Page 1

A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVKÖNYVE

A 2010/2011-ES TANÉVRŐL


Szerkesztette: Jámbor Tamás Vinczéné Pozsgai Lilla

Borító: Varga Attila

Nyomdai előkészítés, tördelés: Jámbor Tamás Vinczéné Pozsgai Lilla

Köszönjük azon kollégáink és tanulóink munkáját, akik hozzájárultak e könyv létrejöttéhez. A szerkesztők


Tartalomjegyzék Kedves Olvasó! ...................................................................................................................... 5 Tanévnyitó ünnepség ............................................................................................................ 7 Iskolaátadás ............................................................................................................................ 8 Kirándultunk ........................................................................................................................ 10 Elsősavató ............................................................................................................................. 13 Szülő – tanár – diáktalálkozó ............................................................................................. 14 Hőgyes-verseny .................................................................................................................... 15 Halloween a 10. c osztályban ............................................................................................. 17 Szalagtűző ünnepség – Ilyenek voltunk… ....................................................................... 19 Sportolói fogadás ................................................................................................................. 21 Nemzetek karácsonya ......................................................................................................... 22 Megyei „jó tanuló – jó sportoló” díjátadás ...................................................................... 23 Provence ............................................................................................................................... 24 Sítábor ................................................................................................................................... 25 Alapítványi bál...................................................................................................................... 27 Velence .................................................................................................................................. 28 Március 15............................................................................................................................. 30 Mestermunka ........................................................................................................................ 31 Ördögök vs. Angyalok és Cowboyok vs. Indiánok ........................................................ 34 Bolondballagás képekben…............................................................................................... 36 Ballagási beszéd.................................................................................................................... 37 Az év Hőgyes-diákjai........................................................................................................... 39 Érettségi élményeim ............................................................................................................ 40 Osztálykirándulás ................................................................................................................. 43 A határon túl, de mégis Magyarországon ......................................................................... 44 A mi Tanárunk ..................................................................................................................... 46 Deli Lajos szakmai önéletrajza........................................................................................... 48 Első évem a Hőgyesben ..................................................................................................... 52 OKTV- Országos Középiskolások Tanulmányi Versenye............................................ 53 Kiss Máté könyve ................................................................................................................ 55 Mi az a Triál? ........................................................................................................................ 57 Nyelvészpalánták sikerözöne ............................................................................................. 59 3


2010/2011-es tanévben nyelvvizsgát tett tanulóink ....................................................... 61 ECDL ................................................................................................................................... 62 Tanulmányi eredményeink ................................................................................................. 64 Sporteredmények................................................................................................................. 77 Iskolánk dolgozói ................................................................................................................ 94 Osztályaink ........................................................................................................................... 96 Osztályképek ...................................................................................................................... 103 Ballagó diákjaink................................................................................................................ 119

4


Kedves Olvasó! Ön a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 2010-2011. tanévének évkönyvét tartja a kezében. Immár második alkalommal jelenik meg ilyen kiadványunk, amit azzal a szándékkal készítünk el, hogy a tanulók és a szülők széles rétegeihez eljuttassuk iskolánk eredményeit, így lehetővé tegyük, hogy munkánkat még jobban megismerjék. Engedjék meg, hogy bevezetőmben felvillantsak néhányat a tanév legfontosabb eseményei közül. A tanév első jelentős eseménye 2010. augusztus 30-án volt, amikor is a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0148 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben Hajdúszoboszlón pályázat városi projektzáró rendezvényét tartottuk meg Bényei Sándor projektmenedzser szervezésével és vezetésével. Itt számot adtak városunk projektbe bevont iskolái a kompetencia alapú oktatás bevezetésének egy éves tapasztalatairól. A projekt természetesen folyik tovább. A fenntartási időszak 5 évéből a 2010-2011-es volt az első. A tanév elején birtokba vehettük felújított iskolaépületünket. Szeptember 9-én történt meg a hivatalos átadás. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy ezt a napot iskolánk jeles napjai között fogjuk emlegetni. Mivel a kivitelező a tanév kezdete előtt, az utolsó pillanatban fejezte be a munkát, így az épületet „belakására”, csinosítására tanév közben kellett sort kerítenünk. Erről is olvashatnak részletesebben ebben a könyvben. Megszerveztük az immár hagyományos iskolakirándulást is. Október 12-én most Polgárra utaztunk, ahol diákjaink megismerkedtek az Archeopark látványosságaival, és eltölthettek egy kellemes, sportos, vidám napot iskolatársaikkal és tanáraikkal. Egyre népszerűbb az előrehozott érettségi diákjaink körében. Az őszi vizsgaidőszakban 23 tanulónk 24 tantárgyból tett sikeres érettségi vizsgát. A tavaszi vizsgaidőszakban 133 végzős diákunk tett rendes érettségi vizsgát, ahol 613 középszintű és 39 emelt szintű tantárgyi vizsgán kellett a tanulóknak megfelelni. További 14 tanuló tett előrehozott vizsgát tanítványaink közül. Ez év január 28-án részt vettünk azon az országos IKT konferencián, amelyet a hajdúszoboszlói Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola és az OKTADOR Pedagógiai Szolgáltató Intézet szervezett. Három kollégám vállalkozott arra (Balla Éva, Szandai Kázmérné és Váradi Orsolya), hogy ízelítőt adjon az ide látogató középiskolai tanároknak, milyen módon tudjuk hasznosítani az infokommunikációs technológiákat a középiskolás korosztály tanításában. A TÁMOP-1.1.1-09/1-2010-0092 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – Tanulói laptop program Hajdúszoboszlón pályázat keretében 67 darab notebook érkezett iskolánkba. Az új eszközökkel való ismerkedés időszaka a második félév volt. 5


A kompetenciás projektben megismert jó gyakorlat alapján Szandai Kázmérné a 7.e osztály tanulóival ez év márciusában mestermunkát készíttetett. Témakör az ókor volt. Az elkészült remekműveket a diákok április 7-én mutathatták be osztálytársaiknak, szüleiknek és tanáraiknak. az elkészült rendkívül színvonalas alkotásokból kiállítást rendezett be a kolléganő iskolánk első emeletén. A nyár folyamán kerültek kihelyezésre a TÁMOP-1.1.1-07/1-2008-0903 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése – Intelligens iskolákért Hajdúszoboszlón pályázat keretében elnyert interaktív táblák. Kilenc tantermi szetthez jutott iskolánk. Ebben a tanévben sem feledkeztünk meg a hátrányos helyzetű tanulóink felzárkóztatásáról valamint a tehetségek fejlesztéséről. A tehetséggondozó munka ebben az évben is meghozta a gyümölcsét. Az évkönyvben számtalan kiemelkedő versenyeredményről olvashatnak. A képzés színvonalát és eredményességét a tanulmányi- és sportversenyeken elért sikereken túl az érettségi vizsgákon nyújtott kiváló teljesítmények és a felsőoktatási felvételi mutatók is alátámasztják. Remélem, hogy sikerült az érdeklődését felkeltenem. Bízom benne, hogy kiadványunkat Ön is hasznosnak ítéli majd, és örömmel forgatja. Szandai Kázmér igazgató

6


Tanévnyitó ünnepség Szeptember 1-jén ünnepség keretében nyitottuk meg a tanévet. Az esemény exkluzivitását az adta, hogy egy év „önkéntes száműzetés” után végre birtokba vehettük a megújult és újjászületett iskolaépületet! A tradícióknak megfelelően a Himnusz hangjaival vette kezdetét az ünnepség. Elhangzása után Ferenczi Edit 10.e osztályos tanuló köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót az ünnepség szónokának. Szandai Kázmér igazgató úr beszédében hangsúlyozta az elvégzett feladat nagyságát, amire hosszú éveket kellett várnia az iskola közösségének. Ugyanakkor rámutatott, hogy csak közös akarattal őrizhetjük meg hosszú ideig az épületet ebben az állapotában. Az ünnepi beszéd elhangzása után Gönczy Csilla tanárnő vezetésével az iskola kamarakórusa tette meghitté az ünnepséget. A műsorban meghallgathattuk Küzmös Dóra 10.e osztályos tanuló szavalatát, amit Sóvágó Emese (10.c) klarinétjátéka mesterien egészített ki. Természetesen nem maradhatott el a hagyományos fogadalomtétel sem, miután iskolánk új polgárait ünnepélyes keretek között fogadtuk be a közösségbe. Ezt jelképezte a számukra átadott nyakkendő illetve sál. A közösség új tagjait Czeglédi Fruzsina (12. C), a Diákbizottság elnöke köszöntötte. Reményét fejezte ki, hogy minél hamarabb beilleszkednek, s a közösség aktív tagjaivá válnak. 7


Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget, majd a tanárok és diákok kíváncsian vették birtokba a megújult létesítményt.

Iskolaátadás Birtokba vettük a megújult iskolaépületet Ebben a fejezetben iskolánk felújításának rövid történetét szeretném felvázolni. A történet 2008 elején kezdődött. Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. január 28-án pályázatot nyújtott be – ahogy a pályázat szövege fogalmazott – „kistérség legnagyobb középfokú oktatási intézményének teljes körű akadálymentes felújítására”. A pályázat kétfordulós volt. Az első forduló pozitív eredményéről 2008. augusztus 29-én született meg a döntés. Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0001 A Hőgyes Endre Gimnázium komplex felújítása és akadálymentesítése pályázatunk kapcsán a Regionális Fejlesztési Tanács 2009. szeptember 1-jén meghozta várva várt második fordulós döntését is: pályázatunkat támogatásra alkalmasnak találta. A 2009. szeptember 3án kelt szerződésben rögzített összköltség 515.578.081 Ft volt, amelyből 464.020.273 Ft a támogatás összege. A fennmaradó rész az önkormányzati önrész, amelyet Hajdúszoboszló városa biztosított a pályázat benyújtásakor meghozott döntésével. Minden szükséges engedély és a tervek birtokában 2009. május 25-én megjelent a Közbeszerzési Értesítőben a kivitelező kiválasztására vonatkozó hirdetmény. Így mire a végleges döntés megszületett, 2009 augusztusában a kivitelező cég is kiválasztásra került. A közbeszerzési eljárás nyertese a HUNÉP UNIVERSAL Zrt – NÁDÉP Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft konzorcium lett. A kivitelezési szerződést 2009. november 2-án írták alá, így november 3-án kezdődhetett meg a munka, a várakozásunkhoz képest két hónapos csúszással. A felújítás során megtörtént a rossz állapotú ablakok cseréje. Az összes ajtót fém ajtóra cseréltük. Megtörtént a teljes fűtési rendszer cseréje. A régi korrodált csövek és radiátorok helyére mindenütt újak kerültek. Kicserélték a vízvezeték-csöveket is. Az elektromos vezetékrendszert modern rézkábelekre cserélték. A termeket korszerű, álmennyezetbe épített világítótestekkel szerelték fel. 8


A pincét és a falakat a vizesedés ellen szigetelték. Az aljzat az egész épület alatt vízés hőszigetelő réteget kapott. Elkészült az épület külső hőszigetelése is. Ettől jelentős (25-30 %-os) megtakarítást remélünk a fűtési költségben. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy várakozásunk beigazolódik. A környezettudatos nevelést is segítendő a tornaöltözők melegvíz-ellátását napkollektor beépítésével oldottuk meg, kiváltva a gázbojlereket. A felújítási munka része az épület komplex akadálymentesítése is. A mozgáskorlátozottak bejutását rámpa és lift könnyíti meg. A gyengén látókat a folyosó burkolatába beépített eltérő színű csempék és járólapok, valamint Braille-írással készített feliratok segítik. A hallásproblémákkal küzdőket indukciós hurok segíti a kommunikációban. Megújult a sportudvar is. Ennek kapcsán az aszfaltos pálya új burkolatot kapott, a salakos pályát pedig átépítették műanyag borításúvá. Így az őszi-tavaszi időszakban is használhatóvá válik. Új labdafogó hálókkal egészültek ki a pályák. Megújult a salakos futópálya, a súlylökő kör és a távolugrópálya is. Az épület előtti udvarrész díszburkolatot kapott, amelyet esténként a bejáratot két oldalról szegélyező támfalba épített lámpatestek világítanak meg. Az Önkormányzat Városfejlesztési és Műszaki Bizottságának támogatásával a belső udvart is sikerült díszburkolattal ellátni, ami elegáns külsőt kölcsönöz az egész udvarnak. A kivitelező a végső határidő előtt egy héttel, 2010. augusztus 30-án jelentette készre az projektet. Ekkor történt meg az épület műszaki átadása. 2010. szeptember 9-én 16 órakor rendeztük meg a hivatalos avatási ceremóniát. Ezen köszöntőt mondott Szandai Kázmér igazgató mint házigazda, Dr. Sávágó László polgármester a megrendelő önkormányzat képviseletében, Hegymegi István a HUNÉP Universal Zrt műszaki igazgatója a kivitelező képviseletében, valamint Kocsis Róbert alelnök a HBM Önkormányzat képviseletében, aki mint az iskola hajdani diákja személyes érzéseit is megosztotta a közönséggel. Az iskola egész közössége nagy örömmel vette birtokba az újszerű épületet, annak ellenére, hogy a visszapakolást csak szeptember elején tudtuk befejezni. 2010. szeptember 9-e iskolatörténeti dátum lesz, amelyet még sokáig igazi ünnepnapként fogunk emlegetni. 9


Ezzel a projekttel egy olyan újszerű iskolaépülettel gyarapodott városunk, amely megfelel a 21. század követelményeinek, és méltán lehet büszke rá valamennyi szoboszlói polgár. A befektetett 50 millió önkormányzati forint 500 millióval növelte városunk vagyonát. Szeretném megragadni ezt az alkalmat is, hogy köszönetet mondjak Hajdúszoboszló város Önkormányzatának bölcsességéért, hogy támogatta a pályázat elkészítését és beadását. Köszönöm azoknak az önkormányzati és külső szakembereknek a közreműködését, akik munkájukkal hozzájárultak a projekt sikeréhez. Köszönettel tartozom a kivitelezőknek, hogy a vállalt határidőre jó minőségben elkészítették a felújítást. Megköszönöm munkatársaimnak a projekt sikeres befejezéséért tett erőfeszítéseit. Végezetül köszönetet mondok a tanári karnak, a tanulóknak és szüleiknek a megértésért és a pozitív hozzáállásért, ahogyan az építkezés alatti mostoha körülményeket elviselték. Szandai Kázmér igazgató

Kirándultunk Lassan megszokottá válik városunk lakói számára, hogy egy szép őszi napon autóbuszok lepik el a Halasi Fekete Péter teret. Persze nem valami autós felvonulásról van szó, sőt nem is evakuációs katasztrófa-védelmi gyakorlatról szól a történet. Csupán az történik ilyenkor, hogy a gimnázium 600 diákja – no és persze a tanári kar - az „Ismerd meg hazádat”- mozgalom keretében valamely hazai turisztikai látványosság felé veszi az irányt. Idén szerencsére nem sokat kellett utaznunk, hiszen a célállomásunk a Polgár közelében található M3-as autópálya melletti Archeopark volt. Annak ellenére, hogy néhányan szerették volna, ha kirándulásunk célja az autópálya bal oldalán fekvő outlet, a buszok a jobb oldalra, az Archeopark felé kanyarodtak le a pályáról. Megérkeztünk idei iskolai kirándulásunk színhelyére. 10


Az autópályán Budapest felé haladva sokszor elsuhan az ember e látványosság mellett anélkül, hogy megszakítva utazását, felfedezze a park kincseit. Mi most ezt tettük, s azt hiszem, senki sem bánta meg, hogy ezt a napot nem az iskolapadban töltötte. A kiállítás helyszínének kijelölésekor természetesen szerepet játszott a jó megközelíthetőség, valamint a román-ukrán-cseh területek viszonylagos közelsége. Itt jegyzem meg, hogy az eredeti elképzelések szerint az Archeopark helyszíne Hajdúszoboszló lett volna, s jól egészítette volna ki a város turisztikai palettáját. Az akkori döntéshozók ezt másképp látták, s döntésük értelmében Polgár lett a nyertes. No de kanyarodjunk vissza kirándulásunkhoz! Megtöltöttük a buszparkolót és hamarosan az egész parkot is, mind az 5 hektárt. Az időjárás a kegyeibe fogadott bennünket. Ragyogóan sütött a nap, minden eltervezett programot, versenyt sikerült megrendezni. A park dolgozói felkészülten várták a 600 diák rohamát. A tájékoztató a kunhalom formájú épületben kezdődött, ahol az autópálya építésekor talált 7000 éves leletek másolatai vannak. Ezután az osztályok forgószínpadszerűen tekintették meg a látványosságokat és teljesítették a különböző állomások feladatait. Megnéztünk mindent: a tájházakat, az újkőkori lakóházat, a tornyokat, a berendezett jurtákat, a Csörsz-árok másolatát, a pajtákat, állatokat, tavat, színpadot. Az osztályokból összeállított csapatok egy úgynevezett „nomád vetélkedőn” vehettek részt, ahol a nem megszokott versenyszámok (malomkő-hajítás, zsákban futás, patkódobás célba, talicska-váltó, puzzle, kötélhúzás, horgászat, íjászat) jó szórakozást nyújtottak a résztvevőknek és nézőknek egyaránt. A legszórakoztatóbbnak mégis a sífutás bizonyult, ahol négyfős csapatoknak kellett egyszerre lépve leküzdeni a távolságot. Akik nem vettek részt a vetélkedőn, azok sem maradtak program nélkül, hisz a lányok kosárlabdázásban, a fiúk pedig kispályás labdarúgásban mérhették össze erejüket. S hogy a versenyeknek valami tétje is legyen, arról a házigazdák nevében Nagy Tibor úr, a park igazgatója gondoskodott, aki a győzteseknek egy-egy kupát ajánlott fel. A nap zárásaként egy rövid eredményhirdetéssel búcsúztunk az Archeoparktól. 11


A kategóriánkénti összetett győztes a 9.e és a 12.a osztály csapata lett, míg mindkét labdajátékban a 13.c-sek bizonyultak a legjobbnak. A többi osztály emléklapot kapott. Lehet, hogy azt már mindenki elfelejtette, hogy „a polgári Archeopark az itteni autópálya építésének kevéssé ismert vonatkozásaira, azaz a természeti környezetre gyakorolt hatásaira, az építést követő tájrehabilitációra, valamint a föld alatt rejlő régészeti örökség tervszerű mentésére, illetve az elért eredményeire igyekszik felhívni a figyelmet” A sors fintora, hogy tényleg az utolsó pillanatban tudtuk megnézni ezt a ritka látványosságot, ugyanis az alacsony látogatottság miatt az ősz folyamán a park végleg bezárta kapuit! De senki nem felejti a közös nevetést, a rúgott gól örömét, a kifogott fahalacskák számolását, a kosárpalánk csattanását, a meghitt beszélgetéseket, a dobozban hazahozott kiscicát, a tónál titokban elszívott cigi füstjét, a vetélkedőben győztes 12. asokat: az egész nap hangulatát. Bali István

12


Elsősavató November 19-én rendeztük meg az elsősavatót. Már hagyománynak számít, hogy a diákönkormányzat szervezi a nap programját. Délelőtt az osztályok csoportos jelmezben adták elő az erre az alkalomra írt osztályindulójukat. Nagy volt az izgalom, különösen a hetedikeseknél, el sem tudták képzelni, hogy fogadják őket a „nagyok”. Minden osztály ügyesen megoldotta a feladatát (a 7.e-sek holdkórosnak, a 9.a-sok munkásnak, a 9.b-sek óvodásnak, a 9.c-sek pedig nagyszülőknek öltöztek). Jó hangulatú délelőtt volt a tanárok és diákok számára egyaránt. Az esti elsősavató bulira már jóval korábban elkezdtük a készülést. Sok ötlet, rengeteg próba után következett a szereplés. Az osztályok betűrendben mutatták be produkcióikat. A hetedikesek táncoltak, énekeltek, a lányok egy csapata külön számmal is készült. A műsorszámokat kiegészítve zenés verses produkciókkal még egyszer előadták decemberben a szülőtanár-diák találkozón is. A 9.b-sek egy nagyon látványos modern táncot adtak elő, a nyelvi előkészítős diákok egy érdekes zenés-táncos jelenettel szerepeltek. Az est további részében játékos vetélkedőn vettek részt a diákok, volt tréfás fogadalomtétel. Utána elkezdődött a szokásos HEG- buli. Együtteseink fellépése után volt a diszkó. 13


Nagyon jól érezték magukat az „elsősök” és minden résztvevő. Még sokáig beszélgettünk a gyerekekkel a nap élményeiről. Árváné Márton Erzsébet

Szülő – tanár – diáktalálkozó A hatosztályos képzésben az első tanévnek különösen fontos szerepe van. Ebben az időszakban derül ki, hogy jól döntöttek-e a gyerekek, mikor bennünket választottak. Az 7.e–seim számára rendkívül élménydús volt a2010/11-es tanév. Az iskolai kirándulás, a Hőgyes-futóverseny, a klubdélután, az elsősavató mellett az első félév legjobban várt rendezvénye volt, a szülőkkel-tanárokkal szervezett közös est. Szeptember első heteitől nagy izgalommal készültünk a bemutatkozásra. A program első részében műsorral köszöntöttük vendégeinket. A lányok egy csapata táncot mutatott be (ők dolgozták ki a koreográfiát is), két csoport vidám jelenettel készült, mások szavaltak, hangszeren játszottak szólóban vagy párban. Az irodalmat kedvelők írták az összekötő szöveget, szavaltak. Több közös ének és egy osztályinduló is elhangzott. Különösen nagy tetszést aratott, mikor saját gondolataikat olvasták fel arról, hogy érzik itt magukat. A műsor után kollégáim beszéltek a tapasztalataikról az első hónapok után, majd a szülők bemutatkozása, első benyomásai következtek. Az est zárása egy kötetlen beszélgetés volt a felnőttek kö14


zött. A gyerekek pedig most már felszabadultan buliztak egy másik teremben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen tehetségesek, sokoldalúak a tanítványaim. Az erre az alkalomra a tanulók munkáiból rendezett kiállítás is jól példázta ezt. Úgy érzem, megérte a sok tervezés, próba, hiszen a közel nyolcvan vendég nagyon jól érezte magát. A szülők elmondták a beszélgetéskor, hogy nagyon jó döntés volt ideíratni a gyereküket. Mindenkinek ajánlani tudom az ilyen összejövetel megszervezését, nagyon sokat segít egymás megismerésében. Árváné Márton Erzsébet

Hőgyes-verseny

Ebben a tanévben a hagyományos, Hőgyes Endre tiszteletére megrendezett versenyben a vetélkedőn túl a futóverseny és a plakátpályázat volt a verseny része. A plakátokat egészséges életmód témakörben kellett az osztályoknak elkészíteni, amelyeket Varga Attila tanár úr vezetésével egy zsűri rangsorolt. A vetélkedő Hőgyes Endre életén és munkásságán túl a Németi Zoltán tanár úr által összeállított fürdőtörténeti feladatokkal bővült, az egészséges életmód szellemében.

15


A 2010/2011. TANÉVI PLAKÁTVERSENY VÉGEREDMÉNYE 7-10. ÉVFOLYAM

11-13. ÉVFOLYAM

1. 2. 3.

9.e 10.e 10.b

1. 2. 3.

12.e 12.c 13.c

4. 5. 6. 7. 8. 9.

9.b 8.e 10.c 7.e 10.a 9.c

4. 5. 6. 7. 8.

12.b 11.b 11.c 11.a 11.e

A 9.a és a 12.a osztálytól nem érkezett pályamunka!

A 2010/2011. TANÉVI HŐGYES-FUTÓVERSENY VÉGEREDMÉNYE:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

7-10. ÉVFOLYAM 9.e 424 pont 9.c 379 pont 10.c 375 pont 7.e 338 pont 9. B 308 pont 10.e 301 pont 10.b 258 pont 10.a 218 pont 9.a 205 pont 8.e 193 pont

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

16

11-13. ÉVFOLYAM 12.e 468 pont 11.b 332 pont 12.c 285 pont 13.c 253 pont 11.e 250 pont 11.c 245 pont 12.a 202 pont 12.b 153 pont 11.a 116 pont


Halloween a 10. c osztályban Halloween? Kérdezhetnénk: mi ez? Egy újabb Amerikából jött őrület? A szabad véleményformálás joga mindenkinek a kezében van, hogy őrület-e vagy sem, de egy bizonyos, hogy ez az ünnep az angol nyelvterületről ered. Ezen gondolatok jegyében kezdődött a készülődés a nyelvi előkészítős osztályban az októberben megtartott tanár-diák-szülő találkozóra. A téma apropóját az időpont mellett a csoport angolos volta is adta. Az ötlet hamar megszületett, és a kezdeti vonakodás után a tanulók is szívvellélekkel benne voltak a szervezésben és a próbákban. A számítógéphez jobban értő diákok még egy PowerPoint-bemutatót is készítettek, amely a műsor alatt kivetítésre került, így téve még érdekesebbé és látványosabbá a műsort. Látványban pedig egyáltalán nem volt hiány, mivel a diákok saját maguk által készített, rémisztő jelmezekben vonultak fel a különleges Halloween Divatbemutatón. Egymást váltva lejtettek végig a kifutón a boszorkányok, vámpírok, szellemek, zombik, csontvázak és kísértetek a legnépszerűbb Halloween dallamokra, miközben szüleiket és tanáraikat rémisztgették, akik sok esetben fel sem ismerték, hogy kit rejt a maszk. A műsor leghangulatosabb részét mégiscsak az Adams Family című film zenéjére készült énekes – táncos bemutató adta. S ki ne emlékezne az Adams családról készült filmre, amelynek első, eredeti televíziós bemutatóját már az 1960-as években láthatta a nagyérdemű közönség, és borzonghatott a szereplők kinézetén, megnyilvánulásán és morbid humorán. Természetesen ezt a 17


filmet is újra feldolgozták, így nem ismeretlen a fiatalság körében sem. A szereplők megformálása nem volt könnyű feladat, de a diákok leleményessége leküzdött minden akadályt, és a karakterek megelevenedtek. A sokak által ismert főcímdal pedig oly fülbemászó, hogy a tanulók szívesen és könnyen megtanulták, és nem egyszer hallottam, ahogy órára menve a folyosón dúdolták. A mozgás mellett az ének kapott még nagyobb szerepet a műsor során, amikor is a méltán híres ’Twelve Days of Christmas’ karácsonyi dal speciális, horrorisztikus változatát adták elő a tanulók gitárkíséretre. A háttérben futó projektoros bemutató többször is megnevettette a vendégeket nem kis megelégedésünkre. Azért, hogy a szülők ne menjenek haza úgy, hogy nem tudják, mi is az a Halloween, egy rövid öszszefoglalót is kaptak ízelítőül az amerikai hagyományokból:

Halloween története A Halloween eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak elfoglalták Angliát. A kelta hagyományok közt szerepelt a samhain, amit a kelta napisten tiszteletére rendeztek. Ekkor a mai Nagy-Britannia és Észak-Franciaország területén élő kelták megünnepelték a kelta újévet, amely november 1-jére esett, és megköszönték a napistennek, hogy a földet és a termést gazdaggá tette. Ezen az éjszakán, úgy hitték, hogy az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjel vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásukat. Ez a nap jelentette a sötétség kezdetét, mert a kelták azt hitték, hogy a napisten Samhain a halál és a sötétség istenének fogságába került. Október 31-én, az újév előestéjén Samhain összehívta a halottakat, amelyek különböző formákban jelentek meg, ezek rossz lelkek, gonosz állatok figuráit öltötték magukra. A kelta papok egy hegytetőn a szent tölgy alatt gyülekeztek, tüzet gyújtottak, és termény- és állatáldozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak. Reggel a papok minden családnak adtak ebből a parázsból, hogy új tüzeket gyújthassanak velük, melyek elűzik a gonosz szellemeket, és melegen tartják az otthonokat.

Halloween jelképei A töklámpás lett az idők folyamán a Halloween legfontosabb jelképe. Az angol egyenes fordítás „carved pumpkin”. Az ilyenkor használt kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack O’Lantern. A történet szerint nevét egy Jack nevű részegestől kapta, aki az ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög egy széndarabot adott Jacknek, amit ő egy marharépába rakott lámpásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi nyugvóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát a jóval látványosabb tök váltotta fel. Amerikában Halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek jelennek meg, akik Trick or treat!, szabadon fordítva: „Cukor vagy bot!” („Cukrot vagy csínyt!”) kiáltással szólítják fel a lakókat állásfoglalásra. Elméletileg a szerencsétlen ajtónyitónak van lehetősége „botot” választani – a következményekkel együtt. Rendszerint a 18


gyerekek édességet kapnak, a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában általában baráti társaságban jelmezbált rendezve ülik meg ezt a számukra nagyon fontos ünnepet. A műsor során többször felzúgó taps és az önfeledt nevetés megerősített abban, hogy a Halloween ünnep feldolgozására igenis szükség van, mint ahogy érdemes lenne más nemzetek hagyományos ünnepeit is megeleveníteni. Őrület? Vagy talán mégsem az? Megkérdezhetjük újra. Döntse el mindenki saját elgondolása szerint a beszámoló elolvasása után. Egy biztos, az ismereteinket mindig szélesíteni kell, legyen szó matematikáról vagy célnyelvi országismeretről. És ha ehhez egy kicsit meg kell őrülni, hát legyen. Mikor, ha nem tizenéves korban? Erdei Gyöngyi

Szalagtűző ünnepség – Ilyenek voltunk… A szalagtűző bál kétségtelenül a legnagyobb port kavaró esemény a végzősök életében. Főként azért, mert ez az első állomás az utolsó évükben, amikor valóban meg kell küzdeniük az elmúlás gondolatával. Ekkor hangzanak el az első búcsúztató jellegű beszédek, megdobbannak a szívek, és kicsordulnak az első könnycseppek. Ám a szomorú részt leszámítva mindez egy hatalmas buli keretében történik. Sok osztály már nyár végén elkezdi gyakorolni a tánclépéseket, gondolkoznak a táncruha színén és fazonján, és igyekeznek minden kelléket mihamarabb beszerezni. Ez természetesen nálunk se ment másként. Némi vitát követve minden osztály megtalálta a számára legmegfelelőbb táncot, és gőzerővel kezdte legjobb tudása szerint elsajátítani a lépéseket. Hónapokig gyakoroltunk, egy héten akár több alkalommal is, hogy abban az ominózus öt percben az ünnepségen tökéletesek legyünk, és a családtagjainkat és barátainkat lenyűgözzük. A szalagtűző ünnepséget rengeteg előkészület előzi meg, és ez a vége felé már annyira fárasztó tud lenni, hogy egyetlen dolog vigasztalja a diákokat: mindjárt túl leszünk a táncon, és jön a bál! De előtte még szépen 19


katonásan felvonultunk, végighallgattuk a beszédeket és a verseket, igyekeztünk nem túlságosan zizegni-mozogni, de a fellépés miatt természetesen öszszeszűkült a gyomrunk. A szavalatok és a szalagtűzés után félrevonultak az osztályok, és elkezdtek készülni a táncra. Addig a vendégeket aerobikosok és énekesek szórakoztatták színvonalas műsoraikkal. A táncokat a 12.e nyitotta egy gyönyörű bécsi keringővel, ezt követően a 12.b varázsolt kubai hangulatot salsa táncukkal a sportházban. Majd egy kicsit népiesebb orosz tánccal a 12.a lépett fel, és végezetül a 12.c adta elő a régi idők Amerikáját idéző charleston táncát. A produkciók hatalmas sikert arattak, mindenki kivétel nélkül büszke volt ránk, és persze mi is magunkra. A táncok után az ünnepség a hagyományos lufi leengedéssel zárult, közben pedig minden végzős együtt énekelte Ákos Ilyenek voltunk című dalát. Az ünnepség után pár órával a diákok és a tanárok a szalagtűző bálon találkoztak, immár mindenféle stressztől mentesülve, és együtt mulattak tovább az este folyamán. Sokan a táncparketten őrködtek, a tanárok még egy nóta erejére is összegyűltek a színpadon, mások pedig az asztaloknál beszélgettek egy-egy kellemes ital mellett. A szalagtűző összességében egy remek lehetőség arra, hogy a diákok, tanárok, családtagok és barátok még a nagy megmérettetés előtt utoljára jól szórakozzanak együtt, és közösen vegyenek részt egy több hónapos munkát lezáró programban. Mindenesetre egy életre szóló élmény nyújtott ez nekünk, amit még hosszú évek múltán is emlegetni fogunk. „Ilyenek voltunk, és marad egy jel, amit itt hagyunk, ha indulni kell.” Mi már ott hagytuk a jelet és elindultunk az utunkon, és kívánunk az utánunk következő végzősöknek is sok sikert ehhez! Juhász Gréta

20


Sportolói fogadás Immár több éves hagyománya van annak, hogy városunk elismeri azoknak a sportolóknak, edzőknek és testnevelő tanároknak a munkáját, akik a tanév során valamely sportág országos döntőjében öregbítik iskolájuk, s ezáltal városunk hírnevét. Külön díjuk van megyei, városi és iskolai szinten azoknak, akik kiemelkedő sportteljesítményük mellett a tanulmányi munka területén is a legjobbak között vannak. Ezen az estén azonban azok kerülnek a rivaldafénybe, akik egy vagy akár több sportág tekintetében végig küzdötték a versenyeket a városi, körzeti fordulóktól kezdve a megyei győzelmeken át egészen az országos versenyekig. A sikeres diákok a felkészítőikkel együtt ezúttal is a Karikás Étterem vendégsze-

retetét élvezhették. Szerencsére évről évre egyre több meghívót kell kipostázni idén is több, mint százat -, így a sok meghívott miatt a teraszon kellett megteríteni. Külön büszkeséget jelentett számunkra, hogy a diákok zöme a Hőgyes Endre Gimnázium tanulója volt. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt városunk 21


sportéletének több vezetője, valamint az iskolaigazgatók közül is többen. Bogádi Imre a Polgármesteri Hivatal sportreferense –egyben a Városi Diáksport Bizottság titkára köszöntőjében méltatta az elért eredményeket, köszönetét fejezte ki a testnevelőknek és az egyesületi edzőknek a felkészítésben nyújtott segítségükért. A rövid méltatás után nem maradt más hátra, mint a finomságok elfogyasztása mellett feleleveníteni a versenyek legizgalmasabb pillanatait és élményeit. Reméljük, jövőre hasonló létszámban fogunk majd találkozni! Bali István

Nemzetek karácsonya Karácsony a nagyvilágban, népek karácsonya,karácsonyi szokások a Föld különböző országaiban. Ennek szellemében szerveztük és rendeztük meg ebben a tanévben az iskolai karácsonyt. Régen nem fogott össze és munkálkodott együtt ennyi tanár és diák egy iskolai ünnepségen. Az összekötő szöveg elmondását évek óta, önként vállalva most is Ferenczi Edit és Küzmös Dóra vállalta. Úgy szerveztük meg a programot, hogy egy-egy nép karácsonyi szokásainak az ismertetése után következett egy műsorszám ahhoz az országhoz kapcsolódóan. Az angol karácsonyt a 10. c, a németet a 11. c, a franciát egy vegyes, francia nyelvet tanuló diákcsoport, az oroszt a 12. b 10 diákja, a spanyol karácsonyt a spanyol szakkör tagjai, az amerikait Komlósi Mária, az ausztrált Tollas Tímea, a kanadait Bódi Hanna, a magyar karácsonyt pedig Pető Virág egy-egy kedves, vidám, az országra jellemző karácsonyi dallal mutatta be. Megjelenítődött még az ukrán karácsony Bali Emese és a dán ünnep Kiss Panna előadásában az országokból származó zeneszerző 22


egy darabjának eljátszásával zongorán, az olasz és a mexikói karácsony egy-egy onnan származó karácsonyi történettel, ezeket Holb Szabolcs, Kocsis Péter, Jeges János, Küzmös Dóra és Őri Alexandra adták elő. Ebben a műsorban is számíthattunk a 7.e táncos lábú lányaira. Már hagyománynak számít, hogy kb.100 énekelni szerető dalospacsirta diák fogott össze egy együtténeklésre a műsor elején és végén. Műsor közben mindig a megjelenített országra jellemző csodálatosan szép képek fokozták az ünnepi hangulatot, melyet Vinczéné Pozsgai Lilla tanárnő munkájának köszönhettünk. Minden diáknak, aki a műsorban szerepelt, és tanárnak, aki felkészítette őket köszönet a munkájáért! Jó volt velük együttdolgozni! Bízom benne, hogy sok résztvevőnek nyújtott örök emléket.

Megyei „jó tanuló – jó sportoló” díjátadás Január végén jeles eseményre voltunk hivatalosak. Debrecenben a Megyeháza Árpád termében ünnepélyes keretek között adták az elmúlt tanév során kiemelkedően teljesítő hajdúsági diáksportolók jutalmait. Az ünnepség rangját jelzi, hogy a megyei Diáksport Bizottság vezetői mellett a helyi közélet több prominens alakja is tiszteletét tette, köztük Bodó Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Szlatényi György, a Magyar Diáksport Szövetség főtitkára. A díjazottakkal, edzőkkel és szülőkkel zsúfolásig díszteremben Rozsondai Tibor, a Hajdú-Bihar Megyei Diáksportbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepség tulajdonképpen kettős szerepet töltött be, hiszen a sportágankénti legkiemelkedőbb sportolók – akik az iskolapadban is megállják a helyüket – mellett díjazták az elmúlt tanévben diákolimpiai bajnokságot nyert versenyzőket is. Míg az utóbbiak esetében automatikus a meghívás („csak” bajnoki címet kell szerezni), addig az előbbieknek egy sikeres pályázat is kell a kitüntetéshez. Büszkén mondhatjuk, hogy a bajnokok között is találhattunk Hőgyes-diákot, hiszen Kálmán Csenge az elmúlt évben a VI. korcsoportos lányok Atlétika Országos Döntőjében a 400 m-es versenyszámban nem talált legyőzőre. Teljesítményét tárgyjutalommal díjazták. 23


A jó tanuló – jó sportolók közé kerülni bizonyos kritériumoknak való megfelelés után lehet. Tanulmányi oldalról ez minimálisan 4,7-es év végi átlagot jelent. A sport szempontjából az elért hazai és nemzetközi eredmények mérlegelése során kaphat meghívót a díjazott. Szerencsére nagyon sok diákunk kiérdemelte az ünnepségen való részvételt. Mondhatjuk, a korábbi sikerek méltó folytatásaként idén tarolt a Hőgyes, hiszen két kategóriában – általános és középiskolások – összesen 32 tanulónk kapott oklevelet és kupát. Ez egyben azt is jelentette, hogy a legeredményesebb középiskolák vándorserlegét – megszakítás nélkül- nyolcadik alkalommal hódítottuk el. Érdekesség, hogy a kupára eddig kizárólag iskolánk nevét lehetett felvésni. Az általános iskolások sem akartak lemaradni, így ők is hazahozták –zsinórban harmadszor- a nekik járó vándorserleget. Végezetül álljon itt a díjazottak névsora, akik közül többen is több sportág tekintetében is megfeleltek a szigorú kritériumoknak: Gönczy Barbara 7.e Hegedűs Eszter 7.e Kaszás Rebeka 7.e Némethy Klaudia 7.e Árva Bence 7.e Lovas Réka 7.e Szabó Dániel 9. a Vincze Tamara 8.e Enyedi Fanni 8.e Fekésházi Mirjam 8.e Varga Péter 9.c

Németh Kata 9.e Holoda Péter 9.e Tóth Dániel 9.e Cseke Panna 9.e Kiss Rebeka 10.b Nagy Fanny 10.e Preznánszki Liliána 10.c Antal Renáta 11.c Dörgő Gyula 11.e Szabó Bianka 11.e Kovács Tamás 12.b

Kaló Fruzsina 12.e Kálmán Csenge 12.e Kurucz Boglárka 12.e Szálkai Gerda 12.e Tóth Rebeka 12.e Varga Rebeka 13.c Tollas Bettina Sarkadi Anna Daku Zsuzsanna Varsányi Nóra

Provence Az idei tanévben is lehetősége volt az iskola diákjainak részt venni a minden évben megszervezett külföldi kiránduláson, melynek úti célja Provence és a francia Riviéra volt. A kora délutáni órákban elhagyva Hajdúszoboszlót nekivágtunk a hosszú utunknak. Másnap reggel a divat fővárosába, Milánóba érkeztünk, ahol idegenvezetőnk, Lukács András segítségével felfedeztük a főbb lát24


ványosságokat. Szállásunk a francia Riviéra szívében volt, igazi mediterrán növényekkel és hangulattal körülvéve tölthettük el estéinket az ötcsillagos mobilehomejainkban. Innen csillagtúraszerűen jártuk be Provence csodálatos városait és romantikus falvait, tájait. Többek közt ellátogattunk Nizzába, Avignonba, Monte-Carlóba, Monacóba, Grasse-ba és Veronába, gyönyörködhettünk Európa legnagyobb kanyonjában, a Grand-Canyon du Verdon-ban és még számtalan élménnyel gazdagodva térhettünk haza. A kirándulás végén nemcsak mi búcsúztunk fájó szívvel Európa paradicsomától, hanem a busz is tudtunkra adta fájdalmát kétszeri lerobbanásával. Reméljük, a következő év kirándulása is ennyi felejthetetlen élményt tartogat majd számunkra.

Sítábor Az idei síszezonban a korábbi évekhez képest kicsit korábban keltünk útra, hogy ismét hódolhassunk a téli sportoknak. Az úticélunk ismét Ausztria, pontosabban a Stájerországban fekvő Mariazell volt.

25


Táborhelyül a Haus Franziskust választottuk. A helyszín és a szállásunk neve ismerősként csenghet, hiszen az elmúlt évben is itt kötöttünk lécet. Az akkori kellemes élmények miatt ismét ezt a festői városkát céloztuk meg, s nem is kellett csalódnunk. Igaz, a korai időpont miatt az indulás előtti héten egy kicsit aggódva figyeltük az aktuális hójelentéseket, hiszen a szokatlan meleg időjárás az Alpok területét sem kerülte el. Aztán megnyugodhattunk, mert az indulás hetében a folyamatos, intenzív havazás ismét ideális körülményeket teremtett. A közel 600 km-es út után kicsit fáradtan érkeztünk meg szálláshelyünkre, ahol meleg vacsorával vártak bennünket. A szállásunkra és az ellátásunkra idén sem lehetett panasz! A pályák és a felvonók állapota is kifogástalan volt, így semmi akadálya nem volt, hogy átadjuk magunkat a hegyről való lecsúszás örömeinek. A bátrabbak a fekete és piros pályán csillogtathatták tudásukat, az óvatosabbak pedig a nagyon kellemes kék, valamint az erdei pályákon ereszkedhettek le a völgybe. Ez egyébként annak a néhány kezdőnek is profi módon sikerült, akik ezen a héten sajátították el a sízés tudományát. Természetesen az esti program sem maradhatott el. A városnézés, a filmvetítés, az izgalmas társasjátékok, a közös éneklés is színesítette a programot. A lazításra vágyók pedig a városi uszodában és szaunában pihenhették ki a napi fáradalmakat. A tábor zárásaként sort kerítettünk azoknak a tréfás felavatására is, akik újonnan lettek tagjai a sízők széles táborának. S ahogy lenni szokott, maradt izgalom a végére is, ugyanis itthon derült ki, hogy egy bőrönd a panzió recepcióján maradt. Szerencsére nem végleg, csak egy kicsit meghosszabbította a sítábort. Bali István

26


Alapítványi bál Iskolánk alapítványa – immár hagyományosan – áprilisban rendezte meg jótékonysági bálját. Az időpontválasztás nem véletlen, hiszen amikor néhány évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy sok intézményhez hasonlóan mi is megpróbálkozunk egy bál tartásával, a hagyományos báli szezon minden hétvégéje foglalt volt. Így kényszerűségből április elejére esett a választásunk. Aztán nem bántuk meg a döntésünket, hiszen a szülők és meghívott vendégek elfogadták ezt a „kényszerű” helyzetet, s évről évre nagyon sokan tisztelték meg jelenlétükkel a rendezvényt. Szerencsére idén sem volt ez másképp. Ebben az évben új helyszínnek a Karikás Étteremet választottuk. A helyszín elrendezése miatt meg kellett változtatni az eredeti koncepciót. Természetesen idén is rövid műsor nyitotta a rendezvényt, melynek során Krekk Alexandra (12.b) konferálásával sorra léptek színpadra tehetséges tanítványaink. A sort a debreceni Vénkerti Általános Iskola balettes növendékeinek – többek között Debreczeni Nóra (11.e) és egykori tanítványunk, Márkus Luca - tánca nyitotta. Majd a zene vette át a főszerepet. Till Zsanett (7.e), Dömény Bianka (7.e), Tóth Viktor (12.a) és Komlósi Mária (10.e) egy-egy dallal alapozta meg az est hangulatát. A Sóvágó Emese (10.c), Dankó Péter (9.e) és Dankó Diána (7.e) alkotta fúvós-együttes is megcsillogtatta tudását. Bali István kuratóriumi elnök és Szandai Kázmér igazgató úr szavai után a szépszámú nézősereg átadhatta magát a kulináris élvezeteknek. A roskadásig rakott asztalok állták a próbát. Dianiska Csaba igazgató úr és munkatársai igazán kitettek magukért, hiszen az ember azt sem tudta, hogy a finomabbnál finomabb fogások közül mit válasszon!

27


Vacsora után a Pop Secret Band húzta a talpalávalót, akik a régi, jól bevált slágerek mellett új dalokat is bevetettek. Pihenésképpen megnézhettük az Ambrózia Hastáncos csoport műsorát, majd kezdetét vette a tombolasorsolás. A nagylelkű támogatók által felajánlott értékes tárgynyeremények és különböző szolgáltatások (kozmetikai kezelés, hajvágás, különböző értékű utazások) leltek gazdára. A nyereménytárgyak felajánlóinak ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni! A sorsolás után ismét a zene vette át a főszerepet. A legkitartóbbak egészen hajnalig rophatták a táncot. Bali István

Velence Idén a Hőgyes Endre Gimnázium diákjai lehetőséget kaptak egy 3 napos velencei kirándulásra. Márciusban látogattunk el a híres városba, hogy megnézhessük a karnevált. 5-én délután elindultunk egy busszal. Az út egész éjszakán át tartott. A sötétedés után aludni vágyókat megzavarta néhány hangoskodó. Reggel hétkor érkeztünk a kikötőbe, ahol vártuk a Marco Polo hajók tulajdonosát, egy szakállas bácsit, akit már messziről felismertünk. Nyolc óra tájékán felszálltunk egy hajóra, amivel Velence felé vettük az irányt. Amint leszálltunk a 28


járműről, egyből megpillantottunk egy álarcost. Legalábbis azt hittük. Utólag kiderült, hogy csak egy nagyon élethű bábut láttunk. A Szent Márk térig rengeteg stand mellett haladtunk el, amelyek tele voltak maszkokkal. Több hídon is átkeltünk, hogy eljussunk a főtérre. Útközben nagyon sok beöltözött embert láttunk, akik egész napjukat arra szentelték, hogy szórakoztassák az odalátogató tömeget. Az épületek elképesztően szépek voltak, a hangulat is csodás volt. A városban sétálva eljutottunk a halpiacra. Innen természetesen eléggé érdekes szagok áradtak, de ettől függetlenül megérte bemenni oda. Mindenféle tengeri élőlényt lehetett ott látni: polipokat, kagylókat, halak különféle fajtáit. Dél tájékán az egyik pizzázót választottuk, hogy megkóstoljuk a híres olasz pizzát. Nagyon finom volt, alig bírtuk megenni. Néhányan vettünk magunknak velencei maszkot és köpenyt. Egyből fel is próbáltuk. Meglepetésünkre fotósok kezdtek el rólunk fényképeket készíteni. Biztos azt hitték, hogy odavalósiak vagyunk. Délutánra olyan sok látogató érkezett, hogy alig tudtunk közlekedni, ez főleg a Szent Márk térre volt jellemző. Sajnos a nap eltelt, indultunk vissza a kikötőbe. Itt az volt a gubanc, hogy nem akartak felengedni egyik hajóra sem. Hála Valika néninek, sikerült egyre „felvitatkozni” magunkat. Haza tartó utunkat este kezdtük. Ilyenkorra már mindenki kimerült, mégsem tudtunk túl sokat aludni. Hazaérkezésünk utáni hétfőn az iskolában is ünnepeltük a Velencei Karnevált. Öszszességében nagyon jól éreztük magunkat az út során, ha megtehetitek, ti is látogassatok el oda.

29


Március 15. A 2009-2010-es tanév október 23-i megemlékezéséhez hasonlóan Varga Attila és Németi Zoltán tanárurak kapták a feladatot, hogy az idei tanévben az 1848. márc. 15-i forradalom tiszteletére megszervezze az iskolai ünnepséget.

A műsor készítőinek a koncepciója hasonló volt a tavalyihoz: a megszokottnak mondható „diákok verset mondanak és énekelnek” kategória helyett az iskolarádióból hallgathatták a gimnázium „polgárai” azt a hangmontázst, melyben ismert előadók által előadott dalok és prózai művek hangzottak el, melyekkel a készítők felvillantották az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit a kezdetektől egészen a vereségig. Régi és új hangfelvételek segítségével „fellépett” nálunk pl. Major Tamás egy Petőfi míg Latinovics Zoltán egy Ady-verssel. Hallhattuk Sebestyén Mártát a Deep Foresttel, ill. Vikidál Gyulát Az István a király c. rockoperából is. Amint a – korántsem teljes – felsorolásból látszik, a stílusok rendkívül keveredtek, mellyel sajátos hangulatot lehetett kölcsönözni a műsornak. A tavalyi műsorhoz hasonlóan a visszajelzések reményt keltőek voltak, mely az sugallhatja a hasonló feladatot vállalóknak, hogy érdemes a hagyományoktól eltérni és valami újat és rendhagyót csinálni! Németi Zoltán

30


Mestermunka 2010 tavaszán tantestületünk Debrecenben, az Ady Endre Gimnáziumban járt egy több órás továbbképzésen. Egy órát az ottani diákok mestermunka kiállításának megtekintésére szántunk, s meghallgattunk néhány előadást. Emlékszem, akkor az járt a fejemben, hogy könnyű az adysoknak, hiszen részben művészeti iskola, van az ilyen dolgokhoz tehetségük, idejük is van rá, bezzeg a mi diákjaink biztosan nem tudnák ezt megcsinálni. Aztán 2011 áprilisának első napjaiban az egyik matematika-óra elején a hetedikes csoportomtól kaptam egy meghívót az ő mestermunka bemutatójukra és a kiállításra. Örömmel mondtam igent, s őszinte kíváncsisággal vártam 2011.április 7-ét, a bemutató napját. Az egész délelőttöt betöltő programnak iskolánk felújított pincéje adott otthont. A téma is izgalmasnak ígérkezett: Az ókori Kelet és az ókori Hellasz. Amikor pár perccel a program kezdete előtt beléptem a terembe, érdekes kép fogadott: a sok szülő, aki el tudott jönni, némi feszültséggel teli kíváncsisággal várta, hogy kezdődjön a bemutató, s gyermeke ügyesen adja elő mondandóját. Kollégáim arcán is a várakozás tükröződött. A gyerekek kicsit izgulva a rájuk váró fellépéstől egyesével, kettesével ismételték szövegüket. Aztán egy köszöntővel, az időfelelősök koordináló munkájával kezdetét vette a bemutató. Ezután már csak ámultam-bámultam. Minden mestermunka tetszett. Öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen szeretettel beszéltek alkotásaikról, függetlenül attól, hogy időigényes, bonyolult technikai eljárást igénylő munkáról, vagy egyszerű, kevés eszközt felvonultató munkáról volt-e szó. Mintha azzal, hogy létrehozták ezeket a műveket, egy kicsit ők maguk is részévé váltak volna az adott kor történelmének és kultúrájának, s persze mi, a hallgatók szintén. Elképzeltem azokat a délutánokat-estéket, amikor ki-ki egyedül, a társával, vagy éppen a család valamelyik tagjával a mestermunkáján dolgozik: nem csupán ismereteket gyűjt, dolgoz fel speciális módon, hogy majd közvetíthesse, hanem alkot, fantáziál, társas kapcsolatokat 31


ápol. Az előadások szünetében, majd a végén, s a mai napig az iskola folyosóján egyben megtekinthetők a mestermunkák. Sokszor megállok a vitrinek előtt egy-egy percre, hogy gyönyörködjek az alkotásokban. Az pedig remélem, bocsánatos bűn, hogy matematikatanárként tekintetem kicsit gyakrabban téved rá a matematikai tartalmakat is hordozó alkotásokra: Jin és Jangra,a napórára, Minotaurusz labirintusára. Persze Szandainé Zsuzsa történelemtanár szakmai irányítása és Árváné Erzsike osztályfőnöki koordináló tevékenysége nélkül nem sikerülhetett volna ilyen nagyszerűen az egész. Örülök, hogy részese lehettem ennek az élménynek! Jöhet a következő! Deli Lajos

32


33


Ördögök vs. Angyalok és Cowboyok vs. Indiánok Ebben a tanévben két napra harctérré változott a Hőgyes udvara. Két-két ősi ellenség állt szemben egymással, egy vérre, vagyis feleletmentes napra menő versenyben. Az idei DÖK-hét során ugyanis az osztályok - mivel 2 nap állt rendelkezésükre, két-két ellentétes témában harcoltak meg a diákok szavazataiért. Ezt a harcot viszont nem fegyverekkel, de még csak nem is kővel és bottal vívták. (Egyesek szerint lehet, hogy az könnyebb lett volna...) Nem, ezt a harcot a kampányolással, programokkal lehetett megnyerni, vagy éppen elveszíteni. A két ősi ellenség pedig egy-egy témát jelöl, amely szerint az osztályoknak meg kellett nyerni a diákok szavazatait. Az igazat megvallva, nem volt könnyű a két-két témát kitalálni, bármily egyszerűnek is tűnhet. Végül, több lehetőség közül a két-két téma az ördögök-angyalok, és a cowboyok(girlök)-indiánok maradtak. Azt, hogy ki melyik témát kapja, sorsolás útján dőlt el.: a 11. A ördögökként, a 11. E angyalokként szállt harcba, a 11. B indiánokként, míg a 12. C pedig cowboyként kampányolt. A folyosókat pár nap alatt ellepték a szellemesebbnél szellemesebb plakátok, kampányszövegek. A kampányolás fő részének az órák közti szünetekben lezajlott produkciók, szórólapozások vagy süteményezés számított. A DÖK-hét zárásaként utolsó nap, pénteken került megrendezésre a DÖK-nap, amely akárcsak az előző tanévben egybeesett a bolondballagással is. Az idén viszont az osztályok még aktívabban részt vehettek a nap alakulásában, ugyanis nem csak ebédet főztek az 34


iskola udvarán, hanem egy nagyszabású vetélkedőn is indulhattak. Az időnként őrültnek látszó játék- mely során még egy nénit is keríteni kellett, akinek egy tojást kellett habosra vernie- magába foglalta a klasszikus újságpapíron-táncolást és a szokatlan tárgygyüjtőgetős feladatot is. A versenyt végül a vitézül küzdő 10. E osztály nyerte meg. Ezen a napon került megrendezésre ismét az iskola saját fesztiválja, a HEGalja fesztivál. Gimnáziumunk zenész babérokra törő apraja-nagyja összefogott, hogy egy nagyszabású koncertet adjon az iskola udvarán. A főzés befejeztével, ebédelés közben öszszeszámlálásra kerültek a kampányoló osztályokra leadott szavazatok is. A témák közötti harcból végül a "cowboy-os" 12.c került ki győztesen. Ezek a napok viszont nem valósulhattak volna meg, ha tanárok és diákok nem fognak össze. Így köszönet jár az iskola két tanárának, akik egyengették a DÖK-hét útját: Vinczéné Pozsgai Lilla tanárnőnek és Jámbor Tamás tanár úrnak. Valamint hogy is valósulhatott volna meg a zárónap olyan remek segítők nélkül, mint Ignáth Katalin (12.c) és Kiss Nikolett (12.c); a remek műsorvezetőről, Sebó Pálról (11.e) nem is beszélve. Remélem sikerült szerezni gimnáziumunknak 3 vidám napot, és reménykedem, hogy ez a kialakuló hagyomány fenn fog maradni a Hőgyes berkein belül!

35


Bolondballagás képekben…

36


Ballagási beszéd „Kedves ballagó diákok, kedves szülők, tisztelt vendégeink! Ballagási ünnepségünkön végzős diákjaink ma még az öröm és a szorongás vegyes érzésével állnak itt, de néhány év múlva már csak megszépült emlék marad mindaz, ami az iskolai évek alatt velük történt. A költő szavaival élve: "Régi harcok, régi kopott könyvek Derű, mosoly, néha fájó könnyek Múlik minden, rohannak az évek Búcsút mondunk, múló diákévek." S valóban, most elbúcsúzunk végzőseinktől, akik kirepülnek az almamáterből. A ballagás ünnepe egyben a gondtalan diákévektől való búcsút is jelenti, mivel végéhez értetek a középiskolai tanulmányaitoknak, s ezzel lezárult diákéveiteknek egy nagyon szép és fontos szakasza. Az iskola kapuját félénken átlépő kisdiákokból felnőtté lettetek. Az utolsó nagy megmérettetés, az érettségi vizsga után elhagyjátok az intézményünk biztonságot adó falait, s a tanáraitok segítségével szerzett tudással felvértezve elindultok az általatok választott úton. Ezekre a kérdésekre valójában csak évek múlva fogtok választ keresni és kapni. Remélem, majd csak a szép dolgok maradnak meg emlékeitekben és örömmel gondoltok vissza régi iskolátokra! Márai Sándor örökérvényű megállapítása szerint: "Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés a legtanulságosabb találkozás." 37


A most ballagó végzőseink már megkezdték ezt a nagy utazást és felfedezést, hiszen az alább említett néhány kiemelkedő országos eredménynyel gazdagították önmagukat és öregbítették iskolánk hírnevét. Kiemelkedően szerepelt a magyar irodalom OKTV döntőjében Szűcs Viktória 13.c osztályos tanuló, aki az országos mezőnyben a 23. helyen végzett. Máté Dóra 12.e osztályos tanuló a Szép magyar beszéd országos döntőjében képviselte iskolánkat. Kurucz Boglárka és Tarr Bence a 12.e-ből bejutott a matematika OKTV második fordulójába. Ugyancsak a 12.e osztályból Kaló Fruzsina, Medvés Dávid, Kurucz Boglárka és Tarr Bence a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjében képviselte iskolánkat. Kurucz Boglárka a Zrínyi Ilona Matematika Verseny országos döntőjében is eredményesen szerepelt. Felsőfokú angol nyelvvizsgája van Bordán Nikolett, Juhász Gréta, Kacskó Panna, Máté Dóra, Nagy Lívia, Szarvas Richárd 12.e osztályos tanulóknak. Diákjaink a sport területén is öregbítették a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola hírnevét. Kaló Fruzsina és Kurucz Boglárka 12.e-sek az atlétika és az úszás területén értek el országos helyezést. Kálmán Csenge 12.e-ből atlétikában volt országos döntős. A 13.e osztályból Balla Ádám és Gyöngyösi Miklós értek el országos eredményeket úszás illetve atlétika és kosárlabda területén. S eredményesen szerepeltek az országos röplabda versenyeken Szálkai Gerda és Tóth Rebeka 12.e osztályos tanulók. Kedves ballagó diákok! Elhangzott az utolsó csengőszó, véget ért az utolsó óra a gimnáziumban. Tegnap még vidáman bolondoztatok az iskolában, hétfőn viszont már vár benneteket a magyar írásbeli vizsga. Elérkezett a búcsúzás pillanata, amit néha gondolatban bizonyára próbáltatok siettetni -Ady Endrét idézve – „Most gyertek szabadmellű örömök, S pusztul38


jatok bilincses iskolák.”, de most talán mindenki lassítani szeretné az idő múlását. Ha már nem lesztek velünk, jó szívvel gondoljatok vissza régi iskolátokra. A búcsú perceiben se feledkezzetek meg köszönetet mondani szüleiteknek. Kívánom mindanynyiunk nevében, hogy erőfeszítéseiteket kísérje sok siker. Egyéni életetek legyen boldog. Ha szükségetek van jó tanácsra, segítségre, jó szóra, vagy ha szeretnétek meg osztani örömeiteket, sikereiteket, a Hőgyes mindig visszavár Benneteket. Útravalónak hadd idézzem Tóth Árpád sorait: „Múlt és jövő közt kik középen álltok, S kiket ez ünnep, mint ezüst halom, Emel magasra, honnan messzi láttok, Boldog látványt kíván néktek dalom,”” Rácz Miklós

Az év Hőgyes-diákjai Az alapítványt iskolánk két volt diákja Hegyes Zoltán és testvére Hegyes Gábor hozta létre 1997 tavaszán azzal a céllal, hogy a gimnázium mindenkori végzős évfolyamából a három legkiválóbb diák egyetemi pályakezdését anyagilag segítse. A díjakat a tizenkettedikes diákok pályázat útján nyerhetik el. A díjak odaítéléséről egy három fős kuratórium dönt: Hegyes Zoltán: a kuratórium elnöke, 1985-ben érettségizett gimnáziumunkban, közgazdász; Deli Lajos: a kuratórium titkára, a gimnázium tanára, Zoltán osztályfőnöke volt; Dr. Zajdó Zsolt: a kuratórium tagja, Zoltán osztálytársa volt, jogász. Az alapító okiratban rögzített pontrendszer alapján a kuratórium értékeli a pályázók négy éves tanulmányi munkáját, szakmai tevékenységét (versenyeredmények, nyelvvizsgák, szakköri munka, pályázatok írása,..), kulturális és sporttevékenységét. A díjak átadására minden évben a májusi ballagási ünnepségen kerül sor. Az ünnepség előtt 60 nappal a kuratórium nyilvánosságra hozza az az évi díjak összegét, pályázni az ünnepséget megelőző 30. napig lehet. A díjak átadására első alkalommal 1998 májusában került sor, s azóta minden évben. A színvonalas pályázatok nem egy évben azt eredményezték, hogy a kuratórium megosztott díjakat és különdíjakat is odaítélt. Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy az alapítók a „Hőgyesre”, volt középiskolájukra, s annak tehetséges diákjaira gondoltak, amikor megszületett bennük egy alapítvány létrehozásának gondolata! Remélem, hogy az alapítványi támogatás minden esetben célba ért, s hogy egyre többen gondolkodnak a Hegyes-testvérekhez hasonlóan Magyarországon, továbbá remélem azt is, hogy az alapítvány díjazottai közül lesznek olyanok, akik hasonlóan támogatnak majd tehetséges diákokat, amikor már megtehetik!

39


Az alapítvány által díjazott diákok

2011. 1.díj: Tarr Bence 12.e 2.díj: Kaló Fruzsina 12.e 3.díj: Kálmán Csenge 12.e 3.díj: Kurucz Boglárka 12.e

Tarr Bence

Kaló Fruzsina

Kálmán Csenge

Kurucz Boglárka

Érettségi élményeim Alighogy vége lett a vidám szerenádnak, a még vidámabb bolondballagásnak és az ünnepélyes ballagásnak, mindenkin úrrá lett a félelem: holnap érettségi! Ez a szó annak, aki még ez előtt áll, rengeteg veszedelmet, idegességet, kétséget és egy megoldhatatlannak tűnő feladatot jelenthet. Azonban tisztán csak az láthat, aki már túl van az egészen. Ekkor döbbennek rá a diákok, hogy nem az érettségi a lényeg, hanem az oda vezető, hosszú út, amelyet megtettek. Tehát: "A cél voltaképp mi is? A cél, megszűnte a dicső csatának, A cél halál, az élet küzdelem, S az ember célja e küzdés maga."/ Madách Imre: Az ember tragédiája/ Úgy gondolom, a sikeres érettségiért, vagyis a közös célért való küzdelem szorosabbra fűzte a kapcsolatot az osztálytársak között, ez idő alatt a legtöbben pozitív élményekkel gazdagodtunk, sőt olyan lelkes egyén is akadt, aki élete legjobb hetének tartotta az írásbeli érettségi periódusát. Az első megpróbáltatás a magyar, amely előtt az érettségi újszerűsége miatti izgalom látszott csupán a megszeppent arcokon. Természetesen a látszat csal. Igazából nem volt mitől félnünk, elvégre osztályfőnökünk, Zsoldos Piroska tanárnő nem hiába tanított minket 6 éven keresztül verset elemezni. Persze ez nem olyan egyszerű, amikor az emberen eluralkodik a vizsgadrukk. Ha már a vizsgadrukknál járunk, térjünk 40


rögtön a második napra, minden diák rémálmára, a matekra. Idegesség a köbön. Attól a pillanattól kezdve, hogy megláttam: az osztály legjobb matekosa 10 perccel 8 óra előtt szokatlanul nyugtalan, rögtön pánikba estem. A harmadik napra már rutinosabbak lettünk, sőt kezdtük élvezni, hogy 8 -tól 11-ig azzal tölthetjük a délelőttünket, hogy Mátyás királyról írjunk egy szép esszét, és válaszoljunk pár egyszerű történelmi kérdésre. Ebben a könnyedségben, hogy egyszerűnek nevezem a történelmi kérdéseket, azért jócskán benne van Deliné tanárnő munkája. Tizenkettedikre a történelemkönyvek apró betűs részét is kívülről fújtuk. Negyedik napon az angol volt soron. Ugye mondanom sem kell, hogy ez sem okozott különösebb nehézséget, főleg, hogy legtöbbünknek addigra már sikerült megszereznie középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgáját, hála Vida Valéria tanárnő hatékony tanításának. A következő megmérettetés a választott tantárgy volt, nekem a biológia. Előző este azzal a gondolattal feküdtem le aludni, hogy: "Legyen már reggel, alig várom, hogy megírhassam végre!"És úgy is lett. Megcsináltuk! A tanárok odaadása, kedvessége, szurkolása egész héten végigkísérte munkánkat, hatalmas erőt adva utolsó nagy dolgozatainkhoz. Mert igen, a Pappné tanárnőtől kapott bonbonban benne rejlett a matekpélda megoldása, és az Osztályfőnökünk ajándéka, egy darab Merci-csoki igenis ihletet adott a szövegalkotási feladathoz. Arról nem is beszélve, hogy Deliné tanárnő a dolgozatírás kezdése előtt 5 perccel is készen állt bármiféle történelmi kérdés megválaszolására a kétségbeesett vizsgázók számára. Az írásbeli izgalmai után elkezdődött a szóbeli érettségire való felkészülés. Körülbelül egy hónapig. Ez nekünk annyit jelentett, hogy ránk tört a hatalmas, nagybetűs Szabadság. Legalábbis legtöbben így gondoltuk. Természetesen mindenki igyekezett valahogy, valamilyen szisztéma szerint beosztani az idejét, kidolgozni és átnézni a tételeket és tanulni. Csakhogy a jól megérdemelt pihenés és a szórakozás sokkal vonzóbbnak ígérkezett. De hát ezen nagy valószínűséggel minden érettségiző átesik. Én elég sokat tanultam ez idő alatt, mégis úgy éreztem: Nem tudok semmit! Mire elérkezett a nagy nap, a szóbeli érettségi nyitóértekezlete, már nem számított semmi. Úgy gondoltam, én mindent megtettem, lesz, ami lesz. Kiderült, hogy második napra osztottak be, de olyan családias légkörben zajlott az egész "nyitóünnepség”, mindenki olyan kedves, mosolygós és biztató volt, és rengeteg ínycsiklandozó étel és mindenféle üdítő enyhíthette a feszültséget, hogy pillana41


tok alatt megváltozott a véleményem a szóbelivel kapcsolatban: "Alig várom, hogy holnap legyen, és megmutathassam, mit tudok!" Másnapra azért az izgalom nem maradt el, főleg, hogy egy csapat mázlista már túl volt az egészen, és az élményeik nem feltétlen voltak ránk jó hatással. De hamar rájöttünk, hogy az érettségi könynyebbik felével van dolgunk. Ehhez egy nagy adag szerencse is szükséges, hogy könnyű tételt húzzunk, és akkor már sínen vagyunk. Mindenképp említésre méltó a tanárok és szülők segítőkészsége, gondoskodása, illetve a saját osztálytársaink, barátaink drukkolása. Rendkívül sokat jelentett a feszült légkörben például Pongor tanár úr biztató mosolygása a biológiafeleletek előtt. Szintén oldotta a feszültséget Igazgató úr lesifotós másodállása. A művészi minőségű képeket megtekinthettük a bankettunkon egy minilaptop képernyőjén. Utólag végiggondolva az egész szóbeli összességében kellemes, vidám hangulatban zajlott, egyértelműen pozitív élményként került az emlékeim közé. Az eredményhirdetésen csupa elégedett arc, megkönnyebbült szempár nézett össze. Úgy tűnt, mindenki számára van remény az álmai megvalósítására. Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy életünk legkönnyebb vizsgáján estünk túl, és hogy a java még hátra van. A továbbtanulás feltételeként megkaptuk az érettségi bizonyítványunkat, megszereztük a kulcsot a való élet ajtajához, azonban azt mindenkinek egyedül kell megtanulnia kinyitni. Úgy érzem, büszkén hagytuk el iskolánkat, és tudjuk, hogy kapui mindig nyitva állnak majd előttünk a jövőben is. Détár Enikő

42


Osztálykirándulás Első osztálykirándulásunkat szerintem pontosan ilyennek terveztük, és minden úgy alakult, ahogy szerettük volna. Bár a szállással adódott egy kis probléma, ezt próbáltuk észre sem venni, csak jól érezni magunkat, ami sikerült is, és ez lett volna a lényeg. Sokat szerveztünk és terveztünk, mire végre eljött a várva várt nap 2011. június 9-10e. Ezen a napon mindnyájan izgatottam pakoltuk be csomagjainkat az autóbuszba, és vettük az irányt először Nyíregyháza majd Sátoraljaújhely felé. Nyíregyházán a Vadasparkban nagyon jól éreztük magunkat a sok állat társaságában. Páran állateledelt is vettek, aminek a jószágok örültek nagyon. Rengeteg élőlénnyel találkoztunk, de a

legérdekesebbnek mégis a "Zöld piramis és ócenárium"-ot találtuk, bár többen már itt is jártunk. A fókashow-t mindenki megnézte, nagyon ügyesek voltak ezek a kis emlősök. Nem gondoltuk volna, hogy egy állat ilyen okos és segítőkész legyen, de rá kellett jönnünk, hogy ez így van. Hamar elérkezett a 13.30 perc, amikor gyülekeznünk kellett a bejáratnál, de nem is volt baj, hiszen pont akkor kezdett el zuhogni az eső, szerencsére minket nem kapott el. Miután megvolt a létszámellenőrzés, Sátoraljaújhely felé vettük az irányt, és hamarosan meg is érkeztünk. Délután sportprogramokkal töltöttük az időnket. A vacsora előtt pedig elmentünk egy kicsit fürdeni a szállás mellet lévő medencéhez. Nagyon-nagyon jó volt. Este 6 órakor megettük a vacsoránkat, majd megint szabadidős programok voltak egészen 8 óráig. Miután ezek befejeződtek, kezdetét vették az újabb vetélkedők, amik közben remekül szórakoztunk. Az est fénypontja azonban a diszkó volt. Nagyon vidám esténk volt. Mikor kezdtünk elfáradni, egy kisebb lánycsapat elment ,,Felelsz vagy mersz?”-et játszani, a fiúk egy része pedig pókerezett, de a kitartóbbak tovább táncoltak. Este nagyon sokáig énekeltünk, beszélgettünk, egyszóval buliztunk, bár elvileg csak éjfélig lehettünk volna fent, de osztálykirándulás csak egyszer van egy évben (sajnos). Reggel 8 órakor már reggelizni mentünk, bár kissé álmosan, még de lelkesen kezdtük ezt a napot is, ezután mindenki összepakolt, és rövid ellenőrzés után átadtuk a szobákat. 9 órakor elindultunk a Magyar Nyelv Múzeumába, ahol sok érdekességet hallottunk nyelvünkről. Miután a múzeumkertet is alaposan körbejártuk, elindultunk a Börtönmúzeum43


ba, amit mindenki nagyon várt, hiszen a rabok takarítottak előttünk 5 perccel és egy épülettel mellettünk voltak elhelyezve. Nagyon szép műveket: festményeket és szobrokat láthattunk, amiket szintén a rabok készítettek. Mikor ezt a múzeumot is megtekintettük, a nap legjobb részéhez érkeztünk: a bobozáshoz és a kalandparkhoz. A bob-pályára kaptunk egy darab 5 alkalmas bérletet. Előtte azt gondoltuk, hogy ettől sokkal többet akarunk majd menni, de végül rá kellett jönnünk, hogy pontosan elég volt belőle, hiszen a végén kezdtük megunni. Miután lecsúsztuk a bérletünket, felmentünk libegővel a kalandparkhoz, amit ugyan nem mindenki próbált ki, de együtt volt a csapat. A bátrabbak a hófánkot is kipróbálták. Kicsit tovább húzódott ez a program mint osztályfőnökünk tervezte, de semmi baj nem lett belőle, csak egy kicsit később indultunk el. Az időcsúszással együtt olyan 17 óra körül indultunk haza. Útközben beiktattunk egy McDonald'-ot Nyíregyházán. Mikor mindenki megette az uzsonnáját, végleg hazafelé vettük az irányt erről az izgalmas kirándulásról. Valamennyivel 8 óra után érkeztünk meg. A Művelődési Ház parkolójában már izgatottan vártak ránk a szüleink, hogy élménybeszámolót tartsunk kirándulásunkról. Egy ilyen jó bulit senki sem hagyott volna ki, bár sajnos 2 embernek is távoznia kellett egyéb okok miatt, de egy darabig ők is élvezték a kirándulást. Nagyon reméljük, hogy a hátralévő 5 évben legalább ilyen jó osztálykirándulásaink lesznek. Labancz Laura

A határon túl, de mégis Magyarországon Hová menjünk idén kirándulni? - hangzott el a kérdés egy hűvös márciusi osztályfőnöki órán. Az elmúlt két évben bejártuk a Dunakanyar illetve a Bükk hegység festői környékét, de idén valami újdonságra vágytunk. Osztályfőnökünk fejéből pattant ki az ötlet, hogy mi lenne, ha ezúttal idegen vizekre eveznénk, és Erdély természeti kincseit fedeznénk fel. Az osztállyal nagy egyetértésben úgy határoztunk, hogy belevágunk, és hamarosan lázas szervezőmunkába kezdtünk.

44


Utunk június 9-én reggel vette kezdetét, amikor is várakozással és izgalommal telve buszra szálltunk, hogy meghódítsuk a Királyerdő meredek hegyoldalait. A buszút kissé hosszúnak bizonyult, türelmetlen osztálytársaim ötpercenként érdeklődtek: „Mikor érünk már oda?” Mikor a cél már közel volt, és a sík terepet dimbes-dombos táj váltotta fel, ők is megnyugodtak. Hamarosan hatalmas meglepetés érte őket, hiszen a kis panzió, a szálláshelyünk, teljesen más látványt nyújtott, mint amire számítottak. Én csak mosolyogtam magamban, hiszen jártam már itt, és tudtam, hogy mindenkinek tetszeni fog. Alig maradt időnk körbeszaladni az udvaron, és az alagsor wellness-fitness- és játékrészlegén, valamint kiélvezni a szobáink nyújtotta örömöket.

Kis pihenő után melegítőt és túracipőt húztunk, s túravezetővel, hegyi mentőkkel felszerelkezve nekivágtunk az aznapra tervezett körülbelül 8 kilométeres hegyi- és barlangtúrának. A Sebes-Körös partján menetelve többünk szidta magát, hogy miért is nem hozott fürdőruhát, mikor itt olyan jót lehetne fürödni! A sínek mellett botorkálva a hideg is kirázott bennünket, amikor a vonat 1 méterre tőlünk zakatolt. A meredek hegyi úton a kövesút biztonságos betonja után vágyódtunk, de valahogy mégis elértük a Zichy-barlang hűvös bejáratát. A cseppkövek különleges formaképződményei és termei ámulatba ejtettek, és ki sem akartunk jönni a júniusi kánikulába. A túra további részében rájöttünk, a felnőttek nem hiába papoltak, hogy hozzunk esőkabátot és meleg ruhát… Gondolhatjátok mennyire eláztunk, egy négyzetcentiméternyi száraz terület sem maradt rajtunk mire fedett helyre értünk. Csúsztunkmásztunk, estünk-buktunk, de nagyokat nevettünk, jól éreztük magunkat. A szálláshelyre érve versenyeztünk a zuhanyzóban, majd alig vártuk, hogy belecsobbanjunk a forró jacuzziba. Vacsi után még ki-ki visszatért a habok közé, mások a pingpongasz45


talnál randalíroztak. Hajnalban mindenki hullafáradtan dőlt a párnák közé, és aludta az igazak álmát egészen reggelig. Másnap, reggeli után útnak indultunk, hogy felfedezzük a Körös-parti Párizsnak is nevezett Nagyváradot. Idegenvezetőnk ezúttal Borbás László tanár úr volt, aki az egész tortúrát végigélte velünk csak azért, hogy itt kalauzoljon bennünket. Ezúton is köszönjük neki! Megnéztük a Püspöki Palotát, az ortodox Holdas-templomot, a Kanonok-sort, a Római Katolikus Bazilikát, ami Románia legnagyobb barokk épülete, s itt található Szent László király hermája, valamint a Színház és a Városháza épületét. Ady Endre és Juhász Gyula nagyváradi életébe, kalandjaiba és szerelmeibe is betekintést nyerhettünk tanár úr által. A Színház előtt állva ámulattal hallgattuk Juhász Gyula Anna örök és Milyen volt… című verseit, s próbáltuk elképzelni, hogyan figyelte „a magyar vidék legtisztább szavú lírikusa” a segédszínésznőt, amint minden nap kilép az ajtó mögül, és más-más férfival hajt el. Nagyváradi kiruccanásunkat egy Körös-parti és sétáló utcai barangolással zártuk. A nap végére fáradtan rogytunk üléseinkbe, a busz robogása pedig tökéletes lehetőséget biztosított egy kis szundihoz. Csak akkor eszméltünk fel, amikor már ismerős utakon jártunk, ismerős épületek mellett. Azt hiszem, ismét sikeres osztálykirándulást könyvelhettünk el magunknak, és már csak abban reménykedünk, hogy ez a továbbiakban is így marad. Lebedi Réka

A mi Tanárunk Iskolánk egyik tanárát - Deli Lajos tanár urat - különösen nagy megtiszteltetés érte ebben a tanévben, mert ő is ott állhatott a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a Rátz Tanár Úr Életműdíj díjazottjai között. A magyarországi természettudományos oktatás támogatására alapította három nagyvállalat (az Ericsson Magyarország, a Graphisoft és a Richter Gedeon) a híres Fasori Gimnázium legendás matematikatanáráról elnevezett Rátz Tanár Úr Életműdíjat. E rangos szakmai elismerésben azok a tanárok részesülhetnek, akik kimagasló szerepet töltenek be a matematika-, fizika-, kémia-, biológiaoktatás területén tantárgyuk népszerűsítésében és a tehetséggondozásban. Deli tanár úr három évti46


zede tanít gimnáziumunkban, tanítványai szakmailag alaposan felkészült, mindenre és mindenkire odafigyelni képes tanárként ismerhették meg. Diákjai bejutottak minden rangos országos matematikaverseny döntőjébe, ahol összesen több mint 40 dobogós helyet szereztek, volt olyan tanítványa, aki a matematikai diákolimpián bronzérmes lett. Munkája sikerét nemcsak a kiemelkedő versenyeredmények mutatják, hanem a közép- és emeltszintű érettségi eredmények is. Egy régi diákja szerint: „Nem csak matekot tanított, hanem logikus gondolkodást: azt, hogy hogyan fogjunk meg, hogyan vizsgáljunk egy új problémát, milyen eszközökkel mondhatunk biztos állításokat bonyolult rendszerekről. Szemléletmódot, következetességet, érvelési módszertant kaptunk az órákon. Pontosan látta, hogy kit mivel lehet motiválni az osztályban; ki miben jó, miben érdemes elmélyülnie; így bármilyen háttérrel is indult egy diák, sikerült belőle a legjobbat kihoznia. Érdekes és érthető módon tudott magyarázni, ezért szerettünk az óráira járni.” Minden tanítványából megpróbálja kihozni a maximumot, ezért nem tűri a lazaságot és a felületességet, ugyanakkor a nehézségeket humorával oldja. Mindig tudja, hogy diákjai az ismeretszerzés „készültünk, felkészültünk, kikészültünk” általa említett hármas egységében éppen hol tartanak. Rendszeresen tart foglalkozásokat országos matematika szaktáborokban, gyakran tart előadásokat, vezet szemináriumokat különböző szakmai fórumokon; emellett számos szakmai bizottság tagja, 22 éven át Hajdú-Bihar megye középiskoláinak elismert matematika szaktanácsadója. E feladatok ellátásában szerzett tapasztalatait gimnáziumunkban kamatoztatja. Módszereinek, személyiségének köszönhetően eredményesen tud együtt dolgozni 10 évesektől kezdve a felnőttekig minden korosztállyal. Huszonegy éve tart városi tehetséggondozó matematika szakköröket ötödik és hatodik osztályosoknak. A „Deliszakkör” népszerűségét jelzi, hogy gyakran a környező településekről is bejárnak ide gyerekek. A szakkörösök alkotják a magját gimnáziumunk hatosztályos tagozatának, melynek matematika tantervét is ő dolgozta ki, és e tagozat beindításában, hírnevének megalapozásában és fenntartásában Deli tanár úrnak igen nagy szerepe volt és van. A tanár úr szerint „Az embernek azt kell csinálnia az életében, amiben a legtöbbet tudja nyújtani. Én a legtöbbet akkor tudom nyújtani a tanítványaimnak, a fiataloknak, ha matematikára tanítom őket.” Egyetérthetünk ezzel a gondolattal, hozzátéve, hogy diákjait nemcsak matematikára tanítja, hanem személyes példával igyekszik önmagáért és másokért felelős, saját véleményt alkotó, gondolkodó emberré nevelni őket.

47


Deli Lajos szakmai önéletrajza A hajdú-bihar megyei Sárándon eltöltött általános iskolai éveket követően 1973-ban érettségiztem a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematikatagozatos osztályában. Felsőfokú tanulmányaimat a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE) végeztem. 1979-ben matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szereztem, majd 1999-ben algoritmikusmatematika-szakos tanári oklevelet. Szakdolgozatomat Tehetséggondozás a gyakorlatban címmel ez irányú 20 éves tevékenységemről írtam. 2001-ben matematika-szakvizsgát tettem. 1979 őszétől a mai napig Hajdúszoboszlón a Hőgyes Endre Gimnáziumban tanítunk a feleségemmel (Tarcsai Mária) együtt. Pályám elején kilenc és fél évig matematikát és fizikát is tanítottam. Éveken át mindkét tárgyból fakultációkat vezettem, versenyfelkészítő szakköröket tartottam. Bár tanítványaim a nagyobb eredményeket matematikából érték el, volt olyan év, amikor az országos Hatvani fizikaversenyen és a fizika OKTV-n is eredményesen szerepeltek. Tartottam megyei bemutató órát is fizikatanároknak tömegközépponttal kapcsolatos problémákról. 1989 óta kizárólag matematikát tanítok, és a gimnáziumi tanításon túli tevékenységem is matematikával kapcsolatos. Két fiunk van: Tamás 31 éves orvos (Marci unokám édesapja), Lajos 28 éves közgazdász. GIMNÁZIUMI, EGYETEMI OKTATÁS Iskolámban a matematika-munkaközösség vezetője voltam 14 éven át, 2011 szeptemberéig. Ezen idő alatt többek között a hatosztályos tagozatunk matematikatantervének kidolgozását, illetve a Nemzeti Alaptanterv alapján a négyosztályos képzésünk matematika-tantervének elkészítését is vezettem. Kezdettől tanítok a speciális hatosztályos tagozatunkon. A munkaközösség vezetőjeként is nagy figyelmet fordítottam arra, hogy tanítványaink sok különböző kiemelkedő tudású szakemberrel találkozzanak. Rendhagyó matematikaórát tartott már nálunk nem egy alkalommal Pósa Lajos, Reiman István és Róka Sándor, akik az ország kiváló tehetséggondozó tanárai közé tartoznak. Legtehetségesebb tanítványainkat emellett igyekszem megyei és országos szakkörökre, szaktáborokba irányítani. Az iskolánkhoz kapcsolódó mindkét alapítvány (Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány, illetve Az Év Hőgyes-diákjai Alapítvány) kuratóriumának éveken át tagja voltam. 2006 óta már csak Az Év Hőgyes-diákjai Alapítvány kuratóriumának titkári feladatait látom el. Rajta vagyok az országos vizsgáztatói névjegyzéken, így gyakran látok el érettségi elnöki feladatot. 2005-ben vizsgaelnökként bekapcsolódtam az emelt szintű érettségiztetésbe, azóta csaknem minden évben voltam vizsgaelnök. Az utóbbi években több alkalommal volt országos megbízatásom a középszintű és emelt szintű matematika érettségi kapcsán.

48


Húsz éven át tagja voltam a Debreceni Egyetem egyik matematikai államvizsgabizottságának. Többször részt vettem egyetemi felvételi dolgozatok javításában, felvételi bizottságok munkájában. 2002 szeptemberétől hét éven át elemi matematikát tanítottam óraadóként a Debreceni Egyetemen matematikatanár-szakos hallgatóknak. Rajta vagyok az országos szakértői listán. Ebből adódott, hogy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) az Észak-alföldi Régió regionális mérő biztosaként megbízott a gimnáziumi érettségi dolgozatok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok koordinálásával 2002-ben. Ugyanebben az időszakban került sor a matematika-felvételidolgozatok javításának szakmai ellenőrzésére. Ebben a munkában egyike voltam a három országos főmérőbiztosnak. Évek óta vezető tanári feladatokat látok el az ötödéves matematikatanár-szakos hallgatók mellett. SZAKTANÁCSADÁS, LEKTORÁLÁS 1989-től egy rövid megszakítással 2009-ig Hajdú-Bihar megye gimnáziumainak matematika-szaktanácsadója voltam. A pályakezdő kollégáknak módszertani szemináriumokat vezettem, illetve országos hírű szakemberek bevonásával (többek között Hajnal Imre, Pósa Lajos, Urbán János, Reiman István) előadásokat, feladatmegoldó szemináriumokat szerveztem a megyében¬ – több alkalommal magam is tartottam foglalkozásokat. 1998 szeptemberétől a megye összes általános iskolájának és középiskolájának matematika-szaktanácsadója lettem. Igyekeztem különös figyelmet fordítani a szerkezetváltó iskolákkal kapcsolatos kérdésekre, illetve a kisebb településeken felmerülő problémákra, mint kis létszám, hátrányos helyzet vagy a tehetséges tanulók segítése. Az iskolák gyakran hívtak meg munkaközösségi foglalkozásokra, ahol az általuk kért témákról tartottam előadást vagy vezettem beszélgetést. Gyakori témák voltak a tanórákon megvalósítható differenciált oktatás, a matematikaoktatás aktuális kérdései, a középiskola elvárásai, ellenőrzés, önellenőrzés, az átmenet problémái, versenyeztetés, értékelés, javítás, vagy éppen a különleges bánásmódot igénylő gyerekek tanítása. 2004 januárjától már csak a középiskolák szaktanácsadását láttam el Hajdú-Bihar megyében, tekintettel a kétszintű érettségi kapcsán megnövekedett feladataimra. 2009 szeptemberében visszaléptem a szaktanácsadástól, mert az általam támasztott szakmai elvárások és a Pedagógiai Intézet által biztosított lehetőségek nem voltak összeegyeztethetők. Az 1990-es évek elején elkészítettem az Összefoglaló feladatgyűjtemény szakmai ellenőrzését, 2008-ban a Pedellus Tankönyvkiadónál megjelent egyik példatárat, 2009-ben pedig egy tankönyvet és egy 5. osztályos példatárat lektoráltam. 1998/99-ben, 1999/2000-ben és 2001/2002-ben a Bács-Kiskun megyei kétfordulós középiskolai matematikaverseny feladatsorait állítottam össze, míg 2000/2001-ben a 49


Miskolcon rendezett Bede-emlékverseny, 2003/2004-ben pedig a nyolcosztályos gimnáziumok regionális matematikaversenyének feladatsorait készítettem el. Négy alkalommal voltam zsűrielnök, illetve előadó a Református Gimnáziumok Országos Találkozója kapcsán megrendezésre kerülő matematikaversennyel egybekötött diáktalálkozón. Évek óta a verseny feladatsorainak egyik lektora vagyok. 2001 és 2005 között négy éven át szerkesztettem a négy felsős évfolyam számára két kategóriában az Országos Internetes Matematikaverseny feladatsorait. A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány által kiírt országos pályázaton (feladatsor szerkesztése a Zrínyi Ilona Matematikaversenyre) 1998-ban egy országos első és egy országos harmadik díjat nyertem. 2005 óta a megyei matematikaverseny versenysorainak lektorálásában veszek részt. KONFERENCIÁK, ELŐADÁSOK 1997-ben feladatmegoldó szemináriumot vezettem Nagykanizsán a valószínűségszámításról tartott konferencián. Rendszeresen részt veszek a Rátz László Matematikai Vándorgyűlésen. Négy alkalommal előadó is voltam. 1998-ban és 2005-ben feladatmegoldó szemináriumokat vezettem, 2000-ben előadást tartottam a versenydolgozatok javításával kapcsolatos tapasztalataimról, 2011-ben „Néhány felejthetetlen pillanat tanári pályámról” címmel tartottam előadást. 2008-ban a kapcsolódó programok szervezésében segédkeztem. 1998-ban Révkomáromban a Nagy Károly Napokon voltam meghívott előadó. 2001-től négy éven át előadója voltam a Debreceni Egyetem és a nyíregyházi Bessenyei Főiskola által szervezett „Tanítsuk eredményesebben a matematikát” című konferenciáknak. 2004 és 2005 nyarán a határon túli magyar matematikatanároknak szervezett, Nyíregyházán megtartott konferencián tartottam előadást a tehetséggondozás és a felzárkóztatás lehetőségeiről és módszereiről. TAGSÁGOK, VERSENYBIZOTTSÁGOK Huszonhárom éve tagja vagyok a Bolyai János Matematikai Társulatnak. Két cikluson át a Társulat megyei vezetőségében dolgoztam. 1997-től a társulat Oktatási Szakosztályának Oktatási Bizottságában dolgozom. Éveken át a Bolyai Társulat Hajdú - Bihar megyei tagozatával karöltve szerveztem a középiskolások megyei matematikaversenyét. Tíz éve a Rátz Tanár Úr Életműdíj és az Ericsson-díj díjbizottságaiban is dolgozom a Bolyai János Matematikai Társulat megbízásából. 2004 óta tagja vagyok a Tehetségpártolók Baráti Körének Tizennégy éve tagja vagyok a Varga Tamás Matematikaverseny országos versenybizottságának, és irányítom a megyei versenybizottság munkáját. Hat éven át 2004-ig

50


vezettem a Kalmár László Matematikaverseny megyei versenybizottságát, és több alkalommal részt vettem az országos versenybizottság munkájában is. Nyolc évig városunk Oktatási Bizottságának külső tagjaként dolgoztam. TEHETSÉGGONDOZÁS Pedagógiai munkálkodásom egyik fontos területének tekintem a tehetséges gyerekekkel való törődést, különösen akkor, ha valami miatt hátrányos helyzetű gyerekről van szó. Huszonegy éve tartok külön ötödikes és hatodikos gyerekeknek városi tehetséggondozó matematika-szakkört. Előfordul, hogy a környező kis falvakból (Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes, Kaba) is bejárnak gyerekek a foglalkozásokra. A szakkörös gyerekek közül az elmúlt több, mint húsz évben évente 10-20, összesen több, mint 300 gyerek került be gimnáziumunk hatosztályos tagozatára. Hat különböző helyen (Vác, Szeged, Kőszeg, Földes, Komárom, Tata) 14 alkalommal vezettem foglalkozásokat gyerekeknek országos matematika-szaktáborokban. Gyakran tartottam rendhagyó matematikaórákat különböző iskolákban. 1997 és 1999 között három éven át megyei tehetséggondozó szakkört vezettem középiskolásoknak a KLTE Matematikai Intézetének megbízásából. 1999/2000-ben tehetséggondozással kapcsolatos szemináriumsorozatot szerveztem Hajdú-Bihar megye matematikatanárainak, ahol a kelet-magyarországi régió megyéinek számos elismert tehetséggondozó tanára, többek között Róka Sándor, Kosztolányi József, Brenyó Mihály, Nagy Erzsébet, Veres Pál vagy Kis Sándor tartott foglalkozásokat. Felkérésre többször tartottam tanároknak, diákoknak többórás programot tehetséggondozással kapcsolatos kérdésekről (Szolnokon, Kecskeméten, Egerben, Debrecenben, Nyíregyházán, Mezőkövesden, Hajdúböszörményben stb.) Tanárként nagy hangsúlyt fektetek a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (KöMaL) és az általános iskolásoknak szóló ABACUS szakfolyóirat és levelező pontverseny iskolai népszerűsítésére (szaktanácsadóként pedig a megyében tettem ugyanezt). Több cikkem és feladatom jelent meg a lapokban. Tanítványaim jó néhányszor megnyerték mindkét folyóirat matematikai pontversenyét. Tanítványaim közül sokan eljutottak az OKTV, Kürschák József, Arany Dániel, Varga Tamás, Kalmár László, Zrínyi Ilona, Gordiusz, Kenguru, Bolyai országos matematikaversenyek döntőjébe, ahol eddig 27 országos első, 11 második, 9 harmadik, 6 negyedik, 6 ötödik, 5 hatodik, 5 hetedik, 7 nyolcadik, 1 kilencedik és 8 tizedik helyezést szereztek. (Különösen büszke vagyok arra, hogy 4 különböző tanítványom egymást követő 4 évben az Arany Dániel verseny országos döntőjében két első, egy második és egy negyedik helyezést ért el, és arra, hogy van olyan tanítványom, aki OKTV-t és Kürschákot is tudott nyerni.)

51


Egyik legkiválóbb tanítványom, Egri Attila minden középiskolai matematikaversenyt megnyert, és 2004-ben tagja lett a 6 fős matematikai diákolimpiai csapatnak, és képviselhette Magyarországot, Hajdúszoboszlót, a Hőgyes Endre Gimnáziumot Görögországban, a diákolimpián, ahol bronzérmet nyert. Tíz éven át legtehetségesebb tanítványainkkal meghívást kaptunk a Nemzetközi Magyar Matematikai Verseny rendezvényeire. (Itt 3 első díjat, 1 második díjat, 6 harmadik díjat nyertek tanítványaim.) DÍJAK, ELISMERÉSEK Eddigi szakmai munkámat az alábbiakkal ismerték el: 1981-ben Miniszteri Dicséretet kaptam. 1997-ben a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó-díjjal jutalmazott kiváló matematikai oktató és szervező munkámért. 1997-ben Hajdúszoboszló város önkormányzata Gönczy Pál-díjat adományozott a város pedagógiájáért kifejtett tevékenységemért. 1999-ben Ericsson-díjat kaptam a matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért. 2000-ben tanítványaim versenyeredményeiért Graphisoft-díjjal jutalmaztak. 2004-ben az oktatási miniszter elismerő oklevelét vehettem át a 2004-es Nemzetközi Matematikai Diákolimpián bronzérmes tanítványom felkészítéséért. 2007-ben a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatától és a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanárképzési Kollégiumától Kiváló Mentortanár kitüntetést kaptam. 2011-ben matematikatanári munkásságom elismeréseként a Rátz Tanár Úr Életműdíjat vehettem át a Magyar Tudományos Akadémián. Deli Lajos

Első évem a Hőgyesben Nagyon boldog voltam, mikor megtudtam, hogy felvettek, kitörő örömmel vártam az első napot, és hogy láthassam az új osztálytársaimat és tanáraimat. Az évnyitó után az osztályfőnökömet ismertem meg leghamarabb, és nagyon jó véleménnyel voltam róla. Az új osztálytársaimmal nagyon gyorsan összeismerkedtünk, és megtaláltuk a közös hangot. Habár nem mindegyiket kedveltem az első pillanattól. A többi tanár is jó fej, de túl sokat kellett tanulni, és minden órán feleltünk. De ettől függetlenül könnyen vettük az akadályt. Hála istennek a gimi foglalkozik a sportosabb diákokkal is, és évente rendez Hőgyes-futóversenyt, ahol 1000 méteren 3. helyezést értem el. Az első próbatétel az elsős avató volt, ahol közösen kellett alkot-

52


nunk egy előadást tánccal és énekkel, na meg rappel. Az előadás előtt az egész osztály izgult, de úgy gondolom, hogy a végén mindenkitől tapsot kaptunk. Ezt követte az iskolai kirándulás, ami Polgáron volt sportmeccsekkel és vetélkedőkkel kiegészítve. Itt sajnos a nagyoktól kaptunk pár lila foltot, de nagyon élvezte mindenki, és így is a negyedik helyen végeztünk. Miután ismét nekifogtunk az éjszakákon át tartó tanulásnak, közölték velünk, hogy másnap pizsamában kell iskolába menni. Ez nem mindenkinek tetszett, de én nagyon élveztem. Őszintén megvallva sokkal kényelmesebb volt, mint az iskolai ruha, és nem bánnám, ha több alkalommal kéne pizsiben menni. Szerencsére nem csak mi néztünk ki őrülteknek, hanem az összes új osztály. Az újonnan írt dolgozatok után jött a zászlók karácsonya, ahol elő kellett adnunk az elsős avatóra tanult táncunkat. Nem sikerült úgy, ahogy elterveztük, de így is sikert aratott. Nagyon örültem neki, mikor Jámbor tanár úr felkeresett, hogy nincse kedvem röplabdára járni. Én természetesen egyből kipróbáltam, bár még soha nem röplabdáztam. Azóta sem hagytam abba. Még nem tudtunk túl jól játszani, de már idén országos versenyen voltunk. Ezt követően jöttek az újabb sportversenyek, többek között atlétika és futás, ahol nagy örömünkre továbbjutottunk az országosra. Ugyan nem nyertük meg, de már az is hatalmas élmény volt, hogy bejutottunk. Óriási izgalommal vártuk az osztálykirándulást, ahonnan sajnos két osztálytársunknak el kellett mennie, de ettől függetlenül remekül elvoltunk heten négy ágyban. Végre eljött az év vége. Az utolsó napok már tanulás nélkül teltek, még sportnapot is szerveztek. Mikor az Aquaparkba készültünk, előtte még három múzeumot kellett végigjárnunk. De végre annak is vége lett, így már egyenes út lejtett előttünk a csúszda aljáig. Elérkeztünk az évzáróhoz. Rengetegszer kihívtak minket díjátvételre, ennek nagyon örültünk, de a hab a tortán az volt, mikor kézhez kaptuk a városi „jó tanulójó sportoló” kupát. Röviden az évem fantasztikusan telt, szuper osztálytársakat, és még szuperebb tanárokat kaptam, akiknél „keveset” kellett tanulni. Élveztem az évet, és már készülök a következőre. Papp Csenge és Bali Emese

OKTV- Országos Középiskolások Tanulmányi Versenye. Első hallásra talán sokan megijednek a verseny komolyságától, én mégsem ezzel a szóval jellemezném leginkább. Azt hiszem, egy nagy kalandként éltem meg, és sok mindent kaptam tőle. Az első forduló előtt még nem igazán tudtam mi vár rám, csak annyit, hogy szeretem az irodalmat és szeretnék vele többet foglalkozni. Ebben a részben a tantárgyi tudásra kíváncsiak, az első évtől egészen az utolsóig. Első hallásra lehetetlennek tűnt a feladat, de miután kezdtem magam beleásni az irodalomtörténetbe, rájöttem inkább érdekes, mint lehetetlen a „küldetés”. Érdekes volt az, hogy egyben láttam azokat a korszakokat, stílusokat, művészeket és műveket, amiket az 5 év során külön-külön 53


tanultam. Úgy is mondhatnám, hogy összeállt a kép. Ez a forduló egy feladatsorból áll, amit mindenki a saját iskolájában ír meg. A második fordulóban már a választott témáról kérdeztek. Az én témám Henry Fielding Tom Jones című műve volt. Elsőként ismét lehetetlennek tűnt a feladat, a két kötet és a szakirodalmak… de itt is kellemesen csalódtam, ha lehet így fogalmazni. A könyv a 18. századi Angliáról szólt és teljesen magával ragadott. Ebben nagy szerepe volt az író számomra addig ismeretlen, közvetlen stílusának is. De mielőtt könyvajánlóba csapnék át, vissza a 2. fordulóhoz… A feladatom egy fogalmazás írása volt a témáról, megadott címmel és egy feladatsor megoldása. Végül több hosszú óra eredményeként megszületett „a mű”, amivel 2. helyezést értem el. Így jutottam be a 3. fordulóba, amit Budapesten rendeztek meg. Ide az országból a legjobb 30 versenyző került be. Egy 10 főből álló bizottsággal kellett beszélgetni az előző fordulóban megírt fogalmazásunkról. Mindenki nagyon kedves és barátságos volt, így a kezdeti izgalmak hamar elmúltak. Innen is csak pozitív élményeket szereztem és nem utolsó sorban tapasztalatot az érettségi szóbeli részéhez. Ahogy már említettem, sokat kaptam a versenytől, és most nem csak arra a 20 plusz pontra gondolok, ami természetesen nagy pozitívum. Lehetőségem volt mélyíteni az irodalomelméleti tudásomat, ami biztosan hasznos lesz még számomra a továbbiakban. Az igazi élmény az volt, hogy lehetőségem nyílt beleásni magam egy bizonyos témába, korba, műbe. Komoly kutatómunkát igényelt a dolog, és persze rengeteg olvasást, de aki kicsit is szereti az irodalmat, az elhiszi nekem, hogy megérte. Ezért csak bíztatni tudok mindenkit, hogy próbálja ki magát ezen a versenyen. Kitartást és sok energiát igényel, de ahogy már írtam, szerintem megtérül! Persze mindehhez szükséges egy olyan lelkes és kitartó felkészítő tanár is, mint amilyen nekem volt! Szűcs Viktória

54


Kiss Máté könyve Kiss Attila Máté 2011 júniusában érettségizett gimnáziumunkban, jelenleg a Debreceni Egyetemen programozó informatikus szakon első éves hallgató. Írással 14 éves kora óta foglalkozik, hatással volt rá Tolkien Gyűrűk Ura, Rowling Herry Potter című regénysorozata. Ihletet merített még a Lost című tv-sorozatból. Írói vénájára magyar dolgozataiban figyeltem fel, majd akkor, amikor készülő regényének néhány részletét átadta olvasásra. Hogy nem csak a fantasztikus regények írásában tehetséges, hanem a versírásban is, azt a Hőgyes-versenyekre készült alkotásai is bizonyítják. A 2011 tavaszán megjelent Az áldott birodalom című 2 kötetes regénye körülbelül 3 év alatt nyerte el végleges formáját. Máté elmondása szerint a fontosabb szereplők alakja az ötlet megszületésekor készen volt képzeletében, majd a többi szereplő „megszületése” és természetesen az írói fantázia alakította a történetet. Az író fontosnak tartja kiemelni, hogy a karakterek lelki világára fektette a hangsúlyt. Máté második regényén dolgozik, amelyről még csak annyit tudok, hogy George R. R. Martin Tűz és jég dala az ihletforrása. Úgy gondolom, mindenki nevében gratulálhatok ezen a fórumon is volt diákunknak, sikerének örülünk, kíváncsian várjuk a következő alkotást. Kedves Máté! További írói sikereket kívánunk neked a jövőben is! Zsoldos Piroska

55


Prológus (két évezreddel korábban) Mi a különbség a kezdet és a vég között? Talán a vég is csak egy új élet kezdete, s az élet is csak egy nagyobb eszme vége. Vajon a halál mi, vég vagy éppen kezdet, talán a vég kezdete, vagy a kezdet vége? Amint az Apokalipszis lassan beköszöntött, s a nagy Sam Turper érezte, itt a halál, ezek a gondolatok kavarogtak elméjében. Fölötte a hajnal vérvörössé vált, immár minden haldoklott. Egyedül az Utód állt ott mellette, akinek átadta végső titkát, akit mindenbe beavatott, aki majd át fogja venni a helyét. Mindketten könnyeztek, itt az utolsó pillanatban, a halál küszöbén. Egész életében a létezés értelmét kereste, s milyen ironikus, hogy csak most, a halál pillanatában világosodott meg minden. Egyszerre látta a szeme előtt a világ összes nagy rejtélyét, s egyszerre megértett mindent, itt a vég kezdetén. Az Utód lassan lehajolt, s megcsókolta mentora még láztól égő homlokát. Ő is tudta, már nem tehet semmit, már mindennek vége. A kór eluralkodott testén, felszakította a sebeket, s elpusztította őt. Talán még képes lett volna rá, hogy visszapörgesse az idő kerekét, hogy mindent megváltoztasson. De nem tehette, a Sors embere volt. Hiába is próbálna másként cselekedni, minden út ide vezet, egyszer mindenkinek meg kell halnia. Valójában már várta a véget, az örök pihenést. Egész élete a harc volt, ideje végre továbblépnie. Az utolsó szavai, melyeket kiejtett, egészen halála pillanatáig visszhangoztak az Utód fülében: 56


- Nem szabad, hogy lelepleződj! Titokban kell harcolnod! – s ekkor Sam Turper, a valaha élt legnagyobb harcos örökre lehunyta szemeit. Egy nagy ember távozott, kinek tetteiről legendák keringtek. Az ég kettényílt, ahogy az Apokalipszis beteljesülni látszott, s ekkor Sam Turper teste fényárban kezdett úszni. Az Utód érezte, egész testében remegett, amint lassan átjárta őt az Ősi Erő. Immár ő lett a Hordozó. Az Utód ekkor ismét megcsókolta mentora láztól égő homlokát, majd térdre rogyott, s feltekintett az égbe. A vérvörös hajnal utolsó szikrái lassan beterítették a horizontot, az ég ismét összeforrt. Valóban vége lett egy kornak, de egy új kezdet született, az Apokalipszis még nem érkezett el. A Hordozó pedig csak nézte az égboltot, s ő is érezte, egy új kor köszöntött be.

Mi az a Triál? Honnan származik a kifejezés? Az angol trial szó jelentése: próbálás, kipróbálás valamilyen módon. Hogy mi is az a kerékpáros triál? A kerékpár triál a motorkerékpár triál „előszobája”. A motoros triálosok találták ki, hogy legyen egy speciális biciklije gyerekeiknek, amivel egyensúlyozhatnak, ugrathatnak, gyakorolhatnak addig, amíg motorra ülhetnek. Voltak olyan srácok, akik jobban megkedvelték a kerékpáros változatot, mint a motorosat. A kerékpár- triál sportban a versenyzők kerékpározási ügyessége mérettetik meg több pályán, szekción keresztül. A versenyek első helyezését az éri el, aki a lehető legkevesebb hibaponttal egyensúlyoz, manőverez végig a kategóriájának megfelelően felállított természetes, vagy mesterséges szekción. Hibapontot a verseny ellenőrei adják, ha a versenyző valamelyik testrésze érintkezik a talajjal. Két és fél perc áll rendelkezésére a versenyzőnek, hogy végigmenjen az adott pályán. Attól függően, hogy a kezdő, senior, junior, vagy elité kategóriában versenyez, 4-6 szekciót kell teljesítenie háromszor. Ha egy testrésze ér a talajhoz, úgy 1 büntetőpont jár. Ha egyszerre több, akkor 5 a hibapontok száma. Abban az eset57


ben, amikor a versenyző eléri az öt pontot, a pályát befejezettnek tekintik a következő körig. A versenyzéshez speciális kerékpár kerékmérettől függően 20 vagy 26 colos – és védőfelszerelés szükséges. A „gép” váza több ponton külön erősítést kap, hogy bírja az ugratással való extraterhelést, és ne törjön ketté. Ugyanakkor könnyűnek is kell lennie, hogy lehessen vele manőverezni. Egy ilyen kerékpár legkevesebb 200.000 forintba kerül, hozzá a védőfelszerelés minimum 20.000 forint. Tehát aki ezt a sportágat választja, a veszélyek mellett még komoly anyagi terheket is vállal. A kerékpáros- triál hazánkban nem túlságosan elterjedt sportág. Elmondható, hogy egyre többen űzik. Városunkban egyáltalán nincsenek olyan helyek, ahol legálisan fel lehetne a gyakorláshoz nélkülözhetetlen pályákat állítani. Többször kérelmeztek egy kevés területet a várostól, de mindeddig elutasítást kaptak. Ez az egyik oka annak, hogy kevés számú versenyzőnk van, a másik ok a korábban említett komoly költség, ami ezzel a sportággal jár. A város egyetlen profi versenyzője Takács Norbert 10.b osztályos tanulónk, aki komoly elhivatottságról tett tanúbizonyságot azzal, hogy ilyen körülmények között is napról-napra vállalja az edzéseket. Leggyakrabban a saját udvarukon kialakított pályán. A mozdulatok elsajátításához évek hosszú során megszerzett tudás kell. Nála ez megvan, hisz alsó tagozatos volt, amikor megkapta karácsonyi ajándékként az első mountain bike biciklijét és mivel nem lehetett a hideg, havas idő miatt kerékpározni, a lakásuk folyosóján kezdett el egyensúlyozgatni. Következzék néhány eredmény az utóbbi versenyszezonból: Biketrial.hu versenysorozat: Összesített III. hely. Balaton Bike Fesztivál: Junior kategória III. hely. Nevezni fog a Magyar Kerékpáros Szövetség szervezésében megrendezendő versenyre, amihez eredményes versenyzést kívánunk!

58


Nyelvészpalánták sikerözöne A Bolyai anyanyelvi csapatverseny idei körzeti fordulójára 7 hetedikes és 5 nyolcadikos csapatot készített fel Árváné Márton Erzsébet tanárnő. Két csapat az országos döntőben is szépen szerepelt. A Kölcsey-körzet (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kis nyelvészei november 12-én írásban mérkőztek meg egymással. A 4 fős csapatoknak otthonosan kellett mozogniuk a helyesírásban, a nyelvtanban, az irodalomban, a közmondások, a szólások világában, de még a nép- és honismeretben is (népi ételek, népviselet, népi szokások stb.). A kisgimnazistákban olyan szinten fejlődött ki az összedolgozás képessége a felkészülés két hónapja alatt, hogy sikert sikerre halmoztak! A hetedikesek közül 4 csapat lett díjazott (1., 3., 4. és 6. helyezés), a nyolcadikosok pedig a 2. és a 3. helyet szerezték meg. Nem hiába edzett rengeteget diákjaival a kiváló magyartanárnő a tanórákon, a szakkörökön, és nem hiába javította az otthonra kiadott feladatlapokat! Árváné Márton Erzsébetnek ítélte oda a zsűri a Kölcsey-körzet tanári fődíját is versenyzőinek nagy számáért és eredményességéért! A díjazottak közül a két legjobb csapat, a körzeti első helyezett hetedikes és a 2. helyezett nyolcadikos elnyerte az országos döntőn való részvétel jogát. Hazánk legtehetségesebb ifjú nyelvészeinek nemes viadalára december 11-én, szombaton került sor Budapesten a Baár-Madas Református Gimnáziumban. Az országos döntőn már nem csupán írásbeli forduló volt, de szóbeli is, amelyen csak az első hat legjobb csapat vett részt. A hetedikes kategóriában 11 csapat mérte össze az erejét. A szoboszlóiak az 5. helyet szerezték meg az igen szoros élmezőnyben. Érdekesség, hogy az 1. és az 5. helyezett csapat pontszáma között mindössze 3 pont volt a különbség. 59


A nyolcadikos kategóriában 14 csapat versenyzett. Ebben a versenyben a Hőgyescsapat a 10. helyen végzett. A két döntős csapatának fővárosi szereplésével igen elégedett a tanárnő. Itt ugyanis csak a kiváló és még kiválóbb közösségek között válogatott a bíráló bizottság. Külön kedves színfoltja volt a versenynek, hogy minden csapat eljátszott egy-egy jelenetet. A szoboszlói hetedikesek (Kiss Levente, Papp Ágnes, Till Zsanett, Varga Péter Tamás) Az árnyéktolvaj cimű mesejátékot adták elő. Fölöttébb ötletesen mókáztak a maguk készítette díszletek között a saját készítésű jelmezekben. Nyolcadikosaink (Farkas Boglárka, Jenei Kitti, Pető Virág, Sárkány Fruzsina) egy Mátyás királyról szóló jelenettel szórakoztatták tanáraikat és diáktársaikat. A Bolyai anyanyelvi csapatverseny - a nemes ügy mellett elkötelezett, felkészült tanárnő jóvoltából az idén is megmozgatott a Hőgyesben két osztályt majdnem teljes létszámmal a 13-14 éves korosztályból. Köztudott, hogy ezek a gyerekek idegen nyelvekből is tehetségesek. Ők azonban a lelkük mélyén magukénak érzik Kölcsey erkölcsi alapigazságát, hogy „...idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig

lehetségig mívelni kötelesség." Juhász István

60


2010/2011-es tanévben nyelvvizsgát tett tanulóink Arany Imre Bikki Veronika Eszter Bódi Réka Bordán Nikolett Éva Bordán Nikolett Éva Czeglédi Mária Cs. Nagy András Csendom Krisztina Debreceni Nóra Dörgő Gyula Ercse Tamás Eredei Ildikó Alexandra Farkas Evelin Virág Gyöngyösi Miklós Holda Renáta Ignáth Katalin Jakab Péter Juhász Gréta Juhász Gréta Kacskó Panna Kacskó Panna Kálmán Csenge Zsuzsanna Kalmár Fruzsina Tünde Kaló Fruzsina Kiss Attila Máté Kovács Csaba Küzmös Dóra Lukács Dóra Larissza Máté Dóra Máté Dóra Máté Viktória Mátravölgyi Gerda Nagy Boglárka Judit Nagy Boglárka Kincső Nagy Lívia Rebeka Nagy Lívia Rebeka Nagy Sándor Németi Anna Oláh Róbert Pacsmag Odett Panna Pasch Ernő Peterman János Preznánszky Liliána Sámi Anett Sanocki Orsolya Borbála Szabó Brigitta

11.e 11.c 13.c 12.e 12.e 10.e 10.c 10.e 11.e 11.e 11.e 12.b 11.e 13.c 11.e 12.c 12.e 12.e 12.e 12.e 12.e 12.e 11.c 12.e 12.e 12.a 10.e 10.c 12.e 12.e 10.c 12.e 11.e 11.c 12.e 12.e 11.e 10.c 11.e 12.e 12.e 12.e 10.c 12.e 11.e 11.c 61

angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol német angol német angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol német angol angol német angol angol angol angol angol angol angol angol angol angol

közép közép közép felső közép közép közép közép közép felső közép közép közép közép közép közép közép felső közép felső közép közép közép közép közép közép közép közép felső közép közép közép közép közép felső közép közép közép közép közép közép közép közép felső közép közép

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K Sz K K


Szabó Dóra Szabó Rebeka Szálkai Gerda Szálkai Gerda Szálkai Gerda Szandai Dániel Szandai Dániel Szarvas Richárd Szűcs Dóra Tollas Tímea Tóth Bence Tóth Brigitta Erzsébet Tóth Dóra Erzsébet

10.c 13.c 12.e 12.e 12.e 12.e 12.e 12.e 10.e 11.e 11.e 13.c 11.c

angol angol angol német angol angol angol angol angol angol angol német angol

közép közép közép közép közép felső közép közép közép közép közép közép közép

K K K K K K K K K K K K K

ECDL Néhány évvel ezelőtt még csak sejthettük, hogy a számítógép alapjaiban rengeti meg a világot. Azt azonban a legmerészebb jóslatok sem feltételezték, hogy mindez ilyen gyorsan bekövetkezik. Ma már információs társadalomban élünk, amelyben megváltoztak a körülmények, felgyorsult az élet és a számítógép áthatja mindennapjainkat: természetes munkaeszközünkké vált, amelynek használatához elengedhetetlen az informatikai írástudás elsajátítása. Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Megszerzéséhez a jelölteknek egy elméleti és hat gyakorlati vizsgán kell számot adniuk tudásukról. Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, a számítógépet használók munkájának hatékonyabbá tétele, és az információ-technológia területén a befektetések gyorsabb és jobb megtérülésének elősegítése. Az ECDL megbízható(a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű(konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőségorientált(az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot. Az ECDL előnyt jelent a munkavállalók és munkáltatók, valamint a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára egyaránt.

62


Az idei tanévben az alábbi diákjaink szereztek ECDL bizonyítványt: Agárdi Andor Bagi László Cs. Nagy András Csépán István Csige László Csomós Róbert Csuka László Fazekas István Ambrus Gergely Alexandra Gombos Gábor Mihály Hajdú Nikolett Hegedüs Bettina Helecz Máté Hunyadi Fanni Husi Ádám Béla Juhász Tamás

Kálvári Áron Kapás Csaba Kaszás Dóra Kiss Sándor Ádám Kotsis Anikó Kovács Tibor Kövesi Nóra Lukács Dóra Máté Viktória Mátyás Evelin Michalski Kinga Johanna Nagy Gergő Imre Németi Anna Orsó Nikolett Péter Béla Pinczés Zsuzsa Fruzsina

63

Prezánszky Liliána Sápi Máté Sóvágó Emese Sóvágó Gyöngyi Szabó Dávid Szabó Dóra Szabó Odett Szálkai Noémi Lilla Szarvas Ádám Szarvas Kitti Tamara Tóth Levente Vágner Dóra Vágó Bálint Vasas Barnabás Vígh Krisztina Zudor Márk István


Tanulmányi eredményeink MATEMATIKA Az OKTV második fordulójába jutott: Kurucz Boglárka (12.e) Tanára: Balla Éva

Az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjében: 34. 38.

Bakó Aletta (9.e) Ulveczki Balázs (9.e) Tanáruk: Deli Lajos

Bolyai Matematikai Csapatverseny megyei döntőjében: 7. évfolyam:

Nagy Ákos, Varga Péter Tamás, Erdősi Éva, Ulveczki Anna (7.e) Némethy Klaudia, Kiss Panna Nóra, Papp Ágnes, Till Zsanett (7.e) Tanáruk: Deli Lajos

8. évfolyam: 6.

Kocsis Péter Koppány, Bíró Tamás, Kiss Zsombor Antal, Kovács Róbert (8.e) Tanáruk: Dankó Sándor

A középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok „B” pontversenyében országos: 24. 25. 33.

Kordás Péter (9.e) Ulveczki Balázs (9.e) Bakó Aletta (9.e) Tanáruk: Deli Lajos

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny országos végeredménye: 9. évfolyam: 17.

Bakó Aletta (9.e) Tanára: Deli Lajos

A Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny megyei végeredménye: 7. évfolyam: 7.

Nagy Ákos (7.e)

3. 6. 7. 9.

Bakó Aletta (9.e) Ulveczki Balázs (9.e) Kordás Péter (9.e) Holoda Péter (9.e) Tanáruk: Deli Lajos

9. évfolyam:

10. évfolyam: 4.

Czeglédi Mária (10.e) Tanára: Dr. Pappné Patai Anikó

5.

Horváth Attila (10.e) Tanára: Balla Éva

12. évfolyam: 1. 3.

Tarr Bence (12.e) Kaló Fruzsina (12.e) Tanáruk: Balla Éva

64


Az ABACUS Matematikai Lapok matematika pontversenyében országos: Arany fokozatú dicséret: 1. 4.

Kis Levente (7.e) Nagy Ákos (7.e)

6. 8.

Papp Ágnes (7.e)) Varga Péter Tamás (7.e)

Ezüst fokozatú dicséret:

Bronz fokozatú dicséret: 20.

Varga Peti, Papp Ági, Nagy Ákos és Kis Levi

Némethy Klaudia (7.e) Tanáruk: Deli Lajos

Bronz fokozatú dicséretet: 38.

Kocsis Péter Koppány (8.e) Tanára: Dankó Sándor

Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő: 15.

Kis Levente (7.e) Tanára: Deli Lajos

17.

Kocsis Péter Koppány (8.e) Tanára: Dankó Sándor

19.

Varga Péter Tamás (7.e) Tanára Deli Lajos

Varga Péter, Kis Levente

Kocsis Péter

65


Varga Tamás Matematikaverseny megyei döntő: 3.

Kocsis Péter Koppány (8.e) Tanára: Dankó Sándor

7. 8.

Kis Levente (7.e) Varga Péter Tamás (7.e) Tanáruk: Deli Lajos

Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő 8. évfolyam: 32.

Kocsis Péter Koppány (8.e) Tanára: Dankó Sándor

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei döntő 7. évfolyam Egyéni verseny 3. 6.

Varga Péter Tamás (7.e) Erdősi Éva (7.e)

2.

Varga Péter Tamás, Erdősi Éva, Nagy Ákos (7.e) Tanáruk: Deli Lajos

Csapatverseny

Nagy Ákos, Erdősi Éva, Varga Péter

8. évfolyam Egyéni verseny 2.

Kocsis Péter Koppány 8.e Tanára: Dankó Sándor

Gordiusz Matematikaverseny megyei döntő 9. évfolyam Egyéni verseny 4. 8.

Bakó Aletta (9.e) Ulveczki Balázs (9.e)

66


Csapatverseny 2.

Bakó Aletta, Ulveczki Balázs, Hajagos Emese (9.e) Tanáruk: Deli Lajos

Hajagos Emese, Ulveczki Balázs, Bakó Aletta

12. évfolyam: Egyéni verseny 5.

Kaló Fruzsina (12.e)

2

Kaló Fruzsina (12.e) Tarr Bence (12.e) Jakab Péter (12.e) Tanáruk: Balla Éva

Csapatverseny

Tarr Bence, Kaló Fruzsina, Jakab Péter

A Hajdú-Bihar Megyei Matematikaversenyen: 1. 2. 2.

Ulveczki Balázs (9.e) Bakó Aletta (9.e) Kordás Péter (9.e) Tanáruk: Deli Lajos

2.

Dávid Bernadett (10.e) Tanára: Balla Éva

Dicséret:

Dörgő Gyula Ádám (11.e) Tanára: Dankó Sándor

67


Dicséret:

Kurucz Boglárka (12.e) Tanára: Balla Éva

MAGYAR

NYELV ÉS IRODALOM

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Döntőjében magyar irodalom tantárgyból: 27.

Szűcs Viktória (13.c) Tanára: Szántóné Nyircsák Eleonóra

Szűcs Viktória

Szép Magyar Beszéd Verseny megyei döntő Gimnáziumi kategória 2.

Máté Dóra (12.e) (országos döntőbe jutott) Tanára: Zsoldos Piroska

Máté Dóra

68


Szakközépiskolai kategória: 4.

Hegedűs Bettina (10.a) Tanára: Zsoldos Piroska

Bolyai Anyanyelvi Verseny országos döntőjében 7. évfolyam: 5.

8. évfolyam 10.

Kis Levente, Papp Ágnes, Till Zsanett, Varga Péter (7.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet Farkas Boglárka, Jenei Kitti, Pető Virág, Sárkány Fruzsina (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei döntőjében: 7. évfolyam: 1. 6.

8. évfolyam: 2. 3.

Kis Levente, Papp Ágnes, Till Zsanett, Varga Péter (7.e) Nagy Ákos, Hegedűs Eszter, Kaszás Rebeka, Némethy Klaudia (7.e) Erdősi Éva, Kordás Zsuzsanna, Madari Kinga, Vágó Kata (7.e) Árva Bence, Holló Richárd, Kelemen Dániel, Ulveczki Anna (7.e) Farkas Boglárka, Jenei Kitti, Pető Virág, Sárkány Fruzsina (8.e) Bíró Tamás, Kiss Zsombor Antal, Kovács Róbert, Kocsis Péter Koppány (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Aranytoll Helyesírási Verseny megyei döntőjében: 5. 8. 12. 20.

Nagy Ákos (7.e) Labancz Laura (7.e) Jenei Kitti (8.e) Hegedűs Eszter (7.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Lotz János Szövegértési- és Helyesíróverseny országos döntőjében: 7. évfolyam: 22.

Labancz Laura (7.e) Tanára: Árváné Márton Erzsébet

Lotz János Szövegértési- és Helyesíróverseny megyei döntőjében: 7. évfolyam: 1. 7. 8. 13.

Labancz Laura (7.e) Kis Levente (7.e) Varga Péter Tamás (7.e) Bali Emese (7.e)

69


8. évfolyam: 10. 13. 16.

Jenei Kitti (8.e) Sárkány Fruzsina (8.e) Pető Virág (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

A Megyei Móra Ferenc Prózamondó Versenyen: 1.

Till Zsanett (7.e) Tanára: Árváné Márton Erzsébet

A Bendegúz NyelvÉsz-verseny megyei döntőjében 7. évfolyam: 6. 7. 8.

Labancz Laura (7.e) Kis Levente (7.e) Papp Ágnes (7.e)

4.

Kocsis Péter Koppány (8.e)

4. 16.

Nagy Ákos (7.e) Jenei Kitti (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

8. évfolyam:

A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny megyei döntőjében:

A Lapot a Diákoknak (LADIK) médiavetélkedő megyei döntőjében:

Jeges János, Bíró Tamás, Kiss Zsombor Antal, Kovács Róbert, Kocsis Péter Kop pány Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

3.

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia irodalom-szövegértés tanulmányi versenyén arany fokozatú elismerő oklevélben részesültek: Kaszás Diána, Nagy Petra, Vágó Kata (7.e) Kovács Mercédesz, Kurucz Anna (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

A „Nyelv egy szépen szóló muzsika” Megyei Helyesírási és Nyelvhelyességi Verseny: 9. 22. 25. 25.

Nagy Ákos (7.e) Pető Virág (8.e) Jenei Kitti (8.e) Hegedűs Eszter (7.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Városi Kincskereső Verseny: 1. 7.

Labancz Laura, Till Zsanett, Vágó Kata (7.e) Jenei Kitti, Sárkány Fruzsina, Csirmaz Evelin (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Városi Anyanyelvi Verseny:

Kis Levente, Labancz Laura, Némethy Klaudia (7.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

Városi Szavalóverseny: 1. 2.

Till Zsanett (7.e) Jeges János (8.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

70


Városi Kazinczy-verseny: 2.

Hegedűs Eszter (7.e) Tanára: Árváné Márton Erzsébet

TÖRTÉNELEM Savaria Történelemverseny megyei döntő I. kategória: 3. 4. 5. 7.

Kordás Péter 9.e Lamos Zoltán 9.e Ulveczki Balázs 9.e Vágó Borbála 9.e

Lamos Zoltán, Ulveczki Balázs, Vágó Borbála, Kordás Péter

II. kategória 6.

Rácz Nóra 11.c

Rácz Nóra Felkészítő tanáruk: Deliné Tarcsai Mária

71


Az Országos Történelem Tantárgyi Verseny Sári Gusztávról elnevezett megyei fordulójában: 26.

Kis Levente (7.e) Tanára: Szandai Kázmérné

„Cultura Nostra” Történelemverseny tiszántúli fordulójába jutottak: Takács József, Horváth Attila, Czeglédi Mária (10.e) Makai Kristóf, Dobozi Sándor, Kálmán Zalán (10.e) Tanáruk: Szandai Kázmérné

ANGOL

NYELV

Az Országos Angol Nyelvi Verseny döntőjében: 20.

Farkas Boglárka (8.e) Tanára: Vida Valéria

Farkas Boglárka

Az Országos Angol Nyelvi Verseny megyei döntőjében: 2.

Farkas Boglárka (8.e) Tanára: Vida Valéria

Bendegúz Levelező Verseny országos döntőjében angol nyelvből: 3.

Dömény Bianka (7.e) Tanára: Bodó Irén

6.

Papp Ágnes (7.e) Tanára: Varga Gyöngyi

A Kenguru Országos Angol Nyelvi Verseny megyei fordulójában: 3. kategória 1. 2. 3.

4. kategória 1. 2. 2.

Somogyi Norbert (9.e) Takács Gergely (9.e) Bakó Aletta (9.e) Tanáruk: Vida Valéria

(országos: 68.)

Bácsó Bettina (11.e) (országos: 32.) Kiss Edina (10.e) Sebó Pál (11.e) Tanáruk: Nagyné Kovács Angéla

72


5. kategória: 1. 2.

Preznánszky Liliána Lukács Dóra Tanáruk: Erdei Gyöngyi

(10.c) (10.c)

3.

Szandai Dániel (12.e) Tanára: Vida Valéria

(országos: 78.)

6. kategória:

(országos: 34.) (országos: 41.)

1. 2. 3.

Kálmán Csenge (12.e) Kacskó Panna (12.e) Csík Nóra (12.e)

(országos: 84.)

3.

Holló Richárd (7.e) Tanára: Bodó Irén

(országos: 62.)

7. évfolyam: 8. évfolyam: 1.

Farkas Boglárka (8.e) Tanára: Vida Valéria

A Kenguru Országos Angol Nyelvi Verseny országos döntőjében: 8. évfolyam: 2.

Farkas Boglárka (8.e) Tanára: Vida Valéria

Angol Országismereti Verseny városi fordulójában: 3.

Lukács Sándor, Árva Bence, Holló Richárd (7.e) Tanáruk: Vida Valéria

A Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia angol tanulmányi versenyén arany fokozatú elismerő oklevélben részesültek: Dömény Bianka, Papp Ágnes (7.e) Tanáruk: Bodó Irén és Varga Gyöngyi

Reading English angol nyelvű olvasóverseny megyei döntőjében 6. kategória: 1. 4.

Fodor Anna (10.e) Klósz Henrietta (11.e)

Tanáruk: Nagyné Kovács Angéla 6.

Máté Viktória(10.c) Tanára: Erdei Gyöngyi

NÉMET

NYELV

A Kenguru Országos Német Nyelvi verseny iskolai fordulójában: 3. kategória: 1. 2. 3.

Kálmán Zalán (10.e) Lazúr Attila (10.e) Nagy Krisztina (10.e) Tanáruk: Árváné Márton Erzsébet

73


4. kategória: 1. 2. 3.

Juhász Gréta (12.e) Peterman János (12.e) Kaló Fruzsina (12.e) Tanáruk: Rákosi Katalin

6. kategória: 1.

Antal Renáta (11.c) Tanára: Horog Anita

KÉMIA Irinyi János Kémiaverseny megyei döntő 6. Jákób Anna 10.c Tanára: Kiss-Bikfalvi Erika

Jákób Anna

Curie Kémiaverseny országos döntőjébe jutott: Dörgő Gyula (11.e) Tanára: Kiss-Bikfalvi Erika

Curie Kémiaverseny területi döntő 8. évfolyam: 3. Kocsis Péter (8.e) Tanára: Kiss-Bikfalvi Erika

9. évfolyam:

2. Ulveczki Balázs (9.e) 4. Pozsgai Ágnes (9.b) Tanáruk: Károlyné Teleki Anikó

10. évfolyam:

2. Czeglédi Mária (10.e) 3. Csendom Krisztina (10.e) 4. Kálmán Zalán (10.e)

11.-12. évfolyam:

1. Dörgő Gyula (11.e) Tanáruk: Kiss-Bikfalvi Erika 74


FÖLDRAJZ Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny megyei döntő: 7. évfolyam: 12.

8. évfolyam: 15.

Nagy Ákos (7.e) Tanára: Pongor László Kovács Róbert (8.e) Tanára: Pongor László

BIOLÓGIA Herman Ottó Biológiaverseny megyei döntője: 5. 11.

Török Viktor (8.e) Labancz Laura (7.e) Tanára: Hüvelyes Lajosné

INFORMATIKA Városi Verseny: 7. évfolyam: 1. 2.

8. évfolyam: 1. 3.

Lukács Sándor (7.e) Víg Levente (7.e) Tanáruk: Vinczéné Pozsgai Lilla Kocsis Péter Koppány (8.e) Vincze Tamara (8.e) Tanáruk: Nemes József

EGYÉB

VERSENYEK

Curie Környezetvédelmi Verseny országos Döntője: 12.

Klósz Henrietta, Holda Renáta, Nagy Boglárka (11.e) Tanáruk: Hüvelyes Lajosné

A „Föld napja” városi vetélkedő: 2. 3.

Győri Kitti, Hajagos Emese, Majoros Dávid, Grebenscsikova Rosana Németh Kata, Szarvas Dóra, Kiss Alexandra, Szabó Ágnes Tanáraik: Bali István és Pongor László

Megyei Elsősegélynyújtó Verseny: 4.

Kovács Mercédesz, Kurucz Anna (8.e), Papp Csenge Dóra, Némethy Klaudia (7.e) Tanáruk: Gönczy Csilla

75


„Az alkohol és a rák” – városi vetélkedő: 1.

Apagyi Fanni, Boruzs Adrienn, Budai Nikolett, Csikós Júlia Bernadett (11.c)

3. 4.

Bácsó Bernadett, Danicska Marietta, Lisztes Anett, Péter Vivien (12.e) Jeges László, Kiss Alexandra, Lovas Vivien, Szathmári Nikolett (11.b)

1. 2.

Holló Antónia, Őri Alexandra, Szél Evelyn, Szilágyi Fruzsina (10.b) Krekk Alexandra, Csirmaz Mária, Simon Tímea, Szilágyi Tamara (12.b)

Területi AIDS-vetélkedő:

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Országos Ifjúsági Szolgálat „Te is látod?” fotópályázatán 1. Holló Antónia (10.b) Különdíj: Apagyi Fanni

(11.c)

Az Abacus Matematika Lapok Logigrafikai és Sudoku versenyében Különdíj: Vágó Kata (7.e)

76


Sporteredmények

Országos eredmények ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI- ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. korcsoportos lányok Svédváltó: 10. Szoboszlai Vivien (11.b), Kurucz Boglárka(12.e), Ignáth Katalin (12.c), Kálmán Csenge (12.e) MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. korcsoportos lányok 3000 m Egyéni: 38. Kálmán Csenge (12.e) 44. Preznánszky Liliána (10.c) 46. Végh Renáta (11.b) 68. Kaló Fruzsina (12.e) 95. Varga Rebeka (13.c) Csapat: 7. hely VI. korcsoportos fiúk – 5000 m Egyéni: 121. Csilek Attila (12.e) 134. Herczeg Tamás (11.a) 135. Szalai Tamás (12.c) 136. Szabó Imre (12.e) Csapat: 25. hely ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS VI. korcsoportos lányok 200 m: 6. Kálmán Csenge (12.e) 400 m : 3. Kálmán Csenge (12.e) ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. korcsoportos lányok: 300 m: 23. Papp Csenge (7.e)

77

DÖNTŐ


Távolugrás: 4 x 100 m:

33. Gönczi Barbara (7.e) 16. Balogh Nikolett (8.e), Papp Csenge (7.e), Bali Emese (7.e), Czidor Zsófia (9.e)

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS DÖNTŐ Igazolt versenyzők IV. korcsoportos lányok 100 m mell: 5.

Németh Kata (9.e)

IV. korcsoportos fiúk 100 m pillangó: 4. Holoda Péter (9.e) V-VI. korcsoportos lányok 100 m mell: 11. Sóvágó Gyöngyi (10.a) 6 x 50 m váltó: 13. Czeglédi Fruzsina (12.c), Kaló Fruzsina (12.e), Kurucz Boglárka(12.e), Papp Roberta (12.a), Sóvágó Gyöngyi (10.a), Varga Zsófia (11.c) V-VI. korcsoportos fiúk 100 m mell: 15. Varga Péter (9.c)

78


100 m pillangó:

12.

Balla Ádám (13.c)

TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ „B” KATEGÓRIA IV. korcsoportos lányok: Egyéni: 2. V. korcsoportos lányok Egyéni: 4. TOLLASLABDA

Fekésházi Mirjam (8.e) Máté Viktória (10.c) DIÁKOLIMPIA -

Igazolt versenyzők IV. korcsoportos lányok Egyéni: 5. V. korcsoportos lányok Egyéni: 3.

V. korcsoportos fiúk Egyéni:

Kaszás Rebeka (7.e) Farkas Virág (11.e)

3.

Nagy Bence (11.e)

5.

Tóth Dániel (9.e)

Amatőr versenyzők IV. korcsoportos lányok Egyéni: 12.

Fekésházi Mirjam (8.e) 79

ORSZÁGOS DÖNTŐ


V. korcsoportos lányok Egyéni: 20. Máté Viktória (10.c) SAKK DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS

DÖNTŐ

IV. korcsoportos fiúk Egyéni: 7. Dudics Zoltán (9.c) STRANDRÖPLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ IV. korcsoportos lányok Nyílt 4-4: 17. Papp Csenge (7.e), Bali Emese (7.e), Budai Nóra (7.e), Czidor Zsófia (9.e), Kiss Alexandra (9.e) edző: Jámbor Tamás V-VI. korcsoportos lányok Amatőr 4-4: 5. Szálkai Gerda (12.e), Tóth Rebeka (12.e), Balogh Alexandra (12.c), Czeglédi Fruzsina (12.c), Sóvágó Emese (10.c) edző: Jámbor Tamás

KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA - ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ V. korcsoportos fiúk

3. Szarvas Ádám (10.a), Bokor Péter (7.e), Szabó Dániel (9.a), Kaszás Sándor ,(11.e), Szabó Bence (10.b), Takács József (10.e), Varga Péter (7.e), Fejes Máté (9.a), Tóth Attila (9.c), Kátai Richárd (10.b), Kálmán Zalán (10.e), Dudics Zoltán (9.c)

80


Megyei eredmények ATLÉTIKAI ÜGYESSÉGI- ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ III-IV. korcsoportos fiúk Távolugrás: 1. Pálvölgyi Kristóf (8.e) Holda Ádám (8.e) Árva Bence (7.e) Czibere Bence (8.e) Bokor Péter (7.e) Kislabda hajítás: 3. Pálvölgyi Kristóf (8.e), Czibere Bence (8.e), Holda Ádám (8.e), Árva Bence (7.e), Bokor Péter (7.e), III-IV. korcsoportos lányok Kislabda hajítás: 3. Németh Kata (9.e) Vincze Tamara (8.e) Fekésházi Mirjam (8.e) Papp Csenge (7.e) Bali Emese (7.e) Távolugrás: 1. Németh Kata (9.e) Trási Krisztina (8.e) Papp Csenge (7.e) Sárkány Fruzsina (8.e) Bali Emese (7.e) 10 x 200 m-es váltó: 1. Árva Bence (7.e), Bali Emese (7.e), Bokor Péter (7.e), Czibere Bence (8.e), Holda Ádám (8.e), Németh Kata (9.e), Pálvölgyi Kristóf (8.e), Papp Csenge (7.e), Sárkány Fruzsina (8.e), Trási Krisztina (8.e) V-VI. korcsoportos fiúk Távolugrás: 2. Mészáros Tamás (11.c) Simon Viktor (9.b) Sebó Pál (11.e) Remenyik Zsolt (11.b)Tóth Attila Súlylökés: 1. Remenyik Zsolt (11.b), Kovács Tamás (12.b), Szatmári Ádám (11.a), Erdős Csaba (12.b), Bodor Bence (9.c) Gerelyhajítás: 3. Kovács Tamás (12.b), Remenyik Zsolt (11.b), Erdős Csaba (12.b), Bodor Bence(9.c) Diszkoszvetés: 1. Kovács Tamás (12.b), Remenyik Zsolt (11.b), Erdős Csaba (12.b), Arany Imre (11.e), Mészáros Tamás (11.c) Svédváltó: 3. Simon Viktor (9.b), Mészáros Tamás (11.c), Remenyik Zsolt (11.b), Katona Ádám (9.c) V-VI. korcsoportos lányok Távolugrás: 1. Kálmán Csenge (12.e), Kurucz Boglárka (12.e),Szoboszlai Vivien (11.b), Szkupi Brigitta (9.b), Vágner Dóra (10.c) Súlylökés: 1. Kaló Fruzsina (12.e), Mátravölgyi Gerda (12.e), Dávid Bernadett (10.e), Csirmaz Mária (12.b), Harkai Adrienn(13.c) Gerelyhajítás: 1. Kaló Fruzsina (12.e), Simon Tímea (12.b), Csirmaz Mária (12.b), Harkai Adrienn (13.c) Diszkoszvetés: 1. Kaló Fruzsina (12.e), Csirmaz Mária (12.b), Simon Tímea (12.b), Harkai Adrienn (13.c) 4 x 800 m-es váltó: 1. Preznánszky Liliána (10.c), Bogádi Ágnes (11.e), Kaló Fruzsina (12.e), Varga Rebeka (13.c) Svédváltó: 1. Szoboszlai Vivien (11.b), Kurucz Boglárka (12.e), Pál Emese (11.e), Kálmán Csenge (12.e)

81


ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA EGYÉNI BAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ V. korcsoportos fiúk 100 m : 200 m: 800 m: 3000 m : Távolugrás: Súlylökés: Diszkoszvetés: Gerelyhajítás: VI. korcsoportos fiúk 100 m: 400 m: 800 m: 1500 m: 3000 m: Távolugrás: Súlylökés: Diszkoszvetés: Gerelyhajítás: 4x100 m: 4x400 m: V. korcsoportos lányok 100 m: 800 m: 1500 m: 3000 m: Távolugrás: Súlylökés:

3. 5. 6. 3. 5. 5. 1. 4. 6. 2. 3. 1. 2. 2. 4.

Nagy Péter (9.c) Tóth Attila (9.c) Katona Ádám (9.c) Nagy Péter (9.c) Takács József (10.e) Nagy Péter (9.c) Kovács Kristóf (9.b) Katona Ádám (9.c) Benke Dávid (9.a) Kátai Richárd (10.b) Bodor Bence (9.c) Kátai Richárd (10.b) Takács József (10.e) Bodor Bence (9.c) Kátai Richárd (10.b)

2. Mészáros Tamás (12.c) 6. Takács József (10.e) 1. Szalai Tamás (12.c) 1. Csilek Attila (12.e) 3. Szalai Tamás (12.c) 2. Csilek Attila (12.e) 4. Mészáros Tamás (12.c) 5. Sebó Pál (11.e) 6. Kiss Fábián (12.c) 1. Kovács Tamás (12.b) 3. Farkas Tamás (11.e) 4. Erdős Csaba (12.b) 1. Kovács Tamás (12.b) 2. Arany Imre (11.e) 1. Kovács Tamás (12.b) 2. Erdős Csaba (12.b) 2. Mészáros Tamás (12.c), Nagy Péter (9.c), Takács József (10.e), Katona Ádám (9.c) 4. Katona Ádám (9.c), Szalai Tamás (12.c), Takács József (10.e), Kovács Kristóf (9.b) 3. 4. 2. 1. 1. 5. 6. 3.

Vágner Dóra (10.c) Szkupi Brigitta (9.b) Arany Bernadett (9.c) Preznánszky Liliána (10.c) Preznánszky Liliána (10.c) Vágner Dóra (10.c) Szkupi Brigitta (9.b) Dávid Bernadett (10.e) 82


VI. korcsoportos lányok 100 m: 1. 3. 200 m: 1. 3. 400 m: 1.

800 m: 1500 m: 3000 m: Távolugrás: Súlylökés: Diszkoszvetés: Gerelyhajítás: 4x100 m : 4x400 m:

Kálmán Csenge (12.e) Kurucz Boglárka (12.e) Kálmán Csenge (12.e) Kurucz Boglárka (12.e) Kálmán Csenge (12.e)

2. Dobi Réka (12.c) 1. Zudor Nikolett (11.c) 2. Bogádi Ágnes (11.e) 3. Szabó Brigitta (11.c) 1. Végh Renáta (11.b) 1. Szabó Bianka (11.e) 1. Simon Tímea (12.b) 2. Kurucz Boglárka (12.e) 3. Szoboszlai Vivien (11.b) 1. Kaló Fruzsina (12.e) 2. Simon Tímea (12.b) 1. Kaló Fruzsina (12.e) 2. Kaló Fruzsina (12.e) 3. Simon Tímea (12.b) 2. Kálmán Csenge (12.e), Kurucz Boglárka (12.e), Vágner Dóra (10.c), Szkupi Brigitta (9.b) 1. Kálmán Csenge (12.e), Preznánszky Liliána (10.c), Kaló Fruzsina (12.e), Zudor Nikolett (11.c)

III. korcsoportos fiúk 60 m: 5. IV. korcsoportos lányok 100 m döntő: 5.

Árva Bence (7.e) Czidor Zsófia (9.e) 83


300 m: 1500 m: Magasugrás: Távolugrás: Súlylökés: Kislabdahajítás:

4x100 m: 4x600 m: IV. korcsoportos fiúk Magasugrás:

6. Bali Emese (7.e) 1. Papp Csenge (7.e) 3. Kordás Zsuzsanna (7.e) 2. Bali Emese(7.e) 1. Gönczi Barbara (7.e) 2. Papp Csenge (7.e) 5. Szilágyi Beáta (9.b) 4. Németh Kata(9.e) 9 Csontos Rita (9.b) 11. Papp Ágnes (7.e) 12. Kordás Zsuzsanna (7.e) 1. Balogh Nikolett (8.e), Papp Csenge (7.e), Bali Emese (7.e), Czidor Zsófia (9.e) 3. Szőke Nikolett (8.e), Bódi Hanna (8.e), Papp Ágnes (7.e), Gönczi Barbara (7.e)

1. Kis Levente (7.e) 2. Varga Péter (7.e) Távolugrás: 8. Kelemen Balázs (7.e) 11. Pálvölgyi Kristóf (8.e) 12. Holda Ádám (8.e) 13. Czibere Bence (8.e) 14. Kelemen Dániel (7.e) 15. Szoboszlai Adrián (7.e) Kislabdahajítás: 5. Holda Ádám (8.e) 7. Czibere Bence (8.e) 9. Varga Péter (7.e) 10. Kelemen Dániel(7.e) 11. Szoboszlai Adrián (7.e) 4x100 m: 3. Czibere Bence (8.e), Árva Bence (7.e), Pálvölgyi Kristóf (8.e), Kis Levente (7.e) 4x1000 m: 2. Csetnyák Levente (8.e), Kelemen Dániel (7.e), Holló Richárd (7.e), Varga Péter (7.e) AMATŐR KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ

V-VI. korcsoportos fiúk Végeredmény: 3. Berecz Sándor (10.b), Farkas Tamás (11.e), Éles Zoltán (11.a), Jenei Zsolt (10.a), Gyöngyösi Miklós (13.c), Orosz Kornél (10.e), Lazur Attila (10.e), Szalai Tamás (12.c), Sebó Pál (11.e), Vágner László (12.c) V-VI. korcsoportos lányok 2. Bajusz Vivien (9.b), Apagyi Fanni (11.c), Fülöp Marianna (12.b), Csirmaz Mária (12.b), Gergely Alexandra (10.c), Hajdú Nikolett (10.c), Koroknai Nikolett (11.b), Szilágyi Beáta (9.c), Horváth Nikolett (11.b), Bodnár Lili (11.b), Vágner Dóra (10.c), Vári Kata (11.c)

84


KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA - MEGYEI ELŐDÖNTŐ V. korcsoportos fiúk

2. Szarvas Ádám (10.a), Bokor Péter (7.e), Szabó Bence (10.b), Kátai Richárd (10.b), Kaszás Sándor (11.e), Tóth Attila (9.a), Fejes Máté (9.a), Varga Péter (7.e), Szabó Dániel (9.a), Takács József (10.e), Lazur Attila (10.e)

V. korcsoportos lányok

3. Apagyi Fanni (11.c), Horváth Nikolett (11.b), Kiss Judit (9.c), Gergely Alexandra, (10.c), Vári Kata (11.c), Szkupi Brigitta (9.b), Vágner Dóra (10.c), Lajtos Boglárka (10.b), Bajusz Vivien (9.b), Hajdú Nikolett (10.c) KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ

V. korcsoportos fiúk

1. Szarvas Ádám (10.a), Bokor Péter (7.e), Szabó Bence (10.b), Kátai Richárd (10.b), Kaszás Sándor (11.e), Tóth Attila (9.a), Fejes Máté (9.a), Varga Péter (7.e), Szabó Dániel (9.a), Takács József (10.e), Pálvölgyi Kristóf (8.e), Kálmán Zalán (10.e) KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA

VI. korcsoportos fiúk KÖRZETI DÖNTŐ 1. hely MEGYEI ELŐDÖNTŐ 2. hely MEGYEI DÖNTŐ 3. hely A csapat tagjai: Arany Imre (11.e), Kátai Richárd (10.b), Dörgő Gyula (11.e), Szabó Bence (10.b), Oláh Róbert (11.e), Szarvas Ádám (10.a), Kaszás Sándor (11.e), Gulyás Máté (11.a), Szabó Gyula (11.b), Takács József (9.e), Remenyik Zsolt (11.b), Tóth Attila (9.c), Szabó Dániel (9.a)

85


VI. korcsoportos lányok MEGYEI ELŐDÖNTŐ 3. Bodnár Lili (11.b), Lajtos Boglárka (10.b), Kiss Judit (9.c), Lőrinczi Réka (11.b), Csirmaz Mária (12.b), Mátravölgyi Gerda (12.e), Rácz Anett (11.a), Horváth Nikolett (11.b), Pál Emese (11.e), Szilágyi Mónika (12.b), Csontos Rita (9.b), Szkupi Brigitta (9.b) KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ V-VI. korcsoportos lányok 4. Szabó Bianka (11.e), Horváth Nikolett (11.b), Lisztes Anett (11.e), Békési Gyöngyi (10.c), Kiss Kinga (9.c), Hajdú Nikolett (10.c), Kiss Judit (9.c), Gergely Alexandra (10.c), Kovács Renáta (9.c), Vágner Dóra (10.c) LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ IV. korcsoportos lányok

5. Bódi Hanna (8.e), Czidor Zsófia (9.e), Papp Ágnes (7.e), Ulveczki Anna (7.e), Papp Csenge (7.e), Arany Bernadett (9.c), Ványi Dalma (7.e), Kordás Zsuzsanna (7.e), Bali Emese (7.e)

LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ V. korcsoportos fiúk 3. Kovács Kristóf (9.b), Dóró Róbert (11.c), Gombos Gábor (10.a), Lamos Zoltán (9.e), Ulveczki Balázs (9.e), Nagy Péter (9.c), Mihalik Barna (10.e) Tóth István (11.c), Németi Dániel (10.a), Kiss Dániel (9.e), Németi Máté (10.b), Tóth Levente (10.a), Katona Ádám (9.c), Husi Ádám (10.a), Koscsák Csaba (10.a), Kiss Patrik (9.e), Tóth Dániel (9.e)

86


RÖPLABDA DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ V. korcsoportos lányok

edző: Jámbor Tamás VI. korcsoportos lányok

2. Antal Renáta (11.c), Czidor Zsófia (9.e), Kiss Alexandra (9.e), Sóvágó Emese (10.c), Vígh Krisztina (10.c), Szabó Ilona (11.b) 4. Balogh Alexandra (12.c), Budai Lilla (12.a), Czeglédi Fruzsina (12.c), Sóvágó Emese (10.c), Rácz Nóra (11.c), Vígh Krisztina , (10.c), Szálkai Gerda (12.e), Czidor Zsófia (9.e), Tóth Rebeka (12.e)

edző: Jámbor Tamás AMATŐR RÖPLABDA

DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ

V-VI. korcsoport:

edző: Jámbor Tamás

3. Balogh Alexandra (12.c), Budai Lilla (12.a), Czeglédi Fruzsina (12.c), Sóvágó Emese (10.c), Rácz Nóra (11.c), Vígh Krisztina , (10.c), Szálkai Gerda (12.e), Czidor Zsófia (9.e), Tóth Rebeka (12.e), Papp Csenge (7.e)

SAKK DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ IV. korcsoportos fiúk Egyéni: 1. Dudics Zoltán (9.c) TEREMLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ V-VI. korcsoportos fiúk

- MEGYEI ELŐ-

3. Dóró Róbert (11.c), Éles Zoltán (11.a), Erdős Csaba (12.b), Gyöngyösi Miklós (13.c), Képíró Endre (11.a), Kiss Patrik (9.e), Loós Enrico (11.c), Szabó Dániel (11.a), Tóth István (11.c), Tóth Lajos (13.c)

87


TEREMLABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ V-VI. korcsoportos fiúk

5. Dóró Róbert (11.c), Éles Zoltán (11.a), Tóth Lajos (13.c), Képíró Endre (11.a), Loós Enrico (11.c), Szabó Dániel (11.a), Tóth István (11.c), Kovács Kristóf (9.b), Gyöngyösi Miklós (13.c) TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ

„A” kategória III. korcsoport Leány egyéni: 3. Hegedűs Eszter (7.e) IV. korcsoport Leány egyéni: 1. Kaszás Rebeka (7.e) V. korcsoport Leány egyéni: 2. Farkas Virág (11.e) Fiú egyéni: 1. Nagy Bence (11.e) 2. Tóth Dániel (9.e) VI. korcsoport Fiú egyéni: 3. Farkas Áron (12.e) 5. Holb Szabolcs (11.b) „B” KATEGÓRIA IV. korcsoportos lányok: Egyéni: 1. Fekésházi Mirjam (8.e) V. korcsoportos lányok Egyéni: 2. Máté Viktória (10.c) ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA - MEGYEI DÖNTŐ Igazolt versenyzők IV. korcsoportos lányok 100 m gyors: 2. Németh Kata (9.e) 100 m mell: 1. Németh Kata (9.e) IV. korcsoportos fiúk 100 m gyors: 2. Holoda Péter (9.e) 100 pillangó: 1. Holoda Péter (9.e) V-VI. korcsoportos lányok 100 m gyors: 2. Kaló Fruzsina (12.e) 100 m mell: 1. Sóvágó Gyöngyi (10.a) 2. Kaló Fruzsina (12.e) 3. Varga Zsófia (11.c) 6 x 50 m váltó: 1. Papp Roberta (12.a), Kurucz Boglárka (12.e), Czeglédi Fruzsina (12.c), Varga Zsófia (11.c), Sóvágó Gyöngyi (10.a), Kaló Fruzsina (12.e) V-VI. korcsoportos fiúk 100 m gyors: 2. Balla Ádám (13.c) 100 m mell: 1. Varga Péter (9.c) 100 m hát: 4. Varga Péter (9.c) 100 m pillangó: 1. Balla Ádám (13.c) 6 x 50 m váltó: 3. Vágó Bálint (10.c), Péter Béla (10.a), Pánisz Bence (9.e), Holoda Péter (9.e), Varga Péter (9.c), Balla Ádám (13.c)

88


Amatőr versenyzők IV. korcsoportos lányok 100 m gyors: 3. Gönczi Barbara (7.e) 5. Kordás Zsuzsanna (7.e) 100 m mell: 3. Gönczi Barbara (7.e) 5. Kordás Zsuzsanna (7.e) 4 x 50 m váltó: 2. Gönczi Barbara (7.e), Kordás Zsuzsanna (7.e), Budai Nóra (7.e), Madari Kinga (7.e) V-VI. korcsoportos fiúk 100 m gyors: 4. Pánisz Bence (9.e) 100 m hát: 2. Vágó Bálint (10.c) 5. Nagy Péter (9.c) 4 x 50 m váltó: 3. Kovács Kristóf (9.b), Pánisz Bence (9.e), Papp Péter (9.a), Péter Béla (10.a) V-VI. korcsoportos lányok 100 m mell: 5. Lengyel Fruzsina (12.c) 100 m hát: 4. Szabó Bianka (11.e) 4 x 50 m váltó: 3. Kis Edina (10.e), Lengyel Fruzsina (12.c), Szabó Bianka (11.e), Szombati Dóra (12.c) MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ III. korcsoportos lányok Egyéni : 24. Ulveczki Anna (7.e) IV. korcsoportos lányok Egyéni: 25. Kordás Zsuzsanna (7.e) 37. Papp Csenge (7.e) 38. Csontos Rita (9.b) 46. Gönczi Barbara (7.e) Csapat: 6. IV. korcsoportos fiúk Egyéni: 80. Varga Péter (7.e) 82. Árva Bence (7.e) 96. Kis Levente (7.e) 98. Holló Richárd (7.e) Csapat: 12. V. korcsoportos lányok Egyéni: 4. Preznánszky Liliána (10.c) 14. Vágner Dóra (10.c) 16. Szkupi Brigitta (9.b) 19. Kiss Judit (9.c) 20. Hajdú Nikolett (10.c) Csapat: 3.

89


V. korcsoportos fiúk Egyéni:

8. 15. 23. 29. 30. 5.

Csapat: VI. korcsoportos lányok Egyéni: 4. 10. 11. 14. Csapat: 1.

VI. korcsoportos fiúk: Egyéni:

Csapat:

6. 7. 11. 15. 18. 2.

Tóth István (11.c) Kovács Kristóf (9.b) Nagy Péter (9.c) Katona Ádám (9.c) Németi Dániel (10.a) Kálmán Csenge (12.e) Kaló Fruzsina (12.e) Végh Renáta (11.b) Varga Rebeka (13.c)

Éles Zoltán (11.a) Gyöngyösi Miklós (13.c) Csilek Attila (12.e) Herczeg Tamás (11.a) Szalai Tamás (12.c)

90


Városi eredmények ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA VÁROSI TÖBBPRÓBA BAJNOKSÁG III. korcsoportos fiúk Egyéni összetett:

1.

Árva Bence (7.e)

630 pont

5. 5. 6. 2. 6. 5. 6. 4. 6.

Pálvölgyi Kristóf (8.e) Varga Péter (7.e) Csetnyák Levente (8.e) Őri Zoltán (9.a) Kelemen Balázs (7.e) Tóti Dominik (8.e) Szoboszlai Adrián (7.e) Őri Zoltán (9.a) Holda Ádám (8.e)

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA VÁROSI EGYÉNI BAJNOKSÁG

IV. korcsoportos fiúk 60 m: 300 m: Távolugrás: Súlylökés: Kislabdahajítás:

IV. korcsoportos lányok 60 m : 2. 3. 300 m: 1. Távolugrás: 1. 3. 6. Kislabdahajítás: 2. 5. Súlylökés: 5. KÉZILABDA IV. korcsoportos fiúk

IV. korcsoportos lányok

Czidor Zsófia (9.e) Bali Emese (7.e) Papp Csenge (7.e) Németh Kata (9.e) Papp Csenge (7.e) Bali Emese (7.e) Németh Kata (9.e) Czidor Zsófia (9.e) Budai Nóra (7.e) DIÁKOLIMPIA

- VÁROSI DÖNTŐ

3. Varga Péter (7.e), Bokor Péter (7.e), Csetnyák Levente (8.e), Czibere Bence (8.e), Dudics Zoltán (9.c), Holda Ádám (8.e), Pálvölgyi Kristóf (8.e), Kovács Róbert (8.e), Tóti Dominik (8.e), Kocsis Péter (8.e) 2. Németh Kata (9.e), Pető Virág (8.e), Jenei Kitti (8.e), Bódi Hanna (8.e), Szilágyi Beáta (9.c), Hegedűs Eszter (7.e), Arany Bernadett (9.c), Balogh Nikolett (8.e), Kordás Zsuzsanna (7.e), Bali Emese (7.e), Papp Csenge (7.e)

91


KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA – VÁROSI DÖNTŐ IV. korcsoportos fiúk

IV. korcsoportos lányok

1. Árva Bence (7.e), Kelemen Dániel (7.e), Bíró Tamás (8.e), Kelemen Balázs (7.e), Kovács Róbert (8.e), Kocsis Péter (8.e), Szoboszlai Adrián (7.e)

2. Ulveczki Anna (7.e), Bódi Hanna (8.e), Balogh Nikolett (8.e), Papp Csenge (7.e), Kordás Zsuzsanna (7.e), Pető Virág (8.e), Németh Kata (9.e), Jenei Kitti (8.e), Czidor Zsófia (9.e), Bali Emese (7.e), Szabó Ágnes (9.e), Budai Nóra (7.e), Papp Ágnes (7.e), Gönczi Barbara (7.e) ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA - VÁROSI DÖNTŐ

III. korcsoportos amatőr lányok 50 m mell: 4. Némethy Klaudia (7.e) IV. korcsoportos amatőr lányok 100 m mell: 1. Gönczi Barbara (7.e) 2. Kordás Zsuzsanna (7.e) 3. Budai Nóra (7.e) 100 m gyors: 1. Gönczi Barbara (7.e) 2. Kordás Zsuzsanna (7.e) 3. Vincze Tamara (8.e) 4 x 50 m váltó: 1. Gönczi Barbara (7.e), Kordás Zsuzsanna (7.e), Budai Nóra (7.e), Madari Kinga (7.e) V-VI. korcsoportos amatőr fiúk 100 m mell: 2. Papp Péter (9.a) 3. Jakab Attila (13.c) 100 m gyors: 1. Pánisz Bence (9.e) 3. Kovács Kristóf (9.b) 5. Kaszás Sándor (11.e) 100 m hát: 1. Vágó Bálint (10.c) 3. Nagy Péter (9.c) 4 x 50 m váltó: 1. Papp Péter (9.a), Kovács Kristóf (9.b), Pánisz Bence (9.e), Péter Béla (10.a) V-VI. korcsoportos amatőr lányok 100 m mell: 1. Lengyel Fruzsina (12.c) 100 m gyors: 1. Szabó Bianka (11.e) 100 m hát: 1. Szabó Bianka (11.e) 2. Lengyel Fruzsina (12.c) 4 x 50 m váltó: 1. hely KARÁCSONYI LABDARÚGÓ TEREMTORNA V-VI. korcsoportos fiúk

2. Loós Enrico (11.c), Éles Zoltán (11.a), Dóró Róbert (11.c), Szabó Dániel (11.a), Kovács Kristóf (9.b), Nagy Ádám (11.a), Képíró Endre (11.a), Németi Máté (10.b)

92


PÁVAI KUPA KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA IV. korcsoportos fiúk

4. Kelemen Balázs (7.e), Kelemen Dániel (7.e), Szoboszlai Adrián (7.e), Árva Bence (7.e), Pálvölgyi Kristóf (8.e), Bíró Tamás (8.e), Czibere Bence (8.e), Kiss Zsombor (8.e), Tóti Dominik (8.e), Holda Ádám (8.e)

93


Iskolánk dolgozói Szandai Kázmér

Bali István

Rácz Miklós

Árváné Márton Erzsébet Balla Éva Margit Bodó Irén Zsuzsanna Borbás László Csatóné Király Margit Dankó Sándor Deli Lajos

Deliné Tarcsai Mária Erdei Gyöngyi Gönczy Csilla Horog Anita Hüvelyes Lajosné Jámbor Tamás Juhász Kálmánné Károlyné Teleki Anikó Király Istvánné Kiss-Bikfalvi Erika Kiss Imréné Nádasdi Judit Nagy Zsuzsanna Nagyné Kovács Angéla Nemes József Németi Zoltán Lázár Elekné

igazgató matematika - fizika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető igazgatóhelyettes földrajz szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár, közoktatási vezető igazgatóhelyettes történelem - földrajz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető magyar - orosz szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár matematika - fizika szakos középiskolai tanár orosz - angol szakos nyelvtanár orosz - latin szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár matematika - fizika szakos középiskolai tanár matematika - ábrázoló geometria - technika szakos középiskolai tanár matematika - fizika szakos középiskolai tanár, algoritmikus matematika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus (matematikából) történelem - orosz szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető angol szakos középiskolai tanár magyar - ének szakos tanár német szakos középiskolai tanár biológia szakos középiskolai tanár, földrajz szakos tanár matematika - informatika szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus (közoktatási vezető) iskolatitkár matematika - kémia szakos középiskolai tanár hivatalsegéd kémia szakos középiskolai tanár gazdasági igazgatóhelyettes testnevelés szakos középiskolai tanár, biológia szakos tanár angol szakos középiskolai tanár, orosz szakos nyelvtanár magyar – orosz - angol szakos középiskolai tanár matematika - ábrázoló geometria - számítástechnika szakos középiskolai tanár történelem szakos középiskolai tanár, informatikus könyvtáros, mérés- értékelési szakértő hivatalsegéd 94


Nagy Istvánné Oláh Józsefné dr. Pappné Patai Anikó Pindicska Edit Pongor László Rákosi Katalin Sárkányné Kertész Éva Szabó Istvánné Szandai Kázmérné

Szántóné Nyircsák Eleonóra Szarvas János Szegedi Gábor Szegedi Tiborné Tóth Györgyné Ugrai Zoltán Váradi Orsolya Varga Attila Varga Gyöngyi Vida Valéria Vinczéné Pozsgai Lilla Zagyva Tamásné Orosz Hajnalka Zsoldos Piroska

hivatalsegéd matematika - fizika szakos középiskolai tanár matematika - fizika - informatika szakos középiskolai tanár könyvelő, pénztáros biológia - földrajz szakos középiskolai tanár angol - német szakos középiskolai tanár történelem szakos középiskolai tanár (óraadó) hivatalsegéd orosz - történelem szakos középiskolai tanár, német szakos nyelvtanár, ember és társadalom műveltség területi szakos tanár magyar szakos középiskolai tanár, történelem szakos tanár karbantartó karbantartó hivatalsegéd orosz - francia szakos középiskolai tanár biológia szakos középiskolai tanár, testnevelés szakos tanár magyar – történelem szakos középiskolai tanár vizuális és környezetkultúra szakos tanár angol szakos középiskolai tanár, francia szakos nyelvtanár orosz - lengyel szakos középiskolai tanár, angol szakos nyelvtanár informatika szakos középiskolai tanár, matematika szakos tanár orosz-német szakos nyelvtanár, német szakos középiskolai tanár magyar - francia szakos középiskolai tanár

95


Osztályaink 7.e Osztályfőnök: Árváné Márton Erzsébet Árva Bence Bali Emese Kinga Bokor Péter Bendegúz Budai Nóra Deczki Zoltán Détár Tamara Dömény Bianka Erdősi Éva Gönczi Barbara Hegedűs Eszter Holló Richárd Kaszás Diána Márta

Kaszás Rebeka Kelemen Balázs Kelemen Dániel Kis Levente Kiss Panna Nóra Kordás Zsuzsanna Labancz Laura Lovas Réka Lukács Sándor Madari Kinga Nagy Ákos Nagy Petra

Némethy Klaudia Papp Ágnes Papp Csenge Dóra Szoboszlai Adrián Till Zsanett Ulveczki Anna Vágó Kata Ványi Dalma Lili Varga Péter Tamás Vig Levente István

8.e Osztályfőnök: Vida Valéria Balogh Nikolett Biró Tamás Bódi Hanna Czibere Bence Csetnyák Levente Csirmaz Evelin Enyedi Fanni Farkas Boglárka Fekésházi Mirjam

Holda Ádám Jeges János Ádám Jenei Kitti Kiss Zsombor Antal Kocsis Péter Koppány Kovács Mercédesz Kovács Róbert Kurucz Anna Pálvölgyi Kristóf Lajos

Pető Virág Rita Rózsa Dávid Sárkány Fruzsina Szőke Nikolett Tóth Beáta Tóti Dominik Péter Török Viktor Trási Krisztina Vincze Tamara

9.a Osztályfőnök: Németi Zoltán Bakó Gergő Benke Dávid Biás Gergő Biró Máté László Boszák Roland Burai Dávid Attila Décsei Anna Fejes Máté Gaál Zoltán Horog Máté

Juhász Dániel Király Máté Komlósi Pongrác Kovács Eszter Nagy Gergely Nagy János Őri Zoltán Papp Péter Pécsi Dániel Rostás Melinda

96

Simics Krisztián Stefán Sándor Sugár Dániel Szabó Dániel Székely Krisztián Szemes Krisztofor Szilágyi Tímea Tömöri János Varga Imre


9.b Osztályfőnök: Károlyné Teleki Anikó Bajusz Vivien Bartha Péter Burik Nóra Csontos Rita Gál Renáta Horváth Péter Kalmár Éva Kálvári Múzsa Karika Hajnalka Kovács Kristóf Kovács Laura

Kovács Máté Kovács Tímea Löki Andrea Ludman Lilla Nagy Attila László Nagy Boglárka Patak Judit Pinczés Dávid Pozsgai Ágnes Rezes Viktória Simon Viktor Balázs

Szabó Mónika Szkupi Brigitta Takács Zsófia Tömöri Fanni Varga Dorottya Varga Gábor Végh Ákos Bálint Virág Edvin Zuzman Bianka

9.c Osztályfőnök: dr Pappné Patai Anikó Arany Bernadett Baráti Nikolett Bodor Bence Tamás Dudics Zoltán Alex Kakucsi Krisztián Karacs Boglárka Katona Ádám Gyula Kecskés Dóra Kerékgyártó Márk Kiss Dénes Kiss Judit Kiss Kinga Kincső

Kovács Nikolett Kovács Renáta Kurucz Bettina Lázár Bernadett Munkácsi Illés Nagy Péter Pinczés Fanni Sápi Lídia Szabó Bettina Szalai Ágnes Katalin Szegedi Zsolt Szilágyi Beáta

Szűcs Norbert Takács Petra Tóth Attila Tóth Dóra Tóth Krisztina Tóth Zita Varga Péter Varjú Nikolett Virág Leila Vojth Violetta Zlehovszky Fruzsina

9.e Osztályfőnök: Deliné Tarcsai Mária Bakó Aletta Czidor Zsófia Cseke Panna Csirkés Dániel Dankó Péter Márk Grebenscsikova Rosana Győri Kitti Hajagos Emese Holoda Péter Kányási Nikolett Kiss Alexandra

Kiss Dániel Kiss Máté Mihály Kiss Patrik Kordás Péter Lamos Zoltán Lebedi Réka Dóra Majoros Dávid Molnár Nikolett Németh Kata Pánisz Bence Rab Anett

97

Siteri Mátyás István Somogyi Norbert Zsolt Szabó Ágnes Szarvas Dóra Takács Ferenc Dániel Takács Gergely Tóth Dániel Ulveczki Balázs Vágó Borbála


10.a Osztályfőnök: Nemes József Bodnár Enikő Szilvia Buzás Richárd Csépán István Dávid Csomós Róbert Csuka László Deilinger Ádám Fazekas István Ambrus Gombos Gábor Mihály Hegedüs Bettina Helecz Máté Husi Ádám Béla

Jenei Zsolt Juhász Tamás Kálvári Áron Kapás Csaba Koscsák - Stepák Csaba Kovács Alexandra Michalski Kinga Joanna Nagy Ádám Nagy Gergő Imre Németi Dániel Oláh Viktor

Orsó Nikolett Péter Béla Rácz Miklós Lajos Sápi Máté Sóvágó Gyöngyi Szabó Dávid Szarvas Ádám Szilágyi Andrea Tóth Levente Varga Ádám Zudor Márk István

10.b Osztályfőnök: Nádasdi Judit Balázs László Berecz Sándor Czibere Réka Czilek-Mészáros Martin Csanádi Bence Décsei Klaudia Eszenyi Zoltán Farkas Brigitta Fehér Brigitta Fekete Judit Katalin Gaál Nikolett Hajdú Alexandra

Holló Antónia Barbara Kátai Richárd Kiss Rebeka Kocsis Ágnes Lajtos Boglárka Lázár Sándor Nagy Alexandra Németi Máté Őri Alexandra Pap Evelin Rimanóczy Dóra Simon Ildikó

Szabó Anett Szabó Bence Szabó Máté Bence Szegedi Lilla Szél Diána Ildikó Szél Evelyn Szilágyi Fruzsina Szoboszlai Nikolett Takács Norbert Varga Zsanett Diána Vida Fruzsina Hajnalka

10.c Osztályfőnök: Csatóné Király Margit Bagi László Békési Gyöngyi Császi Boglárka Csige László Cs Nagy András Gergely Alexandra Hajdú Nikolett Hunyadi Fanni Jákób Anna Kaszás Dóra

Kotsis Anikó Kovács Tibor Kövesi Nóra Lukács Dóra Larissza Máté Viktória Mátyás Evelin Németi Anna Pinczés Zsuzsa Fruzsina Preznánszky Liliana Sóvágó Emese

98

Szabó Dóra Szabó Odett Szálkai Noémi Lilla Szarvas Kitti Tamara Vágner Dóra Vágó Bálint Vasas Barnabás Vígh Krisztina


10.e Osztályfőnök: Nagyné Kovács Angéla Bakó Bettina Bugyi Dorina Czeglédi Mária Csendom Krisztina Dávid Bernadett Dobozi Sándor Ferenczi Edit Fodor Anna Horváth Attila Sándor Kállai Zoltán Kálmán Zalán Attila

Kátai Anna Kis Edina Ivett Kiss Beatrix Komlósi Mária Kovács Mátyás Küzmös Dóra Lazúr Attila Makai Kristóf Mihalik Barna Nagy Fanny Gréta Nagy Krisztina

Orosz Kornél Pacsmag Edit Petra Papp Teodóra Pintér Panna Szabó Flóra Szilágyi Erzsébet Ditta Szoboszlai Dániel Szűcs Dóra Takács József

11.a Osztályfőnök: Ugrai Zoltán Ádám Balázs Agárdi Andor Antal Csaba János Bajusz Bence Benke Márk Cserny Gábor Éles Zoltán Gulyás Máté Gergő Herczeg Tamás Bence Hüse Andrea Jakab Ádám Képíró Endre Zoltán

Kereki Tamás Kiss Ádám Viktor Kiss Brúnó Kiss Miklós Kiss Sándor Ádám Kocsis Krisztina Kovács József Kovács Tamás Lajtos László Nagy Ádám Nagy Ádám Nagy Attila

Novák Edina Pécsi Gergő Rácz Anett Sánta Attila Szabó Dániel Kálmán Szabó Zoltán Ábel Szatmári Ádám Szilágyi Tamás Varga Fruzsina Varga László Vona Nándor Imre

11.b Osztályfőnök: Tóth Györgyné Apagyi Réka Bodnár Lili Csendes Sándor Demjén Máté Fehér Flóra Giersch Nikolett Gombos László Harsányi Olga Holb Szabolcs Horog Rita Horváth Nikolett Jeges László

Jenei Zsanett Kállai Brigitta Kám Laura Anna Kassai Nikolett Kis Alexandra Kun Andrea Lovas Vivien Lőrinczi Réka Molnár Ibolya Reiman János Remenyik Zsolt Sári Zsuzsanna

99

Soós Tímea Szabó Gyula Szabó Ilona Szathmári Nikolett Széles Cintia Szoboszlai Vivien Takács Zoltán Végh Renáta Veres Sándor Vida László


11.c Osztályfőnök: Balla Éva Antal Renáta Andrea Apagyi Fanni Apagyi Réka Bikki Veronika Eszter Boruzs Adrienn Böőr Petronella Budai Nikolett Csikós Júlia Bernadette Dóró Róbert Ferenc Gönczi Renáta Zudor Nikolett

Kalmár Fruzsina Tünde Kemecsei Mónika Kiss Bettina Kiss Cintia Kovács Anett Ibolya Kovács Kitti Gyöngyi Loós Enrico Tibor Lovas Dávid Mészáros Tamás Nagy Boglárka Kincső

Rácz Nóra Szabó Brigitta Szilágyi Gábor Tóth Dóra Erzsébet Tóth István Varga Lilla Enikő Varga Zsófia Vári Kata Dorottya

11.e Osztályfőnök:Hüvelyes Lajosné Arany Imre Bácsó Bettina Bogádi Ágnes Danicska Marietta Éva Debreczeni Nóra Décsei Kitti Dörgő Gyula Ádám Ercse Tamás Farkas Evelin Virág Farkas Tamás János

Holda Renáta Kaszás Sándor Klósz Henrietta Lisztes Anett Katalin Márton Tibor Nagy Bence Richárd Nagy Boglárka Judit Nagy Sándor Oláh Róbert Pál Emese Réka

Papp Dóra Péter Vivien Sanocki Orsolya Sebó Pál László Szabó Bianka Szentjóbi Magdolna Szilágyi Ákos Tollas Tímea Tóth Bence

12.a Jámbor Tamás Ádám Dávid Zsolt Bíró Erik Olivér Budai Lilla Dobi Dzsenifer Elek Attila Erdős Kitti Aida Fazekas Evelin Tímea Gáll László Halász Dénes Zoltán Kapás Máté Bence Kiss Anikó

Kiss Réka Erika Kiss Tibor Roland Kovács Csaba Máté Imre Messzinger Fruzsina Molnár Gergely Ákos Nagy Krisztián Sándor Nyizsnyik Norbert Ónadi Fruzsina Papp Roberta Parti Veronika Dóra

100

Rácz Renátó Regele Dávid Szabó Vivien Szilágyi László Szkupi Roland Szűcs László Tornyi Balázs Péter Tóth Viktor Tóth Viktória Váradi Ildikó Renáta Varga Krisztina


12.b Osztályfőnök: Borbás László Bíró Andrea Bíró Imola Csirmaz Mária Szabina Egri Gabriella Erdei Ildikó Alexandra Erdős Csaba Fülöp Marianna Juhász Zoltán Ádám Kállai Diána Vivien Kállai Krisztina Kiss Imre Szilveszter

Komlósi Ágnes Koncsik Anett Kovács Tamás Krekk Alexandra Magyar Nóra Makula Laura Németi Tamara Simon Tímea Siteri Dóra Márta Somogyi Attila Szabad János

Szabó Mónika Szabó Zsófi Székely András Székely Vivien Szilágyi Mónika Szilágyi Norina Tóth Anett Varga Zsuzsanna Vas Zsófia Veres Nóra Zagyva Norbert

12.c Osztályfőnök: Nagy Zsuzsanna Bálint Anita Éva Balogh Alexandra Béres Ákos Kristóf Czeglédi Fruzsina Csontos Réka Dobi Réka Domokos Milán Fodor Flóra Galgóczi Dóra Gál Nikolett Horváth Judit Ignáth Katalin

Jónás Tünde Kígyós Viktória Kiss Fábián Kiss Nikolett Koroknai Nikolett Lengyel Fruzsina Lilla Miron Ágnes Móré Viktória Orbán Viktória Remenyik Tünde Sári Bettina Szabó Gergő

Szalai Tamás Attila Szatmári Gyöngyi Szeifert Dóra Szombati Dóra Szűcs Edit Tornyi Kinga Tóth Zsaklin Tóth Zsófia Anna Tőzsér Tünde Úr Botond Szilveszter Vágner László

12.e Zsoldos Piroska Bordán Nikolett Éva Csík Nóra Csilek Attila Détár Enikő Farkas Áron Jakab Péter Juhász Gréta Kacskó Panna Kálmán Csenge Kaló Fruzsina Kiss Attila Máté

Kurucz Boglárka Liton Lilla Enikő Máté Dóra Mátravölgyi Gerda Matusz Máté Medvés Dávid Mihalik Bence Nagy Lívia Rebeka Nemes Balázs Pacsmag Odett Panna Papp Tamás Zoltán

101

Pasch Ernő Peterman János Sámi Anett Szabó Imre Szálkai Gerda Szandai Ádám Szandai Dániel Szarvas Richárd Szilágyi Zsolt Tarr Bence Tóth Rebeka


13.c Osztályfőnök: Szántóné Nyircsák Eleonóra Balla Ádám Balogh Ádám Bódi Réka Böőr Dóra Búzás Boglárka Barbara Danka Panna Eszenyi Nikolett Fazekas Szerafina Fehér Éva Fehér Tamás Gál András Guj Renáta

Gyöngyösi Miklós Harkai Adrienn Jakab Attila Kálmán Nikolett Kígyós Janka Kiss Bettina Kovács Zsuzsanna Molnár Csilla Nagy Flóra Papp Renáta Pataki Nóra

102

Rápolthy Balázs Sárközi Anett Strejan Szabina Sugár Krisztián Szabó Barbara Szűcs Viktória Szűrös Ivett Tanka Fanni Timcsuk Petra Tóth Brigitta Erzsébet Tóth Lajos András Varga Rebeka


Osztályképek


Ballag贸 di谩kjaink


12.A

Osztályfőnök: Jámbor Tamás

Ádám Dávid Zsolt

Bíró Erik Olivér

Budai Lilla

Dobi Dzsenifer

Elek Attila

Erdős Kitti Aida

Fazekas Evelin Tímea

Gáll László

Halász Dénes Zoltán

Kapás Bence Máté

Kiss Anikó

Kiss Réka Erika

Kiss Tibor Roland

Kovács Csaba

Máté Imre

Messzinger Fruzsina


Molnár Gergely Ákos

Nagy Krisztián Sándor

Nyizsnyik Norbert

Ónadi Fruzsina

Papp Roberta

Parti Veronika

Rácz Renátó

Szabó Vivien

Szilágyi László

Szkupi Roland

Szűcs László

Tornyi Balázs Péter

Tóth Viktor

Tóth Viktória

Váradi Ildikó

Varga Krisztina


12.B

Osztályfőnök: Borbás László

Bíró Andrea

Bíró Imola

Csirmaz Mária

Egri Gabriella

Erdei Ildikó

Erdős Csaba

Fülöp Marianna

Juhász Zoltán

Kállai Diána

Kállai Krisztina

Kiss Imre

Komlósi Ágnes

Koncsik Anett

Kovács Tamás

Krekk Alexandra

Magyar Nóra


Makula Laura

Németi Tamara

Simon Tímea

Siteri Dóra

Somogyi Attila

Szabad János

Szabó Mónika

Szabó Zsófi

Székely András

Székely Vivien

Szilágyi Mónika

Szilágyi Norina

Tóth Anett

Varga Zsuzsanna

Vas Zsófia

Verres Nóra

Zagyva Norbert


12.E

Osztályfőnök: Zsoldos Piroska

Bordán Nikolett Éva

Csík Nóra

Csilek Attila

Détár Enikő

Farkas Áron

Jakab Péter

Juhász Gréta

Kacskó Panna

Kálmán Csenge

Kaló Fruzsina

Kiss Attila Máté

Kurucz Boglárka

Liton Lilla Enikő

Máté Dóra

Mátravölgyi Gerda

Matusz Máté


Medvés Dávid

Mihalik Bence

Nagy Lívia Rebeka

Nemes Balázs

Pacsmag Odett Panna

Papp Tamás Zoltán

Pasch Ernő

Petermann János

Sámi Anett

Szabó Imre

Szálkai Gerda

Szandai Ádám

Szandai Dániel

Szarvas Richárd

Szilágyi Zsolt

Tarr Bence

Tóth Rebeka


13.C

Osztályfőnök: Szántóné Nyírcsák Eleonóra

Balla Ádám

Balogh Ádám

Bódi Réka

Böőr Dóra

Buzás Boglárka

Danka Panna

Eszenyi Nikolett

Fazekas Szerafina

Fehér Éva

Fehér Tamás

Gál András

Guj Renáta

Gyöngyösi Miklós

Harkai Adrienn

Jakab Attila

Kálmán Nikolett


Kígyós Janka

Kiss Bettina

Kovács Zsuzsanna

Molnár Csilla

Nagy Flóra

Papp Renáta

Pataki Nóra

Rápolthy Balázs

Sárközi Anett

Strejan Szabina

Sugár Krisztián

Szabó Barbara

Szűcs Viktória

Szűrös Ivett

Tanka Fanni

Timcsuk Petra

Tóth Brigitta

Tóth Lajos

Varga Rebeka

HEG 2010/2011.  

A Hőgyes űendre Gimnázium és Szki évkönyve

HEG 2010/2011.  

A Hőgyes űendre Gimnázium és Szki évkönyve

Advertisement