Taynikma: Flint – læseprøve

Page 1
TAYNIKMA – Flint Tekst og illustrationer © 2018 Jan Kjær Udgivet af Agama ISBN: 978-87-93231-72-6 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


Flint En letlæst Taynikma-tegneserie af Jan Kjær


Her sidder Flint. Han laver en gave. Ask kommer på besøg. Ask er Flints ven.

Hvad laver du?

6


En gave til Dako. En gave. Hvorfor det?

Kom med. Så skal jeg vise dig.

7


De to venner går ud af byen.

De kommer til en hule. Flint og Ask går ind i hulen.

8


Der står en stor statue. Flint taler til den. Kære Dako. Her er en gave til dig.

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.