Taynikma: Niko – læseprøve

Page 1
TAYNIKMA – Niko Tekst og illustrationer © 2018 Jan Kjær Udgivet af Agama ISBN: 978-87-93231-71-9 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


Niko En letlæst Taynikma-tegneserie af Jan Kjær


Her er Niko. Niko kan magi. Skygge-magi.

6


Niko kan tage en skygge.

Og lave den til en pisk. Skygge-pisk.

7


Han kan lave en skygge om til lim. Skygge-lim.

8


Nu kommer Jomo. Jomo er Nikos ven. Niko, du må hjælpe mig.

Hvad er der sket?

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.