__MAIN_TEXT__

Page 1

. 2 . 2 R U O T E P O R U E IC U 3 1 0 2 7.

R U O T G IL N C Y . C 4 1 H . C 11 E Z C


general partners / generální partneři

partners / partneři

Promoter TTV Sport Group o.s. Kosmonautů 19, Olomouc czechtour09@seznam.cz +420 731 050 451 www.ttvsportgroup.cz


ttv sport group o. s.

Welcome to Czech Cycling Tour 2013

Vítejte na Czech Cycling Tour 2013

Dear sporting friends,

Vážení sportovní přátelé,

Czech Cycling Federation was established in November 1889, being the first in the Czech sporting family and the eight within the International Cycling Union UCI. And there are even more historical facts underlying the international authority of czech cycling. First cycling race took place on 15 August 1869 in Brno and we are moreover the first country to hold a competition for medals on road in 1887. Peace Race was another memorable event which nowadays lives again thanks to organizers of CCT. The presence of the Czech cycling is Czech Cycling Tour based in Olomouc.

Český svaz cyklistiky byl založen v listopadu 1883, jako první v české sportovní rodině a osmý na půdě Mezinárodní cyklistické unie UCI. Mezinárodní autoritu České cyklistiky posilují i další historická fakta. První cyklistický závod se uskutečnil již 15. srpna 1869 v Brně a jsme dokonce první zemí světa, v níž se bojovalo o titul a medaile na silnici, to bylo v roce 1887. Proslavili jsme se Závodem míru, který již není jen slavná historie. Organizátoři Czech Cycling Tour na ní v letošním roce úspěšně navázali znovuobnovením tohoto slavného závodu. Současnost české cyklistiky je ale hlavně Czech Cycling Tour, jehož centrem je Olomoucký kraj.

There are also other significant races in Olomouc region than just CCT – Peace Race, Jeseník Grand Prix in August, the typical mountain race in Kouty nad Desnou. Yes, the presence of Czech cycling is Haná region and Jeseníky mountains. It all started in 2009 with the first year and nowadays I can welcome you to the fifth continuation of the event which has been listed in the calendar of the International Cycling Union as a class 2 cycling event for four years now. Year by year the competition is better and better. You can actually see for yourselves in the finishing towns and along the routes. We all are curious whether there will be finally an international winner after the first places of Martin Hebík, Leopold König, Stanislav Kozubek and František Paďour. I wish all the contestants, sporting marshals and especially you, our guests and spectators an excellent sporting experience and a nice stay in Olomouc, Uničov, Mohelnice and Šternberk and all the places where the cyclists are going to compete.

Olomouc a okolí však není jen CCT, jedou se zde i další významné závody - za námi je již úspěšně obnovený Závod Míru a před námi srpnová Velká cena Jeseníku, klasický horský závod v Koutech nad Desnou. Ano, můžeme hrdě říci, centrum české cyklistiky je v současné době malebná Haná a Jeseníky. Začalo to v roce 2009 prvním ročníkem a dnes Vás vítám již na pátém pokračování podniku, který je počtvrté v kalendáři Mezinárodní cyklistické unie veden jako závod druhé kategorie. A každým rokem je konkurence lepší a lepší, ale ostatně o tom se jistě sami přesvědčíte nejen v cílových městech, ale i podél celé trati. A všichni jsme zvědaví, zda se podaří po prvenstvích Martina Hebíka, Leopolda Königa, Stanislava Kozubka a Františka Paďoura konečně zvítězit i zahraničnímu cyklistovi. Přeji závodníkům, sportovním komisařům a zejména Vám, našim hostům a divákům vynikající sportovní zážitky a příjemný pobyt v Olomouci, Uničově, Mohelnici ve Šternberku a na všech místech kudy cyklisté pojedou. MUDr. JUDr. Ivan Langer Prezident Czech Cycling Tour

Ivan Langer, MD President of the Czech Cycling Tour

Stages CCT 2013 / Etapy CCT 2013 Stage

Date

Start / city

Finish / city

Distance / km

Start / time

Finish / time

1.

11. 7.

Uničov

Uničov

20,4

17:00

17:24 – 17:25

2.

12. 7.

Olomouc

Mohelnice

157,6

13:30

17:25 – 17:48

3.

13. 7.

Zábřeh na Moravě

Šternberk

176,3

11:30

15:54 – 16:08

4.

14. 7.

Olomouc

Svatý Kopeček

142,8

9:30

12:54 – 13:04

Total distance / km

Photo and design Jan Brychta / SvetCyklistiky.cz / StudioCabinet.com

497,1

2


Czech cycling tour 2013

Welcome to Olomouc Region

Vítejte v Olomouckém kraji

Dear sports enthusiasts,

Vážení sportovní přátelé,

Welcome to the Olomouc Region, where the Czech Cycling Tour will take place again this year. I am happy that the organisers and competitors chose our region to host this race again.

vítám vás v Olomouckém kraji, který se letos znovu stane místem konání cyklistických závodu Czech Cycling Tour. Jsem rád, že se k nám organizátoři i závodníci po roce znovu vracejí.

This year, cyclists will compete in four stages named after the towns of our region. I believe that each of the stages, i.e. the Uničov time trial, the Mohelnice stage, the royal Šternberk stage and the longest stage, the Olomouc stage, will bring some attractive cycling moments to both the athletes and the audience.

Cyklisté letos změří své síly ve čtyřech etapách nazvaných podle měst našeho kraje. Věřím, že v každé z nich, od časovky spojenou s Uničovem přes Mohelnickou, královskou Šternberskou a nejdelší Olomouckou etapu, přinese vaše měření sil zajímavé sportovní zážitky.

The Olomouc Region is renowned for its natural wonders and cultural heritage. I will be happy if you find our region attractive and maybe return here one day to spend your summer or winter holiday.

Olomoucký kraj je známý svými přírodními krásami i kulturními památkami. Budu rád, pokud vás náš region zaujme a vy se do něj v budoucnu vrátíte například strávit letní či zimní dovolenou. Šťastný dojezd do cíle.

I wish you all a safe and successful race. Jiří Rozbořil President of the Olomouc Region

3

Jiří Rozbořil Hejtman Olomouckého kraje


ttv sport group o. s.

Welcoming words from the Czech Cycling Tour’s director

Těším se na setkání s vámi na Czech Cycling Tour

Ján Svorada

Ján Svorada, ředitel CCT

Dear sporting fans,

Vážení přátelé cyklistiky,

it is my pleasure to be part of this year’s organizing team of such an important sporting event which the road cycling stage-race Czech Cycling Tour 2013 is.

jsem rád, že mohu být součástí letošního organizačního týmu Czech Cycling Tour, který pro mě znamená jistý návrat od horských kol k silniční cyklistice.

During a short five-year history the race has become the important event in the international calendar of road races with positive feedback from cycling teams. Thanks to that, this year we can look forward to great competition of the world road bikers who will fight for the victory in the demanding stages around the town of Olomouc. I believe, that despite the very strong competition, czech cyclists will traditionally be part of the front-runners of the race and I hope bike fans in domestic environment will create exciting atmosphere of the race.

Czech Cycling Tour si za svou krátkou historii pěti ročníků vybudoval významnou pozici nejen v domácím, ale i mezinárodním cyklistickém kalendáři. Také díky velmi pozitivní odezvě od domácích i zahraničních účastníků se i letos na pět set kilometrů dlouhý etapák vydá velmi kvalitní závodní pole. Všichni se tak můžeme těšit na skvělé závody v náročných etapách v Olomouckém regionu. Přestože se sjede velmi dobrá konkurence nejen z Evropy, ale i z Jižní Ameriky a Austrálie, věřím, že čeští cyklisté budou, jako již tradičně, patřit mezi protagonisty závodu a že jim také domácí fanoušci připraví skvělou atmosféru.

Let me wish you to enjoy the sporting experience. I am looking forward to meeting you in Olomouc region. Ján Svorada Director of the Czech Cycling Tour

Přeji všem dobré sportovní zážitky a těším se na setkání s vámi v Olomouckém kraji. Ján Svorada Ředitel Czech Cycling Tour

4


Czech cycling tour 2013

Organising Committee / Organizační výbor President of the race / Prezident závodu

MUDr. JUDr. Ivan Langer

Manager of the race / Ředitel závodu

Ján Svorada

Chairman of Organising Committee / Předseda organizačního výboru

Jaroslav Vašíček

Vice-chairman of Organising Committee / Místopředseda organizačního výboru

Mgr. Petr Procházka

Office / Kancelář závodu

PhDr. Lenka Sentivanová

Route commander / Velitel trati

Vladimír Ticháček

Results / Výsledkový servis

Andrevon Remi, Laurent Chaintreuil

Finish area / Cílový prostor

Mgr. Aleš Hrubý, Pavel Štegl

Drivers commander / Velitel řidiči

Ing. Karel Vávra

Press

Jaroslav Cícha

Route marking / Značení trati

Ivo Pytlíček

Police / Policie

Ing. Lubomír Pešout

Marschals director / Velitel Marshalové

Josef Ešpander

Honorary Board / Čestné předsednictvo Ing. Jiří Rozbořil

President of the Olomouc Region / Hejtman Olomouckého kraje

Ing. Antonín Blažek Managing director / Generální ředitel VÚZ Ing. Jaroslav Grim, Ph.D.

Chief executive / Výkonný ředitel VÚZ

Ing. Miroslav Šebeňa

Chief executive for marketing and products / Výkonný ředitel pro marketing a produkty ČD

plk. RNDr. Jaroslav Skříčil

Head of regional directorate / Ředitel krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje

Mgr. Alois Mačák, MBA Assistant president of the Olomouc Region / Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.

Dean / Děkan FTK UP Olomouc

Ing. Stanislav Orság Mayor / Starosta města Šternberka Michal Oborný

Vice-mayor / Místostarosta Šternberka

Mgr. Dalibor Horák Mayor / Starosta města Uničov Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová Mayor / Starostka města Mohelnice RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Mayor / Starosta města Zábřeh

5


Czech cycling tour 2013

Schedule of International Stage Cycling Race Men and U23 / Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2013 Promoter

Accommodation

TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, Olomouc e-mail: czechtour09@seznam.cz, +420 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

At the enrolment on Wednesday 10th July, 2013 from 16:00 to 20:00. HOTEL FLORA, Krapkova 34, Olomouc

Date and time

To be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5), each team will be provided 6 double rooms

11th – 14th July, 2013 President of the race MUDr. JUDr. Ivan Langer, Olomouc

Catering

Main referee

To be provided and paid for by the promoter for registered contestants and accompanying staff (7 and 5).

UCI Bridgwood Martin, London, Great Britain

Physician of the race

Manager of the race

MUDr. Radomír Maráček, +420 606 762 225

Ján Svorada, Ostopovice, +420 736 484 690

Medical service

Anti-doping authority

Medical rescue service Olomouc

Navena Avalic, Belgrade, Serbia

List of hospitals in the vicinity of the route

Participants

Faculty Hospital Olomouc Hospital Prostějov Šumperk Jeseník Bruntál Šternberk

Teams of seven (5 riders minimum,, 7 riders maximum) consisting of riders of Men Elite and U23 categories Continental teams, National draft, regional and club teams. Route commander

+420 +420 +420 +420 +420 +420

588 582 583 584 554 585

413 315 331 411 700 012

841 111 111 411 111 084

Vladimír Ticháček Enrolment Race office: Flora Hotel, Krapkova 34, Olomouc, 49°35´28.215”N, 17°14´36.197”E The race office will be open on 10th July, 2013 from 16:00 to 19:00. Distribution of starting numbers At the enrolment on Wednesday 10th June 2013 from 16:00 to 19:00. Meeting of teams Meeting of the team leaders, referees and promoters on 11th July 2013 at 10:30 at the conference room of Flora Hotel. Condition of the participation Invitation by the promoter and a valid license for 2013. All participants in the race must have valid passports, or other personal identity card. It is necessary to fulfil the visa duty! The contestants including accompanying staff shall submit a certificate of health insurance.

Regulations 1. Organization The CZECH CYCLING TOUR race is promoted by TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, Olomouc. czechtour09@seznam.cz, +420 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz The race is governed by UCI rules. The race consists of 4 stages and is held from 11th to 14th July, 2013. 2. Type of Race The race is announced for contestants of men elite (ME) category and men up to 23 years of age (MU) category). The race is listed in UCI EUROPE TOUR calendar. The race is classified in 2.2 class. According to UCI rules the points for individual classification UCI EUROPE TOUR are awarded as follows: a) Overall ranking: 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3 points for 1st – 8th place b) Stage ranking: 8, 5, 2 points for 1st – 3 rd place c) Leader jersey: 4 points for each stage in the overall individual classification according to times

7


ttv sport group o. s.

The points listed under a) are awarded to teams in time trial stage. These points are divided equally between the contestants who are specified for team classification. Every other contestant who finishes within the time of the team shall be awarded the same number of points as the classified contestants of the team.

The starting interval is 2 minutes for all teams.

3. Participation

RÁDIO-TOUR will be transmitted on the frequency of UHF 448.490 MHz.

According to article 2.1.005 of UCI rules the race is open to the following teams: UCI continental teams, Continental teams, National draft, regional and club teams. According to article 2.1.005 of UCI rules the number of riders is determined as 5 riders minimum, 7 riders maximum. 4. Race Office – Permanency Race office before the start of the race: Flora Hotel, Krapkova 34, Olomouc 49°35´28.215”N, 17°14´36.197”E The race office will be open on 10th July, 2013 from 16:00 to 20:00. Confirmation of starting contestants and distribution of starting numbers: on Wednesday 10th June 2013 from 16:00 to 19:00. Meeting of the team leaders, referees and promoters on 11th July 2013 at 10:30 at the conference room of Flora Hotel, Krapkova 34, Olomouc. Opening hours of the race office before and after each stage Date 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.

Place Hotel Flora Hotel Flora Hotel Flora Hotel Flora

Before the stage 13:30 – 15:30 10:00 – 12:00 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00

After the stage 18:30 – 20:30 18:30 – 20:30 17:30 – 19:30 16:00 – 18:00

Race office: Flora Hotel, Krapkova 34, Olomouc Meeting acc. article UCI 2.2.034 promoter – the police – motorbike riders – photographers – TV crew – Jury: at 11:30, at the conference room of Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc. 5. Start Order for Team Time Trial The order of the start in the first stage – team time trial will be determined in reverse order according to the following criteria (the team of the overall individuals’ classification winner in 2012 starts as the last). 1. The team of the overall individuals classification winner in 2012 (if the yellow jersey defending champion is present at start) 2. UCI continental teams according to current UCI 2013 team classification 3. National teams – their order is to be determined by the referees 4. Regional and club teams – their order is to be determined by the referees

During the time trial every team has a right to be provided mechanical help from its accompanying vehicle while complying with the UCI rules, article 2.5.021 – 2.4.027. 6. Radio-Tour

7. Neutral Mechanical Vehicles: The promoter provides three neutral mechanical vehicles Shimano Longus Oslany SK for stages with mass start. 8. Regulation on Zone of Protection before the Finishing line a) Any contestant affected by fall, defect or a mechanical breakdown acknowledged by the referees within the zone of the last 3 km before the finishing line in stage 2, 3 and 4 with mass start the UCI rule, article 2.6.027 shall apply. b) Any contestant affected by fall, defect or a mechanical breakdown acknowledged by the referees after passing the red flag marking the last kilometre before the finishing line of stage 1 which is the team time trail the UCI rule, article 2.6.028 shall apply. c) No finish of any of the stages is regarded as finish at the top a hill-climb in terms of UCI rule, article 2.6.029. 9. Refreshment Zone during Time Trial No refreshment zone is provided during the team time trial. Providing refreshments to the contestants during team time trial is forbidden. 10. Bonuses and Time Transfer Bonuses may be awarded according to UCI rules, articles 2.6.019 – 2.6.21 as follows: a) Bonuses in 2nd, 3rd and 4th stage finish: 1st place 10 secs, 2nd place 6 secs, 3rd place 4 secs. No bonuses are awarded at stage 1. b) Bonuses for mountain prize in stage 2, 3 and 4: 1st place 3 secs, 2nd place 2 secs and 3rd place 1 sec. The transfer of times in team time trials is done according to UCI rules, article 2.6.025 as follows: The classification of team time trial shall count towards the general team classification and individual time classification. The time of each team is determined by the time of the contestant who crossed the finishing line at the 4th place. A) All riders of the respective team who crossed the finishing line at the same or better time as the 4th rider are credited the same time as the 4th rider. B) Those riders who crossed the finishing line at a worse time as the 4th rider are credited the actual time at which they crossed the finishing line.

8


Czech cycling tour 2013

The above mentioned times under A) or B) are counted to the nearest whole seconds into the overall individual classification. The measured fractions of seconds are not considered for the overall classification. The actual time achieved by the 4th rider of the respective team is counted towards the overall team classification. 11. Time Limit The time limit for the individual stages with mass start will be 15% of the time of the stage winner. The time limit will not be applied on the first stage. The commissaries panel can extend the time limit of a stage after consulting the event directors only in extraordinary, unforeseeable cases and in the event of Force Majeure. In the event that those contestants who exceed the specified time limit, are exempted from this limit by the referees, they shall be penalized by the removal of such number of points in the overall classification as the number of points awarded to the winner of the respective stage even if their overall sum of points in this classification is negative.

The winner of this contest will be the contestant with the most points gained in mountain prizes. In case of equality of points of several contestants in the overall assessment of this contest the decision will be based on: 1. – higher number of wins in prizes 2. – better standing in the overalls individuals classification. The leading contestant of this contest receives the green jersey in which he has to start. D) Best U23 Contestant, WHITE JERSEY – MOTO MORAVA The winner of this contest will be the contestant born in 1991 with the best standing in the overall ranking of the individuals contest according to time. The leading contestant of this contest receives the white jersey in which he has to start. E) Best Rider of the Czech Republic, BLUE JERSEY – ČESKÁ POŠTA

The following contests are announced in the race:

The winner of this contest is the Czech contestant with the best standing in the overall ranking of the individuals contest according to time.

A) Individuals Contest, YELLOW JERSEY – VÚZ, ČD

F) Team Contest

The winner will be the contestant with the lowest sum of times of the individual stages. In case of equality of times in the final ranking the decision will be based on:

The assessment of the team contest in a stage is done according to the sum of individual times of the first three contestants of each team.

1. – lower sum of standings in the individual stages 2. – better standing in the last stage

In case of equality of times of several teams in the contest classification the contest is decided upon:

The leading contestant of this contest receives the yellow jersey in which he has to start.

1. – better sum of standings of first three contestants of the team in the stage in question 2. – according to the standing of the best team contestant in the finish of the stage.

12. Classification

B) Point Contest, WHITE AND BLUE JERSEY – CI CONSULT RESEARCH This contest in based on the counting of points for the standing in the finish. The standing in the finish of a stage is assessed with points as follows: Team time trial: no points are awarded. Stages with mass start: 1st to 15th place: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 point. The winner of this contest will be the contestant with the most points. In case of equality of points of several contestants at the end of the race the decision will be based on: 1. – higher number of wins in the individual stages 2. – better standing in the overall individual classification The leading contestant of this contest receives the white and blue jersey in which he has to start. C) Mountain Contest, GREEN JERSEY – LESY ČR The contest consists of mountain prizes. The first five contestants receive points: 5, 4, 3, 2 and 1 point.

9

The overall assessment of the teams is made based on the sum of individual times of the first three contestants achieved in all assessed stages. In case of equality of times in the overall team classification the contest is decided upon the next criterion: 1. – higher number of 1st place standings in team assessment in the individual stages 2. – higher number of 2nd place standings in team assessment in the individual stages, etc. If it is not possible to separate the teams even this way then the standing of the best contestant in the overall ranking of individuals contest is decisive. A team reduced to less than three contestants is excluded from the assessment. The members of the leading team in the overall team classification must wear corresponding labelling provided by the promoter.


ttv sport group o. s.

Article 13. Prizes PRIZE MONEY / €

B) After the last stage

Jersey General Sprint

400 €

Mountain

400 €

U23

400 €

Team

700 €

Best Czech

300 €

- the first three contestants in the overall individuals classification - the winner of the overall individuals classification - the winner of the overall points classification - the winner of the overall mountain classification - the winner of the overall U23 (U24) classification - the winner of the overall best Czech contestant classification - the winning team of the overall team contest classification together with their manager

Rank

Team Trial

Stage 2. – 4.

General

1st

500

1250

1800

2nd

250

600

900

3rd

125

300

600

4th

65

150

300

5th

65

120

250

6th

30

90

150

Article 17. Miscellaneous Provisions

7th

30

90

150

8th

30

60

150

A. Jersey Priority

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

15th

30

60

16th

30

60

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th

30

60

3050

5140

Total

1425

Article 14. Doping Control The control will be performed according to the Anti-Doping Rules of UCI. Location of anti-doping control points: 11th July, 2013 Uničov: Hotel ALDO, Stromořadí 481, Uničov 12th July, 2013 Mohelnice: Penzion Charlie, Třebovská 315/27, Mohelnice 13th July, 2013 Šternberk: Hotel M, Čechova 112, Šternberk. 14th July, 2013 Svatý Kopeček: Penzion Fojtství, E. F. Buriana 91/1, Svatý Kopeček

Article 16. Penalties In the event of an offence the penalty table of UCI shall apply.

In the event that a contestant will be the leading contestant in several contests: yellow, white and blue, green, white and blue, the wearer of the jersey shall be the contestant in the 2nd place, or in following places in the respective contest according to the following priority. Jersey wearing priority: 1. Yellow, 2. White and blue, 3. Green, 4. White, 5. Blue. B. Starting Numbers/chips – transponders Each contestant receives 2 starting numbers for the jersey, 1 starting number for the frame and a chip for the front fork. 1 starting number on the back and a chip on the front fork are required for the individual time trial. The chip must be returned to the promoter after the end of the race, in case the chip is not returned a fine of EUR 100 will be charged. C. Signing the Attendance Lists According to article 2.3.009 of UCI rules all contestants are obliged to enter their signatures into the attendance lists which will be displayed 40 minutes before the start of each stage with mass start. The signing will be closed 10 minutes before the start of the stage.

Article 15. Announcement of the Winners

MUDr. JUDr. Ivan Langer President of the Race

According to UCI rules, article 1.2.112 the following contestants must appear for the announcement of winners within 10 minutes after crossing the finishing line:

Ján Svorada Manager of the Race

A) After each stage -

the the the the the the

stage winner leader of the leader of the leader of the leader of the leader of the

overall overall overall overall overall

The schedule of the race was approved by the Technical Commission of the Czech Cycling Federation on 2nd March, 2013 – K. Machačný.

individuals classification points classification mountain classification U23 classification best Czech classification 10


Czech cycling tour 2013

Rozpis Mezinárodního etapového cyklistického závodu Mužů a U23 Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2013 Pořadatel

Ubytování

TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, Olomouc e-mail: czechtour09@seznam.cz +420 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

Při prezentaci ve středu 10.7.2013 od 16:00 do 20:00. HOTEL FLORA, Krapkova 34, Olomouc zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5), každému týmu bude poskytnuto 6 dvoulůžkových pokojů.

Termín závodu 11. - 14. 7. 2013 Prezident závodu MUDr. JUDr. Ivan Langer, Olomouc Hlavní rozhodčí UCI Bridgwood Martin, London Great Britain Ředitel závodu Ján Svorada, Ostopovice, +420 736 484 690 Antidopingový komisař Nevena Avalic, Belgrade, Serbie Startují 7-mi členná družstva (minimálně 5, maximálně 7 závodníků) složená ze závodníků kategorie mužů Elite a U23 Kontinentální teamy, Národní výběry, Regionální a klubové teamy.

Stravování Zajišťuje a platí pořadatel pro přihlášené závodníky a doprovod (7 a 5). Lékař závodu MUDr. Radomír Maráček Lékařské zabezpečení Zdravotní záchranná služba Olomouckého kraje Seznam nemocnic v blízkosti trati FN Olomouc Prostějov Šumperk Jeseník Bruntál Šternberk

+420 +420 +420 +420 +420 +420

588 582 583 584 554 585

413 315 331 411 700 012

841 111 111 411 111 084

Velitel tratě

Reglement

Vladimír Ticháček

1. Organizace

Prezentace

Závod CZECH CYCLING TOUR pořádá TTV Sport Group o.s., Kosmonautů 19, e-mail: czechtour09@seznam.cz, tel.: +420 731 050 451, www.czechcyclingtour.cz

Kancelář závodu: Hotel Flora Krapkova 34, Olomouc 49°35‘28.215“N, 17°14‘36.197“E Kancelář otevřena 10.7.2013 od 16:00 do 19:00 hod. Výdej startovních čísel Při prezentaci ve středu 10.7.2013 od 16:00 do 19:00. Porada družstev Porada vedoucích družstev, rozhodčích a pořadatelů 11.7.2013 ve 10:30 hod, salonek hotelu Flora Podmínka účasti Pozvání pořadatele, platná licence na rok 2013. Všichni účastníci závodu musí mít platný cestovní pas, případně jiný osobní doklad. Je nutno splňovat vízovou povinnost! Závodníci včetně doprovodu předloží potvrzení o zdravotním pojištění.

11

Závod se řídí dle pravidel UCI. Závod zahrnuje 4 etapy a jede se v termínu 11. - 14. 7. 2013. 2. Typ závodu Závod je vypsán pro závodníky kategorii mužů elite (ME) a kategorii mužů do 23 let (MU) Závod je zapsán do kalendáře UCI EUROPE TOUR. Závod je klasifikován ve třídě 2.2. Podle pravidel UCI se v něm udělují body do individuální klasifikace UCI EUROPE TOUR takto: a) Celkové pořadí: 40, 30, 16, 12, 10, 8, 6, 3 body za 1. – 8. místo b) Pořadí v etapě: 8, 5, 2 body za 1 – 3. místo c) Trikot leadera: 4 body za každou etapu v celkové individuální klasifikaci podle časů


ttv sport group o. s.

V etapě časovka družstev se body uvedené v a) udělují týmům. Tyto body jsou rozděleny stejným dílem mezi závodníky, kteří jsou stanoveni pro klasifikaci týmu. Každý další závodník, který přijede v čase družstva, obdrží stejný počet bodů jako klasifikovaní závodníci daného týmu.

7. Neutrální mechanická pomoc

3. Účast

a) Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími v pásmu 3 km před cílem 2. 3. a 4, etapy s hromadným startem, bude uplatněno pravidlo UCI, článek 2.6.027.

Podle článku 2.1.005 pravidel UCI je závod otevřen těmto týmům: UCI Kontinentální teamy, Národní výběry, Regionální a klubové týmy. Podle článku 2.1.005 pravidel UCI je počet závodníků stanoven minimálně 5 a maximálně 7 závodníků. 4. Kancelář závodu - permanence Kancelář před startem závodu: Hotel Flora Krapkova 34, Olomouc 49°35‘28.215“N, 17°14‘36.197“E Kancelář otevřena 10.7.2013 od 16:00 hod do 20:00 hod. Potvrzení startujících a výdej startovních čísel: ve středu 10.7.2013 od 16:00 do 19:00. Porada pořadatelů, vedoucích družstev a rozhodčích 11.7.2013 v 10:30 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc.

Pro etapy s hromadným startem poskytuje organizátor 3 neutrální mechanické vozy Shimano Longus Oslany SK. 8. Ochranná zóna před cílem etap

b) Je-li závodník postižen pádem, defektem nebo mechanickou nehodou uznanou rozhodčími po projetí červeného praporku označujícího poslední kilometr před cílem 1. etapy, která se jede jako časovka družstev, bude uplatněno pravidlo UCI, článek 2.6.028. c) Žádný cíl etapy není považován z hlediska pravidla UCI, článek 2.6.029 jako cíl ve stoupání 9. Občerstvovací zóna při časovce družstev Občerstvovací zóna se při časovce družstev nezřizuje. Podávání občerstvení závodníkům při časovce družstev je zakázáno. 10. Bonifikace a převod časů

Časy otevření kanceláře závodu před a po skončení každé etapy

Přidělování bonifikací podle pravidel UCI, články 2.6.019 2.6.021 je stanoveno takto:

Datum 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.

a) Bonifikace v cíli druhé, třetí a čtvrté etapy: 1. místo 10 sec., 2. místo 6 sec., 3. místo 4 sec.

Místo Hotel Flora Hotel Flora Hotel Flora Hotel Flora

Před etapou 13:30 – 15:30 10:00 – 12:00 8:00 – 10:00 8:00 – 10:00

Po etapě 18:30 – 20:30 18:30 – 20:30 17:30 – 19:30 16:00 – 18:00

Kancelář závodu: Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc Porada podle čl. UCI 2.2.034 pořadatel - policie – piloti motocyklů – fotografové – televize – Jury v 11:30 hod, salonek hotelu Flora, Krapkova 34, Olomouc. 5. Pořadí startu pro časovku družstev Pořadí startu v první etapě – časovce družstev bude stanoveno v opačném pořadí podle následujících kritérií (tým vítěze celkové klasifikace jednotlivců v roce 2012 startuje jako poslední) 1. Tým vítěze celkové klasifikace jednotlivců v roce 2012 (je-li obhájce žlutého trikotu na startu) 2. UCI kontinentální týmy podle aktuální klasifikace týmů UCI 2013 3. národní týmy – jejich pořadí bude stanoveno rozhodčími 4. regionální a klubové týmy - jejich pořadí bude stanoveno rozhodčími Startovní interval je pro všechny týmy 2 minuty Při časovce družstev má každý tým právo na poskytnutí mechanické pomoci ze svého doprovodného vozu při respektování pravidel UCI čl. 2.5.021 - 2.4.027. 6. Rádio-Tour

V první etapě se bonifikace neudělují. b) Bonifikace v rychlostních prémiích druhé, třetí a čtvrté etapy: 1. místo 3 sec., 2. místo 2 sec. a 3. místo 1 sec. Pro časovku družstev se převod časů provádí podle pravidel UCI, článek 2.6 025 takto: Klasifikace v časovce družstev se započítává do celkové klasifikace družstev a celkové klasifikace jednotlivců. Čas každého družstva určuje čas závodníka, který projel cílovou metou na 4. místě. A) Všichni závodníci daného týmu, kteří přijeli do cíle ve stejném čase jako 4. závodník nebo v čase lepším, obdrží stejný čas jako 4. závodník. B) Závodníci, kteří projeli cílem v čase horším než je čas 4. závodníka daného týmu, obdrží reálný čas, ve kterém projeli cílem. Výše uvedené časy pod bodem A) respektive B) se započítávají s přesností na celé sekundy do celkové individuální klasifikace jednotlivců. Naměřené zlomky sekundy nejsou pro celkovou klasifikaci brány v úvahu. Do celkové klasifikace družstev se započítává reálný čas dosažený 4. závodníkem daného týmu.

RÁDIO-TOUR bude vysílat na frekvenci UHF 448,490 MHz.

12


Czech cycling tour 2013

11. Časový limit Pro jednotlivé etapy s hromadným startem bude časový limit 15 % z času vítěze etapy. Pro první etapu časový limit nebude uplatněn.Pouze ve výjimečných, nepředvídatelných, případech, a v případě vyšší moci může rozhodčí sbor časový limit v etapě po konzultaci s pořadatelem prodloužit. V případě, že jsou závodníci, kteří překročili stanovený limit z tohoto limitu rozhodčími vyjmuti, budou penalizováni odejmutím takového počtu bodů v celkové klasifikaci bodovací soutěže, které jsou uděleny vítězi příslušné etapy a to i v případě, že jejich celkový součet bodů v této klasifikaci bude záporný.

D) Soutěž o nejlepšího závodníka U23, BÍLÝ TRIKOT – MOTO MORAVA Vítězem této soutěže se stane nejlépe umístěný závodník ročníku narození 1991 v celkovém pořadí soutěže jednotlivců podle časů. Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílý trikot, ve kterém je povinen startovat. E) Soutěž o nejlepšího závodníka ČR, MODRÝ TRIKOT – ČESKÁ POŠTA Soutěž o nejlépe umístěného českého závodníka v celkovém pořadí jednotlivců podle časů.

12. Klasifikace

F) Soutěž družstev

V závodě jsou vypsány tyto soutěže:

Hodnocení soutěže družstev v etapě se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků každého družstva.

A) Soutěž jednotlivců, ŽLUTÝ TRIKOT – VÚZ, ČD Vítězem se stane závodník s nejnižším součtem časů z jednotlivých etap. Při rovnosti časů v konečném pořadí rozhoduje: 1. - nižší součet umístění v jednotlivých etapách 2. - lepší umístění v poslední etapě Vedoucí závodník této soutěže obdrží žlutý trikot, ve kterém je povinen startovat. B) Bodovací soutěž, BÍLO MODRÝ TRIKOT – CI CONSULT RESEARCH Do této soutěže se započítávají body za umístění v cíli. Pořadí v cíli etapy se boduje takto: Časovka Teamů: body se neudělují Etapy s hromadným startem: 1. až 15. místo: 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Vítězem této soutěže se stává závodník, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti bodů u více závodníků na konci závodu rozhoduje: 1. - vyšší počet vítězství v jednotlivých etapách 2. - lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců Vedoucí závodník této soutěže obdrží bílo modrý trikot, ve kterém je povinen startovat. C) Vrchařská soutěž, ZELENÝ TRIKOT – LESY ČR Sestává z vrchařských prémií. Boduje prvních pět závodníků body: 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Vítězem této soutěže se stane závodník, který získá nejvíce bodů na vrchařských prémiích. V případě rovnosti bodů v celkovém hodnocení této soutěže u více závodníků rozhoduje: 1. - vyšší počet vítězství v prémiích 2. - lepší umístění v celkové klasifikaci jednotlivců. Vedoucí závodník této soutěže obdrží zelený trikot, ve kterém je povinen startovat.

13

Při rovnosti časů v klasifikaci družstev v etapě rozhodne další kritérium v pořadí: 1. lepší součet umístění prvních tří závodníků družstva s nejlepšími časy v dané etapě 2. lepší umístění nejlepšího závodníka družstva v cíli příslušné etapy. Celkové hodnocení družstev se provádí podle součtu individuálních časů prvních tří závodníků družstva dosažených ve všech hodnocených etapách.Při rovnosti časů v celkové klasifikaci družstev rozhodne další kritérium v pořadí: 1. vyšší počet 1. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách 2. vyšší počet 2. míst v hodnocení družstev v jednotlivých etapách atd. 3. lepší umístění nejlepšího závodníka družstva v celkové klasifikaci jednotlivců Pokud ani takto nelze družstva rozdělit, rozhoduje umístění nejlepšího závodníka v celkovém pořadí soutěže jednotlivců. Družstvo redukované na méně než 3 závodníky je z hodnocení vyloučeno. Členové vedoucího družstva v celkové klasifikaci družstev musí nosit odpovídající označení poskytnuté pořadatelem


ttv sport group o. s.

Article 13. Ceny PRIZE MONEY / €

B) po poslední etapě

Jersey General Sprint

400 €

Mountain

400 €

U23

400 €

Team

700 €

Best Czech

300 €

- první tři závodníci v celkové klasifikaci jednotlivců - vítěz celkové klasifikace jednotlivců - vítěz celkové klasifikace bodovací soutěže - vítěz celkové klasifikace vrchařské soutěže - vítěz celkové klasifikace U23 - vítěz celkové klasifikace soutěže o nejlepšího závodníka ČR - vítězné družstvo celkové klasifikace soutěže družstev se svým sportovním ředitelem

Rank

Team Trial

Stage 2. – 4.

General

1st

500

1250

1800

2nd

250

600

900

3rd

125

300

600

V případě přestupků bude uplatněna výhradně tabulka trestů UCI

4th

65

150

300

17. Různé

5th

65

120

250

6th

30

90

150

7th

30

90

150

8th

30

60

150

9th

30

30

100

10th

30

30

100

11th

30

100

12th

30

60

13th

30

60

14th

30

60

B. Startovní čísla / čipy – transpondéry

15th

30

60

16th

30

60

Každý závodník obdrží 2 ks startovních čísel na dres, 1 ks rámové a čip na přední vidlici.

17th

30

60

18th

30

60

19th

30

60

20th

30

60

3050

5140

Total

1425

16. Penalizace

A. Priorita trikotů V případě, že závodník bude vedoucím závodníkem ve více soutěžích: žlutý, bílo modrý,zelený, bílý a modrý, bude nositelem trikotu závodník umístěný v dané soutěži na druhém místě, event. na dalších místech podle níže uvedené priority. Pořadí priority nošení trikotů: 1. Žlutý, 2. Bílo modrý, 3. Zelený. 4. Bílý, 5. Modrý.

Na časovku jednotlivců stačí 1 číslo na záda a čip na přední vidlici. Čip se musí po skončení závodu vrátit pořadateli, v případě nevrácení čipu bude účtována pokuta 100 Euro. C. Podpis startovních listin

14. Antidopingová kontrola Bude prováděna podle Pravidel antidopingové kontroly UCI. Lokalizace míst pro antidopingovou kontrolu: 11.7.2013 Uničov: Hotel ALDO, Stromořadí 481, Uničov 12.7.2013 Mohelnice: Penzion Charlie, Třebovská 315/27, Mohelnice 13.7.2013 Šternberk: Hotel M, Čechova 112, Šternberk 14.7.2013 Svatý Kopeček: Penzion Fojtství, E. F. Buriana 91/1, Olomouc-Svatý Kopeček

Všichni závodníci jsou povinni se podepsat podle článku 2.3.009 pravidel UCI do podpisových archů, které budou vystaveny 40 minut před startem každé etapy s hromadným stratem. Podpisování bude ukončeno vždy 10 minut před startem etapy.

MUDr. JUDr. Ivan Langer Prezident závodu Ján Svorada Ředitel závodu

15. Vyhlášení vítězů Podle pravidel UCI, článek 1.2.112 se musí dostavit k vyhlášení vítězů nejpozději do 10 minut po projetí cílem. A) po každé etapě - vítěz etapy - vedoucí závodník - vedoucí závodník - vedoucí závodník - vedoucí závodník - vedoucí závodník závodníka ČR

celkové celkové celkové celkové celkové

klasifikace klasifikace klasifikace klasifikace klasifikace

jednotlivců bodovací soutěže vrchařské soutěže U23 (U24) soutěže o nejlepšího

14


Czech cycling tour 2013

1st stage / 11. 7. 2013 / start from 17:00

15

Medlov 254

FINISH Uničov

Králová 250

Medlov

20 235

15

10

5 254

m 0 235 0 km

200

400

START Uničov

Uničov / Team time trial / 20,4 km


ttv sport group o. s.

1st stage / 11. 7. 2013 / start from 17:00

Uničov / Team time trial / 20,4 km 2nd half-stage

Distance

Itinerary

(km) START

FINISH

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 50 km/h

A = 48 km/h

A = 50 km/h

A = 48 km/h

0,0

Uničov, Masarykovo náměstí

17:00

17:00

0:00

0:00

0,1

st. Litovelská

17:00

17:00

0:00

0:00

0,3

st. Hrdinů

17:00

17:00

0:00

0:00

0,9

st. Mohelnická

17:01

17:01

0:01

0:01

4,2

Medlov

17:05

17:05

0:05

0:05

8,4

0:10

crossroad

17:10

17:10

0:10

11,0

Králova

17:13

17:13

0:13

0:13

11,6

crossroad

17:13

17:14

0:13

0:14

14,2

Medlov

17:17

17:17

0:17

0:17

14,5

crossroad

17:17

17:18

0:17

0:18

18,4

Uničov

17:22

17:23

0:22

0:23

18,5

st. Mohelnická

17:22

17:23

0:22

0:23

19,2

st. Hrdinů

17:23

17:24

0:23

0:24

19,7

st. Staškova

17:23

17:24

0:23

0:24

20,0

st. Olomoucká

17:24

17:25

0:24

0:25

20,2

st. Panská

17:24

17:25

0:24

0:25

20,3

Masarykovo náměstí

17:24

17:25

0:24

0:25

20,4

Uničov, Masarykovo náměstí

17:24

17:25

0:24

0:25

finish / last 3 km

16


Czech cycling tour 2013

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km m 0 215 0 km

200

400

600

START Olomouc

5

10 212

Vrbátky

221

Vrahovice

15

20

25 226

Smržice

30

35

243

Drahanovice

40

45 440

Nová Dědina

50

55

60

Suchdol

496 65

Hrochov

575

70

75

80

Konice

418 85

90

95

Hartinkov

528 100 278

Kozov

105

110

115

258

Loštice

250

Moravičany

272

Mohelnice

120

125

260

Loštice

250

Moravičany

272

Mohelnice

260

Loštice

130

135 251

Moravičany

272

Mohelnice

140 260 145 251

272

17

Loštice Moravičany FINISH Mohelnice


ttv sport group o. s.

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km

2 km to go

1 km to go

FINISH

256

264

272

m 0 254 0 km

200

400

3 km to go

finish / last 3 km

18


Czech cycling tour 2013

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

START

Olomouc, st. Jeremenkova

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 38 km/h

A = 42 km/h

A = 38 km/h

13:30:00

13:30:00

13:30:00

13:30:00

roundabout st. Tovární st. Velkomoravská st. Rooseveltova st. Střední novosadská REAL START

0,0

st. Dolní Novosadská

13:40

13:40

0:00

0:00

3,0

Kožušany-Tážaly

13:44

13:44

0:04

0:04

3,4

crossroad

13:44

13:45

0:04

0:05

4,0

Blatec

13:45

13:46

0:05

0:06

8,4

Vrbátky

13:52

13:53

0:12

0:13

13,0

Vrahovice

13:58

14:00

0:18

0:20

13,5

Vrahovice

13:48

13:50

0:18

0:20

15,0

Držovice

14:01

14:03

0:21

0:23

15,2

crossroad

14:01

14:04

0:21

0:24

17,0

crossroad

14:04

14:06

0:24

0:26

20,0

Smržice

14:08

14:11

0:28

0:31

20,3

crossroad

14:09

14:12

0:29

0:32

25,1

Kaple

14:15

14:19

0:35

0:39

26,2

Lípy

14:17

14:21

0:37

0:41

27,2

crossroad

14:18

14:22

0:38

0:42

28,8

Slatinice

31,0

SPRINT

GPM

437 m

14:25

0:41

0:45

14:28

0:44

0:48

32,0

Drahanovice

14:25

14:30

0:45

0:50

32,1

crossroad

0:50

14:25

14:30

0:45

32,3

14:26

14:31

0:46

0:51

32,6

14:26

14:31

0:46

0:51

34,6

Drahanovice - Ludéřov

14:29

14:34

0:49

0:54

38,5

Laškov

14:35

14:40

0:55

1:00

39,8

Laškov - Kandia

14:36

14:42

0:56

1:02

42,9

Nová Dědina

14:41

14:47

1:01

1:07

43,0

Nová Dědina

14:41

14:47

1:01

1:07

45,0

Budětsko

14:44

14:51

1:04

1:11

46,8

Konice

14:45

14:52

1:06

1:13

47,0

crossroad

14:47

14:54

1:07

1:14

47,7

Štarnov

14:59

15:07

1:08

1:15

50,3

Přemyslovice

14:59

15:07

1:11

1:19

53,1

Hluchov

14:55

15:09

1:15

1:23

53,8

crossroad

14:56

15:11

1:16

1:24

55,4

Bělecký Mlýn

14:59

15:07

1:19

1:27

14:59

15:07

1:19

1:27 1:29

55,7

19

14:21 14:24

56,4

Mokřiny

15:00

15:09

1:15

58,0

Zdětín

15:02

15:11

1:16

1:31

58,5

crossroad

14:59

15:07

1:11

1:19


ttv sport group o. s.

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

GPM

GPM

480 m

630 m

SPRINT

587 m

Time B

Relative A

Relative B

A = 38 km/h

A = 42 km/h

A = 38 km/h

60,4

Ptení

15:00

15:09

1:15

1:23

60,7

crossroad

15:02

15:11

1:16

1:24

60,9

crossroad

15:00

15:09

1:15

1:23

62,9

Ptenský Dvorek

15:02

15:11

1:16

1:24

63,4

crossroad

15:02

15:11

1:16

1:24

68,2

Suchdol

15:17

15:27

1:19

1:27

68,5

Suchdol – Kostel

15:17

15:28

1:19

1:27

70,1

Jednov

15:20

15:30

1:20

1:29

70,2

Jednov

15:20

15:30

1:22

1:31

71,6

Hrochov

15:22

15:33

1:37

1:47

71,9

Hrochov

15:22

15:33

1:37

1:48

72,5

Lipová

15:23

15:34

1:40

1:50

72,6

crossroad

15:23

15:34

1:40

1:50

78,1

Horní Štěpánov

15:31

15:43

1:42

1:53

80,1

Nové Sady

15:34

15:46

1:42

1:53

80,3

crossroad

15:34

15:46

1:43

1:54

81,6

crossroad

15:36

15:48

1:43

1:54

82,4

crossroad

15:37

15:50

1:51

2:03

84,4

crossroad

15:40

15:53

1:54

2:06

86,3

crossroad

15:43

15:56

1:54

2:06

88,2

Konice

15:46

15:59

1:56

2:08

88,7

GPM

Time A A = 42 km/h

15:46

16:00

1:57

2:10

88,8

roundabout

15:46

16:00

2:00

2:13

90,4

crossroad

15:49

16:02

2:03

2:16

91,3

Jesenec

15:50

16:04

2:06

2:19

92,0

Dzbel

15:51

16:05

2:06

2:20

94,3

crossroad

15:54

16:08

2:06

2:20 2:22

99,7

crossroad

16:02

16:17

2:09

100,2

Březinky

16:03

16:18

2:10

2:24

100,7

crossroad

16:03

16:19

2:11

2:25

102,2

crossroad

16:06

16:21

2:14

2:28

103,2

Hartinkov

16:07

16:22

2:22

2:37

104,0

Restaurace / Steep downhill!!!

16:08

16:24

2:23

2:38

107,1

crossroad

16:13

16:29

2:23

2:39

110,8

Bouzov Doly

16:18

16:34

2:26

2:41

111,4

crossroad

16:19

16:35

2:27

2:42

112,3

Bouzov - Jeřmáň

16:23

16:40

2:28

2:44

114,4

Vlčice

16:23

16:40

2:33

2:49

116,8

Loštice

16:26

16:44

2:38

2:54

116,9

st. Jevíčská

16:27

16:44

2:39

2:55

117,0

st. Hradská

16:27

16:44

2:39

2:55

117,3

Restaurace U Syručků

16:27

16:45

2:43

3:00

117,5

Náměstí Míru

16:27

16:45

2:46

3:04

117,7

st. Komenského

16:28

16:45

2:47

3:04

20


Czech cycling tour 2013

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km 2nd stage

Distance Itinerary (km) 117,9

1st ROUND

2nd ROUND

21

st. Moravičanská

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 38 km/h

A = 42 km/h

A = 38 km/h

16:28

16:46

2:47

3:05

119,8

Moravičany

16:31

16:49

2:47

3:05

120,2

crossroad

16:31

16:49

2:47

3:05

121,9

Mohelnice

16:34

16:52

2:48

3:05

122,4

crossroad

16:34

16:53

2:48

3:06

122,5

crossroad

16:35

16:53

2:51

3:09

123,0

crossroad

16:35

16:54

2:51

3:09

123,4

st. Družstevní

16:36

16:54

2:54

3:12

123,9

st. Nádražní

16:37

16:55

2:54

3:13

124,2

st. Náměstí Tyrše a Fügnera

16:37

16:56

2:55

3:13

124,3

st. Smetanova

16:38

16:56

2:55

3:14

124,6

Náměstí Svobody

16:38

16:56

2:56

3:14

124,7

16:38

16:56

2:57

3:15

124,8

16:38

16:57

2:57

3:16

124,9

16:38

16:57

2:58

3:16

125,0

st. Olomoucká

16:38

16:57

2:58

3:16

125,8

crossroad

16:39

16:58

2:58

3:17

126,0

crossroad

16:40

16:58

2:58

3:17

128,0

Loštice

16:42

17:02

2:58

3:17

128,1

st. Palckého

16:43

17:02

2:59

3:18

128,4

Náměstí Míru

16:43

17:03

3:00

3:18

128,6

st. Komenského

16:43

17:03

2:59

3:18

128,9

st. Moravičanská

16:44

17:03

3:00

3:18

130,7

Moravičany

16:46

17:06

3:02

3:22

131,1

crossroad

16:47

17:07

3:03

3:22

132,8

Mohelnice

16:49

17:09

3:03

3:23

133,3

crossroad

16:50

17:10

3:04

3:23

133,4

crossroad

16:50

17:10

3:06

3:26

134,0

crossroad

16:51

17:11

3:07

3:27

134,4

st. Družstevní

16:52

17:12

3:09

3:29

134,9

st. Nádražní

16:52

17:13

3:10

3:30

135,2

st. Náměstí Tyrše a Fügnera

16:53

17:13

3:10

3:30

135,3

st. Smetanova

16:53

17:13

3:11

3:31

135,6

Náměstí Svobody

16:53

17:14

3:12

3:32

135,7

16:53

17:14

3:12

3:33

135,8

16:54

17:14

3:13

3:33

135,9

16:54

17:14

3:13

3:33

136,0

st. Olomoucká

16:54

17:14

3:13

3:34

136,8

crossroad

16:55

17:16

3:13

3:34

137,0

crossroad

16:55

17:16

3:14

3:34

139,0

Loštice

16:58

17:19

3:14

3:34

139,1

st. Palckého

16:58

17:19

3:14

3:34

139,4

Náměstí Míru

16:59

17:20

3:15

3:36

139,6

st. Komenského

16:59

17:20

3:15

3:36


ttv sport group o. s.

2nd stage / 12. 7. 2013 / start 13:30

Olomouc > Mohelnice / 157,6 km 2nd stage

Distance Itinerary (km) 139,9

3rd ROUND

FINISH

st. Moravičanská

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 38 km/h

A = 42 km/h

A = 38 km/h

16:59

17:20

3:18

3:39

141,7

Moravičany

17:02

17:23

3:18

3:39

142,1

crossroad

17:03

17:24

3:19

3:40

143,8

Mohelnice

17:05

17:27

3:19

3:40

144,3

crossroad

17:06

17:27

3:19

3:40

144,4

crossroad

17:06

17:28

3:22

3:43

145,0

crossroad

17:07

17:28

3:23

3:44

145,4

st. Družstevní

17:07

17:29

3:25

3:47

145,9

st. Nádražní

17:08

17:30

3:26

3:47

146,2

st. Náměstí Tyrše a Fügnera

17:08

17:30

3:26

3:48

146,3

st. Smetanova

17:09

17:31

3:27

3:48

146,6

Náměstí Svobody

17:09

17:31

3:27

3:49

146,7

17:09

17:31

3:28

3:50

146,8

17:09

17:31

3:28

3:50

146,9

17:09

17:31

3:29

3:51

147,0

st. Olomoucká

17:10

17:32

3:29

3:51

147,8

crossroad

17:11

17:33

3:29

3:51

148,0

crossroad

17:11

17:33

3:29

3:51

150,0

Loštice

17:14

17:36

3:29

3:51

150,1

st. Palckého

17:14

17:37

3:30

3:52

150,4

Náměstí Míru

17:14

17:37

3:31

3:53

150,6

st. Komenského

17:15

17:37

3:31

3:53

150,9

st. Moravičanská

17:15

17:38

3:34

3:56

152,7

Moravičany

17:18

17:41

3:34

3:57

153,1

crossroad

17:18

17:41

3:34

3:57

154,8

Mohelnice

17:21

17:44

3:35

3:57

155,3

crossroad

17:21

17:45

3:35

3:58

155,4

crossroad

17:22

17:45

3:38

4:01

156,0

crossroad

17:22

17:46

3:38

4:01

156,4

st. Družstevní

17:23

17:46

3:41

4:04

156,9

st. Nádražní

17:24

17:47

3:41

4:05

157,2

st. Náměstí Tyrše a Fügnera

17:24

17:48

3:42

4:05

157,3

st. Smetanova

17:24

17:48

3:42

4:06

157,6

Mohelnice, Náměstí Svobody

17:25

17:48

3:43

4:06

22


Czech cycling tour 2013

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km m 0 200 0 311 km

400

600

800

START Zábřeh

1000

5

10

15 324

Olšany

20

25

30

391

Hanušovice

35

40 607 45

Branná Ramzová

50 758

55

60

458

Jeseník

65

70 633

Bělá

75

80

85

947

Vidly Lyra

857

Hvězda

768

90

95 603

Dolní Moravice

100

105

591

Rýmařov

618

Mutkov

110

115

120

125

130

135

140

585

Dalov

539

Horní Loděnice

500

Ecce Homo

145

150

155 278 497 160

165 278

Šternberk Ecce Homo Šternberk

497

Ecce Homo

175 277

FINISH Šternberk

170

23


ttv sport group o. s.

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km

2 km to go

1 km to go

FINISH

289

269

286

m 0 327 0 km

200

400

3 km to go

finish / last 3 km

24


Czech cycling tour 2013

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

START

SPRINT

Time B

Relative A

Relative B

A = 38 km/h

A = 40 km/h

A = 38 km/h

0,0

Zábřeh na Moravě, Masarykovo náměstí (square)

11:30

11:30

0:00

0:00

0,2

st. Sokolská

11:30

11:30

0:00

0:00

0,3

st. Jiráskova

11:30

11:30

0:00

0:00

1,7

Nemile

11:32

11:32

0:02

0:02

2,8

crossroad

11:34

11:34

0:04

0:04

4,1

Zábřeh na Moravě

11:36

11:36

0:06

0:06

4,2

st. Havlíčkova

11:36

11:36

0:06

0:06

4,6

crossroad

11:36

11:37

0:06

0:07

4,7

crossroad

11:37

11:37

0:07

0:07

5,4

crossroad

11:38

11:38

0:08

0:08

5,7

st. Žižkova

11:38

11:39

0:08

0:09

5,8

crossroad

11:38

11:39

0:08

0:09

6,0

Masarykovo Náměstí

11:39

11:39

0:09

0:09

6,1

st. Komenského

11:39

11:39

0:09

0:09

6,2

st. Zahradní

11:39

11:39

0:09

0:09

6,6

st. Valova

11:39

11:40

0:09

0:10

6,7

st. Dvorská

11:40

11:40

0:10

0:10

6,8

crossroad

11:40

11:40

0:10

0:10

6,9

crossroad

11:40

11:40

0:10

0:10

7,0

crossroad

11:40

11:41

0:10

0:11

8,0

Rovensko

11:42

11:42

0:12

0:12

Postřelmůvek

11:45

11:45

0:15

0:15

10,1 11,2

Vyšehoří

11:46

11:47

0:16

0:17

12,5

crossroad

11:48

11:49

0:18

0:19

14,1

Klášterec

11:51

11:52

0:21

0:22

15,5

Olšany

11:53

11:54

0:23

0:24

15,8

crossroad (u kostela)

11:53

11:54

0:23

0:24

17,3

Ruda nad Moravou

11:55

11:57

0:25

0:27

18,5

11:57

11:59

0:27

0:29

24,4

Bohdíkov

12:06

12:08

0:36

0:38

25,1

Raškov

12:07

12:09

0:37

0:39

29,1

Hanušovice

12:13

12:15

0:43

0:45

30,5

st. Hlavní ulice

12:15

12:18

0:45

0:48

31,5

crossroad

12:17

12:19

0:47

0:49

12:17

12:20

0:47

0:50

12:19

12:22

0:49

0:52

12:20

12:22

0:50

0:52

12:21

12:24

0:51

0:54

31,8 33,2 33,5

Potůčník

34,2 35,7

12:23

12:26

0:53

0:56

36,2

Jindřichov

12:24

12:27

0:54

0:57

38,9

Nové Losiny

12:28

12:31

0:58

1:01

12:32

12:36

1:02

1:06

12:34

12:37

1:04

1:07

41,9 43,0

25

Time A A = 40 km/h

Branná


ttv sport group o. s.

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km 2nd stage

Distance Itinerary

Time A

Time B

Relative A

Relative B

(km)

A = 40 km/h

A = 38 km/h

A = 40 km/h

A = 38 km/h

46,5

12:39

12:43

1:09

1:13

12:41

12:45

1:11

1:15

12:43

12:46

1:13

1:16

12:43

12:47

1:13

1:17

47,5 48,7

Ostružná

48,8 GPM

GPM

GPM

GPM

780 m

940 m

1 004 m

860 m

SPRINT

GPM

50,0

Ramzová

12:45

12:48

1:15

1:18

50,4

Hotel Neubauer (bus stop)

12:45

12:49

1:15

1:19

53,4

Lipová Lázně

12:50

12:54

1:20

1:24

55,2

crossroad

12:52

12:57

1:22

1:27

58,5

crossroad

12:57

13:02

1:27

1:32

59,1

crossroad

12:58

13:03

1:28

1:33

61,6

crossroad

13:02

13:07

1:32

1:37

62,5

Jeseník

13:03

13:08

1:33

1:38

62,8

st. Šumperská

13:04

13:09

1:34

1:39

63,7

Bělá p. Pradědem - Adolfovice

13:05

13:10

1:35

1:40

65,4

Bělá p. Pradědem - Domašov

13:08

13:13

1:38

1:43

68,8

crossroad

13:13

13:18

1:43

1:48

71,3

Bělá pod Pradědem - Bělá

13:16

13:22

1:46

1:52

76,7

Vidly

13:25

13:31

1:55

2:01

79,2

Vidly

13:28

13:35

1:58

2:05

79,4

crossroad

13:29

13:35

1:59

2:05

82,8

Lyra

13:34

13:40

2:04

2:10

85,5

Karlova Studánka

13:38

13:45

2:08

2:15

85,8

crossroad

13:38

13:45

2:08

2:15

86,7

Hvězda

13:40

13:46

2:10

2:16

89,6

Malá Morávka

13:44

13:51

2:14

2:21

96,3

crossroad

13:54

14:02

2:24

2:32

97,3

Dolní Moravice

13:55

14:03

2:25

2:33

100,4

crossroad

14:00

14:08

2:30

2:38

103,5

Rýmařov

14:05

14:13

2:35

2:43

103,6

st. Opavská

14:05

14:13

2:35

2:43

103,9

st. Revoluční

14:05

14:14

2:35

2:44

104,4

st. Třída Hrdinů

14:06

14:14

2:36

2:44

14:07

14:15

2:37

2:45

104,7

620 m

105,9

crossroad

14:08

14:17

2:38

2:47

110,5

crossroad

14:15

14:24

2:45

2:54

113,4

Kněžpole

14:20

14:29

2:50

2:59

118,3

Huzová

14:27

14:36

2:57

3:06

118,4

crossroad

14:27

14:36

2:57

3:06

121,0

Mutkov

14:31

14:41

3:01

3:11

119,5

Šternberk - Chabíčov

14:29

14:38

2:59

3:08

126,5

Hlásnice

14:39

14:49

3:09

3:19

123,4

Šternberk

14:35

14:44

3:05

3:14

123,5

st. Jesenické

14:35

14:45

3:05

3:15

26


Czech cycling tour 2013

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

SPRINT bridge GPM

1st ROUND

GPM

2nd ROUND

GPM

27

580 m

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 40 km/h

A = 38 km/h

A = 40 km/h

A = 38 km/h

130,9

st. Rýmařovská

14:46

14:56

3:16

3:26

131,3

roundabout

14:46

14:57

3:16

3:27

132,1

st. Hvězdné údolí

14:48

14:58

3:18

3:28

133,5

Šternberk - Dolní Žleb

14:50

15:00

3:20

3:30

133,7

Restaurace U zlatého muflona

14:50

15:01

3:20

3:31

135,4

14:53

15:03

3:23

3:33

139,3

Šternberk - Dálov

14:58

15:09

3:28

3:39

139,7

Restaurace

14:59

15:10

3:29

3:40

139,8

crossroad

14:59

15:10

3:29

3:40

140,0

crossroad

15:00

15:11

3:30

3:41

142,6

Horní Loděnice

15:03

15:15

3:33

3:45

143,2

crossroad

15:04

15:16

3:34

3:46

144,7

Horní Loděnice - Nové Dvorce

15:07

15:18

3:37

3:48

148,9

crossroad

15:13

15:25

3:43

3:55

149,1

Lipina

15:13

15:25

3:43

3:55

152,2

Šternberk, st. Jívavská

15:18

15:30

3:48

4:00

154,0

roundabout

15:21

15:33

3:51

4:03

154,1

st. Olomoucká

15:21

15:33

3:51

4:03

154,9

crossroad

15:22

15:34

3:52

4:04

155,0

st. Čechova

15:22

15:34

3:52

4:04

155,1

crossroad

15:22

15:34

3:52

4:04

155,2

Hlavní Náměstí

15:22

15:35

3:52

4:05

155,3

st. Radniční

15:22

15:35

3:52

4:05

155,5

crossroad

15:23

15:35

3:53

4:05

155,6

Horní Náměstí

15:23

15:35

3:53

4:05

155,7

st. Na Valech

15:23

15:35

3:53

4:05

156,4

crossroad

15:24

15:36

3:54

4:06

159,3

Ecce Homo

15:28

15:41

3:58

4:11

159,5

crossroad

15:29

15:41

3:59

4:11

159,7

Lipina

15:29

15:42

3:59

4:12

162,7

Šternberk, st. Jívavská

15:34

15:46

4:04

4:16

164,6

roundabout

15:36

15:49

4:06

4:19

164,7

st. Olomoucká

15:37

15:50

4:07

4:20

165,4

crossroad

15:38

15:51

4:08

4:21

165,5

st. Čechova

15:38

15:51

4:08

4:21

165,6

crossroad

15:38

15:51

4:08

4:21

165,7

Hlavní Náměstí

15:38

15:51

4:08

4:21

165,8

st. Radniční

15:38

15:51

4:08

4:21

166,0

crossroad

15:39

15:52

4:09

4:22

166,1

Horní Náměstí

15:39

15:52

4:09

4:22

166,2

st. Na Valech

15:39

15:52

4:09

4:22

166,9

crossroad

15:40

15:53

4:10

4:23

169,8

Ecce Homo

15:44

15:58

4:14

4:28

170,0

crossroad

15:45

15:58

4:15

4:28


ttv sport group o. s.

3rd stage / 13. 7. 2013 / start 11:30

Zábřeh na Moravě > Šternberk / 176,3 km 2nd stage

Distance Itinerary (km) 170,2

FINISH

Lipina

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 40 km/h

A = 38 km/h

A = 40 km/h

A = 38 km/h

15:45

15:58

4:15

4:28

173,2

Šternberk, st. Jívavská

15:49

16:03

4:19

4:33

175,1

roundabout

15:52

16:06

4:22

4:36

175,2

st. Olomoucká

15:52

16:06

4:22

4:36

175,9

crossroad

15:53

16:07

4:23

4:37

176,0

st. Čechova

15:54

16:07

4:24

4:37

176,1

crossroad

15:54

16:08

4:24

4:38

176,2

Hlavní Náměstí

15:54

16:08

4:24

4:38

176,3

Šternberk, st. Radniční

15:54

16:08

4:24

4:38

28


Czech cycling tour 2013

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km m 0 0 220 km

5 213

200

400

START

600

Chomoutov

10

15 229 20 227

25

258

Žerotín Hnojnice

Šternberk

30

Těšíkov

549 35

40 496

Domašov nad Bystřicí

45

50

Jívová

564

55

252

Dolany

265

Samotišky

60

65

369 312

70 253

265 75

369 312

Svatý Kopeček Lošov Velká Bystřice Droždín Svatý Kopeček Lošov

80 253

85 265 369 90

312

Velká Bystřice Droždín Svatý Kopeček Lošov

253

Velká Bystřice

266

Droždín

95

369 100

312

105 253 265 110 369 312

Svatý Kopeček Lošov Velká Bystřice Droždín Svatý Kopeček Lošov

115

120

253

Velká Bystřice

265

Droždín

369 312 125

130

253

Velká Bystřice

265

Droždín

367 135 312

140

Svatý Kopeček Lošov

Svatý Kopeček Lošov

253

Velká Bystřice

265

Droždín

369

29

FINISH


ttv sport group o. s.

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km

1 km to go

FINISH

342

369

2 km to go

2

282 1

m 0 280 0 km

200

400

3 km to go

finish / last 3 km

30


Czech cycling tour 2013

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

START

SPRINT

SPRINT

GPM GPM

SPRINT

31

567 m 638 m

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 40 km/h

A = 42 km/h

A = 40 km/h

0,0

Olomouc, Horní náměstí

9:30

9:30

0:00

0:00

0,2

st. Opletalova

9:30

9:30

0:00

0:00

0,3

st. Zámečnická

9:30

9:30

0:00

0:00

0,4

roundabout

9:30

9:30

0:00

0:00

0,4

st. Na střelnici

9:30

9:30

0:00

0:00

0,7

st. Lazecká

9:31

9:31

0:01

0:01

0,9

roundabout

9:31

9:31

0:01

0:01

0,9

st. Lazecká

9:31

9:31

0:01

0:01

4,8

Chomoutov

9:36

9:37

0:06

0:07

5,3

Restaurace

9:37

9:37

0:07

0:07

7,4

crossroad

9:40

9:41

0:10

0:11

12,5

crossroad

9:47

9:48

0:17

0:18

12,8

Štěpánov

9:48

9:49

0:18

0:19

13,7

crossroad

9:49

9:50

0:19

0:20

14,2

Krnov

9:50

9:51

0:20

0:21

17,2

Žerotín

9:54

9:55

0:24

0:25

17,4

crossroad

9:54

9:56

0:24

0:26

19,6

Hnojice

9:58

9:59

0:28

0:29

20,1

crossroad

9:58

10:00

0:28

0:30

22,7

Lužice

10:02

10:04

0:32

0:34

24,4

Šternberk

10:04

10:06

0:34

0:36

24,4

st. Dlouhá

10:04

10:06

0:34

0:36

24,8

st. Uničovská

10:05

10:07

0:35

0:37

25,5

st. Věžní

10:06

10:08

0:36

0:38

26,0

st. Nádražní

10:07

10:09

0:37

0:39

26,4

roundabout

10:07

10:09

0:37

0:39

26,4

st. Jivavská

10:07

10:09

0:37

0:39

27,0

st. Jivavská - koupaliště

10:08

10:10

0:38

0:40

30,7

Lipina

10:13

10:16

0:43

0:46

30,9

crossroad

10:14

10:16

0:44

0:46

33,1

Těšíkov

10:17

10:19

0:47

0:49

37,8

Hraničné Petrovice

10:24

10:26

0:54

0:56

38,6

Hraničné Petrovice

10:25

10:27

0:55

0:57

40,8

crossroad

10:28

10:31

0:58

1:01

42,4

Domašov nad Bystřicí

10:30

10:33

1:00

1:03

42,4

st. Berounská

10:30

10:33

1:00

1:03

43,2

st. Náměstí

10:31

10:34

1:01

1:04

43,4

st. Jívovská

10:32

10:35

1:02

1:05

48,5

Jívová

10:39

10:42

1:09

1:12

48,8

Jívová - restaurace

10:39

10:43

1:09

1:13

56,4

Dolany Véska

10:50

10:54

1:20

1:24

57,4

Dolany Nové Sady

10:52

10:56

1:22

1:26

58,7

Dolany

10:53

10:58

1:23

1:28


ttv sport group o. s.

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km 2nd stage

Distance Itinerary (km) 59,9

1. ROUND

2. ROUND

3. ROUND

roundabout

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 40 km/h

A = 42 km/h

A = 40 km/h

10:55

10:59

1:25

1:29

60,9

Toveř

10:57

11:01

1:27

1:31

61,1

roundabout

10:57

11:01

1:27

1:31

61,8

Samotišky

10:58

11:02

1:28

1:32

62,9

roundabout

10:59

11:04

1:29

1:34

64,8

Svatý Kopeček

11:02

11:07

1:32

1:37

65,1

st. Dvorského

11:03

11:07

1:33

1:37

65,5

st. Radíkovská

11:03

11:08

1:33

1:38

65,9

crossroad

11:04

11:08

1:34

1:38

67,4

Lošov

11:06

11:11

1:36

1:41

67,9

crossroad

11:07

11:11

1:37

1:41

68,0

st. Svolinského

11:07

11:12

1:37

1:42

70,3

Velká Bystřice

11:10

11:15

1:40

1:45

71,3

crossroad

11:11

11:16

1:41

1:46

72,7

Bukovany

11:13

11:19

1:43

1:49

73,6

Olomouc Droždín

11:15

11:20

1:45

1:50

74,4

crossroad

11:16

11:21

1:46

1:51

74,6

crossroad

11:16

11:21

1:46

1:51

75,0

crossroad

11:17

11:22

1:47

1:52

75,9

Svatý Kopeček

11:18

11:23

1:48

1:53

76,2

st. Dvorského

11:18

11:24

1:48

1:54

76,6

st. Radíkovská

11:19

11:24

1:49

1:54

77,0

crossroad

11:20

11:25

1:50

1:55

78,5

Lošov

11:22

11:27

1:52

1:57

79,0

crossroad

11:22

11:28

1:52

1:58

79,1

st. Svolinského

11:23

11:28

1:53

1:58

81,4

Velká Bystřice

11:26

11:32

1:56

2:02

82,4

crossroad

11:27

11:33

1:57

2:03

83,8

Bukovany

11:29

11:35

1:59

2:05

84,7

Olomouc Droždín

11:31

11:37

2:01

2:07

85,5

crossroad

11:32

11:38

2:02

2:08

85,7

crossroad

11:32

11:38

2:02

2:08

86,1

crossroad

11:33

11:39

2:03

2:09

87,0

Svatý Kopeček

11:34

11:40

2:04

2:10

87,3

st. Dvorského

11:34

11:40

2:04

2:10

87,7

st. Radíkovská

11:35

11:41

2:05

2:11

88,1

crossroad

11:35

11:42

2:05

2:12

89,6

Lošov

11:38

11:44

2:08

2:14

90,1

crossroad

11:38

11:45

2:08

2:15

90,2

st. Svolinského

11:38

11:45

2:08

2:15

92,5

Velká Bystřice

11:42

11:48

2:12

2:18

93,5

crossroad

11:43

11:50

2:13

2:20

94,9

Bukovany

11:45

11:52

2:15

2:22

32


Czech cycling tour 2013

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

4. ROUND

5. ROUND

6. ROUND

33

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 40 km/h

A = 42 km/h

A = 40 km/h

95,8

Olomouc Droždín

11:46

11:53

2:16

2:23

96,6

crossroad

11:48

11:54

2:18

2:24

96,8

crossroad

11:48

11:55

2:18

2:25

97,2

crossroad

11:48

11:55

2:18

2:25

98,1

Svatý Kopeček

11:50

11:57

2:20

2:27

98,4

st. Dvorského

11:50

11:57

2:20

2:27

98,8

st. Radíkovská

11:51

11:58

2:21

2:28

99,2

crossroad

11:51

11:58

2:21

2:28

100,7

Lošov

11:53

12:01

2:23

2:31

101,2

crossroad

11:54

12:01

2:24

2:31

101,3

st. Svolinského

11:54

12:01

2:24

2:31

103,6

Velká Bystřice

11:58

12:05

2:28

2:35

104,6

crossroad

11:59

12:06

2:29

2:36

106,0

Bukovany

12:01

12:09

2:31

2:39

106,9

Olomouc Droždín

12:02

12:10

2:32

2:40

107,7

crossroad

12:03

12:11

2:33

2:41

107,9

crossroad

12:04

12:11

2:34

2:41

108,3

crossroad

12:04

12:12

2:34

2:42

109,2

Svatý Kopeček

12:06

12:13

2:36

2:43

109,5

st. Dvorského

12:06

12:14

2:36

2:44

109,9

st. Radíkovská

12:07

12:14

2:37

2:44

110,3

crossroad

12:07

12:15

2:37

2:45

111,8

Lošov

12:09

12:17

2:39

2:47

112,3

crossroad

12:10

12:18

2:40

2:48

112,4

st. Svolinského

12:10

12:18

2:40

2:48

114,7

Velká Bystřice

12:13

12:22

2:43

2:52

115,7

crossroad

12:15

12:23

2:45

2:53

117,1

Bukovany

12:17

12:25

2:47

2:55

118,0

Olomouc Droždín

12:18

12:27

2:48

2:57

118,8

crossroad

12:19

12:28

2:49

2:58

119,0

crossroad

12:20

12:28

2:50

2:58

119,4

crossroad

12:20

12:29

2:50

2:59

120,3

Svatý Kopeček

12:21

12:30

2:51

3:00

120,6

st. Dvorského

12:22

12:30

2:52

3:00

121,0

st. Radíkovská

12:22

12:31

2:52

3:01

121,4

crossroad

12:23

12:32

2:53

3:02

122,9

Lošov

12:25

12:34

2:55

3:04

123,4

crossroad

12:26

12:35

2:56

3:05

123,5

st. Svolinského

12:26

12:35

2:56

3:05

125,8

Velká Bystřice

12:29

12:38

2:59

3:08

126,8

crossroad

12:31

12:40

3:01

3:10

128,2

Bukovany

12:33

12:42

3:03

3:12

129,1

Olomouc Droždín

12:34

12:43

3:04

3:13

129,9

crossroad

12:35

12:44

3:05

3:14


ttv sport group o. s.

4th stage / 14. 7. 2013 / start 9:30

Olomouc > Svatý Kopeček / 142,8 km 2nd stage

Distance Itinerary (km)

7. ROUND

FINISH

Time A

Time B

Relative A

Relative B

A = 42 km/h

A = 40 km/h

A = 42 km/h

A = 40 km/h

130,1

crossroad

12:35

12:45

3:05

3:15

130,5

crossroad

12:36

12:45

3:06

3:15

131,4

Svatý Kopeček

12:37

12:47

3:07

3:17

131,7

st. Dvorského

12:38

12:47

3:08

3:17

132,1

st. Radíkovská

12:38

12:48

3:08

3:18

132,5

crossroad

12:39

12:48

3:09

3:18

134,0

Lošov

12:41

12:51

3:11

3:21

134,5

crossroad

12:42

12:51

3:12

3:21

134,6

st. Svolinského

12:42

12:51

3:12

3:21

136,9

Velká Bystřice

12:45

12:55

3:15

3:25

137,9

crossroad

12:47

12:56

3:17

3:26

139,3

Bukovany

12:49

12:58

3:19

3:28

140,2

Olomouc Droždín

12:50

13:00

3:20

3:30

141,0

crossroad

12:51

13:01

3:21

3:31

141,2

crossroad

14:26

14:36

3:26

3:36

141,6

crossroad

12:52

13:02

3:22

3:32

142,5

Svatý Kopeček

12:53

13:03

3:23

3:33

142,8

Svatý Kopeček, st. Dvorského

12:54

13:04

3:24

3:34

34


2 +Z B1

+Z 2

3b

C

rý t

B1 +Z 2

2 +Z B1

Czech cycling tour 2013

A IP 9 10 a

IP 4b

-z ak

Start and finish area / Prostor startu a cíle 1. etapa Unièov

1st stage: Uničov

B2

9

9

B2

9 B2

START FINISH PODIUM JURY VIP TEAM AREA DOPING

B1+

9

B2

Z2

B2

9

B2

9

-

START

-

FINISH

-

PODIUM

-

JURY

-

V.I.P.

-

TEAM ARENA

2. etapa CCT start

2nd stage: start - olomouc -

JURY

wc

-

prùjezd Hradèanský, námìstím -

-

dojezd do cíle - závosníci

pódium,stupnì vítìzù

START FINISH PODIUM V.I.P. PARKING JURY DOPING PENZION ARCHA VIP TEAM AREA TRIBUNE DOPING

dojezd do cíle - vozy

kanceláø závodu

-

START

- osazeno TEAM ARENA B1 bude 5 dní dopøedu- s textem PODIUM (platí ...

B1

+Z

2

Vypracoval: Veiser Lukáš Datum: 4.2.2013

B2

9

-

35 JURY

B29

-

-

REFRESHMENT

prùjezd Hradèanský, námìstím

V.I.P. PARKING -

V.I.P.

Dopravní øešení: Úplná uzavírka nám. Svobody v Olomouci Akce: Cyklistické závody

Tele 736

Adresa pro


b-z ak rýt IP4

B1+

Z2

+Z B1

2

Z2

B1 +

3b

C

START FINISH PODIUM JURY VIP TEAM AREA DOPING

A IP 9 10 a

IP 4b

-z a

kr ý

t

B1 +

Z2

2nd stage: finish - Mohelnice

2 +Z B1

Start and finish area / Prostor startu a cíle 2. etapa CÍL CCT

B2

9

9

B2

B2 9 B1+

9

B2

Z2

B2

9

B2

9

-

START

-

TEAM ARENA

-

JURY

-

V.I.P.

-

DOPING

3rd stage: start - zábřeh3. etapa start Zábøeh

-

JURY

-

FINISH

-

PODIUM

prùjezd Hradèanský, námìstím

Masarykovo dojezd do cíle - závosníci námìstí

pódium,stupnì vítìzù

START FINISH PODIUM JURY VIP V.I.P. PARKING TEAM AREA DOPING -

TRIBUNE

dojezd do cíle - vozy

kanceláø závodu

-

START

-

TEAM ARENA

-

PODIUM

2

JURY

+Z

-

B1

-

ttv sport group o. s.

-

REFRESHMENT

36

V.I.P. PARKING -

V.I.P.

B1 bude o dopøedu s

Vypracoval: Veise


+Z B1

2

B1 +Z 2

2 +Z B1

Czech cycling tour 2013

a

IP 4

bz

ak rý t

B1 +Z

2

Start and finish area / Prostor startu a cíle

3b

C

A IP 9 10

3rd stage: finish - šternberk 3. ETAPA CÍL ŠTERNBERK START FINISH PODIUM JURY VIP TEAM AREA DOPING

B2

9

9

B2

B2 9 B1+ Z2

B2

9

B2

9

B2

9

4th stage: start - olomouc JURY

wc

-

pódium,stupnì vítìzù

FINISH V.I.P.

-

TEAM ARENA

-

JURY

-

DOPING HOTEL

-

PODIUM HOTEL

Olomouc Horní nám. -

V.I.P. PARKING

REFRESHMENT

prùjezd Hradèanský, námìstím dojezd do cíle - závosníci dojezd do cíle - vozy

kanceláø závodu

B1

START FINISH PODIUM JURY VIP TEAM AREA DOPING

B1 bude osazeno 5 dní dopøedu s textem (platí ......

+Z

2

Vypracoval: Veiser Lukáš 9

START

-

TEAM ARENA

-

PODIUM

-

V.I.P.

B29

37

-

B2

-

-

-

Datum: 4.2.2013

Dopravní øešení: Úplná uzavírka nám. Svobody v Olomouci Akce: Cyklistické závody

Telefon: 736 683 482,602

Adresa provozo O Te


ttv sport group o. s.

Start and finish area / Prostor startu a cíle SV. Kopeèek 4th stage: finish - svatý kopeček START FINISH PODIUM JURY VIP TEAM AREA DOPING

-

-

JURY

TEAM ARENA

-

DOPING

-

FINISH

-

V.I.P.

-

JURY

-

TRIBUNA

V.I.P. PARKING

REFRESHMENT

prùjezd Hradèanský, námìstím pódium,stupnì vítìzù

dojezd do cíle - závosníci dojezd do cíle - vozy

kanceláø závodu

B1

+Z

2

-

38 osazeno 5 B1 bude dopøedu s textem ( Vypracoval: Veiser Lukáš


20 13

7.

05 .0

8

:5

11

TT ww V s w. po cz rt ec gr hc ou yc p o lin .s gt . ou r.c z

Profile for Jan Brychta

Czech Cycling Tour 2013 official book  

11. - 14. 7. 2013 / UCI Europe Tour 2.2.

Czech Cycling Tour 2013 official book  

11. - 14. 7. 2013 / UCI Europe Tour 2.2.

Advertisement