SUPER-SERIEN: Arkon mod Englen – læseprøve

Page 1


SUPER-SERIEN: Arkon mod Englen Tekst og illustrationer © 2021 Jan Kjær Udgivet af Agama Publishing ISBN: 978-87-94181-06-8 1. udgave, e-bog (ePub) Kopiering fra denne tegneserie må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. www.jankjaer.dk


En letlæst tegneserie af Jan Kjær


Her er Arkon. Han er en helt.

4


Arkon kan godt lide dyr. Her er lidt mad, min lille ven.

5


Arkon er på jagt. Han jager en skurk.

Skurken hedder Englen. Englen har 3 venner. 6


Ræven.

Døden.

Og Nissen.

De tre kan ikke lide Arkon. 7


Nu kommer Ræven.

Nu bliver Arkon skudt. 8


Nej, Arkon bliver ikke skudt.

! M

A L B

For han er hurtig. Nu er der 2 venner tilbage. 9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.