Den magiske nom – LIX12 – læseprøve

Page 1

Skrevet og tegnet af

Jan KjĂŚr

www.jankjaer.dk


Her er Menza. Han keder sig. “Bare jeg kunne magi,” tænker han. Jeg keder mig.


Men Menza kan ikke magi.

SĂĽ han driller de andre nomer.


En gammel nom hiver fat i Menza. “Du har vist glemt noget,” siger den gamle.

“Hvad?” spørger Menza. “Du har glemt noget ude i skoven,” siger den gamle.


Menza går ud i skoven. Her står en sær sten. “Den har jeg da ikke glemt!” siger Menza.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.