Hajsværdet læselet – læseprøve

Page 1


Der er seks slags nomer. De har hver sin farve maske. De grønne. Det er dem, der laver mad.

De blå. Det er dem, der bygger ting.

De lilla. De kan helbrede de andre.

De gule. De kan ride på alle slags dyr. De røde. Det er de stærke krigere.

De orange. De kan magi.


Skrevet og tegnet af

Jan Kjær

Find film om Haj-sværdet på YouTube, og hør Jan Kjær snakke om dyrene i bogen.

www.jankjaer.dk


Her er tre magi-nomer. De vil tale med dyrene.

Magi, jeg befaler, at dyrene taler!

Nu kan de tale med dyrene. ”Jeg kan flyve!” siger fuglen. ”Kan vi få ro!” siger frøen.


De tre glade nomer snakker løs. PIP! PIP! PIIIP!

KVÆK! KVÆÆÆK!

Her er Vian. Han er også magi-nom. Men Vian kan ikke tale med dyrene.


”Jeg er ikke god nok,” siger Vian til Zika. ”Min magi virker ikke!” Zika peger op. ”Din magi er oppe i træet.” Vian forstår ikke et ord.


”Du må samle Haj-sværdet,” råber Zika. ”Og hils kong Ti-arm!” ’Sikke noget vrøvl,’ tænker Vian. En gren knækker, og Vian falder.


Vian dumper ned i floden. Han ser en plettet rokke. Den har et rør i munden.

På røret er der en knap. Knappen er en sø-stjerne.


’Det er en del af sværdet,’ tænker Vian. Han trykker på knappen. WOW! Han kan trække vejret under vand. Rokken vinker med sin finne.

Vian følger efter rokken.

Hvordan trækker en fisk vejret under vand?

YouTube: ’Hajsværdet 1’


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.