Page 1

J AMES

V AUGHAN

PHOT OI L L US

t he

f ac t or

Aer ospace Def enseand Sci ence

J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS 3306789010

J AMES@J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


NASASpaceLaunchSyst em ( SLS) i nor i gi nalpr oposedSat ur ncol or s.

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


Bl ueOr i gi n’ s“ New Shepar d” execut i ngver t i calr et ur n.

J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


Si k or s k yS92HM oper at i on

J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


MX1“ Mar i neOne” nal i n2022

J AMES@J AMESVAUGHANPHOTO. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


J AMES@J AMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


Ar tf orcor por at eof f i cesandheadquar t er s.

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTO. COM


JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTO. COM


Gul f st r eam G650ER


JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTO. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


CommandandCar govessel sl eave Ear t honanexpedi t i ont oMar s.

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


LockheedMar t i nconcept sf orhuman expl or at i onoft hesur f aceofMar s.


Cr ewedl ander swai ti nor bi tabove t hesur f aceofMar s-LMCO desi gn.

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


LockheedMar t i nl ander s ont hesur f aceofMar s

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


I SI Si saboutt ohavedi nnerguest s!

TheGener alAt omi csMQ9Reaper( somet i mescal l edPr edat orB)i sanunmannedaer i alvehi cl e( UAV)capabl eofr emot el ycont r ol l edoraut ono devel opedbyGener al At omi csAer onaut i calSyst ems( GAASI )pr i mar i l yf ort heUni t edSt at esAi rFor ce( USAF) .TheMQ9andot herUAVsar er Pi l ot edVehi cl es/ Ai r cr af t( RPV/ RPA)byt heUSAFt oi ndi cat et hei rhumangr oundcont r ol l er s.TheMQ9i st hef i r sthunt er ki l l erUAVdesi gnedf o al t i t udesur vei l l ance.I n2006,t het hen–Chi efofSt af foft heUni t edSt at esAi rFor ceGener al T.Mi chael Mosel eysai d:" We' vemovedf r om usi ngUAVs sur vei l l ance,andr econnai ssancer ol esbef or eOper at i onI r aqiFr eedom,t oat r uehunt er ki l l err ol ewi t ht heReaper . "

TheMQ9i sal ar ger ,heavi er ,andmor ecapabl eai r cr af tt hant heear l i erGener al At omi csMQ1Pr edat or ;i tcanbecont r ol l edbyt hesamegr ounds MQ1s.TheReaperhasa950shaf t hor sepowert ur bopr opengi ne( compar edt ot hePr edat or ' s1 15hppi st onengi ne) .Thegr eat erpoweral l ows t i mesmor eor dnancepayl oadandcr ui seataboutt hr eet i mest hespeedoft heMQ1.Theai r cr af ti smoni t or edandcont r ol l edbyai r cr ew i nt he ( GCS) ,i ncl udi ngweaponsempl oyment .

JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


nomousf l i ghtoper at i ons, r ef er r edt oasRemot el y f orl ongendur ance,hi ghspr i mar i l yi ni nt el l i gence,

dsyst emsusedt ocont r ol st heReapert ocar r y15 eGr oundCont r olSt at i on

JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTO. COM


J AMES

V AUGHAN

PHOTOI L L US VI DEO

JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS3306789010


JAMES@JAMESVAUGHANPHOTOI LLUS. COM


J AMES

V AUGHAN

PHOT O I L L U S THE MAGAZI NE

JamesVaughanwasbor ni n1955andgr ew upi nt hei dyl l i csur r oundi ngsofasmal lOhi o t own.Hi sf at herwasr esear chdi r ect orf oramaj orcor por at i onandhi smot herwasapoet . Af t erget t i ngadegr eei nphot oj our nal i sm hespent30year si nChi cagowor ki ngi n adver t i si ngandf ashi on.Vaughanr et ur nedt ohi shomet owni nOhi owher ehemai nt ai ns st udi of aci l i t i esandwor ksf orcl i ent swor l dwi det hr ought heI nt er net .


LI NK

JamesVaughanPhot o-I l l ust r at i on CONTACT : t el e:3306789010( not ex t ) emai l :j ames@j amesv aughanphot oi l l us. com MAI NAEROSPACEPORTFOLI O:LI NK VI DEOS:LI NK MAI L: 641Nor t hWi l l ow St r eet Kent ,Ohi o44240 USA BI O:LI NK aboutJamesVaughan STUDI O:LI NK seet hef aci l i t i es al lcont ent sex i stundernat i onalandi nt er nat i onalcopyr i ght l awsnor epr oduct i onwi t houtt hear t i st ’ swr i t t enper mi ssi on.

vi si tusat :

END

Aerospace and Defense No. 9  
Aerospace and Defense No. 9  

magazine- mailer of work from James Vaughan Photo-Illustration