SUPER-SERIEN: Dragen – læseprøve

Page 1

SUPER-SERIEN: Dragen

Tekst og illustrationer © 2023 Jan Kjær Udgivet af Agama Publishing

ISBN: 978-87-94181-71-6

1. udgave, e-bog (ePub)

Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

www.jankjaer.dk

En letlæst tegneserie af Jan Kjær

Her er Kim.

Her er Kims farfar.

De bor i et gammelt hus.

4

Kims farfar har en drage af guld.

Kim, du er gammel nok til at kalde på dragen.

5

Men Kim er bange for dragen.

Jeg tør ikke.

Du skal ikke være bange.
Dragen er din ven.
6

En mand dukker op udenfor.

Det gamle hus skal rives ned.

7

Manden har fået en idé.

Jeg vil bygge et højhus her.

8

Hej, gamle mand. Jeg vil købe dit hus.

9

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.