Nomerne: Manta og Skov-piraterne – læseprøve

Page 1


Der er seks slags nomer. De har hver sin farve maske.

De grønne. Det er dem, der laver mad.

De blå. Det er dem, der bygger ting.

De lilla. De kan helbrede de andre.

De gule. De kan ride på alle slags dyr. De røde. Det er de stærke krigere.

De orange. De kan magi.


Skrevet og tegnet af

Jan Kjær

www.nomerne.dk


Her er de onde skov-pirater. De har hørt om Nomer-byen, hvor alle er glade.


De onde pirater har en leder. Han hedder Gråtand. Han vil stjæle Nomer-byen.


Her er Manta. Han samler bær. Hekto er med. Han passer på Manta. “Jeg kan nu godt passe på mig selv,” siger Manta. Jeg kender alle dyr og planter i skoven.


Hekto griner bare. “Men du kan ikke kæmpe, som jeg kan,” siger han.

Hekto spiser en blå svamp.

PAS PÅ! råber Manta. “Det er en Rumle-svamp! Den giver dig prut-mave.” “Ups!” siger Hekto og spytter den ud.


Nu dukker de onde pirater op. Hekto kæmper, men de fanger ham. “Red dig selv!” råber Hekto til Manta. Manta smider sin kurv og løber.


De onde pirater jager ham. Manta når til kanten af en klippe.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.