SUPER-SERIEN: Rubina – læseprøve

Page 1


SUPER-SERIEN: Rubina Tekst og illustrationer © 2021 Jan Kjær Udgivet af Agama Publishing ISBN: 978-87-94181-05-1 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


En letlæst tegneserie af Jan Kjær


Her er Runa.

Hun er ikke en normal pige. 4


Hun har en rubin i et smykke.

Den er magisk. Det får du at se om lidt. 5


Runa er ny i klassen. De andre piger er ikke søde. 6


Runa er altid alene. 7


Så kommer der en heks. En sort heks. 8


Hun har en krystal i panden. Den lyser af ond magi.

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.