Taynikma: Sola – læseprøve

Page 1

30
TAYNIKMA – Sola Tekst og illustrationer © 2018 Jan Kjær Udgivet af Agama ISBN: 978-87-93231-73-3 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


Sola En letlæst Taynikma-tegneserie af Jan Kjær


Her er Sola. Sola slår sit telt op. Hun kan gøre syge folk raske.

6


Sola bruger solens kraft. Solen gør rask.

Tak, Sola.

Damen giver Sola to mønter.

7


En stor mand dukker op. Jeg er læge her i byen. Du skal ikke stjæle mine kunder.

8


Sola slår teltet ned. Hvor er der så plads til mig?

Sola ser et lille væsen. Hej.

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.