Page 1

Шинжлэх ухаан, технологийн төв номын санд шинээр ирсэн ном, сурах бичиг

УЛААНБААТАР ХОТ 2013 оны 1-2 сар


ЧУЛУУНЫ ГАЙХАМШИГТ ЕРТӨНЦ Зохиогч: Өлзийбаяр Л. Он: 2013 Хуудас:188 Энэхүү номонд бидний амьдралд тааралддаг төрөл бүрийн чулуулаг, тэдгээрийн төрөл зүйл, бүтэц найрлага, гарал үүслийн талаар энгийн ойлгомжтой байдлаар өгүүлж, хүмүүс анх чулуутай харьцаж, түүхэн хөгжлийнхөө үе шатуудад хэрхэн хэрэглэж ирсэн ирсэн тухай болон чулуугаар бүтээсэн түүхэн дурсгалууд, орчин үеийн зарим хэрэглээний талаар бичсэн байна.

1


МАШИНЫ ЭД АНГИЙН ТӨСӨЛ ЗОХИОМЖ Зохиогч: Курмаз Л.В., Курмаз О.Л.. Редактор: Авдай Ч.,Чимэд-Очир Г. Он: 2012 Хуудас: 315 ISBN 978-99962-2-317-4 Энэ гарын авлагад машин байгууламжийн механик байгууламж болон машины эд ангийн механик дамжуулга, гол тэнхлэг, холхивч, холбовч, холбоосны хийц болон техникийн баримт бичиг, инженерийн тооцооны программ хангамжтай хэрхэн ажиллах тухай хамруулан оруулав

2


МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ БОТЬ 2 Зохиогч: Антипов С.А., Кретов И.Т., Остриков А.Н. Редактор: Панфилов В.А. Он: 2007 Хуудас:847 ISBN 978-5-9532-0510-8 Обобщены сведения о состоянии и перспективе технического обеспечения пищевых и перерабатывающих производств. Представлены современные формы организации технологических комплексов а также машинно-аппаратурные схемы линий переработки сельхозсырья растительного и животного происхождения.

4


МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ БОТЬ-3 Зохиогч: Антипов С.Т., Кретов С.Т., Остриков А.Н. Редактор: Панфилов В.А. Он: 2007 Хуудас:2006 ISBN 978-5-9532-0754-6 Обобщены сведения о состоянии и перспективы технического обеспечения пищевых и перерабатывающих производств. Представлены современные формы организации технологических комплексов, а также машинно-аппаратурные схемы линий переработки сельхозсырья растительного и животного сырья.

5


БЭЛЧЭЭРИЙН МОНГОЛ МАЛЫН МАХ Зохиогч: Рэгдэл Д., Энхтуяа Б. Редактор : Лхагваа Л., Ган-Эрдэнэ Т. Он: 2013 ISBN 978-99962-2-177-4 Хуудаc: 296 Бэлчээрийн монгол махны хүнс тэжээлийн болон биологийн үнэт чанарын судалгааны дүнг эмхэтгэн бусад улсад үржүүлдэг малын махны үзүүлэлттэй харьцуулан үнэлэлт дүгнэлт өгөх хэлбэрээр туурвисан байна.

6


ORKHON RIVER BASIN INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT ASSESSMENT REPORT Редактор: Bron J., Linden W. Он: 2012 ISBN 978-99962-4-536-7 Хуудас: 392 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

7


TUUL RIVER BASIN INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT ASSESSMENT REPORT Эмхэтгэлд сав газрын байрзїй, уур амьсгал, хєрс, ургамал, усзїй, амьтны аймаг, сав газрын гадаргын усны нєєц, горим, уур амьсгалын нєлєєлєл, сав газрын усны нєєц, геологи, гидрогеологи, сав газрын усны чанар ба экологийн зарим асуудлын їнэлгээ зэрэг олон асуудлуудыг багтаасан байна.

Редактор: Bron J., LindenW.V. Он: 2012 Хуудас: 498 ISBN 99929-4-535-0 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

8


INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT ASSESSMENT REPORT Редактор: Dolgorsuren J., Bron J. Он: 2012 Хуудас: 464 ISBN 978-99929-4-537-4 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

9


ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН СУДАЛГААНЫ ЭМХЭТГЭЛ Редактор: Долгорсүрэн Г., Чагнаа Н. Он: 2012 Хуудас:598 ISBN 978-99962-940-8-2 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

10


УЛСЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН СУДАЛГААНЫ ЭМХЭТГЭЛ Эмхтгэгч: Батцэцэг Б. Редактор: Г.Долгорсүрэн Он: 2012 Хуудас: 608 ISBN 978-99962-4-533-6 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

11


ОРХОН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН УСНЫ НӨӨЦИЙН НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН СУДАЛГААНЫ ЭМХЭТГЭЛ Редактор: Долгорсүрэн Ш., Балдандорж Ц. Он: 2012 Хуудас: 470 ISBN 978-99962-940-9-9 Эмхэтгэлд сав газрын байрзүй, уур амьсгал, хөрс, ургамал, усзүй, амьтны аймаг, сав газрын усны нөөц, горим, уур амьсгалын нөлөөлөл, сав газрын усны нөөц, гидрогеологи, сав газрын усны чанар болон экологийн зарим үнэлгээ зэрэг асуудлуудыг багтаасан болно.

12


БИЗНЕСИЙН ХЯТАД ХЭЛ

Зохиогч: Ариунаа Б. Редактор: Чиэнь Ж. Он: 2013 Хуудас: 95 ISBN 978-99962-4-623-4 Бизнес ажил хэргийн холбогдолтой сэдвийг 15 хичээлд багтаан оруулсан .

13


ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИКИЙН ОРЧУУЛГА - 2 Зохиогч: Эрдэнэзаяа Ц. Он: 2013 Хуудас:190 ISBN 978-88888-0-308-1 Мэргэжлийн хятад хэлний ангид үзэх хичээлийн гарын авлага 3 гэсэн гарын авлагыг хоол хүнс, мэдээллийн технологийн чиглэлээр, 4-ийг механик, цахилгаан эрчим хүчний чиглэлээр бэлтгэлээ. Уг сурах бичигт товч мэдээ, эх сэдэв, тайлбар танилцуулга, нийтлэл зэргийг орчуулахад хэрэг болох үүднээс үг хэллэг, єгүүлбэрийн бүтэц, дасгал даалгаврыг хєнгєнєєс хүнд уруу шилжихээр боловсруулав.

14


ИЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ТООЦОО Зохиогч: Эрдэнэцэцэг Б., Биндэръяа Т. Редактор: Цэвэгмид Ж., Ганболд Ч. Он: 2013 Хуудас:294 ISBN 978-99929-51-30-3 Энэ гарын авлага нь 9 бүлэгтэй бєгєєд ил уурхайн гадаад, дотоод цахилгаан хангамж, түүний онцлог, цахилгаан ачааллыг тодорхойлох аргачлалууд, дэд станц, хувиарлах байгууламж, залгах пункт, тэдгээрийн тоноглол, цахилгаан сүлжээ, шугам сонгох тооцоо, үндэслэл, реле хамгаалалт, хамгаалах газардуулга, хэт хүчдэлээс хамгаалах, хүчдэлийн тохируулга, уурхайн гэрэлтүүлэг, цахилгаан эрчим хүч ашиглалтын үзүүлэлт зэргийг оруулсан байна. 15


ИЛ УУРХАЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Эрдэнэцэцэг Б., Биндэръяа Т. Редактор : Цэвэгмид Ж., Ганболд Ч. Он: 2013 Хуудас:274 ISBN 978-99929-51-30-3 Сурах бичиг нь үндсэн 9 бүлэгтэй ба ил уурхайн цахилгаан хангамжийн системийн үүсгүүрээс нь хэрэглэгч хүртэлх үндсэн тоноглолууд, тэдгээрийн ажлын горимыг авч үзсэн болно. Ил уурхайн цахилгаан хангамжийн бүтэц, тавигдах шаардлага, ил уурхайн гадаад, дотоод цахилгаан хангамж, түүний онцлог, цахилгаан тоноглолуудын хийц, ажиллах зарчим, уурхайн гэрэлтүүлэг, эрчим хүчний ашиглалтын үзүүлэлт зэргийг тусгав. 16


АВТО ЗАМ Зохиогч: Пүрэвжав У., Чинтөгс Г. Редактор: Он: 2012 Хуудас:319 Уг ном нь Монгол орны авто замын уур амьсгал, геотехникийн нєхцєл, замын байгууламжийн тогтворт байдалд хамгийн их нєлєєтэй асуудлууд, ус дулааны горим, замын хучлагын бүтээцийн бат бєх, эдэлгээний чанар, тэдгээрийн үзүүлэлтүүдийг сайжруулах асуудал, авто замын засвар, арчлалт, тєслийн оновчтой шийдэл зэрэг зангилаа асуудлуудыг хєндсєн байна.

17


АЛБАДМАЛ ТУЙЛШРАЛЫН АРГЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАЛТ Зохиогч: Сысков С.С., Оюунбилэг Х., Оюунтөгс Б. Редактор: Дугараа П. Он: 2010 Хуудас:30 ISBN 978-99962- 0-324-4 Гарын авлагад давхаргат биетээс үүсэх албадмал туйлшралын үр дүн болон тайлалтын аргачлалын онолыг авч үзсэн байна.

18


АЛГЕБРИЙН ХИЧЭЭЛИЙН СУРАХ БИЧИГ Редактор: Буянтогтох Д., Цэрэн Ө. ба бус. Он: 2012 Хуудас:232 Энэ сурах бичгийг математикийн хичээл зааж байсан үе үеийн багш нарын туршлага дээр тулгуурлан бичлээ.

19


АВТО ЗАМ ТӨСӨЛЛӨЛТ 1 ХИЧЭЭЛИЙН “ШОРООН ДАЛАНГИЙН ТОГТВОРЖИЛТ” СЭДВЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН АРГАЧИЛСАН ЗААВАР Зохиогч: Цас-Оргилмаа Б. Редактор: Болормаа Б. Он: 2010 Хуудас:26 мэргэжлээр байна.

Барилгын сургуулийн авто замын суралцагч оюутнуудад зориулсан

20


АВТОМАТЖУУЛАЛТЫН ИН ТАЧ ПРОГРАММЫН ХЭРЭГЛЭЭ 1 Зохиогч: Сэргэлэн Б. Он: 2010 Хуудас:147 ISBN 978-99929-56-00-4 Гарын авлагыг эрчим хүч, уул уурхай, хєнгєн хүнс болон бусад салбарын үйлдвэрийн технологийн процессын автоматжуулалтанд ба эрчим хүчний энергийн үйлдвэрлэл, тэдгээрийн дамжуулалт хувиарлалтын удирдлага, хяналтанд хэрэглэгддэг In Touch программыг ашиглах болон уг программ дээр ажиллах, сурах дадал эзэмшүүлэхэд зориулав. .

21


АВТОЗАМ ТӨСӨЛЛӨЛТИЙН ҮНДЭС ХИЧЭЭЛИЙН “АВТОЗАМЫН ТЕХНИКИЙН ПАРАМЕТРИЙН ТООЦОО “СЭДВЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН ЗААВАР Зохиогч: Цас-Оргилмаа М. Редактор: Болормаа Р. Он: 2010 Хуудас:32 Барилгын сургуулийн авто замын мэргэжлээр суралцагч оюутнуудад зориулсан байна.

22


БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МАШИН, ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Нарангэрэл Г. Редактор: Лханаг Д., Баасандаш Д. Он: 2012 Хуудас: 231 ISBN 978-99929-944-7-9 Сурах бичигт барилгын материал, хийц эдлэлийн үйлдвэрлэлийн /элс, хайрга, цемент, шохой, гєлтгєнє, эрдэс хєвєн, шавар, керамзит, дуу болон дулаан тусгаарлах материалын, бетон, тємєр бетоны, царууц болон керамик тоосго, хавтанцар, блок, ханын материал, шилний/ ба барилгын бага механикжуулалт, механик болон цахилгаан машин, тоног тєхєєрємжийн зориулалт, хэрэглээ, хийц, тооцооны үндсийг товч түүвэрлэн тусгалаа.

23


ГИДРОГЕОЛОГИ Зохиогч: Батсүх Н. Он: 2012 Хуудас:275 ISBN 978- 99962-4-602-9 Номд газар доорхи усны гарал үүсэл, мөн давсны бүрэлдэхүүн, газрын гадаргад илрэх явц, горим баланс, нөөц, баялаг зэрэг гидрогеологийн шинжлэх ухааны тулгуур ойлголтуудыг оруулжээ.

24


БИЕ ДААСАН УС ХАНГАМЖ, АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ Зохиогч: Цацрал Ц., Мєнхбаяр Б., Даваацэрэн Ж. Ред: Мөнхбаяр Б. Он: 2011 Хуудас:204 Энэ ном нь нэг талаас бие даасан ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн төлөвлөлт, ашиглалттай холбоотой техник, технологийн талаарх мэдээллийг өгөх бөгөөд нөгөө талаас тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, ашиглахтай холбоотой гардаг асуудлыг шийдвэрлэх хууль зүйн эрх зүйн болон менежментийн талаарх суурь ойлголтыг өгөх зорилготой.

25


ГАММ КАРОТАЖИЙН АРГЫН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАЛ Зохиогч: Оюунбилэг Х., Мєнхнаран Ч.. Редактор: Лхагвадорж Д. Он: 2010 Хуудас:36 Цацраг идэвхт хүдрийн давхаргаас үүсэх гамм каротажийн үр дүнгийн тайлалтын янз бүрийн аргачлалын математик онолыг авч үзсэн байна.

26


ГЕОФИЗИКИЙН ЦОГЦОЛБОР АРГА Зохиогч: Дугараа П. Он: 2012 Хуудас:122 Энэхүү номонд геофизикийн цогцолбор аргын тухай үндсэн ойлголтыг єгч, физикгеологийн загвар, геофизикийн ашигтай цогцолбор аргийг сонгон авч, геологийн зураглал, дэлхийн чулуулаг бүрхүүлийн гүний тогтоц, ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын ажилд геофизикийн аргуудаар шийдэх асуудлуудыг авч үзсэн байна.

27


ГЕЭКОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СЕМИНАР Зохиогч: Батсүх Н. Редактор: Наранцэцэг Я. Он: 2012 Хуудас:105 Судалгааны ажлын семинари 1,2,3-р хичээлийн стандарт, түүний дагуу магистр, оюутан яаж ажиллах талаар гарын авлага болгон энэхүү номыг гаргав.

28


БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАХ СҮЛЖЭЭ Зохиогч: Цацрал Ц. Редактор: Даваацэрэн Ж. Он: 2011 Хуудас:114 Номыг бүтээхдээ ариутгах татуургын системүүдийн шинэчлэгдсэн норм, дүрэм, журмуудыг ашигласан. Номыг халаалт агаар сэлгэлт, сантехникийн ангийн оюутнуудад зориулав.

29


БУУДАЙН ГУРИЛЫГ БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ Зохиогч: Алтанцэцэг Я., Туяацэцэг Ж:, Алтанцэцэг Ш. Редактор: Батмэнд Р. Он: 2011 Хуудас:204 ISBN 978-99962-51-68-9 Энэхүү номонд буудайн ангилал, химийн найрлага, боловсруулах, гурил баяжуулах технологи, арга ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн технохимийн хяналтын талаарх мэдээллийг багтаасан болно.

30


ЧИХЭР ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ : ТҮҮХИЙ ЭД Зохиогч: Цэцгээ Д., Энхцэцэг Э. Редактор: Оюунчимэг Р. Он: 2012 Хуудас:160 ISBN 978-99962-4-607-4 Чихэр үйлдвэрлэлд хэрэглэгддэг түүхий эд, материалын шинж чанар, тэдгээрийг үйлдвэрлэлд бэлтгэх тухай, мэргэжлийн зарим үг хэллэгийг орос монгол хэлээр хөрвүүлсэн байна.

31


МАХНЫ ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨСӨЛ ЗОХИОХ АРГА ЗҮЙ Зохиогч: Мягмарсүрэн Б. Редактор: Лхагваа Г., Дамдинсүрэн Л. Он: 2012 Хуудас:228 ISBN 978-99929-3-092-6 Махны үйлдвэрийн тєсєл боловсруулах үндсэн шаардлага, тайлбар бичиглэл, болон инженерийн зургийг гүйцэтгэх ерєнхий зарчмыг тусгаснаас гадна бүлэг тус бүрд тайлбар, тооцоо, зураглалын тодорхой жишээгээр тайлбарласан байна.

32


НАНОХИМИ БА НАНОМАТЕРИАЛ Зохиогч: Батдэмбэрэл Г., Ганбямба Н.,Чадраабал Ш., Цэрмаа Г. Ред: Чадраабал Ш. Он: 2012 Хуудас:64 ISBN 978-99962-62-0-735-8. Энэ номд нанохимийн гол обьект болох нанобєємс, тэдгээрийн ангилал, шинж чанар, гарган авах аргууд, хүрээлэн буй орчны єєрчлєлтєєс хамааран шинж чанараа єєрчилдєг ухаалаг материалуудын тухай бичжээ.

33


ENGLISH MONGOLIAN PETROLEUM DICTIONARY Зохиогч: Sanj P., Undarmaa D. Он: 2012 Хуудас:328 ISBN 978-99929-50-69-2 Given the multidisciplinary character of the modern hydrocarbon industry the dictionary draws vocabularies from geology, geophysics, onshore drilling, production, reservoir engineering, refining and transportation.

34


МИКРОПРОЦЕССОРЫН ТЕХНИК INTEL 8085 : МИКРОПРОЦЕССОР ТҮҮНИЙ ПРОГРАММЧЛАЛ Зохиогч:Нацагдорж Ч. Редактор: Чүлтэмдагва Т. Он: 2012 Хуудас:166 ISBN 978-99929-1-093-3 8085 микропроцессорын бүтэц ажиллах зарчим, мєн программчлалын асуудлыг тодорхой жишээн дээр авч үзүүлсний гадна 8085 микропроцессорын командын тайлбар, ассемблер программыг бичиж зүгшрүүлэх арга, микропроцессорын системийн иж бүрдэлд орох зарим тєхєєрємжүүд тухайлбал, зэрэгцээ интерфейс 8255, программчлагдах таймер 8253 зэргийн схем техник, програмчлалын асуудлыг багтаасан гарын авлага юм.

35


ОРЧИН ҮЕИЙН РЕНТГЕН ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Пүрэвдаш Д., Амаржаргал А. Редактор: Хүрэлчулуун Г. Он: 2012 Хуудас:200 ISBN 978-99929-3-152-3 Энэ ном нь 4 бүлэг, зураг схемийн тайлбар, хүснэгт хавсралт зэргээс бүрдсэн байна.

36


МАТЕМАТИК ПРОГРАММЧЛАЛЫН БОДЛОГУУД Зохиогч: Цэрэн Ө. Он: 2012 Хуудас:118 Их дээд сургуулиудын эдийн засаг, ШУТИС-ийн тєрєл бүрийн мэргэжлийн инженерүүд, инженер эдийн засгийн болон санхүү бизнесийн удирдлага менежментийн салбарын сургалтын єнєєгийн мєрдєж буй программын агуулгын хүрээнд хялбаршуулан хураангуйлан бичлээ.

37


ОРЧИН ҮЕИЙН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРИМ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД Зохиогч: Пүрэвдаш Д. Редактор: Хүрэлчулуун Т. Он: 2012 Хуудас:200 ISBN 978-99962-51-94-8 Уг бүтээл нь орчин үеийн оношлогоонд нэвтэрч байгаа зарим техник, технологи түүний онолын үндэс, зэргийг тусгаж, 5 бүлэг, зураг схемийн тайлбар, хүснэгт, хавсралт зэргээс бүрдсэн байна.

38


ЦАХИЛГААН ДАМЖЛАГЫН ЛАБОРАТОРИЙН ГАРЫН АВЛАГА Зохиогч: Сэргэлэн Б. Он: 2010 Хуудас:224 ISBN 978-99926-56-26-7 Гарын авлагыг цахилгаан дамжлагын хичээлийн лабораторийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэхэд зориулан бичлээ.

39


ОРЧУУЛГЫН ОНОЛ, ДАДЛАГЫН ҮНДЭС Зохиогч: Туул Д., Туяа Г., Тунгалаг Ц. Ред: Болд Д., Томтогтох Г. Ба бус Он: 2012 Хуудас:148 ISBN 978-99929-3-196-5 Энэхүү номд орчуулах ерєнхий зарчмыг орос, англи, монгол хэлний жишээгээр тайлбарласан болно.

40


ОЛОН ДАВХАР БАРИЛГЫН ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦ Зохиогч: Дүйнхэржав Я. Редактор: Сугар М., Энхгэрэл Д. Он: 2013 Хуудас:157 ISBN 978-99962-51-86-3 Гарын авлагад угсармал хавиргат болон нүхтэй хавтан, дамнуруу багана, суурийн тооцоо, бүтээцлэл, цутгамал хучилтын тооцоо тєсєллєлтийн талаар онолын мэдлэг олгох, дадлагажуулах жишээ орсон.

41


МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНСНИЙ САВ БАГЛАА БООДЛЫН СИСТЕМ Зохиогч: Хєхєє Д., Бадрал А., Сайнбуян Ч.ба бус. Редактор: Бадрал П. Он: 2010 Хуудас:240 Хүнсний сав баглаа боодлын үүрэг, хариуцлага, ач холбогдол, тавигдах шаардлага, уламжлалт сав баглаа боодол, сав баглаа боодлын тєрєл, ангилал зарим сав баглаа боодлын материалын онцлог зэрэг асуудлыг тусгасан байна.

42


СОЁЛЫН ФИЛОСОФИ Зохиогч: Пүрэвсүрэн Б. Он: 2012 Хуудас:144 ISBN 978-99962-991-5-5 Энэ номонд соёлын үүрэг, соёлын онтологи, экологийн соёл, соёл ба хэл, соёлын ба хэлний бодлого, нийтийн соёлын талаар бичсэн байна.

43


S.MT101МАТЕМАТИКИЙН 1 ХИЧЭЭЛИЙН ТЕСТ Зохиогч: Гэрэлтуяа Т., Нямсүрэн До., Анхтуяа Д. Он: 2012 Хуудас:129 Номонд Математик 1 хичээлийн агуулгад багтах 16 сэдвээр 650 гаруй бодлого болон оюутнууд єєрийн мэдлэгээ шалгах хувилбар тестүүдийг хариуны хамт оруулсан болно.

44


ЭМНЭЛГИЙН ДҮРСЛЭЛ, ОНОШЛОГООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Энхжаргал Б. Редактор:Онхуудай П. Он: 2012 Хуудас:351 ISBN 978-99962-4-604-3 Эмнэлгийн дүрслэл оношлогооны тоног тєхєєрємжүүдийн талаарх үндсэн ойлголт, тэдгээрийн техник хангамж, ажиллагааны зарчмын талаар тусгасан байна.

45


ХИМИЙН БОДОЛТТОЙ 200 БОДЛОГО Зохиогч: Бямбагар Б. Редактор: Ганпүрэв А. Он: 2012 Хуудас:216 ISBN 978-99929-77-03-5 Энэ номд органик бус хими, органик химийн үндсэн бүлэг сэдвүүдэд хамаарагдах бодлогуудыг сонгон авч тайлбар ба бодолтын хамт орууллаа.

46


ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ Зохиогч: Авдай Ч., Батнасан Ц., Гэрэлхүү Ж. ба бус. Он: 2012 Хуудас:527 ISBN 978-99929-51-03-6 Ажиллагсад ба хєдєлмєрийн хамт олны эрүүл мэндийг хамгаалах, ажиллах чадварыг хадгалах ба дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн ариун цэвэр ба эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх, норм, норматив, стандартыг оруулсан.

47


УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА Зохиогч: Цэвэгмид Ж. Редактор: Эрдэнэцэцэг Б. Он: 2012 Хуудас:331 ISBN 978-99962-975-4-0 Профессор Ж.Цэвэгмидийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, илтгэлийг эмхэтгэн оруулав.

48


УУЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ҮНДЭС Зохиогч: Эрдэнэцэцэг Б., Биндэрьяа Т. Он: 2009 Хуудас:116 ISBN 978-99929-51-95-8 Гарын авлагад ил уурхайн цахилгаан хангамжийн систем, түүний элементүүд, тоног тєхєєрємжийн сонголт, цахилгаан ачаалал, гадаад цахилгаан хангамжийн хүчдэл, хүчний трансфор-маторын сонголт, цахилгаан эрчим хүчний хангамж, кабель шугамын сонголт зэргийн тооцоо хийх аргачлал, лавлах материалыг тусгасан байна.

49


ФИЗИКИЙН ТОВЧ ЛАВЛАХ : ТЕРМОДИНАМИК Эмхэтгэгч: Батдэмбэрэл Г., Чадраабал Ш. Редактор: Чадраабал Ш. Он: 2011 Хуудас:52 Тус лавлахын агуулга нь физик ойлголтуудын товч тодорхойлолт, їзэгдлүүдийн тайлбар, хуулиудын томёолол, ерєнхий чухал томёонуудыг багтаасан байна.

50


СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГАЗҮЙ Зохиогч: Алтантуяа Б. Он: 2012 Хуудас:160 Магистрын түвшинд судалгаа шинжилгээний ажлыг тєлєвлєх, гүйцэтгэх арга зүй, түүнд тавигдах шаардлагын талаар тусгасан байна.

51


ЦАХИЛГААН СТАНЦ, ДЭД СТАНЦЫН ЦАХИЛГААН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ Зохиогч: Содномдорж Д. Он: 2010 Хуудас:166 ISBN 978-99929-4-530-3 Сурах бичигт цахилгаан станц, дэд станцын цахилгаан тоног тєхєєрємжийн бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчим, ажлын горимтой танилцах зорилгоор синхрон генератор, хүчний трансформатор, таслах залгах аппаратууд, таслуур ба хуурай салгуур, гал хамгаалагч зэргийн талаар авч үзсэн болно.

52


ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ОНОЛЫН ҮНДЭС Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор: Сүхбаатар Х., Түгжсүрэн Н. Он: 2009 Хуудас:183 ISBN 978-99929-4-371-8 Гарын авлагад цахилгаан эрчим хүчний системийн онолын үндэс болох цахилгаан соронзон үзэгдлийн мєн чанар, математик илэрхийлэл болон синхрон генераторын үндсэн тэгшитгэлүүдийн талаар авч үзсэн байна.

53


ЦАХИЛГААН ЭРЧМИЙН ЧАНАР Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор: Ганжуур Р., Зундуйсүрэн Ч. Он: 2010 Хуудас:149 ISBN 978-99929-4-375-0 Сурах бичигт цахилгаан эрчмийн үзүүлэлтүүд, чадлын баланс ба түүний цахилгаан параметрүүдтэй уялдаа холбоо, эрчим хүчний системийн давтамжийн тохируулга, цахилгаан системийн тэгш бус хэмтэй горимууд зэрэг сэдвүүдийг багтаасан байна.

54


ЦАХИЛГААН ХАЙГУУЛ ЛАБОРАТОРИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ Зохиогч: Бямбасүрэн Т., Лхагвадорж Г., Оюунбилэг Х. Он: 2012 Хуудас:58 ISBN 978-99962-4-620-3 Гарын авлага 6 бүлэгтэй. 1-5р бүлэг нь цахилгаан хайгуулын арга, 6-р бүлэг нь цахилгаан хайгуулын үр дүнг боловсруулах тайлалт хийх, хээрийн судалгааны болон лабораторийн ажлыг удирдан явуулах, зохион байгуулах зєвєлгєє оруулсан.

55


ЦАХИЛГААН ЭЛЕКТРОНИКИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛ : PROFESSIONAL ENGLISH IN USE Зохиогч: Morin R.C., Yanjin A. Редактор: Дашдорж Ж. Он: 2012 Хуудас:120 ISBN 978-99929-4-725-Х Энэхүү ном нь англи хэлний зохих мэдлэгтэй инженерийн чиглэлээр сурч байгаа оюутан сурагчид болон энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хүмүүст цахилгаан электроникийн инженерийн англи хэлний болон унших чадварыг тэдний суурь мэдлэг дээр тулгуурлан олгох зорилготой билээ.

56


WRITING IN MUST : FOR MASTER STUDENTS Зохиогч: Dugarmaa S., Solongo Ch. Редактор: Daisuke Mizutani. Он: 2012 Хуудас: 40 It includes examples of letters, CV, application form, report and abstract to assisst students in writing.

57


WRITING IN MUST : FOR DOCTORAL STUDENTS Зохиогч: Dugarmaa S., Altantsetseg D. Редактор: Large C. Он: 2012 Хуудас: 112 ISBN 978-99962-8-748-3 It includes examples of letters, CV, application form, report and abstract to assisst students in writing.

58


ХҮНС, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ПРОЦЕСС, АППАРАТЫН БОДЛОГИЙН ХУРААМЖ Зохиогч: Балжинням Ж., Найгалмаа Б., Сүрэн Ж., Туяацэцэг Ж. Редактор: Цолмон Н. Он: 2012 Хуудас:258 ISBN 978-99962-51-96-6 Сурах бичигт хүнс үйлдвэрлэлийн үндсэн процессын зүй тогтол, мєн чанар, инженерийн тооцооны онолын үндсийг эмхэтгэлээ. Сурах бичиг нь 16 бүлэгтэй, бүлэг тус бүр нь үндсэн ойлголт, жишээ бодлого, хяналтын бодлого гэсэн гурван хэсгээс бүрдэнэ.

59


ИЛ УУРХАЙН АШИГЛАЛТЫН ТЕХНОЛОГИ БОТЬ-2 Зохиогч: Цэдэндорж С.. Редактор: Пүрэв Л. Он: 2012 Хуудас:122 ISBN 978-99962-950-0-3 Энэхүү гарын авлагад тодорхой сэдвүүд болон судалгаа, шинжилгээний асуудлууд ашиглах зарим номны жагсаалтыг хавсаргав.

60


МОНГОЛ ОРНЫ ГЕОЛОГИ, АШИГТ МАЛТМАЛЫН СУДАЛГААНЫ ГЕОФИЗИК Зохиогч: Дугараа П. Редактор: Доржнамжаа Э. Он: 2012 Хуудас:273 ISBN 978-99962-1-812-5 Єєрийн орны нутаг дахь металл болон металл бус ашигт малтмал, газрын тос, гүний ус зэрэг олон янзын эрдэс түүхий эдийн судалгаанд геофизикийн уламжлалт болон орчин үеийн арга аргачлал, техник хэрэгсэл хэрхэн нэвтэрч байгааг олон тооны зураг, бичлэг дүрсүүдээр баримттай магадлан харуулсан байна.

61


ENGLISH FOR ENGINEERING IN MEDICINE Зохиогч: Enkhjargal B., Solongo Ch., Nandun G. Редактор: Dugarmaa S. Он: 2012 Хуудас:204 ISBN 978-99929-51-55-9 Эмнэлэгийн тоног тєхєєрємжийн чиглэлээр суралцдаг оюутнуудад зориулагдсан ба мэргэжлийн үг хэллэгийг агуулснаараа хэрэглэхэд тєхємтэй болсон. Сурах бичиг нь англи хэлний эмнэлгийн техникийн мэргэжлийн үг хэллэгийн бичгийн болон ярианы хэлэнд зєв хэрэглэж сурах дадал олгох зорилготой юм.

62


ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН МЕТАЛ БҮТЭЭЦ Зохиогч: Дүйнхэржав Я. Редактор: Биндэръяа З. Он: 2011 Хуудас:200 ISBN 978-99929-51-00-1 Үйлдвэрийн дан барилгын метал каркасын рамын статик тооцоо болон татанга, багана краны доорхи дамнуруу зэрэг элементийн ачаа үйлчлэл, огтлол сонгох бат бэх, тогтворын тооцоо хийх аргачлалыг тодорхой жишээн дээр үзүүлсэн байна.

63


ИНЖЕНЕРИЙН ЛАВЛАХ БОТЬ 8 : УУЛ УУРХАЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, БИЗНЕС, МЕНЕЖМЕНТ Редактор : Очирбат П., Цэдэндорж С., Бямба-Юу Ж. Он: 2012 Хуудас:711 ISBN 978-99962-975-1-9 Энэ лавлахад уул уурхайн эдийн засаг, бизнес, уул уурхайн менежмент, санхүү, хүний нєєц, уул уурхайн үйлдвэрийн зардал, татвар, хєрєнгє оруулалт , єрсєлдєх чадвар, логистик, бүтээгдэхүүний чанарын удирдлага зэрэг сэдвүүдийг оруулсан байна.

64


АРЬС ШИР Зохиогч : Энхтуяа Б. Редактор: Ганбат Г. Он: 2012 Хуудас:175 ISBN 978-99962-51-92-4 Энэхүү номонд дєрвєд дууны 500 гаруй хувилбар орсон байна.

65


РУССКИЙ ЯЗЫК Зохиогч : Уранчимэг Б., Байгаль М., Цэцэгмаа Б., Тунгалаг Ц. Редактор: Туяа Г. Он: 2012 Хуудас:84 Энэхүү сурах бичиг нь бакалаврын сургалтаар заавал үзэх орос хэлний хичээлийг судлахад тулгардаг бэрхшээлийг арилгах зорилготой.

66


МОНГОЛ УРИАНХАЙН АМАН ЗОХИОЛ Зохиогч : Катуу Б. Редактор: Цэрэнсодном Д. Он: 2011 Хуудас:712 Монгол урианхайн аман зохиолд ерєєл магтаал, тууль, үлгэр, кокир дуу, домогт дуу, найрын дуунууд, домог, хууч яриа зэрэг сэдвүүдийг агуулжээ.

67


МОНГОЛ ТУУЛИЙН ДҮРИЙН ТОГТОЛЦОО Зохиогч : Катуу Б. Редактор: Сампилдэндэв Х. Он: 2004 Хуудас:348 Энэ бүтээлдээ монгол туулийг дэлхий дахинд судалсан судалгааны тоймыг гаргахын зэрэгцээ туулийн гол дүр болох баатар, хатан, морь, мангасын дүрийг нарийвчлан гаргаж, түүний тогтолцоог судалжээ.

68


ЛОГИСТИКИЙН МЕНЕЖМЕНТ БОТЬ 2 Зохиогч: Асралт Б., Ариунбаяр С., Ганбат Д.. Он: 2012 Хуудас:402 ISBN 978-99962-43-86-8 "Логистикийн менежмент" сурах бичгийн 2-р дэвтэр нь 1-р дэвтэрийн шууд үргэлжлэл бєгєєд бараа материалын нєєцийн шийдвэр гаргалт, худалдан авалт, нийлүүлэл-тийг тєлєвлєх нь, агуулахын удирдлагын систем, агуулахын удирдлага, байршлын тєлєвлєлт, сүлжээ тєлєвлєлт, логистик нийлүүлэлтийн хэлхээний зохион байгуулалт, логистик нийлүүлэлтийн хэлхээний хяналт гэсэн 8 бүлэгтэйгээр бичигдсэн болно.

69


БАЯД АРДЫН АМАН ЗОХИОЛ Зохиогч : Катуу Б. Редактор: Сампилдэндэв Х. Он: 2011 Хуудас:606 Энэ номонд баяд ардын тууль, үлгэр, домог, хууч яриа, ерєєл магтаал, ардын дуу, хохир дуу зэрэг сэдвүүдийг багтаасан байна.

70


ИНЖЕНЕРИЙН СУДАЛГААНЫ МАТЕМАТИК АРГУУД Зохиогч: Содномдорж Д. Редактор: Нүүрэй Б., Лрагвасүрэн Р. Он: 2009 Хуудас:267 ISBN 978-99929-4-370-Х Нэг сэдэвт бүтээлд инженерийн мэргэжлийн техникийн системийн тєлєв байдалд үнэлэлт, дүгнэлт єгєх математик аргуудын талаар авч үзэж, анхдагч мэдээллийн оноосон, магадлалт, тодорхой бус нєхцєлд математик загварыг байгуулах онолын талаар авч үзсэн байна.

71


ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ПРЯДЕНИЯ КОЗЬЕГО ПУХА Зохиогч: Энхтуяа Д., Капитанов А.Ф. Он: 2011 Хуудас:245 Изложены результаты исследований специалистов разных стран в области структуры, свойств, классификация, стандартизации козьего пуха, а также описаны различные виды специализированного оборудования для переработки этого ценного вида сырья.

72

2013_on_ehnii_hagas(8)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you