SUPER-SERIEN: Gekko – læseprøve

Page 1


SUPER-SERIEN: Gekko Tekst og illustrationer © 2021 Jan Kjær Udgivet af Agama Publishing ISBN: 978-87-94181-04-4 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


En letlæst tegneserie af Jan Kjær


Her er Gorm. Gorm bor i en stor by.

Han elsker sin by. 4


Gorm holder byen ren. Han bruger en skovl.

En rive.

Og en kost. 5


Gorm fylder en sæk med skrald.

6


Han fylder mange sække.

Gorm holder byen ren. 7


Gorm ser en blå gekko.

Den sidder på et træ. 8


Den blå gekko bider Gorm. Det gør ondt. 9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.