Page 1

MIKMAG.

GROTE NIEUWTJES EN KLEINE LETTERTJES VOOR NU

EN 2007

Prijzen MIK vergeleken met andere aanbieders Pedagogisch beleid van hoog niveau Nu ook zwemles tijdens de BSO en nog veel meer leuke en nuttige activiteiten! MIK opent kindercentrum in Sittard-Geleen Avond uit? Klaas Vaak past op! 1


EVEN BIJPRATEN In deze MIK MAG. praten we je bij over MIK. Over nieuwe initiatieven die op komst zijn (of al zijn begonnen) zoals de eerste en hipste Maastrichtse babybeurs Kleintje & Zo en oppascentrale Klaas Vaak. Maar we geven je ook informatie over ons pedagogisch beleid in de praktijk en over de vele activiteiten die we kinderen in de bso’s kunnen aanbieden. Zwemles bijvoorbeeld. In dit bewaarnummer van MIK MAG. vind je ook de nieuwe prijzen voor 2007. Een mix van noodzakelijke en leuke nieuwtjes kortom. De Centrale Cliëntenraad (CCR) van MIK heeft gevraagd om nadrukkelijk aandacht te geven aan de prijsstelling en vooral hoe die zich verhoudt tot andere opvangorganisaties. De CCR vraagt ook helderheid over de ruilregels in de locaties te geven en over de openingsdagen voor 2007. Deze drie onderwerpen vind je dan ook op de volgende pagina’s terug. Wil je meer weten over een van de onderwerpen in deze MIK MAG. neem dan gerust contact op met MIK (043 351 71 71). Ook op onze website mik-online.nl vind je veel en actuele informatie over MIK-zaken.

INHOUD 4

6

8

Vergelijk de prijzen

MIK aanbod 2007 voor kdv en bso

Pedagogisch beleid van zeer hoog niveau bij MIK

10

11

12

MIK en de basisschoolleerlingen

Babybeurs Kleintje & Zo

Zwemles, muziek, de natuur in, kamp: lang leve de BSO

14

15

16

Oppascentrale Klaas Vaak: schrijf je in!

MIK opent kindercentrum in Sittard-Geleen

Sluitingsdagen 2007 + Ruilingen eenvoudiger

Veel leesplezier, Erik Boskamp

2

3


MIK DUUR? PRIJSVERGELIJKING MET ORGANISATIES IN HET LAND

De Centrale Cliëntenraad gaf aan het gevoel te hebben dat MIK duur is ten opzichte van andere kinderopvangorganisaties in Nederland. Om hierover duidelijkheid te geven heeft MIK een vergelijking gemaakt met aanbieders in andere gemeenten. Daaruit blijkt het tegendeel. Soms lijkt er tussen organisaties sprake te zijn van grote prijsverschillen. Die komen echter vaak voort uit verschillende berekeningswijzen. Vergelijk je wel appels met appels? Alleen de uurtarieven naast elkaar leggen geeft geen uitsluitsel. Sommige organisaties gaan bijvoorbeeld uit van dagen van 11 uur terwijl andere er 10 rekenen. En of je het totaal deelt door 10 of 11 maakt natuurlijk verschil. Feestdagen worden bij de een wel en bij de ander niet in de prijs verwerkt. Ook dat beïnvloedt de prijs per uur.

Hoe zit dat bij MIK? MIK rekent feestdagen niet door: alleen de werkelijke openingsdagen worden berekend. Een behoorlijk aantal organisaties factureert echter standaard 52 weken aan haar klanten. Zij brengen daarmee ook de dagen waarop de opvang gesloten is in rekening. Maak je bijvoorbeeld gebruik van opvang op maandag (dat zijn er in 2007 in totaal 48) dan betaal je weliswaar per uur meer, maar per jaar minder dan iemand die 52 weken betaalt tegen een iets lager uurtarief. Het uurtarief lijkt dus lager, maar dat geldt niet voor het jaarbedrag dat je betaalt. Nog een voorbeeld: de bso’s van MIK zijn standaard geopend op studie- en adv-dagen van de scholen. Bij veel collega-organisaties moeten ouders extra betalen voor deze service.

Hieronder zie je een vergelijking van de gemiddelde jaarkosten voor één opvangdag bij MIK en dertien andere organisaties verspreid over het land.

3000

Vergelijking prijzen KDV op basis van 10 uur opvang per dag

4

BSO X Sittard

BSO X Breda*

BSO X Den Haag

BSO X Groningen*

BSO X Arnhem

BSO X Nijmegen

BSO X Breukelen

BSO X Amsterdam*

BSO X Eindhoven

0

BSO X Den Bosch

500

MIK Maastricht*

1000 KDV X Breda

KDV X Den Haag

KDV X Groningen

KDV X Arnhem

KDV X Nijmegen

KDV X Breukelen

KDV X Amsterdam

KDV X Enschede

KDV X Sittard

KDV X Heerlen

2500

KDV X Eindhoven

2600

1500 KDV X Den Bosch

2700

MIK Maastricht

2800

BSO X Landelijke aanbieder

2000 KDV X Landelijke aanbieder

2900

Vergelijking prijzen BSO * inclusief alle studiedagen

55


BRUTO JAARPRIJZEN 2007* HELE DAGOPVANG

CCR

Het aanbod voor 2007 is in samenwerking met de CCR vastgesteld.

HALVE DAGOPVANG

Dagen

Per jaar

Weken

Uren

Uurprijs

Dagen

Per jaar

Weken

Uren

Uurprijs

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 2.803,00 € 2.920,00 € 2.820,00 € 2.978,00 € 2.876,00

48 50 51 51 52

480,0 500,0 510,0 510,0 520,0

€ 5,84 € 5,84 € 5,53 € 5,84 € 5,53

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 1.581,00 € 1.647,00 € 1.593,00 € 1.680,00 € 1.624,00

48 50 51 51 52

264,0 275,0 280,5 280,5 286,0

€ 5,99 € 5,99 € 5,68 € 5,99 € 5,68

BUITENSCHOOLSE OPVANG

NASCHOOLSE OPVANG

Dagen

Per jaar

Weken

Uren

Uurprijs

Dagen

Per jaar

Weken

Uren

Uurprijs

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 1.532,00 € 1.581,00 € 1.615,00 € 1.677,00 € 1.701,00

48 50 51 51 52

255,8 264,0 394,0 279,9 284,0

€ 5,99 € 5,99 € 4,10 € 5,99 € 5,99

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 1.156,00 € 1.198,00 € 1.312,00 € 1.177,00 € 1.198,00

44 46 46 45 46

193,0 200,0 320,0 196,5 200,0

€ 5,99 € 5,99 € 4,10 € 5,99 € 5,99

VAKANTIE-OPVANG

FLEXIBELE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Dagen

Per jaar

Weken

Uren

Uurprijs

Dagen

Per jaar

Uren

Uurprijs

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 539,00 € 599,00 € 599,00 € 599,00 € 599,00

9 10 10 10 10

90,0 100,0 100,0 100,0 100,0

€ 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99 € 5,99

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

€ 1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00 € 1.680,00

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

€ 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60 € 5,60

FLEXIBELE OPVANG

6

Contract-uren

Per jaar

Uren

Uurprijs

4,5 9 13,5 18 22,5 27 31,5 36 40,5 45

€ 1.434,38 € 2.868,75 € 4.303,13 € 5.737,50 € 7.171,88 € 8.606,25 € 10.040,63 € 11.475,00 € 12.909,38 € 14.343,75

229,5 459 688,5 918 1147,5 1377 1606,5 1836 2065,5 2295

€ 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25 € 6,25

* Het gaat hier om de brutokosten voor ouders. Aan deze kosten betalen overheid en werkgevers op grond van de Wet Kinderopvang mee.

GASTOUDERBUREAU

PERSOONLIJK BERICHT

MIK stuurt u zeer binnenkort per kind de aanvullende contractgegevens, waarop ondermeer de uren en brutokosten per maand en het uurtarief vermeld staan. Hiermee kunt u eenvoudig uw aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang 2007 bij de belastingdienst indienen.

PRIJS BSO IN 2007 GELIJK AAN 2006

De uurtarieven voor het kinderdagverblijf stijgen in 2007 met 2,43%, het door de rijksoverheid geadviseerde indexeringspercentage. Voor de bso voert MIK geen prijsveranderingen door. MIK verwacht in 2007 de ingezette efficiencyslag nog verder te kunnen optimaliseren. De MIK-bso’s zijn standaard geopend op studie- en advdagen van de scholen. Elke bso-ouder betaalt hieraan mee, net als in 2006. MIK is er in de meeste gevallen in geslaagd onder de maximum vergoedingsprijzen van de overheid te blijven (€ 5,86 voor kdv en € 6,02 voor bso).

KINDEROPVANG IN 2007 GOEDKOPER DAN OOIT Wat de prijzen betreft zal er in 2007 weer een (positieve) verandering plaatsvinden. Voor veel ouders zullen de nettokosten lager uitvallen. Dat komt doordat MIK de prijzen nauwelijks verhoogt en de maximum uurprijzen waaraan de overheid bijdraagt niet overschrijdt, maar ook door extra impulsen van de rijksoverheid: - het verplicht stellen van de werkgeversbijdrage - een extra bedrag van € 125 miljoen beschikbaar te stellen.

krijgen in 2007 nog maar 1 (inkomensafhankelijke) bijdrage: die van de rijksoverheid. Deze vervangt de huidige tegemoetkoming en de werkgeversbijdragen. De kosten van kinderopvang voor de werkgevers worden omgeslagen over alle werkgevers in 2007 door een wettelijke opslag op het werkgeversdeel van de WW-premie. Extra investering

In 2007 investeert de rijksoverheid nogmaals € 125 miljoen extra in kinderopvang. Voor 80% Werkgever verplicht van de gezinnen die gebruik maken van kinderopvang betekent Tijdens Prinsjesdag heeft het dit een flinke kostenbesparing. kabinet aangekondigd via het Be- Vooral de midden- en hogere lastingplan 2007 een verplichte inkomens gaan erop vooruit. De werkgeversbijdrage in te voeren. inkomensgrens waaronder de Dit is gunstig voor ouders die overheid bijdraagt in de kosten een werkgever hebben die niet voor het eerste kind, wordt of niet optimaal bijdraagt aan de verhoogd van € 96.000 naar kosten van kinderopvang. Ouders € 130.000.

Het aanbod van het gastouderbureau volgt op zeer korte termijn.

7


PEDAGOGISCH BELEID VAN ZEER HOOG NIVEAU BIJ MIK

Zeer recent is het kwaliteitssysteem (ISO/HKZ 9001) van MIK opnieuw beoordeeld. Ook het pedagogisch beleid is kritisch bekeken. De pedagogische visie van MIK is dat zij vooral ‘partner in opvoeding’ wil zijn voor ouders. Dit stelt hoge eisen aan de dagelijkse pedagogische werkwijze. Daarom is in de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in het zichtbaar maken van het pedagogisch handelen van de groepsleidsters. Pedagogische scholing Er is een jaarplanning met pedagogische onderwerpen, het ‘welbevinden’ van alle kinderen wordt gemeten en hierover vindt een gesprek met ouders plaats. Er zijn extra taalstimuleringsactiviteiten in drie kinderdagverblijven (Speelplezier) en de inrichting van alle kinderdagverblijven en bso’s wordt regelmatig getoetst en geactualiseerd. Alle groepsleidsters krijgen jaarlijks pedagogische scholing en de pedagogische ontwikkeling in teams is regelmatig onderwerp van gesprek op teambijeenkomsten.

Bijvoorbeeld het eerste opvoedingsdoel: het bieden van (emotionele) veiligheid en geborgenheid betekent voor groepsleidsters dat zij kinderen individuele aandacht geven, structuur bieden, warmte en genegenheid geven, voorspelbaar zijn voor kinderen (vaste rituelen), gericht praten met kinderen en signalen herkennen en hierop reageren. Ook de andere opvoedingsdoelen: het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van normen en waarden zijn op deze manier uitgewerkt. Beleid in de praktijk Nu is papier geduldig, maar de externe auditors hebben geconstateerd in verschillende kinderdagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang dat dit pedagogisch beleid ook echt de dagelijkse praktijk is. Groepsleidsters

kennen het beleid en passen dit zeer goed toe! De auditors waren zeer onder de indruk van de kwaliteit van het pedagogisch beleid, maar minstens zo belangrijk was dat groepsleidsters dit weten te vertalen naar kinderen en ouders. En daar gaat het om! Ook pedagogisch beleid zien? Alle ouders willen we graag kort informeren over het pedagogische beleid, maar vooral laten zien hoe dat wordt uitgewerkt in de groepen waar uw kinderen dagelijks zijn. Dit gebeurt op woensdag 1 november 2006 vanaf 20.00 uur in bso Hasta la pasta, in Brede School La Bellettsa, Kardinaal van Rossumplein 99 te Maastricht. Een uitnodiging is inmiddels verstuurd en koffie/thee met lekkers staat voor alle ouders klaas. Reserveer deze datum in je agenda!

Opvoedingsdoelen Alle ouders kunnen op posters zien hoe de vier opvoedingsdoelen concreet worden omgezet in de dagelijkse aanpak van de groepsleidsters.

8

9


MIK EN DE BASISSCHOOLLEERLINGEN Werkende ouders ervaren het als een probleem: een onderbroken schooldag, te weinig flexibiliteit van openingstijden, grote afstanden tussen school, dagverblijf en/of buitenschoolse opvang, beperkte overblijfmogelijkheden en al helemaal geen oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen. De overheid heeft diverse maatregelen genomen om het spanningsveld tussen de arbeidstijden van werkende ouders en de schooltijden van hun schoolgaande kinderen te verminderen. Tussenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2006 is een wet van kracht die het schoolbestuur verantwoordelijk maakt voor het overblijven van de kinderen. Zaken als personele bezetting (samenstellen roosters, regelen vervanging, uurregistratie), beschikbare ruimte, kindregistratie, inning ouderbijdragen dienen geregeld te zijn. Dit kan de school zelf organiseren met behulp van vrijwilligers of laten organiseren met externe professionele krachten. Kosten voor het overblijven komen geheel voor rekening van de ouders. Omdat MIK steeds

10

vaker door scholen gevraagd wordt een rol te vervullen tijdens het overblijven hebben we hiervoor inmiddels een compleet dienstenpakket ontwikkeld. Naschoolse opvang Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is de motie van Aartsen/Bos aangenomen. Deze motie verplicht basisscholen om buitenschoolse opvang aan te bieden aan de kinderen van de school. Voor school, vanaf 7.30 uur en na school tot 18.30 uur. Scholen kunnen kinderopvangorganisaties als partner kiezen, maar ook zelf kinderopvangorganisatie worden. In dat geval zijn ze natuurlijk verplicht te voldoen aan alle wet- en regelgeving zoals in de Wet Kinderopvang bepaald. Per 1 januari 2007 hebben scholen een inspanningsverplichting en per 1 augustus 2007 een resultaatsverplichting. Scholen moeten de wensen van de ouders inventariseren en onderzoeken of de huidige oplossingen voldoen. Op basis hiervan kiezen scholen, samen met de medezeggenschapsraad, een oplossing die zoveel mogelijk aansluit bij

BABYBEURS KLEINTJE & ZO

de wensen van (de meerderheid van) de ouders. Uiteindelijk wil de overheid bereiken dat de voorzieningen op het terrein van onderwijs, opvang, sport en cultuur goed op elkaar aansluiten: de zogenaamde brede scholen. Het kabinet streeft er naar om elk kind een kwalitatief en gevarieerd dagarrangement te kunnen bieden, waardoor hij optimaal de kans krijgt zich te ontwikkelen in de richting die het best past bij zijn mogelijkheden. MIK is momenteel in gesprek met de verschillende schoolbesturen over een aanbod van buitenschoolse opvang. Samen met de basisscholen bekijken we wat de beste oplossing is op basis van de huidige opvang, behoefte, beschikbare ruimten, personele inzet, kwaliteitseisen en financiën. Door onze jarenlange ervaring kan MIK samen met basisscholen het begrip maatwerk in kinderopvang een nieuwe lading geven.

Op zondag 29 oktober heeft MIK met groot succes de eerste babybeurs van Maastricht, Kleintje en Zo, georganiseerd. Vele jonge en aanstaande ouders en grootouders bezochten dit trendy evenement in MIKlocatie Villa Luna. In totaal presenteerden 53 bedrijven zich met veel informatie over alles wat met zwangerschap en ouderschap te maken heeft, en waarbij ‘verwennen’ een terugkerend thema was.

Nieuwe en hippe artikelen voor ouder en kind zijn ‘net even anders’ aan de bezoekers getoond. Daarnaast genoten deze bezoekers zichtbaar van de (mode)shows en werden de diverse workshops met veel belangstelling bezocht. Elke bezoeker ging naar huis met een goed gevulde beurstas: het verwennen kon thuis nog even doorgaan. Volgend jaar weer!

FLEXIBELE DAGOPVANG Flexibele bso-opvang wordt vanaf 1 januari 2007 uitgebreid naar alle bso-locaties van MIK, indien de bezettingen van de locaties dit toelaten. Momenteel is flexibele bso-opvang reeds mogelijk bij Idéfix, Rata2, Rataplan en Hasta la Pasta. Voor meer informatie, bel onze afdeling relatiebeheer.

11


ZWEMLES, MUZIEK, DE NATUUR IN, KAMP: LANG LEVE DE BSO

12

MIK wil kinderen stimuleren op het gebied van sport en spel, kunst en cultuur. Kinderen vinden het leuk om van alles te ondernemen, actief bezig te zijn, te spelen en te leren. Vandaar dat er allerlei activiteiten worden aangeboden op de BSO. We proberen deze activiteiten zoveel mogelijk in alle BSO’s te integreren. Om tot een kwalitatief goed activiteitenaanbod te komen, heeft MIK sinds april een activiteitencoördinator in dienst: Eda Andreae.

Heer. Na de zwemles worden ze in een aparte ruimte in het zwembad opgevangen totdat de ouders ze komen ophalen.

Zwemmen tijdens BSO tijd!

Veelzijdige bso

Wie kent het niet? Lange wachtlijsten voor de zwemles, onmogelijke tijden, het op en neer gevlieg om de kinderen te brengen en weer te halen. Zwemles tijdens de bso-uren zou voor veel ouders een uitkomst zijn. Omdat MIK zoekt naar een optimale dienstverlening aan ouders begint vanaf oktober 2006 een pilot-project zwemles bij bso Idéfix. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 9 jaar kunnen op donderdag van 16.00 tot 17.00 uur deelnemen aan de zwemles. Ze worden opgeleid tot diploma A (excl. het diploma zwemmen). Onder begeleiding van de bso-leiding gaan de kinderen naar het zwembad in

In de tijd die kinderen doorbrengen op de bso-locatie kunnen leuke dingen en nuttige prima gecombineerd worden. Het afgelopen jaar zijn er weer veel leuke activiteiten geweest, die ook het komende jaar een vervolg krijgen. Zó veelzijdig is de bso bij MIK.

Het blijkt een schot in de roos te zijn. De eerste groep bij Idéfix was snel gevuld en een tweede groep is al in de planning. Verder zijn er plannen om de zwemlessen vanaf januari 2007 ook bij L’Ambyk aan te bieden en daarna ook op andere locaties. Het zwembad de Dousberg kan dan een 2de uitvalbasis zijn.

Songfestival 2006 Ieder jaar wordt het bso songfestival gehouden. Kinderen van verschillende bso’s studeren een lied in en nemen het tegen elkaar op in de sfeervolle, bomvolle Bonbonnière. Ook dit jaar was het songfestival een groot succes: de jury riep maar liefst

twee bso’s uit tot winnaar van de letterlijke wisselbeker en alle deelnemers kregen een medaille. Er zijn nog nooit zoveel medailles uitgereikt. In maart zal in navolging van het songfestival voor het eerst de BSO Revue plaatsvinden. Kinderen kunnen zelf kiezen welke kunst ze willen vertonen. Van een circusact tot streetdance. Van close harmony zingen tot moppentappen. Djembee in het Afrika Centrum In de zomer hebben veel kinderen een rondleiding gehad door de speelse tentoonstelling in het Afrika Centrum en vervolgens allemaal Afrikaanse ritmes mogen trommelen op de djembee. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Struinen door de natuur Steeds minder kinderen spelen in het groen. Vandaar dat een groot aantal groepen deze zomervakantie zijn gaan “struinen door de natuur” met freelancer Ine van Duurling. Gedurende een tocht in een natuurgebied in de buurt werd van alles verzameld: blaadjes, veertjes, steentjes, en ja zelfs konijnenkeutels en veel afvalmateriaal. Halverwege, werd een raadspel gedaan, waarbij kinderen moesten raden wat voor voorwerp ze voelden. Op de terugweg werden insecten met speciaal onderzoeksmateriaal onder de loep genomen. Vooral bso Rataplan was erg enthousiast: kinderen vonden de tocht door het gebied enorm spannend, vooral door de aanwezige paarden, die zomaar op konden duiken....gelukkig 13


de basis vormt: rollen, vallen, aanvallen, verdedigen... zonder elkaar blauwe plekken te bezorgen, natuurlijk! - Een variëteit aan balsporten waarbij bouncebal, een geestige vorm van hockey, de absolute favoriet is - Streetdance - Meubelmaken

Op 1 augustus jl. heeft MIK de deuren geopend van haar eerste kindercentrum in de regio Westelijke Mijnstreek: Kleine & Grote Helden. Het kindercentrum is onderverdeeld in Kinderdagverblijf Kleine Helden en Buitenschoolse Opvang Grote Helden.

had Ine verteld wat je wel en niet moest doen.

ten zijn gebouwd, een magisch sokken-bosspel werd gehouden (waarbij de leiding vals speelde), brood op stokken werd gebakken en tot slot werd een heerlijke brandnetelsoep gebrouwen, waar alle kinderen een lepel ingredienten en een wens aan mochten toevoegen. We gaan er van uit dat alle wensen zijn uitgekomen. Het volgende kamp vindt plaats in de meivakantie.

Zeskamp

Met trots!

BSO kamp

Workshops

In de laatste week van de zomervakantie was er weer het BSOzomer kamp in het Scoutinggebouw in Beek. Thema was magie. T-shirts met lichtgevend logo zijn geverfd, toverhut-

Op verschillende bso’s zijn workshops voor de duur van een aantal weken gestart onder professionele begeleiding. Enkele voorbeelden: - Stoeivormen waarbij judo

Deze herfstvakantie heeft voor het eerst het bso zeskamp plaatsgevonden. Zo’n 150 kinderen van verschillende locaties, hebben tijdens dit sportevenement om de eer gestreden. Deze zeskamp heeft in 2006 het voetbaltoernooi vervangen.

Op 9 september is de locatie feestelijk geopend. De officiële handeling is uitgevoerd door locatiemanager Hadewych Peeters en wethouder Berry van Rijswijk van de gemeente Sittard-Geleen. Onder toezicht van de genodigden, waaronder vele ouders, ‘gooiden’ zij Kleine Helden en

OPPASCENTRALE KLAAS VAAK: SCHRIJF JE IN! Sinds 1 januari heeft MIK haar eigen oppascentrale Klaas Vaak. Het is nu al een groot succes. Als je een avond uit wil of ’s avonds moet werken, bieden de door ons gescreende oppassers uitkomst. Behoorlijk wat ouders hebben zich al ingeschreven en maken gebruik van deze nieuwe dienst van MIK. Ouders worden,

14

na overleg, aan enkele oppassers gekoppeld. Als de nood aan de man is, is een telefoontje voldoende om een goede oppas op het gewenste moment te krijgen. Je kunt je aanmelden bij de afdeling Relatiebeheer; elke werkdag te bereiken tussen 9.00 uur en 13.00 uur.

Grote Helden tevoorschijn. Daarna begon de Open Dag: vol trots presenteerde het team onze nieuwste locatie aan alle opa’s, oma’s, familie, vrienden, nieuwsgierigen en geïnteresseerden. Gezien de hoge opkomst is dát doel bereikt. De Kleine & Grote Helden staan in Sittard op de kaart! Bambini wordt MIK Kinderdagverblijf Bambini maakt vanaf 1 januari 2007 deel uit van MIK. Momenteel worden de laatste stappen in het overnametraject gezet. Kinderdagverblijf Bambini ligt in Geleen en biedt per dag plaats aan 53 kinderen van 0-4 jaar.

Stichting de Kleine Burcht MIK onderzoekt een mogelijke overname van Stichting De Kleine Burcht uit Sittard-Geleen. Evenwichtige groei is een van de strategische speerpunten van MIK. Dit om toekomstige investeringen in kwaliteit, locaties en personeel mogelijk te maken tegen een acceptabel en betaalbaar kostenniveau voor ouders. Dit is de reden waarom MIK, naast het garanderen van professionele kinderopvang in Sittard-Geleen, waarom MIK belangstelling heeft in een mogelijke overname. De komende maanden wordt duidelijk of de overname zal leiden tot een verbetering van MIK op de langere termijn.

MIK OPENT KINDERCENTRUM IN SITTARD-GELEEN 15


SLUITINGSDAGEN 2007 De MIK-locaties zijn in 2007 op de volgende dagen gesloten: Maandag 1 januari 2007 Nieuwjaarsdag Maandag 19 februari Carnavalsmaandag Dinsdag 20 februari Carnavalsdinsdag Maandag 9 april 2de Paasdag Maandag 30 april Koninginnedag Donderdag 17 mei Hemelvaartsdag Maandag 28 mei 2de Pinksterdag Dinsdag 25 december 1ste Kerstdag Woensdag 26 december 2de Kerstdag

RUILINGEN EENVOUDIGER

COLOFON Dit is een uitgave van MIK

MIK en CCR hebben vastgesteld dat het ruilen eenvoudiger moet worden en dat de ruilregels in de verschillende MIK-locaties eenduidig moeten zijn. Voor 2007 is het volgende afgesproken: - De ruiltermijn is 1 maand. Dat betekent dat een dag geruild kan worden met een andere dag 1 maand voor of na de dag die men wil ruilen. - Er gelden geen beperkingen voor ruilingaanvragen. - In de groep van uw kind kunt u de ruiling aanvragen.

16

De groepsleiding informeert u over de mogelijkheden. Indien er plaats is, en de ruiling geen extra inzet van personeel vergt, wordt de aanvraag gehonoreerd. - Het ruilen is een service en geen recht. - Mocht de ruiling op de eigen locatie niet mogelijk zijn, dan kan een andere groepen van de locatie of een andere locatie worden aangeboden. - Het aantal gehonoreerde ruilingen ten opzichte van het aantal aanvragen wordt exact per locatie bijgehouden.

Oktober 2006 Samenstelling en fotograďŹ e MIK Concept en ontwerp Zuiderlicht MIK Wilhelminasingel 91-93 Postbus 3149 6202 NC Maastricht Tel 043-351 71 71 Fax 043-351 71 70 info@mik-online.nl mik-online.nl

MIKmag.4  

MIK MAG. is het nieuwsblad van MIK. Hierin wordt u bijgepraat over MIK: over nieuwe inititatieven, maar ook over terugkomende zaken zoals pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you