Page 1

De Deurganckdoksluis verkend

GRUP, klaar, start!

Portplus krijgt nieuw gezicht

Werk en privé in balans

P.06

P.10

P.18

P.21

47 Personeelsmagazine Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Algemeen Werkhuis Noord

Een nieuwe wind door AWN

JAARGANG 12, SEPTEMBER 2013


2

IN houd IN bedrijf 10 GRUP geeft startsein voor havenprojecten 12 Een nieuwe wind door AWN

IN de haven 06 Aan de voet van de Deurganckdoksluis

06

Op de werf van de Deurganckdoksluis

15 De haven in stripverhalen

IN de weer 18 Portplus: oude bekende met een nieuw gezicht

IN form

10

GRUP

21 Hou jij werk en privé in evenwicht? 22 Een nieuwe start: collega’s over hun eerste werkdag

EN verder 04 In ’t kort 09 In zicht: Italiaanse schone meert aan 14 Wordt gevolgd: van RoseMarie Pype, consulent business development naar … 17 Ankerplaats: De favoriete plek van Michel Dauchy 20 Wie meert aan, wie meert af 24 Dag/Nacht

15

De haven stript

Zeker lezen! zegt Ines De Smet, redacteur publicaties

WIN

Bongo-bon ontbijt met bubbels P.23

Colofon Golfslag is het driemaandelijkse personeelsmagazine van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Coördinatie: Sofie Meyer. Redactieteam: Charlotte Bruyninckx, Eva Bes, Els Meeuwissen, Tim Verhoeven, Laura Verlaeckt, Lode Verhoeven, Paul Van Looy, Yolande Thonne, Hans Van Grieken, Ines De Smet, Liesbeth Verhaert, Xavier Jordens, Marleen Eyssen, Michel Dauchy.


3

IN kom Eddy Bruyninckx en Marc Van Peel beantwoorden om beurt drie vragen van de Golfslagredactie. Deze keer is het de beurt aan Eddy Bruyninckx.

09

Amerigo Vespucci

12

Vinnige veteranen

17

Het Boomke

Stripverhalen Leuk om te lezen dat de Antwerpse haven een inspiratiebron is voor striptekenaars en dat het Havenbedrijf een eigen album uitbrengt over P15 de Deurganckdoksluis.  Balans Als mama van drie vraagt het soms wat puzzelwerk om het werk te combineren met het gezin. Tips kan ik altijd gebruiken.  

P21

Boomke C/COM-collega en huisfotograaf Michel kent de haven als zijn ­broekzak. Zijn kleurrijke verhaal over het ‘boomke’ deelt hij nu met de rest van de collega’s.  P17

Fotografie: Michel Dauchy, Filip Claessens, Mieke Coppieters. Contactpersoon: Charlotte Bruyninckx T +32 3 205 22 36. Verantwoordelijke uitgever: Sofie Meyer, Entrepotkaai 1, 2000  Antwerpen. Ontwerp en realisatie: Jansen & Janssen Creative Content, www.jaja.be. Druk: Lithos.

Herinnert u zich uw eerste werkdag bij het Havenbedrijf nog? Ik begon op 1 februari 1992 aan de Stad als algemeen directeur van de Haven. Er was toen nog geen sprake van een autonoom Havenbedrijf. De dienst Haven bestond uit tal van entiteiten die elk een bedrijfje op zich vormde. Van dag 1 heb ik naar eenheid gestreefd. Ik ben intensief gaan praten met iedereen om duidelijk te maken dat we als één bedrijf moeten opereren. De opstart van het autonoom Havenbedrijf was voor mij dan ook een mijlpaal. Wat is u bijgebleven van uw bezoek aan de werf van de Deurganckdoksluis? De bouw van een tweede sluis op Linkeroever was hoogdringend om een goede service te kunnen garanderen aan onze klanten. De eerste spadesteek was dan ook een moment van grote opluchting. Als ik nu zie hoe snel alles vooruitgaat, mede dankzij de inzet van heel wat van onze mensen, dan stemt me dat altijd heel tevreden. Kunt u ons kort een idee geven van hoe het GRUP tot stand is gekomen? Heel het proces heeft 15 jaar in beslag genomen. Er zijn heel veel onderzoeken en overlegmomenten aan vooraf gegaan. Economie, landbouw, ecologie en maatschappij moeten een evenwicht vinden. Ook al is ons havengebied 1150 hectaren kleiner geworden dan oorspronkelijk voorzien in 1978, ben ik tevreden dat we nu rechtzeker kunnen werken. En dat we ruimte hebben voor de verdere ontwikkeling van de haven, voor de huidige en vooral de toekomstige generaties. Eddy Bruyninckx, gedelegeerd bestuurder


4

IN ’T KORT

Van het Havenbedrijf in het huwelijksbootje Als je werkt in een bedrijf met 1650 werknemers kan het best gebeuren dat je de liefde van je leven op de werkvloer ontmoet. Dat ondervonden Patrick Willems en Christel Eggermont. Ze leerden elkaar kennen als collega’s in het Sleepbedrijf. Op 7 september stapte het gha-koppel heel toepasselijk in het huwelijksbootje. We wensen hen een goede vaart samen!

Samen met UA voor duurzaamheid Het Havenbedrijf gaat nu ook rond maatschappelijk verantwoord ondernemen samenwerken met de Universiteit Antwerpen (UA). Eerder was dat al het geval op het gebied van economie en milieu. Concreet geven een aantal GHA-medewerkers gastlezingen aan de universiteit. Kris De ­Craene, manager ruimtelijke ordening en milieu, beet de spits af en gaf op 4 juli een lezing aan de studenten Politieke Wetenschappen over ons duurzaamheidsbeleid en hoe we daarvoor samenwerken met de andere havenbedrijven (foto). Samen met de UA startte het

Iets te doen in het Havenpaviljoen? Ook in het najaar valt er weer heel wat te beleven in ons MAS Havenpaviljoen. Tijdens thema-avonden geeft een spreker uit een bepaald vakgebied telkens op een laagdrempelige manier toelichting bij het onderwerp van de avond. Nadien kan het publiek vragen stellen. Op donderdag 14 november staat ‘Het GRUP, de verdere toekomst van

onze haven’ op de agenda. Mis ook de havenvertellingen niet. Van oktober 2013 tot maart 2014 kan je elke laatste zondag van de maand een havenvertelling bijwonen.  MEER INFO  www.portofantwerp.be (onder rubriek Maatschappij> De haven leren kennen). Lees meer over het GRUP op p. 10 van deze Golfslag.

Havenbedrijf het voorbije jaar ook een onderzoek naar de (hinder)beleving, participatie en betrokkenheid in het Antwerpse Havengebied. De bedoeling is om na te gaan of er in het kader van het duurzaamheidsverslag voor de havengemeenschap nieuwe indicatoren kunnen worden geformuleerd die beleving, betrokkenheid en participatie correct weergeven.   INFO  Meer weten over onze projecten

rond duurzaamheid? Surf naar www.duurzamehavenantwerpen.be


5

Overstromingen bestrijden

in Benin

Het Havenbedrijf ging dit jaar een samenwerking aan met ­Protos, een NGO die zich inzet voor een beter waterbeheer in ontwikkelingslanden. Het Havenbedrijf koos een project in het West-Afrikaanse Benin dat de overstromingsproblematiek wil aanpakken. Benin is een interessant contact voor het Havenbedrijf, omdat het een grote groeihaven heeft die vooral bekend is om de trafiek van tweedehandsvoertuigen. Het gha levert naast financiële steun vooral kennis en expertise. De afdelingen infr/ro&m, infr/ gis en dochterondernemingen pai en apec zullen in 2014 elk een aantal werkdagen wijden aan het project. Wordt uiteraard gevolgd in Golfslag!

Dankjewel David, Sigrid, Sven en Silvest!

GESPOT OP GOLFSLAGNET

Laad je fietsbatterijen op!

Assistent-verkeersleider Daisy Fumal viel op 5  juli tijdens het aanmeren van een schip in het water in de Zandvlietsluis. Dankzij de snelle en professionele tussenkomst van bootmannen David  Romeijnders, Sigrid  Treubrodt, Sven ­Delissen en Silvest Smet is het ongeval goed afgelopen. Aan deze collega’s: knap werk en een dikke merci!

Collega’s met een elektrische fiets kunnen voortaan hun fiets tijdens de werkuren opladen aan de oplaadpunten in de ondergrondse garages van de Hofstraat en het Havenhuis. Werk je op een andere gha-locatie en zou je daar ook graag een oplaadpunt hebben? Maak dan een melding aan in Maximo naar het center 2340 – infr/ g_e/ el. De collega’s bekijken dan de mogelijkheden.   INFO  Check Golfslagnet>Nieuwsoverzicht.

Iemand een handleiding voor de euro? Ook de diensten en afdelingen in het Havenhuis gaan een voor een ­Overstag. Havenrechten, de Algemene Boekhouding, Beleidsontwikkeling, Communicatie, Patrimoniumbeheer, Marketing, Promotie &  Commerciële relaties én de Personeelsdienst, allemaal werken ze in 2013 verder aan een transparanter, efficiën-

ter en digitaal informatiebeheer. Tijdens de vakantiemaanden doken de collega’s van de Personeelsdienst vier voormiddagen in hun papieren. Archiveren of weggooien? Elk document en dossier werd kritisch bekeken. De grappigste vondst? Een handleiding om de euro te leren gebruiken! Goed gestructu-

reerde en maximaal gedeelde digitale informatie zorgt ervoor dat de papierberg drastisch kan krimpen.


6

Zoals aangekondigd in de vorige Golfslag kan je tijdens het Havenweekend een begeleid bezoek brengen aan de werf van de Deurganckdoksluis. Onze redacteur Charlotte Bruyninckx kreeg al een voorsmaakje onder de geanimeerde begeleiding van Eric Boodts, die voor de Vlaamse Overheid de PR en communicatie van de werken verzorgt.

Aan de voet van de

Deurganck D

ankzij de duidelijke wegomschrijving van Eric sta ik perfect op tijd aan de werf. In de werfkeet vind ik mijn gids. Eric is geen onbekende voor het Havenbedrijf. Tijdens de werken aan het Deurganckdok deed hij dezelfde job als nu, maar dan in opdracht van het GHA. Eric: ‘Ik ben een van de weinigen hier die ook meewerkte aan de bouw van het Deurganckdok. Ik ken de omgeving dus als mijn broekzak.’ Eric geeft me een fluohesje, een helm en veiligheidslaarzen. Alles staat in teken van

de veiligheid. Eric: ‘We ontvangen bewust niet veel bezoekers. Door haar omvang en de werkzaamheden is de werf daar te gevaarlijk voor. Enkel groepen die een band hebben met de maritieme wereld kunnen een rondleiding aanvragen. Dat zijn er nog heel wat. De meeste Antwerpse havenbedrijven passeerden hier al met een delegatie en we ontvingen ook internationaal gezelschap zoals de bestuurders van het Panamakanaal. Omwille van de veiligheid moet elke bezoeker zich aanmelden. Iedereen die hier werkt moet zich elke


7

doksluis dag identificeren via een vingerafdruk. Zo zijn we perfect op de hoogte wie zich op de werf bevindt.’ Ruim 200 man aan het werk Ik heb intussen al gezien hoe groot de werf is en ben dus opgelucht dat we per jeep het terrein zullen verkennen. Eric: ‘Te voet duurt het twintig minuten om de werf over te steken. Vandaar dat we hier jeeps en busjes ter beschikking hebben. Ook voor de werkmannen, want anders moeten ze tijdens hun koffiepauze al te-

Foto’s links en midden: De werf beschikt over een eigen betoncentrale die per dag 2500 m³ beton verwerkt. Foto rechts: Deze toren zal, als de sluis af is, helemaal verdwijnen onder het water.

rugkeren tegen dat ze in de refter gearriveerd zijn.’ De werf ligt er rustig bij wegens het bouwverlof. Normaal werken hier dagelijks zo’n 200 mensen in opdracht van de aannemer. In de prefab-burelen zitten 11 collega’s van Maritieme Toegang en 2 collega’s van Seco (Technisch controlebureau voor het Bouwwezen). Dagelijks volgen ook collega’s van het Havenbedrijf de werken van dichtbij op. Eric: ‘Hoewel we met velen zijn, heerst er een gemoedelijke sfeer. We helpen elkaar, spreken iedereen met de voornaam aan … Niemand heeft een 9-tot-5-mentaliteit. Dat kan ook niet, soms moeten de dingen gewoon af zijn. De aannemer werkt met twee ploegen, zodat er tussen 4 en 22 uur altijd een team aan het werk is. Van 5 tot 21 uur is er permanentie van de werfleiding. Iedereen is enorm gemotiveerd. Misschien omdat we allemaal beseffen dat we maar één keer zo’n project zullen doen. De sluis moet immers nog 100 jaar meegaan. Overigens zijn er via de aannemer ook bouwvakkers uit Portugal en Roemenië aan het werk. Ze logeren op de werf, in woonunits.’

voorzienend. Daar zie je onze eigen betoncentrale die per dag gemiddeld 2500 m3 beton verwerkt. Op de werf rijden er constant betonmolens op en af om het beton naar de juiste plek te brengen. Via een tijdelijke kade levert een binnenschip elke dag cement en zand. Ook het wapeningsstaal wordt zo aangeleverd, 150 ton per dag. Om dat te verwerken, hebben we onze eigen ijzervlechterij ter plaatse. En zie je dat helikopertje op afstandsbediening rondvliegen? Daarmee maken onze fotograaf en onze landmeter foto’s van de werf. Zelfs ons beeldmateriaal verzorgen we zelf. We rijden van de burelen richting Deurganckdoksluis. De grond waar nu de burelen op staan zal uiteindelijk helemaal weggebaggerd worden. Als allerlaatste wordt de dijk tussen het Deurganckdok en de sluis afgebroken. Dat kan uiteraard pas als de sluis helemaal af is en perfect functioneert. Eric: ‘Het is moeilijk te zeggen in welke fase we nu zitten, want de verschillende fases lopen door elkaar. Op elk stukje werf is er wel iets aan de gang. Kan je geloven dat het amper opvalt dat hier meer dan 200 mensen aan het werk zijn?’

Eigen betoncentrale Eric vertelt me over de massa bouwmaterialen die nodig is om de sluis te bouwen. 795.000 m3 gewapend beton, 22.000 ton constructiestaal, 57.000 m2 damplanken … Eric: ‘Omdat het over zulke grote hoeveelheden gaat, is onze werf voor een stuk zelf-

Voor het onder water verdwijnt … Doordat het zo rustig is op de werf kunnen we helemaal tot op de bodem van de sluis rijden. Vlak voor ons duiken hoge betonnen torens op. Als de sluis af is, zullen die verdwijnen onder het water. Ik kan het mij nu gewoon niet voorstellen … Eric: ‘De

Onze Golfslagredacteur Charlotte Bruyninckx met gids Eric Boodts.


8

‘Een unieke kans!’ torens komen uit op grote betonnen tunnels die helemaal onder de sluis lopen. In de torens en tunnels komen de leidingen van de nutsmaatschappijen. Zo kan je, als de sluis onder water staat, toch nog onderhoud of reparaties doen aan de leidingen. Na de rondrit brengt Eric me terug naar de parking. Ik vond het alvast enorm boeiend en vraag Eric wat de algemene reactie is van bezoekers? Eric: ‘De meesten vinden het heel imposant. Je kan je natuurlijk wel voorstellen dat de delegatie uit Panama, die drie gelijkaardige sluizen tegelijkertijd bouwt, minder onder de indruk is. Die mensen zijn dan weer vooral geïnteresseerd in de gebruikte technieken. Een gewone rondleiding duurt ongeveer twee uur. Een studiebezoek neemt al snel een halve dag in beslag. De meest gestelde vraag? Mogen we nog eens terugkomen? Iedereen is benieuwd naar de vorderingen en het eindresultaat! Bedankt, Eric, voor de interessante rondleiding en wat mij betreft ook tot binnenkort!

INFO

Heel wat GHA-collega’s volgen de werken aan de Deurganckdoksluis mee op. Waarom vinden zij de werf een bezoekje waard?

Hans Pauwels, senior technisch manager infrastructuur en milieu: ‘Het is een once in a lifetime project. Als je dit gigantische bouwwerk met je eigen ogen kunt zien, sta je versteld van de omvang ervan. De bouwput is nu compleet en de sluis begint vorm te krijgen. We mogen fier zijn dat de grootste sluis op Vlaamse bodem wordt gebouwd en dat het gha daarin een actieve rol speelt.’ Raf Van Hekken, technisch manager elektromechanica: ‘Het is een unieke gelegenheid. Zodra de sluis met water wordt gevuld, kun je hem nooit meer op deze manier bewonderen. Als tiener heb ik de werf van de Berendrechtsluis kunnen bezoeken en door de omloopriolen mogen wandelen. Die beelden zijn me altijd bijgebleven.’ Kris De Schutter, veiligheidscoördinator A: ‘De bouw van een sluis maak je zelden mee

Meer info over de Deurganckdoksluis? Check www.deurganckdoksluis.be

De dwarsmuur aan de kant van het Deurganckdok is bijna af.

Er zijn elke dag meer dan 200 mensen aan het werk op de werf.

in je leven. Je zal ongetwijfeld versteld staan van de grootsheid van de werken.’ Tom Van Autgaerden, manager maritieme infrastructuur: ‘Ik vind het heel interessant om te zien hoe op de werf verschillende bouwfases door elkaar lopen. Zo is de dwarsmuur aan de kant van het Deurganck­dok zo goed als af, terwijl men er aan de kant van het Waasland nog aan moet beginnen. Zo krijg je een duidelijke kijk op alle stadia.’ Bart De Beule, technisch manager bouwkunde: ‘De uitgravingen zijn voltooid en er is al van alles te zien. Mis ook de presentatie niet in de bouwkeet want die vertelt je alles over de noodzaak van een tweede sluis, de bouwtechnieken, de verschillende bouwfasen en het uiteindelijke resultaat.’


9

IN/ZICHT Italiaanse schone meert aan Op donderdag 22 augustus meerde de Amerigo Vespucci aan in 足Antwerpen. Het indrukwekkende Tall Ship van de Italiaanse Marine is 101 meter lang, 54 meter hoog en heeft 3 masten en 26 zeilen. Er zijn meer dan 300 bemanningsleden aan boord. De Amerigo Vespucci werd gebouwd in de jaren 30 en is nu in gebruik als opleidingsschip voor kadetten van de Italiaanse marine. Het schip was op 24 en 25 augustus gratis te bezichtigen. En van die gelegenheid maakten heel wat nieuwsgierigen gebruik! Op 26 augustus zette het schip haar koers verder. We hopen deze Italiaanse schone te mogen verwelkomen tijdens The Tall Ships Races die in 2016 opnieuw naar Antwerpen komen!


10

IN BEDRIJF

De Vlaamse Regering heeft op 30 april 2013 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied Antwerpen definitief goedgekeurd. Zo legt de regering de nieuwe grenzen vast waarbinnen de haven zich in de toekomst op een duurzame manier verder kan ontwikkelen. Meteen ook de start van een hele reeks projecten.

GRUP geeft startsein voor havenprojecten

S Manu Vandamme, manager gebiedsbeheer en projecten

inds 17 juni 2013 is het GRUP officieel van kracht. Het GRUP bepaalt de bestemming van de verschillende gronden in ons havengebied en in een deel van de omgeving. Het uitvoeringsplan bepaalt met andere woorden welk gebied welke bestemming heeft. Dat kan bijvoorbeeld een gebied zijn voor zeehaven- of watergebonden bedrijven, een waterweg, woongebied, natuurgebied of landbouwgebied. In het zeehavengebied is er plaats voor maritieme, industriële en logistieke activiteiten. In de andere gebieden niet. In natuurgebied is ruimte voor natuur-

ontwikkeling die nodig is om te kunnen voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen die Europa heeft vastgelegd. Op korte termijn is de goedkeuring van het ruimtelijk plan van groot belang voor een aantal investeringsprojecten op Linker- en Rechteroever die de voorbije jaren on hold moesten worden gezet. Afbakening schept duidelijkheid én mogelijkheden Manu Vandamme, manager gebiedsbeheer en projecten: ‘In het GRUP is gekozen voor een duidelijke afbakening van gebieden. Er

zijn grote natuurgebieden voorzien aan de rand van ons havengebied. Daardoor kunnen de kleine natuurgebiedjes die destijds gecreëerd zijn als compensatiegebied, en verspreid liggen over de haven, benut worden als zeehavengebied. Op Linkeroever is er naast het heroriënteren van bestaand havengebied (inbreiding) ook gekozen voor uitbreiding: de ontwikkelingszone Saeftinghe. Dat geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst het Saeftinghedok te bouwen en het gebied errond te ontwikkelen. Met de nadruk op mogelijkheid, want het GRUP bepaalt niet of het dok er effectief


IN BEDRIJF

Projecten in de pijplijn Een overzicht van de projecten waarmee het Havenbedrijf nu van start kan gaan: Op Rechteroever 1. Het Opstalvallei-gebied is nu 1 natuurgebied geworden (voorheen was dat landbouwgebied) en kan zo ingericht worden. Daardoor ontstaat er een groot natuurgebied aan de rand van ons Havengebied. 2. Door de inrichting van het 2 Opstalvallei-gebied wordt op

termijn ook de bouw van het Logistiek Park Schijns mogelijk. Er komt immers voldoende natuurcompensatiegebied zodat de kleinere natuurwaarden die er nu liggen, kunnen verdwijnen. 3. Het GRUP zet het licht op groen 3 voor het Wachtdok Noordland.

Dat dok – dat ten noorden van het havengebied zou komen, in de bocht van de ScheldeRijnverbinding – moet extra wachtplaatsen creëren voor de binnenvaart. 4. Ook de aanleg van enkele 4 vrachtwagenparkings is nu mogelijk.

Nieuw Arenbergpolder en Doelpolder ontwikkeld zijn, mag die zone gebruikt worden voor industrie. 4. 8 Hetzelfde geldt voor de Puttenplas, een zone op de kop van het Waaslandkanaal waar havenbedrijf AET uitbreidingsplannen heeft. 5. 9 Er wordt havengebied ontwikkeld: zone Saeftinghe. Die is zo’n 1000 ha groot, en maakt de bouw van het Saeftinghedok en de ontwikkeling van het gebied errond mogelijk.

De ruimte die door het GRUP nu wordt gecreëerd, zorgt voor de broodnodige flexibiliteit die onze haven nodig heeft om haar commerciële slagkracht te versterken. Ze is bedoeld voor de huidige en vooral de toekomstige generaties, zodat ook zij kunnen inspelen op mogelijkheden die een toegevoegde waarde scheppen en die zorgen voor werkgelegenheid. Zo kan de haven haar rol als belangrijke motor van onze economie blijven waarmaken.

Op Linkeroever 1. Prosperpolder Zuid, Nieuw 5 Arenbergpolder, Doelpolder en Grote Geule staan in het GRUP ingekleurd als natuurgebied (voorheen als havenuitbreidingsgebied) en kunnen zo ingericht worden. 2. Door de inrichting van die na6 tuurgebieden, mag onder andere het Verrebroekdok verlengd worden. 3. De vlakte van Zwijndrecht was 7 voorheen natuurcompensatiegebied voor het Deurganckdok. Als Prosperpolder Zuid,

3

komt, dat moet het Havenbedrijf in samenspraak met andere partijen verder evalueren. Dat geldt trouwens voor alle onderstaande projecten. Het GRUP maakt de projecten ruimtelijk mogelijk. Samen met andere afdelingen bekijkt de dienst Infrastructuur nu welke projecten prioritair zijn en welke er nog kunnen wachten. We starten sowieso met het inrichten van de natuurgebieden, omdat daar veel andere projecten van afhangen. Als de natuurgebieden in orde zijn gebracht, mogen er andere gronden in ons havengebied vrijgemaakt worden voor havenactiviteiten.’

1 5

5

5 9 4

2 4

8 6 7

11


12

IN BEDRIJF

De interne werking van ons Algemeen Werkhuis Noord (AWN) wordt grondig vernieuwd. De krachtlijnen van de nieuwe werkwijze? Een intensievere werkvoorbereiding, een meer projectmatige aanpak en een flexibelere inzet van techniekers in het Havenbedrijf.

Een nieuwe wind

door AWN

Paul Van Looy, ploegoverste dieselwerktuigkundige

M

anager Dirk Van Vaerenbergh geeft een woordje uitleg: ‘Met een meer gestructureerde en doorgedreven werkvoorbereiding willen we de werkopdrachten beter kunnen inplannen en efficiënter kunnen uitvoeren. We creëerden daarvoor twee nieuwe functies: coördinator werkvoorbereiding en werkvoorbereider.’ Nieuw is ook dat werkleiders, ploegoversten en techniekers algemenere functietitels krijgen. De titels zullen dus niet meer verwijzen naar vakspecialiteiten zoals dieselwerktuigkunde, ketelmakerij … Medewerkers zullen zowel in de breedte competenties opbouwen – op meerdere domeinen dus – als doorgedreven kennis in de diepte. Bedoeling is om zo de polyvalentie, flexibiliteit, inzetbaarheid en uitwisselbaarheid te verhogen. Dirk Van Vaerenbergh: ‘Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat alle technische competenties afgedekt blijven en dat er voldoende kennis in de diepte aanwezig is én blijft. We zullen rekening houden met de opleiding en specifieke kennis van de collega’s en met de grenzen van uitwisselbaarheid.’ Er zal ook gewerkt worden aan een optimalere taakverdeling tussen – en mo-

gelijke samenwerkingen met – andere werkplaatsen van het Havenbedrijf. Het resultaat van die oefening zal uiteraard meegenomen worden bij de bouw van de nieuwe centrale werkplaats.

Dirk Van Vaerenbergh, Manager

‘Medewerkers zullen competenties opbouwen in de breedte – op meerdere domeinen dus – én ook in de diepte.’

Vinnige veteranen! Dat er heel wat unieke kennis aanwezig is in ons Algemeen Werkhuis Noord ontdekken we al snel tijdens onze gesprekken met een aantal awn-boegbeelden. Want zo kan je deze drie collega’s met járen ervaring binnen awn en een rugzak bomvol kennis gerust noemen. Werkleider Louis Vervloet: ‘De Champions League kan je niet winnen met een veteranenploeg, maar we kunnen nog serieus vinnig uit de hoek komen!’ ‘Hier valt veel op te steken’ Paul Van Looy, ploegoverste dieselwerktuigkundige ‘Ik begon mijn loopbaan bij awn als helperpaswerker. Sinds 1994 ben ik ploegoverste dieselwerktuigkundige. Ons team buigt zich over de complexe materie van de propellers en dieselmotoren van onze vaartuigen. We staan ook in voor de controle van verwante systemen zoals brandstof-,


13

Louis Vervloet, werkleider scheepsbouw

lucht-, olie-, koelwater- en uitlaatcircuits. Je moet dus een beetje van alles kennen om hier je weg in te vinden. De techniek staat ook niet stil, waardoor je altijd met nieuwigheden geconfronteerd wordt. Wist je dat we elk jaar heel wat stageaanvragen krijgen, omdat hier juist door de complexiteit en diversiteit van het werk veel op te steken valt? Al onze sleepboten zijn uitgerust met Voith Schneider-propellers. Dat is een gepatenteerde schroef die ervoor zorgt dat het schip uiterst wendbaar is. Met de jaren hebben we een unieke kennis opgebouwd. We zijn het enige Belgische bedrijf dat zonder toezicht van Voith herstellingen of onderhoud mag uitvoeren aan de propellers. Toch blijven het telkens uitdagende klussen. Bij een groot onderhoud moeten alle onderdelen uit elkaar gehaald worden. Als je dan het mechanisme niet van naaldje tot draadje kent, ben je verloren.’ ‘Trots op de afgewerkte slepers’ Louis Vervloet, werkleider scheepsbouw ‘Ik ben in 1981 bij awn gestart als helperketelmaker en in 2008 aan de slag gegaan

Ronny Bruyninckx, ploegoverste lasser

als werkleider scheepsbouw. Mijn job is voornamelijk het staalwerk optuigen en de bouwwerken van nieuwe vaartuigen opvolgen. Voor dat laatste ga ik regelmatig in het buitenland op de scheepswerven de werken controleren en toezien op de kwaliteit. De scheepswerven willen zo snel en goedkoop mogelijk de opdracht klaar hebben. Ik denk eerder aan het vervolg, aangezien wij ook het onderhoud van de schepen doen. De grootste uitdaging van de voorbije jaren? Het afwerken van de 30’er reeks sleepboten. Door het faillissement van skb moesten die slepers hier op het awn gefinaliseerd worden. We hadden weinig ervaring met het bouwen van nieuwe schepen en moesten bij skb, onder toezicht van een curator, onze onderdelen bijeenzoeken tussen die van nog vijf andere schepen. Dat kwam allemaal bovenop de dagelijkse taken van de collega’s. Gelukkig konden we rekenen op een fantastische samenwerking met andere gha-diensten zoals het Sleepbedrijf, de Financiële dienst, de Juridische dienst … Uiteindelijk denk ik dat we trots mogen zijn op het resultaat.’

‘Staalwerk herstellen met een geolied team’ Ronny Bruyninckx, ploegoverste lasser ‘Ik werk al 33 jaar in de buitenploegen van het awn. De buitenploeg is een mobiel team dat grote herstellingen en renovaties aan het staalwerk van onze kunstwerken doet. Daarvoor werken wij voortdurend op verplaatsing. Momenteel renoveren we deur twee van de Kallosluis. Veel werk is voor onze lassers en ketelmakers. De ketelmaker maakt de vervangstukken op maat, de lasser last de stukken terug aan elkaar. We moeten vaak werken in moeilijke omstandigheden: hoge stellingen, besloten ruimtes, nauwe doorgangen, vochtige ruimtes, slijkerige ondergronden  … Om optimaal te functioneren, moet je veel ervaring hebben in wat je doet en kunnen rekenen op een geolied team. Ook een goede communicatie en aandacht voor veiligheid zijn belangrijk. Om ketelmaker te worden, kan je – zoals voor zoveel specialiteiten binnen het awn – geen specifieke opleiding volgen. Je leert het vak pas goed door jaren mee te draaien. Dat maakt het niet evident om voldoende bekwame mensen te vinden.’


14

WORDT GEVOLGD In deze rubriek kijken we mee over de schouder van een collega. Deze keer volgen we Rose-Marie Pype, consulent business development. Hoe ziet haar werkdag eruit? En welke andere collega’s kruisen haar pad?

08U00

10U00

Van het centrum van Antwerpen naar het Havenhuis gaat nog altijd het snelst met de fiets. Nochtans stond ik vroeger zelden op de pedalen … Ik heb fietsen leren appreciëren tijdens mijn vorige job in Brussel en ben nu erg verknocht aan mijn rode bedrijfsfiets. Ik doe er zowat al mijn verplaatsingen mee, ook privé! Op m’n stek op de vierde verdieping laat ik mijn mailbox op me afkomen.

Mooi op tijd voor mijn afspraak bij chemiebedrijf Ineos Oxide. Binnenkort richt onze afdeling MPC een seminarie in voor internationale ‘young potentials’ met een logistieke directiefunctie in de chemie- en de staalsector. Tijdens het seminarie laten we hen kennis maken met onze mooie haven. Ineos neemt deel aan het initiatief en bood aan om een bedrijfsbezoek bij hen te organiseren. Vandaar dus mijn voorbereidende bezoek vandaag. Daarin kan ik me uitleven, in anderen enthousiast maken over het havengebeuren!

13u00 Tijdens een rondvaart in de haven geef ik een korte introductie over de chemische industrie in het havengebied. Als verantwoordelijke voor de sector chemie en petroleum steek ik nogal wat tijd in het promoten van de toegevoegde waarde die onze haven op dat vlak biedt. Antwerpen heeft namelijk enorm geïnvesteerd in een doordachte en sterk ontwikkelde logistiek. Niet voor niets zijn wij de grootste chemiecluster in Europa!

15u00

09u00 Klaar met mijn mailbox. De meeste mails die ik ontvang, komen van externen. Logisch, want als consulent business development is mijn kerntaak contacten opbouwen en onderhouden met zowel bestaande als potentiële spelers in de Haven van Antwerpen. Nu heb ik een kort overleg met de collega’s van mijn afdeling.

12U00 Lunchen doe ik altijd in de refter! Daar kennen ze mij al als ‘die met haar potjes’. Meestal heb ik iets bij voor in de microgolfoven, vandaar. Ik heb deze namiddag nog een belangrijk event voor verladers in mijn agenda staan. Ik trek nog snel iets formelers aan.

Tijdens de rondvaart maak ik ook tijd om nieuwe contacten te maken. Iemand stelt me een vraag over de verblijfsvoorwaarden voor chemische producten die afkomstig zijn uit Singapore in onze haven. Hiervoor stuur ik mailtje naar Kurt Van Passen, scheikundige bij de afdeling Gevaarlijke goederen en milieu. Hij is dé expert in deze materie!

DE VOLGENDE GOLFSLAG GAAN WE BIJ KURT OP BEZOEK!


IN DE HAVEN

Harry Dickson, Het onvindbare rijk, 1994

De haven stript Op de tentoonstelling ‘Nooit meer dicht!’ in het kader van 150 Jaar Schelde Vrij, illustreren niet alleen historische documenten, foto’s en filmfragmenten de geschiedenis van de Antwerpse haven. Door de jaren heen verscheen de haven ook in tal van stripverhalen. Een speciale stripmuur toont de meest opmerkelijke tekeningen.

D

e Antwerpse haven is niet alleen een bron van welvaart en economische groei, maar ook van inspiratie en creativiteit. Ze is regelmatig het decor voor de avonturen van bekende en minder bekende striphelden, zoals Suske en Wiske, Kuifje, Nero, Robert & Bertrand, Largo Winch en vele anderen. Soms prominent, dan weer subtiel. Soms als historische plek, dan weer als moderne locatie. Kuifje in de haven Zo vormt onze haven het decor in heel wat albums van Kuifje. Hoewel het niet zo uit-

drukkelijk staat vermeld in de stripverhalen, blijkt uit het archief van Hergé dat hij voor de maritieme decors zijn inspiratie vond in Antwerpen. Een duidelijk voorbeeld is het album ‘De Krab met de Gulden Scharen’. Uiteraard neemt Kuifje in Antwerpen de boot naar Congo, de Thysville. Ook heel wat schepen meren aan in onze haven. Zoals de Speedol Star (Kuifje en Het Zwarte Goud), de Aurore (De Geheimzinnige Ster) en de Sirius (De Schat Van Scharlaken Rackham). In 1956 stapte Hergé met zijn rechterhand (en Antwerpenaar) Bob De Moor aan boord van een schip in onze haven om alle

Boven en linksonder: Nero, Windkracht 2000, 1999

Jaguar, Deel 2, 2003

15


16

IN DE HAVEN

vormen van een volledig stripalbum. In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen werken zij aan een spannend en humoristisch stripverhaal over de Deurganckdoksluis. Wie de haven in stripvorm wil bewonderen, kan onder andere nog terecht in: • Robert en Bertrand, Jacht op nr 17 (1985); • Harry Dickson, Het onvindbare rijk (1994); Internationale stripheld Largo Winch Meer recent bezocht Philippe Francq, teke- • De avonturen van Nero en Co, naar van Largo Winch, de haven van AntWindkracht 2000 (1999); werpen. Tijdens een privérondleiding van • De oneven orde, enkele uren nam hij een hele reeks foto’s. Sevilla 1600 (2005); Die vormden de basis voor de indrukwek- • Bruxman, kende havenbeelden in het album ‘Zwarte De diamantroof van de eeuw (2011). Zee’. De Belgische stripreeks is een internationaal succes en werd verwerkt tot een INFO computerspel, een Engelstalige televisieseEen selectie striptekeningen is te rie en twee bioscoopfilms. details te kunnen tekenen voor het album ‘Cokes in voorraad’. Uiteraard gebruikte ook Willy Vandersteen de haven als decor voor de albums van Robert en Bertrand en Suske en Wiske. In ‘De 7 Schaken’ kwam zelfs het aspect van de tolheffing aan bod. Maar ook de Nederlandse stripheldin Franka beleefde al avonturen in Antwerpen.

Grootste sluis wordt stripverhaal Voor tekenaar Jan Bosschaert en scenarist Peter Van Gucht zal de opening van de grootste sluis ter wereld het onderwerp

Robert en Bertrand, Jacht op nr 17, 1985.

Suske en Wiske, De 7 schaken, 1995.

bezichtigen op de tentoonstelling ‘Nooit meer dicht!’ in het Felixarchief. Openingsuren van 17 juli tot 27 september: dinsdag t.e.m. zondag, 8.30 tot 16.30 uur.

Kurt Tuerlinckx, manager corporate communicatie

‘In Suske en Wiske ging het al over tol betalen’ Collega Kurt Tuerlinckx, manager corporate communicatie, stelde de collectie stripalbums samen. ‘Ik ben een echte stripverzamelaar, thuis heb ik zo’n 4000 exemplaren. In 2006 maakte ik voor de Gazet Van Antwerpen al een boekje met daarin een overzicht van stripverhalen waarin onze stad Antwerpen voorkomt. Dat werk was een goede vertrekbasis voor mijn lijstje over de Antwerpse haven. Ik botste op een beeld uit de strip van Suske en Wiske – De 7 Schaken – dat letterlijk het thema van onze tentoonstelling 150 Jaar Schelde Vrij weergeeft: Wat? Tol betalen om vrije doorgang op de Schelde te krijgen? Maar ik heb ook recentere strips teruggevonden, zoals van Largo Winch. In de luxe-editie van het album ‘Zwarte Zee’ steekt een mooi katern over de haven. De tekeningen van Bob De Moor (rechterhand van Hergé) van onze haven zag ik eerder in Brussel. Info over Kuifje vond ik terug in het boek ‘Kuifje, Haddock en de schepen’ van Moulinsart.’


ANKER PLAATS

K869 FAVORIETE PLEK IN DE HAVEN

FOTOGRAAF MICHEL DAUCHY

‘Vroeg of laat,

we borrelen aan het Boomke’ In elke editie van Golfslag vragen we iemand naar zijn favoriete plekje in de haven. Deze keer neemt fotograaf Michel Dauchy ons mee naar het Boomke, een boom die door de zeilers nooit onopgemerkt gepasseerd wordt.

A

ls fotograaf kom ik op veel plaatsen in de haven. Mijn favoriete plekken om foto’s te nemen zijn Kaai 869 – aan de Berendrechtsluis – en de steiger in Lillodorp. Daar heb je veel passage van zowel binnen- als zeeschepen. Los daarvan vind ik het leukste plekje het Boomke. Het Boomke vind je op de Scheldelaan, ter hoogte van de Esso-tanks, aan de Scheldekant. Op zich is het een kleine, onopvallende boom die er maar eenzaam bijstaat nu de dijk opgekuist is. Maar er

schuilt wel een verhaal achter dat de zeilers onder ons ongetwijfeld zullen kennen. Sterke drank overboord? In de jaren 1800 stond er op de plek van het Boomke een grote eik die diende als herkenningspunt voor schepen. Wanneer schippers de boom passeerden, wisten ze dat ze de stad naderden. Omdat schippers van de douane de stad niet met sterke drank binnen mochten, moesten ze hun overschot aan de eik overboord gieten. Natuurlijk

dronken ze het goedje liever zelf op, en zo ontstond de traditie om bij het voorbijvaren van het Boomke een borrel te drinken op een goede vaart. Zo’n 40 jaar geleden sneuvelde de grote eik en daarmee ook de traditie. Later werd op dezelfde plaats een nieuwe boom geplant, maar die was veel kleiner en onopvallender dan de oude eik. De bekende Antwerpse zeiler Roger Peeters liet er daarom een blauw bord met de niet mis te verstane vermelding Boomke bijzetten. En zo werd het borrelmoment onder de zeilers terug in ere hersteld. Als fervent zeiler passeer ik het Boomke regelmatig met mijn zeilboot. En ongeacht hoe laat – of vroeg – het is, de hele bemanning drinkt dan altijd een borrel.’

17


18

IN DE WEER

Smulwandeling, 2010

Softbaltornooi 2012

Portplus:

oude bekende met nieuw Al vijf jaar voegt onze personeelsvereniging Portplus een fun-factor toe aan het Havenbedrijf. Eind september geeft Portplusmedewerker Ireen Van Mierlo de fakkel door aan Marie France Asselbergh. Hoog tijd om Portplus nog eens toe te lichten.

INFO Alle info over Portplus vind je op Golfslagnet onder de rubriek Port+.

Lidkaart. Alle collega’s van het Havenbedrijf en de dochterbedrijven zijn automatisch aangesloten bij Portplus. Bij het begin van elk jaar ontvang je een nieuwe Portplus-lidkaart. Nieuwe medewerkers krijgen de lidkaart via de Personeelsdienst. De Portpluskaart is persoonlijk.

 Voordelige tickets. Aan het Portplus-loket, op de vierde verdieping van het Havenhuis, kan je aan een voordelig tarief tickets kopen voor de bioscoop, voor pretparken en ook kortingsbonnen verkrijgen. Het loket is elke werkdag open tussen 9 en 15 uur, woensdag tussen 10 en 14 uur. Betalen doe je met bancontact.

 ctiviteiten. A Portplus organiseert ongeveer 50 activiteiten per jaar. Je vindt die terug in de Portplus-nieuwsbrief die je elke twee maanden ontvangt. Inschrijven voor de activiteiten kan online op Golfslagnet.

 eam. T Het Portplus-team bestaat uit Marie-France Asselbergh en Annie Bastiaenssens. Sofie Meyer is verantwoordelijke. Gelukkig kan Portplus rekenen op vrijwilligers die de activiteiten mee organiseren en begeleiden. Wil jij ook vrijwilliger worden van Portplus? Stuur dan een mailtje naar portplus@ haven.antwerpen.be.

 oordelen. V Via Portplus geniet je ook van heel wat kortingen en voordelen bij organisaties en winkels. Een overzicht vind je in de Pluspunt-brochure, op Golfslagnet. Collega’s zonder eigen GHA-mailadres krijgen de brochure aan het begin van elk jaar thuis toegestuurd. Opgelet, de kortingen krijg je enkel op vertoon van je Portplus-lidkaart. Wijzigingen of nieuwe kortingen worden vermeld in de Portplus-nieuwsbrief.

 enioren. S Portplus heeft ook een seniorenwerking. Collega’s die met pensioen gaan, zijn automatisch aangesloten. Portplus-senioren hebben soms aparte activiteiten, soms lopen ze gelijk met die van de medewerkers. Daarom krijgen zij een aparte nieuwsbrief die ook elke twee maanden verschijnt.


19

Hercules Trophy 2013

Wandeling Land van Saeftinghe 2011

Marie France in vijf vragen Marie France is vanaf september het nieuwe gezicht van Portplus. Even voorstellen!

gezicht

Sofie Meyer, verantwoordelijke van Portplus ‘Portplus brengt medewerkers buiten het werk en over de afdelingen heen bij elkaar. Dat is voor mij een van de belangrijkste bestaansredenen van onze personeelsvereniging. Daarom probeert Portplus ook zoveel mogelijk in te spelen op courante vragen van collega’s. Als verantwoordelijke doe ik vooral de globale coördinatie, bewaak ik de budgetten en zet de grote lijnen uit. Ik kan rekenen op een gedreven Portplus-team dat de dagelijkse organisatie, contacten en opvolging op zich neemt. Ireen was op dat vlak een vaste waarde en dé belichaming van onze personeelsvereniging. Ik zal haar enthousiasme en kritische blik zeker missen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Marie France een waardige opvolger is. Annie zorgt voor de administratieve opvolging.

van pure miserie mijn broekspijpen afgeknipt, omdat die zo nat waren geworden dat mijn broek constant afzakte!

1. Wie ben ik? Ik ben parttime huismus en part- 4. Wat wil ik bereiken? time sociaal dier. In mijn vrije Veel gezichten terugzien op de tijd vind je mij in een museum, activiteiten en ook veel nieuwe gezichten kunnen verwelkomen! maar evengoed in de cinema, in De grootste uitdaging is wel Ireen de opera en op een concert van opvolgen. Ze is een monument Rammstein. en een dame die van aanpakken 2. Waarom heb ik gesolliciweet: ik heb nog veel te leren! teerd bij Portplus? Ik werk al 2,5 jaar voor het Haven- 5. Welke nieuwe activiteiten bedrijf als onthaalmedewerker in wil ik organiseren? het MAS Havenpaviljoen. Door deel We werken voor de haven, dat te nemen aan Portplus-activiteiten vind ik wel een goeie insteek voor leerde ik Ireen kennen. Ik dacht een aantal nieuwe activiteiten! toen al: Hm, die heeft ook wel een leuke job … Toen ik later hoorde Heb jij nog een idee voor een leuke Portplus-activiteit? dat Ireen met pensioen ging, wou Laat het ons weten via ik dus zeker mijn kans wagen. 3. Wat was de leukste Portplus-activiteit waaraan ik meedeed? De wandeling ‘Verdronken Land van Saefthinge’ zal ik in elk geval nooit vergeten. Vol goesting en goede moed ben ik eraan begonnen, maar het was heel zwaar voor mij. Stilstaan is wegzakken en ik was altijd achterop, dus had ik niets aan de rustpauze van de groep. Gevallen, geschoven en gestruikeld … We hebben zelfs

het formulier op Golfslagnet>Formulieren> Webformulieren. Wie weet vind je jouw activiteit binnenkort in onze Portplus-nieuwsbrief!


20

MEERT AAN/ MEERT AF

JUNI JULI AUGUSTUS FREDDY DEBUE

ALEXANDROS DE ROP

senior technisch manager vloot op/kvk

NIEUW IN DIENST

matroos (flexmatroos) op/bg

ELS CLAEYS

STROOMT DOOR RUDI NAETS

JONAS RIEMSLAGH

juridisch consulent c/jd

STEVE POTTIEZ

ANDRIES PEPERSTRAETE

ERIC DAEMS

matroos (flexmatroos) op/sl

juridisch consulent c/jd

scheepswerk­ tuigkundige op/sl/n ERIK VAN LEEMPUT

dokmeester-werkleider hkd/svm/sd

controleur havenbeveiliging hkd/vb GUY VANHAECKE

scheepswerk­ tuigkundige op/sl/n JAN HEYVAERT

scheepswerk­ tuigkundige op/sl/n

JURGEN DUYVEJONCK

WAYNE STEENACKER

scheepswerktuigkundige op/bg

matroos (flexmatroos) op/kvk

PATRICK VANHOOF

KATRIEN STORMS

assistent IAM p/o

bootman hkd/svm/acc

LESLIE CLATWORTHY

UIT ­DIENST

matroos (flexmatroos) op/sl

BRIGITTA PIRAUX

bootman

adviseur overheidsopdrachten

PETER VAN DEN DRIES

KENNY COLE

GLENN BUELENS

matroos (flexmatroos) op/sl

matroos

voertuigenbeheerder f/bvt

HANS RIBBENS

bootman AN TEYSSEN

TOM MONBALLIU

manager persrelaties ad

BENJAMIN WEBSTER

scheepswerktuigkundige op/bg

JEAN TACK

FRANCOIS BARRIE

infr/gbp/w

op/sl/n

RENEE CUYPERS

HUGO ANTHONISSEN

p/o

f/log

CHARLES VAN OPDORP

WILLY VAN DER ZALM

infr/g_e/b

op/bg

RUDIGER WYBOU

LEO THEUNIS

JAN VAN LOO

KAREN TAS

op/bg

hkd/svm/acc/kl

s/w/awn

administratief medewerker infr/gbp/p

LUDOVICUS BEDEER

ALFONS GOORMANS

MARCEL ROBBRECHT

infr/mi/ct

infr/g_e/a

f/log

LEONARDUS VAN LOOY

JEAN MATTHYSSENS

ROGER DE KIMPE

op/kvk

s/w/awn

op/bg

HUBERT FOUBERT

GRETA VAN GRIEKEN

HENRI VAN GORP

DANTE DE WEIRT

infr/gbp

c/st_a

hkd/svm/sd

elektronica technicus s/tc

WILLY CORNELIS

RITA VAN REGENMORTEL

s/w/awn

p/b

EDWIN PROSEC

MARC YSEBOOT

op/sl/w

hkd/svm/acc/zvbe

verantwoordelijke IAM p/o

SARAH VAN AELST

HR-assistent loonverwerking & soc. wet. p/b

PETER VAN DEN ABBEELE

CONSTANT PAUWELS

toezichter havenwerken infr/gbp/w

senior technisch manager AWN s/w/awn

JOHAN VERSCHUEREN

bootman hkd/svm/acc

administratief medewerker c/ao SOPHIA SIMONS

onthaalmedewerker MAS c/com/eres/mas

technieker metaalbewerking s/w/awn

polyvalent medewerker wegen infr/gbp/w

polyvalent helper f/log

DIRK VAN DEN OUWELANT

STIJN D’HOLLANDER

WIM WALRAVENS

KRISHA VAN CLEEMPOEL

GEBOORTES

technisch manager milieu

zoontje voor Stijn Bogaerts (infr/gbp) ALEX (21/6/2013), zoontje voor Astrid Mintiens (mpc/m_p) TOM (20/7/2013), zoontje voor Maria Teresa Monzon Merchan (hkd/gm)

FILIP CALLEWAERT

technieker metaalbewerking op/kvk

polyvalent medewerker wegen infr/gbp/w

KANE VAN KERCKHOVEN

MILLE (3/6/2013), zoontje voor Eric De Bruyn (infr/mi/aat) SAAR (8/7/2013), dochtertje voor Glenn Boschmans (f/db) SEPPE (10/6/2013), zoontje voor Stefaan Ides (infr/gbp/oo) LORE (5/7/2013), dochtertje voor Michael Van Watermeulen (hkd/ svm/sd) MAXIM (2/8/2013), zoontje voor Yves Plancke (infr/gbp)

KRISTOF BASTENS

KOEN HOREMANS

coördinator externe relaties

MET PEN­SIOEN

LEON (14/7/2013),


IN FORM

Hou jij werk en privé

in evenwicht? U

it recent onderzoek van Step Stone blijkt 28% van de Belgen niet tevreden over de balans tussen werk en privé. Het onderwerp krijgt steeds meer aandacht. Ook het Havenbedrijf buigt zich naar aanleiding van de verlenging van het bestaande sociaal akkoord over de

mogelijkheden van glijtijden, thuiswerk, loopbaanonderbreking, flexibele werkroosters, mobiliteit … Heb jij een goed evenwicht tussen werk en privé of kan het nog beter? We stelden de vraag aan enkele collega’s.

‘Wees niet te veeleisend’ Renate Eilers, boekhouder ‘Met vier kinderen in huis moet ik mijn tijd zo efficiënt mogelijk verdelen. En dat is niet altijd evident. Ook al zijn de kinderen al wat groter – de oudste is 25 jaar – ze vragen toch nog de nodige aandacht. Vijf jaar geleden werkte ik parttime, maar dan kreeg ik

mijn werk nooit rond. Sinds ik in dienst ben bij het Havenbedrijf, werk ik terug fulltime. Mijn geheim voor een gezonde balans: wees niet te veeleisend voor jezelf. Het huishouden moet niet perfect zijn. Gelukkig kan ik ook op mijn partner rekenen. Het is

nu niet meteen een nieuwe man (lacht), maar hij neemt toch een deel van de huishoudelijke taken op zich. Wat ik zou doen met meer vrije tijd? Tijd voor mezelf nemen, dat lukt nu niet. Ik zou heel graag terug naar de muziekschool gaan.’

‘Thuiswerk zou interessant zijn’ Matthias Lootens, technisch manager ‘Of ik een goed evenwicht heb? Dat moet je eigenlijk aan mijn vrouw en twee kindjes vragen. Ik vermoed dat het antwoord zal zijn dat ik dat evenwicht positiever inschat dan het in werkelijkheid is (lacht). Ik werk lange dagen en breng regelmatig werk mee naar huis. De weekends tracht ik vrij te houden voor mijn gezin. Ik

ben wel stand-by in geval van pannes, maar onze wachtdienst lost de meeste problemen zelfstandig op. Op reis gun ik de Blackberry zijn verdiende rust. Tijdens de werkweek probeer ik al eens de kindjes naar school te brengen en af en toe neem ik een paar uurtjes verlof om te gaan fietsen. Dat zijn echte luxe-

momentjes voor mezelf. Onlangs vroeg mijn oudste van 7 nog of ik ‘aan al die papieren’ niet thuis kon werken. Hij heeft een punt. Thuiswerk zou voor mij interessant zijn: één dag ongestoord thuis aan mijn administratie werken en de andere vier dagen meer tijd hebben om te overleggen op het werk.’

‘Parttime en genieten van het leven’ Steven De Witteleir, havencontroleur ‘Ik werk al twaalf jaar parttime, mijn partner ook. We houden allebei van uitstapjes en reizen, en zo kunnen we daar samen veel tijd voor nemen. Ik zie het een beetje als half pensioen (lacht). Financieel is het haalbaar, we hebben

geen kinderen en ook fiscaal is het interessant, dus waarom dan niet extra genieten van het leven. Mijn takenpakket op het werk is parttime-vriendelijk: ik vervang meestal afwezige collega’s en werk aan aparte opdrachten. Zo

haal ik voldoening uit mijn job en heb ik veel afwisseling. Hoe ik ontspan na een drukke werkdag? Een pintje gaan drinken. Ik kan de knop nogal makkelijk omdraaien, we zien wel wat de volgende werkdag brengt!

21


22

IN FORM

Een nieuwe nieuwe juf, nieuwe Een nieuwe klas, een ch rste schooldag blijft to klasgenootjes, die ee n nend. Maar ook ee altijd een beetje span Aeet je niet snel. 7 GH eerste werkdag verg lereerste werkdag. collega’s over hun al

‘Mijn moeder geloofde mij niet’ Harry Kennis ‘Mijn allereerste werkdag, in 1976, als administratief medewerker bij de Technische Dienst van het voormalige gemeentebestuur van Deurne verliep wel heel onverwacht. De betrokken schepen had dat weekend gewonnen met de verkiezingen en wou dat vieren met de dienst. Ik werd verwelkomd met de woorden: Drink iets. Een jenever of een cognac? Ik ben die avond behoorlijk beschonken thuisgekomen. Mijn moeder wou eerst niet geloven dat ik effectief naar mijn werk was geweest (lacht).’

‘Mistroostig, vuil en koud’ Robert Blassieaux ‘1 oktober 1975 … Lang geleden, maar ik herinner het me nog steeds. Ik moest aan de slag op de laadbruggen op Kaai 232. Het was er mistroostig, vuil en koud; alles had dezelfde roestbruine kleur. In het atelier van de elektriciens kwam een collega naar me toe. Hij vroeg niet eens mijn naam, maar wel van welke partij ik was (lacht). Lang heb ik daar niet rondgelopen, ik kamp namelijk met hoogtevrees. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik ben als 23-jarige elektronica-technicus geworden en dat doe ik vandaag nog altijd met even veel plezier.’

‘Ik had zowaar heimwee’ Kim Joris ‘Mijn eerste job was bij een bank- en verzekeringskantoor. Ik had er al stage gelopen dus mijn eerste werkdag was niet echt spannend. Bij het Havenbedrijf was dat een heel ander verhaal. Ik was ongelooflijk zenuwachtig, zo verlegen als de pest en had heimwee naar mijn vorige job en collega’s. Dat bleek uiteindelijk nergens voor nodig. Ik heb een leuke, gevarieerde job en daarbovenop schatten van collega’s. Ik ben echt met mijn gat in de boter gevallen (lacht)!’

‘Gewapend wacht lopen’ Steven Eeckhaut ‘Op 2 september 2001 begon ik aan mijn loopbaan bij de marine, als beroepsonderofficier scheepswerktuigkundige. Een week nadien waren er de aanslagen op de Twin Towers en moest ik als groentje van 20 jaar met een geladen wapen wacht lopen op de basis!’

‘Om 11 uur al naar huis’ Sven Van Opstal ‘Ik ben in dienst getreden bij het Havenbedrijf op donderdag 1 januari 1998, een feestdag. Ook 2 januari was een feestdag. Dus mijn eerste werkdag bij het GHA zou maandag 5 januari zijn. Maar toen ik die dag, na een korte introductie, naar mijn nieuwe dienst wou vertrekken, bleken er daar volop voorbereidingen aan de gang te zijn voor het nieuwjaarsfeest. Ik mocht om 11 uur al naar huis.’


23

start …

En de kersverse collega’s? Voor collega’s Stijn D’Hollander en Sarah Van Aelst zit de eerste werkdag nog vers in het geheugen. Zij maakten pas in augustus hun intrede in het Havenbedrijf. Hun eerste reactie over een bewogen dag.

‘Meteen meefeesten’ Johnny Verschueren ‘Mijn eerste werkdag als helperketelmaker was op 1 december 1989. Toevallig de dag van Sint Elooi, de patroonheilige van het metaal. Met als gevolg dat er een feestje was op onze dienst. Voor 100 frank kon ik meteen aanschuiven bij het buffet!’

‘De verkeerde parking binnen’ Tim Verhoeven: ‘Op mijn eerste werkdag in het Havenhuis reed ik ’s morgens de verkeerde ondergrondse parking binnen, kwam ik terecht aan de balie van het belastingkantoor en vond ik daarna mijn auto niet meer terug. Genoeg stress dus voor een eerste dag. En uiteraard was ik bijna te laat.’

Stijn D’Hollander, technieker metaalbewerking ‘Ik kom recht van de schoolbanken, dus voor mij was het écht mijn eerste werkdag. Na een onthaal op het Havenhuis ben ik meteen naar mijn werkplek op het AWN gegaan. Daar kreeg ik een uitgebreide rondleiding en werden alle collega’s aan mij voorgesteld. Ik vond mijn eerste werkdag veel toffer dan een eerste schooldag. Op school moet je heel de dag stilzitten, hier heb je veel meer actie en word je met de echte praktijk geconfronteerd. Hoewel ik besef dat ik nog veel moet leren, heb ik echt zin om erin te vliegen!’

Sarah Van Aelst, HR-assistent loonverwerking en sociale wetgeving ‘De ochtend begon slecht. Ik moest mijn kat verlossen die vastzat met haar pootje. Daardoor stonden mijn handen vol krassen. Aangekomen aan de parking bleek de slagboom niet te werken. Er zat niets anders op dan te parkeren aan de Waagnatie. Natuurlijk was ik te laat. Gelukkig werd ik goed ontvangen. Op mijn dienst voelde alles meteen heel vertrouwd aan. Ik ben dus met een gerust hart kunnen gaan slapen ’s avonds (lacht)!’

WIN

W EDSTRIJD

Bongo-bon ontbijt met bubbels

Als medewerker van het Havenbedrijf vertoef je vaak in de Antwerpse haven. Maar hoe goed ken je je werkomgeving echt? Golfslag gaat in deze rubriek met een papieren bootje en fototoestel op pad door de haven. Herken jij op welke plaats deze foto genomen is? Stuur dan het

juiste antwoord met vermelding van je naam en sigel naar golfslag@haven.antwerpen.be. En wie weet ben jij de winnaar van een Bongo-bon ‘Ontbijt met bubbels’. Deelnemen kan tot en met 15 november. De winnaar wordt in ons volgend nummer bekendgemaakt.

Winnaar wedstrijd Golfslag 46 Het papieren bootje stond op een lichtbaken van de Europaterminal. Op de achtergrond zag je de Noordzeeterminal. Ondanks de hoge moeilijkheidsgraad wisten toch 8 collega’s het juiste antwoord. Na een kleine loting kwam Belinda De Koninck als winnaar uit de bus. Proficiat, de Bongo-bon komt jouw richting uit!


24

DAG/NACHT

Twee collega’s met een compleet tegengestelde job. In deze editie: alleen of met twee?

Daniel Dubois en Jonas Boen zijn bijna altijd met twee op pad voor het onderhoud van de elektrische installaties in onze gebouwen. Om veiligheidsredenen –werken met elektriciteit is altijd risicovol – maar ook om praktische redenen. Bijvoorbeeld het testen van installaties die op afstand te bedienen zijn, gaat veel sneller met zijn tweeën. Daniel en Jonas houden allebei van teamwerk. Samen weet je meer dan alleen en je kan al eens een praatje slaan. Ruzie hebben ze nooit. Jonas is ook in zijn vrije tijd een sociaal dier. Als vrijwilliger bij de brandweer spendeert hij veel tijd in de kazerne samen met 40 anderen. Daniel heeft een dochtertje van 18 maanden, dus ook hij is de nodige drukte gewoon.

‘Samen weet je meer, en je kan een praatje slaan’

Naam Daniel Dubois en Jonas Boen Functie onderhoudstechniekers elektriciteit

»

‘Onverwachte situaties zelf oplossen’

Patrick Willems werkt alleen, op een kantoor. Hij draait shiften van twaalf uur, afwisselend overdag en ’s nachts. Zijn post wordt immers de klok rond bemand. ­Patrick plant sleepopdrachten in. Overdag is er regelmatig passage van collega’s. ’s Nachts komen enkel de sleepbootkapiteins aan het begin van de shift hun opdrachten opvragen. En de opzichterscheepswerktuigkundige, die ook ’s nachts van dienst is, springt af en toe eens binnen. Patrick vindt het niet erg om er alleen voor te staan, integendeel. ‘Je hebt veel verantwoordelijkheid en moet problemen en onverwachte situaties meestal zelf oplossen. Dat geeft veel voldoening.’

Naam Patrick Willems Functie werkleider Sleepbedrijf

»

Golfslag 47  

Golfslag is het personeelsmagazine van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you