Page 1

FONDS BLOEMENDAAL te gast bij

ROTARY CLUB ROTTERDAM - KRALINGEN November 2008


Kennismaking Jeroen Zuyderhoudt - Manager Risk & Operations • • • •

Erasmus Universiteit: Bedrijfskunde Projecten: bouw van risico analyse modellen Projecten als SAP Financieel & Controlling consultant met een focus op bedrijfsprocessen en interne controle Partner bij ICE consulting services, deze kleine onderneming is in 7 jaar tijd uitgegroeid tot een leidende SAP consulting firma (ca 200 consultants)

Beide oprichters hebben uiteenlopende expertise, kennen elkaar > 25 jaar


Kennismaking John van der Schenk - Portfolio Manager • • • • •

Erasmus Universiteit: Econometrie Aandelen analist bij ABNAMRO (1989) Institutioneel advies bij o.m. Natwest Securities, Deutsche Bank, Credit Suisse (sept ’99 – juni ’07) Actief in beleggingscommissies (Nederlands pensioenfonds van Credit Lyonnais, Vrije Universiteit Amsterdam) Idee gedreven, zowel fundamentele als technische analyse

Beide oprichters hebben uiteenlopende expertise, kennen elkaar > 25 jaar


Absolute return target Wat

Het Fonds Bedrijfsfilosofie Voorwaarden Doelstellingen

Hoe

Beleggingsfilosofie Beleggingsproces-samenvatting Portefeuilleconstructieproces Risicomanagement

Voorbeelden Afsluiting – gelegenheid voor vragen


Het Fonds • Fonds Bloemendaal - start 1 november 2007 • Structuur: Fonds voor Gemene Rekening (Semi openended): beheer en bewaring gescheiden • Fiscaal: VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling) (nieuw) • Manager: Bloemendaal Investment Management Vergunning AFM • Adres:

Dennenweg 19 2061 HW Bloemendaal

• Website: www.fondsbloemendaal.nl


Het Fonds - bedrijfsfilosofie • Resultaatgericht • Oog voor wederzijdse belangen • Eenvoudig – helder – transparant • Onafhankelijk


Het Fonds - voorwaarden • • • • • • • • • •

Minimum inschrijving: Eur 35.000 Managementvergoeding: 0,15% per maand Performancevergoeding: 20% van rendement “High Water Mark” Instapkosten: 0,25% (Fonds) + 0,75% (Mgr) Uittredingskn.: 0,5% (Fonds) + 2,5%<1 jaar>1% (Mgr) Uittredingsmelding: 30 werkdagen voor uittredingsdatum Toetreden: maandelijks Uittreden: maandelijks Lock up: geen


Het Fonds - doelstellingen • ‘Absoluut’ netto rendement (12% per jaar) • Relatief lage fluctuaties en een solide risico/rendementsprofiel • Groei met behoud van kwaliteit • Multi Strategy’ aanpak: meerdere rendementsbronnen: – – – –

Long/short ideëen (‘alpha’) Gebruik maken van trends of corrigerende beweging (mean reversion) in markten/sectoren (‘beta’) Speciale situaties (o.a. korte termijn kansen/mogelijkheden) Tijdsverloop van optiepremies (‘theta’)


Basis ANGST

HEBZUCHT

RISICO

RENDEMENT

BALANS ?


Beleggingsfilosofie • Algemene focus op ‘bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ situaties • Dus zoek combinatie van factoren die de beleggingscasus sterk maakt • Gebruik thema’s, trends & economische cyclus, verschillende beleggingsklasses, specifieke gebeurtenis • Sterke focus op een solide risico/rendementsprofiel alsmede risicomanagement in het algemeen • Diversificatie door een ‘Multi Strategy’ aanpak is volgens ons in staat om ‘absoluut’ rendement te genereren in de meeste marktomstandigheden


Beleggingsproces-samenvatting •

Mondiaal universum - multi asset, voornamelijk liquide effecten

Analyse KWANTITATIEVE SCREENING

- relatieve waarde, relatief momentum

KWALITATIEVE EVALUATIE – –

Triggers, trends, thema’s (individuele scores) Strategie en marktanalyse (macro)

TECHNISCHE ANALYSE – –

• •

Liquiditeitsanalyse Vraag/aanbod verhoudingen

Finale portfeuille selectie Continue portefeuillebewaking en risico management


Portefeuille constructieproces • Portefeuille opbouw met solide en uiteenlopende combinatie van sterke factoren (voor longs en voor shorts) • Zoek naar aantrekkelijke risico/rendementskansen • Diversifieer over sectoren (evt over andere beleggingsklasses) • Diversifieer over verschillende strategieën • Optimaliseer beslissingen door gebruik van technische analyse; • Bepaal totale marktexposure m.b.v. delta • Bepaal dagelijks: - Marktrisico hedgen - Of portefeuille delta aanpassen door index exposure


Risicomanagement •

Definieer risico beperkende maatregelen voor trading (exit strategie, stop loss, doorrollen)

Bewaak posities continu

Handel gedisciplineerd

Restricties, zie volgende sheet (14)

Prefereer liquide posities

Diversifieer - Binnen beleggingsklasses (sectoren/regio’s) - Over beleggingsklasses (m.n. aandelen, obligaties, valuta’s)


Risicomanagement • Niet meer dan 15% van de portefeuille in een individuele positie met uitzondering van indexprodukten • Niet meer dan 30% van de portefeuille in een sector • Stop loss bepaling direkt na het innemen van een positie • Belangrijke heroverweging en mogelijke reductie of verwijdering van de positie bij 10% verlies • Liquiditeitsrestrictie van 3 dagen handelsvolume voor 100% van de portefeuille • Gebruik van leverage alleen bij zeer sterke overtuiging • Analyse van markt/sector risico en hedgen waar nodig


Voorbeeld – Thema’s •

Resource management Focus op energie (infrastructuur) alsmede landbouw: Connacher Oil, Galp Energia (Olie & Gas), Siemens/Deere (Kapitaalgoederen), K+S (Fertilizer), ijzererts;

Snelle groei aantal vermogende huishoudens mondiaal Sterke vraag naar specifieke goederen en services: EFG International (Private bank), Dufry (Tax free shops);

Verdere herwaardering van opkomende economieën Demografie en superieure groei vooruitzichten: Russische en Braziliaanse aandelen;

Sector Duurzame Consumentengoederen Relatief immuun voor verslechterende algemene economie: Intralot (Loterij), Geox (Schoenen), Hanesbrands (T-shirts), Reckitt Benckiser.


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Alpha’ John Deere – agricultural machinery • Thema: resources management - food • Mondiale bevolkingsgroei + wijzigingen in het voedingspatroon in opkomende economieen • Koop bedrijven die de landbouw efficiency verhogen • Bijv. aandelenkoers van Deere te hard omlaag door algemeen negatief sentiment, kredietcrisis is een effect van kortere termijn in vergelijking met de agri boom • Inmiddels aantrekkelijke waardering (KW’09e: 6.1x)


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – lage fluctuatie, solide risico/rendement • Synthetische positie in John Deere (33,18): – Verkoop put juni’09 strike 25, ontvang 4,00 – Koop call juni’09 strike 30, betaal 8,50 – Verkoop call juni’09 strike 40, ontvang 4,50 • Zeer aantrekkelijke situatie: – Opwaarts rendement in tact – Neerwaarts risico beschermd – Geen investering nodig


Bron: Bloomberg


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Beta’ Koop Goud (US$ 825) • • •

Hoofdtrend is omhoog sinds 2001, echter, huidige correctie fors Toenemende kans op mean reversion Solide lange termijn fundamentals in tact (m.n. sterke Aziatische vraag en uiteindelijk weer een verzwakkende US$)

Verschillende manieren om te implementeren: - Defensief door verkoop van put feb 750 (bodemvorming) voor $31 - Aggressief door kopen van futures op US$825 - Koop specifieke goudmijnaandelen (additionele research vereist)

Additioneel voordeel – lage correlatie met aandelen en obligaties


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – speciale situaties •

Uitleg ‘situaties met een bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ – overnamestrijd ABNAMRO

• •

IDEE (29/8/’07) – er kan er maar een winnen (Barclays of Fortis) Echter, beide aandelen zijn sterke achterblijvers met -17.7% sinds 1/1/07 (versus Europese banken met -8.3%), in feite verdisconteren beide aandelen de overnamepremie;

• • • •

TRADE - neem positie in beiden op de volgende manier: Verkoop out-of-the money puts voor beiden ondernemingen Put Fortis (prijs 26,60) okt 25 = 0,50, of 2% in 7 weeks Put Barclays (prijs 600p) okt 560 = 15p, of 2,7% in 7 weeks

AAN RENDEMENTSCRITERIA WORDT VOLDAAN - resp. 15% and 20% rendement op een jaarlijkse basis (als aandelenkoers > uitoefenprijs)

RISICO PROFIEL – aantrekkelijk – beperkt neerwaarts risico met een dividend rendement van ca 5.5% + aandelen zijn ver doorgeschoten (oversold) + tenminste eentje zou moeten herstellen + additioneel, out-of-the-money opties geven een ‘margin of safety’ (>6%) + het tijdsverloop van optiepremies....... Indien aandelenprijs < uitoefenprijs: doorrol of neem de aandelen op (en verkoop eventueel at-the-money calls, die geven ca 2-2,5% in 4 weken (of resp 26%-32% rendement op een jaarlijkse basis) + stop loss met maximaal verlies van 1,5% van de nettovermogenswaarde.


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Theta’ •

Een andere ‘situatie met een bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ – verkoop open puts and calls op een (gediversifieerde) index met redelijk hoge beweeglijkheid

• • • •

IDEE (25/11/’08) – Eurostoxx beweeglijkheid tamelijk hoog, opties duur Eurostoxx50 index handelde tussen 2100-2700 laatste tijd, nu 2421 De kans is laag, dat binnen 4 weken koersen buiten deze range bewegen Speel het tijdsverloop van de optiepremies

• • • •

TRADE – neem de volgende positie Verkoop out-of-the money puts en calls, zodat positie delta neutral is Put Eurostoxx dec 2100, ontvang 45, of 1,85% in 4 weken Call Eurostoxx dec 2700, ontvang 35, of 1,45% in 4 weken

AAN RENDEMENTSCRITERIA WORDT VOLDAAN – hoog rendement op jaarlijkse basis (>40%) zonder verandering in de delta (indien Eurostoxx niet te dichtbij uitoefenprijzen komt)

• • •

RISICO PROFIEL – aantrekkelijk – maximaal een kant kan risico vormen Additioneel, hoge ‘margin of safety’ (13% aan put kant en 11% call kant ex premies) Indien Eurostoxx uitoefenprijs nadert, dan ofwel sluiten, ofwel doorrollen of delta hedgen.

Fonds Bloemendaal  

Fonds Bloemendaal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you