etsÊ meerÊwi jsmaken

etÊc lichŽ ÊwilÊda tÊ boerenÊa ltijdÊ Êklagen,Ê deÊr ealiteitÊis Êda tÊ zeÊ erÊv aakÊa lleÊ redenÊ toeÊh ebben.Ê WatÊ isÊ ÊtegenwoordigÊ deÊbe langrijksteÊgr ondÊv anÊ hunÊÊ klachten?

“Het penibele inkomen. In 2007 schoten de prijzen van landbouwproducten omhoog, maar even snel leerden wij de keerzijde van de medaille kennen: de toenemende kosten. In 2008 verdiende een landbouwer de helft van het jaar ervoor. Vandaag ziet het ernaar uit dat er bijna geen inkomen meer overblijft. Dat geldt voor alle sectoren. De tarweprijs ligt op een historisch dieptepunt, de melkprijs is nog altijd zeer laag, de varkenskwekers kampen met kostenstijgingen. Dat is wel specifiek aan deze crisis, dat ze in alle sectoren tegelijk toeslaat. Een van de oorzaken daarvan is het feit dat de export onder druk komt. En de Vlaamse land- en tuinbouwsector is nu eenmaal exportgericht. In veel sectoren voeren we de helft van de productie uit.”

heeftÊ deÊ boerÊ geenÊ enkeleÊ invloedÊ opÊde Êpr ijsÊv anÊzijn Êpr oducten?Ê “Tegenwoordig spreken we van ‘de atomisering van het aanbod’. De boer is een atoom in vergelijking met zijn afnemers. Wij trachten daar wel iets aan te doen. We promoten coöperaties, samenwerkingsverbanden voor zowel aankoop als voor verkoop. Maar de boer heeft geen greep op de mechanismen van prijsvorming. De markt wordt gedomineerd door zeer grote spelers, multinationals die in de distribu-

tie en de voedingsindustrie actief zijn. Zij drukken de marges en de boer, als laatste in de keten, is daar de dupe van.”

stuntprijzenÊ inÊ warenhuizenÊ zijnÊ uÊe enÊdo ornÊin Êh etÊ oog.Ê isÊh etÊ nietÊlogis chÊ datÊ ikÊ alsÊ consumentÊ deÊ besteÊ kwaliteitÊ voorÊ deÊ laagsteÊ prijsÊwil? “Daar zit een logica in. Maar als je de beste kwaliteit wilt aan een prijs die onder de kostprijs ligt, ja, dan valt alles in duigen. En geloof me, we naderen dat stadium. Het voedsel dat hier wordt geproduceerd is op het vlak van kwaliteit en veiligheid de absolute wereldtop. Dat heeft te maken met de kleinschaligheid van onze landbouw, maar ook met de professionele aanpak van onze boeren en met de overheidseisen, die hier hoger liggen

dan in andere landen. Wel, als distributiebedrijven dan willen stunten met voedselprijzen en de winstmarges zo drukken dat onze producenten er niet meer aan uit kunnen, dan verdwijnt de landbouwer. Dan gaat men op den duur alleen nog geïmporteerd voedsel verkopen. Dat men daar maar eens goed over nadenkt. Want een boer die verdwijnt, komt nooit meer terug. Weg is weg.”

deÊopr oepÊt otÊle venslangÊ lerenÊ leeftÊin Êde Êbe drijfswereld.Ê ÊmoetenÊ boerenÊzic hÊook Êv oortdurendÊ bijscholen? “Dat zal wel zijn. De Boerenbond doet trouwens grote inspanningen op dat vlak. Een moderne boer moet veel onder de knie hebben, hoor. De stielkennis – omgaan met dieren of gewassen – is al

Wie is Piet Vanthemsche? InÊ 1955Ê werdÊ PietÊ VanthemscheÊ inÊ KortrijkÊ geborenÊ uitÊ WaregemseÊ ouders.Ê ZijnÊ vaderÊ hadÊ eenÊ vlasverwekendÊ bedrijfÊ aanÊ deÊ Leie.Ê HijÊ studeerdeÊ dierengeneeskundeÊ enÊ werkteÊ zesÊ jaarÊ alsÊ veeartsÊ inÊ Tielt.Ê InÊ 1986Ê gingÊ hijÊ aanÊ deÊ slagÊ bijÊ deÊ veterinaireÊ dienstenÊ vanÊ hetÊ ministerieÊ vanÊ Landbouw.Ê DaarÊ bekleeddeÊ hijÊ tussenÊ 1992Ê enÊ 2000Ê allerleiÊ managementfuncties.Ê HijÊ wasÊ kabinetschefÊ vanÊ ministerÊ KarelÊ PinxtenÊ tenÊ tijdeÊ vanÊ deÊ dioxinecrisisÊ enÊ namÊ inÊ deÊ nasleepÊ daarvanÊ ontslag.Ê TweeÊ jaarÊ langÊ rundeÊ hijÊ eenÊ zelfstandigÊ advies-

bureauÊ datÊ onderÊ meerÊ deÊ zuivelsectorÊ doorlichtte,Ê maarÊ hijÊ kwamÊ inÊ juliÊ 2002Ê alÊ terugÊ inÊ overheidsdienstÊ alsÊ gedelegeerdÊ bestuurderÊ vanÊ hetÊ FederaalÊ Voedselagentschap,Ê alsÊ eersteÊ administrateur-generaalÊ vanÊ hetÊ BelgischÊ GeneesmiddelenagentschapÊ enÊ alsÊ interministrieelÊ commissaris van Influenza. Het isÊ tijdensÊ dezeÊ tweedeÊ doorgangÊ inÊ BrusselÊ datÊ hijÊ inÊ 2004Ê deÊ titelÊ kreegÊ vanÊ overheidsmanagerÊ vanÊ hetÊ jaar.Ê InÊ aprilÊ 2007Ê werdÊ PietÊ VanthemscheÊ ondervoorzitterÊ vanÊ deÊ Boerenbond,Ê ongeveerÊ eenÊ jaarÊ laterÊ voorzitter.

11


durven

Ê ÒEe nÊ sterkÊ merkÊ moetÊ Ê geenÊ andereÊ naamÊ krijgen.Ê Ê DeÊ BoerenbondÊ isÊ Ê deÊ Boerenbond.Ó Ê

 heel complex. Maar daar komen ook nog economie, recht en management bij. Hij moet een businessplan kunnen maken, hij moet zijn weg vinden door de admi-

De tijd dat de Boerenbond alleen met de CD&V praatte, is definitief voorbij. nistratieve regelgeving. Vandaag is een boer een duizendpoot.”

deÊBoe rinnenbondÊis ÊK VLVÊ Êgeworden,Êde ÊBoe renjeugdÊh eetÊ alÊla ngÊK Lj.Ê isÊe rÊooit Êov erÊwogenÊ omÊde Ên aamÊBoe renbondÊt eÊ Êveranderen? “Een sterk merk moet geen andere naam krijgen. De Boerenbond is de Boerenbond. Ik weet het wel, de naam roept connotaties op die niet altijd terecht zijn. Het is een stuk mythe. Gisteren las ik nog ergens dat we een machtige lobby zouden zijn die de boeren in haar machtsgreep houdt.

12

Boerenbond zegt gewoon waar we voor staan. Onze oprichtingsgeschiedenis situeert zich aan het einde van de 19de eeuw, toen de uitvinding van de stoommachine tot een eerste golf van globalisering leidde. Er werd goedkoop graan ingevoerd uit Oekraïne en de Verenigde Staten. Hier heerste een zware crisis op het platteland. En toen is de Boerenbond opgericht door priesters. Dezelfde priesters die ook de christelijke arbeidersbeweging op poten hebben gezet, vandaar dat onze structuren erg op elkaar lijken. Het verdedigen van de belangen van de plattelandsbevolking is een geschiedenis van vallen – denk aan het failliet van de bank van de Boerenbond in de jaren dertig – en opstaan. Nu is de Boerenbond uitgegroeid tot een brede landelijke beweging. Een mooie, complexe en boeiende organisatie.”

uÊm agÊda nÊv asthoudenÊa anÊ deÊ oudeÊn aam,Êu Êwe rktÊw elÊ aanÊ eenÊn ieuweÊh uisstijl. “Iedereen verandert mee met zijn tijd. Vandaag boeren wij in een zeer verstedelijkte omgeving, in het rijkste deel van de wereld. Daar moeten we ons als landbouw- en plattelandsbeweging aan aanpassen. Grote openheid is nodig. We


moeten oog hebben voor wat leeft in de samenleving, ook op het vlak van natuur en dierenwelzijn. We moeten deelnemen aan het maatschappelijke debat.”

uÊpr aatÊm etÊG aiaÊe nÊ natuurpunt.Ê datÊis Ên ieuwÊv oorÊdit Êh uis.

“Ik was gedegouteerd. Eigenlijk wou ik alleen mezelf blijven. Als ik daar bleef zitten, dan zou ik verworden tot een ambtenaar met een telefoon en een krant op zijn bureau. En dat wilde ik niet. Ik wilde zijn wie ik ben.”

“Mijn voorganger Noël Devisch was daar ook al mee bezig. Maar je hebt gelijk, gangbaar was het niet. Toch komt die verandering niet uit de lucht gevallen. In 2006 hielden we een congres over onze toekomstvisie. Toen vonden onze leden dat we komaf moesten maken met de uitzichtloze conflicten waarin we verwikkeld waren. Voedselveiligheid, leefmilieu, dierenwelzijn … u kent de vroegere pijnpunten. De landbouw heeft lang in het defensief gezeten, maar nu komen we uit onze stellingen. We moeten nu ook praten met niet voor de hand liggende partners.”

OntslagÊ nemen,Ê wasÊ datÊ durven?

GaatÊ dieÊope nheidÊzoÊv erÊda tÊu Ê zichÊo okÊt otÊa ndereÊpa rtijenÊda nÊ deÊ cd&VÊza lÊwe nden?

“Dat gaf wel voldoening, maar het grootste genoegen was de kans krijgen om van dat Voedselagentschap iets te maken dat ik altijd had willen maken.”

“O, wij praten met alle partijen. Op één na, wel te verstaan. Ik heb de ministers Lieten en Muyters al opgezocht, ik ga weldra op bezoek bij Pascal Smet en Freya Van den Bossche. Kijk, de Boerenbond is een levensbeschouwelijke middenveldbeweging. Vroeger heette dat een stand. En we hebben nauwe banden met de CD&V. We steken dat niet weg, we stellen die relatie ook niet in vraag, maar de tijd dat de Boerenbond alleen met de CD&V praatte, die is definitief voorbij.”

VaakÊwo rdtÊu Êom schrevenÊa lsÊ iemandÊdie Êge enÊe nkeleÊ ÊuitdagingÊ uitÊde Êwe gÊga at.ÊBe ntÊu Êe enÊ durfal? “Ach, een imago ontstaat voor een deel buiten u om. Ik heb de jongste tien jaar natuurlijk wel wat beleefd. Misschien heb ik wel aanleiding gegeven om dat etiket opgeplakt te krijgen. Ik heb me in de dioxinecommissie nogal geweerd, wat niet gebruikelijk was voor ambtenaren.”

OmdatÊde Ês chuldÊv anÊde Êdiox inecrisisÊv oorÊe enÊgr ootÊde elÊin Ê deÊ schoenenÊv anÊde Êa mbtenarenÊ werdÊ geschoven,Ên amÊu Êon tslag.Ê uÊwa sÊk waad.

“Mijn vrouw verklaarde me gek. Ik was inspecteur-generaal van het ministerie van Landbouw. Ze hebben moeten opzoeken welke procedure ze moesten volgen, want het was nog nooit gebeurd dat iemand in zo’n hoge functie ontslag nam. Om zoiets te doen, moet je natuurlijk in jezelf geloven. Ik ben als zelfstandige adviseur aan de slag gegaan en heb geleerd dat ik ook zo mijn boterham kon verdienen.”

hoeÊv oeldeÊ uÊ zichÊ toenÊ deÊ overheidÊu Êa chterafÊ terugvroegÊ omÊ hetÊ VoedselagentschapÊt eÊle iden?

daarÊwa sÊ uwÊ ontslagÊ voorÊ nodig? “Nu u het zegt, achteraf beschouwd is mijn ontslag daar eigenlijk voor nodig geweest. Anders had ik dat nooit kunnen realiseren.”

WasÊe rÊd urfÊ nodigÊ omÊ eenÊ functieÊo pÊ teÊ nemenÊ binnenÊ deÊÊ Boerenbond? “Evident was dat niet. In de ogen van de boeren behoorde ik zo’n beetje tot het

andere kamp. Maar de eerste jaren dat ik hier was, heb ik daar hard aan gewerkt. Ik heb daar heel open over gediscussieerd. Nu is er geen probleem meer. Het was natuurlijk ook een grote verandering voor mij, maar ik vind dat je in het leven niet mag vastroesten op je stoel om daarna vol ijdelheid het einde van je loopbaan af te wachten. Dat is niet mijn stijl.”

uÊle idtÊe enÊdr ukÊle ven,Êh eeftÊ uÊ nogÊt ijdÊv oorÊe enÊs ocialeÊom gangÊ enÊc ultuurbeleving? “In de week lukt het me niet, maar in het weekend maak ik tijd voor mijn gezin en mijn vrienden. Vroeger heb ik veel tijd in bioscopen doorgebracht, maar je zal me niet gauw in een theater treffen. Dat heeft me nooit aangetrokken. Ook ben ik niet vatbaar voor de sfeer op concerten. Ik luister thuis liever in mijn eentje naar muziek. Jacques Brel is een van mijn favorieten. Maar mijn cultuurbeleving speelt zich vooral in boeken af. Lezen doe ik heel graag.”

heeftÊu Êwe lÊe ensÊh eimweeÊ naarÊ dieÊda genÊda tÊu Êv eeartsÊwa s? “Neen, al heb ik met veel plezier dat beroep uitgeoefend. Zes jaar heb ik een praktijk gehad. Niet met een wachtkamer vol eigenaars van katten, kanaries en cavia’s, maar het zware werk met paarden en koeien. Een harde stiel, maar een mooie ervaring. Ik zeg altijd: ik ben streetwise! Ik heb zes jaar langs de straat gelopen: mij kunnen ze niets meer wijsmaken.”

Piet Vantemsche kiest uit de Davidsfonds catalogus Ò SluitÊ zeÊ op opÊ É Ê vanÊ RomainÊ Vanland Vanlandschoot,Ê datÊ zouÊ ikÊ willenÊ lezen.Ê HetÊ gaatÊ overÊ jongerenÊ enÊ criminaliteit,Ê vanÊ 1400Ê totÊ nu.Ê IkÊ kiesÊ voorÊ ditÊ boekÊ omdatÊ ikÊ graagÊ overÊ geschiede geschiedenisÊ lees,Ê maarÊ ookÊ

omwilleÊ vanÊ deÊ auteur,Ê dieÊ ikÊ goedÊ ken.Ê ToenÊ ikÊ inÊ TieltÊ veeartsÊ was,Ê werkteÊ ikÊ samenÊ metÊ hemÊ meeÊ aanÊ deÊ stadskrantÊ DeÊ GazetteÊ vanÊ Tielt.Ê HijÊ gafÊ geschiedenisÊ aanÊ hetÊ VTIÊ enÊ wasÊ deÊ bezielerÊ vanÊ hetÊ plaatselijkeÊ cultuurcentrum.Ê HijÊ heeftÊ ookÊ eenÊ zeerÊ lezenswaardige biografie van Cyriel ÊVerschaeveÊ Êgeschreven.Ó

13


DeÊm ooi oPÊz aterdagÊ26 Ê deceMBerÊ organIserenÊ49 Êd aVIdsfondsÊa fdelIngenÊ VoorÊ hetÊe erstÊ VlAAndErEnÊ zingtÊK Erst.Ê hetÊconce PtÊ IsÊe VenÊe enVoudIgÊa lsÊ BeKoorlIjK:Êtoe hoordersÊ zIngenÊonde rÊ BegeleIdIngÊ eenÊuur Êl angÊV laaMseÊ KerstKlassIeKers.Ê oPdatÊ uÊ geenÊe xcuusÊz ouÊ heBBenÊ oMÊn IetÊde elÊte Êne Men,Ê PeIltÊ OmtrEntÊa lVastÊ naarÊde Êge neugtenÊ VanÊ éÊ deÊ saMenzang. Tekst:Ê KatelijneÊ Beerten

M

aarten Luyckx, Tine Geens en Nele Honee zijn drie enthousiaste koorleden van het Leuvense Camerata Aetas Nova. Onder leiding van Dieter Staelens behaalde het koor in 2008 nog de titel van Koor van het Jaar. Camerata Aetas Nova is dus niet zomaar een koor. Geen van de drie kan zich een leven zonder zang inbeelden. “Zingen doe ik al mijn hele leven. Ik kan me echt niet inbeelden dat ik nooit gezongen heb”, zegt Nele. “Al moet ik bekennen dat ik maar bij toeval in een koor ben beland. Ik wilde graag misdienaar worden, maar dat mocht niet van mijn ouders. In een koor zingen, dat mocht wel.” Maar wat maakt zingen zo bijzonder? De meningen verschillen. Zo vindt Maar-

14


ontmoeten

VLAAndErEnÊ ZinGtÊK ErstÊuitÊ VOLLEÊ BOrst

ste

ploegsport

ten in een koor zingen misschien wel dé ploegsport bij uitstek. “Je zingt met vier ploegen: sopranen, alten, tenoren en bassen. Elk met hun eigen karakter. Hoe beter die ploegen met elkaar samenwerken, hoe mooier het resultaat. Maar natuurlijk geniet ik er ook van om mezelf te horen zingen.” Nele knikt: “We bouwen samen iets op. We hebben ook altijd een doel voor ogen. Dat kan een concert zijn, of samen een moeilijk stuk onder de knie krijgen. Dat geeft echt een kick.” Voor

 Samen voor Poverello OpÊ maarÊ liefstÊ 49Ê locatiesÊ kanÊ uÊ opÊ 26Ê decemberÊ terechtÊ voorÊ VlaanderenÊ zingtÊ Kerst.Ê EenÊ uurÊ langÊ zingtÊ uÊ onderÊ deskundigeÊ begeleidingÊ vanÊ eenÊ dirigent,Ê eenÊ orgelistÊ enÊ eenÊ koorÊ zoÕ nÊ twintigÊ VlaamseÊ kerstklassiekers.Ê MetÊ ditÊ evenementÊ willenÊ deÊ organiserendeÊ afdelingenÊ eenÊ stukjeÊ VlaamsÊ erfgoedÊ nieuwÊ levenÊ inblazen.Ê De toegang is gratis, maar na afloop van de samenzang zal u aanÊ deÊ uitgangÊ opÊ alleÊ plaatsenÊ eenÊ mandjeÊ vindenÊ voorÊ eenÊ vrijeÊ bijdrage.Ê DeÊ opbrengstÊ vanÊ hetÊ evenementÊ wordtÊ aanÊ PoverelloÊ geschonken.Ê ZoÊ wilÊ hetÊ DavidsfondsÊ mensenÊ dieÊ hetÊ dichtÊ bijÊ onsÊ moeilijkÊ hebben,Ê tochÊ eenÊ aangenameÊ KerstÊ bezorgen.

 InFOÊ www.vlaanderenzingtkerst.be

advertentie

Kerk in Nood | Oostpriesterhulp vzw

Wij helpen dankzij u.

Abdij van Park 5 - 3001 Leuven ℡ +32 (0)16 39 50 50 � +32 (0)16 39 50 60 info@kerkinnood.be  www.kerkinnood.be

Kerk in Nood steunt christenen over de hele wereld door pastorale en sociale projecten. Wij rekenen op uw solidariteit! De Ster van Bethlehem wees de Drie Koningen de weg naar het Kind Jezus. Vandaag is Bethlehem vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Strenge veiligheidsmaatregelen en de betonnen muur tussen Israël en Palestina belemmeren de komst van pelgrims naar Jezus’ geboorteplaats. Vooral christelijke gezinnen zijn hiervan het slachtoffer, want minder pelgrims betekent minder inkomsten. Koop dit olijfhouten sterretje en geef hoop aan de christenen in Palestina.

Bradi Barth ‘Engelen’

Heilige Familie

Gift/exemplaar

Kerstkaart Bradi Barth ‘Engelen’

€ 1,10

Kerstkaart ‘Heilige Familie’

€ 1,10

Theelichthouder ‘Ster van Bethlehem’

€ 5,75

Vrije gift

Aantal

Totaal

Algemeen totaal De verzendingskosten (afhankelijk van gewicht) zijn niet inbegrepen! De factuur wordt bij de verzending gevoegd. Gelieve binnen de 30 kalenderdagen te betalen. Geen fiscaal attest bij aankoop van deze geschenken.

GELIEVE IN DRUKLETTERS IN TE VULLEN : NAAM + VOORNAAM :

..................................................................................................................................................................................

STRAAT + NUMMER :

...................................................................................................................................................................................

POSTCODE + GEMEENTE : ........................................................................................................................................................................ TELEFOON :

......................................................................................................................................................................................................

E-MAILADRES :

...............................................................................................................................................................................................

GEBOORTEDATUM : ......................................................................................................................................................................................

Code G0967

Geschenken

15


ontmoeten

deÊg astheer Piet Vantemsche

 collega Tine is vooral het sociale aspect van tel. “We komen samen voor iets wat we graag doen. Muziek is een universele taal. En zingen schept een band. Op een festival of koorhappening durf je anderen sneller aanspreken als je eerst je longen hebt opengezet.”

EmotiesÊu iten

Hekel aan recepties Ò IkÊb enÊg eenÊe enzaat,Êi kÊk omÊ graagÊo nderÊd eÊme nsen.Ê IkÊ benÊg raagÊsa menÊme tÊmi jnÊ vrienden.ÊM aarÊi kÊb enÊg eenÊ societyfiguur, ik haat de receptiecircuitsÊi nÊBrusse l.Ê IkÊko mÊo okÊni etÊg raagÊi nÊ chiqueÊr estaurants,Êi kÊmo etÊ geenÊkunst Êo pÊmi jnÊb ord.Ê Gezelligheid,Êd atÊvi ndÊi kÊh etÊ belangrijkste.ÊDa aromÊg eefÊ ikÊso msÊze lfÊe enÊf eestje,Êi nÊ alleÊe envoud.ÊOnl angsÊhe bÊ ikÊno gÊvo orÊe enÊma nÊo fÊvi jftigÊ deÊb arbecueÊa angestoken.Ê MaarÊe rÊwa renÊa lleenÊwo rstenÊ enÊb ier.Ó ÒWi eÊi kÊe ensÊzo uÊwi llenÊ ontmoeten?Ê nelsonÊM andela,Êzo watÊhe tÊb elangrijksteÊ icoonÊva nÊo nzeÊg eneratie.Ê EnÊwe etÊj eÊwi eÊi kÊe ensÊg raagÊ terugÊzo uÊzi en?ÊM ijnÊva der.Ê HijÊi sÊa lÊvi jftienÊj aarÊd ood,Ê vroegÊg estorven.ÊI kÊzo uÊno gÊ eensÊg raagÊme tÊhe mÊwi llenÊ babbelenÊo verÊhe tÊl even.Ê HijÊ was een beetje een filosoof. WeÊd iscussieerdenÊva akÊe nÊ weÊ vondenÊ datÊ allebeiÊ aangenaam.ÊI kÊd enkÊg eregeldÊa anÊ hem.ÊJe Êzo uÊkunne nÊze ggenÊ datÊi kÊso msÊme tÊhe mÊsp reek,Ê maarÊd eÊd ialoogÊo ntbreektÊ natuurlijk.Ó

16

Hoewel Maarten, Tine en Nele het al jaren doen, kan iedereen leren zingen. “Uiteraard is een kinderstem gemakkelijker te vormen”, zegt Tine. “Het kost minder moeite om een kind tonen en toonhoogten aan te leren. Maar dat betekent niet dat je op oudere leeftijd niet meer kan leren zingen.” Er is een koor op ieders maat. “Er zijn professionele, semi-professionele en amateurkoren. Mannen-, vrouwen- of kinderkoren. Seniorenkoren. En dan is er natuurlijk nog een opdeling per genre: klassiek, pop of zelfs gospel.” Ook al is het niet hun persoonlijke drijfveer, toch zijn Maarten, Tine en Nele ervan overtuigd dat zingen gezond is. “Tuurlijk, zingen is gezond”, zegt Nele. “Of beter, ik merk dat toch bij mezelf. Als ik een dipje heb en ik zing wat, dan voel ik me na afloop veel beter. Door te zingen, doe ik ook aan zelfontwikkeling. En dan heb ik het niet over het louter sociale en artistieke aspect dat erbij komt kijken. Door te zingen, leer je ook je emoties te uiten.”

deÊ stemÊ verheffen?Ê Ê  ZelfÊ KijkÊ opÊ www.camerata.beÊ ofÊ www.koorenstem.be.

Zingen is een medicijn ErÊi sÊa lÊhe elÊ watÊ onderzoekÊ verrichtÊ naarÊ deÊ vraagÊ ofÊ zingenÊ gezondÊ isÊ ofÊ niet.Ê nietÊzo Êl angÊ geledenÊ bevestigdeÊ hetÊ EŽ n-programmaÊ OokÊ getestÊ opÊ mensenÊ alvastÊp roefondervindelijkÊ deÊ theseÊ datÊ zingenÊ welÊ degelijkÊ goedÊ isÊ voorÊ hetÊ gestel.ÊW etenschappersÊ vanÊ deÊ universiteitÊ inÊ FrankfurtÊ publiceerdenÊ inÊ 2004Ê hunÊb evindingenÊ inÊ hetÊ AmerikaanseÊ JournalÊ ofÊ BehavioralÊ Medicine.Ê ZeÊ volgdenÊd eÊ ledenÊ vanÊ eenÊ kerkkoorÊ voor,Ê tijdensÊ enÊ naÊ deÊ repetitiesÊ voorÊ eenÊ uitvoeringÊ vanÊ eenÊ RequiemÊ vanÊ Mozart.Ê HetÊ bloedÊ vanÊ deÊ zangersÊ bleekÊ naÊ eenÊuurÊzi ngenÊ meerÊ antistoffenÊ teÊ bevattenÊ enÊ deÊ hoeveelheidÊ cortison,Ê eenÊ hormoonÊt egenÊ stress,Ê wasÊ ookÊ aanzienlijkÊ gestegen.Ê AlleenÊ naarÊ datzelfdeÊ RequiemÊl uisterenÊ daarentegen,Ê deedÊ deÊ bloedwaardenÊ amperÊ wijzigen.Ê EenÊr ecenteÊ ZweedseÊ studieÊ brachtÊ danÊ weerÊ aanÊ hetÊ lichtÊ datÊ bijÊ hetÊ zingenÊ oxytocineÊvr ijkomt.Ê DatÊ hormoonÊ heeftÊ eenÊ pijnstillendÊ effect,Ê waardoorÊ hetÊ ookÊwe lÊhe tÊ gelukshormoonÊ wordtÊ genoemd.


14 dagen op proef

Het BOSE WAVE music system ®

®

Een kamer gevuld met geluid. Niet met kabels. Gewoon aansluiten en genieten

Zoveel manieren om ervan te genieten

Met het BOSE WAVE music system zijn er geen stapels componenten. Geen snoeren die in de knoop raken. Geen gedraai aan knoppen. Geavanceerde Bose-technologieën in dit compacte systeem werken samen om de kamer te vullen met de bekende prestaties die Bose tot één van de meest gerespecteerde namen op het gebied van geluid heeft gemaakt. Zo schrijft Mark Prigg, technologiejournalist van de London Evening Standard: “Dit systeem onderscheidt zich door de perfecte geluidskwaliteit en de diepe, rijke bastonen die iedere ruimte kunnen vullen...” Het WAVE music system levert helder, realistisch geluid waarvan je zou denken dat alleen een veel grotere, complexe hifiset het kan produceren.

Luister naar het WAVE music system in uw woonkamer, keuken, slaapkamer of waar u ook maar beter geluid wilt. Alles wat u nodig hebt, is ingebouwd: cd/mp3-cd speler, AM/FM tuner met RDS, klok en wekfunctie. U kunt deze allemaal bedienen met een handige, ultracompacte afstandsbediening. Sluit als u wilt een extra geluidsbron aan en hoor levensecht geluid vanaf uw tv of mp3-speler.

®

®

®

Hoe hebben we dit gedaan? Het komt allemaal neer op onze in de V.S. gepatenteerde technologie voor waveguideluidsprekers. De compacte De dubbele, tapse waveguide behuizing van het systeem is niet groter dan een schoenendoos en bevat uiterst geavanceerde akoestische technologie waardoor cd’s en radioprogramma’s altijd zuiver en levensecht klinken. Van de heldere hoge tonen tot de rijke, volle lage tonen.

Eén apparaat, één snoer, al het geluid Een geluidssysteem koop je om te luisteren naar muziek. Niet om uren bezig te zijn met de installatie of het aansluiten van kabels. Met het WAVE music system zult u vrijwel direct na het openen van de verpakking genieten van Bose geluidskwaliteit. AUDIO, het testmagazine voor onder andere hifi schrijft: “Het WAVE music system is het eerste compacte systeem dat voor volwassen hifi-combinatie kan doorgaan...” ®

®

®

Geniet 14 dagen lang vrijblijvend van het WAVE music system ®

U kunt het WAVE music system natuurlijk alleen echt beoordelen in de unieke akoestiek van uw eigen huis. Probeer het 14 dagen thuis uit tijdens een vrijblijvende proefperiode, en als u daarna toch vindt dat dit systeem niks voor u is, komen we het gewoon weer ophalen. Dit kost u niets en u ontvangt het volledige aankoopbedrag terug, inclusief verzendkosten. ®

Grafietgrijs

Titaniumzilver

Platinawit

Alleen beschikbaar direct via Bose. Bel gratis naar:

✆ 0800-92 833

voor meer informatie. Referentienummer B9AOMT43 Openingstijden: ma - vr: 09.00 - 20.00 uur za - zo: 10.00 - 14.00 uur.

www.boseinfo.be

*‘Risicoloos’ heeft alleen betrekking op de proefperiode van 14 dagen. ©2009 Bose Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het speciale ontwerp van het WAVE music system is ook een geregistreerd handelsmerk van Bose Corporation in de V.S. en andere landen. Citaten zijn met toestemming gereproduceerd: Mark Prigg, London Evening Standard, 18/04/2005; AUDIO, 5/2005; Red dot best of the best 2005. Voor meer informatie over onze algemene verkoopsvoorwaarden, raadpleeg www.boseinfo.be ®

17


BO ZAR FES TI VAL! 04 > 06.12.2009

Traditional Voices

Het Traditional Voices weekend stippelt een driedaagse parcours uit langs het gevarieerde Chinese muzieklandschap. Van een panorama aan oosterse stemmen over een kwartet en een orkest uit Hong Kong tot de uiterst verfijnde Kunqu-opera. Het Muziekinstrumentenmuseum licht toe welke plaats instrumenten innemen in dit geheel. Ook poppentheater, theeceremonies en films dompelen de bezoekers onder in de rijkdom van de Chinese cultuur. 04.12.2009

Hong Kong Chinese Orchestra 05 & 06.12.2009

05 & 06.12.2009

Kunqu Opera: Tang Xianzu’s Dream on Dreams

Zhangzhou Puppet Show Troupe

06.12.2009

05.12.2009

BOZARSUNDAYS. GOOD MORNING

Festival Shadows: Carte Blanche

Qing Mei Wei Hui

Het festival voor de onafhankelijke Chinese film

06.12.2009

05.12.2009

A Film by Stephen Chow Sing-chi

Gong Linna

The new voice of Chinese art music

05.12.2009

Shaolin Soccer 06.12.2009

Eastern Voices

Sung Stories from Suzhou

SPECIAAL AANBOD

WWW.CHINAATBOZAR.BE

18

Voor wie graag het hele weekend van meerdere activiteiten proeft, biedt BOZAR kortingen aan: vanaf 2 evenementen -20%, vanaf 3 evenementen -30% vanaf 4 evenementen -40% op de som van de ticketprijzen!


verdiepen

BOEKEnÊ BEVOrdErEnÊd EÊ ALGEmEnEÊ OntWiKKELinG

leVeÊde Êhe rfst,Ê hetÊ BoeKenseIzoenÊ BIjÊu ItsteK.Ê oPÊ deÊB oeKenBeursÊ VerleIdenÊdu IzendenÊ BoeKenÊons ,Êt IjdensÊ deÊV oorleesweeKÊ halenÊoude rsÊe nÊ grootouders,Ê juffenÊe nÊ MeestersÊ hunÊ MooIsteÊ VoorleessteMÊ VanÊ stal.Ê wantÊl ezenÊ IsÊ PlezIerIg.ÊV oorÊ jongÊe nÊe enÊ BeetjeÊ MInderÊjong. Tekst:ÊH anneÊV anÊ Herck

LezenÊ enÊ latenÊ lezen

E

en op zeven Vlamingen is laaggeletterd. Lees deze zin opnieuw en slik. Ongeveer zestien procent van de Vlamingen heeft moeite met lezen en schrijven of heeft een niveau van geletterdheid dat lager ligt dan nodig om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Met alle gevolgen van dien: laaggeletterden zijn vaker werkloos, hebben slecht betaalde jobs of zijn afhankelijk van anderen. Ze functioneren minder goed in onze maatschappij. Met centra voor basiseducatie, cursussen voor nieuwkomers en acties op de werkvloer tracht de overheid het probleem in te dijken:

initiatieven die aanmoediging verdienen. Ook de taal- en leesproblemen bij jongeren zijn niet te onderschatten. Dat blijkt uit berichten over het beroerde leesniveau bij studenten, de taalachterstand bij leerlingen uit het beroepsonderwijs of kinderen uit allochtone gezinnen. Met grootschalige leesbevorderingsprojecten probeert de overheid ook die zaken te verhelpen. Maar wat doet u om aan de geletterdheid van de generatie na ons te werken?

VanÊjon gsÊa f Lezen is een noodzakelijke vaardigheid: daarover is iedereen het eens. Lezen

19


verdiepen

 stimuleert

de ontwikkeling van taal, kennis, waardenbesef, begrip en fantasie. Voor sommige mensen is lezen een waar plezier. Anderen beschouwen het als nutteloos of saai tijdverlies. De basis van die houding wordt gelegd in de vroege kindertijd. Het is dus belangrijk dat kinderen al heel jong ontdekken hoe leuk lezen is. Want wat je graag doet, doe je vaker. Leesplezier komt nog voor het leren lezen. Het ontkiemt dankzij ouders die tonen hoe ze genieten van verhalen en boeken, hoe ze er kennis uit opdoen, hoe hun wereld door boeken wordt verruimd. En dat begint verrassend genoeg al bij de allerkleinste baby’s. In 2005 lanceerde Stichting Lezen in samenwerking met Kind en Gezin het project Boekbaby’s. In navolging van het Britse voorbeeld Bookstart laten de Boekbaby’s ouders en hun baby’s al vanaf de leeftijd van 6 maanden boekjes én de bibliotheek ontdekken. De ouders krijgen een boekenpakket met knisper- en badboekjes. Die zorgen ervoor dat hun kleine spruiten het boekconcept leren kennen. Vanaf 15 maanden krijgen ze een vervolgpakket.

Goedkoper naar de Boekenbeurs

KOrtinGÊv oorÊ davidsfondsÊle den GoedkoperÊna arÊd eÊBo ekenbeursÊ2009. UÊb etaaltÊ6Êe uroÊi .p.v.Ê8Êe uro,Ê geldigÊ van 2Êt otÊ6Êno vemberÊo pÊve rtoonÊva nÊd ezeÊb on.

20

BOn

DeÊBo ekenbeursÊi sÊd eÊi dealeÊg elegenheidÊo mÊuwÊkl eineÊ ofÊ minderÊkl eineÊsp ruitÊi nÊe enÊb oekenbadÊo nderÊt eÊd ompelen.Ê OpÊ 2ÊÊ novemberÊst aatÊd eÊ BoekenbeursÊ eenÊ heleÊ dagÊ inÊ hetÊ tekenÊ vanÊg rootoudersÊe nÊhunÊl ezendeÊ kleinkinderen.Ê InÊ hetÊ programmaÊ vanÊd eÊBo ekenverdiepingÊo ntdektÊ uÊ hoeÊ uÊ hetÊ bestÊ eenÊ boekÊ kiestÊ voorÊuwÊo ogappel,Êl eertÊ uÊ uwÊ kinderenÊ motiverenÊ omÊ teÊ lezenÊ enÊ verneemtÊuÊa llesÊo verÊd eÊi nspiratiebronnenÊ vanÊ eenÊ aantalÊ auteursÊ vanÊki nderboeken.

Samen herkenbare verhalen bedenken bij kartonboekjes of versjes opzeggen, helpt het kind om nieuwe woorden op te pikken. En zo groeit de taalgevoeligheid samen met het kind. Brits onderzoek in het kader van het Bookstartproject toont aan dat zulke kinderen bij aanvang van het lager onderwijs veel beter voorbereid zijn op het leesonderwijs. Geef het als ouder of grootouder niet op als uw (klein)kinderen helemaal geen zin hebben in lezen. Vertrek altijd vanuit hun interesses en laat hen voelen dat ze al lezend heel wat kunnen ontdekken. Je bent niet wat je leest, je wordt wat je leest: dat is de boodschap. Je wordt een voetbalkenner, een dinospecialist of een sprookjesexpert door erover te lezen. Dankzij de Boekenzoeker (www.boekenzoeker.org) komt u precies die boeken op het spoor die helemaal bij de interesses en leeftijd van het kind aansluiten.

VoorlezenÊdoe tÊle zen Als kinderen eenmaal de stap naar zelf lezen hebben gezet, dan is het belangrijk om zo gevarieerd mogelijk met lezen bezig te zijn. Want lezen hoeft helemaal niet eentonig te zijn. Laat verschillende soorten boeken de revue passeren. Hebben uw kinderen zin in een avontuur? Willen ze wegdromen bij een mooi verhaal? Of hebben ze een verhaal nodig waarin ze zichzelf herkennen, zoals pesten of het verlies van een grootouder? Voor elk moment bestaat er wel een boek op maat van ieder kind. Varieer ook in de manier waarop het kind leest: hardop of stil, voorlezen en het verhaal daarna laten navertellen door het kind of het kind laten voorlezen. Stel af en toe een vraag over het verhaal. Zo beleeft het kind het verhaal nog intenser. Net die ervaring blijft het kind bij en zal het doen verlangen naar meer. Dat kunnen de leesouders op school vast getuigen. Voorlezen is de ultieme manier om kinderen te laten kennismaken met verhalen. Het opent de weg naar verhalen die ze zelf nog niet kunnen lezen omdat hun leesvaardigheden nog te beperkt zijn. Ongemerkt leren kinderen hoe ze verhalen moeten ontcijferen, verrijken ze hun woordenschat en wordt het verlangen naar zelf lezen aangewakkerd. Het lijkt hen fantastisch om zelf van die losse let-


deÊl ezer

ters hele verhalen te kunnen maken. En ze koesteren zich in de exclusieve aandacht die hen wordt gegund. Door regelmatig voor te lezen, worden boeken een deel van de dagelijkse context van het kind. Die vanzelfsprekendheid moedigt hen aan om een eigen vorm van geletterdheid te ontwikkelen. Want voorlezen doet lezen, ook bij kinderen die het einde van de lagere school naderen. De Voorleesweek (21 tot 29 november) is een mooie aanleiding

Het is belangrijk dat kinderen jong ontdekken hoe leuk lezen is. Wat je graag doet, doe je vaker. om met voorlezen te beginnen. U kan ook terecht bij de Davidsfonds afdelingen die het voorleesprogramma De Bonte beer en andere beestige verhalen organiseren.

Afhakers Uit onderzoek blijkt dat kinderen het meest lezen tussen de leeftijd van 10 en 13 jaar. Daarna haken veel tieners af om heel uiteenlopende redenen: te veel andere vrijetijdsbestedingen, het saaie imago van lezen of – paradoxaal genoeg – het feit dat de school meer beslag legt op hun tijd. Vaak worden tv en internet met de vinger gewezen, hoewel sommige wetenschappers dat weerleggen. Tot een decennium geleden werd de verklaring voor het afhaken van jongeren gezocht in de opgelegde literaire canon, die niet goed aansloot bij de leefwereld van de jonge lezers of die te hooggegrepen was, waardoor ze literatuur met corvee associeerden. De laatste jaren hebben jongeren in Vlaamse scholen steeds meer de vrije keuze. En toch blijven ze afhaken. Tot een leerkracht, ouder of vriend hen op het juiste moment met het juiste boek in contact brengt. Die persoonlijke leesbevorderaars kénnen de interesses van de lezer. Zij weten wat hem of haar ligt en wat hij of zij zoekt in een boek. Daardoor kunnen zij persoonlijke suggesties doen die de kans op een succesvolle leeserva-

Piet Vantemsche

ring verhogen. En dat smaakt vaak naar meer. Websites als www.boekenzoeker.org of www.fahrenheit254.org geven ook boekenadvies aan jongeren die geen persoonlijke tipgevers hebben. Verder kan een ontmoeting met een auteur helpen om de interesse in lezen te wekken.

LezenÊi nÊgr oep Ondanks het feit dat onze samenleving alsmaar drukker wordt, gaat het leesgedrag van volwassenen er niet op achteruit. Onderzoek wijst uit dat er minder wordt gelezen ter ontspanning, maar dat er steeds meer functioneel wordt gelezen. Dat blijkt ook uit de boekenverkoop. In 2008 steeg het gemiddelde budget voor boeken (alle soorten bij elkaar) met maar liefst 6 %. Lezen blijft dus ook van deze tijd, ook voor volwassen. Het motto Ieder­ een leest van Stichting Lezen houdt het leesplezier ook bij volwassenen levend. Gratis boeken en een website waarop iedereen zijn persoonlijke ervaringen kwijt kan, moeten volwassen lezers inspireren om boeken te (blijven) lezen. Die interactie blijkt voor volwassenen van het allergrootste belang. Op een forum, maar meer nog in een leesgroep, vinden lezers een mogelijkheid om hun persoonlijke leeservaring te delen. De sociale context blijkt voor veel mensen een meerwaarde. Misschien is ook dat een teken van onze tijd. Want iedereen verdient leesplezier.

enÊ leesgroepenÊ ÊleesgroepenÊ  VoorleestourneeÊ vanÊ hetÊ Davidsfonds:Ê Ê

016Ê 310Ê 600Ê ofÊ Ê www.davidsfonds.be LeesbevorderingsprojectenÊ vanÊ StichtingÊ Lezen:Ê Ê 03Ê 201Ê 00Ê 32Ê ofÊ Ê www.stichtinglezen.be

Ontroerd als de Witte

ÒBo onÊ enÊ ElsschotÊ zijnÊ mijnÊ favorieteÊ auteurs.Ê IkÊ hebÊ ookÊ StreuvelsÊ altijdÊ graagÊ gelezen,Ê alÊ wasÊ hetÊ maarÊ uitÊ trotsÊ omdatÊ ikÊ deÊ voetnotenÊ nietÊ nodigÊ had.Ê ZijnÊ woordenschatÊ kwamÊ uitÊ mijnÊ dialect.Ê TolkienÊ hebÊ ikÊ lerenÊ kennenÊ opÊ mijnÊ 19de.Ê IkÊ wasÊ inÊ AmsterdamÊ enÊ kochtÊ zijnÊ werkÊ zonderÊ goedÊ teÊ wetenÊ watÊ hetÊ was.Ê Wel,Ê ikÊ hebÊ nietsÊ vanÊ deÊ stadÊ gezien.Ê IkÊ hebÊ dieÊ boekenÊ inÊ Ž Ž nÊ rukÊ uitgelezenÊ inÊ hetÊ hotel.Ó ÒI kÊ leesÊ veelÊ overÊ politiek,Ê overÊ geschiedenis,Ê maarÊ ookÊ po‘ zie.Ê AlsÊ ikÊ weerÊ eenÊ gedichtenbundelÊ hadÊ gekocht,Ê zeidenÊ mijnÊ kinderen:Ê nietÊ hardopÊ voorlezenÊ hŽ ,Ê papa.Ê MetÊ deÊ BritseÊ humorÊ vanÊ PGÊ WoodhouseÊ kanÊ ikÊ enormÊ lachen,Ê maarÊ wenenÊ bijÊ eenÊ boek,Ê datÊ zalÊ meÊ nietÊ gauwÊ overkomen.Ê AlsÊ kindÊ werdÊ ikÊ welÊ ontroerdÊ bijÊ hetÊ lezenÊ vanÊ deÊ GuldensporenslagÊ inÊ DeÊ LeeuwÊ vanÊ VlaanderenÊ van Conscience. Het was zoalsÊ hetÊ beschrevenÊ staatÊ inÊ DeÊ Witte,Ê ikÊ hadÊ netÊ dezelfdeÊ ervaring.Ó ÒM ensenÊ dieÊ ikÊ ken,Ê wetenÊ weinigÊ overÊ deÊ wereldÊ waarinÊ ikÊ werk.Ê DaaromÊ kanÊ ikÊ henÊ altijdÊ verrassenÊ metÊ boekenÊ overÊ dierenrassenÊ ofÊ zo.Ó

21


ontmoetenÊ| Êp anel

HetÊl euksteÊ kwartiertjeÊ Ê vanÊd eÊd ag tIjdensÊde Ê VOOrlEEswEEK,Ê VanÊ21ÊtotÊ29Êno VeMBer,Êne MenÊ BIBlIotheKenÊe nÊs cholen,Ê MaarÊoo KÊt alÊ VanÊ daVIdsfondsÊ afdelIngen,Êwe erÊ ÊMassaalÊhe tÊ BoeKÊo PÊde Ês choot.Ê drIeÊ ÊgeneratIesÊ ÊdaVIdsfondsÊ ÊledenÊge VenÊa lVastÊde Êa ftraP. Tekst:Ê AnnÊ Degeest

AnneliesÊ poelmansÊ (25),Ê Kermt “Voorlezen was in mijn kindertijd een vast ritueel voor het slapengaan. Mijn broer en ik kropen in één bed en dan las mama een verhaaltje voor. Dat kon van alles zijn, maar vooral de verhalen van Jip en Janneke zijn me bijgebleven. Dat het een vaste routine was, vond ik gezellig. Ik keek echt uit naar dat moment ’s avonds. Nu ik voor de klas sta, probeer ik ook tijd te maken om voor te lezen. Vooral tijdens de Boekenweek schenk ik er extra aandacht aan, ook al heb ik niet echt een vast moment. Als ik tussendoor wat tijd heb, dan lees ik een kort verhaaltje voor, als afsluiter van de voormiddag of als de kinderen flink hebben gewerkt. De kont tegen de krib van Ed Franck is daar overigens zeer geschikt voor. Later zal ik zeker ook voorlezen voor mijn eigen kindjes. Het is erg belangrijk voor hun taalontwikkeling. Zo heb ik vorig jaar samen met een collega een boek ingelezen voor anderstalige kinderen. Met de prenten in het boek en de cd kunnen ze gemakkelijk het verhaal volgen. Met voorlezen geef je ook de liefde voor lezen en voor boeken mee. Kinderen van jongs af vertrouwd maken met het leuke aspect van boeken is zeer belangrijk.”

22

KathleenÊ haesaertsÊ (40),Ê herent “Voor de kindjes van vrienden of mijn petekindje heb ik veel voorgelezen. Jip en Janneke en We gaan op berenjacht was altijd een succes. Ik herinner me niet meer of er vroeger voor mij werd voorgelezen. Toen ik kind was, las ik absoluut niet graag. Nu doe ik het wel graag: elke dag de krant of een boek op de trein. Lezen is belangrijk voor de taalvaardigheid. Dat probeer ik ook mee te geven aan Anouk en Inez, de dochters van mijn vriend. Daarom lezen wij elke avond voor. Dat is een vast ritueel voor het slapengaan. Na het bad kruipen de meisjes in bed en daarna volgt het verhaaltje. Anouk, de oudste van de twee, kan nu zelf lezen. En ik moet toegeven dat het voorlezen daardoor wat verwaterd is. Ze leest nu liever zelf. We merken zelfs op dat zij voorleest voor haar jongere zus. Haar absolute favoriet op dit moment is Geronimo Stilton. Het avondritueel is dus wat gewijzigd, maar ik blijf hen stimuleren om te lezen. Zo komt Anouk in het weekend soms over mijn schouder de krant meelezen. Ik sta versteld hoe goed ze leest: hele verhalen of artikels leest ze in één stuk door. Bij Inez merk ik ook dat ze hunkert om zelf te kunnen lezen. Tegen Kerstmis kunnen ze met twee in de zetel kruipen om een boek te lezen.”

hubertÊ ÊmeulemansÊ (67),Ê Linden “Tijdens mijn jeugd werd er nooit voorgelezen. Als kind miste ik dat niet. Nu wij zelf voorlezen voor de kleinkinderen en ik merk hoe aangenaam zij dat vinden, besef ik wat ik in mijn kindertijd heb gemist. Ik lees af en toe voor aan de kleinkinderen. Af en toe, want de kinderen geven de voorkeur aan oma. Bij ons is het geen vast ritueel. Het is eerder een trucje om de kleinkinderen rustig te krijgen voor het slapengaan. We kruipen samen met hen in de zetel beneden, net voor ze naar bed gaan. Wat er wordt voorgelezen, mogen ze zelf kiezen in de bibliotheek. Soms komen ze wel af met ouderwetse boeken. Dan proberen we hen toch wat te sturen naar nieuwere exemplaren. Maar de klassiekers blijven het wel doen. Zo is op dit moment Puk van de Pet­ teflet van Annie M.G. Schmidt een absolute topper. Je ziet ook heel wat clichés bevestigd worden. Ik heb alleen kleindochters en zij grijpen heel vaak naar sprookjes- en prinsessenboekjes. Voorlezen is heel belangrijk. Je moet de interesse voor boeken van jongs af aan wekken. Dat heb ik aan mijn kinderen ook willen meegegeven. Mijn oudste dochter is altijd een boekenwurm geweest. Vandaag werkt ze in een boekhandel.” 


advertentie

s i n e d e i h c s e g n e t Zij maak Vrouwen aan  de macht

Koningen en  krijgsheren

Claudia Gold Uitgeverij Omniboek isbn 978 90 5977 451 3 gebonden, full colour € 27,50

Luit van der Tuuk Uitgeverij Omniboek isbn 978 90 5977 421 6 gebonden, full colour € 19,90

Het aantal vrouwen dat heerste als keizerin of koningin, presidente of premier, blijft relatief bescheiden. Maar enkele van hen behoren tot de meest aansprekende figuren uit de wereldgeschiedenis. Vrouwen aan de macht vertelt de geschiedenis van vijftig bijzondere vrouwen. Elke biografie is zorgvuldig in de cultuur en de context van die tijd gezet, zodat persoonlijke en historische gegevens een eenheid vormen.

De rol van de Franken in ons land is onderbelicht. In de geschiedenis worden de vijf eeuwen tussen het Romeinse verleden en de romantische middeleeuwen met zijn ridders en jonkvrouwen, ten onrechte overgeslagen. Koningen en krijgsheren is een uniek boek over de geschiedenis van de Franken in de Lage Landen. www.kok.nl

Kok Omniboek

Kok Omniboek

www.kok.nl

Train je brein Uw geheugen  de baas Tony Buzan Tirion Uitgevers isbn 978 90 4391 266 2 paperback met kleurenillustraties € 19,95 Verdubbel je huidige geheugencapaciteit en onthoud binnen twee uur een lijst van 100 items met de Self-Enhancing Master memory matrix van Tony Buzan. Deze techniek helpt je om alles te onthouden wat je maar wilt, of het nu om tien of vijftigduizend zaken gaat. www.tirionuitgevers.nl

Snellezen Tony Buzan Tirion Uitgevers isbn 978 90 4391 267 9 paperback met kleurenillustraties € 19,95 ‘Lezen is voor de geest wat aerobics voor het lichaam is.’ Verhoog je leessnelheid tot meer dan duizend woorden per minuut. Denk sneller en maak betere aantekeningen. Inclusief tips om computerschermen sneller te U kan deze  lezen. tellen 

boeken bes  het  met de bon in eze  midden van d Omtrent!


Beeld:Ê JosÊ VerhoogenÊ enÊ Westnet

nogʃ ƒ nÊ KeerÊ KanÊuÊge nIetenÊ VanÊhe tÊ ProMetheusÊ enseMBle.Ê tIjdensÊe enÊ concertreeKsÊr ondÊ dVoř ç KÊe nÊ janç č eKÊ VerdIePenÊde Ê KlasseMuzIKantenÊz IchÊ InÊde Ê MuzIeKÊ VanÊM Idden-euroPaÊo PÊhe tÊ KruIsPuntÊ VanÊ deÊ19de Êe nÊde Ê20s teÊe euw.Ê rasVertellerÊKur tÊ VanÊ eegheMÊ PraatÊhe tÊge heelÊa anÊ elKaar.Ê Tekst:ÊK atelijneÊBe ertenÊ| ÊF oto:ÊK atrijnÊV anÊG iel

D

at Janáček en Dvořák samen in één concertprogramma worden geprogrammeerd, is geen toeval. Beide componisten worden vaak samen met Bedrich Smetana – bekend van zijn symfonische cyclus Má Vlast – in één adem genoemd als grootmeesters van de Tsjechische muziek uit de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Maar er is wel meer dat beide componisten bindt. Kurt Van Eeghem: “Beiden werden op het platteland geboren. Dvořák, geboren in 1841, groeide op in het toen nog Duits-Tsjechische westen van het land.

24

M Ê KurtÊ VanÊ EeghemÊ (links)ÊÊ Ê enÊ JanÊ Michiels.Ê

Hij voelde zich zowat zijn ganse leven goed in Praag, waar de geest van Mozart erg aanwezig was in het midden van die 19de eeuw. Janáček daarentegen zag in 1854 het levenslicht. Hij is afkomstig uit een onooglijk dorpje in Moravië, het uiterste oosten van Tsjechië en dicht bij de Hongaarse grens, waar de culturele wind uit een totaal andere richting waaide.”

Orgelschool Hoewel ze alle twee in dezelfde orgelschool in Praag studeerden, was het – gezien hun totaal verschillende afkomst – niet vanzelfsprekend dat hun carrière dezelfde weg zou inslaan. “Dvořák is een slagerszoon. De directeur van de lagere school herkende godzijdank zijn muzikaal talent. Hij slaagde erin de niet zo rijke ouders te overtuigen om hun dierbare en oudste zoon muziek te laten studeren”, aldus Van Eeghem. “Janáček had dan weer het geluk om als zoon van de dorpsschoolmeester in een gegoede en zeer muzikale familie op te groeien. Zonder tegenspraak


vertellen

prOmEthEusÊEns EmBLEÊs chittErtÊn OGʃnÊ

KEErÊ OpÊV LAAmsEÊc OncErtpOdiA

uzikaleÊp racht uitÊP raag  De COnCertreekS WieÊ hetÊ PrometheusÊ EnsembleÊ voorÊ deÊ laatsteÊ keerÊ aanÊ hetÊ werkÊ wilÊ zien,Ê magÊ deÊ afscheidstourneeÊ nietÊ missen.Ê naÊ dezeÊ concertreefsÊ stoptÊ hetÊ ensemble definitief. Kurt Van Eeghem kruipt in de huid van Janáč ek en zorgt voorÊ deÊ presentatie.Ê AanÊ deÊ handÊ vanÊ brievenÊ schetstÊ hijÊ deÊ bewonderingÊ dieÊ hij had voor Dvoř ák. Katelijne Boon (Klara) neemt in Gent de presentatie voor haar rekening. Zij vertrekt daarbij van het standpunt van Janáč eks vriendin. •Ê Roeselare,Ê DeÊ Spil:Ê zaterdagÊ 5Ê december •Ê Brussel,Ê PaleisÊ voorÊ SchoneÊ Kunsten:Ê zaterdagÊ 12Ê december •Ê Antwerpen,Ê deSingel:Ê zondagÊ 13Ê december • Hasselt, CCHA: woensdag 16 december •Ê Gent,Ê DeÊ Bijloke:Ê zaterdagÊ 19Ê december AlleÊ concertenÊ startenÊ omÊ 20Ê uur,Ê deÊ ticketsÊ kostenÊ ÛÊ 22Ê (ÛÊ 19Ê voorÊ DavidsDavids fondsÊ leden).Ê UÊ kuntÊ ticketsÊ bestellenÊ metÊ deÊ bonÊ inÊ hetÊ middenÊ vanÊ Omtrent.

mocht hij zijn talenten ogenblikkelijk exploreren. Toch belandden beiden met zo’n vijftien jaar verschil in de Duitstalige orgelschool van Praag, waar ze uitmuntende organisten en pianisten werden.”

De CD

slavischeÊr ijkdom Hoe verschillend hun voorgeschiedenis en afkomst ook mogen wezen, toch hebben ze veel gemeen. “Hun liefde en belangstelling voor de volksmuziek, om maar iets te noemen”, zegt Van Eeghem. “Zij zochten en vonden in die Slavische rijkdom de thema’s die hen doorheen hun composities vergezelden. Dvořák, die om den brode bij talloze kleine en grote orkesten ging spelen, kreeg de volksmuziek rijkelijk opgediend. Janáček daarentegen ontdekte zijn Moravië door er als een heer in rond te reizen. Hij verwerkte die ervaringen in verschillende van zijn composities, waar bijvoorbeeld de weidse landschappen in de muziek tot leven komen. Janáček heeft, veel meer dan Dvořák die zich eerder westers oriënteerde, de Slavische ziel vertolkt.”

TegelijkÊ metÊ deÊ concertreeksÊ verschijntÊ ookÊ deÊ nieuweÊ cdÊ vanÊ JanÊ MichielsÊ metÊ pianokwintettenÊ van Dvoř ák. Op de concertavonden is het schijfje te koopÊ voorÊ Û Ê 15,Ê maarÊ uÊ kuntÊ deÊ cdÊ (aanÊ deÊ gewoneÊ prijsÊ vanÊ Û Ê 19,95)Ê nuÊ alÊ bestellenÊ metÊ deÊ bonÊ inÊ hetÊ middenÊ vanÊ Omtrent.

 De CurSuSSen WieÊ goedÊ voorbereidÊ naarÊ hetÊ concertÊ wilÊ gaan,Ê kanÊ bijÊ UniversiteitÊ VrijeÊ TijdÊ tweeÊ luistercursussenÊ rondÊ beideÊ componistenÊ volgen.Ê InÊ RoeselareÊ kuntÊ uÊ vanafÊ 22Ê oktoberÊ terechtÊ voorÊ eenÊ cursusÊ begeleidÊ doorÊ JefÊ Anaf.Ê HijÊ legtÊ deÊ linkÊ metÊ deÊ volksmuziek,Ê dieÊ voorÊ beideÊ componistenÊ zeerÊ belangrijkÊ was.Ê MaarÊ AnafÊ kijktÊ ookÊ verderÊ danÊ deÊ SlavischeÊ volksmuziek.Ê WistÊ uÊ bijvoorbeeldÊ datÊ HaydnÊ ookÊ alÊ volkseÊ elementenÊ inÊ zijnÊ muziekÊ introduceerde? VanafÊ woensdagÊ 18Ê novemberÊ verteltÊ FrancisÊ MaesÊ uÊ inÊ BrusselÊ allesÊ overÊ Antonin Dvoř ák en Leos Janáč ek. Hij verdiept zich in de beeldvorming die nu nogÊ leeftÊ overÊ hetÊ 19de-eeuwseÊ nationalisme.Ê

 InschrijvenÊ kanÊ bijÊ UniversiteitÊ VrijeÊ TijdÊ opÊ 016Ê 310Ê 670. 25


Spaar nu voor je favoriete boek! Je geliefkoosde boek of het mooiste eindejaarscadeau wordt voordeliger dan ooit dankzij de spaaractie van Standaard Boekhandel. Vanaf vrijdag 23 oktober tot en met zaterdag 14 november 2009 ontvang je per volle aankoopschijf van 10 euro een stempel op je spaarkaart. De eerste stempel krijg je van ons zelfs cadeau. Spaar van 5 tot 50 euro voordeel bijeen en ruil je spaarkaart vana vanaf dinsdag 17 november tot en met donderdag 31 december 2009 in bij een Standaard Boekhandel naar keuze. Het bijeengespaarde bedrag wordt dan bij je aankoop in minderi mindering gebracht. Voordelig leesplezier plezier gegarandeerd! ge

Lees het volledig volledige dige reglem reglement op de spaarkaart

Je vindt er meer dan je zoekt Je vindt er meer dan je zoekt


leeskofferÊ| Ê vertellen dEÊ LEEsKOffErÊ VAnÊ é

GeertÊ Joris lezenÊ IsÊonde rwegÊz Ijn:Ê jeÊ oPentÊe enÊB oeKÊe nÊ jeÊ BentÊ VertroKKen.Ê onderwegÊz Ijn,Ê IsÊoo KÊ lezen:Êo PÊde Êtr eInÊna arÊ hetÊwe rK,Êo PÊ VaKantIeÊ InÊ deÊz onÊ éÊI nÊ elKeÊ KofferÊ ofÊt asÊ PastÊwe lÊ eenÊ BoeK.Ê OmtrEntÊ VroegÊa anÊ geertÊ jorIs,Êd IrecteurÊ VanÊB oeK. Be,Êwe lKeÊ BoeKenÊe enÊ PlaatsÊ KrIjgenÊ InÊz IjnÊ Bagage. Tekst:ÊH anneÊV anÊH erck

deÊr eiskoffer “Tijdens het jaar heb ik nauwelijks tijd om een boek ter hand te nemen. Ik profiteer van vakanties om te lezen. Dat hoeven niet de nieuwste boeken te zijn. Afgelopen zomer heb ik bijvoorbeeld De Quincunx van Charles Palisser gelezen. Eerst lees ik een ontspannend boek, een Harry Potter of een thriller van David Baldacci bijvoorbeeld. Daarna bijt ik me vast in zwaardere kost. Na de Boekenbeurs neem ik elk jaar een week vakantie. Dit jaar neem ik zeker De eenzaamheid van priemgetallen van Paolo Giordano mee.”

deÊw erktas “Uiteraard lees ik regelmatig voor mijn werk. Zo heb ik de winnaars van onze literaire prijzen gelezen vóór Boek.be ze bekendmaakt. Managementboeken gebruik

ik om belangrijke beslissingen te helpen onderbouwen. Op de Boekenbeurs gebruiken we dit jaar composteerbare bekers. De cateraar stelde voor om kartonnen exemplaren te gebruiken, maar dat is geen duurzame oplossing. Een boek als Cradle to cradle helpt mij om mensen daarvan te overtuigen.”

deÊboe kentas “Als kind was ik een veellezer. Van de verplichte leeslijstjes op school had ik helemaal geen last. Gelukkig waren mijn leraars gezegend met een hart voor literatuur. Wij mochten Remco Campert lezen, om maar iets te zeggen. Op andere scholen kon dat toen helemaal niet. Ik was evengoed verzot op de Kameleonreeks: echte pulpboekjes voor jongens. Strips hebben mij nooit bekoord. Ook nu niet, al vind ik het genre wel belangrijk. Aan de universiteit had ik geen tijd voor romans. Ik studeerde wijsbegeerte en zat tot over mijn oren in de non-fictie. Wat wil je, als je Kant voor je plezier in het Duits én in het Nederlands leest …”

BagageÊv oorÊh etÊle ven “Het boek dat mij het meest beïnvloedde, is Niet morgen maar nu van Wayne Dyer. Het is zo’n dertig jaar oud. Zou het van-

daag verschijnen, dan werd het zeker afgedaan als kwakzalverpsychologie. De boodschap van het boek is simpel: doe dingen die je wilt realiseren vandaag en wacht niet tot morgen. Daar leef ik echt naar. Een van de mooiste romans die ik ooit las was Boetekleed van Ian McEwan. Ik hou ontzettend van zijn onthechte stijl, het onbestemde gevoel dat er iets te gebeuren staat. Dankzij de open eindes geniet je als lezer nog lang na.”

Wie is Geert Joris? GeertÊ JorisÊ Ê (¡ 1960)Ê staatÊ sindsÊ 2005Ê aanÊ hetÊ hoofdÊ vanÊ Ê Boek.be,Ê deÊ koepelÊ vanÊ ÊverenigingenÊ uitÊ hetÊ boekenvak.Ê Boek.beÊ promootÊ hetÊ boekÊ bijÊ hetÊ groteÊ publiekÊ metÊ evenementenÊ alsÊ deÊ BoekenbeursÊ enÊ literaireÊ prijzenÊ alsÊ de Herman De Coninckprijs. GeertÊ JorisÊ ÊstudeerdeÊ moraalÊwetenschappenÊ aanÊ deÊ ÊUniversiteitÊ GentÊ enÊ volgdeÊ ÊenkeleÊ ÊopleidingenÊ aanÊ deÊ ÊVlerickÊ SchoolÊ voorÊ ÊManaÊgement.

27


ZOON VAN DE HEMEL

10.10.2009 24.01.2010

Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel www.bozar.be

28

trein [+ bus / tram] + toegang

www.europalia.eu | T 02 540 80 80

Organizers from Chinese side are the Ministry of Culture of P.R.C in cooperation with the Information ofďŹ ce of Beijing Municipal People’s Government, the Shangai Municipal Administration of Culture, Radio Film & TV, the Department of Culture Of Jiangsu Province, the Department of Culture Of Guangdong Province, the China Arts & Entertainment Group, the National Art Museum of China and the Art Exhibitions China.


©Ê DieterÊ Telemans

verdiepen

VanÊ oKtoBerÊtotÊ feBruarIÊ IsÊhe tÊa lÊ chInaÊw atÊd eÊ KloKÊ slaatÊ InÊB russel.Ê hetÊtwe ejaarlIjKseÊ cultureleÊf estIValÊ euroPalIaÊtoo ntÊ InÊt alÊ VanÊte ntoonstellIngenÊ enÊ VoorstellIngenÊ deÊV eleÊge zIchtenÊ VanÊ dezeÊwe reldMacht.Ê journalIsteÊe nÊ sInologeÊ catherIneÊ VuylsteKeÊ KentÊ chInaÊ VanÊ BInnenÊ enÊ VanÊ BuIten.Ê oPÊ deÊ geschIedenIsdagÊ VanÊ unIVersIteItÊ VrIjeÊ tIjdÊl egtÊz eÊu ItÊ welKeÊe VolutIeÊ chInaÊ heeftÊdoor geMaaKtÊ sIndsÊde Êo PstandÊo PÊ hetÊ tIananMenPleIn. Tekst: Hadewijch Ceulemans

Wie is Catherine Vuylsteke? Catherine Vuylsteke (1964) studeerdeÊ ÊsinologieÊ enÊ woondeÊ inÊ 1986Ê alsÊ uitwisselingsstudentÊ eenÊ jaarÊ inÊ Shanghai.Ê SindsÊ 1989Ê werktÊ zeÊ alsÊ redactriceÊ buitenlandÊ bijÊ DeÊ Morgen.Ê AlÊ meerÊ danÊ twintigÊ jaarÊ reist ze jaarlijks naar China. Ze zagÊ hetÊ landÊ danÊ ookÊ aanzienlijkÊ Êveranderen.Ê DeÊ neerslagÊ vanÊ haarÊ impressiesÊ isÊ teÊ lezenÊ inÊ haarÊ boekenÊ VolksÊrepubliekÊ vanÊ verlangen.Ê ÊOntmoetingenÊ inÊ hetÊ ÊhedendaagseÊ ChinaÊ (2007)Ê enÊ HetÊ gewichtÊ vanÊ hemelseÊ vrede.Ê VrijheidÊ enÊ verzetÊ sindsÊ ÊTiananmenÊ (2009).

chinAÊd OOrÊd EÊ OGEnÊ VAnÊs inOLOGEÊ EnÊ ErVArinGsdEsKundiGEÊ cAthErinEÊV uyLstEKE

DeÊhonger Êva nÊ deÊ isÊ

ChineseÊ zielÊ onstilbaar

T

wintigÊja arÊn aÊh etÊbloe dbadÊv anÊ4Êju niÊ1989ÊopÊ hetÊ pleinÊv anÊde Ê hemelseÊV redeÊin Ê pekingÊis Êde Ê communistischeÊpa rtijÊ nogÊa ltijdÊ aanÊ deÊ machtÊ inÊ china.Ê isÊe rÊda nÊ nietsÊ veranderd?

“Er is wel degelijk veel veranderd, op maatschappelijk vlak toch. Het opvallendst is de enorme toename van de vrijheid van het individu: op socio-cultureel vlak kan iedere Chinese persoon doen of laten wat hij wil. Toen ik in 1986 in China woonde, was homoseksualiteit een misdaad. Ondertussen is dat uit het strafboek gehaald. Natuurlijk verdwijnt

het taboe niet zomaar, maar twintig jaar later is er toch sprake van een belangrijke mentaliteitsverandering. Een voorbeeld daarvan zijn de hulplijnen voor aidspatiënten en hun families. Die waren in de jaren tachtig ondenkbaar. Je kan vandaag de dag ook rustig een kamer huren als ongetrouwd koppel, zonder dat de zedenpolitie je oppakt.”

isÊdit Êv rijeÊk limaatÊde Ê ÊverklaringÊ voorÊh etÊfe itÊda tÊe rÊzov eelÊ ÊhedendaagseÊ chineseÊk unstÊ teÊ zienÊis Êin Ê chineseÊe nÊbu itenlandseÊ Êgalerijen,Êe nÊook ÊopÊEu ropalia? “Ja, de staat legt jonge kunstenaars niet

29


verdiepen

 veel in de weg. Kunstenaars hebben gestudeerd aan de academie. Het zijn hoogopgeleiden. Dat is de succesvolle stedelijke klasse die in China kansen krijgt. De partij rekent op hun loyaliteit om haar macht te handhaven. De studentendemonstraties waren het gevolg van de

 De leZinGen EenÊd agÊvo lÊp assie,Ême tÊl ezingen,Êke uzesessies,Êt entoonstellingsbezoeken,Êst adswandelingenÊe nÊe enÊc oncert.ÊO fÊ lieverÊ eenÊd agÊi nÊhe tÊt ekenÊva nÊt raditieÊe nÊve rnieuwing?ÊH etÊka n,Ê tijdensÊd eÊg eschiedenisdagenÊva nÊU niversiteitÊV rijeÊT ijd. OpÊ zaterdagÊ31Êok toberÊve rdieptÊU niversiteitÊ VrijeÊT ijdÊ zichÊ inÊhe tÊ werkÊva nÊRo gierÊV anÊd erÊW eyden.ÊSp ecialistenÊv ertellenÊ honderduitÊe nÊuÊg eniet.ÊU iteraardÊme tÊb ezoekÊa anÊd eÊt entoonstellingÊ RogierÊV anÊd erÊ Weyden.Ê DeÊ passieÊv anÊd eÊm eester. China staat centraal op zaterdagÊ28Ên ovember.ÊDi eÊ dagÊ slaatÊU niversiteitÊV rijeÊT ijdÊd eÊt entenÊo pÊi nÊhe tÊBrusse lseÊ ÊJubelparkmuseum.ÊOp Êhe tÊp rogrammaÊst aanÊsp itanteÊ lezingenÊ enÊr ondleidingen. DeelnemenÊa anÊe enÊg eschiedenisdagÊko stÊÛÊ56Ê( ÛÊ50Ê voorÊ DavidsfondsÊl eden).

 InFOÊ www.universiteitvrijetijd.beÊo fÊ016Ê310Ê600. 30

onvrede van studenten en intellectuelen. De partij probeert nu om die klasse tevreden te houden, om zo elke vorm van tegenkanting van de groep die een bedreiging kan vormen, in de kiem te smoren.”

EenÊs trategieÊdie Êwe rkt? “Toch wel. De stedelijke middenklasse waarvan de intellectuelen en kunstenaars deel uitmaken, stelt zich nu grotendeels apolitiek op. Toen ze in 1989 opkwamen voor burgerlijke en politieke vrijheden, deden ze dat niet omwille van eigen grieven maar omdat ze die rechten als een onderdeel zagen van de modernisering van China. Het streven van die middenklasse staat in schril contrast met de strijd van de boeren en andere gedupeerden vandaag, die opkomen voor hun concrete arbeidsen landrechten. Zij plaatsen dat niet in het bredere kader van de politiek-burgerlijke rechten, al houden de twee natuurlijk wel verband. Jonge Chinese kunstenaars zijn wel sociaal geëngageerd. In hun werk reflecteren ze bijvoorbeeld over de gigantische bouwzucht die het uitzicht van China verandert en over de ecologische ge-


deÊ student Piet Vantemsche

volgen daarvan. Maar ze behoren niet tot de groep mensen die concreet nadeel ondervindt van het éénpartijsysteem en van het ongebreidelde kapitalisme in China.”

deÊ chineseÊov erheidÊwilÊgr aagÊ deÊ aandachtÊv estigenÊopÊde Ê verwezenlijkingenÊv anÊde Ês taatÊin Ê volleÊ economischeÊgr oei,Êe nÊopÊ deÊgr ootsheidÊv anÊ chinaÊa lsÊe enÊ rijkÊm etÊe enÊim posanteÊc ultureleÊ geschiedenis.Ê isÊe rÊe enÊk eerzijdeÊ vanÊd eÊm edaille? “Ook in het vrijere, nieuwe China blijft een grote groep mensen in de kou staan. Heel wat landbouwers die onteigend zijn om plaats te maken voor industrie en stedelijke bebouwing, wachten nog altijd op compensatie van de overheid. Sinds de jaren negentig verenigen zij zich stilaan om samen op te komen voor politieke en sociale rechten. In tegenstelling tot de beweging achter de demonstraties van 1989, komt deze burgerrechtenbeweging dus van onderuit. Ze wordt gestuwd door de zogenaamde blotevoetenadvocaten: mensen die de basis van het strafboek en het burgerrechtenboek hebben bestudeerd, om van daaruit argumenten te zoeken die pleiten voor de zaak van de armen. Hun succes is wisselend: veel beslissingen worden genomen door de lokale autoriteiten en met name in die kringen tiert de corruptie welig. De overheid treedt nog altijd repressief op bij tegenkanting van de bevolking. Wie probeert om een verdict te laten herzien, wordt afgestraft.”

ZullenÊde Êbe zoekersÊv anÊ ÊEuropaliaÊook Êdie Ês chaduwzijdeÊ vanÊde Êgr oeiÊe nÊde Êm achtÊ vanÊc hinaÊt eÊzie nÊk rijgen?Ê “Die kans is klein: Europalia is een bilateraal gebeuren. Alles wat er te zien is,

moet goedgekeurd zijn door de overheid. Daarom vind ik het een goede zaak dat sommige instanties zoals BOZAR op hetzelfde moment, maar onafhankelijk van Europalia, evenementen organiseren. Het is goed om stil te staan bij het blinde materialisme van de Chinezen. Ze zijn hoopvol dat ze steeds meer zullen hebben en kunnen, en terecht. Maar zodra een wens vervuld is, is er alweer een nieuwe. De Chinese honger naar bezit en vooruitgang is onstilbaar. Misschien is de geschiedenis een verklaring: China heeft in het verleden zijn portie tragedie al gehad. Dan is het een natuurlijke reactie om, nu het goed gaat, almaar meer te willen. Een vrouw zei me: ‘Die honger is in onze ziel gekerfd.’ Hoe dan ook is China een grootmacht waarmee we rekening moeten houden. Eén mens op vijf in de wereld is Chinees. Als we onszelf wereldburgers willen noemen, is inzicht in en begrip van de Chinese maatschappij onontbeerlijk. En daar draagt een groots evenement als Europalia zeker toe bij.”

 Het BOek Meer zin in China? HetÊ fotoboekÊ China.Ê PortretÊ vanÊ eenÊ landÊ inÊ beweging,Ê vanÊ deÊ inÊH ongkongÊ geborenÊ fotograafÊ BasilÊ Pao,Ê biedtÊ eenÊ compleetÊ enÊ actueelÊ beeldÊ vanÊ eenÊ landÊ inÊve randering,Ê gezienÊ doorÊ deÊ ogenÊ vanÊ eenÊ inwoner.Ê HetÊ boekÊ kostÊ Û Ê 49,95,Ê uÊ kuntÊ hetÊ bestellenÊ metÊ deÊ bonÊ inÊ hetÊ middenÊ vanÊ dezeÊ Omtrent.

Psychologie niet ernstig

ÒO pÊ mijnÊ zestiendeÊ zatÊ ikÊ inÊ hetÊ internaatÊ vanÊ hetÊ AalsterseÊ jezu• etencollege.Ê DeÊ West-VlamingÊ HermanJozef Casteleyn was er toen directeur,Ê eenÊ bijzondereÊ man.Ê EensÊ namÊ hijÊ meÊ meeÊ naarÊ TaizŽ ,Ê eenÊ wonderlijkeÊ ervaring.Ê neen,Ê nietÊ datÊ ikÊ bijnaÊ priesterÊ benÊ geworden.Ê DaarÊ rekendeÊ hijÊ ookÊ nietÊ op.Ê MaarÊ hijÊ wasÊ eenÊ echteÊ mentorÊ voorÊ mij.Ê OnlangsÊ hebÊ ikÊ nogÊ eenÊ doosÊ metÊ brievenÊ vanÊ hemÊ ontdekt.Ê WeÊ correspondeerdenÊ toenÊ hijÊ inÊ RomeÊ verbleef.Ê WatÊ ikÊ hemÊ hebÊ geschreven,Ê weetÊ ikÊ nietÊ meer,Ê ikÊ hebÊ alleenÊ zijnÊ antwoorden.Ê HijÊ heeftÊ hetÊ overÊ hetÊ levenÊ enÊ hoeÊ jeÊ daarÊ inhoudÊ aanÊ kanÊ geven.Ó Ò naÊ mijnÊ humanioraÊ wouÊ ikÊ psychologieÊ studeren.Ê MijnÊ vaderÊ zei:Ê Ô Manneke,Ê geÊ moogtÊ datÊ doen,Ê maarÊ ikÊ zalÊ daarÊ nietÊ voorÊ betalen.Õ Ê HijÊ vondÊ datÊ geenÊ ernstigeÊ studie.Ê DanÊ benÊ ikÊ maarÊ eenÊ aantalÊ vanÊ mijnÊ familieledenÊ gevolgdÊ enÊ veeartsÊ geworden.Ó ÒI kÊ volgdeÊ dierengeneeskundeÊ inÊ Gent,Ê maarÊ zatÊ meerÊ inÊ Brussel,Ê waarÊ mijnÊ vriendenÊ GermaanseÊ talenÊ studeerden.Ê HetÊ eersteÊ jaarÊ wasÊ ikÊ danÊ ookÊ gebuisdÊ opÊ alleÊ vakken.Ê StuderenÊ deedÊ ikÊ nietÊ zoÊ graag,Ê alleenÊ alsÊ hetÊ moest.Ê MaarÊ ikÊ benÊ heelÊ actiefÊ geweestÊ inÊ deÊ studentenbeweging.Ó

31


ontdekkenÊ| Êc ultuurreis

tussEnÊh EdEnÊ EnÊ VErLEdEnÊinÊd EÊ duitsEÊh OOfdstAd

BruisendÊ Ber B ooItÊde eldeÊde Ês cheIdIngslIjnÊ tussenÊ oostÊe nÊ westÊde Ê stadÊ onVerBIddelIjKÊ InÊtwe e.Ê VandaagÊ VorMenÊde Êr estantenÊ VanÊde ÊB erlIjnseÊ Muur,Êna astÊ eenÊs tIlleÊge tuIgeÊ VanÊtwe eÊ wereldoorlogenÊe nÊe VenVeelÊ totalItaIreÊr egIMes,Êe enÊ toerIstIscheÊtr eKPleIsterÊ InÊe enÊs tadÊd IeÊcul tuurʃ nÊ geschIedenIsÊa deMt. Tekst:Ê norbertÊDÕhul st

32

erlijn, einde van de jaren 1970. Een informatieambtenaar van de (West-) Berlijnse Senaat geeft voor een groep internationale congresgangers toelichting bij de ruimtelijke planning van Berlijn. Aan de hand van kaarten en ontwerpen stelt hij dat alles voorzien is in functie van een eenmaking van Oost- en West-Berlijn: met de Muur wordt bij de planning geen rekening gehouden, lanen en projecten lopen gewoon door. Het gezelschap kan zijn ogen en oren niet geloven: Berlijn weer één? Duitsland weer één? Meer dan 30 jaar lang drijven Oost- en West-Duitsland steeds verder uit elkaar, de regimes zo mogelijk nog meer. Oost-Duitsers die naar het Westen vluchten, worden genadeloos neergeschoten … Leren studenten aan Vlaamse universiteiten niet dat, zoals


Ê DeÊDe utscherÊDo mÊe nÊ Ê hetÊK onzerthausÊa anÊ Ê deÊG endarmnenmarkt.Ê

x ontdekken

1.Ê deÊ BrandenburgerÊ tor ZietÊ uÊ deÊ zegevierendeÊ PruisischeÊ legersÊ deÊ stadÊ alÊ binnenrukkenÊ voorÊ hunÊ triomftocht?Ê TochÊ isÊ deÊ poortÊ ookÊ symboolÊ vanÊ nederlaagÊ enÊ bezetting:Ê napoleonÊ namÊ deÊ QuadrigaÊ (krijgswagenÊ metÊ vierÊ Êpaarden,Ê dieÊ deÊ poortÊ bekroont)Ê alsÊ oorlogsbuitÊ meeÊ naarÊ Parijs.Ê DeÊ poortÊ zelfÊ wasÊ eenÊ symboolÊ vanÊ deÊ bezetting,Ê wantÊ zeÊ lagÊ inÊ deÊ RussischeÊ ÊbezettingszoneÊ aanÊ deÊ MuurÊ enÊ konÊ langeÊ tijdÊ nietÊ bezochtÊ worden. 2.Ê ÊdeÊ reichstag HetÊ gebouwÊ datÊ inÊ brandÊ zouÊ zijnÊ gestokenÊ doorÊ eenÊ nederlandseÊ communistÊ enÊ hetÊ alibiÊ vormdeÊ voorÊ deÊ machtsgreepÊ vanÊ HitlerÊ enÊ deÊ zijnen.Ê MaarÊ ookÊ deÊ plaatsÊ dieÊ symboolÊ staatÊ voorÊ deÊ RussischeÊ veroveringÊ vanÊ BerlijnÊ inÊ meiÊ 1945Ê (herinnerÊ uÊ deÊ getrukeerdeÊ fotoÊ vanÊ deÊ SovjetsoldaatÊ metÊ deÊ rodeÊ vlag).Ê nuÊ opnieuwÊ deÊ vergaderplaatsÊ vanÊ hetÊ DuitseÊ parlement,Ê metÊ eenÊ nieuwe,Ê indrukwekkendeÊ glazenÊ koepel.

lijn de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden sinds de 16de eeuw, Duitsland nu verdeeld wordt door een militaire, een politieke en een sterke ideologische grens? En dat zoiets zal leiden tot twee staten met grote interne verschillen, met een andere cultuur en mentaliteit, met een ander taalgebruik zelfs, ten gevolge van de sterkere impact van de media in onze tijd? Maar de man van Informationsamt houdt voet bij stuk: in West-Berlijn plannen ze alles in functie van de komende eenmaking. ‘Een naïeve utopist’ luidt het verdict van de groep. Had in het Westen de Franse Nobelprijswinnaar François Mauriac trouwens niet gezegd: ‘J’aime tellement l’Allemagne que je préfère qu’il y en ait deux’ (‘Ik zie Duitsland zo graag, dat ik verkies dat er twee zijn.’)? Ongeveer tien jaar later, 9 november 1989: onder de aanhoudende druk van

10

3.Ê hetÊ holocaust-mahnmalÊ HetÊ GedenktekenÊ voorÊ deÊ vermoordeÊ jodenÊ vanÊ EuropaÊ isÊ eenÊ ÊcontroversieelÊ monumentÊ metÊ inÊ deÊ bezoekersruimteÊ ÊeronderÊ eenÊ tentoonstellingÊ overÊ deÊ JodenvervolgingÊ enÊ -uitroeiingÊ inÊ Europa.Ê EenÊ ÊgoedeÊ aanvullingÊ bijÊ hetÊ JŸ dischesÊ MuseumÊ BerlinÊ (inÊ deÊ wijkÊ Kreuzberg),Ê overÊ deÊ JoodseÊ aanwezigheidÊ inÊ Berlijn,Ê deÊ bijna-uitÊroeiingÊ enÊ deÊ recenteÊ instroomÊ vanuitÊ Rusland. 4.Ê hetÊ Olympia-stadion HerinnertÊ uÊ zichÊ deÊ bedoelingenÊ vanÊ Goebbels?Ê DeÊ triomfÊ van Jesse Owens? De film van LeniÊ Riefenstahl? 5.Ê hetÊ ddrÊ museumÊ Berlin EenÊ evocatieÊ vanÊ hetÊ dagelijksÊ levenÊ inÊ deÊ communistischeÊ DDR,Ê metÊ deÊ StasiÊ enÊ verklikking,Ê deÊ verplichteÊ eenheidsjeugdbeweging,Ê deÊ rantsoeneringÊ enÊ deÊ Trabantjes.

6.Ê hetÊ pergamonmuseum EenÊ vanÊ deÊ vijfÊ museaÊ vanÊ hetÊ MuseuminselÊ (museumeiland),Ê

metÊ ÊwereldtoppersÊ zoalsÊ hetÊ PergamonaltaarÊ enÊ deÊ IshtarpoortÊ uitÊ ÊBabylon:Ê indrukwekkendeÊ getuigenÊ vanÊ ÊverdwenenÊ samenlevingenÊ enÊ vanÊ deÊ ÊDuitseÊ ÊarcheologischeÊ Êvindingen. 7.Ê deÊ GemŠ ldegalerieÊ MeerÊ danÊ 1.000Ê schilderwerkenÊ uitÊ nagenoegÊ alleÊ schilderÊscholenÊ vanÊ deÊ 13deÊ totÊ deÊ 18deÊ eeuw:Ê Memling,Ê VanÊ Eyck,Ê Brueghel,Ê Rubens,Ê VanÊ Dyck,Ê Rembrandt,Ê Hals,Ê Vermeer, Gainsborough, Caravaggio,Ê FraÊ AngelicoÊ ÉÊ EenÊ rondgangÊ vanÊ tweeÊ kilometer.Ê EindeloosÊ mooi! 8.Ê deÊ neueÊ Ênationalgalerie,Ê metÊ kunstÊ uitÊ deÊ 20steÊ eeuw:Ê namenÊ alsÊ DieÊ BrŸ cke,Ê ÊGeorgeÊ Grosz,Ê PabloÊ ÊPicasso,Ê Kandinsky,Ê PaulÊ Klee,Ê MaxÊ ErnstÊ ÉÊ 9.Ê potsdam EvenÊ buitenÊ BerlijnÊ ligtÊ hetÊ VersaillesÊ vanÊ deÊ koningenÊ vanÊ Pruisen.Ê HierÊ lietÊ FrederikÊ II,Ê nietÊ zonderÊ redenÊ FrederikÊ deÊ GroteÊ genoemd,Ê hetÊ prachtigeÊ rococo-kasteelÊ SanssouciÊ enÊ hetÊ barokkeÊ neuesÊ PalaisÊ bouwenÊ alsÊ uitingÊ vanÊ deÊ machtÊ enÊ rijkdomÊ vanÊ Pruisen.Ê MaarÊ ookÊ inÊ PotsdamÊ vondÊ inÊ 1945Ê deÊ conferentieÊ plaatsÊ waarÊ Truman, Stalin en Churchill o.m.Ê deÊ bezettingÊ enÊ verdelingÊ vanÊ DuitslandÊ regelden. 10.Ê deÊ philharmonie DeÊ PhilharmonieÊ isÊ eenÊ illustratieÊ vanÊ deÊ architecturaleÊ enÊ muzikaleÊ rijkdomÊ vanÊ deÊ DuitseÊ hoofdstad.Ê HetÊ isÊ eenÊ architectonischeÊ parel,Ê deÊ thuishavenÊ vanÊ deÊ BerlinerÊ Philharmoniker,Ê dieÊ hierÊ achtereenÊvolgensÊ onderÊ deÊ leidingÊ stondÊ vanÊ Herbert von Karajan, Claudio AbbadoÊ enÊ SimonÊ Rattle.Ê InÊ deÊ volksmondÊ heetÊ zeÊ nogÊ altijdÊ hetÊ CircusÊ Karajani.Ê VeelÊ klassiekerÊ isÊ deÊ StaatsoperÊ UnterÊ denÊ Linden,Ê eenÊ vanÊ deÊ drieÊ operagebouwenÊ dieÊ BerlijnÊ rijkÊ is.Ê DeÊ StaatsoperÊ werdÊ naÊ deÊ TweedeÊ WereldoorlogÊ inÊ deÊ oorspronkelijkeÊ stijlÊ heropgebouwd.Ê VolgendÊ jaarÊ gaatÊ hijÊ voorÊ vierÊ jaarÊ dichtÊ wegensÊ saneringswerken.

33


ontdekkenÊ| Êc ultuurreis

 de bevolking kan de Oost-Duitse regering

kerstmis vieren in Berlijn­Potsdam davidsfondsÊ cultuurreizenÊ organiseertÊ rondÊ KerstmisÊ eenÊ onvergetelijkeÊ reisÊ naarÊ Berlijn.Ê metÊ deÊ (her)ontdekkingÊ vanÊ deÊ stad,Ê haarÊ museaÊ enÊ andereÊ Êbezienswaardigheden. OpÊhe tÊp rogrammaÊva nÊd ezeÊvi jfdaagseÊ staanÊ onderÊme erÊe enÊui tgebreideÊst adsrondritÊl angsÊd eÊRe ichstag,Êr estantenÊva nÊ deÊM uur,Êd eÊBra ndenburgerÊT orÊe nzovoort.Ê BezoekenÊa anÊhe tÊPe rgamonmuseum,Ê deÊG emŠ ldegalerie,Êhe tÊJo odsÊmuse um,Ê hetÊp aleizencomplexÊSa nssouciÊe nÊd eÊ ÊPhilharmonie.ÊK ersÊo pÊd eÊt aartÊi sÊd eÊui tvoeringÊva nÊt weeÊsc hitterendeÊo peraÕ sÊi nÊd eÊ prestigieuzeÊSt aatsoperÊU nterÊd enÊLi ndenÊ (netÊvo orÊhi jÊvo orÊvi erÊj aarÊd ichtÊg aat),Êe nÊ hetÊW eihnachtskonzertÊme tÊmuzi ekÊva nÊ TsjaikovskiÊi nÊd atÊa ndereÊg ereputeerdeÊ operagebouw:Êd eÊK omischeÊOp er.ÊE nÊd anÊ isÊe rÊK erstmisÊze lf,Êhe tÊg roteÊf eest,Êd atÊi nÊd eÊ dynamischeÊe nÊmo dernistischeÊh oofdstadÊ vanÊhe tÊni euweÊDui tslandÊwo rdtÊvo orbereidÊ opÊma arÊl iefstÊd rieÊg roteÊke rstmarkten. VolgÊde Êg ids ReisbegeleiderÊi sÊmusi cologeÊBe atrijsÊV anÊ Hulle.Ê ZeÊg eeftÊl esÊa anÊhe tÊLe mmensinstituutÊi nÊLe uven,Êd eÊPl einschoolÊi nÊK ortrijkÊe nÊ hetÊ ConservatoriumÊK ortrijk.ÊZe Êg eeftÊo okÊ luistercursussenÊM uziekÊvo orÊU niversiteitÊ VrijeÊT ijdÊ Davidsfonds.ÊDe elnemersÊzi jnÊze erÊ lovendÊo verÊha arÊr eisbegeleidingen:Ê •Ê ÔBe atrijsÊV anÊH ulleÊwe nsÊi kÊg elukÊ omÊ haarÊ boeiendeÊmuzi kaleÊb agageÊ dieÊ zeÊ onsÊ kwistig meedeelde. Proficiat!’ •Ê ÔM eestÊp ositieveÊe rvaring:Ê perfecteÊ gids,Ê medereizigersÊa llemaalÊg e• nteresseerd.Õ Ê •Ê ÔBe atrijsÊo pendeÊvo orÊ mijÊ eenÊ heelÊ boeiendeÊmuzi ekwereld.Õ VijfÊda gen,Êv ertrekÊopÊ23.12.2009. ÊPri jsÊ p.p.Êi nÊ2Êp .-kamer:ÊÛÊ1.395.ÊI nbegrepenÊ zijnÊo .m.:Êa lleÊt oegangsgelden,Êt icketsÊvo orÊ deÊd rieÊmuzi ekvoorstellingen,Êf eestelijkÊ kerstavonddinerÊme tÊmuzi kaleÊo mkadering,Ê overnachtingenÊm etÊo ntbijtÊe nÊ1Ê middagmaalÊi nÊc entraalÊg elegenÊho telÊM aritimÊ ProÊArt e****+,Ê1Êl unch,Êvl uchtenÊBrusse lBerlijnÊh/t ,Êt ransfersÊe nÊst adsrondrit,Ê alsookÊe xcursieÊna arÊPo tsdam,Êo penbaarÊ vervoerÊ ÊgedurendeÊ4Êd agen,Êa nnuleringsverzekering,Êb agageverzekeringÊe nÊ bijstandsÊverzekering. i nÊd eÊb rochureÊ ÊDavidsfondsÊ  InFOÊ CultuurreizenÊw interÊ enÊ lenteÊ 2010Êb ijÊ

hetÊ vorigeÊnumme rÊva nÊ OmtrentÊo fÊo pÊ Ê www.davidsfonds.be/cultuurreizen

34

niet anders dan de Oost-Berlijners naar West-Berlijn te laten gaan. Er worden gaten gehouwen in de muur. In een minimum van tijd maken de Berlijners hem bijna met de grond gelijk. De geschiedenis komt in een stroomversnelling. De WestDuitse bondskanselier Helmut Kohl lanceert een actieplan voor de hereniging van de twee Duitslanden. Minder dan een jaar later keurt het Duitse Parlement in het Rijksdaggebouw het eenmakingsverdrag goed. Berlijn wordt de hoofdstad van het herenigde Duitsland. Daar woont voortaan de Bondspresident, daar vergadert het Bondsparle-

Meer dan ooit is Berlijn een bruisende stad met letterlijk honderden bezienswaardig­ heden.


deÊ reiziger Piet Vantemsche ment, daar verblijft de Bondsregering. Het ene Duitsland staat er weer, als een van de sterkste staten van de Europese Unie, met meer dan 80 miljoen inwoners. Twintig jaar later, november 2009. Alle media zullen ongetwijfeld veel aandacht besteden aan de gebeurtenissen van 1989. Niet alleen in Berlijn, maar in heel OostEuropa leidden ze tot het einde van het communisme (met Roemenië als laatste, in de kerstdagen van 1989) en uiteindelijk tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Het was het einde van de twintigste eeuw, die feitelijk begonnen was in 1914 en gekenmerkt werd door twee wereldoorlogen en door twee totalitaire regimes met nooit geziene ambities. In dat alles speelde Berlijn een centrale rol.

Intussen groeit Berlijn ook toeristisch uit tot een aantrekkelijke bestemming. Het somber-grijze oosten kreeg kleur, belangrijke verzamelingen kwamen samen of werden op elkaar afgestemd, indrukwekkende nieuwbouwprojecten kwamen in een minimum van tijd tot stand. Meer dan ooit is Berlijn een bruisende stad met letterlijk honderden bezienswaardigheden. Tientallen zijn ‘de reis of de omweg waard’. We zetten er tien op een rij: meer dan genoeg om de belangrijkste metropool van Centraal-Europa met een bezoekje te vereren. In Berlijn leeft de geschiedenis, soms in haar pijnlijkste uitingen. In Berlijn beleven we kunst, in een buitengewone rijkdom en verscheidenheid.

 De reiS Ê DeÊBra ndenburgerÊT or,Ê Ê ookÊsymb oolÊva nÊ Ê nederlaagÊe nÊb ezetting.Ê

DeÊo udeÊe nÊd eÊni euweÊ hoofdstadÊ vanÊ Duitsland:Ê kortÊ maarÊ krachtig!Ê isÊ deÊ titelÊ vanÊ deÊ stedenreisÊ naarÊ Berlijn-Potsdam die Davidsfonds Cultuurreizen vanafÊme iÊ2010Êo rganiseertÊ enÊ waarvanÊ verschillendeÊa freizenÊwo rdenÊ gepland.Ê InÊ hetÊ verledenÊ begeleiddeÊj ournalistÊ enÊ Duitsland-kennerÊ RikÊ ÊTyrionsÊ metÊg roteÊb ijvalÊd ezeÊ reis.Ê MeerÊ informatieÊ inÊ deÊ brochureÊ DavidsfondsÊ CultuurreizenÊ zomerÊ 2010Ê dieÊuÊza lÊvi ndenÊb ijÊ OmtrentÊ januariÊ 2010.

 Het BOek BerlijnÊi sÊd eÊst adÊwa arÊ deÊ geschiedenisÊ opnieuwÊ totÊl evenÊko mt.ÊV anÊ deÊ BrandenburgerÊ TorÊ totÊ Checkpoint Charlie, van Unter den Linden tot deÊÊ Bebelplatz:Êo veralÊ isÊ erÊ eenÊ verhaalÊ teÊ vertellen.Ê BerlijnÊ omÊ enÊ rondÊ deÊ muurÊ isÊ eenÊ uniekeÊ gidsÊ volÊp raktischeÊt ipsÊo mÊ BerlijnÊ teÊ beleven.Ê ReisÊ doorheenÊd eÊst adÊe nÊ houdÊ haltÊ bijÊ deÊ belangrijksteÊ monumentenÊe nÊsym bolenÊ vanÊ deÊ DuitseÊ vereniging,Ê deÊ TweedeÊ WereldoorlogÊ enÊ hetÊ naziregime.ÊDo orspektÊ metÊ ontroerendeÊg etuigeÊn nissenÊ issenÊ enÊ bijzondereÊ anekdotesÊ vanÊ mensenÊd ieÊOo st-ÊD uitslandÊ DuitslandÊ ontvluchtten.ÊM etÊd eÊb esteÊ adresjesÊi nÊBe rlijn! o mÊe nÊr ondÊ  BerlijnÊ deÊ muurÊko stÊ Û Ê 19,95.Ê TeÊ bestellenÊme tÊ deÊ bonÊi nÊhe tÊmi ddenÊ vanÊd ezeÊÊ Omtrent.

liever in mijn tuin ÒI kÊ brengÊ nooitÊ souvenirsÊ meeÊ vanÊ mijnÊ reizen.Ê DieÊ belandenÊ naÊ verloopÊ vanÊ tijdÊ tochÊ maarÊ opÊ zolder.Ê Trouwens,Ê ikÊ benÊ eigenlijkÊ geenÊ reiziger.Ê DezeÊ zomerÊ benÊ ikÊ thuisÊ gebleven.Ê MetÊ datÊ goedeÊ weerÊ hebÊ ikÊ eenÊ geweldigeÊ vakantieÊ gehad.Ó Ò MijnÊ mooisteÊ reisÊ wasÊ Ð Ê drieÊ jaarÊ geledenÊ Ð Ê eenÊ tochtÊ doorÊ Bolivia,Ê waarÊ mijnÊ oudsteÊ zoonÊ toenÊ woonde.Ê InÊ Oruro,Ê opÊ deÊ Altiplano,Ê eenÊ oudeÊ mijnstadÊ volÊ grauweÊ armoede.Ê MetÊ deÊ rugzakÊ enÊ inÊ eenÊ busÊ zijnÊ weÊ overÊ deÊ AndesÊ getrokkenÊ enÊ vanÊ hetÊ TiticacameerÊ totÊ deÊ jungleÊ inÊ hetÊ noorden.Ê EenÊ prachtigeÊ ervaring,Ê maarÊ ikÊ hebÊ geenÊ behoefteÊ aanÊ reizen.Ê AlsÊ zeÊ meÊ meeÊ willenÊ hebben,Ê moetenÊ zeÊ meÊ altijdÊ aanporren.Ê VoorÊ hetÊ werkÊ reisÊ ikÊ wel,Ê maarÊ omÊ teÊ ontspannenÊ zitÊ ikÊ lieverÊ inÊ mijnÊ tuin.Ê EenÊ moestuinÊ hebÊ ikÊ niet,Ê mijnÊ handenÊ staanÊ verkeerd.Ê TweeÊ schapenÊ houdenÊ mijnÊ grasÊ kort.Ó ÒW atÊ ikÊ nogÊ eensÊ zouÊ willenÊ zien,Ê isÊ deÊ AfrikaanseÊ natuur.Ê IkÊ kanÊ echtÊ genietenÊ vanÊ natuur.Ê IkÊ houÊ ookÊ enormÊ vanÊ dieÊ schitterendeÊ landschappenÊ inÊ IerlandÊ enÊ Schotland.Ó

35


ontdekkenÊ| Êl andgenoot

B

esteÊl ezerÊva nÊ Omtrent,

Dikbilkoe of eland, Kabouter Plop of Pippi Langkous, mossel of haring, chocolade of polkasnoep, katholiek of protestant, boulet of köttbulle, paashaas of paasheks, boterkoek of knäckebröd, blauw herenhuis in de stad of roodwitte villa op het platteland, België of Zweden? Wat moet ik kiezen? Zeven jaar geleden ontmoette ik mijn grote liefde tijdens een optreden in Göteborg. Een jaar, tien vluchten, honderd brieven, duizend telefoontjes, tienduizend mails, honderdduizend sms’jes later stond ik op de luchthaven in Göteborg, een koffer met tien kilo overgewicht op de rolband en een ticket enkele reis België. Ik koos om de zekerheid van Zweden achter te laten, ik koos voor het avontuur. Het Atomium was het eerste gebouw dat ik in België zag en ik had onmiddellijk een verkeerd beeld van de architectuur. Woonde iedereen hier in futuristische metalen bollen? Een half uur later stond ik al in Gent. Ik besefte meteen hoe klein dit land is. Ik ken België nu als een charmant, multicultureel land met sociale en vrijgevige mensen, lekker eten en nog beter bier, een grote muziekscène … Vandaag ben ik deels geworteld in België en is het avontuur iets alledaags geworden. We hebben hier een huis, een zoon Felix, en massa’s kitsch van de rommelmarkt. Mis ik Zweden? Zeker, ik mis het om mijn eigen taal te horen en spreken, ik mis mijn familie en vrienden, ik mis het om bosbessen te plukken in de ongerepte natuur, ik mis fika (koffie- en koekjeskletsen op eender welk moment van de dag), ik mis het dat ik niet kan terugvallen op de ongeschreven wetten en gewoontes waarmee ik opgroeide … Ik zorg er nog altijd voor dat ik goed verbonden ben met mijn moederland: ik werk hier als zelfstandige textielontwerpster en illustrator van kinderboeken. Dat doe ik hoofdzakelijk voor Zweedse uitgeverijen. Ik bel dagelijks met vrienden en familie. En bij te veel heimwee zijn er de Zweedse snoepjes van IKEA. Ondertussen vraag ik me niet meer af wat België me ontneemt, maar wel wat België me kan geven. Ik stel mezelf niet meer de vraag dikbilkoe of eland, ik krijg ze allebei. Dankzij mijn keuze om hier te wonen, heb ik nu een zoon die alles dubbel krijgt: twee nationaliteiten, twee culturen, twee talen, Belgische kussen en Zweedse knuffels … Vele groeten,

ik vraag me niet af wat België me ontneemt, maar wat het me kan geven.

Anna­karin Garhamn isÊe enÊZwe edseÊ Belgische.Ê ZijÊo ntmoetteÊt ijdensÊe enÊ ÊoptredenÊi nÊ Gš teborgÊSt even,Êd eÊma nÊva nÊha arÊl even.Ê ZeÊwo ontÊo ndertussenÊ zesÊ jaarÊsa menÊme tÊhe mÊi nÊG ent.Ê ZeÊd elenÊhe tÊhui sÊme tÊhunÊ zoontjeÊF elix,Êd eÊka tÊG oappoÊ enÊvi erÊvi ssen.ÊAnna -KarinÊ werktÊa lsÊ zelfstandigÊt extielontwerpsterÊe nÊi llustratorÊva nÊ kinderboeken.

36

Anna-Karin


I.S.M.

TOSCA | Puccini | 10/10/2009 AIDA | Verdi | 24/10/2009 TURANDOT | Puccini | 07/11/2009 LES CONTES D’HOFFMANN | Offenbach | 19/12/2009 DER ROSENKAVALIER | Strauss | 09/01/2010 CARMEN | Bizet | 16/01/2010 SIMON BOCCANEGRA | Verdi | 06/02/2010 HAMLET | Thomas | 27/03/2010 ARMIDA | Rossini | 01/05/2010

Vanuit New York

Beleef 9 spraakmakende opera’s, live vanuit New York en in High Definition op reuzegroot scherm (Engelse ondertiteling). Abonnementen: € 135 / € 50 (te koop aan het onthaal van je Kinepolis-bioscoop) Tickets (vanaf 16/09): € 18

www.kinepolis.com/opera

37


ten eeckhoute Garenmarkt, 10 8000 Brugge T +32 (0)50 33 30 86 yves.geeraerts@armonea.be

van rijswijck Lange Lozanastraat, 233 2018 Antwerpen T +32 (0)3 237 11 57 nicolas.vincentelli@armonea.be

mayflower Derbystraat, 20 9051 Sint-Denijs-Westrem T +32 (0)9 221 06 99 annemarie.vandenabeele@armonea.be

elsdonck Klaproosstraat, 78 2610 Wilrijk T +32 (0)3 820 17 40 sabine.vanwiele@armonea.be

Geniet van het leven!

lindenhof Zilverlindendreef, 21 2950 Kapellen T +32 (0)3 665 00 96 marieclaire.smits@armonea.be

populierenhof Populierenlaan, 10 3001 Heverlee T +32 (0)16 20 14 64 gunther.geeraerts@armonea.be

berkenhof Daverlostraat, 170 8310 Assebroek - Brugge T +32 (0)50 35 11 08 katty.dierikx@armonea.be

Uw kinderen, kleinkinderen of vrienden gezellig uitnodigen voor een smakelijk etentje. Uw familie ontvangen in uw comfortabel appartement, smaakvol ingericht volgens uw eigen wensen. Samen genieten van fijne activiteiten, of een kopje koffie drinken in het salon. Onbezorgd, beschermd en op uw eigen ritme. Zo eenvoudig mooi kan het leven zijn. Bij armonea vindt u al deze waarden. Ons concept op maat biedt u een hartelijke leefomgeving, terwijl de aanwezigheid van gekwalificeerde medewerkers een permanente zekerheid garandeert. Zo geniet u optimaal van het leven, van veiligheid, gezelligheid en zekerheid. Ontdek armonea op www.armonea.be

molenberg Oude Zandstraat, 34 9120 Beveren T +32 (0)3 750 11 11 vera.deweirt@armonea.be

Restel Residences p/a Lange Ambachtstraat 16A • 9860 Oosterzele • www.armonea.be

38


dichtbijÊ| Ê ontdekken deÊ BesteÊ PlaatsÊo MÊ KInderenÊn IeuweÊ sMaKenÊa anÊte Êl eren,Ê IsÊa chterÊh etÊ fornuIs.Ê totÊd IeÊ VaststellIngÊ KwaMÊ MIetÊ fournIer.Ê toenÊz eÊz elfÊ VoorÊ deÊ KleuterKlasÊs tond,Ê MerKteÊz eÊda tÊ haarÊ KleutersÊo PÊs choolÊ BeterÊ atenÊ danÊthu Is.Ê zeÊs chreefÊe rÊe enÊ BoeKÊ oVer,Ê Mƒ tÊr ecePten. Tekst:Ê AnnÊ DegeestÊ |Ê Foto:Ê RobÊ Walbers

EEnÊ KOOKBOEKÊ VOOrÊ KLEinEÊ LEKKErBEKKEn

Kleuters inÊd eÊk euken azie, taart met verse spin witte bonen en ham OrÊ 1Ê tAArt inGrEdiè ntEnÊ VO pinazie •Ê 200Ê gÊ verseÊ Ês 4Ê eieren 2Ê dlÊ room •Ê 2Ê dlÊ melk nÊ •Ê 125Ê gÊ gemale Êgruy• rekaas Ê hamÊ •Ê 100Ê gÊ gekookte ter •Ê eenÊ klontjeÊ bo

•Ê

N

og een beet­je. Kleuters koken met al hun zintuigen geeft inspiratie om samen met kleuters in de keuken aan de slag te gaan: ingrediënten versnijden, ermee experimenteren en verwerken in een gerecht. Het boek is meer dan een opsomming van leuke recepten, maar legt vooral ook de nadruk op de vijf zintuigen. Eten kan u immers ruiken, voelen, horen, smaken en zien! “Voor kleuters zijn zintuigen zeer belangrijk”, zegt Miet Fournier. “Als je ze kunt betrekken bij het koken en het bewerken van de ingrediënten, wordt hun nieuwsgierigheid gewekt. Ze zijn dan ook zeer benieuwd en gemotiveerd om eens te proeven van wat ze nu precies ‘gekookt’ hebben.” Voor het boek stelde kok Felix Alen van Hof te Rhode in Diest de recepten samen. Miet Fournier: “Het zijn stuk voor stuk gezonde en creatieve gerechten, die je samen met je kleuter kan klaarmaken. Als basis gebruiken we ingrediënten waarmee de kleuters zelf aan de slag kunnen. Ook de richtlijnen voor de hoeveelheden zijn op kleutermaat: een koffielepel of een soeplepel kunnen ze makkelijk zelf

•Ê

afmeten. We hebben bewust geprobeerd om het aantal handelingen voor ouders te beperken.”

•Ê •Ê •Ê •Ê

1Ê blikjeÊ witteÊ bonen peperÊ enÊ zout nootmuskaat bloem 300Ê gÊ kant-en-klaarÊ Êbladerdeeg

BErEidinG

Ê r.Ê BeboterÊ daarvoorÊ de BakÊ deÊ taartbodemÊ voo Ê het Ê tÊ bloemÊ over.Ê Leg taartvormÊ enÊ zeefÊ erÊ wa Ê enÊ prikÊ hetÊ deegÊ orm rtv taa Ê de inÊ bladerdeegÊ pierÊ metÊ gewaskpa ba metÊ eenÊ vork.Ê LegÊ erÊ nuÊ gdeÊ peulÊvruchtenÊ opÊ senÊ steentjesÊ ofÊ gedroo Ê minutenÊ inÊ eenÊ ovenÊ van enÊ bakÊ gedurendeÊ 20Ê entjes ste de r de wij ver en 180°C. Laat afkoelen Ê Ê eieren,Ê deÊ melkÊ enÊ de enÊ hetÊ papier.Ê DoeÊ de enÊ tÊ zou r,Ê pe pe tÊ me idÊ roomÊ inÊ eenÊ beker.Ê Kru sÊ goedÊ doorÊ elkaar.Ê nootmuskaatÊ enÊ mixÊ alle ofÊ vanÊ deÊ ÊspinazieÊ enÊ sto VerwijderÊ deÊ steeltjesÊ inÊ Ê ham Ê de ijdÊ Sn Ê ter. deÊ blaadjesÊ inÊ watÊ bo emÊ metÊ deÊ spinazie,Ê blokjes.Ê VulÊ deÊ taartÊbod kÊ Ê kaasÊ enÊ deÊ eieren.Ê Ba deÊ bonen,Ê deÊ ham,Ê de nÊ ove Ê een inÊ nÊ ute min 40Ê deÊ taartÊ gedurendeÊ van 180°C. rtÊ deÊ bodemÊ vanÊ deÊ taa tipÊ LegÊ bakpapierÊ op nietÊ aan. vorm.Ê ZoÊ baktÊ hetÊ deegÊ

WitloofÊm etÊs uiker Smaken, ruiken en zien ligt in een kookboek voor de hand. Maar voelen en horen? “Voelen heeft te maken met de textuur en de vorm van een ingrediënt: is het vast, vloeibaar, grof, fijn? Hoe voelt de schil aan? Kan je het kneden? Horen gaat dan weer over het pruttelen van de pot, maar we bedachten ook enkele luisterspelletjes. Couscous in een klein doosje klinkt anders dan erwtjes.” De nieuwsgierigheid prikkelen: daar lijkt het allemaal om te draaien. Volgens Miet Fournier meteen ook het succesrecept om moeilijke eters te bekeren. “Je moet hen nieuwsgierig maken en prikkelen. En je mag hen nooit forceren, nooit verplichten om iets te eten. De smaakpapillen zijn bij kleuters nog niet sterk ontwikkeld. En dus smaken sommige groenten veel sterker door dan bij volwassenen. Al bestaan daar ook trucjes voor: een beetje suiker bij het witloof doet al wonderen.”

•Ê

MietÊ FournierÊ enÊ FelixÊ  InFOÊAlen,Ê nogÊ eenÊ beet-je!Ê

KleutersÊ kokenÊ metÊ alÊ hunÊ zintuigen,Ê vanafÊ 3Ê jaar,Ê Û Ê 16,50.Ê BestellenÊ doetÊ uÊ metÊ deÊ bonÊ inÊ hetÊ middenÊ vanÊ dezeÊ Omtrent.

39


CUlTUUrForUM

Markante persoonlijkheden in een exclusieve conferentiereeks in Brussel en Antwerpen Calvijn: kOel Of COOl? H erman S elderHuiS dinsdag 10 november 2009 in Brussel donderdag 17 december 2009 in Antwerpen HOe werkt Het gereCHt? C aroline Van den B erghe dinsdag 15 december 2009 in Brussel donderdag 12 november 2009 in Antwerpen

Oplossingen Zoektocht Voerstreek Volwassenen 1. D 2. B 3. 1 4. C 5. (Gasthof) Blanckthys 6. 17de eeuw 7. Sancta Brigida 8. 1921 9. 1792 10. Sint-Maartensvoeren 11. Gulp 12. 1724 13. bloemen / huys / marty 14. vraag geschrapt 15. 27 16. 1874

Hoofdvragen 1. 4 2. ’s-Gravenvoeren 3. Aubel 4. Aubel 5. Noorbeek 6. Das 7. Huub Broers 8. 9 jaar geleden 9. A 10. Sint-Niklaas en Sint-Hubertus 11. 5 12. 2.359,20 km 13. C 14. E 15. Graaf R.J.M.M.A. de Geloes

ZomerZoektocht in het Brugse ommeland vanaf 5 juni 2010 vertrek vanuit Tielt

Davidsfonds 40

Merlijn. tOvenaar, raadgever, waarzegger l udo J ongen dinsdag 9 februari 2010 in Brussel donderdag 11 februari 2010 in Antwerpen

schrijf nu al in uw agenda

De oplossingen van de schiftingsvragen zijn nog niet gekend. U vindt ze vanaf 16 november op www.davidsfonds.be.

Kinderen

Meer eurOpa, niet Minder aMerika M ia d oornaert dinsdag 12 januari 2010 in Brussel donderdag 14 januari 2010 in Antwerpen

Zoektocht

TielT

Hoofdvragen

og uw Bestel vandaae gbenstelbon tickets met d

w w w. d a v i d s f o n d s . b e


m u r o f r u u t l cu enis p. 44 d ie h c s e g r e v o Gesprekken

agenda 42 43 45 46

ZeG rOODkAPJe, WAAr GA Je Heen? DOOreMAn nAAr De letter Week VAn De SMAAk AMBiOrix, kOninG VAn De eBurOnen

dsÊ Davidsfon genÊ & in rt ko en Êled

icn W lusiefÊ x e Ê een

ent

Êarrangem

41


1

ErÊwa sÊe ensÊ éÊ EEnÊs prOOKjE

Begin je ook te dromen als je het woord sprookje hoort? Te watertanden als je een peperkoekenhuisje ziet? Droom je van je eigen spinnewiel of een paar glazen muiltjes? Of voel je het ook kriebelen met een verzameling sprookjesboeken binnen handbereik? Dan is de tentoonstelling Zeg Roodkapje, waar ga je heen? in het Literair Museum in Hasselt zeker iets voor jou. Deze unieke expo neemt kinderen én volwassenen mee naar hedendaagse bewerkingen van oude sprookjes. De voorbije jaren gingen heel wat Nederlandstalige auteurs en illustratoren immers met Assepoester, Sneeuwwitje en andere sprookjesfiguren aan de slag. Sprookjes blijven springlevend!

presenteert

Ê MeerÊ info?Ê LiterairÊ Museum,Ê Hasselt.Ê Ê Ê OpenÊva nÊwo ensdagÊt otÊza terdagÊ( enÊ deÊ eersteÊ Ê Ê zondagÊva nÊd eÊma and)Êva nÊ14Êt otÊ1 7Ê uur.Ê Ê Ê GeslotenÊo pÊf eestdagen.Ê

2

ZinÊin Ê Zuid-AfriKA?Ê

Zuid-Afrika, een adembenemend land met prachtige natuur, maar ook met grote maatschappelijke tegenstellingen. Naar aanleiding van het WB voetbal 2010 neemt Jooris Van Hulle u mee op een virtuele reis doorheen Zuid-Afrika. Aan de hand van literaire fragmenten gaat hij dieper in op de turbulente geschiedenis, maar ook op de trotse bevolking en de veelheid aan talen. Bovendien laat hij u kennismaken met de de mooiste liefdesgedichten uit de dichtbundel Verstaan my verlangste, en daarbij mag een glaasje Zuid-Afrikaanse wijn niet ontbreken. De eerstvolgende lezing Zuid­Afrika, de schoonste van al God se plekke vindt plaats op vrijdag 6 november in Lembeke. Daarna nog op een 15-tal locaties in Vlaanderen. Ê MeerÊi nfoÊo verÊd ataÊe nÊl ocaties?ÊDa vidsfondsÊ nationaalÊ Ê Ê Secretariaat,Ê016Ê3 10Ê 600Ê ofÊ www.davidsfonds.be.Ê

agenda nog tot eind november juniOrÊ jOurnAListÊ2010ÊÐÊth EmAÊ muZiEK SchrijfwedstrijdÊvo orÊ jongerenÊva nÊ10Êt otÊ 18Ê jaar. OpÊb ijnaÊ200Êl ocatiesÊi nÊ Vlaanderen.  juniorjournalist.beÊ  016Ê 310Ê 600

42

Ê

nog tot 3 januari ’10 dOOrEmAnÊn AArÊ dEÊ LEttEr TentoonstellingÊo verÊ affiche- en boekenontwerpÊ GertÊ ÊDooreman. Antwerpen,ÊLe tterenhuis  letterenhuis.beÊ

nog tot 20 februari ’10 ZEG,Ê rOOdKApjEÊ WAArÊ GAÊj EÊh EEn? Tentoonstelling. Hasselt,Ê LiterairÊ ÊMuseum  literairmuseum@ skynet.be  011Ê 22Ê 26Ê 24

nog tot eind nog tot dinsdag februari ’10 30 maart ’10 Zuid-AfriKA,Ê Ê hEtÊB OurGOndEÊs KOOnstEÊ VAnÊ dischEÊtijdp ErK ALÊG OdÊs EÊp LEKKE DavidsfondsÊT ournee DavidsfondsÊT ournee EdwardÊ DeÊ ÊMaesschalck. JoorisÊV anÊH ulle. OpÊve rschillendeÊ OpÊve rschillendeÊ ÊlocatiesÊi nÊVl aanderenÊ ÊlocatiesÊi nÊVl aanderenÊ enÊBrusse l. u Bkennismaken met de Zuid-Afrikaanse enÊ russe l.  mooiste davidsfonds.be met een lekker glaasje echte Zuid-Afrikaanse wij  davidsfonds.be 016Ê 310Ê 600  016Ê 310Ê 600

Zuid-Afrika. De skoonste va al God se plekke Jooris Van Hulle laat liefdesgedichten én

aanstekelijk


tipsÊ| Ê agenda

3

dOOrEmAnÊn aarÊde ÊL etter

Kan u ook zo genieten van een goed en mooi boek? Niet alleen van het verhaal, de woorden en het ritme van de taal, maar ook van het papier, de cover, de bladspiegel en het spel van lettertypes? Dan is het Letterenhuis dit najaar uw plek. Affiche- en boekenontwerper Gert Dooreman is er te gast met een overzichtstentoonstelling van zijn veelzijdig grafisch werk. Wat u te zien krijgt, is door Gert Dooreman persoonlijk geselecteerd. U ontdekt wie Dooreman beïnvloedde en hoe hij te werk gaat bij het ontwerpen van een cover. Uiteraard krijgt u ook een overzicht van ’s mans veelzijdige creaties: van illustratie tot affiche, van boek tot spandoek. Een van de blikvangers van de tentoonstelling is een stuk van het ‘Boerentorengedicht’. Dat hing in 2004 maandenlang in reuzengrote letters aan de Boerentoren en palmt nu de stijlvolle binnenkoer van het Letterenhuis in.

1 2 3 4

Ê MeerÊ info?Ê www.letterenhuis.beÊ ofÊ 03Ê 222Ê 93Ê 20.Ê Ê Toegangsprijs:Ê ÛÊ 5Ê

4

BijÊde Ê BOurGOndièr sÊopÊs choot

Het begon allemaal in 1369, toen Filips de Stoute trouwde met Margaretha van Male. Kleurrijke figuren zoals Jan zonder Vrees en Jeanne d’Arc speelden een grote rol. Hertogen, minnaressen, pracht en praal aan het hof, maar ook de pest, de Honderdjarige Oorlog, de kruistochten, tornooien en moordpartijen … Het spreekt allemaal tot de verbeelding, maar hoe zat het nu precies in die Bourgondische tijd? Tijdens de gelijknamige Davidsfonds Tournee vertelt Edward De Maesschalck, auteur van het boek De Bourgondische Vorsten, honderduit over deze markante periode uit de geschiedenis. Alsof u er zelf bij was! Ê MeerÊ infoÊ overÊ dataÊ enÊ locaties?Ê DavidsfondsÊ nationaalÊ Ê Ê Secretariaat,Ê 016Ê 310Ê 600Ê ofÊ www.davidsfonds.be.Ê Ê LeesÊ ookÊ hetÊ boekÊ DeÊ BourgondischeÊ Vorsten.Ê 1315-1530Ê Ê vanÊ EdwardÊ DeÊ Maesschalck.Ê

nog tot vrijdag 23 april ’10 tsAArÊ pOEtin?ÊO VErÊ dEÊty pischEÊ russischEÊ KAntjEsÊ VAnÊ EEnÊ WErELdLEidEr DavidsfondsÊT ournee Wim Coudenys. OpÊve rschillendeÊ ÊlocatiesÊi nÊVl aanderenÊ enÊBrusse l.  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

nog tot en met 25 april ’10 dEÊuit VindinGÊ VAnÊ BruGGE.Ê dEÊs tAdÊ VAnÊ dELAcEnsEriE Tentoonstelling. Brugge,ÊBrug gemuseum-Gruuthuse  deuitvindingvanbrugge.be  050Ê 44Ê 87Ê 43

Zaterdag 31 oktober ’09 9.00Êuur rOGiErÊ VAnÊd ErÊ WEydEn.Ê dEÊp AssiEÊ VAnÊd EÊ mEEstEr GeschiedenisdagÊ ÊUniversiteitÊV rijeÊT ijd. Leuven, College De Valk  universiteitvrijetijd.be  016Ê 310Ê 670

Van 31 oktober tot 5 november ’09 BOEKEnBEurs Antwerpen,ÊAnt werpÊ Expo  boekenbeurs.beÊ

Maandagen 9, 16, 23 en 30 november ’09 14Êt otÊ16Êuur dEÊ WEtEnschApÊ VAnÊd EÊ KOsmOs.Ê OntdEKKinGÊ VAnÊ dEÊÊ uniVErsALitEit cursusÊ ÊUniversiteitÊ VrijeÊ TijdÊme tÊ Christoffel Waelkens. Tienen,Ê C.C. De Kruisboog  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

43


5

GesprekkenÊov erÊ GEschiEdEnis

In een reeks exclusieve lezingen gaat Cultuurforum in gesprek met Caroline Van den Berghe, Herman Selderhuis, Mia Doornaert, Bert Popelier en Ludo Jongen. Vanuit hun vakgebied vertellen zij u meer over historische thema’s met een link naar vandaag: de werking van het gerecht, de reformator Johannes Calvijn, de relatie tussen Amerika en Europa, de Belgische kunstenaar James Ensor en de mysterieuze figuur Merlijn. Cultuurforum is meer dan een lezingenreeks: u krijgt immers de kans om vragen te stellen aan de sprekers, die zij uiteraard met de glimlach beantwoorden. Cultuurforum, nog tot februari 2010 in Brussel of in Antwerpen.ÊDe Êl ezingenÊst artenÊo mÊ19.45ÊuurÊe nÊ eindigenÊ omÊ 21.45ÊuurÊme tÊe enÊd rink.ÊAl leÊd etailsÊe nÊd ataÊ vindtÊ uÊ opÊ www.davidsfonds.beÊo fÊ016Ê310Ê600. Ê

Ten voordele van S.O.S. Kinderdorpen

5

6

6

8

Componist: Stijn Roels Tekstschrijver: Frank Van Mossevelde Op uitnodiging van Davidsfonds Zele creëerden componist Algemene dirigent: Stijn Roels en tekstschrijver Frank Van Mossevelde het Requiem pro Georges Moreau Uitvoerders:die altijd twee Luna. Het is opgedragen aan het meisje Luna Drowart, Koninklijke Harmonie Zele (zwangere) jaar zal blijven. Op die leeftijd werd ze, samenSte-Cecilia met haar Solisten: kindermeisje Oulematou, neergeschoten. De moordenaar, Hans Tineke Van Ingelgem: sopraan Dieter De Wilde: harp Van Temsche, verklaarde later om racistische redenen te hebben Koren: gehandeld. In het Requiem, opgebouwd volgens de structuur van de Consonanti (Zele) Minnezangers (Zele) christelijke Missa pro defunctis, wordt hulde gebracht aan Luna en Roosenbergkoor (Waasmunster) (Lokeren) alle kinderen die met zinloos geweld wordenAllegria geconfronteerd. De Sint-Ceciliakoor (St.-Niklaas) Haagenkoor (Mariakerke) koorteksten voor de acht delen van het Requiem zijn vrije interpreTekstrecitanten: taties en verregaande bewerkingen van Latijnse misliederen. Voor Toneelvereniging Rhetorika Zele Voorverkoop reservaties: de tussenteksten baseerde Van Mossevelde zich onder+ meer op do- Freddy De Middelaer: cumenten van Unicef. 0497 35 11 81 voorzitter@davidsfonds-zele.be - Eric Arens: 0476 59 31 32 - Cultuurdienst Zele, enkel op Ê HetÊRe quiemÊwo rdtÊ opgevoerdÊo pÊ11Êno vemberÊ 2009Ê inÊ Zele.Ê maandag: 052 45 98 24 in voorverkoop: DaarnaÊi nÊSi nt-niklaasÊ (28Ê maartÊ 2010),Ê GentÊInkom (30Ê meiÊ 2010)Ê enÊ Lid Davidsfonds/55+ : €15 BerlareÊ( 11Êno vemberÊ 2010).Ê TicketsÊi nÊvo orverkoopÊ Niet lid : kostenÊ ÛÊ €18 Inkom aan kassa: 18Ê( ÛÊ15Êvo orÊDa vidsfondsÊl eden).ÊAa nÊd eÊka ssaÊ 21Ê (ÛÊ 18Ê voorÊ LidÛÊ Davidsfonds/55+ : €18 Niet lid : €21

requiemÊv oorÊ LunA

v.u. Freddy De Middelaer - ontwerp: Tony Sterckx

Woensdag 11 november 2009 om 20u. in Sint-Ludgeruskerk op de Markt te Zele

DavidsfondsÊl eden).Ê

agenda Met dank aan onze vele sponsors

Vanaf dinsdag 10 november ’09 ZOALsÊ EEnÊp uBErÊ drOOmt.ÊL EVEnÊ EnÊ WErKÊ VAnÊ frƒdƒr icÊ chOpin DavidsfondsÊT ourneeÊ metÊJo sÊM eersmans. OpÊve rschillendeÊ ÊlocatiesÊi nÊVl aanderenÊ enÊBrusse l.  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

44

Dinsdag 10 november ’09 19.45Êuur cALVijn:Ê KOELÊ OfÊ cOOL? Cultuurforum, Êlezingenreeks HermanÊSe lderhuis. Brussel,ÊG roteÊAul aÊ K.U.Ê Brussel  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

affiche Zele.indd 1

Woensdag 11 november ’09 20.00Êuur rEquiEmÊp rOÊL unA Concert. Zele,ÊSi nt-LudgeruskerkÊ  voorzitter@davidsfonds-zele.be  052Ê 44Ê 76Ê 52Ê ofÊ 0497Ê 35Ê 11Ê 81

Donderdag 12 november ’09 19.45Êuur hOEÊ WErKtÊh EtÊ GErEcht? Cultuurforum, Êlezingenreeks Caroline Van den Berghe. Antwerpen,Ê KBC Boerentoren  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

Van 12 tot en met 22 november ’09 WEEKÊ VAnÊd EÊ smAAK AllerleiÊa ctiviteiten. OpÊve rschillendeÊ ÊlocatiesÊi nÊVl aanderenÊ enÊBrusse l.  weekvandesmaak.be  02Ê 243Ê 13Ê 50 22-08-2009 16:20:59

7


tipsÊ| Ê agenda

7

WeekÊv anÊde Ê smAAK

De Week van de Smaak in Vlaanderen is een (eet)cultureel evenement dat zoveel mogelijk mensen wil samenbrengen rond alle mogelijke aspecten van smaak en eetcultuur. Met meer dan duizend grote en kleine acties zorgt de Week van de Smaak ieder jaar voor een rijk gevuld programma. Dit jaar is Turkije het gastland. De Turkse keuken wordt door kenners als een van de drie grote wereldkeukens beschouwd, naast de Franse en de Chinese. Ook Leuven staat in de kijker, want de stad draagt de eretitel van Stad van de Smaak. Een van de drijvende krachten achter de organisatie is stadskok Jeroen Meus. Ê WeekÊ vanÊ deÊ Smaak,Ê vanÊ 12Ê totÊ 22Ê novem-Ê Ê Ê berÊ 2009,Ê alleÊ activiteitenÊ opÊ Ê Ê www.weekvandesmaak.be.Ê

8

hAydnÊv oorÊe enÊpr ikje

Nog niet de kans gehad om in dit Haydn-jaar een concert rond deze Weense componist bij te wonen? Op 28 november kunt u in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel genieten van een concert met religieus werk van Haydn. La Petite Bande en Sigiswald Kuijken huldigen deze grote componist met enkele van zijn religieuze werken, waaronder het befaamde Missa in tempore belli. Deze mis werd in 1796 gecomponeerd in opdracht van Prins Esterházy. Ze weerspiegelt het verdriet van de componist over de oorlogen die Europa verscheurden. Het is een van de weinige werken waarin het oppervlak van Haydns sereniteit gerimpeld wordt door ’s werelds tegenspoed. Ê UÊ kuntÊ ticketsÊ bestellenÊ metÊ deÊ bestelbon.Ê DavidsfondsÊ ledenÊ betalenÊ ÛÊ 30,40Ê (i.p.v.Ê ÛÊ 38).Ê

Vanaf 20 november ’09 GrEGOriAAnsÊ KAnÊ jEÊ LErEn Cursus. Gent,ÊAb dijÊva nÊDr ongen  centrumgregoriaans.be  051Ê 24Ê 13Ê 63

van 21 tot 29 november ’09 VOOrLEEsWEEKÊ bijÊDa vidsfondsÊ Êafdelingen,Ê inÊÊ bibliothekenÊ enÊ ÊscholenÊo veralÊ inÊÊ Vlaanderen.Ê  voorlezen.be

Zaterdag 28 november ’09 9.30Êuur chinA.Ê trAditiEÊ EnÊ VErniEuWinG GeschiedenisdagÊ ÊUniversiteitÊV rijeÊT ijd. Brussel,ÊK oninklijkeÊ MuseaÊvo orÊK unstÊe nÊ Geschiedenis  universiteitvrijetijd.be  016Ê 310Ê 670

Zaterdag 28 november ’09 20.00Êuur hAydn Concert met LaÊÊ PetiteÊ Bande. Brussel,ÊPa leisÊvo orÊ SchoneÊK unsten  bozar.be  02Ê 507Ê 82Ê 00

Zaterdag 5 december ’09 20.00Êuur AfschEidstOurnEE Concert met ÊPrometheusÊEnse mble. Roeselare,ÊDe ÊSp il  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

45


tipsÊ| Ê agenda

9

GrEGOriAAnsÊzin gen

Gregoriaans zingen kan u leren. Het Centrum Gregoriaans in Roeselare organiseert vanaf 20 november een driejarige cursus. Het is een grondige en praktijkgerichte opleiding, gedoceerd door mensen die het Gregoriaans ten gronde kennen. De klemtoon ligt op de zangpraktijk, maar tegelijk is deze cursus ook een rijke spirituele ervaring. Bovendien vinden de lessen plaats in de oude abdij van Drongen, nabij Gent. De cursus is zo opgevat dat ieder op zijn niveau kan instappen: zowel kenners als liefhebbers zijn welkom. Ê AlleÊ info:Ê www.centrumgregoriaans.be.Ê

9 10

DavidsfondsÊ ledenÊ genietenÊ kortingÊ bijÊ inschrijving.Ê

10

KennismakenÊm etÊ dEÊK ELtEn

De tentoonstelling Ambiorix, Koning van de Eburonen plaatst je oog in oog met Ambiorix, Julius Caesar en andere tot de verbeelding sprekende figuren. Ruim 600 topstukken brengen de hoogdagen van de Kelten opnieuw tot leven. De stukken zijn afkomstig uit gerenommeerde musea in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk: rijke goudschatten, zwaarden, dolken en strijdwagens. De beleving staat daarbij centraal: naast hyperrealistische en levensgrote menselijke figuren, gemaakt door kunstenaar Dirk Claesen, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van films, touchscreens en educatieve installaties. Nog meer weten? Davidsfonds Uitgeverij publiceerde het boek De Kelten. Geschiedenis en cultuurschatten van een oude beschaving van Daniele Vitali. De geschiedenis wordt geïllustreerd met mooie afbeeldingen. Ê Ambiorix.Ê KoningÊ vanÊ deÊ Eburonen,Ê vanÊ 5Ê decemberÊ 2009Ê totÊ Ê Ê 13Ê juniÊ 2010Ê inÊ hetÊ Gallo-RomeinsÊ MuseumÊ Tongeren.Ê Ê Ê LeesÊ ookÊ hetÊ boekÊ DeÊ Kelten,Ê 210Ê paginaÕ s,Ê ÛÊ 34,95.Ê

agenda Vanaf 5 december ’09 AmBiOrix.ÊK OninGÊ VAnÊd EÊE BurOnEn Tentoonstelling. Tongeren,Ê ÊGallo-RomeinsÊM useum  galloromeinsmuseum.be  012Ê 670Ê 330

46

Zaterdag 12 december ’09 20.00Êuur AfschEidstOurnEE Concert met ÊPrometheusÊEnse mble. Brussel,ÊPa leisÊvo orÊ SchoneÊK unsten  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

Zondag 13 december ’09 20.00Êuur AfschEidstOurnEE Concert met ÊPrometheusÊEnse mble. Antwerpen,Êd eSingel  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

Woensdag 16 december ’09 20.00Êuur AfschEidstOurnEE Concert met ÊPrometheusÊEnse mble. Hasselt, CCHA  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600

Zaterdag 19 december ’09 20.00Êuur AfschEidstOurnEE Concert met ÊPrometheusÊ Ensemble. Gent,ÊDe ÊBi jloke  davidsfonds.be  016Ê 310Ê 600


skinn.be

nieuw

nu verkrijgbaar

VOOR EEN GEVARIEERD DAGJE UIT

Wens je een onvergetelijke familiereünie te organiseren in Knokke-Heist? Of wat denk je van een uitwaaidag voor je kookclub? Is de beklimming van de watertoren van Duinbergen een haalbare kaart voor je bridgeclub? Toerisme Knokke-Heist levert gesneden koek voor jouw dagexcursie. We stellen je een mooi aanbod dagtrips voor die je familie, vereniging of bedrijf zeker kan bekoren. Je uitstap naar onze badstad wordt kant en klaar en op maat georganiseerd, zodat je er optimaal kunt van genieten. VRAAG NU UW GRATIS EXEMPLAAR VAN DE BROCHURE AAN: • via mail: mice@knokke-heist.be • download de brochure via www.knokke-heist.info • telefonisch via +32 (0)50/630.380 • bezorg ons onderstaande antwoordstrook via post of fax

Ja, ik wil de “DAGTRIPS IN KNOKKE-HEIST” brochure ontvangen. Naam: Firma/vereniging: Straat:

Nummer:

Postcode:

Plaats:

(Te faxen naar +32 (0)50/630.390 of verstuur per post naar Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 660, 8300 Knokke-Heist.)

47


De uitvinding van Brugge

De stad van Delacenserie

tentoonstelling

10/09/09 › 25/04/10 Deze unieke tentoonstelling geeft je een nieuwe kijk op de 19de-eeuwse bouwkundige facelift van de stad. Ontdek het ware gelaat van Brugge en één van haar belangrijkste uitvinders, Louis Delacenserie. meer info: Dijver 12, 8000 Brugge ¬ T +32 50 44 87 11 ¬ musea@brugge.be ¬ www.museabrugge.be

€ 5 i.p.v. 6 voor Davidsfonds leden (op vertoon van lidkaart)

48

bruggemuseum-gruuthuse dijver 17, Brugge www.uitvindingvanbrugge.be


© Cel fotografie, stad Brugge

winnenÊ| Ê agenda

Ê Bruggemuseum-Ê Ê Ê GruuthuseÊ

Ê InterieurÊ gotischeÊ zaalÊ Ê Ê Bruggemuseum-StadhuisÊ Ê Ê naarÊ ontwerpÊ vanÊ Ê

WErKÊ VAnÊL OuisÊ dELAcEnsEriEÊ OndErÊd EÊ LOEp

WiN

T

dagticketsÊ voorÊ deÊ BrugseÊMusea

InÊde Ê KronKelendeÊs teegjesÊl IjKenÊ deÊMI ddeleeuwenÊ InÊB ruggeÊn IetÊ Veraf.Ê ooKÊa lÊz IjnÊe rÊt allozeÊ MIddeleeuwseÊ herInnerIngenÊte Ê VInden,ÊtochÊ KreegÊhe tÊ stadsBeeldÊ PasÊha arÊde fInItIeVeÊ VorMÊ InÊde Ê 19deÊe euw.Ê geteKend:Ê louIsÊ delacenserIe.

ijdens de 19de eeuw ontstaat in Brugge, net als elders in Europa, de hang naar het roemrijke middeleeuwse verleden. Er worden stoeten en evenementen georganiseerd, standbeelden opgericht, en de architectuur wordt in al haar glorie hersteld. Hier verschijnt stadsarchitect Louis Delacenserie in het plaatje. In opdracht van het katholieke bestuur legt hij zich toe op de neogotiek. Hij ontwerpt nieuwe gebouwen en restaureert de middeleeuwse bouwwerken. Bij zijn restauraties gaat hij heel nauwkeurig te werk: hij voert een bouwkundig onderzoek uit en werkt gebouwen af zoals ze het volgens hem in de

Ê LouisÊ Delacenserie.Ê

middeleeuwen bedoeld hadden. Dat daar toevoegingen of verwijderingen aan te pas kwamen, is eigen aan de monumentenzorg van die tijd. Nog tot en met 25 april kan u in het Bruggemuseum – Gruuthuse terecht voor De uitvinding van Brugge. De stad van Dela­ censerie, een tentoonstelling die u meeneemt naar het Brugge van de 19de eeuw. De focus ligt uiteraard op het werk van Delacenserie zelf. Davidsfonds leden betalen € 5 (i.p.v. € 6) voor een toegangsticket. InFO  ALLEÊ www.deuitvindingÊvanbrugge.beÊ ofÊ0 50Ê 44Ê 87Ê 43.

Ê WinÊ25Êdu OticKEtsÊ Omtrent beloont 25 lezers met een duoticket voor het Bruggemuseum. U kunt een bezoek brengen aan de tentoonstelling, maar u bent ook welkom in àlle locaties van het Bruggemuseum (Stadhuis, Brugse Vrije, Gruuthuse, Onthaalkerk O.L.V., Archeologie, Volkskundemuseum, Gezellemuseum).

Ê WEdstrijdVrAAGÊ hoeveelÊja arÊ ÊgeledenÊ overleedÊL ouisÊ Êdelacenserie? Stuur het antwoord op de wedstrijdvraag voor 20 november naar omtrent@davidsfonds.be of naar Davidsfonds, Wedstrijd Omtrent, Blijde-Inkomststraat 79, 3000 Leuven. De winnaars krijgen bericht.

49


sluitertijd

FOToGraFEEr

uwÊ davidsfondsÊ moment

o

mtrent wil graag weten hoe u het Davidsfonds beleeft. Gaat u binnenkort op uitstap met uw afdeling? Gaat u zingen tijdens Vlaanderen zingt Kerst? Neemt u uw vrienden mee naar de tentoonstelling van het Grote Davidsfonds Boekenpakket? Neem een mooie, originele of verrassende foto van de activiteit en stuur die naar omtrent@davids­ fonds.be. Vertel er kort bij waar en wanneer de foto werd gemaakt, en wie weet verschijnt uw inzending op deze pagina in het januarinummer van Omtrent!

rselÊ wintÊ Ê ritaÊ Verbergt-OudermansÊ uitÊ Zoe eÊ LimburgÊ Ê deÊ vakantiechequeÊ vanÊ toerism Ê terÊ waardeÊ vanÊ Û Ê 250!Ê

‘Enkele jaren geleden werd de zoektocht van het Davidsfonds in onze streek georganiseerd, namelijk het Land van Playsantiën. Het is door toedoen van deze activiteit en een paar vrienden dat wij lid geworden zijn van het Davidsfonds. Wij voelen ons goed bij de groep van Sint-Antonius. Dit jaar waren we samen met vrienden in de Voerstreek. In

één woord: prachtig! Proficiat aan de makers van de zoektocht! Op de foto staan Ludo en Annie, die even stil verpozen en genieten van het mooie landschap ergens langs onze route in de Voerstreek.’ In het volgende nummer van Omtrent geven we een arrangement weg van Toerisme Vlaanderen!

Win

VoorÊ deÊ winnaarÊ schenktÊ ToerismeÊ Vlaande VlaanderenÊ eenÊ LevenÊ inÊ deÊ Brouwerij-arrangementÊ inÊ eenÊ LevenÊ j-Ê voorÊ tweeÊ personen!Ê ri e deÊ Brouw voorÊ DitÊ arrangementÊ bevatÊ tweeÊ overnachtingenÊ ntÊ arrangeme onen! metÊ ontbijtbuffetÊ inÊ HoeveÊ deÊ SteenovenÊ inÊ rs tweeÊ pe DammeÊ enÊ eenÊ kaasplankÊ metÊ ÊaangepasteÊ ÊDammeÊ streekbierenÊ opÊ deÊ tweedeÊ avond,Ê hetÊ ÊbijhorendeÊ bierglasÊ krijgtÊ uÊ meeÊ naarÊ huis.Ê nogÊ inbegrepen:Ê een dag fietsen, een bierpromenade in Brugge, eenÊ bezoekÊ aanÊ deÊ brouwerijÊ Ž nÊ eenÊ degustatieÊ vanÊ eenÊ BrugseÊ ZotÊ blond.Ê MeerÊ info:Ê www.hoevedesteenoven.beÊ enÊ www. vlaanderen-vakantieland.be

uWÊr EActiE:ÊuwÊsug gestiesÊe nÊr eactiesÊo pÊ deÊ nieuweÊ OmtrentÊ zijnÊ welkomÊ viaÊ omtrent@davidsfonds.beÊ

50


Uw schoenenspecialist: ook voor grote maten !

www.

1000m2 TOPMERKEN

YouthStyle: FlyLondon*G-StarRaw* Le Coq Sportif*Asics*All-Star*Converse* Nike*Adidas_Porche/Vespa*Puma_Ducati* Replay*Scapa*Dvs*Vans*Palladium*Diesel* In elk merk keuze uit vele modellen en kleuren !!

.com

MensStyle: Hugo Boss*Giorgio*Think!* G-StarRaw*Diesel*Replay*TommyHilfiger* Floris_Timberland*NeroGiardinni*Sebago* Classic: Van Bommel*Ambiorix*Scapa*Wolky* Geox*Rieker*Lloyd*Ara*Clarks*El Naturalista* Specials: Bugarri(+8cm)*Xsensible*Solidus* MEPHISTO sano*Allrounder*(+120 mod.)

GirlsStyle: SPM*Brako*ChelseaBlues*G-StarRaw* Nero Giardini*Fidji*Jhay*FlyLondon*Koxko*Laura* Harlot*Gixus*El Naturalista*Replay*Timberland* Lady: : PeterKaiser*Gabor*Ara*Mephisto*Noë* Think!*Clarks*Geox*PonsQuintana*Luxat*

voor losse steunzolen !

KIDS: Rondinella*Stones&Bones*Walkid* Barst*Chérie*Scapa*LelliKelly*Timberland* LeCoqSportif*Bluehaven*Palladium*Ricosta* Geox*Kipling*Lowa*Pepino*Shoesme*Guma* www.HEELYS.be: schoen+wieltjes *CROCS*

Met uitneembaar voetbed EN kleine/grote maten ! Finest*Durea*Verhulst*Peron*ChristianDietz*Ara* MephistoMobils*Gabor*Solidus*Livingstone*Vabene* Footnotes*Rieker*Clarks*Wolky*Platon*LisaTucci*… Chroomvrij: Think! *El Naturalista*MissClair* Brako/Anatomics*Ambiorix*ChelseaBlues*Footnotes* FITFLOP* Crocs*Vital*Berkemann*Birki‛s*Stuppy* Diabetici/Strech: Starfitt*Varomed*Xsensible*

MBT: The Anti-Shoe !! (enorme keuze) SANO: New Technology By Mephisto ! Helpen bij Rug-,Heup-,Voet-,en Spierklachten. Nordic-Walking-Running: Lowa*Asics*Mephisto* NewBalance*Teva*Timberland*AllRounder*Nike*

EURIKA-SHOE BVBA HANDELSSTRAAT 141 1840 LONDERZEEL MALDEREN-STATION TEL. (052) 33 30 01 e-mail: eurika@skynet.be

Open: werkdagen van 9 tot 20 u. zaterdags van 9 tot 19 u. gesloten zon- en feestdagen.

VOLG WEGWIJZERS! Malderen - station

€ 13

bij aankoop van een paar schoenen vanaf € 93 en niet cumuleerbaar met andere kortingen.

ELKE DAG OPNIEUW : VELE NIEUWE EN TEVREDEN KLANTEN !!

Niet geldig tijdens de sperperiode.

WAARDEBON

51


Wanneer beslist u over uw aanvullend pensioen? Uw pensioen? Misschien is het nog veraf. Misschien staat het voor de deur. Hoe dan ook, vandaag beginnen sparen voor morgen is een goede beslissing. Denk maar aan de fiscale voordelen. Maar vooral aan de noodzakelijke aanvulling op uw wettelijk pensioen. Maak daarom vandaag nog een afspraak met uw KBC-adviseur of KBC-verzekeringsagent om samen te bekijken hoe u optimaal uw toekomst kunt veiligstellen met een pensioenplan. Zo wordt het leven na uw pensionering nog een stukje paradijselijker.

www.kbcpensioenservice.be

we hebben het voor u

52

Een onderneming van de KBC-groep

Omtrent november 2009  

Ledenmagazine van cultuurvereniging Davidsfonds

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you