Issuu on Google+

FONDS BLOEMENDAAL te gast bij

ROTARY CLUB ROTTERDAM - KRALINGEN November 2008


Kennismaking Jeroen Zuyderhoudt - Manager Risk & Operations • • • •

Erasmus Universiteit: Bedrijfskunde Projecten: bouw van risico analyse modellen Projecten als SAP Financieel & Controlling consultant met een focus op bedrijfsprocessen en interne controle Partner bij ICE consulting services, deze kleine onderneming is in 7 jaar tijd uitgegroeid tot een leidende SAP consulting firma (ca 200 consultants)

Beide oprichters hebben uiteenlopende expertise, kennen elkaar > 25 jaar


Kennismaking John van der Schenk - Portfolio Manager • • • • •

Erasmus Universiteit: Econometrie Aandelen analist bij ABNAMRO (1989) Institutioneel advies bij o.m. Natwest Securities, Deutsche Bank, Credit Suisse (sept ’99 – juni ’07) Actief in beleggingscommissies (Nederlands pensioenfonds van Credit Lyonnais, Vrije Universiteit Amsterdam) Idee gedreven, zowel fundamentele als technische analyse

Beide oprichters hebben uiteenlopende expertise, kennen elkaar > 25 jaar


Absolute return target Wat

Het Fonds Bedrijfsfilosofie Voorwaarden Doelstellingen

Hoe

Beleggingsfilosofie Beleggingsproces-samenvatting Portefeuilleconstructieproces Risicomanagement

Voorbeelden Afsluiting – gelegenheid voor vragen


Het Fonds • Fonds Bloemendaal - start 1 november 2007 • Structuur: Fonds voor Gemene Rekening (Semi openended): beheer en bewaring gescheiden • Fiscaal: VBI (vrijgestelde beleggingsinstelling) (nieuw) • Manager: Bloemendaal Investment Management Vergunning AFM • Adres:

Dennenweg 19 2061 HW Bloemendaal

• Website: www.fondsbloemendaal.nl


Het Fonds - bedrijfsfilosofie • Resultaatgericht • Oog voor wederzijdse belangen • Eenvoudig – helder – transparant • Onafhankelijk


Het Fonds - voorwaarden • • • • • • • • • •

Minimum inschrijving: Eur 35.000 Managementvergoeding: 0,15% per maand Performancevergoeding: 20% van rendement “High Water Mark” Instapkosten: 0,25% (Fonds) + 0,75% (Mgr) Uittredingskn.: 0,5% (Fonds) + 2,5%<1 jaar>1% (Mgr) Uittredingsmelding: 30 werkdagen voor uittredingsdatum Toetreden: maandelijks Uittreden: maandelijks Lock up: geen


Het Fonds - doelstellingen • ‘Absoluut’ netto rendement (12% per jaar) • Relatief lage fluctuaties en een solide risico/rendementsprofiel • Groei met behoud van kwaliteit • Multi Strategy’ aanpak: meerdere rendementsbronnen: – – – –

Long/short ideëen (‘alpha’) Gebruik maken van trends of corrigerende beweging (mean reversion) in markten/sectoren (‘beta’) Speciale situaties (o.a. korte termijn kansen/mogelijkheden) Tijdsverloop van optiepremies (‘theta’)


Basis ANGST

HEBZUCHT

RISICO

RENDEMENT

BALANS ?


Beleggingsfilosofie • Algemene focus op ‘bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ situaties • Dus zoek combinatie van factoren die de beleggingscasus sterk maakt • Gebruik thema’s, trends & economische cyclus, verschillende beleggingsklasses, specifieke gebeurtenis • Sterke focus op een solide risico/rendementsprofiel alsmede risicomanagement in het algemeen • Diversificatie door een ‘Multi Strategy’ aanpak is volgens ons in staat om ‘absoluut’ rendement te genereren in de meeste marktomstandigheden


Beleggingsproces-samenvatting •

Mondiaal universum - multi asset, voornamelijk liquide effecten

Analyse KWANTITATIEVE SCREENING

- relatieve waarde, relatief momentum

KWALITATIEVE EVALUATIE – –

Triggers, trends, thema’s (individuele scores) Strategie en marktanalyse (macro)

TECHNISCHE ANALYSE – –

• •

Liquiditeitsanalyse Vraag/aanbod verhoudingen

Finale portfeuille selectie Continue portefeuillebewaking en risico management


Portefeuille constructieproces • Portefeuille opbouw met solide en uiteenlopende combinatie van sterke factoren (voor longs en voor shorts) • Zoek naar aantrekkelijke risico/rendementskansen • Diversifieer over sectoren (evt over andere beleggingsklasses) • Diversifieer over verschillende strategieën • Optimaliseer beslissingen door gebruik van technische analyse; • Bepaal totale marktexposure m.b.v. delta • Bepaal dagelijks: - Marktrisico hedgen - Of portefeuille delta aanpassen door index exposure


Risicomanagement •

Definieer risico beperkende maatregelen voor trading (exit strategie, stop loss, doorrollen)

Bewaak posities continu

Handel gedisciplineerd

Restricties, zie volgende sheet (14)

Prefereer liquide posities

Diversifieer - Binnen beleggingsklasses (sectoren/regio’s) - Over beleggingsklasses (m.n. aandelen, obligaties, valuta’s)


Risicomanagement • Niet meer dan 15% van de portefeuille in een individuele positie met uitzondering van indexprodukten • Niet meer dan 30% van de portefeuille in een sector • Stop loss bepaling direkt na het innemen van een positie • Belangrijke heroverweging en mogelijke reductie of verwijdering van de positie bij 10% verlies • Liquiditeitsrestrictie van 3 dagen handelsvolume voor 100% van de portefeuille • Gebruik van leverage alleen bij zeer sterke overtuiging • Analyse van markt/sector risico en hedgen waar nodig


Voorbeeld – Thema’s •

Resource management Focus op energie (infrastructuur) alsmede landbouw: Connacher Oil, Galp Energia (Olie & Gas), Siemens/Deere (Kapitaalgoederen), K+S (Fertilizer), ijzererts;

Snelle groei aantal vermogende huishoudens mondiaal Sterke vraag naar specifieke goederen en services: EFG International (Private bank), Dufry (Tax free shops);

Verdere herwaardering van opkomende economieën Demografie en superieure groei vooruitzichten: Russische en Braziliaanse aandelen;

Sector Duurzame Consumentengoederen Relatief immuun voor verslechterende algemene economie: Intralot (Loterij), Geox (Schoenen), Hanesbrands (T-shirts), Reckitt Benckiser.


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Alpha’ John Deere – agricultural machinery • Thema: resources management - food • Mondiale bevolkingsgroei + wijzigingen in het voedingspatroon in opkomende economieen • Koop bedrijven die de landbouw efficiency verhogen • Bijv. aandelenkoers van Deere te hard omlaag door algemeen negatief sentiment, kredietcrisis is een effect van kortere termijn in vergelijking met de agri boom • Inmiddels aantrekkelijke waardering (KW’09e: 6.1x)


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – lage fluctuatie, solide risico/rendement • Synthetische positie in John Deere (33,18): – Verkoop put juni’09 strike 25, ontvang 4,00 – Koop call juni’09 strike 30, betaal 8,50 – Verkoop call juni’09 strike 40, ontvang 4,50 • Zeer aantrekkelijke situatie: – Opwaarts rendement in tact – Neerwaarts risico beschermd – Geen investering nodig


Bron: Bloomberg


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Beta’ Koop Goud (US$ 825) • • •

Hoofdtrend is omhoog sinds 2001, echter, huidige correctie fors Toenemende kans op mean reversion Solide lange termijn fundamentals in tact (m.n. sterke Aziatische vraag en uiteindelijk weer een verzwakkende US$)

Verschillende manieren om te implementeren: - Defensief door verkoop van put feb 750 (bodemvorming) voor $31 - Aggressief door kopen van futures op US$825 - Koop specifieke goudmijnaandelen (additionele research vereist)

Additioneel voordeel – lage correlatie met aandelen en obligaties


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – speciale situaties •

Uitleg ‘situaties met een bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ – overnamestrijd ABNAMRO

• •

IDEE (29/8/’07) – er kan er maar een winnen (Barclays of Fortis) Echter, beide aandelen zijn sterke achterblijvers met -17.7% sinds 1/1/07 (versus Europese banken met -8.3%), in feite verdisconteren beide aandelen de overnamepremie;

• • • •

TRADE - neem positie in beiden op de volgende manier: Verkoop out-of-the money puts voor beiden ondernemingen Put Fortis (prijs 26,60) okt 25 = 0,50, of 2% in 7 weeks Put Barclays (prijs 600p) okt 560 = 15p, of 2,7% in 7 weeks

AAN RENDEMENTSCRITERIA WORDT VOLDAAN - resp. 15% and 20% rendement op een jaarlijkse basis (als aandelenkoers > uitoefenprijs)

RISICO PROFIEL – aantrekkelijk – beperkt neerwaarts risico met een dividend rendement van ca 5.5% + aandelen zijn ver doorgeschoten (oversold) + tenminste eentje zou moeten herstellen + additioneel, out-of-the-money opties geven een ‘margin of safety’ (>6%) + het tijdsverloop van optiepremies....... Indien aandelenprijs < uitoefenprijs: doorrol of neem de aandelen op (en verkoop eventueel at-the-money calls, die geven ca 2-2,5% in 4 weken (of resp 26%-32% rendement op een jaarlijkse basis) + stop loss met maximaal verlies van 1,5% van de nettovermogenswaarde.


Bron: Bloomberg


Voorbeeld – ‘Theta’ •

Een andere ‘situatie met een bovengemiddelde waarschijnlijkheid’ – verkoop open puts and calls op een (gediversifieerde) index met redelijk hoge beweeglijkheid

• • • •

IDEE (25/11/’08) – Eurostoxx beweeglijkheid tamelijk hoog, opties duur Eurostoxx50 index handelde tussen 2100-2700 laatste tijd, nu 2421 De kans is laag, dat binnen 4 weken koersen buiten deze range bewegen Speel het tijdsverloop van de optiepremies

• • • •

TRADE – neem de volgende positie Verkoop out-of-the money puts en calls, zodat positie delta neutral is Put Eurostoxx dec 2100, ontvang 45, of 1,85% in 4 weken Call Eurostoxx dec 2700, ontvang 35, of 1,45% in 4 weken

AAN RENDEMENTSCRITERIA WORDT VOLDAAN – hoog rendement op jaarlijkse basis (>40%) zonder verandering in de delta (indien Eurostoxx niet te dichtbij uitoefenprijzen komt)

• • •

RISICO PROFIEL – aantrekkelijk – maximaal een kant kan risico vormen Additioneel, hoge ‘margin of safety’ (13% aan put kant en 11% call kant ex premies) Indien Eurostoxx uitoefenprijs nadert, dan ofwel sluiten, ofwel doorrollen of delta hedgen.


Fonds Bloemendaal