Trikozappen – læseprøve

Page 1Skrevet og tegnet af

Jan KjĂŚr


En dag får nomerne besøg af et højst besynderligt par. Flamme-feen Ildfnug og klippemonsteret Fjerlet kommer for at bede prinsesse Zika om hjælp.

Jeg hedder Ildfnug. Min stamme bor i udkanten af Nomerskoven, hvor en grusom røverbande har slået sig ned. De overfalder os og stjæler vores mad!

“Min stamme bor i hulerne langs kanten af Nomerskoven,” fortsætter Fjerlet med sin dybe stemme.

Røverne har også overfaldet os. Og de vil stensikkert angribe Nomerbyen snart! Vi må hjælpes ad med at stoppe dem.

Prinsesse Zika lytter bekymret.

4


“Den røverbande må stoppes!” siger hun uden tøven. Og vi sender naturligvis vores bedste nom med på opgaven.

Men Zika er i tvivl om, hvem hun skal vælge. “Vi laver en konkurrence!” siger hun til sidst. “Den, der vinder, tager med Fjerlet og Ildfnug.” Nomerne jubler. De elsker konkurrencer. Prinsesse Zika lader en plante vokse op af jorden. Dens store blade omslutter et lille bær. Så tegner hun en streg i sandet og siger:

Den, der kan stå bag ved stregen og skyde bærret ned, har vundet!


De røde kriger-nomer jubler. De elsker at lave pletskud, så det er lige noget for dem! De skynder sig af sted efter buer, pile og spyd.

“Hvorfor er det altid kun de stærke kriger-nomer, der kommer på eventyr?” sukker opfinder-nomen Envo. “Vi opfinder-nomer får aldrig lov til at være helte!” Envo er træt af at bygge trampoliner, katapulter og andre praktiske ting til nomerne. Han vil også på eventyr.


Envo arbejder hele natten på sin nye opfindelse. Han opdager, hvordan man trækker energi ud af Nomerskovens krystalsten. Han tænker, så det knager, mens han hamrer, banker og skruer.

Da solens første stråler rammer Nomerbyen, er Envo lige blevet færdig. Kriger-nomerne har også haft travlt hele natten med at prøve at skyde bærret ned – men uden held. “Det er en umulig opgave,” siger de og ryster på hovedet. Men så kommer Envo. Han kravler op på en gren og firer et spejl ned bag bærret.

7


Så kravler han ned, stiller sig hen bag stregen og afslører sin opfindelse: en TRIKOZAP! En strålekaster, der bruger kraften fra nomerstenene til at affyre energistråler.

KLIK!

Han indstiller trikozappen til “Skub” og tager sigte.

ZAP! siger det, da trikozappen udspyr en blå energistråle. Den rammer spejlet, reflekteres videre op og skubber bærret ned på jorden!


“Hov, han har snydt!” råber de andre nomer, da Envo afleverer bærret til prinsesse Zika. “Slet ikke,” smiler hun.

Envo stod bag stregen, da han ramte bærret. Det var den eneste regel.

Prinsesse Zika vender sig mod Fjerlet og Ildfnug. ”Vi har fundet vores udvalgte,” siger hun stolt. Envo pakker en taske fuld af energikrystaller, og så er han klar. Ildfnug og Fjerlet prøver at skjule deres skuffelse. De havde håbet på at få en stærk kriger-nom med. Men Envo bobler af glæde. “Juhu,” tænker han. Nu skal jeg endelig på eventyr!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.