Page 1

Bijlage 3

Informatie over palliatief centrum de Regenboog 1.

De droom

Het palliatief centrum is een huis met een oud karakter waar gevoelens van warmte, huiselijkheid, sfeer, harmonie, ontmoeting en je welkom voelen de boventoon voeren. Het palliatief centrum staat open voor mensen van alle levensovertuigingen. Het vormt een plaats waar de laatste levensfase als zinvol en troostend wordt ervaren. Vanuit de christelijke geloofsovertuiging mag er een doorkijkje worden gegeven op een ‘leven’ na dit leven. De naam die voor het palliatief centrum is gekozen is De Regenboog. De regenboog symboliseert de troost en het uitzicht door op onverwachte momenten, vaak troosteloos en somber, een kleurenspectrum aan de horizon te laten verschijnen. Kleur door somberheid heen. Een overspanning van het land waaruit het verbond van God met mensen blijkt. Een regenboog heeft transparante kleuren die mogen vertroosten, verlichten, stralen; op een plaats waar mensen op de kwetsbaarste en teerste momenten van het leven elkaar ontmoeten.

2. Hoe gaat De Regenboog eruit zien? De Regenboog biedt deze gespecialiseerde medische, verpleegkundige en psychosociale zorg in de vorm van appartementen voor mensen die niet langer thuis kunnen blijven en in de vorm van een inloophuis voor mensen die nog thuis verblijven. Daarnaast wordt De Regenboog een gespecialiseerd kennis- en begeleidingscentrum voor hulpverleners, mantelzorgers, familie en nabestaanden.


Bijlage 3

2.1 Uniek: palliatieve zorg in huiselijke omgeving Uniek voor de Rotterdamse regio is dat De Regenboog de uitgebreide medisch-technische verzorging van een palliatieve unit biedt in de huiselijke omgeving van een ‘hospice’. In deze huiselijke omgeving, omringd door eigen spullen en met de mogelijkheid om doorlopend bezoek te ontvangen, krijgen de bewoners in de eindfase van hun leven de zorg en aandacht die ze nodig hebben. Dit kan permanent zijn, maar ook gedurende een korte periode als de zorg thuis tijdelijk niet toereikend is. 2.2 Voorzieningen voor individuele bewoners De Regenboog biedt plaats aan zes bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen woonslaapkamer die hij/zij met eigen kleine meubels en spullen kan inrichten en aankleden. Bij elke woonslaapkamer hoort een badkamer met douche, wastafel en toilet. Op de begane grond is een gezamenlijke woonkamer waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ze samen kunnen eten of koffie drinken. De bewoners kunnen hier ook bezoek ontvangen. Voor bezoek dat blijft logeren zijn er in het pand een logeerkamer en een centrale badkamer. Bezoek kan altijd blijven eten. De zorg wordt geboden vanuit het naastgelegen verpleeghuis Pniël. In De Regenboog zelf zijn 24 uur per dag een verpleegkundige en verschillende (vrijwillige) verzorgenden beschikbaar. De palliatieve zorg wordt geboden door ziekenverzorgenden, verpleegkundigen, een verpleeghuisarts, een geestelijk verzorger, een activiteitenbegeleider, een psycholoog, een maatschappelijk werker, een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut en een logopedist. Zorg en behandeling vindt altijd plaats in samenspraak met de bewoner en haar/zijn directe naasten. 2.3 Centrum met wijkfunctie De Regenboog biedt daarnaast voor mensen en hulpverleners een bredere (wijk)functie. Mensen die nog thuis verblijven kunnen elkaar hier ontmoeten en deelnemen aan activiteiten of deskundigen raadplegen. Hulpverleners in de wijk kunnen hier deskundige collega’s consulteren om tot optimale afstemming van zorg en behandeling te komen. Ook mantelzorgers kunnen hier terecht voor informatie en ondersteunning, ook na het overlijden van hun naaste. De Mobiel Palliatief Verpleegkundige kan telefonisch geraadpleegd worden en kan ook thuis langskomen. Met het realiseren van De Regenboog wordt de kwaliteit van zorg aan mensen in hun laatste levensfase sterk verbeterd. In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk kan voortaan het hele zorgspectrum van palliatieve zorg worden aangeboden. Hiervoor wordt zeer nauw samengewerkt met de specialisten van Thuiszorg Rotterdam. 3 Mooie woonomgeving De Regenboog wordt gerealiseerd in een herenhuis dat een monumentaal karakter heeft, met hoge plafonds en ruime kamers. Bij de verbouwing zullen karakteristieke elementen zoveel mogelijk worden behouden. Ook de inrichting wordt afgestemd op het karakter van het pand. Achter het huis ligt een grote tuin. Deze wordt zo ingericht dat bewoners en hun bezoek er van het voor- tot het najaar optimaal gebruik van kunnen maken. De uitstraling van het pand, de tuin en de ligging geven extra kwaliteit aan het centrum en de zorg die er wordt gegeven.


Bijlage 3

De Regenboog ligt dicht bij zowel het stadscentrum als het Kralingse Bos. Het centrum is goed bereikbaar met de auto en met openbaar vervoer (tram en metro).

4

Informatie over de financiering tot nu toe van de Regenboog

4.1 Financiering Huisvesting en exploitatie van de Regenboog zijn geregeld. Ook aan zorg en aandacht zal het niet ontbreken. Verpleeghuis PniÍl breidt uit met 6 plaatsen en het budget voor de huisvestingscomponent van deze uitbreiding wordt als huur betaald aan de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam . Voor dit huurbedrag heeft de SOR het huis gekocht en zij gaat dit verbouwen op basis van het overeengekomen programma van eisen en conform de eisen voor zorginstellingen. De huurpenningen dekken deze kosten niet volledig af en de SOR neemt hierbij een substantieel deel van de kosten voor eigen rekening (maatschappelijk betrokken ondernemen). Vanuit het reguliere budget voor de 6 plaatsen kan het gebouw worden onderhouden. Er kan ook personeel worden ingezet voor de bewoners van de 6 appartementen: verzorgenden, behandelaars, geestelijke verzorging, maatschappelijk werk en activiteitenbegeleiding. Voor het inloophuis op de begane grond is voor de activiteiten geen structurele financiering beschikbaar en hiervoor zullen vooral vrijwilligers worden ingezet onder leiding van een professionele coÜrdinator. Van bezoekers zal voor activiteiten een beperkte eigen bijdrage worden gevraagd. Voor de consultatie van onze behandelaars door zorgverleners in de wijk zullen wij op zoek gaan naar financiering. Hiervoor zullen wij o.a. in overleg treden met ziektekostenverzekeraars en andere financiers voor dit aandachtsgebied zoals bv. Integraal Kankercentrum Rotterdam. Dit doen we samen met Thuiszorg Rotterdam en bij de opstart zullen we dit in ieder geval samen elk vanuit de eigen organisatie faciliteren. 4.2 Extra middelen Om de nagestreefde en zo belangrijke huiselijkheid te realiseren en vorm te geven is echter meer nodig dan de genoemde middelen bieden. Dit geldt ook voor voorzieningen die alles te maken hebben met het comfort van de bewoners. De reguliere middelen laten deze extra’s die eigenlijk noodzakelijk zijn, niet toe. De extra middelen voor de noodzakelijke voorzieningen (keuken, aangepast bad, zuurstof uit de muur) en een huislijke inrichting passend bij dit karakteristieke pand, zullen dan ook via fondsenwerving en giften moeten worden verkregen.


Bijlage 3

Het gaat om de volgende onderdelen: !

!

!

!

Zuurstofvoorziening uit de muur op iedere kamer, waarmee continuĂŻteit, veiligheid en comfort wordt gewaarborgd. Geen flessen zuurstof of geluid makende apparaten in de kamer !

25.000

!

35.000

!

10.000

Parket door het hele huis voor een warme uitstraling die goed aansluit op de sfeer van het huis. Ten opzichte van een vloer van PVC of marmoleum bedraagt hiervoor de meerprijs

Audiovisuele apparatuur, zoals TV, radio/CD speler voor zowel de privĂŠ kamers als de algemene ruimtes (10 stuks van elk)

Inrichting tuinhuis (atelier) met keukenblok, tafel en stoelen, kast, verwarming en terrasmeubilair en ook terrasverwarming voor allerlei groepsactiviteiten en voor bewoners met bezoekers om buiten te zitten. !

10.000


Bijlage 3 !

Inrichting c.q. aankleding van de tuin met struiken en planten, paden, verlichting en tuinmeubilair (tafel, stoelen, ligstoel, parasols) ! 20.000

!

Inrichting inloopgedeelte om met groepen en individueel te kunnen schilderen etc. en elkaar te ontmoeten. Zitje en tafel met stoelen. Verlichting en gordijnen bepalen mede de sfeer. !

!

!

15.000

Keuken voor en met groepen tot 10 personen in het inloophuis, terwijl ’s avonds partners van de bezoekers iets lekkers kunnen maken en samen kunnen eten. Naast de keuken is er dan ook nog servies en ander materiaal nodig

!

25.000

!

15.000

Zes verpleeghuisbedden met nachtkastjes, die aan alle eisen van verstellingen, comfort en preventie voldoen, terwijl de huiselijke uitstraling ze passend maakt in het interieur.

Meerprijs t.o.v. een gewoon bed


Bijlage 3

!

Speciaal bad om makkelijk in te kunnen stappen, waarbij een comfortabele houding voorop staat. Vaak is een gewoon bad niet te gebruiken omdat een gestrekte houding pijnlijk of minder comfortabel is. Ook te gebruiken voor bezoekers van het inloophuis of mensen uit de wijk. Uniek, kantelbaar hoog/laag badsysteem Dit badsysteem biedt een efficiĂŤntere en veiligere oplossing voor baden met hulp. De unieke badcyclus met een Parker bad is in alle stadia veilig, comfortabel en waardig voor de cliĂŤnt. Dit is de enige kuip die het gemak van toegang aan de zijkant combineert met het comfort en de veiligheid met omhoog, omlaag en in achteroverliggende positie brengen met een afstandsbediening.

! 15.000

De regeboog  

Project de regenbog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you