Les Goûts de Gand 2016

Page 13

HET HAYTHAM SAFIA QU4RTET | PS/SD/NL Het Haytham Safia Qu4rtet is een uniek ensemble. Twee mannen uit het Oosten op oed en percussie en twee vrouwen uit het Westen op hobo en cello spelen originele composities die klinken als een mix van westerse en oosterse muziek. Ze komen uit drie werelddelen en groeiden op met verschillende muziektradities. De een speelt uit het hoofd, de ander improviseert en weer een ander speelt van het blad. Al deze verschillen smelten samen tot ĂŠĂŠn verbindende kracht door hun passie voor de muziek, hun bewondering voor elkaar en hun pure speelplezier. Wie een concert van het Haytham Safia Qu4rtet bijwoont voelt wat zij delen, of het nu in een intieme concertzaal is of op een uitbundig festival.

Haytham Safia: oed Hanneke Ramselaar: hobo, althobo Eva van de Poll: cello Osama Meleegi: percussie

2030

SINT BAAFS ABDIJ

13


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.